HVORFOR LYKKES POLITIET?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HVORFOR LYKKES POLITIET?"

Transkript

1 LØSSALG KR 35,- NR 10 HVORFOR LYKKES POLITIET? I en rekke profilerte saker i sommer og høst har politiet lykkes med gode løsninger. Politiforum ser på tre av sakene. Etterforskning, etterretning og operativ handlekraft er stikkord. SIDE 4, 5, 6 og 7

2 En finger med i spillet Det er et ytterst komplisert bilde som i dag møter norsk politi: Internasjonal kriminalitet, asylsøking og Schengen er bare stikkord for en virkelighet som stiller større krav til politiet enn noen gang tidligere. I kampen for å bevare kontrollen er Steria FIT (Fingerprint Image Transmission) et uvurderlig verktøy som daglig viser sine fordeler i praksis. Systemet er utviklet og produsert i Norge og optimalisert i et fruktbart samarbeid mellom Steria og norsk politi, spesielt Kripos. Norge var det første landet som tok systemet i bruk - allerede i I dag benyttes det av 23 europeiske land i det kontinuerlige arbeidet for å effektivisere operasjonene. Steria FIT er et høykvalitets software-program for rask og sikker scanning og overføring av hånd- og fingeravtrykk, samt straffefoto. Det har bidratt til en dramatisk økning i antallet AFIS-søk med positiv identifikasjon, både nasjonalt og internasjonalt. Steria FIT er bare ett av flere eksempler på hvordan politiet og Steria jobber sammen for et tryggere samfunn. Er du interessert i å finne ut mer, kan du gå inn på våre nettsider Hovedtjenester: it- og virksomhetsrådgivning, systemutvikling og integrasjon, drift og outsourcing. Løsningsområder: Arbeidsflyt og service management, betalingsløsninger, CRM, it-infrastruktur, it-strategi og kostnadsreduksjoner, kunde- og publikumskontakt, prosjektledelse, sikkerhet og PKI, virksomhetsportaler.

3 Hvorfor lykkes politiet? Politifolk i livsfare 5 lykkes I en lang rekke saker med stor medieoppmerksomhet har politiet på forskjellige kanter av landet lykkes. Det er grunn til å spørre hva årsaken til dette er. Politiforum spør rett og slett: Hvorfor politiet? 8 typer Hovedverneombud Astri Johanne Holm ved Oslo pd roper et varsku etter flere episoder hvor tjenestemenn har vært i livsfare fordi utstyret ikke holder mål. Nå vurderer hun å nedlegge forbud mot enkelte politiarbeid. Regjeringen styrker politiet Fikk pepper av egne 16 Justisminister Dørum har fått gjennomslag for å inkludere kampen mot kriminalitet i velferdsbegrepet. I politiet legger man merke til at statsminister Bondevik i trontalen omtalte kampen mot kriminalitet som en viktig del av velferdssamfunnet. 25 Politibetjentene nektet lenge å teste pepperspray i egne øyne. Men velrettet stråle fra en kollega gav en tårevåt pågripelse av en kranglevoren slåsskjempe. Vittige kolleger humrer nå over at motstandere av egentesting likevel har testet varene. NYHETER FORENINGENS SIDER 6 Hvofor lykkes politiet: Catch 7 Hvorfor lykkes politiet: Aker brygge 10 Reservetjenesten må avskaffes 12 Samrøre: Lensmannslaget og Tono 14 Elektroniske spor: PHS fremst i verden 20 Politihelikopteret i Gardermoen-tåka REPORTASJE 18 Portrettet: AJ gjenvalgt for to nye år 35 Fant sønnen skadet i alvorlig trafikkulykke 30 Arne meinar 31 Siste nytt fra PF 31 Vi gratulerer FASTE SPALTER 26 Politidebatt 32 Kronikk: Tiden før rabattpølser og pepperspray 34 Politiets skjeve verden 34 PFFU OKTOBER t POLITIFORUM t 3

4 Utgiver Politiets Fellesforbund Storgt. 32, 0184 Oslo Tel Ansvarlig redaktør Ole Martin Mortvedt Mobil Annonsekonsulent Anne-Mette Lutro Tel Mobil Fax BID: aml007 Årsabonnement for Politiforum kr 350,- Ta kontakt med vår annonsekonsulent for bestilling Internettside: Frister Innlevering av stoff til nummer 11/ sendes på mail til redaksjonen innen Adresseforandringer Send din nye adresse: Design, produksjon INN AS Gaustadalléen 21, 0349 Oslo Tel Trykk JMS Mediasystem Redaksjon avsluttet Ettertrykk kun tillatt mot kildeangivelse Tips til innhold Politiet lykkes Det er med stolthet vi registrerer at politiet lykkes i en rekke alvorlige saker. I Stavanger nøster etterforskerne tålmodig langs et stort antall spor i politidrapssaken og får resultater. Ved ranet på Jessheim ble ranerne raskt omdømt til «fiaskoranerne» da Beredskapstroppen på en håndfast og ryddig måte pågrep ranerne med automatvåpen i hånd. Befolkningens støtte til politiet ble ikke mindre da enkelte forsvarsadvokater forsøkte å score billige poeng ved å påstå at politiet skjøt for tidlig. Politiets lynraske handling ved ranet av pengetransporten på Aker brygge har også utløst anerkjennende kommentarer. Bildene av garvede ranere som føres bort med håndjern på ryggen beroliget mange. Det store våpentyveriet på Jørstadmoen viste hva et lite politidistrikt kan få til av etterforskning når god kompetanse kombineres med tilgang til ressurser. Vi ønsker ikke å overta Justisminister Odd Einar Dørums skryterolle av norsk politi. På PFs landsmøte i september foreslo Dørum arbeidsfordelingen hvor PFleder Arne Johannessen kunne ta for seg beskrivelsen av armoden, så kunne han selv ta for seg suksesshistoriene. Poenget er derimot å vise hva tilstrekkelige ressurser kan føre til. De fleste i samfunnet, ikke bare politiansatte, ønsker at politiet skal lykkes i sitt arbeid. Gjennom grundige utvelgelsesprosedyrer sørger Politihøgskolen for at det er topp motiverte mennesker som kommer inn i politiet. Denne motivasjonen er det viktig å ta vare på. De senere års ressurssituasjon har nok gjort det tungt å bevare en optimisme og motivasjon for mange av politiets ansatte. De færreste har begynt i politiet med en drøm om høye lønninger og fete Mercedeser. I større grad er det ut fra et ønske om å kunne hjelpe, og samtidig utgjøre en forskjell for enkeltpersoner som trenger politiets mangslungne hjelp. Gledelig budsjett Regjeringens forslag til Statsbudsjettet hvor politiet styrkes både økonomisk og mannskapsmessig er gledelig. Ikke bare for politiet, men også for samfunnet som rammes av kriminaliteten. Det er all grunn for regjering og storting å forvente en økt kriminalitetsbekjempelse med en økt satsing på politiet. Politiforums hovedoppslag denne gangen viser at politiet leverer varene bare samfunnet betaler regningen. Landsmøtet i PF Det er all grunn til å merke seg at Politiets Fellesforbund makter å samle de viktigste kriminalpolitiske aktørene til debatt en lørdag ettermiddag i Bergen. Justisminister Odd Einar Dørum, Høyre-leder Erna Solberg, FrP-formann Carl I. Hagen, Arbeiderpartiets Knut Storberget og SVs Ågot Valle hadde til dels høy temperatur da de debatterte kriminalpolitikken sammen med PF-leder Arne Johannessen. Fra talerstolen nærmest skamroste enkelte av politikerne Politiets Fellesforbund og PF-lederen for organisasjonens evne til å sette kriminalpolitikk på dagsorden. Det har ikke alltid vært slik, og det er all mulig grunn til å gi honnør til PF for måten Politiets Fellesforbund evner å sette aktuelle problemstillinger på dagsorden. 95. årgang Forside: Hvorfor lykkes politiet? Foto: Scanpix ISSN: t POLITIFORUM t OKTOBER

5 etterforskning I en rekke profilerte saker gjennom sommer og høst ser vi at politiet lykkes og får gode løsninger. Spørsmålet er hvorfor? Vi ser på tre saker innen etterforskning, etterretning og operativ handlekraft. AV OLE MARTIN MORTVEDT HVORFOR lykkes politiet? Tyveriet av over 120 maskingevær og automatvåpen fra Jørstadmoen fikk det til å gå kaldt nedover ryggen på noen enhver både i og utenfor politiet. Tanken på å bli møtt av en maskingeværsalve ved neste ransalarm gjorde sitt med operative politifolk. Det var et unisont krav om at politiet på Lillehammer måtte finne gjerningsmennene og våpnene før de ble omsatt. På Lillehammer traff vi politistasjonssjef Bjørn Bergundhaugen. På bordet stod en flott blomsterbukett fra Hærsjefen med en stor takk. I bunn ligger en årsak i at folk trives på jobb. Mannskapet er motivert for å gjøre en god jobb, og de har oppgaver som oppfattes som meningsfylte og givende. Det gjør at vi har en god basis når store saker dukker opp. Dette har resultert i at innsatsen til etterforskerne til tider har vært langt større enn det jeg har kunnet forvente. Jeg har nesten vært nødt til å holde eget mannskap tilbake slik at de ikke skulle slite seg helt ut, sier en særlig fornøyd politistasjonssjef. Foto: OLE MARTIN MORTVEDT PRIS: Det koster å levere kvalitet. Men hva ville det kostet samfunnet om vi ikke hadde oppklart våpentyveriet, spør politistasjonssjef Bjørn Bergundhaugen ved Lillehammer politistasjon. Rett kompetanse i alle ledd Bergundhaugen kommer inn på viktigheten av at ansatte i alle ledd fungerer. Som en liten politistasjon er vi utrolig sårbare når enkelte ledd mangler eller ikke fungerer. I denne saken hadde vi godt mannskap tilgjengelig på alle viktige områder. God sikring av åstedet, en dyktig og erfaren kriminaltekniker, god kompetanse på IKT-etterforskning og analyse av elektroniske spor. Og vi hadde gode folk i avhørssituasjonen, sier Bergundhaugen. Vi så med en gang at sakens karakter var av en slik art at vi ikke kunne la være å bruke nødvendige ressurser, og bestemte oss tidlig for at denne saken skulle vi oppklare. Mens våre etterforskere konsentrerte seg om å finne sporene, måtte jeg arbeide for å lage rammer som tålte stort ressursbruk. Hos Politidirektoratet fikk jeg raskt en forståelse for behovet for å sette inn nødvendige ressurser, og hos ROK (Rådet for organisert kriminalitet) fikk jeg positive signaler til at vi kunne gi brette opp ermene. Det er klart at det har virket motiverende at vi ikke har hatt den sedvanlige ressursmangelen knugende over oss i denne saken. Da vi bad om bistand fra andre politidistrikt, avklarte vi raskt at det var vi som dekket utgiftene. Slikt smører selvsagt samarbeidsviljen og var en viktig suksessfaktor, sier Bergundhaugen. Liaison fra annet politidistrikt Suksessen bak den raske oppklaringen ligger også i at vi fikk en meget dyktig og engasjert etterretningsmann fra Vestfold politidistrikt hit. I og med at vi raskt kunne se at sporene pekte mot Vestfold, var det avgjørende at vi kunne samarbeide tett. Grepet vi gjorde med å få en politimann til Lillehammer som kjente miljøet hvor de mistenkte oppholdt seg, gjorde at vi kunne dra uvurderlig nytte av hans lokalkunnskap om det kriminelle miljøet. I tillegg visste han godt hvem vi skulle ringe i politi og påtalemyndighet i Vestfold for å få utrettet de forskjellige etterforskningsmessige tiltak som var nødvendige, sier Bergundhaugen. I tillegg fremhever han samarbeidet med Vestoppland pd og Politiets sikkerhetstjeneste, et samarbeid på tvers av profesjon og geografiske grenser. 4 nøkkelfaktorer Når vi ber Bergundhaugen oppsummere de viktigste faktorene som førte til en god løsning oppsummerer han det slik: Trivsel Riktig kompetanse Engasjement Tilstrekkelige ressurser For det er klart at det koster å levere kvalitet. Godt politiarbeid er ikke gratis, og det skal det heller ikke være, avslutter en spesielt godt fornøyd politistasjonssjef som gjerne deler alle godordene med eget mannskap og lensmannskontoret på Øyer som avga personell til hjelp i den daglige driften. OKTOBER t POLITIFORUM t 5

6 etterforskning Catch-konseptet, utbryter Catch-leder Geir Bang Danielsen umiddelbart da Politiforum spør hvorfor de lykkes. I løpet av de tre årene som Catch har fungert, kan det allerede vise til en rekke vellykkede saker hvor tunge saker med organiserte kriminelle har ført til pågripelser og hvor lovbrudd er blitt forhindret. Når vi er på hugget, slipper vi ikke saken før vi er ferdige. 12. desember 2002 var en av de første eksamensdagene Catch hadde. Etter lengre tids etterretningsvirksomhet var et etablert ransmiljø kartlagt til minste detalj. Minutter før ranet skulle skje, slo Beredskapstroppen i samarbeid med Catch til. De lyktes i å pågripe åtte kjente kriminelle med automatvåpen og håndvåpen klart til bruk. Flere av de pågrepne var tidligere dømt for våpenbruk og ran. Resultatet er en tiltale mot tolv personer. 4. oktober startet rettsaken som skal gi svar på hvordan eksamensbesvarelsen blir vurdert av retten. Uansett rettens utfall er det sikkert at samfunnet ble spart for et voldsomt ran hvor ingen i dag kjenner hva utfallet kunne ha blitt hva gjelder ransutbytte eller menneskelig tap og smerte. Catch-konseptet Når vi får tildelt en sak av ROK (Rådet for organisert kriminalitet) har vi det fulle ansvaret fra etterretning til pådømmelse i retten, uansett hvilket politidistrikt som er berørt. Det, sammen med vår teamoppbygging, gir oss en unik mulighet til å ivareta alle sakens behov til enhver tid. Når Catch får en sak, ligger det tålmodig politiarbeid bak, sier Danielsen. Han beskriver dette i forskjellige faser som: Etterretningsfasen, kartleggingsfasen, operativ etterretning, etterforskningsfasen og til slutt å føre saken for retten. Våre team er selvgående med egen teamleder, NK og et lag bestående av erfarne etterforskere som jeg kaller spesialist-generalister folk som er gode på mange fagområder. Sammen med at vi har ansvaret for Foto: OLE MARTIN MORTVEDT RESSURSER: Det er klart tilstrekkelige ressurser er en avgjørende faktor for at vi lykkes, sier prosjektleder i Catch, Geir Bang Danielsen. en sak fra A til Å, gir dette en veldig bra oversikt over hva som til en hver tid skjer i saken. Dette skaper et eierforhold som er særlig verdifullt, noe som jeg mener er årsaken til at vi lykkes. I tillegg har vi brukt alle tilgjengelige etterforskningsmetoder, noe som er med på å utvikle vår egen kompetanse på området. Når vi er på hugget, slipper vi ikke saken før vi er ferdige. Vi skaffer oss en grundig oversikt over hele nettverk, og kjenner i detalj hvem som er involvert i nettverket, sier Danielsen entusiastisk. Kom i forkant Danielsen fremhever behovet for å komme i forkant. Politiet kan gjøre en aldeles utmerket jobb hvis vi bare settes i stand til å komme i forkant ved å ha kontroll med kriminelle miljøer og på den måten forhindre kriminaliteten. Men det krever mye, og det koster penger. Men hva er alternativet? spør Danielsen retorisk. Han peker på at etterforskning også koster mye penger. Mye kan spares ved å drive effektiv etterretning, mener Catchsjefen. Danielsen erkjenner at Catch har vært i en særstilling når det gjelder budsjetter. Men det var også forutsetningen da Catch ble opprettet. Vi skulle settes i stand til å penetrere tung organisert kriminalitet, og det har vi lykkes med. Jeg er ikke i tvil om at noe av årsaken til at vi lykkes er at vi har hatt økonomiske rammer som har gitt oss anledning til å ta i bruk alle etterforskningsmetoder. Klart det er motivasjonsdrivende for etterforskerne å ikke hele tiden få nei når de ønsker å iverksette tiltak. Det er klart at telefon- og kommunikasjonskontroll koster mye penger både til selve kontrollen, tolkningen og utgifter til teleoperatørene. Men vi ser at det gir resultater, og for samfunnet er det enormt mye spart i form av menneskelig lidelse og økonomiske tap. Oppsummert mener Danielsen at årsaken til at Catch lykkes ligger i følgende punkter: Eierforhold til saken Motivasjon Organisering Ressurser som gjør de i stand til å lykkes Nå venter tre års prosjektdrift i Catch på en evaluering fra Politidirektoratet, og de ansatte er særlig spent på om deres måte å arbeide på blir videreført i den spesialenheten «Nye Kripos». LANDSMØTE 2004 «Jeg vet ikke om jeg er utsatt for et attentat, men denne boksen virker ikke». (Jan Martin Skulstad, trøblet med den elektroniske stemmeboksen da valget sto om ham selv som 1. varamedlem) 6 t POLITIFORUM t OKTOBER

7 Det stod om sekunder. Ransmeldingen på Aker brygge fortalte politiet at minst to menn var i ferd med å rane en pengetransport. Fra meldingen kom inn til operasjonssentralen til politiet hadde første bil på stedet gikk det få intense minutter. På den tiden hadde operasjonssleder Finn Belle styrt første bil til Aker brygge. Underveis til ransstedet la de to operative en plan for hvordan de ville løse det skarpe oppdraget. I bakhodet lurte vissheten om at de selv hadde gamle revolvere med siktemidler som var lite hensiktsmessige i nattemørket. Selv var ranerne ifølge meldingen utstyrt med automatvåpen. Operativ uteleder Geir Kristiansen var raskt på stedet, og begynte å dirigere mannskapene, trygg på at operasjonsleder Belle skaffet de mannskapene som var tilgjengelig i Oslo denne natta. I løpet av minutter var et større antall politipatruljer dirigert til stedet. Ingenting var viktigere akkurat da. Første enhet møtte ranerne i det politifolkene gikk ut av tjenestebilen. Ranerne siktet på dem med automatgeværene fra 20 meters hold. I utgangspunktet en meget krevende situasjon for patruljen. Politiet avfyrte seks skudd i retning ranerne uten å treffe, men det var nok til at ranerne overgav seg, og en vellykket pågripelse fant sted. Vi stilte operasjonssentralen spørsmålet: hvorfor lyktes dere? Vi er forberedt! Operasjonsleder Finn Belle griper ordet. Mannen utstråler autoritet, stemmen nøler ikke. Han er vant med å ta raske beslutninger i krevende oppdrag, noe som etter hvert har blitt en del av hverdagen. Vi er forberedt på det meste. Der hvor mennesker er involvert kan i praksis alt skje, kommer det kontant. Vi har trent på å takle det uforberedte på en slik måte at vi likevel er forberedt. Hele teamet trener mye på effektiv samhandling, vi stoler på hverandre, og vet hva vi skal gjøre når det står om sekunder. Jeg er helt avhengig av Foto: SCANPIX Vi har rett og slett systematisert lang erfaring og et solid erfaringsgrunnlag. LIGG: Resolutt handlekraft ga rask pågripelse på Aker Brygge. å ha dyktige operatører som utfyller hverandre og vet hva som skal gjøres. Han suppleres av operativ uteleder Geir Kristiansen som påpeker at man har et så stort erfaringsgrunnlag, ved at de ansatte har vært borte i mange vanskelige situasjoner. Dette har gitt grunnlag for å lage gode rutiner for de ulike situasjonene. Tren på operativ samhandling På grunnlag av den erfaring vi sitter inne med, har vi laget en mal for operativ samhandling i situasjoner hvor det haster. Det er et opplæringsprogram som setter ting i system slik at enhver i teamet hele tiden vet hva vedkommende skal gjøre. Vi har rett og slett systematisert lang erfaring og et solid erfaringsgrunnlag i denne planen, sier Kristiansen. Du vet, noe av det som er moro ved å jobbe operativt ved Oslo politidistrikt, er at vi har mange ressurser å sette inn når noe alvorlig skjer. Med en telefon stengte vi samtlige politistasjoner i hele byen, og alle ble med for å fange ranerne. Vi kunne mobilisere mange patruljer på uhyre kort tid, påpeker Belle. FORBEREDT: Vi er forberedt, sier operasjonsleder Finn Belle og operativ uteleder Geir Kristiansen ved Operasjonssentralen ved Oslo politidistrikt. FOTO: OLE M. MORTVEDT LANDSMØTE 2004 «Jeg kan bare bekrefte at alle bokser virker». (En noe ironisk Jørgen Hellwege roet forsamlingen ingen attentat var avdekket) OKTOBER t POLITIFORUM t 7

8 politifolk i livsfare MP-5 ut i bilene Justisminister Odd Einar Dørum har gitt klarsignal for å forhåndslagre Mp-5 i bilene. Hva venter man på? spør operative tjenestemenn i førstelinjen. AV OLE MARTIN MORTVEDT Gjennom en rekke væpnede aksjoner er svakhetene med politiets bevæpning tydeliggjort i år. Rapporten etter politidrapet i Stavanger gav full anbefaling om å forhåndslagre Mp-5 i politibilene. Dette har justisministeren senere akseptert. Nå haster det med å etterkomme dette rådet. Politiet holdes for narr med å utstyres med en revolver som har vært på teknisk museum i USA siden slutten av 60-tallet, sier hovedverneombud ved Oslo pd, Astri Johanne Holm. Hun vil ha en snarlig utskifting fra revolver til pistol med lysanordninger og siktemidler egnet for bruk i mørket. Hun vil ha tohåndsvåpen med rødpunktsikte ut i bilene NÅ! Jeg har eksempler på at mine kolleger blir siktet på med skarpladde automatvåpen, og at de selv ikke ser siktemidlene på de gamle revolverne de skal benytte. Hvordan kan vi leve med et politi som ikke kan skyte sikkert når det er mørkt? spør hun. Faktisk skjer det ran og væpnede aksjoner også etter at det er mørkt, kommenterer hun ironisk med adresse til politidirektør Killengreen. Forskjell på by og land Og Trond Arne Aglen, tillitsmann fra Ulstein-Hareid lensmannskontor kaster seg inn i debatten for ansatte på lensmannskontorene. Hvorfor får ikke vi på lensmannskontorene fremskutt lagring av våpen? spør han. På landsmøtet i Politiets Fellesforbund krevde han fremskutt lagring av håndvåpen og Mp- 5 blir innført likt over hele landet. Når det er bestemt at politiet skal Justisdepartementet jobber med saken Vi fikk brevet fra POD med forslag til endring av Våpeninstruksen rundt midten av september. Vi har for kort tid siden sendt saken tilbake til POD med anmodning om å foreslå en passende tekst. Jeg kan FOTO: TORKIL R. IVERSEN berolige utålmodige tjenestemenn om at denne saken går på skinner all den tid justisminister Odd Einar Dørum sagt at han går for dette, sier avdelingsdirektør Magnar Aukrust i Justisdepartementets politiavdeling. Uten at han vil tidfeste endringen i våpeninstruksen, lar han det skinne gjennom at det er grunn til å forvente en endring som tillater forhåndslagring av tohånds skytevåpen i politibilene relativt snart. Politiet holdes for narr med å utstyres med en revolver som har vært på teknisk museum i USA siden slutten av 60-tallet ha tilgang til Mp-5, skjønner jeg ikke hvorfor det er lagt begrensninger på denne tilgangen. Vi har fått begrensninger formulert som: «Mp-5 der det er strengt nødvendig». Dette er ulogisk. Hvis det er hjemmel, hvorfor skal ikke politiet utstyres med det beste våpenet? Det er tryggere for alle parter, understreker PF-leder Arne Johannessen. Våpeninstruksen må endres I et svar til utålmodige politibetjenter, svarer politidirektør Ingelin Killengreen at Politidirektoratet (POD) for kort tid har tilskrevet Justisdepartementet, og foreslått at våpeninstruksen endres slik at det åpnes for fremskutt lagring av tohåndsvåpen i politiets biler. Dørum er positiv til forslaget. Overfor Politiforum avviser Killengreen at det er lagt opp til formelle begrensninger i forhåndslagring av tohåndsvåpen, men at POD har gitt uttrykk for at ordningen bør omfatte minst én bil i hvert distrikt. Etter vår oppfatning bør nærmere regulering skje med utgangspunkt i lokale behov og retningslinjer, men likevel slik at politidistriktene et LANDSMØTE 2004 «109 stemte for. Altså imot». (Kontrollnemndas Morten Holt forklarer hva Landsmøtet stemte over) 8 t POLITIFORUM t OKTOBER

9 nå! FOTO: LARS BREDE GRØNDAHL godt stykke på vei bør være samordnet. Både tjenestemenn og publikum bør ha krav på at politiet utrustes på rimelig likt nivå uansett hvor i landet du befinner deg. Likevel er det nødvendig å foreta differensieringer der det er saklig og faglig grunnlag for det. Alle patruljebiler bør for eksempel ikke utrustes for kamp mot tunge forbrytermiljøer i Oslo, sier Killengreen i en kommentar. Ikke begrensninger for lensmannsetaten Det foreligger en oppfatning ute i politiet om at fremskutt lagring ikke tillates i lensmannskontorenes biler. Til denne oppfatningen svarer politidirektør Ingelin Killengreen følgende: «Det er ukjent for Politidirektoratet at fremskutt lagring av MP-5 ikke skal kunne omfatte patruljebiler i lensmannsetaten. Vårt forslag forutsetter ingen slike begrensninger, men legger opp til konkret vurdering av hvor mange og hvilke biler som skal ha fremskutt lagring av såvel enhånds- som tohåndsvåpen». RYDDER OPP. Nå er politiets tålmodighet slutt. Vi slutter å bruke utstyr som setter oss i livsfare. Hovedverneombud ved Oslo politidistrikt Astri Johanne Holm vurderer med hjemmel i Arbeidsmiljøloven å stanse politiets bruk av gammelt radioutstyr og revolvere tilpasset gamle westernfilmer. FOTO: LARS BREDE GRØNDAHL Tør ikke bruke sambandet Lars Harnes, Daniel de Linde og Petter Tharaldsen var overbevist om at politiet ikke visste at de ranet pengetransporten på Aker brygge. AV OLE MARTIN MORTVEDT På politiradioen var det nemlig tyst, og ranerne var utstyrt med politiradio for å følge politiets bevegelser. Frykt for avlytting Operasjonssentralen valgte ikke å kalle opp ledige enheter over politisambandet nettopp i frykt for at ranerne avlyttet dem. En rekke politipatruljer i byen var dermed fullstendig uvitende om hva som foregikk, og at to unge politibetjenter fra Sentrum politistasjon sto ansikt til ansikt med ranerne. Jeg frykter at politiliv vil gå tapt fordi kriminelle lytter på politisambandet og forbereder sine væpnede aksjoner ut fra det, sier HVO i Oslo pd, Astri Johanne Holm, til Politiforum. Systemet er 30 år gammelt, og vi kan ikke lenger leve med dette. Jeg krever avlyttingsfritt samband nå, tordner Holm. Holm kan ikke se på at kollegaer er avhengig av å ha flaks for at de skal komme hele hjem etter jobb. I politiet FOTO: OLE MARTIN MORTVEDT er det vel kjent at kriminelle lytter på politisambandet, og gjør sine disposisjoner ut fra politiets bevegelser. Operasjonssentralene rundt om i landet har i økt grad gått over til å bruke mobiltelefonen. Dette medfører at alarmmeldinger går ut til en og en bil, og i trengte situasjoner tar dette alt for lang tid. Dette kan og vil vi ikke lenger akseptere. Jeg er klar for å bestille en stor søppelcontainer og dumpe alt utdatert sambandsutstyr der, for så å kjøre denne til avlevering på Stortinget. Politisambandet holder på ingen måte mål, sett i forhold til den jobben vi er satt til å gjøre, truer Holm. Som andre i politiet legger Holm merke til at Heimevernet rustes opp med milliardbeløp, mens livsviktig utstyr til daglig bruk i politiet fremdeles er på utredningsstadiet. JA: Justisminister Odd Einar Dørum har sagt ja til fremskutt lagring av to-hånds våpen i politibilene. Han er ikke kjent for å la byråkratiet få hvile i fred. Derfor er all grunn til å tro at nødvendige endringer i politiets Våpeninstruks snart er endret. LANDSMØTE 2004 «Jeg leste handlingsplanen vår for de siste fire åra, og den lignet en femårsplan fra det tidligere Sovjetunionen». (Jens Olav Høystad er ikke imponert over PFs fortid) OKTOBER t POLITIFORUM t 9

10 storbyferie Fjern re TRAKK VINNER: Jon Enger i Travelnet sender nå politiførstebetjent Eva Hatten fra Trysil lensmannskontor sammen med ektemannen på storbyferie som gevinst for at hun tidligere i år kjøpte ei reise gjennom Travelnet. Vant storbyferie AV OLE M. MORTVEDT Travelnet lovet tidligere i år å trekke ut en vinner av de 30 første som kjøpte storbyferie for to gjennom avtalen selskapet har med Politiets Fellesforbund. Under Landsmøtet foretok Politiforum trekningen i samarbeid med Travelnet. Vinneren ble lensmannsførstebetjent Eva Hatten ved Trysil lensmannskontor. Nå trenger hun bare å finne ei ledig helg. Hvor hun skal, blir en overraskelse, sier Jon Egner i Travelnet.Jeg ble kjempeoverrasket. Og som aldri har vinnerlykke. Dette var morsomt. Jeg skulle bare finne tre steder jeg ikke ville til, så skulle Travelnet ordne resten. Og få med at jeg var veldig godt fornøyd med servicen deres da jeg reiste med de sist, og kan trygt anbefale Travelnet til andre kolleger, sier en strålende blid Eva Hatten, som kan avsløre at Roma eller Athen står høyt på ønskelista. Resolusjon fra «Generalforsamlingen for lensmannsbetjenter» i Batnfjorden Pf Nordmøre og Romsdal pålegges å forbedre lønns- og arbeidsforholdene i lensmannsetaten, jf vedtatt lønnspolitiske handlingsplan. I særlig grad må det arbeides for å forbedre reservetjenestegodtgjørelsen. Vi viser i den forbindelse til allerede innsendte krav til forhandlingene. FOTO: OLE MARTIN MORTVEDT Landsmøtet i Politiets Fellesforbund krever at politiet avskaffer reservetjenesten. AV OLE MARTIN MORTVEDT Alternativt krever flere lokallag en solid økning i godtgjørelsen. En anakronisme i politiets vaktordning, er beskrivelsen av vaktordningen ved mange av landets lensmannskontor. En slavekontrakt Med en betaling på kr 2,50 per dag og kr 8,55 på natten, omtrent det samme som på midten av 1980-tallet, blir vakttjenesten ute i lensmannsdistriktene betraktet som en ren slavekontrakt. Hvilke andre yrkesgrupper hadde latt seg avspise med så latterlig lave tillegg for å stå til arbeidsgivers disposisjon på fritiden, undrer tillitsmann Erik Arne Folland fra Averøy og Frei lensmannskontor i Nordmøre og Romsdal Pd. Og han tordner videre: Hva slags fritid har vi når vi har reservetjeneste? Hjemmet blir omgjort til en base for kjappe utrykninger. Fra å være familiemann- eller kvinne, skal vi i løpet av en telefonsamtale omdanne oss til polititjenestemenn klare til å takle alt fra væpnede aksjoner til alvorlige trafikkulykker. Det er stor forskjell fra å være på jobb klar til oppdrag, og til å få slike meldinger i en hjemmesituasjon med barn og ektefelle rundt seg. Og for ikke å snakke om vakttjeneste fra senga hjemme. Taushetsplikten blir helt illusorisk når vi blir vekket av telefonen på nattbordet. Selvsagt er det ikke bare betjenten som blir vekket, men også ektefellen, som ikke kan unngå å høre hva samtalen dreier seg om, forteller den ellers så sindige politioverbetjenten. Nå er han opprørt. FOTO: OLE MARTIN MORTVEDT MER PENGER: Vi krever skikkelig betaling for å selge vår fritid til reservetjenesten på lensmannskontorene, sier Erik Arne Folland fra Averøy og Frei lensmannskontor. Familiefientlig Andre Politiforum har vært i kontakt med, ønsker ikke å stå frem med navn. Men de peker på forhold og situasjoner i livet som ikke er forenlig med reservetjeneste. Hva med betjenter som blir alene med omsorgen for mindreårige? Skal man måtte gjøre avtaler med barnevakt for flere døgn i strekk? Er det utrykning og man er alene med små barn hva da? Eller som en sa det: Operasjonssentralen ringte hjem og vekket meg på natta, og meldingen var: Væpna utrykning. Da hørte jeg kona pusta dypere. Dårlig seniorpolitikk Folland påpeker at politifolk over 50 bør slippe reservetjeneste dersom de ønsker dette. Personlig har jeg ikke nevneverdige problemer i den sammenheng, men det er mange som sliter med denne tjenesten. Å stå opp midt på natta for å møte bråk eller alvorlige hendelser er også en belastning for de yngre kollegene, sier han. Men politifolk kvier seg i mange tilfeller for å kreve seg fritatt fra denne tjenesten av hensyn til merbelastningen kolleger da vil få. Og jeg tror at reservetjenesten gjør at mange nyutdannede politifolk rett og slett ikke søker seg til lensmannskontor med denne typen tjeneste. Folk flest ønsker seg nå ordnede arbeidsforhold hvor man enten er på jobb eller har fri. Men i mitt distrikt er det forståelse for at man fortsatt må ha reservetjeneste, men da LANDSMØTE 2004 «Det er jo det jeg har sagt, vi setter strek over å sette strek!» (Dirigent Bjørn Enge er enig i at debatten må fortsette) 10 t POLITIFORUM t OKTOBER

11 reservetjenesten servetjenesten HØY BEREDSKAP? Berdskapen er muligens ikke helt på topp under reservetjenesten. må godtgjørelsen økes betydelig, sier Folland. Hadde dette vært i Oslo, hadde problemet vært løst for lenge siden, sa Folland på Landsmøtet da betalingen for reservetjenesten ble debattert. - Ja, helt sikkert, repliserte Arne Jørgen Olafsen fra Oslo politiforening. Medlemmene er ikke fornøyd med det vi i PF har fått gjort i forhold til reservetjenesten, sier tillitsmannen Folland. I bakgrunnen lurer uenigheten om hvordan PF skal foreslå å hente pengene som trengs for å øke betalingen for reservetjenesten. Uenigheten beror på om det skal tas penger fra oppgjøret, eller om politidistriktene skal bruke av egne midler. Pågående forhandlinger Vi er fortsatt i en forhandlingssituasjon, og kan ikke si så mye pr. dags dato. I Politiets Fellesforbund kjenner vi godt de argumentene som kom frem under Landsmøtet i Bergen, og vi arbeider nå for å skape så gode resultater som mulig, sier PFs forhandlingssjef Victor-Bjørn Nielsen. Reservetjeneste ikke egnet Er det hyppige utrykinger under reservetjeneste, er ikke reservetjeneste egnet for den type tjeneste, skriver Arbeidstilsynet i et brev til Politiets Fellesforbund. Dette ut fra hovedregelen om at arbeidstakere skal ha en arbeidsfri periode på minst 11 timer mellom to arbeidsperioder. Kravet om 11 timer arbeidsfri må ikke bli illusorisk. Dette er begrunnet i arbeidstakerens behov for tilstrekkelig tid til hvile og fritid, slik at arbeidet ikke påfører dem og deres nærmeste familie unødige helsemessige og sosiale belastninger, fortsetter Direktoratet for Arbeidstilsynet i brevet. Det innebærer at det enten må være 11 timer arbeidsfri før eller etter reservetjenesten i forhold til ordinært arbeide, sier Nielsen. «Operasjonssentralen ringte hjem og vekket meg på natta, og meldingen var: Væpna utrykning. Da hørte jeg kona pusta dypere». LANDSMØTE 2004 «Eg er litt usikker på kor mykje støtte de får hos dei andre til dette». (UHO-leder Anders Folkestad kommenterte et krav fra talerstolen om at politiet skulle ha bedre lønnsutvikling enn alle andre. Folkestad var ikke helt sikker på hvor klok strategien var) OKTOBER t POLITIFORUM t 11

12 lensmannslaget og tono Tono -avgiften i samrøre Fremdeles ser ikke Lensmannslaget den uheldige sammenkoblingen mellom å skaffe inntekter til egen fagforening og lensmannsrollen. Hva gjør POD? AV OLE MARTIN MORTVEDT Tidligere kunne lensmenn få inntekter fra forskjellige bierverv som langt oversteg den statlige lønnen, forskjellige inntekter som kom av at av lensmannen i sin tid skaffet egne inntekter, og ikke var på statlig lønn. Det kunne være inntekter fra å salg av brannforsikringspoliser til gardsbruk og industri, tvangsauksjoner og fra sekretærarbeid i forliksrådet. Men etter at lensmennene kom over på statlig lønn, falt behovet for biinntekter bort. Det gjorde at Justisdepartementet på 80- og 90-tallet gjorde forskjellige grep som ryddet opp i samrøre mellom private og statlige inntekter på lensmannskontorene. Siste sak Men én sak henger fremdeles igjen: Tono-avgiften. I 2003 uttalte politidirektør Killengreen: Politidirektoratets prinsipielle syn på ordningen er at den med dagens organisering og oppgaver i politi- og lensmannsetaten kan fremstå som en uheldig sammenblanding av roller. Men Lensmannslaget har ikke tatt signalet i år utløper avtalen Lensmannslaget har med Tono. Vi kommer til å fortsette samarbeidet med Tono, sier formann Geir Magne Aanestad til Politiforum. Men skjønner du at flere stiller seg undrende til at dere ønsker å fortsette ordningen? Jeg skjønner problemstillingen, «Jeg kan ikke se de uheldige sidene ved at våre medlemmer utfører arbeidet for Tono». Foto: LENSMANNS- OG POLITILEDERLAGET FORTSETTER: Vi ønsker å fortsette vårt samarbeid med Tono, sier leder av Lensmanns- og politilederlag, Geir Magne Aanestad. men av erfaring med ordningen kan jeg ikke se de uheldige sidene ved at våre medlemmer utfører arbeidet for Tono som lensmenn. Vi må se på hvordan denne ordningen blir praktisert. Dette er et samarbeid uten uheldige sider, som har eksistert uendret siden Jeg hadde skjønt reaksjonene hvis inntekten hadde gått privat til den enkelte lensmann, men man må huske at oppgjøret fra Tono går direkte til vår fagforening. Det er rett og slett en dugnad for å skaffe midler til en organisasjon de er medlem av. Vi må også være klar over at vårt samarbeid med Tono har vært et åpent forhold godkjent av Justisdepartementet, siste gang i Synes du det er riktig at Lensmannslaget skal få inntekter av arbeid som kontoransatte ved lensmannskontorene utfører for lensmannen? I praksis er det skrankepersonellet som håndterer søknader om forskjellige typer arrangementer, og det er de som fyller ut og leverer ut Tono-blanketten til de som søker. Jeg vil hevde at dette ikke er den vanlige måten å gjøre det på. Systemet er at det er lensmannen selv som skal levere ut blanketten. Noen tror at avtalen går ut på tidkrevende saksbehandling og innkreving. Dette er en misforståelse. Det dreier seg om å overlevere et skjema til arrangører som er lovpålagt å betale avgift for å bruke musikk. Inntekter på andres arbeid Aanestad, du vet like godt som Politiforum at lensmannen ofte er opptatt i møter og i reisevirksomhet. Det er i praksis lite trolig at kontoransatte forstyrrer lensmannen for at han skal komme i skranken og overlevere denne blanketten. Dermed blir det ansatte på lensmannskontoret som utfører arbeidet som Lensmannslaget får inntekter av. Ser du at praksis ikke stemmer med «den vanlige måten» å utøve Tono gjerningen på? Dette er ikke den vanlige måten Tonoblanketten blir overlevert på. Der det måtte skje på denne måten, er dette en overenskomst mellom lensmannen og sin medarbeider. Dersom noen måtte oppfatte fravær som et problem, kan lensmannen sende blanketten i ettertid. Jeg har sjøl vært kontaktmann for Tono på et stort og travelt lensmannskontor i mange år. Verken de tilsatte eller publikum har hatt negative erfaringer med ordningen. Jeg vil videre minne om at Tono er en organisasjon som sørger for at komponister og andre med opphavsrett til musikk, får den lovpålagte godtgjørelse de har krav på når andre bruker deres åndsverk. Tonoavgiften skal kreves inn fra festarrangører som spiller musikk. Når vår organisasjon i mange år har hatt en liten rolle for Tono, er dette i realiteten en kulturinnsats i alles interesse. Jeg ser ikke problematikken i at lensmenn hjelper til med å dele ut disse blankettene, og LANDSMØTE 2004 «Oddvar, du kan ikke ha replikk til ditt eget innlegg». (Dirigent Enge til Oddvar Solheim, som likevel hadde krav på replikk til replikkene til innlegget sitt) 12 t POLITIFORUM t OKTOBER

13 med Lensmannslaget at deres organisasjon mottar en sum for dette dugnadsarbeidet. Til sist kan jeg ikke underslå mistanken om at de «røstene» som problematiserer ordningen, har andre underliggende motiv for sine angrep. Killengreen vurderer Når Politiforum tar opp problemstillingen rundt Tono og Lensmannslaget, er politidirektør Killengreen taus. Via e-post svarer hun: Spørsmålet er under sluttbehandling i Politidirektoratet og vi kan derfor ikke gi ytterligere kommentarer nå. Prinsippene siden den gang er ikke endret, og jeg forventer at Politidirektoratet nå benytter anledningen til å rydde opp i den siste rest av private penger til lensmenn som er medlem av Norges Lensmanns- og politilederlag, uttaler leder av Politiets Fellesforbund, Arne Johannessen. FOTO: UNNI T. GRØNDAL «Spørsmålet er under sluttbehandling i Politidirektoratet og vi kan derfor ikke gi ytterligere kommentarer nå.» VURDERER. Politidirektør Killengreen vurderer nå om Tono-ordningen skal fortsette med Lensmannslaget.

14 elektroniske spor PHS fremst i ve Søke, samle, sikre spor gjelder fremdeles, men på nye arenaer. PHS kombinerer avansert ingeniørteknologi med politietterforskning i jakten på de elektroniske fingeravtrykkene. UNIKT: Her har vi satt sammen et undervisningsopplegg som er unikt i verdenssammenheng, sier Marit Gjerde. FOTO: OLE MARTIN MORTVEDT AV OLE MARTIN MORTVEDT Helt fra du står opp om morgenen, setter du igjen elektroniske spor. Slår du på TV n til frokost registrerer parabolanlegget at du har stått opp. Vaskemaskinens minne registrerer når du startet klesvasken. På tur til jobb tanker du opp bilen, og betaler med bankkortet. I mens er mobiltelefonen påslått, og din ferd forbi de forskjellige basestasjonene kan lett spores. Og når du kommer på jobb stempler du inn i form av at PC-en logger deg inn med dato og klokkeslett. Og dette er slett ikke alt. Elektroniske fingeravtrykk gir politiet nye muligheter til å spore menneskelig aktivitet. Nyttig i arbeidet med å oppklare straffbare forhold eller å forsøke å avverge terrorhandlinger eller annen type planlagt organisert kriminell aktivitet. PHS unik på verdensbasis Nå har Politihøgskolen på Majorstuen tatt konsekvensen av at politiet trenger kompetansetilførsel for å utnytte mulighetene dette gir. I et eget modulbasert studie gis et titall politietterforskere en kompetanse spesialtilpasset politiets behov for å søke i elektroniske medier og analysere sporene. Her kombinerer vi avansert datateknologi fra Politiets Datakrimsenter, IBAS og andre tekniske høgskoler med en helhetlig politiforståelse på en måte som er unik på verdensbasis, sier politioverbetjent Marit Gjerde ved Politihøgskolen. Hun kjenner ikke til noe tilsvarende studie andre steder. Studiet er åpent for alle statlige tilsynsmyndigheter, men det er et krav at studentene er sikkerhetsklarert. Her er det nemlig snakk om å få innsikt i avanserte søke og analyse metoder i et studie LANDSMØTE 2004 «Ei stund trudde eg at dere ville ha meir enn alle andre til saman». (Anders Folkestad, fortsatt usikker på om forslaget fra talerstolen var klokt.) 14 t POLITIFORUM t OKTOBER

15 Foto: INN rden som gir 60 studiepoeng godkjent i høgskolesystemet. Elektronisk læringsplattform Studiet ved Politihøgskolen medfører seks samlinger over 2-3 år på deltid.. I mellomtiden skal studentene motta oppgaver og skrive besvarelser via en nettbasert løsning såkalt «e-learning». Underveis i studiet blir de vurdert av veiledere. Hele studiet avsluttes med både muntlig og skriftlig eksamen som sammen med en presentasjonsmappe danner grunnlag for en endelig karakter. Dette er spennende. Jeg har aldri før vært så motivert for ett studie, sier Bernt Musham fra Lyngdal lensmannskontor i Agder politidistrikt. Han erkjenner at karaktersetting og kontinuerlige målinger gjør sitt til at innsatsen vil være på topp til enhver tid. Kostbar etterforskning Nye spor krever nye verktøy. Datamaskinene etterforskerne trenger er avhengig av solid prosessorkraft, stor minnekapasitet, høy lagringskapasitet og avansert analyseprogramvare. De må også ha en egen PC for etterforskning på Internett. Noe av analyseverktøyet som brukes er så tungt at det hjelper ikke med en vanlig PC. Dette utstyret koster rundt kroner. I tillegg kommer Internet oppkobling, kabler, små duppeditter som er nødvendige for å koble kort av typen SIM, CF og annet til etterforsker-pc-en. Og selvsagt skal telefonoperatørene ha betalt når politiet ber om sporing av SMS- og MMS-meldinger ved siden av rene telefonsamtaler. Problemet er bare at vi ikke har erfaring med å legge slike utgifter inn i allerede trange politibudsjetter, sier Gjerde. Og selvsagt, bare for å holde økonomisjefen på tå hev. Den tekologiske utviklingen på området går så raskt unna at en analyse PC gjerne må skiftes ut etter et par år. Da er den allerede for svak. FOTO: OLE M. MORTVEDT Personvernet hindrer Politiet opplever nok at begrensninger i lovverket sammen med teleoperatørene og Internet tilbydernes håndtering vanskeliggjør etterforskningen i enkelte tilfeller. Telefonoperatørene kan bare i begrenset tid lagre spor etter telefonsamtaler. I en konkret barnepornosak opplevde politiet at Telenor ikke ville gi abonnementsopplysninger de satt inne fordi de tolket lovverket annerledes og det tok år å få prøvd deres vurdering i høyesterett, sier Gjerde. Slike problemstillinger ser juristene ved politiets datakrimsenter på. Når det gjelder bruk av nye etterforskningsmetoder vurderes dette av Metodeutvalget. LETER: Med et skarpt blikk på skjermen søker Bernt Musham fra Lyngdal lensmannskontor frem elektroniske spor i en database for e-læring ved Politihøgskolen. LANDSMØTE 2004 «Eg blir rørt når vi trekker kystkulturen inn i debatten». (Hordalands Dag Arne Guttormsen til Romerikes Arild Hustad, som i sitt innlegg trakk inn trebåt, motor og skipper) OKTOBER t POLITIFORUM t 15

16 politibudsjettet Regjeringen vil styrke politiet Rekken av svekkede politibudsjettet stanses. I regjeringens forslag til statsbudsjett styrkes politibudsjettet med 250 millioner kroner. PF-leder Arne Johannessen er forsiktig positiv. Foto: UNNI T. GRØNDAL AV OLE MARTIN MORTVEDT Selv om PF-lederen er tilfreds med at dette er første skritt i riktig retning, har han ikke tenkt å la justisminister Odd Einar Dørum hvile lenge på laurbærene. Vi har bedt om en ressurs-opptrappingsplan over en periode på trefire år, og jeg forutsetter at dette er starten på en slik plan, sier Johannessen. I forkant av budsjettfremleggelsen hadde han bedt om 500 millioner i forvissing om at det over tid har oppstått udekkede behov for investeringer i både biler og nødvendig utstyr. - Men det er ikke tvil om at man kan få gjort en del også for 250 millioner. Pengene vil gjøre det mulig å sette i gang en satsing på bekjempelse av både organisert kriminalitet og hverdagskriminaliteten, sier Arne Johannessen. Skuffet Jeg hadde store forventninger til at regjeringen endelig ville avsette penger til digitalt avlyttingssikkert samband til nødetatene. Derfor er min umiddelbare reaksjon stor skuffelse over at det kun er avsatt et mindre beløp til oppfølging av arbeidet med nødnettet. Jeg hadde forventninger til handling, ikke ytterligere utredning. Mitt håp er at det kommer noe mer konkret i tilleggsproposisjonen senere. Regjeringen må nå legge frem et forslag som sikrer digitalt samband i hele landet, utplassert så raskt som mulig og med akseptable midlertidige løsninger for de som ikke kommer i første rekke, sier politiets hovedverneombud Bjørn Egeli. Han er overrasket over at politifolk ikke allerede har nektet å utføre enkelte typer tjeneste på grunn av for dårlig sambandsutstyr. - Vi vet at det jevnlig er situasjoner hvor polititjenestemenn settes i livsfare fordi sambandet rutinemessig avlyttes av kriminelle, sier Egeli. Dørum fornøyd Justisminister Odd Einar Dørum hadde grunn til å være fornøyd med de interne forhandlingene i regjeringen. Det er ikke ofte en justisminister har blitt gratulert med budsjettfremleggelsen av politiets fagforeninger. Budsjettfremlegget inneholder mange lyspunkter for kriminalitetsbekjempelsen, og vi registrerer samtidig at statsminister Bondevik i trontalen omtalte kampen mot kriminalitet som en viktig del av velferdssamfunnet, og at trygghet for liv, helse og eiendom er grunnleggende viktig i forhold til velferdsstaten. Justisminister Odd Einar Dørum, når kan politifolk ute i fremste linje regne med å arbeide uten at de kriminelle lytter på taktiske disposisjoner? I Regjeringen tar vi sikte på å legge frem en tilleggsproposisjon enten på slutten av dette året eller i begynnelsen av neste år. Vi ville rett og slett ikke håndtere spørsmålet om nytt nødsamband nå i frykt for at det ville drukne i andre store saker. Vi har stilt 12 millioner kroner til fortsatt arbeid med nødnettet slik at de som arbeider med spørsmålet skal få en sjanse til å gjøre en god jobb. Signaler Politiforum har fått av andre, kan tyde på at man nå i kulissene arbeider for å gå ut med en anbudsinvitasjon i løpet av Politihelikopteret Når det gjelder driften av Politihelikopteret, viser Dørum til bevilgningene gjort for 2004 hvor noe ble tatt av budsjettet for Oslo PD, Positivt Politiet får en reell økning på 250 millioner kroner Tre nye klasser på Politihøgskolen Øremerkede penger til Politiets Sikkerhetstjeneste Økt satsing på terrorbekjempelse Mer penger til kompetanseheving Styrking av økoteam i politidistriktene Innføring av biometriske pass De foreslåtte pengene skal i tillegg dekke: Et akkumulert behov for å bytte ut en gammel og nedslitt bilpark i løpet av tre år har politiet kjøpt 300 færre biler enn tidligere TRILLER INN PENGER. Regjeringens budsjettvinner blir nå justisminister Odd Einar Dørum kalt. I politiet håper man nå på at det fremlagte forslag til statsbudsjett er det første skritt i retning av å inkludere kampen mot kriminalitet i samfunnets velferdsbegrep. For å skifte ut de gamle bilene trengs nærmere 100 millioner Nesten 400 stillinger er ubesatt pr oktober 2004 Bare for å fylle disse stillingene går det med 180 millioner kroner Politiet har avstått fra kostbare analyser innen DNA og elektroniske spor Et ukjent millionbeløp trengs for å ta inn det tapte Politihelikopteret er ikke nevnt under utgifter behov for 40 millioner kroner Overvåking av politiarrestene nye krav ukjente millioner Ikke penger til anskaffelse av nytt avlyttingssikkert samband behov for mellom 3,5 6 milliard LANDSMØTE 2004 «Ka e dætte for fisedebatt?» (Dag Arne Guttormsen vil ha fart i debatten) 16 t POLITIFORUM t OKTOBER

17 FAKSIMILE: AFTENPOSTEN samt at noe av driftmidlene kom fra Politidirektoratet i form av sentrale avsetninger. Han lover overfor Politiforum at man for 2005 også vil finne praktiske løsninger. Ikke avgiftsfritak Dørum viser til at i regjeringens forslag til statsbudsjett ligger det ikke an til endringer i dagens regler. Politiet er således ikke nærmere noen løsning på å slippe å betale full avgift til staten ved kjøp av biler. En del av velferdsbegrepet Jeg er mest fornøyd med at vi i Regjeringen nå har fått inn kriminalitetsbekjempelse innenfor velferdsbegrepet i samfunnet. For meg har det vært viktig å få dette til, og jeg er særlig fornøyd med at trygghet for den alminnelige borger nå har blitt en del av velferdspolitikken. Samtidig har det vært viktig å få på plass Nye Kripos som vi nå har spisset inn mot tung organisert kriminalitet. Samtidig har jeg vært opptatt av å styrke driftssituasjonen ute i politidistriktene. 200 av millionene går til distriktene, mens vi holder 50 millioner til sentrale tiltak. Jeg har vært inneforstått med at budsjettsituasjonen ikke kunne fortsette slik den har vært. Det har faktisk vært prioritet nr. 1 å få bedret politidistriktenes situasjon, og nå mener jeg vi har kommet et godt stykke på veg, sa justisminister Dørum til Politiforum. MARERITT: Hundretusener av flyktninger og asylsøkere forsøker å ta seg inn i Vest-Europa hvert år. Noen av dem havner i Norge. Bildet er fra Sør-Italia. Hva skjer når de ikke får mat og opphold i Norge. Det er uansvarlig å la disse oppholde seg i Norge og overlate til politiet å rydde opp i problemene, sier politibetjent Reidar Skjønsfjell i Hedmark Pd Asylsøkere på gata tikkende bomber? Vi som jobber i politiet bør ikke godta at avviste asylsøkere kastes på gata. Disse asylsøkerne blir fort et sosialt problem og et ordensproblem, men politiet har ikke forutsetninger for å løse disse problemene. Vi vet ikke engang hvor vi skal gjøre av disse menneskene, og UDI har ikke noe svar, sier politibetjent Reidar Skjønsfjell ved Kongsvinger politistasjon. AV ODDVAR LIND Kongsvinger har et asylmottak med rundt 100 beboere, og mange av dem har fått avslag på sine asylsøknader og mister dermed sin basisstøtte. Skjønsfjell vil nekte å fjerne disse asylsøkerne med makt, hvis han ikke får ordre fra høyere hold. Kommunestyret i Kongsvinger har i likhet med bystyret i Trondheim vedtatt å gi nødhjelp til de avviste asylsøkerne og trosser dermed kommunalministerens pålegg. Men det ligger i kortene at dette er en midlertidig løsning, og snart står vinteren for døra. Jeg trodde vi hadde kommet lenger enn dette i Norge. Det er en uverdig og uholdbar situasjon, sier Skjønsfjell. Han er ikke er overrasket over at talsmenn for FN har reagert skarpt mot den norske regjeringens politikk på området og sagt at den er i strid med FNs regler og konvensjoner. Dette er regjeringens ansvarsområde, og her bør det ryddes opp så fort som mulig. En mulighet er å opprette egne mottak med tanke på uttransportering av aviste asylsøkere, kombinert med kartlegging av ID for de asylsøkerne som nekter å oppgi identitet. Det er uansvarlig å la disse menneskene oppholde seg ulovlig i Norge og overlate til politiet å rydde opp i problemene, mener Skjønsfjell som er styremedlem i PF i Hedmark. Det finnes allerede flere tusen avviste asylsøkerne som oppholder seg ulovlig i Norge. Flere av dem sliter med alvorlige psykiske problemer, og noen av dem har vært involvert i alvorlige kriminelle handlinger. De går rundt som tikkende bomber. Det gjør ikke saken bedre at mange andre europeiske land har en dårlig praksis på området. I Sverige forsvinner asylsøkere fra mottakene hvert år, i Nederland Ingen vet hvor det blir av dem. Men mange fortsetter å oppholde seg ulovlig i europeiske land og dras inn i svart arbeid og kriminell virksomhet. LANDSMØTE 2004 «Æ e med å lægg mæ ne, ja. Og det håpe æ landsmøtet gjør å!» (Landsstyrets Oddmund Nilsen gjorde seg klar for stabilt sideleie) OKTOBER t POLITIFORUM t 17

18 Arne Johannessen t Aktuell t Fornyet tillit t I medialyset Han rir på en bølge av medgang nå: Arne Johannessen. Først ble han gjenvalgt som leder av Politiets Fellesforbund (PF). Deretter la Regjeringen frem et budsjettforslag der politiet ble den store vinneren. AJ gjenvalgt Vi la hodet på blokka da vi gikk ut og sa at målet var kroner i begynnerlønn. Men jeg mener vi må være ambisiøs, hadde vi ikke vært det, er jeg sikker på at lønnsutviklingen hadde vært enda dårligere. Det er morsomt å lykkes, utbryter Arne Johannessen i det vi stiger inn i fagforeningshulen. På bordet ligger oppslåtte aviser som viser Regjeringens forslag om å styrke politibudsjettene for neste år. Han konstaterer at ordbruken fra Regjeringens forslag bærer i seg mange av de ord og vendinger han selv og PF har brukt i kampen for mer penger til politiet. Jeg håper at økte politibudsjetter er et bevis på at politikerne nå har skjønt at kriminalpolitikken påvirker tryggheten og livskvaliteten til folk flest, sier Johannessen. Politiansatte og lønn Men uansett politibudsjetter, var budskapet fra det nylig avholdte landmøtet lønn som sak nr. 1. Vi spurte fagforeningsbossen hvordan han skal lykkes overfor egne medlemmer i lønnsspørsmålet. I en undersøkelse sa flertallet av de som svarte at det de var minst fornøyd med, var PFs måloppnåelse på lønnsutviklingen. Vi må ta utgangspunkt i tariffperioden hvor veldig mange har hatt en rimelig bra lønnsutvikling i en periode med lav prisvekst. Det har ført til at reallønnsveksten har vært god for en rekke av våre medlemmer. Enkelte har fått kroner mer i løpet av denne perioden. Men medlemsundersøkelsen viser at misnøyen med lønn er større nå enn i 1999, selv om det var en dårligere lønnsutvikling da. Det ligger liksom i kortene at man ikke skal være helt fornøyd med lønnen, sier Johannessen. Han ser likevel at mange har god grunn til å være misfornøyd, og erkjenner at noe må PF ta skylden for. Vi la hodet på blokka da vi gikk ut og sa at målet var kroner i begynnerlønn. Men jeg mener vi må være ambisiøse, hadde vi ikke vært det, er jeg sikker på at lønnsutviklingen hadde vært enda dårligere. Lønn i tre moment Johannessen opplever at lønnsdebatten har preg av tre moment. Det ene er en manglende kunnskap om hvordan rammene av lønnsforhandlingene er og fungerer. Her må vi nok i enda større grad foreta opplæring av lokale tillitsvalgte. Det andre er en manglende forståelse for at vi er med og skaper skjevheter, eller urettferdigheter som mange ville kalle det. Dette er en del av vår politikk som går på å være med på å fremkalle skjevheter som arbeidsgiver senere må bruke av egne penger til å utjevne. Det tredje er at mange glemmer veldig fort. Vi har en rekke eksempler på at medlemmer ringer inn til oss og gir oss huden full med påstand om at de ikke har hatt lønnsvekst de senere årene. Men på dette området har vi stålkontroll, og med noen tastetrykk kan vi gå inn på hvert enkelt medlem, og ofte kan vi tilbakevise påstanden, og vise til at de har hatt lønnsvekst i større grad enn det de selv var klar over. Johannessen bedyrer at han likevel har den største forståelse for den misnøyen som medlemmene gir uttrykk for, og forteller at lønn er utfordring nr. 1 for Politiets 18 t POLITIFORUM t OKTOBER

19 portrett Foto: SINDRE JOHANNESSEN LAGSPILLER: Som et medlem sa til meg: Det hjelper ikke med god lønn hvis jeg ikke føler meg trygg på jobben. Årets tunge ransbølge har satt voldsomt fokus på polititjenestemennenes egensikkerhet, og behovet for et godt utstyrt politi. for to nye år Fellesforbund. Han er tydelig på at han og forbundsstyret tar signalene fra Landsmøtet på alvor og at alle ledd i organisasjonen skal være inneforstått med dette. Allerede 11. oktober var første samling for lokallagslederne med lønn som tema. Her er det tydeligvis ingen som hviler på laurbærene. Johannessen påpeker at det ikke er bare PF som organisasjon, men også det enkelte medlem som må ofre noe for å lykkes i lønnskampen. Våre medlemmer må være villig til å skape uro, samtidig som de er lojale mot våre strategier. Jeg blir direkte oppgitt når jeg ser for eksempel politiførstebetjenter som aksepterer å gå inn i stillinger som er normert under våre minstekrav, sier fagforeningssjefen. Politidirektøren og PF på samme side Johannessen legger ikke skjul på at han har store forventninger til høstens finansdebatt, og utelukker ikke at Stortinget øker Regjeringens forslag om å styrke politiet. Han ser for seg at bedre rammevilkår også vil føre til en bedre investeringstakt når det gjelder livsviktig utstyr som våpen, samband og biler. Som et medlem sa til meg: Det hjelper ikke med god lønn hvis jeg ikke føler meg trygg på jobben. Årets tunge ransbølge har satt voldsomt fokus på polititjenestemennenes egensikkerhet, og behovet for et godt utstyrt politi. PF-lederen trekker særlig frem forbundets kriminalpolitiske prosjekt som en av årsakene til at regjeringen nå plusser på politibudsjettet. Hadde ikke PF vært så tydelige, og holdt trykket oppe i media og opp mot politikere, hadde vi ikke fått det budsjettløftet vi nå ser. Men AJ som han kalles inne på forbundskontoret, gir også honnør til politidirektør Ingelin Killengreen som tidligere i år påpekte ressursbehovet. Det er klart det gjorde inntrykk når en så nøktern embetskvinne som Killengreen velger å si i fra, jeg er sikker på at hennes ordvalg ble godt lagt merke til. Men jeg blir provosert av Høyres leder Erna Solberg som advarer oss mot å fortelle hva konsekvensene av lave politibudsjetter blir, fordi hun er redd for at kriminelle vil utnytte politiets svake ressurser. Det er klart det er ubehagelig å ha en fagforening som ikke tier stille, men jeg skal love Solberg en ting. Jeg vil fortsette å fortelle om situasjonen i politiet selv om det er ubehagelig for politikerne, sier Arne Johannessen. PF er endret for en fagforening På det nylig avholdte landsmøtet besluttet de tillitsvalgte etter en intens debatt og særlig for å få resultater, spennende avstemming, å legge ned nivået med landsstyre. Styret har til nå vært trinnet vi vil at PF skal ha mellom forbundsstyre og landsmøte. Ja, nå ligger det mer makt til både forbundsleder, forbundsstyre og lokallagsledere makt. enn før, erkjenner Johannessen. Det er jo disse som har ansvaret. Makt er nødvendig for en fagforening for å få resultater, vi vil at PF skal ha makt. Men det er misbruk av makt som er uheldig, og der er jeg sikker på at vi har et system som kjapt kan fange opp misbruk av makt i PF hvis det skulle skje. Ole Martin Mortvedt Det er jo disse som har ansvaret. Makt er nødvendig OKTOBER t POLITIFORUM t 19

20 nyheter Må vekk fra tåkebasen Flyplassen som ble valgt til fordel for Hurum-tåka, egner seg ikke for politiets helikoptertjeneste på grunn av tåke. Nå haster det å finne en midlertidig eller permanent base før tåka setter inn på Gardermoen. AV STIG KOLSTAD Jeg er veldig bekymret over at politiet fortsatt har ikke har funnet en egnet, permanent base nær Oslo, slik forutsetningen var i vårt vedtak. At politiet på senhøsten og vinteren må finne seg en midlertidig base nær Oslo, sør for tåkebeltet, kan bli en realitet, sier Einar Holstad (KrF) til Politiforum. Holstad utelukker ikke at mannskapet fra Oslo pd og operatørselskapet Pegasus må bo midlertidig i campingvogn i Oslo-området dersom man lykkes med å finne en midlertidig base der. Avslo anmodninger Få Oslo-beboere vil ha politihelikopterets base i nærheten. I Stortingets vedtak ble det antydet at havneområdet kunne være aktuell baseplassering for helikopteret. Også Sjursøya og Enebakk har alt bydd på utfordringer for politiets baseledelse som arbeider med saken. I slutten av september var justiskomiteens Einar Holstad og Jan Åge Ellingsen (FrP) på Gardermoenbasen og hadde samtale med baseledelsen. Holstad sier til Politiforum at han er bekymret dersom tåka fortsatt skal skape problemer for politiet. I fjor vinter var tåke årsak til de fleste av de 73 avslagene på bistandsanmodninger bare i perioden september desember. Verken politiet eller politikere ønsker gjentakelse av den statistikken. Brann-politi? Også en samlokalisering med Oslo brann- og redningsetat blir vurdert. Dykkere som må rykke ut med helikopter, vil kunne dra nytte av politihelikopteret i umiddelbar nærhet, sier Einar Holstad. Holstad er ikke fremmed for samlokalisering fordi brannvesenets havnestasjon trolig må flyttes som en konsekvens av nytt operahus. Støymålinger har vist at beboere har lite å frykte med å få politihelikopteret f.eks til området ved Sjursøya. Faktisk viste målingene at biltrafikken på E18 skaper mer støy enn politihelikopteret. Støymålinger er også foretatt i Enebakk, et av basealternativene. TÅKEHAV: Politihelikopteret er et av Europas beste i sitt slag. Men med tykk tåke må også EC135c gi tapt, og det haster med å flytte basen fra Gardermoen i retning Oslo. FAKSIMILE: POLITIFORUM 6/ For komplisert vedtak Stortingets forutsetning om at helikoptertjenesten skulle ha en utdannet, sivil pilot i tillegg til politiets utdannete pilot om bord, kan ha skapt for mange komplikasjoner, innrømmer justiskomiteens Einar Holstad overfor Politiforum. Nå kan det gå mot at de sivile Pegasuspilotene kan få tilegne seg langt mer kunnskap om politiets funksjoner, og bli kurset av politiet. Vi var spesifike i vårt vedtak fordi det var uenighet mellom politi og departement om hvilken løsning som var best egnet. I andre land varierer det sterkt hvilke løsninger politihelikoptertjenesten benytter. Noen bruker kun piloter med politiutdanning, andre kun sivile piloter, mens andre gjør som Norge har begge deler. Vi ønsker å være åpne for andre løsninger for å ha et bredere grunnlag for evalueringen av tiltaket om noe tid, sier Holstad nå. FOTO: OLE MARTIN MORTVEDT LANDSMØTE 2004 «Eg kan ikkje kommentera 42 knallgode innlegg. Eller 42 NESTEN knallgode innlegg». (Arne Johannessen modererte seg noe da han skulle oppsummere debatten om landsstyrets fremtid). 20 t POLITIFORUM t OKTOBER

17.09.2004 LØSSALG KR 35,- NR 9 LEKKASJER TIL BESVÆR

17.09.2004 LØSSALG KR 35,- NR 9 LEKKASJER TIL BESVÆR 17.09.2004 LØSSALG KR 35,- NR 9 LEKKASJER TIL BESVÆR Politimester Olav Sønderland i Rogaland politidistrikt slår nå alarm etter omfattende lekkasjeproblem fra etterforskningen rundt drapet av en politikollega.

Detaljer

15.04.2005 LØSSALG KR 45,- NR 4

15.04.2005 LØSSALG KR 45,- NR 4 15.04.2005 LØSSALG KR 45,- NR 4 nyheter nyheter Mercedes-Benz Vito er «Van of the Year 2005»! Mercedes-Benz er et merke fra DaimlerChrysler DRIVSTOFFORBRUK FOR VITO 109CDI VED BLANDET KJØRING; 0,96 L/MIL.

Detaljer

Nye Kripos startet identifikasjonsarbeidet:

Nye Kripos startet identifikasjonsarbeidet: Nye Kripos startet identifikasjonsarbeidet: EKSTREMT KREVENDE 14.01.2005 LØSSALG KR 45,NR 1 Det sier seg selv at arbeidet er ekstremt krevende. Samtidig er det meget positivt at norsk politi var tidlig

Detaljer

nr 10 14.10.2010 løssalg kr 55,- Visste du at norske politiinstruktører gjør seg sterkt gjeldende i Afrika? s 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

nr 10 14.10.2010 løssalg kr 55,- Visste du at norske politiinstruktører gjør seg sterkt gjeldende i Afrika? s 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 nr 10 14.10.2010 løssalg kr 55,- Realistisk FNtrening i Nairobi Visste du at norske politiinstruktører gjør seg sterkt gjeldende i Afrika? s 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 2 LEDER Utgiver Politiets Fellesforbund

Detaljer

til seg selv Hvordan løser politiet balansegangen mellom arbeid og fritid? overlatt Gårsdagens IKT-design Verdens nordligste politi

til seg selv Hvordan løser politiet balansegangen mellom arbeid og fritid? overlatt Gårsdagens IKT-design Verdens nordligste politi Gårsdagens IKT-design Side 16-17 Verdens nordligste politi Side 22-23-24-25-26-27 Åpner for ATB for politisivile Side 5 19.09.2008 løssalg kr 55,- Nr 9 overlatt til seg selv Hvordan løser politiet balansegangen

Detaljer

POLITITJENESTEN I ØST-FINNMARK PÅ. Politisivile får ulik lønn. Verre enn å møte kriminelle. Etterspurt politikompetanse 12.10.2007 LØSSALG KR 49,-

POLITITJENESTEN I ØST-FINNMARK PÅ. Politisivile får ulik lønn. Verre enn å møte kriminelle. Etterspurt politikompetanse 12.10.2007 LØSSALG KR 49,- Verre enn å møte kriminelle side 12-15 Politisivile får ulik lønn side 16-17 Etterspurt politikompetanse side 22-23 12.10.2007 LØSSALG KR 49,- NR 10 POLITITJENESTEN I ØST-FINNMARK PÅ SPAREBLUSS Polititjenesten

Detaljer

uten politi et samfunn

uten politi et samfunn Lønnskampen drar seg til Side 8-9-10-11-12 Dramatiske bilforskjeller Side 14-15-16-17 Livsfarlig halsgrep Side 18 15.02.2008 løssalg kr 55,- Nr 2 et samfunn uten politi Kjøpmann Vien Van Le mener det er

Detaljer

MAKTKAMP OM POSISJONER

MAKTKAMP OM POSISJONER MAKTKAMP OM POSISJONER 13.10.2006 løssalg kr 45,Nr 10 Med utnevnelsen av Arne Jørgen Olafsen som politimester i Follo, er viktige prinsipper fastslått. I løpet av 2007 skal en rekke av politimesterstillingen

Detaljer

Når kommer politiet, egentlig?

Når kommer politiet, egentlig? NR 9 19.09.2012 LØSSALG KR 55,- Når kommer politiet, egentlig? Hvorfor kommer politiet ofte senere til åstedet enn brannbil og sykebil? Side 10-15 ANNONSE 3 Protection so smooth you won t feel it Lær

Detaljer

02.04.2004 LØSSALG KR 35,- NR 4. Bør kriminelle MC-klubber FORBYS?

02.04.2004 LØSSALG KR 35,- NR 4. Bør kriminelle MC-klubber FORBYS? 02.04.2004 LØSSALG KR 35,- NR 4 Bør kriminelle MC-klubber FORBYS? BBDO Oslo Foto: Kongsro Hei medlem, snart får du et nytt abonnement! 1. mai blir BusinessCall til NetCom UnionTalk, og du får lik pris

Detaljer

nr 12 09.12.2010 løssalg kr 55,- DRAPSTRUET Treholt-etterforskerne har en tøff tid som pensjonister. Side 6 og 7

nr 12 09.12.2010 løssalg kr 55,- DRAPSTRUET Treholt-etterforskerne har en tøff tid som pensjonister. Side 6 og 7 nr 12 09.12.2010 løssalg kr 55,- DRAPSTRUET Treholt-etterforskerne har en tøff tid som pensjonister. Side 6 og 7 Oversikt forsikringer 2011 Vi jobber hele tiden for å få best mulige vilkår til rimeligst

Detaljer

EN FRIHAVN FOR OVERGRIPERE

EN FRIHAVN FOR OVERGRIPERE nr 12 11.12.2009 løssalg kr 55.- Johnny_B -- Thu Des 1 23:56:32 Sending file DCS_3156.jpg sent Johnny_B -- Thu Des 1 23:56:58 kjenner du igjen bildet? Jente_10 -- Thu Des 1 23:57:02? Johnny_B -- Thu Des

Detaljer

nr 11 16.11.2011 løssalg kr 55,-

nr 11 16.11.2011 løssalg kr 55,- nr 11 16.11.2011 løssalg kr 55,- Politi- Norge 2011: Færre politifolk i jobb Flere ubesatte stillinger Stort vedlikeholdsetterslep Kritisk lav beredskap Lang utrykningstid i distriktene Økte utgifter til

Detaljer

nr 5 22.05.2013 løssalg kr 55,- Full oversikt

nr 5 22.05.2013 løssalg kr 55,- Full oversikt nr 5 22.05.2013 løssalg kr 55,- Full oversikt Politiet i New York bruker avansert teknologi for å bli mer effektive. Bare på Manhattan bidrar 4000 kameraer til at patruljene raskere får oversikt. I Oslo

Detaljer

Norsk. Politi. nr.3 // oktober 2012. Humlegård kommenterer Gjørv-rapportens anbefalinger om blant annet en robust helikoptertjeneste

Norsk. Politi. nr.3 // oktober 2012. Humlegård kommenterer Gjørv-rapportens anbefalinger om blant annet en robust helikoptertjeneste Norsk Politi nr.3 // oktober 2012 PUNKT FOR PUNKT: Humlegård kommenterer Gjørv-rapportens anbefalinger om blant annet en robust helikoptertjeneste OPPRYDNINGEN Konstituert politidirektør Odd Reidar Humlegård

Detaljer

politidrapene pa Austbø 10 år siden Foranledningen til den fatale hendelsen er fremdeles gjeldene for politiet. Spekulerer i konkurser Tema: Avhør

politidrapene pa Austbø 10 år siden Foranledningen til den fatale hendelsen er fremdeles gjeldene for politiet. Spekulerer i konkurser Tema: Avhør Spekulerer i konkurser Side 5-6-7 Trodde jeg skulle dø Side 46-47 Tema: Avhør Side 14-21 16.05.2008 løssalg kr 55,- Nr 5 10 år siden politidrapene pa Austbø Foranledningen til den fatale hendelsen er fremdeles

Detaljer

tillit Viktigst av alt er Politi nr.2 // juni 2009 Norsk

tillit Viktigst av alt er Politi nr.2 // juni 2009 Norsk Norsk Politi nr.2 // juni 2009 Viktigst av alt er tillit Publikums tillit er selve fundamentet for politiets arbeid ifølge Eirik Jensen. Han leder Gjengprosjektet i Oslo-politiet og nyter stor respekt

Detaljer

takker politiet Politi Politianalysen Her er hovedanbefalingene for morgendagens politi forebygging Norsk

takker politiet Politi Politianalysen Her er hovedanbefalingene for morgendagens politi forebygging Norsk Politianalysen Her er hovedanbefalingene for morgendagens politi Norsk Politi nr.2 // juni 2013 takker politiet forebygging tema: 28 sider Jens Fjeld (20) er et levende eksempel på hva godt forebyggende

Detaljer

KAMPEN OVER. Ingelin Killengreen har sluttet. Nå gir hun et tilbakeblikk på møtene med PF, Arne Johannessen og politi konflikten.

KAMPEN OVER. Ingelin Killengreen har sluttet. Nå gir hun et tilbakeblikk på møtene med PF, Arne Johannessen og politi konflikten. nr 4 11.04.2011 løssalg kr 55,- KAMPEN OVER Ingelin Killengreen har sluttet. Nå gir hun et tilbakeblikk på møtene med PF, Arne Johannessen og politi konflikten. Side 21, 22,23, 24 og 25 2 KOLOFON www.politiforum.no

Detaljer

POLITILEDEREN. Lensmannsbladet. Otto Stærk: Lensmannen som ble politimester. Statsbudsjettet: Hva blir det igjen til drift? NR.

POLITILEDEREN. Lensmannsbladet. Otto Stærk: Lensmannen som ble politimester. Statsbudsjettet: Hva blir det igjen til drift? NR. POLITILEDEREN NR. 5 2014 ÅRGANG 117 Lensmannsbladet Otto Stærk: Lensmannen som ble politimester Statsbudsjettet: Hva blir det igjen til drift? Besøksadresse: Lakkegata 23, Oslo Postboks 9096 Grønland,

Detaljer

Forord... 4 Sammendrag... 5 Kapittel 1 Forbundsstyrets behandling og utvalgets mandat... 8 Landsmøtesak bevæpning... 8 Veien videre... 8 Mandat...

Forord... 4 Sammendrag... 5 Kapittel 1 Forbundsstyrets behandling og utvalgets mandat... 8 Landsmøtesak bevæpning... 8 Veien videre... 8 Mandat... Generell bevæpning av norsk politi Bevæpningsutvalget Politiets Fellesforbund 2011 Forord... 4 Sammendrag... 5 Kapittel 1 Forbundsstyrets behandling og utvalgets mandat.... 8 Landsmøtesak bevæpning...

Detaljer

Politiets nye supervåpen?

Politiets nye supervåpen? nr 4 24.04.2013 løssalg kr 55,- Politiets nye supervåpen? Det var kaos i Oslo under en bombetrussel mot Stortinget. Skjer det igjen, kan dronen bli et meget viktig verktøy. Side 10-19 alt som gjelder Volvo.

Detaljer

Hvor lenge er man en kriminell?

Hvor lenge er man en kriminell? nr 11 07.11.2012 løssalg kr 55,- For ni år siden ble en 17-åring pågrepet med 1,2 gram hasj. Han var god nok for Politihøgskolen men ikke for Asker og Bærum politidistrikt. Hvor lenge er man en kriminell?

Detaljer

nr 4 23.04.2010 løssalg kr 55,- STRID OM BARNEHUS

nr 4 23.04.2010 løssalg kr 55,- STRID OM BARNEHUS nr 4 23.04.2010 løssalg kr 55,- STRID OM BARNEHUS Regjeringen åpner stadig flere barnehus. Men, de vet ingen ting om barnas rettsikkerhet ivaretas bedre der enn i tingrettene. Side 10-15 VERDENSNYHET!

Detaljer

minoritetsombud Side 4 MAGASIN 47. årgang Navjot er politidistriktets kari huseby ny informasjonssjef i oslo politidistrikt Barnehus åpnet i oslo

minoritetsombud Side 4 MAGASIN 47. årgang Navjot er politidistriktets kari huseby ny informasjonssjef i oslo politidistrikt Barnehus åpnet i oslo OP MAGASIN 47. årgang Organ for Oslo politidistrikt nummer 3 n 2009 Navjot er politidistriktets minoritetsombud Side 4 kari huseby ny informasjonssjef i oslo politidistrikt Side 8 Barnehus åpnet i oslo

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

POLITILEDEREN. Lensmannsbladet. Tema: Organisering av den sivile rettspleie. NAMSFOGDEN I BERGEN: «Setter pris på den sterke korpsånden»

POLITILEDEREN. Lensmannsbladet. Tema: Organisering av den sivile rettspleie. NAMSFOGDEN I BERGEN: «Setter pris på den sterke korpsånden» POLITILEDEREN NR. 1 2015 ÅRGANG 118 Lensmannsbladet NAMSFOGDEN I BERGEN: «Setter pris på den sterke korpsånden» Tema: Organisering av den sivile rettspleie Besøksadresse: Lakkegata 23, Oslo Postboks 9096

Detaljer

Tema: FINANS F O KUS. Trojanere. Id-tyveri. Forsikringssvindel. Trusler mot ansatte. Hvitvasking. Hacking. Terror-finansiering.

Tema: FINANS F O KUS. Trojanere. Id-tyveri. Forsikringssvindel. Trusler mot ansatte. Hvitvasking. Hacking. Terror-finansiering. FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet Tema: IT-Kriminalitet nummer 7 2014 Trojanere Id-tyveri Trusler mot ansatte Forsikringssvindel Hvitvasking Hacking Terror-finansiering H * K Reklamebyrå DNBO0614/1014

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime 1501 Møte onsdag den 7. januar 2004 kl. 10 President: I n g e L ø n n i n g Dagsorden (nr. 38): 1. Spørretime muntlig spørretime 2. Referat

Detaljer