H & K. Havn og Kirke. i Los Angeles/ San Pedro Nr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "H & K. Havn og Kirke. i Los Angeles/ San Pedro Nr 1-2014"

Transkript

1 H & K Havn og Kirke Sjømannskirken i Los Angeles/ San Pedro Nr

2 HAvn & Kirke kommer ut med 4 nummer i året.opplag: 3,000 Ansvarlig Redaktør: Line Kvalvaag. Redaktør: Kristian Kvalvaag. Translator:Erling Dugan Norsk Stab: Line Kvalvaag, Sjømannsprest/daglig leder. Telefon: (310) Marianne Hallaråker Borgen, Vertskap, Telefon (310) Fredrik Borgen, Vertskap, Telefon (310) Kristian Kvalvaag, Assistent, Telefon: (310) Cathrine Prestrønningen, Husmor, prestesekretær Cathrine H. Chiaro, Butikksjef, Odd Arne Lindseth, Vaktmester, Gry Eisenberg, Ekstravakter, Mona Engvig, Regnskap Liv Johansen, Ekstravakter, Svensk Stab: Staffan Eklund Svensk Kyrkoherde Telefon: (310) Telefon: (310) Brittmarie Bittan Sixtenson Svensk assistent Telefon: (310) 292/7079& musiker Jan Stenstrøm Svensk assistent Helen Kardemark Svensk assistent Sjømannskirken ønsker å gi mennesker mot til tro, håp og engasjement! Siden 1951 har sjømannskirken i Los Angeles holdt til på 1035 South Beacon Street. Siden den gang har sjømannskirken vært brukt av sjøfolk, studenter, forretningsreisende, musikere, artister, eldre, unge, fastboende og turister. Nordmenn som oppholder seg i området for lengre eller kortere perioder. Med sin belligenhet nær Port of Los Angeles er den et populært møtested for mennesker i hele Sør-California. Alle er hjertelig velkomne til en kopp kafffe og vafler, til å delta på ukentlige gudstjenester eller noen av de mange aktivitetene kirken tilbyr. Kirkeområdet består og av et flott svømmebasseng, en butikk med mengder av norske og svenske varer og et galleri i kjelleren. Kirkens hage brukes til lek og hygge for store og små. Velkommen! Kirkens åpningstider er: Tirsdag-lørdag: Svensk vertskap på fredager Søndag:10-16 Mandag: Stengt Adr.: 1035 South Beacon St. San Pedro, CA Post: P.O. Box 1621 San Pedro, CA Tel: Fax: Mail: Mandagsklubben (kontakt person): Vivian Halvorsen (310) Club Hygga (kontakt person): Arlene McGogy (310) Norsk Generalkonsulat San Francisco (415) Norsk Konsul, Los Angeles (310) Alltid beredt! Jeg har aldri vært speider, jeg har aldri stått i stram givakt med speiderhilsen i allefall ikke på alvor. Men noen år her i Sjømannskirken i LA har vist meg at her må vi være; alltid beredt! Ingen av oss vet hva dagen vil bringe. Vi er i gang med et nytt år og ønskene er gode, men hva vet vi egentlig om det som skal komme. Det er godt vi ikke vet, gleder og sorger kommer når de kommer. Og jeg er glad for å si at Sjømannskirken er alltid beredt for å møte deg og det som du trenger oss til i året som kommer. Om det er å dele en glede, eller en sorg. Vi er mye vafler, god mat og hygge men vi er langt mer enn det! Vi er trent opp til å takle de store krisene og ulykkene. Vi står i tett samarbeid med det Norske utenriksdepartementets arbeid om de store krisene skulle ramme oss her i Sør California. Og vi har en beredskapstelefon som er betjent 24 timer i døgnet. Men krisen behøver jo ikke være nasjonal for at du kan kjenne på behovet for å søke hjelp. Så har vi ekstra fokus på fundraising i år, nettopp fordi vi ønsker å sikre økonomien for at ressursene alltid også skal være beredt for små og store kriser og ikke bare til vafler, god mat og hygge. Så jeg håper at vi får se deg på flere av disse gøye arrangementene, som blant annet Sørlandsaften den 22. mars vil være! Prestepennen Husk at vi er på plass, alltid beredt til å møte deg i den hverdagen du er! Og alt dette fordi vi ønsker å være en tjenende kirke. Det betyr at vi til enhver tid spør deg spørsmålet som Jesus stilte; Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Og etter beste evne skal vi være tilstede og hjelpe deg i de overganger du har i ditt liv. Uansett hva slags overgang du skal gjennom i ditt liv dette året. Selv skal jeg og min familie gjennom en overgang. Den 1. september begynner jeg som Sjømannsprest i Stockholm, og med det er vår tid her i LA over. Det er en blanding av sorg og glede en slik bestemmelse medfører. Et kapittel tar slutt og et nytt skal begynne. Men selv om jeg med det skriver på mine siste sider her, er det ikke slutt før flyet letter, og frem til det er jeg glad for å si at jeg er alltid beredt her i LA! Sjømannsprest Line Kvalvaag Be Prepared! I have never been a Girl Scout; I have never stood at attention with the Scout motto at least not seriously. But the years here at the Seamen s Church in LA have taught me that we need to always Be Prepared! None of us know what the day will bring. We have started a new year and our wishes are good, but we don t really know if they will come true. It s good that we don t know, joys and sorrow come when they come. And I am happy to say that the Seamen s Church is always prepared to meet a new day and for what will be needed in the year ahead. Whether that be to share joy or share sorrow. We are lots of waffles, good food and a nice place to be but we are a lot more than that! We have training in tackling big crisis and disasters. We are in close cooperation with the Norwegian Ministry of Foreign Affairs if great crises should hit us here in Southern California. And we have an emergency phone number that is manned 24/7. But the crisis doesn t need to be national for you to feel that you need to seek help. We have an extra focus on fundraising this year, because we want to make sure that we have the finances to always have the resources so that we will be prepared for small and large crisis and not just waffles, good food and a nice place to come to. So I hope we will see you at several of these fun events, among them is Sørland Evening on March 22nd. Remember that we are here, always prepared to meet you where you are at in your daily life! And all this is because we want to be a church that serves. That means that we will always ask the question that Jesus asked: What do you want me to do for you? And we will try our best to be there for you and help you with changes in your life. No matter what kind of changes there will be in your life this year. As for me and my family we will be going through a change. On September 1st I will be starting as the Seamen s Pastor in Stockholm and our time in LA will be over. This decision is a mixture of sorrow and joy. It s the end of one chapter and the beginning of a new one. But even as I write the last pages of the chapter here, it isn t over under the airplane lifts off, and until that time I am happy to say that I will always Be Prepared here in LA! 3

3 Sjømannskirken i beredskap! Gjør utenlandsreisen tryggere Tekst/foto: K. Kvalvaag Last ned Sjømannskirkens app, som raskt og enkelt gir deg de lokale nødnumre og andre viktige telefonnumre i en krise. Sjømannskirken er en beredskapsorganisasjon og ønsker å være tilstede som en samarbeidspartner ved ulykker og katastrofer på norsk kontinentalsokkel og utenfor landets grenser. Sjømannskirken skal i omsorgs og normaliseringsarbeidet kunne bistå med kirkelige og diakonele tjenester. Dette betyr at sjømannskirkene over hele verden er en hjelpende hånd ved akutte og uforusette situasjoner. Hver sjømannskirke har ansvar for sitt område, selv om det i enkelte tilfeller er behov for nært samarbeid med andre sjømannskirker. 4 Sjømannskirken har tett samarbeid med det Norske Utenriksdepartementet, Europeiske reiseforsikring, Svenska Utenlandskyrkan og student organisasjonen ANSA. Alle disse er viktige partnere når det kommer til arbeidet ved en akutt og uforsett hendelese som involverer nordmenn. I hendelser som trafikkulykker, dødsfall, sykdom eller naturkatastrofer samarbeider de forskjellige innstansene hvor alle stiller med den kompetansen de har i arbeidet. Norske bedrifter og organisasjoner har og mulighet til å tegne beredskapsavtaler med sjømannskirken. Sjømannskirken har opprettet en 24 timers beredskapsvakt som norske bedrifter, rederier og høgskoler kan benytte for sine folk på reise eller bosatt i utlandet. Ved en hendelse bruker Sjømannskirken sitt verdensvide nettverk til å følge opp med støtte og omsorg til de involverte. Kirken er og utstyrt med sattelittelefon. 196 selskaper har inngått en beredskapsavtale med Sjømannskirken. På den måten er næringslivet også med å finansierer Sjømannskirkens tjenester. Sjømannskirken i San Pedro/Los Angeles har jevnlige beredskapsøveleser slik at de stille best mulig forberedt i en situasjon hvor nordmenn har vært innvolvert i en ulykke eller katastrofe. Disse øvelsene gjøres i samarbeid mellom kirkens norske og svenske stab. Det er sjømannskirkens beredskapsavdeling i Norge som leder øvelsen. Denne gangen ble det simulert en bussulykke på Pacific Coast Highway med norske studenter ombord. Hele staben er med på dette arbeidet, og alle har hver sin oppgave. Arbeidet kan innvolvere kontakt med skadde og pårørende, organisere samlinger eller møtepunkter, kontakt med medier og norske instanser og stille til rådighet de mennesklige ressurser kirken har i en slik sammenheng. Øvelsene skal være så realistiske som mulig. Senere i vår skal det holdes en enda større øvelse hvor sjømannskirken i San Francisco og general konsulatet skal være med. Ingen akutt hendelse er like, og det er vanskelig å foreberde seg på alle tenkelige mulige scenarioer. Men det finns gode metoder for å kunne være beredt til å kunne bidra i kriser og ulykker. Sjømannskirken i San Pedro/Los Angeles ønsker å kunne være tilstede for nordmenn i området som trenger omsorg og hjelp i slike situasjoner. THE SEAMEN S CHURCH IS PREPARED The Seamen s Church San Pedro/Los Angeles has preparedness exercises on a regular basis to be best prepared for a situation where Norwegians have been involved in an accident or disaster. These exercises take place with cooperation between the church s Norwegian and Swedish staff. The Seamen s Church s emergency division in Norway leads the exercise. This time a bus accident on the Pacific Coast Highway with Norwegian students on board was simulated. The whole staff is involved in the work and they all have their own task. The work can involve contact with the injured and their next of kin, organizing gatherings and meeting points, contacting the media and the Norwegian authorities and making the church s human resources available. The exercises are as realistic as possible. Later this spring there will be an even bigger exercise where the Seamen s Church in San Francisco and the consulate-general will participate. No acute situations are the same, and it is difficult to prepare for all possible scenarios. But there are good methods for being prepared so that it s possible to help in crisis and accidents. The Seamen s Church in San Pedro/Los Angeles wants to be there for Norwegians in areas where there is a need for care and help in such situations. Appen er gratis og du finner den ved å søke etter sjømannskirken eller nødnummer i din appbutikk! 5

4 FUNDRAISER DINNER FOR THE NORWEGIAN SEAMEN S CHURCH: SØRLANDSK AFTEN (AN EVENENING FROM SOUTHERN NORWAY) SATURDAY MARCH 15TH AT 6:00PM AT THE NORWEGIAN SEAMEN S CHURCH 1035 SOUTH BEACON STREET, SAN PEDRO Suggested donation: $85 per person 3 course dinner with delicious food from SOUTHERN NORWAY wine, mineral water and coffee And entertainment by Special Guest Star: Sign up by March 10th: sjomannskirken. no Limted seating! KJELL ELVIS HAS WON BOTH THE EUROPEAN AND NORDIC CHAMPIONSHIP OF ELVIS IMPERSONATORS. HE AS ALSO EARNED BRONZE MEDAL IN THE WORLD CHAMPIONSHIP. HE CURRENTLY LIVES IN SOUTHERN NORWAY AND PROMISES TO GIVE IT ALL ON THIS ONCE IN A LIFTIME CONCERT AT THE NORWEGIAN SEAMEN S CHURCH. WHEN THE AUDIENCE CLOSE THEIR EYES, THEY SHALL HEAR ELVIS. WHEN THE OPEN THEIR EYES, THEY SHALL SEE ELVIS! Tanker fra Board of Directors Tekst: Guri Otterlei Hei alle sammen! Jeg har vært medlem av Board Of Directors i 3 år og ble i den forbindelse bedt om å skrive et innlegg til Havn og Kirke. Stykket kunne dreie seg om f. eks. mitt forhold til Sjømannskirka eller om ønsker og tanker om Sjømannskirka. Så jeg har reflektert.. Det startet i min ungdom, på 80-tallet. Familien min bodde i Singapore i en periode, og jeg gikk på United World College of South East Asia. Vi tilbragte mange helger på Sjømannskirka i den perioden, og da vi skulle ha arbeidsuke på skolen så valgte jeg Sjømannskirka. Sammen med en japansk venninne tilbragte vi en uke sammen med staben i Pasir Panjang Road; vi lagde vafler, reiste på båtbesøk med Måken (kjerka s båt), pakket ukeblader og aviser til besøk, reiste på sightseeing til gamle Chinatown, assisterte slangetemming, og mye mer. Det var spennende og morsomme dager (og rapporten vi skrev, sitter i bokhylla). Kjerka har alltid hatt en spesiell plass siden den tiden, og da mannen min Peter og jeg bestemte oss å flytte til USA 10 år senere så var det naturlig å oppsøke kjerka i San Pedro. Det er snart 20 år siden nå at at vi flyttet med 2 kofferter fra Sandvika utenfor Oslo (jeg er oppvokst i Lommedalen, Peter i New York) og til det store, ukjente Los Angeles. Mannen min hadde fått tilbake jobb i aerospace, hvor han var før han flyttet til Norge 3 år tidligere. Jeg kom med 5 års arbeidserfaring som siviløkønom fra Norge, men uten jobb. Vi kjøpte hus i Long Beach, og hadde noen tøffe første år, med mye jobbing, mye kjøring, husoppussing, og mye familie og hjemlengsel. Men i helgene var vi på kjerka og traff andre i samme situasjon, leste aviser, blader, og snakket norsk. Det var beroligende, koslig, og Sjømannskirka ble som et annet hjem. Så hva har kjerka i LA vært for oss i disse årene? Så mangt, til enhver tid, og mye mer enn gudstjenester! I de første 10 årene var det viktigste et norsk fellesskap. Det var også juleforberedelser og feiring, som startet med julebasar i november med gløgg, pepperkaker og julesaker. Innkjøp av pinnekjøtt og julegodt har sikret julestemningen i alle år, sammen med julegudstjenesten og norske julesanger. Såsant vi kunne var vi på julelunsjen i desember. Men Kjerka var også et sted å søke trøst og hjelp under krise i tidlige år, etter et brått dødsfall i Norge og jeg ikke kunne reise hjem. For 10 år siden hadde vi barnedåp for sønnen vår Tor på kjerka sammen med familie og venner. Deretter fulgte ukentlige besøk til Mor og Barn i hagen sammen med jevnaldrende, norske barn og voksne. Kjerka er et trygt sted å oppsøke med barn, også på 6 hverdager når få andre er der og man kan bruke tid i biblioteket. Kjerka har betydd støtte og kontakt for norskundervisningen til Tor. Geitost og fiskeboller kom også inn med morsmelken pga kjerka i San Pedro. Kjerka har også betydd noe frivillig arbeid, samt skiturer på fritiden sammen med likesinnede som også var født med ski på beina. Kjerka er et sted å ta med nye besøkende fra Norge. Og da vi for snart fire år siden bygget og flyttet inn i nytt hus mye nærmere kjerka enn før så føltes det riktig. Det har også vært godt å ha kjerka i nærheten under sykdom og bortgang av familiemedlemmer langt borte. Det var vemodig å være vitne da den siste norske båten i fast rute forlot havna for siste gang. Det var tilfeldigvis ifm. en juletrefest for 2-3 år siden. Hele selskapet løp over gata (Beacon Street) og vinket til skipet, mens Ja Vi Elsker spilte for kanskje siste gang over høytalerne. Vi er mange utreisende her som trenger kjerka vår. Mitt håp er at Sjømannskirka i LA får forsette å blomstre slik den har i de siste årene, og at nye generasjoner får samme gleden og støtten som vi har hatt. Takk! Hi everyone! I have been a member of the Board of Directors for 3 years and in connection with that I was asked to write an article for Havn og Kirke. The article could for example deal with my relationship to the Seamen s Church or wishes and thoughts about the Seamen s Church. So I have reflected... It started when I was young, in the 80 s my family lived in Singapore for a period of time and I attended United World College of South East Asia. We spent many weekends at the Seamen s Church during that period and when we were going to have a work week at school, I chose the Seamen s Church. Together with a Japanese friend we spent a week together with the staff on Pasir Panjang Road. We made waffles, went to visit the ships with Måken (Seagull), the church s boat, wrapped magazines and newspapers for visits, went sightseeing in Old Chinatown, assisted with snake taming, and much more. Those were exciting and fun days (and the report we write is sitting in my bookshelf). Since that time the Seamen s Church has had a special place, and when my husband Peter and I decided to move to the US 10 years later it was a natural thing for us to come to the church in San Pedro. It is now almost 20 years since with we moved with 2 suitcases from Sandvika outside of Oslo (I grew up in Lommedalen and Peter grew up in New York) to the big, unknown Los Angeles. My husband had again gotten a job in aerospace, where he had been before moving to Norway 3 years earlier. I came with 5 years of experience with a degree in Business and Economics from Norway, but did not have a job. We bought a house in Long Beach and the first years were rough, lots of working hours, lots of driving, fixing up a house, and lots of family and longing for home. But on weekends we were at the church and met others in the same situation, read newspapers, magazines and spoke Norwegian. It was calming, cozy and the Seamen s Church became our second home. So what has the church in LA been for us during these years? So many things, at all times and much more than the Worship Services! During the first 10 years the most important thing was a Norwegian fellowship. In addition there were Christmas preparations and celebration, starting with the Christmas Fair in November with gløgg, pepperkaker (gingersnaps) and Christmas items. Purchase of pinnekjøtt (dried, salted lamb) and Christmas sweets has secured the Christmas spirit all these years, together with the Christmas Church Service and the Christmas Carols. When possible we have been at the Christmas Lunch in December. But the Seamen s Church was also a place to find comfort and help during crisis in the first years, after a sudden death in Norway and I could not go to Norway. 10 years ago our son Tor was baptized at the church with family and friends attending. After that there was the weekly visit to the Mother and Child group in the garden together with other Norwegian children and adults. The Church is a safe place to come to with children, also during the week when there are few others around and you can spend time in the library. The Church has meant support and contact when it comes to Norwegian classes of Tor. Geitost (goat cheese) and fiskeboller (fish balls) became part of everyday life because of the Church in San Pedro. The Church has also meant some volunteer work in addition to ski trips during spare time with likeminded people who were also born with skis on their feet. The Church is a place to receive new visitors from Norway. And when we built and moved in to a new house almost four years ago that is closer to the Church, we felt this was the right thing to do. It has also been good to have the Church nearby during illness and loss of family members far away. It was sad to witness the last Norwegian ship that was coming to San Pedro on a regular basis, leave the harbor for the last time. That happened to be at the Christmas Fest 2-3 years ago. All the people at the fest ran across Beacon Street and waved to the ship while the Norwegian national anthem, Ja, vi elsker, was maybe played over the speakers for the last time. There are many of us here who have departed Norway who need our Church. My hope is that the Seamen s Church in LA will continue to thrive as has been the cast the last years, and that new generations will experience the same joy and support that we have. Thank you! FUNDRAISER DINNER FOR THE NORWEGIAN SEAMEN S CHURCH: SØRLANDSK AFTEN (AN EVENENING FROM SOUTHERN NORWAY) SATURDAY MARCH 22TH AT 6:00PM AT THE NORWEGIAN SEAMEN S CHURCH 1035 SOUTH BEACON STREET, SAN PEDRO FUNDRAISING DINNER AND Bryggedans (dance) 4 course dinner with delicious food from SOUTHERN NORWAY Shrimp Kompe Baked Cod dessert with a taste of Southern Norway wine, mineral water and coffee Suggested donation: $65 per person Sign up by March 15th! phone: Please write Fundraiser dinner in memo on your check We also accept cash or credit card Limted seating! Welcome for an amazing dinner and a lovely evening! 7

5 I år er det 150 år siden Sjømannskirken ble grunnlagt. Jubileet skal markeres verden over. De fleste arrangementene i forbindelse med jubileet vil markeres i Bergen, hvor Sjømannskirken ble grunnlagt i Men ved alle sjømannskirkene vil bursdagsbarnet markeres. 8 Sjømannskirken fyller 150 år! Sjømannskirkens grunnlegger, Storjohann Tekst: D. Folkestad. Foto: Hovedkontoret august, på dagen 150 år etter stiftelsen, blir det jubileumsgudstjenester i samtlige norske domkirker. Hans Majestet Kongen har takket ja til å delta i Bergen domkirke, det er vi veldig glade for. Biskop i Bjørgvin, Halvor Nordhaug, vil også være med på gudstjenesten, sier generalsekretær Audun Myhre i Sjømannskirken. Kong Harald er Sjømannskirkens «høye beskytter», som også hans far og farfar var. Den norske kongefamilien har alltid hatt et nært forhold til sjømannskirkene, og flere av kirkene bærer kongelige navn. Grunnlagt av Storjohan Det begynte i et lysthus i Bergen, 31. august Ti menn startet opp «Foreningen til Evangeliets Forkyndelse for Skandinaviske Sømænd i fremmede Havne» på initiativ fra cand.theol. Johan Cordt Harmens Storjohann. Under et studieopphold i Skottland hadde Storjohann kommet i kontakt med norske sjøfolk i Leith, og fikk øynene opp for at disse menneskene trengte oppfølging fra sin hjemlige kirke. Høsten 1865 ble den første stasjonen åpnet, i nettopp Leith. Ved siden av regulære gudstjenester og kirkelige handlinger, ble det helt fra starten lagt vekt på skipsbesøk, husbesøk og sykebesøk. I tilknytning til kirkerommet ble det etablert «leseværelser» der man arrangerte fester, og der sjøfolk kunne lese bøker og aviser og skrive hjem. Sjømannskirken i San Pedro ble grunnlagt i 1951 på Mesa Street og kirken i 1035 S Beacon street åpnet i I takt med endringen i det norske samfunn har driften endret seg, og i dag henvender Sjømannskirken seg til alle nordmenn som oppholder seg for en kortere eller lengre periode utenfor Norges grenser. Stadig mer av tiden tilbringes utenfor kirkebygningene og områder med diakonale utfordringer prioriteres. Alle sjømannskirkene utfører kirkelige handlinger som dåp, konfirmasjon og bisettelse, og en rekke kirker utfører også bryllup. Generalsekretær Audun Myhre i området der Sjømannskirken ble stiftet i 1864 Hjertevarme og historisk tidslinje Lørdag 30. august arrangeres den store Hjertevarme-aksjonen, og over hele verden vil nordmenn bli møtt med vaffelhjerter og glade medarbeidere og frivillige i oransje t-skjorter. - Vi lager også en digital, historisk tidslinje på nett, som dermed vil være tilgjengelig for alle. Mange velger å markere jubileer med en historiebok, men vi har valgt å gjøre dette digitalt. Det gir rom for flere bilder enn i en bok, og ikke minst muligheter for filmer fra sjømannskirkehistorien, forklarer Myhre. Noen unge historikere har fått gå gjennom Sjømannskirkens arkiver og formidler historien med sitt blikk. Tusenvis av bilder er scannet og lagret, og settes sammen digitalt, slik at man kan gå inn på alle kirker siden oppstarten, se på bilder og film, lese fortelleringer på gitte årstall og finne fordypende artikler. - Hvordan vil jubileet markeres i utlandet? - Hjertevarmeaksjonen blir en fest i alle sjømannskirker. I tillegg vil jubileet markeres med ulike bursdagsfeiringer der de ulike sjømannskirkene kan sette sitt lokale preg på arrangementet. Alt ligger også til rette for at 2014 skal bli et godt gudstjenesteår. Mangfoldet i steder vi feirer gudstjeneste gir lokal forankring. Gudstjenesten er pulsslaget i Sjømannskirkens liv. Derfor vil vi gjøre jubileumsåret vårt til et gudstjenesteår - i kirkerom og ute i verdens hverdag, sier Myhre. THE SEAMEN S CHURCH IS 150 This year it is 150 years since the founding of the Seamen s Church. The anniversary is being celebrated around the world. Most of the events in connection with the anniversary will take place in Bergen, where the Seamen s Church was founded in But the birthday child will be celebrated in the all the seamen s churches. On August 31st, on the day 150 years after the founding, there will be Celebration Services in all of Norway s catherdals. His Majesty the King has accepted the invitation to participate in Bergen Cathedral, and we are very happy about that. The bishop of Bjørgvin, Halvor Nordhaug, will also be present at the Worship Service, says the Secretary General of the Seamen s Church Audun Myhre. King Harald is the Seamen s Church s høye beskytter (high patron), as was his father and grandfather before him. The Norwegian Royal Family has always had a close relationship with the Seamen s Churches and several of the Churches are named after royal family members. It started in a gazebo in Bergen on August 31, Ten men started Foreningen til Evangeliets Forkyndelse for Skandinaviske Sømænd i fremmede Havne (Society for the Preaching of the Gospel to Scandinavian Seamen in Foreign Harbors) with the initiative coming from cand.theol. Johan Cordt Harmens Storjohann. During studies in Scotland Storjohann had come in contact with Norwegian Seamen in Leith and his eyes were open to the fact that these people need to be followed up by their congregation at home. In the fall of 1865 the first church was opened and it was in Leith. home visitations and visiting the sick already from the beginning. In addition to the sanctuary reading rooms were founded where gatherings were held and where the seamen could read books and newspapers and could write home. The Seamen s Church in San Pedro was founded in 1951 on Mesa Street and the church at 1035 S Beacon Street opened in As things have changed in Norwegian society, the church operations have changed. Today the Seamen s Church reaches out to all Norwegians who are staying abroad for shorter or longer periods of time outside the borders of Norway. More and more time is spent outside the church building and areas with social care challenges are a priority. All the seamen s churches perform such church ceremonies as baptism, confirmation and funeral, and a number of churches also perform weddings. The big Warm-hearted day is planned for August 30th, and throughout the whole world Norwegians will be met with heart shaped waffles and happy coworkers and volunteers in orange T-shirts. We are making a digital, historical timeline on the Internet that will be made available to everyone. Many choose to celebrate anniversaries with a history book, but we have chosen to do this digitally. There will be room for more pictures than a book, and not the least, there will be a possibility of film clips from the history of the Seamen s Church, explains Myhre. Some young historians have gone through the Seamen s Church s archive and are presenting the history from their viewpoint. Thousand of pictures have been scanned and saved and are being put together digitally so you can go to all the churches from the start, see photos and film clips, read stories from specific years and find in depth articles. How will the anniversary be celebrated abroad? The warm-hearted day will be a fest at all the seamen s churches. In addition the anniversary will be celebrated with different birthday celebrations where the different seamen s churches will put their own local spin on the event should be at a good year for Worship Services. The diversity of the places where we have worship services, gives us a local anchor. The Worship Service is the pulse of the life in the Seamen s Churches. That we why we want to make this year of celebration a worship year - in the sanctuary and in our every day lives, says Myhre. 9

6 Barnehelg Fastan mer och kilon och diet Årets barnehelg går av stabelen februar! Velkommen til bollebaking, grøtspising, pinata, sang og moro! Vi møtes lørdag kl 11 for aktiviteter for barn i alle aldre. Søndagen er det mukkulamesse for hele familien og da serveres det fastelavnsboller! The Annual Children s Weekend will be held February 22nd-23rd Welcome for baking of sweet rolls, porridge eating, pinata,singing of songs and a lot of fun! We ll meet Saturday at 11am with activities fir children at all ages. On Sunday we ll celebrate Family Service and there will be served shrovetide buns! K A L E N D E R FEBRUARI Kyndelsmässodagen, 2 februari Mässa 11:00. Staffan leder gudstjänsten. Söndagskola. Kören medverkar. Lättare lunch serveras efter mässan. Tisdagarna 4, 18, 25 februari Svenskafton 19:00. Fika, småprat och allsång. Tisdag 11 februari Filmkväll. 19:00. Under våren kommer vi visa filmer gjorda av Hasse Alfredsson & Tage Danielsson. OBS! Dessa filmer har tyvärr ingen engelsk subtitles. Kvällens film är Ägget är löst Vi startar med fika 19:00, filmen startar 19:30. APRIL Tisdagarna 1, 15, 22, 29 april Svenskafton 19:00. Fika, småprat och allsång. 5 söndagen i Fastan, 6 april Nordisk Gudstjänst i Thousand Oaks 13:30 OBS! Denna månadens gudstjänst firas i kapellet i Thousand Oaks pga Scandinavian Festival. OBS! Tisdag 8 april Filmkväll 19:00. Kvällens film är Picassos äventyr OBS! Ingen engelsk subtitles Vi går mot våren, även om det är lite svårt att förstå när man lever här i soliga Kalifornien.Just nu pågår Vinter-OS i Sotji i Ryssland. När detta skrivs vet jag inte om Charlotte Kalla eller vårt kära ishockeylandslag Tre kronor vunnit någon medalj. Alla våra aktiva som är där har förberett sig under flera år och ett enormt slit. De har fått avstå mycket för att vinna. Avstå ja. Att avstå talar vi inte mycket om i vår tid. I stället handlar mycket om att få ut så mycket som möjligt av livet. I Kyrkan går vi in i fastan på nytt denna vår. Ordet fasta associerar lätt till bantning. Men handlar fasta inte om något annat? Fastans syfte är inte att visa upp hur duktig jag är. Nej, i stället handlar det om att skapa utrymme för mig själv och för Gud i mitt liv. Det är så mycket som gör oss splittrade och så mycket som pockar på vår uppmärksamhet. Då kan fastetiden bli en möjlighet att stanna upp. Garasjesalg 10 Kirkens årlige garasjesalg går av stabelen 27. april kl Der selges det klær, møbler, leker, kjøkkenutstyr, bøker, sportsartikler, elektronikk, sko og mye mer. Garasjesalget gir penger til kirkens arbeid, samtidig som det kan gi folk mulighet til å få tak i det de trenger for en billig penge. Har du noe du ikke trenger lenger? Vi tar gjerne i mot! The church s annual garage sale will take place on April 27th at 7:00 AM. We will be selling clothes, furniture, toys, kitchen equipment, books, sports articles, electronics, shoes and much more. The garage sale provides funds for the church s work in addition to giving people the possibility of getting things they need at a cheap price. Do you have something you don t need anymore? We would love to recieve it! MARS Fastlagssöndagen, 2 mars Karnevalsmässa för små och stora 11:00. Staffan leder gudstjänsten. Söndagskola. Kören medverkar. Lunch och hembakade semlor serveras efter gudstjänsten. Tisdagarna 4, 18, 25 mars Svenskafton 19:00. Fika, småprat och allsång. Tisdag 11 mars Filmkväll 19:00. Kvällens film är Släpp fångarna loss de e vår. OBS! Ingen engelsk subtitles SAVE THE DATE: Söndag 4 maj Gudstjänst 11:00 Lunch och Valborgsfirande Vårkonsert med kyrkokören 13:30 Att fasta kan betyda att låta Gud få mera av min tid och min uppmärksamhet. Och då är avståendet en nödvändighet. Jag kanske behöver avstå kvällstimmarna i TV-soffan eller vid datorn för att i stället ge rum för det inre livet, för stillhet, meditation och bön. Under fastetiden kan det också vara lämpligt att gå till bikt. Vi kan behöva få tala ut i enrum med en präst, för att sedan enskilt få ta emot förlåtelsens ord personligen: du är förlåten. Precis som vi behöver storstäda hemma ibland, behöver vi storstäda i vårt inre: då hjärtats golv görs rent, då alla skrymslen skuras och det inre fönstret mot Gud putsas. Att leva som människa och kristen berör allt i livet. Våra liv tyngs lätt av snabbkulturens alla tomma kalorier. Fastan uppmanar oss i stället att dra ner, att avstå, att välja enkelheten. Därigenom kan fastan hjälpa oss till nya perspektiv, så att vi ser det enda viktiga: att vi kan leva nära Gud och varandra. Fastetiden vill öppna oss för Gud, och för Gud i våra medmänniskor. Med önskan om en god vår och värdefull fastetid! Staffan Eklund Kyrkoherde Church of Sweden Los Angeles 11

7 Kalender Lørdag Februar LØRdag 1. Skihelg i Big Bear SØNdag Svensk gudstjeneste MANdag 3. TIrsdag Månedslunsj på kirken På menyen: Fisk filmkveld Onsdag Møt Line prest i Riverside TORSdag. 6 Fredag Kokkekurs ved Kris Rian Se side 18 for info LØRdag 8. SØNdag Norsk gudstjeneste ved Line Kvalvaag. Søndagsskole og kirkekaffe. Sermon in English MANdag Strikkis & Svettis TIrsdag 11. TORSdag. 13 LØRDAG 15. søndag Norsk gudstjeneste ved Line Kvalvaag. Søndagsskole og kirkekaffe. 12 MANdaG 17. TIrsdag 18. TORSdag. 20 LØRdag 22. Årets barnehelg SØNdag 23. Årets barnehelg Norsk familiegudstjeneste Mukkulamesse og fastelavn Flisemaling MANdag Strikkis & Svettis TIrsdag 25. Onsdag Møt Line prest i Santa Monica Library TORSdag 27. Mars Lørdag 1. Søndag Svensk Gudstjeneste MANdag 3. TIrsdag Månedslunsj på kirken Onsdag Møt Line prest i Riverside Askeonsdagsgudstjeneste ved Line Kvalvaag TORSDAG 6. LØRdag 8. SØNdag Norsk gudstjeneste Kirkekaffe og søndagskole. Sermon in English MANdag Strikkis & Svettis TIRSdag 11. TORSDAG 13. Lørdag 15. Søndag Norsk Gudsjeneste Kirkekaffe og søndagskole Norsk Gudstjeneste i San Diego Kirkekaffe og kirkebutikk TIrsdag 18. TORSDAG 20. Lørdag Sørlandsk aften Fundraiser middag Se side 7 for info Søndag Norsk gudstjeneste. Kirkekaffe og søndagskole. MANdag Strikkis & Svettis TIRSdag 25. Onsdag Møt Line prest i Santa Monica Library TORSDAG 27. LØRdag 29. SØNdag Norsk familiegudstjeneste Mukkulamesse MANdag 31. April TIrsdag Månedslunsj på kirken Onsdag Møt Line prest i Riverside TORSDAG 3. LØRdag 5. Kirken har stand på Scandinavian Festival, CLU Søndag Nordisk gudstjeneste på CLU, Thousand Oaks. Scandinavian Festival. MANdag 7. TIRSdag 8. TORSdag Garasjesalg Bibelbabbel Søndag Norsk Gudstjeneste Palmesøndag Søndagsskole og kirkekaffe. MANdag 14. TIRSdag 15. TORSDAG Skjærtorsdag måltid Skjærtorsdagsgudstjeneste FREDAG Middag for hele familien Langfredag samling for barn Langfredagsgudstjeneste Lørdag Påskebrunsj, se side 17 for mer info Søndag Norsk Gudstjeneste Påskemorgen Søndagsskole og Kirkekaffe TIrsdag 22. TORSDAG 24. Lørdag 26. SØNdag Norsk Familiegudstjeneste Mukkulamesse og kirkekaffe. TIrsdag 29 Kirken stengt på dagtid Svenksafton Onsdag Møt Line prest i Santa Monica Library T 13

8 Bildegalleri Fra aktiviteter på kirken Foto: K. Kvalvaag 1-4: Årets julebasar med salgsboder, hjemmelagde rundstykker, regnbue og premieutdeling 5-8: Julaften gudstjeneste, julemiddag, nissebesøk og juletregang 9-10: Juletrefest med kongebesøk og juletregang 11: Årets rekefest med quiz og allsang

9 Antall annonsører har gått kraftig ned og for å kunne lage Havn og kirke trenger vi nye annonsører! Sett inn din annonse i bladet som har 3000 lesere og fire utgaver i året. Samtidig støtter du sjømannskirkens arbeid! Ta kontakt på eller ring Påsken med Sjømannskirken In order to continue making this magazine, we need more advertisers. Put your ad in the magazine that has 3000 readers and four issues every year. You will also support The Seamen s Church s work. Please contact us on: or call Påskeuken er en av kirkens store høytider. Vi markerer alle hellidagene med aktiviteter for store og små. Easter Week is one of the big holidays during the Church year. We will have activities for big and small all of the days during the holiday. Palmesøndag søndag 13. april Klokken 11 er det norsk gudstjeneste ved Line Kvalvaag. Deretter blir det kirkekaffe og skolegjengen kl 13. Palm Sunday, April AM, Norwegian Service with Pastor Line Kvalvaag. Coffee hour after the service and School gang at 1pm. Your Friendly Volvo and SAAB Specialist Service and Sales: Vermont Ave, Harbor City Wilshire Boulevard Suite 460 Los Angeles, CA Phone: (310) Fax: (310) web: ODT Audio & Video Vi skaffer alt i elektriske artikler SkjærTORSDAG 17. april Klokken møtes vi til Skjærtorsdags kveldsmåltid i kirkerommet hvor vi spiser sammen har vi skjærtorsdag gud Brookhust stjeneste, St ved Line Kvalvaag Huntington Beach, Ca Business: (714) Web: LangFREdag 18. april Klokken spiser vi middag Carin sammen Lundahl Realtor i leseværelset, og har vi samling for alle barn blir det langfredag gudstjeneste ved Line Kvalvaag. Servicing Orange County, Long Beach & San Pedro. Upon successful close of escrow I will make a donation in you name to St. Erik s church when you or your referral buy or sell a home through me. LØRdag 19. april inviterer vi til påskebrunsj hvor vi stiller med nybakt brød og egg. Vi ber våre gjester om å ta med pålegg til denne populære hendelsen. Hilde Toledo 1. Påskedag, Søndag Loan Consultant 20. april Klokken feirer vi påskemorgen høytidsgudstjeneste med brask og bram. Ved Line Kvalvaag cell: og Staffan Eklund, fax: Deretter blir det kirkekaffe West Burbank Blvd, Burbank, CA tel: LOAN or ext: w w w. f i r s t s e c u r i t y l e n d i n g. c o m Hours: (323) Tuesday to Saturday 10-4 Closed Sunday and Monday Maundy Thursday, April 17 We will be getting together for supper at 6:30 PM on Maundy Thursday for a meal in the sanctuary. At 8:00 PM we will have a Maundy Thursday Service with Pastor Line Kvalvaag. Good Friday, April 18 We will eat dinner together in the fellowship hall at 6:00 PM. At 6:30 PM we will have a gathering for all the children. At 7:30 PM there will be a Good Friday Service with Pastor Line Kvalvaag. Saturday, April 19 You are invited to an Easter Brunch at 12 Noon where we will be providing fresh bread and eggs. We ask that our guests bring cold cuts, cheese, jam, etc. to put on the bread for this popular event. 1. Easter Sunday,April 20 There will be an Easter Morning Service at 11 AM with all the bells and whistles. With Pastol Line Kvalvaag anf Pastor Staffan Eklund. Coffee hour after the service. 16 Multisystem: TV, VCR Videokamera: PAL, NTSC Stereoanlegg: 110/220 volt Trådløse telefoner DVD s Triband GSM phones O L S O N' S Delicatessen and Gift Shop SCANDINAVIAN FOODS AND GIFTS North Harbor Blvd, San Pedro, Ca 90731

10 Litt av hvert... fra Sjømannskirken i San Pedro / Los Angeles. Møt Sjømannskirken der du er! Vi ønsker å kunne møte enda flere nordmenn der de bor. Sjømannskirken kommer til Riverside (Back 2 The Grind, 3575 University Avenue, Riverside), Santa Monica Library (601 Santa Monica Blvd, Santa Monica) og San Diego (Good Samaritan Episcopal Church 4321 Eastgate Mall San Diego) I Riverside og Santa Monica møtes vi for en norsk prat og en kopp kaffe, I San Diego er norsk gudstjeneste, kirkekaffe og kirkebutikk. Ring oss på eller mail no om det er noe du ønsker at vi tar med oss fra kirkens butikk. Håper å treffes! Se kalender side 12 og 13 for datoer. Bibelbabbel Har du lyst til å snakke om livet, tro og tvil? Da er Bibelbabbel stedet for deg! Lørdager fra kl 1pm til 2pm møtes vi på Sjømannskirken og snakker sammen på norsk og svensk om tanker vi har rundt livet vårt, troen vår og tvilen. Dette semesteret tar vi utgangspunkt i Kristus kransen. Den gir et godt utgangspunkt for refleksjon og sann tale. Du kan komme når det passer, eller følge alle samlingene. Se datoer på side 12 og 13. Kristuskransen er utarbeidet av den svenske biskopen Martin Lönnebo. Og samlingene vil bli ledet av kyrkohede Staffan Eklund, sjømannsprest Line Kvalvaag og vertskap Fredrik og Marianne Borgen. Vi jobber med å finne barnepass for de som trenger det. Håper vi sees - du er hjertelig velkommen! Strikkekurs Strikkis & Svettis tilbyr nå strikkekurs! Cathrine Chiaro er profesjonell strikker og flere drevne strikkere vil være der med henne for å lære deg den norske strikkekunsten! Du får gratis strikkekurs ved kjøp av garn på Sjømannskirken, har du med eget strikketøy koster en kveld deg $10, $50 for semesteret! (Non refundable) Kl Datoene finner du i kalenderen side 12 og 13. Gleder oss til å se deg til en strikkende kveld! Velkommen! Support the church by designing a rock! You can color, put your name on, or draw something on one or more of these rocks. We will use these rocks as a part of our table decorations at various events at the church. We will also put them out for display in the church s garden. Takk! Årets julebasar ble en kjempesuksess! Takk til alle besøkende som var innom og stor takk til de mange frivillige som nok en gang var med og gjorde dette arrangementet mulig. Over 1500 mennesker var innom, og det ble bland mye annet bakt og servert 540 skolebrød og kanelboller, 89 brød og 240 musliboller! Vi gleder oss alt til neste år! This is a fun and simple way to support the church! We ask for a donation of $5 per rock. Thank you for your support! Meet the Seamen s Church where you live! We want to meet even more Norwegians where you live. The Seamen s Circle comes to Riverside (Back 2 The Grind, 3575 University Avenue, Riverside), Santa Monica Library (601 Santa Monica Blvd, Santa Monica) and San Diego (Good Samaritan Episcopal Church 4321 Eastgate Mall San Diego). In Riverside and Santa Monica we come to have a Norwegian talk and a cup of coffee. In San Diego we have Norwegian Worship Services, church coffee and a church store. Call us at (310) or send and to sjomannskirken.no if there is something you want us to bring from the church s store. Hope to see you there! See the calendar on page 12 and 13 to find the dates. 18 Cooking Class Do you want to learn how two make Viatnamese or Thai food? Kris Rian will hold a cooking class on February 7 at 6pm. She is an experienced cook and knows a lot about Asian cuisine. You will make a four dish meal, and after making the food, you get to eat it too. This is a fundraiser event for the church, so we ask for a donation of $40 pr person for this cooking class and meal. Food and drinks are included. Sign up by February 5th by calling or ing the church. Phone: , Bring a friend! Knitting course Strikkis & Svettis is now offering a knitting course! Cathrine Chiaro is a professional knitter and there will be several diligent knitters with her to teach you the art of Norwegian knitting! The knitting course will be free with the purchase of yarn from the Seamen s Church. If you bring your own knitting material the price is $ 10 for one evening and $ 50 for the semester! (Non refundable) 7:00 PM til 9:00 PM. The dates are listed on page 12 and 13. We look forward to seeing you! for an evening of knitting! Welcome! Flisesøndag 23.februar Bli med å dekorere to av veggene på sjømannskirken i San Pedro! Vi møtes 23 februar kl 13. Du betaler for en flis som enten designer selv, eller vi kan gjøre det for deg. Dette er en morsom måte å støtte kirken på, samtidig som du kan sette ditt preg på kirken! Tile Sunday February 23rd Help decorate two walls of the Seamen s Church in San Pedro! We will be meeting at 1:00 PM on February 23rd. You pay for a tile that you design or that we design for you. This is a fun way of supporting the church and at the same time leave your design as part of the church! Thank You! The church s annual Christmas Fair was a great success! Thank you to all who came and a big thank you to the many volunteers who again came and made this event possible. More than 1,000 people came to the event and we baked and served 540 skolebrød (buns with custard) and kanelboller (cinnamon buns), 89 bread and 240 musliboller (muesli buns). We are already looking forward to the next Christmas Fair! 19

11 Return Requested, dated matter St. Olavs Church Inc. The Norwegian Seamen s Church Los Angeles/San Pedro PO Box 1621 San Pedro, CA Presorted Standard US Postage PAID Oakland, CA Permit# 2319 Havn og Kirke blir sendt til alle som ønsker det! Likevel trenger vi all hjelp vi kan få for å fortsette med å gi ut bladet. Om du ønsker å støtte dette arbeidet kan du tegne et abonnement for bladet. Pris for fire utgaver i året: $15 og $25 for utlandet. Vennligst send sjekk til: The Norwegian Seamen s Church (memo: Havn og Kirke), eller betal direkte til kirkens norske kontonummer: Merk betalingen med Havn og Kirke. Havn og Kirke is sent to anyone who wish to receive it! But we still need all the help we can get so that we can continue to publish the magazine. You can subscribe to the magazine if you want to support this work. The price for four magazines per year:$15 or $25 for subscriptions abroad. Please send a check to The Norwegian Seamen s Church (re: Havn og Kirke), or pay directly to the church s Norwegian bank account: Mark the payment Havn og Kirke. 20 Garn til salgs! I kirkens butikk kan du nå få kjøpt garn i alle verdens farger og typer. Vi vet det er mange strikkeglade mennesker i blandt oss, og nå kan man altså få garn av høy kvalitet til nye eller uferdige strikkeprosjekter på sjømannskirken. Velkommen innom! Yarn for sale! The church s store now sells yarn is all sorts of colors and types. We know there are many among you who enjoy knitting, and now you can buy high quality yarn for your new or unfinished knitting projects at the Seamen s Church. Welcome! Følg oss på : losangeles facebook.com/ sjomannskirkenlosangeles Follow us: losangeles facebook.com/ sjomannskirkenlosangeles

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011 Praying for a better future The Roma Outreach 2011 I bønn for en bedre framtid Arbeid blant romfolket 2011 MILJØMERKET 241 Trykksak 709 Frelsesarmens sosialtjeneste 2011 Fotografer: Layout: Trykk: Side

Detaljer

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge April 2006 Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

ENGELSK MINIGRAMMATIKK OG ENKLE SPRÅKTIPS

ENGELSK MINIGRAMMATIKK OG ENKLE SPRÅKTIPS ENGELSK MINIGRAMMATIKK OG ENKLE SPRÅKTIPS Artikler Substantiver Verb Adjektiver Adverb Relativpronomener Når det tilsvarer there Ordstilling Spørresetninger Bruk av stor forbokstav Språklige forskjeller

Detaljer

Studentevaluering av utvekslingsopphold 2012-13. Rapport med utgangspunkt i studentenes evaluering

Studentevaluering av utvekslingsopphold 2012-13. Rapport med utgangspunkt i studentenes evaluering Studentevaluering av utvekslingsopphold 2012-13 Rapport med utgangspunkt i studentenes evaluering Innhold 1. Innledning... 3 2. Om utvekslingsvirksomheten... 3 3. Om evalueringen... 4 3.1 Generell beskrivelse...

Detaljer

-Lønnsoppgjøret. - Følg med på tiden på din rute!

-Lønnsoppgjøret. - Følg med på tiden på din rute! BuDKAnalen Nr. 2-2014 Medlemsblad for distribusjonsklubben i Aftenposten Newsletter for all members of the union, DKA -Lønnsoppgjøret -Ruterevisjoner på gang - Følg med på tiden på din rute! budkanalen

Detaljer

Interrimstyret. Andersen, Martin K. Andersen, Randi Arntsen, Atle Gråbergsveen, Lars Ljunggren, Peter Lund, Jon Arild

Interrimstyret. Andersen, Martin K. Andersen, Randi Arntsen, Atle Gråbergsveen, Lars Ljunggren, Peter Lund, Jon Arild Her er vi Så ble det faktisk et blad dedikert til vår nye klubb. De færreste hadde trodd vi ville klare det, i likhet med tvilen FC United of Manchester ble møtt med da klubben ble startet. Forskjellen

Detaljer

TEXAS NYTT. Les om norske kvinner i Houston på side 14. Les om livet til fam. Lægreid på side 9. Sjømannskirken i Houston Nr.

TEXAS NYTT. Les om norske kvinner i Houston på side 14. Les om livet til fam. Lægreid på side 9. Sjømannskirken i Houston Nr. TEXAS NYTT Sjømannskirken i Houston Nr. 1 2010 Årgang 42 Les om livet til fam. Lægreid på side 9 Les om norske kvinner i Houston på side 14 Kirkens adresse The Norwegian Seamen's Church 4309 Young Street,

Detaljer

Rom i Tiggerstaden. Romas in Tiger City* RAPPORT OM RUMENSKE ROM I OSLO REPORT ON ROMANIAN ROMA IN OSLO FRELSESARMEENS RUSOMSORG HØST 2013

Rom i Tiggerstaden. Romas in Tiger City* RAPPORT OM RUMENSKE ROM I OSLO REPORT ON ROMANIAN ROMA IN OSLO FRELSESARMEENS RUSOMSORG HØST 2013 Rom i Tiggerstaden RAPPORT OM RUMENSKE ROM I OSLO Romas in Tiger City* REPORT ON ROMANIAN ROMA IN OSLO FRELSESARMEENS RUSOMSORG HØST 2013 SALVATION ARMY SUBSTANCE ABUSE SERVICES AUTUMN 2013 Thov Midtsund

Detaljer

Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2013/2014. Universitetet for miljø- og biovitenskap Norwegian University of Life Sciences

Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2013/2014. Universitetet for miljø- og biovitenskap Norwegian University of Life Sciences Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2013/2014 Universitetet for miljø- og biovitenskap Norwegian University of Life Sciences Velkommen til UMB! Vi er utrolig stolte og glade for at

Detaljer

Nasjonalpark magasinet

Nasjonalpark magasinet Nasjonalpark magasinet Årgang 3 Mars 2013 Frisk luft... Selected articles are summarised in Engslish inside the magazine. Min favorittur... side 9, 18, 29 og 36 På jakt etter kulturarven vår... side 26-27

Detaljer

FASTE, LAVE PRISER. Velkommen til KIWI Hemsedal. og Norges tøffeste garantier

FASTE, LAVE PRISER. Velkommen til KIWI Hemsedal. og Norges tøffeste garantier GUIDE 2009/2010 FASTE, LAVE PRISER og Norges tøffeste garantier Velkommen til KIWI Hemsedal Mandag - onsdag.. 8-21 torsdag - fredag.. 8-23 Lørdag......... 8-20 Søndag....... 10-20 Vi har utkjøring av varer.

Detaljer

Biodrivstoff i EU en interessant utfordring Første lærlinger offshore i Esso Norge 2009 året med de mange petroleumsjubileene

Biodrivstoff i EU en interessant utfordring Første lærlinger offshore i Esso Norge 2009 året med de mange petroleumsjubileene Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Desember 2009 Forus Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Esso Norge AS An ExxonMobil Subsidiary Oslo Drammensv. 149 Postboks 350

Detaljer

Graviditet, fødsel og barseltid i Norge Pregnancy, birth and the postnatal period in Norway

Graviditet, fødsel og barseltid i Norge Pregnancy, birth and the postnatal period in Norway Graviditet, fødsel og barseltid i Norge Pregnancy, birth and the postnatal period in Norway ENGELSK / NORSK Utgitt av Sosial- og helsedirektoratet 2006 IS-1396 ENGELSK/NORSK Skrevet av Synne Holan Oversatt

Detaljer

Løvstakksidene Alternativ Jul?

Løvstakksidene Alternativ Jul? Side 1 Løvstakksidene Alternativ Jul? Side 2 Side 3 Biskopens Juleandakt Gudstjenester i Løvstakksiden menighet DET HANDLER OM NÆRHET I Barcelona ligger katedralen for Den hellige familie. De begynte å

Detaljer

Sparer penger og miljøet

Sparer penger og miljøet Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Directorate 2 / 2011 12 20 32 Sikkerhet i fraktefarten Norge skal klatre på White list Det store oljeskiftet 8 Solstad-skip: Sparer penger og miljøet southern-marine.com

Detaljer

Blizzard. - Har ikke Diablo III - Funnet i junkfolder Pluss - Troverdig link

Blizzard. - Har ikke Diablo III - Funnet i junkfolder Pluss - Troverdig link I kjølvannet av denne mailen (som helt opplagt er fake) foretok jeg noen undersøkelser. Det viste seg at lille Tanya fra Russland et sted ikke finnes og de som svarer får bilder av en eller annen fotomodell

Detaljer

TAPTE BPA PROJECT MIDTSIDEMANNEN NICARAGUAS REVOLUSJON THE AU PAIR KVINNE KJENN DIN RETT. MAGASIN VISSTE DU DETTE OM DEPOSITUM?

TAPTE BPA PROJECT MIDTSIDEMANNEN NICARAGUAS REVOLUSJON THE AU PAIR KVINNE KJENN DIN RETT. MAGASIN VISSTE DU DETTE OM DEPOSITUM? årgang 2012 #1 utgave #5 juridisk rådgivning for kvinner stiftet 1974 MAGASIN KVINNE KJENN DIN RETT. NICARAGUAS TAPTE REVOLUSJON Sammen med kolleger fra Amnesty Internationals hovedkontor i London og Amnestys

Detaljer

En alvorlig stor melding

En alvorlig stor melding En alvorlig stor melding (2012-2013) Melding til Stortinget* Fra barn som søker asyl i Norge Jeg er en superhelt-storebror som passer på alle barna på mottaket. * Og til alle voksne som møter, snakker

Detaljer

En velvillig og oppmerksom tilhører

En velvillig og oppmerksom tilhører Her kan det evt. stå en tekst om innholdet i rapporten. Den kan variere i lengde og det skulle være nok plass innenfor dette feltet. Her kan det evt. stå en tekst om innholdet i rapporten. Den kan variere

Detaljer

Politiarbeid i et multietnisk samfunn. Ulike erfaringer fra engelsk politi

Politiarbeid i et multietnisk samfunn. Ulike erfaringer fra engelsk politi Politiarbeid i et multietnisk samfunn Ulike erfaringer fra engelsk politi KONFERANSE PÅ POLITIHØYSKOLEN I OSLO 19. OKTOBER 2006 Arrangert av: OMOD (Organisasjonen mot offentlig diskriminering) All Sports

Detaljer

Ta gjerne med magasinet hjem. RBK gleder seg til å bo på lerkendal. stamgjest. egne sider. Rom for. nr. 1 million

Ta gjerne med magasinet hjem. RBK gleder seg til å bo på lerkendal. stamgjest. egne sider. Rom for. nr. 1 million Ta gjerne med magasinet hjem RBK gleder seg til å bo på lerkendal Rom for ALLE stamgjest nr. 1 million egne sider for barna Magasin fra Scandic Hotels scandichotels.no Scandic Living #2-2013 SCANDIC ER

Detaljer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Mer enn bare fotball... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball More than just football... An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Lena Sayed 1 Forord Frelsesarmeens gatefotball er et lavterskeltilbud

Detaljer

Straffbart FYLLEKALAS

Straffbart FYLLEKALAS Utgave 5 9. - 22. mars 2010 www.smis.no traffbart FYLLEKALA chlåbrocks risikerer å bli straffet etter ulovlig alkoholsalg under valentinefesten for nesten 100 studenter på Ui. ide 4 og 5 News in English

Detaljer

RAPVALG - STEMMEN DIN TELLER

RAPVALG - STEMMEN DIN TELLER 2011 RAPVALG - STEMMEN DIN TELLER Hovedarrangør: Sponsorer: OMOD, KIM og Tomorrow People US Embassy Norway, Lebara Kulturfond, LNU, EMI og IMDi - Det er ordets makt kledd i musikk som teller i Rapvalg.

Detaljer

Næringslivsdag på Sleneset

Næringslivsdag på Sleneset Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 desember 2012 26. ÅRGANG En spennende reise fra USA til Norge Ved Cato Rødsand Dette

Detaljer

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge NIBR-rapport 2012:5 Susanne Søholt Aadne Aasland Knut Onsager Guri Mette Vestby Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts-Norge Andre publikasjoner fra

Detaljer

Verdi kr 40,00/Token Fee kr 40.00. PM-International AG. PM-International AG. Simple. Successful.

Verdi kr 40,00/Token Fee kr 40.00. PM-International AG. PM-International AG. Simple. Successful. Verdi kr 40,00/Token Fee kr 40.00 PM-International AG PM-International AG Simple. Successful. 1 Markedsføring og salg av høykvalitative produkter for helse, skjønnhet og velvære. Verden over. Market leader

Detaljer

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family Au pairordningen skal gi unge mennesker mellom 18 og 30 år en mulighet til å lære

Detaljer

Informasjonsbrosjyre Mobile Meds

Informasjonsbrosjyre Mobile Meds Informasjonsbrosjyre Mobile Meds Innholdsliste Mobile Meds: Hvem kan delta Spørsmål og svar Søknadskriterier Hvordan kan det være å arbeide på SHAWCO Martines opplevelse av opplegget South-Africas History

Detaljer

Eldres vurderinger av forbrukermarkedene før og nå En pilotstudie med innspill fra Forbrukerombudet og Forbrukerrådet

Eldres vurderinger av forbrukermarkedene før og nå En pilotstudie med innspill fra Forbrukerombudet og Forbrukerrådet Oppdragsrapport nr. 10-2013 Lisbet Berg Eldres vurderinger av forbrukermarkedene før og nå En pilotstudie med innspill fra Forbrukerombudet og Forbrukerrådet SIFO 2013 Oppdragsrapport nr. 10 2013 STATENS

Detaljer