STYREMØTE I BORETTSLAGET TRONDHEIMSVEIEN 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYREMØTE I BORETTSLAGET TRONDHEIMSVEIEN 5"

Transkript

1 STYREMØTE I BORETTSLAGET TRONDHEIMSVEIEN 5 REFERAT FRA STYREMØTE DATO: 3.okt 2011 TILSTEDE: KAA, HB - MELDT AVBUD: AC, DL, AS, IH - IKKE MØTT: MR Møtet ble avlyst, da det ikke var beslutningsdyktig. DATO: 11.okt 2011 TILSTEDE: KAA, AC, HB, AS og DL MELDT AVBUD: IH IKKE MØTT: MR Gjennomgang av referatet fra styremøte 02 og : Godkjent Sak 33. Brannsikkerhet Vi får besøk fra boligbrann.no, som vi gi oss en 30min informasjon + spørsmålsrunde. Vedtak: Utsatt til et senere tidspunkt Sak 34. Salg av andel 99 (D-715) Leiligheten ble solgt for kr (Kjøpskontrakten ligger på styreportalen) Salgsoppgaven mottatt, kr (Kopi sendt regnskapsfører USBL) Andre fradrag på salgssummen: kr (Intro Interiørdesign AS) kr (Sentrum Bygg) kr (Godtgjørelse for vask av leiligheten) Under overtakelsen var kjøper ikke fornøyd med renholdet av leiligheten. Kjøper krevde at det ble vasket på nytt flere steder, og innen en meget kort tidsfrist på et par timer. Etter kontakt mellom HB og styreleder, påtok HB seg å utføre renholdet for å få gjennomført overtakelsen. HB brukte eget vaskeutstyr og et par timer på oppgaven. Vedtak: Styret vedtok å gi HB en godtgjørelse på kr 1000,- for hans arbeid meg rengjøring av leiligheten ifm overtakelsen. Styret vedtok også at overnevnte utgifter er relaterte til salget, og skal følgelig også belastes overskuddet etter salget. Salgsoppgaven sendes USBL. USBL bes utbetale 1000kr til HR Det er enighet mellom ny andelseier 99 og styret at styret er ansvarlig for fellesutgiftene frem til og med 22sept. Ny andelseier fra og med 23 sep. USBL bes fakturere ny andelseier fra nevnte dato. Sak 35. Revidert budsjett 2011 Regnskapet ser bra ut. Har fått oversikt over alle faste kostnader, og trender innen variable kostnader. Regnskapet for 2011 vil gå med overskudd. Vaktmesterutgiftene har øket (bakgården), Strømmen er mye dyrere = lite spillerom frem til jul Vedtak: Styret ser på det nåværende tidspunkt ikke behov for å øke felleskostnadene.

2 Sak 36. Sikringsfondet Vi har fått avslag fra Sikringsfondet USBL sier dette gjør ikke noe, ingen ny søknad de neste 12 måneder - Sikringsfondet er aldri brukt - Nedlegges eller endres i form Vi har gjennom husleieloven - Hvordan informere andelseierne Vedtak: Styret tar avslaget til etterretning. Styreleder utarbeider forslag til infoskriv, som sendes andelseierne. Sak 37. Matter med logo Utsatt fra tidligere møter. Styreleder har mottatt tilbud fra flere leverandører og anbefaler leverandør Initial. 5D, innenfor dør (ved Rimi butikk) Vinter: 2 stk. 150x250 cm - byttes 2 ganger pr. uke Sommer: 1 stk. 150x250 cm - byttes 1 gang pr. uke Heis (5D) Hele året: 1 stk. 115x130 cm + 1 stk 95x95 cm - byttes hver uke 5B, innenfor dør, før trapp Vinter: 1 stk. 150x200 cm - byttes 2 ganger pr. uke Sommer: 1 stk. 150x200 cm - byttes 1 gang pr. uke 5B, på toppen av trapp Vinter: 1 stk. 150x200 cm - byttes 2 ganger pr. uke Sommer: Ingen matte Vinter = oktober - april (7 mnd.) Sommer = mai - september (5 mnd.) Det tilkommer ingen gebyrer forbundet med verken transport, vask, fakturering, etc. Alle Logomatter inkl. byttesett designes og produseres uten ekstra kostnader. Avtalen gjelder for 36 mnd. Deretter er det 3 mnd. løpende oppsigelsestid. Samlet pris pr. mnd. kr 4.776,- eks mva. Vedtak: Styret ønsker matter med logo, men velger å utsette logomatter inntil borettslaget har egen logo. Videre bør matter i heisene også utsettes, inntil heisene er oppgradert (muligheter for endring av gulvflaten inne i heisene). Styret har gitt AC fullmakt til videre forhandlinger og avtale kontrakt med overnevnte leverandør. AS og AC er gitt oppdraget å utarbeide forslag til logo. Sak 38. Informasjonsdeling Den enkelte styremedlem presenterer status innen eget ansvarsområdet - Heis o AC og DL har hatt befaring med KONE AS (Ikke fått respons, verken fra Ribe eller Euroheis). KONE anbefaler bytte av komplett heis. AC har avtale om befaring med Schinder senere denne uken. Styret oppfordret AC til å fortsette med kontakten til begge firma, og bestille en mer detaljert tilbud fra begge firma. - Kuldeproblematikk o Utsatt til MR eller IH er tilstede. o Styreleder informerte om at styret har tilgang på all korrespondanse mellom andelseiere og utbygger ifm kuldeproblematikken. Utbygger innehar også mesteparten av historikken, og kan være et hjelpemiddel for styret i den videre behandlingen av disse sakene.

3 - Hjemmeside o Utsatt til MR er tilstede. o Styreleder har startet å oppdatere hjemmesiden, selv om andre i styret har dette oppdraget. o Styret mottok brukemanual på redigering av hjemmesiden. Styremedlemmer som ønsker brukernavn/passord, tar kontakt med styreleder. Sak 39. Styremøter 2.halvår Mandag 8 nov Mandag 5 des Vedtak: Neste møte tirsdag 8 nov. 5 des opprettholdes også som møtedag, men vedtas ikke før 8 nov. Sak 40. Skifte av leilighetsnummer 5B 16.oktober Beboerne er informert ved egne skriv Kabel og programvare for å kode om dørsentralene er anskaffet Har kodet om til nye leilighetsnummer 5B, men ikke lastet opp til sentralen Dørskilt til hver leilighet er mottatt Dørskilt (fellesdører + ytterdører) er mottatt Brannalarmselskapet er klar Nye orienteringskart er under produksjon ( Grete Aas) Oppdaterte kart er bestilt fra Henrik (Arkitekten til Akershave Eiendom) Det er nå mulig å legge inn etternavn på beboere i døråpningssystemet, slik at besøkende ikke trenger å huske leilighetsnummer. Tilbud om dette gis til beboerne i skrivs form. Det er kommet flere ønsker om at 5D også bør kunne benyttes av besøkende til 5B. Styreleder vil se på mulighetene og hva dette vil koste. Vedtak: Styret støttet styreleders plan og dato for endring av leilighets nummer i 5B. Styret er positive til en sammenkobling av de to anleggene, for å gi større fleksibilitet for alle beboere. Sak 41. Klager på brukere av grillterrassen Vedtak: Styret er opptatt av at både beboere og grillterrassen skal kunne leve sammen, og er derfor opptatt av å legge forholdene til rette for begge parter. Styret vil fortsette å informere brukere av grillterrassen i forkant av bruken, samt følge opp i etterkant om det skulle komme klager. Styret vil også se på ytterligere endringer i grillterrassen ifm vedlikeholdsplanen for 2012: Skifte av terrassegulv, innskjerpe adgangsmulighetene til grillterrassen for beboere som ikke har reservert Sak 42. Budsjett 2012 Vedlikeholdsplan 2012 Vedtak: Styret tar styreleders budsjettforslag 2012 til etterretning. USBL vil i okt utarbeide forslag til budsjett, basert på styreleders innspill. Når USBLs forslag er tilgjengelig vil styret ta den endelige avgjørelsen. Vedlikeholdsplan 2012 tar opp igjen på neste møte.

4 Sak 43. Fellesutgifter D901, tårnleiligheten Tårnleiligheten har vært på plass fra oppstarten av borettslaget (1.jan 2005). Borettslaget har betalt fra oppstarten i 2005, og betaler fremdeles månedlig TV signal utgift på samtlige leiligheter (inkl tårnleiligheten). Denne utgiften er viderefakturert den enkelte leilighet. I dag er utgiften 155kr pr måned. Tårnleiligheten har vært utleid og i bruk i over 2 år ( ). Fellesutgiftene til borettslaget fordeles på samtlige leiligheter fra dag EN i borettslaget. Tårnleiligheten har pr i dag ikke betalt fellesutgifter. I dag er fellesutgiftene 51kr pr m2 pr måned. Baptistene bruker inngangspartiet, heisen, trappen, ringeklokkesystemet og postkasse tilhørende borettslaget. De bruker også vann og renovasjonskontainerne i bakgården. Baptistene har møter flere ganger i uken og har veldig mange personer innom ila en uke. Pr i dag har baptistene ikke betalt fellesutgifter. Frisøren på hjørnet bruker renovasjonskontainere i bakgården. Pr i dag betaler de ikke for denne tilgangen. Vedtak: Styret er bestemt på at ikke bare tårnleiligheten, men også baptistene og seksjon 3 i sameiet (Afrikansk frisør) skal betale sin del av fellesutgiftene Styret har gitt styreleder fullmakt til å fremforhandle en avtale med alle 3 partene. Sak 44. Nytt rengjøringsfirma nye vaskerutiner Mottatt tilbud fra Faks Miljørenhold AS. Ca 25% dyrere enn dagens avtale, men: Tilbudet omfatter vask av alle 3 trappene HVER uke (i dag vaskes kun hver 14dag) Tilbudet omfatter flekkfjerning og støvtørking i nå høyde og frie flater (oppå postkassestativ, oppslagstavler, steinheller under vinduene i trapp 5D og gelender) Tilbudet omfatter vinduspuss (inn- og utvendig) begge inngangsparti Tilbudet omfatter vask av metallplatene på utsiden av heisene + ytterdørene Tilbudet omfatter duftdispenserne Tilbudet er MYE bedre enn dagens avtale. Trappene må rengjøres hver uke, spesielt i vinter og vår sesongen. Styret er overbevist om at våre beboere vil oppleve en bedre rengjøring Vedtak: Styret vedtok å si opp dagens vaske og matteavtale pr 31 okt 2011 (3mnd oppsigelse). Styret gav AC fullmakt til å fremforhandle ny rengjøringsavtale med Faks Miljørehold. Styret vedtok å bytte ut låsen på varmtvannsberederrommet til borettslagets systemlås. Tilgangen til rommet skal begrenses til det absolutt minimum. Styret ønsker å stramme inn bruken av private matter utenfor leilighetene. Slike matter samler støv, hindrer rengjøringen og har derfor ingen hensikt. Beboere som likevel ønsker eller må ha slike matter, oppfordres til å ha disse på innsiden av egen ytterdør. Får å få en best mulig renhold av korridorer skal slike matter fjernes på vaskedagen (mandag) Gjelder også oppbevaring av sko og annet utstyr ute korridoren. Slik oppbevaring er heller ikke tillatt. Styret har gitt rengjøringsfirmaet anledning til å fjerne/kaste alt som hindrer rengjøringen. Verken rengjøringsfirmaet eller styret kan anses som erstatningsansvarlig for beboeres eiendeler som oppbevares i korridoren. Styret ber derfor den enkelte andelseier å informere sine om overnevnte.

5 Sak 45. Hindre faren for takras (isbiter) om vinteren, rep takrenne Gårdeier er ansvarlig for rydding av snø eller is fra tak. For boligselskaper er det styret som har ansvaret. Er faren for takras overhengende kan Trafikketaten leie inn noen for å rydde taket og regningen sendes gårdeier. Gårdeier kan blir pålagt miljøgebyr på kr 5000,- dersom han ikke har rutiner for å hindre takras. Avvisere skal kun benyttes ved fare for takras. Husk å fjerne avvisere når faren for takras er over. Normalt innen 7 dager. Se Forskrift om politivedtekt, Oslo kommune, Oslo. Avvisere og hjelp til fjerning av snø og is: Vedtak: Styret påpeker at dette ansvaret sannsynligvis ligger på styret til Sameiet Trondheimsveien5. Styret er selvfølgelig opptatt av sikkerheten og anbefaler både innkjøp av avvisere og tegning av en kontrakt med firma som kan fjerne snø og is. Sak 46. Helårs oppbevaring av sykler Styreleder ser muligheter for innendørs helårsparkering av sykler i bodområdet ved garasjen, underetasjen. Ved å fjerne 3 boder, vil vi frigjør god plass for sykkelparkering. Borettslaget bør samtidig montere tilsvarende sykkelstativer som i Bakgården. Det er plass til ca 15 stativer (45 antall sykler) Pris pr stativ: 170kr. I tillegg kommer montering og arbeid. Vedtak: Styret vedtok å fjerne nevnte 3 boder og etablere helårsoppbevaring av sykler. Innkjøp av 10 sykkelstativ med mulighet for ytterligere 5 sett. Styreleder gis oppdrag å fordele monteringen til vaktmester. Området må merkes tydelig: Sykler oppbevares her på eget ansvar. Sak 47. Reseksjonering og tilleggs seksjonering av bodene Utbygger har kontaktet T5 og anmodet oppdaterte lister over bodfordeling. Disse skal tinglyses som tillegg til den enkelte andel (leilighet). I dag er det 12 andeler som har flere boder enn planen og prospektet fra I tillegg er det 17 andeler som mangler sine boder. Styret har i dag 5 tomme boder. Vedtak: Styret støtter utbyggets arbeid med tilleggs seksjonering av bodene til den enkelte andel. Styreleder går i dialog med andelseiere som har feil antall boder og ser på løsninger. Dersom noen andelseiere nekter å gi fra seg urettmessig ervervet bod, må styret informeres. Sak 48. Ødelagte hengelåsbeslag på boddører Styret har tidligere demontert flere "bur" og levert disse til sveisning/reparasjon. Vi har ikke vært fornøyd med resultatet, bla for liten åpning i de nye hengelåsbeslagene samt at det ble mye arbeid i demontering og re-montering. Bodene måtte samtidig fraflyttes i perioden hvor en del av "buret" manglet. Styreleder har nå fått kontakt med produsenten (Troax) av "burene" og venter på pris på 15 sett hengelåsbeslag. Planen er å fjerne de gamle ødelagte beslagene med vinkelsliper og poppnagle fast nytt beslag. Dette kan gjøres på stedet, og krever ingen demontering. Vedtak: Styret vedtok å kjøpe inn sett og iverksette reparering av ødelagte boder. Styreleder følger opp.

6 Sak 49. Ny dør i bodområdet ved sikringsskapet Alle beboere har i dag tilgang til sikringsskapet og dermed også hele dette bodområdet. Ifm opprettelse av vinterparkering av sykler vil vi ha overskudd på gitterdører. Styreleder anbefaler at vi monterer gitterdør med systemhengelås like etter sikringsskapet, for å gjøre de bakenforliggende bodene mer sikre. Utgift: 3000kr (systemhengelås) + arbeid. Vedtak: Styret ser ingen grunn til at beboere skal ha tilgang til hovedsikringsskapet, og vedtok å redusere antall tilganger til metalldøren inn til nevnte bodområdet. Det monteres ikke gitterdør. Sak 50. Utestående arbeid ferdigstillelse av T5 (Utbyggers ansvar) Vannlekkasjer inn i garasjebodene (må grave opp utenfor for å utbedre membranen) Vannlekkasje fra Rimi taket, i hjørnet ved Trafo rommet Flytte lyspunkt i taket garasjebodene, etter at det ble laget hull i taket for avløpsrør Branntette hull fra garasjen inn i bodområdet (minst ett 50mm hull) Branntette hull etter boring av flere 15cm hull til trekking av vannrør og strøm til stallen Beslag rundt veggene, langs baken, ved vifter Rimi For høy asfalt ved inngang bodomr fra bakgården v/traforommet Vedtak: Styret pålegger styreleder å gå i dialog med utbygger, for å finne akseptable løsninger på utestående arbeider. Sak 51. Terrassen 2 etg, fremdriftsplaner Styreleder har hatt møte med Zerimariam Afiley, Han representerer et eiendomsselskap, som ser på muligheten å kjøpe Stallen (skal omdannes til 2 leiligheter/vertikalt delt). Eiendomsselskapet ønsker å kjøpe 2 x ca 25m2 av takterrassen over RIMI, mellom Stallen og 5B, og mellom Stallen og 5D. Planen er å lage dører ut fra Stallen til de respektive terrassene. Styreleder har informert eiendomsselskapet om følgende: 1) Terrassen eies av Borettslaget Trondheimsveien 5 2) Evt vedtak om salg må fattes av generalforsamlingen 3) Styret skal uttale seg om et evt salg, og deres anbefaling vil sannsynligvis bli vektlagt 4) Terrassen er i dag stengt for alminnelig bruk grunnet innsyn til leiligheten rundt terrassen og støyproblematikk. 5) Dersom salg må vinduene ut mot terrassen skjermes på en eller annen måte. Veien videre: Styret må fatte et vedtak. Vil vi selge eller ikke. a) Salg: Gå i dialog med kjøper og klargjøre m2 pris og andre avtaler. Legge frem for ekstraordinær Generalforsamling 2011 for vedtak b) Ikke salg: Informere kjøper. Dersom kjøper likevel ønsker svar fra Generalforsamling vil styret legge dette frem på ordinær generalforsamling i Styret må forut for generalforsamlingen klargjøre m2 pris og andre avtaler. Styreleder ser det som essensielt at styret ser på HELE terrassen når denne saken diskuteres. Terrassen bør åpnes for bruk, under kontrollerbare forhold. Det bør derfor utarbeides forslag til retningslinjer, bruksplan, vindusavskjermning og innredning (blomsterkasser, skillevegger, sittegrupper osv) Vedtak: Styret er meget negative til et evt salg, og vedtok og svare høflig nei. Om eiendomsselskapet ønsker en uttalelse fra generalforsamlingen bes selskapet å sende styret mer detaljerte planer (tegninger osv). Styret er positive til å åpne terrassen i 2 etg for almen bruk, og vil se på denne muligheten utover vinteren.

7 Sak 52. Søppel i felles bodområder Det begynner å fylles opp med søppel og gjensatte møbler/gjenstander i bodområdene. KAA ønsker å få dette bort, før det blir for mye. KAA ønsker å gi oppdraget til egen sønn (han har mulighet til å gjøre denne jobben nå til helgen) Fjerne alt søppel osv fra bodområdene Frakte til søppelfylling og kildesortere søppelet der. KAA ønsker å tilby han 500kr for arbeidet (inkl hans utgifter til bil og henger) Vi betaler gebyrene på søppelfyllingen (ca 1kr pr kg) Vedtak: Styret er meget glad for styreleders initiativ og støtter tiltaket. Styreleder bes fremskaffe kontonummer til han som utførte arbeidet og sende dette til USBL. USBL bes utbetale 906 kr til nevnte person. Sak 53. Vannskaden i D715 Fikk telefon fra nye andelseiere i D715 (vår leilighet), vedr vannskade. Skaden ble oppdaget mandag 3okt kl Eier hadde vært bortreist i en uke. Styreleder inspiserte vannskaden og har i samarbeid med eierne fastslått at skaden skyldes vann som har ligget på gulvet (sannsynligvis ifm vask av gulvene), og ikke lekkasje. Gulvet er ikke skadet, kun loddrett endeplate og en 60cm lang gulvlist (15cm bred). Montert utenpå ett av underskapene på kjøkkenet. Styreleder har kjøpt inn og levert andelseier ny endeplate og gulvlist. Andelseier var meget glad, og påtok seg å montere selv. Utgifter: 2082kr (inkl delene til D507) Borettslaget dekker utgiftene. Det er umulig å avgjøre om andelseier eller styret er skyld i skaden, iom at styret vasket leiligheten under overtakelsen. Uansett er dette små utgifter, og det kan være lønnsomt for oss å holde et godt forhold til kjøperne. Vedtak: Styret vedtok at borettslaget dekker utgiftene og trekkes ifra ifm salgsoppgjøret. Sak 54. Vindusrep i D507 Styreleder har vært på besøk i leiligheten sammen med sønnen til andelseier. Vindushåndtaket var ødelagt (rustet i stykker), ett vindu manglet øvre feste på både H og V side (Dette vinduet vil falle ut dersom det ikke utbedres). Ifm innkjøp av kjøkkenutstyr til D715, kjøpte styreleder også de delene som D507 manglet. Vedtak: Styret vedtok at borettslaget dekker utgiftene. Sak 55. Ekstra systemnøkler til andelseiere Andel 62 (D507) har hentet en ekstra nøkkel (550kr). Andel 70 (D515) har hentet en ekstra nøkkel (550kr). Andel 91 (D707) har lånt en nøkkel i sommer frem til 31aug. Nøkkel ikke returnert (550kr). Vedtak: USBL bes innkreve pengene.

STYREMØTE I BORETTSLAGET TRONDHEIMSVEIEN 5

STYREMØTE I BORETTSLAGET TRONDHEIMSVEIEN 5 STYREMØTE I BORETTSLAGET TRONDHEIMSVEIEN 5 REFERAT FRA STYREMØTE 02-2011 DATO: 30.mai 2011 TILSTEDE: KAA, AC, AS, MR, HB og IH Gjennomgang av referatet fra styremøte 01-2011: Godkjent Sak 12. Oppmerksomhet

Detaljer

STYREMØTE I BORETTSLAGET TRONDHEIMSVEIEN 5

STYREMØTE I BORETTSLAGET TRONDHEIMSVEIEN 5 STYREMØTE I BORETTSLAGET TRONDHEIMSVEIEN 5 REFERAT FRA STYREMØTE 08-2012 DATO: 18.des 2012 TILSTEDE: AC, HB, DL, EK, PM og KAA MELDT AVBUD: SP IKKE MØTT: Sak 123. Nye heiser Se også sakene: 38, 57, 69,

Detaljer

Sakspapirer til sak 2

Sakspapirer til sak 2 Sakspapirer til sak 2 Denne saken handler om vi skal montere vinduer i inngangsdørene i Nordåsvegen 187, Nordåsbrotet 2 og 4. Bor du på en annen adresse har dette ingen betydning for deg, bortsett fra

Detaljer

STYREMØTE I BORETTSLAGET TRONDHEIMSVEIEN 5

STYREMØTE I BORETTSLAGET TRONDHEIMSVEIEN 5 STYREMØTE I BORETTSLAGET TRONDHEIMSVEIEN 5 REFERAT FRA STYREMØTE 02-2012 DATO: 19.mar 2012 TILSTEDE: AC, DL, HB og KAA MELDT AVBUD: AS IKKE MØTT: Sak 85. Regnskapet 2011 Styret har mottatt (revisor) revidert

Detaljer

STYREMØTE I SOFIES HAGE BORETTSLAG

STYREMØTE I SOFIES HAGE BORETTSLAG STYREMØTE I SOFIES HAGE BORETTSLAG Møtedato og tidspunkt 17.januar 2012, kl. 19.00-21.00 Møtested Styrerommet, Sofies Hage Innkalt Forfall Referent Eli Myrkaskog, Jan Sender, Bjørn Myhrvold, Simen Strand

Detaljer

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Innkalling Generalforsamling 2015 Tid: Mandag 18. mai 2015 kl. 17:00 Sted: Oslo og Omegn Boligforvaltnings lokaler Sandakerveien 64, 5. etg. OBF Side 1 av 6 Agenda 1. Konstituering a/ valg av møteleder

Detaljer

Referat fra styremøte i Viking Borettslag

Referat fra styremøte i Viking Borettslag Den 30. mai 2012, kl. 1830-2200, ble det avholdt styremøte i Viking Borettslag. Følgende deltok: Gunnvor Antonsen, Thomas Myhre Andersen og Anne Storruste Følgende saker ble behandlet: Sak 25/2012 - Konstituering

Detaljer

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2011 i borettslaget Trondheimsveien 5. Hans Brenna

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2011 i borettslaget Trondheimsveien 5. Hans Brenna P R O T O K O L L fra ordinær generalforsamling 2011 i borettslaget Trondheimsveien 5 Avholdt: 10.mai.2011, kl 18:30 Sted: Trondheimsveien 5 D, Akersalen Sak 1: Konstituering 1.1 Valg av møteleder Som

Detaljer

Kommentarer: Oppdatert «Styrets arbeid» og revisjonsberetningen ble delt ut i forkant av generalforsamlingen. Legges også ved i protokollen

Kommentarer: Oppdatert «Styrets arbeid» og revisjonsberetningen ble delt ut i forkant av generalforsamlingen. Legges også ved i protokollen 1 Pilestredet Park 11-13 Brl Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pilestredet Park 11-13 Brl ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Styremøte 14. Oktober 2014

Styremøte 14. Oktober 2014 Styremøte 14. Oktober 2014 Sted: Spångbergveien 17, Arne Reisegg Myklestad Til stede: Arne Reisegg Myklestad Renate Salomonsen, Anette Gundersen, Christian Nissen, Tore Broholt, Vivi Christensen Forfall:

Detaljer

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag!

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Dette skrivet er til deg som er nyinnflyttet i Enga borettslag. Skrivet tar for seg mange av de spørsmålene som dukker opp den første tiden en bor på et

Detaljer

Forslag til endring av husordensreglene må sendes skriftlig til Styret. Endringer vedtas av Generalforsamlingen med alminnelig flertall.

Forslag til endring av husordensreglene må sendes skriftlig til Styret. Endringer vedtas av Generalforsamlingen med alminnelig flertall. H U S O R D E N S R E G L E R F O R J E R P E S K O G E N B O R E T T S L A G MED ENDRINGER AV 30.5.1995, 14.05.2003 og 31.03.2009. INNLEDNING. Jerpeskogen borettslag er et andelslag tilsluttet OBOS. Borettslaget

Detaljer

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN JÆRNES TERRASSE BORETTSLAG TIRSDAG 26.04.2005

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN JÆRNES TERRASSE BORETTSLAG TIRSDAG 26.04.2005 PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN JÆRNES TERRASSE BORETTSLAG TIRSDAG 26.04.2005 Lagets formann, Tor Magne Gausdal, ønsket alle fremmøtte velkommen til generalforsamlingen 2005, Tor Magne Gausdal var møteleder.

Detaljer

«Sykkeburet» i garasjeanlegget er flyttet da det stod i veien for snørydding.

«Sykkeburet» i garasjeanlegget er flyttet da det stod i veien for snørydding. 19.12.12 «Sykkeburet» i garasjeanlegget er flyttet da det stod i veien for snørydding. De som hadde sykler inne i buret kan sette de på plass igjen hvis de ønsker det. Buret vil i løpet av en dag eller

Detaljer

Ener`n. Vi pusser opp! Nytt system for energiregulering. Har du gjort radiatoren klar for vinteren?

Ener`n. Vi pusser opp! Nytt system for energiregulering. Har du gjort radiatoren klar for vinteren? Vi pusser opp! Nytt system for energiregulering Har du gjort radiatoren klar for vinteren? Vi pusser opp! Det har lenge vært et behov for generell oppussing av inngangspartier, trappeoppganger og korridorer

Detaljer

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER ÅRSMØTE 25. FEBRUAR 2011 kl 17.00 på møterom Gjennomsikten på Ilsetra Hotel Dagsorden SAK 1. SAK 2. SAK 3. SAK 4. SAK 5. VELKOMMEN V/STYRELEDER DELTAKELSE GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN

Detaljer

ESTETISK ENHETSPLAN for Linjebo Borettslag

ESTETISK ENHETSPLAN for Linjebo Borettslag ESTETISK ENHETSPLAN for Linjebo Borettslag For at Linjebo skal fremstå med en så enhetlig fysisk og estetisk fasade som mulig er det nødvendig å ha klare regler for hva den enkelte andelseier kan gjøre

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR HAMMERGÅRDEN BORETTSLAG. Godkjent av generalforsamlingen

ORDENSREGLEMENT FOR HAMMERGÅRDEN BORETTSLAG. Godkjent av generalforsamlingen ORDENSREGLEMENT FOR HAMMERGÅRDEN BORETTSLAG Godkjent av generalforsamlingen 22.05.2001 Innhold: 1. Generelle bestemmelser 1.1 Ansvar og plikter 2. Fellesareal og parkeringsanlegg 2.1 Bruken av fellesareal

Detaljer

Borettslaget Harry Borthens vei 13

Borettslaget Harry Borthens vei 13 Harry Borthens vei 13 Møtereferat, styremøte mandag 27.04.09 Tilstede: Birger Jensen, Anne Marie Schei og Kåre Magnus Busch Sak 1: Orientering om diverse feil og avvik etter plan- og bygningsloven, heis

Detaljer

Viktig informasjon angående Bytte av radiatorer Tøyenhus BRL

Viktig informasjon angående Bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Viktig informasjon angående Bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Skifte av radiatorer Tøyenhus BRL Andelseierne i Tøyenhus borettslag vedtok på generalforsamlingen 2013 at samtlige radiatorer skal skiftes

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rosenborggt. 12 BL Dato 21.05.2013 Kl. 18.00. Møtested: Hammersborg Torg 1.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rosenborggt. 12 BL Dato 21.05.2013 Kl. 18.00. Møtested: Hammersborg Torg 1. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rosenborggt. 12 BL Dato 21.05.2013 Kl. 18.00. Møtested: Hammersborg Torg 1. Tilstede var 12 andelseiere og 1 med fullmakt til sammen 13 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

PROTOKOLL. Avholdt: 6. april 2006 kl. 18.00 Sted: Linne Hotell. Generalforsamlingen ble åpnet ved at styreleder Roar Pedersen ønsket velkommen.

PROTOKOLL. Avholdt: 6. april 2006 kl. 18.00 Sted: Linne Hotell. Generalforsamlingen ble åpnet ved at styreleder Roar Pedersen ønsket velkommen. PROTOKOLL fra ordinær generalforsamling 2006 i Bjerkedalen Borettslag A/L. Avholdt: 6. april 2006 kl. 18.00 Sted: Linne Hotell Sak 1: Åpning Generalforsamlingen ble åpnet ved at styreleder Roar Pedersen

Detaljer

Rehabilitering av bakgårdsfasaden

Rehabilitering av bakgårdsfasaden Rehabilitering av bakgårdsfasaden Det er påkrevd å gjøre rehabilitering av bakgårdsfasaden og dette er noe styret har jobbet med siden høsten 2009. Styret har fått utarbeidet en kostnadsrapport fra OBOS

Detaljer

ble det avholdt ordinær generalforsamling 2015 i borettslaget Heimdal II 1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

ble det avholdt ordinær generalforsamling 2015 i borettslaget Heimdal II 1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen PROTOKOLL Dato og klokkeslett: 16.06.15 kl. 18.00 Sted: Heimdalsgata 30 - Festlokalet ble det avholdt ordinær generalforsamling 2015 i borettslaget Heimdal II SAK 1: KONSTITUERING 1.1 Valg av møteleder

Detaljer

VELKOMMEN TIL TORP BORETTSLAG

VELKOMMEN TIL TORP BORETTSLAG VELKOMMEN TIL TORP BORETTSLAG Innholdsfortegnelse Orientering til Borettshaverne i Torp Borettslag Side 2 Nyttig å vite! Side 3 Husordensregler for Torp Borettslag Side 4 Parkeringsplan for Torp Borettslag

Detaljer

STYREMØTE I BORETTSLAGET TRONDHEIMSVEIEN 5

STYREMØTE I BORETTSLAGET TRONDHEIMSVEIEN 5 STYREMØTE I BORETTSLAGET TRONDHEIMSVEIEN 5 REFERAT FRA STYREMØTE 06-2013 DATO: Mandag 26 august 2013 TILSTEDE: AC, ØH, DL, EK, PM, IJS og KAA Sak 167. Lydutfordringene DL og KAA hadde 21august et uoffisielt

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent 1 Nittedalgata 1-7 Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Nittedalgata 1-7 Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

INFOMØTE OPPGRADERING AV BORETTSLAGET. 20. August 2014

INFOMØTE OPPGRADERING AV BORETTSLAGET. 20. August 2014 INFOMØTE OPPGRADERING AV BORETTSLAGET! 20. August 2014 AGENDA Informasjon bytting av vindu, dører og kledning Økonomi Veien videre Ekstraordinær generalforsamling DAGENS TILSTAND Vinduer, balkongdører

Detaljer

Viktig informasjon angående bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Revidert 15.5.2014

Viktig informasjon angående bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Revidert 15.5.2014 Viktig informasjon angående bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Revidert 15.5.2014 Skifte av radiatorer Tøyenhus BRL Andelseierne i Tøyenhus borettslag vedtok på generalforsamlingen 2013 at samtlige radiatorer

Detaljer

ORDENSREGLER FOR AS TRUDVANG. Endret av styret på ordinær generalforsamling 31.mars 2004.

ORDENSREGLER FOR AS TRUDVANG. Endret av styret på ordinær generalforsamling 31.mars 2004. ORDENSREGLER FOR AS TRUDVANG Endret av styret på ordinær generalforsamling 31.mars 2004. Følgende ordensregler er satt opp for å skape gode og ordnede forhold i gården. Det første og viktigste bud er imidlertid

Detaljer

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag!

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Dette skrivet er til deg som er nyinnflyttet i Enga borettslag. Skrivet tar for seg mange av de spørsmålene som dukker opp den første tiden en bor på et

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Nedre Ravnåsen Borettslag avholdes torsdag 14.januar 2016 kl. 1800 i Holmlia kirke. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Oslo, 1.juli 2014 Styret for Skogssletta Borettslag. Monica Grefsrud Tommie Rudi Svein Tore Severinsen

Oslo, 1.juli 2014 Styret for Skogssletta Borettslag. Monica Grefsrud Tommie Rudi Svein Tore Severinsen 1 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag avholdes tirsdag 8.juli 2014 kl. 18 på lekeplassen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER

A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER Husordensreglene inneholder bestemmelser om bruk av boligen og fellesarealene, og skal bidra til å fremme orden, trivsel og sikkerhet i borettslaget. Det er i

Detaljer

ble det avholdt ordinær generalforsamling 2017 i Borettslaget Trondheimsveien 5

ble det avholdt ordinær generalforsamling 2017 i Borettslaget Trondheimsveien 5 PROTOKOLL Dato og klokkeslett: 28.06.2017 klokken 19.00 Sted: Akersalen ble det avholdt ordinær generalforsamling 2017 i Borettslaget Trondheimsveien 5 1. Konstituering A. Valg av møteleder Som møteleder

Detaljer

PROTOKOLL. Tid og sted: Onsdag 31. mai 2017 kl på Stenbråten Skole. ble det avholdt ordinær generalforsamling 2017 i Kantarellen Borettslag

PROTOKOLL. Tid og sted: Onsdag 31. mai 2017 kl på Stenbråten Skole. ble det avholdt ordinær generalforsamling 2017 i Kantarellen Borettslag PROTOKOLL Tid og sted: Onsdag 31. mai 2017 kl. 18.00 på Stenbråten Skole ble det avholdt ordinær generalforsamling 2017 i Kantarellen Borettslag 1. Konstituering 1.1 Valg av møteleder Som møteleder ble

Detaljer

Kommunal bolig. - informasjon for leietakere

Kommunal bolig. - informasjon for leietakere Kommunal bolig - informasjon for leietakere Kjære beboer Som leietaker i en kommunal utleiebolig har du både rettigheter og plikter. Det viktigste er enkelt forklart i denne brosjyren. Det hender at boligen

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fagerheimen Borettslag den kl. 18:30. Møtested : Grünerløkka skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fagerheimen Borettslag den kl. 18:30. Møtested : Grünerløkka skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fagerheimen Borettslag den 28.04.2010 kl. 18:30. Møtested : Grünerløkka skole. Tilstede var andelseiere og med fullmakt til sammen stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

ble det avholdt ordinær generalforsamling 2015 i borettslaget Trondheimsveien 5 Som møteleder ble valgt: Benedicte Lund Karlsen

ble det avholdt ordinær generalforsamling 2015 i borettslaget Trondheimsveien 5 Som møteleder ble valgt: Benedicte Lund Karlsen PROTOKOLL Dato og klokkeslett: Onsdag 17. juni kl 19.00 Sted: Trondheimsveien 5 - Akersalen ble det avholdt ordinær generalforsamling 2015 i borettslaget Trondheimsveien 5 SAK 1: KONSTITUERING 1.1 Valg

Detaljer

Ferdig utfylte skjemaer for navnskilt leveres i styrets postkasse ved 19-blokka senest den 20. februar 2008

Ferdig utfylte skjemaer for navnskilt leveres i styrets postkasse ved 19-blokka senest den 20. februar 2008 Navnskilt til nye postkasser Som kjent så vedtok den ekstraordinære generalforsamlingen å gå til innkjøp av nye postkasser til alle beboerne i laget. Valget falt på grønne postkasser med god størrelse.

Detaljer

Åpent referat styremøte 13/10 2014 - kl 18:00 på styrerommet

Åpent referat styremøte 13/10 2014 - kl 18:00 på styrerommet Åpent referat styremøte 13/10 2014 - kl 18:00 på styrerommet Møtt: Øystein, Knut Erik, Fritz (trer inn som fullt medlem), Terje Meldt frafall: Stian Moen, Aase Orienteringssaker Godkjenning av referat

Detaljer

Strømmen Studio Borettslag HUSORDENSREGLER

Strømmen Studio Borettslag HUSORDENSREGLER Strømmen Studio Borettslag HUSORDENSREGLER Vedtatt av styret den 05.11.2015. Presisering av regel 7, pkt. 1. Framlagt på generalforsamling 17.03.2016. 1. Generelt I følge disse vedtekter påligger det enhver

Detaljer

info Gunnar følger opp revisor Øystein

info Gunnar følger opp revisor Øystein Referat fra styremøte holdt 24.02.10 (Møte 2, 2010) Sted: Hagestua café Tilstede: Espen,,, Marina, Sverre og Distribusjon: De tilstedeværende + Kristin Neste møte: Onsdag 24.03.10 kl 1830 på Hagestua Cafè

Detaljer

Vedlegg 9 Sandnes Eiendomsselskap KF renholdsstandard

Vedlegg 9 Sandnes Eiendomsselskap KF renholdsstandard Vedlegg 9 Sandnes Eiendomsselskap KF renholdsstandard SEKF Renholdsstandard 2014 1 Det skal kun brukes godkjente og miljøvennlige rengjøringsmidler til renholdsoppgavene. Daglig renhold: Gulvrengjøring:

Detaljer

Hellerudtoppen Borettslag

Hellerudtoppen Borettslag Til borettshaverne. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Hellerudtoppen Borettslag Tid: Torsdag 28. oktober 2010, kl. 19:00. Sted: Grendehuset SAKSLISTE. A. Spørsmål om møtet er lovlig innkalt

Detaljer

Husordensregler Etterstad Øst Borettslag. vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013.

Husordensregler Etterstad Øst Borettslag. vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013. Husordensregler Etterstad Øst Borettslag vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013. HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Husordensreglene er vedtatt

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Elvefaret Borettslag 04.06.2012 kl. 19:30. Møtested: Møllestua.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Elvefaret Borettslag 04.06.2012 kl. 19:30. Møtested: Møllestua. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Elvefaret Borettslag 04.06.2012 kl. 19:30. Møtested: Møllestua. Tilstede var 42 andelseiere og 11 med fullmakt til sammen 53 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Vedlikeholdsprosjekter Informasjonsmøte

Vedlikeholdsprosjekter Informasjonsmøte * Vedlikeholdsprosjekter 2017-2018 Informasjonsmøte 4.9.2017 * Vedlikehold - prinsipper *Nyheter i styret *Orientering om vedlikehold i 2016-17 *Orientering om vedlikehold fremover *Orientering om SYKKELBOD

Detaljer

VEDTEKTER FOR ENEBAKKVEIEN 15 BORETTSLAG.

VEDTEKTER FOR ENEBAKKVEIEN 15 BORETTSLAG. VEDTEKTER FOR ENEBAKKVEIEN 15 BORETTSLAG. Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 9. august 2006. Sist endret på ordinær generalforsamling 10.05.2010. 1. Lagets navn, forretningskontor og lagsform.

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Vedtatt på ordinær generalforsamling 25.05.1994. Endret på ordinær generalforsamling 14.05.2008. HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Borettslaget Etterstad

Detaljer

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2010 i Borettslaget Kollektivet. --- oo0oo --- Som møteleder ble valgt: Arve Breen

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2010 i Borettslaget Kollektivet. --- oo0oo --- Som møteleder ble valgt: Arve Breen P R O T O K O L L fra ordinær generalforsamling 2010 i Borettslaget Kollektivet Avholdt: 12. mai 2010 Sted: Camilla --- oo0oo --- Sak 1: Konstituering 1.1 Valg av møteleder Som møteleder ble valgt: Arve

Detaljer

Viktig informasjon vedrørende rehabilitering av våtrom

Viktig informasjon vedrørende rehabilitering av våtrom Viktig informasjon vedrørende rehabilitering av våtrom Alle beboere må lese dette informasjonsskrivet Side 1 Beverveien Brl- informasjon om våtromsrehabilitering I forbindelse med våtromsrehabiliteringen

Detaljer

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2011 i Rustadterrassen borettslag. --- oo0oo --- Thomas Hansen

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2011 i Rustadterrassen borettslag. --- oo0oo --- Thomas Hansen P R O T O K O L L fra ordinær generalforsamling 2011 i Rustadterrassen borettslag Avholdt: 02.mai-2011, kl 18:00 Sted: Rustad skole --- oo0oo --- Sak 1: Konstituering 1.1 Valg av møteleder Som møteleder

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29 HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29 Vedtatt i ordinært sameiermøte den 22.03.2007 Endret i sameiermøte 22.04.2010 Endret i sameiermøte 20.03.2012 Generelt Disse husordensregler er en veiledning

Detaljer

1 S/E Kannikbakken 6

1 S/E Kannikbakken 6 1 S/E Kannikbakken 6 Protokoll fra ordinært sameiermøte i S/E Kannikbakken 6 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne.

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne. HMS. HMS er en forkortelse for helse, miljø og sikkerhet. Kommunal- og Regionaldepartementet har nå avklart at borettslag, sameier og velforeninger er å anse som "virksomheter", og som sådan vil være omfattet

Detaljer

Vindu og dør. Bogerud borettslag Presentasjon på beboermøte 2. desember 2014

Vindu og dør. Bogerud borettslag Presentasjon på beboermøte 2. desember 2014 Vindu og dør Bogerud borettslag Presentasjon på beboermøte 2. desember 2014 Historikk I Bogerud borettslag har det i lengre tid pågått utskifting av vinduer etter behov. Behovet er økende. Kostnaden for

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Nedre Stovner Borettslag avholdes 24.08.2015 kl. 19:00 i Stovner Kirke TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om:

Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om: Tverrbakken, 02.05.06 Styret informerer I denne utgaven informerer vi om: Våropprydding. Container kommer 12. mai. Fordeling av plassene i sykkelrommene. Høring om fargevalg i vestibylene. Rengjøring i

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i A/S Kjølberggaten 1.

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i A/S Kjølberggaten 1. A/S Kjølberggt. 1 Ekstraordinær generalforsamling 2010 v/advokat Svein Thorp St. Olavs gate 28 0166 Oslo INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

Informasjon til beboere i Vestliskrenten Sameie

Informasjon til beboere i Vestliskrenten Sameie INFORMASJONSSKRIV 04.03.2015 Informasjon til beboere i Vestliskrenten Sameie Dette skrivet inneholder: o Generell informasjon (Dette skrivet) o Vedlegg: «Informasjon før oppstart» av Consolvo AS o Vedlegg:

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR PARKGÅRDEN SE

HUSORDENSREGLER FOR PARKGÅRDEN SE HUSORDENSREGLER FOR PARKGÅRDEN SE 1. INNLEDNING 1.1. For at beboerne skal sikres ro og orden, er enhver sameier og beboer ansvarlig for at bestemmelsene i denne husorden overholdes. 1.2. Hovedregelen er

Detaljer

GÅRDS- OG HUSORDENSREGLER FOR FJELLHAGEN BORETTSLAG

GÅRDS- OG HUSORDENSREGLER FOR FJELLHAGEN BORETTSLAG Fjellhagen Borettslag Fjell Bydelshus 3035 Drammen Formann: 32 81 07 47/mobil: 917 24 840 Kontor: 32 81 91 87 Åpent onsdager 18.00-19.00 E-post: kontoret@fjellhagen.no VÅR HJEMMESIDE: www.fjellhagen.no

Detaljer

Velkommen som bruker av Wessel Parkeringssameie!

Velkommen som bruker av Wessel Parkeringssameie! Velkommen som bruker av! Veiledning til eiere og brukere av parkeringsanlegget Sist oppdatert 25. juni 2009 Innhold Om sameiet... 1 Adgang til garasjeanlegget... 1 Rutiner for åpning og lukking av garasjeport...

Detaljer

Tverrbakken, 20.02.14. Styret informerer

Tverrbakken, 20.02.14. Styret informerer Tverrbakken, 20.02.14 Styret informerer 1. Refinansiering av lån 2. Trappevask 3. Bom på gjesteparkeringsplassen 4. Ledig parkeringsplass 5. Sykkelrommene 6. Betaling for trimrom 2014 7. Status ringeklokkesystem

Detaljer

ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling 2017 i Akebakkeskogen Borettslag

ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling 2017 i Akebakkeskogen Borettslag PROTOKOLL Dato og klokkeslett: Onsdag 1.mars 2017, kl. 18.00 Sted: Grefsenkollen restaurant, Grefsenkollen 100. ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling 2017 i Akebakkeskogen Borettslag 1. Konstituering

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tåsen Borettslag Dato: 3. juni 2013 Kl. 18.00 Møtested: Tåsen idrettskrets klubbhus

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tåsen Borettslag Dato: 3. juni 2013 Kl. 18.00 Møtested: Tåsen idrettskrets klubbhus Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tåsen Borettslag Dato: 3. juni 2013 Kl. 18.00 Møtested: Tåsen idrettskrets klubbhus Tilstede var 32 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 34 stemmeberettigede.

Detaljer

ØSBL Ordensregler vedtatt på Generalforsamlingen 17.04.2013 ORDENSREGLER FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG ( ØSBL )

ØSBL Ordensregler vedtatt på Generalforsamlingen 17.04.2013 ORDENSREGLER FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG ( ØSBL ) ORDENSREGLER FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG ( ØSBL ) Opprinnelig vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 21. november 1991 med senere endringer, senest endret på generalforsamling 17.04.2013. 1. ORDENSREGLENE

Detaljer

MER OM REHABILITERING AV BYGNINGSMASSEN I LIABAKKEN

MER OM REHABILITERING AV BYGNINGSMASSEN I LIABAKKEN MER OM REHABILITERING AV BYGNINGSMASSEN I LIABAKKEN I disse dager starter arbeidet med å rehabilitere Liabakken boligsameie. Vi gleder oss alle til å få oppgradert det ytre bomiljøet. Det estetiske uttrykket

Detaljer

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Referat Generalforsamling 2015 Borettslaget Frostaveien 1 26.03.15 Sak 1 Konstituering Frammøte ble registrert av styret. 19 av 69 andeler var representert: 04, 07, 10, 18, 20, 23, 25, 28, 35, 37, 38,

Detaljer

Vedtekter for AS Observatoriegaten 10

Vedtekter for AS Observatoriegaten 10 Vedtekter for AS Observatoriegaten 10 1 Firma Selskapets navn er AS Observatoriegaten 10. (Vedtatt av generalforsamlingen 28. mars 2001) 2 Forretningskontor Selskapets forretningskontor er i Oslo. 3 Virksomhet

Detaljer

V E D T E K T E R. for MØLLETOPPEN BORETTSLAG

V E D T E K T E R. for MØLLETOPPEN BORETTSLAG V E D T E K T E R for MØLLETOPPEN BORETTSLAG vedtatt på konstituerende generalforsamling dato 08.02.2005 1. Navn, lagsform, formål og forretningskontor. Mølletoppen borettslag er et andelslag som har til

Detaljer

UTFLYTT SISTE DAG I LEIEFORHOLDET

UTFLYTT SISTE DAG I LEIEFORHOLDET UTFLYTT SISTE DAG I LEIEFORHOLDET Når det nærmer seg dato for utflytt, så vil vår utleieavdeling ta kontakt med dem for å avtale tidspunkt for tilbakelevering av boligen. Bolig må ved utflytt være ryddet

Detaljer

Husordensregler for Borettslaget Vestlien terrasse

Husordensregler for Borettslaget Vestlien terrasse Husordensregler for Borettslaget Vestlien terrasse Oppdatert av styret Mars 2016 Husordensreglene inneholder bestemmelser om bruk av bolig og fellesarealer, og har til hensikt å fremme miljø og trivsel

Detaljer

RUNDSKRIV. Rundskriv nr: Utgitt dato: Styreperiode: 2011/2012. Søndre Åsgården Borettslag

RUNDSKRIV. Rundskriv nr: Utgitt dato: Styreperiode: 2011/2012. Søndre Åsgården Borettslag RUNDSKRIV Søndre Åsgården Borettslag Rundskriv nr: 04-11/12 2 Utgitt dato: 12.06.11 11 Styreperiode: 2011/2012 Saker i dette rundskrivet: Sak 1 Rens i kanalene fra kjøkken og bad til motor på tak... 3

Detaljer

Prosedyrer og Ordensregler

Prosedyrer og Ordensregler Prosedyrer og Ordensregler 1. Formål Disse reglene er laget for å øke trivselen og sikkerheten for alle beboerne i Sameiet Vestvågen. Dersom alle tar sin del av ansvaret og bidrar med å ta hensyn til reglene,

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Det Glade Kvartal I Brl avholdes torsdag 20. august 2015 kl. 18:00 i Torshov kirke, Åsengata 25. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 17. APRIL 2013 SIDE 2 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2012 SIDE 4-7 REVISJONSBERETNING SIDE 8 9

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 17. APRIL 2013 SIDE 2 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2012 SIDE 4-7 REVISJONSBERETNING SIDE 8 9 1 LI BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 17. APRIL 2013 SIDE 2 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2012 SIDE 4-7 REVISJONSBERETNING SIDE 8 9 ÅRSREGNSKAP FOR 2012 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Referat styremøte 4.11.2013 kl 18:00 på styrerommet

Referat styremøte 4.11.2013 kl 18:00 på styrerommet Referat styremøte 4.11.2013 kl 18:00 på styrerommet Møtt: Fritz, Knut, Terje, Aase, Øystein, Knut Erik Orienteringssaker Godkjennelse av referat 26.09.2013 Referat signeres om godkjent Tidligere godkjente

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sofienbergparken B/L den kl. 18:00. Møtested: Grünerløkka skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sofienbergparken B/L den kl. 18:00. Møtested: Grünerløkka skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sofienbergparken B/L den 24.05.2012 kl. 18:00. Møtested: Grünerløkka skole. Tilstede var 9 andelseiere og 1 med fullmakt til sammen 10 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG FOR 2016

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG FOR 2016 PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG FOR 2016 Årsmøtet ble avholdt tirsdag 21. mars 2017 i Tinnheiveien 17. 1. KONSTITUERING a. Godkjenning av representanter og fullmakter 21 stemmeberettigede,

Detaljer

Fellesstyret i Skåreråsen II og Skåreråsen III Borettslag

Fellesstyret i Skåreråsen II og Skåreråsen III Borettslag Fellesstyret i Skåreråsen II og Skåreråsen III Borettslag Innkalling sendes til: Protokoll for fellesstyremøte 25.6.2013 Sted: Styrerommet, Skårer Terrasse 11 Dato: 25.06.2013 kl. 18.00 Velkommen til møte

Detaljer

PLAN FOR DUGNAD Befaring og

PLAN FOR DUGNAD Befaring og PLAN FOR DUGNAD Befaring 13.07- og 20.07-2016 Tilsdede Geir Skaret Raymond Walmestad Hanne Sigvard Roger Robertsen Dugnads Rapport 001 1 Dugnad. 19-21 august (Hanne) 2 Dugnad. 26-28 august (Sigvard) 3

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Dato: 16.11.2011kl 19:00 Sted: Fellesrommet Tverrbakken 1 TVERRBAKKEN BORETTSLAG Tverrbakken borettslag Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

Innhold Vedlegg sider Oversikt vedlegg A 1 Alarminstruks - Heisalarm B1 1 Hjelp Nødtelefoner Oppslag + P - Hjelp Telefonliste / God å ha?

Innhold Vedlegg sider Oversikt vedlegg A 1 Alarminstruks - Heisalarm B1 1 Hjelp Nødtelefoner Oppslag + P - Hjelp Telefonliste / God å ha? A Innhold Vedlegg sider Oversikt vedlegg A 1 Alarminstruks - Heisalarm B1 1 Hjelp Nødtelefoner Oppslag + P - Hjelp Telefonliste / God å ha? Bestilles - Kontakt med Leder og Vaktmester B2 1 Instruks for

Detaljer

Disse reglene er laget for å øke trivselen og sikkerheten for alle beboerne i Sameiet Vestvågen.

Disse reglene er laget for å øke trivselen og sikkerheten for alle beboerne i Sameiet Vestvågen. Prosedyrer og Ordensregler 1. Formål Disse reglene er laget for å øke trivselen og sikkerheten for alle beboerne i Sameiet Vestvågen. Dersom alle tar sin del av ansvaret og bidrar med å ta hensyn til reglene,

Detaljer

SAMEIET BJERREGAARDSGATE 29 ORDENSREGLER FOR SAMEIET

SAMEIET BJERREGAARDSGATE 29 ORDENSREGLER FOR SAMEIET SAMEIET BJERREGAARDSGATE 29 ORDENSREGLER FOR SAMEIET Vedtatt på sameiermøte 26.03.2008 Endret på sameiermøte 12.03.2009 Endret på sameiermøtet 21.03.2012 Endret på sameiermøtet 10.04.2013 1. FORMÅL Disse

Detaljer

Styremøte 19. Januar 2015

Styremøte 19. Januar 2015 Styremøte 19. Januar 2015 Sted : Tåsenveien 14 F, Vivi Christensen Til stede: Arne Reisegg Myklestad, Anette Gundersen, Christian Nissen, Tore Broholt, Vivi Christensen, Fraværende: Renate Salomonsen Referent

Detaljer

1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen Valgt ble: Sami Touili

1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen Valgt ble: Sami Touili PROTOKOLL Dato og klokkeslett: Mandag 22.05.17 kl.18.00 Sted: Grendehuset ble det avholdt ordinær generalforsamling 2017 i Østausa Borettslag 1. Konstituering 1.1 Valg av møteleder Som møteleder ble valgt:

Detaljer

Utbygging av kjeller/loft

Utbygging av kjeller/loft Utbygging av kjeller/loft Retningslinjer for utbygging av leiligheter i Torshov Kvartal VII borettslagg vedtatt på generalforsamling 2004. Endret på generalforsamling 15. mai 2007, 11. mai 2009 og 3. mai

Detaljer

KRAV TIL INNFLYTT FØRSTE DAG I LEIEFORHOLDET

KRAV TIL INNFLYTT FØRSTE DAG I LEIEFORHOLDET KRAV TIL INNFLYTT FØRSTE DAG I LEIEFORHOLDET Boligen overlates i slik den stand den er ved overtakelse jfr. Husleieloven 2-5. Leietaker og megler skal gå igjennom boligen ved overtakelsen og fylle ut overtakelsesprotokoll,

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 1 Schøningsgt 34 BL Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Schøningsgt 34 BL avholdes Mandag 22. November 2010 kl. 18.00 i OBOS, Hammersborg Torg 1, 1. etg. TIL

Detaljer

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling Borettslaget Skogen III avholdt 6. mai 2013 kl.18:00, Lørenskog Hus, Lørenskog.

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling Borettslaget Skogen III avholdt 6. mai 2013 kl.18:00, Lørenskog Hus, Lørenskog. P R O T O K O L L fra ordinær generalforsamling Borettslaget Skogen III avholdt 6. mai 2013 kl.18:00, Lørenskog Hus, Lørenskog. Møtet ble åpnet av: Fra forretningsfører BORI møtte: Waqar H. Siddiqui Den

Detaljer

1 Nøklevann Borettslag

1 Nøklevann Borettslag 1 Nøklevann Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Nøklevann Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

BEVERVEIEN BORETTSLAG

BEVERVEIEN BORETTSLAG Anl. nr. 781 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 26. januar 2012 kl 18.00 BEVERVEIEN BORETTSLAG Til andelseierne: Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Beverveien borettslag

Detaljer

Birgith Sørensen, Bente Strand, Mehmet Sønmez og Anders Edvardsen, Alexander Storsve

Birgith Sørensen, Bente Strand, Mehmet Sønmez og Anders Edvardsen, Alexander Storsve 16 - Skåreråsen II Borettslag Postboks 323, 2001 Lillestrøm Fakturaadr: c/o Fakturamottak, BORI, Postboks 4381- Vika, 8608 Mo i Rana Org. nr: 950 406 879 Protokoll fra styremøte 27.04..2015 Sted: Styrerommet,

Detaljer

AL TERRASSEN BORETTSLAG Innkalling til generalforsamling Dato 7. JUNI 2016, kl Sted: VELFERDSROMMET

AL TERRASSEN BORETTSLAG Innkalling til generalforsamling Dato 7. JUNI 2016, kl Sted: VELFERDSROMMET AL TERRASSEN BORETTSLAG Innkalling til generalforsamling Dato 7. JUNI 2016, kl. 18.00. Sted: VELFERDSROMMET 1. Konstituering a. Status frammøtte b. Godkjenning innkalling c. Valg av møteleder d. Valg av

Detaljer

HUSORDENSREGLER for Hallagerbakken Borettslag

HUSORDENSREGLER for Hallagerbakken Borettslag HUSORDENSREGLER for Hallagerbakken Borettslag vedtatt 24.05.84 med endring den 30.05.85, 06.05.04,09.05.05 og 14.05.2008. 1. INNLEDNING Hallagerbakken Borettslag har 3 grunnverdier: Trivsel Trygghet Ansvar.

Detaljer

Styremøte 27. april 2011 Tilstede: Anette, Anne-Tove, Øystein, Gunnar, Marina

Styremøte 27. april 2011 Tilstede: Anette, Anne-Tove, Øystein, Gunnar, Marina Styremøte 27. april 2011 Tilstede: Anette, Anne-Tove, Øystein, Gunnar, Marina 1. Konstituering av styret Styrets konstituerte seg med Anette Krogh som leder. Drøftet arbeidsdeling i styret, og vi ble enige

Detaljer

Styremøte 2. september 2014

Styremøte 2. september 2014 Styremøte 2. september 2014 Sted: Tåsenveien 14 E, Christian Nissen Til stede: Renate Salomonsen, Anette Gundersen, Christian Nissen, Tore Broholt, Vivi Christensen Forfall: Arne Reisegg Myklestad Referent:

Detaljer