Læretid i utlandet: Manual for lærlinger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Læretid i utlandet: Manual for lærlinger"

Transkript

1 Læretid i utlandet: Manual for lærlinger av Gard Tekrø Internasjonalt Servicekontor, Oppland

2 Innhold Innledning Grunner til å reise utenlands Fordeler Fordeler for deg som lærling Kommentarer Fordeler for arbeidsgiveren eller skolen din Spesielle ferdigheter eller bare motivasjon Personlige egenskaper Fritid Hvordan oppføre seg på jobben Komme hjem Språkferdigheter Ordbøker Språkkurs Engelsk Kulturelle forberedelser Praktiske forberedelser Kontrakter Helse og forsikring Tredjeparts arbeidsforsikring Europeisk helsekort Arbeids- og oppholdstillatelser CV Økonomi Boforhold Transport Til og fra flyplassen i Norge Til og fra flyplassen i utlandet Evaluering og sertifisering Europass Referansebrev Brev fra arbeidsgiver eller skole i Norge Konklusjon Vedlegg Huskeliste

3 INTRODUKSJON Denne veiviseren er en del av ett sett med guidebøker som er laget gjennom et pilotprosjekt: Pro Europass lærlinger over grenser, finansiert av EU-kommisjonen. Guidebøkene er et resultat erfaringer samlet gjennom dette prosjektets forskjellige utvekslinger og andre lærlingutvekslinger. Målet med disse bøkene er å hjelpe organisasjoner og bedrifter til å høyne kvaliteten på lærlingutvekslingene sine til andre land. I lærlingopplæringen er det mange aktører som bør vite noe om hvordan forbereder seg og gjennomfører en utplassering i utlandet. Derfor har disse bøkene blitt laget til forskjellige målgrupper som arbeider med lærlinger og har fått følgende titler: Manual for beslutningstakere Manual for lærlinger Manual for yrkesrettede videregående skoler Manual for instruktører i bedrifter Alle bøkene kan brukes uavhengig av hverandre, selv om det i bøkene referert til de andre bøkene. Utgangspunket for denne boken er basert på ulike felles Europeiske mobilitetsverktøy for kvalitetskontroll. Dette er gjort for å vise fellesskapet mellom Europass, sertifikat-tillegg og Euro- CV. Disse guide bøkene er ment å være til støtte og rettesnor og kan ikke dekke alle mulige eventualiteter som kan oppstå under planlegging og gjennomføring av en lærlingutplassering Forfattere: Ms. Monika Petermandl, Ms. Angelika Ehrenhofer (University of Applied Sciences for Communication and Business Management, Austria), Mr. Gard Tekrø (International Service Office of Oppland, Norway), Ms. Sisko Temmes (Amiedu, Finland), Mr. Horst Trodler (ABB Training Center Rhein-Neckar GmbH, Germany), Ms. Sari Turunen-Zwinger (City of Helsinki / Education department / Apprenticeship Training Centre, Finland). Forfatterne takker Ms. Pia Hegner fra Cirius (Denmark), Ms. Susana Saez-Garcia fra IFA (Austria), Ms. Gertrud Burtscher (student ved Vienna University of Economics and Business Administration), Mr. Arthur Schneeberger fra Institute for research on Qualification and Training of the Austrian Economy (Austria) og alle Pro Europass project partnere for støtte og hjelp.

4 Manual for lærlinger - innledning Denne manualen er skrevet for å forberede lærlinger for utenlandsopphold i løpet av læretiden. Manualen er basert på erfaringer fra Leonardo da Vinvi-prosjektet PRO EUROPASS og andre prosjekter som Internasjonalt Servicekontor for Oppland er involvert i. PRO EUROPASS har partnere partners from Finland, Tyskland, Østerrike, Danmark og Norge og innholdet i manualen er derfor hovedsakelig bygget på erfaringer fra disse landene. Manualen er tenkt å være en oppskriftsbok for lærlinger som ønsker å reise utenlands og vil forhåpentligvis være nyttig for både lærlinger og de som bistår dem i å få drømmene sine oppfylt! Lykke til og god tur! Gard Tekrø Prosjektleder Internasjonalt Servicekontor for Oppland

5 Hvorfor dra til utlandet som lærling? Det er mange gode grunner til å dra til i utlandet for arbeidsutplassering. To åpenbare grunner er selvfølgelig språkopplæring og hva en kaller interkulturell kompetanse. Varigheten av oppholdet er selvfølgelig av betydning her; desto lengre oppholdet er som det, jo bedre blir forståelsen av språket og den utenlandske kulturen. Et viktig aspekt er den personlige utviklingen for deg som lærling. Evnen til å tilpasse seg til nye omgivelser, lære seg til å ta initiativ, bli mer tolerant og moden er alle nøkkelord i denne forbindelse. Når du drar til utlandet, tvinges du til å gjøre justeringer i forhold til din atferd, både personlig og profesjonelt, og en slik utplassering er svært effektiv for å tilegne seg slike ferdigheter. Det er stor interesse blant unge mennesker for å reise og arbeide i utlandet. Det er en naturlig konsekvens av økt globalisering og at det har blitt enklere å reise. Noen grunner for deg til å dra utenlands: Sterkt fokusert i media virksomheter, skoler og myndigheter fremhever betydningen av å ha en arbeidsstyrke med en internasjonal bakgrunn Reising er sett på som et middel til å få oppfylt sine drømmer Eksempelets makt: Du ser at andre reiser Muligheter gitt av skoler, myndigheter og Europeiske mobilitetsprogrammer, slik som for eksempel Leonardo da Vinci og Erasmus Fokus på generelle ferdigheter heller enn spesifikke ferdigheter. Modenhet og fleksibilitet er ferdigheter blir sett på som stadig viktigere for arbeidstakere for å stå rustet til å møte de konstante forandringene i arbeidsmarkedet. Utplassering i utlandet sees på som et av nøkkelpunktene for å utvikle generelle ferdigheter. Positive erfaringer med arbeidsplasseringer i utlandet senker terskelen for senere studier eller arbeidsperioder i utlandet. Gjennom å kombinere arbeidsmessige ferdigheter studier av språk og kulturell forståelse, får du som lærling en enestående basis for forståelse av andre kulturer. Fordeler for deg som lærling eller de smarte tingene du kan fortelle deg selv for å bli overbevist Det er mange gode grunner til å reise utenlands mens du er lærling. Først og fremst bør du tenke på at det er få som får denne muligheten. Derfor kommer du til å være svært populær på arbeidsmarkedet når du er ferdig med utdannelsen. Det er ingen tvil om at et utenlandsopphold ser bra ut på CV en din! At du har bodd i utlandet forteller en arbeidsgiver at du tar initiativ og er villig til å ta en utfordring. Videre viser det at du har vært i utlandet at du er tilpasningsdyktig. Dette er ferdigheter som er sett på som svært viktige av de fleste arbeidsgivere. Når du jobber i et annet land, vil du plukke opp ferdigheter som du normalt sett ikke ville tilegnet deg på læreplassen i hjemlandet. Ting gjøres på ulik måte i forskjellige land. En mengde ting vil imidlertid være like og du vil være i stand til tilpasse de ferdigheter du allerede har og utnytte disse. Resultatet er at du utvider din horisont, vokser personlig og blir en bedre arbeidstaker.

6 De fleste lærlinger sier at de vokser personlig når de tilbringer tid utenlands. De lærer hvordan de skal forholde seg til en annen kultur og mennesker med en annen bakgrunn. Mange lærlinger sier at de har lært masse om seg selv. De lærer å klare seg uten sikkerhetsnettet hjemme. Noen gode argumenter som du kan tenke på for å overbevise deg selv om at det å reise utenlands er det riktige å gjøre: Økt sosial intelligens og nøkkelkvalifikasjoner (selvtillit, evne til problemløsning, modenhet osv.) Språkferdigheter Innsikt i en annen kultur Nye venner og et nyttig nettverk for framtiden Nye ideer En annen tilnærming til din utdannelse En bredere plattform både faglig og sosialt Kommentarer For å overbevise deg ytterligere, hør hva andre lærlinger har sagt (og i tilfelle du lurer; alt er sant!) Norsk jente, 19 år gammel, blomsterdekoratør i sitt andre år som lærling, i Nederland i 14 uker. Sp: Hvilke arbeidsoppgaver hadde du i utlandet? Sv: Det varierte. Tok i mot bestillinger, ekspederte, lagde blomsterdekorasjoner osv. Jeg fikk gjøre akkurat de samme tingene som de andre som jobbet i butikken. Jeg fikk lov til å gjøre mye mer enn jeg hadde trodd før jeg dro! Sp: Hvordan ble du behandlet på arbeidsplassen? Sv: Jeg ble behandlet som en vanlig ansatt. Jeg ble på ingen måte sett på som en lærling (på en positiv måte!). Det var mange unge folk som jobbet der, noe som gjorde det lett å få venner. Alle var opptatt av at jeg skulle ha det bra! Sp: Hvordan vil du vurdere oppholdet ditt på en skala fra 1 til 10? Sv: Det må bli en nier! Norsk jente, 20 år gammel, omsorgsarbeider, siste del av første år som lærling, Spania i 14 uker dette er ei jente som knapt kunne et ord med spansk før hun reiste! Sp: Beskriv ditt sosiale liv mens du va i utlandet. Hva gjorde du i fritiden? Sv: Det var veldig bra! Jeg fikk en masse nye venner som jeg fremdeles holder kontakten med. Jeg ble kjent med mange fine mennesker gjennom jobben og språkkurset som jeg tok. Jeg tror ikke jeg hadde det kjedelig et sekund mens jeg var der! Sp: Hvordan vil du vurdere oppholdet ditt på en skala fra 1 til 10? Sv: Kan jeg si 50? Jeg hadde det helt fantastisk! Jeg har absolutt ingenting å klage over. Hvis jeg fikk sjansen, ville jeg reist igjen når som helst! Jeg har lært utrolig mye spesielt om meg selv, men også om omsorgsyrket. Fordeler for arbeidsgiveren eller skolen din hjemme eller de smarte tingene du kan fortelle sjefen for å overbevise han om å la deg dra Det er liten tvil om at du vokser ved å tilbringe tid i utlandet. De fleste lærlinger sier at de utvikler seg både personlig og profesjonelt ved å leve i et annet land. Dette er åpenbart fordelaktig ikke bare for deg selv, men også for arbeidsgiveren din i hjemlandet. I de fleste

7 tilfeller, får virksomheten en arbeidstaker som er sikrere, mer motivert og som står sterkere rustet til å takle utfordringer. Virksomheter som deltar i student- og lærlingutveksling vil ofte være mer attraktive for unge mennesker. Det antas derfor at virksomheter som har et tilbud om utenlandsopphold for lærlinger, vil trekke til seg de beste lærlingene. Dette har selvfølgelig stor betydning for virksomhetens videre utvikling. Det er også fordelaktig for virksomheten at nye ideer kommer inn i organisasjonen. Dette kan bety forbedrede prosedyrer på flere områder. Om du arbeider for en liknende virksomhet i utlandet, kan du bli en viktig kilde til informasjon og inspirasjon! Spesielle ferdigheter eller bare motivasjon Å reise på en arbeidsplassering i utlandet for en kortere eller lengre periode er en stor utfordring for de fleste mennesker. Det er mange ting å tenke på både praktisk og mentalt. Det er imidlertid viktig å huske at du ikke trenger å ha ekstraordinære ferdigheter for å bli en reisende lærling. Du kommer langt med motivasjon og gode forberedelser. De mentale forberedelsene, eller det som foregår inne i hodet ditt, er kanskje viktigere enn noe annet. Noen viktige spørsmål du bør spørre deg før du reiser: Vet jeg hva utplasseringen går ut på? Vet jeg hva ansvaret mitt blir? Har jeg mottatt en plan for arbeidet mitt? Vet jeg hvem jeg skal snakke med dersom noe skjer? Har jeg diskutert det nøye med familien min, venner, arbeidsgiver, kjæresten? Hvordan tror jeg det blir å være i utlandet for en kortere eller lengre periode? Hva om utplasseringen ikke svarer til forventningene? Hva om jeg blir behandlet annerledes av sjefen eller mine kolleger enn hjemme? Hva gjør jeg for å få venner? Alle disse spørsmålene er viktige å tenke på og snakke om. Snakk med foreldre, venner, lærere og de som organiserer utplasseringen. Forestill deg det verste som kan skje og tenk på mulige utveier dersom du skulle være uheldig! NB! Noen internasjonale koordinatorer (de som organiserer utplasseringer) bruker personlighetstesterer for å få et grundig inntrykk av lærlinger han eller hun vurderer å sende til utlandet. Slike tester kan både bli brukt til å finne passende kandidater og til en forberedende samtale mellom koordinatoren og den som skal reise. Testene forteller litt om kjennetegn ved et menneskes personlighet og er følgelig et nyttig instrument for å forberede lærlingen før avreise. Slike tester varierer i innhold og framstilling, men gir som oftest liknende resultat. Personlige ferdigheter eller hva du bør være for å ha utbytte av et utenlandsopphold

8 Det viktigste når du skal reise utenlands i læretiden, er at du har de personlige egenskapene og motivasjonen som kreves. Dette betyr at du takler å dra et sted der du ikke kjenner noen. Dette er selvfølgelig mest vanskelig og utfordrende om du drar alene. Fritid ikke nødvendigvis bare festing Tenk deg dette litt: Du kommer fram til bestemmelsesstedet kanskje alene i et land du kanskje ikke har vært i før. Kanskje du har lest noe om stedet, folket og kulturen. Kanskje har du hørt at folket er vennlig og elsker å lære utlendinger å kjenne Dette betyr ikke nødvendigvis ikke at folk kommer til å lete deg opp. Du må finne dem! Dette er ikke så helt enkelt alltid i hvert fall ikke for alle mennesker. De fleste av oss må investere og yte noe selv og søke steder hvor vi finner folk med de samme interessene som oss. For noen kan dette fortone seg som veldig skummelt, og gjemmer seg i stedet for å være på offensiven. Det er dessverre ingen lett utvei. Du MÅ finne arenaer der du har muligheten til å møte venner. Nøkkelordet er: Deltakelse. Men hvordan finne disse arenaene? Bruk fantasien! Her er noen tips som kanskje kan hjelpe deg litt på vei: Kanskje vet kontaktpersonen din om folk som du kan leke med? Av og til arrangeres sosiale sammenkomster for utlendinger. Si ikke nei til slike invitasjoner! Kanskje møter du noen som er i samme båt som du Dine kolleger: Utmerket arena! Forsøk være imøtekommende og vennlig. Spør dem masse spørsmål om området. Bra steder for å gå ut? Kino? Severdigheter? Er du sportsinteressert? Dra på et treningsstudio eller besøk et idrettslagr! Kanskje det er mulig å ta kontakt med idrettslag før du drar? Er du musikkinteressert eller spiller du et instrument selv? Det er store sjanser for at det er folk der som er like interessert i dette som du. Dra på konserter eller finn en musikkforretning! Litteratur? Museer? Finn biblioteket. Besøk turistkontoret! Her finner du gratis kart, aktivitetskalendre og mye annet nyttig stoff. Ungdomklubber? Hvordan oppføre seg på jobben det viktige førsteinntrykket De første dagene eller ukene på jobb er alltid vanskelige det spiller ingen rolle hvor eller hvilket land du arbeider i. Det er ikke lett å være grønnskolling! Du blir voktet på av sjefen og av dine kolleger. Deres førsteinntrykk av deg er svært avgjørende. Du kan gjøre mye for å skape et godt førsteinntrykk: Kle deg passende! Tenk land, kultur og arbeidssted spør deg fore før du forlater Norge! Når du presenterer deg selv, vær konsentrert, slik du husker navn og posisjon. Gjenta hvert navn for deg selv og forsøk å lage deg et system som gjør at du husker det Ha et fast håndtrykk, men ikke så hardt at du knuser bein i hånda på den du hilser på! Når du sitter eller står, hold ryggen rett. Ikke vær en slappfisk! Når du gir et godt førsteinntrykk, vil du utstråle selvtillit. Minn deg selv på at du er flink og at du kan mye. Du kan gjøre mye de første ukene for å gjøre livet ditt lettere: Tilrettelegg privatlivet ditt slik at du kan konsentrere deg om den nye jobben Lær deg hvordan sjefen din liker å kommunisere: E-post? Skriftlig? Huskelister? Personlig kontakt?

9 En ny jobb krever å lære mange nye ting. De som er flinke til å lære, er gode lyttere, observerer og spør spørsmål. Spør ikke spørsmål før du har lyttet og observert. Ta notater når du får informasjon, slik at du ikke behøver å spørre det samme spørsmålet igjen. Organisasjonen har kanskje en åpen-dør-politikk, men det betyr ikke at det er en invitasjon til å avbryte sjefen eller kolleger i utide. Vurdér hvert problem, slik at du kan formulere klare og relevante spørsmål. Hvis det er mulig, så bør du samle opp spørsmål for å minimalisere avbrytelsene. Vær våken og forsøk å finne ut hva folk virkelig mener. Tenk på dette, for eksempel: Når noen sier, "Jeg vil gjerne ha dette gjort så fort som mulig. Betyr det 20 minutter eller 20 dager? Be om spesifikke tidsrammer! Spør sjefen hvordan du blir vurdert. Hvis du vet hva som forventes av deg, vil det minske sjansen for misforståelser. Lær deg å kjenne menneskene bak titlene. Finn ut så mye du kan om hvordan de prioriterer, målene deres og interesser. Forståelse for hva som motiverer dem, gjør deg bedre i stand til å kommunisere med dem. Når du begynner i en ny jobb, kommer du helt sikkert til å gjøre mange feil. Ikke skjul feilene dine og skyld ikke på andre! Innrøm dem og lær av dem. Å komme overens med de andre på jobben, er minst like viktig som dine praktiske ferdigheter. I et nytt miljø, tar det tid å bli kjent, men jobb hardt, og du vil lykkes! Til slutt; vær høflig, oppfører deg naturlig måte og fremhev din vilje til å lære! Å komme hjem takler du det også? Du bør nå være klar over at du kan forvente deg et kultursjokk når du drar utenlands. Men hva når du kommer hjem? Noen lærlinger får sjokk når de kommer hjem også. De vil gjerne fortelle hele verden hva de har erfart i utlandet og hvor fantastisk (forhåpentligvis) det var. Når de ser at det meste er nøyaktig likt som da de forlot det og at folk ikke er så interessert i å høre på det en har å fortelle, faller mange inn i en lett depresjon. Dette kaller ofte en etterferiedepresjon. Det er tilstanden mange befinner seg i etter en lang ferie eller en lang periode hjemmefra. Det er viktig huske at dette er en helt normal reaksjon og at den kan unngås dersom du er klar over det.

10 Figuren under beskriver situasjonen slik mange lærlinger føler det når de er i utlandet over en lengre periode 1) Ankomst føles fantastisk, nye opplevelser, spennende 3) Etter et par uker/måneder lærer hvordan ting fungerer, får nye venner, mestrer den nye kulturen 5) Et par uker/måneder hjemme tilbake til hverdagen. Utnytter og setter pris på det du har opplevd 2) Første dager/uker -Første dager/uker kultursjokk, hverdagsliv, lengte hjem 4) Hjemkomst lengte tilbake til utlandet, lengte etter noen å dele det med, alt stått stille hjemme. Feriedepresjon Forklaring: W -FIGUREN illustrerer de forskjellige psykiske nivåene du går gjennom når du drar på en arbeidsplassering til utlandet. 1, 3 og 5 illustrerer gode - nivåer, mens 2 og 5 representerer negative nivåer. Dette er selvfølgelig bare et eksempel, men mange lærlinger har forklart at dette er måten de har følt det på. Det viktige er å være klar over at det foregår prosesser inne i deg, slik at du står bedre rustet til å kunne håndtere dem. Språkferdigheter...

11 eller hvordan spørre hvor toalettet er En vanlig bekymring for mange lærlinger som drar til utlandet, er frykten for ikke å ha de nødvendige språkferdigheter. Dette er selvfølgelig et viktig punkt, men det bør ikke stanse noen fra å prøve. Du bør imidlertid lære deg noen ord og fraser før du drar til utlandet. Husk at du lærer mye ved å studere selv: Noen tips: Gå på til et bibliotek og lån et språkkurs. Hvis du har tilgang på en datamaskin, bør du låne en CD-ROM versjon. Ellers så er kassetter selvfølgelig også et godt alternativ. Undersøk om det er folk i ditt nærområde som kan språket. Vær ikke redd for å spørre folk om hjemlandet deres eller språket deres! De fleste er bare glade for å kunne hjelpe til. Snakk med andre lærlinger som har reist til det samme landet som du har reist til. Bruk Internett! Her finnes utrolig mye informasjon! Det er finnes også språkkurs og ordbøker på Internett. Nyttige lenker: Ordbøker: - Finsk til Engelsk - Finsk til Engelsk - Norsk til Engelsk Norsk til Engelsk - Dansk til Engelsk - Skandinavisk ordbok - Forskjellige språk - Forskjellige språk - Forskjellige språk - Oversettelser av fag- og studieretninger Other: EYP: European Youth Portal to be launched May Språkkurs - database for språkskoler - meget bra side for en mengde språk. Gloser og grammatikk. - Kurs i tysk/engelsk/norsk i Gjøvik. Billig, online basert, men også for gruppearbeid.

12 Noen ganger tilbys språkkurs av den eller de som tar deg i mot i utlandet. I tillegg får enkelte lærlinger tilbud om språkkurs før de reiser ut. Engelsk dra ikke hjemmefra uten Det er liten tvil om at du bør kunne kommunisere på engelsk når du skal ta en del av læretiden din i utlandet. Engelsk snakkes over hele verden og det gjør livet mye lettere for deg om du tør å snakke litt og forstår det. Det er slett ikke nødvendig å snakke flytende, men du bør absolutt ikke vegre deg altfor mye for å forsøke. Ikke bry deg så mye om grammatikk og korrekt uttale! Som Nike sier det: Just do it! Bare gjør det! Kulturelle forberedelser mer enn kunnskap om drikkevaner! Alltid beredt er ikke en regel bare speidere bør leve etter. Dette er noe alle bør tenke på. Jo mer du vet om et sted eller menneskene der, desto bedre forberedt er du spesielt mentalt. Du blir sterkere når du må håndtere problemer og uventede situasjoner som forekommer. Søk så mye informasjon som mulig om stedet du skal til! I mange tilfeller vil koordinatoren din hjemme i Norge god kunnskap om stedet du reiser til. Men mest av alt hviler ansvaret på dine egne skuldre. Bruk de samme metodene som er beskrevet i kapittelet om Språkferdigheter : Internett, bøker, snakk med folk fra landet du skal til osv. Noen nyttige lenker: Østerrikes ambassade i Oslo: Østerrikes ambassade i Berlin: Østerrikes ambassade i København: Østerrikes ambassade i Helsinki: Danmarks ambassade i Oslo: Danmarks ambassade i Helsinki: Danmarks ambassade i Berlin: Danmarks ambassade i Wien: Finlands ambassade i Oslo: Finlands ambassade i København: Finlands ambassade i Berlin: Finlands ambassade i Wien: Tysklands ambassade i Helsinki: Tysklands ambassade i Wien: Tysklands ambassade i Oslo:http://www.tyskeambassade.no/en/home/index.html Tysklands ambassade i København:

13 Norges ambassade i København: Norges ambassade i Helsinkihttp://www.norge.fi/cgibin/wbch3.exe?html=../publishing/top/index.html&p=1674 Norges ambassade i Wien: Norges ambassade i Berlin: Sjekk disse nettsidene, og du vil finne masse nyttig informasjon og lenker til andre nettsider. Praktiske forberedelser overlevelsesutstyret Det er mange praktiske ting som må være på plass når du skal forberede et utenlandsopphold. De fleste lærlinger blir hjulpet av sin koordinator i denne prosessen, men det er viktig at du tar ansvar for dette selv også. Koordinatorer er, tror det eller ei, også mennesker, og det kan hende de glemmer noe. Vedlegg 1 på slutten av håndboka inkluderer en liste av ting du bør huske før du drar. Skriv ut denne listen og kryss av etter hvert som du ordner ting. Det er ikke sikkert at alt er like relevant for deg, men da har du i hvert fall tenkt på det! Kontrakter eller de formelle greiene Koordinatoren din hjelper som regel til med dette, men det kan være lurt å sette seg inn i hva det går ut på. Når du skal ta en del av læretiden i utlandet, er det viktig at det finnes formelle avtaler mellom deg og de som sender deg ut og selvfølgelig at det foreligger en avtale med mottakerbedriften i utlandet. Utplasseringen er som oftest en integrert del av utdanningen din her hjemme og derfor er det viktig at innholdet og vurdering underveis er nøye beskrevet i slike avtaler. Et godt hjelpemiddel i denne prosessen, er Europasset, som EU har utviklet. Europasset er et personlig sertifikat som beskriver utplasseringen relativt detaljert. Både holdninger, det du har oppnådd, arbeidsoppgavene og lengden på oppholdet er nøye beskrevet. Dette er forklart både på engelsk og på norsk. Europasset er vel ansett i hele Europa og gjør det enklere for framtidige arbeidsgivere hva du har gjort under utplasseringen. Du vil få Europasset utdelt når avtalen mellom senderorganisasjonen, mottakerorganisasjonen og deg selv er undertegnet. Denne avtalen bør inneholde detaljer rundt arbeidet, forsikringer, losji og kontaktpersoner. Her er noen eksempler: For å lese mer om Europasset, se på lenkene under: Helse og forsikringer

14 eller det du må gjøre før du kommer i trøbbel Det kan ikke sies for ofte hvor viktig dette er! Vær 100% sikker på at du har alle nødvendige forsikringer før du drar. Gjør dette i samarbeid med koordinatoren din. Det er vanskelig å si nøyaktig hvordan du skal håndtere dette, for forholdene varierer mye fra person til person. Den imidlertid tre regler som gjelder: 1. Reiseforsikring dekker reise og fritid (i de fleste tilfeller). Det er viktig å merke seg at reisingsforsikringer vanligvis bare varer i 5-6 uker i slengen. Hvis du skal være i utlandet utover dette, trenger du en utvidet reiseforsikring. Dette er lett få, men er ofte dobbelt så dyre som vanlige reiseforsikringer. Du er selv er ansvarlig for å sjekke hva slags type reisingsforsikring du har, og kanskje også for å forlenge forsikringen. Koordinatoren hjelper deg selvfølgelig med dette dersom du trenger det. 2. Tredjeparts arbeidsforsikring - kanskje den viktigste forsikringen av alle. Denne dekker deg mens du jobber både dersom du blir skadet og dersom du skulle komme til å skade noen andre. Den dekker også skade på eiendom (bygninger, biler, maskiner osv..). I noen tilfeller blir dette dekket av mottakerorganisasjon eller arbeidsstedet i utlandet. Tips: Sjekk om arbeidsgiveren din i Norge har en forsikring som også gjelder når du arbeider i utlandet. 3. Det europeiske helsekortet personlig helsekort som gir deg rett til gratis medisinsk behandling innen EU og EØS. Norge er en del av denne ordningen. Kortet er en videreutvikling og forenkling av det tidligere E-111-skjemaet. Det er imidlertid viktig å merke seg at det sterkt anbefales å ta tilleggsforsikring. Helsekortet er altså ikke nok for at du skal kunne føle deg helt sikker. Du kan lese mer om kortet og bestille det herfra: NB! Det har vist seg å være både kostbart og vanskelig å forsikre lærlinger gjennom norske forsikringsselskap. Et godt alternativ er derfor IPS i Holland, som er både rimelige og hjelpsomme. Sjekk denne linken: www. acepolis. com/ips Arbeids- og oppholdstillatelser eller hvordan oppholde seg lovlig i et land De fleste lærlinger som reiser gjennom et EU-program, trenger ikke arbeids- eller oppholdstillatelse. De fleste land innenfor EU eller EØS aksepterer kortsiktige arbeidsutplasseringer. Du bør allikevel sjekke ut de nøyaktige reglene for landet du skal til sammen med koordinatoren din. Et par hint: Planlegger du å være borte i mer enn tre måneder, bør du undersøke nærmere. Ambassader eller konsulater er gode kontaktpunkter. Denne lenken kan også være til hjelp: Noe eksempler (Østerrike, Danmark, Finland, Tyskland): Østerrike: Der er ingen restriksjoner for borgere av EU og EØS for å kunne arbeide i Østerrike. EUborgere må imidlertid registrere seg hos det lokale politiet innen tre dager etter ankomst i Østerrike. Danmark: Borgere av EU og EØS tillates å leve og arbeide i Danmark uten visum eller arbeidstillatelse. Finland: Borgere av EU og Norge tillates å leve og arbeide i Finland uten visum eller arbeidstillatelse.

15 Tyskland: Alle borgere fra land utenfor EU må ha arbeidstillatelse. Oppholdstillatelse kreves for opphold utover 90 dager. Det anbefales at slike tillatelser søkes om før avreise til Tyskland. Curriculum Vitae CV Mange lærlinger er redde for at de ikke har de ferdighetene en utenlandsk arbeidsgiver forventer seg, og kvier seg derfor for å gjøre noe med drømmen om å bo utenlands. Det er selvsagt naturlig å bekymre seg for dette, men det er unødvendig! Hvis du er en gjennomsnitts-lærling, men hardtarbeidende og motivert, så må du ha lært mye og har derfor mange gode ferdigheter kanskje flere enn du tror selv! Hvis utplasseringen er vel forberedt, bør også din utenlandske arbeidsgiver ha nok bakgrunnskunnskap om deg. Noen vanlige verktøy som brukes i denne forbindelse er: European curriculum vita (CV) og vitnemål og attester fra skole og arbeidsgiver. For de fleste er målet med en CV å gi et så godt inntrykk av seg selv som mulig (selvfølgelig uten å lyve!). Du skal jo tross alt selge deg selv! Du finner et eksempel på en European CV her: Husk på at det kan ta litt tid å skrive en CV på et annet språk, så ikke utsett det! Vitnemål, fagplaner og pensum er også gode hjelpemidler når du skal forklare hva din utdannelse går ut på. Det er viktig å få fram dette i CV en du skriver! Like viktig som å fortelle om det du allerede kan gjøre, er det å si litt om områder der du trenger mer trening. Dette gjør den utenlandske arbeidsgiveren din i stand til å finne oppgaver som passer for deg og til å informere dine kolleger om hva du mestrer og ikke mestrer. Du må imidlertid ikke forvente at læreforholdene er de samme i utlandet som her hjemme. Det kan være store forskjeller i arbeidskultur og systemet for opplæring. Men det er ingen grunn til å være fortvilet over dette. Du reiser jo ut for å oppleve noe annet!! Økonomi En vanlig bekymring blant lærlinger som drar til utlandet, er det økonomiske. Jeg må betale lånet på bilen og hva med husleien? høres ofte. Det er ikke så vanskelig å forstå at dette er noe lærlinger tenker på. Livet er tross alt mer enn å dra til utlandet! Men dersom du er så heldig å motta et eller flere stipend, bør det ikke være noen grunn til å fortvile. Leonardo da Vinci (mobilitetsprogram for EU og EØS), for eksempel, tilbyr økonomisk støtte for lærlinger eller studenter som ønsker å ta deler av sin utdannelse i et annet land. Det er vanskelig å si noe spesifikt om størrelsen på disse stipendede, for de varierer ut fra hvilket land du reiser til og lengde på oppholdet. Generelt kan vi imidlertid si at et Leonardo-stipend dekker reiseutgifter, bolig, forsikringer, språkkurs og muligens litt lommepenger. Stipendet dekker ikke lån, husleie her i Norge eller tapt lønn. I mange land blir lærlinger betalt i under opplæringen. Dessverre gjør dette det litt mer komplisert. Problemet er at når lærlinger drar til utlandet, mister de ofte lønnen sin i Norge. Dette er forståelig sett fra arbeidsgivers side, for han går glipp av en produktiv medarbeider mens du er borte. Dette gjør at enkelte lærlinger dessverre ikke tar sjansen på å reise utenlands. Men det er lys i tunnelen! Mange arbeidsgivere ser det som svært positivt at lærlingen reiser ut, og tilbyr en økonomisk kompensasjon mens lærlingen er i utlandet. Husk at du selv er ansvarlig for å ta dette opp med arbeidsgiveren din. Du bør kunne finne noen gode argumenter i dette heftet for at han skal støtte deg økonomisk!

16 Du kan ikke forvente at din utenlandske arbeidsgiver skal gi deg lønn. Han vet lite om deg og har ikke ansatt deg på bakgrunn av vanlige ansettelsesprosedyrer. Noen har dog vært heldige, så det er ikke utenkelig hvis du gjør en god jobb! NB! Husk at du ikke kan søke på støtte gjennom Leonardo og de fleste andre mobilitetsprogrammer på egenhånd. Det må søkes gjennom en skole, en bedrift eller en annen organisasjon. Det er også mulig å søke stipend gjennom Lånekassen når du er deltaker i et Leonardo-prosjekt. Betingelsen er at du er borte i minst tre måneder. Et annet godt tips er å sjekke Legathåndboken som utgis hvert år. Her er de aller fleste stipender og legater i Norge oppført. Du finner den i bokhandelen eller på biblioteket. Selv om betingelsene for norske lærlinger er svært bra sammenliknet med andre lands betingelser, kan det hende at du kommer til å tape noen kroner på å reise utenlands. Og hvorfor skal du reise utenlands for å jobbe dersom du risikerer å tape penger på det? Svaret er like enkelt som det er komplisert: Motivasjon! Hvis du virkelig er interessert i å investere i fremtiden din, kan en arbeidsutplassering i et annet land være fint verktøy for å oppnå nettopp det. Det betyr at du er nødt til å investere både tid og penger selv. Sjekk disse lenkene for mer informasjon: Bolig eller der du skal legge beina på bordet Det er selvfølgelig viktig at du bor et sted du er fornøyd. Størrelse, renhold og sikkerhet er kriterier koordinatoren din bør se på når han skal finne en passende bolig. I de fleste tilfeller er bolig på plass før du drar. Det er derfor viktig at du spør spørsmål til koordinatoren så tidlig som mulig. Husk på at boligstandarden varierer veldig fra land til land. Spørsmål du bør stille koordinatoren din: Hvor ligger det i forhold til arbeidsplassen? Nærhet til fritidsaktiviteter? Leilighet? Hybel? Eget rom? Bo hos en familie? Pris? Sikkerhet? Møblert? Sengetøy? Hvor vasker jeg klær? Transport eller hvordan du kommer deg fra steinrøysa Norge til Paradis Det er flere ting å tenke på når du skal planlegge reisen. Koordinatoren din kan helt sikkert hjelpe deg med dette, men det er viktig at du spiller en aktiv rolle i dette selv også. Det er viktig å huske at dekningen av transportkostnader er begrenset til spesifikke beløp. Summen varierer selvsagt etter bestemmelsessted. For øyeblikket er satsen fra Leonardo 500 (noe mer for deltakere fra Nord-Norge). Dette skal dekke reisen fra Norge til vertslandet (også

17 reise i Norge, men ikke med egen bil). Det inkluderer ikke reiser på bestemmelsesstedet (altså etter at du har begynt å arbeide). Det er viktig å merke seg at de 500 ikke kan brukes på noe annet enn reising. Dersom reisekostnadene overskrider de 500, må du dekke dette selv. Hvis reisekostnadene er mindre enn de 500, må du returnere det som er til overs Leonardo. Tips: Reise til og fra hjemstedet til flyplassen: Kanskje du har familie eller venner som kan kjøre deg? Husk da på at du ikke får dekket kjøreutgiftene. Flybilletter: Til og fra flyplassen/stasjonen i vertslandet Sannsynligvis vil du bli møtt av noen når du kommer fram. I mange tilfeller vil dette være kontaktpersonen som du skal forholde deg til under hele oppholdet. Vær helt sikker på at du vet alle detaljer om dette før du reiser. Du bør også ha med deg telefonnummeret til kontaktpersonen og gjerne også hans adresse. Sørg også for at kontaktpersonen har dine kontaktopplysninger. Evaluering og sertifisering eller det du har å vise frem når du kommer hjem Evalueringsprosedyrer kan være kjedelige, men de er en viktig del av et utenlandsopphold. Det gir din faglige leder her i Norge en mulighet til å se hva du har jobbet med mens du har vært ute. Det er også en god informasjonskilde for koordinatorer som stadig forsøker å forbedre arbeidsutplasseringer i utlandet. Videre kan det være fint for deg selv å se på I ettertid når du vil mimre litt om en svunnen tid. Følgende lenke viser hvordan en slik evalueringsrapport kan se ut:

18 Europass Europasset er et personlig sertifikat som beskriver arbeidsutplasseringen i utlandet. Dine prestasjoner, holdninger, arbeidsoppgaver og varighet på oppholdet dokumenteres - både på engelsk og norsk. Europass er anerkjent over hele Europa og gjør det lett for fremtidige arbeidsgivere å se hva du gjorde da du var i utlandet. Europass fungerer derimot ikke som en stedfortreder for for eksempel et fagbrev eller et vitnemål. Det gir deg ikke adgang til formell utdannelse verken i Norge eller i andre land. Europasset spesifiserer følgende: Lærested og varighet Hvilket fag du utdanner deg innen og hvilket fagbrev du vil få når du er ferdig Hva utenlandsoppholdet ditt inneholdt Lengden på utenlandsoppholdet Mottakerbedrift i utlandet Navn, posisjon og tittel på kontaktperson For å lese mer om Europass, se på følgende lenker: Referansebrev De fleste arbeidsgivere skriver gjerne et referansebrev med et kort sammendrag av utplasseringen din. Spør om å få dette selv hvis du ikke får det uoppfordret. Hvis du har oppført deg som folk, bør det ikke være noe problem å få et slikt brev. Ta en kikk på vedlegg 3 og følgende link for å se eksempler på dette: Det kan også være en god idé å spørre din utenlandske arbeidsgiver om å få bruke henne som referanseperson. Husk at du får riktig telefonnummer, e-postadresse og lignende Bevis fra skolen eller arbeidsgiver i Norge Sørg for at du får et skriftlig bevis fra skolen eller arbeidsgiveren i Norge som sier at du har tilbrakt noe av læretiden i utlandet. Konklusjon eller det du burde ha lært etter å ha lest denne manualen Denne manualen er ikke ment som denne eneste rette veien å gå for deg som har lyst til å reise utenlands i læretiden. Den er kun et forsøk på å belyse hvordan ting kan gjøres, hva du bør tenke på og tips om hvor du kan lete etter mer informasjon. Du kan uansett stole på innholdet,

19 for det er baser på erfaringer fra lærlinger, skoler og bedrifter over hele Europa. Men husk at det er andre veier til målet også. Det viktigste er at du husker at alt er opp til deg! Vedlegg fem er det eneste vedlegget i denne manualen som er oversatt. Dette fordi de resterende vedleggene er til bruk på engelsk. Vedlegg 5 Huskeliste for lærlinger som skal reise utenlands (huk av etter hvert som du har det klart) Pass, samt kopi av pass som legges igjen hjemme? Reiseforsikring som gjelder for hele perioden, samt kopi av denne som legges igjen hjemme? Helsekort (Bestilles fra eller fås på Trygdekontoret)? Minst ett kredittkort (Visa, Mastercard etc.)? Nettbank? Evalueringsskjema? Kontrakt underskrevet med? Vet du hvordan du skal komme deg til og fra flyplassen både her i Norge og dit du skal? Er det spesielle ting (eks. sengetøy) som du har fått beskjed om å ta med deg? Vet du navnet på kontaktpersonen(e) dit du skal, samt telefonnummer? Husk å ta med kontaktinfo til personer som kan hjelpe deg i Norge? Alt avklart hjemme i forhold til familie, arbeidsplass, bolig, regninger, post etc.? Billett? Ta gjerne også en kopi av denne som du legger igjen hos noen hjemme. Sendt søknad om stipend til Lånekassen? Du må ha et dokument som sier at du skal ut og reise og at du er lærling, samt fylle ut standardskjema fra Lånekassen. Bagasje: Ikke over 20 kilo, ellers så må du betale overvekt og det er dyrt! Håndbagasje utenom. Kamera? Hold kontakt med familie og venner og kontaktpersoner hjemme! Klær som passer til årstid og det landet du skal til. Trenger du arbeidsklær?

20 Har du forberedt deg på å møte menneskene og kulturen i det landet du skal til (les på Internett, i bøker og spør folk som har vært der! Lærer du deg noen ord på lokalspråket, er det ekstra bra!). Lag en liste over ord du tror du kommer til å få bruk for i jobben. Gaver til de du skal møte? Ikke nødvendig, men en fin gest! Har du huket av for alt dette, bør du være godt forberedt! God tur! Gard Tekrø Prosjektleder Internasjonalt Servicekontor Postboks Gjøvik Telefon: Mobil: E-post: Sari Turunen-Zwinger City of Helsinki, Education Department, Apprenticeship Training Centre P.O.Box 3000 FI City of Helsinki, Finland Phone Mobile

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Fra arbeidssøker til arbeidstaker

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Fra arbeidssøker til arbeidstaker ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Fra arbeidssøker til arbeidstaker ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Fra arbeidssøker til arbeidstaker Av rådgiver Terje Alnes, NAV Intro Bergen Innledning 2 Forberedelse

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Introduksjoner & Isbrytere Dag 1 Veileders eksemplar

Introduksjoner & Isbrytere Dag 1 Veileders eksemplar Introduksjoner & Isbrytere Dag 1 Veileders eksemplar - Veileder velger fra denne listen eller bruker sin egen liste: Tre spørsmålsleken Alle i gruppen skriver ned 3 tankevekkende spørsmål de gjerne vil

Detaljer

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet Barn og unge på nett / Post- og teletilsynet 2011 Forord Dagens barn og unge ferdes på Internett med den største selvfølgelighet, mens foreldre og lærere

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner

ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner Tekst: Bennedichte C. R. Olsen og Marit O. Grefberg Illustrasjoner: Eldbjørg Ribe Formgivning: Statens trykning Sats og trykk: Melsom

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Kapittel 1 «Å se et menneske i hver gjest»

Kapittel 1 «Å se et menneske i hver gjest» Kapittel 1 «Å se et menneske i hver gjest» Læreplanmål Etter å ha arbeidet med dette kapitlet skal du kunne - «avdekkje behov og potensielle ønske hos gjestene gjennom situasjonstilpassa kommunikasjon»

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Effektiv og målrettet informasjon og kommunikasjon med innvandrergrupper

Effektiv og målrettet informasjon og kommunikasjon med innvandrergrupper Effektiv og målrettet informasjon og kommunikasjon med innvandrergrupper Statskonsult rapport 2007:01 Forord Statskonsult fikk i oppdrag fra UDI å samle inn kunnskap om hvilke informasjonsbehov nyankomne

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Kommunikasjon, trygghet og tillit

Kommunikasjon, trygghet og tillit I hvilke situasjoner og med hvem synes du det er lett å kommunisere?? Hvilke egenskaper har mennesker som er flinke til å kommunisere? Hvilke ferdigheter må du ha for å kommunisere med barn fra 0 til 2

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

VERDEN PÅ TØYEN. Musikk- og kulturprogrammet. Læring gjennom musikk

VERDEN PÅ TØYEN. Musikk- og kulturprogrammet. Læring gjennom musikk VERDEN PÅ TØYEN Musikk- og kulturprogrammet Læring gjennom musikk Hvorfor gjenspeiler ikke barne- og ungdomsorganisasjonene det etniske mangfoldet vi har i Norge?! Hvordan øke mangfoldet i organisasjonene?

Detaljer

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Redaktør: Gerd Vidje Illustrasjoner: Pippip Ferner (www.pippip.no) Design: Aase Bie Trykk: www.kursiv.no

Detaljer

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever MED UNDRING SOM DRIVKRAFT Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever O M D E T T E H E F T E T Hensikten med dette heftet er å gi elever i ungdoms- og videregående skole

Detaljer

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen...

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... ... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... Innhold: side: Selvhjelpsgruppa et mentalt treningsstudio Måtte gjøre noe... Å akseptere fortid som fortid... Det viktigste er å våge det du ikke

Detaljer

Små og mellomstore bedrifter

Små og mellomstore bedrifter ii The European Intercultural Workplace Små og mellomstore bedrifter En komparativ studie av arbeidsplasser i små og mellomstore bedrifter i ti europeiske land ii iii Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

UT I VERDEN! Informasjonshefte om internasjonalisering i grunnopplæringen

UT I VERDEN! Informasjonshefte om internasjonalisering i grunnopplæringen UT I VERDEN! Informasjonshefte om internasjonalisering i grunnopplæringen Fremmedspråksenteret / Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) 2011. Forfatter: Teresa Grøtan. Redaksjon: Gerard

Detaljer

Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006. Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven

Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006. Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006 Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven Karrieresenterets program Flere nye tilbud til jobbsøkere

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

Unge voksne og betalingsproblemer

Unge voksne og betalingsproblemer Unge voksne og betalingsproblemer Fordi det er registrert stadig økende betalingsproblemer hos unge voksne mellom 18 og 25 år har Forbrukerombudet i 2011 hatt et spesielt fokus på denne målgruppen. Vi

Detaljer