Posisjon. Høsten er tid for målearbeid. - her fra Haukelia i Lier, med utsikt mot Hørtekollen og Sylling. Utgis av GeoForum ÅRGANG 15 Nr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Posisjon. Høsten er tid for målearbeid. - her fra Haukelia i Lier, med utsikt mot Hørtekollen og Sylling. Utgis av GeoForum ÅRGANG 15 Nr."

Transkript

1 Posisjon Utgis av GeoForum ÅRGANG 15 Nr MAGASIN FOR KART, OPPMÅLING OG GEOGRAFISK INFORMASJON Høsten er tid for målearbeid - her fra Haukelia i Lier, med utsikt mot Hørtekollen og Sylling

2 Russisk danseforestilling på åpningsseremonien Besøk i Medvednica naturpark Slik ser satellittbilde over Steigen ut med bruk av databrillene INNHOLD POSISJON NR Leder: Kart og geodata noe vi alle har glede av til daglig Rapport fra bestikket: Den gode historien Samspill med kommunenes kart- og saksbehandlingsdata Rapport fra den 23. ICA-konferansen i Moskva Navigator med skråbilder Blom først i verden Gi oss forslag til tema GeoForum 2008 Prosjekter i Kroatia for Utenriksdepartementet del 2 Til Russland med ny visningsteknologi 2 POSISJON NR

3

4 Kart og geodata noe vi alle har glede av til daglig LEDER Ved Karsten Lien I GeoForums strategiplan for står det at vi skal bidra til å synliggjøre samfunnsnytten av fagfeltet for politikere, beslutningstakere og samfunnet for øvrig. Styret i GeoForum er derfor opptatt av at vi skal bringe den gode historien ut til folket, ref. Ingebrigt Steen Jensens foredrag om visjoner for bruk av geografisk informasjon på GeoNorge 2004 på Lillestrøm. Det jobbes med å finne positive vinklinger av vårt fag, og å få dette presentert i aviser og tidsskrifter folk flest leser. GIS-dagen 2007 er et godt tiltak for å få dette til, og vi er glade for det samarbeidet vi har med Statens kartverk og GeomatikkBedriftenes Landsforening (GBL) om denne. Gjennom GIS-dagen vil vi nettopp synliggjøre samfunnsnytten av det faget vi jobber med. I Posisjon nr omtalte jeg atter en gang endringene i matrikkelloven. Jeg skrev at planen er at loven vil tre i kraft fra 1. januar Dette var ikke i samsvar med hva Miljøverndepartementet har uttalt. De har sagt at loven tidligst vil tre i kraft 1. januar neste år, men bekrefter nå at dette ikke vil skje til denne datoen. År - saken er i første rekke forsinkelsene med Matrikkelen. Når det gjelder Matrikkelforskriften, tyder det fortsatt på at den vil bli sendt ut på høring i høst. Statens kartverk har besluttet å starte iverksettingen av Matrikkelen 5. november Dette betyr at det ble ytterligere litt forsinkelser i forhold til det jeg skrev i Posisjon sist. En endelig iverksettingsplan skal foreligge i god tid før 5. november. La oss tro at arbeidet nå kommer i gang i henhold til planene. I Norge digitalt har fokus så langt vært på basis geodata og tematiske geodata. Partene i Norge digitalt-sam - arbeidet ønsker å bidra til at det også blir lagt til rette for effektiv utveksling og flyt av planinformasjon. Planinformasjon skal fra 2008 innarbeides som en tredje hovedgruppe av datainnhold i Norge digitalt. Norge digitalt-samarbeidet etablerer i disse dager ei arbeidsgruppe som skal avklare hvordan planinformasjon skal inngå. Det er utarbeidet et eget mandat for arbeids - gruppa, som etableres under Temadataforum for Norge digitalt. Sett i sammenheng med de foreslåtte endringene i plandelen av plan- og bygningsloven, bl.a. om planregister, vil det bli interessant å se hva arbeidsgruppa kommer fram til. På Kommunal geodatakon - feranse desember vil vi få vite mer om dette. Flere av firmaene i bransjen har sine egne brukerkonferanser. Sammen med bl.a. våre egne arrangementer, gir disse nyttig kompetanse til dere i bransjen. Det er viktig at vi kan bidra med å gi alternative tilbud, slik at det er valgmuligheter for dere som ønsker å tilegne dere ny kompetanse og hente ny inspirasjon. Programkomiteen for GeoForum 2008 har nå sendt ut sitt Call for papers, se omtale i Posisjon og på Jeg vil oppfordre alle til å melde inn foredrag! Det er dere som på denne måten bidrar til at komiteen kan sette sammen et interessant program til konferansen i Bodø mars neste år. Jeg ønsker dere velkommen til arrangementene våre i høst, både de lokale og de sentrale! Posisjon (C) GeoForum 2007 ISSN Opplag Ansvarlig utgiver: Geoforum Storgt Hønefoss Telefon: Telefaks: E-post: Styreleder: Terje Midtbø Daglig leder: Karsten Lien Redaktør: Karsten Lien Design: Helli Grafisk AS Forsidebilde: Are Janson, Lier kommune Layout og trykk: GRØSET TM Abonnement: kr 250,- Bestilles hos: GeoForum Utkommer 6 ganger i 2007 Neste nummer kommer i begynnelsen av desember. Tidsfrist for annonser og re - daksjonelt stoff: 9. november. 4 POSISJON NR

5 Rapport fra bestikket RAPPORT En gjenganger på styremøter i GeoForum og i mange andre sammenhenger i norsk kartbransje, så lenge jeg har vært en del av den, er hvordan vi kan klare å synliggjøre vår (lille) bransje. For å sikre rekruttering til utdanningsstedene, få midler til forskning, nå opp i kampen om ressursene i offentlige budsjetter, og utvikle markeder for det private næringsliv, er vi alle avhengige av oppmerk - somhet. Tekst: Nils Karbø, Den gode historien Det PR-byråer, konsulenter og andre kloke mennesker kan fortelle oss, er at det er bare å finne den gode historien, og så gå ut og fortelle den. Ja vel, den gode historien. Hva er så den gode historien? Er det at Stavanger kommune har gått over til EUREF? Er det at Norge digitalt har fått ett nytt medlem? Eller er det at en offentlig etat ikke har penger på budsjettet og dermed ikke får gjort den oppgaven de er satt til å utføre? Sistnevnte ga riktignok store avisoppslag for noen år siden, men det er jo ikke den type oppmerksomhet vi helst ønsker oss. De to første eksemplene kan være gode historier for oss i menigheten, men har vel ærlig talt ikke spesiell interesse utover det. Jeg kjøpte nettopp en bok til min kone; The Mapmaker s Wife av Robert Whitaker. Med den tittelen var det jo en åpenbar bok å kjøpe til sin kone for en kartmann! Boken har undertittelen A true tale of love, murder, and survival in the Amazon, men handler egentlig mest om en ekspedisjon fra Frankrike til Peru på 1700-tallet for å måle lengden av en breddegrad nær ekvator. Dette for å beregne jordas form og evt. bekrefte Newtons teori om en flattrykning ved polene. I hvert fall er dette min opplevelse av hva denne boken handler om. Min kone, hvis hun skulle finne på å lese den, vil nok hevde at kjærlighetshistorien et ekspedisjonsmedlem gifter seg med den 14 (!) år gamle Isabel Grameson og må siden tåle 20 års adskillelse fra henne er bokens egentlige drama. Sannheten ligger som vanlig et sted midt i mellom, den handler om begge deler. Kanskje vi kan lære noe av dette. Vi må prøve å finne historier som berører flere enn bare oss fagidioter for å nå ut i samfunnet. GeoForums æresmedlem, Bjørn Geirr Harsson, har vist at det går an ved å fortelle historien om Struves meridianbue på en så flott måte at de trigonometriske punktene på denne buen har kommet på UNESCOs verdensarvliste! VI BETJENER HELE VERDIKJEDEN FRA DATAINNSAMLING MED FLYBÅRNE SENSORER TIL MODERNE 3D-KARTPRODUKTER Analog og digital flyfotografering Bildeskanning Laserskanning Geomagnetiske målinger Miljøovervåking Digitale terrengmodeller Ortofoto Kartlegging Pictometry Rådgivning Vår felles utfordring bør nå være å fortelle alle de som synes ny teknologi som Google Earth på web, navigasjon i bilen eller kart på mobilen er kult (og det er mange!), at det er en sammenheng mellom det trauste kartfaget og disse teknologiene. Vi trenger folk som vet hva en koordinat er, for å fortsette utviklingen, utdanne nye fagfolk og sørge for rekruttering til faget. Klarer vi å lage og fortelle denne historien på en god måte, tror jeg vi har en god mulighet til å synliggjøre bransjen vår på en flott måte. Når verdens sterkeste merkenavn som Google, Nokia, Microsoft og andre som bruker kart som sine konkurransefortrinn, og alle mobiltelefoner snart kommer med integrert GPS, bør tiden absolutt være inne. Blom Geomatics AS, Hovedkontor Drammensveien 165 Boks 34 Skøyen 0212 Oslo Tel: POSISJON NR

6 Overtreff forventningene Under den glinsende kuppelen på Trimble R8 avdekkes en kraftfull ny RTK-enhet. Den kommer til å overtreffe dine største forventninger til raskere initieringstider og maksimal produktivitet. Trimble R-Track RTK-enheten omfatter Trimbles nyskapte teknikk, R-Track, som utnytter så vel eksisterende som kommende satellittsystemer, inklusive GPS-signalene L2C og L5, samt GLONASS. Velprøvd systemdesign Trimbles design som er nøye utprøvd i felt, gjør Trimble R8 til et lett og robust instrument, enten du bruker det som base eller rover er det helt uten ledninger og omfatter flere fleksible kommunikasjonsalternativer. Samordnede systemer Ta det beste fra optisk teknikk og satellitteknikk og kombiner det i en Trimble I.S. Rover. Fordi alle instrumentene er laget for å kunne fungere knirkefritt sammen, kan du kombinere alle data i en og samme arbeidsfil, uansett måleteknikk. For å bestille en demo-cd og se hva kuppelen på Trimble R8 kan gjøre for deg, besøk 2007, Trimble Navigation Limited. Alle rettigheter forbeholdes. Trimble og globus- og triangelsymbolene er varemerker som tilhører Trimble Navigation Limited, registrert ved United States Patent and Trademark Office. SUR-144

7 Fylkesmannen i Vest-Agder etablerer Internettløsning AKTUELT Samspill med kommunenes kart- og saksbehandlingsdata Tekst: Norkart as Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) har utfordret Fylkesmannsembetene på å få til et bedre samspill mellom den kommunale saksbehandlingen og saksbehandlingen hos Fylkesmannen. Terje Nuland sammen med Aksel Olsen fra Norkart. GIS-koordinator Terje Nuland hos Fylkesmannen i Vest-Agder har i samarbeid med bl.a. kommunene i Knutepunkt Sørlandet, Gecko AS, Statens kartverk m.fl. vært med på å utvikle en Internettløsning som gir Fylkesmannen direkte innsyn i kommunenes geografiske data og i saksbehandlingsdata via eget innsynsverktøy. Ensartet datagrunnlag for saksbehandlingen I dag flyttes det mye papir mellom kommunene og Fylkesmannen, sier Nuland. Ved hjelp av Internettløsninger bør det være mulig å redusere papirmengden betydelig. Dette gjelder særlig i plan- og byggesaker. I tillegg er en slik løsning med og sikrer at Fylkesmannens saksbehandling bygger på det samme datagrunnlaget som kommunene har lagt til grunn. Løsning basert på WMS og WFS Løsningen er utviklet på basis av Norkarts GIS/LINE Web Innsyn og Geckos ephorte. Med kartet som brukergrensesnitt skal saksbehandlerne hos Fylkesmannen kunne gå rett inn i saker generert fra kommunenes saksbehandlingssystem, kartarkiv og planarkiv. Løsningen er basert på de internasjonale standardene WMS og WFS. Ønskelig med flere datasett Via WMS-teknologien ønsker Nuland også tilgang til en rekke datasett fra forskjellige data - produsenter som vil være særlig nyttige i Fylkesmannens saksbehandling. Han ramser opp flomsonekart, AR5, 100 meters belte, regionalt miljøatlas, DNs naturbase, kretsdata, demo - grafiske data og VA-data (der disse er frigitt). Disse dataene har Fylkesmannen rettigheter til gjennom Norge digitalt. I tillegg ønsker han seg også tilgang til skogbruksplanene i fylket. Men disse inngår pr. i dag ikke i Norge digitalt, sier han. geoportal 2007-prosjekt Så langt har dette prosjektet vært et utviklingsprosjekt under geoportal 2007-paraplyen. Nuland mener at prosjektet har vært så vellykket at løsningen bør gjøres tilgjengelig for alle saksbehandlerne hos Fylkes - mannen. Dette er et tiltak som synes å være i tråd med den GIS-strategien som FAD har utarbeidet for fylkesmanns - embetene, avslutter Nuland. 180 kommuner formidler i dag eiendomsinformasjon, kart- og plandata gjennom Infoland Tilgang til produkter i kommunale servicetorg Betaling med kredittkort Finn ønsket eiendom ved hjelp av kartsøk POSISJON NR

8 AKTUELT Tekst: Kristoffer J. Kristiansen, Statens kartverk august 2007 Rapport fra den 2 konferansen i Mos Kristoffer J. Kristiansen fikk stipend av GeoForum for å delta på ICA-kon - feransen i Moskva i august. Han er karto - grafispesialist og norsk kontaktperson i ICA. Den 23. internasjonale karto - grafikonferansen var denne gangen lagt til Moskva. ICA står for International Cartographic Association, og konferansen arrangeres hvert annet år. I 2009 vil den bli arrangert i Santiago, Chile, og i 2011 er det Paris som er konferansested. På årets konferanse deltok følgende personer fra Norge: Geodatasenteret AS, Arendal: Hans Rønning (demonstrasjon av Augmented Maps) og Hege A. Rønning. Norges teknisk-naturviten - skapelige universitet (NTNU): Terje Midtbø (foredrag om Advanced legends for interactive dynamic maps og delegat på ICAs generalforsamling). Norges geologiske undersøkelse (NGU): Sverre Iversen (foredrag om Large format maps on the internet). Statens kartverk: Kristoffer J. Kristiansen (ansvarlig for Norges kartutstilling og delegat på ICAs generalforsamling). Barbara Petchenik barnekart; de norske tegningene. Konferansen var bygd opp rundt følgende hovedaktiviteter: tekniske sesjoner med foredrag og plakatpresentasjoner, en stor kartutstilling, barnekartutstilling og den tekniske utstillingen. I tillegg kommer den mer sosiale delen med utflukter, ekskursjoner og mottagelser. Åpningsog avslutningsseremonier hører også med, hvor vi fikk oppleve flott russisk dans og musikk. For femte gang på rad fikk Norge med seg en hedersbevisning fra kartutstillingen. Denne gangen var det satellittbildekartet From Tärna to Træna, produsert av Geodatasenteret AS, som vant andre pris i klassen for satellittbilder. Juryens omtale av de tre honorerte produktene i denne klassen: WINNER: United States of America - Nighttime Lights of the World. Very didactic representation with an integration of fires and light. SECOND PLACE: Norway - From Tärna to Træna Very attractive and appealing satellite image of an area along the Arctic Circle. THIRD PLACE: Russia - Moscow from Kosmos. Nice integration of remote sensing image and cartographic map. Følgende 13 kartprodusenter var representert på den norske utstillingen: Geodatasenteret AS, J.W. Cappelens Forlag AS, Kunnskapsforlaget, Forsvarets militærgeografiske tjeneste, Ugland IT Group, Mesterkart, Norges geologiske under - søkelse, Sarpsborg kommune, Statens kartverk, Salten Friluftsråd, Førde IL Orienteringsklubb, Mo Orienteringsklubb og Ullensaker Orienteringslag. Tidligere har fylkeskart Nord- Trøndelag fått pris i Ottawa 1999, satellittbildekart over Lena-deltaet og turkart Gloppen i Beijing 2001, fylkeskart Rogaland i Durban 2003 og satellittbildekart Dovrefjell i La Coruna i POSISJON NR

9 3. ICAkva Russisk danseforestilling på åpningsseremonien. Konferansen ga oss mye, både faglig og sosialt. En rekke foredrag var vel verdt å få med seg, i tillegg ga kartutstillingen mye i forhold til hva andre land produserer av kart og atlas. Kontakten med andre lands deltagere er også viktig. Her må nevnes at Treningsgjengen; Terje Midtbø; Menno-Jan Kraak, Nederland; Lazlo Zentai, Ungarn; Dusan Petrovic, Slovenia; Georg Gartner, Østerrike og Kristoffer J. Kristiansen. flere av deltagerne har innført en forfriskende treningstur før frokost. Foruten den sosiale kontakten, blir man rimelig godt kjent i nærområdet på slike turer. Norge deltok også for femte gang på Barbara Petcheniks barnekartutstilling, som ble stiftet i 1993 som et minne om kartografen som gjennom hele sitt liv arbeidet med kart for barn. Hun døde i Hen - sikten med prisen er å fremme barns kreative oppfatning av verden. ICA inviterer alle sine medlemsland til denne tegne - utstillingen for ungdom mellom 8 og 16 år. Årets tema var "Mange nasjoner én verden". Ellers ble William Cartwright fra Australia valgt til ny president i ICA etter Milan Konecny. Mer informasjon finnes på hjemmesiden til ICA: Skanning og tilgjengeliggjøring av arkiver brafangst: Verktøy for skanning og datafangst braarkiv: Enkelt brukergrensesnitt for å søke etter, se på, redigere og slette dokumenter. Dokumenter i braarkiv kan også gjøres tilgjengelig gjennom integrasjon med fagsystemer som for eksempel GIS og Sak/Arkiv. Benyttes til arkivering av historiske dokumenter, innkommende post og etterspurte dokumenter i din organisasjon. Skanningstjenester: Vi utfører skanningstjenester av ulik karakter. Alt fra rydding og registrering av nøkkelinformasjon til skanning/prosessering av dokumenter. Geomatikk har gjennomført et betydelig antall prosjekter både for privat og offentlig sektor. - leverandør av tjenester og løsninger for elektronisk dokumenthåndtering og geografisk IT - tlf POSISJON NR

10 ScanGIS 2007 nordisk forskerkonferanse ScanGIS 2007 ble i år arrangert på UMB, ÅS, september. Dette er 11. gang en konferanse i denne konferanseserien holdes. Arrangementet ble organisert av Håvard Tveite (UMB) og Jan Terje Bjørke (UMB/FFI). Konferansen samlet omlag 40 deltakere. Programmet inneholdt følgende sesjoner: System design and standardization, Data management, Map perception, Visualization, Generalization, Data analysis, Data mining, Map projections og NYHETER Tips oss på telefon Navnet skal være Pilegrimsleden og Pilegrimsleia Statens kartverk har gjort vedtak på skrivemåten av navnet på pilegrimsvegen fra Oslo til Trondheim og fra svenskegrensa over Stiklestad til Trondheim. Navnet får vedtatt de sidestilte skrive - måtene Pilegrimsleden og Pilegrimsleia. Navnesaken ble reist av Statens navnekonsulenter for Midt-Norge, som ønsket å få fastslått offisiell skrivemåte av navnet, som har vært skrevet både Pilegrimsleden og Pilegrimsleia. Det ble aller først avklart, ved henvendelse til Kultur- og kirkedepartementet, at skrivemåten av navnet skulle vedtas etter lov om stadnamn, og at Statens kartverk var vedtaksorgan. Change detection. Vi vil spesielt nevne det inviterte foredraget av professor Gaute Eienvoll: Computational neuroscience and vision. Proceedings fra konferansen kan lastes ned fra konferansens hjemmeside: Et utvalg av artiklene vil også bli trykket i Kart og Plan. Konferansen ble økonomisk støttet av Blom, FFI og UMB. Tekst: Jan Terje Bjørke Kurs i geografisk informasjonsbehandling ved NTNU Har du jobbet litt med GIS og føler at du kunne ha bruk for en bredere kompetanse innen feltet, vil det være anledning til å delta i et etter- og videreutdanningskurs ved NTNU. Kurset går over 2 uker i desember 2007 og januar Det tar for seg både grunnleggende elementer i et GIS og mer avanserte metoder for behandling 3D-modell av NTNU, Gløshaugen av geografisk informasjon. Se nærmere beskrivelse på 10 POSISJON NR

11 GIS-dagen 2007 i Rogaland GeoForum Rogaland har tatt utfordringen med å satse på GIS-dagen 14. november! De slår til og arrangerer en konferanse på Universitetet i Stavanger. Blant foredragsholderne finner vi Jørund Leknes (politisk rådgiver i Fornyings- og administrasjonsdepartementet), Knut Flåthen (Statens kartverk), Øystein B. Dick (Universitetet for Miljø og Biovitenskap), Rolf Norås (Stavanger2008) og flere som vil bidra til et underholdende program. Eiendomskonferansen 2007 GeoForum Hordaland i samarbeid med Jordskifteretten, Statens kartverk Bergen og Høgskolen i Bergen ønsker velkommen til den årlige Eiendomskonferansen på Solstrand Hotell & Bad, Os, 31. oktober 1. november. Konferansen retter seg mot alle som arbeider med og/eller har interesse av eiendomsfaglige tema og spørsmål. Dette har etter hvert blitt et av de viktigste møtepunkt, og viser at eiendomsfaget er høyaktuelt for mange. Konsekvenser for kommunene som følge av lov om eiendomsregistrering vil være et sentralt tema på årets konferanse. Økt krav til kompetanse og organisering av arbeidet er stikkord for den første dagen. Vi ser også på eiendomstemaet i et videre perspektiv. Det vil bli belyst hvordan kart- og delingsforretninger blir gjennomført og hvordan arbeidet etter delingsloven bør avsluttes. Vi har fortsatt fokus på tinglysing og vil blant annet få rettledning i hvordan vi kan forbedre arbeidet med tinglysing av fast eiendom. Innledningsforedraget Det relasjonelle eiendomsbegrepet vil i år bli holdt av Jørn Øyrehagen Sunde, dr. juris, førsteamanuensis ved Universitet i Bergen. Geodesi- og hydrografidagene 2007 Like sikkert som høsten kommer årets Geodesi- og hydrografidager. De arrangeres annenhver gang på Ringerike og i Stavanger. I 2007 finner de sted på Ringerike 15. og 16. november. Dette blir 21. gang Geodesi- og hydrografidagene arrangeres. GeoForum og Statens kartverk har stått bak arrangementet helt fra starten av og følger også denne gang opp i tradisjonelle former. Under Geodesi- og hydrografidagene blir nye tanker og ideer innen fagene presentert, og det er god anledning for spørsmål til foredragsholderne. Konferansen favner både teori og praksis. Gjennom året er dette den viktigste nasjonale samlingen av fagfolk innen geodesi og hydrografi. Det er også her du får anledning til å treffe de personer du gjerne skulle ønske å ha en prat med for å drøfte nettopp dine problemstillinger innen faget. Vanligvis deltar mellom 80 og 100 personer på Geodesi- og hydrografidagene, og alle sider av fagene er representert. Deltakeravgiften inkluderer alle måltider, og pris for innkvartering er holdt meget lav. Blant en rekke interessante foredrag kan nevnes Pål Brekke, Norsk Romsenter: Den stormfulle Sola hvordan påvirker den vårt teknologibaserte samfunn? og Trond Arve Haakonsen, Reinertsen AS: UTM-projeksjonen, en utfordring for byggebransjen. Beredskap Varsling Innkalling av mannskap Gemini Varsling Når en krisesituasjon oppstår eller er over, er det viktig å kunne sende ut informasjon som er riktig til personer som direkte eller indirekte er berørt av hendelsen. Tilsvarende gjelder også for planlagte hendelser (vannstengning, brøyting, feiing, etc.) og innkalling av mannskap. Ved å utføre et geografisk utvalg, hentes adresseid fra matrikkelen, og telefonnummer knyttet til adressen hentes fra nummeropplysningen. Det leses eller skrives inn en melding som sendes til abonnenten enten som SMS eller talemelding (fasttelefon). Mottakeren kvitterer for mottatt melding og dette logges og kan vises i kartet. Våre selgere vil gjerne informere deg om Gemini Varsling. - Vegard Aune, Arne Ronny Tøstibakken, Jon Steinar Dale, Powel ASA Storetveitvegen 98, 5072 Bergen - tlf: faks: E-post: POSISJON NR

12 AKTUELT Tekst: Karsten Lien Navigator med skråbilder Blom først i Blom lanserer i disse dager en ny type bilnavigator med skråbilder. Dette skal være første gangen at en slik løsning blir presentert. Den vil først bli lansert i Spania og vil bli tilgjengelig i Norge neste år. I baksetet satt Blom ASAs teknologidirektør Nils Karbø. Posisjon ble invitert med på en biltur fra Skøyen til Oslo sentrum og fikk sett navigatoren i praktisk bruk. Det så lovende ut. Navigatoren For Blom har det vært viktig å benytte produktet skråbilder (pictometry) i nye typer produkter, for folk flest vil det være enklere å forstå skråbilder enn vertikalbilder. Blom ser på dette som et marked i stor vekst. Utfordringen har vært å tilpasse datasettet til formatet på utstyret som skal benyttes. Bildene ligger som både vertikal- og skråmosaikk, retningen på bildene velges i forhold til kjøreretningen. Utenfor byene benyttes det satellittbilder. Posisjon fikk egen sjåfør, Blom Geomatics adm. direktør Andreas Holter. Han hadde full kontroll. Bloms datterselskap Opera Wireless i Spania har utviklet programvaren, og løsningen er utviklet i samarbeid med firmaet Blu:sens. Disse produserer også telefoner og mp3-spillere. Produktet lanseres først i Spania, og det vil være i salg i desember. Alle større byer i Spania er fotografert. De nye enhetene fra Blu:sens kommer med inntil 40 GB harddisk, noe som gir plass til alle byene i Spania. Løsningen vil også bli tilbudt gjennom andre leverandører. Prismessig regner de med en salgspris på nivå med andre navigatorer og forventer å få et fortrinn pga. innholdet i pro - duktet. Pictometry Blom har de siste årene satset stort på produktet kalt Pictometry. Dette betyr at det tas fem bilder samtidig, ett vertikalt og fire skråbilder. Skråbildene har en oppløsning på cm. Dette utgjør nå et heldekkende bibliotek over alle byer i Europa med mer enn innbyggere, til sammen 900 byer. Microsoft har kjøpt dette biblioteket for å tilby det i sine løsninger. I Norge er det fotografert i bl.a. Oslo (dvs. Stor-Oslo), Bergen 12 POSISJON NR

13 verden og Trondheim. Hønefoss er også med, dette er gjort som en gest til Statens kartverk (og GeoForum?). I tillegg må det være tilgang til en terrengmodell, for at en skal kunne gjøre målinger direkte i bildene. Prosessering skjer i Storbritannia og Italia, samt i Norge pga. det strenge regelverket som Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) er satt til å håndheve. Det følger et eget program (viewer) med bildene. Det finnes plugins for ESRI, Mapinfo, GeoMedia m.fl., samt at flere leverandører jobber med å utvikle en for sine programmer. Blom har lisens for dette i 23 land. Fotograferingen startet i 2006, de er nå ca. 80 % ferdige, og skal avslutte arbeidet i løpet av året. Databasene skal oppdateres hvert annet år. Pictometry er patentert i USA. Blant pictometry-kundene kan nevnes Microsoft, Gule sider (både Norge, Sverige og Finland), politiet, kommuner over hele Europa og telecom-operatører. Blom Det børsnoterte selskapet Blom var nesten konkurs i 2003, da nye eiere kom inn og sikret seg kontrollen med selskapet. Siden den gang er omsetningen ti - doblet, og de er blitt Europas største på flybåren datafangst. Omsetningen ser ut til å bli 725 millioner NOK i De har kontorer i 11 land, inklusive produksjonsenheter i Romania og Indonesia. Blom har 33 fly, hvorav de selv eier 21, samt at de har 4 heli - koptre. De har 9 lasere, 20 digitale/analoge kameraer og 60 pictometry-kameraer. Antall ansatte er nå 900, og det største datterselskapet er CGR i Italia. Blom eier her TerraItaly, som Øverst: Navigator med bilde fra Spania. Blom ASA. Nederst: Navigatoren med skråbilde fra Oslo. Foto: Nils Karbø. tilsvarer Norge i bilder. I Norge har Blom selskapet BlomGeomatics med ca. 45 ansatte og hovedkontoret med 8 ansatte. Forretningsområdene er flyfotografering, laserskanning, kartlegging/modellering, picto - metry-databaser og data baseapplikasjoner. POSISJON NR

14 Nytt om navn Nyansatt i Mercator Kart Espen Strand (26) er ansatt i Mercator Kart. Han har utdanning i Geografiske Informasjonssystemer fra Høgskolen i Ålesund og infor - masjonsvitenskap fra Universitetet i Bergen. Han har erfaring som arealplanlegger i Bremanger kommune. I Mercator Kart skal han jobbe med digital kartproduksjon (DFA) og oppgaver innenfor geografisk informasjon. Nyansatt i Mercator Kart Katharina Goller (26) er ansatt i Mercator Kart. Hun har studert geografi på universitet i Innsbruck/Tirol, hvor hun også har undervist i GIS. Hun har den østerrikske siviltekniske eksamen, samt studert ved universitet i Bergen. NYHETER Tips oss på e-post: GeoForum 2008 Forum for produsenter og aktive brukere av geografisk informasjon. Radisson SAS mars, Bodø Vi ønsker at GeoForum 2008 skal bli en attraktiv og interessant konferanse for flest mulig i vårt fagmiljø. For å lykkes med dette, er vi avhengig av at nettopp du er med og bidrar. Det er du, som tilrettelegger eller bruker av geografisk informasjon, som kjenner til nyhetene og som har erfaringer andre kan dra nytte av, eller har en problemstilling du ønsker belyst. Vi håper du vil dele noe av dette med oss andre i bransjen. Siden konferansen denne gangen foregår nord for polarsirkelen, ønsker vi å sette spesielt fokus på Nordområdene. I tillegg trenger vi foredrag som gir konferansen høyde, bredde og dybde. Eksempler på emner kan være: Geodata i nord, muligheter og utfordringer med Norge digitalt, geodata for Hvermannsen, dataintegrasjon og forvaltning, matrikkelen, offentlighetsloven, sentral tinglysing, eller det som måtte oppta deg! Foredraget kan være teoretisk eller praktisk orientert. Nordland i mars er mer enn bare Lofotfiske! GI OSS FORSLAG TIL TEMA! Foreslå gjerne tema som du kunne tenke deg i en fordypnings - sesjon/workshop! Kanskje vet du om en glitrende foredragsholder utenfra som kan bidra? Målgruppen er private og offentlige aktører/produsenter innen geodatabransjen og våre nære brukere av geografisk informasjon, for eksempel planleggere som aktivt bruker GIS som verktøy. Det legges opp til en konferanse med plenums- og parallellsesjoner. Hva ønsker vi fra deg nå? tittel på ditt foredrag/tema 10 linjer som beskriver tema og problemstilling eventuelt navn på foredragsholder ønsket tidsforbruk navn, adresse og telefonnummer/e-post på kontaktpersonen send dette til: innen 20. oktober 2007 Vi imøteser ditt bidrag. Ta gjerne kontakt med en av oss. Forslagene vil bli vurdert av komiteen for GeoForum 2008, og disse er: Navn Arbeidsgiver Telefon E-post Ivar Maalen-Johansen UMB Terje Nuland FM i Vest-Agder John Gran Norkart AS Hildegunn Norheim Norsk institutt for skog og landskap skogoglandskap.no Lars Christensen Statens vegvesen Anne Svanevik Statens kartverk Thorleif Krøgli Larvik kommune Roger Gustavson GeoForum POSISJON NR

15 Kathi har jobbet innen GIS og arealplanlegging ved to forskjellige siviltekniske bedrifter i Østerrike og har vært ansatt i GIS- og kartavdelingen i fylkeskommunen i Tirol. I Mercator Kart skal hun jobbe med digital kartproduksjon (DFA) og andre oppgaver med tilknytting til geografiske data. Nyansatt ved Norkarts utviklingsavdeling Sverre Jonassen (35) er fra 1. september 2007 ansatt ved Norkarts utviklingsavdeling i Sandvika. Han er utdannet Cand. Scient. i Geometrikk fra Geografisk Institutt (1996), Universitet i Oslo. Jonassen kommer fra stilling i ProCaptura hvor han har jobbet i fire år som utvikler av software for datafangst fra scannede kart og tegninger. Tidligere har han jobbet som forsker innen geografisk IT hos SINTEF i to år, og i fire år som utvikler hos Incatel (nå Comp- Tel) med GIS for telecomløsninger. I Norkart skal han jobbe i teamet som utvikler Quadri Map Server. Trimble lanserer en ny multifunksjons UTS Trimble lanserer en ny multifunksjons Universell Total Stasjon (UTS) for både maskinkontroll og landmåling/stikking. UTS viderefører det beste fra Trimble ATS (for maskinkontroll) og land - målingsinstrumentet Trimble S6. I disse dager introduseres modellene som heter Trimble SPS730 og SPS930 Totalstasjon til bruk i anleggsbransjen. Leveres med Autolock, Robotic, DR reflektorløs og ATS-funksjoner. Denne kraftfulle UTS totalstasjonen kan benyttes til alle typer innmåling og utsetting, i tillegg til å være et instrument utviklet for maskinkontroll, alt med den beste oppnåe - lige nøyaktigheten under dynamisk posisjonering. Den er spesielt utviklet for anleggsplasser med mye trafikk og hindringer, og leveres med Multitrack, som sikrer at instrumentet låser og måler på rett prisme/mål. Trimble MultiTrack låser og måler på passive og aktive prismer til ordinær stikking/landmåling og aktive prismer for maskinkontroll og annen krevende måling mot dynamiske mål. Dette er en teknologi Trimble er alene om. Trimble utviklet denne aktive prismeteknologien for at operatøren kan velge fritt mellom maskiner og prismer og vite at den låser mot rett mål. Denne teknologien gjør også at den ignorerer uønskede reflekterende hindringer. Maskinførere og landmålere kan dermed jobbe mye raskere. UTS instrumentet kan også deles på et anlegg mellom flere maskiner og landmålere. Det unike radiosystemet skanner og kan koble seg opp på kommando, med samme opp - stilling og orientering. Norgeodesi AS, som er den norske forhandleren, melder at den vil være på markedet innen kort tid. Pressemelding fra Norgeodesi CPOS-tjenesten i Nord-Norge Nå kan vi endelig komme med denne gledelige meldingen til alle med behov for målinger med centimeters nøyaktighet i Nord-Norge. Første trinn i Troms er operativt. I første omgang er det stasjonene Lødingen, Myre, Andenes, Bjarkøy, Narvik, Bardu og Finnsnes som er satt i drift. Resterende stasjoner kommer opp i løpet av høsten I neste omgang vil det bli etablert stasjoner i Balsfjord, Tromsø, Olderdalen, Hansnes, Skjervøy, Kvænangsbotn, Alta og Øksfjord. Totalt vil vi få 15 stasjoner som dekker hele Troms. Alle stasjonene (også de som ble etablert i første omgang) har GPS/GLONASS mottakere, dvs. at begge satellittsystemene er tilgjengelig for CPOS-brukere i dette området. Neste utbygging skjer i Nordland. Vi er i ferd med å gjøre ut - byggingsavtale med 7 organisasjoner med til sammen 27 abonnement. Dette vil gjør oss i stand til å etablere 9 nye stasjoner. For å dekke hele Nordland, må vi sette opp et sted mellom 15 og 17 nye stasjoner. Dette tilsier at vi totalt trenger ca. 50 abonnement for å komme i mål. Første utbyggingstrinn er planlagt satt i drift til målesesongen (våren) Pressemelding fra Statens kartverk POSISJON NR

16 Prosjekter i Kroatia del 2 AKTUELT Tekst: Kjell Einar Aadnevik, Statens kartverk I Posisjon nr omtalte vi to prosjekter i Kroatia som nå er sluttført. Her fortsetter vi med omtalen av to nye prosjekter, som fortsatt er under arbeid. National Geographic Names Database I 2006 startet vi forberedelsene til det neste store prosjektet med UD-midler: Crono GIP III som består av to hovedkomponenter. Den ene er utvikling av alle nødvendige standarder for eiendomskartlegging, samt opplegget for kvalitetskontroll av eiendomsdata. Dette er spesielt viktig da mye ajourføring og nykartlegging av eiendommer settes bort til private firmaer hvert år. Standarder må snarest utarbeides som et nødvendig grunnlag for firmaene å rette seg etter. Nå er dataleveransene og rapporteringen fra firmaene vanskelig å håndtere pga. større og mindre forskjeller. Denne komponenten ble satt ut på anbud ved årsskiftet, og arbeidet er tildelt et konsulentfirma som er i full gang. Den andre komponenten er arbeidet med en nasjonal navnedatabase. Geografiske navn i en felles base til mange forskjellige bruksområder gir en viktig og rasjonell effekt. De forberedende møter i Zagreb i begynnelsen av fjoråret resulterte i stor interesse for arbeidet Besøk i Medvednica naturpark, representanter fra Park- og kulturdepartement sammen med Kjell Einar Aadnevik. som er gjort i Norge med Sentralt Stedsnavnregister (SSR). Sist høst startet vi aktivitetene for å spesifisere datamodellen. Beslutninger om struktur og innhold ble tatt. Et team sammensatt bl.a. av deltakere fra SGA og CGI med Anne Svanevik som prosjektleder fra Statens kartverk, jobbet intensivt i Zagreb 5 uker rett før jul. Statens kartverk arrangerte kurs for prosjektteamet med vektlegging på UML, ISO TC 211 og OGC. Resultatene av prosjektteamets aktiviteter dannet grunnlaget for dokumentasjon til anbudsinvitasjon for utvikling av navnedatabasen. Dette året skal utviklingen av en Nasjonal Geografisk Navne-Database (NGND) for Kroatia gjennomføres. Oppdraget gikk til et kroatisk firma etter anbudskonkurransen. Utviklingen av basen, samt oppfølging av andre komponenter, blir støttet av UD i prosjektet Crono GIP IV. CGI får forvaltningsansvaret for navnedatabasen, hvilket også innebærer distribusjon til aktuelle brukere. Her ligger et frem tidig ansvar for utvikling av rutiner og standarder forbundet med navne-administrasjon, overensstemmende med internasjonal praksis. SGA vil bruke basen for navnsetting på sine kart. Sjøkartverket i Split er også med på prosjektet, likedan Institute of Croatian Language and linguistics. Alle institusjonene som har kilder med geografiske navn, skal levere data til basen. Det tok litt tid å få de forskjellige institusjonene til å bli kjent med hverandres behov, men samarbeidet utviklet seg til å bli veldig bra. Forståelse for å samarbeide om en felles base til alle formål hvor geografiske navn brukes, ble oppnådd etter hvert. Protected Areas Management System Protected Areas Management System Project er nylig startet opp etter en lang forberedelses - fase i Zagreb. Kroatia har 8 nasjonalparker. Forvaltnings - ansvaret ligger hos Kulturde - partementet som vil tilfredsstille EU om å nå kravene til Natura 2000 Euro pean Ecological Network. Nytt lovverk i Kroatia er 16 POSISJON NR

17 for Utenriksdepartementet Signering av avtale, kartverksjef Knut Flåthen, Norges ambassadør Elisabeth Walaas og kulturminister Bozo Biskupic. harmonisert med EUs direktiver. Et informasjonssystem skal gi all nødvendig informasjon til forvaltning og overvåking av de naturarealer som er beskyttet av lov. I tillegg til nasjonalparkene er det opprettet 11 naturparker. Kornati som ble valgt til pilotpark i vårt tidligere prosjekt, består av ca 150 øyer, holmer og skjær på et areal omkring 300 km². I tillegg til tidligere nevnte modell for Kornati nasjonalpark har Kulturdepartementet gjennom ført flere prosjekter for bruk av IT i parkenes ledelse og administrasjon. Et av disse prosjektene var i samarbeid med Verdensbanken. Kulturdepartementet besluttet så å implementere et felles system, Protected Areas Management System, som skal dekke både nasjonalparkene og naturparkene. Dette skal bygge på pilotprosjektene. Departementet tok selv initiativ til utvikling av systemet for resten av nasjonalparkene. Bidraget til IT-systemet i naturparkene er nå under utvikling for delvis norske midler. Til slutt vil alle parkene knyttes sammen i et nettverk via Kulturdepartementet. Dette er nødvendig for intern informasjonsflyt samt at systemet skal gi opplysninger til eksterne interessenter. Turistene er ikke de viktigste, men heller utdanningsinstitusjoner og forskningsmiljøer. En komponent i vårt prosjekt er å støtte etableringen av et besøkssenter for både forskning, undervisning og informasjonsvirksomhet. Kornati nasjonalpark ble valgt for oppbygging av et slikt senter, og arbeidet pågår nå. Ytterligere arbeid I tillegg til ovennevnte aktivi - teter har UD bevilget ca. 28 mill. NOK over de 3 siste årene til senteret for minekartlegging i Kroatia. Dette arbeidet følges opp av Brede Gundersen. Sjøkartverket i Split støttes med 13 mill. NOK til produksjonslinje for sjøkart i samarbeid med Sjøkartverket vårt. POSISJON NR

18 Nytt om navn Nyansatt i Geodata NYHETER Tips oss på e-post: Visste du at Hole er den kommunen i landet med størst areal ferskvann i forhold til hele kommunearealet? 30,8 % av kommunens areal er vann! Geodata og Avinor knytter tettere bånd Avinor har valgt Geodata som strategisk partner for å integrere geografiske informasjonssystemer (GIS) i hele sin virksomhet. Med det blir Avinor blant de første i verden innen luftfart som tar i bruk Divisjonsdirektør for Mellomstore luft - GIS i en slik målestokk. havner i Avinor, Tor-Børre Langedahl og Avtalen om implementering Hege Skryseth, adm. direktør i Geodata. av Enterprise GIS i Avinor, kommer i tillegg til avtalen om et flysikringssystem, som tidligere i år ble inngått mellom de to selskapene og franske CGx AERO in SYS. I første omgang omfatter avtalen løsninger basert på ESRI-teknologi for forvaltning, lagring, innsyn, drift og sammenstilling av geografiske data tilknyttet 46 lufthavner. Videre omfatter avtalen 3D analyse og integrasjon med andre informasjonssystemer i Avinor. Parallelt innfris også en opsjon for et forvaltningsverktøy for ledningsdata, i første omgang på tre store lufthavner. Denne kontrakten er strategisk viktig for både Geodata og vår amerikanske programvareleverandør ESRI, og vil være et viktig grunnlag for ESRIs videre satsning innenfor luftfart, sier Hege Skryseth, adm. direktør i Geodata. - Ved å standardisere på én GIS-plattform vil vi oppnå kostnads - besparende drift, sier divisjonsdirektør for Mellomstore lufthavner, Tor-Børre Langedahl. Avinor ser det som viktig å samle alle geo data i en felles åpen database. Dette skal gi øket bruk av geodata både i planlegging, beslutningsprosesser og i den daglige driften, i tillegg til at Avinor skal oppfylle myndighetskravene til geografisk informasjon innen luftfart. Pressemelding fra Geodata Kristoffer Rui (34) er ansatt som system - arkitekt i konsulentavdelingen til Geodata. Kristoffer har utdanning i informatikk fra Universitetet i Oslo og University of Wollongong, Australia, og har tidligere vært ansatt i blant annet Capgemini og Bluegarden Technologies. Kristoffer har allsidig bakgrunn innen systemutvikling med særlig erfaring innenfor tjenesteorientert arkitektur og Java EE. Sigurd Haagensen (33) er ansatt som kon - sulent i rådgivningsteamet til Geodata. Sigurd har studert naturgeografi ved Universitetet i GeoForums stipendordning søknadsfrist 1. desember GeoForum deler hvert år ut ett eller flere stipendier. Dette sam - finansieres av GeoForum sentralt og lokalt. Stipendiets størrelse fastsettes av GeoForums styre. Søknadsfristen er 1. desember. Det forutsettes at det utarbeides en rapport som kan trykkes i Posisjon og/eller Kart og Plan. Rapporten skal også kunne presenteres som foredrag på sentrale og/eller lokale arrangementer. Stipendkomiteen består av tre personer som representerer stat, kommune og privat virksomhet. Komiteen velges på GeoForums lederkonferanse hvert år. Stipendiet kan kun gis til personlige medlemmer Søknaden sendes GeoForum Se mer informasjon på Norges Jordskiftekandidat - forening fyller 100 år Norges Jordskiftekandidatforening (NJKF) ble stiftet i 1907, og foreningen kan dermed feire sitt 100-årsjubileum i år. Jubileet markeres ved et jubileumsarrangement på UMB på Ås fredag 26. oktober, i sammenheng med kon - feransen Areal og Eiendom på Ski 25. og 26. oktober. I anledning av jubileet har NJKF utgitt fagboka Areal og eiendomsrett, redigert av Øyvind Ravna. Denne er inkludert i prisen for de som deltar på Areal og Eiendom. Se mer informasjon på NJKFs hjemmesider, Redning for Galileo? Europa er i ferd med å bygge ut sitt eget navigasjonssystem, kalt Galileo, som etter planen skal være klart i I motsetning til GPS er dette primært et sivilt samferdselsprosjekt, og ikke et militært prosjekt. Ulikt de militære operatørene av det amerikanske GPS-systemet, eller det russiske systemet GLONASS, vil Galileo garantere uavbrutte tjenester under sivil kontroll. Problemet er bare at prosjektet har gjort liten fremgang i regi av et konsortium av private utbyggere. Konsortiet skulle etter planen bygge ut systemet for EU og den europeiske romfartsorganisasjonen ESA. De involverte selskapene er bl.a. Alcatel og Thales. EU-kommisjonen mener det nå er mulig å redde prosjektet ved å omplassere ubrukte midler på EU-budsjettet. Kilder: og Aftenposten. 18 POSISJON NR

19 Oslo, der han var ferdig våren Tidligere har han jobbet hos Forsvarets Militærgeografiske Tjeneste og Map Solutions. Begge steder har han jobbet med GIS-løsninger som baserer seg på programvare fra ESRI. Hos Geodata vil han først og fremst jobbe inn mot rådgiving og tilpassing av GIS løsninger. Kristian Marheim Abrahamsen (28) er ansatt som konsulent i webteamet til Geodata. Han er utdannet sivilingeniør i data fra NTNU i Trondheim hvor han også jobbet deltid som webprogrammerer ved siden av studiene. Han har tidligere arbeidet som.net-utvikler ved av - delingen for Medisinsk Informatikk ved Rikshospitalet - Radiumhospitalet. Arbeidet gikk ut på å spesifisere og implementere applikasjoner for å støtte opp om kreftforskning, samt utvikle IT-systemer for å måle kvalitet ved behandling. Tett samarbeid med ledende medisinsk ekspertise var en sentral del av jobben. Nyansatt i Powel ASA Leica Geosystems lanserer nye totalstasjoner i TPS1200-serien Leica Geosystems har gjennom de siste 3 årene befestet sin posisjon som verdensledende i total integrering av landmålingsutstyr. Når vi nå lanserer TPS1200+, er dette enda en sensor som passer inn, og jobber sømløst med GPS1200, SmartStation, SmartPole og Smart- Works i verdens mest gjennomtenkte landmålingssystem. Helt siden 2004 har Leica Geosystems jobbet med en komplett serie landmålingssensorer som bindes sammen i X-Function. Vi slipper i dag siste skudd på stammen ved å lansere TPS Dette er en videreføring av dagens TPS1200 med en rekke nyvinninger. Vi føler oss trygge på at disse totalstasjonene vil bli stående som en av tidenes mest fleksible og pålitelige landmålingskikkerter. TPS1200+ kommer med en helt ny avstandsmåler, nytt prismegjenkjenningskamera og en av verdens mest lyssterke fargeskjermer. Den nye avstandsmåleren vil gi brukeren mulighet til å måle på enda vanskeligere overflater enn tidligere, som vått fjell, og mørke og blanke flater. Rekkevidden er øket betraktelig. Vi leverer nå fargeskjerm som standard på alle våre instrumenter, også i kikkertstilling 2 for de som jobber med polygondrag, og andre målinger som krever høy presisjon og nøyaktighet. Hva gjør dette for deg: Nytt teleskop som gir skarpere bilde. Reflektorløs rekkevidde opp til 2000 m med lite fotavtrykk og høy nøyaktighet. 1 mm nøyaktighet mot prisme. 2 mm nøyaktighet reflektorløst. Fargeskjerm som er godt synlig i sterkt sollys. Fullt kompatibelt med alle andre sensorer i System1200-serien. Vi holder det vi lover: Alle sensorer vil være fullt ut kompatible med hverandre. All programvare er identisk på GNSS og TPS. Batteriene har meget lang driftstid og tåler kulde. Du kan bruke alle dine gamle målebøker, minnekort, kabler og batterier på din nye TPS Pressemelding Øyvind Hauge (23) er ansatt som supportkonsulent i Powel ASA. Øyvind er utdannet ved Høgskulen i Bergen, avdeling for ingeniørutdanning. Her har han tatt en bachelorgrad i landmåling og eiendomsdesign med studieretning innen teknisk samfunnsplanlegging. Han skal jobbe med support innenfor fagfeltene Gemini Terreng og Gemini Entreprenør. Bjørn Gisle Hodneland (29) er ansatt som systemkonsulent i Powel ASA. Han har studert ved Universitetet i Bergen, cand.mag. ved linje for programutvikling og hovedfagsgrad cand.scient. ved Christian Michelsen Research (UIB) med oppgavetema "3D urban modellering". Bjørn Gisle har arbeidet i NextGenTel AS siden 2004, og har også erfaring fra arbeid hos BKK Nett i Bergen. Han jobber med support, kursvirksomhet og markedsføring innenfor området prosjektering (Gemini Terreng, Gemini Entreprenør m.m.). Eirik Wahl (29) er ansatt som senior systemkonsulent i Powel ASA. Han har bakgrunn som siv.ing. i Teknisk kybernetikk fra NTNU i Trondheim, og har jobbet fem år som systemutvikler i Holte Group og Geomatikk AS. I Powel er hovedfokuset å utvikle webapplikasjoner som bringer Powels produkter ut på Internett. Torgeir Iversen (30) er ansatt som utvikler i Powel ASA. Torgeir er utdannet sivilingeniør i Informasjonsteknologi fra Høgskolen i Stavanger (nå Universitetet i Stavanger). I Powel skal Torgeir utvikle Gemini-produktene både på Web og Windows plattform. Han kommer fra Argo Internett der han har vært ansatt som systemutvikler, hvor han bl.a. har opparbeidet seg kompetanse på webrelatert teknologi. Ansettelsen vil være et tilskudd til utviklingsavdelingen for Powels Geminiprodukter, og da spesielt Powels økende websatsing på Gemini-produktene. POSISJON NR

20 AKTUELT Tekst: Hans Rønning, Geodatasenteret AS Det var mange som ønsket mer informasjon om Augmented Map.Foto: Hege A. Rønning. Til Russland med ny Geodatasenteret har utviklet en helt unik visnings - løsning for kart som vi har kalt Augmented Map, og årets Internasjonale Kartografikonferanse i Moskva ble valgt som arena for en første demonstrasjon for et internasjonalt publikum. Hovedmålet var å få en tilbakemelding fra et sterkt fagmiljø innen kartografi på hvordan dette fungerer rent visuelt. Med nesten 20 kg datautstyr i håndbagasjen bar det av gårde til Moskva. I vår søkte jeg GeoForum om reisestipend til å besøke årets internasjonale konferanse i Moskva. Svaret fra GeoForum var oppløftende, og jeg og min kone fikk mulighet til å ta en kombinert konferanse og ferieuke sammen med norske deltakere og andre flotte kartografer fra hele verden. Reiseformålet var todelt; det å overvære en internasjonal kartutstilling er en inspirasjon i seg selv dernest var det Geodatasenterets (www.geodatasenteret.no) mulighet til å demonstrere det unike visualiseringskonseptet Augmented Map. Hva er Augmented Map? Kort sagt er Augmented Map en visualiseringsteknikk av kart i 3D, der en bruker den nyeste teknologien innen Augmented Reality (se faktaboks) til å visualisere digitale kart ute i den virkelige verdenen. Ved hjelp av en databrille med kamera tilknyttet en datamaskin har vi så langt utviklet en demonstrator der vi visualiserer kart og satellittbilder i 3D som et hologram på en plate. Utsnitt fra Sør-Norge, hentet fra et russisk atlas. Foto: Hans Rønning. Kartografi i fokus Bakgrunnen for utviklings - prosjektet er en søknad til Innovasjon Norge der vi kom med følgende spenstige tekst: - Hva får en til hvis en kombinerer verdens beste kartutviklere med det fremste innen AR?. Vi har jo tidligere vunnet nasjonale og internasjonale priser for våre satellittbilder, og har alltid hatt fokus på å skape pene og lett - leste kart og bilder. Dagens utvikling på kart og visningsløsninger er sterkt teknologidrevet, og kartografi kan lett oppfattes som et forsinkende ledd i prosessen med å lage kart. For oss er det viktig å tenke på den visu- 20 POSISJON NR

GIS-DAGEN 2007 i Rogaland!

GIS-DAGEN 2007 i Rogaland! GIS-dagen er et internasjonalt forum for brukere av geografiske informasjonssystemer (GIS). Formålet med dagen er å skape interesse for geografi og GIS som fagområder. Mer enn 80 land vil delta med lokale

Detaljer

Velkommen til regionale geomatikkdager for Telemark, Vestfold og Østfold. Marianne Meinich daglig leder GeoForum

Velkommen til regionale geomatikkdager for Telemark, Vestfold og Østfold. Marianne Meinich daglig leder GeoForum Velkommen til regionale geomatikkdager for Telemark, Vestfold og Østfold Marianne Meinich daglig leder GeoForum »Hva er GeoForum?»Hva jobber vi for?»hvorfor mener vi det er viktig? STRATEGIPLAN 2013-2015

Detaljer

Mer geografisk informasjon til flere brukere på nye måter

Mer geografisk informasjon til flere brukere på nye måter geoportal Geografisk informasjon for enorge Internett Mer geografisk informasjon til flere brukere på nye måter Fylker Kommuner Hvem kan delta i Norge digitalt? Stortingsmeldingen fastslår at alle offentlige

Detaljer

Universitetet for miljø- og biovitenskap

Universitetet for miljø- og biovitenskap Geomatikk Universitetet for miljø- og biovitenskap Universitetet for miljø- og biovitenskap Bachelor Geomatikk kart, satellitter og 3d-modellering Master 5-årig Teknologi (sivilingeniør) Geomatikk - kart,

Detaljer

Leica Viva TS11: Avansert Manuell totalstasjon med bildefunksjonalitet

Leica Viva TS11: Avansert Manuell totalstasjon med bildefunksjonalitet Leica Viva TS11 Leica Viva TS11: Avansert Manuell totalstasjon med bildefunksjonalitet 6 oktober 2010 Leica Geosystems har gleden av å presentere sin nye manuelle totalstasjon, Leica Viva TS11. Denne moderne

Detaljer

Instrumentnyheter og vurderinger

Instrumentnyheter og vurderinger Instrumentnyheter og vurderinger - Satellittbaserte systemer - Landbaserte systemer Nito s Kart og Oppmålingskonferanse Gardermoen, 4. des. 2006 v/ Bjørn Godager, HiG bjoern.godager@hig.no www.hig.no/geomatikk

Detaljer

Ny bydel Bodø Digitalisering av teknisk sektor, DOK (Det Offentlige Kartgrunnlaget)

Ny bydel Bodø Digitalisering av teknisk sektor, DOK (Det Offentlige Kartgrunnlaget) Ny bydel Bodø Digitalisering av teknisk sektor, DOK (Det Offentlige Kartgrunnlaget) Vesa Jäntti, Bodø kommune Plan, bygg og geodata kommunal geomatikkonferanse Lillestrøm 28.11.2017 Ny by ny flyplass

Detaljer

GeoForum 2007 21. 23. mars, Quality Hotel, Tønsberg

GeoForum 2007 21. 23. mars, Quality Hotel, Tønsberg Påmeldingsfrist 23. februar GeoForum 2007 21. 23. mars, Quality Hotel, Tønsberg Velkommen til GeoForum 2007, årets nasjonale samlingspunkt for de som arbeider med geografisk informasjon GeoForum 2007 er

Detaljer

Plan som obligatorisk datasett i Norge digitalt. Kåre Kyrkjeeide

Plan som obligatorisk datasett i Norge digitalt. Kåre Kyrkjeeide Plan som obligatorisk datasett i Norge digitalt Kåre Kyrkjeeide Arealplan og planregister Hovedmålsettinger for Statens kartverk bidra til å gjøre kommunene i stand til å ivareta oppgavene knyttet til

Detaljer

System 1200 nyhetsbrev Nr. 52 RTK-nettverk En innledning

System 1200 nyhetsbrev Nr. 52 RTK-nettverk En innledning RTK-NETTVERK FRAMTIDENS LØSNING For ti år siden var det vanligst å bruke to GPSmottakere (en base og en rover) til RTK-måling. I tillegg måtte man ha med seg en mengde batterier og kabler, to radioer,

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010, 6. april 2011, 17. mars 2015 og 28. mars 2017. KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS

Detaljer

Geografisk informasjon og GIS Hvilke muligheter finnes og hva kommer? Kjell Sandal Norconsult Informasjonssystemer AS

Geografisk informasjon og GIS Hvilke muligheter finnes og hva kommer? Kjell Sandal Norconsult Informasjonssystemer AS Geografisk informasjon og GIS Hvilke muligheter finnes og hva kommer? Kjell Sandal Norconsult Informasjonssystemer AS Litt historikk PlanDialog For innbyggerdialog i plansaker Integrasjon mellom GIS, planregister,

Detaljer

Erfaringer ved etablering av digitalt planregister v/heidi Liv Tomren Arendal kommune

Erfaringer ved etablering av digitalt planregister v/heidi Liv Tomren Arendal kommune Erfaringer ved etablering av digitalt planregister v/heidi Liv Tomren Arendal kommune Litt om bakgrunnen i Arendal kommune Før 2006 Alle vedtatte planer ble scannet og georeferert Planomriss digitalisert

Detaljer

DEN DIGITALE KARTVERDEN I BYGGEBRANSJEN

DEN DIGITALE KARTVERDEN I BYGGEBRANSJEN DEN DIGITALE KARTVERDEN I BYGGEBRANSJEN STATENS KARTVERK Statens fagorgan for offentlige kart- og stedsdata Nasjonal tinglysingsmyndighet Leder og koordinerer arbeidet med en nasjonal infrastruktur av

Detaljer

Få et profesjonelt nettverk i ryggen

Få et profesjonelt nettverk i ryggen Få et profesjonelt nettverk i ryggen En livline i hverdagen Som leder står man ofte alene når viktige strategiske beslutninger skal treffes. Det kan derfor være en fordel å være med i et nettverk av likesinnede

Detaljer

Høring - Hindre for digital verdiskapning - Rapport fra utvalg som har vurdert muligheter og hindringer for digital verdiskapning

Høring - Hindre for digital verdiskapning - Rapport fra utvalg som har vurdert muligheter og hindringer for digital verdiskapning Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 13/142 13/258-02.05.2013 Høring - Hindre for digital verdiskapning - Rapport fra utvalg som har vurdert muligheter og

Detaljer

Universitetet for miljø- og biovitenskap

Universitetet for miljø- og biovitenskap Universitetet for miljø- og biovitenskap Bedrift & Student Foto: Håkon Sparre, omslag Shutterstock UMB-studenten Din vei til nye ideer, kunnskap og nettverk Ønsker du nye ideer eller løsninger for din

Detaljer

Velkommen til regionale geomatikkdager for Buskerud og Oslo/Akershus. Gro M. Gjervold Nestleder i styret i GeoForum

Velkommen til regionale geomatikkdager for Buskerud og Oslo/Akershus. Gro M. Gjervold Nestleder i styret i GeoForum Velkommen til regionale geomatikkdager for Buskerud og Oslo/Akershus Gro M. Gjervold Nestleder i styret i GeoForum FOR 20 ÅR SIDEN» Praktisk anvendelse av GPS» Innføring av EUREF89» Digitale markslag»

Detaljer

Geovekst-samarbeidet i Norge Einar Jensen Statens kartverk

Geovekst-samarbeidet i Norge Einar Jensen Statens kartverk Geovekst-samarbeidet i Norge Einar Jensen Statens kartverk Statens kartverk Statens kartverk (SK) har hovedkontor på Hønefoss, ca 60 km NV for Oslo Det er 4 divisjoner Sjø (Stavanger), Geodesi, Tinglysning

Detaljer

Hensikten med denne rapporten er å formidle kunnskap og opplevelser som vi har tilegnet oss gjennom prosjektet «Synshemmede i den digitale hverdag».

Hensikten med denne rapporten er å formidle kunnskap og opplevelser som vi har tilegnet oss gjennom prosjektet «Synshemmede i den digitale hverdag». Forord Hensikten med denne rapporten er å formidle kunnskap og opplevelser som vi har tilegnet oss gjennom prosjektet «Synshemmede i den digitale hverdag». Prosjektet er et rehabiliteringsprosjekt, hvor

Detaljer

Med selvbetjening når vi ut til kundene med nye muligheter som setter nye trender.. More Software Solutions AS

Med selvbetjening når vi ut til kundene med nye muligheter som setter nye trender.. More Software Solutions AS Med selvbetjening når vi ut til kundene med nye muligheter som setter nye trender.. More Software Solutions AS 80% av alle forretningsdokumenter er skjema (Gartner og PWC) I stedet for å spørre hva det

Detaljer

Utdanning i takt med arbeidsmarkedet

Utdanning i takt med arbeidsmarkedet Stikningskonferansen 5. og 6. oktober 2001 Radisson SAS Plaza Hotel, Oslo Utdanning i takt med arbeidsmarkedet Utfordringer Løsninger - Standardtemaer - Skreddersøm Høgskolelektor Bjørn Godager, Høgskolen

Detaljer

Leica DISTO S910 Mål punktdata og lag planer

Leica DISTO S910 Mål punktdata og lag planer Leica DISTO S910 Mål punktdata og lag planer Verdens første Mål alt fra enhver posisjon med P2P-teknologi Det er mer enn 20 år siden Leica Geosystems lanserte den første håndholdte laseravstandsmåleren

Detaljer

Geodataplan 2011-2014

Geodataplan 2011-2014 Geodataplan 2011-2014 Vedtatt Kommunestyret 08.12.2010, sak 80/10 ESA-sak 10/1240 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Noen definisjoner... 3 2. STATUS... 4 2.1 Felles Kartdatabase

Detaljer

Strategigruppen ønsker velkommen! Bilde: Asplan Viak

Strategigruppen ønsker velkommen! Bilde: Asplan Viak Strategigruppen ønsker velkommen! Bilde: Asplan Viak Innledning Eldar Brænden, Geomatikkbedriftene (Geomatikk AS) Litt historikk av nyere dato I veien for hverandre. Samordning av rør og kabler i veigrunnen

Detaljer

Tall og Fakta fra Bygg Reis Deg 2015

Tall og Fakta fra Bygg Reis Deg 2015 Tall og Fakta fra Bygg Reis Deg 2015 byggreisdeg.no Innledning Bygg Reis Deg 2015, 14. 17. oktober, ble arrangert for 26. gang (7. gang på Norges Varemesse, Lillestrøm) med 543 utstillere, hvorav 144 utenlandske

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011

HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011 HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011 Noen highlights fra denne rapport: På landsbasis ser vi at februar gir en oppgang i antall solgte rom med 7 %. I februar stiger REVPAR med 6 % når vi ser på hele landet

Detaljer

Dokumentasjon til møtet om geosynkronisering 28. august Dato 24. august 2015 Utvidet styringsgruppe for prosjekt geosynkronisering Kartverket Kopi

Dokumentasjon til møtet om geosynkronisering 28. august Dato 24. august 2015 Utvidet styringsgruppe for prosjekt geosynkronisering Kartverket Kopi NOTAT Tema Dokumentasjon til møtet om geosynkronisering 28. august Dato 24. august 2015 Til Utvidet styringsgruppe for prosjekt geosynkronisering Fra Kartverket Kopi Vi viser til invitasjon til møte. Dette

Detaljer

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Velkommen som utstiller på hotell-, reise- og eventnæringens ledende møteplass, Møte- & Eventbørsen 28. januar på Oslo Plaza. Som utstiller får du

Detaljer

LANDMÅLING MED DRONE. Trond og Hans Petter

LANDMÅLING MED DRONE. Trond og Hans Petter LANDMÅLING MED DRONE Trond og Hans Petter HVORDAN HAR VI SATT OSS INN I DETTE? VÅR ERFARING VÅR BAKGRUNN Vi hadde en fordypningsoppgave i forbindelse med høyskolen og valgte landmåling som yrkesfaglig

Detaljer

ve gen inn på skrivebordet Nasjonal vegdatabank

ve gen inn på skrivebordet Nasjonal vegdatabank ve gen inn på skrivebordet Nasjonal vegdatabank Nasjonal vegdatabank (NVDB) er en ny veg- og trafikkdatabase som kan tas i bruk våren 2005. Den er utviklet i regi av Statens vegvesen, men vil være et aktuelt

Detaljer

Kartverkets halvtime

Kartverkets halvtime Kartverkets halvtime Liv Iversen, fylkeskartsjef Nord-Trøndelag Lars Mardal, fylkeskartsjef Sør-Trøndelag Oftenåsen verdens største hagestol Bilde Trønder Avisa Innhold Geodataplan strategiske valg i fylkene

Detaljer

Digital plandialog. Felles løsning for 12 kommuner i Vestfold. Trøndelagskartdagan 29.01.2009. Jon Arne Trollvik 12kommunesamarbeidet i Vestfold

Digital plandialog. Felles løsning for 12 kommuner i Vestfold. Trøndelagskartdagan 29.01.2009. Jon Arne Trollvik 12kommunesamarbeidet i Vestfold Digital plandialog Felles løsning for 12 kommuner i Vestfold Trøndelagskartdagan Jon Arne Trollvik 12kommunesamarbeidet i Vestfold Innhold 12kommunesamarbeidet i Vestfold Presentasjon av Digital plandialog

Detaljer

Beredskap og kart/geodata. Fylkeskartsjef Geir Mjøen

Beredskap og kart/geodata. Fylkeskartsjef Geir Mjøen Beredskap og kart/geodata Fylkeskartsjef Geir Mjøen Kart bidrar til bedre kommunikasjon Beredskap og Kartverket Samfunnet er helt avhengig av ferske og kvalitetssikrede geodata for å kunne forebygge og

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

Hva skjer i den norske geografiske infrastrukturen (NSDI) frem mot 2020. Kåre Kyrkjeeide

Hva skjer i den norske geografiske infrastrukturen (NSDI) frem mot 2020. Kåre Kyrkjeeide Hva skjer i den norske geografiske infrastrukturen (NSDI) frem mot 2020 Kåre Kyrkjeeide KARTDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET Hva skjer i den norske geografiske infrastrukturen frem mot 2020 NSDI i 2020 -

Detaljer

KARTPRODUKSJON I RAMBØLL GJENNOMFØRING OG UTFORDRINGER. Innlegg Geodatautvalget i Agder 1.oktober 2014 Tor Lohne, Rambøll Norge AS, Kristiansand

KARTPRODUKSJON I RAMBØLL GJENNOMFØRING OG UTFORDRINGER. Innlegg Geodatautvalget i Agder 1.oktober 2014 Tor Lohne, Rambøll Norge AS, Kristiansand KARTPRODUKSJON I RAMBØLL GJENNOMFØRING OG UTFORDRINGER Innlegg Geodatautvalget i Agder 1.oktober 2014 Tor Lohne, Rambøll Norge AS, Kristiansand UTFORDRINGER FOR KARTPRODUSENTEN En bransje i trøbbel!

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010 og 6. april 2011. Forslag til endringer fremlagt på representantskapsmøte 17.

Detaljer

PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS

PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS Våren 2014 Deltakelse er gratis! Meld deg på via no.platon.net/pb Påmelding Deltakelse er gratis (NOK 500,-. faktureres ved å utebli uten å gi beskjed) Deltakelse er gratis!

Detaljer

NVF Stipend Rapport. Rapport fra studietur til California i forbindelse med masteroppgave ved NTNU våren 2008. Trondheim/20.08.08

NVF Stipend Rapport. Rapport fra studietur til California i forbindelse med masteroppgave ved NTNU våren 2008. Trondheim/20.08.08 NVF Stipend Rapport Rapport fra studietur til California i forbindelse med masteroppgave ved NTNU våren 2008 Trondheim/20.08.08 Marte Aasland Hansen Linn Verde Thon Forord Takk for støtte som, sammen med

Detaljer

Selskapet er en del av DnB NOR, Norges største finanskonsern. DnB NOR Eiendom har 95 kontorer i Norge med ca. 500 ansatte.

Selskapet er en del av DnB NOR, Norges største finanskonsern. DnB NOR Eiendom har 95 kontorer i Norge med ca. 500 ansatte. MOBIL BOLIGJAKT Therese Frogner Sverre Leder forretningsutvikling DnB NOR Eiendom 1 Kort om DnB NOR Eiendom DnB NOR Eiendom er landets største eiendomsmeglerforetak, og tilbyr tjenester innen salg av bolig,

Detaljer

Tanker om framtida. Hvilke utfordringer vil vi møte de nærmeste årene? Trøndelagskartdagan 2009 30. januar 2009. Kartverksjef Anne Cathrine Frøstrup

Tanker om framtida. Hvilke utfordringer vil vi møte de nærmeste årene? Trøndelagskartdagan 2009 30. januar 2009. Kartverksjef Anne Cathrine Frøstrup Tanker om framtida Hvilke utfordringer vil vi møte de nærmeste årene? Trøndelagskartdagan 2009 30. januar 2009 Kartverksjef Anne Cathrine Frøstrup Mini-CV Cand jur 1981 Justisdepartement et Agder. lagmannsrett

Detaljer

Powel Lokal tilstedeværelse

Powel Lokal tilstedeværelse Powel AS Powel Lokal tilstedeværelse Norway Trondheim Oslo Bergen Bryne Grimstad Porsgrunn Steinkjer Øksfjord Tønsberg Denmark Charlottenlund Aalborg Kolding Switzerland Basel Sweden Jönköping Östersund

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 215 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Nettbrett og mobiltelefon med ekstern GNSS

Nettbrett og mobiltelefon med ekstern GNSS Nettbrett og mobiltelefon med ekstern GNSS Nye muligheter Geodesi- og hydrografidagene 2015 - Erik Karlsen, Norgeodesi AS Hva skal jeg snakke om? Nettbrett/telefon til feltoppgaver Ekstern GNSS for tredjeparts

Detaljer

Strategiplan

Strategiplan Strategiplan 2010 2011 Vedtatt av styret 29.januar 2010. Visjon Bærekraftig bygd miljø Formål Bidra til bærekraftig bygd miljø gjennom SMARTERE deling av informasjon og kommunikasjon mellom alle aktører

Detaljer

OPERATIV LEDERSKAPSUTVIKLING. Program 2017

OPERATIV LEDERSKAPSUTVIKLING. Program 2017 OPERATIV LEDERSKAPSUTVIKLING Program 2017 OPERATIV LEDERUTVIKLING PROGRAM 2017 Om programmet Programmet Operativ lederutvikling stammer fra forskningsprosjektet Operativ ledelse som har gått ved NTNU,

Detaljer

NORCYT-INFO NR.1 2008

NORCYT-INFO NR.1 2008 Norsk Forening for Klinisk Cytologi NORCYT-INFO NR.1 2008 Leder For oss som bor i lavlandet var det ikke så mye vinter, men uansett ser vi nå frem til sommeren, og vi gleder oss til å fortsette arbeidet

Detaljer

Sponsor- og Utstillerinformasjon

Sponsor- og Utstillerinformasjon Sponsor- og Utstillerinformasjon Dato: 9.-11. februar Sted: Radisson SAS Scandinavia Hotel Holbergsgt. 30 Invitasjon til sponsorer og utstillere Dataforeningen er Norges største IT-faglige forening - et

Detaljer

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR FORSKNINGS INFRASTRUKTUR HANDLINGSPLAN 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN HANDLINGSPLAN FOR FORSKNINGSINFRASTRUKTUR 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN 2 FORSKNINGS- INFRASTRUKTUR Universitetet i Bergens

Detaljer

Julemøte Trondheim Einar Jensen Statens kartverk Land

Julemøte Trondheim Einar Jensen Statens kartverk Land Julemøte Trondheim 8.12.2015 Einar Jensen Statens kartverk Land Norge digitalt- et kort historisk tilbakeblikk Bakgrunn Geovekst-samarbeidet ble etablert i 1992 og er et samarbeid om finansiering av etablering,

Detaljer

Knut Styve Hornnes, Stig Løvlund, Jonas Lindholm (alle Statnett)

Knut Styve Hornnes, Stig Løvlund, Jonas Lindholm (alle Statnett) STORSKALA LASTSTYRING I NORD-NORGE Knut Styve Hornnes, Stig Løvlund, Jonas Lindholm (alle Statnett) Sammendrag Prosjektet Storskala Laststyring er en del av satsingen innenfor forskningsprogrammet Smarte

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Å starte med hasjavvenning-i fremgang og motgang

Å starte med hasjavvenning-i fremgang og motgang Å starte med hasjavvenning-i fremgang og motgang -Min oppvåkning, reisen ut av tåka. Startet med en hellig overbevisning om at hasj var bra for meg. Begynte i RIO mens jeg enda røkte hasj. Fikk tilgang

Detaljer

Veilederdokumentenes forankring

Veilederdokumentenes forankring <UTKAST> Tittel: Utarbeidet av: Søkeord: Opplagstall: Versjon: 0.3 Dato: 29.04.2013 Veilederdokumentenes forankring Norge digitalt Veileder, Web Feature Service, WFS, NSDI, SDI, WMS, Web Map Service, GML,

Detaljer

Det offentlige kartgrunnlaget - forberedelser 2014, oppfølging fra 2015

Det offentlige kartgrunnlaget - forberedelser 2014, oppfølging fra 2015 Det offentlige kartgrunnlaget - forberedelser 2014, oppfølging fra 2015 Fagdirektør Arvid Lillethun, Kartverket, Lokale geomatikkdager, Sandefjord, 14.10. 2014 Plan- og bygningsloven definerer det offentlige

Detaljer

GeoIntegrasjon - Videreføring. Møte med systemleverandører 23 juni. OSLO

GeoIntegrasjon - Videreføring. Møte med systemleverandører 23 juni. OSLO GeoIntegrasjon - Videreføring Møte med systemleverandører 23 juni. OSLO Agenda Agenda 12.30 13.30 Kartlegging av brukerbehov GI arkiv (rapport fra arbeidsgruppe 1) 13.30 13.45 Pause 13.45 14.30 Innlegg

Detaljer

Nasjonal geodatastrategi. Geomatikkdagene 2017, Lillehammer

Nasjonal geodatastrategi. Geomatikkdagene 2017, Lillehammer Nasjonal geodatastrategi Geomatikkdagene 2017, Lillehammer Norge digitalt Stortingsmeldingen om Norge digitalt har vært fundamentet det strategiske grunnlaget for den geografiske infrastrukturen fra 2003

Detaljer

Norge digitalt Status planinformasjon, etableringsprosjekter

Norge digitalt Status planinformasjon, etableringsprosjekter Norge digitalt Status planinformasjon, etableringsprosjekter Anne Guro Nøkleby GEODATAPLANEN Geodataplanen har en gyldighet på 4 år Hvert fylke har sin Geodataplan som blir revidert en gang i året. Gjennomføring

Detaljer

Kartverkets strategiske handlingsplan

Kartverkets strategiske handlingsplan Kartverkets strategiske handlingsplan 2017 2020 Kartverket Kartverket - Norges eldste tekniske etat Kartverket er Norges eldste tekniske etat, grunnlagt i 1773. Den teknologiske utviklingen siden den gang

Detaljer

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Merkevarebygging av Stavanger-regionen Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Lanseringskampanje for Universitetet i Stavanger under utarbeidelse. Nasjonal

Detaljer

Høring - rapport fra Statens kartverk om det offentlige kartgrunnlaget

Høring - rapport fra Statens kartverk om det offentlige kartgrunnlaget Journalpost.: 12/25367 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 171/12 Fylkesrådet 21.08.2012 Høring - rapport fra Statens kartverk om det offentlige kartgrunnlaget Sammendrag Miljøverndepartementet

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) Marinteknisk Selskap inviterer sine medlemmer til FOREDRAG & ÅRSMØTE MED SERVERING Mandag 5. MAI 2008

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 FOR GEOMATIKKBEDRIFTENES LANDSFORENING

ÅRSMELDING 2013 FOR GEOMATIKKBEDRIFTENES LANDSFORENING Til GBs generalforsamling 17. Februar 2013 ÅRSMELDING 2013 FOR GEOMATIKKBEDRIFTENES LANDSFORENING Denne årsmeldingen gjelder regnskapsmessig for perioden fra 01.01.2013 til 31.12.2013. Ellers gjelder den

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

Notat om Norge digitalt og Norvegiana

Notat om Norge digitalt og Norvegiana mai 2015 Notat om Norge digitalt og Norvegiana Rammer og forutsetninger Dette notatet tar for seg problemstillinger som er aktuelle for samhandling mellom Norvegiana og Norge digitalt i et fremtidig digitalt

Detaljer

Krav til data for planleggere hvilke krav stiller firmaene?

Krav til data for planleggere hvilke krav stiller firmaene? Temadag - Utveksling og forvaltning av alle typer geodata digitalisering av offentlige tjenester Krav til data for planleggere hvilke krav stiller firmaene? Finn Estensen Dimensjon Rådgivning AS Dimensjon

Detaljer

Areal og Eiendom. Jordskifte og jobb på Ås var ikke planlagt. NLH/UMB- landmåling geomatikk Kart og Plan 1972-2011

Areal og Eiendom. Jordskifte og jobb på Ås var ikke planlagt. NLH/UMB- landmåling geomatikk Kart og Plan 1972-2011 Areal og Eiendom Jordskifte og jobb på Ås var ikke planlagt NLH/UMB- landmåling geomatikk Kart og Plan 1972-2011 Institutt for landmåling 1970 Professor: Paul Gleinsvik Høyskolelektor : Aarstein Waade

Detaljer

Integrering av digitale systemer for felt/kontor Morten Nielsen Leica Geosystems as

Integrering av digitale systemer for felt/kontor Morten Nielsen Leica Geosystems as Integrering av digitale systemer for felt/kontor Morten Nielsen Leica Geosystems as Leica Geosystems as og Scanlaser as Hvem er vi? Heleid datterselskap av Leica Geosystems AG i Heerbrugg Sveits Vår historie

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

GIS-BEGEISTRINGSDAG! 20. januar på fylkeshuset, møterom Nordland 1

GIS-BEGEISTRINGSDAG! 20. januar på fylkeshuset, møterom Nordland 1 GIS-BEGEISTRINGSDAG! 20. januar på fylkeshuset, møterom Nordland 1 VELKOMMEN TIL GIS-DAG! Det er en stor glede å kunne presentere et variert og innholdsrikt program for GISdagen fredag 20. januar 2012.

Detaljer

NORSK-RUSSISK HANDELSKAMMER

NORSK-RUSSISK HANDELSKAMMER NORSK-RUSSISK HANDELSKAMMER Etablert av og for næringslivet Norsk-Russisk Handelskammer (NRHK) ble etablert som en bransjeuavhengig forening av et tjuetalls bedrifter 20. oktober 2003. Kammerets medlemmer

Detaljer

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Norway

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Norway ZA887 Flash Eurobarometer 70 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 0) Country Questionnaire Norway Tourism - NW D Hva er din alder? (NOTER - HVIS "NEKTER", KODE 99) D Registrer kjønn Mann Kvinne TIL

Detaljer

Konferanse om stedsinnovasjon

Konferanse om stedsinnovasjon [Skriv inn tekst] Kan steder påvirke sin egen utvikling? I så fall, hvordan? Konferanse om stedsinnovasjon 6. 8. november 2013 Thon Hotell Høyers, Skien Seminaret er åpent for alle Attraksjonskraft gjennom

Detaljer

Arbeidet med nasjonal geodatastrategi. Erik Perstuen, Teknologiforum 2015

Arbeidet med nasjonal geodatastrategi. Erik Perstuen, Teknologiforum 2015 Arbeidet med nasjonal geodatastrategi Erik Perstuen, Teknologiforum 2015 Disposisjon Bakgrunn Strategiarbeid de siste årene I regi Norge digitalt I Kartverket Organisering av arbeidet Eierskap Ledelse

Detaljer

Prosjektveiviseren.no fokus på gevinstrealisering

Prosjektveiviseren.no fokus på gevinstrealisering Prosjektveiviseren.no fokus på gevinstrealisering 02.06.10 Ved Jens Nørve Direktoratet for forvaltning og IKT Hva er problemet? Endring - Felles utfordring for offentlig sektor Statlige departementer

Detaljer

Nye studieplaner ved UMB - Hvilken type kandidater trenger vi?

Nye studieplaner ved UMB - Hvilken type kandidater trenger vi? Nye studieplaner ved UMB - Hvilken type kandidater trenger vi? Ivar Maalen-Johansen Seksjon for geomatikk Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT) UMB Geomatikk Hvilken type kandidater trenger

Detaljer

Nasjonal detaljert høydemodell. Kommunal Geomatikkkonferanse 2015, Marit Bunæs

Nasjonal detaljert høydemodell. Kommunal Geomatikkkonferanse 2015, Marit Bunæs Nasjonal detaljert høydemodell Kommunal Geomatikkkonferanse 2015, Marit Bunæs Forprosjektet Pilotprosjektet Datainnsamlingen Prosjektområder Status på Piloten Veien videre for Nasjonal detaljert høydemodell

Detaljer

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer, En rask informasjon om hva som kommer av arrangementer i nettverkets regi framover: Kurs Først på programmet er et dagskurs med Psykolog

Detaljer

POTENSIALE TVERRSEKTORIELT SAMHANDLINGSPROSJEKT OSLO OLAF ØSTENSEN, KARTVERKET

POTENSIALE TVERRSEKTORIELT SAMHANDLINGSPROSJEKT OSLO OLAF ØSTENSEN, KARTVERKET POTENSIALE VED OG MULIGHET FOR EFFEKTIV DELING AV INFORMASJON OM BYGG, SAMFERDSEL, ANNEN SAMFUNNSVIKTIG INFRASTRUKTUR OG GEODATA - ET PERSPEKTIV FRA KARTVERKET UTFORDRING SAMFUNNET TRENGER MER OG MER INTEGRERT

Detaljer

Rock n Roll Marathon Series kommer til Oslo!

Rock n Roll Marathon Series kommer til Oslo! OSLO, 26. september 2013 Rock n Roll Marathon Series kommer til Oslo! Verdens største gateløpsserie med levende musikk langs løypa, Rock n Roll Marathon, kommer til Oslo 31. mai 2014. Det er første gang

Detaljer

Fra papirbasert til digitalt eiendomsarkiv

Fra papirbasert til digitalt eiendomsarkiv 18.11.2008 Fra papirbasert til digitalt eiendomsarkiv Dagens arkiv Papirbaserte arkiv 1-bruker Tar stor plass Vanskelig å kombinere med servicetorg Digitalt produserte dokumenter Rask tilgang Fler-bruker

Detaljer

Informasjonssikkerhet i kraftsektoren

Informasjonssikkerhet i kraftsektoren Informasjonssikkerhet i kraftsektoren 9. og 10. november 2011 Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen Kraft IS er en informasjonssikkerhetskonferanse for kraftbransjen i Norge. Målet med arrangementet er å

Detaljer

White Paper Plantasjen

White Paper Plantasjen White Paper Plantasjen Når man kommuniserer i mange kanaler samtidig er det avgjørende å møte kunden med det tilbudet de er på jakt etter. [ ]Utgangspunktet vårt har hele tiden vært å skape verdens mest

Detaljer

Høring Strategi for digitale læringsressurser for grunnopplæringen, universitets- og høyskolesektoren og voksnes læring

Høring Strategi for digitale læringsressurser for grunnopplæringen, universitets- og høyskolesektoren og voksnes læring Utdannings- og forskningsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref.:200500144 Vår ref.:05/6/vl Oslo 25.02.05 Høring Strategi for digitale læringsressurser for grunnopplæringen, universitets-

Detaljer

Kort innføring i kart, kartreferanser og kompass

Kort innføring i kart, kartreferanser og kompass Kort innføring i kart, kartreferanser og kompass UTM Universal Transverse Mercator (UTM) er en måte å projisere jordas horisontale flate over i to dimensjoner. UTM deler jorda inn i 60 belter fra pol til

Detaljer

Veileder for arbeid i plan- og temadatautvalg

Veileder for arbeid i plan- og temadatautvalg Veileder for arbeid i plan- og temadatautvalg Tittel: Utarbeidet av: Søkeord: Opplagstall: Versjon: 1.0 Dato: 08.06.2017 Veileder for arbeid i plan- og temadatautvalg Norge digitalt Plan- og temadatautvalg,

Detaljer

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn Pressemelding mars LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn I den årlige europeiske referansestudien LoveGeist, gjennomført

Detaljer

Godkjent referat fra styremøte nr. 10/2017

Godkjent referat fra styremøte nr. 10/2017 Godkjent referat fra styremøte nr. 10/2017 Møtet ble avholdt 4. september og 5. september i Kristiansand, Tangen 76 i Norkart sine felleskontorlokaler. Tilstede: Terje Midtbø, Heidi Liv Tomren, Alexander

Detaljer

Retningslinjer for etwinning-verktøy

Retningslinjer for etwinning-verktøy Retningslinjer for etwinning-verktøy Registrer deg til etwinning Første trinn: opplysninger om registrator Andre trinn: samarbeidspreferanser Tredje trinn: opplysninger om skolen Fjerde trinn: skolens

Detaljer

Informasjonsskriv 1 av 2, første samling Ung:leder 2014/15 MOT-camp Trondheim. Oslo, 25. august 2012

Informasjonsskriv 1 av 2, første samling Ung:leder 2014/15 MOT-camp Trondheim. Oslo, 25. august 2012 Informasjonsskriv 1 av 2, første samling Ung:leder 2014/15 MOT-camp Trondheim. Oslo, 25. august 2012 Informasjon om Ung:leder 2014/15 og første samling GRATULERER! Du har fått plass på Ung:leder programmet,

Detaljer

-livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT!

-livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT! -livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT! -livet med LAR INVITASJON DELTA MED EGNE LIVSBILDER LAR-pasienter i hele landet oppfordres til å stille inn fokus på livet sitt og fange

Detaljer

Søknadsskjema for Phil Parker Lightning Process TM Trening med Live Landmark, Velliveien 21, 1358 Jar, Tlf:91855303

Søknadsskjema for Phil Parker Lightning Process TM Trening med Live Landmark, Velliveien 21, 1358 Jar, Tlf:91855303 1 Søknadsskjema for Phil Parker Lightning Process TM Trening med Live Landmark, Velliveien 21, 1358 Jar, Tlf:91855303 Navn: Adresse: Postnummer: Land: Tlf. hjem: Mobil: E-postadresse: Mann/Kvinne: Fødselsdato:

Detaljer

Gikk du glipp av kommunesesjonen på Esri norsk brukerkonferanse? Geodata

Gikk du glipp av kommunesesjonen på Esri norsk brukerkonferanse? Geodata Side 1 av 7 Publisert 25. februar 2014 Gikk du glipp av kommunesesjonen på Esri norsk brukerkonferanse? Esri norsk brukerkonferanse ble gjennomført 5.-7.februar i Oslo. Konferansen samlet over 450 av de

Detaljer

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere.

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere. ererer muligheter Sammen skaper vi en dynamisk vekstregion Fjell, holmer og nes utgjør ryggraden i regionen vi bor i, og havet er åpningen mot verden veien ut og veien inn. Ved den vestlandske kystleia

Detaljer

DET OFFENTLIGE KARTGRUNNLAGET. FAGDAG OM TEMADATA, 6. juni 2017

DET OFFENTLIGE KARTGRUNNLAGET. FAGDAG OM TEMADATA, 6. juni 2017 DET OFFENTLIGE KARTGRUNNLAGET FAGDAG OM TEMADATA, 6. juni 2017 TILGANG TIL DOK-DATA PÅ ULIKE MÅTER Tilgang via WMS i GISLINE - Fra dataeier Mulig å abonnere på vektordata som Quadri/PostGIS eller annet

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Undersøkelse avdekker norske menn og kvinners preferanser: Kvinner mest kritiske på første date

Undersøkelse avdekker norske menn og kvinners preferanser: Kvinner mest kritiske på første date Pressemelding 5.juli Undersøkelse avdekker norske menn og kvinners preferanser: Kvinner mest kritiske på første date Mange kan oppleve det å ta skrittet fra nett til date som nervepirrende. Derfor har

Detaljer

SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN FAUSKE NÆRINGSFORUM. Samarbeidspartnere: Salten. messa2011. FAUSKEMARTNAN 16.-19. juni

SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN FAUSKE NÆRINGSFORUM. Samarbeidspartnere: Salten. messa2011. FAUSKEMARTNAN 16.-19. juni 1986-2011 25år FAUSKE NÆRINGSFORUM Samarbeidspartnere: SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN Produksert av posten AS Velkommen Fauskemessa har blitt til messa! Fauskemessa (nå messa) har rike tradisjoner helt

Detaljer