H & K. Havn og Kirke. i Los Angeles/ San Pedro Nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "H & K. Havn og Kirke. i Los Angeles/ San Pedro Nr 1-2014"

Transkript

1 H & K Havn og Kirke Sjømannskirken i Los Angeles/ San Pedro Nr

2 HAvn & Kirke kommer ut med 4 nummer i året.opplag: 3,000 Ansvarlig Redaktør: Line Kvalvaag. Redaktør: Kristian Kvalvaag. Translator:Erling Dugan Norsk Stab: Line Kvalvaag, Sjømannsprest/daglig leder. Telefon: (310) Marianne Hallaråker Borgen, Vertskap, Telefon (310) Fredrik Borgen, Vertskap, Telefon (310) Kristian Kvalvaag, Assistent, Telefon: (310) Cathrine Prestrønningen, Husmor, prestesekretær Cathrine H. Chiaro, Butikksjef, Odd Arne Lindseth, Vaktmester, Gry Eisenberg, Ekstravakter, Mona Engvig, Regnskap Liv Johansen, Ekstravakter, Svensk Stab: Staffan Eklund Svensk Kyrkoherde Telefon: (310) Telefon: (310) Brittmarie Bittan Sixtenson Svensk assistent Telefon: (310) 292/7079& musiker Jan Stenstrøm Svensk assistent Helen Kardemark Svensk assistent Sjømannskirken ønsker å gi mennesker mot til tro, håp og engasjement! Siden 1951 har sjømannskirken i Los Angeles holdt til på 1035 South Beacon Street. Siden den gang har sjømannskirken vært brukt av sjøfolk, studenter, forretningsreisende, musikere, artister, eldre, unge, fastboende og turister. Nordmenn som oppholder seg i området for lengre eller kortere perioder. Med sin belligenhet nær Port of Los Angeles er den et populært møtested for mennesker i hele Sør-California. Alle er hjertelig velkomne til en kopp kafffe og vafler, til å delta på ukentlige gudstjenester eller noen av de mange aktivitetene kirken tilbyr. Kirkeområdet består og av et flott svømmebasseng, en butikk med mengder av norske og svenske varer og et galleri i kjelleren. Kirkens hage brukes til lek og hygge for store og små. Velkommen! Kirkens åpningstider er: Tirsdag-lørdag: Svensk vertskap på fredager Søndag:10-16 Mandag: Stengt Adr.: 1035 South Beacon St. San Pedro, CA Post: P.O. Box 1621 San Pedro, CA Tel: Fax: Mail: Mandagsklubben (kontakt person): Vivian Halvorsen (310) Club Hygga (kontakt person): Arlene McGogy (310) Norsk Generalkonsulat San Francisco (415) Norsk Konsul, Los Angeles (310) Alltid beredt! Jeg har aldri vært speider, jeg har aldri stått i stram givakt med speiderhilsen i allefall ikke på alvor. Men noen år her i Sjømannskirken i LA har vist meg at her må vi være; alltid beredt! Ingen av oss vet hva dagen vil bringe. Vi er i gang med et nytt år og ønskene er gode, men hva vet vi egentlig om det som skal komme. Det er godt vi ikke vet, gleder og sorger kommer når de kommer. Og jeg er glad for å si at Sjømannskirken er alltid beredt for å møte deg og det som du trenger oss til i året som kommer. Om det er å dele en glede, eller en sorg. Vi er mye vafler, god mat og hygge men vi er langt mer enn det! Vi er trent opp til å takle de store krisene og ulykkene. Vi står i tett samarbeid med det Norske utenriksdepartementets arbeid om de store krisene skulle ramme oss her i Sør California. Og vi har en beredskapstelefon som er betjent 24 timer i døgnet. Men krisen behøver jo ikke være nasjonal for at du kan kjenne på behovet for å søke hjelp. Så har vi ekstra fokus på fundraising i år, nettopp fordi vi ønsker å sikre økonomien for at ressursene alltid også skal være beredt for små og store kriser og ikke bare til vafler, god mat og hygge. Så jeg håper at vi får se deg på flere av disse gøye arrangementene, som blant annet Sørlandsaften den 22. mars vil være! Prestepennen Husk at vi er på plass, alltid beredt til å møte deg i den hverdagen du er! Og alt dette fordi vi ønsker å være en tjenende kirke. Det betyr at vi til enhver tid spør deg spørsmålet som Jesus stilte; Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Og etter beste evne skal vi være tilstede og hjelpe deg i de overganger du har i ditt liv. Uansett hva slags overgang du skal gjennom i ditt liv dette året. Selv skal jeg og min familie gjennom en overgang. Den 1. september begynner jeg som Sjømannsprest i Stockholm, og med det er vår tid her i LA over. Det er en blanding av sorg og glede en slik bestemmelse medfører. Et kapittel tar slutt og et nytt skal begynne. Men selv om jeg med det skriver på mine siste sider her, er det ikke slutt før flyet letter, og frem til det er jeg glad for å si at jeg er alltid beredt her i LA! Sjømannsprest Line Kvalvaag Be Prepared! I have never been a Girl Scout; I have never stood at attention with the Scout motto at least not seriously. But the years here at the Seamen s Church in LA have taught me that we need to always Be Prepared! None of us know what the day will bring. We have started a new year and our wishes are good, but we don t really know if they will come true. It s good that we don t know, joys and sorrow come when they come. And I am happy to say that the Seamen s Church is always prepared to meet a new day and for what will be needed in the year ahead. Whether that be to share joy or share sorrow. We are lots of waffles, good food and a nice place to be but we are a lot more than that! We have training in tackling big crisis and disasters. We are in close cooperation with the Norwegian Ministry of Foreign Affairs if great crises should hit us here in Southern California. And we have an emergency phone number that is manned 24/7. But the crisis doesn t need to be national for you to feel that you need to seek help. We have an extra focus on fundraising this year, because we want to make sure that we have the finances to always have the resources so that we will be prepared for small and large crisis and not just waffles, good food and a nice place to come to. So I hope we will see you at several of these fun events, among them is Sørland Evening on March 22nd. Remember that we are here, always prepared to meet you where you are at in your daily life! And all this is because we want to be a church that serves. That means that we will always ask the question that Jesus asked: What do you want me to do for you? And we will try our best to be there for you and help you with changes in your life. No matter what kind of changes there will be in your life this year. As for me and my family we will be going through a change. On September 1st I will be starting as the Seamen s Pastor in Stockholm and our time in LA will be over. This decision is a mixture of sorrow and joy. It s the end of one chapter and the beginning of a new one. But even as I write the last pages of the chapter here, it isn t over under the airplane lifts off, and until that time I am happy to say that I will always Be Prepared here in LA! 3

3 Sjømannskirken i beredskap! Gjør utenlandsreisen tryggere Tekst/foto: K. Kvalvaag Last ned Sjømannskirkens app, som raskt og enkelt gir deg de lokale nødnumre og andre viktige telefonnumre i en krise. Sjømannskirken er en beredskapsorganisasjon og ønsker å være tilstede som en samarbeidspartner ved ulykker og katastrofer på norsk kontinentalsokkel og utenfor landets grenser. Sjømannskirken skal i omsorgs og normaliseringsarbeidet kunne bistå med kirkelige og diakonele tjenester. Dette betyr at sjømannskirkene over hele verden er en hjelpende hånd ved akutte og uforusette situasjoner. Hver sjømannskirke har ansvar for sitt område, selv om det i enkelte tilfeller er behov for nært samarbeid med andre sjømannskirker. 4 Sjømannskirken har tett samarbeid med det Norske Utenriksdepartementet, Europeiske reiseforsikring, Svenska Utenlandskyrkan og student organisasjonen ANSA. Alle disse er viktige partnere når det kommer til arbeidet ved en akutt og uforsett hendelese som involverer nordmenn. I hendelser som trafikkulykker, dødsfall, sykdom eller naturkatastrofer samarbeider de forskjellige innstansene hvor alle stiller med den kompetansen de har i arbeidet. Norske bedrifter og organisasjoner har og mulighet til å tegne beredskapsavtaler med sjømannskirken. Sjømannskirken har opprettet en 24 timers beredskapsvakt som norske bedrifter, rederier og høgskoler kan benytte for sine folk på reise eller bosatt i utlandet. Ved en hendelse bruker Sjømannskirken sitt verdensvide nettverk til å følge opp med støtte og omsorg til de involverte. Kirken er og utstyrt med sattelittelefon. 196 selskaper har inngått en beredskapsavtale med Sjømannskirken. På den måten er næringslivet også med å finansierer Sjømannskirkens tjenester. Sjømannskirken i San Pedro/Los Angeles har jevnlige beredskapsøveleser slik at de stille best mulig forberedt i en situasjon hvor nordmenn har vært innvolvert i en ulykke eller katastrofe. Disse øvelsene gjøres i samarbeid mellom kirkens norske og svenske stab. Det er sjømannskirkens beredskapsavdeling i Norge som leder øvelsen. Denne gangen ble det simulert en bussulykke på Pacific Coast Highway med norske studenter ombord. Hele staben er med på dette arbeidet, og alle har hver sin oppgave. Arbeidet kan innvolvere kontakt med skadde og pårørende, organisere samlinger eller møtepunkter, kontakt med medier og norske instanser og stille til rådighet de mennesklige ressurser kirken har i en slik sammenheng. Øvelsene skal være så realistiske som mulig. Senere i vår skal det holdes en enda større øvelse hvor sjømannskirken i San Francisco og general konsulatet skal være med. Ingen akutt hendelse er like, og det er vanskelig å foreberde seg på alle tenkelige mulige scenarioer. Men det finns gode metoder for å kunne være beredt til å kunne bidra i kriser og ulykker. Sjømannskirken i San Pedro/Los Angeles ønsker å kunne være tilstede for nordmenn i området som trenger omsorg og hjelp i slike situasjoner. THE SEAMEN S CHURCH IS PREPARED The Seamen s Church San Pedro/Los Angeles has preparedness exercises on a regular basis to be best prepared for a situation where Norwegians have been involved in an accident or disaster. These exercises take place with cooperation between the church s Norwegian and Swedish staff. The Seamen s Church s emergency division in Norway leads the exercise. This time a bus accident on the Pacific Coast Highway with Norwegian students on board was simulated. The whole staff is involved in the work and they all have their own task. The work can involve contact with the injured and their next of kin, organizing gatherings and meeting points, contacting the media and the Norwegian authorities and making the church s human resources available. The exercises are as realistic as possible. Later this spring there will be an even bigger exercise where the Seamen s Church in San Francisco and the consulate-general will participate. No acute situations are the same, and it is difficult to prepare for all possible scenarios. But there are good methods for being prepared so that it s possible to help in crisis and accidents. The Seamen s Church in San Pedro/Los Angeles wants to be there for Norwegians in areas where there is a need for care and help in such situations. Appen er gratis og du finner den ved å søke etter sjømannskirken eller nødnummer i din appbutikk! 5

4 FUNDRAISER DINNER FOR THE NORWEGIAN SEAMEN S CHURCH: SØRLANDSK AFTEN (AN EVENENING FROM SOUTHERN NORWAY) SATURDAY MARCH 15TH AT 6:00PM AT THE NORWEGIAN SEAMEN S CHURCH 1035 SOUTH BEACON STREET, SAN PEDRO Suggested donation: $85 per person 3 course dinner with delicious food from SOUTHERN NORWAY wine, mineral water and coffee And entertainment by Special Guest Star: Sign up by March 10th: sjomannskirken. no Limted seating! KJELL ELVIS HAS WON BOTH THE EUROPEAN AND NORDIC CHAMPIONSHIP OF ELVIS IMPERSONATORS. HE AS ALSO EARNED BRONZE MEDAL IN THE WORLD CHAMPIONSHIP. HE CURRENTLY LIVES IN SOUTHERN NORWAY AND PROMISES TO GIVE IT ALL ON THIS ONCE IN A LIFTIME CONCERT AT THE NORWEGIAN SEAMEN S CHURCH. WHEN THE AUDIENCE CLOSE THEIR EYES, THEY SHALL HEAR ELVIS. WHEN THE OPEN THEIR EYES, THEY SHALL SEE ELVIS! Tanker fra Board of Directors Tekst: Guri Otterlei Hei alle sammen! Jeg har vært medlem av Board Of Directors i 3 år og ble i den forbindelse bedt om å skrive et innlegg til Havn og Kirke. Stykket kunne dreie seg om f. eks. mitt forhold til Sjømannskirka eller om ønsker og tanker om Sjømannskirka. Så jeg har reflektert.. Det startet i min ungdom, på 80-tallet. Familien min bodde i Singapore i en periode, og jeg gikk på United World College of South East Asia. Vi tilbragte mange helger på Sjømannskirka i den perioden, og da vi skulle ha arbeidsuke på skolen så valgte jeg Sjømannskirka. Sammen med en japansk venninne tilbragte vi en uke sammen med staben i Pasir Panjang Road; vi lagde vafler, reiste på båtbesøk med Måken (kjerka s båt), pakket ukeblader og aviser til besøk, reiste på sightseeing til gamle Chinatown, assisterte slangetemming, og mye mer. Det var spennende og morsomme dager (og rapporten vi skrev, sitter i bokhylla). Kjerka har alltid hatt en spesiell plass siden den tiden, og da mannen min Peter og jeg bestemte oss å flytte til USA 10 år senere så var det naturlig å oppsøke kjerka i San Pedro. Det er snart 20 år siden nå at at vi flyttet med 2 kofferter fra Sandvika utenfor Oslo (jeg er oppvokst i Lommedalen, Peter i New York) og til det store, ukjente Los Angeles. Mannen min hadde fått tilbake jobb i aerospace, hvor han var før han flyttet til Norge 3 år tidligere. Jeg kom med 5 års arbeidserfaring som siviløkønom fra Norge, men uten jobb. Vi kjøpte hus i Long Beach, og hadde noen tøffe første år, med mye jobbing, mye kjøring, husoppussing, og mye familie og hjemlengsel. Men i helgene var vi på kjerka og traff andre i samme situasjon, leste aviser, blader, og snakket norsk. Det var beroligende, koslig, og Sjømannskirka ble som et annet hjem. Så hva har kjerka i LA vært for oss i disse årene? Så mangt, til enhver tid, og mye mer enn gudstjenester! I de første 10 årene var det viktigste et norsk fellesskap. Det var også juleforberedelser og feiring, som startet med julebasar i november med gløgg, pepperkaker og julesaker. Innkjøp av pinnekjøtt og julegodt har sikret julestemningen i alle år, sammen med julegudstjenesten og norske julesanger. Såsant vi kunne var vi på julelunsjen i desember. Men Kjerka var også et sted å søke trøst og hjelp under krise i tidlige år, etter et brått dødsfall i Norge og jeg ikke kunne reise hjem. For 10 år siden hadde vi barnedåp for sønnen vår Tor på kjerka sammen med familie og venner. Deretter fulgte ukentlige besøk til Mor og Barn i hagen sammen med jevnaldrende, norske barn og voksne. Kjerka er et trygt sted å oppsøke med barn, også på 6 hverdager når få andre er der og man kan bruke tid i biblioteket. Kjerka har betydd støtte og kontakt for norskundervisningen til Tor. Geitost og fiskeboller kom også inn med morsmelken pga kjerka i San Pedro. Kjerka har også betydd noe frivillig arbeid, samt skiturer på fritiden sammen med likesinnede som også var født med ski på beina. Kjerka er et sted å ta med nye besøkende fra Norge. Og da vi for snart fire år siden bygget og flyttet inn i nytt hus mye nærmere kjerka enn før så føltes det riktig. Det har også vært godt å ha kjerka i nærheten under sykdom og bortgang av familiemedlemmer langt borte. Det var vemodig å være vitne da den siste norske båten i fast rute forlot havna for siste gang. Det var tilfeldigvis ifm. en juletrefest for 2-3 år siden. Hele selskapet løp over gata (Beacon Street) og vinket til skipet, mens Ja Vi Elsker spilte for kanskje siste gang over høytalerne. Vi er mange utreisende her som trenger kjerka vår. Mitt håp er at Sjømannskirka i LA får forsette å blomstre slik den har i de siste årene, og at nye generasjoner får samme gleden og støtten som vi har hatt. Takk! Hi everyone! I have been a member of the Board of Directors for 3 years and in connection with that I was asked to write an article for Havn og Kirke. The article could for example deal with my relationship to the Seamen s Church or wishes and thoughts about the Seamen s Church. So I have reflected... It started when I was young, in the 80 s my family lived in Singapore for a period of time and I attended United World College of South East Asia. We spent many weekends at the Seamen s Church during that period and when we were going to have a work week at school, I chose the Seamen s Church. Together with a Japanese friend we spent a week together with the staff on Pasir Panjang Road. We made waffles, went to visit the ships with Måken (Seagull), the church s boat, wrapped magazines and newspapers for visits, went sightseeing in Old Chinatown, assisted with snake taming, and much more. Those were exciting and fun days (and the report we write is sitting in my bookshelf). Since that time the Seamen s Church has had a special place, and when my husband Peter and I decided to move to the US 10 years later it was a natural thing for us to come to the church in San Pedro. It is now almost 20 years since with we moved with 2 suitcases from Sandvika outside of Oslo (I grew up in Lommedalen and Peter grew up in New York) to the big, unknown Los Angeles. My husband had again gotten a job in aerospace, where he had been before moving to Norway 3 years earlier. I came with 5 years of experience with a degree in Business and Economics from Norway, but did not have a job. We bought a house in Long Beach and the first years were rough, lots of working hours, lots of driving, fixing up a house, and lots of family and longing for home. But on weekends we were at the church and met others in the same situation, read newspapers, magazines and spoke Norwegian. It was calming, cozy and the Seamen s Church became our second home. So what has the church in LA been for us during these years? So many things, at all times and much more than the Worship Services! During the first 10 years the most important thing was a Norwegian fellowship. In addition there were Christmas preparations and celebration, starting with the Christmas Fair in November with gløgg, pepperkaker (gingersnaps) and Christmas items. Purchase of pinnekjøtt (dried, salted lamb) and Christmas sweets has secured the Christmas spirit all these years, together with the Christmas Church Service and the Christmas Carols. When possible we have been at the Christmas Lunch in December. But the Seamen s Church was also a place to find comfort and help during crisis in the first years, after a sudden death in Norway and I could not go to Norway. 10 years ago our son Tor was baptized at the church with family and friends attending. After that there was the weekly visit to the Mother and Child group in the garden together with other Norwegian children and adults. The Church is a safe place to come to with children, also during the week when there are few others around and you can spend time in the library. The Church has meant support and contact when it comes to Norwegian classes of Tor. Geitost (goat cheese) and fiskeboller (fish balls) became part of everyday life because of the Church in San Pedro. The Church has also meant some volunteer work in addition to ski trips during spare time with likeminded people who were also born with skis on their feet. The Church is a place to receive new visitors from Norway. And when we built and moved in to a new house almost four years ago that is closer to the Church, we felt this was the right thing to do. It has also been good to have the Church nearby during illness and loss of family members far away. It was sad to witness the last Norwegian ship that was coming to San Pedro on a regular basis, leave the harbor for the last time. That happened to be at the Christmas Fest 2-3 years ago. All the people at the fest ran across Beacon Street and waved to the ship while the Norwegian national anthem, Ja, vi elsker, was maybe played over the speakers for the last time. There are many of us here who have departed Norway who need our Church. My hope is that the Seamen s Church in LA will continue to thrive as has been the cast the last years, and that new generations will experience the same joy and support that we have. Thank you! FUNDRAISER DINNER FOR THE NORWEGIAN SEAMEN S CHURCH: SØRLANDSK AFTEN (AN EVENENING FROM SOUTHERN NORWAY) SATURDAY MARCH 22TH AT 6:00PM AT THE NORWEGIAN SEAMEN S CHURCH 1035 SOUTH BEACON STREET, SAN PEDRO FUNDRAISING DINNER AND Bryggedans (dance) 4 course dinner with delicious food from SOUTHERN NORWAY Shrimp Kompe Baked Cod dessert with a taste of Southern Norway wine, mineral water and coffee Suggested donation: $65 per person Sign up by March 15th! phone: Please write Fundraiser dinner in memo on your check We also accept cash or credit card Limted seating! Welcome for an amazing dinner and a lovely evening! 7

5 I år er det 150 år siden Sjømannskirken ble grunnlagt. Jubileet skal markeres verden over. De fleste arrangementene i forbindelse med jubileet vil markeres i Bergen, hvor Sjømannskirken ble grunnlagt i Men ved alle sjømannskirkene vil bursdagsbarnet markeres. 8 Sjømannskirken fyller 150 år! Sjømannskirkens grunnlegger, Storjohann Tekst: D. Folkestad. Foto: Hovedkontoret august, på dagen 150 år etter stiftelsen, blir det jubileumsgudstjenester i samtlige norske domkirker. Hans Majestet Kongen har takket ja til å delta i Bergen domkirke, det er vi veldig glade for. Biskop i Bjørgvin, Halvor Nordhaug, vil også være med på gudstjenesten, sier generalsekretær Audun Myhre i Sjømannskirken. Kong Harald er Sjømannskirkens «høye beskytter», som også hans far og farfar var. Den norske kongefamilien har alltid hatt et nært forhold til sjømannskirkene, og flere av kirkene bærer kongelige navn. Grunnlagt av Storjohan Det begynte i et lysthus i Bergen, 31. august Ti menn startet opp «Foreningen til Evangeliets Forkyndelse for Skandinaviske Sømænd i fremmede Havne» på initiativ fra cand.theol. Johan Cordt Harmens Storjohann. Under et studieopphold i Skottland hadde Storjohann kommet i kontakt med norske sjøfolk i Leith, og fikk øynene opp for at disse menneskene trengte oppfølging fra sin hjemlige kirke. Høsten 1865 ble den første stasjonen åpnet, i nettopp Leith. Ved siden av regulære gudstjenester og kirkelige handlinger, ble det helt fra starten lagt vekt på skipsbesøk, husbesøk og sykebesøk. I tilknytning til kirkerommet ble det etablert «leseværelser» der man arrangerte fester, og der sjøfolk kunne lese bøker og aviser og skrive hjem. Sjømannskirken i San Pedro ble grunnlagt i 1951 på Mesa Street og kirken i 1035 S Beacon street åpnet i I takt med endringen i det norske samfunn har driften endret seg, og i dag henvender Sjømannskirken seg til alle nordmenn som oppholder seg for en kortere eller lengre periode utenfor Norges grenser. Stadig mer av tiden tilbringes utenfor kirkebygningene og områder med diakonale utfordringer prioriteres. Alle sjømannskirkene utfører kirkelige handlinger som dåp, konfirmasjon og bisettelse, og en rekke kirker utfører også bryllup. Generalsekretær Audun Myhre i området der Sjømannskirken ble stiftet i 1864 Hjertevarme og historisk tidslinje Lørdag 30. august arrangeres den store Hjertevarme-aksjonen, og over hele verden vil nordmenn bli møtt med vaffelhjerter og glade medarbeidere og frivillige i oransje t-skjorter. - Vi lager også en digital, historisk tidslinje på nett, som dermed vil være tilgjengelig for alle. Mange velger å markere jubileer med en historiebok, men vi har valgt å gjøre dette digitalt. Det gir rom for flere bilder enn i en bok, og ikke minst muligheter for filmer fra sjømannskirkehistorien, forklarer Myhre. Noen unge historikere har fått gå gjennom Sjømannskirkens arkiver og formidler historien med sitt blikk. Tusenvis av bilder er scannet og lagret, og settes sammen digitalt, slik at man kan gå inn på alle kirker siden oppstarten, se på bilder og film, lese fortelleringer på gitte årstall og finne fordypende artikler. - Hvordan vil jubileet markeres i utlandet? - Hjertevarmeaksjonen blir en fest i alle sjømannskirker. I tillegg vil jubileet markeres med ulike bursdagsfeiringer der de ulike sjømannskirkene kan sette sitt lokale preg på arrangementet. Alt ligger også til rette for at 2014 skal bli et godt gudstjenesteår. Mangfoldet i steder vi feirer gudstjeneste gir lokal forankring. Gudstjenesten er pulsslaget i Sjømannskirkens liv. Derfor vil vi gjøre jubileumsåret vårt til et gudstjenesteår - i kirkerom og ute i verdens hverdag, sier Myhre. THE SEAMEN S CHURCH IS 150 This year it is 150 years since the founding of the Seamen s Church. The anniversary is being celebrated around the world. Most of the events in connection with the anniversary will take place in Bergen, where the Seamen s Church was founded in But the birthday child will be celebrated in the all the seamen s churches. On August 31st, on the day 150 years after the founding, there will be Celebration Services in all of Norway s catherdals. His Majesty the King has accepted the invitation to participate in Bergen Cathedral, and we are very happy about that. The bishop of Bjørgvin, Halvor Nordhaug, will also be present at the Worship Service, says the Secretary General of the Seamen s Church Audun Myhre. King Harald is the Seamen s Church s høye beskytter (high patron), as was his father and grandfather before him. The Norwegian Royal Family has always had a close relationship with the Seamen s Churches and several of the Churches are named after royal family members. It started in a gazebo in Bergen on August 31, Ten men started Foreningen til Evangeliets Forkyndelse for Skandinaviske Sømænd i fremmede Havne (Society for the Preaching of the Gospel to Scandinavian Seamen in Foreign Harbors) with the initiative coming from cand.theol. Johan Cordt Harmens Storjohann. During studies in Scotland Storjohann had come in contact with Norwegian Seamen in Leith and his eyes were open to the fact that these people need to be followed up by their congregation at home. In the fall of 1865 the first church was opened and it was in Leith. home visitations and visiting the sick already from the beginning. In addition to the sanctuary reading rooms were founded where gatherings were held and where the seamen could read books and newspapers and could write home. The Seamen s Church in San Pedro was founded in 1951 on Mesa Street and the church at 1035 S Beacon Street opened in As things have changed in Norwegian society, the church operations have changed. Today the Seamen s Church reaches out to all Norwegians who are staying abroad for shorter or longer periods of time outside the borders of Norway. More and more time is spent outside the church building and areas with social care challenges are a priority. All the seamen s churches perform such church ceremonies as baptism, confirmation and funeral, and a number of churches also perform weddings. The big Warm-hearted day is planned for August 30th, and throughout the whole world Norwegians will be met with heart shaped waffles and happy coworkers and volunteers in orange T-shirts. We are making a digital, historical timeline on the Internet that will be made available to everyone. Many choose to celebrate anniversaries with a history book, but we have chosen to do this digitally. There will be room for more pictures than a book, and not the least, there will be a possibility of film clips from the history of the Seamen s Church, explains Myhre. Some young historians have gone through the Seamen s Church s archive and are presenting the history from their viewpoint. Thousand of pictures have been scanned and saved and are being put together digitally so you can go to all the churches from the start, see photos and film clips, read stories from specific years and find in depth articles. How will the anniversary be celebrated abroad? The warm-hearted day will be a fest at all the seamen s churches. In addition the anniversary will be celebrated with different birthday celebrations where the different seamen s churches will put their own local spin on the event should be at a good year for Worship Services. The diversity of the places where we have worship services, gives us a local anchor. The Worship Service is the pulse of the life in the Seamen s Churches. That we why we want to make this year of celebration a worship year - in the sanctuary and in our every day lives, says Myhre. 9

6 Barnehelg Fastan mer och kilon och diet Årets barnehelg går av stabelen februar! Velkommen til bollebaking, grøtspising, pinata, sang og moro! Vi møtes lørdag kl 11 for aktiviteter for barn i alle aldre. Søndagen er det mukkulamesse for hele familien og da serveres det fastelavnsboller! The Annual Children s Weekend will be held February 22nd-23rd Welcome for baking of sweet rolls, porridge eating, pinata,singing of songs and a lot of fun! We ll meet Saturday at 11am with activities fir children at all ages. On Sunday we ll celebrate Family Service and there will be served shrovetide buns! K A L E N D E R FEBRUARI Kyndelsmässodagen, 2 februari Mässa 11:00. Staffan leder gudstjänsten. Söndagskola. Kören medverkar. Lättare lunch serveras efter mässan. Tisdagarna 4, 18, 25 februari Svenskafton 19:00. Fika, småprat och allsång. Tisdag 11 februari Filmkväll. 19:00. Under våren kommer vi visa filmer gjorda av Hasse Alfredsson & Tage Danielsson. OBS! Dessa filmer har tyvärr ingen engelsk subtitles. Kvällens film är Ägget är löst Vi startar med fika 19:00, filmen startar 19:30. APRIL Tisdagarna 1, 15, 22, 29 april Svenskafton 19:00. Fika, småprat och allsång. 5 söndagen i Fastan, 6 april Nordisk Gudstjänst i Thousand Oaks 13:30 OBS! Denna månadens gudstjänst firas i kapellet i Thousand Oaks pga Scandinavian Festival. OBS! Tisdag 8 april Filmkväll 19:00. Kvällens film är Picassos äventyr OBS! Ingen engelsk subtitles Vi går mot våren, även om det är lite svårt att förstå när man lever här i soliga Kalifornien.Just nu pågår Vinter-OS i Sotji i Ryssland. När detta skrivs vet jag inte om Charlotte Kalla eller vårt kära ishockeylandslag Tre kronor vunnit någon medalj. Alla våra aktiva som är där har förberett sig under flera år och ett enormt slit. De har fått avstå mycket för att vinna. Avstå ja. Att avstå talar vi inte mycket om i vår tid. I stället handlar mycket om att få ut så mycket som möjligt av livet. I Kyrkan går vi in i fastan på nytt denna vår. Ordet fasta associerar lätt till bantning. Men handlar fasta inte om något annat? Fastans syfte är inte att visa upp hur duktig jag är. Nej, i stället handlar det om att skapa utrymme för mig själv och för Gud i mitt liv. Det är så mycket som gör oss splittrade och så mycket som pockar på vår uppmärksamhet. Då kan fastetiden bli en möjlighet att stanna upp. Garasjesalg 10 Kirkens årlige garasjesalg går av stabelen 27. april kl Der selges det klær, møbler, leker, kjøkkenutstyr, bøker, sportsartikler, elektronikk, sko og mye mer. Garasjesalget gir penger til kirkens arbeid, samtidig som det kan gi folk mulighet til å få tak i det de trenger for en billig penge. Har du noe du ikke trenger lenger? Vi tar gjerne i mot! The church s annual garage sale will take place on April 27th at 7:00 AM. We will be selling clothes, furniture, toys, kitchen equipment, books, sports articles, electronics, shoes and much more. The garage sale provides funds for the church s work in addition to giving people the possibility of getting things they need at a cheap price. Do you have something you don t need anymore? We would love to recieve it! MARS Fastlagssöndagen, 2 mars Karnevalsmässa för små och stora 11:00. Staffan leder gudstjänsten. Söndagskola. Kören medverkar. Lunch och hembakade semlor serveras efter gudstjänsten. Tisdagarna 4, 18, 25 mars Svenskafton 19:00. Fika, småprat och allsång. Tisdag 11 mars Filmkväll 19:00. Kvällens film är Släpp fångarna loss de e vår. OBS! Ingen engelsk subtitles SAVE THE DATE: Söndag 4 maj Gudstjänst 11:00 Lunch och Valborgsfirande Vårkonsert med kyrkokören 13:30 Att fasta kan betyda att låta Gud få mera av min tid och min uppmärksamhet. Och då är avståendet en nödvändighet. Jag kanske behöver avstå kvällstimmarna i TV-soffan eller vid datorn för att i stället ge rum för det inre livet, för stillhet, meditation och bön. Under fastetiden kan det också vara lämpligt att gå till bikt. Vi kan behöva få tala ut i enrum med en präst, för att sedan enskilt få ta emot förlåtelsens ord personligen: du är förlåten. Precis som vi behöver storstäda hemma ibland, behöver vi storstäda i vårt inre: då hjärtats golv görs rent, då alla skrymslen skuras och det inre fönstret mot Gud putsas. Att leva som människa och kristen berör allt i livet. Våra liv tyngs lätt av snabbkulturens alla tomma kalorier. Fastan uppmanar oss i stället att dra ner, att avstå, att välja enkelheten. Därigenom kan fastan hjälpa oss till nya perspektiv, så att vi ser det enda viktiga: att vi kan leva nära Gud och varandra. Fastetiden vill öppna oss för Gud, och för Gud i våra medmänniskor. Med önskan om en god vår och värdefull fastetid! Staffan Eklund Kyrkoherde Church of Sweden Los Angeles 11

7 Kalender Lørdag Februar LØRdag 1. Skihelg i Big Bear SØNdag Svensk gudstjeneste MANdag 3. TIrsdag Månedslunsj på kirken På menyen: Fisk filmkveld Onsdag Møt Line prest i Riverside TORSdag. 6 Fredag Kokkekurs ved Kris Rian Se side 18 for info LØRdag 8. SØNdag Norsk gudstjeneste ved Line Kvalvaag. Søndagsskole og kirkekaffe. Sermon in English MANdag Strikkis & Svettis TIrsdag 11. TORSdag. 13 LØRDAG 15. søndag Norsk gudstjeneste ved Line Kvalvaag. Søndagsskole og kirkekaffe. 12 MANdaG 17. TIrsdag 18. TORSdag. 20 LØRdag 22. Årets barnehelg SØNdag 23. Årets barnehelg Norsk familiegudstjeneste Mukkulamesse og fastelavn Flisemaling MANdag Strikkis & Svettis TIrsdag 25. Onsdag Møt Line prest i Santa Monica Library TORSdag 27. Mars Lørdag 1. Søndag Svensk Gudstjeneste MANdag 3. TIrsdag Månedslunsj på kirken Onsdag Møt Line prest i Riverside Askeonsdagsgudstjeneste ved Line Kvalvaag TORSDAG 6. LØRdag 8. SØNdag Norsk gudstjeneste Kirkekaffe og søndagskole. Sermon in English MANdag Strikkis & Svettis TIRSdag 11. TORSDAG 13. Lørdag 15. Søndag Norsk Gudsjeneste Kirkekaffe og søndagskole Norsk Gudstjeneste i San Diego Kirkekaffe og kirkebutikk TIrsdag 18. TORSDAG 20. Lørdag Sørlandsk aften Fundraiser middag Se side 7 for info Søndag Norsk gudstjeneste. Kirkekaffe og søndagskole. MANdag Strikkis & Svettis TIRSdag 25. Onsdag Møt Line prest i Santa Monica Library TORSDAG 27. LØRdag 29. SØNdag Norsk familiegudstjeneste Mukkulamesse MANdag 31. April TIrsdag Månedslunsj på kirken Onsdag Møt Line prest i Riverside TORSDAG 3. LØRdag 5. Kirken har stand på Scandinavian Festival, CLU Søndag Nordisk gudstjeneste på CLU, Thousand Oaks. Scandinavian Festival. MANdag 7. TIRSdag 8. TORSdag Garasjesalg Bibelbabbel Søndag Norsk Gudstjeneste Palmesøndag Søndagsskole og kirkekaffe. MANdag 14. TIRSdag 15. TORSDAG Skjærtorsdag måltid Skjærtorsdagsgudstjeneste FREDAG Middag for hele familien Langfredag samling for barn Langfredagsgudstjeneste Lørdag Påskebrunsj, se side 17 for mer info Søndag Norsk Gudstjeneste Påskemorgen Søndagsskole og Kirkekaffe TIrsdag 22. TORSDAG 24. Lørdag 26. SØNdag Norsk Familiegudstjeneste Mukkulamesse og kirkekaffe. TIrsdag 29 Kirken stengt på dagtid Svenksafton Onsdag Møt Line prest i Santa Monica Library T 13

8 Bildegalleri Fra aktiviteter på kirken Foto: K. Kvalvaag 1-4: Årets julebasar med salgsboder, hjemmelagde rundstykker, regnbue og premieutdeling 5-8: Julaften gudstjeneste, julemiddag, nissebesøk og juletregang 9-10: Juletrefest med kongebesøk og juletregang 11: Årets rekefest med quiz og allsang

9 Antall annonsører har gått kraftig ned og for å kunne lage Havn og kirke trenger vi nye annonsører! Sett inn din annonse i bladet som har 3000 lesere og fire utgaver i året. Samtidig støtter du sjømannskirkens arbeid! Ta kontakt på eller ring Påsken med Sjømannskirken In order to continue making this magazine, we need more advertisers. Put your ad in the magazine that has 3000 readers and four issues every year. You will also support The Seamen s Church s work. Please contact us on: or call Påskeuken er en av kirkens store høytider. Vi markerer alle hellidagene med aktiviteter for store og små. Easter Week is one of the big holidays during the Church year. We will have activities for big and small all of the days during the holiday. Palmesøndag søndag 13. april Klokken 11 er det norsk gudstjeneste ved Line Kvalvaag. Deretter blir det kirkekaffe og skolegjengen kl 13. Palm Sunday, April AM, Norwegian Service with Pastor Line Kvalvaag. Coffee hour after the service and School gang at 1pm. Your Friendly Volvo and SAAB Specialist Service and Sales: Vermont Ave, Harbor City Wilshire Boulevard Suite 460 Los Angeles, CA Phone: (310) Fax: (310) web: ODT Audio & Video Vi skaffer alt i elektriske artikler SkjærTORSDAG 17. april Klokken møtes vi til Skjærtorsdags kveldsmåltid i kirkerommet hvor vi spiser sammen har vi skjærtorsdag gud Brookhust stjeneste, St ved Line Kvalvaag Huntington Beach, Ca Business: (714) Web: LangFREdag 18. april Klokken spiser vi middag Carin sammen Lundahl Realtor i leseværelset, og har vi samling for alle barn blir det langfredag gudstjeneste ved Line Kvalvaag. Servicing Orange County, Long Beach & San Pedro. Upon successful close of escrow I will make a donation in you name to St. Erik s church when you or your referral buy or sell a home through me. LØRdag 19. april inviterer vi til påskebrunsj hvor vi stiller med nybakt brød og egg. Vi ber våre gjester om å ta med pålegg til denne populære hendelsen. Hilde Toledo 1. Påskedag, Søndag Loan Consultant 20. april Klokken feirer vi påskemorgen høytidsgudstjeneste med brask og bram. Ved Line Kvalvaag cell: og Staffan Eklund, fax: Deretter blir det kirkekaffe West Burbank Blvd, Burbank, CA tel: LOAN or ext: w w w. f i r s t s e c u r i t y l e n d i n g. c o m Hours: (323) Tuesday to Saturday 10-4 Closed Sunday and Monday Maundy Thursday, April 17 We will be getting together for supper at 6:30 PM on Maundy Thursday for a meal in the sanctuary. At 8:00 PM we will have a Maundy Thursday Service with Pastor Line Kvalvaag. Good Friday, April 18 We will eat dinner together in the fellowship hall at 6:00 PM. At 6:30 PM we will have a gathering for all the children. At 7:30 PM there will be a Good Friday Service with Pastor Line Kvalvaag. Saturday, April 19 You are invited to an Easter Brunch at 12 Noon where we will be providing fresh bread and eggs. We ask that our guests bring cold cuts, cheese, jam, etc. to put on the bread for this popular event. 1. Easter Sunday,April 20 There will be an Easter Morning Service at 11 AM with all the bells and whistles. With Pastol Line Kvalvaag anf Pastor Staffan Eklund. Coffee hour after the service. 16 Multisystem: TV, VCR Videokamera: PAL, NTSC Stereoanlegg: 110/220 volt Trådløse telefoner DVD s Triband GSM phones O L S O N' S Delicatessen and Gift Shop SCANDINAVIAN FOODS AND GIFTS North Harbor Blvd, San Pedro, Ca 90731

10 Litt av hvert... fra Sjømannskirken i San Pedro / Los Angeles. Møt Sjømannskirken der du er! Vi ønsker å kunne møte enda flere nordmenn der de bor. Sjømannskirken kommer til Riverside (Back 2 The Grind, 3575 University Avenue, Riverside), Santa Monica Library (601 Santa Monica Blvd, Santa Monica) og San Diego (Good Samaritan Episcopal Church 4321 Eastgate Mall San Diego) I Riverside og Santa Monica møtes vi for en norsk prat og en kopp kaffe, I San Diego er norsk gudstjeneste, kirkekaffe og kirkebutikk. Ring oss på eller mail no om det er noe du ønsker at vi tar med oss fra kirkens butikk. Håper å treffes! Se kalender side 12 og 13 for datoer. Bibelbabbel Har du lyst til å snakke om livet, tro og tvil? Da er Bibelbabbel stedet for deg! Lørdager fra kl 1pm til 2pm møtes vi på Sjømannskirken og snakker sammen på norsk og svensk om tanker vi har rundt livet vårt, troen vår og tvilen. Dette semesteret tar vi utgangspunkt i Kristus kransen. Den gir et godt utgangspunkt for refleksjon og sann tale. Du kan komme når det passer, eller følge alle samlingene. Se datoer på side 12 og 13. Kristuskransen er utarbeidet av den svenske biskopen Martin Lönnebo. Og samlingene vil bli ledet av kyrkohede Staffan Eklund, sjømannsprest Line Kvalvaag og vertskap Fredrik og Marianne Borgen. Vi jobber med å finne barnepass for de som trenger det. Håper vi sees - du er hjertelig velkommen! Strikkekurs Strikkis & Svettis tilbyr nå strikkekurs! Cathrine Chiaro er profesjonell strikker og flere drevne strikkere vil være der med henne for å lære deg den norske strikkekunsten! Du får gratis strikkekurs ved kjøp av garn på Sjømannskirken, har du med eget strikketøy koster en kveld deg $10, $50 for semesteret! (Non refundable) Kl Datoene finner du i kalenderen side 12 og 13. Gleder oss til å se deg til en strikkende kveld! Velkommen! Support the church by designing a rock! You can color, put your name on, or draw something on one or more of these rocks. We will use these rocks as a part of our table decorations at various events at the church. We will also put them out for display in the church s garden. Takk! Årets julebasar ble en kjempesuksess! Takk til alle besøkende som var innom og stor takk til de mange frivillige som nok en gang var med og gjorde dette arrangementet mulig. Over 1500 mennesker var innom, og det ble bland mye annet bakt og servert 540 skolebrød og kanelboller, 89 brød og 240 musliboller! Vi gleder oss alt til neste år! This is a fun and simple way to support the church! We ask for a donation of $5 per rock. Thank you for your support! Meet the Seamen s Church where you live! We want to meet even more Norwegians where you live. The Seamen s Circle comes to Riverside (Back 2 The Grind, 3575 University Avenue, Riverside), Santa Monica Library (601 Santa Monica Blvd, Santa Monica) and San Diego (Good Samaritan Episcopal Church 4321 Eastgate Mall San Diego). In Riverside and Santa Monica we come to have a Norwegian talk and a cup of coffee. In San Diego we have Norwegian Worship Services, church coffee and a church store. Call us at (310) or send and to sjomannskirken.no if there is something you want us to bring from the church s store. Hope to see you there! See the calendar on page 12 and 13 to find the dates. 18 Cooking Class Do you want to learn how two make Viatnamese or Thai food? Kris Rian will hold a cooking class on February 7 at 6pm. She is an experienced cook and knows a lot about Asian cuisine. You will make a four dish meal, and after making the food, you get to eat it too. This is a fundraiser event for the church, so we ask for a donation of $40 pr person for this cooking class and meal. Food and drinks are included. Sign up by February 5th by calling or ing the church. Phone: , Bring a friend! Knitting course Strikkis & Svettis is now offering a knitting course! Cathrine Chiaro is a professional knitter and there will be several diligent knitters with her to teach you the art of Norwegian knitting! The knitting course will be free with the purchase of yarn from the Seamen s Church. If you bring your own knitting material the price is $ 10 for one evening and $ 50 for the semester! (Non refundable) 7:00 PM til 9:00 PM. The dates are listed on page 12 and 13. We look forward to seeing you! for an evening of knitting! Welcome! Flisesøndag 23.februar Bli med å dekorere to av veggene på sjømannskirken i San Pedro! Vi møtes 23 februar kl 13. Du betaler for en flis som enten designer selv, eller vi kan gjøre det for deg. Dette er en morsom måte å støtte kirken på, samtidig som du kan sette ditt preg på kirken! Tile Sunday February 23rd Help decorate two walls of the Seamen s Church in San Pedro! We will be meeting at 1:00 PM on February 23rd. You pay for a tile that you design or that we design for you. This is a fun way of supporting the church and at the same time leave your design as part of the church! Thank You! The church s annual Christmas Fair was a great success! Thank you to all who came and a big thank you to the many volunteers who again came and made this event possible. More than 1,000 people came to the event and we baked and served 540 skolebrød (buns with custard) and kanelboller (cinnamon buns), 89 bread and 240 musliboller (muesli buns). We are already looking forward to the next Christmas Fair! 19

11 Return Requested, dated matter St. Olavs Church Inc. The Norwegian Seamen s Church Los Angeles/San Pedro PO Box 1621 San Pedro, CA Presorted Standard US Postage PAID Oakland, CA Permit# 2319 Havn og Kirke blir sendt til alle som ønsker det! Likevel trenger vi all hjelp vi kan få for å fortsette med å gi ut bladet. Om du ønsker å støtte dette arbeidet kan du tegne et abonnement for bladet. Pris for fire utgaver i året: $15 og $25 for utlandet. Vennligst send sjekk til: The Norwegian Seamen s Church (memo: Havn og Kirke), eller betal direkte til kirkens norske kontonummer: Merk betalingen med Havn og Kirke. Havn og Kirke is sent to anyone who wish to receive it! But we still need all the help we can get so that we can continue to publish the magazine. You can subscribe to the magazine if you want to support this work. The price for four magazines per year:$15 or $25 for subscriptions abroad. Please send a check to The Norwegian Seamen s Church (re: Havn og Kirke), or pay directly to the church s Norwegian bank account: Mark the payment Havn og Kirke. 20 Garn til salgs! I kirkens butikk kan du nå få kjøpt garn i alle verdens farger og typer. Vi vet det er mange strikkeglade mennesker i blandt oss, og nå kan man altså få garn av høy kvalitet til nye eller uferdige strikkeprosjekter på sjømannskirken. Velkommen innom! Yarn for sale! The church s store now sells yarn is all sorts of colors and types. We know there are many among you who enjoy knitting, and now you can buy high quality yarn for your new or unfinished knitting projects at the Seamen s Church. Welcome! Følg oss på : losangeles facebook.com/ sjomannskirkenlosangeles Follow us: losangeles facebook.com/ sjomannskirkenlosangeles

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega.

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega. Kapittel 2 2.1.1 Familien min Hei, jeg heter Martine Hansen. Nå bor jeg i Åsenveien 14 i Oslo, men jeg kommer fra Bø i Telemark. Jeg bor i ei leilighet i ei blokk sammen med familien min. For tiden jobber

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Macbeth: Frozen Scenes

Macbeth: Frozen Scenes Macbeth: Frozen Scenes Using Frozen Scenes There are several ways to use these scenes 1. Along with the scene one can give the students the lines from the play and ask them to perform their scene with

Detaljer

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen 1. vers Når jeg hører musikk, Kan jeg ikke sitte stille Når jeg hører det groover, B yner beina å gå Jeg får ikke ro, Selv om jeg gjerne ville Jeg vil bare danse, Det er noe jeg må Jeg vil bare danse Tekst

Detaljer

DESEMBER 2010. Så er det altså tid for å sende ut planene for desember. Tiden går fort men vi er klare for juleforberedelser, og gleder oss veldig!

DESEMBER 2010. Så er det altså tid for å sende ut planene for desember. Tiden går fort men vi er klare for juleforberedelser, og gleder oss veldig! DESEMBER 2010 Så er det altså tid for å sende ut planene for desember. Tiden går fort men vi er klare for juleforberedelser, og gleder oss veldig! Det viktigste for oss i desember er å ta det med ro! Vi

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

Engelsk gruppe 2 høsten 2015

Engelsk gruppe 2 høsten 2015 Engelsk gruppe 2 høsten 2015 I løpet av høsten har vi jobbet med disse tingene på engelsk: Tall - numbers Norsk - Norwegian Engelsk - English Mitt språk -My language 1 en one 2 to two 3 tre three 4 fire

Detaljer

Come to praise. We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song

Come to praise. We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song Come to praise We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song We ve come to sing and give you praise We worship you

Detaljer

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013 The Official Newsletter of Projects Abroad Bo ia March 2013 1 Editor s Letter Hi all, Welcome to the March edition of our Newsletter for Projects Abroad Bolivia. This newsletter aims to inform all ur volunteers

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF234 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090 Skiskole Side 1 Priser Snowsports Skeikampen vinter 2013/2014. Individuelle gjester. Prices Snowsports Skeikampen winter 2013/2014. Individual guests. Gruppeundervisning, voksne, ungdom og Fjellbandidos

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Hvorfor skal vi lære grammatikk?

Hvorfor skal vi lære grammatikk? 120 www.gyldendal.no/steps Grammar Hvorfor skal vi lære grammatikk? Grammatikk forteller oss hvordan vi setter sammen ord. Den forteller for eksempel at man kan si Jeg liker denne hesten, men at jeg like

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

How we connect online and offline

How we connect online and offline How we connect online and offline Hvordan bruke tekstene til å besvare oppgavene? Introduksjonen til temaet: This year s topic is how we connect with people, both online in the virtual world of the internet,

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

80. Lincoln to Parklands

80. Lincoln to Parklands 80. Lincoln to Parklands Valid from 8 December 2014 Bus route: LincoIn University X Lincoln Township Prebbleton Westfield Riccarton X Christchurch Hospital X Central Station X Eastgate Shopping Centre

Detaljer

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner Manuset ligger på NSKI sine sider og kan kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF283, HØST 16 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 =

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 Om emnet SAMPOL 270 ble avholdt for førsten gang høsten 2013. Det erstatter til dels SAMPOL217 som sist ble avholdt høsten 2012. Denne høsten 2014 var Michael Alvarez

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Ukebrevet. Uke 23 (6/6 12/6) FELLES

Ukebrevet. Uke 23 (6/6 12/6) FELLES Ukebrevet Uke 23 (6/6 12/6) Hei alle: FELLES Da har vi fått godkjenningen fra Lotteri og stiftelsestilsynet på vår søknad om navneendring til Stiftelsen Tønsberg Montessori. Det gjelder både for barnehagen

Detaljer

OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT

OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT 14. 15. JUNI 2012 I OSLO (English version at page 4) 2 24 FITA* Arrowhead SK Vidar innbyr til internasjonalt feltstevne på vår feltbane ved Sørmarka utenfor Oslo 14.- 15. juni 2014.

Detaljer

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard Trådløsnett med MacOSX 10.5 Leopard Wireless network with MacOSX 10.5 Leopard April 2010 Slå på Airport ved å velge symbolet for trådløst nettverk øverst til høyre på skjermen. Hvis symbolet mangler må

Detaljer

Årsplan: Engelsk 3.trinn Uke

Årsplan: Engelsk 3.trinn Uke Årsplan: Engelsk 3.trinn Uke 34 35 36 37 38 39 Kompetanse-mål Repetisjon Repetisjon Klokka Kunne spørre og fortelle andre på engelsk hvor mye klokka er. Ordforråd One o`clock, two o`clock, three o`clock,

Detaljer

Oslo Pin Club Info # 219, 29.10.2014

Oslo Pin Club Info # 219, 29.10.2014 Oslo Pin Club Info # 219, 29.10.2014 Så sees vi vel igjen Husk nytt byttemøte torsdag 6. november kl 1700 Ta med deg byttepins og stikk innom Next meeting is coming up! Remember new trade meeting Thursday,

Detaljer

Summer Cup. 27-29 June 2014. Uken før vi reiser, vil vi trene her hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer senere.

Summer Cup. 27-29 June 2014. Uken før vi reiser, vil vi trene her hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer senere. Summer Cup 27-29 June 2014 Vestkantsvømmerne inviterer alle i B- gruppen og C+ (hospitanter i B gruppen) til Stevne i Stockholm. Vi skal bo på Zinkensdamm vandrehjem, og stevne foregår i Erisdalsbadet

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Støtteark Tidsformer (verb) Presens (nåtid): Når vi skriver i presens så bruker vi verbet i sin grunnform, men hvis det er

Støtteark Tidsformer (verb) Presens (nåtid): Når vi skriver i presens så bruker vi verbet i sin grunnform, men hvis det er Støtteark Tidsformer (verb) Presens (nåtid): Når vi skriver i presens så bruker vi verbet i sin grunnform, men hvis det er he, she eller it som gjør noe, så føyer vi til en s (-es). Det har altså ikke

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

Uke Kompetansemål fra kunnsakpsløftet Ferdighetsmål Lærebok: Quest Vurdering Everyday practice Språklæring:

Uke Kompetansemål fra kunnsakpsløftet Ferdighetsmål Lærebok: Quest Vurdering Everyday practice Språklæring: Årsplan for 3.trinn Fag: Engelsk Skoleåret 2017 /2018 Uke Kompetansemål fra kunnsakpsløftet Ferdighetsmål Lærebok: Quest Vurdering 33-34 Everyday practice 35-38 Språklæring: samtale om eget arbeid med

Detaljer

Farnes skule Timetal: 1 Årsplan engelsk Trinn: 3.klasse Skuleåret: 2015-16 Læreverk: Quest. Revidert hausten 2015 Side 1

Farnes skule Timetal: 1 Årsplan engelsk Trinn: 3.klasse Skuleåret: 2015-16 Læreverk: Quest. Revidert hausten 2015 Side 1 Tid Veke: Augustseptember Kompetansemål Elevane skal kunne: engelsk knyttet til Skolehverdagen -kunne finne likheter mellom ord og uttrykksmåter i engelsk og eget morsmål knyttet til temaet -kunne forstå

Detaljer

lytte etter og bruke engelske språklyder gjennom praktiskestetiske gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig å kunne engelsk

lytte etter og bruke engelske språklyder gjennom praktiskestetiske gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig å kunne engelsk Årsplan i for 2.trinn 2014-2015 Faglærer Yngve Henriksen Læreverk: Stairs 2 Kompetansemål etter 2.årstrinn Ulike tema, delmål og arbeidsformer brukes på veien mot kompetansemålene fra K06 Språklæring Muntlig

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

Host #1: Nationality: Year of birth: Host #2: Nationality: Year of birth: Nearest city/town: Nearest airport: Nearest train station:

Host #1: Nationality: Year of birth: Host #2: Nationality: Year of birth: Nearest city/town: Nearest airport: Nearest train station: Au Pair Host Family Profile 2018 This form is for the potential au pair to get to know you better when you are in the process of choosing a candidate. Remember to attach pictures of the au pair s room

Detaljer

Audun Mortensen Fire dager i Berlin

Audun Mortensen Fire dager i Berlin AV SAMME FORFATTER Alle forteller meg hvor bra jeg er i tilfelle jeg blir det (poesi, 2009) Roman (roman, 2010) Aaliyah (poesi, 2011) The Collected Jokes of Slavoj Žižek (prosa, 2012) 27 519 tegn med mellomrom

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER DOWNLOAD EBOOK : SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL EDITION) BY ANDREAS GODE

Detaljer

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017 Enkel og effektiv brukertesting Ida Aalen LOAD.17 21. september 2017 Verktøyene finner du her: bit.ly/tools-for-testing Har dere gjort brukertesting? Vet du hva dette ikonet betyr? Mobil: 53% sa nei Desktop:

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe CARING OMSORG Is when we show that we care about others by our actions or our words Det er når vi viser at vi bryr oss om andre med det vi sier eller gjør PATIENCE TÅLMODIGHET Is the ability to wait for

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort Hold kontakten! Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Skrive brev Sende tekstmeldinger Ringe dem Sende e-post Sende (bursdags-)kort Koble seg

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

Kurs i Nettverksbygging Edgar Valdmanis,MBA

Kurs i Nettverksbygging Edgar Valdmanis,MBA Kurs i Nettverksbygging Edgar Valdmanis,MBA Markedsdirektør, Den Norske Dataforening Bergen, 5.april 2011 Hvorfor nettverke? Du kan hjelpe andre med informasjon (om hvor de finner mer og rett informasjon)

Detaljer

JULEKAMPANJE november 24. desember 2017

JULEKAMPANJE november 24. desember 2017 LYSforVERDEN JULEKAMPANJE 2017 24. november 24. desember 2017 TEMA Når vi følger Frelserens eksempel og lever slik han levde og slik han forkynte, vil dette lyset brenne i oss og lyse opp veien for andre.

Detaljer

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER Read Online and Download Ebook SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER DOWNLOAD EBOOK : SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE

Detaljer

Safety a t t h e f A c t o r y

Safety a t t h e f A c t o r y Safety a t t h e f A c t o r y Sikkerhet på fabrikken Safety at the factory NÅ har du god tid til å lese denne brosjyren! I en krisesituasjon har du ikke like god tid You have plenty of time to read this

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members

vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members Velkommen til Oslo Vandrerhjem Holtekilen! Oslo Vandrerhjem Holtekilen er et sommeråpent vandrerhjem, og drives i lokalene til Holtekilen Folkehøgskole.

Detaljer

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Siden vi i det siste har vært ganske mange på treningene, har det vært litt kaos, og vanskelig å få trent bra. Derfor vil jeg her forklare noen regler som dere

Detaljer

Assignment. Consequences. assignment 2. Consequences fabulous fantasy. Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne

Assignment. Consequences. assignment 2. Consequences fabulous fantasy. Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne Consequences Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne KRL Filosofi og etikk reflektere over filosofiske temaer knyttet til identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og død, rett og galt. gjøre rede

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Hvorfor nettverke? Bedre Nettverksbygging Med smart bruk av LinkedIn Edgar Valdmanis,MBA. Markedsdirektør, Den Norske Dataforening

Hvorfor nettverke? Bedre Nettverksbygging Med smart bruk av LinkedIn Edgar Valdmanis,MBA. Markedsdirektør, Den Norske Dataforening Bedre Nettverksbygging Med smart bruk av LinkedIn Edgar Valdmanis,MBA Markedsdirektør, Den Norske Dataforening DND, Faggruppen CRM, 28.mai 2013 Hvorfor nettverke? Du kan hjelpe andre med informasjon (om

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Farnes skule Læreverk : Quest Klasse/trinn : 3 Skuleåret : Lærar (-ar) : Anna N. Bergerud og Signe Endresen

Farnes skule Læreverk : Quest Klasse/trinn : 3 Skuleåret : Lærar (-ar) : Anna N. Bergerud og Signe Endresen Tid Veke: Augustseptember Kompetansemål Elevane skal kunne: engelsk knyttet til Skolehverdagen -kunne finne likheter mellom ord og uttrykksmåter i engelsk og eget morsmål knyttet til temaet -kunne forstå

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

Årsplan i engelsk 2. trinn.

Årsplan i engelsk 2. trinn. Årsplan i engelsk 2. trinn. Tidspunkt (uke eller mnd) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Uke 34 38 Språklæring Gi eksempler på noen situasjoner der det kan være

Detaljer

Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com

Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com STOP KISS av Diana Son Scene for to kvinner. Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at night,

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen Rotary and Rotaract District 2290 Thor Asbjørn Andersen 11.09.2016 Rotaract TITLE 2 About Rotaract Rotaract is a service club for young men and women ages 18 to 30... who are dedicated to community and

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 2. TRINN høst 2016

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 2. TRINN høst 2016 ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 2. TRINN høst 2016 A U G - S E P T Faglærer: Inger-Alice Breistein Læreverk: Quest Everyday practice gjennom hele året lytte etter og e instruksjoner på forstå og noen e ord, til

Detaljer

Geir Lieblein, IPV. På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL

Geir Lieblein, IPV. På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL Å ta ansvar refleksjon som grunnlag for læring Geir Lieblein, IPV På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL 11.08.2014 Refleksjon Individuelt og sammen Agroecology MSc vårt konseptuelle

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Vårt liv på jorda Our Life on Earth

Vårt liv på jorda Our Life on Earth Vårt liv på jorda Our Life on Earth Vandrer / Walking - akryl / acrylic - 61 x 50 cm 2015 Halvard Hatlen / BONO Vårt liv på jorden, kort eller langt, begynner ved unnfangelsen, hva det inneholder og hvordan

Detaljer

Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp

Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp Download: Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp PDF ebook Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp PDF - Are you searching for Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp Books? Now, you will

Detaljer

Vikingfestivalen Karmøy Markedsregler 2015/Marked rules 2015

Vikingfestivalen Karmøy Markedsregler 2015/Marked rules 2015 Vikingfestivalen Karmøy Markedsregler 2015/Marked rules 2015 Vikingfestivalen Karmøy blir arrangert av Karmøy Kulturopplevelser. Festivalen er på Vikinggarden på Avaldsnes. Alt utstyr må fraktes med båt.

Detaljer

NNMPF-NYTT 2005: 2. Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 17.juni 2005

NNMPF-NYTT 2005: 2. Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 17.juni 2005 NNMPF-NYTT 2005: 2 Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 17.juni 2005 Kjære nettverkskolleger. Her kommer invitasjonen til konferansen i København 2006. (English version, see below). Velkommen

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

Snakk norsk! Vi snakker norsk i Norge. Norsk er moro. Vil du snakke norsk i Norge?

Snakk norsk! Vi snakker norsk i Norge. Norsk er moro. Vil du snakke norsk i Norge? Snakk norsk! Vi snakker norsk i Norge Norsk er moro Vil du snakke norsk i Norge? Moro? Si det på norsk Ja, moro ha, ha, ha Si det en gang, to ganger mange ganger? Forstår du ingenting? SPØR: kan du gjenta?

Detaljer

Årsplan i engelsk - 2. klasse 2014-2015

Årsplan i engelsk - 2. klasse 2014-2015 ..Antall timer pr uke:1 time Lærere: Gro Åkerlund Læreverk: Stairs My English Book 1+2 Nettstedet: www.stairs.cappelen.no Eget vedlegg om lokal plan. Årsplan i engelsk - 2. klasse 2014-2015 Grunnleggende

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

TUSEN TAKK! BUTIKKEN MIN! ...alt jeg ber om er.. Maren Finn dette og mer i. ... finn meg på nett! Grafiske lisenser.

TUSEN TAKK! BUTIKKEN MIN! ...alt jeg ber om er.. Maren Finn dette og mer i. ... finn meg på nett! Grafiske lisenser. TUSEN TAKK! Det at du velger å bruke mitt materiell for å spare tid og ha det kjekt sammen med elevene betyr mye for meg! Min lidenskap er å hjelpe flotte lærere i en travel hverdag, og å motivere elevene

Detaljer

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva.

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Newtons fargeskive Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Se hva som skjer med fargene. Hvitt lys består av en blanding av alle farger. Når fargeskiva roterer

Detaljer

ARBEIDSPLAN FOR : 10C

ARBEIDSPLAN FOR : 10C ARBEIDSPLAN FOR : 10C VEKE 46 OG 47 : INFO Oppsette prøvar: o 13. november: N&M o 11. november: Matte o 17. november: Krle Epost-adresser: o Erlend: erlend.spurkeland@lindas.kommune.no o Berit: berit.lilleokdal@lindas.kommune.no

Detaljer

Samarbeidsbasert forskning er det mulig også i arbeidet med systematiske kunnskapsoversikter?

Samarbeidsbasert forskning er det mulig også i arbeidet med systematiske kunnskapsoversikter? Samarbeidsbasert forskning er det mulig også i arbeidet med systematiske kunnskapsoversikter? 17.11.2017 Mette Haaland-Øverby (medforsker, NK LMH) Kari Fredriksen (leder for lærings- og mestringssenteret

Detaljer

T O R S D A G 26. J A N U A R 2012

T O R S D A G 26. J A N U A R 2012 : TORSDAGSBREVET T O R S D A G 26. J A N U A R 2012 S t e i n e r s k o l e n i V e s t f o l d, F u r u m o v e i e n, 3 1 4 2 V e s t s k o g e n T l f. 3 3 3 5 2 2 0 0 F a x. 3 3 3 2 3 7 2 3 E - p o

Detaljer

En praktisk innføring i team-basert læring

En praktisk innføring i team-basert læring En praktisk innføring i team-basert læring Børge Lillebo borge.lillebo@ntnu.no Frank Alexander Kraemer kraemer@item.ntnu.no Teambasert Læring utviklet av Larry K. Michaelsen i USA aktiv læring flipped

Detaljer

Katalognummer 01. Happy small feet. Størrelse/Size: 50x70cm - Pris / Price 500 nok. Størrelse/Size: 20x29cm - Pris / Price 200 nok

Katalognummer 01. Happy small feet. Størrelse/Size: 50x70cm - Pris / Price 500 nok. Størrelse/Size: 20x29cm - Pris / Price 200 nok Katalognummer 01 Happy small feet Food is not the only necessity which starving children need. Keeping their skin, body and feet healthy is one of the necessities. The new blankets and shoes provided by

Detaljer

I can introduce myself in English. I can explain why it is important to learn English. I can find information in texts. I can recognize a noun.

I can introduce myself in English. I can explain why it is important to learn English. I can find information in texts. I can recognize a noun. Pets and vets The key to communication The key to communication 34-35 36 Kommentere eget arbeid med å lære engelsk emner Uttrykke seg med flyt og sammenheng tilpasset formål og situasjon Uttrykke og begrunne

Detaljer

Norges Historie Bok fra Oldtid til 2005 (Norwegian Edition)

Norges Historie Bok fra Oldtid til 2005 (Norwegian Edition) Norges Historie Bok fra Oldtid til 2005 (Norwegian Edition) Leif Wilhelmsen Click here if your download doesn"t start automatically Norges Historie Bok fra Oldtid til 2005 (Norwegian Edition) Leif Wilhelmsen

Detaljer

Oslo Pin Club Info # 203, 8. januar 2013

Oslo Pin Club Info # 203, 8. januar 2013 Oslo Pin Club Info # 203, 8. januar 2013 Vi ønsker velkommen til et godt nytt samler-år Husk at vi har byttemøte mandag 14. januar Møtet avholdes i den vanlige kantina på Oslo Universitetssykehus, Ullevål.

Detaljer

UKEPLAN 6. TRINN UKE 14

UKEPLAN 6. TRINN UKE 14 UKEPLAN 6. TRINN UKE 14 Ukas gullregel: Vi arbeider godt og gjør vårt beste. Tussilago farfara Mandag 03.04 Tirsdag 04.04 Onsdag 05.04 Torsdag 06.04 Fredag 07.04 Morgenåpning 08.15 08.30 Lesing og skriving

Detaljer

Residency at Arts Printing House for Performing Artists

Residency at Arts Printing House for Performing Artists Bergen - Vilnius Residency at Arts Printing House for Performing Artists It should be noted that according to Norwegian law (Offentleglova 3) that applications for grants, including any attachments, is

Detaljer

Vurderingsveiledning SPR3008 Internasjonal engelsk Eleven gir stort sett greie og relevante svar på oppgavene i samsvar med oppgaveordlyden.

Vurderingsveiledning SPR3008 Internasjonal engelsk Eleven gir stort sett greie og relevante svar på oppgavene i samsvar med oppgaveordlyden. Answering Exam Tasks Currently the exam for this course has two tasks. Task 1 is referred to as the short task and task 2 is referred to as the long task. There are sometimes two parts to Task 1, a and

Detaljer