uristkontakt Gatejuristen Klienter på utsiden: Forsvarsadvokater langt fra JAG Personvern med advokatvakt Arbeidsmarkedet: Bunnen nådd?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "uristkontakt Gatejuristen Klienter på utsiden: Forsvarsadvokater langt fra JAG Personvern med advokatvakt Arbeidsmarkedet: Bunnen nådd?"

Transkript

1 MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR ÅRGANG uristkontakt Klienter på utsiden: Gatejuristen Forsvarsadvokater langt fra JAG Personvern med advokatvakt Arbeidsmarkedet: Bunnen nådd?

2 Nye bøker i Universitetsforlagets NS 8405 Boken gir en praktisk kommentar til den nye NS Kommentaren er skrevet for å dekke behovet for alle som i sitt daglige arbeid bruker standarden, eller ønsker en nærmere redegjørelse for praktiske fortolkningsspørsmål. Hovedforfatter Helge Jakob Kolrud har vært sentral i arbeidet med revisjonen av NS 8405, og han har vært formann for en rekke utvalg som har utarbeidet forskjellige standarder for bygg- og anleggsbransjen. Alle medforfatterne er advokater i Advokatfirmaet Haavind Vislie AS, med lang erfaring innen entreprisesaker. Pris: 599,- kommentarserie Universitetsforlagets kommentarserie gir grundige kommentarer til en rekke av de mest sentrale lover. Bøkene er praktiske oppslagsverk med fyldige henvisninger til relevante forarbeider og rettsavgjørelser. Kommentarene er skrevet av noen av Norges fremste eksperter på sine rettsområder. Helge Jakob Kolrud mfl. Einar Harboe Eiendomsskatteloven 2. utgave Eiendomsskatt er blitt stadig mer utbredt. I denne kommentarutgaven finner du alt du trenger å vite. Disse bestemmelsene har stor praktisk betydning. Boken er skrevet for ansatte i kommuneadministrasjonen, advokater og andre som har behov for å sette seg inn i regelverket. Pris: 399,- Carl Wilhelm Tyrèn Plan- og bygningsloven 5. utgave En rekke lov- og forskriftsendringer har gjort det nødvendig med en ny utgave av denne kommentarutgaven til Plan- og bygningsloven. Blant annet er det innført stramme tidsfrister for kommunenes saksbehandling, ansvarlig søkers rolle er vesentlig utvidet, og melding og enkle tiltak kan brukes for flere og større byggesaker. Målgruppen er bred: jurister og planleggere i stat og kommune, arkitekter, ingeniører, entreprenører, byggherrer samt folkevalgte. Pris: 669,- Bjørn Engstrøm (red.) Vegtrafikkloven, 4. utgave Dette standardverket er revidert i sin helhet og ajourført pr. juni Boken gir en samlet kommentar til vegtrafikkloven, trafikkreglene og skiltforskriften, og inneholder dessuten fyldige redegjørelser for det øvrige forskriftsverket på vegtrafikkrettens område. Lovendringer og ny rettspraksis er innarbeidet og kommentert. Pris 1099,- Kommende titler: M. Aarbakke, A. Aarbakke, Gudmund Knudsen, Tone Ofstad, Jan Skåre Aksjeloven og allmennaksjeloven (Kommer desember 2004) Første utgave av denne kommentarutgaven kom ut i 1999, og har etablert seg som et viktig referanseverk. Denne reviderte utgaven er bearbeidet i forhold til endringer som har skjedd i lovene og praksis som er kommet til. Pris: 999,- Esther Lindalen og Marianne Dragsten Lov om Offentlige anskaffelser og anskaffelsesforskriften (Kommer januar 2005) I tillegg til å kommentere hver enkelt paragraf, har boken en generell del hvor anskaffelsesprosessens ulike stadier er behandlet ut fra en praktisk synsvinkel. Boken er skrevet både for offentligrettslige organer, leverandører til det offentlige samt advokater og andre rådgivere innenfor fagområdet offentlige anskaffelser. Pris: 699,- Du finner flere titler på eller i bokhandelen. Bøkene kan bestilles på Fax: Tlf.: eller kjøpes i bokhandelen

3 Juristkontakt 6/ Krigsstien Folkeretten. Geneve-konvensjonene. Irak. Internasjonaliseringen av Forsvarets aktiviteter har økt behovet for juridisk kompetanse. Men ikke som i JAG. Motbakken Noen kommuner vurdere reduksjon av de ansattes lønn og arbeidsbetingelser for å bøte på trang økonomi. Uakseptabelt, mener Norges Juristforbunds forhandlingsleder NJ-kommentaren: Statlig sektor mot et veiskille? De militæres vaktbikkje: Forsvarsadvokater langt fra JAG Siden sist Arbeidsmarkedet for nyutdannede: Mange i jobb økning i privat sektor Første eksterne jurist som personvernombud: Advokater med kontroll over personvernet Sivilombudsmannen: Fradeling av festet hyttetomt i strid med kommuneplanen? Hva er entreprenørenes «endringsmeldinger»? 32 Bakgaten Hun jobber som gatejurist i Kirkens Bymisjon. Klientene lever på utsiden av samfunnets pyntelige fasade og vet kanskje ikke at de trenger juridisk bistand Gatas jurist Bokhyllen Justitias Døtre: Kvinnenettverket samles igjen Stilling ledig Karriereveien Har noen bruk for meg? Ferske jurister banker på, men får ikke alltid jobb. Karriereveien kan være steinete. Likevel tyder nye signaler på at bunnen kan være nådd Veisperringen Hvordan håndterer bedrifter og institusjoner sensitive opplysninger? De lovlydige som tenker på omdømmet, ansetter en ekstern advokat som personvernombud Hva skjer i NJ? Ny stilling eller adresse? Annonseinformasjon Klart svar Lokale lønnsforhandlinger: Ingen skal utelukkes! Bruddet i justeringsoppgjøret: Påvirker lokale forhandlinger Vanskelig kommuneøkonomi: De ansatte skal ikke ta regningen DnB NOR gå ikke glipp av fordelene! Nye bankfordelsprogrammer bedre betingelser Medlemstilbud på strøm: Garantert blant de rimeligste Jurister What s in it for me?

4 NORGES JURISTFORBUND Kr 250,- Nicolay Skarning Rettsmøtene skritt for skritt Fremgangsmåten for rettsmøtene i tingretten, vielser og partnerskapsinngåelser Endelig i salg igjen! Nicolay Skarning: Rettsmøtene skritt for skritt Kr 250,-, fritt tilsendt Bestilling hos Oddvar Larsen i Norges Juristforbunds sekretariat: tlf

5 NJ-kommentaren Statlig sektor mot et veiskille? Ferietid gir mulighet for refleksjon og dveling av ulik art. Vi har et statlig lønnsoppgjør bak oss, og sommeren bidrar naturlig nok til å slipe ned inntrykkene. Men lite tyder på ro, konsensus og allmenn tilfredshet. Innkonsekvensene i det statlige forhandlingssystemet viste seg denne gangen i all sin prakt. Staten forhandler med flere hovedsammenslutninger samtidig, og tradisjonelt legger man betydelig vekt på å utforme felles løsninger. Det statlige området skal preges av en gjennomgående tariffpolitikk. Men ikke overraskende er hovedsammenslutningene internt uenige om prioriteringene dessuten om hvordan lønnssystemet skal utformes. Samtidig har staten som arbeidsgiver delvis sammenfallende interesser med noen av oss. Kravet om et enhetlig forhandlingssystem fører da til at staten til tider må bryte forhandlingene med dem de er enige med, samtidig som hovedorganisasjoner som ønsker å finne forhandlingsløsninger, blir sendt til meklingsmannen mot sin vilje. Dette kan synes å være komedie på høyt nivå. Prisen for å opprettholde et gjennomgående og enhetlig statlig lønnsdannelsessystem begynner å bli rimelig høy, og det er bare et tidsspørsmål før dette vil vekke allmenn munterhet sikkert til fortvilelse for aktørene som vier sitt liv til denne virksomheten. Men det er flere utfordringer i statlig sektor. Tradisjonelt har lov og avtaler som regulerer statlige ansettelser, gitt trygge og forutsigbare vilkår. Dette har til tider vært brukt som et litt tafatt argument for å forklare en betydelig mindre lønnsutvikling i offentlig sektor. Nå angripes disse ordningene massivt. Arbeidslivslovutvalget vil harmonisere privat og offentlig sektor på alle områder. Pensjonskommisjonen ymter om at Statens Pensjonskasse bør omgjøres til en ordinær tjenestepensjonsordning etter nettoprinsippet. Ventelønnsordningen og andre statlige særordninger kuttes ned i det skjulte med minst mulig oppmerksomhet. Og den statlige jobbtryggheten er i sin alminnelighet slett ikke hva den engang var. Det er ikke gitt at Akademikerne og Norges Juristforbund skal begi seg inn i en ureflektert og massiv kamp mot alt som foreslås. Det avgjørende er hele tiden hva man får igjen for å akseptere endringene. Skal statlig sektor bli mer lik det private næringslivet, må dette være gjennomgående. Dette innebærer at kravene som stilles til offentlige ledere må være de samme som i privat sektor, lederne må få den samme fleksibiliteten til å drive sin virksomhet, og ikke minst må lønnsnivået bli som i privat sektor. Så lenge motparten ikke gir oss noen forpliktende signaler i denne retningen, må vi selvfølgelig tviholde på alle eksisterende rettigheter. Så enkelt er det. Vi savner en sammenhengende og enhetlig strategi for utvikling av offentlig sektor. En strategi som må være noe mer enn begrensede kampanjer fra stadig skiftende ministere og partier. Det har vært mange slagord og mye partipolitikk rundt dette. Nå trenger vi en gjennomtenkt og helhetlig visjon for den videre utviklingen av offentlig sektor. Erik Graff er generalsekretær i Norges Juristforbund Juristkontakt

6 De militæres vaktbikkje siden 1646: Forsvarsadvokater langt fra JAG Vi står fritt i forhold til kommandosystemene. Det er noe av det som gjør jobben fascinerende, sier krigsadvokat Terje Lund. Av Ole-Martin Gangnes Foto: Christian Clausen og Forsvaret Krigsadvokat Terje Lund og generaladvokatembetet må utvide sine kunnskaper og faglige nettverk innenfor krigens folkerett i takt med Forsvaret stadig økende internasjonale engasjement (foto: Ole-Martin Gangnes). Nevn titlene generaladvokat eller krigsadvokat, og man ser for seg skarppressede uniformer og bilder fra en haug amerikanske filmer og TV-serier. En striglet Tom Cruise med dokumentvesken full av juridisk sprengstoff som nagler den råtne offiseren. Eller serien om militære amerikanske JAG-advokater i Judge Advocate General Corps på TV. Action og militære domstoler. Blanke svarte sko og matchende frisyre. På tide å komme ned på jorda og til Norge. Nærmere bestemt til Karl Johans gate i Oslo. Det er her, rett over en Burger Kingrestaurant, det norske Generaladvokatembetet holder til. Embetet er forsvarets fremste juridiske rådgiver, men kan ikke instrueres av forsvaret selv. Selv om action- og glamour-faktoren ikke er så høy, er det flust med det som i stillingsannonser kalles «utfordrende arbeidsoppgaver». For utfordringene står nemlig i kø for juristene hos Generaladvokaten i en tid da forsvaret er i kraftig omstilling og antallet militære oppdrag i utlandet øker. Krigens folkerett er ett av stikkordene. Ofte befinner advokatene seg i et utenrikspolitisk minefelt. Men militære operasjoner har definitivt en juridisk side. Kruttet holdes tørt Juristkontakt treffer krigsadvokat Terje Lund i generaladvokatens lokaler. Lund er sommerlig kledd i Hawaiiskjorte, og det er ikke mye som minner om militær disiplin her. Og det skal det heller ikke være. I Norge har vi et sivilt system for dette i fredstid. Vi ligger ikke under Forsvarsdepartementet, og generalene er ikke våre sjefer, sier Lund. I det daglige arbeider vi mest med disiplinærsaker og noen straffesaker. Det er vanlig straffeprosess i fredstid, og vi møter sivile forsvarere. Vi gir også råd ved politietterforskning og tilrådinger til statsadvokaten, forklarer han. Hvis Norge skulle bli «satt på krigsfot», blir advokatene militære offiserer. Embetet er altså sivilt i fredstid, men det juridiske kruttet holdes tørt hvis det blir bruk for tyngre ammunisjon. Ikke minst på området krigens folkerett. 6 Juristkontakt

7 Terje Lund mener det er betryggende at det i Norge er et system der Generaladvokaten er underlagt Justisdepartementet. Ingen general eller forsvarssjef skal kunne skyve ubehagelige saker unna. Hvis en anmeldelse kommer, skal vi reagere og etterforske. Vi står helt fritt i forhold til kommandosystemene. Det er noe av det som gjør denne jobben fascinerende, sier han. Lund understreker likevel at samarbeidet med de militære sjefene fungerer utmerket. For dårlig kunnskap Embetet har altså, blant mye annet, kompetanse i temaet krigens folkerett. Krigsadvokat Terje Lund har arbeidet med disse spørsmålene i 20 år, blant annet som spesialrådgiver i Røde Kors. Han har også vært krigsforbryteretterforsker for FN. Når man jobber med det feltet, føler man seg noen ganger som en Don Quijote i kamp mot vindmøllene. Men krigsforbrytere skal vite at den juridiske kverna ofte maler sakte, men sikkert, og ingen av dem skal føle seg trygge, sier Terje Lund. Krigsforbrytelsene fra krigene på Balkan er friskt i minne. Der så vi grove brudd på folkeretten. Systematisk voldtekt av kvinner er ett eksempel. Det var et forhold som krigens folkerett ikke forholdt seg til tidligere. Men nå er det en krigsforbrytelse, sier han. Etnisk rensing, massedrap og overgrep mot sivile er det ikke så vanskelig å se at strider mot de fleste konvensjoner. Verre blir det når man beveger seg inn i gråsoner. Hvor de ulike grensene går, er ikke alltid selvfølgelig. Det har det danske forsvaret fått erfare i Irak. Lund mener det generelt er altfor lite kunnskap om emnet i det norske juridiske miljøet. Kunnskapen er for dårlig, og da snakker jeg ikke om kunnskapen på vår side av bordet. Norske forsvarsadvokater kan risikere å få klienter som står tiltalt i slike saker. Her har verken Norges Juristforbund eller Advokatforeningen gjort jobben sin. Han ser likevel små tegn til bedring. Jeg er tross alt optimist når jeg ser det økende fokuset på krigens folkerett, sier han. Fagmiljøet for dette i Norge har tradisjonelt vært ganske lite, og mye av utviklingen er drevet fram av ildsjeler. Men nå ser det ut til å skje ting. En undersøkelse fra i sommer viser at kunnskapene om temaet er for dårlig også innad i Forsvaret. I Hæren har man lovet å sette i gang tiltak. Lisens til å drepe Sett utenfra kan det virke likegyldig hvilket ord man bruker om militære operasjoner. Okkupasjon, intervensjon, humanitær intervensjon, krig, militær operasjon, krig mot terror. Betegnelsene blant politikere og i debatter er mange. Ofte foregår det en krig om ord. Men dette har også en juridisk side. Og den er det viktig at er avklart for soldater som deltar i et oppdrag. For juristene som arbeider med krigens folkerett, er det ikke bare å slenge ut den betegnelsen som føles best. Det er ikke sånn at man bare kan bruke et eller annet ord, sier Lund. Juristkontakt

8 Fakta om Generaladvokatembetet I fredstid består Generaladvokatembetet av fire krigsadvokater og en generaladvokat. Ved mobilisering tar man også i bruk ytterligere 20 krigsadvokater som er reservister. Disse vil igjen bli holdt tilsyn med av Generaladvokatembetet. I fredstid er embetet en del av den sivile påtalemyndigheten og underlagt Riksadvokaten. I en krigssituasjon trekker advokatene i uniform og særregler i militær straffeprosess samt andre krigsbestemmelser trer i kraft. Generaladvokatembetet skal være en rådgiver for Forsvaret i disiplinærsaker, forberede militære straffesaker og gi råd til militærpolitiet, sivilt politi og statsadvokaten. Embetet avgjør eventuell påtale i saker som dreier seg om ulovlig fravær. Krigsadvokatene har påtalemyndighet i disse sakene. I tyngre saker, som også involverer andre forhold, ligger denne myndigheten i fredstid hos den lokale påtalemyndigheten. Embetet fører saker i retten. I fredstid går disse sakene i en vanlig sivil domstol. I krigstid vil militære straffesaker gå for utvalgte domstoler, og juryen vil bestå av militært personell. Regjeringen kan bestemme at krigstidsreglene kan gjelde også ved fredsoperasjoner i utlandet, selv om nasjonen ikke er i krigstilstand. Dette har foreløpig ikke skjedd. Embetet er også tilgjengelig for uformelle råd til offiserer i relevante saker. Et begrep som «krig mot terror» er f.eks. ikke uproblematisk, mener han. Mye av folkeretten ble skrevet for femti år siden, og en del konvensjoner er skrevet for 1800-tallets krigføring. Den tar ikke høyde for de nye typene av konflikter vi ser nå. Det gjør at dette feltet til tider er veldig komplisert. Det er ikke samme rettskildemessig enkelthet som på mange andre områder. Bl.a. er sedvanerett sentralt. Dessuten er konvensjonene resultater av politiske kompromisser og hestehandel mellom landene. Derfor eksisterer det ikke forarbeider til disse lovene, sier han. Likevel er det mye som er klart og tydelig. Det er blant annet klare regler for personer som er lovlig stridende. En slik har krav på krigsfangestatus. Han eller hun har også rett til å drepe og skade under forutsetning av at spillereglene for krig følges, forklarer Lund. En annen vinkling Lund slutter ikke å tro på jussen som en siviliserende kraft. Også i vanskelige tider. Det er når virkeligheten er tøff, at jussen settes på prøve, sier han. Da blir det internasjonale samarbeidet viktig. Det er domstolene som meisler ut kursen i siste instans. Det blir spennende å følge dette feltet i årene som kommer. Den internasjonale straffedomstolen (ICC) kan bli viktig her, sier han. 8 Juristkontakt

9 Undersøkelse fra Røde Kors: Norske soldater kjente ikke Genevekonvensjonen I sommer la Røde Kors fram resultatet av en spørreundersøkelse om krigens folkerett utført blant norske soldater. Den avdekker varierende opplæring og store hull i kunnskapen. Men der ute er det virkeligheten det kommer an på, sier mange soldater. Generaladvokaten holder seg nøye orientert om hva som skjer i ICC og har avlagt domstolen flere besøk. Norge støtter ICC hundre prosent, noe som er veldig viktig. Det er ikke minst viktig fordi Forsvaret er mer innstilt mot utlandet enn tidligere. Da må vi rette virksomheten mer mot dette, sier Terje Lund. Advokatene hos Generaladvokaten er opptatt av å ikke mure seg inne i sin egen bunkers. Her lyttes med respekt til tanker og ideer fra andre miljøer. På de såkalte fredagsmøtene våre er det debatter der vi får verdifulle innspill også fra personer som har andre vurderinger enn oss, forteller Lund. Han synes det er viktig å vite hva folk fra andre miljøer tenker. Det er viktig for en advokat å ta høyde for andre måter å se verden på. Nylig snakket jeg med en religionshistoriker i Tyskland som hadde en helt annen vinkling på krigens folkerett enn den jeg har. Da må man ta en tenkerunde med seg selv, og det er alltid sunt, sier krigsadvokat Terje Lund. Mange kjenner ikke Genevekonvensjonens bestemmelser om absolutt beskyttelse for krigsfanger og sivile. Soldatene selv kom med kommentarer som «dere spør om ting som har med regler å gjøre, men må skjønne at der ute er det virkeligheten det kommer an på». Det er klart at denne kunnskapen og etikken må drilles inn som andre militære ferdigheter, sier Magne Barth, leder for internasjonal humanitær rett i Norges Røde Kors til Klassekampen. Spørreundersøkelsen ble foretatt i to av Hærens avdelinger. 173 av de spurte får opplæring i den såkalte Telemarksbataljonen i Rena leir, mens 67 holder til i 6. divisjon i Troms, Kavaleriskvadronen. Bedre utdanning 19 prosent av soldatene svarte at det er greit å angripe sivile som frivillig har gitt mat eller husly til fienden. 4 prosent av de spurte mente det er greit å angripe de sivile, selv om de hadde blitt tvunget til å gi fienden mat eller husly. Her er det behov for en forbedring i utdannelsen, sier generalmajor Kjell Grandhagen, sjef for Hærens styrker til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB). 41 prosent mener det er forsvarlig i visse situasjoner å angripe fienden i befolkede landsbyer eller byer, selv om man vet at sivile kommer til å bli drept. 10 prosent av de spurte soldatene svarer at de ville ha drept en såret fiende dersom denne hadde drept en person som sto dem nær. 13 prosent svarer at de ikke ville ha hjulpet en såret fiende i samme situasjon. 8 prosent svarer også at det er en uunngåelig del av krig å ta sivile som gisler noe som er klart i strid med krigens folkerett. Undersøkelsen viser at norske soldater fortsatt har mye å lære om krigens folkerett, sier generalmajor Grandhagen. Hos Generaladvokaten er man glad for at Hæren vil ta tak i dette. Det er et stort behov for bedre opplæring, og utfordringene er store. Men vi opplever at Forsvaret har vilje til å gjøre noe, sier generaladvokat Karl O. Hofseth. Juristkontakt

10 Danske militærjurister i kryssild: Soldater skyter på hverandre og på politikerne I Danmark har krigsadvokatene fått en sak om påstått tortur i fanget. Etterforskningen er i gang, og foreløpig er én person siktet. Det er etterretningsoffiseren Annemette Hommel. Hun har figurert i pressen som det danske svaret på den amerikanske soldaten Lynndie England. Men fokuset rettes nå også mot soldater fra militærpolitiet. Samtidig føler mange soldater seg sviktet av oppdragsgiveren. Den 37 år gamle kapteinen skal ha torturert irakiske fanger i den danske leiren Camp Eden Selv blånekter hun på at det har foregått noe som kan defineres som tortur. Annemette Hommel slår kraftig tilbake og mener hun er blitt gjort til syndebukk i et maktspill. Jeg savnet et presist direktiv som sa noe om hva man kan gjøre og hva man ikke kan gjøre. Jeg spurte flere, også en militærjurist, men fikk bare vage svar, sier hun til Weekendavisen. Utvikler seg ukulturer Juristkontakt har snakket med en norsk offiser som har tjenestegjort i Irak. Han mener det fort kan utvikle seg ukulturer, men hevder de norske soldatene har en veldig høy standard. På spørsmål om standarden er lavere for danskene, svarer han slik: Det har jeg ikke noe grunnlag for å si, men jeg har hørt det bli snakket om at det har utviklet seg en machokultur blant danskene, sier han. Samtidig understreker han at mandatet til de norske og danske styrkene er forskjellig. Store forskjeller er det også blitt i fokuset på folkerett og regler for soldater. Da jeg var i Libanon på 1980-tallet, var det ingen som overhodet snakket om disse tingene, forteller han. Føler seg sviktet Men hva har skjedd? I Danmark skyter nå de involverte soldatene mer på hverandre enn mot fienden. Det snakkes om svik. Hommel føler seg sviktet og ofret av sin leirsjef, oberst Henrik Flach. Han sendte henne hjem da han fikk høre om torturbeskyldningene. Obersten, som i sin tur ble kalt hjem på kort varsel, føler seg sviktet av forsvarssjefen, Jesper Helsø. I alt fire ledende offiserer ble hjemkalt i påvente av den danske Generaladvokatens undersøkelse. Og på toppen sitter forsvarsminister Søren Gade, som senest i 2. august konsekvent avviste at Danmark tar krigsfanger i Irak. Men så var han ikke helt sikker. Her er jeg nok litt legmann. Er det snakk om et avhør, eller er det snakk om at soldatene stiller noen spørsmål? Forsvaret har sikkert en terminologi, og den må de redegjøre for, sa han til Politiken da han skulle forklare uklarheten. Annemette Hommel hevder det har vært mange uklarheter om retningslinjene. Hun mener situasjonen i Irak hadde gjort det mer nødvendig enn noensinne. Det er jo ikke snakk om krigsfanger i klassisk forstand. Vi skulle avhøre mulige terrorister og hardkokte kriminelle, forteller hun. Offiseren sier hun savnet retningslinjer som sier om man kan heve stemmen, kan la personer sitte på gulvet, ha på håndjern, true med lang straff osv. De danske krigsadvokatene, eller auditører som de kalles i Danmark, forsøker nå å nøste opp saken. Auditørkorpset skriver i en pressemelding, at «det er mistanke om at ansvarlige sjefer i et visst omfang har godkjent forholdene eller unnlatt å straks gripe inn og iverksette undersøkelser, da de fikk kjennskap til dette». Etterforskerne mener at de pågrepne irakerne både før, under og mellom fire avhør blev tvunget til å sitte i «stres- sende og ettervert smertefulle stillinger og med fysisk makt blitt holdt fast i disse stillingene». Samtidig skal de ha blitt verbalt ydmyket og «tiltalt på en særlig for muslimer krenkende måte». De skal også «i et visst omfang» ha blitt nektet adgang til mat og vann, samt toalett, i forbindelse med avhør. De understreker også at det ikke er mistanke om at irakere er blitt slått eller sparket. Mulig større omfang Annemette Hommel kan risikere 12 års fengsel hvis siktelsen utvides til å gjelde grov tortur. Foreløpig er hun siktet etter en paragraf som dreier seg om tjenesteforsømmelse. Og det er ikke uvesentlig hvilken juridisk status soldatene har. Definisjonen av oppdraget er svært viktig når juristene gjør sine vurderinger. Årsaken til at det ikke er reist siktelse ut fra den strengere paragraf 25, er at den gjelder for krigstid. Og de danske troppene i Irak er jo ikke i krig, men derimot en del av en okkupasjon, sier krigsadvokat Benny Holm Frandsen til Ekstrabladet. Men jeg kan opplyse at vi er i full gang med å undersøke om vi allikevel kan bruke den strenge paragraf 25, sier Holm Frandsen. Generaldirektør Jørgen Poulsen i det danske Røde Kors mener de beskrivelsene han har hørt er en helt klar overtredelse av Genevekonvensjonen. Når du åpner for å trå over Genevekonvensjonen, åpner du døren for krigsforbrytelser, sier han. 10 Juristkontakt

11 Foto: Forsvaret Ifølge dansk presse kan saken nå utvikle seg til å omfatte grovere ting og være av et større omfang enn det som hittil er kjent. Fanger skal ha blitt presset så voldsomt at de brakk seg og gjorde i buksene av skrekk. De interne disiplinærundersøkelsene skal også ha vært lagt til rette på en måte som gjorde at konklusjonene ble lagt på forhånd. Hommels forsvarer uttaler at dette omfatter flere soldater, men at Hommel er dyttet frem for å få fokus vekk fra en større skandale. Ingen samtale i bløt lenestol I et intervju med Weekendavisen kaller Hommel beskyldingen for absurd. Hun betegner seg selv som en idealist som dro til Irak for å gjøre en innsats for å løse konflikten. Hommel er høyt kvalifisert og har blant annet jobbet i Utenriksdepartementet og for Folketingets utenrikskomité. Hun nyter høy respekt for det arbeidet hun har gjort tidligere. På fritiden er hun engasjert i KFUM-speiderne. Hommel sier at anklagene ikke er særlig konkrete, men dreier seg mer om forestillinger om tortur folk har i hodet etter bilder fra Abu Ghraib. Jeg har ikke torturert fanger, med mindre det skal defineres som tortur å opptre bestemt i et avhør, sier hun. En tidligere feltlege i leiren støtter henne. Hommel mener det er skapt et hysteri i kjølvannet av amerikanske soldaters overgrep mot fanger. Anklagene er blåst ut av alle proporsjoner på bakgrunn av Abu Ghraib. Folk tror at fordi jeg nektet en fange vann, forsøkte jeg å tørste ham i hjel. Jeg vil gjøre det klart at avhør ikke er en samtale over en kopp kaffe i en bløt lenestol. Så jeg innrømmer gjerne at jeg nek- tet en fange vann under et avhør som tok høyst en time. Både før og etter avhøret fikk han tilgang til vann. Dette var snakk om en fange som gjorde alt for å spolere avhøret ved hele tiden å stille motspørsmål og ved å be om vann, sier hun til avisen. Hommel forteller at mannen var en person hun mener det er god grunn til å tro ville drepe danske soldater. Han var utpekt som en som kunne være involvert i et bakholdsangrep mot den danske bataljonen, sier hun. Hommel foreteller også at det var flere andre forhold hun ville ha svar på, bl.a. skal han ha mobilisert truende menneskemengder rundt danske soldater som ville oppheve en ulovlig veisperring. Da han så forsøker å stoppe avhøret ved å hele tiden be om vann, føler jeg meg berettiget til å nekte det, sier hun. Hommel mener det er de danskpalestinske tolkene som har fått avhørsteknikken til å fremstå som en torturskandale. Det var en av disse som skrev et anklageskrift mot henne. Hommel oppfatter det som en hevn etter at tolken ble hjemsendt etter konfrontasjoner med danskene. Hun mener også at tolkene var dårlig opplært og ikke forstod at de skulle være nøytrale. Juristkontakt

12 Juristkontakt Medlemsblad for Norges Juristforbund Ansv. redaktør: Erik Graff Redaktør: Jan Lindgren Journalist: Ole-Martin Gangnes Design/layout: Kristine Steen, PDC Tangen as Teknisk produksjon: PDC Tangen as, Aurskog Annonsekontakt: Dagfrid Hammersvik MediaFokus AS Telefon: Telefaks: Abonnement: Kr 420,- pr. år (9 utgivelser) Personalsjefer får juridisk hjelp Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund og organisasjonen HR Norge har inngått et samarbeid der advokatfirmaet skal gi telefonrådgivning innen arbeidsrett til HR Norges 1500 medlemmer, melder HR i en pressemelding. Medlemmene arbeider hovedsaklig med ledelse og personalfaglige spørsmål. Signerte artikler står for forfatternes egne synspunkter. Det samme gjelder intervjuobjekters uttalelser. Redaksjonen forbeholder seg retten til å redigere eller forkorte innlegg. Redaksjonen avsluttet 17. august 2004 Forsidefoto: Christian Clausen MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR ÅRGANG Juristkontakt Mordturisme i Knutby Tettstedet Knutby nord for Stockholm invaderes av turistbiler, campingvogner, campingbiler og turistbusser som kjører langsomt gjennom tettstedet i søken etter den verdensberømte pastorboligen, skriver svenske Aftonbladet ifølge Adresseavisen. En mann skal ha kjørt med motorsykkel fra Nord-Sverige, med sønnen på baksetet, for å se huset hvor pastoren og barnepiken bodde. Vil du spise først, og se pastorens hus etterpå, eller spise etter, spurte faren sønnen da de kom fram. Skiltene som forteller at her kjører du inn i Knutby, finnes ikke lenger. De har noen skrudd ned og tatt som souvenir. Fant farlige gjenstander på flyplasser Reisende kan skaffe seg farlige gjenstander etter at de har passert sikkerhetskontrollene ved norske flyplasser, skriver Stavanger Aftenblad. Avisen fant både sakser, skrujern og flasker tilgjengelig i butikker og spisesteder på vei fra sikkerhetskontroll til ombordstigning ved Oslo og Stavanger lufthavner. Informasjonssjef Jo Kobro ved Oslo Lufthavn sier at norske flyplasser forholder seg til regler fastsatt av myndighetene. Et sted må en også sette en praktisk grense. Vi driver et ganske omfattende kontrollarbeid, sier han. Klienter på utsiden: Gatejuristen Forsvarsadvokater langt fra JAG Personvern med advokatvakt Sykehus brøt taushetsplikten Sykehuset Østfold Fredrikstad innrømmer å ha brutt taushetsplikten da siamesiske tvillinger ble født på sykehuset denne måneden. Foreldrene ønsket ikke medieoppmerksomhet rundt fødselen. Fungerende sykehusdirektør Leif Kvale sier til NRK at det er svært sannsynlig at mediene ble tipset av ansatte ved sykehuset. Han ser svært alvorlig på lekkasjen og sier at den eller de som lekket informasjonen, vil få en advarsel og risikerer å miste autorisasjonen. Arbeidsmarkedet: Bunnen nådd? Vil ha Marokko inn i EU EUs grenser bør utvides og blikket vendes sørover. Særlig mot Marokko. Det mener den belgiske Europa-ministeren Didier Donfut. Han mener også at Tyrkia er et selvsagt medlem. Europa, som et verdifellesskap, burde vende blikket mot landene i Middelhavet. Særlig mot Marokko, selv om dette går utenfor de tradisjonelle europeiske grensene, sier han til avisen La Libre Belgique ifølge EU-observer.

uristkontakt Maktmisbruk for nybegynnere Nettverksbygging: Landssvikoppgjøret: Den siste vi dømte til døden

uristkontakt Maktmisbruk for nybegynnere Nettverksbygging: Landssvikoppgjøret: Den siste vi dømte til døden MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 7 2004 38. ÅRGANG uristkontakt Nettverksbygging: Maktmisbruk for nybegynnere Landssvikoppgjøret: Den siste vi dømte til døden 3M Skjermfilter til bærbar PC med privat

Detaljer

uristkontakt Kommer svenskene? Jus over disk Lønnsstatistikk 2004: Fortsatt fetest i privat sektor Jurister og nye politiroller: Hvem får hovedrollen?

uristkontakt Kommer svenskene? Jus over disk Lønnsstatistikk 2004: Fortsatt fetest i privat sektor Jurister og nye politiroller: Hvem får hovedrollen? MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 3 2005 39. ÅRGANG uristkontakt Jurister og nye politiroller: Hvem får hovedrollen? Utvikling av de ansatte: Må ta mest ansvar selv Kommer svenskene? Jus over disk

Detaljer

uristkontakt Men tro gjerne på julenissen Hysj, ikke nevn julen! Vil utvide DNA-registeret Rettssikkerhet i skuddlinjen

uristkontakt Men tro gjerne på julenissen Hysj, ikke nevn julen! Vil utvide DNA-registeret Rettssikkerhet i skuddlinjen MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 9 2005 39. ÅRGANG uristkontakt Hysj, ikke nevn julen! Men tro gjerne på julenissen Utvalg har tenkt ferdig: Vil utvide DNA-registeret Nord-Kaukasus: Rettssikkerhet

Detaljer

uristkontakt Barn ingen hindring Trebarnsmor på jusstudiet: Overtid på helsa løs Framtidens advokatkontor: Mer lik klientene

uristkontakt Barn ingen hindring Trebarnsmor på jusstudiet: Overtid på helsa løs Framtidens advokatkontor: Mer lik klientene MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 1 2005 39. ÅRGANG uristkontakt Framtidens advokatkontor: Mer lik klientene Effektivisering i retten: Dommerne tar grep Trebarnsmor på jusstudiet: Barn ingen hindring

Detaljer

uristkontakt Norsk dommer på videolink:

uristkontakt Norsk dommer på videolink: MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR. 4 2003 37. ÅRGANG uristkontakt Norsk dommer på videolink: Online mekling Oslo Singapore Studiereform i Bergen: Over og ut for supereksamen Nedbemanning: Råkjør

Detaljer

JURISTkontakt. Professor med rett til å provosere. Ståle Eskeland: Jurister sier ja til humanitært arbeid. Slaget om Svalbard

JURISTkontakt. Professor med rett til å provosere. Ståle Eskeland: Jurister sier ja til humanitært arbeid. Slaget om Svalbard Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 1 2007 41. ÅRGANG JURISTkontakt Ståle Eskeland: Professor med rett til å provosere Jurister sier ja til humanitært arbeid Ny studie: Kriminelle uten

Detaljer

JURIST. Stiller opp som mentor for studentene KONTAKT. Næringslivsleder Frode Preber Ettesvoll. Innocence Network åpen for norsk samarbeid

JURIST. Stiller opp som mentor for studentene KONTAKT. Næringslivsleder Frode Preber Ettesvoll. Innocence Network åpen for norsk samarbeid JURIST KONTAKT W W W. J U R I S T K O N T A K T. N O NR 9 2010 44. ÅRGANG Innocence Network åpen for norsk samarbeid Hvem kan kalle seg «juridisk rådgiver»? Siri S. Frigaard med internasjonalt blikk Curt

Detaljer

uristkontakt Lavere kvinneandel for hvert lønnstrinn Lønnsundersøkelsen STRAMMERE ARBEIDSMARKED FOR NYUTDANNEDE

uristkontakt Lavere kvinneandel for hvert lønnstrinn Lønnsundersøkelsen STRAMMERE ARBEIDSMARKED FOR NYUTDANNEDE MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR. 9 2002 36. ÅRGANG uristkontakt NJ-Kommunes leder: Pensjonskommisjonen svikter langtidsutdannede Bare å venne seg til: Omstilling blir en permanent situasjon Lønnsundersøkelsen

Detaljer

uristkontakt Mest lønnsomt å holde kjeft! Ytringsfrihet på arbeidsplassen: Advokater tenker kvalitet Make lov Myten om statsansatte

uristkontakt Mest lønnsomt å holde kjeft! Ytringsfrihet på arbeidsplassen: Advokater tenker kvalitet Make lov Myten om statsansatte MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 4 2004 38. ÅRGANG uristkontakt Ytringsfrihet på arbeidsplassen: Mest lønnsomt å holde kjeft! Advokater tenker kvalitet Make lov Myten om statsansatte European Young

Detaljer

URISTkontakt. Jurister inntar rådhusene. Marianne Røed stiller til valg. PST-sjef Jørn Holme letter på sløret. På jobb i Brussel

URISTkontakt. Jurister inntar rådhusene. Marianne Røed stiller til valg. PST-sjef Jørn Holme letter på sløret. På jobb i Brussel Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 6 2007 41. ÅRGANG URISTkontakt PST-sjef Jørn Holme letter på sløret På jobb i Brussel Jurister i Forsvaret lei forskjellsbehandling Avdekker krigsforbrytelsene

Detaljer

NR 2 2014 48. ÅRGANG. Guro Slettemark Åpenhet som våpen mot korrupsjon og maktmisbruk. Forsvareren i Kongo // Hanne Kristin Rohde

NR 2 2014 48. ÅRGANG. Guro Slettemark Åpenhet som våpen mot korrupsjon og maktmisbruk. Forsvareren i Kongo // Hanne Kristin Rohde W W W. J U R I S T K O N T A K T. N O NR 2 2014 48. ÅRGANG Guro Slettemark Åpenhet som våpen mot korrupsjon og maktmisbruk Forsvareren i Kongo // Hanne Kristin Rohde Overvåker barnekonvensjonen // Juristen

Detaljer

Punger ut etter legetabber

Punger ut etter legetabber JURIST kontakt w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 2 2010 44. ÅRGANG Juridisk satsning på fornybar energi Gro Hillestad Thune om menneskerettigheter på hjemmebane Oppsummerer etter tilsynet av advokatbransjen

Detaljer

Stud. Jur. jubilerer. Hanne Sophie Greve om dårlig bevissikring. Finanskrisen i Europa. Jurister trues på livet. Møt 22/7-enheten

Stud. Jur. jubilerer. Hanne Sophie Greve om dårlig bevissikring. Finanskrisen i Europa. Jurister trues på livet. Møt 22/7-enheten JURIST k o n t a k t w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 8 2011 45. ÅRGANG Hanne Sophie Greve om dårlig bevissikring Jurister trues på livet Stud. Jur. jubilerer Finanskrisen i Europa Møt 22/7-enheten

Detaljer

02.04.2004 LØSSALG KR 35,- NR 4. Bør kriminelle MC-klubber FORBYS?

02.04.2004 LØSSALG KR 35,- NR 4. Bør kriminelle MC-klubber FORBYS? 02.04.2004 LØSSALG KR 35,- NR 4 Bør kriminelle MC-klubber FORBYS? BBDO Oslo Foto: Kongsro Hei medlem, snart får du et nytt abonnement! 1. mai blir BusinessCall til NetCom UnionTalk, og du får lik pris

Detaljer

JURISTkontakt. Klar for Høyesterett. Hilde Indreberg: NAV omorganiseres jurister må flytte. Ikke som i mafiafilmene

JURISTkontakt. Klar for Høyesterett. Hilde Indreberg: NAV omorganiseres jurister må flytte. Ikke som i mafiafilmene Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 2 2007 41. ÅRGANG JURISTkontakt Hilde Indreberg: Klar for Høyesterett NAV omorganiseres jurister må flytte Organisert krim: Ikke som i mafiafilmene

Detaljer

JURISTkontakt. Først tok han jussen så tok han polene. Forslag til ny straffelov klart. Blant rockedoktorer og fuskelapper.

JURISTkontakt. Først tok han jussen så tok han polene. Forslag til ny straffelov klart. Blant rockedoktorer og fuskelapper. Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 1 2009 43. ÅRGANG JURISTkontakt Forslag til ny straffelov klart Blant rockedoktorer og fuskelapper Norges mann møter Obama godt forberedt Erling Kagge

Detaljer

Jusens portrettør KONTAKT. Domstolene taper budsjettkamp // Justitia Roklubb Barneombudet // De tillitsvalgte // Statsadvokatene

Jusens portrettør KONTAKT. Domstolene taper budsjettkamp // Justitia Roklubb Barneombudet // De tillitsvalgte // Statsadvokatene JURIST KONTAKT W W W. J U R I S T K O N T A K T. N O NR 8 2013 47. ÅRGANG Rettstegner Harald Nygård Jusens portrettør Domstolene taper budsjettkamp // Justitia Roklubb Barneombudet // De tillitsvalgte

Detaljer

uristkontakt Streik i to uker: Hva skjedde i kulissene? Måtte i høring på Stortinget Da juryen havnet i fengsel Fantastisk å bli undervurdert

uristkontakt Streik i to uker: Hva skjedde i kulissene? Måtte i høring på Stortinget Da juryen havnet i fengsel Fantastisk å bli undervurdert MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 5 2006 40. ÅRGANG uristkontakt Streik i to uker: Hva skjedde i kulissene? Ildprøve for UDI-jurist: Måtte i høring på Stortinget Historisk tilbakeblikk: Da juryen

Detaljer

JURISTkontakt. Cathrine Grøndahl Med i juristenes forfatterforening. Asbjørn Strandbakken etterlyser jusengasjement. Inge Lorange Backer lovenes konge

JURISTkontakt. Cathrine Grøndahl Med i juristenes forfatterforening. Asbjørn Strandbakken etterlyser jusengasjement. Inge Lorange Backer lovenes konge Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 8 2009 43. ÅRGANG JURISTkontakt Asbjørn Strandbakken etterlyser jusengasjement Inge Lorange Backer lovenes konge NRK-advokatene klare for Grand Prix

Detaljer

JURIST. Juristene på Stortinget. Rettshjelp på finsk. Bjørn Kjos er juristen som «tok av» Ann Kristin Olsen var: Norges første politimester i skjørt

JURIST. Juristene på Stortinget. Rettshjelp på finsk. Bjørn Kjos er juristen som «tok av» Ann Kristin Olsen var: Norges første politimester i skjørt Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no JURIST NR 2 2008 42. ÅRGANG JURISTkontakt Ann Kristin Olsen var: Norges første politimester i skjørt Rettshjelp på finsk Bjørn Kjos er juristen som «tok

Detaljer

Nye Kripos startet identifikasjonsarbeidet:

Nye Kripos startet identifikasjonsarbeidet: Nye Kripos startet identifikasjonsarbeidet: EKSTREMT KREVENDE 14.01.2005 LØSSALG KR 45,NR 1 Det sier seg selv at arbeidet er ekstremt krevende. Samtidig er det meget positivt at norsk politi var tidlig

Detaljer

Juristforbundets nyvalgte president

Juristforbundets nyvalgte president JURIST kontakt w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 1 2013 47. ÅRGANG Curt A. Lier Juristforbundets nyvalgte president Pressen og Vågå-saken // Juristkongressen Sakkyndighet til utredning // På jobb

Detaljer

tillit Viktigst av alt er Politi nr.2 // juni 2009 Norsk

tillit Viktigst av alt er Politi nr.2 // juni 2009 Norsk Norsk Politi nr.2 // juni 2009 Viktigst av alt er tillit Publikums tillit er selve fundamentet for politiets arbeid ifølge Eirik Jensen. Han leder Gjengprosjektet i Oslo-politiet og nyter stor respekt

Detaljer

kjøpefest for trygghet

kjøpefest for trygghet Norsk Politi nr.1 // mars 2008 marerittet «Lommemannen» vendepunkt mot overgrep livvakt Krevende oppdrag på Serena Hotel kjøpefest for trygghet - i verdens tryggeste land Det er mye ondskap, av og til

Detaljer

Tar steget inn i Høyesterett

Tar steget inn i Høyesterett W W W. J U R I S T K O N T A K T. N O NR 6 2014 48. ÅRGANG Wenche Elizabeth Arntzen dømte i terrorsaken Tar steget inn i Høyesterett Gjev pris til asyladvokater // 856 må leve i skjul Null turnover i Follo

Detaljer

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 1 Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 3 F ø r e r h u n d Du så ham aldri. Du leste papirene hans. Du så ett ord. Førerhund. Du må ha sett at han har mastergrad i statsvitenskap.

Detaljer

politidrapene pa Austbø 10 år siden Foranledningen til den fatale hendelsen er fremdeles gjeldene for politiet. Spekulerer i konkurser Tema: Avhør

politidrapene pa Austbø 10 år siden Foranledningen til den fatale hendelsen er fremdeles gjeldene for politiet. Spekulerer i konkurser Tema: Avhør Spekulerer i konkurser Side 5-6-7 Trodde jeg skulle dø Side 46-47 Tema: Avhør Side 14-21 16.05.2008 løssalg kr 55,- Nr 5 10 år siden politidrapene pa Austbø Foranledningen til den fatale hendelsen er fremdeles

Detaljer

Pensjonsfella Offentlig ansatte mister pensjon hvis de begynner i næringslivet. Side 11. Hårete mål. Admiralens vanskelige dager:

Pensjonsfella Offentlig ansatte mister pensjon hvis de begynner i næringslivet. Side 11. Hårete mål. Admiralens vanskelige dager: Nr. 12 23. mars 2012 www.ukeavisenledelse.no 25. årgang Løssalg kr 35 A-Postabonnement Gir deg oversikten til å finne, vinne og beholde kunder. CRM alt på ett sted 815 48 333 www.vegasmb.no Foto: Ole Gunnar

Detaljer

BYGNINGSARBEIDEREN. Tariffoppgjøret 2014. Virkninger av likebehandlingsprinsippet

BYGNINGSARBEIDEREN. Tariffoppgjøret 2014. Virkninger av likebehandlingsprinsippet Bygningsarbeideren 3-2013 1 Nr. 3-2013 10. årgang Returadresse: Møllergata 24 0179 Oslo BYGNINGSARBEIDEREN Tariffoppgjøret 2014 Minstelønna må opp! Virkninger av likebehandlingsprinsippet side 4 Faglig

Detaljer

Hva er vi redde for? Personvernrapporten 2008. Id-tyver har gode arbeidsforhold i Norge. Ubegrunnet frykt styrer livet vårt

Hva er vi redde for? Personvernrapporten 2008. Id-tyver har gode arbeidsforhold i Norge. Ubegrunnet frykt styrer livet vårt Ubegrunnet frykt styrer livet vårt side 1 Id-tyver har gode arbeidsforhold i Norge side 8 Stor iver blant unge filmmakere side Personvernrapporten 008 Hva er vi redde for? Alle har noe de frykter noe de

Detaljer