Strategisk planlegging av tjenesteutvikling i et digitalt perspektiv... eller vårt forsøk på å forberede organisasjonen(e) for et digitalt løft

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategisk planlegging av tjenesteutvikling i et digitalt perspektiv... eller vårt forsøk på å forberede organisasjonen(e) for et digitalt løft"

Transkript

1 Strategisk planlegging av tjenesteutvikling i et digitalt perspektiv.. eller vårt forsøk på å forberede organisasjonen(e) for et digitalt løft

2 Hva jeg kommer til å prate om? Utgangspunktet Hvor startet vi? Vi trenger en IKT-strategi eller? Kommunereformen DigInn Lederforankring Hvor står vi?

3 Inn-Trøndelagsregion Snåsa innb. 300 ansatte (ca) Inderøy " 650 " Verran " 320 " Steinkjer " " Inn-Trøndelag innb ansatte

4 Formål: Oppdraget Avtale om vertskommunesamarbeidet Høy oppetid på IKT systemet Høy faglig kompetanse Kostnadseffektiv utførelse av oppgavene Rask og mindre sårbar oppgaveløsning En funksjonell helpdesk med god kompetanse på andrelinje 4

5 Inn-Trøndelag IKT 2017 Styret IKT-leder Forvaltning ServiceDesk Prosjekt Datasenter Nettverk Klient Applikasjon 5

6 Kostnads- og modenhetsanalyse PA Consulting Lave relative IKT-kostnader, men Manglende tjenesteomfang Manglende utviklingsfokus Manglende strategisk fokus Lav brukertilfredshet ute i virksomheten Evaluerer oppgavefordelingen Internt / eksternt Fra teknisk fokus til Tjenesteutvikling 6

7 Anbefalinger PA Consulting Group

8 Ressurser Ressurser Ønsket utvikling Skifte av fokus fra drift til rådgivning, digitalisering og prosjektgjennomføring for/sammen med kommunene i samarbeidet. Dag til dag Strategisk Dag til dag Strategisk Fokus Ønsket fokus 8

9 Inn-Trøndelag IKT sin rolle? Fellesløsninger Fagløsninger Kan erstattes av tjenesteleveranser: Tjenesteutvikling Digitalisering Ønsket tjenestenivå Drift av ITsystemer Klientadministrasjon Høyere tilgjengelighet Bedre kvalitet Fristilling fra «Vi gjør teknologi det meste selv» Fast pris 9

10 Utgangspunktet Kommunene samarbeider i dag på flere tjenesteområder Kommunene Steinkjer, Verran og Inderøy har felles IKTplattform gjennom Inn-Trøndelag IKT. Snåsa kommune har IKT-plattform gjennom samarbeidet i Indre Namdal Kommunene Steinkjer og Verran blir slått sammen til en kommune fra Felles administrativ ledelse fra høsten 2017 Kommunene i Inn-Trøndelagsregionen ønsker å videreutvikle samarbeidet om tjenesteutvikling

11 «Veikart IKT » Datasenter Klient Nettverk Applikasjon ServiceDesk

12 «Veikart Digitalisering » Staber Oppvekst Helse Omsorg Samfunnsutvikling

13 Spørsmål nr. 1 Hva er Digitalisering? Er det forskjell på Digitalisering og IKT?

14 Spørsmål nr. 2 Hvordan besluttes bruk av teknologi i kommunenes tjenesteproduksjon og tjenesteleveranser? Hvem prioriterer og hvordan foregår prioriteringer?

15 Stig Roald Amundsen Rådmann i Selbu kommune DiguT s strategigruppe

16 Riksrevisjonen Kommunene har i liten grad digitalisert sine tjenester!

17 Endringsbelastning Den digitale trappa Transformere tjenesteproduksjon Forenkling og individuell tilpasning Gjennomgripende endring i tjenesteproduksjon Brukerorientering Samspill mellom virksomheter Digitalisere eksisterende verdikjeder Prosesser tilpasses nye digitale muligheter Økte muligheter for individuell tilpasning av tjenestene Skjema på nett Selvbetjening understøttes med digitale prosesser Sette strøm på skjemaene Begrenset automatisering Innovasjonsgrad

18 Innbyggers forventninger til kommunen: Tilbyr de tjenestene jeg har behov for, krav på og rett til Tilbyr alle relevante tjenester digitalt Tilpasser tjenestene til mitt behov Gjør det enkelt og intuitivt å finne fram Kommuniserer på et klart språk Gjenbruker opplysninger om meg Tilbyr meg enkel tilgang til alt mitt anliggende med kommunen Gir meg reell kontroll på egne data Misbruker ikke informasjon om meg

19 Digital framtid - Ida Bruheim Derås Digitale løsninger gjør offentlig sektor mere tilgjengelig Tilpasning til den enkelte bruker Stadig bedre kommunale tjenester Gevinster Bruke ressurser på en bedre måte Digital kompetanse T-A 2.mars 2017

20 KS om Gevinstrealisering

21 Vi er i gang. SvarUT = Digital post fra kommunen til innbyggere og næringsliv Posten mottas i Digital Postkasse event. Altinn Sendes til Print dersom ikke lest etter 40 timer Sept 16 April 17 : 1500 sendinger 68% lest 32% sendt til print Gevinstpotensialet Ca ,-/år i reduserte kostnader Frigjort tid Bedre kvalitet Bedre tjenester til innbyggere

22 IT: Informasjonsteknologi Hva er digitalisering? IKT: Informasjons- og kommunikasjonsteknologi Digitalisering: "Fornye, forenkle, forbedre" "Tilby nye og bedre tjenester, som er enklere å bruke, effektive og pålitelige. "Digitalisering = Omstilling"

23 Hva er digitalisering? «Arbeidet med å utnytte tilgjengelig teknologi for å gjøre tjenester enklere, bedre og mer effektive, for ansatte og innbyggere»

24 Ta utgangspunkt i brukernes behov Jobbe med organisasjonen Implementere teknologi Digitalisering

25

26 Tjenesteutvikling og digitale verktøy Aktører Teknologitjenester Innbyggertjenester Innbyggere, næringsliv osv. IKTsystemer, infrastruktur Drifts- leverandør IKT-strategi, teknologisk IKT-leder Beslutninger: Rådmanns -nivået! Fagråd ekommune Fagenhet Fagenhet Fagenhet Fagenhet Fagenhet Fagenhet Tjeneste Tjeneste Tjeneste Tjeneste Tjeneste Tjeneste Tjenestemottakere Samarbeidsparter Asle Brustad, STFK - etrøndelag

27 Værnesregion Samarbeidsforum ekommunegruppa Består av Leder av arbeidsutvalget i Værnesregion Sekretariatet i Værnesregion Én representant fra hver av kommunene med IT-kompetanse Informasjon, oppvekst, helse, personal, økonomi, administrasjon, teknisk Leder av IT Værnesregion Tillitsvalgt Rullere ekommunstrategi og forslag til handlingsplan -> Arbeidsutvalget Værnesregion Navn Organisasjon Arbeidsområde Kjell Fosse Stjørdal kommune Leder AU Elin Wikmark Darell Værnesregionen IT Informasjonsteknologi Olaf Kåre Hofstad Værnesregionen IT Prosjektkoordinator Turid Aas Stjørdal kommune Personal Rune Hyldmo Stjørdal kommune Tillitsvalgt Værnesregionen Tove Rolseth Bratsvedal Frosta kommune Administrasjon, informasjon Elisabeth Johansen Meråker kommune Helse Ingrid Rolseth Holt Selbu kommune Administrasjon Geir Håvard Mebust Selbu kommune Oppvekst Hilde Ragnfrid Kirkvold Tydal kommune Teknisk Marthe Abelsen Strømmen Værnesregionen Sekretariatet

28 Administrativ styringsgruppe Felles Digitaliseringsråd Inn-Trøndelagsamarbeidet Avdeling for oppvekst Avdeling for oppvekst Avdeling for oppvekst Avdeling for Avdeling helse for Avdeling helse for helse Avdeling for Avdeling omsorg for Avdeling omsorg for omsorg Avdeling for samfunnsutvikling Staber Staber Staber

29 Kommunereformen Intensjonsavtalen om sammenslåing mellom Verran og Steinkjer kommuner Et av målene for den nye kommunen er å ta i bruk nye arbeidsmetoder, ny teknologi og ny kunnskap AAU vil legge fram en overordnet sak om digitalisering i nye Steinkjer kommune til Fellesutvalget Digitalisering vil også bli tema for alle arbeidsgrupper som skal arbeide med sammenslåinga AAU ber om at prosessen med å hente inn ekstern kompetanse innen digitalisering settes i gang. Det bes om en snarlig tilbakemelding om ressursbehov før kontrahering. Styremøte Inn-Trøndelag IKT : Ber om at prosjektet utvides til å omfatte Inderøy og Snåsa

30 Kommunereformen byr på en historisk anledning til å bygge nye digitale og organisatoriske strukturer. Om kommunestyrene griper muligheten er heller usikkert. Rune Kjølstad, seniorkonsulent i Vivento og tidligere ordfører i Røyken kommune.

31

32 Anbefalt prosess Kartlegging og plan for digitale konsekvenser av sammenslåing av kommunene Verran og Steinkjer Kartlegging og plan for digitale konsekvenser for Snåsa kommune ved innlemmelse i samme IKT-plattform som kommunene Steinkjer, Verran og Inderøy Kartlegging og konsekvenser for Inderøy kommune Etablering av sektorvise- og felles målbilder for digitalisering for kommunene i Inn-Trøndelagsregionen

33 Digitalisering er et av våre viktigste virkemidler for å skape bedre og mer effektive tjenester for kommunens innbyggere

34 Prosjektorganisering Rådmennene Steinkjer/Verran, Snåsa og Inderøy og tillitsvalgte Renate Nilsen og Vidar Holm (Inn-Trøndelag IKT) Grete Waaseth og Susanne Bratli (Steinkjer), Anita Ulstad (Verran), Roger N. Sæthre (Snåsa), Renate Trøan Bjørshol (Inderøy) Ansatte og ledere på tvers av sektorer og kommuner, samt tillitsvalgte PA Consulting Group bistår som ekstern leverandør gjennom hele prosjektet

35

36 Hovedmålene for prosjektet: Lage målbilder for hvordan vi ønsker at fremtidens kommune og digitale tjenester skal oppleves for innbyggerne og ansatte «HVORDAN SER DET UT I DAG?» «HVOR SKAL VI?» «HVORDAN SKAL VI KOMME DIT?» Utrede de digitale konsekvensene for sammenslåingen mellom Steinkjer og Verran Kartlegge konsekvensen av å innlemme Snåsa på samme IKT-plattform som Steinkjer, Verran og Inderøy Lage planer og tiltak for sammenslåinger og felles digitalt løft

37 Revidert fremdriftsplan Prosjektplan: Fase jun jul aug sep okt nov des jan feb Fase 1: Prosjektoppstart Fase 2: Utrede digitale konsekvenser Fase 3: Etablere målbilder Fase 4: Utarbeide beslutningsgrunnlag Fase 5: Lage planer og veikart

38 Bred involvering Prosjektet skal gjennomføres med bred involvering av innbyggere, ledere, ansatte og tillitsvalgte: Felles kompetanseheving Workshops Deltagelse i intervjuer og kartlegginger Hva er viktig for deg?

39 Status Fase Aktiviteter Status Kommentar Risiki 1. Prosjektoppstart Etablere prosjektmandat, tidsplan for prosjektet, kartlegge interessenter, startet forankringsarbeid Fullført 1. Prosjektoppstart Kompetansedag 6. september Fullført 2. Utrede digitale konsekvenser Kartlegge hovedfunksjoner, tilhørende systemunderstøttelse, samt hvordan systemer benyttes Kartleggingen er ca. fire uker forsinket for alle kommuner. Verran, Steinkjer og Inderøy og Snåsa er så godt som ferdig. Manglende tilgang til avtaler i Snåsa kan medføre lavere kvalitet på analysen. 3. Utarbeide målbilder Kartlegge innbygger- og sektorbehov Fullført. Ca. 50 intervjuer gjennomført i uke Utarbeide målbilder Arbeidsmøte Behov Fullført med alle sektorgrupper i uke 37 Medlemmene i sektorgruppene deltar ikke på arbeidsmøtene 3. Utarbeide målbilder Arbeidsmøte Visjon og Ambisjon Booket med alle sektorgrupper i uke 39 Medlemmene i sektorgruppene deltar ikke på arbeidsmøtene 3. Utarbeide målbilder Arbeidsmøte Strategi Booket med alle sektorgrupper i uke 42 Medlemmene i sektorgruppene deltar ikke på arbeidsmøtene 3. Utarbeide målbilder Arbeidsmøte Organisering Arbeidsmøte Ledergrupper (Nytt) Gjennomført, ledergruppemøte booket Deltagelse fra ledere. 4. Utarbeide beslutningsgrunnlag Utarbeide beslutningsgrunnlag med utgangspunkt i arbeidet som er gjennomført i fase 2 og 3. Analysen som ligger til grunn er under arbeid. Det vil nå kreve minst 3 uker å ferdigstille beslutningsunderlagene etter dataen ble innsamlet først sist uke. Eierskap til beslutninger fra ledere kan medføre at beslutningsunderlag ikke blir operasjonalisert. 4. Utarbeide veikart og planer Utarbeide plener og veikart med utgangspunkt i leveransene i fase 2, 3 og 4. Analysearbeidet som ligger til grunn er i gang. Det er også gjort initiale prioriteringer av satsingsområder i workshops. Eierskap til veikart og planer fra ledere kan medføre at planer og veikart ikke blir operasjonalisert. Fare for «frys»-periode i utviklingstiltak som følge av kommunesammenslåingen. Fullført Under arbeid Ikke startet

40 Hva som er gjort i workshops - Kartlagte behov fra intervjuer er gjennomgått og forankret - Nasjonale føringer og initiativer per område er gjennomgått - Det er presentert eksempler på hvordan andre kommuner og statlige etater digitaliserer seg - Sektorene har gitt innspill på hovedoppgaver per sektor, hovedprosesser, og hvilke tidstyver de opplever i dag knyttet til dårlige/manglende digitale løsninger - Sektorene har gitt innspill til ønsket visjon og ambisjon for digitaliseringen, ønskede satsingsområder på kort, mellomlang og lang sikt, samt ønsker til fremtidig organisering av digitaliseringsarbeidet på tvers av kommunene i Inn- Trøndelag

41 Det er bortkastet arbeid, det stopper uansett når det kommer til lederne! Jeg skal vel ikke jobbe med forbedringer og strategi! Det er lederen min sin oppgave! Min leder sier ikke at dette er viktig Dette må IT fikse for oss!

42 Utfordringer Gjennomføringsevne / porteføljestyring Avtaleforvaltning Systemeier / Systemansvarlig Deltagelse / motivasjon Forankring Vi lykkes ikke med dette uten lederfokus!

43 Lederforankring Funn: - DigInn er forankret blant topp- og mellomledere i varierende grad. - Deltakerne i workshops har gitt innspill om at lederne i enkelte sektorer ikke tar tilstrekkelig ansvar for å lede digitaliseringen - Ansatte ønsker at lederne har «hendene på rattet», og i større grad forstår behovet for å implementere digitale løsninger og endrede tjenester Tiltak på kort sikt: - Gjennomføring av «lederworkshops» i Steinkjer kommune i november/desember: - Underlag med alle leveranser hittil vil bli sendt ut

44 Leder WS Helse/Omsorg, Oppvekst, Teknisk, Tverrfaglig Forberedelse: Gjennomgå arbeidet som er gjort i arbeidsgrupper fram til tidspunkt Statlige føringer Kartlagte behov og utfordringer Dokumenterte "målbilder" (visjon, ambisjon, strategi) Indikasjoner på gevinster Forslag til organisering av digitaliseringsarbeidet Fokus i møtet: Hva innebærer dette for organisasjonene våre? Hvordan må vi endre måten å jobbe på? Hva vil det kreve av oss som ledere fremover? Hva vil det kreve av oss i budsjettprosessen? Hva må hver enkelt leder gjøre på kort sikt?

45 Hovedfunn om tilbakemelding på dagens organisering Digital dialog: Ansatte ønsker lett tilgjengelig digital dialog med innbyggerne Effektive prosesser: Ansatte ønsker at systemene snakker sammen, slik at de unngår manuelle arbeidsprosesser. Ønske om mer automatisering, og systemer som støtter oppunder arbeidsprosessene på en bedre måte. Ønske om bedre styringsinformasjon. Teknologi: Mye «plunder og heft» med digitalt utstyr, pålogging og brukerstøtte Digital organisering: Uklare roller og ansvar. Hvem har ansvar for hva på fagsiden og innen IKT-avdelingen? Systemer: Uklare roller og ansvar knyttet til systemeierskap- og forvaltning Digitalt samarbeid: Sterkt ønske om tettere faglig samarbeid på tvers av kommunene Gevinstrealisering: Manglende fokus på opplæring og oppfølging av gevinster

46 Viktige krav til organiseringen Må sette fart på arbeidet selv om Steinkjer og Verran skal slå seg sammen Ansvaret for digitaliseringen må ligge på ledernivå Mandatet til Inn-Trøndelag IKT må endres Digitaliseringen må flyttes nærmere pengesekken Prosjekteiere må ha større beslutningsmyndighet Sikre sammenheng mellom prioriteringer og budsjett Prosess for prioritering må henge sammen med virksomhetsstyringen Ønske om mer strukturert gjennomføring av prosjekter

47 Kommunene i Inn-Trøndelag må definere en god styringsmodell for digitaliseringen Visjon, ambisjon og målbilde Kommunens virksomhetsomhetsområder Tjenesteutvikling Strategiske satsinger Prioritering av prosjekter Prosjekteierskap IKT drift Porteføljestyring av prosjekter Forvaltning av fagsystemer og informasjonssikkerhet Gevinstrealisering Virksomhetens ressurser og kompetanse

48 Prioriteringsmodell for digitaliseringsprosjekter Eksempel fra Vest-Agder fylkeskommune Grovsortering Prosjektbegrunnelse Forprosjekt Er ikke prosjekt Kontinuerlig forbedring Sak på systemforvaltning Lavt omfang Iverksettes Forkastes Idé Feilmelding Begrunnes Iverksettes Tas til forprosjekt Iverksettes Forkastes Høyt omfang Forkastes Forkastes Driftsbudsjett per avdelinger/seksjon Systemeierens driftsbudsjett per system Budsjett til IT service og IT infrastruktur Budsjett til digitaliseringsprosjekter

49 Utkast til visjon og ambisjon etter 2. runde Nytt alternativ Foreslått visjon: Smartere sammen, smartere hverdag Innbyggerne i Inn-Trøndelag bruker digitale tjenester som hovedkanal i dialog med kommunene Nye tjenester skapes sammen med innbyggere og næringsliv Digitale læringsverktøy er integrert del av undervisningen på alle skoler Velferdsteknologi er en integrert del av helse- og omsorgstjenesten, og har ført til bedre kvalitet og reduserte kostnader. Ansatte føler seg trygge på smarte digitale løsninger, og har en effektiv arbeidshverdag der tiden kan brukes på de viktige oppgavene Ansatte på alle nivåer tar ansvar for tjenesteutvikling og innovasjon

50 Kvalitative funn inngår i beslutningsunderlag som utarbeides Kartlegging av systemer vha. systemansvarlige Analyse av hvert system Analysen er blant annet basert på: - Overlappende funksjon med andre systemer - Tilfredshet med systemet - Forbedringspotensial Er kvaliteten for begge «variantene» av systemet angitt som positive? Nei Input om systemene fra workshops Anslås det at det er mulig å forbedre områdene i systemet som fungerer dårlig? Nej Ja Er det et behov for for systemet i kommunene MÅ systemene samles ved sammenslåing? Nei Ja Nei Ja Anbefaling: utrede gevinster ved å stenge systemene Anbefaling: vurdere behov og gevinster ved nytt system Anbefaling: utrede fordeler og ulemper ved å gå over til ett felles system Anbefaling: gå over til én «variant» av systemet

51 Analyse av systemporteføljen Systemene inndeles i 4 ulike kategorier etter funksjon og hvor de driftes Kategori 1: Systemene driftes allerede felles av IKT-samarbeidet Kategori 3: Systemene er ulike, men utfører samme oppgave 1 Total systemportefølje Kategori 2: Systemene er like, men driftes hver for seg 20 Kategori 4: Systemene unike for en enkelt kommune Hvert system analyseres i sin kategori og gives en anbefaling deretter 2 Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 Systemene driftes allerede felles av IKT-samarbeidet Systemene er like, men driftes hver for seg Systemene er ulike, men utfører samme oppgave Systemene er unike for en enkelt kommune Anbefalinger for systemerne i kategori 1 Anbefalinger for systemerne i kategori 2 Anbefalinger for systemerne i kategori 3 Anbefalinger for systemerne i kategori 4 Systemene samles i grupper ut fra anbefalinger 3 Gruppe Anbefaling Systemer Relevant informasjon A Anbefaling: A... B Anbefaling: B...

52

DigInn-prosjektet. Digitale konsekvenser av kommunesammenslåing og - samarbeid i Inn-Trøndelagsregionen Renate Trøan Bjørshol, utviklingsrådgiver

DigInn-prosjektet. Digitale konsekvenser av kommunesammenslåing og - samarbeid i Inn-Trøndelagsregionen Renate Trøan Bjørshol, utviklingsrådgiver DigInn-prosjektet Digitale konsekvenser av kommunesammenslåing og - samarbeid i Inn-Trøndelagsregionen Renate Trøan Bjørshol, utviklingsrådgiver Inn-Trøndelagsregionen Utgangspunktet Kommunene i Inn-Trøndelag

Detaljer

Digital styringsmodell og prioriteringsprosess for prosjekter Alstahaug digital strategi Oktober 2017

Digital styringsmodell og prioriteringsprosess for prosjekter Alstahaug digital strategi Oktober 2017 Digital styringsmodell og prioriteringsprosess for prosjekter Alstahaug digital strategi Oktober 2017 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no

Detaljer

Digital strategi for HALD Februar 2019

Digital strategi for HALD Februar 2019 Digital strategi for HALD Februar 2019 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Agenda Innledning Visjon og Ambisjon for digitaliseringsarbeidet

Detaljer

Digitalisering i en endringstid for Trøndelag

Digitalisering i en endringstid for Trøndelag Digitalisering i en endringstid for Trøndelag DiguT - felles satsing på digital tjenesteutvikling i Trøndelag Felles rådmannssamling Stokkøya 30.05.17 St. 27 (2015 2016) Digital agenda for Norge Digitalt

Detaljer

DIGITALISERINGSSTRATEGI FOR DDV-SAMARBEIDET

DIGITALISERINGSSTRATEGI FOR DDV-SAMARBEIDET Visjon for digitalisering Overordnet prinsipper Satsningsområder Ansvar og roller Verktøy for gjennomføring DIGITALISERINGSSTRATEGI FOR DDV-SAMARBEIDET 2018-2020 1 Innledning Digital strategi 2018-2020

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Sentral stab og støtte Kommunestyrets vedtak Digitaliseringsstrategi 2018-2020 Innhold Vår digitale visjon... 2 Innledning... 3 Digital tjenesteproduksjon... 4 Fem målområder... 5 1. Brukeren i sentrum...

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune. Revidert

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune. Revidert Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune Revidert 2018-2020 Buskerud fylkeskommune Stab og kvalitetsavdelingen oktober 2017 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Orientering fra prosjektleder Nye Steinkjer kommune

Orientering fra prosjektleder Nye Steinkjer kommune Orientering fra prosjektleder Nye Steinkjer kommune Orienteringen inneholder Status nå Informasjon/kommunikasjon Prosjektplan og budsjett Økonomiske virkemidler fra KMD Status nå Prosjekt "Arkiv nye Steinkjer"

Detaljer

Styringsgruppemøte. DigInn

Styringsgruppemøte. DigInn Styringsgruppemøte DigInn 25.09.2017 Agenda Status i prosjektet Funn: Innbygger- og ansattbehov (utdrag) Funn: Dagens utfordringer (utdrag) Forankring Agenda Status i prosjektet Funn: Innbygger- og ansattbehov

Detaljer

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet Rune Sandland, Sjefsarkitekt Program for IKT-samordning i kommunesektoren KS-program: Vedtak i KS hovedstyre 23. mai 2012 Skal i første omgang gå ut

Detaljer

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Oslo 28.05.15

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Oslo 28.05.15 Tenke digitalt Jobbe nasjonalt Gjennomføre lokalt KS KommIT Oslo 28.05.15 Hovedoppgaver KommIT Effektmål Samordning i kommunesektoren (428 kommuner, 19 fylkeskommuner, 500+ foretak) Samordning stat/kommune

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Digitale verktøy

Detaljer

Digitaliseringsstrategi. - trygghet og tillit til teknologi

Digitaliseringsstrategi. - trygghet og tillit til teknologi - trygghet og tillit til teknologi Utkast til behandling i kommunestyret 18. oktober 2018 BAKGRUNN OG MÅL Digitaliseringsstrategien beskriver sentrale innsatsområder for å møte innbyggerne der de er, yte

Detaljer

Saksbehandler: virksomhetsleder Hege Brænna. Digitaliseringsstrategi

Saksbehandler: virksomhetsleder Hege Brænna. Digitaliseringsstrategi Arkivsaksnr.: 17/1162 Lnr.: 9531/17 Ark.: Saksbehandler: virksomhetsleder Hege Brænna Digitaliseringsstrategi 2017-2021 Rådmannens innstilling: 1. Digitaliseringsstrategien for Lunner kommune vedtas og

Detaljer

PORTEFØLJESTYRING. og veien dit.. Jon Skriubakken Strategirådgiver IT. www.telemark.no

PORTEFØLJESTYRING. og veien dit.. Jon Skriubakken Strategirådgiver IT. www.telemark.no PORTEFØLJESTYRING og veien dit.. Jon Skriubakken Strategirådgiver IT Det skjer ikke av seg selv NOEN må ville Skal vi lykkes! I TFK strategirådgiver og stabssjef Forankring Forankring i egne styringsdokumenter

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014 2029 Innsatsområder Ansvar og roller Mål Brukerbehov Utfordringer Verdigrunnlag Digitaliseringsstrategien Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt

Detaljer

Resultater fra kartlegging Digitalisering, innovasjon og grønt skifte PA Consulting Group

Resultater fra kartlegging Digitalisering, innovasjon og grønt skifte PA Consulting Group Resultater fra kartlegging Digitalisering, innovasjon og grønt skifte 05.09.17 PA Consulting Group 1 HOVEDFUNN NR. Mål for digitalisering, grønt skifte og innovasjon er i varierende grad definerte BESKRIVELSE

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

Digitalisering av innbyggertjenester i Oslo. Velferdsteknologi Dialogkonferanse, 28. april 2016

Digitalisering av innbyggertjenester i Oslo. Velferdsteknologi Dialogkonferanse, 28. april 2016 Digitalisering av innbyggertjenester i Oslo Velferdsteknologi Dialogkonferanse, 28. april 2016 Fakta om Oslo kommune Oslo kommune er en av Norges største arbeidsplasser med mer enn 52 000 ansatte, ca 38

Detaljer

Kommunestyret vedtar Digital strategi for , herunder styr ingsmodell og tiltaksplan, som den foreligger.

Kommunestyret vedtar Digital strategi for , herunder styr ingsmodell og tiltaksplan, som den foreligger. Saksb: Linda Lovise Jakobsen Saknr: 17 / 2188-8 Digital strategi 2018-2022 helhetlig målbilde for digital utvikling i kommunen Administrasjonssjefens forslag til vedtak Kommunestyret vedtar Digital strategi

Detaljer

3.1. Visjon for digitalisering i Overhalla kommune Vi kan formulere følgende visjon for arbeidet med digitalisering i Overhalla kommune:

3.1. Visjon for digitalisering i Overhalla kommune Vi kan formulere følgende visjon for arbeidet med digitalisering i Overhalla kommune: 3. Mål og strategier for digitalisering i Overhalla kommune Digitalisering i Overhalla kommune skal samlet sett bidra til at vi når de overordnede mål som er fastsatt i kommuneplanen og øvrige styrende

Detaljer

Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune Vedtatt av RLG Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1

Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune Vedtatt av RLG Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1 Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune 2021 Vedtatt av RLG 15.05.17 Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune... 3 1.1 Visjon

Detaljer

Kommunenes rolle i digitalisering av offentlig sektor

Kommunenes rolle i digitalisering av offentlig sektor Kommunenes rolle i digitalisering av offentlig sektor Aleksander Øines Informasjon og Kommunikasjon Kommunene? Dette er kommunal sektor: 19 fylkeskommuner 428 kommuner Ca. 500 bedrifter som har 440 000

Detaljer

3-1 Digitaliseringsstrategi

3-1 Digitaliseringsstrategi 3-1 Digitaliseringsstrategi 2017-2020 Digitaliseringsstrategi 2017-2020, forslag fra Regional rådmannsgruppe 3-1 Digitaliseringsstrategi Side 2 Innledning Digitaliseringen av samfunnet gir muligheter for

Detaljer

eforum Sør-Trøndelag ekommunestrategier Andre? Fylkeshuset 18.10.2011 Asle Brustad, STFK - etrøndelag

eforum Sør-Trøndelag ekommunestrategier Andre? Fylkeshuset 18.10.2011 Asle Brustad, STFK - etrøndelag eforum Sør-Trøndelag ekommunestrategier Andre? Fylkeshuset 18.10.2011 Asle Brustad, STFK - etrøndelag Er det sånn det er? IKT Norge: Stryk til norske kommunale nettjenester «Ingen kommuner tilbyr et digitalt

Detaljer

Digitaliseringsstrategi utfordringer og muligheter for kommunal sektor

Digitaliseringsstrategi utfordringer og muligheter for kommunal sektor Digitaliseringsstrategi 2017-2020 utfordringer og muligheter for kommunal sektor Digitaliseringen i offentlig sektor - forenkle, forbedre, fornye Målet med IKT-politikken er å påvirke utviklingen innen

Detaljer

DIGITALE KONSEKVENSER AV EN KOMMUNE- SAMMENSLÅING. Grete Kvernland-Berg 25. April 2017

DIGITALE KONSEKVENSER AV EN KOMMUNE- SAMMENSLÅING. Grete Kvernland-Berg 25. April 2017 DIGITALE KONSEKVENSER AV EN KOMMUNE- SAMMENSLÅING Grete Kvernland-Berg 25. April 2017 1 Innlegget er basert på FoU om digitale konsekvenser av en kommunesammenslåing 2 FoU-rapporten inneholder en detaljert

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Utvalg for helse, oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Utvalg for helse, oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret TYDAL KOMMUNE Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/412-1 Saksbehandler: Lars-Erik Moxness Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur 05.05.2015 Formannskapet 11.05.2015 Kommunestyret

Detaljer

Værnesregionen - styringsmodell og organisering. Elin Wikmark Darell IT-leder

Værnesregionen - styringsmodell og organisering. Elin Wikmark Darell IT-leder Værnesregionen - styringsmodell og organisering Elin Wikmark Darell IT-leder ewd@varnesregionen.no Værnesregionen - historikk VR som samarbeidsprosjekt ble igangsatt i 2003. Intensjonsavtale ble undertegnet

Detaljer

IKT-STRATEGI

IKT-STRATEGI IKT-STRATEGI 2017-2020 Sak 232/2017. Vedtatt i fylkesrådet juni 2017. Foto: crestock Med IKT blir framtida enklere! Dette er en kort, konsis og fremtidsrettet IKT-strategi. Den skal gjøre en reell forskjell

Detaljer

Grunnmur. Velferdsteknologi Felles grunnmur. Midt-Buskerud

Grunnmur. Velferdsteknologi Felles grunnmur. Midt-Buskerud Grunnmur Velferdsteknologi Felles grunnmur Midt-Buskerud Innholdsfortegnelse Grunnmur... 2 1.0 Kartlegge og utrede satsingsområder... 3 2.0 Informasjon, kompetanseheving og involvering... 3 3.0 Utarbeiding

Detaljer

DIGITALISERING I KONGSBERGREGIONEN. 7 kommuner innbyggere ansatte

DIGITALISERING I KONGSBERGREGIONEN. 7 kommuner innbyggere ansatte DIGITALISERING I KONGSBERGREGIONEN 7 kommuner 55 000 innbyggere 5.000 ansatte Hva er digitale tjenester? Hva er digitalisering? Forenkle, fornye og forbedre! Brukeren i sentrum! Digitaliseringen går ikke

Detaljer

Ordfører- og rådmannskonferansen i Agder

Ordfører- og rådmannskonferansen i Agder Ordfører- og rådmannskonferansen i Agder Lyngdal 1. november 2017 Christine Bergland Kort status fra det nasjonale programmet Det går absolutt riktig vei og Agderkommunene er med på en meget god måte!

Detaljer

FOSEN REGIONRÅD. Nærhet gjennom digital samhandling. ekom munestrategi for Fosen HANDLINGSPLAN

FOSEN REGIONRÅD. Nærhet gjennom digital samhandling. ekom munestrategi for Fosen HANDLINGSPLAN Vedtatt av styret for Fosen Regionråd 20. april 2012 sak 08/12 FOSEN REGIONRÅD Nærhet gjennom digital samhandling ekom munestrategi for Fosen HANDLINGSPLAN 2012-2013 1 ekommunestrategi for kommunene på

Detaljer

3-1 DIGITALISERINGSSTRATEGI

3-1 DIGITALISERINGSSTRATEGI 3-1 DIGITALISERINGSSTRATEGI 2017-2020 GAUSDAL KOMMUNE LILLEHAMMER KOMMUNE ØYER KOMMUNE INNLEDNING Digitaliseringen av samfunnet gir muligheter for innovasjon, økt produktivitet og bedre kvalitet i både

Detaljer

Strukturert omstilling - verktøy og tips fra KS

Strukturert omstilling - verktøy og tips fra KS Strukturert omstilling - verktøy og tips fra KS Tingvold Park Hotel, Steinkjer onsdag 25. april 2018 Michael Pande-Rolfsen Prosjektleder plan, bygg og geodata Tjenestene, arbeidsprosessene og teknologi

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Eldrerådet Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Eldrerådet Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: F07 Arkivsaksnr: 2011/3638-17 Saksbehandler: Solrunn Hårstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Eldrerådet Komite Levekår Formannskapet

Detaljer

Statlig IKT-politikk en oversikt. Endre Grøtnes Difi, avdeling for digital strategi og samordning

Statlig IKT-politikk en oversikt. Endre Grøtnes Difi, avdeling for digital strategi og samordning Statlig IKT-politikk en oversikt Endre Grøtnes Difi, avdeling for digital strategi og samordning 16.08.2018 Dagens tema Digital agenda Digitaliseringsrundskrivet Skate Difis tverrgående digitaliseringsstrategi

Detaljer

Strategi for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor. Strategiperiode

Strategi for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor. Strategiperiode Dokumentasjon fra Skate Veikartarbeidet for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor periode 2016-2018 Versjon 1.0 17.11.15 for nasjonale felleskomponenter og løsninger i offentlig

Detaljer

Digitalisering og deling i kommunal sektor

Digitalisering og deling i kommunal sektor Digitalisering og deling i kommunal sektor 31.oktober 2013 Kirsti Kierulf Programleder KommIT Trude Andresen Områdedirektør KS forskning, innovasjon og digitalisering KS visjon En selvstendig og nyskapende

Detaljer

Ny langsiktig strategi for Altinn

Ny langsiktig strategi for Altinn Ny langsiktig strategi for Altinn Brønnøysundregistrenes forslag Avdelingsdirektør Cat Holten, Brønnøysundregistrene HVA er Altinn og for HVEM? Utfordringer for offentlig digitalisering Strategiske satsingsområder

Detaljer

Skoleeier - Strategisk ledelse og IKT. Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver FID

Skoleeier - Strategisk ledelse og IKT. Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver FID Skoleeier - Strategisk ledelse og IKT Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver FID Forventninger Fra foreldrene Tilbyr de tjenestene jeg har behov for, krav på og rett til - automatisk Tilbyr alle relevante

Detaljer

Frosta kommune Arkiv: 002 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Arne Ketil Auran. Saksframlegg

Frosta kommune Arkiv: 002 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Arne Ketil Auran. Saksframlegg Frosta kommune Arkiv: 002 Arkivsaksnr: 2014/3388-18 Saksbehandler: Arne Ketil Auran Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 18.08.2015 Kommunestyret 01.09.2015 Mandat for utredningsarbeidet

Detaljer

KommITed: Prosjekt- og porteføljestyring. Aleksander Øines, KS KommIT

KommITed: Prosjekt- og porteføljestyring. Aleksander Øines, KS KommIT KommITed: Prosjekt- og porteføljestyring Aleksander Øines, KS KommIT KS KommIT er et KS- program for IKT- samordning i kommunesektoren Program for IKT-samordning i kommunesektoren KS-program: Vedtak i

Detaljer

Stavanger Digitalisering og gevinstrealisering gjennom effektivt samarbeid rundt ledelse, teknologi, ressurser, innbyggerfokus

Stavanger Digitalisering og gevinstrealisering gjennom effektivt samarbeid rundt ledelse, teknologi, ressurser, innbyggerfokus Stavanger 13.09.2018 Digitalisering og gevinstrealisering gjennom effektivt samarbeid rundt ledelse, teknologi, ressurser, innbyggerfokus Digitale Nordhordland - Utfordringen Et samarbeid: 9 kommuner Varierende

Detaljer

Digitalisering og effektivisering i Bergen kommune. «sentralisering og standardisering»

Digitalisering og effektivisering i Bergen kommune. «sentralisering og standardisering» Digitalisering og effektivisering i Bergen kommune «sentralisering og standardisering» 500 Styring og standardisering 2014 Behov/krav IKT-strategi og styrende dokumenter Veileder IKT-handlingsplan Elektronisk

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for region Nord-Gudbrandsdal

Digitaliseringsstrategi for region Nord-Gudbrandsdal Digitaliseringsstrategi for region Nord-Gudbrandsdal Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. SAMMENDRAG... 3 2.1 GEVINSTER OG EFFEKTER AV EN DIGITALISERING... 3 3. MANDAT OG OPPDRAG... 4 4. REGIONENS

Detaljer

Programbeskrivelse. Versjon Program for administrativ forbedring og digitalisering

Programbeskrivelse. Versjon Program for administrativ forbedring og digitalisering Programbeskrivelse Versjon 1.5 28.05.2018 Program for administrativ forbedring og digitalisering Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av 12.02.2018 Programstyret Jan Thorsen 25.05.2018 Programstyret

Detaljer

Digitalisering i kommunal sektor

Digitalisering i kommunal sektor Digitalisering i kommunal sektor Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver Digitaliseringsavdelingen «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Forstå innbyggerforventninger til forvaltningen: Tilbyr de

Detaljer

BÆR U M K O M M U N E

BÆR U M K O M M U N E BÆR U M K O M M U N E RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 30.10.2018 18/25334 18/221238 Saksbehandler: Nina Bønsnes Røed Saksansvarlig: Harald Hjelde Behandlingsutvalg Møtedato

Detaljer

Digitalisering former samfunnet

Digitalisering former samfunnet Digitalisering former samfunnet Digitaliseringsstrategi for Universitetet i Bergen Vedtatt av universitetsstyret 20.oktober 2016 1 Innledning Denne digitaliseringsstrategien skal støtte opp om og utdype

Detaljer

Prosjekt Digital kompetanse. Per Jakobsen, IT Drift og Utvikling, Narvik kommune

Prosjekt Digital kompetanse. Per Jakobsen, IT Drift og Utvikling, Narvik kommune Prosjekt Digital kompetanse Per Jakobsen, IT Drift og Utvikling, Narvik kommune Innsikt og forståelse Prosjektet skal gi innsikt og forståelse for hva det betyr at «framtiden er digital». Hvilke nye muligheter

Detaljer

Prosjektet Agder fylkeskommune

Prosjektet Agder fylkeskommune Prosjektet Agder fylkeskommune Status hovedprosjektet (24/9-2018) v/arne Karlsen Prosjektets oppgave Å bygge en ny organisasjon som løfter landsdelen Organisering av Agder 2020 Fellesnemnda PSU Politisk

Detaljer

Vi i Drammen. Plattform for arbeidsgiver og medarbeidere i Drammen Kommune

Vi i Drammen. Plattform for arbeidsgiver og medarbeidere i Drammen Kommune Vi i Drammen Plattform for arbeidsgiver og medarbeidere i Drammen Kommune Innhold Bakgrunn... 3 Kunnskapsdeling... 3 Ledelse og Medarbeiderskap... 3 Innovasjon og digitalisering... 5 Heltid, rekruttering

Detaljer

DIGITAL STRATEGI FOR SOLA KOMMUNE Vi digitaliserer for å levere bedre tjenester og en mer effektiv oppgaveløsning

DIGITAL STRATEGI FOR SOLA KOMMUNE Vi digitaliserer for å levere bedre tjenester og en mer effektiv oppgaveløsning DIGITAL STRATEGI FOR SOLA KOMMUNE 2018-2021 Vi digitaliserer for å levere bedre tjenester og en mer effektiv oppgaveløsning Denne digitale strategien er et overordnet retningsgivende styringsdokument som

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: ikt-leder / prosjektleder Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 17/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: ikt-leder / prosjektleder Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 17/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: ikt-leder / prosjektleder Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 17/2331-18 HEIM KOMMUNE IKT-STRATEGI Ferdigbehandles i: Fellesnemnda Saksdokumenter: - Heim kommune IKT-strategi - Tjenestestruktur

Detaljer

DigIT DoIT KommIT Digitalt førstevalg - Hvordan kommunene skal nå målet. Solrunn Hårstad Medlem KSave

DigIT DoIT KommIT Digitalt førstevalg - Hvordan kommunene skal nå målet. Solrunn Hårstad Medlem KSave DigIT DoIT KommIT Digitalt førstevalg - Hvordan kommunene skal nå målet Solrunn Hårstad Medlem KSave AGENDA KommIT på 1 2 3 Velferdsteknologi - Hva skjer nå KS KommIT er et KS-program for IKT-samordning

Detaljer

Vi kan ikke velge bort omstilling i offentlig sektor. Steffen Sutorius direktør i Difi

Vi kan ikke velge bort omstilling i offentlig sektor. Steffen Sutorius direktør i Difi Vi kan ikke velge bort omstilling i offentlig sektor Steffen Sutorius direktør i Difi Difis samfunnsoppdrag mitt mandat Difis samfunnsoppdrag innebærer å være det sentrale fagorgan for modernisering og

Detaljer

Anskaffelsesstrategi i praksis. Utarbeidelse, forankring og implementering Rita Endresen, Værnesregionen Innkjøp

Anskaffelsesstrategi i praksis. Utarbeidelse, forankring og implementering Rita Endresen, Værnesregionen Innkjøp KS Innkjøpsforum Årssamling Bergen 18-19 april 2018 Anskaffelsesstrategi i praksis. Utarbeidelse, forankring og implementering Rita Endresen, Værnesregionen Innkjøp Værnesregionen Innkjøp Interkommunalt

Detaljer

Årsplan 2017 IKT. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017.

Årsplan 2017 IKT. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplan 2017 IKT Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplanen viser hvilke

Detaljer

Digitalisering gjennom standardisering og bruk av felleskomponenter. Lars Tveit Direktør Collaboration & Business Solutions Regional Consulting

Digitalisering gjennom standardisering og bruk av felleskomponenter. Lars Tveit Direktør Collaboration & Business Solutions Regional Consulting Digitalisering gjennom standardisering og bruk av felleskomponenter. Lars Tveit Direktør Collaboration & Business Solutions Regional Consulting En reise gjennom digitalisering av kommunal sektor. 2005-2010

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyret Frosta kommune Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/2168-4 Saksbehandler: Jostein Myhr Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 20.05.2015 Kommunestyret 02.06.2015 Felles alarmsentral Værnesregionen Rådmannens

Detaljer

4.1 Tverrgående satsinger 4.2 Lederskap, kompetanse og arbeidsmiljø

4.1 Tverrgående satsinger 4.2 Lederskap, kompetanse og arbeidsmiljø 4 Langsiktig omstilling og utvikling Samfunnsutviklingen, endringen i tjenestebehovene og tilpasning til nye økonomiske rammer vil kreve interne omstillinger i kommunen. På noen områder må det satses gjennomgående

Detaljer

Sluttrapport Prosjekt «Digitalisering i Sarpsborg kommune - fase1»

Sluttrapport Prosjekt «Digitalisering i Sarpsborg kommune - fase1» Sluttrapport Prosjekt «Digitalisering i Sarpsborg kommune - fase1» Innhold 1. Innledning... 3 2. Prosjektorganisering og ressursdisponering... 3 Kostnader og finansiering... 4 3. Gjennomføring og målrealisering...

Detaljer

Hva sammenlikner vi med? Historien Mulighetene Forventningene

Hva sammenlikner vi med? Historien Mulighetene Forventningene Rikets tilstand Hva Tilstanden er rikets til tilstand? hva? Hva sammenlikner vi med? Historien Mulighetene Forventningene Hva jeg vil si noe om ( på 22 minutter?) Tiden vi lever i Hvor digitalisert er

Detaljer

KommITs lederkurs i gevinstrealisering

KommITs lederkurs i gevinstrealisering KommITs lederkurs i gevinstrealisering Økonomiforum i Skien 4. juni 2015 Grete Kvernland-Berg, PA Consulting Group Liza Nienova, PA Consulting Group Plan for dagen 13:30 Introduksjon 13:50 14:20 14:30

Detaljer

Lederskolen

Lederskolen Lederskolen 08.11.2017 Steinkjer kommune 2020 NYE Steinkjer kommune 2020 Et regionalt tyngdepunkt i Trøndelag. Bygge på det beste fra dagens to kommuner. Byen og bygdenes fortrinn skal forsterkes Være

Detaljer

AVTALE KNYTTET TIL SAMARBEID VEDRØRENDE DIGITALISERING

AVTALE KNYTTET TIL SAMARBEID VEDRØRENDE DIGITALISERING AVTALE KNYTTET TIL SAMARBEID VEDRØRENDE DIGITALISERING 1. Bakgrunn Alle kommuner skal møte de samme lovpålagte oppgavene og ha interaksjon med de samme sektorer og aktører til tross for at utgangspunktet

Detaljer

Tiltaksplan digitalisering 2019

Tiltaksplan digitalisering 2019 Tiltaksplan digitalisering 2019 Kommunene i Kongsbergregionen etablerte våren 2015 en felles strategi for sitt digitaliseringssamarbeid for perioden 2015 2018. SuksIT som er kommunenes felles digitaliseringsorgan

Detaljer

Nasjonalt e-helsestyre

Nasjonalt e-helsestyre Nasjonalt e-helsestyre Til Dato Saksnummer Type Møte 1/16 12.02.2016 8/16 Orientering Fra Saksbehandler Christine Bergland Roar Olsen Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan 2017-2020 Forslag til vedtak

Detaljer

Dere blir med dette innkalt til møt i torsdag 18. juni 2015 kl på kommunestyresalen, Rådhuset.

Dere blir med dette innkalt til møt i torsdag 18. juni 2015 kl på kommunestyresalen, Rådhuset. Til lokal styringsgruppe kommunereformen Dere blir med dette innkalt til møt i torsdag 18. juni 2015 kl. 09.30 på kommunestyresalen, Rådhuset. Forfall meldes til line.ertsaas@verdal.kommune.no Sak: Mandat

Detaljer

Digital strategi for Lier kommune

Digital strategi for Lier kommune Digital strategi for Lier kommune Lier skal være en digitalt modig kommune som tar bevisste valg i innføringen av digitale løsninger. Med modig menes at kommunen våger å ha et nytenkende og helhetlig perspektiv

Detaljer

Informasjonssikkerhet er et lederansvar. Topplederen er øverste ansvarlig for at virksomheten har et velfungerende system for

Informasjonssikkerhet er et lederansvar. Topplederen er øverste ansvarlig for at virksomheten har et velfungerende system for Velkommen til Difis høstkonferanse om informasjonssikkerhet! Det er veldig hyggelig å se så mange. Informasjonssikkerhet har hatt et spesielt fokus nå i oktober ifbm sikkerhetsmåneden Men informasjonssikkerhet

Detaljer

«Rom for å vokse, tid til å lære og frihet til å leve vi skaper digitale muligheter!»

«Rom for å vokse, tid til å lære og frihet til å leve vi skaper digitale muligheter!» «Rom for å vokse, tid til å lære og frihet til å leve vi skaper digitale muligheter!» Den digitale agenda for kommune-norge er satt https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nhh-konferansedigitalisering-og-omstilling-av-norge/id2554891/

Detaljer

Vedlegg 2 - illustrasjoner Sak 27/17 Samkjøring av digitaliseringsstrategien og veikartarbeidet. Steffen Sutorius Direktør Oslo,

Vedlegg 2 - illustrasjoner Sak 27/17 Samkjøring av digitaliseringsstrategien og veikartarbeidet. Steffen Sutorius Direktør Oslo, Vedlegg 2 - illustrasjoner Sak 27/17 Samkjøring av digitaliseringsstrategien og veikartarbeidet Steffen Sutorius Direktør Oslo, 06.12.2017 Innhold Status prioriterte tiltak i digitaliseringsstrategien

Detaljer

Kartverkets strategiske handlingsplan

Kartverkets strategiske handlingsplan Kartverkets strategiske handlingsplan 2017 2020 Kartverket Kartverket - Norges eldste tekniske etat Kartverket er Norges eldste tekniske etat, grunnlagt i 1773. Den teknologiske utviklingen siden den gang

Detaljer

DigIT DoIT - KommIT. Rune Sandland, Sjefsarkitekt

DigIT DoIT - KommIT. Rune Sandland, Sjefsarkitekt DigIT DoIT - KommIT Rune Sandland, Sjefsarkitekt Framtidas kommune vil gi digitalt førstevalg til innbyggere og næringsliv på bakgrunn av deres behov http://www.ks.no/kommune2020 Digitaliseringsstrategi

Detaljer

Digitaliseringsstrategien for kommunesektoren og Meldingsformidleren «SvarUT» Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver, Digitalisering, KS

Digitaliseringsstrategien for kommunesektoren og Meldingsformidleren «SvarUT» Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver, Digitalisering, KS Digitaliseringsstrategien for kommunesektoren og Meldingsformidleren «SvarUT» Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver, Digitalisering, KS Tre elementer i digitaliseringsarbeidet i kommunal sektor Digitaliseringsstrategi

Detaljer

Målbildet for digitalisering arkitektur

Målbildet for digitalisering arkitektur Målbildet for digitalisering arkitektur KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innholdsfortegnelse 1. Hva målbildet betyr for kommunene... 3 1.1 Digital

Detaljer

DIGITALISERING FORMER SAMFUNNET

DIGITALISERING FORMER SAMFUNNET DIGITALISERING FORMER SAMFUNNET STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN 3 INNLEDNING Denne digitaliseringsstrategien skal støtte opp om og utdype Universitetet i Bergens (UiB)

Detaljer

PROSJEKTMANDAT FOR DIGITALE ASKER 2020

PROSJEKTMANDAT FOR DIGITALE ASKER 2020 Prosjektmandat PROSJEKTMANDAT FOR DIGITALE ASKER 2020 Denne fylles ut ved behandling. Prosjektnummer: Saksnummer: Behandlet dato: Behandlet av / Prosjekteier: Utarbeidet av: 3K Rådmenn Beslutning: Konseptfasen

Detaljer

Digitalisering et lederansvar

Digitalisering et lederansvar Digitalisering et lederansvar Vest Telemark 19.09.17 Jan Erik Innvær, regiondirektør «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Verden er full av muligheter. Husk at du er en av dem. Gode oppvekstvilkår,

Detaljer

DIGITALISERING FORMER SAMFUNNET

DIGITALISERING FORMER SAMFUNNET DIGITALISERING FORMER SAMFUNNET STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN INNLEDNING 3 UiB I ET DIGITALISERT SAMFUNN 4 OVERORDNEDE MÅL FOR DIGITALISERING VED UiB 6 FEM STRATEGIER FOR DIGITALISERING

Detaljer

D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET

D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET 2015 2019 D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET >> INTRODUKSJON >> BRUKERFRONT >> DATAFANGST >> SAMHANDLING >> ARBEIDSPROSESSER >> TEKNOLOGI OG STYRING ÅPENT, ENKELT, SIKKERT Arbeidsmåter

Detaljer

Levanger kommune. Dette har vi valgt å jobbe med: Prosjektide - digitaliseringsstrategi

Levanger kommune. Dette har vi valgt å jobbe med: Prosjektide - digitaliseringsstrategi Levanger kommune Dette har vi valgt å jobbe med: Prosjektide - digitaliseringsstrategi 3 nøkkelsetninger om status: Føringer for prosjektet Forankring Avdekke kompetansebehov Presentasjonen holdes av:

Detaljer

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2. Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.14 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO

Detaljer

Kommunereformprosessen Innherred

Kommunereformprosessen Innherred Kommunereformprosessen Innherred Kunnskapsinnhenting /kartlegging Interne drøftinger «Sonderinger» med andre Vedtak i hver kommune om ønsket retningsvalg Avklaring av utredningsalternativene fellesutr.

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

Samhandling om digitalisering i Trøndelag hvordan kan vi jobbe bedre sammen?

Samhandling om digitalisering i Trøndelag hvordan kan vi jobbe bedre sammen? Samhandling om digitalisering i Trøndelag hvordan kan vi jobbe bedre sammen? eforum Scandic Hell 21.11.2017 Trond Stenvik, rådmann Overhalla og medlem DiguT strategigruppe. Fra rådmannssamlinga i mai 2017:

Detaljer

Førstelinjeforum IKT 2015

Førstelinjeforum IKT 2015 Førstelinjeforum IKT 2015 Avd. dir. Arne Lunde, Gardermoen 12.november 2015 Agenda 1. KDs satsing på IKT 2. Politiske føringer 3. Mandatet for arbeidsgruppen 4. Hovedområder, digitalisering 5. Hva betyr

Detaljer

Årsplan 2016 IKT. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan 2016 IKT. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 IKT Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen viser hvilke

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

Kommunesammenslåing Halsa, Snillfjord og Hemne. Heim kommune IKT-strategi

Kommunesammenslåing Halsa, Snillfjord og Hemne. Heim kommune IKT-strategi Kommunesammenslåing Halsa, Snillfjord og Hemne 2 1. Innledning 3 1.1. Bakgrunn 3 1.2. Om dette dokumentet 3 1.3. IKT-strategiens hensikt 3 2. IKT-strategiens avgrensninger 4 3. Bakgrunn for IKT-strategien

Detaljer

Administrativ organisering nye Steinkjer kommune - prosjektleders beslutning

Administrativ organisering nye Steinkjer kommune - prosjektleders beslutning Administrativ organisering nye Steinkjer kommune - prosjektleders beslutning Notat fra: Prosjektleder Torunn Austheim Dato: 05.10.2018 Saksnr/løpenr: 2018/4688-36789/2018 Klassering: 030 Innledning Det

Detaljer

Nasjonalt e-helsestyre

Nasjonalt e-helsestyre Nasjonalt e-helsestyre Til Dato Saksnummer Type Møte 1/16 12.02.2016 9/16 Beslutning Fra Saksbehandler Christine Bergland Bodil Rabben Forvaltningsstyring av nasjonale løsninger og oppstart av pilot for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato:

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 22.04.2015 Sak under løpende rapportering og oppfølging Sak 02-2014. Veikart for nasjonale felleskomponenter. I dette møtet: a) Skates styringssystem for prioritering

Detaljer

Felles IKT-løsninger i Bergensregionen en nøkkel til spenstig utvikling forankret i lokal identitet

Felles IKT-løsninger i Bergensregionen en nøkkel til spenstig utvikling forankret i lokal identitet Felles IKT-løsninger i Bergensregionen en nøkkel til spenstig utvikling forankret i lokal identitet Regionrådet Bergen og Omland inviterer medlemskommunene til å samarbeide om felles IKT-løsninger Regionrådet

Detaljer

RFI (request for information)

RFI (request for information) RFI (request for information) Forespørsel om informasjon vedrørende responssenterløsning for trygghetsskapende teknologi for kommunene i Værnesregionen og Kongsbergregionen Værnesregionen og Kongsbergregionen

Detaljer

Digitalt verktøy for administrasjon av skoleskyss.

Digitalt verktøy for administrasjon av skoleskyss. Digitalt verktøy for administrasjon av skoleskyss Våre tanker om digitalisering Verdensbildet Digital agenda for Norge 5 prioriteringer Brukeren i sentrum IKT som vesentlig innsatsfaktor for innovasjon

Detaljer