NRLnytt MARS. Under årets generalforsamling 27. mai skal den endelige beslutningen om styrets forslag til navneendring falle.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NRLnytt MARS. Under årets generalforsamling 27. mai skal den endelige beslutningen om styrets forslag til navneendring falle."

Transkript

1 EN SITUASJONSRAPPORT FRA NORSKE RØRLEGGERBEDRIFTERS LANDSFORENING VVS NRLnytt MARS 1 14 MARS 2014 Fra Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS til Rørentreprenørene Norge? Under årets generalforsamling 27. mai skal den endelige beslutningen om styrets forslag til navneendring falle. Siden fjorårets samling, da det ble vedtatt å utsette avgjørelsen, har NRLs kommunikasjonssjef deltatt med informasjon om forslaget hos fire lokalavdelinger. Nå venter innspurten. Vi håper så mange som mulig vil delta på de lokale møtene hvor Tirill Ilebekk Hansen gjennomgår bakgrunnen for forslaget og noen tanker om veien videre. Avdelingslederne sender invitasjon til sine medlemmer. All informasjon om styrets forslag ligger også tilgjengelig på NRLs nettsider: nrl.no/nyttnavn. Disse datoene er spikret Møre og Romsdal Buskerud Vestfold Telemark Trondheim Agder Rogaland Troms og Nordland 7. mars 10. mars 19. mars 22. mars 3. april 8. april 9. april mai Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS NRLnytt 1/14 I Per 26.februar 2014 I 1

2 Ny bransjeanalyse for NRL For å kartlegge bransjens fremtid, har NRLs Styre nylig vedtatt at organisasjonen skal gjennomføre en ny bransjeanalyse for perioden Analysen skal gjennomføres av konsulentselskapet MRB AS med partner Bjørn Gjerde, og er en fortsettelse av vår tidligere analyse fra 2006 til I januar 2014 fikk alle NRLs medlemmer spørsmål elektronisk fra MRB AS, der NRLs Styre ønsket å kartlegge en del områder for å se utviklings tendensene siden Samtidig med denne spørreundersøkelsen, er det blitt og vil bli gjennomført dybde intervjuer med en del utvalgte personer. Disse er både blant NRLs medlemsmasse og eksternt blant grossister, leverandører, tverr faglige tekniske foretak, rådgivere, byggherrer og større entreprenører. I analysen vil man også inkludere Varde Hartmarks bransjeanalyse fra 2013 og tilsvarende analyser foretatt i de nordiske land for å få et riktig bilde av fremtidens utfordringer og muligheter for bransjen. Foto: Wikimedia Commons/Slugrubug NRL i Stortinget med Arbeiderpartiet NRL og BNL møtte Næringspolitisk Forum og Industriens partilag i Oslo Arbeiderparti i samarbeid med Næringsnettverket i Akershus AP til møte om utdanning av fagarbeidere. Sikkerhet i kummer NRL har vært engasjert i en kumsikkerhetsgruppe hvis mål er å gjøre hovedvannledningskummene sikrere. Møtet ble holdt i Stortinget tirsdag 4. februar og samlet et tyvetalls deltakere fra den utdanningspolitiske bredden i Arbeiderpartiet. Jørgen Leegaard fra BNL holdt innlegg om den generelle situasjonen for fagutdanningen i Norge og Ole Larmerud fra NRL snakket om Rørleggerutdanningen i går, i dag og i morgen. I begge innleggene ble det lagt mest vekt på den fremtidige fagutdanning. Mange konkrete forslag ble presentert og drøftet. I vannledningskummer med store ledningsdimensjoner oppstår det krefter på opptil 50 tonn. Disse kreftene er en utfordring for foran k ring og en sikkerhetsrisiko for de som jobber i kummene spesielt for dem som jobber med reparasjoner og utskiftinger. I prefabrikkerte kummer forankres ledningene på en søyle/konsoll i kummens sentrum. Ut fra beregninger av ulike forgreningskombinasjoner, er det innført en ny betegnelse for klassifisering av prefabrikkerte kummer, kalt I den påfølgende debatten kom det tydelig frem at Arbeiderpartiet, i likhet med de andre partiene, ønsker en radikal omlegging av fagutdanningen. Det var bred enighet om at de aller fleste av de konkrete forslagene som byggenæringen foreslo, samsvarer med det politikerne vil gå inn for. Ekstra interessant var det å høre seniorenes fremlegg om sin egen fagutdanning. En utdanning som faget selv bestemte over og som de mente var langt bedre enn den utdanningen byråkratene konstruerer. Helt i tråd med NRLs oppfatning! kummens styrkeklasse. Styrkeklassen er identisk med den kraften, målt i tonn, som konsoll, rørkonstruksjon og kum er testet med for å tåle resultantkraften. Av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker har man valgt en styrkeklasse for ledningsdiametere fra 100 til 400 millimeter. Gruppen har bestått av rådgivende ingeniører, leverandører av kummer og vannledningsmateriell og representanter fra berørte organisasjoner. Resultatet av gruppens arbeid foreligger som en kravspesifikasjon for prefabrikkerte vannkummer med diameter opp til tre meter. p KARTLEGGER: Tirill Ilebekk Hansen, Arvid Løberg, Stein Ove Bjelland og Tor Backe (bilde 1) og Ole Larmerud, Bjørn Gjerde og Johan Arne Longvanes (bilde 2) drøfter den nylig gjennomførte, og den kommende analysen. Bli rørlegger på nett, kino og Facebook Første kvartal 2014 har vært noen travle måneder i rekrutteringens tegn. I juni 2013 ble nettsidene Blirørlegger.no lansert i samarbeid med de fem store VVS-kjedene Bademiljø, Comfort, Rør kjøp, Varme & Bad og VVS-eks perten. Denne vinteren har vi markedsført sidene direkte mot ungdom. I januar bad den nasjonale nettportalen for utdanning og karriere, Utdanning. no, oss om å levere informasjon om rørleggerutdanningen til sine sider. Med utgangspunkt i tekstene presentert på Blirørlegger.no har vi laget en ny gjennomgang av de ulike mulighetene p Fra og frem til søknadsfristen på videregående opplæring 1. mars har vi annonsert på Facebook. man har dersom rørleggerfaget virker interessant som yrkesvei. Første kvartal 2014 har også Bli rørlegger fått landsdekkende profilering på kino. En 15 sekunders reklamesnutt for nettsidene har vært vist i forkant av alle filmer rettet mot målgruppen år. Parallelt med kinovisningene har vi annonsert på Facebook mot samme målgruppe. Statistikken viser at vi scorer godt over gjennomsnittet på vår kampanje sammenlignet med tilsvarende annonser. Så får vi bare krysse fingrene for at flere dyktige ungdommer får øynene opp for rørleggerfaget! 2 I NRLnytt 1/14 I Per 26.februar 2014 Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS NRLnytt 1/14 I Per 26.februar 2014 I 3

3 NRLs entreprenørutvalg SKIKKELIG RØRLEGGER Samarbeidet med NRF og VVP om forbrukerportalen fortsetter med uforminsket styrke i Vi er godt i gang med planleggingen av årets aktiviteter, men kan allerede nå avsløre noen hovedpunkter. p DRØFTER: Paul Arne Skjold, Tor Backe, Johan Arne Longvanes, Geir Bjørke, Gunnar-Harald Qvam, Torkild Korsnes, Torkil Schanke Hansen og Dag Halvorsen (ikke tilstede) Entreprenørutvalget frem til I sitt første møte drøftet de blant annet et tettere samarbeid med Norsk Teknologi. NRLs nyvalgte Entreprenørutvalg hadde sitt første møte den 5. februar Tariff, produktivitet og produksjon var hete tema under NRL Oslo-avdelingens entreprenørkonferanse på Torbjørnrud i januar. Følgelig ble disse også diskutert i Entreprenørskaputvalgets første møte. Her ble utfordringer for bransjen kartlagt blant annet rørleggernes manglende kunnskap rundt hvordan man skal produsere, og skoleverkets neglisjering av dette problemet i undervisning. Mange mente at dette er lederansvar, og at det er viktig å ha oppstartmøter før prosjektstart hvor man gjennomgår ukemål og fremdriftsmål med de involverte. Spesielt gjelder dette sjakter og himlinger. Sjaktene presses gjerne mellom to våtromsvegger og lages så trange at det ikke er mulig å komme til for reparasjon og vedlikehold av VVS-installasjonene. Mange av de valgte sjaktløsningene er heller ikke vannskadesikret. Forsikringsselskapene har utbetalt store summer etter betydelige vannskader i Terje Røising (nyansatt direktør NRF) og Bård Samstad (NRFs formann) møtte utvalget til en konstruktiv og interessant diskusjon rundt revisjon av FL-VVS Sporbarhet og dokumentasjon er en utfordring, og det ble opplyst at NRF prioriterer arbeidet med å få på plass ny varedatabase innen mars Norsk Teknologi (NT) ønsker å etablere et forum for de tekniske entreprenørene Føringsveier for rørledninger og kanaler i bygg Behov for temaveiledning DiBK sier nei Tilbakemeldinger fra utførende ledd i byggenæringen og fra forsikringsselskapene går ut på at det settes av så liten plass til lednings- og kanalføringer at kravene i Teknisk forskrift til tilkomst for vedlikehold og utskifting ikke kan oppfylles. sjakter. Når vannlekkasjen er et faktum og rørene ikke er tilgjengelige, blir konsekvensene store. NRL har, sammen med representanter fra Forsikringsselskapene, Sintef Byggforsk, utbyggere og de store entreprenørene, deltatt i et prosjekt om utfordringene på området. Målet har vært et Byggdetaljblad om sjakt løsninger. Arbeidet har pågått i to år, men Sintef Byggforsk kan fortsatt ikke si noe om med det formål å styrke samhand lingen mellom fagene og se nærmere på felles utfordringer og mål. Det utspant seg en interessant diskusjon mellom de tilstedeværende fra NRL og NT der kompetanse, totalentrepriser, produktivitet og inntjening pekte seg ut som hovedområder. NRLs Entreprenørutvalg vil legge opp til et nærmere og tettere samarbeid med de tekniske entreprenørene fra Norsk Teknologi basert på de innspill som kom under møtet. når bladet vil bli prioritert. Etter et møte mellom representanter fra Arkitektbedriftene og NRL, ble det besluttet at NRL skulle anmode DiBK om utgivelse av en temaveiledning med forslag til arbeidstittel: Sikre og tilgjengelige føringsveier for rørledninger og kanaler i bygg. I tillegg ønsker arkitektene at temaveiledningen bør inneholde krav til utforming av tekniske rom. Avslaget om hjelp fra DiBK var ikke uventet. Den foreslåtte temavei ledningen måtte ses på som en prosjekteringsveileder og ikke som en utdyping av Teknisk forskrift. Bransjen må dermed ta skjeen i egen hånd og lage en egen Bransjestandard for føringsveier. Video er en formidlingsform i vekst. Vi ser av statistikken at våre Slik gjør du - filmer tas meget godt imot av publikum. I 2014 skal vi derfor lage flere filmsnutter. Denne gangen tar vi utgangspunkt i et eldre baderom og ser nærmere på områdene hvor forbruker bør være oppmerksom. Nettsidene ble redesignet i Sidene scorer svært godt etter Googles kriterier, men siden disse stadig endres er det viktig å holde trykket oppe også fra vår side. Det betyr at vi hele tiden må justere på oppsettet vårt. I første omgang har vi jobbet med forbedring av selve rørleggersøket og fjerning av enkelte flaskehalser. Når alle finjusteringer er på plass vil vi utføre en webundersøkelse blant de som besøker sidene. Finner de det de er på jakt etter? Hva mener de sidene mangler? Hvordan fungerer rammeverket? Annonsering og redaksjonell oppmerksomhet er to elementer i prosjektet som nå styres av NRL alene. Vi viderefører suksessen med digitale bilag, ser på muligheten for å bli mer aktive i aktuelle nettforum og fortsetter å spille inn saker til pressen. Prosjektets hovedoppgave er å fronte rørleggeren som ekspert innenfor sitt område, både når det gjelder valg av løsninger og ved valg av produkter. Dette har vi gjort ved å initiere saker hvor rørleggerens kompetanse kommer til syne. Vi har lært at vi kommer lettere gjennom hvis vi formidler løsninger på hverdagslige problemstillinger, enn ved å fokusere på mer omfattende problemstillinger. Konklusjonen er uansett at rørleggerens kompetanse har fått mer plass i mediebildet og at NRL og Skikkelig rørlegger oppfattes som en troverdig kilde det er verdt å lytte til. I 2013 har hele personer besøkt nettsidene til Skikkeligrørlegger.no. 4 I NRLnytt 1/14 I Per 26.februar 2014 Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS NRLnytt 1/14 I Per 26.februar 2014 I 5

4 Ettertraktede fagskole-ingeniører De første 21 KEM-studentene som fikk overrakt sitt vitnesbyrd på Kuben yrkesarena er ettertraktede i dagens arbeidsmarked. Det er en etterspurt kompetanse som er, og vil bli enda mer ettertraktet, sa Laila Nagelhus, rektor ved Fagskolen i Oslo. Hun åpnet seremonien, der de 21 studentene ved Klima, energi og miljø i bygg (KEM) ved Fagskolen i Oslo etter tre og et halvt år kunne legge et hardt studium bak seg. Studiet er et samarbeidsprosjekt mellom NRL, VKE og VBL og de nyutdannede er kvalifisert til stillinger innen prosjektering, beregning og tegning, samt drift og vedlikehold av VVS-anlegg. Denne kompetansen gjør dem uvurderlige i en hverdag der teknologi blir stadig mer sentralt og det stadig bygges flere passivhus. Så mange bygges at Enova har trukket tilbake den støtten de tidligere ga folk som skulle bygge denne typen bolig. Samfunnsnøkler Fagskoleingeniørene fra KEM er nøklene til å få et samfunn med passive bygg til å fungere optimalt. Tekniske, energibesparende installasjoner krever fagfolk med topp kompetanse som leverer tjenester av topp kvalitet, sa Mats Eriksson, daglig leder og bransjesjef på ventilasjon hos VKE. Statistisk økende behov Det er selvsagt ikke bare på grunn av passivhus at fagskoleingeniørenes kompetanse er ettertraktet. Nina Solli, regiondirektør for Oslo og Akershus i Næringslivets hovedorganisasjon (NHO), viste til statistikker der det kommer tydelig frem at det er størst behov for ansatte med yrkesrettet bachelor eller lavere høyere utdanning i markedet. Det er ingen blindvei å bli rørlegger, elektriker eller blikkenslager. Det er kanskje den tryggeste veien å gå, sa hun i sin tale til studentene. Dere er olympiske mestre KEM-studiet organiseres slik at det fremstår så relevant som mulig i forhold til den hverdagen studentene vil møte i en mellomlederposisjon i bransjen. Det er derfor viktig med gode lærekrefter, og vi benytter nesten utelukkende spesialressurser og forelesere fra næringen, sa KEM-koordinator ved Fagskolen i Oslo, Even Leira. Han understreket at han er stolt av å ha jobbet med de nyutdannede. Dere har brukt like lang tid på denne utdannelsen som en toppidrettsutøver bruker på å forberede seg til OL. I mine øyne er det dere som er de olympiske mestrene, sa han. p TALTE: Bjørn A. Grimsrud (FFV) og Even Leira (FiO) talte til og for de nyutdannede. t NYUTDANNEDE: De 21 KEM-fagskoleingeniørene i 2014-kullet har nettopp fått vitnemålet sitt, og er klare til å tre ut i et arbeidsmarked med mange muligheter. Søking etter vannlekkasjer hvem har ansvaret? NRL har i det siste kommet opp i en del problemstillinger hvor søking etter lekkasjer på ledningsnettet har medført store søkeutgifter for rørlegger som kunden ikke vil betale. Problemet er ofte at kommunen ikke (lenger) har presise kart som viser ledninger og stoppekraner inntegnet. Samtidig har huseier heller ikke store kunnskaper om dette, og gir rørleggeren opplysninger som i ettertid viser seg å ikke stemme. I slike tilfeller er det ofte en møysommelig oppgave å søke seg frem til lekkasjer på nettet. Problemene blir ikke mindre ved at det ligger mange kabler og annet i grunnen som forstyrrer søkingen. Når så regningen for dette arbeidet kommer på bordet, er kunden uvillig til å betale fordi det ble langt dyrere enn forventet samtidig som man mener rørlegger er den profesjonelle part som i dette tilfellet ikke har levert som forventet. Prosesskriv fra advokater bekrefter dette synet på rørleggers antatte rolle. Med dette som utgangspunkt mener vi det er fordelaktig for rørlegger å frasi seg oppdraget med å søke seg frem til lekkasjen og i stedet overlate dette til huseier ved å henvise ham til kommunen eller et søkefirma. Dermed kan rørlegger konsentrere seg om det han kan nemlig å grave seg ned til lekkasjepunktet og reparere ledningen. 6 I NRLnytt 1/14 I Per 26.februar 2014 Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS NRLnytt 1/14 I Per 26.februar 2014 I 7

5 Seks fagskoler tilbyr KEM-utdanning Fagdag Gass I regi av NRL og Energigass Norge ble det 6. februar 2014 avholdt en fagdag gass for 20 deltakere i Oslo. Nyheter i NRL websystem Programmet for fagdagen var: Prosjektering ved hjelp av Norsk Gassnorm basert på det faktum at normen nå er kommet i elektronisk utgave som er enkel å bruke som et prosjekteringsverktøy. Lars Tvedt, TI Norsk Gassenter, gjennomgikk et konkret prosjekt og viste hvordan normen kunne brukes i praksis. Erfaring fra prosjektering av gassanlegg Aktuelle saker ved Tore Woll - Revisjon av NS Hva skjer med nye energiregler? - Den Norske Gasskonferansen - Årsmøte i Energigass Norge Funksjon for overføring av DDV instrukser til Boligmappa Med bakgrunn i økende krav til dokumentasjon utvikles det en egen funksjon for direkte overføring av DDVinstrukser fra NRL websystem til Boligmappa. Når funksjonen er på plass kan bruker overføre DDV-instruksen direkte til Boligmappa uten melloml agring på egen PC. Funksjonen forventes ferdigstilt i løpet av første halvår p KUBEN: Vitnemålsseremonien til fagskoleingeniørene som nettopp er utdannet ved Kuben yrkesarena (Oslo). Etter at Kongsberg etablerte tilbudet for Klima, energi og miljø i bygg (KEM)-utdanning ved Fagskolen Tinius Olsen, tilbyr nå seks skoler fagskolestudiet som gir tittelen fagskoleingeniør-kem. Det årlige behovet for fagskoleingeniører ligger rundt per år. I dag er bransjen på god vei, men det gjenstår fortsatt etablering av flere KEM-studier. Narvik og Tromsø er på trappene og NRL avventer et nytt utspill fra Trondheimsmiljøet. Dessuten ser det ut til å være behov i Østfold og i Møre og Romsdal. Sammen med VKE har NRL et godt samarbeid med fagskolene og lærerne der. Bransjen er også flink til å trå til med lærerkrefter der det trengs. KEM-studiet har fokus på: Faglig (praktisk) ledelse og overordnet systemforståelse. Koordinering og ledelse av praktiske, tekniske utfordringer. Teknisk drift i bygg. Tverrfaglig forståelse (VVS, rør, kulde og ventilasjon, elektro og automasjon). For tiden pågår et utredningsarbeid i regi av både BNL og Norsk Teknologi, bl.a. for å gi fagskolene en sterkere posisjon, statlig finansiering og høyere status. Et utvalg arbeider også med å tilpasse læreplanene til alt det nye som skjer på den tekniske siden i byggene, ikke minst på energiområdet. Sted Ca. antall avgangsstudenter pr. år Studieform/tid Oslo 25 Deltid 3 ½ år Gjøvik 25 Deltid/nett 3 ½ år Grimstad 15 Heltid - 2 år Stavanger 15 Deltid/nett - 3 år Bergen 15 Deltid/nett - 3 år Kongsberg 10 Deltid/nett - 3 år Sum 105 REKRUTTERINGEN ER I RUTE. Antall inngåtte lærekontrakter har økt markant. Rørleggerfaget trenger i overkant av 500 nyutdannede rørleggere hvert år. Takket være opplæringskontorene og en formidabel satsing på rekrutteringsarbeid gjennom alle ledd i bransjen, har rørleggerfaget en betydelig vekst i lærekontrakter i forhold til andre bygg fag. I 2011 var tallet på nye lærekontrakter 468, i 2012 var det 503 og i 2013 ble det tegnet 566 kontrakter. Dette gir god motivasjon for videre og styrket rekrutteringsarbeid. Det er bare å stå på! 1 Deltakerne på Fagdag Gass løste oppgaver rundt hvordan Norsk Gassnorm kan brukes i praksis. 2 Tor Backe (adm. dir., NRL), Tore Woll (sekretariatsleder, Energigass Norge) og Ole Larmerud (teknisk direktør, NRL) diskuterer oppgavene under seminar-workshopen 1 2 Funksjon for overføring av data fra RS kalk/cordel til NRL websystem Med bakgrunn i ønsker fra flere brukere av både NRL websystem og Cordel datasystem starter NRL i samarbeid med Systemkonsult AS og Sensenet utvikling av en funksjon som gjør det mulig å overføre data en bro fra Cordel datasystem til NRL websystem. Test og utprøving av løsningen forventes å starte sommeren Bedrifter som har RS kalk Broen tilpasses på en slik måte at bedrifter som har RS kalk modulen i Cordel datasystem kan overføre opplysninger fra kunderegistret samt eksportere kalkylegrunnlaget i PDF format. Bedrifter som har RS kalk modulen og ordre/prosjektmodulen Bedrifter som i tillegg har ordre/ prosjekt modulen kan i tillegg overføre FDV brosjyrer en flettefunksjon som er i prosjekt/ordre modulen i Cordel i PDF format, samt andre dokumenter som finnes i denne modulen. 8 I NRLnytt 1/14 I Per 26.februar 2014 Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS NRLnytt 1/14 I Per 26.februar 2014 I 9

6 Informasjonsmøter om akkordtariff og lønnssystemer Signingsferden med den reviderte akkordtariffen er i full gang. Kjell Arild Lier fra Rørleggernes fagforening i Oslo og Ole Larmerud fra NRL har hittil vært på besøk i Tønsberg, Bergen, Trondheim, Stavanger, Haugesund, Thorbjørnrud (Oslo) og Skien. Alle samlingene har vært godt besøkt, og det virker som om interessen for akkordtariffen er større enn tidligere. Det er stor enighet om at bransjen bør ha et prestasjonslønnssystem, ikke bare for kalkulasjon, men også for avlønning. Mange peker på at akkordtariffen bør forenkles ytterligere og at spillereglene blir mer håndfaste. Informasjonsmøtene er åpne for begge parter, men hittil har arbeidsgiversiden vært dominerende. De mange, gode tilbakespillene gir godt grunnlag for videre arbeid med lønnssystemet. Forhandlingsutvalgene har tatt mål av seg å møtes mellom de tekniske revisjonene for å drøfte tilbakespillene. Målet er å gjøre akkordtariffen så god og brukervennlig at langt flere tar den i bruk til avlønning. FULLT: Interesserte kursdeltakere får med seg akkordtariffkurs med Ole Larmerud og Kjell Arild Lier i Stavanger. Medlemsmøte for Hallingdalsbedriftene DiBK avklarer om lekkasjestopper i kjøkkenbenk Fire medlemsbedrifter fra Hallingdal møttes på Pers hotell i Gol for kurs i NRL Websystem og orientering om svart arbeid i bransjen 11. og 12. februar. Alle, bortsett fra én medlemsbedrift, oppga å bruke NRL Websystem i det daglige. De mente det blant annet fungerte som en oversiktlig infobase og et oversiktlig prosjektstyringsverktøy. Underveis i kurset gjorde fagsjef i NRL, Oddgeir Tobiassen, klarhet i de spørsmål som kom opp, og Boligmappa ble presen tert for kursdeltakerne. Den høstet i likhet med kurset i sin helhet positive tilbakemeldinger. Svart arbeid en pågående kamp Etter endt websystem-kurs holdt NRLs direktør, Tor Backe, foredrag om svart arbeid i rørleggerbransjen og hvordan dette er en trussel mot et velfungerende miljø for både bransje og kunder. Renovering, oppussing- og tilbyggs(rot)- fradraget var ett av temaene som ble omtalt som en løsning et alternativ som har vekket engasjement i bransjen og som stadig blir mer aktuelt blant politikerne. Blant forbrukerne synes terskelen for å benytte seg av ulovlige rørlegger tjenester fortsatt høy. Vi ser imidlertid en tiltakende økning av svartarbeid både innenfor byggenæringen et problem NRL ser svært alvorlig på, idet dette også kan smitte over på rørleggerfaget. Sosialt med biff Midtveis i kursdagen ble det servert rørleggerbiff i Pers lokaler, i regi av avdelingsleder for NRL Buskerud, Eli Hermine Heyerdahl Eide. Der satt praten og latteren løst, og det er tydelig at det hersker et godt fellesskap mellom medlemsbedriftene i Hallingdal. u KONSENTRASJON: NRL-medlemmene i Hallingdal får i full sving med NRL Web system. De får oppfølging av Eli Hermine Heyerdahl Eide og Oddgeir Tobiassen. Det har vært mange spørsmål om hvordan veiledningsteksten i paragraf 13.20c skal fortolkes etter endringen i fjor sommer. Veiledningsteksten lyder som følger: I boliger og yrkesbygg tas det ofte i bruk produkter som kobles på bygningens faste vanninstallasjon. Dette kan være oppvaskmaskin, is(vann)maskin, kaffemaskin og lignende. Slike produkter inngår ikke i bygnings tekniske installasjoner og reguleres dermed ikke i byggteknisk forskrift. Forskriften gjelder her bygningens vanninstallasjon frem til tilkoblingspunktet for slike produkter. Krav i forskriften må oppfylles uavhengig av om produktet har lekkasjesikring. Vanninstallasjoner skal være sikret mot utilsiktet vannutstrømming. Herunder medregnes rørstuss på tappevann-installasjonen som er tilrettelagt for tilkobling av vannbrukende produkter så som oppvaskmaskin, kaffemaskin og lignende. DiBK har nå kommet med en avklaring: Et plugget avstikk er å betrakte som vannskadesikkert. Forskriftskravet om fuktsikring slår inn der man foretar endringer på byggets faste vanninstallasjon. Dette vil f.eks. gjelde der «pluggingen» fjernes for å koble til en oppvaskmaskin. Med andre ord er det han som monterer oppvaskmaskinen som må montere lekkasjestopperen. Kjøkkenbenk uten oppvaskmaskin og bereder, der kummen har overløp, trenger ikke lekkasjestopper. (Men den bør anbefales!) 10 I NRLnytt 1/14 I Per 26.februar 2014 Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS NRLnytt 1/14 I Per 26.februar 2014 I 11

7 Revisjon av FL-VVS 2001 Hallingtreff møteplassen for alle i VA-sektoren I fjor ble det nedsatt et utvalg som skulle se nærmere på revisjon av bransjens felles salgs- og leveringsvilkår FL-VVS Det var NRLs Entreprenørutvalg som oppnevnte utvalget - eller revisjonskomitéen som besto av Geir Nygård (Imtech AS), Trond Hegge (Caverion AS), Knut Jarle Kvaløy (NRA Øst AS) og Tor Backe (NRL). Komiteen så til en rekke tilsvarende kontrakter og regler da de vurderte dagens salgs- og leveringsvilkår. Blant dem finner vi AA VVS 09, forslag til ny byggevareforordning, NS 8409 Alminnelige kontraktsbestemmelser for kjøp av byggevarer, kjøpsloven av 13. mai 1988 nummer 27 og egne erfaringer. Revisjonskomiteens filosofi bak endringsf orslagene har vært å endre kun det som er absolutt nødvendig; ikke endre det som er bra; vurdere kostnadseffekter ved eventuelle nye klausuler, oppfyllelse av dokumentasjonskrav i henhold til ny lovgivning. Denne lovgivningen rommer for eksempel byggevareforordningen som trådte i kraft 1.januar 2014, REACHdirektivet/ ChemXchange, BREEAM, krav til sertifikat, ID-kort m.m. på byggeplass. For øvrig har man vært svært varsom med klausuler som kan innvirke på konkurransesituasjonen og således stride mot konkurranselovens regler om ulovlig samarbeid. særlig dersom dette er ment å bli et «agreed document» i forhold til VVP og NRF. I sakens anledning er det innhentet en juridisk betenkning fra advokat, dr. juris Inge Kaasen, som har konkludert med at NRLs revisjonsforslag ikke inneholder bestemmelser som reiser konkurranserettslige bekymringer. NRF fikk presentert forslaget i møte med NRLs Entreprenørutvalg den 5. februar 2014 og vil nå se på den i egen organisasjon før man forhåpentligvis kommer i gang med forhandlinger før sommeren p OMVISNING: Konferansedeltakere på omvisning hos Hallingplast i Ål. I januar 2014 ble Hallingtreff arrangert på Geilo for 17. gang. p REVISJONSKOMITEEN: Knut Jarle Kvaløy, Trond Hegge og Geir Nygaard har vurdert FL-VVS Konferansen starter alltid på vei til Geilo med en omvisning og et informasjonsmøte hos Hallingplast i Ål, som er en av de viktigste bidragsyterne til arrangementet. Hallingplast AS er en av Norges største og mest moderne plastprodusenter. Også i år kunne fabrikken vise frem mange nye produkter som for eksempel et synkerør med innlagt blymantel mellom PE-lagene. Etter besøket hos Hallingplast samles 130 deltakere til todagers VA-fagkonferanse på Bardøla Hotell. Her møtes representanter fra kommuner, forskere, rådgivere, entreprenører og produsenter. Rørleggerne er også representert, i år med et titalls deltakere. Første dag var viet PE-rørenes bruksområder og stikkledninger. Andre dag var satt av til No-dig og plenumsdebatt. Flere kommuner har fått øynene opp for at stikkledninger for vann bør legges fra en fordelerkum og utføres som utskiftbare med et rør-i-rør system. Dessuten ble eierforholdet til stikkledningene nok en gang diskutert. Det er enighet blant de fleste om at stikkledningene, på samme måte som annen infrastruktur til huset, bør være kommunens eiendom og ansvar. Men det er langt fra ord til handling. Kun noen få kommuner, deriblant Stavanger, har overtatt stikkledningene fra hovedledningsnettet til innenfor eiendomsgrensen. Også i år var det flere leverandører som viste frem siste nyheter på godt besøkte stands. Thorbjørnrud samlingssted for nye ideer og gode debatter NRLs Avdeling Oslo og omegn inviterer bedriftsledere, prosjektledere, baser og andre aktuelle medarbeidere til årlige samlinger på Thorbjørnrud i Jevnaker. Konferansen starter alltid på vei til Geilo med en omvisning og et informasjonsmøte hos Hallingplast i Ål, som er en av de viktigste bidragsyterne til arrangementet. Hallingplast AS er en av Norges største og mest moderne plastprodusenter. Også i år kunne fabrikken vise frem mange nye produkter som fvar det flere leverandører som viste frem siste nyheter på godt besøkte stands. p SEMINAR: Juridiske feller ved kontraktsinngåelse og gjennomføring av entrepriser var ett av seminartemaene. p SOSIALT: Deltakerne fikk både faglige og sosiale inputs under seminaret på Torbjørnrud i Jevnaker. t ENGASJERTE: Rune Kortsen var en av foredragsholderne som engasjerte deltakerne på Torbjørnrud-seminaret. 12 I NRLnytt 1/14 I Per 26.februar 2014 Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS NRLnytt 1/14 I Per 26.februar 2014 I 13

8 Dokumentasjon avgjørende for boligtaksten fra 2015 p PASS PÅ: Tor Backe råder alle som bygger eller pusser opp til å ta vare på dokumentasjon av alt rørleggerarbeid. Nye takseringsregler fra 2015 stiller strengere krav til dokumentasjon av boligens tilstand. Uten dokumentasjon på arbeider som er utført vil boligen i beste fall kunne få en tilstandsgrad 2 på en skala fra 0 til 3 (der 0 er best). Dokumentasjon blir særlig viktig for såkalte skjulte bygningsdeler som for eksempel membran og skjult røropplegg. Har man ikke dokumentasjon på at arbeidene er håndverksmessig utført, vil man ikke kunne få full score på tilstandsrapporten, sier Tor Backe, administrerende direktør i NRL. At det igjen vil gi utslag på taksten ligger i kortene. Norsk Standard (NS) angir minimumskrav for hva en teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig skal inneholde. Målet med endringene er å forbedre dagens tilstandsrapporter slik at de inneholder utfyllende informasjon om boligens kvaliteter og mangler, og hvilke utbedringer som eventuelt bør gjennomføres. Sammensatt komité Den nye standarden gjelder fra 1. januar 2015 og får fire grader (fra 0 til 3). Tilstandsgradene går fra tilstandsgrad (TG) 0 = ingen avik, TG 1 = mindre eller moderate avvik, TG 2 = Vesentlige avvik, TG til 3 = stort eller alvorlig avvik. Den nye standarden er utarbeidet av en bredt sammensatt komite bestående av representanter fra myndigheter, takstbransjen, eiendomsmeglere, eierskifteforsikringer med flere. Avklar krav om dokumentasjon ved innhenting av tilbud VVS og forbrukernettstedet skikkeligrørlegger.no, anbefaler dem som har planer om å pusse opp badet å spesifisere krav om dokumentasjon allerede ved innhenting av tilbud. Du har faktisk krav på å få dokumentasjon på hva som er gjort, hvilke produkter som er benyttet og hva som kreves av vedlikehold når du kjøper VVS-tjenester. Vi oppfordrer alle til å be om dette og at det settes som et krav for leveransen, sier Backe. Fordelene ved dokumentasjon er flere, og ikke bare knyttet til salg. Først og fremst får du en dokumentasjon på at du har fått levert det du har bestilt. Du får også vite hvordan anlegget bør vedlikeholdes og ved en reparasjon eller skade, blir også jobben enklere fordi man har oversikt over produkter og deler som er benyttet. Denne pressemeldingen har fått bred dekning i februar. NRK radio, NRK.no, Aftenposten, Bergens Tidende, Fædrelandsvennen og Stavanger Aftenblad har alle laget oppslag om saken. NRL satser på internkommunikasjon Siden 2007 har Norske Rørleggerbedrifters Landsforening - VVS (NRL) jobbet aktivt med å øke bransjens synlighet for publikum. Dette har ført til økt oppmerksomhet om rørleggers kompetanse blant eksterne målgrupper. Organisasjonen ser nå behovet for å styrke kommunikasjonen også internt i bransjen. I den anledning er Randi Helen Nodeland (28) ansatt som ny kommunikasjonsrådgiver fra 3. februar Nodeland har flere års bakgrunn som journalist i avisen Østlendingen og nettstedet Hun har også fungert som PR-ansvarlig for bedriften Elverum Takservice AS i tre år. Randi Helen har en mastergrad i medievitenskap fra Universitetet i Oslo (2013), bachelor i kommunikasjon fra Universi tetet i Agder (2008) og studerte TV-produksjon ved Montclair State University (2009) i New Jersey, USA. Jeg ser frem til å jobbe med internkommunikasjon hos NRL, og å være med på å synliggjøre organisasjonen for medlemmer og offentlighet, sier Nodeland. Ansvarsområdene hennes strekker seg fra samarbeid med fagpressen og drift og utvikling av til utarbeidelse av blant annet årsberetning, nyhetsbrev og NRLnytt. I perioder skal hun også avlaste kommunikasjonssjef Tirill Ilebekk Hansen. Vi er veldig glad for å ha fått Randi Helen med på laget, og gleder oss til å kunne styrke dialogen med medlemsbedrifter, samarbeidspartnere og fagpressen, forteller Ilebekk Hansen. I 2014 vil vi utarbeide en egen strategi for internkommunikasjon som vi håper vil komme våre nær 700 medlemsbedrifter til gode, avslutter Ilebekk Hansen. q NYANSATT: Randi Helen Nodeland (28) Uklare krav til vannskadesikring av næringsbygg Reglene i TEK10 om sikring av bygg mot vannskader, gjelder selvsagt alle typer bygg. Men reglene er utarbeidet med tanke på boliger. Etter at NRL fikk aksept for bransjens tolkning av kravene til automatiske lekkasjestoppere i boliger, har praktiseringen for boliger blitt noe enklere. De fleste foretak er nå klar over hvor lekkasjestoppere skal monteres for å oppfylle forskriftets krav. Verre er det med næringsbygg. Store toalettavdelinger, sjakter og ulike nedforinger og himlinger skaper stor forvirring og uklare kontrakts- og ansvarsforhold. NRL har etterlyst en konkretisering med eksempler på hvordan kravene til vannskadesikkerhet skal løses med tanke på næringsbygg, både overfor SINTEF Byggforsk og DiBK. Men kvernen maler utrolig langsomt.. To år er gått siden første forespørsel ble gjort. Ennå er det få avklaringer på viktige utfordringer som bedriftene står overfor på nesten hvert eneste prosjekt. For å lette litt på trykket, utarbeidet NRL et forslag til en matrise for bruk av lekkasjestoppere i næringsbygg. Arbeidet føres videre av arbeidsgruppen som DiBK har oppnevnt for revisjon av TEK10 for innvendig sanitæranlegg 14 I NRLnytt 1/14 I Per 26.februar 2014 Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS NRLnytt 1/14 I Per 26.februar 2014 I 15

9 Fortsatt jubileumsbøker igjen NRLs 100-årsjubileumsbok er stadig populær, men vi har fremdeles noen eksemplarer igjen. Kan dette være akkurat hva dine medarbeidere eller samarbeidspartnere trenger for å komplettere sin bokhylle? Kunsten å temme vannet norske rørleggerbedrifters landsforening vvs 100 år Kunsten å temme vannet norske rørleggerbedrifters landsforening vvs 100 år Situasjonsrapport utgis 5 ganger årlig av Omslagsfoto: Schrøder / Sverresborg Trøndelag Folkemuseum Gjennom 440 bilderike sider får vi et unikt og sammensatt innblikk i norske rørleggerbedrifters, rørleggeres og organisasjonen NRLs historie gjennom de siste 100 årene. Verden så ganske annerledes ut da Rørlæggerbedriftenes Landssammenslutning ble etablert i 1913, og organisasjonens viktigste oppgave den gang var å samle bransjen og lage felles fornuftige spilleregler i et kaotisk marked. Arbeidsgiversiden skulle styrkes for å møte en sterk arbeiderbevegelse som en likeverdig motpart. I dag er fortsatt dette viktige oppgaver, men NRL har - i likhet med samfunnet gått gjennom en betydelig endring, og jobber like mye rettet mot aktører utenfor bransjen som internt. Boken er ført i forfatter og dramatiker Kjell Kristensens elegante penn. Fridtjof Nansens vei 19 Pb Majorstuen, 0305 Oslo Telefon E-post: Redaksjonen avsluttet 26. februar 2014 Trykk: Flisa Trykk AS Opplag: 800 Ved etterrykk ønskes oppgivelse av kilde 16 I NRLnytt 1/14 I Per 26.februar 2014 Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS

For bransjens beste 1

For bransjens beste 1 For bransjens beste 1 Vi jobber for bransjens beste Tor Backe Adm. direktør Adm.leder sekretariatet Sekretær GF og styre Juridisk fagansvarlig Næringspolitikk NHO, BNL og GCI UICP NRLs avdelinger Tirill

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 Brødrene Dahl As Tor Arne Vågø Dagens tekst. Litt om Brødrene Dahl AS Tidsperspektiv på renovering av gamle anlegg 100-150 års horisont på nye VA-anlegg Krav til samarbeidspartnere

Detaljer

Strategi. for lavenergiprogrammet

Strategi. for lavenergiprogrammet 2013 2015 Strategi for lavenergiprogrammet Papirbredden 2. Foto: FutureBuilt strategi 2013-2015 Bakgrunn Lavenergiprogrammet ble etablert i 2007 og har siden starten jobbet med mange ulike prosjekter som

Detaljer

Rådgiverkonferanse - Oppland Lillehammer 5. februar 2013

Rådgiverkonferanse - Oppland Lillehammer 5. februar 2013 Rådgiverkonferanse - Oppland Lillehammer 5. februar 2013 Jørgen Leegaard direktør kompetansepolitikk, utdanning og rekruttering Byggenæringens Landsforening - BNL BNL 13 bransjeforeninger Rundt 4 000 medlemsbedrifter

Detaljer

Kurs i prosjektering og bygging av passivhus. Tema: Innledning

Kurs i prosjektering og bygging av passivhus. Tema: Innledning Kurs i prosjektering og bygging av passivhus Tema: Innledning Kurs i prosjektering og bygging av passivhus Tema: Innledning Kurs i prosjektering og bygging av passivhus 2 Innhold Kursets tema Bakgrunn

Detaljer

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring.

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. UDIR. nov. 2015 Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. 04.12.2015 Jonny H Olsen Byggopp 10 kontor i kongeriket Byggopp Hålogaland Nordland, Troms og Finnmark Byggopp, Møre og

Detaljer

Lavenergiprogrammet og deltagende organisasjoner i programmet, må søke å koordinere sine aktiviteter for høyest mulig resultatoppnåelse.

Lavenergiprogrammet og deltagende organisasjoner i programmet, må søke å koordinere sine aktiviteter for høyest mulig resultatoppnåelse. Handlingsplan 2015: Handlingsplanen bygger på strategien for 2013 2015 der overordnet mål er å heve kompetansen om energieffektivisering og energiomlegging hos den profesjonelle delen av byggenæringen.

Detaljer

Så enkelt er det å ta inn lærlinger!

Så enkelt er det å ta inn lærlinger! 1 Bli godkjent lærebedrift 2 Finn lærlingen du ønsker 3 Inngå kontrakt og start med en lærling Kulde- og varmepumpemontør Så enkelt er det å ta inn lærlinger! Kulde- og varmepumpebransjen trenger fler

Detaljer

Rehabilitering Ombygging Tilbygg Nybygg

Rehabilitering Ombygging Tilbygg Nybygg Rehabilitering Ombygging Tilbygg Nybygg Utfordringer og løsninger i byggeprosessen Foto: Byggeindustrien Utfordringer Byggeprosjekter skal planlegges, prosjekteres og gjennomføres på en slik måte at resultatet

Detaljer

Studentuttalelser KEM

Studentuttalelser KEM Studentuttalelser KEM studenter Andreas Sørum Oslo Uteksaminert: 2011 Imtech-Prosjekt, Oslo Prosjektleder-assistent Sørlandets Jeg ønsket meg mer utdanning, og besøkte en venn av meg som gikk 1 året. Var

Detaljer

Automatiske vannstoppere

Automatiske vannstoppere WaterGuard Automatiske vannstoppere Sintef godkjent Tilfredstiller nye TEK 10 forskrifter Norges ledende leverandør av vannstoppere Godkjent hos forsikringsselskapene Kan integreres med boligalarm Unngå

Detaljer

KUBEN YRKESARENA. Samarbeidsplattform. Kuben kurs- og teknologisenter (KKT) og referansegruppen. [Prosjektleder Ingunn Marie Eide, 2013-10-31]

KUBEN YRKESARENA. Samarbeidsplattform. Kuben kurs- og teknologisenter (KKT) og referansegruppen. [Prosjektleder Ingunn Marie Eide, 2013-10-31] KUBEN YRKESARENA Samarbeidsplattform Kuben kurs- og teknologisenter (KKT) og referansegruppen [Prosjektleder Ingunn Marie Eide, 2013-10-31] 1 SAMARBEIDSPLATTFORM INKL STYRINGSSTRUKTUR OG MANDAT Visjon

Detaljer

Automatisk vannstopper

Automatisk vannstopper WaterGuard Automatisk vannstopper Sintef godkjent Tilfredstiller nye TEK 10 forskrifter Norges ledende leverandør av vannstoppere Godkjent hos forsikringselskapene Mulighet for integrering med boligalarm

Detaljer

Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser

Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser til IKF skolene (Tilsvarende rundskriv sendes til IF skolene) IKF Rundskriv 11 2009 Oslo, 6. november 2009 Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser Fjorårets bilag i Aftenposten var

Detaljer

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Til behandling på SKUPs årsmøte 20. mars 2015 Visjon og målsetting Stiftelsens formål er å inspirere til undersøkende journalistikk.

Detaljer

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold Næringslivets hovedorganisasjon NHO i Østfold Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 22 300 medlemmer og 546 000 årsverk i medlemsbedriftene foto: Olav Heggø En del av et større

Detaljer

Lekkasjestoppere og vannskadesikring - siste nytt og forholdet til TEK 10 - v/ole Larmerud NRL-S

Lekkasjestoppere og vannskadesikring - siste nytt og forholdet til TEK 10 - v/ole Larmerud NRL-S Lekkasjestoppere og vannskadesikring - siste nytt og forholdet til TEK 10 - v/ole Larmerud NRL-S 1 Vannskadesikring Boligbygg Stort sett forstålige regler Les reglene nøye og ikke stol på alt som blir

Detaljer

2014 på topp i byggenæringen

2014 på topp i byggenæringen 2014 på topp i byggenæringen En samlet næring 2014 har vært et svært spennende år hvor samarbeid på tvers av næringen og organisasjoner har gitt gode resultater. Et bredt sammensatt utvalg fra næringen

Detaljer

Automatiske vannstoppere

Automatiske vannstoppere Sintef godkjent Tilfredstiller nye TEK 10 forskrifter Norges ledende leverandør av vannstoppere Godkjent hos forsikringsselskapene Kan integreres med boligalarm Automatiske vannstoppere Unngå fuktige overraskelser

Detaljer

Regler for anskaffelser til bygg og anlegg ved anbudskonkurranser

Regler for anskaffelser til bygg og anlegg ved anbudskonkurranser Norsk Standard NS 8400 1. utgave september 2005 ICS 91.010.20 Språk: Norsk Regler for anskaffelser til bygg og anlegg ved anbudskonkurranser Procurement rules for building and civil engineering works by

Detaljer

NS 3450 Konkurransegrunnlag for bygg og anlegg - Redigering og innhold

NS 3450 Konkurransegrunnlag for bygg og anlegg - Redigering og innhold Bygg- og anleggsanskaffelser 2014 16. oktober 2014 NS 3450 Konkurransegrunnlag for bygg og anlegg - Redigering og innhold Morten Lund, Standard Norge NS 3450 sin plass i forhold til andre standarder i

Detaljer

KEM Driftskonferansen 2008 www.nrl.no

KEM Driftskonferansen 2008 www.nrl.no SERVICE- OG FAGTEKNIKERUTDANNING KEM Driftskonferansen 2008 www.nrl.no Av Ole Larmerud Norske Rørleggerbedrifters Landsforening - VVS 1 NY FAGSKOLE NY, FORMELL UTDANNING AV SERVICETEKNIKERE SOM EN DEL

Detaljer

Et voksende næringsliv i nord trenger rett kompetanse. Regiondirektør i NHO Finnmark Marit Helene Pedersen Nordkalottkonferens, Kiruna 23.8.

Et voksende næringsliv i nord trenger rett kompetanse. Regiondirektør i NHO Finnmark Marit Helene Pedersen Nordkalottkonferens, Kiruna 23.8. Et voksende næringsliv i nord trenger rett kompetanse Regiondirektør i NHO Finnmark Marit Helene Pedersen Nordkalottkonferens, Kiruna 23.8.2014 Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter

Detaljer

Næringsliv i skolen 20.06.2014. Merethe Storødegård, NHO Trøndelag

Næringsliv i skolen 20.06.2014. Merethe Storødegård, NHO Trøndelag Næringsliv i skolen 20.06.2014 Merethe Storødegård, NHO Trøndelag Våre landsforeninger NHO-bedriftenes politiske prioriteringer Hvilke rammebetingelser mener du er viktigst at NHO prioriterer? -Lavere

Detaljer

Utmaningar för entreprenörer som vill bygga skadesäkert. Tom Farstad, AF-gruppen Norge

Utmaningar för entreprenörer som vill bygga skadesäkert. Tom Farstad, AF-gruppen Norge Utmaningar för entreprenörer som vill bygga skadesäkert Tom Farstad, AF-gruppen Norge Dette er AF Gruppen Entreprenør- og industrikonsern: Anlegg Bygg Eiendom Miljø Energi Omsetning i 2012 på 9.8 MRD Resultat

Detaljer

Kurskalender Høsten 2016

Kurskalender Høsten 2016 Kurskalender Høsten 2016 Entreprenørskolens kurstilbud Se også Kursoversikt Entreprisekontrakter kurs i entreprise- og underentreprisekontrakter. Utførelsesentrepriser NS 8405/15 og NS 8406/16 Juridiske

Detaljer

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 Innledning BIBSYS Kommunikasjonsstrategi gir de overordnede føringene for hvordan forvaltningsorganet skal utøve sin kommunikasjonsvirksomhet. Målgruppen for BIBSYS

Detaljer

Referat fra årsmøte i forum for friluftslivsfag i høyere utdanning. Sogndal 6. januar 2016

Referat fra årsmøte i forum for friluftslivsfag i høyere utdanning. Sogndal 6. januar 2016 Referat fra årsmøte i forum for friluftslivsfag i høyere utdanning. Sogndal 6. januar 2016 Møteleder: Thomas Vold Referent: Cecilie Harr Moen Tilstede: 22 medlemmer (av totalt 29 fremmøtte på seminaret).

Detaljer

NYHETSBREV - AUGUST OG SEPTEMBER

NYHETSBREV - AUGUST OG SEPTEMBER NYHETSBREV - AUGUST OG SEPTEMBER Hva har skjedd? Velkommen til TENKs første nyhetsbrev dette skoleåret. Hvis du er interessert i hva som foregår i organisasjonen vår, les gjerne videre! PANGSTARTSKVELD

Detaljer

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 INFORMASJON... 3 5 ADMINISTRASJON... 4 6 PROSJEKTER/PROSJEKTGRUPPER... 4 7 KURS... 4 8 TAVLESKOLEN... 4 9 ELIADEN... 5 10 ØKONOMI... 5 11 FREMTIDEN...5

Detaljer

DISTRIKTSKONTORENE PÅ NETT OG MOBIL SAMMENLIGNET MED LOKALE AKTØRER. NRK November 2014

DISTRIKTSKONTORENE PÅ NETT OG MOBIL SAMMENLIGNET MED LOKALE AKTØRER. NRK November 2014 DISTRIKTSKONTORENE PÅ NETT OG MOBIL SAMMENLIGNET MED LOKALE AKTØRER NRK November 2014 Fra hele landet til hele landet NRK har 13 distriktskontorer landet rundt. Disse kontorene har igjen små og større

Detaljer

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent Organisert som en forening. Styret: Leder Anne Lise Finsrud; Karrieretjenesten,

Detaljer

NRLnytt JUNI. GJENNOMTENKT VALG: Etter ett år i tenkeboksen, stemte NRLs medlemmer for å skifte navn til Rørentreprenørene Norge.

NRLnytt JUNI. GJENNOMTENKT VALG: Etter ett år i tenkeboksen, stemte NRLs medlemmer for å skifte navn til Rørentreprenørene Norge. EN SITUASJONSRAPPORT FRA NORSKE RØRLEGGERBEDRIFTERS LANDSFORENING VVS NRLnytt JUNI 3 14 MARS 2014 NRL blir Rørentreprenørene Norge GJENNOMTENKT VALG: Etter ett år i tenkeboksen, stemte NRLs medlemmer for

Detaljer

Tematikk og prioriteringer

Tematikk og prioriteringer Strategi 2011-2014 Tematikk og prioriteringer FNs arbeid for fred og sikkerhet, menneskerettigheter og utvikling er FN-sambandets satsningsområder. I den neste fireårsperioden vil FN-sambandet prioritere:

Detaljer

Privatmarkedet i byggenæringen

Privatmarkedet i byggenæringen Privatmarkedet i byggenæringen - Spørreundersøkelse blant medlemsbedrifter i Byggenæringens Landsforening og Norsk Teknologi Rolf K. Andersen, Line Eldring & Johan Røed Steen Fafo, 28. august 2013 1 Innhold

Detaljer

Vedrørende: Høringsuttalelse fra Filmkraft Rogaland til Utredning av insentivordninger for film- og tv-produksjon

Vedrørende: Høringsuttalelse fra Filmkraft Rogaland til Utredning av insentivordninger for film- og tv-produksjon Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 Oslo Stavanger, 6. august 2014 Vedrørende: Høringsuttalelse fra Filmkraft Rogaland til Utredning av insentivordninger for film- og tv-produksjon Rogaland Filmkommisjon/Filmkraft

Detaljer

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold Næringslivets hovedorganisasjon NHO i Østfold Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 22 300 medlemmer og 546 000 årsverk i medlemsbedriftene foto: Olav Heggø En del av et større

Detaljer

Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi

Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi 1. Innledning Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi skal være et styringsverktøy for å oppnå rådets kommunikasjonsmål. Vår kommunikasjon bygger på vår

Detaljer

Fagopplæring av voksne. Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland

Fagopplæring av voksne. Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland Fagopplæring av voksne Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland I denne veilederen ønsker vi å gi litt informasjon om hvordan voksenopplæringen er organisert i Matbransjens Opplæringskontor.

Detaljer

Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015)

Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015) Arbeids- og sosialkomitéen Stortinget 0026 Oslo Org. nr. 966251808 J.nr. 282/15/AP/- Ark.0.590 18.5.2015 Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015) Vi viser til den pågående

Detaljer

Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon

Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon Norsk Redaktørforening Styremøte 2013-06-11 AJ Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon Norsk Journalistlag (NJ) tok i april initiativet til et møte mellom de ulike medieorganisasjonene,

Detaljer

MØTEREFERAT. Nr Sak Ansvarlig

MØTEREFERAT. Nr Sak Ansvarlig MØTEREFERAT Dato: Tid: 23-24. oktober Sted: Radisson Blu Møte nr: 2-2013 2013 Gardermoen Møtetype: Oldermannsmøte med utvalg Til stede: Walter Karppinen, Atle Skikstein, Lisbeth Schjelde, Kjell Heggernæs,

Detaljer

ROGALAND Jan Håvard Hatteland

ROGALAND Jan Håvard Hatteland Foto: Jo Michael ROGALAND Jan Håvard Hatteland REGIONKONFERANSE 21. MARS 2013- NHO Logistikk og Transport 1 Rapport fra Rogaland mars 2013 1. Foreningssaker 2. Markedet kunder og konkurrenter 3. Infrastruktur

Detaljer

ørsenteret rødberg a.s

ørsenteret rødberg a.s www.bn-bygg.no BN Bygg AS Totalentreprenør BN Bygg AS er en lokal bedrift som leverer snekkerog tømmerarbeid i kommunene Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal. Bedriften ble etablert i 1992, og er en totalentreprenør

Detaljer

Vannskadesikre og tilgjengelige installasjoner i bygninger. NBS vannskader Seminar 8.oktober i Reykjavik Oddvar Stensrød, Gjensidige

Vannskadesikre og tilgjengelige installasjoner i bygninger. NBS vannskader Seminar 8.oktober i Reykjavik Oddvar Stensrød, Gjensidige Vannskadesikre og tilgjengelige installasjoner i bygninger NBS vannskader Seminar 8.oktober i Reykjavik Oddvar Stensrød, Gjensidige Vannskadesikre installasjoner Stikkord Vannskadesikre installasjoner,

Detaljer

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Den naturlige skolesekken 2012 Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Men først Ny versjon av nettstedet til Forumet: Vil ligge på forsiden til nettstedet dirnat.no Vil trolig bli lansert i oktober

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE 2004, NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND

REFERAT ÅRSMØTE 2004, NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND Norges Modell Speed Båt Forbund Side 1 av 8 REFERAT ÅRSMØTE 2004, NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND Sted: Grand Hotel Tønsberg Dato: 21 Februar 2004 Tilstede: Formann: Kjell Gunnar Noddeland (KGN) Sekretær:

Detaljer

Organisering av lærlinger i Helse Nord

Organisering av lærlinger i Helse Nord Møtedato: 19. desember 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tove C. Kristensen, 75 51 29 00 Bodø, 7.12.2012 Styresak 153-2012 Organisering av lærlinger i Helse Nord Formål/sammendrag I prosjektplanen

Detaljer

Kontraktsmodeller 25.02.09

Kontraktsmodeller 25.02.09 Kontraktsmodeller 25.02.09 Agenda Litt om Nettpartner Hensikten med kontrakter Hvilke kontrakter bruker Nettpartner? Utfordringer Hva gjør andre offentlige virksomheter? Fredrikstad Energi AS Fredrikstad

Detaljer

Hvor er Norsk Gassnorm om 10 år?

Hvor er Norsk Gassnorm om 10 år? Hvor er Norsk Gassnorm om 10 år? Den 3. Norske Gasskonferansen 25. mars 2015 Stig Lima Styreleder Norsk Gassnorm Norsk Gassnorm - historikk Norsk Gassnorm eies av de 7 selskapene som utarbeidet normen

Detaljer

Sykepleierstillinger i Norge 1. Kvartal 2014

Sykepleierstillinger i Norge 1. Kvartal 2014 Sykepleierstillinger i Norge Bakgrunn og metode På oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund har InterMedium foretatt en analyse av utlyste sykepleierstillinger i norske, trykte medier. Analysen tar utgangspunkt

Detaljer

1. Er din bedrift medlem av Byggenæringens Landsforening (BNL) eller Norsk Teknologi?

1. Er din bedrift medlem av Byggenæringens Landsforening (BNL) eller Norsk Teknologi? VEDLEGG 1 Spørreskjema bedrifter Privatmarkedet 1. Er din bedrift medlem av Byggenæringens Landsforening (BNL) eller Norsk Teknologi? 1. BNL 2. Norsk Teknologi HVIS 1 PÅ SPØRSMÅL 1 2. Hvilken bransjeforening

Detaljer

Fag styrker Tekna. Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård

Fag styrker Tekna. Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård Fag styrker Tekna Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård Fag er viktig del av Tekna Var grunnlaget for foreningen fra opprettelsen Er i dag en hovedpilar sammen med lønnssiden Har

Detaljer

MEDLEMSFORDELER I NHO REISELIV GODE GRUNNER TIL Å MELDE BEDRIFTEN DIN INN I NHO REISELIV

MEDLEMSFORDELER I NHO REISELIV GODE GRUNNER TIL Å MELDE BEDRIFTEN DIN INN I NHO REISELIV MEDLEMSFORDELER I NHO REISELIV 13 GODE GRUNNER TIL Å MELDE BEDRIFTEN DIN INN I NHO REISELIV 2 VÅRE MEDLEMSBEDRIFTER 3 NHO Reiseliv er den største arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for reiselivet i

Detaljer

Advokatforsikring Bedrift. Ny medlemsfordel i Rørentreprenørene Norge. Advokatforsikring Bedrift leveres av. for Rørentreprenørene Norge

Advokatforsikring Bedrift. Ny medlemsfordel i Rørentreprenørene Norge. Advokatforsikring Bedrift leveres av. for Rørentreprenørene Norge leveres av Ny medlemsfordel i Rørentreprenørene Norge Eksklusiv avtale om rettshjelpsforsikring Oppstart 1. januar 2016 Styret i Rørentreprenørene Norge har nylig vedtatt en strategiplan. Et av foreningens

Detaljer

Forenkler VVS-hverdagen

Forenkler VVS-hverdagen Page 1 of 5 Hjem Forenkler VVS-hverdagen Illustrasjonsbilde Når en rørlegger nå handler hos Ahlsell, Brødrene Dahl eller Heidenreich, vil produktdokumentasjon automatisk leveres i et byggeprosjekt, registrert

Detaljer

VTF Vedtekter. 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum

VTF Vedtekter. 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum VTF Vedtekter 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum VTF (Vassdragsteknisk Forum) er et faglig servicetilbud for Vassdragsteknisk Ansvarlige (VTA) og for personer som har Vassdragsfaglige arbeidsoppgaver.

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

Kurs som virker KURS I STUDIEFORBUND GIR. Høyt faglig nivå og godt læringsutbytte. Trivsel i godt læringsmiljø. Motivasjon for videre læring

Kurs som virker KURS I STUDIEFORBUND GIR. Høyt faglig nivå og godt læringsutbytte. Trivsel i godt læringsmiljø. Motivasjon for videre læring Utdrag fra forskningsrapporten En ordning, et mangfold av løsninger (2014) KURS I STUDIEFORBUND GIR Høyt faglig nivå og godt læringsutbytte Trivsel i godt læringsmiljø Foto: vofo.no Motivasjon for videre

Detaljer

Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg

Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg Kvantitativ undersøkelse gjennomført for Utdanning.no Oslo, januar 2010 Om undersøkelsen Det er gjennomført 1000 intervjuer med et landsdekkende og representativt

Detaljer

IKT-standard for skolene i Telemark fylkeskommune Addendum 2014-06-20 til styringsdokument 01/2013

IKT-standard for skolene i Telemark fylkeskommune Addendum 2014-06-20 til styringsdokument 01/2013 IKT-standard for skolene i Telemark fylkeskommune Addendum 2014-06-20 til styringsdokument 01/2013 Innhold Innledning..... 3 IKT-standard for skolene i Telemark fylkeskommune. 4 Kommentarer til endringer

Detaljer

Oslo 6.10.11. Søknadsplikt for våtromsarbeider når inntreffer det?

Oslo 6.10.11. Søknadsplikt for våtromsarbeider når inntreffer det? Oslo 6.10.11 Søknadsplikt for våtromsarbeider når inntreffer det? Søknadsplikt og ansvarsrett for våtrom Oppføring av nytt våtrom er søknadspliktig med krav til ansvarlige foretak for søknad, prosjektering,

Detaljer

Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA. Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010

Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA. Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010 Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010 1 Deltagerliste hotell buss m.v.. Sjekk om alt stemmer mht avkryssing på deltagerlista i forhold

Detaljer

Rekruttering Treteknikk Bakgrunnen for prosjektet:

Rekruttering Treteknikk Bakgrunnen for prosjektet: Rekruttering Treteknikk Bakgrunnen for prosjektet: Trevare og trelastbransjene i Hedmark er en betydelig samfunnsaktør med ca. 3200 årsverk og en samlet omsetning på ca. 4 mrd. Gjennomsnittsalderen på

Detaljer

Kjøp eller salg av bolig er en stor beslutning. Det er knyttet til trivsel, livsstil, sosiale forhold og - ikke minst - økonomi.

Kjøp eller salg av bolig er en stor beslutning. Det er knyttet til trivsel, livsstil, sosiale forhold og - ikke minst - økonomi. BOLIGHANDEL Kjøp eller salg av bolig er en stor beslutning. Det er knyttet til trivsel, livsstil, sosiale forhold og - ikke minst - økonomi. Det er også tradisjon for å eie sin egen bolig og de fleste

Detaljer

Vekslingsmodellene i Oslo

Vekslingsmodellene i Oslo Avdeling for fagopplæring Vekslingsmodellene i Oslo Nasjonal nettverkssamling 13.-14. oktober 2014 Anita Tjelta prosjektleder Avdeling for fagopplæring Kjell Ove Hauge rektor Kuben videregående Kirsti

Detaljer

NELFOs mål og strategier

NELFOs mål og strategier NELFOs mål og strategier 2014 2015 Nye utfordringer gir nye muligheter NELFOs strategier for 2014 2015 sammenfaller med at Norge har fått et nytt politisk flertall på plass. Det gir oss nye muligheter,

Detaljer

Kommunale Kanaler. - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler. www.areca.no 24.11.2010

Kommunale Kanaler. - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler. www.areca.no 24.11.2010 Kommunale Kanaler - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler 24.11.2010 www.areca.no Sammendrag Kommunale Kanaler 2010 Undersøkelsen Kommunale Kanaler er gjennomført i september/oktober 2010.

Detaljer

Protokoll i sak 703/2013. for. Boligtvistnemnda 05.11.13

Protokoll i sak 703/2013. for. Boligtvistnemnda 05.11.13 Protokoll i sak 703/2013 for Boligtvistnemnda 05.11.13 Saken gjelder: Reklamasjon høyder på klosett ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Kontrakten mellom partene er ikke fremlagt

Detaljer

Mediepresentasjon 2014

Mediepresentasjon 2014 Mediepresentasjon 2014 Fakta om Teknisk Ukeblad Media Teknisk Ukeblad er Norges viktigste magasin og nettsted innen teknologi og næringsliv Teknisk Ukeblad har 302.000 lesere pr. utgave 79 000 ledere leser

Detaljer

Vurderer du en fremtid i medie bransjen?

Vurderer du en fremtid i medie bransjen? Vurderer du en fremtid i medie bransjen? Vurderer du en fremtid i mediebransjen? Hvis svaret er ja, kan lærlingordningen være noe for deg! På nettstedet medielarling.no finner du all den informasjon du

Detaljer

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA P R O S J E K T P L A N 1.0 MÅL OG RAMMER 1.1 BAKGRUNN Fjellregionsamarbeidet fikk 9. mai tilsagn på et prosjekt

Detaljer

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Publisert fra 10.11.2010 til 05.01.2011 513 respondenter (513 unike) 1. Mann / Kvinne 1 Mann 89,1 % 457 2 Kvinne 10,9 % 56 1 2. Alder 1 Under 20 0,8 % 4 2 20-25 37,4

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

Mamma fylte 10 år - og endte reisen! Vi lanserer nytt magasin 9. februar! mange er blitt lei av den rosa «mammalykkeboblen»!

Mamma fylte 10 år - og endte reisen! Vi lanserer nytt magasin 9. februar! mange er blitt lei av den rosa «mammalykkeboblen»! Månedsmagasiner Agenda Bakgrunn for lansering Redaksjonelt konsept Målgruppe Redaktør Form og utrykk Markedsføring Potensielle annonsører Suksessfaktorer i lese-/annonsørmarkedet Mamma fylte 10 år - og

Detaljer

Dagens unge, regionens fremtid

Dagens unge, regionens fremtid Drivkraft UNGDOM Dagens unge, regionens fremtid I fremtiden blir kampen om de gode hodene stadig hardere. Dagens unge har hele verden som lekegrind når de skal velge karriere. I dag har regionen vår en

Detaljer

Å starte med hasjavvenning-i fremgang og motgang

Å starte med hasjavvenning-i fremgang og motgang Å starte med hasjavvenning-i fremgang og motgang -Min oppvåkning, reisen ut av tåka. Startet med en hellig overbevisning om at hasj var bra for meg. Begynte i RIO mens jeg enda røkte hasj. Fikk tilgang

Detaljer

Deltagende bransjeorganisasjoner: Fylker: Gjennomføringsperiode: Antall utsendte: Antall respondenter: Svarprosent:

Deltagende bransjeorganisasjoner: Fylker: Gjennomføringsperiode: Antall utsendte: Antall respondenter: Svarprosent: Bedriftsundersøkelse Kompetansebehov innen prosjekt- og byggeplassledelse Prosjekt «Yrkeshøyskolen øst» Deltagende bransjeorganisasjoner: NELFO, EBA, Rørentreprenørene Fylker: Oppland, Hedmark, Akershus,

Detaljer

VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING

VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING Clima Teknikk AS Skredderveien 3 S I D E 1 1537 Moss Bankgiro: 5081.05.78955 E-post: post@climateknikk.no Tlf: 69 27 26 00 Org. Nr:

Detaljer

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien Ønsker du å ta fagbrev eller å studere ved et universitet eller en høyskole? Over hele landet vil et mangfold av studieretninger gjøre deg attraktiv for olje-

Detaljer

NHOs kompetansebarometer 2015. Kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter

NHOs kompetansebarometer 2015. Kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter NHOs kompetansebarometer 2015 Kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter Kort om kompetansebarometeret Årlig kartlegging av kompetansebehov i NHOs medlemsbedrifter Gjennomført av NIFU i februar 2015 18

Detaljer

Rogaland og Agder redaktørforening evaluering

Rogaland og Agder redaktørforening evaluering Rogaland og Agder redaktørforening evaluering Litt om undersøkelsen Undersøkelsen sendt ut via e-post til 63 medlemmer den 03 september. 31 medlemmer svarte på undersøkelsen. Kjønn Alder og status 0,0%

Detaljer

Årsmelding/årsrapport Steinkjer fagskole - 2011.

Årsmelding/årsrapport Steinkjer fagskole - 2011. Årsmelding/årsrapport Steinkjer fagskole - 2011. Steinkjer fagskole jobber aktivt med å forbedre og utvikle skolens kvalitetsrutiner Skolen har hatt ulike former for kvalitetssystem. Frem til 2010 var

Detaljer

SVALENE. Norsk forening for u-landsarbeid

SVALENE. Norsk forening for u-landsarbeid SVALENE Norsk forening for u-landsarbeid Bergen Juni 2013 Kjære medarbeidere: Først i dette nummeret av Svalenytt ønsker vi å sende noen tanker til Emily Holm, som døde i Bergen i begynnelsen av april.

Detaljer

BRØDRENE RØSAND AS: Røsand As har med årene blitt en betydelig. i byggebransjen i Midt-Norge. Fra sitt hovedkontor på Averøya styres selskapets

BRØDRENE RØSAND AS: Røsand As har med årene blitt en betydelig. i byggebransjen i Midt-Norge. Fra sitt hovedkontor på Averøya styres selskapets BRØDRENE RØSAND AS: Entreprenørselskapet Brødrene Røsand As har med årene blitt en betydelig aktør i byggebransjen i Midt-Norge. Fra sitt hovedkontor på Averøya styres selskapets mange prosjekter. Og i

Detaljer

På vei til egen bolig

På vei til egen bolig På vei til egen bolig Småhusprosjektet i Balsfjord Kommune 2009 Innhold Innledning...3 Studietur...4 Situasjonen i Balsfjord Kommune...7 Finansieringsmuligheter for boliger for vanskeligstilte...7 Vurderinger

Detaljer

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning 3Voksne i fagskoleutdanning 3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede høyere utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse 1. Utdanningene

Detaljer

Håkon Sannum BI/Multiconsult (sak 5) Lena Bygballe BI (sak 5) Morten Lie DIBK (sak 7) Eivind Moen (EM) NBEF (sekretær) Sak Ansv Beskrivelse Frist

Håkon Sannum BI/Multiconsult (sak 5) Lena Bygballe BI (sak 5) Morten Lie DIBK (sak 7) Eivind Moen (EM) NBEF (sekretær) Sak Ansv Beskrivelse Frist Til BAE-rådets medlemmer Forslag til REFERAT FRA MØTE NR 1-2012 I BAE-RÅDET Dato: Torsdag 8. mars 2012 Tid: Kl 1400 1600 Sted: Næringslivets Hus Tilstede: Trond Johannesen (TJ) MEF Arne Skjelle (AS) BNL

Detaljer

Årsmelding 2013 - Lean Forum Innlandet

Årsmelding 2013 - Lean Forum Innlandet Årsmelding 2013 - Lean Forum Innlandet Innhold: 1. Om Lean Forum Innlandet 2. Forankring 3. Deltakere 4. Utførte aktiviteter 2012/2013 5. Planlagte aktiviteter 2014 6. Økonomi 7. Nettverkets berettigelse

Detaljer

informasjonsbrosjyre V.17.14

informasjonsbrosjyre V.17.14 informasjonsbrosjyre V.17.14 Om oss Rørlegger Sentralen AS ble etablert i 1999 av daglig leder Gunnar A. Ludvigsen, og har i dag 15 ansatte som til sammen har lang og bred kompetanse innen håndverksfaget.

Detaljer

Om NHO/KS Nasjonalt program for leverandørutvikling

Om NHO/KS Nasjonalt program for leverandørutvikling Foto: Jo Michael Om NHO/KS Nasjonalt program for leverandørutvikling Tore André Sines, NHO - Fagdag IKT-anskaffelser 16.01.2014 Nasjonalt program for leverandørutvikling Lov om offentlige anskaffelser

Detaljer

PÅ JOBB UNDER VANN BLI MEDLEM AV NBU. Norsk Bransjeforening for Undervannsentreprenører

PÅ JOBB UNDER VANN BLI MEDLEM AV NBU. Norsk Bransjeforening for Undervannsentreprenører PÅ JOBB UNDER VANN BLI MEDLEM AV NBU Norsk Bransjeforening for Undervannsentreprenører Trygghet for dine kunder! Medlemmer kan fritt bruke foreningens logo i sin forretningsvirksomhet. MEDLEMSKAP I NBU

Detaljer

Birken. et reiselivsprodukt med mange vinnere

Birken. et reiselivsprodukt med mange vinnere Birken et reiselivsprodukt med mange vinnere Utfordringer og opplevelser for alle Birkebeinerarrangementene Birkebeinerrennet AS Eid av Lillehammer Skiklubb og Rena Idrettslag - 50/50 7 årsverk 1.600 frivillige

Detaljer

BNL-rapport / nr.4 2012. tyveri fra byggeplassen. mai

BNL-rapport / nr.4 2012. tyveri fra byggeplassen. mai BNL-rapport / nr.4 12 tyveri fra byggeplassen 12 mai 1. Oppsummering Med jevne mellomrom har det blitt rapportert om at tyveri fra byggeplasser er et økende problem. Det har imidlertid manglet gode tall

Detaljer

Organisering og markedsføring av nye overnattingsaktører/ Markedsføring av Trillemarka Rundt

Organisering og markedsføring av nye overnattingsaktører/ Markedsføring av Trillemarka Rundt Organisering og markedsføring av nye overnattingsaktører/ Markedsføring av Trillemarka Rundt Juli 2012 Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling Det Kongelige

Detaljer

Funksjonskrav er nøkkelen til innovasjon og et regelverk som stimulerer til utvikling. DIBK "15/2290 Innspill TEK"

Funksjonskrav er nøkkelen til innovasjon og et regelverk som stimulerer til utvikling. DIBK 15/2290 Innspill TEK DIBK "15/2290 Innspill TEK" FREMTIDIG FORENKLING AV BYGGTEKNISK FORKSKRIFT INNSPILL FRA RAMBØLL FAGNETTVERK - BRANN OG SIKKERHET Rambøll Norges fagnettverk for brann og sikkerhet gleder seg over at DIBK

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse. Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon

Invitasjon til dialogkonferanse. Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon Invitasjon til dialogkonferanse Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon 1. Bakgrunn Det foregår nå en historisk stor satsing på kulturbygg

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer... 3 1.1 Bakgrunnen for prosjektet var følgende:... 3 1.2

Detaljer