rapport om miljø og samfunnsansvar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "rapport om miljø og samfunnsansvar"

Transkript

1 rapport om miljø og samfunnsansvar 2007

2

3 lønnsomt å ta miljøansvar GRØSET tok et bevisst valg for 15 år siden. Vi konstaterte at vi er en del av noe større og skapte vår visjon om å bli Norges mest miljøvennlige trykkeri. Resultatet av dette er at vårt miljøregnskap for 2007 viser et overskudd på 1,2 millioner kroner. Samtidig reduserer vi miljøbelastningen av vår virksomhet på flere sentrale områder. For å ta nye steg i vår miljøsatsing har vi i 2007 avgitt Klimaløftet i regi av Miljøverndepartementet, og vi har knyttet oss til Grønt Punkt-ordningen. For våre kunder er vi en samarbeidspartner som sikrer at deres trykksaker blir utformet og produsert etter de strengeste miljøkrav. Og vi har gjort det enkelt for våre kunder å synliggjøre dette til sine målgrupper. I 2008 har vi som mål å bli FSC/PEFC sertifisert (sporbarhet av skog), og vi skal fortsatt utfordre våre leverandører. Vi skal utarbeide C02-regnskap for all aktivitet i våre selskaper, og målet er at vi som første norske grafiske bedrift skal tilby klimanøytral produksjon av trykksaker i løpet av Ved å vise at en liten bedrift kan gå foran og være ledende på miljøarbeid, håper vi også å være til inspirasjon for våre kunder og andre bedrifter i Norge. Vi deler gjerne våre erfaringer, vi lærer også av det. Karin Hokstad Widerøe adm. dir. 3

4 rapport om miljø og samfunnsansvar Både marked og myndigheter stiller i økende grad krav til næringslivet om å ta miljøansvar, og ulike interessegrupper presser på for å få informasjon om virksomheters miljø - påvirkning. Vi har valgt å gi informasjon i denne separate rapporten, som utgis i tillegg til vår økonomiske årsrapport. Fra å være en rapport med hovedvekt på miljø, har vi de siste årene dreid fokuset i retning av samfunnsansvar og sosialt ansvar. Rapporten utgis både digitalt og i papir - versjon. Rapporten distribueres til alle medarbeidere i GRØSET, samt til kunder og andre samarbeidspartnere. Den blir også lagt ut på vår hjemmeside Dette er vår fjerde rapport som omhandler samfunns - ansvar i tillegg til miljø. Rapporten dekker 2007, samt mål for Neste rapport utgis våren Har du spørsmål eller kommentarer til rapporten, ta kontakt med adm. dir. Karin Hokstad Widerøe eller miljøansvarlig Mari Breen vårt fokus i miljøarbeidet KLIMAGASSUTSLIPP CO2 er den av klimagassene som har størst betydning for klimaendringene og som forventes å øke mest i utslipp framover hvis det ikke settes i verk tiltak. Av kildene for utslipp som vi kan bidra til reduksjon av, har vi valgt å fokusere på veitrafikk, luftfart og avfallsdeponering. AVFALL Et av hovedmålene i vårt miljøarbeid har vært å redusere mengden usortert avfall. Innsatsen i dette arbeidet har bidratt til at usortert avfall har blitt redusert med 88 % fra 1998 til 2007! RESSURSER Vi har innført en rekke tiltak for å redusere vårt forbruk av ressurser. Dette fokuset har blant annet ført til en reduksjon av vårt strømforbruk med 55 % fra 1998 til

5 innhold 1 virksomhetsbeskrivelse 2 organisasjon 3 miljø 4 sosiale... 7 og ledelse forhold... 31

6 6

7 virksomhetsbeskrivelse side Om GRØSET Ordreflyt GRØSET De gode historiene Eierskap Økonomiske nøkkeltall

8 OM GRØSET GRØSET er miljøbedriften som leverer grafisk design og trykk. Vi er til sammen 24 medarbeidere. Fra våre kontorer i Oslo og Trondheim arbeider vi med salg og grafisk design, mens administrasjon og produksjon foregår på Grøset Herregård på Kirkenær. Vi skal være best på miljø i vår bransje og samtidig en tydelig rådgiver for våre kunder på miljøansvarlig grafisk design og trykk. For å utvikle nye tjenester for våre tidsskriftskunder, er vi aktivt med i innovasjonsprosjektet TIPVIS. Prosjektet har fagkrefter fra Universitetet i Agder, Høgskolen i Gjøvik og NHO Grafisk. ORDREFLYT GRØSET Rådgivning Grafisk design Førtrykk CTP Trykk Prising Rådgivning Design/layout Forbruk av: Strøm Printersverte Papir Mottak og Produksjon av Papirbåren klargjøring trykkplater informasjon av digitale dokumenter Forbruk av: Forbruk av: Forbruk av: Strøm Strøm Strøm Papir Trykkplater Papir Printersverte Kjemikalier Trykkfarge Vann Kjemikalier Vann Oppdrag fra kunde Ferdige trykte ark leveres plano til ferdiggjøring Avfall ut: Papir fra printere Avfall ut: Avfall ut: Avfall ut: Papir fra plotter, Kjemikalier Returpapir fargeprint og Vann Trykkplater prøvetrykk Emballasje Kjemikalier Emballasje Emballasje 8

9 DE GODE HISTORIENE Restepapir Vi har laget restepapirblokker av ulike sorter restepapir. Rester av papir som ellers ville blitt avfall, blir nå benyttet til et fornuftig formål. Blokka har blitt meget godt mottatt hos kunder og andre samarbeidspartnere. Vi har fått flere positive tilbakemeldinger, her er en av dem: Kurt Tausvik markedssjef i Trio Media AS: "Æ må bærre sei... at dåkk e døkti! Makan!! Fikk restepapirblokka på bordet i dag og jeg må si at dere har kreativitet, miljøtenking og kundepleie i særklasse. Undertegnede bøyer seg i støvet Jeg tok meg friheten og lese opp fra side 2 og nest siste side til grafikerne her og skrøyt av dere (ja ) De svarte med å si at de også ville ha blokk, men min får de ikke!! He, he." Restepapir som vi ikke benytter til produksjon av restepapirblokker, gir vi gjerne bort til barnehager og skoler i nærmiljøet. 9

10 Anne Jan Erik Rune Siw Monica Håvard Miljøanalyse Etter en miljøanalyse av en ordre anbefalte vi en kunde å redusere litt på formatet på den ferdige trykksaken. Det opprinnelige formatet var litt ukurant med tanke på optimal utnyttelse av papiret den skulle produseres på. Vi anbefalte å redusere størrelsen på den ferdige trykksaken med 6,5 %, en reduksjon som nesten ikke synes. Miljøeffekten av dette ble et redusert papirforbruk på hele 21,6 %, noe som i dette ene tilfellet utgjorde 6,4 tonn papir. I tillegg bidro det også til reduserte transportkostnader og mindre avfall. Den økonomiske effekten for kunden ble på hele kr Vi bryr oss Vi bidrar positivt til samfunnet rundt oss. I alle år har vi tatt inn lærlinger og gitt disse opplæring og fagbrev. Dette har gitt positive resultater i form av etablering av nye bedrifter og dermed flere arbeidsplasser. I 2008 utvider vi igjen kapasiteten i trykkeriet, vi bygger på m 2 og investerer i ny og større trykkmaskin. EIERSKAP Jan Erik Pettersen eier 100 % av aksjene i Elja Holding AS, som eier 100 % av aksjene i Grøset Trykk AS. Grøset Trykk AS eier 100 % av aksjene i Grøset Oslo AS, Grøset Transport AS og Grøset Trondheim AS. Denne rapporten dekker virksomheten til Grøset Trykk AS (org nr ). ØKONOMISKE NØKKELTALL Omsetning Ordinært resultat før skattekostnad Lønnskostnader Kostnader til kurs Skattekostnad på ordinært resultat Aksjekapital Egenkapitalandel 33,9 % 20,3 % 23,8 % 34,1 % 43,6 % 48,5% Mottatt lærlingtilskudd

11 organisasjon og ledelse side Miljøstyringssystemer Miljøpriser Visjon Miljøpolitikk Ansvarsforhold Opplæring Intern informasjon Miljørevisjon Bransjetilhørighet Partnerskap

12 MILJØSTYRINGSSYSTEMER I 1998 fikk vi som første arktrykkeri i Norge lisens for Svanemerket produksjon av trykksaker. Høsten 1999 ble vi som det første trykkeriet i Norge sertifisert etter ISO Sommeren 2001 ble vi, også som det første trykkeriet i Norge, EMAS registrert. GRØSET er pr. d.d. det eneste trykkeriet i landet som er både Svanemerket, ISO sertifisert og EMAS registrert. Vi er kontroll - medlem i Grønt Punkt. MILJØPRISER For vår miljøinnsats har vi mottatt tre priser. EMAS-Awards I 2006 ble vi tildelt miljøprisen EMAS Awards for små- og mellomstore bedrifter. Utmerkelsen tildeles den bedriften som kan dokumentere den mest innovative miljørede - gjørelsen. Prisen administreres av EMAS-registrene i Brønnøysundregisteret og er initiert av The EU-Commission DG Environment. EMAS-registeret offentliggjorde følgende uttalelse i etterkant av prisutdelingen: «Utvelgelsen av miljøbedrifter skjer etter blant annet følgende tungtveiende kriterier: Miljøredegjørelsen har vært oversiktlig og lett tilgjengelig Bedriften har gitt en forståelig beskrivelse av virksomhetens prosesser og avfallshåndtering Bedriften har fokusert på arbeidsmiljøforhold Vinnerens rapport samsvarer meget godt med EMAS sine sentrale verdier, der troverdighet, gjennomsiktighet og bærekraftig utvikling i samsvar med miljølovgivningen er viktige elementer. Det blir også lagt vekt på at naboer og folk flest skal kunne kontrollere og kvalitetssikre virksomhetens miljøprestasjon gjennom offentliggjøring av miljøredegjørelsen» Glassbjørnen I 2005 mottok vi den nasjonale miljøprisen Glassbjørnen for vår innsats for miljøet. Prisen er en anerkjennelse av spesielt gode miljøtiltak, og konkurransen er åpen for alle private og offentlige virksomheter. Vi vant prisen i kategorien Åpen klasse i konkurranse med Hydro og Scandic Hotels. Dette var juryens begrunnelse: «GRØSET er en foregangsbedrift for den grafiske bransjen i Norge når det gjelder miljøsatsning. GRØSET har i prosjektet Miljøtrykkeriet i Norge gjennomført en rekke tiltak for å redusere skadelig miljøpåvirkning, og samtidig oppnådd større lønnsomhet». Prisen for beste miljørapportering I 2003 ble vi tildelt Prisen for beste miljørapportering fra en mindre virksomhet. Juryen sa bl.a. følgende om vår innsats: «Vinneren i kategorien mindre bedrifter er en av de minste bedriftene som har vært til vurdering med kun 14 ansatte. Derfor er det en desto mer imponerende innsats som bedriften gjør på miljøområdet». VISJON Vi skal inspirere til engasjement for menneskene og miljøet. MILJØPOLITIKK Forpliktelse Vi forplikter oss med dette til å gjennomføre GRØSET sine aktiviteter på en miljøvennlig måte og overholde alle relevante lovfestede og andre selvpålagte miljøkrav. Opplæring Integrering Vi skal lære opp og motivere alle medarbeiderne i GRØSET til å utføre sine oppgaver på en miljøvennlig måte. Retningslinjer, handlingsplaner og rutiner som følger av denne politikken skal innarbeides som en vesentlig del i hele organisasjonen. Dette gjelder også de som eventuelt arbeider på vegne av GRØSET. 12

13

14 Frode Anne Jarle May-Britt Atle Forbedring Vi skal stadig forbedre vår strategi og våre planer m.h.t. miljøprestasjon med utgangspunkt i myndighetenes lover og forskrifter. Vi skal redusere miljøpåvirkningene ved å anvende moderne teknologi så langt det er økonomisk forsvarlig. Produksjon Vi skal produsere med tanke på effektiv bruk av råmaterialer og energi. Vi skal produsere og levere varer som ikke gir unødvendig miljøpåvirkning. Vi skal minimalisere skadelige miljøpåvirkninger, samt ha sikker og ansvarlig håndtering av avfall. Revisjon Informasjon Vi skal gjennomføre regelmessig miljørevisjon og vurdere overholdelse av lovbestemte og selvpålagte krav, samt bedriftens miljøpolitikk og prinsipper. Dessuten skal vi med jevne mellomrom gi informasjon om miljøforholdene til våre medarbeidere, styret og aksjonærer. ANSVARSFORHOLD Adm. dir. Karin Hokstad Widerøe har hovedansvaret for miljøarbeidet og miljøpolitikken. Ledelsen har oppnevnt en styringsgruppe for miljø som har tre medlemmer: En miljøansvarlig og en fra hver av produksjonsavdelingene trykk og førtrykk. Miljøansvarlig Mari Breen har følgende ansvar og myndighet: Sikre at miljøstyringssystemets krav er etablert, iverksatt og holdt ved like i henhold til NS-EN ISO og EMAS. Rapportere om miljøstyringssystemets virkning til øverste ledelse for gjennomgåelse og som et grunnlag for forbedring av miljøstyringssystemet. Lede arbeidet som styringsgruppa for miljø har ansvaret for. Leder for miljøarbeidet i førtrykksavdelingen Anne Bråten og leder for miljøarbeidet i trykkeriet Rune Nilsen har følgende ansvar og myndighet: Være leder for sin avdeling i miljøarbeidet. Delta i styringsgruppa for miljø sammen med miljøansvarlig. Bistå den miljøansvarlige i arbeidet med miljøspørsmål. OPPLÆRING INTERN INFORMASJON Hver avdelings miljøansvarlig er ansvarlig for at nye medarbeidere får nødvendig miljøopplæring. Det er miljøansvarlig som har ansvaret for at medarbeidere i datterselskaper, og andre som utfører oppgaver på vegne av GRØSET, får nødvendig opplæring og kunnskap om vårt miljøstyringssystem. Hver uke sendes det ut et informasjonsbrev (G-punktet) 14

15 via e-post til alle medarbeiderne i GRØSET. G-punktet sendes også til styrets medlemmer og selskapets revisor. Her informeres det blant annet om endringer i: Miljøpolitikk og miljømål. De betydelige miljøaspektene og betydningen av den ansattes personlige atferd for å nå målene. De spesifikke arbeidsoppgaver og prosedyrer, herunder opptreden ved beredskap og innsats ved miljømessige ulykker. De potensielle konsekvensene av å fravike fastsatte driftsprosedyrer. Viktig forebyggende miljøarbeid. MILJØREVISJON Siste revisjon mot ISO 14001:2004 hadde vi 3. desember Vår akkrediterte miljøkontrollør TI Sertifisering AS gjennomførte revisjonen. Det ble stilt 75 spørsmål og det ble gjort 4 observasjoner: 0 avvik, 3 anmerkninger og 1 forbedringspunkt. Etter revisjonen hadde revisjonslederen følgende sammenfatning og konklusjon: Organisasjonen har høy grad av miljøbevissthet og ønsker å være i forkant på miljø og sosialt ansvar. Det er oppnådd meget gode resultater på det som GRØSET direkte kan påvirke. GRØSET har det siste året dreid miljøarbeidet sitt også over på indirekte påvirkning, dvs. hvordan de kan påvirke sine leverandører til forbedring på miljøarbeidet." BRANSJETILHØRIGHET GRØSET er medlem i NHO Grafisk, som er bransje- og arbeidsgiverorganisasjonen for grafiske og andre bedrifter i grafisk og tilstøtende industrier. NHO Grafisk har cirka 240 medlemsbedrifter, som representerer cirka 70 prosent av sysselsetting og verdiskaping innen grafisk industri i Norge. PARTNERSKAP Vi er sertifisert som Partnerbedrift, og har inngått forpliktende samarbeid med Grue Ungdomsskole. Hensikten med dette samarbeidet er å styrke kunnskapen om næringslivet hos elever ved denne skolen. 15

16 16

17 miljø side Innledning Prioriterte områder Avfall og forbruk av ressurser Miljøregnskap Produkter og markeder Leverandørers miljøstatus Utslipp kjemikalier Klager

18 Janne Jann Robert Trond Michael Lene INNLEDNING GRØSET startet aktivt med miljøarbeid i 1997 og hadde som mål å bli kjent som miljøtrykkeriet i Norge. Høsten 2004 utvidet vi vår målsetning til også å innbefatte sosialt ansvar. Miljøtankegangen er godt forankret i hele organisa - sjonen, i alle ledd. Ingen beslutninger blir tatt, ingen rutiner eller prosesser blir endret, uten at en eventuell miljø - påvirkning blir vurdert. Usortert avfall Å redusere usortert avfall har vært et av hovedmålene hos oss helt siden vi startet med miljøarbeid. Vi har innført utstrakt kildesortering og dette har gitt resultater. Se utviklingen i mengde usortert avfall for årene 1998 til 2007 i diagrammet under. Usortert avfall går til energi - utvinning. Kilo usortert avfall pr. tonn papirforbruk: 20 PRIORITERTE OMRÅDER Reduksjon av klimagassutslipp Vår organisasjon er spredt med medarbeidere i Oslo, Trondheim og på Kirkenær. For å redusere behovet for flyreiser og biltransport i forbindelse med møtevirksomhet, har vi innført utstrakt bruk av telefonmøter. Dette bidro til en reduksjon av CO2-utslipp på ca 12 tonn i På grunn av vår beliggenhet 14 mil fra Oslo, har vi etablert et eget transportselskap. Dette har vi gjort for å spare både kostnader og miljøet. Vi har inngått avtaler med papir - leverandører i Oslo, som nå benytter vår bils retur fra Oslo til transport av papir til vår egen og andre konkurrerende virksomheter i vårt distrikt. Dette har bidratt til reduserte miljøutslipp fra en lastebiltransport på 140 km daglig. I 2008 skal vi fortsette å søke løsninger for å redusere og kompensere for CO2-utslipp relatert til vår produksjon

19 Substitusjon Grafisk bransje er en bransje hvor det generelt sett har blitt brukt mye helse- og miljøskadelige kjemikalier. Det største forbruket av kjemikalier har vi ved trykkmaskinene, og det er hovedsakelig to produkttyper som benyttes: Isopropanol og vaskemidler. Isopropanol tilsettes fuktevannet til trykkmaskinene, og vaskemidlene benyttes til vask av trykkverk, duker og valser. En utfordring for oss har vært, og er fortsatt, å finne metoder der vi kan redusere dette forbruket. Dette kan gjøres ved at vi benytter oss av produksjonsutstyr eller metoder som reduserer behovet for kjemikalier, og ved å finne fram til alternative produkter som er mindre helse- og miljøskadelige. Vi tester kontinuerlig ut alternative råvarer og produksjonsprosesser som er mer miljøvennlige og/eller billigere enn produktene vi benytter i dag. Etter hver test rapporteres det om resultater. Miljøansvarlig i hver avdeling er ansvarlig for gjennomføringen. I 1998 byttet vi fra løsemiddelbaserte trykkfarger til vegetabilske trykkfarger, som ikke er skadelige for miljøet. Vi har også byttet til et mer miljøvennlig vaskemiddel som benyttes til vask av trykkverk. Investert i et Dot Meter for å måle rasterverdier på trykkplatene. Dette gjøres for å sikre jevn kvalitet, og det bidrar til færre feil og reklamasjoner videre i produksjonsprosessen. Dette bidrar igjen til at både materialforbruk og farlig avfall blir redusert. Byttet trykkfargeemballasje fra bokser til fargepatroner. Dette har bidratt til at det ikke blir noe trykkfarge igjen i emballasjen når det byttes farge. Emballasjen regnes dermed ikke som farlig avfall, men kan leveres til returordningen Tomt og Tørt for gjenvinning. Se graf under for utvikling av farlig avfall pr. tonn papir - forbruk i årene 1998 til Kg farlig avfall pr. tonn papirforbruk: Farlig avfall Vi har arbeidet aktivt for å redusere farlig avfall fra vår produksjon. Vi har bl.a. gjort følgende: Installert CTP-anlegg i førtrykksavdelingen. Dette har bidratt til reduksjon av farlig avfall etter film og kjemikalier. Endret rutiner og produksjonsprosesser som har bidratt til redusert vaskemiddelforbruk i trykkeriet. Dette har også bidratt til mindre farlig avfall

20 Energiforbruk Vi har også fokusert på strømforbruk og vi har innført følgende tiltak: Kuttet ut IR-tørk i trykkmaskinene. Dette er en meget strømkrevende prosess som gjør at fargen tørker raskere på papiret. Byttet ut gamle og lite effektive varmeovner i kontor - lokalene. De nye ovnene har tidsbryter med nattsenking samt helge- og feriesenking. Vi har også installert mer effektiv strålevarme i taket i produksjonslokalene. I løpet av 2005 og 2006 har vi byttet ut alle PCB-holdige lysarmaturer. Vi har installert nye lysarmaturer som bruker mindre strøm og gir bedre belysning. Vi installerte CTP-anlegg i Med det kuttet vi ut filmutkjøring og bruk av strømkrevende kopirammer. Installert kaldluftsperrer ved inngangsdør og ved port inn til produksjonslokalene for å redusere varmetap. Vi installerte nytt befuktningsanlegg i papirlageret og i trykkeriavdelingen i Dette har iflg. leverandøren av anlegget bidratt til at vi har redusert strømforbruket med ca kwh pr. år. Se utvikling av strømforbruk i årene 1998 til 2007 i diagrammet under. Forbruk kwh pr. tonn papir:

21 AVFALL OG FORBRUK AV RESSURSER Vi har innført en rekke tiltak for å redusere avfall og forbruk av ressurser. Miljøtankegangen hos alle medarbeidere og økt fokus på kvalitetsstyring bidrar til at eventuelle feil blir oppdaget tidlig i produksjonsprosessen. Dette bidrar til redusert ressursforbruk og også mindre avfall. Tabellen under viser utviklingen av de forskjellige avfallsfraksjonene hos oss: Avfallstype Enhet Film kg Trykkfargeemballasje kg Kjemi førtrykk kg Vaskemiddel/fuktevann fra trykk kg Filler med vaskemiddel og farge kg Batterier kg Olje kg Sum farlig avfall kg EE-avfall kg Returpapir tonn (1) 65 (1) 107 (2) 104 (2) 120 (2) 113 (1) 113 (1) Klar plast tonn 1,5 1,5 Papp/bølgepapp tonn 2,7 2,4 Trykkplater kg Jern kg Treverk kg Tomgods kg Flasker og kanner til Tomt & Tørt kg Usortert avfall (til energiutvinning) kg (1) Fordelt 50 % GRØSET og 50 % Fals & Stift. (2) Inkl. klar plast og papp (presset og stroppet), fordelt slik: 50 % GRØSET og 50 % Fals & Stift. 21

22 Avfallsregnskap Vi utarbeider avfallsregnskap for å ha oversikt over kostnader og inntekter vedrørende vårt avfall. Alle tiltak vi har gjort når det gjelder avfall og kildesortering, har bidratt til at vi i dag tjener penger på avfallet vårt. I 2007 viste avfallsregnskapet vårt et overskudd på kr Til sammenligning hadde vi før vi startet med miljø arbeidet en årlig kostnad på over kr i forbindelse med levering av avfall. Papirforbruk og returpapir Forbruk av papir er den innsatsfaktoren som utgjør den største kostnaden hos oss. Samtidig er returpapir den største avfallsfraksjonen. Returpapir er et område som vi overvåker og måler ved hjelp av nøkkeltall. Returpapir er makulatur som oppstår på grunn av innstilling av trykk - maskinene, omtrykk på grunn av feil, samt avskjær i forbindelse med ferdiggjøring av trykksakene. Vi har innført rutiner for å redusere papirforbruket når det gjelder alle disse tre punktene, og dette har gitt resultater. Iverksatte tiltak Hver trykker er ansvarlig for å bruke så lite papir til innstilling som mulig. Økt fokus på kvalitetsstyring har bidratt til at feil har blitt oppdaget tidligere i produksjonsprosessen. Dette har igjen bidratt til mindre platefeil og mindre omtrykk. Vi har redusert formatet på papiret vi kjøper inn, noe som gir mindre avskjær. 22

23 Returpapir i % av totalt papirforbruk fra 1998 til 2007: 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % Økningen fra 2002 til 2003 skyldes at vi i 2003 begynte å levere papp og plast sammen med papir. Vi har fra 2005 innført rutiner som gjør at vi fortsatt kan rapportere returpapir for seg (uten plast og papp). Forbruk av ressurser Tabellen viser vårt årlige forbruk av ressurser som har eller kan ha betydelige miljøpåvirkninger: Produkt Enhet Papirforbruk tonn Trykkplater m Film * m Kjemiforbruk førtrykk ltr Isopropanol kg Vaskemiddel trykk ltr Fuktevannstilsetning ltr Trykkfarge kg Strømforbruk kwh *Etter installasjon av CTP-anlegg i 2001 har vi ikke behov for film 23

24 Avviksregistrering førtrykk I avdelingen førtrykk registreres avvik når det kjøres ut plater med feil. Ved avvik iverksettes det korrigerende tiltak for å hindre at hendelsen gjentar seg. Det er viktig å oppdage platefeil tidlig i produksjons - prosessen. Dette fordi feil på platene kan få konsekvenser både for forbruk av kjemikalier, trykkfarge, strøm og papir, samt gi ekstra avfall. Hos oss kategoriserer vi platefeilene for å finne ut hvor feilkilden er. Vi lager statistikk som viser utviklingen i platefeil fra år til år, samt hva hovedårsaken til platefeilene er. På denne måten er det enklere å iverksette tiltak når antall platefeil øker. I 2007 kjøpte vi trykkplater og 817 ble kjørt ut med feil (dvs 4,8 %). Se diagrammet for utvikling av platefeil i årene fra 2001 til Antall platefeil i % av totalt plateforbruk: 5,0 % 4,5 % 4,0 % 3,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0 % Vi investerte i ny platesetter februar 2007, og dette har medført utkjøring av en del plater for testing (15 %). Vi har hatt mye problemer med innkjøring av den nye plate - setteren, noe som har medført mange platefeil. Vi trodde Årsaksfordeling platefeil i 2007: Feil på platene fra leverandør 1 % Testing 15 % Nye plater pga trykkeriet 15 % Nye plater pga kundefeil, viderefaktureres kunden 12 % Teknisk feil fra platesetter (inkl. flekker på plater) 40 % Feil pga strømbrudd 1 % Feil fra førtrykk/produksjonsleder (inkl. riper på platene) 17 % investering i ny platesetter skulle bidra til at platefeil pga tekniske feil ville reduseres. Nå viser det seg at dette fortsatt er kategorien som utgjør flest av platefeilene, hele 40 % i Dette er en økning fra 2006 på 3 %-poeng. Det har kommet en ny komponent på markedet som vi skal montere inn i platesetteren våren Leverandøren av platesetteren mener dette skal luke ut de fleste tekniske feil fra platesetteren. 12 % av platefeilene har kommet pga. feil fra våre kunder, og kostnadene i forbindelse med dette viderefaktureres aktuelle kunder. Avviksregistrering trykk På trykkeriet registreres det avvik når det brukes mer papir enn beregnet (til innkjøring, ved feiltrykk, omtrykk pga. kundens feil, platefeil m.m.). Registrert papiravvik i 2007 var minimalt. 24

25

26 MILJØREGNSKAP Vi utarbeider miljøregnskap som viser hvilke årlige resultater vår miljøinnsats bidrar til. Regnskapet er delt i tallfestede og ikke tallfestede resultater. Miljøregnskap Tallfestede resultater i 2007: Område Beskrivelse Tiltak innført Kroner Telefonmøter Vi har innført utstrakt bruk av telefonmøter for å redusere behovet for flyreiser og biltransport. På grunn av dette har vi bl.a. spart 102 flyreiser mellom Oslo og Trondheim i Innstillingstid Redusert innstillingstid på trykkeriet etter investering i CTP med CIP trykkmaskiner anslås av trykkerne å være 1 minutt pr. trykkplate. Vi forutsetter at vi fyller denne tiden med nye ordre, som gir en årlig fortjeneste på kr Trykkplater Andel utkjørte trykkplater med feil har blitt redusert fra 8 % til 5 % etter overgang fra manuell plateproduksjon til CTP. I 2007 kjøpte vi trykkplater for kr Avfall Tidligere hadde vi en årlig kostnad på over kr i forbindelse med Fra levering av avfall. I 2007 hadde vi en gevinst på kr til d.d. Strøm Alle tiltak vi har innført når det gjelder energiforbruk har bidratt til Fra reduserte strømkostnader. Vi har redusert forbruket fra kwh pr. tonn til d.d. papir i 1999 til 528 kwh pr. tonn papir i Dette utgjør en reduksjon på 50 %. Kostnad til strøm i 2007 var kr Papir Vi har redusert papirforbruket ved å gå ned på papirformatet fra 90x64 cm Gradvis fra til 88x63 cm. Dette utgjør en reduksjon i papirformatet på 6 % og betyr at 1997 til 2003 våre kostnader til innkjøp av papir reduseres tilsvarende. I 2007 hadde vi en papirkostnad på 8,2 mill kr. Sum reduserte kostnader og økt fortjeneste Sertifisering Kostnader til sertifisering i Personale Kostnader for HMS-personale i Investeringer Installering av nye lamper, varmeovner og kaldluftsperrer i 2005 og Kostnad kr , 7 % årlig avskrivning Befuktningsanlegg installert november 2003, kostnad på kr , 7 % årlig avskrivning Miljøoverskudd i

27 I tillegg til miljøoverskuddet på kr har miljøarbeidet gitt disse ikke tallfestede resultatene: Positivt omdømme. Tilgang til nye markeder. Noen kunder har krav om at leverandører har fokus på miljø. Våre medarbeidere har blitt mer bevisste og våkne når det gjelder kvalitetsstyring, og de bidrar til utvikling av nye metoder for mer miljøvennlig og lønnsom produksjon. Redusert luftforurensning og utslipp av klimagasser ved å utnytte vår bils retur fra Oslo til transport av papir til vår egen og andre virksomheter i vårt distrikt. Bedre inneklima i trykkeriet både på grunn av redusert kjemikaliebruk og bruk av mindre helseskadelige kjemikalier, noe som igjen gir mindre skader og plager for våre medarbeidere. 27

28 Bente Goran Karin Jan Torunn PRODUKTER OG MARKEDER Ordretyper I 2007 hadde vi en omsetning på 34,2 mill kr, fordelt på 905 ordre. Dette gir en gjennomsnittsordre på kr i % av omsetningen var periodiske tidsskrift og 57 % var brosjyrer og annet reklame- og informasjonsmateriell. De fleste kundene våre holder til i Østlandsområdet og i Trondheimsregionen. Vi produserer hovedsakelig tidsskrift, kataloger, brosjyrer, årsberetninger og bøker. Holdningsskapende informasjon Selgere og andre som har kundekontakt hos oss rådgir kundene våre om miljøvennlige alternativer ved produksjon av trykksaker. Dette innbefatter hele prosessen fra design, behov for opplag, sideantall, papirvalg, ferdiggjøring og distribusjon. Vi tilbyr også en miljøanalyse av trykksaker. Vi sprer vårt miljøengasjement også gjennom vårt markedsmateriell. Da vi byttet navn og profil i 2004, ble det tatt utgangspunkt i våre verdier og vårt miljøengasjement. Avviksregistrering Vi registrerer avvik når vi sender kreditnotaer og ved reklamasjoner. Vi iverksetter tiltak for å hindre gjentagelse av feil. Vi utarbeider statistikk som viser årsak til kreditnotaene og utvikling i antall sendte kreditnotaer pr. år. Utvikling sendte kreditnotaer Antall kreditnotaer i % av ant. uts. fakt. 5,0 3,3 3,8 5,0 6,0 6,1 Totalt antall ordre Svanemerket De fleste store papirprodusentene har ikke lenger Svanemerket på sine produkter. Mange av papirkvalitetene vi benytter oppfyller svanemerkekriteriene, og er innrapportert til Nordisk Miljømerking. Som svanemerket trykkeri kan vi fortsatt svanemerke trykksaker hvis vi benytter disse papir - kvalitetene. Miljøpåvirkning Vi produserer hovedsakelig trykksaker som er trykt på miljøgodkjent papir. Det påløper ingen kostnader når våre kunder skal kvitte seg med produktene vi produserer, og alt kan gjenvinnes. LEVERANDØRERS MILJØSTATUS Grønt Punkt Vi har i 2007 meldt oss inn i ordningen Grønt Punkt. I den forbindelse har vi sendt anmodning til alle våre leveran - dører om å melde seg inn i ordningen. Grønt Punkt er ikke et 28

Miljøledelse og miljøstyring

Miljøledelse og miljøstyring en Miljøledelse og miljøstyring Medlemsmøte Grønn Byggallianse 4 februar 2010 Anne Katrine Sjøholt PTL Anne.katrine.sjoholt@ptl.no Tlf 45216286 www.ptl.no Hva er miljøledelse? -Miljøledelse er holdningsendring

Detaljer

Miljøhåndbok NS-EN ISO 14001:2015

Miljøhåndbok NS-EN ISO 14001:2015 NS-EN ISO 14001:2015 ENGINEERING CONSULTANTS NORWAY as Drammen 05.10.2015 ------------------------- Daglig leder Side : 2 av 7 INNHOLD ENGINEERING CONSULTANTS NORWAY AS... 3 Miljøpolicy... 3 Miljøaspekter...

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 648, Millioner kr 68, Millioner

Detaljer

HMS. Energi og klima. Våre prioriterte miljøområder er: Eksterne samarbeidspartnere

HMS. Energi og klima. Våre prioriterte miljøområder er: Eksterne samarbeidspartnere Miljø og samfunnsansvarsrapport 2014 HMS Energi og klima Berendsen har gjennom mange år arbeidet med miljø- og kvalitetskrav og dette er i dag en integrert del av selskapets daglige virke. Sammen arbeider

Detaljer

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012 Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012 Innhold Forord... 3 Vår virksomhet... 4 Drift... 5 Miljøstyring... 6 Miljøaspekter... 8 Miljøpåvirkning... 9 Oppfølging... 10 Oppsummering... 10 Egenprodusert tørke

Detaljer

Miljørapport - Teko print & kopi AS

Miljørapport - Teko print & kopi AS Miljørapport - Teko print & kopi AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 9 6,25 Millioner kr 4,14

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 1, Millioner kr. 654 213 869, Millioner

Detaljer

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013.

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Miljørapport 2010 Vi står overfor store miljøutfordringer som klimaendringer, miljøgifter på avveie og tap av biologisk mangfold. Helse Bergen ønsker å ta sitt

Detaljer

MILJØSTYRING. i NHO Service

MILJØSTYRING. i NHO Service MILJØSTYRING i NHO Service Miljøledelse Det er selvsagt med stolthet, men enda mer med glede, vi som organisasjon kan smykke oss med ISO 14001 sertifikat. Glede fordi prosessen har gjort noe med oss som

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Generelt Omsetning 648, Millioner kr 68, Millioner kr NB! Omsetning

Detaljer

Miljørapport - Brumlebarnehage 60

Miljørapport - Brumlebarnehage 60 Miljørapport - Brumlebarnehage 6 Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Lagret. Brumlebarnehage 6 Miljørapport 21 Generelt Omsetning Antall barnehagebarn

Detaljer

Miljørapport - Norges Naturvernforbund. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009

Miljørapport - Norges Naturvernforbund. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009 Miljørapport - Norges Naturvernforbund Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Norges Naturvernforbund Miljørapport 29 Generelt Omsetning 24,4 Millioner kr 37, Millioner

Detaljer

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 21 Generelt Omsetning 5,53 Millioner kr NB!

Detaljer

Miljørapport - KLP Banken AS

Miljørapport - KLP Banken AS Miljørapport - KLP Banken AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 211 1 33, Millioner kr. 52 212 1 16,

Detaljer

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Stener Kvinnsland administrerende direktør Helse Bergen 29.august 2008 Miljøarbeidet i Helse Bergen - historikk 1992 hadde vi ikke

Detaljer

Hva er et miljøledelsessystem?

Hva er et miljøledelsessystem? Hva er et miljøledelsessystem? o Integrert rutiner i styringssystemene for å sikre o Oversikt over virksomhetens miljøbelastning/risiko o Lovlig drift o Mer miljøeffektivitet (dvs. mindre miljøbelastning

Detaljer

Jacobsen Dental AS. Arbeidsmiljø. Årlig klima- og miljørapport for Sykefravær i prosent. Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Jacobsen Dental AS. Arbeidsmiljø. Årlig klima- og miljørapport for Sykefravær i prosent. Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: 1/2/217 Utskriftsvennlig statistikk - Jacobsen Dental AS - Miljøfyrtårn Jacobsen Dental AS Årlig klima- og miljørapport for 216 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felles kriterier, Engroshandel,

Detaljer

Miljørapport - Byggmester Bjarne AS

Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 13, Millioner kr. 53 213

Detaljer

Miljørapport - Teko print & kopi AS. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009

Miljørapport - Teko print & kopi AS. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009 Miljørapport - Teko print & kopi AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 9 Handlingsplan for 1 Teko print & kopi AS Miljørapport 9 Generelt Omsetning 6, Millioner kr Arbeidsmiljø Sykefravær

Detaljer

Miljørapport - Lena videregående skole

Miljørapport - Lena videregående skole Miljørapport - Lena videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012. Rapportstatus: Lagret Generelt År Omsetning Antall Antall elever og ansatte årsverk

Detaljer

Miljørapport - Molde videregående skole

Miljørapport - Molde videregående skole - Molde videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 212 72,4 Millioner

Detaljer

Miljøinnkjøp i Agder

Miljøinnkjøp i Agder Miljøinnkjøp i Agder Miljøet trenger tre ting Miljø i det offentlige regelverket Lov om offentlige anskaffelser 6.Livssykluskostnader, universell utforming og miljø Statlige, kommunale og fylkeskommunale

Detaljer

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall årsverk 5,53

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 211 Generelt

Detaljer

Miljørapport - Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

Miljørapport - Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Miljørapport - Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 28 Handlingsplan for 29 Rapportstatus: Levert. Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

Detaljer

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014. Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning Antall årsverk 2008 127,00 Millioner

Detaljer

Teko print & kopi AS

Teko print & kopi AS 6.1.215 Statistikk Teko print & kopi AS Miljøfyrtårn Teko print & kopi AS Miljørapport for 214 Du har levert miljørapporter for årene: 29 21 211 212 213 214 Arbeidsmiljø Sykefravær i prosent 25 2 21 %

Detaljer

Årlig klima- og miljørapport for 2015

Årlig klima- og miljørapport for 2015 Årlig klima- og miljørapport for 2015 Alles Miljø AS og Alles Utleie AS Årlig klima- og miljørapportering er et viktig verktøy i miljøledelse, og kan bidra til bedre styring på miljøarbeidet deres. Den

Detaljer

INNHOLD. 1. Introduksjon. Miljøstyringssystemet. 2. Gunvald Johansen Bygg AS. Organisasjon. 3. Visjon og politikk. 4. Miljøstyringssystemet

INNHOLD. 1. Introduksjon. Miljøstyringssystemet. 2. Gunvald Johansen Bygg AS. Organisasjon. 3. Visjon og politikk. 4. Miljøstyringssystemet Miljøhåndbok INNHOLD 1. Introduksjon Miljøstyringssystemet 2. Gunvald Johansen Bygg AS Organisasjon 3. Visjon og politikk 4. Miljøstyringssystemet a) Organisasjon og ansvar b) Planlegging c) Iverksetting

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 648, Millioner kr 68, Millioner

Detaljer

Miljørapport - GETEK AS

Miljørapport - GETEK AS Miljørapport - GETEK AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. GETEK AS Miljørapport 21 Generelt Omsetning 6,6 Millioner kr 11,2 Millioner kr

Detaljer

MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET. Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens

MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET. Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens Daglig leder 10.001 200114 1.0 representant 1. Innledning 1.1 Miljøledelse i Vitek AS 1.2 Bedriftsopplysninger

Detaljer

Miljøsertifisering av SiV 2013. Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø

Miljøsertifisering av SiV 2013. Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø Miljøsertifisering av SiV 2013 Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø Sykehuset i Vestfold arbeid fram mot sertfisering 2011 2012 Informasjon forankring ledernivå

Detaljer

Miljørapport - Nordnes Verksteder AS

Miljørapport - Nordnes Verksteder AS - Nordnes Verksteder AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 2015 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2009,90 Millioner kr. 20,30 Millioner kr.

Detaljer

Oppstart Miljøfyrtårn. Anne Katrine Sjøholt, Faveo Jan Vogt, Totalmiljø AS

Oppstart Miljøfyrtårn. Anne Katrine Sjøholt, Faveo Jan Vogt, Totalmiljø AS Oppstart Miljøfyrtårn Anne Katrine Sjøholt, Faveo Jan Vogt, Totalmiljø AS Miljøfyrtårn er Miljøledelse! MILJØLEDELSE M-rutiner etableres - Energi, avfall, innkjøp, transport, rapportering M-rutiner integreres

Detaljer

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Oslo Vognselskap AS Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall

Detaljer

Miljørapport - K. LUND Offshore

Miljørapport - K. LUND Offshore Miljørapport - K. LUND Offshore Side 1 Innhold Forord... 3 Vår virksomhet... 4 Drift... 5 Miljøstyring... 5 Miljøaspekter og Miljøpåvirkning... 7 Oppfølging... 11 Oppsummering... 11 Egenprodusert tørke

Detaljer

Miljørapport - Red Cross Nordic United World College

Miljørapport - Red Cross Nordic United World College Miljørapport - Red Cross Nordic United World College Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever

Detaljer

Det handler om vår identitet

Det handler om vår identitet Det handler om vår identitet Det handler om vår identitet Jernværket ble grunnlagt 1657, og er i dag en av Norges eldste og mest tradisjonsrike bedrifter. Gategods ble en del av produksjonen i 1952, og

Detaljer

Miljørapport - Sykkylven videregående skole

Miljørapport - Sykkylven videregående skole - Sykkylven videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 21 27,32 Millioner

Detaljer

Hvordan lykkes med miljøkommunikasjon? -Internasjonal standard viser vei

Hvordan lykkes med miljøkommunikasjon? -Internasjonal standard viser vei Hvordan lykkes med miljøkommunikasjon? -Internasjonal standard viser vei Marit Sæter, informasjonssjef Standard Norge HMS-faglig forum, avd. Midt- og Nord-Norge, Trondheim, 2008-11-06 Miljøkommunikasjon

Detaljer

ISO 14001. Standard for miljøstyring ytre miljø. Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer

ISO 14001. Standard for miljøstyring ytre miljø. Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer ISO 14001 Standard for miljøstyring ytre miljø Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer 31 JANUAR 2011 Foredragsholder: Paul Liseth, Ph.D, www.miljoeplan.no Hva er

Detaljer

Områdene som er sertifisert, er regelmessig renhold, temporært renhold, drift av vaskeri, og betjening av kantiner.

Områdene som er sertifisert, er regelmessig renhold, temporært renhold, drift av vaskeri, og betjening av kantiner. Miljørapport 016 Generelt ALLIANCE+ har et prosessrettet, samordnet styringssystem for helse, miljø, sikkerhet og kvalitet. Dette innebærer at bedriften er forpliktet til å oppfylle strenge krav til miljøstyring.

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse av miljøstyring etter ISO 14001 juni 2015

Ledelsens gjennomgåelse av miljøstyring etter ISO 14001 juni 2015 Ledelsens gjennomgåelse av miljøstyring etter ISO 14001 juni 2015 ISO 14001 Krav til ledelsens gjennomgåelse 4.6 Ledelsens gjennomgåelse Organisasjonens øverste ledelse skal gjennomgå miljøstyringssystemet

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved helseforetakene en veileder

Innføring av miljøledelse ved helseforetakene en veileder NORD MIDT-NORGE SØR-ØST Innføring av miljøledelse ved helseforetakene en veileder NORD MIDT-NORGE SØR-ØST VEST November 2011 Linda Karen Eide VEST Innledning Helse- og omsorgsdepartementet har satt krav

Detaljer

Miljørapport - GETEK AS

Miljørapport - GETEK AS Miljørapport - GETEK AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. GETEK AS Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall årsverk 6,6 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 21 Generelt År

Detaljer

Atlanten videregående skole

Atlanten videregående skole 14.3.217, 19.27 Atlanten videregående skole Årlig klima- og miljørapport for 216 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felles kriterier, Videregående skole / folkehøgskole Systemkrav Antall

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 29 Generelt År

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljørapport - Atlanten videregående skole

Miljørapport - Atlanten videregående skole Miljørapport - Atlanten videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 9 Millioner kr 2 1

Detaljer

Bærekraftsrapport 2010. Breeze Gruppen AS

Bærekraftsrapport 2010. Breeze Gruppen AS Bærekraftsrapport 2010 Breeze Gruppen AS Det finnes endel mennesker der ute... Noen ganger kan man treffe dem på en kafe, der de nyter en god lunsj i en travel arbeidsuke. Noen ganger treffer man dem i

Detaljer

Miljørapport - Rauma videregående skole

Miljørapport - Rauma videregående skole - Rauma videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 29 41 212 38 233

Detaljer

Hva er Miljøfyrtårn? Lønnsomt Konkret Relevant Enkelt

Hva er Miljøfyrtårn? Lønnsomt Konkret Relevant Enkelt Sven Collett Hva er Miljøfyrtårn? Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig. Lønnsomt Konkret Relevant Enkelt

Detaljer

Hva er Miljøfyrtårn? Magne Hvilen MH Kompetansetjeneste

Hva er Miljøfyrtårn? Magne Hvilen MH Kompetansetjeneste Hva er Miljøfyrtårn? Magne Hvilen MH Kompetansetjeneste Hva er MFT? Offentlig godkjent sertifikat på miljøledelse i offentlige og private virksomheter. To grunnsteiner: Lovlig drift Kontinuerlig forbedring

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2012 Handlingsplan for 2013 Rapportstatus: Lagret. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

Miljørapport - Brumlebarnehage 60

Miljørapport - Brumlebarnehage 60 Miljørapport - Brumlebarnehage 6 Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Lagret. Brumlebarnehage 6 Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall årsverk

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 212 8,6 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Avigo Barnehage AS

Miljørapport - Avigo Barnehage AS Miljørapport - Avigo Barnehage AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Avigo Barnehage AS Miljørapport 21 Generelt Omsetning Antall barnehagebarn

Detaljer

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole - Surnadal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 21 27, Millioner

Detaljer

Miljørapport - Tingvoll vidaregåande skole

Miljørapport - Tingvoll vidaregåande skole - Tingvoll vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert Rapportstatus: Tom. 2 Kommentarer: Staples: 8 produkter, Norengros: 4 produkter

Detaljer

Miljørapport - Atlanten videregående skole

Miljørapport - Atlanten videregående skole Miljørapport - Atlanten videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Atlanten videregående skole Miljørapport 21 Generelt År Omsetning

Detaljer

Miljørapport - Sykkylven videregående skole

Miljørapport - Sykkylven videregående skole Miljørapport - Sykkylven videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Sykkylven videregående skole Miljørapport 212 Generelt År

Detaljer

Miljørapport - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr.

Miljørapport - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr. - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert Rapportstatus: Tom Generelt År Omsetning Antall årsverk

Detaljer

Miljørapport - KLP Banken AS

Miljørapport - KLP Banken AS - KLP Banken AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 1 16, Millioner kr. 53 213 956, Millioner kr. 52

Detaljer

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001?

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Skal du etablere et styringssystem for ytre miljø, men ikke vet hvor du skal starte? Forslaget nedenfor er forslag til hvordan du

Detaljer

Botnane Bedriftsutvikling AS

Botnane Bedriftsutvikling AS Generelle krav Organisasjonen skal etablere, dokumentere, iverksette, vedlikeholde og kontinuerlig forbedre et miljøstyringssystem i henhold til kravene i denne standarden og fastslå hvordan den vil oppfylle

Detaljer

MILJØFYRTÅRN. Stephen Oommen, Miljørådgiver 29.11.2012

MILJØFYRTÅRN. Stephen Oommen, Miljørådgiver 29.11.2012 MILJØFYRTÅRN Stephen Oommen, Miljørådgiver 29.11.2012 Hva er Miljøsertifisering? Miljøsertifisering er et godt verktøy for å øke bevisstheten om egne klimautslipp og jobbe systematisk med klimatiltak.

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

KLP Regionkontoret i Bergen

KLP Regionkontoret i Bergen 6.6.217 Utskriftsvennlig statistikk KLP Regionkontoret i Bergen Miljøfyrtårn KLP Regionkontoret i Bergen Årlig klima og miljørapport for 216 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Leietaker,

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 21 Rapportstatus: Lagret. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 942, Millioner kr. 12 213 84, Millioner kr.

Detaljer

Miljøledelse og miljømål i Helse Nord RHF

Miljøledelse og miljømål i Helse Nord RHF Møtedato: 27. september 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 908 47 910 Bodø, 15.9.2017 Styresak 97-2017 Miljøledelse og miljømål i Helse Nord RHF Bakgrunn og sammendrag Styret i Helse

Detaljer

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2012 Handlingsplan for 2013. Rapportstatus: Lagret Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 008 127,00 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 29 357,16 Millioner kr. 21 461,8

Detaljer

Erfaringer med ISO 14001. Miljøledelse, Grønn Byggallianse

Erfaringer med ISO 14001. Miljøledelse, Grønn Byggallianse Erfaringer med ISO 14001 Miljøledelse, Grønn Byggallianse 2/5/2010 2 Innhold Litt om Undervisningsbygg Erfaringer med ISO 14001 Våre miljømål 3 Et skolebygg å være stolt av! Oslos største eiendomsforvalter

Detaljer

Miljørapport - Sagene samfunnshus

Miljørapport - Sagene samfunnshus Miljørapport - Sagene samfunnshus Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 8 1,9 Millioner kr 2 9 3,5

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Bærekraftsrapport 2009. Breeze Gruppen AS

Bærekraftsrapport 2009. Breeze Gruppen AS Bærekraftsrapport 2009 Breeze Gruppen AS Det finnes endel mennesker der ute... Noen ganger kan man treffe dem på en kafe, der de nyter en god lunsj i en travel arbeidsuke. Noen ganger treffer man dem i

Detaljer

Strategisk miljøplan for NSB-konsernet. Foto: ROM Eiendom

Strategisk miljøplan for NSB-konsernet. Foto: ROM Eiendom Strategisk miljøplan for NSB-konsernet Foto: ROM Eiendom Visjon NSB skal være kundenes favoritt og Nordens mest nyskapende transportkonsern. Hovedmål NSB-konsernet har som hovedmål å skape verdier for

Detaljer

Miljørapport - Ålesund videregående skole

Miljørapport - Ålesund videregående skole - Ålesund videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 8,85 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Sagene samfunnshus

Miljørapport - Sagene samfunnshus Miljørapport - Sagene samfunnshus Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Sagene samfunnshus Miljørapport 21 Generelt År Omsetning Antall årsverk

Detaljer

Universitetet i Bergen miljøarbeid med parkeringsrestriksjoner og CO 2 -mål

Universitetet i Bergen miljøarbeid med parkeringsrestriksjoner og CO 2 -mål U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetet i Bergen miljøarbeid med parkeringsrestriksjoner og CO 2 -mål Universitetsdirektør Kari Tove Elvbakken 8.mai 2012 Litt om Universitetet i Bergen:

Detaljer

negative belastningene på det ytre miljøet.

negative belastningene på det ytre miljøet. MILJØRAPPORT 2010 Innledning Glamox er et norsk industrikonsern som i over 60 år har utviklet, produsert og distribuert profesjonelle belysningsløsninger. Selskapet er blant de 6 største leverandører til

Detaljer

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Oslo Vognselskap AS Miljørapport 21 Generelt Omsetning 357,16 Millioner

Detaljer

Vi oppfordrer alle våre ansatte til å være fysisk aktive, og delta i vår interne VIBE-trim. Sykefravær 0,0 % 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Vi oppfordrer alle våre ansatte til å være fysisk aktive, og delta i vår interne VIBE-trim. Sykefravær 0,0 % 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Generelt Vibe har et prosessrettet, samordnet styringssystem for helse, miljø, sikkerhet og kvalitet. Dette innebærer at bedriften er forpliktet til å oppfylle strenge krav til miljøstyring. Dette betyr

Detaljer

Miljørapport - Fagerlia vidaregåande skule

Miljørapport - Fagerlia vidaregåande skule - Fagerlia vidaregåande skule Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 75,54 Millioner

Detaljer

Juli Miljørapport Helse - Miljø - Sikkerhet

Juli Miljørapport Helse - Miljø - Sikkerhet Juli 21 Miljørapport 21 Helse - Miljø - Sikkerhet 1.Virksomheten. GLAVA AS er et norsk industriselskap med hovedkontor i, produksjonsanlegg i og og med sentralkontor i Oslo for markedsføring, salg og kundeservice.

Detaljer

Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Oslo

Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Oslo Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Generelt Omsetning 1, Millioner kr 1, Millioner kr 1, Millioner

Detaljer

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2011

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2011 Miljørapport - K. LUND Offshore as 2011 Innhold Forord Side 3 Vår virksomhet Side 4 Vår drift Side 5 Miljøstyring Side 6 Miljøaspekter Side 7 Miljøpåvirkning Side 9 Oppfølging Side 9 Side 2 Forord K. LUND

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

Miljørapport - Kommunalbanken AS

Miljørapport - Kommunalbanken AS Miljørapport - Kommunalbanken AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2008 640,00 Millioner kr. 2009

Detaljer

Miljørapport - GETEK AS

Miljørapport - GETEK AS Miljørapport - GETEK AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2012 Handlingsplan for 2013. Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 008 6,60 Millioner kr 2 009 11,20 Millioner

Detaljer

Miljøanalyse - konsulentens rolle

Miljøanalyse - konsulentens rolle Miljøanalyse - konsulentens rolle Ketil Fløgstad Totalmiljø AS Innhold Sertifiseringsprosessen Miljøgruppa og organisering av arbeidet Miljøfyrtårn og HMS Miljøanalyse og metodikk Miljømål og miljøindikatorer

Detaljer

Standard Norge. Hvordan lykkes med miljøkommunikasjon? -Internasjonal standard viser vei. Hva skal jeg snakke om?

Standard Norge. Hvordan lykkes med miljøkommunikasjon? -Internasjonal standard viser vei. Hva skal jeg snakke om? Hvordan lykkes med miljøkommunikasjon? -Internasjonal standard viser vei Marit Sæter, informasjonssjef Standard Norge Presentasjon av Standard Nor ge 1 Hva skal jeg snakke om? Standard Norge og standarder

Detaljer

Morten L. Elieson Daglig leder, Stiftelsen Miljøfyrtårn

Morten L. Elieson Daglig leder, Stiftelsen Miljøfyrtårn Morten L. Elieson Daglig leder, Stiftelsen Miljøfyrtårn Hva er Miljøfyrtårn Innhold Hva er Miljøfyrtårn? Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter

Detaljer

Miljørapport - Haram vidaregåande skule

Miljørapport - Haram vidaregåande skule Miljørapport - Haram vidaregåande skule Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 5 Millioner kr 2 6

Detaljer

Utskriftsvennlig statistikk - Taxi Hedmark AS - Miljøfyrtårn. Årlig klima- og miljørapport for 2016

Utskriftsvennlig statistikk - Taxi Hedmark AS - Miljøfyrtårn. Årlig klima- og miljørapport for 2016 https://rapportering.miljofyrtarn.no/environmentalreport/printstatistics/1145 Side 1 av 8 9.3.17 Taxi Hedmark AS Årlig klima- og miljørapport for 16 Beskrivelse av virksomheten: Taxisentral med tilknyttede

Detaljer

Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig.

Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig. Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig. Lønnsomt Konkret Relevant Enkelt VISJON Miljøfyrtårn skal bli ledende

Detaljer

Miljørapport - Nordre Sunnmøre og Søre Romsdal tannhelsedistrikt

Miljørapport - Nordre Sunnmøre og Søre Romsdal tannhelsedistrikt - Nordre Sunnmøre og Søre Romsdal tannhelsedistrikt Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning Antall årsverk 21 28 211 6,4 Millioner

Detaljer