Du må klage til kjøperen så fort som mulig etter at du ble klar over avtalebruddet. Viser ikke kjøperen noen tegn til å ville oppfylle avtalen, bør

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Du må klage til kjøperen så fort som mulig etter at du ble klar over avtalebruddet. Viser ikke kjøperen noen tegn til å ville oppfylle avtalen, bør"

Transkript

1 Salg av bolig Kjøp og salg av bolig er for folk flest den største økonomiske transaksjonen de befatter seg med. Går noe galt, kan det koste deg dyrt. Du gjør derfor lurt i å sette deg inn i reglene for kjøp og salg av bolig, og kanskje til og med kontakte en advokat eller rådgiver. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no). Artikkelen under har vi hentet fra jus.no og tar for seg de viktigste forholdene du bør tenke på når du skal kjøpe eller selge en bolig. Hva gjør jeg frem til overleveringen av boligen? Hvilke muligheter har jeg hvis kjøperen ikke betaler eller oppfyller andre plikter i henhold til avtalen? Hva gjør jeg når kjøperen ikke overholder avtalen? Er jeg fri mine plikter når kjøperen har overtatt eiendommen? Hva gjør jeg frem til overleveringen av boligen? Du må klargjøre eiendommen før du overlater den til kjøper. Det innebærer at du må rydde og rengjøre alle rom og rydde eiendommen ellers, avhendingsloven 2-2. Når kjøper har oppfylt sine plikter etter avtalen, må du utlevere skjøtet og overlevere eiendommen. Du har rett til de avkastninger eiendommen gir, og plikt til å dekke kostnader, frem til kjøperen overtar bruken av eiendommen eller du har stilt den til kjøperens rådighet. Du plikter å holde et visst tilsyn med eiendommen frem til kjøper overtar den, avhendingsloven 2-3 til 2-7. Hvilke muligheter har jeg hvis kjøperen ikke betaler eller oppfyller andre plikter i henhold til avtalen? Oppfyllelse, avhendingsloven 5-2. Du kan kreve at kjøperen oppfyller sin del av avtalen og at han betaler kjøpesummen. Men hvis du er skyld i forsinkelsen, kan du ikke kreve oppfyllelse. Heving, avhendingsloven 5-3. Hvis forsinkelsen representerer et vesentlig kontraktsbrudd, så kan du kreve at kjøpet heves. Du får da tilbake eiendomsretten til eiendommen, men du må selvsagt betale tilbake kjøpesummen hvis du har fått delvis betaling. Tilbakeholdsrett, avhendingsloven 5-5. Du kan holde tilbake skjøtet hvis kjøper ikke betaler eller ikke oppfyller andre plikter. Du trenger heller ikke å overlate bruken av eiendommen til kjøper i et slikt tilfelle. Erstatning, avhendingsloven 5-4. Du kan kreve erstatning for tap ved forsinket betaling, men bare hvis den manglende betalingen skyldes kjøperens egne forhold. Du kan også få erstatning hvis kjøperen ikke oppfyller andre plikter enn betaling av kjøpesummen eller hvis kjøperen ikke tar over eiendommen til avtalt tid og du har særlig interesse i å bli kvitt eiendommen. Hva gjør jeg når kjøperen ikke overholder avtalen?

2 Du må klage til kjøperen så fort som mulig etter at du ble klar over avtalebruddet. Viser ikke kjøperen noen tegn til å ville oppfylle avtalen, bør du kontakte en advokat. Er jeg fri mine plikter når kjøperen har overtatt eiendommen? Under visse forutsetninger kan du måtte stå ansvarlig for mangler ved eiendommen inntil det er gått 5 år fra kjøperen overtok eiendommen, avhendingsloven 4-19(2). Har du opptrådt grovt uaktsomt, uærlig eller for øvrig har handlet i strid med god tro, kan du holdes ansvarlig selv etter 5 års fristen. (Men det skal altså en del til.)

3 Selg og kjøp boligen riktig! Skrevet av: Per J. Haakstad I 1993 kom loven som ga boligkjøpere større rett til å klage. Boligen som selges kan være av svært god kvalitet, likevel kan kjøper ha rett til saftige avslag i prisen! Et prisavslag kan fort komme opp i kroner Et slikt avslag forutsetter at boligen ikke er i tråd med avtale og/eller loven. Har kjøperen i det hele tatt rett il å klage? Når kjøperen oppdager en mangel, kan han reklamere i opptil fem år etter handelen og kreve avslag i prisen. Husk at kjøperen uansett må reagere når han har oppdaget feilen, og det kan skje allerede få dager etter overtagelsen. Kjøperen må da varsle selgeren innen rimelig tid. Det vil normalt si innen to til tre ukers tid. Men kjøperen må først være klar over at han kan ha et krav. Er kjøperen usikker, kan han først få en fagmann til å se på problemene før han gjør seg opp en mening. Men han må ikke somle! Vær klar over at selv om kjøperen før kjøpet ikke har en plikt til å undersøke boligen, har han slik plikt etterpå. Han kan bli felt på at han ikke har oppfylt dette kravet; da kan selger si at kjøperen burde ha oppdaget feilen før han faktisk gjorde det. Men kravene til undersøkelse etter kjøpet er ikke særlig strenge. Selv om kjøperen etter disse reglene har reklamert tidsnok, er han likevel ikke reddet! Den ukjente regel! Selv flere advokater er ikke klar over at man her må passe på enda en regel; nemlig fristene i foreldeseloven. Det gjelder på mange rettsområder, også her. Det bemerker advokat Per Racin Fosmark, fra advokatfirmaet Eckhoff, Fosmark & Co. i Oslo. Han underviser andre advokater i boligjus. Utgangspunktet i loven er at kravet som følger av reklamasjonen, foreldes tre år etter at det oppsto; det vil her si etter overtagelsen av boligen. Men siden kjøperen de første tre årene kanskje ikke vet om at han kan ha et krav, får han en tilleggsfrist. Den er på ett år fra tidspunktet kjøperen ble klar over sin rett. Kjøperens eneste mulighet til å hindre at kravet foreldes, er å ta rettslige skritt, vanligvis ta ut en forliksklage mot selgeren. Obs! Rekommandert brev er ikke nok! Med andre ord: Kjøperen kan ha reklamert innen femårsfristen og dessuten

4 innen rimelig tid etter oppdagelsen, og likevel oppdage at kravet er foreldet, sier Fosmark: - Fra kjøperen reklamerte, kan det nemlig lett gå over ett år før det blir sak, men da er det for sent. Selgerens unntakelser elle egne undersøkelser, ferier, advokatens arbeid og lignende, fører lett til at månedene går. ( Dette skjer vanligvis for skjulte feil og mangler som først dukker frem etter noen år.) Bruker kjøperen advokat som oversitter denne fristen, blir advokaten lett erstatningsansvarlig for tapet kjøperen fikk da kjøperen mistet sin rett. Advokater er forsikret mot slike tabber. Femårsregelen kan på denne måten være til ulempe for kjøperen og til fordel for selger: Når kjøperen først oppdager mangler etter seks-syv år, slår femårsfristen til og stenger for hans rett. Tidligere kunne man også reklamere etter for eksempel åtte-ni år. ( Men når det hadde gått så lang tid, var det selvfølgelig vanskelig å bevise at feilen forelå allerede på tidspunktet for kjøpet, noe som er et vilkår for at man i det hele tatt skal ha et krav.) Tips til selgeren! Mener du som selger at kjøperen ikke har reklamert innen rimelig tid, må du passe deg for å ikke straks kaste deg inn i diskusjonene med kjøperen om problemene. Da kan du ha tapt din rett til å hevde at kjøperen har reklamert for sent. Gjør i det minste kjøperen oppmerksom på at du mener at han har vært for sent ute. Mange tvister Det verserer svært mange saker om boligkjøp for norske domstoler. Det skyldes flere forhold: Hvert år omsettes det svært mange boliger, og det er snakk om store verdier. I tillegg er reglene uklare. Om man har en rett må ofte en domstol avgjøre. Usikkerheten skyldes at loven er veldig generell og skjønnsmessig. Mer konkrete retningslinjer har vi ikke. Høyesterett har ikke gitt noen føringer. Men en del råd kan vi gi! - Husk likevel at hver sak er spesiell, bemerker advokat Per Fosmark. Til syvende og sist blir din sak en vurdering av din bolig, din kontrakt, omstendigheter rundt din handel osv. Her skal vi se på enkelte viktige sider ved lov om avhendig av fast eiendom som trådte i kraft i Kjøperen kan gå i fakturafellen! Det vanligste kravet fra kjøperen er krav om avslag i prisen. Men er manglene vesentlige, kan kjøperen gå fra hele handelen. I begge tilfeller kan det bli snakk om erstatning for tap eller utgifter man har hatt. Det lar vi ligge. Reparerer kjøperen manglene og sender regningen til selgeren, kan selgere normalt smile og registrere at kjøperen har gått i fellen. Så lenge selger ikke har fått anledning til å utbedre feilene selv, mister kjøperen sin rett til prisavslag! Det kan vi kalle for fakturafellen.

5 Kjøperen skulle først og fremst ha undersøkt om selger var interessert i å ordne feilene på egen måte, for eksempel slik atman kunne engasjert en ege håndverket ( som kunne vært billigere ). Tips til kjøperen! Dersom vannsprute står fra rørene, er situasjonen akutt. Dermed kan kjøpere selvfølgelig selv gjøre det som trengs. Men ting som kan vente, skal selgeren ha fått en sjanse til å fikse selv. Imidlertid kan kjøperen nekte dersom ha har saklig grunn. - men dette var jo ikke riktig! Avtalen er selvfølgelig utgangspunktet for hva kjøperen kunne vente seg. Tips til kjøperen! Har selgeren gitt opplysninger som ikke er riktige, vil selgeren bli ansvarlig uansett. Har han sag at el-anlegget er nytt i hele boligen, er det en mangel at det ikke stemmer. Dette gjelder selv om el-anlegget for så vidt er godkjent, men gammelt. Så selv om boligen er av god kvalitet, kan uriktige opplysninger likevel medføre ansvar for selgeren. Det er ikke bare opplysninger i selve kontraktsdokumentet som er en del av avtalen. Også opplysninger i annonse, prospekt osv. skal legges til grunne. Men de mp være noenlunde konkrete og egnet til å skape forventninger hos kjøperen. Men generelle vendinger og skryt binder sjelden selgeren. Ofte inneholder avtale ikke så mye om boligens standard. Da ser vi på loven som utfyller kontrakten. Tips til selgeren! Selv om opplysningene i første omgang er feil, kan du som selger rette dem. Gjøres det før handelen er i boks ( budet ditt blir akseptert ) har du ditt på det tørre. Men også etter avtaleinngåelsen kan du forsøke å rette feil. Dersom du på kontraktsmøtet retter feilen i kontrakten uten at kjøperen protesterer vil det bety at partene har avtalt denne rettelsen; da kan kjøperen ikke klage på de opprinnelige feilopplysningene i ettertid. Mangel! Selv om man som selger er i god tro Utgangspunktet i loven er at boligen skal vurderes som fysisk gjenstad: At selger ikke vet om feil og mangler ved boligen, fritar han ikke for ansvar. Det sier amanuensis Trygve Bergsåker ved juridisk fakultet i Oslo. Han er en av Norges fremste ekspert på boligjus. En god del feil er mangler uansett. Vurderingen er objektiv, som vi sier. ( Forutsetningen er riktignok at kjøperen ikke kjenner til disse feilene). Her er en del eksempler på typiske feil, som kan være mangler uansett: Fysiske mangler - Bygge- og konstruksjonsfeil:

6 Er boligen bygget/konstruert feil, er det en mangel uansett. F. eks. at materialene er underdimensjonert. - Skader: Er noe av boligen ødelagt kan det gi rett til prisavslag. Men normalt slitasje gir kjøperen ingen rettigheter. To eksempler er sprukne fliser og hakk i parketten. Det går ikke an å klage på tidens tann. - Ting som ikke fungerer: Vinduer som ikke åpner seg og svakt trykk i kranene, er eksempler på mangler. - Fukt/råte/lekkasje: Dersom dette ikke er påregnelig p.g.a. alder, kan slike feil være en mangel. Tips til selgeren! Oppfordre folk til å undersøke boligen; da vil kjøperen i utgangspunktet ha seg selv å takke dersom han ikke blir klar over mangler som han lett ville ha oppdaget. Dette gjelder enda sterkere dersom kjøpere ikke bare generelt blir oppfordret til å undersøke, men blir oppfordret til å undersøke også mer konkrete sider ved boligen. Forskriftsmangler Det offentlige stiller utallige krav til en bolig. Er ikke kravene oppgylt, vil det normalt være en mangel. Men kravene må vurderes ut i fra kravene som gjaldt på den tiden boligen ble bygd. Man kan jo ikke endre konstruksjoner i ettertid. Men andre ganger må kravene som gjaldt på avtaletidspunktet være oppfylt for eksempel kravene til brannsikkerhet eller elektrisitet. - Dette er typiske offentlige regler som må være fulgt: Elektrisitetsforskrifter, byggtekniske regler, branntekniske regler, endelig offentlige planer, helseforskrifter, krav om ferdigattest etc. Eksempel: Er loftsleiligheten ikke godkjent som beboelserom, er dette en mangel. Da kan kjøperen heve kjøpet. Skal det ikke så store utbedringer til før kjøperen får godkjennelse, må du som selger betale for reparasjonsutgiftene. Også direkte pålegg fra myndighetene om utbedringer som hviler på boligen vil du som selger bli ansvarlig for. Det samme gjelder pålegg som kommer etter at

7 kjøperen overtok, men som du som selger måtte regne med at ville komme, for eksempel fordi du hadde fått et varsel. - Selv om alle typer kjøpere kan klage på forskriftmangler, gjelder likevel et unntak som for eksempel vil gjelde for de som er bygningskyndig: Slike kjøpere må vite om krav fra det offentlige er oppfylt, og spesielt når selgeren er forbruker og ukyndig, opplyser Bergsåker. Tips til selgeren! Risiko for at boligen ikke er i samsvar med offentlige krav, kan du som selger fraskrive deg ansvar for i kontrakten. Men husk å opplyse om dette allerede i prospektet. Hvis ikke, kommer du ingen vei med en slik reservasjon. Tips til kjøperen! Et generelt forbehold om at boligen selges som den er, er nok ikke tilstrekkelig til å avskjære ditt krav dersom boligen har forskriftsmangler. Selve kontrakten sier sjelden noe om standard på boligen. Derfor må selgeren og kjøperen støtte seg til en mer generell vurdering om hva kjøperen kan ha krav på. Hva kan en kjøper normalt forvente? Dommeren i en rettssak vil vanligvis se på boliger av tilsvarende type og standard. Men spørsmål om hva slags kvalitet man kan forvente, blir til syvende og sist opp til sakkyndig å vurdere. I helhetsvurderingen må man se hen til kjøpesummens størrelse, bebyggelsens alder og generelle preg. Om større råteskader i ytterkledningen uttalte dommeren i en lagmannsrettssak: Det dreier seg om en 35 år gammel bordkledning, der en viss sopputvikling kan forventes. Dette er da ingen mangel som kan berettige mangelsbeføyelser. Hva kjente kjøperen til? Den nye boligeieren kan ikke klage på det han visste om. Det han er blitt opplyst om i tilstandsrapport, takst, salgsoppgave osv., kan han ikke legge til grunn for en reklamasjon. Det må han anses å ha godtatt før kjøpet. Dermed har han hatt anledning til å ta høyde for dette på forhånd. - Kjøperen har imidlertid ikke noen plikt til å undersøke boligen. Jo mindre han vet, desto mer kan ha klage på etterpå! Men det er som regel likevel ikke slik at det er lurt å handel med bind for øynene. Tips til selgeren! Har kjøperen faktisk undersøkt før kjøpet, kan han ikke klage på feil ved boligen som han måtte ha sett, for eksempel fordi feilene var godt

8 synlige. Tips til kjøperen! Kravet til undersøkelse er likevel ikke strenge: En relativ overfladisk undersøkelse er nok. Selgeren kan ikke komme noen vei med påstanden om at kjøperen burde undersøkt ditt og datt mer grundig. Tips til selgeren! Men dersom du som selger faktisk har oppfordret kjøpere til å generelt undersøke boligen, må kjøperen foreta en slik inspeksjon for å ha sine rettigheter i behold. Også her snakker vi om en ordinær besiktigelse. Det stilles likevel strengere krav til undersøkelsen dersom kjøperen er bygningskyndig eler faktisk har hatt med seg en fagmann. Tips til kjøperen! Vær oppmerksom op at det ikke er noe krav om at kjøperen bruker fagmann, selv om selgeren generelt har oppfordret til det i annonsen eller lignende. Kjøperen skal med andre ord ikke behøve å bekymre seg for at han kan miste rettigheter dersom han ikke følger selgerens oppfordring. Den slår loven fast. Tips til selgeren! Du som selger kan godt oppfordre kjøpere til å bruke fagmann, for å saumfare mer konkrete sider ved boligen. Dersom kjøperen ikke gjør det, har han selv risikoen for at disse forholdene senere viser seg å være mangelfulle. Som den er : Kjøperens rettigheter reduseres Selv om kjøperen ikke kjente til feil og mangler kan det kanskje være andre grunner til at han ikke har noe å slå i bordet med: Dersom selgeren har tatt forbehold om at boligen selges som den er, betyr det at kjøperen overtar risikoen for skjulte feil og mangler. Men kjøperen trenger likevel ikke å godta alt. Loven bremser slike fraskrivelser: Dersom eiendommen var i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med, kan kjøperen likevel slå i bordet. Men; grensen for når man kan klage heves likevel en del. - En dom fra Frostating lagmannsrett har antydet under sterk tvil at reparasjonsutgifter som tilsvarte 2, 7% av kjøpesummen ikke kunne være vesentlig. Kjøperen fikk altså ikke sitt ønskede avslag. - Noen jurister opererer med en tommelfingerregel om at man kanskje må opp i utgifter som tilsvarer 4-5% av kjøpesummen før det her kan bli snakk om noe krav. Men dette er ikke ren matematikk: Det endelige svaret beror på en helhetsvurdering av boligen og prisen.

9 Mange misforstår At terskelen heves, forutsetter at selgeren og kjøperen i det hele tatt avtalte et slikt forbehold. Mange har ikke det, selv om de tror det selv! De som har brukt en standardkontrakt til Norges Eiendomsmeglerforbund kan lett misforstå. - Først av alt: Er det ikke tatt forbehold om som den er i prospektet, kan man ikke komme slepende med dette i ettertid ( i kontrakten på kontraktsmøtet ). - Men har selger/megler bare varslet at han vil bruke denne standardkontrakten, må du vite at det som står der ikke er noe som den er forbehold. Riktignok står det at eiendommen selges som besiktiget ( under kapittelet Tilbehør ). Men dette betyr faktisk bare at boligen ikke må endres fra tidspunktet du som kjøper var på visning, og frem til tidspunktet for selve overtagelsen. M.a.o.: At selgeren for eksempel ikke kan rive en vegg etter at du har vært å kikket! Både Norges Eiendomsmeglerforbund og Forbrukerombudet har bekreftet at dette var meningen. - Men Eiendomsmeglerforbundet, sammen med Forbrukerombudet, har nylig ( høsten 98 ) laget en ny standardkontrakt. Den vil eiendomsmeglere begynne å benytte seg av i begynnelsen av I denne kontrakten er et ordentlig som den er forbehold tatt inn, men bare som et alternativ. Er dette alternativet brukt i denne nye kontrakten, har du som kjøper lite du skal ha sagt ( dersom du vet før du gir bud at denne kontrakten vil bli brukt ). Tips til selgeren! Uansett: Dersom du som selger eksplisitt avtaler med kjøper at eiendommen selges som den er ( i vanlig forstand ), har du sikret deg. Da begrenses kjøperens rett. Så lag et skikkelig forbehold. Ærlighet varer lengst Kjøperen kan ikke klage på noe han visste om før han kjøpte. Informer ham best mulig på forånd. Det er en billig forsikring. Selgerens plikt til å opplyse Selger er pliktig etter loven å opplyse om ting han vet om ( eller måtte vite om ), dersom dette er opplysninger som en vanlig kjøper hadde grunn til å regne med å få. Fortell for eksempel at kjøkkenskapene er kalde, at det mangler parkett under teppet, at det er fukt på loftet, at verandastolpene har råte osv., osv. - Selger vil selvfølgelig risikere at kjøperen ikke er villig til å betale så mye som tiltenkt på grunn av skavankene han nå vet om. Men er mange kjøpere veldig interessert i boligen, vil de fleste punge ut likevel ( så lenge manglene ikke er alvorlig ).

10 - Dessuten kan det bli enda dyrere å la være å informere. Brudd på din opplysningsplikt vil ikke bare gi et saftig prisavslag, men kan også påføre deg smertelige utgifter til saksomkostninger. Både jurister og bygningskyndige som vi har snakket med, anbefaler at man gir så utfyllende informasjon som mulig. Fortelle om naboen? Hva med naboforhold, lukt, flomfare, støy osv.? Selger må opplyse om det en normal kjøper ville ha forventet å få av opplysninger. Nøler man med å opplyse om at naboen er en pøbel fordi du tror det kan skremme kjøperen, innrømmer man automatisk at dette kan ha betydning for kjøpere. Opplysningsplikten er i så fall rimelig klar. - Anstendighet tilsier atman ikke behøver å opplyse om at det bor innvandrere eller sosialklienter ved siden av. Men dersom kjøperen spør om dette, må du opplyse om det også. Tips til selgeren! Også muntlige opplysninger fritar deg som selger, men sørg for å få ned på papiret at du har oppfylt din opplysningsplikt, så har du bevis. Det samme gjelder kjøperen: Selgerens utsagn om at for eksempel taket er tett, bør kjøperen få skriftlig. PS! Sier selgeren enten skriftlig eller muntlig, - at kjøkken, bod, tak eller lignende er nytt, skal det være av nyere dato, ikke bare nyere enn selve huset. Ingen garanti for selger Vær klar over at selv om selger opplyser om alt han vet om er han ikke sikret å unngå reklamasjon. Han kan bli ansvarlig p.g.a. andre omstendigheter han skulle ha nevnt, men glemte. - En egenmelding fra selger kan videre bli oppfattet av kjøperen som en garanti: Det er kun dette som er feil, ergo: - resten er ok. Det er ikke alltid tilfelle. Det kan til og med være feil og mangler som verken selger eller takstmann kjente eller hadde mulighet til å kjenne til. Men slikt kan objektivt sett være kontraktsbrudd likevel. Hva kan selgeren håpe på ved å holde munn? Det er ikke til å komme forbi at noen selgere klart forsømmer sin opplysningsplikt, bl.a. for å sikre flest mulig budgivere, og for å få best mulig pris. Det ha håper på er at kjøperen ikke gidder å saksøke ham, eller at kjøperen ikke klarer å bevise at selgeren kjente til ditt og datt. - Men vinner kjøperen, vil selger uansett bli tvunget til å gi prisavslag tilsvarende det kjøperen ville betalt mindre dersom kjøperen visste om feilene. I tillegg kommer saksomkostninger; det blir lett kroner. Da har

11 du t.o.m. kranglet kanskje i to, eller tre års tid! Kjøperens fordeler Selv om kjøperen ikke har noen undersøkelsesplikt før handelen, vil det som tidligere nevnt spille en rolle om han faktisk har undersøkt boligen. Hva burde han da oppdage? ( ut ifra den undersøkelsen han vitterlig tok ). - Det stilles ikke større krav til en undersøkelse enn en lett og overfladisk sjekk. Men dersom kjøperen er bygningskyndig, eller får hjelp av fagmann, skjerpes kravene. Det man måtte eller kanskje burde ha oppdaget gir ikke noe rettigheter, selv om man faktisk ikke oppdaget feilene. Hva kjøperen i teorien kunne ha oppdaget, er ikke poenget her. Tips til selgeren! Bruker kjøperen takstmann til å foreta en tilstandsrapport, kan ikke kjøperen gjøre gjeldende en mangel som takstmannen burde ha oppdaget. Tips til kjøperen! Hva kjøperen har oppdaget før kontraktsmøtet, men etter at avtalen gikk i boks ( da budet ble akseptert ), teller ikke. Selgeren kan ikke mene at kjøperen dermed har kjøpt med åpne øyne. 7 raske råd til selgeren Selg boligen som den er ( ved behov ) Fraskriv deg ansvaret for forskriftsmangler ( ved behov ) Oppfordre kjøperen til å undersøke boligen Opplys om alle feil du vet om Få med alt du sier, enten inn i kontrakten eller som et vedlegg Bruk tilstandsrapport og egenmelding Pass på om kjøperen går i fellene 6 raske råd til kjøperen Du har ingen undersøkelsesplikt ( men vet hva du kjøper ) Du taper ikke rettigheter på å ikke bruke fagmann Husk å reklamer i tide og ikke gå i fakturafellen Få positive opplysninger fra selgeren skriftlig Ikke krangle på knirkete dører og annet småplukk Boligforsikringen din dekker rettssak om boligkjøp ( ikke motpartens utgifter )

12 Forbrukerrådets faktablad: Eiendomsmegling Skrevet av: Forbrukerrådet Skal du selge boligen din kan det være lurt å be om et tilbud fra flere meglere før du velger megler. For å hjelpe deg å styre unna de vanligste fellene har vi under gjengitt Forbrukerrådets faktablad om eiendomsmegling. Skal du selge boligen din gjennom eiendomsmegler? I så fall kan det være lurt å be om et tilbud fra flere meglere før du velger megler. Det gjelder nemlig avtalefrihet for meglerens vederlag, og prisen kan variere mye. Når du bruker en eiendomsmegler eller advokat som medhjelper ved salg av en eiendom så vil meglerens/advokatens jobb være regulert av lov om eiendomsmegling av 16. juni Det følger av denne loven at megleren har plikter vis a vis både selger og kjøper av eiendommen. I dette faktabladet vil vi bare ta for oss tilfeller der meglerens oppdragsgiver er selgeren av eiendommen. Megleren skal være en nøytral mellommann og i vareta begge parters interesser bortsett fra når det gjelder pris. Megleren skal selvsagt også utføre oppdraget i samsvar med god meglerskikk. Norges Eiendomsmeglerforbund og Advokatforeningen har utarbeidet etiske regler som megleren/advokaten skal følge. I lov om eiendomsmegling stilles det videre krav til journalføring og til behandling av betrodde midler. Eiendomsmegleren må også stille sikkerhet. Denne sikkerheten må dekke det ansvar som eiendomsmeglerforetaket kan pådra

13 seg under utøvelse av meglingsvirksomheten. Kredittilsynet fører tilsyn med bransjen. "Megler" hva betyr det? Megler er en ubeskyttet tittel, og man må skille mellom "meglere" og eiendomsmeglere/ statsautoriserte eiendomsmeglere. En "megler" kan være en selger som selger fast eiendom. Men for å kalle seg eiendomsmegler eller statsautorisert eiendomsmegler må man derimot ha bestått eiendomsmeglereksamen, ha minst to års praktisk erfaring og meglerbrev. Visningsassistenter har normalt ikke fullført en fagutdannelse, men kan f.eks være studenter ved eiendomsmeglingsstudiet. Avtalen med eiendomsmegleren En avtale med en eiendomsmegler skal gjøres skriftlig på et fastsatt skjema som kalles oppdragsskjema. Skjemaet skal fylles ut korrekt og signeres av begge parter. Les alltid nøye igjennom alle punktene i oppdragsavtalen før du signerer, og spør megleren dersom det er noe du lurer på. Vær kritisk, hva vil disse vilkårene bety for salget av nettopp din bolig/eiendom? Det er full avtalefrihet med hensyn til vederlaget. Skal du avtale fast provisjon eller progressiv provisjon? Det er vanlig at megleren tar ca. 1½ - 3 % i vederlag av kjøpesummen. Det er heller ikke uvanlig at selger og megler avtaler progressiv provisjon f. eks for den delen av kjøpesummen som er over verditaksten/prisantydningen med f. eks 5 %. Når progressiv provisjon avtales på denne måten bør ikke megleren ha satt prisantydningen selv. Vederlaget er betalingen til megleren for den salgsjobben han gjør for deg. Utover vederlaget vil man finne bestemmelser om utlegg i forbindelse med salget. Når det gjelder punktet om utlegg kan megleren ikke ta seg betalt for andre enn de utlegg som er positivt angitt. Vederlaget skal anses å være inkludert moms dersom ikke annet fremgår. Videre er det vanlig å avtale hvor lenge oppdraget skal løpe. I

14 forbrukerforhold kan oppdraget maks løpe i en periode på 6 måneder. Ønsker man å fornye oppdraget må det gjøres skriftlig. Loven stiller strenge krav til utfyllelsen av oppdragsskjemaet, og feil utfyllelse vil gå ut over megleren. Meglerens eneformidlingsrett Så lenge oppdraget løper har megleren eneformidlingsrett. Megleren har faktisk rett til provisjon dersom handel kommer i stand i oppdragstiden selv om dette ikke skyldes meglerens innsats. Dersom du ønsker å bytte megler i løpet av oppdragstiden er det derfor svært viktig at du avklarer både med den gamle og med den nye megleren hva de skal ha i vederlag før du bestemmer deg. Videre vil megleren også ha rett til provisjon dersom salg kommer i stand i løpet av de 3 første månedene etter oppdragstidens utløp dersom eiendommen er solgt til noen som megleren har forhandlet med i oppdragstiden, eller med noen som etter forespørsel har fått opplysninger om eiendommen fra megleren i oppdragstiden. Dersom handel ikke kommer i stand, har megleren ikke rett til vederlag dersom dette ikke er uttrykkelig avtalt i oppdragsskjemaet. Handel er kommet i stand når et bud er akseptert. Oppsigelse av oppdrag Både megler og oppdragsgiver har rett til å si opp oppdraget uten varsel. Av bevishensyn bør en oppsigelse skje skriftlig. Megleren vil ha krav på et vederlag for utført arbeid dersom det er forbrukeren som sier opp avtalen og det er avtalt at megleren også skal ha et vederlag dersom oppdraget sies opp. Er ikke størrelsen på vederlaget fastsatt i oppdragsskjemaet vil megleren ha krav på et rimelig vederlag. Megleren kan også kreve dekket sine faktiske utlegg i den grad utleggene fremgår av oppdragsavtalen.

15 Salgsarbeidet Når megleren har mottatt et oppdrag vil han starte salgsarbeidet. Forbrukerombudet har utarbeidet krav til markedsføringen av boliger. Markedsføringen skal blant annet ikke være urimelig, uriktig eller villedende. Annonsen Den prisantydningen det annonseres med skal være reell. Salgsoppgaven Salgsoppgaven og vedleggene til denne er viktige dokumenter ved salg av fast eiendom. I følge lov om eiendomsmegling har kjøperen krav på å få en rekke sentrale opplysninger skriftlig av megleren før et bud aksepteres. Dette gjelder blant annet opplysninger om eiendommens gårds- og bruksnummer, om hvem som er eier og om det gjelder et sameie eller en selveier eiendom osv. Videre skal både tinglyste og ikke tinglyste heftelser fremkomme, men det sier seg selv at megleren ikke vil ha mulighet til å kjenne til heftelser som ikke er tinglyst uten selgerens hjelp. Også eiendommens arealer skal angis, samt byggeår og byggemåte med mer. Megleren kan ha plikt til å opplyse om mer enn de punkter som er uttrykkelig nevnt i loven. Megleren har også en undersøkelsesplikt. Megleren er pålagt å innhente og kontrollere nødvendige opplysninger om eiendommen så langt det synes rimelig. Vær imidlertid klar over at megleren f. eks. ikke er en byggekyndig person. Hvor langt meglerens undersøkelsesplikt strekker seg vil bero på en skjønnsmessig vurdering. Selgeren har en viktig rolle å spille når det gjelder å sørge for at kjøperen får viktige og nødvendige opplysninger om eiendommen. Megleren har en selvstendig plikt til å kontrollere og supplere selgerens opplysninger. Når salgsoppgaven er utarbeidet bør selgeren få den til gjennomlesning før den gis ut til interessenter. Det samme gjelder når en takst/tilstandsrapport/ Boligsalgsrapport er utarbeidet. Selgeren bør påpeke feil og mangler i salgsoppgaven skriftlig til megleren omgående. Interessentene skal normalt få salgsoppgaven med vedlegg

16 samt eventuelt takst/tilstandsrapport/ Boligsalgsrapport på visningen. Det er viktig at interessentene har slik informasjon før budgivningen starter. Mange meglere tilbyr selgeren å tegne en eierskifteforsikring. Det er da meglerens plikt å sørge for at interessentene får en kopi av selgerens egenerklæring før budgivningen starter. Visning Dersom du ønsker at megleren din skal møte selv og ikke ved en visningsassistent, så bør du be uttrykkelig om dette. Megleren skal selvsagt ha med seg et tilstrekkelig antall salgsoppgaver med vedlegg på visningen ut i fra den interessen for eiendommen som man må kunne forvente. Budgivningen Når en eiendom legges ut for salg inviteres interessenter til å legge inn et bud. Selgeren velger selv når han vil akseptere et bud og hvilket bud han vil akseptere. Forholdet mellom selger og budgiver reguleres av avtaleloven. Ved salg gjennom megler plikter megleren å følge de etiske regler om budgivning. Disse reglene skal normalt ligge ved salgsoppgaven. Megleren skal anbefale at hver budgivers første bud har minst 24 timers akseptfrist. Et bud er bindende for budgiveren frem til akseptfristens utløp. En budgiver må derfor aldri by på to eiendommer samtidig. Gjør han det risikerer han å bli sittende som eier av to eiendommer. Megleren har normalt ikke fullmakt til å akseptere et bud. Dersom han har slik fullmakt skal det fremgå av oppdragsskjemaet. Det er selgeren som aksepterer bud. Når et bud er akseptert, så er kjøpsavtalen inngått på de vilkår som følger av blant annet salgsoppgaven, selgers egenerklæring, takst, opplysninger gitt av selger og megler

17 muntlig, samt budskjemaet. Alle budgivere kan be om innsyn i budrundens historikk av faglig leder. Den som kjøper eiendommen har anledning til å kontrollere saksgangen på budgivningen etter at eiendommen er solgt. Øvrige budgiveres navn vil da fremkomme. Kontraktsignering Kontraktssignering finner normalt sted innen relativt kort tid etter at budet er akseptert. Både kjøper og selger bør be om å få et utkast av kontrakten til gjennomlesning før møtet for kontraktssignering. Kontrakten skal gjenspeile det som allerede er avtalt. Dersom det kommer ny eller avvikende informasjon på kontraktsmøtet av betydning for salget i forhold til det som tidligere er avtalt/opplyst, så kan det gi grunnlag for å reforhandle kjøpsavtalen helt eller delvis. Dersom du synes noe er uklart på kontraktsmøtet er det viktig å benytte denne anledningen til å avklare forholdet og eventuelt ta forbehold før du skriver under kontrakten. Når kontrakten først er signert kan det være svært vanskelig i ettertid å gjøre noe gjeldende som man visste om på tidspunktet for kontraktssigneringen. Megleren har en viktig omsorgsplikt både overfor kjøper og selger i slike situasjoner, og megleren skal kunne gi relevant informasjon om aktuelle lover og regler til kjøper og selger og eventuelt henvise til en advokat dersom det er nødvendig. Det er relativt vanlig å kreve at kjøperen skal betale 10 % av kjøpesummen ved kontraktssignering, "håndpenger". Dette må i så fall fremgå av den informasjon som gis før et bud aksepteres f. eks i salgsoppgaven eller i budskjemaet. Dersom det ikke gjør det, kan slike håndpenger ikke kreves etterpå. Overtakelse Det kan ikke uten videre forventes at megleren vil være til

18 stede på overtagelsestidspunktet. Det er vanlig at resten av kjøpesummen skal betales på avtalt overtakelsesdato. Frem til denne datoen kan kjøperen instruere megleren om å holde tilbake penger dersom han oppdager mangler etc. Kjøperen gjør selvsagt dette på egen risiko, og må sørge for ikke å holde tilbake mer enn det det anslagsvis er grunnlag for ut i fra mangelens verdi. Etter overtagelsesdatoen har kjøperen normalt ikke mulighet til å holde tilbake hele eller deler av kjøpesummen. Renter Ikke sjelden oppstår det spørsmål om hvem som har rett til rentene av kjøpesummen. "Håndpenger" er etter vårt syn å anse som en forskuddsbetaling. Det betyr at pengene med renter tilhører selgeren fra og med avtalt betalingstidspunkt som normalt vil være datoen for kontraktssignering. Når det gjelder renter av resten av kjøpesummen, så er de i prinsippet kjøperens frem til avtalt betalingstidspunkt som normalt er avtalt overtagelsesdato. Etter dette tidspunktet tilhører rentene selgeren. Dersom rentebeløpet er mindre enn ½ rettsgebyr, så plikter imidlertid ikke megleren å avregne renter på sin klientkonto. Tvisteløsning Dersom du ønsker å klage på eiendomsmegleren, kan du klage til Klagenemnda for eiendomsmeglingstjenester dersom den faglige leder er en statsautorisert eiendomsmegler og medlem av Norges Eiendomsmeglerforbund. Dersom den faglige lederen er en advokat, må du klage til Advokatforeningen. Adresser: Klagenemda for Eiendomsmeglertjenester Inkognitogt Oslo Telefon: (kl ) Telefaks:

19 Disiplinærnemda for advokatvirksomhet Den Norske Advokatforening Kr. Augustsg Oslo Telefon:

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er»

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er» Om kontrakten Denne kontrakten gjelder for kjøp av bolig og fritidsbolig mellom private, der selgeren ønsker å selge eiendommen «som den er». Kontrakten er tilpasset avhendingslova som gjelder ved slike

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er»

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er» Parter Kjøper Navn: fødselsnr.: Navn: fødselsnr.: Adresse: Postnr/sted: E-post: Selger Navn: fødselsnr.: Navn: fødselsnr.: Adresse: Postnr/sted: E-post: Side 1 av 8 Betaling Kjøpesum, kr med bokstaver

Detaljer

ALT DU VIL VITE OM EIERSKIFTEFORSIKRING

ALT DU VIL VITE OM EIERSKIFTEFORSIKRING Eierskifteforsikringsbrosjyre - 01/01/12 Filipstad Brygge 1, P.b. 1351 Vika, 0113 Oslo. Telefon: 24 13 17 70 Telefax: 24 13 17 97 Mail: eierskifte@protectorforsikring.no. Web: www.protectorforsikring.no

Detaljer

BOLIGKJØPERFORSIKRING

BOLIGKJØPERFORSIKRING BOLIGKJØPERFORSIKRING FORSIKRING ER LIKE VIKTIG NÅR DU KJØPER BOLIG SOM NÅR DU SELGER BOLIGKJØPERFORSIKRING HVA ER DET? Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen man gjør i

Detaljer

ABC for deg som skal kjøpe bolig. En praktisk rettledning i alle fasene av et boligkjøp.

ABC for deg som skal kjøpe bolig. En praktisk rettledning i alle fasene av et boligkjøp. ABC for deg som skal kjøpe bolig. En praktisk rettledning i alle fasene av et boligkjøp. Drømmeboligen eller? Det er mye penger som står på spill når man skal kjøpe drømmeboligen. Derfor er det viktig

Detaljer

Gleden ved å flytte inn i noe helt nytt

Gleden ved å flytte inn i noe helt nytt Gleden ved å flytte inn i noe helt nytt Det er en myte at boligene hadde høyere kvalitet i gamle dager De boligene vi bygger i dag bruker mindre energi og de er tilpasset behov i alle livsfaser De har

Detaljer

Klag straks om du finner feil ved boligen. Publisert :11

Klag straks om du finner feil ved boligen. Publisert :11 Klag straks om du finner feil ved boligen Publisert 2014-02-14 13:11 Arkivfoto: DU BØR KLAGE STRAKS OM DU AVDEKKER FEIL OG MANGLER Boligen bør gjennomgås grundig etter overtakelsen, og det bør reklameres

Detaljer

7 viktige regler om reklamasjon ved boligkjøp

7 viktige regler om reklamasjon ved boligkjøp 7 viktige regler om reklamasjon ved boligkjøp Det kan oppstilles 7 viktige regler for reklamasjon på mangel, ved kjøp av brukt bolig. Av advokat Trond Wåland trond@advokatsylte.no Noen regler er viktigere

Detaljer

BOLIGKJØPERFORSIKRING

BOLIGKJØPERFORSIKRING BOLIGKJØPERFORSIKRING FORSIKRING ER LIKE VIKTIG NÅR DU KJØPER BOLIG SOM NÅR DU SELGER BOLIGKJØPERFORSIKRING HVA ER DET? Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen man gjør i

Detaljer

BOLIGKJØPERFORSIKRING

BOLIGKJØPERFORSIKRING BOLIGKJØPERFORSIKRING FORSIKRING ER LIKE VIKTIG NÅR DU KJØPER BOLIG SOM NÅR DU SELGER Boligkjøperforsikring hva er det? Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen man gjør i

Detaljer

BOLIGKJØPERFORSIKRING

BOLIGKJØPERFORSIKRING BOLIGKJØPERFORSIKRING FORSIKRING ER LIKE VIKTIG NÅR DU KJØPER BOLIG SOM NÅR DU SELGER Boligkjøperforsikring hva er det? Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen man gjør i

Detaljer

Reklamasjon ved kjøp av ny bolig

Reklamasjon ved kjøp av ny bolig Reklamasjon ved kjøp av ny bolig Publisert 2013-02-24 20:59 Reklamasjon ved kjøp av bolig - kjøpers rettigheter og muligheter til å klage Av Advokat Trond Wåland trond@advokatsylte.no Her gis en kort oversikt

Detaljer

KJØPEKONTRAKT Eiendom

KJØPEKONTRAKT Eiendom KJØPEKONTRAKT Eiendom MELLOM SØR-ODAL KOMMUNE OG VEDR. Gnr. 41 bnr. 517, Skarnes i Sør-Odal kommune Denne Avtalen er inngått mellom: SELGER: (heretter benevnt Selger) Navn Sør-Odal kommune Orgnr. Adresse

Detaljer

Reklamasjon på seksjon og fellesarealer. Advokat Morten Fæste Huseiernes Landsforbund

Reklamasjon på seksjon og fellesarealer. Advokat Morten Fæste Huseiernes Landsforbund Reklamasjon på seksjon og fellesarealer Advokat Morten Fæste Huseiernes Landsforbund Lovverket Bustadoppføringslova (lov av 13 juni 1997 nr 43 om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m.) Avtaler

Detaljer

KLAGENE PÅ ENEBOLIG GJELDER OFTEST BADEROM, TAK, DRENERING OG ELEKTRISK ANLEGG.

KLAGENE PÅ ENEBOLIG GJELDER OFTEST BADEROM, TAK, DRENERING OG ELEKTRISK ANLEGG. KLAGENE PÅ ENEBOLIG GJELDER OFTEST BADEROM, TAK, DRENERING OG ELEKTRISK ANLEGG. Men... ansvaret ditt som selger gjelder hele eiendommen; både forhold i og utenfor boligen. Det reklameres over naboforhold,

Detaljer

LANDLIG BELIGGENDE REKKEHUS I HOF, VESTFOLD

LANDLIG BELIGGENDE REKKEHUS I HOF, VESTFOLD SALGSOPPGAVE LANDLIG BELIGGENDE REKKEHUS I HOF, VESTFOLD LANDLIG BELIGGENDE REKKEHUS MED KORT VEI TIL HOF SENTRUM, SKOLE, FRILUFTSOMRÅDE OG GOLFBANE. Prisantydning: kr. 800.000,- Hana Eiendomsmegling Advokatfirmaet

Detaljer

Egne notater: Egne notater: Egne notater: Forbrukerinformasjon om budgivning Sist oppdatert med virkning fra 1. januar 2014, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften.

Detaljer

eiendom HVA KAN DU FORVENTE DEG AV DIN NYE BOLIG? BOLIGSELGERFORSIKRING - NØKKELEN TIL EN TRYGG BOLIGHANDEL

eiendom HVA KAN DU FORVENTE DEG AV DIN NYE BOLIG? BOLIGSELGERFORSIKRING - NØKKELEN TIL EN TRYGG BOLIGHANDEL eiendom HVA KAN DU FORVENTE DEG AV DIN NYE BOLIG? BOLIGSELGERFORSIKRING - NØKKELEN TIL EN TRYGG BOLIGHANDEL ANSVAR OG RISIKO De fleste eiendommer selges i dag as is. Dette forbeholdet betyr at når du som

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Some titel for sales document. Some description for first page image

SALGSOPPGAVE. Some titel for sales document. Some description for first page image SALGSOPPGAVE Some titel for sales document Some description for first page image Prisantydning: 2 323 kr. + omk. Lånetakst: 2 323 kr. Bruttoareal (BTA): 80 kvm. Verditakst: 2 323 kr. Bruksareal (BRA):

Detaljer

Salgsoppgave. Fjordveien 11 3490 Klokkarstua

Salgsoppgave. Fjordveien 11 3490 Klokkarstua Salgsoppgave Fjordveien 11 3490 Klokkarstua OPPLYSNINGER OM SALGSOBJEKTET Eiendom: Eldre industri eiendom med utviklingspotensial til f. eks. bolig. Selger: Rolf Håkon Tønnessen, Kolleveien 15, 3060 Svelvik.

Detaljer

SELV BOLIGEN DIN HAR HEMMELIGHETER - VI TAR OSS AV DE UBEHAGELIGE

SELV BOLIGEN DIN HAR HEMMELIGHETER - VI TAR OSS AV DE UBEHAGELIGE eiendom SELV BOLIGEN DIN HAR HEMMELIGHETER - VI TAR OSS AV DE UBEHAGELIGE EIERSKIFTEFORSIKRING - NØKKELEN TIL EN TRYGG BOLIGHANDEL -1105_Norwegian_Broker_eierskifteforsikring_SELGER.indd 1 07.04.15 09:40

Detaljer

SELV BOLIGEN DIN HAR HEMMELIGHETER - VI TAR OSS AV DE UBEHAGELIGE

SELV BOLIGEN DIN HAR HEMMELIGHETER - VI TAR OSS AV DE UBEHAGELIGE eiendom SELV BOLIGEN DIN HAR HEMMELIGHETER - VI TAR OSS AV DE UBEHAGELIGE - NØKKELEN TIL EN TRYGG BOLIGHANDEL KLAGESAKER FRA BOLIGKJØPERE DE SISTE ÅRENE 25% 20% X 15% HVORFOR HA? Som selger av bolig, uansett

Detaljer

Viktig informasjon til kjøper av bolig og fritidsbolig under oppføring

Viktig informasjon til kjøper av bolig og fritidsbolig under oppføring Rettigheter og forpliktelser ved kjøp av bolig og fritidsbolig under oppføring På de neste sidene skal vi se nærmere på hva som gjelder når du kjøper bolig eller fritidsbolig under oppføring. Hvilke rettigheter

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av bruktbil mellom private

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av bruktbil mellom private Parter Selger Navn: Adresse: Postnr/sted: Tlf.: E-post: Kjøper Navn: Adresse: Postnr/sted: Tlf.: E-post: Side 1 av 6 Kjøretøyopplysninger Kjøretøyets merke og type Årsmodell Første gang registrert Registreringsnr.

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av bruktbil mellom private

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av bruktbil mellom private Om kontrakten Kontrakten kan fylles ut elektronisk eller skrives ut og fylles ut på papir. Forbrukerrådet anbefaler at kontrakten fylles ut elektronisk av partene i fellesskap. Forbrukerrådet oppfordrer

Detaljer

SELV BOLIGEN DIN HAR HEMMELIGHETER - VI TAR OSS AV DE UBEHAGELIGE

SELV BOLIGEN DIN HAR HEMMELIGHETER - VI TAR OSS AV DE UBEHAGELIGE eiendom SELV BOLIGEN DIN HAR HEMMELIGHETER - VI TAR OSS AV DE UBEHAGELIGE EIERSKIFTEFORSIKRING - NØKKELEN TIL EN TRYGG BOLIGHANDEL HVORFOR HA EIERSKIFTEFORSIKRING? Som selger av bolig, uansett boligtype,

Detaljer

Oppdragsnummer: 13090120. Våland. Storgt. 16. Våland - Sentrumsnær enebolig, attraktiv beliggenhet. Fast eiendom

Oppdragsnummer: 13090120. Våland. Storgt. 16. Våland - Sentrumsnær enebolig, attraktiv beliggenhet. Fast eiendom Oppdragsnummer: 13090120 Våland Storgt. 16 Våland - Sentrumsnær enebolig, attraktiv beliggenhet P-rom/BRA: Prisantydning: Ca. 132/150 kvm Kr 2.900.000,- + omk Fast eiendom Sentral beliggenhet på populære

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM

AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM Standardisert mal kan bli endret. Denne avtale ("Avtalen") er inngått den [ ] mellom: (i) Flekkerøy eiendom AS, (org nr.988 759 553), Østerøya 39, 4625 Flekkerøy ("Selger")

Detaljer

(/file/thumb/file/5/ 513614&width=553&height=529&zwidth=553&zheight=529&x=278&y=266.jpg) Her finner du forbrukerrådets GRATIS KJØPEKONTRAKT

(/file/thumb/file/5/ 513614&width=553&height=529&zwidth=553&zheight=529&x=278&y=266.jpg) Her finner du forbrukerrådets GRATIS KJØPEKONTRAKT Kjøpekontrakt bil Publisert 2013-02-24 12:38 (/file/thumb/file/5/ 513614&width=553&height=529&zwidth=553&zheight=529&x=278&y=266.jpg) Her finner du forbrukerrådets GRATIS KJØPEKONTRAKT (http://www.forbrukerradet.no/kontrakter/kontrakter/kontrakt-forkjøp-av-bruktbil-mellom-private-bokmål)

Detaljer

ALT DU VIL VITE OM EIERSKIFTEFORSIKRING

ALT DU VIL VITE OM EIERSKIFTEFORSIKRING ALT DU VIL VITE OM EIERSKIFTEFORSIKRING Innhold 5 6 9 10 12 15 16 19 20 23 27 Hva er eierskifteforsikring? Eierskifteforsikring for deg som skal selge bolig Brukt bolig Hva er forventet levetid? Andelsleilighet

Detaljer

Sjøgarden Boligpanorama

Sjøgarden Boligpanorama Sjøgarden Boligpanorama Dokumenter Bud/ avtale om prosjektert bolig BRUK BLOKKBOKSTAVER Oppdragsnr: 5004/12 Adresse: Sjøgarden,Eidsvåg Undertegnende har inngått avtale om

Detaljer

SALGSOPPGAVE FLOTT SMÅBRUK/TOMT I GVARV I SAUHERAD KOMMUNE

SALGSOPPGAVE FLOTT SMÅBRUK/TOMT I GVARV I SAUHERAD KOMMUNE SALGSOPPGAVE FLOTT SMÅBRUK/TOMT I GVARV I SAUHERAD KOMMUNE Beliggende landlig og usjenert i naturskjønne omgivelser, med mye sol og god utsikt. Her kan man finne roen. Kort vei til sentrumsfunksjoner.

Detaljer

SALG AV TOMTER FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON.. Prisliste. SOLGT. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS.

SALG AV TOMTER FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON.. Prisliste. SOLGT. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS. Selskapet eies av Kristiansund Boligbyggelag Prosjekt AS, Lønnheim Eiendom og Plan AS. SALG AV TOMTER FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON..

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV FAST EIENDOMKAI

AVTALE OM KJØP AV FAST EIENDOMKAI UTKAST 19.11.2014 AVTALE OM KJØP AV FAST EIENDOMKAI Følgende avtale er inngått mellom Tysnes kommune som Selger og Alsaker Brygge AS som Kjøper: 1. Avtalens bakgrunn Selger oppførte på 1970-tallet et kommunalt

Detaljer

Formidling av bolig under oppføring (prosjektmegling)

Formidling av bolig under oppføring (prosjektmegling) Rundskriv Formidling av bolig under oppføring (prosjektmegling) RUNDSKRIV: 21/2011 DATO: 23.06.2011 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Eiendomsmeglingsforetak Advokater som driver eiendomsmegling FINANSTILSYNET

Detaljer

KJØPEKONTRAKT UBEBYGD TOMT

KJØPEKONTRAKT UBEBYGD TOMT Oppgjør nr. KJØPEKONTRAKT UBEBYGD TOMT Kontraktens bestemmelser utfylles av lov 3. juli 1992 nr. 93 om avhending av fast eigedom (avhendingslova) og annen bakgrunnsrett. Mellom selger Stiger Sanness vei

Detaljer

INNOVASJON I BOLIGOMSETNINGEN BEGRENSNINGER I EIENDOMSMEGLINGSLOVEN

INNOVASJON I BOLIGOMSETNINGEN BEGRENSNINGER I EIENDOMSMEGLINGSLOVEN Finansdepartementet Akersgt. 40 Postboks 8008 Dep. 0030 Oslo Saksbehandler: Torgeir Øines Vår dato: 02.09.2010 Vår referanse: Deres dato: Deres referanse: INNOVASJON I BOLIGOMSETNINGEN BEGRENSNINGER I

Detaljer

SALGSOPPGAVE. To fritidsboliger fra Hægeland gård. Idyllisk og solrikt beliggende ved Vråvatn, Prisantydning gnr. 8, brn. 19: kr.

SALGSOPPGAVE. To fritidsboliger fra Hægeland gård. Idyllisk og solrikt beliggende ved Vråvatn, Prisantydning gnr. 8, brn. 19: kr. SALGSOPPGAVE To fritidsboliger fra Hægeland gård. Idyllisk og solrikt beliggende ved Vråvatn, Prisantydning gnr. 8, brn. 19: kr. 550 000,- Prisantydning gnr. 8, brn. 20: kr. 850.000,- Gårds og Småbruksmegleren,

Detaljer

WEB VERSJON AV UTTALELSE I SAK NR,06/1340

WEB VERSJON AV UTTALELSE I SAK NR,06/1340 Dok. ref. Dato: 06/1340-23/LDO-312//RLI 22.05.2007 WEB VERSJON AV UTTALELSE I SAK NR,06/1340 Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelse Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage

Detaljer

Egne notater Forbrukerinformasjon om budgivning Sist oppdatert med virkning fra 1. juli 2010, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften. Informasjonen er utarbeidet av

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Hytte med masse sjarm kr.

SALGSOPPGAVE. Hytte med masse sjarm kr. SALGSOPPGAVE Hytte med masse sjarm Prisantydning: 500 000 kr. + omk. Verditakst: 500 000 kr. Bruttoareal (BTA): Bruksareal (BRA): 42 kvm. 37 kvm. Adresse: Henvendelse: Tom Karlsen Tlf: 91682421 Mail: Tom.k.phuket@gmail.com

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger)

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) KJØPEKONTRAKT mellom Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) og Drøbak Montesorri Stiftelse Organisasjonsnr. 985 039 860 (heretter kalt kjøper) Sign:. Sign.. 1. SALGSOBJEKTET

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR EIERSKIFTEFORSIKRING UTTALELSE KFE - 112 22.12.08

KLAGENEMNDA FOR EIERSKIFTEFORSIKRING UTTALELSE KFE - 112 22.12.08 KLAGENEMNDA FOR EIERSKIFTEFORSIKRING UTTALELSE KFE - 112 22.12.08 Saken omhandler: Fukt- og råteskader i vegger og i bærende konstruksjoner. Selgers rettingsadgang etter avhl. 4-10. Eiendom oppført i 1965,

Detaljer

Røyken - 3 roms Andelsleilighet

Røyken - 3 roms Andelsleilighet Røyken - 3 roms Andelsleilighet Adresse: Boligtype: Prisant.: Spikkestadveien 94 A, 3 etg Leilighet 690 000,- + omk. www.fossco.no Avdeling: Røyken Ansv. megler: Kristine Lauritzen Mobil: 97 67 76 00 E-post:

Detaljer

Heggedal - enebolig med utleiedel

Heggedal - enebolig med utleiedel Heggedal - enebolig med utleiedel Adresse: Boligtype: Prisant.: Plankedalsveien 68 Enebolig m/leilighet 3 950 000,- + omk. www.fossco.no Avdeling: Røyken Ansv. megler: Fred-Ivar Myrseth Mobil: 91 78 52

Detaljer

Eiendomsmeglere er omfattet av hvitvaskingsloven.

Eiendomsmeglere er omfattet av hvitvaskingsloven. Viktig informasjon til kjøper og selger av boligeiendom Denne orienteringen har vi laget for deg som skal kjøpe eller selge bolig gjennom statsautorisert eiendomsmegler. Når du nå har valgt å benytte statsautorisert

Detaljer

Åros - Boligtomt med sjøutsikt

Åros - Boligtomt med sjøutsikt Åros - Boligtomt med sjøutsikt Adresse: Årosfjellet Tomt 40 Boligtype: Boligtomt Prisant.: 1 450 000,- + omk. Avdeling: Røyken Ansv. megler: Preben von Malchus Mobil: 99 54 77 00 E-post: preben.vm@fossco.no

Detaljer

Egne notater Egne notater Egne notater Forbrukerinformasjon om budgivning Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes

Detaljer

SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER

SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER Leveringsbetingelser Ordrer 499,- 10 % frakt 500 1199,- 7,5 % frakt 1200 2499,- 5 % frakt over 2500,- fritt levert På forsendelser til Svalbard tilkommer et tillegg på kr.152,-

Detaljer

ÅROS - Boligtomt med flott utsikt

ÅROS - Boligtomt med flott utsikt ÅROS - Boligtomt med flott utsikt Adresse: Boligtype: Størrelse: Prisant.: Elgtråkket 11 B Tomt bolig 801 kvm 990.000,- + omk. Avdeling: Røyken Ansv. megler: Kristine Lauritzen Mobil: 976 77 600 E-post:

Detaljer

Reklamasjonshåndtering. Kjøpsloven Håndtering i praksis

Reklamasjonshåndtering. Kjøpsloven Håndtering i praksis Reklamasjonshåndtering Kjøpsloven Håndtering i praksis Reklamasjon = stopp i innbetalinger! Kjøpsloven Kapittel I. Virkeområde. 1. Alminnelig virkeområde (1) Loven gjelder kjøp for så vidt ikke annet er

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Bolig med sjarmerende arkitektur, beliggende på landet i Holmestrand kommune.

SALGSOPPGAVE. Bolig med sjarmerende arkitektur, beliggende på landet i Holmestrand kommune. SALGSOPPGAVE Bolig med sjarmerende arkitektur, beliggende på landet i Holmestrand kommune. Beliggende landlig, men samtidig sentralt, med kort vei til sentrumsfunksjoner, fjell, turområder, golfbane mm.

Detaljer

Protokoll i sak 627/2011. for. Boligtvistnemnda 24.04.12

Protokoll i sak 627/2011. for. Boligtvistnemnda 24.04.12 Protokoll i sak 627/2011 for Boligtvistnemnda 24.04.12 Saken gjelder: Krav om prisavslag for arealtap - bolig ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Entreprenøren markedsfører et

Detaljer

VILKÅR OG BETINGELSER

VILKÅR OG BETINGELSER VILKÅR OG BETINGELSER Velkommen til Gustav&Berta Oppskriften du kjøper er kun til eget bruk, og ikke for videre salg eller distribusjon. Alle rettigheter er forbeholdt Gustav&Berta AS. Ved handel på denne

Detaljer

alt du vil vite om eierskifteforsikring

alt du vil vite om eierskifteforsikring alt du vil vite om eierskifteforsikring Innhold 5 6 9 10 12 15 16 19 20 23 27 Hva er eierskifteforsikring? Eierskifteforsikring for deg som skal selge bolig Brukt bolig Hva er forventet levetid? Andelsleilighet

Detaljer

Å kjøpe egen bolig. - En veileder ved kjøp av egen bolig

Å kjøpe egen bolig. - En veileder ved kjøp av egen bolig Å kjøpe egen bolig - En veileder ved kjøp av egen bolig 28 Innhold 1.0 Definisjoner... 31 2.0 Hva er viktig å tenke på når du skal finne bolig... 34 3.0 Visning... 35 4.0 Budgivning... 35 4.1 Hvordan legge

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Enebolig i Bahkiljohka SOLGT. Huset og garasjen

SALGSOPPGAVE. Enebolig i Bahkiljohka SOLGT. Huset og garasjen SALGSOPPGAVE Enebolig i Bahkiljohka Huset og garasjen Prisantydning: 1 750 000 kr. + omk. Lånetakst: 1 450 000 kr. Verditakst: 1 750 000 kr. Bruksareal (BRA): 190 kvm. Adresse: Henvendelse: Hege Grønnvoll

Detaljer

Lier - Stoppenkollen - Ny tomt for salg!

Lier - Stoppenkollen - Ny tomt for salg! Lier - Stoppenkollen - Ny tomt for salg! Adresse: Boligtype: Prisant.: Flåtansvingen 3 Boligtomt 1 740 000,- + omk. www.fossco.no Avdeling: Røyken Ansv. megler: Fred-Ivar Myrseth Mobil: 91 78 52 72 E-post:

Detaljer

HOVEDPUNKTENE I HÅNDVERKERTJENESTELOVE. Hvorfor er loven interessant for takstmenn? Viktig at dere kjenner lovens regler.

HOVEDPUNKTENE I HÅNDVERKERTJENESTELOVE. Hvorfor er loven interessant for takstmenn? Viktig at dere kjenner lovens regler. HOVEDPUNKTENE I HÅNDVERKERTJENESTELOVE Hvorfor er loven interessant for takstmenn? Godt betalte oppdrag! Viktig at dere kjenner lovens regler. Virkeområde m.m. Håndverkertjenesteloven regulerer avtaler

Detaljer

Egne notater Forbrukerinformasjon om budgivning Sist oppdatert med virkning fra 1. juli 2010, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften. Informasjonen er utarbeidet av

Detaljer

Salgsbetingelser for kjøp av varer fra

Salgsbetingelser for kjøp av varer fra Salgsbetingelser for kjøp av varer fra www.radonkompetanse.no Innledning: Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp

Detaljer

Egne notater Egne notater Egne notater Forbrukerinformasjon om budgivning Sist oppdatert med virkning fra 1. juli 2010, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften. Informasjonen

Detaljer

Egne notater Egne notater Forbrukerinformasjon om budgivning Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes

Detaljer

Erfaringer fra saker Boligtvistnemnda

Erfaringer fra saker Boligtvistnemnda Erfaringer fra saker Boligtvistnemnda Fagdagene Oslo 5. - 6. november 2014 Siv. ing. Svein Gloslie Boligprodusentenes Forening Nemndas sammensetning nå Lasse Simonsen Arne Sporaland Jan Chr. Ruud Varamann

Detaljer

Egne notater Egne notater Egne notater Forbrukerinformasjon om budgivning Sist oppdatert med virkning fra 1. juli 2010, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften. Informasjonen

Detaljer

SALGSOPPGAVE SKOGSEIENDOM VED ALPIN- OG HYTTEOMRÅDET PÅ LIFJELL I BØ KOMMUNE I TELEMARK

SALGSOPPGAVE SKOGSEIENDOM VED ALPIN- OG HYTTEOMRÅDET PÅ LIFJELL I BØ KOMMUNE I TELEMARK SALGSOPPGAVE SKOGSEIENDOM VED ALPIN- OG HYTTEOMRÅDET PÅ LIFJELL I BØ KOMMUNE I TELEMARK Meget attraktiv skogseiendom beliggende ved Lifjell skisenter i Bø kommune i Telemark. Nærhet til eksisterende hytteområder.

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering 8. Risikoen for varen 9. Angrerett 10. Undersøkelsesplikt

Detaljer

Lagerbygg - Tromsøya. Tromsøya sør. Næringseiendom/kombinasjonslokale. Prisantydning: kr 1.900.000,-

Lagerbygg - Tromsøya. Tromsøya sør. Næringseiendom/kombinasjonslokale. Prisantydning: kr 1.900.000,- Lagerbygg - Tromsøya Tromsøya sør. Næringseiendom/kombinasjonslokale Prisantydning: kr 1.900.000,- Fakta om eiendommen Oppdragsansvarlig med kontaktinfo Tomi C.Johansen Epost: tomi.johansen@dnbeiendom.no

Detaljer

Kjøpekontrakt. Navn Fødselsnr/Org.nr. Telefon. dagfinn.jensen@getmail.no

Kjøpekontrakt. Navn Fødselsnr/Org.nr. Telefon. dagfinn.jensen@getmail.no Kjøpekontrakt Selger Navn Trendheimêaptistmenisbä_._ Postboks185TiHer,7476Trondheim Fødselsnr /Org nr Telefon _9_38977224 E-p-cfsíadresse harald.s.mahlum@sintef.no Kjøper Navn Fødselsnr/Org.nr. Telefon

Detaljer

KAP. 2 AVHENDINGSLOVA OG AVHENDINGSAVTALEN

KAP. 2 AVHENDINGSLOVA OG AVHENDINGSAVTALEN Innholdsfortegnelse FORORD.............................................. 11 KAP. 1 INNFØRING.................................... 13 1.0 Innledning. Avhendingsrett og formuerett............... 13 1.1 Kort

Detaljer

Kjøpekontrakt Tomtegrunn på Kråkvåg i Ørland kommune

Kjøpekontrakt Tomtegrunn på Kråkvåg i Ørland kommune Tomtegrunn på Kråkvåg i Ørland kommune KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Staten, v/forsvarsdepartementet, v/ Forsvarsbygg Skifte eiendom Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo 0105 Oslo Org.nr: 975 950 662 heretter

Detaljer

Hattfjelldal garasje

Hattfjelldal garasje Hattfjelldal garasje Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no Hattfjelldal Garasje Kort sagt - Verksted/garasje, Sandlager og Rubbhall - Rett ved Hattfjelldal sentrum - Romslig tomt - Sandlager

Detaljer

Spørsmål 2. Problemstillingen dreier seg om LAS har rett til å heve leiekontrakten.

Spørsmål 2. Problemstillingen dreier seg om LAS har rett til å heve leiekontrakten. Spørsmål 1 Problemstillingen i oppgaven dreier seg om Peder Ås har avgitt en rettslig forpliktende aksept om at avtalen med Lunch AS avsluttes uten ytterlige forpliktelser for Lunch AS. Grensen mellom

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innledning Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Hytte "Østheim" på Myking i Nes kommune SOLGT. Sett nedenfra

SALGSOPPGAVE. Hytte Østheim på Myking i Nes kommune SOLGT. Sett nedenfra SALGSOPPGAVE Hytte "Østheim" på Myking i Nes kommune Sett nedenfra Prisantydning: 750 000 kr. + omk. Bruttoareal (BTA): Bruksareal (BRA): Adresse: Henvendelse: Sølve Grimkelsrud Tlf: 90756134 Mail: grimkelsrud@gmail.com

Detaljer

Byggeklar tomt i Nermoveien 10

Byggeklar tomt i Nermoveien 10 Byggeklar tomt i Nermoveien 10 Attraktiv tomt i et veletablert og barnevennlig område med kort vei til det meste. - Gangavstand til skoler (alle trinn) - ca. 2 km vest for Fauske sentrum - Kort gange til

Detaljer

Bolig i både gode og gode dager. Forsikring mot doble bokostnader Hele 10 års reklamasjonsfrist Dette er Trygg Handel fra Skanska Bolig

Bolig i både gode og gode dager. Forsikring mot doble bokostnader Hele 10 års reklamasjonsfrist Dette er Trygg Handel fra Skanska Bolig Bolig i både gode og gode dager Forsikring mot doble bokostnader Hele 10 års reklamasjonsfrist Dette er Trygg Handel fra Skanska Bolig Nyhet! Boligkjøp med lave skuldre Boligkjøp er en av de største, viktigste

Detaljer

EIENDOMSMEGLERS ANSVAR FOR SELGER

EIENDOMSMEGLERS ANSVAR FOR SELGER Eiendomsmeglers solidaransvar med selger Publisert 2011-03-01 22:51 Foto: Illustrasjonsbilde EIENDOMSMEGLERS ANSVAR FOR SELGER En oversikt over boligkjøpers mulighet til å fremsette krav overfor eiendomsmegler,

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Fjellhytte til salgs. 670 000 kr. 750 000 kr.

SALGSOPPGAVE. Fjellhytte til salgs. 670 000 kr. 750 000 kr. SALGSOPPGAVE Fjellhytte til salgs Prisantydning: 690 000 kr. + omk. Lånetakst: Verditakst: 670 000 kr. 750 000 kr. Bruttoareal (BTA): Bruksareal (BRA): 78 kvm. 72 kvm. Adresse: Henvendelse: Tom Erik Carlsen

Detaljer

Disse kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiverne (Oppdragsgiver), og den part som påtar seg å levere produktene og tjenestene (Leverandør).

Disse kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiverne (Oppdragsgiver), og den part som påtar seg å levere produktene og tjenestene (Leverandør). VEDLEGG 1: KONTRAKTSBESTEMMELSER. 1. Anvendelse Disse kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiverne (Oppdragsgiver), og den part som påtar seg å levere produktene og tjenestene (Leverandør). Eventuelle

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Staten, v/forsvarsdepartementet, v/ Forsvarsbygg Skifte eiendom Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo 0105 Oslo Org.nr: 975 950 662 heretter kalt selger og Selger: Rissa kommune

Detaljer

Vi viser til hyggelig befaring av ovennevnte eiendom den <*> sammen med deg.

Vi viser til hyggelig befaring av ovennevnte eiendom den <*> sammen med deg. Øyvind Harold Ellingsen Hunstadsvingen 6 a 5053 BERGEN Vår ref.: 34863/AAS BERGEN, 04.04.2016 MEGLERTAKST Godviksvingene 113, andel nr., i i Bergen kommune. Vi viser til hyggelig befaring av ovennevnte

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Stener Søreng fnr. : Stener Søreng selger herved sin eiendom gnr. 102 bnr. 40 i Hemne kommune til Rostimo Eiendom AS.

KJØPEKONTRAKT. Stener Søreng fnr. : Stener Søreng selger herved sin eiendom gnr. 102 bnr. 40 i Hemne kommune til Rostimo Eiendom AS. KJØPEKONTRAKT Mellom Stener Søreng fnr. : 190359 45191 heretter kalt "selger" og Rostimo Eiendom AS org.nr.: 912 552 403 heretter kalt "kjøper", er i dag inngått følgende kjøpekontrakt: 1. Salgsobjekt,

Detaljer

SMÅBRUK I HOF KOMMUNE I VESTFOLD.

SMÅBRUK I HOF KOMMUNE I VESTFOLD. SALGSOPPGAVE SMÅBRUK I HOF KOMMUNE I VESTFOLD. Landlig og solrikt beliggende gårdsbruk i Hof kommune i Vestfold, meget velegnet til hestehold Prisantydning: kr. 3.200.000,- Gårds og Småbruksmegleren, Advokatfirmaet

Detaljer

Boligkjøp med full fart og bind for øynene?

Boligkjøp med full fart og bind for øynene? Boligkjøp med full fart og bind for øynene? Torgeir Øines, Forbrukerrådet SINTEF Byggforsk-seminar: Boligkjøp risikosport uten sikkerhetsnett? 10.03.2011 Full fart? Full fart? Full fart? Likvid marked

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Fin hyttetomt i Flateby SOLGT

SALGSOPPGAVE. Fin hyttetomt i Flateby SOLGT SALGSOPPGAVE Fin hyttetomt i Flateby Prisantydning: 325 000 kr. + omk. Tomtestørrelse Adresse: Gjeddevannsveien 54, 1911 FLATEBY Henvendelse: Tom-Ivar Berntzen Tlf: 90119612 Mail: t.berntz@getmail.no SOLGT

Detaljer

Hvis du ikke protester på kravet og heller ikke betaler innen fristen, finnes det klare bestemmelser for den videre inndrivingen av kravet.

Hvis du ikke protester på kravet og heller ikke betaler innen fristen, finnes det klare bestemmelser for den videre inndrivingen av kravet. Inkasso Det gjelder særlige regler for inndriving av pengekrav. Reglene finnes i inkassoloven og i inkassoforskriften. Loven er ufravikelig overfor deg som forbruker. Det betyr at de som driver inn krav

Detaljer

Bransjenorm markedsføring av boliger

Bransjenorm markedsføring av boliger Bransjenorm markedsføring av boliger Bransjenormen er utviklet av bransjen, representert ved Eiendomsadvokatenes servicekontor, Eiendomsforetakenes forening, Norske Boligbyggelags Landsforbund, Norges

Detaljer

EINMOEN. Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

EINMOEN. Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no EINMOEN Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no Einmoen Garasje Kort sagt - Anleggsbrakke, Garasje og lagerhall - 15 km fra Nesna sentrum - Stor tomt LIGGER RETT VED FV 17 Boligtype Næringsbygg

Detaljer

Oppdragsnummer: 19080476. Sandnes. Kvellurveien 58. Ny spennende bolig med 5 soverom og 3 stuer! www.svelabygg.no

Oppdragsnummer: 19080476. Sandnes. Kvellurveien 58. Ny spennende bolig med 5 soverom og 3 stuer! www.svelabygg.no Oppdragsnummer: 19080476 Sandnes Kvellurveien 58 Ny spennende bolig med 5 soverom og 3 stuer! P-rom/BRA: Prisantydning: Ca. 200/208 kvm Kr 5.800.000,- + omk www.svelabygg.no Moderne og eksklusiv enebolig

Detaljer

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company 1. Avtalen Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom

Detaljer

Avhendingslova - Kontrakt om kjøp av ny bolig eller fritidsbolig som er fullført. (Eierseksjon)

Avhendingslova - Kontrakt om kjøp av ny bolig eller fritidsbolig som er fullført. (Eierseksjon) BYGGBLANKETT 3428 Avhendingslova - Kontrakt om kjøp av ny bolig eller fritidsbolig som er fullført. (Eierseksjon) Avhendingslova (avhl.) som er vedlagt, gir kjøperen rettigheter som ikke kan innskrenkes

Detaljer

KJØPEKONTRAKT 1. SALGSOBJEKT / KJØPESUM

KJØPEKONTRAKT 1. SALGSOBJEKT / KJØPESUM Oppdragsnummer: 70100062 Omsetningsnummer: 0 KJØPEKONTRAKT Kontraktens bestemmelser utfylles av lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) av 3. juli 1992 nr. 93 og annen bakgrunnsrett. Mellom:

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Sunnaas Sykehus HF Org.nr: 883 971 752 heretter kalt Selger og Kjøper: Askim Kommune Org.nr: 840 894 312 heretter kalt Kjøper er i dag inngått følgende avtale: 1. SALGSOBJEKTET

Detaljer

Avhendingslova - Kontrakt om kjøp av ny bolig eller fritidsbolig som er fullført. (Eierseksjon)

Avhendingslova - Kontrakt om kjøp av ny bolig eller fritidsbolig som er fullført. (Eierseksjon) BYGGBLANKETT 3428 Avhendingslova - Kontrakt om kjøp av ny bolig eller fritidsbolig som er fullført. (Eierseksjon) Avhendingslova (avhl.) som er vedlagt, gir kjøperen rettigheter som ikke kan innskrenkes

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Vertikaldelt stor hytte Veslegrenda, Vrådal

SALGSOPPGAVE. Vertikaldelt stor hytte Veslegrenda, Vrådal SALGSOPPGAVE Vertikaldelt stor hytte Veslegrenda, Vrådal Prisantydning: 1 740 000 kr. + omk. Lånetakst: 1 540 000 kr. Bruttoareal (BTA): 103 kvm. Verditakst: 17 400 000 kr. Bruksareal (BRA): 93 kvm. Adresse:

Detaljer

Nabolagsprofil TM Greåkerveien 98 1718 Greåker BELIGGENHET STEDER AV INTERESSE Tilhørighet Kommune Grunnkrets Kirkesogn Sarpsborg Helleskjær Greåker Steder i nærheten Yven 1,8 km * Alvim 2,0 km * Alvimhaugen

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Fritidsbolig på Ytre Øksningan i Herøy-N. Sonjahuset på Ytre Øksningan i Herøy Gnr. 7/ kr kr.

SALGSOPPGAVE. Fritidsbolig på Ytre Øksningan i Herøy-N. Sonjahuset på Ytre Øksningan i Herøy Gnr. 7/ kr kr. SALGSOPPGAVE Fritidsbolig på Ytre Øksningan i Herøy-N. T Sonjahuset på Ytre Øksningan i Herøy Gnr. 7/113 1 360 000 kr. 1 600 000 kr. Bruttoareal (BTA): Bruksareal (BRA): 93 kvm. 93 kvm. SO Lånetakst: Verditakst:

Detaljer

KJØPEKONTRAKT om rett til selveiet bolig under oppføring med tomt

KJØPEKONTRAKT om rett til selveiet bolig under oppføring med tomt KJØPEKONTRAKT om rett til selveiet bolig under oppføring med tomt For megler: Oppdragsnr.: Formidlingsnr.: Kontraktens bestemmelser utfylles av bustadoppføringslova (buofl) av 13. juni nr. 43 1997 og annen

Detaljer