NRLnytt MARS. Under årets generalforsamling 27. mai skal den endelige beslutningen om styrets forslag til navneendring falle.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NRLnytt MARS. Under årets generalforsamling 27. mai skal den endelige beslutningen om styrets forslag til navneendring falle."

Transkript

1 EN SITUASJONSRAPPORT FRA NORSKE RØRLEGGERBEDRIFTERS LANDSFORENING VVS NRLnytt MARS 1 14 MARS 2014 Fra Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS til Rørentreprenørene Norge? Under årets generalforsamling 27. mai skal den endelige beslutningen om styrets forslag til navneendring falle. Siden fjorårets samling, da det ble vedtatt å utsette avgjørelsen, har NRLs kommunikasjonssjef deltatt med informasjon om forslaget hos fire lokalavdelinger. Nå venter innspurten. Vi håper så mange som mulig vil delta på de lokale møtene hvor Tirill Ilebekk Hansen gjennomgår bakgrunnen for forslaget og noen tanker om veien videre. Avdelingslederne sender invitasjon til sine medlemmer. All informasjon om styrets forslag ligger også tilgjengelig på NRLs nettsider: nrl.no/nyttnavn. Disse datoene er spikret Møre og Romsdal Buskerud Vestfold Telemark Trondheim Agder Rogaland Troms og Nordland 7. mars 10. mars 19. mars 22. mars 3. april 8. april 9. april mai Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS NRLnytt 1/14 I Per 26.februar 2014 I 1

2 Ny bransjeanalyse for NRL For å kartlegge bransjens fremtid, har NRLs Styre nylig vedtatt at organisasjonen skal gjennomføre en ny bransjeanalyse for perioden Analysen skal gjennomføres av konsulentselskapet MRB AS med partner Bjørn Gjerde, og er en fortsettelse av vår tidligere analyse fra 2006 til I januar 2014 fikk alle NRLs medlemmer spørsmål elektronisk fra MRB AS, der NRLs Styre ønsket å kartlegge en del områder for å se utviklings tendensene siden Samtidig med denne spørreundersøkelsen, er det blitt og vil bli gjennomført dybde intervjuer med en del utvalgte personer. Disse er både blant NRLs medlemsmasse og eksternt blant grossister, leverandører, tverr faglige tekniske foretak, rådgivere, byggherrer og større entreprenører. I analysen vil man også inkludere Varde Hartmarks bransjeanalyse fra 2013 og tilsvarende analyser foretatt i de nordiske land for å få et riktig bilde av fremtidens utfordringer og muligheter for bransjen. Foto: Wikimedia Commons/Slugrubug NRL i Stortinget med Arbeiderpartiet NRL og BNL møtte Næringspolitisk Forum og Industriens partilag i Oslo Arbeiderparti i samarbeid med Næringsnettverket i Akershus AP til møte om utdanning av fagarbeidere. Sikkerhet i kummer NRL har vært engasjert i en kumsikkerhetsgruppe hvis mål er å gjøre hovedvannledningskummene sikrere. Møtet ble holdt i Stortinget tirsdag 4. februar og samlet et tyvetalls deltakere fra den utdanningspolitiske bredden i Arbeiderpartiet. Jørgen Leegaard fra BNL holdt innlegg om den generelle situasjonen for fagutdanningen i Norge og Ole Larmerud fra NRL snakket om Rørleggerutdanningen i går, i dag og i morgen. I begge innleggene ble det lagt mest vekt på den fremtidige fagutdanning. Mange konkrete forslag ble presentert og drøftet. I vannledningskummer med store ledningsdimensjoner oppstår det krefter på opptil 50 tonn. Disse kreftene er en utfordring for foran k ring og en sikkerhetsrisiko for de som jobber i kummene spesielt for dem som jobber med reparasjoner og utskiftinger. I prefabrikkerte kummer forankres ledningene på en søyle/konsoll i kummens sentrum. Ut fra beregninger av ulike forgreningskombinasjoner, er det innført en ny betegnelse for klassifisering av prefabrikkerte kummer, kalt I den påfølgende debatten kom det tydelig frem at Arbeiderpartiet, i likhet med de andre partiene, ønsker en radikal omlegging av fagutdanningen. Det var bred enighet om at de aller fleste av de konkrete forslagene som byggenæringen foreslo, samsvarer med det politikerne vil gå inn for. Ekstra interessant var det å høre seniorenes fremlegg om sin egen fagutdanning. En utdanning som faget selv bestemte over og som de mente var langt bedre enn den utdanningen byråkratene konstruerer. Helt i tråd med NRLs oppfatning! kummens styrkeklasse. Styrkeklassen er identisk med den kraften, målt i tonn, som konsoll, rørkonstruksjon og kum er testet med for å tåle resultantkraften. Av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker har man valgt en styrkeklasse for ledningsdiametere fra 100 til 400 millimeter. Gruppen har bestått av rådgivende ingeniører, leverandører av kummer og vannledningsmateriell og representanter fra berørte organisasjoner. Resultatet av gruppens arbeid foreligger som en kravspesifikasjon for prefabrikkerte vannkummer med diameter opp til tre meter. p KARTLEGGER: Tirill Ilebekk Hansen, Arvid Løberg, Stein Ove Bjelland og Tor Backe (bilde 1) og Ole Larmerud, Bjørn Gjerde og Johan Arne Longvanes (bilde 2) drøfter den nylig gjennomførte, og den kommende analysen. Bli rørlegger på nett, kino og Facebook Første kvartal 2014 har vært noen travle måneder i rekrutteringens tegn. I juni 2013 ble nettsidene Blirørlegger.no lansert i samarbeid med de fem store VVS-kjedene Bademiljø, Comfort, Rør kjøp, Varme & Bad og VVS-eks perten. Denne vinteren har vi markedsført sidene direkte mot ungdom. I januar bad den nasjonale nettportalen for utdanning og karriere, Utdanning. no, oss om å levere informasjon om rørleggerutdanningen til sine sider. Med utgangspunkt i tekstene presentert på Blirørlegger.no har vi laget en ny gjennomgang av de ulike mulighetene p Fra og frem til søknadsfristen på videregående opplæring 1. mars har vi annonsert på Facebook. man har dersom rørleggerfaget virker interessant som yrkesvei. Første kvartal 2014 har også Bli rørlegger fått landsdekkende profilering på kino. En 15 sekunders reklamesnutt for nettsidene har vært vist i forkant av alle filmer rettet mot målgruppen år. Parallelt med kinovisningene har vi annonsert på Facebook mot samme målgruppe. Statistikken viser at vi scorer godt over gjennomsnittet på vår kampanje sammenlignet med tilsvarende annonser. Så får vi bare krysse fingrene for at flere dyktige ungdommer får øynene opp for rørleggerfaget! 2 I NRLnytt 1/14 I Per 26.februar 2014 Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS NRLnytt 1/14 I Per 26.februar 2014 I 3

3 NRLs entreprenørutvalg SKIKKELIG RØRLEGGER Samarbeidet med NRF og VVP om forbrukerportalen fortsetter med uforminsket styrke i Vi er godt i gang med planleggingen av årets aktiviteter, men kan allerede nå avsløre noen hovedpunkter. p DRØFTER: Paul Arne Skjold, Tor Backe, Johan Arne Longvanes, Geir Bjørke, Gunnar-Harald Qvam, Torkild Korsnes, Torkil Schanke Hansen og Dag Halvorsen (ikke tilstede) Entreprenørutvalget frem til I sitt første møte drøftet de blant annet et tettere samarbeid med Norsk Teknologi. NRLs nyvalgte Entreprenørutvalg hadde sitt første møte den 5. februar Tariff, produktivitet og produksjon var hete tema under NRL Oslo-avdelingens entreprenørkonferanse på Torbjørnrud i januar. Følgelig ble disse også diskutert i Entreprenørskaputvalgets første møte. Her ble utfordringer for bransjen kartlagt blant annet rørleggernes manglende kunnskap rundt hvordan man skal produsere, og skoleverkets neglisjering av dette problemet i undervisning. Mange mente at dette er lederansvar, og at det er viktig å ha oppstartmøter før prosjektstart hvor man gjennomgår ukemål og fremdriftsmål med de involverte. Spesielt gjelder dette sjakter og himlinger. Sjaktene presses gjerne mellom to våtromsvegger og lages så trange at det ikke er mulig å komme til for reparasjon og vedlikehold av VVS-installasjonene. Mange av de valgte sjaktløsningene er heller ikke vannskadesikret. Forsikringsselskapene har utbetalt store summer etter betydelige vannskader i Terje Røising (nyansatt direktør NRF) og Bård Samstad (NRFs formann) møtte utvalget til en konstruktiv og interessant diskusjon rundt revisjon av FL-VVS Sporbarhet og dokumentasjon er en utfordring, og det ble opplyst at NRF prioriterer arbeidet med å få på plass ny varedatabase innen mars Norsk Teknologi (NT) ønsker å etablere et forum for de tekniske entreprenørene Føringsveier for rørledninger og kanaler i bygg Behov for temaveiledning DiBK sier nei Tilbakemeldinger fra utførende ledd i byggenæringen og fra forsikringsselskapene går ut på at det settes av så liten plass til lednings- og kanalføringer at kravene i Teknisk forskrift til tilkomst for vedlikehold og utskifting ikke kan oppfylles. sjakter. Når vannlekkasjen er et faktum og rørene ikke er tilgjengelige, blir konsekvensene store. NRL har, sammen med representanter fra Forsikringsselskapene, Sintef Byggforsk, utbyggere og de store entreprenørene, deltatt i et prosjekt om utfordringene på området. Målet har vært et Byggdetaljblad om sjakt løsninger. Arbeidet har pågått i to år, men Sintef Byggforsk kan fortsatt ikke si noe om med det formål å styrke samhand lingen mellom fagene og se nærmere på felles utfordringer og mål. Det utspant seg en interessant diskusjon mellom de tilstedeværende fra NRL og NT der kompetanse, totalentrepriser, produktivitet og inntjening pekte seg ut som hovedområder. NRLs Entreprenørutvalg vil legge opp til et nærmere og tettere samarbeid med de tekniske entreprenørene fra Norsk Teknologi basert på de innspill som kom under møtet. når bladet vil bli prioritert. Etter et møte mellom representanter fra Arkitektbedriftene og NRL, ble det besluttet at NRL skulle anmode DiBK om utgivelse av en temaveiledning med forslag til arbeidstittel: Sikre og tilgjengelige føringsveier for rørledninger og kanaler i bygg. I tillegg ønsker arkitektene at temaveiledningen bør inneholde krav til utforming av tekniske rom. Avslaget om hjelp fra DiBK var ikke uventet. Den foreslåtte temavei ledningen måtte ses på som en prosjekteringsveileder og ikke som en utdyping av Teknisk forskrift. Bransjen må dermed ta skjeen i egen hånd og lage en egen Bransjestandard for føringsveier. Video er en formidlingsform i vekst. Vi ser av statistikken at våre Slik gjør du - filmer tas meget godt imot av publikum. I 2014 skal vi derfor lage flere filmsnutter. Denne gangen tar vi utgangspunkt i et eldre baderom og ser nærmere på områdene hvor forbruker bør være oppmerksom. Nettsidene ble redesignet i Sidene scorer svært godt etter Googles kriterier, men siden disse stadig endres er det viktig å holde trykket oppe også fra vår side. Det betyr at vi hele tiden må justere på oppsettet vårt. I første omgang har vi jobbet med forbedring av selve rørleggersøket og fjerning av enkelte flaskehalser. Når alle finjusteringer er på plass vil vi utføre en webundersøkelse blant de som besøker sidene. Finner de det de er på jakt etter? Hva mener de sidene mangler? Hvordan fungerer rammeverket? Annonsering og redaksjonell oppmerksomhet er to elementer i prosjektet som nå styres av NRL alene. Vi viderefører suksessen med digitale bilag, ser på muligheten for å bli mer aktive i aktuelle nettforum og fortsetter å spille inn saker til pressen. Prosjektets hovedoppgave er å fronte rørleggeren som ekspert innenfor sitt område, både når det gjelder valg av løsninger og ved valg av produkter. Dette har vi gjort ved å initiere saker hvor rørleggerens kompetanse kommer til syne. Vi har lært at vi kommer lettere gjennom hvis vi formidler løsninger på hverdagslige problemstillinger, enn ved å fokusere på mer omfattende problemstillinger. Konklusjonen er uansett at rørleggerens kompetanse har fått mer plass i mediebildet og at NRL og Skikkelig rørlegger oppfattes som en troverdig kilde det er verdt å lytte til. I 2013 har hele personer besøkt nettsidene til Skikkeligrørlegger.no. 4 I NRLnytt 1/14 I Per 26.februar 2014 Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS NRLnytt 1/14 I Per 26.februar 2014 I 5

4 Ettertraktede fagskole-ingeniører De første 21 KEM-studentene som fikk overrakt sitt vitnesbyrd på Kuben yrkesarena er ettertraktede i dagens arbeidsmarked. Det er en etterspurt kompetanse som er, og vil bli enda mer ettertraktet, sa Laila Nagelhus, rektor ved Fagskolen i Oslo. Hun åpnet seremonien, der de 21 studentene ved Klima, energi og miljø i bygg (KEM) ved Fagskolen i Oslo etter tre og et halvt år kunne legge et hardt studium bak seg. Studiet er et samarbeidsprosjekt mellom NRL, VKE og VBL og de nyutdannede er kvalifisert til stillinger innen prosjektering, beregning og tegning, samt drift og vedlikehold av VVS-anlegg. Denne kompetansen gjør dem uvurderlige i en hverdag der teknologi blir stadig mer sentralt og det stadig bygges flere passivhus. Så mange bygges at Enova har trukket tilbake den støtten de tidligere ga folk som skulle bygge denne typen bolig. Samfunnsnøkler Fagskoleingeniørene fra KEM er nøklene til å få et samfunn med passive bygg til å fungere optimalt. Tekniske, energibesparende installasjoner krever fagfolk med topp kompetanse som leverer tjenester av topp kvalitet, sa Mats Eriksson, daglig leder og bransjesjef på ventilasjon hos VKE. Statistisk økende behov Det er selvsagt ikke bare på grunn av passivhus at fagskoleingeniørenes kompetanse er ettertraktet. Nina Solli, regiondirektør for Oslo og Akershus i Næringslivets hovedorganisasjon (NHO), viste til statistikker der det kommer tydelig frem at det er størst behov for ansatte med yrkesrettet bachelor eller lavere høyere utdanning i markedet. Det er ingen blindvei å bli rørlegger, elektriker eller blikkenslager. Det er kanskje den tryggeste veien å gå, sa hun i sin tale til studentene. Dere er olympiske mestre KEM-studiet organiseres slik at det fremstår så relevant som mulig i forhold til den hverdagen studentene vil møte i en mellomlederposisjon i bransjen. Det er derfor viktig med gode lærekrefter, og vi benytter nesten utelukkende spesialressurser og forelesere fra næringen, sa KEM-koordinator ved Fagskolen i Oslo, Even Leira. Han understreket at han er stolt av å ha jobbet med de nyutdannede. Dere har brukt like lang tid på denne utdannelsen som en toppidrettsutøver bruker på å forberede seg til OL. I mine øyne er det dere som er de olympiske mestrene, sa han. p TALTE: Bjørn A. Grimsrud (FFV) og Even Leira (FiO) talte til og for de nyutdannede. t NYUTDANNEDE: De 21 KEM-fagskoleingeniørene i 2014-kullet har nettopp fått vitnemålet sitt, og er klare til å tre ut i et arbeidsmarked med mange muligheter. Søking etter vannlekkasjer hvem har ansvaret? NRL har i det siste kommet opp i en del problemstillinger hvor søking etter lekkasjer på ledningsnettet har medført store søkeutgifter for rørlegger som kunden ikke vil betale. Problemet er ofte at kommunen ikke (lenger) har presise kart som viser ledninger og stoppekraner inntegnet. Samtidig har huseier heller ikke store kunnskaper om dette, og gir rørleggeren opplysninger som i ettertid viser seg å ikke stemme. I slike tilfeller er det ofte en møysommelig oppgave å søke seg frem til lekkasjer på nettet. Problemene blir ikke mindre ved at det ligger mange kabler og annet i grunnen som forstyrrer søkingen. Når så regningen for dette arbeidet kommer på bordet, er kunden uvillig til å betale fordi det ble langt dyrere enn forventet samtidig som man mener rørlegger er den profesjonelle part som i dette tilfellet ikke har levert som forventet. Prosesskriv fra advokater bekrefter dette synet på rørleggers antatte rolle. Med dette som utgangspunkt mener vi det er fordelaktig for rørlegger å frasi seg oppdraget med å søke seg frem til lekkasjen og i stedet overlate dette til huseier ved å henvise ham til kommunen eller et søkefirma. Dermed kan rørlegger konsentrere seg om det han kan nemlig å grave seg ned til lekkasjepunktet og reparere ledningen. 6 I NRLnytt 1/14 I Per 26.februar 2014 Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS NRLnytt 1/14 I Per 26.februar 2014 I 7

5 Seks fagskoler tilbyr KEM-utdanning Fagdag Gass I regi av NRL og Energigass Norge ble det 6. februar 2014 avholdt en fagdag gass for 20 deltakere i Oslo. Nyheter i NRL websystem Programmet for fagdagen var: Prosjektering ved hjelp av Norsk Gassnorm basert på det faktum at normen nå er kommet i elektronisk utgave som er enkel å bruke som et prosjekteringsverktøy. Lars Tvedt, TI Norsk Gassenter, gjennomgikk et konkret prosjekt og viste hvordan normen kunne brukes i praksis. Erfaring fra prosjektering av gassanlegg Aktuelle saker ved Tore Woll - Revisjon av NS Hva skjer med nye energiregler? - Den Norske Gasskonferansen - Årsmøte i Energigass Norge Funksjon for overføring av DDV instrukser til Boligmappa Med bakgrunn i økende krav til dokumentasjon utvikles det en egen funksjon for direkte overføring av DDVinstrukser fra NRL websystem til Boligmappa. Når funksjonen er på plass kan bruker overføre DDV-instruksen direkte til Boligmappa uten melloml agring på egen PC. Funksjonen forventes ferdigstilt i løpet av første halvår p KUBEN: Vitnemålsseremonien til fagskoleingeniørene som nettopp er utdannet ved Kuben yrkesarena (Oslo). Etter at Kongsberg etablerte tilbudet for Klima, energi og miljø i bygg (KEM)-utdanning ved Fagskolen Tinius Olsen, tilbyr nå seks skoler fagskolestudiet som gir tittelen fagskoleingeniør-kem. Det årlige behovet for fagskoleingeniører ligger rundt per år. I dag er bransjen på god vei, men det gjenstår fortsatt etablering av flere KEM-studier. Narvik og Tromsø er på trappene og NRL avventer et nytt utspill fra Trondheimsmiljøet. Dessuten ser det ut til å være behov i Østfold og i Møre og Romsdal. Sammen med VKE har NRL et godt samarbeid med fagskolene og lærerne der. Bransjen er også flink til å trå til med lærerkrefter der det trengs. KEM-studiet har fokus på: Faglig (praktisk) ledelse og overordnet systemforståelse. Koordinering og ledelse av praktiske, tekniske utfordringer. Teknisk drift i bygg. Tverrfaglig forståelse (VVS, rør, kulde og ventilasjon, elektro og automasjon). For tiden pågår et utredningsarbeid i regi av både BNL og Norsk Teknologi, bl.a. for å gi fagskolene en sterkere posisjon, statlig finansiering og høyere status. Et utvalg arbeider også med å tilpasse læreplanene til alt det nye som skjer på den tekniske siden i byggene, ikke minst på energiområdet. Sted Ca. antall avgangsstudenter pr. år Studieform/tid Oslo 25 Deltid 3 ½ år Gjøvik 25 Deltid/nett 3 ½ år Grimstad 15 Heltid - 2 år Stavanger 15 Deltid/nett - 3 år Bergen 15 Deltid/nett - 3 år Kongsberg 10 Deltid/nett - 3 år Sum 105 REKRUTTERINGEN ER I RUTE. Antall inngåtte lærekontrakter har økt markant. Rørleggerfaget trenger i overkant av 500 nyutdannede rørleggere hvert år. Takket være opplæringskontorene og en formidabel satsing på rekrutteringsarbeid gjennom alle ledd i bransjen, har rørleggerfaget en betydelig vekst i lærekontrakter i forhold til andre bygg fag. I 2011 var tallet på nye lærekontrakter 468, i 2012 var det 503 og i 2013 ble det tegnet 566 kontrakter. Dette gir god motivasjon for videre og styrket rekrutteringsarbeid. Det er bare å stå på! 1 Deltakerne på Fagdag Gass løste oppgaver rundt hvordan Norsk Gassnorm kan brukes i praksis. 2 Tor Backe (adm. dir., NRL), Tore Woll (sekretariatsleder, Energigass Norge) og Ole Larmerud (teknisk direktør, NRL) diskuterer oppgavene under seminar-workshopen 1 2 Funksjon for overføring av data fra RS kalk/cordel til NRL websystem Med bakgrunn i ønsker fra flere brukere av både NRL websystem og Cordel datasystem starter NRL i samarbeid med Systemkonsult AS og Sensenet utvikling av en funksjon som gjør det mulig å overføre data en bro fra Cordel datasystem til NRL websystem. Test og utprøving av løsningen forventes å starte sommeren Bedrifter som har RS kalk Broen tilpasses på en slik måte at bedrifter som har RS kalk modulen i Cordel datasystem kan overføre opplysninger fra kunderegistret samt eksportere kalkylegrunnlaget i PDF format. Bedrifter som har RS kalk modulen og ordre/prosjektmodulen Bedrifter som i tillegg har ordre/ prosjekt modulen kan i tillegg overføre FDV brosjyrer en flettefunksjon som er i prosjekt/ordre modulen i Cordel i PDF format, samt andre dokumenter som finnes i denne modulen. 8 I NRLnytt 1/14 I Per 26.februar 2014 Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS NRLnytt 1/14 I Per 26.februar 2014 I 9

6 Informasjonsmøter om akkordtariff og lønnssystemer Signingsferden med den reviderte akkordtariffen er i full gang. Kjell Arild Lier fra Rørleggernes fagforening i Oslo og Ole Larmerud fra NRL har hittil vært på besøk i Tønsberg, Bergen, Trondheim, Stavanger, Haugesund, Thorbjørnrud (Oslo) og Skien. Alle samlingene har vært godt besøkt, og det virker som om interessen for akkordtariffen er større enn tidligere. Det er stor enighet om at bransjen bør ha et prestasjonslønnssystem, ikke bare for kalkulasjon, men også for avlønning. Mange peker på at akkordtariffen bør forenkles ytterligere og at spillereglene blir mer håndfaste. Informasjonsmøtene er åpne for begge parter, men hittil har arbeidsgiversiden vært dominerende. De mange, gode tilbakespillene gir godt grunnlag for videre arbeid med lønnssystemet. Forhandlingsutvalgene har tatt mål av seg å møtes mellom de tekniske revisjonene for å drøfte tilbakespillene. Målet er å gjøre akkordtariffen så god og brukervennlig at langt flere tar den i bruk til avlønning. FULLT: Interesserte kursdeltakere får med seg akkordtariffkurs med Ole Larmerud og Kjell Arild Lier i Stavanger. Medlemsmøte for Hallingdalsbedriftene DiBK avklarer om lekkasjestopper i kjøkkenbenk Fire medlemsbedrifter fra Hallingdal møttes på Pers hotell i Gol for kurs i NRL Websystem og orientering om svart arbeid i bransjen 11. og 12. februar. Alle, bortsett fra én medlemsbedrift, oppga å bruke NRL Websystem i det daglige. De mente det blant annet fungerte som en oversiktlig infobase og et oversiktlig prosjektstyringsverktøy. Underveis i kurset gjorde fagsjef i NRL, Oddgeir Tobiassen, klarhet i de spørsmål som kom opp, og Boligmappa ble presen tert for kursdeltakerne. Den høstet i likhet med kurset i sin helhet positive tilbakemeldinger. Svart arbeid en pågående kamp Etter endt websystem-kurs holdt NRLs direktør, Tor Backe, foredrag om svart arbeid i rørleggerbransjen og hvordan dette er en trussel mot et velfungerende miljø for både bransje og kunder. Renovering, oppussing- og tilbyggs(rot)- fradraget var ett av temaene som ble omtalt som en løsning et alternativ som har vekket engasjement i bransjen og som stadig blir mer aktuelt blant politikerne. Blant forbrukerne synes terskelen for å benytte seg av ulovlige rørlegger tjenester fortsatt høy. Vi ser imidlertid en tiltakende økning av svartarbeid både innenfor byggenæringen et problem NRL ser svært alvorlig på, idet dette også kan smitte over på rørleggerfaget. Sosialt med biff Midtveis i kursdagen ble det servert rørleggerbiff i Pers lokaler, i regi av avdelingsleder for NRL Buskerud, Eli Hermine Heyerdahl Eide. Der satt praten og latteren løst, og det er tydelig at det hersker et godt fellesskap mellom medlemsbedriftene i Hallingdal. u KONSENTRASJON: NRL-medlemmene i Hallingdal får i full sving med NRL Web system. De får oppfølging av Eli Hermine Heyerdahl Eide og Oddgeir Tobiassen. Det har vært mange spørsmål om hvordan veiledningsteksten i paragraf 13.20c skal fortolkes etter endringen i fjor sommer. Veiledningsteksten lyder som følger: I boliger og yrkesbygg tas det ofte i bruk produkter som kobles på bygningens faste vanninstallasjon. Dette kan være oppvaskmaskin, is(vann)maskin, kaffemaskin og lignende. Slike produkter inngår ikke i bygnings tekniske installasjoner og reguleres dermed ikke i byggteknisk forskrift. Forskriften gjelder her bygningens vanninstallasjon frem til tilkoblingspunktet for slike produkter. Krav i forskriften må oppfylles uavhengig av om produktet har lekkasjesikring. Vanninstallasjoner skal være sikret mot utilsiktet vannutstrømming. Herunder medregnes rørstuss på tappevann-installasjonen som er tilrettelagt for tilkobling av vannbrukende produkter så som oppvaskmaskin, kaffemaskin og lignende. DiBK har nå kommet med en avklaring: Et plugget avstikk er å betrakte som vannskadesikkert. Forskriftskravet om fuktsikring slår inn der man foretar endringer på byggets faste vanninstallasjon. Dette vil f.eks. gjelde der «pluggingen» fjernes for å koble til en oppvaskmaskin. Med andre ord er det han som monterer oppvaskmaskinen som må montere lekkasjestopperen. Kjøkkenbenk uten oppvaskmaskin og bereder, der kummen har overløp, trenger ikke lekkasjestopper. (Men den bør anbefales!) 10 I NRLnytt 1/14 I Per 26.februar 2014 Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS NRLnytt 1/14 I Per 26.februar 2014 I 11

7 Revisjon av FL-VVS 2001 Hallingtreff møteplassen for alle i VA-sektoren I fjor ble det nedsatt et utvalg som skulle se nærmere på revisjon av bransjens felles salgs- og leveringsvilkår FL-VVS Det var NRLs Entreprenørutvalg som oppnevnte utvalget - eller revisjonskomitéen som besto av Geir Nygård (Imtech AS), Trond Hegge (Caverion AS), Knut Jarle Kvaløy (NRA Øst AS) og Tor Backe (NRL). Komiteen så til en rekke tilsvarende kontrakter og regler da de vurderte dagens salgs- og leveringsvilkår. Blant dem finner vi AA VVS 09, forslag til ny byggevareforordning, NS 8409 Alminnelige kontraktsbestemmelser for kjøp av byggevarer, kjøpsloven av 13. mai 1988 nummer 27 og egne erfaringer. Revisjonskomiteens filosofi bak endringsf orslagene har vært å endre kun det som er absolutt nødvendig; ikke endre det som er bra; vurdere kostnadseffekter ved eventuelle nye klausuler, oppfyllelse av dokumentasjonskrav i henhold til ny lovgivning. Denne lovgivningen rommer for eksempel byggevareforordningen som trådte i kraft 1.januar 2014, REACHdirektivet/ ChemXchange, BREEAM, krav til sertifikat, ID-kort m.m. på byggeplass. For øvrig har man vært svært varsom med klausuler som kan innvirke på konkurransesituasjonen og således stride mot konkurranselovens regler om ulovlig samarbeid. særlig dersom dette er ment å bli et «agreed document» i forhold til VVP og NRF. I sakens anledning er det innhentet en juridisk betenkning fra advokat, dr. juris Inge Kaasen, som har konkludert med at NRLs revisjonsforslag ikke inneholder bestemmelser som reiser konkurranserettslige bekymringer. NRF fikk presentert forslaget i møte med NRLs Entreprenørutvalg den 5. februar 2014 og vil nå se på den i egen organisasjon før man forhåpentligvis kommer i gang med forhandlinger før sommeren p OMVISNING: Konferansedeltakere på omvisning hos Hallingplast i Ål. I januar 2014 ble Hallingtreff arrangert på Geilo for 17. gang. p REVISJONSKOMITEEN: Knut Jarle Kvaløy, Trond Hegge og Geir Nygaard har vurdert FL-VVS Konferansen starter alltid på vei til Geilo med en omvisning og et informasjonsmøte hos Hallingplast i Ål, som er en av de viktigste bidragsyterne til arrangementet. Hallingplast AS er en av Norges største og mest moderne plastprodusenter. Også i år kunne fabrikken vise frem mange nye produkter som for eksempel et synkerør med innlagt blymantel mellom PE-lagene. Etter besøket hos Hallingplast samles 130 deltakere til todagers VA-fagkonferanse på Bardøla Hotell. Her møtes representanter fra kommuner, forskere, rådgivere, entreprenører og produsenter. Rørleggerne er også representert, i år med et titalls deltakere. Første dag var viet PE-rørenes bruksområder og stikkledninger. Andre dag var satt av til No-dig og plenumsdebatt. Flere kommuner har fått øynene opp for at stikkledninger for vann bør legges fra en fordelerkum og utføres som utskiftbare med et rør-i-rør system. Dessuten ble eierforholdet til stikkledningene nok en gang diskutert. Det er enighet blant de fleste om at stikkledningene, på samme måte som annen infrastruktur til huset, bør være kommunens eiendom og ansvar. Men det er langt fra ord til handling. Kun noen få kommuner, deriblant Stavanger, har overtatt stikkledningene fra hovedledningsnettet til innenfor eiendomsgrensen. Også i år var det flere leverandører som viste frem siste nyheter på godt besøkte stands. Thorbjørnrud samlingssted for nye ideer og gode debatter NRLs Avdeling Oslo og omegn inviterer bedriftsledere, prosjektledere, baser og andre aktuelle medarbeidere til årlige samlinger på Thorbjørnrud i Jevnaker. Konferansen starter alltid på vei til Geilo med en omvisning og et informasjonsmøte hos Hallingplast i Ål, som er en av de viktigste bidragsyterne til arrangementet. Hallingplast AS er en av Norges største og mest moderne plastprodusenter. Også i år kunne fabrikken vise frem mange nye produkter som fvar det flere leverandører som viste frem siste nyheter på godt besøkte stands. p SEMINAR: Juridiske feller ved kontraktsinngåelse og gjennomføring av entrepriser var ett av seminartemaene. p SOSIALT: Deltakerne fikk både faglige og sosiale inputs under seminaret på Torbjørnrud i Jevnaker. t ENGASJERTE: Rune Kortsen var en av foredragsholderne som engasjerte deltakerne på Torbjørnrud-seminaret. 12 I NRLnytt 1/14 I Per 26.februar 2014 Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS NRLnytt 1/14 I Per 26.februar 2014 I 13

8 Dokumentasjon avgjørende for boligtaksten fra 2015 p PASS PÅ: Tor Backe råder alle som bygger eller pusser opp til å ta vare på dokumentasjon av alt rørleggerarbeid. Nye takseringsregler fra 2015 stiller strengere krav til dokumentasjon av boligens tilstand. Uten dokumentasjon på arbeider som er utført vil boligen i beste fall kunne få en tilstandsgrad 2 på en skala fra 0 til 3 (der 0 er best). Dokumentasjon blir særlig viktig for såkalte skjulte bygningsdeler som for eksempel membran og skjult røropplegg. Har man ikke dokumentasjon på at arbeidene er håndverksmessig utført, vil man ikke kunne få full score på tilstandsrapporten, sier Tor Backe, administrerende direktør i NRL. At det igjen vil gi utslag på taksten ligger i kortene. Norsk Standard (NS) angir minimumskrav for hva en teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig skal inneholde. Målet med endringene er å forbedre dagens tilstandsrapporter slik at de inneholder utfyllende informasjon om boligens kvaliteter og mangler, og hvilke utbedringer som eventuelt bør gjennomføres. Sammensatt komité Den nye standarden gjelder fra 1. januar 2015 og får fire grader (fra 0 til 3). Tilstandsgradene går fra tilstandsgrad (TG) 0 = ingen avik, TG 1 = mindre eller moderate avvik, TG 2 = Vesentlige avvik, TG til 3 = stort eller alvorlig avvik. Den nye standarden er utarbeidet av en bredt sammensatt komite bestående av representanter fra myndigheter, takstbransjen, eiendomsmeglere, eierskifteforsikringer med flere. Avklar krav om dokumentasjon ved innhenting av tilbud VVS og forbrukernettstedet skikkeligrørlegger.no, anbefaler dem som har planer om å pusse opp badet å spesifisere krav om dokumentasjon allerede ved innhenting av tilbud. Du har faktisk krav på å få dokumentasjon på hva som er gjort, hvilke produkter som er benyttet og hva som kreves av vedlikehold når du kjøper VVS-tjenester. Vi oppfordrer alle til å be om dette og at det settes som et krav for leveransen, sier Backe. Fordelene ved dokumentasjon er flere, og ikke bare knyttet til salg. Først og fremst får du en dokumentasjon på at du har fått levert det du har bestilt. Du får også vite hvordan anlegget bør vedlikeholdes og ved en reparasjon eller skade, blir også jobben enklere fordi man har oversikt over produkter og deler som er benyttet. Denne pressemeldingen har fått bred dekning i februar. NRK radio, NRK.no, Aftenposten, Bergens Tidende, Fædrelandsvennen og Stavanger Aftenblad har alle laget oppslag om saken. NRL satser på internkommunikasjon Siden 2007 har Norske Rørleggerbedrifters Landsforening - VVS (NRL) jobbet aktivt med å øke bransjens synlighet for publikum. Dette har ført til økt oppmerksomhet om rørleggers kompetanse blant eksterne målgrupper. Organisasjonen ser nå behovet for å styrke kommunikasjonen også internt i bransjen. I den anledning er Randi Helen Nodeland (28) ansatt som ny kommunikasjonsrådgiver fra 3. februar Nodeland har flere års bakgrunn som journalist i avisen Østlendingen og nettstedet Hun har også fungert som PR-ansvarlig for bedriften Elverum Takservice AS i tre år. Randi Helen har en mastergrad i medievitenskap fra Universitetet i Oslo (2013), bachelor i kommunikasjon fra Universi tetet i Agder (2008) og studerte TV-produksjon ved Montclair State University (2009) i New Jersey, USA. Jeg ser frem til å jobbe med internkommunikasjon hos NRL, og å være med på å synliggjøre organisasjonen for medlemmer og offentlighet, sier Nodeland. Ansvarsområdene hennes strekker seg fra samarbeid med fagpressen og drift og utvikling av til utarbeidelse av blant annet årsberetning, nyhetsbrev og NRLnytt. I perioder skal hun også avlaste kommunikasjonssjef Tirill Ilebekk Hansen. Vi er veldig glad for å ha fått Randi Helen med på laget, og gleder oss til å kunne styrke dialogen med medlemsbedrifter, samarbeidspartnere og fagpressen, forteller Ilebekk Hansen. I 2014 vil vi utarbeide en egen strategi for internkommunikasjon som vi håper vil komme våre nær 700 medlemsbedrifter til gode, avslutter Ilebekk Hansen. q NYANSATT: Randi Helen Nodeland (28) Uklare krav til vannskadesikring av næringsbygg Reglene i TEK10 om sikring av bygg mot vannskader, gjelder selvsagt alle typer bygg. Men reglene er utarbeidet med tanke på boliger. Etter at NRL fikk aksept for bransjens tolkning av kravene til automatiske lekkasjestoppere i boliger, har praktiseringen for boliger blitt noe enklere. De fleste foretak er nå klar over hvor lekkasjestoppere skal monteres for å oppfylle forskriftets krav. Verre er det med næringsbygg. Store toalettavdelinger, sjakter og ulike nedforinger og himlinger skaper stor forvirring og uklare kontrakts- og ansvarsforhold. NRL har etterlyst en konkretisering med eksempler på hvordan kravene til vannskadesikkerhet skal løses med tanke på næringsbygg, både overfor SINTEF Byggforsk og DiBK. Men kvernen maler utrolig langsomt.. To år er gått siden første forespørsel ble gjort. Ennå er det få avklaringer på viktige utfordringer som bedriftene står overfor på nesten hvert eneste prosjekt. For å lette litt på trykket, utarbeidet NRL et forslag til en matrise for bruk av lekkasjestoppere i næringsbygg. Arbeidet føres videre av arbeidsgruppen som DiBK har oppnevnt for revisjon av TEK10 for innvendig sanitæranlegg 14 I NRLnytt 1/14 I Per 26.februar 2014 Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS NRLnytt 1/14 I Per 26.februar 2014 I 15

9 Fortsatt jubileumsbøker igjen NRLs 100-årsjubileumsbok er stadig populær, men vi har fremdeles noen eksemplarer igjen. Kan dette være akkurat hva dine medarbeidere eller samarbeidspartnere trenger for å komplettere sin bokhylle? Kunsten å temme vannet norske rørleggerbedrifters landsforening vvs 100 år Kunsten å temme vannet norske rørleggerbedrifters landsforening vvs 100 år Situasjonsrapport utgis 5 ganger årlig av Omslagsfoto: Schrøder / Sverresborg Trøndelag Folkemuseum Gjennom 440 bilderike sider får vi et unikt og sammensatt innblikk i norske rørleggerbedrifters, rørleggeres og organisasjonen NRLs historie gjennom de siste 100 årene. Verden så ganske annerledes ut da Rørlæggerbedriftenes Landssammenslutning ble etablert i 1913, og organisasjonens viktigste oppgave den gang var å samle bransjen og lage felles fornuftige spilleregler i et kaotisk marked. Arbeidsgiversiden skulle styrkes for å møte en sterk arbeiderbevegelse som en likeverdig motpart. I dag er fortsatt dette viktige oppgaver, men NRL har - i likhet med samfunnet gått gjennom en betydelig endring, og jobber like mye rettet mot aktører utenfor bransjen som internt. Boken er ført i forfatter og dramatiker Kjell Kristensens elegante penn. Fridtjof Nansens vei 19 Pb Majorstuen, 0305 Oslo Telefon E-post: Redaksjonen avsluttet 26. februar 2014 Trykk: Flisa Trykk AS Opplag: 800 Ved etterrykk ønskes oppgivelse av kilde 16 I NRLnytt 1/14 I Per 26.februar 2014 Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS

Beretning 2012-2013. Perioden 14. februar 2012 14. februar 2013

Beretning 2012-2013. Perioden 14. februar 2012 14. februar 2013 Beretning 2012-2013 Perioden 14. februar 2012 14. februar 2013 Boligmappa servicehefte for nordmenns bolig Varmenormen et populært verktøy Bekjempelse av svart arbeid ROT-fradrag Ny, kombinert fag- og

Detaljer

En samfunnsutfordring

En samfunnsutfordring nr 01/2013 nytt fra Norsk teknologi svart arbeid: En samfunnsutfordring energieffektivisering Enighet om energieffektivisering i bygg NHO vil ha en handlingsplan for energieffektivisering i eksisterende

Detaljer

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 Omsorgsteknologi kan aldri erstatte de varme hendene, men omsorgsteknologien kan bidra til at det blir nok varme hender. Her er det intet enten eller, men et både og.

Detaljer

nr 03/2012 nytt fra Norsk teknologi Kartleggingskonferansen: Fremtidens fagfolk er tverrfaglige Foto: Eltel

nr 03/2012 nytt fra Norsk teknologi Kartleggingskonferansen: Fremtidens fagfolk er tverrfaglige Foto: Eltel nr 03/2012 nytt fra Norsk teknologi Kartleggingskonferansen: Fremtidens fagfolk er tverrfaglige Foto: Eltel energieffektivisering Klimaforliket vil gi økonomisk vekst Olje- og energiminister Ola Borten

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Nummer 1 2014. Fra energisluk. til energibank

Nummer 1 2014. Fra energisluk. til energibank Nummer 1 2014 Fra energisluk til energibank 1 Leder Vellykket start som Caverion Vi har lagt bak oss vårt første halvår som Caverion, og er nå godt i gang med vårt første hele driftsår etter at vi skilte

Detaljer

#02 2012. Magasinet for Skanska-ansatte. Relasjon

#02 2012. Magasinet for Skanska-ansatte. Relasjon #02 2012 Magasinet for Skanska-ansatte Relasjon Back in Black Det begynner å bli noen måneder siden jeg flyttet over kjølen, og jeg kan med hånden på hjertet si at så langt trives jeg veldig godt både

Detaljer

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 ////////////////////

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 //////////////////// Bygg for fremtiden Innovasjon i nordisk byggsektor Synteserapport //////////////////// Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 Innhold 6 16 20 Forord side 3 Samlet innsats øker merverdi side

Detaljer

Bibliotekaren. Siri leder satsinga på skolebibliotek. Debatt om ansettelser av seniorer. Bibliotekfaget i den fusjonerte høgskolen i Oslo og Akerhus

Bibliotekaren. Siri leder satsinga på skolebibliotek. Debatt om ansettelser av seniorer. Bibliotekfaget i den fusjonerte høgskolen i Oslo og Akerhus [ SENIOR-DEBATT ] Ja, i velferdsstaten Norge Godt kvalifisert kontakt med NAV 1 gang. Da var det jeg Men nei, min egen hjemkommune som måtte ta initiativ. De erkjente at de er vi for gamle til å få ny

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf.

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf. NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg Av Torgun M. Bakken, leder for kontrollutvalgskomiteen i NKRF Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? Av Trond

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser,

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser, Samleskinnen Nr. 4/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Meget god oppslutning på demonstrasjonen/fanemarkeringen mot vikarbyrådirektivet. Regjeringen må benytte reservasjonsretten

Detaljer

Hvordan utvikler vi en bedre skole sammen?

Hvordan utvikler vi en bedre skole sammen? Nr. 3 Mars 2010 www.nslf.no Hvordan utvikler vi en bedre skole sammen? Dosent Knut Roald: Kvalitetsvurdering som organisasjonslæring. Pilotprosjekt KS og BI: Kunnskapsbasert dialog mellom administrasjon

Detaljer

ANLEGGS MASKINEN. Smått og STORT på BAUMA. Nr. 5-2010 51. ÅRGANG LIEBHERR 509 LÆRLINGER PÅ VEI SKOGSMASKINSALGET

ANLEGGS MASKINEN. Smått og STORT på BAUMA. Nr. 5-2010 51. ÅRGANG LIEBHERR 509 LÆRLINGER PÅ VEI SKOGSMASKINSALGET ANLEGGS LIEBHERR 509 LÆRLINGER PÅ VEI SKOGSMASKINSALGET 36 68 74 Nr. 5-2010 51. ÅRGANG MASKINEN OM ANLEGGSBRANSJEN OG MASKINENTREPRENØRENES FORBUND Smått og STORT på BAUMA Besøk oss på www.basal.no BASAL

Detaljer

Energieffektivisering bør gi skattelette

Energieffektivisering bør gi skattelette nr 01/2011 nytt fra Norsk teknologi norsk teknologi ber regjeringen innføre energifunn Energieffektivisering bør gi skattelette SIDE 9 «Vi foreslår at EnergiFunn skal gjelde dokumenterte arbeidskostnader

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

Jubileumsnummer NSLF 30 år

Jubileumsnummer NSLF 30 år Nr. 7 September 2007 www.nslf.no Jubileumsnummer NSLF 30 år Solveig Hvdidsten Dahl har vært forbundsleder siden 2006. Jubileumsintervju med forbundslederen Hvor lenge har du vært medlem? Jeg ble tilsatt

Detaljer

Våtrom og søknadsplikt. TEK10 og eksisterende bygg. Miljøgifter og byggavfall. Universell utforming i plan og TEK10. FDV-dokumentasjon NR 1 MAI 2011

Våtrom og søknadsplikt. TEK10 og eksisterende bygg. Miljøgifter og byggavfall. Universell utforming i plan og TEK10. FDV-dokumentasjon NR 1 MAI 2011 NR 1 MAI 2011 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Våtrom og søknadsplikt TEK10 og eksisterende bygg Miljøgifter og byggavfall Universell utforming i plan og TEK10 FDV-dokumentasjon 1 Innhold Leder 2

Detaljer

Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge

Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge Rapport om Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge Pilotprosjekt FLIBA Del 1 Kartlegging Del 2 Ledelse som perspektiv i utdanningene 1 Forord Profesjonell ledelse er en av de viktigste

Detaljer

KRANTEKNIKK ÆRESMEDLEM. Spesialisten som ble. Spesialtema: LASTEBILKRANER. MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 4 2004.

KRANTEKNIKK ÆRESMEDLEM. Spesialisten som ble. Spesialtema: LASTEBILKRANER. MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 4 2004. KRANTEKNIKK MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 4 2004 Spesialisten som ble ÆRESMEDLEM Spesialtema: LASTEBILKRANER Helli Grafi sk AS Velkommen etter! Utgitt av: Tekniske Foreningers Servicekontor

Detaljer

NR. 2. JUNI. 2010 17. ÅRGANG. Nyhetsmagasin fra NHO Service

NR. 2. JUNI. 2010 17. ÅRGANG. Nyhetsmagasin fra NHO Service SERVICE NR. 2. JUNI. 2010 17. ÅRGANG Nyhetsmagasin fra NHO Service I 2004 hadde 8,5 prosent av norske kommuner en eller annen form for fritt brukervalg innenfor områder som grunnskole, barnehager og pleie

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

1-2-2015. Vann og avløpsetaten i eget AS. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Dokumenter for fremtiden. Drikkevannskonkurranse.

1-2-2015. Vann og avløpsetaten i eget AS. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Dokumenter for fremtiden. Drikkevannskonkurranse. 1-2-2015 Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no Vann og avløpsetaten i eget AS Drikkevannskonkurranse Dokumenter for fremtiden Alvorlige branner Kunnskapsdeling for et bedre samfunn utleiepumper

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING Senter for IKT i utdanningen skal bidra til at IKT bidrar til økt kvalitet i utdanningen og bedre læringsutbytte og læringsstrategier for barn i barnehagene,

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.EIERSKIFTENORGE.NO EIERSKIFTE Les om POLITISK DEBATTPANEL Vi har spurt politikerne om generasjonsskifte i Norge NYE EIERE?

Detaljer

SKOLELEDEREN. Skal vi møte hat og voldelig ekstremisme, må vi samarbeide. Workshop på St Olav vgs: Nr. 4 mai 2015 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Skal vi møte hat og voldelig ekstremisme, må vi samarbeide. Workshop på St Olav vgs: Nr. 4 mai 2015 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 4 mai 2015 Fagblad for skoleledelse Workshop på St Olav vgs: Skal vi møte hat og voldelig ekstremisme, må vi samarbeide s 8: Kunnskap om godt læringsmiljø må omsettes i handling s 10:

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER.

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER. MULIGHETER* ET KUNDEMAGASIN FRA FIXIT BUSINESS PARTNER September Nr. 1 2. Årgang Vi gjør bransjen proffere. UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE Monika Viken Leithe, H2 Ellemelle: JEG ER BLITT

Detaljer