rapport om miljø og samfunnsansvar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "rapport om miljø og samfunnsansvar"

Transkript

1 rapport om miljø og samfunnsansvar 2007

2

3 lønnsomt å ta miljøansvar GRØSET tok et bevisst valg for 15 år siden. Vi konstaterte at vi er en del av noe større og skapte vår visjon om å bli Norges mest miljøvennlige trykkeri. Resultatet av dette er at vårt miljøregnskap for 2007 viser et overskudd på 1,2 millioner kroner. Samtidig reduserer vi miljøbelastningen av vår virksomhet på flere sentrale områder. For å ta nye steg i vår miljøsatsing har vi i 2007 avgitt Klimaløftet i regi av Miljøverndepartementet, og vi har knyttet oss til Grønt Punkt-ordningen. For våre kunder er vi en samarbeidspartner som sikrer at deres trykksaker blir utformet og produsert etter de strengeste miljøkrav. Og vi har gjort det enkelt for våre kunder å synliggjøre dette til sine målgrupper. I 2008 har vi som mål å bli FSC/PEFC sertifisert (sporbarhet av skog), og vi skal fortsatt utfordre våre leverandører. Vi skal utarbeide C02-regnskap for all aktivitet i våre selskaper, og målet er at vi som første norske grafiske bedrift skal tilby klimanøytral produksjon av trykksaker i løpet av Ved å vise at en liten bedrift kan gå foran og være ledende på miljøarbeid, håper vi også å være til inspirasjon for våre kunder og andre bedrifter i Norge. Vi deler gjerne våre erfaringer, vi lærer også av det. Karin Hokstad Widerøe adm. dir. 3

4 rapport om miljø og samfunnsansvar Både marked og myndigheter stiller i økende grad krav til næringslivet om å ta miljøansvar, og ulike interessegrupper presser på for å få informasjon om virksomheters miljø - påvirkning. Vi har valgt å gi informasjon i denne separate rapporten, som utgis i tillegg til vår økonomiske årsrapport. Fra å være en rapport med hovedvekt på miljø, har vi de siste årene dreid fokuset i retning av samfunnsansvar og sosialt ansvar. Rapporten utgis både digitalt og i papir - versjon. Rapporten distribueres til alle medarbeidere i GRØSET, samt til kunder og andre samarbeidspartnere. Den blir også lagt ut på vår hjemmeside Dette er vår fjerde rapport som omhandler samfunns - ansvar i tillegg til miljø. Rapporten dekker 2007, samt mål for Neste rapport utgis våren Har du spørsmål eller kommentarer til rapporten, ta kontakt med adm. dir. Karin Hokstad Widerøe eller miljøansvarlig Mari Breen vårt fokus i miljøarbeidet KLIMAGASSUTSLIPP CO2 er den av klimagassene som har størst betydning for klimaendringene og som forventes å øke mest i utslipp framover hvis det ikke settes i verk tiltak. Av kildene for utslipp som vi kan bidra til reduksjon av, har vi valgt å fokusere på veitrafikk, luftfart og avfallsdeponering. AVFALL Et av hovedmålene i vårt miljøarbeid har vært å redusere mengden usortert avfall. Innsatsen i dette arbeidet har bidratt til at usortert avfall har blitt redusert med 88 % fra 1998 til 2007! RESSURSER Vi har innført en rekke tiltak for å redusere vårt forbruk av ressurser. Dette fokuset har blant annet ført til en reduksjon av vårt strømforbruk med 55 % fra 1998 til

5 innhold 1 virksomhetsbeskrivelse 2 organisasjon 3 miljø 4 sosiale... 7 og ledelse forhold... 31

6 6

7 virksomhetsbeskrivelse side Om GRØSET Ordreflyt GRØSET De gode historiene Eierskap Økonomiske nøkkeltall

8 OM GRØSET GRØSET er miljøbedriften som leverer grafisk design og trykk. Vi er til sammen 24 medarbeidere. Fra våre kontorer i Oslo og Trondheim arbeider vi med salg og grafisk design, mens administrasjon og produksjon foregår på Grøset Herregård på Kirkenær. Vi skal være best på miljø i vår bransje og samtidig en tydelig rådgiver for våre kunder på miljøansvarlig grafisk design og trykk. For å utvikle nye tjenester for våre tidsskriftskunder, er vi aktivt med i innovasjonsprosjektet TIPVIS. Prosjektet har fagkrefter fra Universitetet i Agder, Høgskolen i Gjøvik og NHO Grafisk. ORDREFLYT GRØSET Rådgivning Grafisk design Førtrykk CTP Trykk Prising Rådgivning Design/layout Forbruk av: Strøm Printersverte Papir Mottak og Produksjon av Papirbåren klargjøring trykkplater informasjon av digitale dokumenter Forbruk av: Forbruk av: Forbruk av: Strøm Strøm Strøm Papir Trykkplater Papir Printersverte Kjemikalier Trykkfarge Vann Kjemikalier Vann Oppdrag fra kunde Ferdige trykte ark leveres plano til ferdiggjøring Avfall ut: Papir fra printere Avfall ut: Avfall ut: Avfall ut: Papir fra plotter, Kjemikalier Returpapir fargeprint og Vann Trykkplater prøvetrykk Emballasje Kjemikalier Emballasje Emballasje 8

9 DE GODE HISTORIENE Restepapir Vi har laget restepapirblokker av ulike sorter restepapir. Rester av papir som ellers ville blitt avfall, blir nå benyttet til et fornuftig formål. Blokka har blitt meget godt mottatt hos kunder og andre samarbeidspartnere. Vi har fått flere positive tilbakemeldinger, her er en av dem: Kurt Tausvik markedssjef i Trio Media AS: "Æ må bærre sei... at dåkk e døkti! Makan!! Fikk restepapirblokka på bordet i dag og jeg må si at dere har kreativitet, miljøtenking og kundepleie i særklasse. Undertegnede bøyer seg i støvet Jeg tok meg friheten og lese opp fra side 2 og nest siste side til grafikerne her og skrøyt av dere (ja ) De svarte med å si at de også ville ha blokk, men min får de ikke!! He, he." Restepapir som vi ikke benytter til produksjon av restepapirblokker, gir vi gjerne bort til barnehager og skoler i nærmiljøet. 9

10 Anne Jan Erik Rune Siw Monica Håvard Miljøanalyse Etter en miljøanalyse av en ordre anbefalte vi en kunde å redusere litt på formatet på den ferdige trykksaken. Det opprinnelige formatet var litt ukurant med tanke på optimal utnyttelse av papiret den skulle produseres på. Vi anbefalte å redusere størrelsen på den ferdige trykksaken med 6,5 %, en reduksjon som nesten ikke synes. Miljøeffekten av dette ble et redusert papirforbruk på hele 21,6 %, noe som i dette ene tilfellet utgjorde 6,4 tonn papir. I tillegg bidro det også til reduserte transportkostnader og mindre avfall. Den økonomiske effekten for kunden ble på hele kr Vi bryr oss Vi bidrar positivt til samfunnet rundt oss. I alle år har vi tatt inn lærlinger og gitt disse opplæring og fagbrev. Dette har gitt positive resultater i form av etablering av nye bedrifter og dermed flere arbeidsplasser. I 2008 utvider vi igjen kapasiteten i trykkeriet, vi bygger på m 2 og investerer i ny og større trykkmaskin. EIERSKAP Jan Erik Pettersen eier 100 % av aksjene i Elja Holding AS, som eier 100 % av aksjene i Grøset Trykk AS. Grøset Trykk AS eier 100 % av aksjene i Grøset Oslo AS, Grøset Transport AS og Grøset Trondheim AS. Denne rapporten dekker virksomheten til Grøset Trykk AS (org nr ). ØKONOMISKE NØKKELTALL Omsetning Ordinært resultat før skattekostnad Lønnskostnader Kostnader til kurs Skattekostnad på ordinært resultat Aksjekapital Egenkapitalandel 33,9 % 20,3 % 23,8 % 34,1 % 43,6 % 48,5% Mottatt lærlingtilskudd

11 organisasjon og ledelse side Miljøstyringssystemer Miljøpriser Visjon Miljøpolitikk Ansvarsforhold Opplæring Intern informasjon Miljørevisjon Bransjetilhørighet Partnerskap

12 MILJØSTYRINGSSYSTEMER I 1998 fikk vi som første arktrykkeri i Norge lisens for Svanemerket produksjon av trykksaker. Høsten 1999 ble vi som det første trykkeriet i Norge sertifisert etter ISO Sommeren 2001 ble vi, også som det første trykkeriet i Norge, EMAS registrert. GRØSET er pr. d.d. det eneste trykkeriet i landet som er både Svanemerket, ISO sertifisert og EMAS registrert. Vi er kontroll - medlem i Grønt Punkt. MILJØPRISER For vår miljøinnsats har vi mottatt tre priser. EMAS-Awards I 2006 ble vi tildelt miljøprisen EMAS Awards for små- og mellomstore bedrifter. Utmerkelsen tildeles den bedriften som kan dokumentere den mest innovative miljørede - gjørelsen. Prisen administreres av EMAS-registrene i Brønnøysundregisteret og er initiert av The EU-Commission DG Environment. EMAS-registeret offentliggjorde følgende uttalelse i etterkant av prisutdelingen: «Utvelgelsen av miljøbedrifter skjer etter blant annet følgende tungtveiende kriterier: Miljøredegjørelsen har vært oversiktlig og lett tilgjengelig Bedriften har gitt en forståelig beskrivelse av virksomhetens prosesser og avfallshåndtering Bedriften har fokusert på arbeidsmiljøforhold Vinnerens rapport samsvarer meget godt med EMAS sine sentrale verdier, der troverdighet, gjennomsiktighet og bærekraftig utvikling i samsvar med miljølovgivningen er viktige elementer. Det blir også lagt vekt på at naboer og folk flest skal kunne kontrollere og kvalitetssikre virksomhetens miljøprestasjon gjennom offentliggjøring av miljøredegjørelsen» Glassbjørnen I 2005 mottok vi den nasjonale miljøprisen Glassbjørnen for vår innsats for miljøet. Prisen er en anerkjennelse av spesielt gode miljøtiltak, og konkurransen er åpen for alle private og offentlige virksomheter. Vi vant prisen i kategorien Åpen klasse i konkurranse med Hydro og Scandic Hotels. Dette var juryens begrunnelse: «GRØSET er en foregangsbedrift for den grafiske bransjen i Norge når det gjelder miljøsatsning. GRØSET har i prosjektet Miljøtrykkeriet i Norge gjennomført en rekke tiltak for å redusere skadelig miljøpåvirkning, og samtidig oppnådd større lønnsomhet». Prisen for beste miljørapportering I 2003 ble vi tildelt Prisen for beste miljørapportering fra en mindre virksomhet. Juryen sa bl.a. følgende om vår innsats: «Vinneren i kategorien mindre bedrifter er en av de minste bedriftene som har vært til vurdering med kun 14 ansatte. Derfor er det en desto mer imponerende innsats som bedriften gjør på miljøområdet». VISJON Vi skal inspirere til engasjement for menneskene og miljøet. MILJØPOLITIKK Forpliktelse Vi forplikter oss med dette til å gjennomføre GRØSET sine aktiviteter på en miljøvennlig måte og overholde alle relevante lovfestede og andre selvpålagte miljøkrav. Opplæring Integrering Vi skal lære opp og motivere alle medarbeiderne i GRØSET til å utføre sine oppgaver på en miljøvennlig måte. Retningslinjer, handlingsplaner og rutiner som følger av denne politikken skal innarbeides som en vesentlig del i hele organisasjonen. Dette gjelder også de som eventuelt arbeider på vegne av GRØSET. 12

13

14 Frode Anne Jarle May-Britt Atle Forbedring Vi skal stadig forbedre vår strategi og våre planer m.h.t. miljøprestasjon med utgangspunkt i myndighetenes lover og forskrifter. Vi skal redusere miljøpåvirkningene ved å anvende moderne teknologi så langt det er økonomisk forsvarlig. Produksjon Vi skal produsere med tanke på effektiv bruk av råmaterialer og energi. Vi skal produsere og levere varer som ikke gir unødvendig miljøpåvirkning. Vi skal minimalisere skadelige miljøpåvirkninger, samt ha sikker og ansvarlig håndtering av avfall. Revisjon Informasjon Vi skal gjennomføre regelmessig miljørevisjon og vurdere overholdelse av lovbestemte og selvpålagte krav, samt bedriftens miljøpolitikk og prinsipper. Dessuten skal vi med jevne mellomrom gi informasjon om miljøforholdene til våre medarbeidere, styret og aksjonærer. ANSVARSFORHOLD Adm. dir. Karin Hokstad Widerøe har hovedansvaret for miljøarbeidet og miljøpolitikken. Ledelsen har oppnevnt en styringsgruppe for miljø som har tre medlemmer: En miljøansvarlig og en fra hver av produksjonsavdelingene trykk og førtrykk. Miljøansvarlig Mari Breen har følgende ansvar og myndighet: Sikre at miljøstyringssystemets krav er etablert, iverksatt og holdt ved like i henhold til NS-EN ISO og EMAS. Rapportere om miljøstyringssystemets virkning til øverste ledelse for gjennomgåelse og som et grunnlag for forbedring av miljøstyringssystemet. Lede arbeidet som styringsgruppa for miljø har ansvaret for. Leder for miljøarbeidet i førtrykksavdelingen Anne Bråten og leder for miljøarbeidet i trykkeriet Rune Nilsen har følgende ansvar og myndighet: Være leder for sin avdeling i miljøarbeidet. Delta i styringsgruppa for miljø sammen med miljøansvarlig. Bistå den miljøansvarlige i arbeidet med miljøspørsmål. OPPLÆRING INTERN INFORMASJON Hver avdelings miljøansvarlig er ansvarlig for at nye medarbeidere får nødvendig miljøopplæring. Det er miljøansvarlig som har ansvaret for at medarbeidere i datterselskaper, og andre som utfører oppgaver på vegne av GRØSET, får nødvendig opplæring og kunnskap om vårt miljøstyringssystem. Hver uke sendes det ut et informasjonsbrev (G-punktet) 14

15 via e-post til alle medarbeiderne i GRØSET. G-punktet sendes også til styrets medlemmer og selskapets revisor. Her informeres det blant annet om endringer i: Miljøpolitikk og miljømål. De betydelige miljøaspektene og betydningen av den ansattes personlige atferd for å nå målene. De spesifikke arbeidsoppgaver og prosedyrer, herunder opptreden ved beredskap og innsats ved miljømessige ulykker. De potensielle konsekvensene av å fravike fastsatte driftsprosedyrer. Viktig forebyggende miljøarbeid. MILJØREVISJON Siste revisjon mot ISO 14001:2004 hadde vi 3. desember Vår akkrediterte miljøkontrollør TI Sertifisering AS gjennomførte revisjonen. Det ble stilt 75 spørsmål og det ble gjort 4 observasjoner: 0 avvik, 3 anmerkninger og 1 forbedringspunkt. Etter revisjonen hadde revisjonslederen følgende sammenfatning og konklusjon: Organisasjonen har høy grad av miljøbevissthet og ønsker å være i forkant på miljø og sosialt ansvar. Det er oppnådd meget gode resultater på det som GRØSET direkte kan påvirke. GRØSET har det siste året dreid miljøarbeidet sitt også over på indirekte påvirkning, dvs. hvordan de kan påvirke sine leverandører til forbedring på miljøarbeidet." BRANSJETILHØRIGHET GRØSET er medlem i NHO Grafisk, som er bransje- og arbeidsgiverorganisasjonen for grafiske og andre bedrifter i grafisk og tilstøtende industrier. NHO Grafisk har cirka 240 medlemsbedrifter, som representerer cirka 70 prosent av sysselsetting og verdiskaping innen grafisk industri i Norge. PARTNERSKAP Vi er sertifisert som Partnerbedrift, og har inngått forpliktende samarbeid med Grue Ungdomsskole. Hensikten med dette samarbeidet er å styrke kunnskapen om næringslivet hos elever ved denne skolen. 15

16 16

17 miljø side Innledning Prioriterte områder Avfall og forbruk av ressurser Miljøregnskap Produkter og markeder Leverandørers miljøstatus Utslipp kjemikalier Klager

18 Janne Jann Robert Trond Michael Lene INNLEDNING GRØSET startet aktivt med miljøarbeid i 1997 og hadde som mål å bli kjent som miljøtrykkeriet i Norge. Høsten 2004 utvidet vi vår målsetning til også å innbefatte sosialt ansvar. Miljøtankegangen er godt forankret i hele organisa - sjonen, i alle ledd. Ingen beslutninger blir tatt, ingen rutiner eller prosesser blir endret, uten at en eventuell miljø - påvirkning blir vurdert. Usortert avfall Å redusere usortert avfall har vært et av hovedmålene hos oss helt siden vi startet med miljøarbeid. Vi har innført utstrakt kildesortering og dette har gitt resultater. Se utviklingen i mengde usortert avfall for årene 1998 til 2007 i diagrammet under. Usortert avfall går til energi - utvinning. Kilo usortert avfall pr. tonn papirforbruk: 20 PRIORITERTE OMRÅDER Reduksjon av klimagassutslipp Vår organisasjon er spredt med medarbeidere i Oslo, Trondheim og på Kirkenær. For å redusere behovet for flyreiser og biltransport i forbindelse med møtevirksomhet, har vi innført utstrakt bruk av telefonmøter. Dette bidro til en reduksjon av CO2-utslipp på ca 12 tonn i På grunn av vår beliggenhet 14 mil fra Oslo, har vi etablert et eget transportselskap. Dette har vi gjort for å spare både kostnader og miljøet. Vi har inngått avtaler med papir - leverandører i Oslo, som nå benytter vår bils retur fra Oslo til transport av papir til vår egen og andre konkurrerende virksomheter i vårt distrikt. Dette har bidratt til reduserte miljøutslipp fra en lastebiltransport på 140 km daglig. I 2008 skal vi fortsette å søke løsninger for å redusere og kompensere for CO2-utslipp relatert til vår produksjon

19 Substitusjon Grafisk bransje er en bransje hvor det generelt sett har blitt brukt mye helse- og miljøskadelige kjemikalier. Det største forbruket av kjemikalier har vi ved trykkmaskinene, og det er hovedsakelig to produkttyper som benyttes: Isopropanol og vaskemidler. Isopropanol tilsettes fuktevannet til trykkmaskinene, og vaskemidlene benyttes til vask av trykkverk, duker og valser. En utfordring for oss har vært, og er fortsatt, å finne metoder der vi kan redusere dette forbruket. Dette kan gjøres ved at vi benytter oss av produksjonsutstyr eller metoder som reduserer behovet for kjemikalier, og ved å finne fram til alternative produkter som er mindre helse- og miljøskadelige. Vi tester kontinuerlig ut alternative råvarer og produksjonsprosesser som er mer miljøvennlige og/eller billigere enn produktene vi benytter i dag. Etter hver test rapporteres det om resultater. Miljøansvarlig i hver avdeling er ansvarlig for gjennomføringen. I 1998 byttet vi fra løsemiddelbaserte trykkfarger til vegetabilske trykkfarger, som ikke er skadelige for miljøet. Vi har også byttet til et mer miljøvennlig vaskemiddel som benyttes til vask av trykkverk. Investert i et Dot Meter for å måle rasterverdier på trykkplatene. Dette gjøres for å sikre jevn kvalitet, og det bidrar til færre feil og reklamasjoner videre i produksjonsprosessen. Dette bidrar igjen til at både materialforbruk og farlig avfall blir redusert. Byttet trykkfargeemballasje fra bokser til fargepatroner. Dette har bidratt til at det ikke blir noe trykkfarge igjen i emballasjen når det byttes farge. Emballasjen regnes dermed ikke som farlig avfall, men kan leveres til returordningen Tomt og Tørt for gjenvinning. Se graf under for utvikling av farlig avfall pr. tonn papir - forbruk i årene 1998 til Kg farlig avfall pr. tonn papirforbruk: Farlig avfall Vi har arbeidet aktivt for å redusere farlig avfall fra vår produksjon. Vi har bl.a. gjort følgende: Installert CTP-anlegg i førtrykksavdelingen. Dette har bidratt til reduksjon av farlig avfall etter film og kjemikalier. Endret rutiner og produksjonsprosesser som har bidratt til redusert vaskemiddelforbruk i trykkeriet. Dette har også bidratt til mindre farlig avfall

20 Energiforbruk Vi har også fokusert på strømforbruk og vi har innført følgende tiltak: Kuttet ut IR-tørk i trykkmaskinene. Dette er en meget strømkrevende prosess som gjør at fargen tørker raskere på papiret. Byttet ut gamle og lite effektive varmeovner i kontor - lokalene. De nye ovnene har tidsbryter med nattsenking samt helge- og feriesenking. Vi har også installert mer effektiv strålevarme i taket i produksjonslokalene. I løpet av 2005 og 2006 har vi byttet ut alle PCB-holdige lysarmaturer. Vi har installert nye lysarmaturer som bruker mindre strøm og gir bedre belysning. Vi installerte CTP-anlegg i Med det kuttet vi ut filmutkjøring og bruk av strømkrevende kopirammer. Installert kaldluftsperrer ved inngangsdør og ved port inn til produksjonslokalene for å redusere varmetap. Vi installerte nytt befuktningsanlegg i papirlageret og i trykkeriavdelingen i Dette har iflg. leverandøren av anlegget bidratt til at vi har redusert strømforbruket med ca kwh pr. år. Se utvikling av strømforbruk i årene 1998 til 2007 i diagrammet under. Forbruk kwh pr. tonn papir:

21 AVFALL OG FORBRUK AV RESSURSER Vi har innført en rekke tiltak for å redusere avfall og forbruk av ressurser. Miljøtankegangen hos alle medarbeidere og økt fokus på kvalitetsstyring bidrar til at eventuelle feil blir oppdaget tidlig i produksjonsprosessen. Dette bidrar til redusert ressursforbruk og også mindre avfall. Tabellen under viser utviklingen av de forskjellige avfallsfraksjonene hos oss: Avfallstype Enhet Film kg Trykkfargeemballasje kg Kjemi førtrykk kg Vaskemiddel/fuktevann fra trykk kg Filler med vaskemiddel og farge kg Batterier kg Olje kg Sum farlig avfall kg EE-avfall kg Returpapir tonn (1) 65 (1) 107 (2) 104 (2) 120 (2) 113 (1) 113 (1) Klar plast tonn 1,5 1,5 Papp/bølgepapp tonn 2,7 2,4 Trykkplater kg Jern kg Treverk kg Tomgods kg Flasker og kanner til Tomt & Tørt kg Usortert avfall (til energiutvinning) kg (1) Fordelt 50 % GRØSET og 50 % Fals & Stift. (2) Inkl. klar plast og papp (presset og stroppet), fordelt slik: 50 % GRØSET og 50 % Fals & Stift. 21

22 Avfallsregnskap Vi utarbeider avfallsregnskap for å ha oversikt over kostnader og inntekter vedrørende vårt avfall. Alle tiltak vi har gjort når det gjelder avfall og kildesortering, har bidratt til at vi i dag tjener penger på avfallet vårt. I 2007 viste avfallsregnskapet vårt et overskudd på kr Til sammenligning hadde vi før vi startet med miljø arbeidet en årlig kostnad på over kr i forbindelse med levering av avfall. Papirforbruk og returpapir Forbruk av papir er den innsatsfaktoren som utgjør den største kostnaden hos oss. Samtidig er returpapir den største avfallsfraksjonen. Returpapir er et område som vi overvåker og måler ved hjelp av nøkkeltall. Returpapir er makulatur som oppstår på grunn av innstilling av trykk - maskinene, omtrykk på grunn av feil, samt avskjær i forbindelse med ferdiggjøring av trykksakene. Vi har innført rutiner for å redusere papirforbruket når det gjelder alle disse tre punktene, og dette har gitt resultater. Iverksatte tiltak Hver trykker er ansvarlig for å bruke så lite papir til innstilling som mulig. Økt fokus på kvalitetsstyring har bidratt til at feil har blitt oppdaget tidligere i produksjonsprosessen. Dette har igjen bidratt til mindre platefeil og mindre omtrykk. Vi har redusert formatet på papiret vi kjøper inn, noe som gir mindre avskjær. 22

23 Returpapir i % av totalt papirforbruk fra 1998 til 2007: 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % Økningen fra 2002 til 2003 skyldes at vi i 2003 begynte å levere papp og plast sammen med papir. Vi har fra 2005 innført rutiner som gjør at vi fortsatt kan rapportere returpapir for seg (uten plast og papp). Forbruk av ressurser Tabellen viser vårt årlige forbruk av ressurser som har eller kan ha betydelige miljøpåvirkninger: Produkt Enhet Papirforbruk tonn Trykkplater m Film * m Kjemiforbruk førtrykk ltr Isopropanol kg Vaskemiddel trykk ltr Fuktevannstilsetning ltr Trykkfarge kg Strømforbruk kwh *Etter installasjon av CTP-anlegg i 2001 har vi ikke behov for film 23

24 Avviksregistrering førtrykk I avdelingen førtrykk registreres avvik når det kjøres ut plater med feil. Ved avvik iverksettes det korrigerende tiltak for å hindre at hendelsen gjentar seg. Det er viktig å oppdage platefeil tidlig i produksjons - prosessen. Dette fordi feil på platene kan få konsekvenser både for forbruk av kjemikalier, trykkfarge, strøm og papir, samt gi ekstra avfall. Hos oss kategoriserer vi platefeilene for å finne ut hvor feilkilden er. Vi lager statistikk som viser utviklingen i platefeil fra år til år, samt hva hovedårsaken til platefeilene er. På denne måten er det enklere å iverksette tiltak når antall platefeil øker. I 2007 kjøpte vi trykkplater og 817 ble kjørt ut med feil (dvs 4,8 %). Se diagrammet for utvikling av platefeil i årene fra 2001 til Antall platefeil i % av totalt plateforbruk: 5,0 % 4,5 % 4,0 % 3,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0 % Vi investerte i ny platesetter februar 2007, og dette har medført utkjøring av en del plater for testing (15 %). Vi har hatt mye problemer med innkjøring av den nye plate - setteren, noe som har medført mange platefeil. Vi trodde Årsaksfordeling platefeil i 2007: Feil på platene fra leverandør 1 % Testing 15 % Nye plater pga trykkeriet 15 % Nye plater pga kundefeil, viderefaktureres kunden 12 % Teknisk feil fra platesetter (inkl. flekker på plater) 40 % Feil pga strømbrudd 1 % Feil fra førtrykk/produksjonsleder (inkl. riper på platene) 17 % investering i ny platesetter skulle bidra til at platefeil pga tekniske feil ville reduseres. Nå viser det seg at dette fortsatt er kategorien som utgjør flest av platefeilene, hele 40 % i Dette er en økning fra 2006 på 3 %-poeng. Det har kommet en ny komponent på markedet som vi skal montere inn i platesetteren våren Leverandøren av platesetteren mener dette skal luke ut de fleste tekniske feil fra platesetteren. 12 % av platefeilene har kommet pga. feil fra våre kunder, og kostnadene i forbindelse med dette viderefaktureres aktuelle kunder. Avviksregistrering trykk På trykkeriet registreres det avvik når det brukes mer papir enn beregnet (til innkjøring, ved feiltrykk, omtrykk pga. kundens feil, platefeil m.m.). Registrert papiravvik i 2007 var minimalt. 24

25

26 MILJØREGNSKAP Vi utarbeider miljøregnskap som viser hvilke årlige resultater vår miljøinnsats bidrar til. Regnskapet er delt i tallfestede og ikke tallfestede resultater. Miljøregnskap Tallfestede resultater i 2007: Område Beskrivelse Tiltak innført Kroner Telefonmøter Vi har innført utstrakt bruk av telefonmøter for å redusere behovet for flyreiser og biltransport. På grunn av dette har vi bl.a. spart 102 flyreiser mellom Oslo og Trondheim i Innstillingstid Redusert innstillingstid på trykkeriet etter investering i CTP med CIP trykkmaskiner anslås av trykkerne å være 1 minutt pr. trykkplate. Vi forutsetter at vi fyller denne tiden med nye ordre, som gir en årlig fortjeneste på kr Trykkplater Andel utkjørte trykkplater med feil har blitt redusert fra 8 % til 5 % etter overgang fra manuell plateproduksjon til CTP. I 2007 kjøpte vi trykkplater for kr Avfall Tidligere hadde vi en årlig kostnad på over kr i forbindelse med Fra levering av avfall. I 2007 hadde vi en gevinst på kr til d.d. Strøm Alle tiltak vi har innført når det gjelder energiforbruk har bidratt til Fra reduserte strømkostnader. Vi har redusert forbruket fra kwh pr. tonn til d.d. papir i 1999 til 528 kwh pr. tonn papir i Dette utgjør en reduksjon på 50 %. Kostnad til strøm i 2007 var kr Papir Vi har redusert papirforbruket ved å gå ned på papirformatet fra 90x64 cm Gradvis fra til 88x63 cm. Dette utgjør en reduksjon i papirformatet på 6 % og betyr at 1997 til 2003 våre kostnader til innkjøp av papir reduseres tilsvarende. I 2007 hadde vi en papirkostnad på 8,2 mill kr. Sum reduserte kostnader og økt fortjeneste Sertifisering Kostnader til sertifisering i Personale Kostnader for HMS-personale i Investeringer Installering av nye lamper, varmeovner og kaldluftsperrer i 2005 og Kostnad kr , 7 % årlig avskrivning Befuktningsanlegg installert november 2003, kostnad på kr , 7 % årlig avskrivning Miljøoverskudd i

27 I tillegg til miljøoverskuddet på kr har miljøarbeidet gitt disse ikke tallfestede resultatene: Positivt omdømme. Tilgang til nye markeder. Noen kunder har krav om at leverandører har fokus på miljø. Våre medarbeidere har blitt mer bevisste og våkne når det gjelder kvalitetsstyring, og de bidrar til utvikling av nye metoder for mer miljøvennlig og lønnsom produksjon. Redusert luftforurensning og utslipp av klimagasser ved å utnytte vår bils retur fra Oslo til transport av papir til vår egen og andre virksomheter i vårt distrikt. Bedre inneklima i trykkeriet både på grunn av redusert kjemikaliebruk og bruk av mindre helseskadelige kjemikalier, noe som igjen gir mindre skader og plager for våre medarbeidere. 27

28 Bente Goran Karin Jan Torunn PRODUKTER OG MARKEDER Ordretyper I 2007 hadde vi en omsetning på 34,2 mill kr, fordelt på 905 ordre. Dette gir en gjennomsnittsordre på kr i % av omsetningen var periodiske tidsskrift og 57 % var brosjyrer og annet reklame- og informasjonsmateriell. De fleste kundene våre holder til i Østlandsområdet og i Trondheimsregionen. Vi produserer hovedsakelig tidsskrift, kataloger, brosjyrer, årsberetninger og bøker. Holdningsskapende informasjon Selgere og andre som har kundekontakt hos oss rådgir kundene våre om miljøvennlige alternativer ved produksjon av trykksaker. Dette innbefatter hele prosessen fra design, behov for opplag, sideantall, papirvalg, ferdiggjøring og distribusjon. Vi tilbyr også en miljøanalyse av trykksaker. Vi sprer vårt miljøengasjement også gjennom vårt markedsmateriell. Da vi byttet navn og profil i 2004, ble det tatt utgangspunkt i våre verdier og vårt miljøengasjement. Avviksregistrering Vi registrerer avvik når vi sender kreditnotaer og ved reklamasjoner. Vi iverksetter tiltak for å hindre gjentagelse av feil. Vi utarbeider statistikk som viser årsak til kreditnotaene og utvikling i antall sendte kreditnotaer pr. år. Utvikling sendte kreditnotaer Antall kreditnotaer i % av ant. uts. fakt. 5,0 3,3 3,8 5,0 6,0 6,1 Totalt antall ordre Svanemerket De fleste store papirprodusentene har ikke lenger Svanemerket på sine produkter. Mange av papirkvalitetene vi benytter oppfyller svanemerkekriteriene, og er innrapportert til Nordisk Miljømerking. Som svanemerket trykkeri kan vi fortsatt svanemerke trykksaker hvis vi benytter disse papir - kvalitetene. Miljøpåvirkning Vi produserer hovedsakelig trykksaker som er trykt på miljøgodkjent papir. Det påløper ingen kostnader når våre kunder skal kvitte seg med produktene vi produserer, og alt kan gjenvinnes. LEVERANDØRERS MILJØSTATUS Grønt Punkt Vi har i 2007 meldt oss inn i ordningen Grønt Punkt. I den forbindelse har vi sendt anmodning til alle våre leveran - dører om å melde seg inn i ordningen. Grønt Punkt er ikke et 28

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Mangfold Samfunn Miljø

Mangfold Samfunn Miljø Mangfold Samfunn Miljø Etikk 1 Informasjon om rapporten Staples Norway arbeider målrettet med miljøog samfunnsansvar, og ønsker gjennom denne rapporten og gi en oversikt over det arbeid som er gjort gjennom

Detaljer

FOR ARV OG MILJØ. bærekraftsrapport

FOR ARV OG MILJØ. bærekraftsrapport FOTO FREDRIK MYHRE OG GLENN RØKEBERG Innhold for arv og miljø dialog og åpenhet kollektiv drivkraft miljøvennlig jernbanedrift 46-50 51-53 54-58 59-65 motiverte medarbeidere sikker reise etiske normer

Detaljer

NORSKE SKOG OG MILJØET NORSKE SKOG MILJØRAPPORT 1997

NORSKE SKOG OG MILJØET NORSKE SKOG MILJØRAPPORT 1997 NORSKE SKOG OG MILJØET NORSKE SKOG MILJØRAPPORT 1997 1 2 NORSKE SKOG MILJØRAPPORT 1997 NORSKE SKOG OG MILJØET Dette er Norske Skog Målsetningen er å videreutvikle Norske Skog som et internasjonalt skogindustrikonsern

Detaljer

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Handlingsplan 2007-2010 Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Forord Forord Regjeringen ønsker at forbruk og produksjon skal være mest mulig bærekraftig. Offentlig sektor må gå foran og vise

Detaljer

Årsrapport 2012 for Stiftelsen Miljøfyrtårn

Årsrapport 2012 for Stiftelsen Miljøfyrtårn Årsrapport 2012 for Stiftelsen Miljøfyrtårn Dette er en foreløpig utgave ekskl. revisors rapport. Årsrapport 2012 er opprinnelig publisert for webvisning, og kan sees på aarsrapport.miljofyrtarn.no Årsrapport

Detaljer

SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2013. Olav Thon Gruppen

SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2013. Olav Thon Gruppen SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2013 Olav Thon Gruppen SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2013 Olav Thon Gruppen Bærekraftig verdiskapning side 3 Om denne rapporten side 4 Dette er Olav Thon Gruppen side 6 Helse, Miljø og

Detaljer

Forretningsmessig samfunnsansvar. Handlingsplan 2003-2004, rapportering 2000-2002

Forretningsmessig samfunnsansvar. Handlingsplan 2003-2004, rapportering 2000-2002 Forretningsmessig samfunnsansvar Handlingsplan 2003-2004, rapportering 2000-2002 Forretningsmessig samfunnsansvar 2003-2004 Nøkkeltall Antall ansatte 1 361 Kundefond livsforsikring 102,4 mrd Øvrig midler

Detaljer

En god nabo og et friskere Norge Samfunnsansvar i Nycomed Norge

En god nabo og et friskere Norge Samfunnsansvar i Nycomed Norge En god nabo og et friskere Norge Samfunnsansvar i Nycomed Norge Innhold Innledning Leder: En god nabo og et friskere norge St.meld. nr. 10 (2008-2009): Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

Detaljer

Helgelandskysten ÅRSMELDING 2013

Helgelandskysten ÅRSMELDING 2013 Helgelandskysten ÅRSMELDING INNHOLD Side 3 Adm. dir. har ordet Side 4 Avfallstatistikk og miljø Side 9 Ytre miljø Side 11 Kvalitet og HMS Side 13 Driftsrapport Side 15 Informasjon Side 17 Nøkkeltall Side

Detaljer

Rapport fra pilotprosjektet Klimanøytral stat. Difi mai 2012

Rapport fra pilotprosjektet Klimanøytral stat. Difi mai 2012 Difi mai 2012 Rapport fra pilotprosjektet Klimanøytral stat Innholdsfortegnelse Rapport fra pilotprosjektet... 1 1 Sammendrag... 4 2 Pilotprosjektets mål... 5 3 Beskrivelse av prosjektets gjennomføring...

Detaljer

Klimaproblemet og bankenes tilpasning

Klimaproblemet og bankenes tilpasning Vestlandsforsking-rapport nr. 2/2009 Klimaproblemet og bankenes tilpasning Johannes Idsø Vestlandsforsking, Pb 163, 6851 Sogndal Tlf.: 906 33 600 Faks: 947 63 727 side 2 Vestlandsforsking rapport Tittel

Detaljer

2012/2013. Å skape noe med omtanke Miljøredegjørelse for Stibo Graphic

2012/2013. Å skape noe med omtanke Miljøredegjørelse for Stibo Graphic 2012/2013 Å skape noe med omtanke Miljøredegjørelse for Stibo Graphic 2 leder Som en av Europas ledende produsenter av magasiner, reklametrykksaker og kataloger har Stibo Graphic skarpt fokus på miljøbelastningen

Detaljer

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering BachelorOppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Sikkerhet, HMS Av: Evy Johannessen Kand.nr. 22 Astrid Låte Kand.nr. 43 Haugesund Våren

Detaljer

info Tema: Samfunnsansvar NR.5 2008 www.bergen-chamber.no -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere Støtte til lokalt kulturliv

info Tema: Samfunnsansvar NR.5 2008 www.bergen-chamber.no -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere Støtte til lokalt kulturliv info www.bergen-chamber.no Tema: Samfunnsansvar 05 NR.5 2008 Støtte til lokalt kulturliv Begrenset ansvar Kontantprinsippet -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere en saga blott hindrer veibygging

Detaljer

MILJØLEDELSE I BYKOMMUNER. En studie av miljøsystemer og standarder i sykehjem og skoler i fem storbyer

MILJØLEDELSE I BYKOMMUNER. En studie av miljøsystemer og standarder i sykehjem og skoler i fem storbyer Miljøledelse i bykommuner En studie av miljøsystemer og standarder i sykehjem og skoler i fem storbyer 1 Miljøledelse i bykommuner En studie av miljøsystemer og standarder i sykehjem og skoler i fem storbyer

Detaljer

DEN STORE FORSKJELLEN

DEN STORE FORSKJELLEN ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2 11 DEN STORE FORSKJELLEN Nytenkende Innflytelse NØKKELTALL Ærlighet COOP Verdikompass Omtanke Finansielle nøkkeltall for Coop Norge SA konsern Tall i millioner kroner 2011 2010

Detaljer

Forstudie bærekraft programmet

Forstudie bærekraft programmet Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 1. Rammer for arbeidet... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Formål... 6 1.3 Definisjon av begrepet bærekraftig reiseliv... 7 1.4 Definisjon av kommersielle virksomheter... 7 1.5

Detaljer

For deg som kunde skal Würth Norge. være "den lille organisasjonen" hvor fleksibilitet og. beslutningsevne står sentralt

For deg som kunde skal Würth Norge. være den lille organisasjonen hvor fleksibilitet og. beslutningsevne står sentralt For deg som kunde skal Würth Norge være "den lille organisasjonen" hvor fleksibilitet og beslutningsevne står sentralt være en kompetent og delaktig samarbeidspartner som styrker motivasjonen i ditt arbeid

Detaljer

Dette er Standard Norge

Dette er Standard Norge Årsrapport 24 Innholdsfortegnelse Dette er Standard Norge 3 Organisasjon og personale 4 Nøkkeltall 5 Styrets årsberetning for 24 6 Resultatregnskap 9 Balanse per 31. desember 24 1 Noter til regnskapet

Detaljer

KLP OG SAMFUNNET RAPPORT 2006. Innhold. For dagene som kommer

KLP OG SAMFUNNET RAPPORT 2006. Innhold. For dagene som kommer KLP OG SAMFUNNET RAPPORT 2006 For dagene som kommer INNHOLD STYRELEDERS INNLEDNING 5 UTGANGSPUNKTET FOR DAGLIGE HANDLINGER 6 HANDLINGPLAN 2007 8 RAPPORT 2006 10 - Økonomi 12 - Samfunn 16 - Miljø 20 UTVALGE

Detaljer

Antall medlemmer i samvirkelagene 1 306 343 1 257 139 1 208 667 1 163 040 1 111 719 Antall samvirkelag 117 127 133 137 146

Antall medlemmer i samvirkelagene 1 306 343 1 257 139 1 208 667 1 163 040 1 111 719 Antall samvirkelag 117 127 133 137 146 NØKKELTALL Finansielle nøkkeltall for Coop Norge SA konsern Tall i millioner kroner 2011 2010 2009 2008 2007 Totale driftsinntekter 30 041 29 327 28 662 26 879 23 506 Driftsresultat før finansposter 401

Detaljer

Inspirasjon og råd for systematisk miljøinnsats

Inspirasjon og råd for systematisk miljøinnsats miljøarbeid Inspirasjon og råd for systematisk miljøinnsats eksempel PÅ kommunal miljøledelse Finansiert av Miljøverndepartementet Veilederen er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Nedre Eiker, Kongsberg,

Detaljer

mars 2011 Årsrapport 2010 TIL: LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET RIKSREVISJONEN

mars 2011 Årsrapport 2010 TIL: LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET RIKSREVISJONEN mars 2011 Årsrapport 2010 TIL: LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET RIKSREVISJONEN 15.03.2011 Innhold 1 Styregodkjent regnskap... 2 2 Styrets beretning i 2010... 8 3 Administrasjon... 13 4 Prosjekter, publiseringer,

Detaljer

Bjørn Hølaas om kraftutfordringer. Vibeke Tronstad Selnes om GRO. Christian Svanholm om Ny i NiT. t e m a : Kraft

Bjørn Hølaas om kraftutfordringer. Vibeke Tronstad Selnes om GRO. Christian Svanholm om Ny i NiT. t e m a : Kraft 5 07 i Bjørn Hølaas om kraftutfordringer Vibeke Tronstad Selnes om GRO Christian Svanholm om Ny i NiT t e m a : Kraft Møteplassen Fredagsforum: Hver fredag på Britannia Hotell, salong Wedel Jarlsberg klokken

Detaljer

Års- og samfunnsrapport 2010. Det handler om verdier

Års- og samfunnsrapport 2010. Det handler om verdier Års- og samfunnsrapport 2010 Års- og samfunnsrapport 2010 Det handler om verdier Innhold Nøkkeltall 1 2010 i kortform 2 3 Coops organisasjon 2 3 Administrerende direktør har ordet 4 Coop og samfunnet 6

Detaljer

Heading heading t 2008 appor årsr 2

Heading heading t 2008 appor årsr 2 Heading heading 2 Heading heading Historier fra Sør-Trøndelag TrønderEnergi forvalter store naturressurser på vegne av våre eiere og samfunnet. Det har vi stor respekt for. En av våre fremste oppgaver

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET KURSMODUL HMS MODULEN HAR FØLGENDE INNHOLD Kompendium (dette dokumentet) Nettleksjon Nettoppgaver Innleveringsoppgaver LÆRINGSMÅL Etter å ha gjennomført

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008 Relasjon Produktivitet Vi har en periode bak oss med gode resultat og et godt marked. Det kan se ut om at markedet vi nå går inn i er mer usikkert, og da er vår egen

Detaljer