Brukerhåndbok for MyGlucoHealth

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerhåndbok for MyGlucoHealth"

Transkript

1 Brukerhåndbok for MyGlucoHealth trådløs måler mmol/l vises mg/dl tilgjengelig 0459 Modell MGH-BT1 Rev NO/nor

2 VIKTIG INFORMASJON MyGlucoHealth gir en rask og enkel måte for personer med diabetes å måle og på egen hånd overvåke blodsukkernivået. Måleren skal kun brukes til å måle blodsukker og kun med ferske kapillærfullblodsprøver. Den skal ikke brukes til å diagnostisere diabetes eller til måling på nyfødte (neonater). Ikke bruk MyGlucoHealth til noe annet formål enn blodsukkermåling. MyGlucoHealth er kun til in vitro-diagnostisk bruk. MERK: MyGlucoHealth er nøyaktig så lenge måleområdene er rene og tørre og ikke inneholder noen fremmedstoffer som f.eks. lotion eller krem. Lansetter må skiftes før hver måling og kun brukes én gang. Gjenbruk av lansetter vil påvirke målenøyaktigheten. Før du bruker MyGlucoHealth trådløs måler for første gang, må du lese alle instruksjonene i denne håndboken og tilleggsinformasjonen som er gitt i bruksanvisningen for teststrimlene. Øv på nøyaktig og trygg måling. Fullstendige instruksjonsvideoer finner du i delen QuickStart (Hurtigstart) i Learning Centre (Læresenter) på MyGlucoHealth-nettstedet på Du bør få oppsyn fra diabeteslegen for riktig bruk av denne måleren og daglig håndtering av din diabetes. Ikke bytt behandling på blodsukkerresultater fra MyGlucoHealth uten å rådføre deg med legen. 2

3 SETT- INNHOLD j n k o 1. MyGlucoHealth trådløs måler 2. MyGlucoHealth blodprøvetaker 3. USB-kabel 4. Brukerhåndbok 5. To 1,5 V alkaliske AAA-batterier l 6. Tilpasset etui MERK: Før bruk kontrollerer du MyGlucoHealth-settet for å sikre at det er uåpnet og at det inneholder alle delene vist nedenfor. Hvis ikke, må du ikke bruke MyGlucoHealth-måleren og returnere den dit du kjøpte den i bytte mot en ny. 3

4 HURTIG- REFERANSE 1 2 Med måleren slått AV setter du en MyGlucoHealth-teststrimmel med logoen pekende forover og kontaktledningene pekende ned. Kodenummeret vises automatisk. Bloddråpeikonet vises og blinker. Måleren er nå klar for blodprøven. 3 4 Påfør blodprøven til bekreftelsesvinduet på strimmelen er helt fylt. Måleren begynner å telle ned. Velg en aktivitet knyttet til målesituasjonen ved å trykke på OPP- eller NED-knappen. Når aktiviteten er valgt, trykker du på SENTER/STRØMknappen. Måleresultatene vises. 4

5 QUICKSTART- RESSURSER Delen QuickStart Online Resources (Elektroniske hurtigstartressurser) på nettstedet MyGlucoHealth.net gir detaljerte instruksjoner om alle aspekter ved bruken av MyGlucoHealth trådløs måler. QuickStart er et omfattende videoverktøy som leder nye brukere gjennom alle prosessene ved å sette opp MyGlucoHealth trådløs måler. Logg på eller trykk på knappen QuickStart (Hurtigstart) på hjemmesiden. Følg den trinnvise veiledningen for å finne ut hvordan du: setter opp MyGlucoHealth trådløs måler bruker blodprøvetakeren til å registrere din første måling setter opp en sikker medlemskonto på nettet laster opp måleregistreringer til MyGlucoHealth-portalen via en datamaskin ved hjelp av Bluetooth og USB setter opp en måler og mobiltelefon til å komminusere via Bluetooth laster opp måleresultater ved hjelp av mobiltelefonen 5

6 SELF-TESTING SELF-TESTING EC REP EMERGO EUROPE 0459 MYGLUCOHEALTH- MÅLER 1. Teststrimmelport: Sett teststrimmelen inn i måleren 2. Teststrimmelutløser 3. Display: Viser måleresultater og viktig informasjon 4. Senter-/strømknapp Slår måleren av/på. Henter frem tidligere resultater og funksjonsinnstillinger SN Opp-/ned-pilknapp: Justerer innstillinger og blar gjennom tidligere resultater PAR/SEND (kun opp-pil) Par måleren og send måledata ved hjelp av opp-pilen Entra Health Systems 3111 Camino del Rio N., #101 San Diego, CA USA REF: MGH-BT1 3V 70mA FCC ID:VUG-EHS-MGEU00001 Rev Produktetikett (her finner du målerens serienummer) 7. BatteridekselW 6

7 LCD- DISPLAY Advarsel om svakt batteri Teststrimmelkode mmol/l Bloddråpe for måling, måler klar til måling Alarm Før du spiser et måltid Etter å ha spist et måltid Etter å ha tatt legemidler Etter sportsaktivitet Kontrolløsningsmåling Temperatur/Dato mmol/l Enhet for måleresultat Klokkeslett Slett MERK: Før du bruker MyGlucoHealth trådløs måler til å måle blodet ditt for første gang, skal du øve på prøvedyren ved å bruke MyGlucoHealthkontrolløsningen. Når du har fullført tre målinger på rad som er innenfor det forventede verdiområdet, er du klar til å måle blodet. 7

8 MÅLER NØYAKTIGHET MyGlucoHealth-systemet med trådløs måler og strimler er et av de mest nøyaktige produktene for personlig diabetesbehandling som finnes på markedet i dag. Når testet mot kalibrerte laboratorieinstrumenter, oppfyller MyGlucoHealth-måleren høyere ytelsesstandarder sammenlignet med mange kommersielt tilgjengelige glukometere. I glukosekonsentrasjoner på under 4,2 mmol/l, målte MyGlucoHealth innenfor pluss eller minus 6,5 % av laboratoriekalibreringen, 89 % av gangene, og innenfor 7,5 %, 100 % av gangene. Ved måling i konsentrasjoner på over 4,2 mmol/l var MyGlucoHealth innenfor 5 %, 65 % av gangen, innenfor 10 %, 92 % av gangene og innenfor 15 %, 98 % av gangene. MyGlucoHealth trådløs måler er plasmakalibrert. Dette gjør resultatene direkte sammenlignbare med HbA1c-måleresultatene fra et laboratorium. Plasmaresultater er ca. 12 % høyere enn fullblodresultater. Husk dette når du sammenligner MyGlucoHealthmåleresultater med de fra fullblodkalibrerte målere. Visse blodsukkermålere av ypperste eller profesjonell kvalitet, inkludert MyGlucoHealth trådløs måler, er allerede kalibrert eller innstilt på gi et plasma -måleresultat, noe som gjør denne omregningen unødvendig. For en nøyaktig sammenligning av blodsukkermåleren din med et laboratorieresultat må du først vite hvordan måleren er kalibrert. 8 MERK: Når du sammenligner målinger mellom en eldre måler og MyGlucoHealth, kan du se forskjeller på grunn av de høyere nøyaktighetsstandardene og plasmakalibreringen til MyGlucoHealth.

9 TEST- STRIMLER MyGlucoHealth-teststrimler kan bare brukes med MyGlucoHealth-målere Målekammeråpning Bekreftelsesvindu Målerens kontaktledninger (med måleren slått AV setter du teststrimmelen inn i måleren med kontaktledningene pekende fremover og ned) Forsiktighetsregel for oppbevaring og håndtering 1. Unngå direkte sollys. 2. Oppbevar MyGlucoHealth-testrimmelbokser tørt og kjølig, mellom 2 C og 30 C (36 F og 86 F). Må ikke kjøles eller fryses. 3. Noter ned kastedatoen på boksens etikett når du først åpner den. Kast gjenværende MyGlucoHealth-strimler 3 måneder etter at boksen først ble åpnet. 4. Lukk hetten tett på boksen med en gang etter å ha tatt ut MyGlucoHealthteststrimmelen. 5. Ikke bruk teststrimler etter utløpsdatoen som er trykt på pakningen eller boksen. Det kan føre til unøyaktige resultater. 6. Unngå å få skitt, mat eller vann på teststrimmelen. Ikke bøy, klipp eller endre MyGlucoHealth-teststrimmelen. 7. MyGlucoHealth-teststrimler er kun til engangsbruk. 8. Oppbevar teststrimmelboksen utilgjengelig barn. 9. Se dataarken med bruksanvisning for MyGlucoHealth-testrimlene for mer informasjon. ADVARSEL! Hvis du ikke følger disse instruksjonene kan du få feil resultater. 9

10 FØRSTE MÅLEROPPSETT Stille inn målerens dato og klokkeslett: Innstillingene for klokkeslett, dato og alarm på MyGlucoHealth trådløs måler må stilles inn når enheten slås på for første gang. Slå på Trykk på og hold inne SENTER/STRØM -knappen i minst 3 sekunder til året begynner å blinke. År Trykk på OPP- eller NED-knappen for å stille inn gjeldende år. Trykk på SENTER/STRØM -knappen. Måneden (MON) vil nå blinke. Dato/klokkeslett Trykk på OPP- eller NED-knappen for å stille inn dato og klokkeslett. Måned kommer først i rekkefølgen. Trykk på SENTER/STRØM -knappen. Gjenta disse trinnene for dag, time og minutter. MERK: En pipelyd høres når funksjoner stilles inn, inkludert dato, klokkeslett måleenheter og muligheten til å betegne tre unike dato gjennomsnitt. 10

11 FØRSTE MÅLEROPPSETT Datogjennomsnitt Funksjonen for datogjennomsnitt oppretter 3 tidsperioder i dager der det blir vist et gjennomsnitt av alle måleresultatene som oppnås i tidsperioden (7-dagers gjennomsnitt vises). For å stille inn antall dager for den ønskede tidsperioden må du trykke på OPP- eller NED-knappen og deretter trykke på SENTER/STRØM -knappen. Alarm 1. Trykk på OPP- eller NEDknappen for å stille inn alarmen. Trykk på SENTER/STRØM -knappen. 2. Du stiller inn alarmen ved å trykke på OPP- eller NEDknappen for å velge ønsket klokkeslett og deretter trykke på SENTER/STRØM -knappen for å godta klokkeslettet. 11

12 FØRSTE MÅLEROPPSETT Du kan stille inn opptil 5 alarmer og 3 gjennomsnittsdatoer Alarmer Angi antallet alarmer du ønsker (opptil 5) og trykk deretter på SENTER/STRØM -knappen. Gjenta trinnene for å legge til flere alarmer. Alarmer kan stilles inn som påminnelser om å utføre målinger, ta legemiddel eller andre personlige påminnelser som hjelper deg med å håndtere og overvåke diabetes. 12 MERK: 1. Når teststrimmelen settes inn, må MyGlucoHealth trådløs måler alltid være AV. 2. Hvis datoen ikke er riktig innstilt, vil det gjennomsnittlige glukosenivået og resultatene i minnet ikke vise riktige verdier. Du må stille inn måleren før bruk og bekrefte at datoen er riktig etter at nye batterier settes inn. 3. Du kan ikke måle blodsukker mens du er i Setting Mode (innstillingsmodus). 4. Gyldige år er fra og med 2007 til og med 2099.

13 BLODPRØVE- PROSEDYRER Materialer som trengs for blodprøver Før måling må du lese nøye gjennom dette avsnittet så vel som teststrimmelinstruksjonene som finnes i teststrimmelboksen. Kontroller at du har alt som tregs for å begynne måling: 1. MyGlucoHealth trådløs måler 2. MyGlucoHealth-teststrimmel 3. Blodprøvetaker 4. Steril lansett j m k l MERK: Blodprøvetakeren og sterile lansetter skal IKKE deles med andre. For å redusere muligheten for infeksjon er disse kun til din personlige bruk. 1. Bruk alltid en ny, steril lansett. Lansetter er kun til engangsbruk. 2. Sørg for at hendene dine er rene og helt tørre før du måler eller bruker blodprøvetakeren til å samle opp en bloddråpe. 3. Unngå å få håndlotion, oljer, skitt eller restavfall på lansettene og blodprøvetakeren. 13

14 BRUKE BLODPRØVETAKEREN 1 2 Skru av spissen på blodprøvetakeren og sett en lansett godt inn i holderen. Hvis en lansett tidligere ble installert i blodprøvetakeren, tar du ut lansetten og setter på lansettens beskyttelsesdeksel. Kast den brukte lansetten på trygt vis. Klem på lansetten og vri av beskyttelsesdekselet. Ikke kast lansettdekselet. Det må brukes til trygg tildekking av nålen igjen før kasting. Lansetter er nøklet til et spor i blodprøvetakeren. MERK: 1. Instruksjonene for å samle opp en bloddråpe i trinn 1 til 5 gjelder MyGlucoHealth blodprøvetakeren som følger med i målersettet. Hvis du bruker en annen blodprøvetaker, må lese og følge instruksjonene som fulgte med den enheten. 2. Blodprøvetakere er kun til enkeltpersonbruk og må ikke deles. Lansetter er KUN TIL ENGANGSBRUK og må ikke brukes på nytt, fordi måleresultatene ikke vil være nøyaktige og det kan oppstå BLÅMERKER på målestedet. Gjenbruk av en engangslansett kan forårsake unødvendig ekstra smerte. 14

15 BRUKE BLODPRØVETAKEREN 3 4 Skru på spissen på blodprøvetakeren, som dekker lansetten. 5 Spissen på blodprøvetakeren har 5 forskjellige nivåer av hudpenetrasjon for å kunne velge den beste dybden: Bruk 1 eller 2 for myk eller tynn hud, 3 for gjennomsnittlig hud og 4 eller 5 for tykk eller hard hud. 5 Plasser blodprøvetakeren mot fingertuppen og trykk på avtrekkerknappen. Blodprøven skal nå være klar til å påføres teststrimmelen. Løft blodprøvetakeren ut og bort. Øv med blodprøvetakeren og gjør deg kjent med bruken av den. Sørg for at hendene dine er rene og tørre før du bruker blodprøvetakeren til måling. Måling på alternativt sted MyGlucoHealth trådløs måler har et valg for Alternate Site Testing (måling på alternativt sted) med blodprøvetaking fra overarmen, underarmen, hånden, håndflaten, låret eller leggen. Se side for informasjon om alternative målesteder hvis dette er godkjent av legen. 15

16 AUTOMATISK KODE- GJENKJENNING Automatisk kodegjenkjenning av MyGlucoHealth-teststrimler MyGlucoHealth trådløs måler har automatisk koding av teststrimler. Når en teststrimmel er riktig satt inn, gjenkjenner måleren automatisk kodenummeret og stiller inn måleren tilsvarende. Dette forhindrer feil ved innsetting og måling. Sett ganske enkelt teststrimmelen inn i måleren med kontaktene ned og MyGlucoHealth-logoen pekende opp mot deg. Kontroller at kodenummeret stemmer overens med kodenummeret på teststrimmelboksen. Teststrimmelikonet med en bloddråpe vil blinke øverst på skjermen. Du er nå klar til å måle. 16 MERK: 1. Ikke bøy teststrimmelen. 2. Hvis kodegjenkjenningsetiketten er skadet, kan det oppstå feil under kodegjenkjenning. Kontroller kodernummeret på LCD-displayvinduet og sjekk at det stemmer med nummeret på teststrimmelboksen.

17 TA EN BLODPRØVE Trinn 1 Sett inn en teststrimmel Riktig retning på teststrimmel Feil retning på teststrimmel Med måleren slått AV setter du en MyGlucoHealth-teststrimmel inn i måleporten på toppen av måleren. Sett inn strimmelen med MyGlucoHealth-logoen pekende mot deg og kontaktene ned. Ikke sett inn teststrimmelen opp-ned. Når du setter strimmelen inn i måleren, slås strømmen automatisk på, og koden og temperaturen vises. Ette 3 sekunder forsvinner kodenummeret og måletemperaturen. MERK: 1. Hvis du setter inn en teststrimmel i feil retning, slås måleren på, men en måling kan ikke utføres. 2. Hvis måleren ikke slår seg PÅ, skal du trekke teststrimmelen ut av porten og sette den inn på nytt. 3. Unngå måling i direkte sollys. 17

18 TA EN BLODPRØVE Trinn 2 Prikk med lansetten og påfør bloddråpen på teststrimmelen Feil riktig Delvis fylt Helt fylt Bruk blodprøvetakeren til å prikke fingertuppen med lansetten for å få ut en liten dråpe blod. Plasser fingertuppen din forsiktig på den øverste kanten av MyGlucoHealth-teststrimmelen. Blodet trekkes automatisk inn i teststrimmelkanalen. La fingeren din ligge på kanten av strimmelen til du hører en pipelyd fra måleren. MERK: 1. Et prøvevolum på minst 0,3 µl blod kreves. 2. Hvis du ikke utfører testen innen 3 minutter, slår måleren seg automatisk av for å spare batteri. Hvis dette skjer, starter du måleprosedyren på nytt med en ny teststrimmel. 18

19 TA EN BLODPRØVE en Trinn 3 Velg aktivitet for måling Velg aktiviteten som er knyttet til målesituasjonen ved å trykke på OPP- eller NED-knappen, og trykk deretter på SENTER/STRØM -knappen. Velg ett av følgende: Før du spiser et måltid Etter å ha spist et måltid Etter å ha tatt legemiddel Etter sportsaktivitet Bruker kontrolløsning Ikke velg Using Control Solution (Bruker kontrolløsning) på dette tidspunktet. Denne funksjonen er ikke for måling av blodsukker, og resultatene blir ikke lagret eller oppført i registeret. Måleresultatet vises når du trykker på SENTER/STRØM -knappen. MERK: 1. Hvis du ikke bekrefter koden innen 3 sekunder, må du trekke testrimmelen ut av porten og starte prosedyren på nytt. 2. Hvis koden på LCD-displayet og på teststrimmelboksen ikke stemmer overens, må du prøve en ny teststrimmel. Hvis uoeverensstemmelsen vedvarer, kontakter du MyGlucoHealth kundeservice på eller for å få hjelp. 3. Hvis du påfører en blodprøve for tidlig, vises det en feilmelding på displayet (se side 46). 19

20 MÅLE BLODET Trinn 4 Granske og sende inn måleresultater mmol/l mmol/l Målingen begynner automatisk etter pipelyden, og resultatene vises innen 3 sekunder. Måleren begynner å telle ned fra 3 til 1 på LCD-displayet. LCD-vinduet viser resultatet av blodsukkernivået ditt, temperaturen din og klokkeslettet. Målerdisplayet veksler mellom å vise måned/dag/klokkeslett for målingen og temperatur/klokkeslett for målingen. Trinn 5 Sende inn data til portalen Du kan sende måleresultatene dine MyGlucoHealth-portalen direkte fra datamaskinen via Bluetooth eller USB eller ved hjelp av MyGlucoHealth-mobilappen. Se Oversikt over MyGlucoHealthportalen fra og med side 22. MERK: Hvis måleresultatet er utenfor måleområdet, vises det en feilmeling på LCD-displayet. Se side 45 for detaljer om feilsøking ved feilmeldinger. 20

21 GRANSKE TIDLIGERE RESULTATER Granske tidligere resultater på måleren MyGlucoHealth trådløs måler lagrer opptil 250 måleresultater i det interne minnet og registrerer det gjennomsnittlige glukosenivået for et forhåndsinnstilt antall dager (dvs. 7, 14, 21). Disse verdiene kan hentes frem når som helst på LCD-displayet. De nyeste resultatene overskriver de eldste, etter at 250 målinger er lagret. Trykk på SENTER/STRØM -knappen. De nyeste dataene vises. Du kan kontrollere dine individuelle måleresultatdata og tidligere innstilte gjennomsnittsverdier ved å trykke på OPP - eller NED -knappen. mmol/l mmol/l mmol/l mmol/l mmol/l mmol/l Tredje siste Andre siste Siste 7-dagers gjennomsnitt fra måledato 14-dagers gjennomsnitt fra måledato 21-dagers gjennomsnitt fra måledato Gjennomsnittlig måleresultat mmol/l Måleenhet Måleresultatmengde Dager for gjennomsnittlig måleresultat Trykk på NED -knappen: Vise forrige resultat Trykk på OPP -knappen: Vise det gjenomsnittlige måleresultatet for 7 dager 14 dager 21 dager 21

22 OVERSIKT OVER MYGLUCOHEALTH- PORTALEN MyGlucoHealth-portal Sikker pasientpålogging Automatisert dataoverføring MyGlucoHealth er en intelligent diabeteshåndteringsplattform med omfattende verktøy for pasienter, klinikere, familier og omsorgsytere som forbedrer liv og livsstiler. 22

23 OVERSIKT OVER MYGLUCOHEALTH- PORTALEN Diagrammer som er enkle å lese MyGlucoHealth trådløs måler sammen med MyGlucoHealthnettverket er en omfattende diabeteshåndteringsplattform som gir pasienter mer direkte kontroll over behandlingen samt klare kommuniksjonslinjer med klinikeren, familien og omsorgsytere. MyGlucoHealth trådløs måler fungerer i kombinasjon med en sanntids elektronisk datainnsamlingsnettverk for å laste opp og rapportere pasienters blodsukkerverdier. Ved å bruke MyGlucoHealth-portalen på kan pasienter digitalt sende og evaluere de daglige målingene sine ved hjelp av mobiltelefonen, samtidig som de samme resultatene kommuniseres automatisk til klinikeren. Dette gjør at omsorgsteamet kan holde seg oppdatert og gripe inn øyeblikkelig hvis nødvendig. 23

24 OVERSIKT OVER MYGLUCOHEALTH- PORTALEN MyGlucoHealth-portalen er et omfattende kommunikasjons- og datastyringsnettsted med et brukervennlig grensesnitt for automatisk innsamling av måleresultater fra måleren. Lagrede resultater sendes trådløst med mobiltelefon eller PC til portalen for innlegging. Dette utføres automatisk via Bluetooth-teknologi eller ved å koble en USBkabel direkte til måleren. Den direkte opplastingsprosessen eliminerer manuell logging av måleresultater, forbedrer nøyaktigheten og gir bedre tilgang til kritiske data og hindrer muligheten for feil. På portalen blir resultatene kartlagt og tolket på en rekke måter for best å analysere og evaluere blodsukkerdata. Portalen er laget for å hjelpe hver enkelt pasient med å ta eierskap over sykdommen sin, slik at de kan gjøre bedre livsstilsvalg. 24

25 OVERSIKT OVER MYGLUCOHEALTH- PORTALEN MyGlucoHealth-portalen gjør det mulig for pasienter å sende til seg selv eller omsorgsteamet automatiske varsler og påminnelser om endrende tilstand eller for å påminne om å utføre en måling eller ta et legemiddel. Varsler og påminnelser kan sendes via e-post eller SMStekstmelding. Hver bruker kan opprette personlige innstillinger for øvre eller nedre terskel for blodsukkernivåer. Portalen overvåker opplastede resultater og sender automatisk et varsel til pasienten, pasientens familie, legen eller omsorgsyteren når terskelen overstiges. I tillegg kan pasienter sende relatert helseinformasjon og sikre meldinger direkte til legen og avtale time på nettet ved hjelp av portalen. 25

26 KONTO- OPPSETT Gå til og klikk på Register (Registrer) Når du har mottatt MyGlucoHealth trådløs måler inviteres du til å registrere deg for et abonnement på MyGlucoHealth-portalen og mobilappen. Dette gjør du ved å skrive inn serienummeret som finnes bak på måleren, sammen med e-postadressen din. E-postadressen din, sammen med passordet du velger, er informasjonen du bruker til å logge på portalen. MERK: Detaljerte instruksjoner for nedlasting, installering, paring og bruk av MyGlucoHealth-mobilappen og portalen finner du på 26

27 SENDE DATA TIL PC VIA USB Sende måleresultater til MyGlucoHealth-portalen ved hjelp av en PC og USB-kabel Trinn 1 Installer drivere Hvis du vil laste opp eller Post (sende inn) måleresultater til MyGlucoHealth-portalen via en PC ved hjelp av en direkte USBtilkobling, begynner du med å logge på kontoen til på portalen. Gå til Velg Login (Logg på) på startsiden. Skriv inn medlemsskap-id og passord for å fortsette til den sikre kontosiden din. Når du har logget på, finner du knappen Get Readings (Hent resultater) oppe til høyre. Hvis dette er den første gangen du laster opp via en USB-tilkobling, må du laste ned en driver slik at MyGlucoHealth-måleren kan kommunisere med PC-en via USB. MyGlucoHealth USB-kabel MERK: Bruk av MyGlucoHealth-portalen eller mobilapplikasjonen krever abonnement på nettjenesten. Gebyrer kan påløpe. Hør med mobiloperatøren din for datagebyrer knyttet til opplasting og bruk av mobiltjenester. 27

28 SENDE DATA TIL PC VIA USB Velg Get Driver (Hent driver) på menyen like under knappen Get Readings (Hent resultater). Følg installasjonsveiviseren for å fullføre prosessen. Datamaskinen må kanskje også få installert Microsoft.NET Framework for å fungere med MyGlucoHealthapplikasjonen. Systemet veileder deg gjennom prosessen med å laste ned og installere begge programmene ved behov. Trinn 2 Tilkoblingsinnstillinger Så snart driveren er installert, er du klar til å laste opp resultatene. Trykk på knappen Get Readings (Hent resultater) en gang til, og MyGlucoHealth-opplastingsprogrammet starter. Det første skjermbildet du ser er Connection Settings (Tilkoblingsinnstillinger). Skriv inn medlems-id og passord. Velg preferanser, språk, måleenheter og datoformat. Dette trenger du gjøre kun én gang. Trykk på Submit (Send inn) for å oppdatere innstillingene. 28 MERK: 1. MyGlucoHealth-portalen krever av eventuelle innstillinger for popup-blokkering er deaktivert i nettleseren din. 2. Du må ha målt blodet og registrert resultatene med MyGlucoHealth-måleren før du prøver å laste opp.

29 SENDE DATA TIL PC VIA USB Trinn 3 Sende inn / laste opp måleresultater Du er nå klar til å laste opp resultater. For å Post (sende inn) resultatene kobler du USB-kabelen som følger med i målersettet til en tilgjengelig USB-port på datamaskinen. Deretter kobler du den andre enden til MyGlucoHealth-måleren som vist til venstre. Måleren viser PC når tilkoblingen er gjort. Velg Start -knappen på popu-vinduet i applikasjonen. LCD-displayet på måleren viser tiden som teller opp i sekunder. Måleresultatene fra måleren sendes inn automatisk til måleren. Fremdriftslinjen viser når registrene lastes opp. Etter at det siste måleresultatet er vist på skjermen, trykker du på Continue (Fortsett) for å gå tilbake den sikre registersiden din på MyGlucoHealth-portalen. Trinn 4 Fullført (hvilemodus) Når du kobler USB-kabelen fra måleren, går måleren i hvilemodus og LCD-displayet slås av. Deretter kan du, når du har tid, gå til fanen Blood Test (Blodprøve) for å bekrefte at måleresultatet er innsendt og at det er nøyaktig, eller du kan oppdatere siden og se resultatene dine i vinduet Testing Snapshot (Måleoversikt). 29

30 BLUETOOTH-PARING MED EN PC Bluetooth-pare måleren med en PC Kontrollpanel for Bluetooth-enheter Veiviser for Bluetooth-enhet For å koble til, eller Pair (pare), MyGlucoHealth trådløs måler slik at den kommuniserer med en PC, må du først konfigurere datamaskinen til å tillate Bluetooth-tilkoblinger. Åpne Control Panel (Kontrollpanel) på PC-en. Hvis datamaskinen din har Bluetooth, ser du et Bluetooth-ikon på kontrollpanelet. Dobbeltklikk på Bluetooth-ikonet for å åpne diaglosboksen Bluetooth Devices (Bluetooth-enheter). Klikk på fanen Options (Alternativer) og kontroller at det er merket av for både Allow Bluetooth devices to find this computer (Tillat Bluetooth-enheter å finne denne datamaskinen) og Allow Bluetooth devices to connect to this computer (Tillat Bluetoothenheter å koble til datamaskinen). Klikk deretter på fanen Devices (Enheter) og klikk på knappen Add (Legg til). Dette åpner Add Bluetooth Device Wizard (Veiviser for Bluetooth-enhet). MERK: Skjermbilder og kontrollpanelinnstillinger kan variere litt avhengig av datamaskinens operativsystem og nettleser. MyGlucoHealth er optimert for de nyeste operativsystem/ nettleser-kombinasjonene. 30

31 BLUETOOTH-PARING MED EN PC Bluetooth-pare måleren med en PC Trinn 1 Stare paring På MyGlucoHealth-måleren trykker du på OPP-knappen (par). LCD-displayet viser driftsttiden i sekunder. Det viser at måleren pares med PC-en. (Figur 1) Trinn 2 Skriv inn PIN-nummer Skriv inn PIN-nummeret for paring (0000) i vinduet som åpnes på PC-en. Trinn 3 Paret (tilkoblet) Når MyGlucoHealth trådløs måler er paret med PC-en, viser LCDdisplayet på måleren P for å bekrefte paret status. (Figur 2) Trinn 4 Hvilemodus Figur 1 Figur 2 Hvis du trykker på SENTER/STRØM-knappen hvilemodus og LCD-displayet slås av., går måleren i 31

32 SENDE INN DATA VIA DATAMASKIN Laste opp testresultater via Bluetooth på PC Trinn 1 Start MyGlucoHealthnettapplikasjonen Etter at måleren er paret til PC-en, går du til og logger på den sikre kontoen din. Velg Get Readings (Hent resultater) på menyen til høyre. MyGlucoHealth-applikasjonen kontrollerer automatisk at tilgjengelig programvare er installert, og du kan bli bedt om å laste ned en påkrevd driver. Hvis dette er den første gangen du laster opp via en Bluetoothtilkobling til PC-en din, får du se menyen Connection Settings (Tilkoblingsinnstillinger). Skriv inn medlems-id og passord. Dette trenger du gjøre kun én gang. Velg preferanser, språk, måleenheter og datoformat. Trykk på Submit (Send inn) for å oppdatere innstillingene. 32 MERK: Til visse tider kan Bluetooth-tilkoblingen svikte pga. signalforstyrrelser eller andre faktorer. Hvis innsendingen mislykkes, gå til en annen plassering og prøv på nytt. Kontakt MyGlucoHealth kundeservice på eller , eller send en e-post til hvis innsending mislykkes gjentatte ganger.

33 SENDE INN DATA VIA DATAMASKIN Trinn 2 Sende inn / laste opp måleresultater Med MyGlucoHealth-applikasjonen åpen trykker du på OPP-knappen på måleren. LCD-displayet på måleren viser tiden som teller opp i sekunder. Måleresultatene fra måleren sendes inn automatisk til måleren. Etter at det siste måleresultatet er vist på skjermen, trykker du på Continue (Fortsett) for å gå tilbake den sikre kontoen din på MyGlucoHealth-portalen. Trinn 3 Fullført (hvilemodus) Trykk på SENTER/STØM-knappen for å sette måleren i hvilemodus og slå av LCD-displayet. Deretter kan du, når du har tid, gå til fanen Blood Test (Blodprøve) for å bekrefte at måleresultatet er innsendt og at det er nøyaktig, eller du kan oppdatere siden og se resultatene dine i vinduet Testing Snapshot (Måleoversikt). MERK: Hvis du velger å ikke sende inn etter en måling, blir måleresultatet lagret på måleren og ikke lagt til før neste gang du sender inn via mobiltelefonen eller kobler måleren til PC-en (enten via Bluetooth eller USB-kabel). Selv om måleren kan lagre opptil 250 måleresultater, anbefales det på det sterkeste at du sender dem inn så ofte som mulig, og for å få mest nytte av funksjonene til MyGlucoHealth bør det ikke være mer enn rundt 20 målinger på måleren som ennå ikke er sendt inn. 33

34 PARE MÅLEREN MED MOBILTELEFONEN Bluetooth-paring med mobiltelefonen Før du starter MyGlucoHealth-mobilappen på telefonen, er det svært viktig at måleren og telefonen er paret. Utfør paringsprosessen ved å følge trinnene på neste side. Du finner mer detaljert hjelp og en trinnvis veiledning på Så snart du har fullført paringen, kan du bruke MyGlucoHealth-mobilappen sammen med måleren. De fleste mobiltelefoner pares ved å gå til mobiltelefonens innstillinger og aktivere Bluetooth, og deretter velge Pair New Device (Par ny enhet). Navnet på måleren vises som myglucohealth på mobiltelefonen som en paret Bluetooth-enhet. 34 MERK: Når du setter opp medlemsskapskontoen din på nettstedet myglucohealth.net, kan du be om en SMS-melding som gir deg en kobling til å laste ned MyGlucoHealth-mobilappen på telefonen.

35 PARE MÅLEREN MED MOBILTELEFONEN Pare måleren med mobiltelefonen Trinn 1 Begynn med mobiltelefonen Slå telefonen PÅ. Aktiver Bluetooth ved å gå til telefonens innstillinger for Nettverk eller Tilkoblinger. Alle telefoner er litt forskjellige, men dette er stedet man vanligvis starter. Hvis du ikke vet hvordan du slår på Bluetooth eller ikke er sikker på om telefonen støtter Bluetooth, kan du se telefonens brukerveiledning. Begynn på hovedmenyen. Slå Bluetooth PÅ. Telefonen søker etter Bluetooth-signaler i området du skal se et lite Bluetooth-ikon på skjermen. Trinn 2 Paring På telefonen går du til delen for Parede enheter. Velg Legg til ny enhet. Trykk på OPP-knappen (par) på måleren. Dette sender ut et signal som telefonen kan plukke opp. LCD-displayet viser driftsttiden i sekunder. (Figur 1) Trinn 3 Skriv inn PIN-nummer Figur 1 Figur 2 Når mobiltelefonen finner måleren, skriver du inn PIN-nummeret (0000) i telefonen for å starte paringen. Når MyGlucoHealth trådløs måler er paret med telefonen, viser LCD-displayet på måleren P for å bekrefte paret status. (Figur 2) 35

36 Not just another app. An app with FDA clearance. MYGLUCOHEALTH- MOBILAPP Med MyGlucoHealth-mobilappen kan brukere sømløst laste opp resultater til nettet så vel som å granske og evaluere resultatene på mobiltelefonen. MyGlucoHealth er kompatibel med de fleste største mobiltelefonprodusentene og -operatørene verden over. Det er to komponenter til MyGlucoHealth-mobilappen. Den ene er en applikasjon som kommuniserer direkte med MyGlucoHealth trådløs måler for å laste opp resultater. Den andre er en nettleser som lar deg se en mobil versjon av MyGlucoHealth-portalen. Brukere kan logge på nettleseren for å granske de 10 siste måleresultatene, vise linjediagrammer, kakediagrammer og histogrammer, så vel som å legge inn data om vekt, mosjon og næring. Brukere kan sende og motta sikre meldinger til og fra legen. De kan også bestille MyGlucoHealth-teststrimler hvis de har opprettet en bestillingskonto. MyGlucoHealth Mobile App 36 The MyGlucoHealth mobile app runs on all mobile phones including Android, Windows Mobile, Blackberry and feature phones and allows patients to seamlessly upload their results to the web.

system til måling av blodsukker Apparat og elektronisk dagbok i ett Brukerhåndbok

system til måling av blodsukker Apparat og elektronisk dagbok i ett Brukerhåndbok system til måling av blodsukker Apparat og elektronisk dagbok i ett Brukerhåndbok UltraSmart system til måling av blodsukker Brukerhåndbok i Symboler: SN LOT IVD Serienummer Partinummer In Vitro diagnostisk

Detaljer

Insulinpumpe og CGM-system. Brukerhåndbok. Bli kjent med systemet ditt. 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 1

Insulinpumpe og CGM-system. Brukerhåndbok. Bli kjent med systemet ditt. 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 1 Insulinpumpe og CGM-system Brukerhåndbok Bli kjent med systemet ditt 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 1 4/24/14 3:06 PM 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 2 4/24/14 3:06 PM Velkommen Takk

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia C2-05

Brukerhåndbok for Nokia C2-05 Brukerhåndbok for Nokia C2-05 1.4. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Sette inn et SIM-kort og batteri 6 Sette inn et minnekort 7 Lade batteriet 8 Slå telefonen på eller

Detaljer

Manual for ABPM 6100-maskinvare

Manual for ABPM 6100-maskinvare Representant i juridiske spørsmål Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153 USA www.welchallyn.com

Detaljer

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhet og komfort...3 Sikkerhetsforanstaltninger...3 For helsens skyld...3 Forstå de grunnleggende prinsippene...5 Kontrollene på datamaskinen...5 Slå datamaskinen på/av...8 Ditt

Detaljer

Veiledning for daglig bruk

Veiledning for daglig bruk Veiledning for daglig bruk Meldinger... 2 Introduksjon... 4 Skriverens deler og funksjonene i kontrollpanelet... 5 Skriverdeler... 5 Kontrollpanel... 6 Legge i papir... 7 Velge papirtype... 7 Legge papir

Detaljer

Versjon: R00 (2007/5)

Versjon: R00 (2007/5) Brukerveiledning Versjon: R00 (2007/5) Varemerker Alle andre merker og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker tilhørende deres restrykktive firmaer. Merk Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Sitemaster TP803 3G brukermanuell. Takk for at du kjøpte en JCB ToughPhone TP305 mobiltelefon

Sitemaster TP803 3G brukermanuell. Takk for at du kjøpte en JCB ToughPhone TP305 mobiltelefon Sitemaster TP803 3G brukermanuell Takk for at du kjøpte en JCB ToughPhone TP305 mobiltelefon Kort innføring Takk for at du valgte JCB TP803 3G mobiltelefon. Du finner detaljert informasjon om dens funksjoner

Detaljer

X790 Series. Brukerhåndbok

X790 Series. Brukerhåndbok X790 Series Brukerhåndbok Oktober 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7562, 4917 Modell(er): 432, 436, 486, 496, dn1, dn2, gd1, gd2, dt1, dt2, gt1, gt2, df1, df2, gf1, gf2, d01, d02, g01, g02, t01, t02,

Detaljer

TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8

TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8 TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8 Innhold Velkommen 4 Nytt 5 Nytt i denne utgaven... 5 Komme i gang 6 Klokken din 7 Om klokken... 7 Ha på seg klokken... 7 Rengjøre klokken... 8 Pulsmåleren...

Detaljer

Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien

Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien for bruk med disse nüvi-modellene: 1200, 1210, 1240, 1245, 1250, 1255, 1260 1300, 1310, 1340, 1350, 1370, 1390 1410, 1440, 1450, 1490 2009-2010 Garmin

Detaljer

ThinkPad X61 Tablet Håndbok for service og problemløsing

ThinkPad X61 Tablet Håndbok for service og problemløsing ThinkPad X61 Tablet Håndbok for service og problemløsing ThinkPad X61 Tablet Håndbok for service og problemløsing Merk Før du bruker opplysningene i denne boken og produktet det blir henvist til, må du

Detaljer

LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR. Brukerhåndbok M351 M451

LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR. Brukerhåndbok M351 M451 LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR Brukerhåndbok M351 M451 HP LaserJet Pro 300 farge-m351 og HP LaserJet Pro 400 farge-m451 Brukerhåndbok Copyright og lisens 2011 Copyright Hewlett-Packard

Detaljer

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Denne brukerhåndboken for laser-mfp inneholder informasjon om oppsett

Detaljer

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z12 Color Jetprinter TM Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Utgave: Januar 2000 Følgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

Brukerveiledning: Versjon 2.4

Brukerveiledning: Versjon 2.4 Brukerveiledning: Versjon 2.4 Innhold 1 Introduksjon 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Oppstart av MyTobii 5 2.1 Montering og installasjon av MyTobii P10 5 2.2 Installering av programvare

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 300

Brukerhåndbok for Nokia 300 Brukerhåndbok for Nokia 300 1.2. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Sette inn SIM-kortet og batteriet 5 Sette inn et minnekort 7 Lade batteriet 8 Lade batteriet med USB

Detaljer

NW7602. Bruksanvisning for Notebook PC

NW7602. Bruksanvisning for Notebook PC NW7602 Bruksanvisning for Notebook PC November 2012 Innhold Kapittel 1: Introduksjon til Bærbar PC Om denne brukerveiledningen... 6 Merknader for denne veiledningen... 6 Sikkerhetshensyn... 7 Forberede

Detaljer

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV KOM I GANG Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no CanalDigitalKabel T-WE KABEL-TV/AUGUST 2014/ESPERVIK DESIGN/STRÅ LFORS/16000008633/R1964

Detaljer

MX810 Series. Brukerhåndbok. Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836

MX810 Series. Brukerhåndbok. Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836 MX810 Series Brukerhåndbok Juni 2013 www.lexmark.com Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836 Innhold 2 Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Bli kjent med skriveren...9 Finne informasjon om skriveren...9

Detaljer

Grunnleggende brukermanual

Grunnleggende brukermanual Grunnleggende brukermanual DCP-L500D DCP-L50DW DCP-L50DN MFC-L700DW Online brukerveiledning Denne grunnleggende brukermanualen inneholder ikke all informasjon om maskinen. For å mer detaljert informasjon,

Detaljer

Digital fartskriver DTCO 1381

Digital fartskriver DTCO 1381 Digital fartskriver DTCO 1381 Versjon 2.0 2.1 Instruksjonsbok firma & sjåfør DTCO SmartLink (Ekstrautstyr) www.dtco.vdo.com Innledning Kjære bruker. Den digitale fartskriveren, DTCO 1381, med sine systemkomponenter

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PHONEEASY 610 http://no.yourpdfguides.com/dref/4129506

Din bruksanvisning DORO PHONEEASY 610 http://no.yourpdfguides.com/dref/4129506 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PHONEEASY 610. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PHONEEASY 610 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC

Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC Les dette før du fortsetter Forholdsregler Les sikkerhetsreglene nøye for å sikre riktig bruk av mobiltelefonen. Til tross for at denne enheten er robust, bør

Detaljer

iphone Brukerhåndbok For iphone og iphone 3G

iphone Brukerhåndbok For iphone og iphone 3G iphone Brukerhåndbok For iphone og iphone 3G Innhold 5 Kapittel 1: Komme i gang 5 Hva du trenger 5 Aktivere iphone 6 Oppgradere fra forrige iphone-modell 6 Sette inn SIM-kortet 6 Registrere iphone 7 Synkronisere

Detaljer

HP bærbar datamaskin. Referansehåndbok

HP bærbar datamaskin. Referansehåndbok HP bærbar datamaskin Referansehåndbok Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. ATI er et varemerke for Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-Packard

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

BRUKER VEILEDNING SONIM XP3300 FORCE. Norsk

BRUKER VEILEDNING SONIM XP3300 FORCE. Norsk BRUKER VEILEDNING SONIM XP3300 FORCE Norsk Copyright 2010 Sonim Technologies, Inc. SONIM og Sonim-logoen er varemerker for Sonim Technologies, Inc. Andre bedrifts-og produktnavn kan være varemerker eller

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-I780 http://no.yourpdfguides.com/dref/783668

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-I780 http://no.yourpdfguides.com/dref/783668 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490. From ManualLib.com

IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490. From ManualLib.com IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490 From ManualLib.com ManualLib.com collects and classifies the global product instrunction manuals to help users access anytime and anywhere,

Detaljer