Brukerhåndbok for MyGlucoHealth

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerhåndbok for MyGlucoHealth"

Transkript

1 Brukerhåndbok for MyGlucoHealth trådløs måler mmol/l vises mg/dl tilgjengelig 0459 Modell MGH-BT1 Rev NO/nor

2 VIKTIG INFORMASJON MyGlucoHealth gir en rask og enkel måte for personer med diabetes å måle og på egen hånd overvåke blodsukkernivået. Måleren skal kun brukes til å måle blodsukker og kun med ferske kapillærfullblodsprøver. Den skal ikke brukes til å diagnostisere diabetes eller til måling på nyfødte (neonater). Ikke bruk MyGlucoHealth til noe annet formål enn blodsukkermåling. MyGlucoHealth er kun til in vitro-diagnostisk bruk. MERK: MyGlucoHealth er nøyaktig så lenge måleområdene er rene og tørre og ikke inneholder noen fremmedstoffer som f.eks. lotion eller krem. Lansetter må skiftes før hver måling og kun brukes én gang. Gjenbruk av lansetter vil påvirke målenøyaktigheten. Før du bruker MyGlucoHealth trådløs måler for første gang, må du lese alle instruksjonene i denne håndboken og tilleggsinformasjonen som er gitt i bruksanvisningen for teststrimlene. Øv på nøyaktig og trygg måling. Fullstendige instruksjonsvideoer finner du i delen QuickStart (Hurtigstart) i Learning Centre (Læresenter) på MyGlucoHealth-nettstedet på Du bør få oppsyn fra diabeteslegen for riktig bruk av denne måleren og daglig håndtering av din diabetes. Ikke bytt behandling på blodsukkerresultater fra MyGlucoHealth uten å rådføre deg med legen. 2

3 SETT- INNHOLD j n k o 1. MyGlucoHealth trådløs måler 2. MyGlucoHealth blodprøvetaker 3. USB-kabel 4. Brukerhåndbok 5. To 1,5 V alkaliske AAA-batterier l 6. Tilpasset etui MERK: Før bruk kontrollerer du MyGlucoHealth-settet for å sikre at det er uåpnet og at det inneholder alle delene vist nedenfor. Hvis ikke, må du ikke bruke MyGlucoHealth-måleren og returnere den dit du kjøpte den i bytte mot en ny. 3

4 HURTIG- REFERANSE 1 2 Med måleren slått AV setter du en MyGlucoHealth-teststrimmel med logoen pekende forover og kontaktledningene pekende ned. Kodenummeret vises automatisk. Bloddråpeikonet vises og blinker. Måleren er nå klar for blodprøven. 3 4 Påfør blodprøven til bekreftelsesvinduet på strimmelen er helt fylt. Måleren begynner å telle ned. Velg en aktivitet knyttet til målesituasjonen ved å trykke på OPP- eller NED-knappen. Når aktiviteten er valgt, trykker du på SENTER/STRØMknappen. Måleresultatene vises. 4

5 QUICKSTART- RESSURSER Delen QuickStart Online Resources (Elektroniske hurtigstartressurser) på nettstedet MyGlucoHealth.net gir detaljerte instruksjoner om alle aspekter ved bruken av MyGlucoHealth trådløs måler. QuickStart er et omfattende videoverktøy som leder nye brukere gjennom alle prosessene ved å sette opp MyGlucoHealth trådløs måler. Logg på eller trykk på knappen QuickStart (Hurtigstart) på hjemmesiden. Følg den trinnvise veiledningen for å finne ut hvordan du: setter opp MyGlucoHealth trådløs måler bruker blodprøvetakeren til å registrere din første måling setter opp en sikker medlemskonto på nettet laster opp måleregistreringer til MyGlucoHealth-portalen via en datamaskin ved hjelp av Bluetooth og USB setter opp en måler og mobiltelefon til å komminusere via Bluetooth laster opp måleresultater ved hjelp av mobiltelefonen 5

6 SELF-TESTING SELF-TESTING EC REP EMERGO EUROPE 0459 MYGLUCOHEALTH- MÅLER 1. Teststrimmelport: Sett teststrimmelen inn i måleren 2. Teststrimmelutløser 3. Display: Viser måleresultater og viktig informasjon 4. Senter-/strømknapp Slår måleren av/på. Henter frem tidligere resultater og funksjonsinnstillinger SN Opp-/ned-pilknapp: Justerer innstillinger og blar gjennom tidligere resultater PAR/SEND (kun opp-pil) Par måleren og send måledata ved hjelp av opp-pilen Entra Health Systems 3111 Camino del Rio N., #101 San Diego, CA USA REF: MGH-BT1 3V 70mA FCC ID:VUG-EHS-MGEU00001 Rev Produktetikett (her finner du målerens serienummer) 7. BatteridekselW 6

7 LCD- DISPLAY Advarsel om svakt batteri Teststrimmelkode mmol/l Bloddråpe for måling, måler klar til måling Alarm Før du spiser et måltid Etter å ha spist et måltid Etter å ha tatt legemidler Etter sportsaktivitet Kontrolløsningsmåling Temperatur/Dato mmol/l Enhet for måleresultat Klokkeslett Slett MERK: Før du bruker MyGlucoHealth trådløs måler til å måle blodet ditt for første gang, skal du øve på prøvedyren ved å bruke MyGlucoHealthkontrolløsningen. Når du har fullført tre målinger på rad som er innenfor det forventede verdiområdet, er du klar til å måle blodet. 7

8 MÅLER NØYAKTIGHET MyGlucoHealth-systemet med trådløs måler og strimler er et av de mest nøyaktige produktene for personlig diabetesbehandling som finnes på markedet i dag. Når testet mot kalibrerte laboratorieinstrumenter, oppfyller MyGlucoHealth-måleren høyere ytelsesstandarder sammenlignet med mange kommersielt tilgjengelige glukometere. I glukosekonsentrasjoner på under 4,2 mmol/l, målte MyGlucoHealth innenfor pluss eller minus 6,5 % av laboratoriekalibreringen, 89 % av gangene, og innenfor 7,5 %, 100 % av gangene. Ved måling i konsentrasjoner på over 4,2 mmol/l var MyGlucoHealth innenfor 5 %, 65 % av gangen, innenfor 10 %, 92 % av gangene og innenfor 15 %, 98 % av gangene. MyGlucoHealth trådløs måler er plasmakalibrert. Dette gjør resultatene direkte sammenlignbare med HbA1c-måleresultatene fra et laboratorium. Plasmaresultater er ca. 12 % høyere enn fullblodresultater. Husk dette når du sammenligner MyGlucoHealthmåleresultater med de fra fullblodkalibrerte målere. Visse blodsukkermålere av ypperste eller profesjonell kvalitet, inkludert MyGlucoHealth trådløs måler, er allerede kalibrert eller innstilt på gi et plasma -måleresultat, noe som gjør denne omregningen unødvendig. For en nøyaktig sammenligning av blodsukkermåleren din med et laboratorieresultat må du først vite hvordan måleren er kalibrert. 8 MERK: Når du sammenligner målinger mellom en eldre måler og MyGlucoHealth, kan du se forskjeller på grunn av de høyere nøyaktighetsstandardene og plasmakalibreringen til MyGlucoHealth.

9 TEST- STRIMLER MyGlucoHealth-teststrimler kan bare brukes med MyGlucoHealth-målere Målekammeråpning Bekreftelsesvindu Målerens kontaktledninger (med måleren slått AV setter du teststrimmelen inn i måleren med kontaktledningene pekende fremover og ned) Forsiktighetsregel for oppbevaring og håndtering 1. Unngå direkte sollys. 2. Oppbevar MyGlucoHealth-testrimmelbokser tørt og kjølig, mellom 2 C og 30 C (36 F og 86 F). Må ikke kjøles eller fryses. 3. Noter ned kastedatoen på boksens etikett når du først åpner den. Kast gjenværende MyGlucoHealth-strimler 3 måneder etter at boksen først ble åpnet. 4. Lukk hetten tett på boksen med en gang etter å ha tatt ut MyGlucoHealthteststrimmelen. 5. Ikke bruk teststrimler etter utløpsdatoen som er trykt på pakningen eller boksen. Det kan føre til unøyaktige resultater. 6. Unngå å få skitt, mat eller vann på teststrimmelen. Ikke bøy, klipp eller endre MyGlucoHealth-teststrimmelen. 7. MyGlucoHealth-teststrimler er kun til engangsbruk. 8. Oppbevar teststrimmelboksen utilgjengelig barn. 9. Se dataarken med bruksanvisning for MyGlucoHealth-testrimlene for mer informasjon. ADVARSEL! Hvis du ikke følger disse instruksjonene kan du få feil resultater. 9

10 FØRSTE MÅLEROPPSETT Stille inn målerens dato og klokkeslett: Innstillingene for klokkeslett, dato og alarm på MyGlucoHealth trådløs måler må stilles inn når enheten slås på for første gang. Slå på Trykk på og hold inne SENTER/STRØM -knappen i minst 3 sekunder til året begynner å blinke. År Trykk på OPP- eller NED-knappen for å stille inn gjeldende år. Trykk på SENTER/STRØM -knappen. Måneden (MON) vil nå blinke. Dato/klokkeslett Trykk på OPP- eller NED-knappen for å stille inn dato og klokkeslett. Måned kommer først i rekkefølgen. Trykk på SENTER/STRØM -knappen. Gjenta disse trinnene for dag, time og minutter. MERK: En pipelyd høres når funksjoner stilles inn, inkludert dato, klokkeslett måleenheter og muligheten til å betegne tre unike dato gjennomsnitt. 10

11 FØRSTE MÅLEROPPSETT Datogjennomsnitt Funksjonen for datogjennomsnitt oppretter 3 tidsperioder i dager der det blir vist et gjennomsnitt av alle måleresultatene som oppnås i tidsperioden (7-dagers gjennomsnitt vises). For å stille inn antall dager for den ønskede tidsperioden må du trykke på OPP- eller NED-knappen og deretter trykke på SENTER/STRØM -knappen. Alarm 1. Trykk på OPP- eller NEDknappen for å stille inn alarmen. Trykk på SENTER/STRØM -knappen. 2. Du stiller inn alarmen ved å trykke på OPP- eller NEDknappen for å velge ønsket klokkeslett og deretter trykke på SENTER/STRØM -knappen for å godta klokkeslettet. 11

12 FØRSTE MÅLEROPPSETT Du kan stille inn opptil 5 alarmer og 3 gjennomsnittsdatoer Alarmer Angi antallet alarmer du ønsker (opptil 5) og trykk deretter på SENTER/STRØM -knappen. Gjenta trinnene for å legge til flere alarmer. Alarmer kan stilles inn som påminnelser om å utføre målinger, ta legemiddel eller andre personlige påminnelser som hjelper deg med å håndtere og overvåke diabetes. 12 MERK: 1. Når teststrimmelen settes inn, må MyGlucoHealth trådløs måler alltid være AV. 2. Hvis datoen ikke er riktig innstilt, vil det gjennomsnittlige glukosenivået og resultatene i minnet ikke vise riktige verdier. Du må stille inn måleren før bruk og bekrefte at datoen er riktig etter at nye batterier settes inn. 3. Du kan ikke måle blodsukker mens du er i Setting Mode (innstillingsmodus). 4. Gyldige år er fra og med 2007 til og med 2099.

13 BLODPRØVE- PROSEDYRER Materialer som trengs for blodprøver Før måling må du lese nøye gjennom dette avsnittet så vel som teststrimmelinstruksjonene som finnes i teststrimmelboksen. Kontroller at du har alt som tregs for å begynne måling: 1. MyGlucoHealth trådløs måler 2. MyGlucoHealth-teststrimmel 3. Blodprøvetaker 4. Steril lansett j m k l MERK: Blodprøvetakeren og sterile lansetter skal IKKE deles med andre. For å redusere muligheten for infeksjon er disse kun til din personlige bruk. 1. Bruk alltid en ny, steril lansett. Lansetter er kun til engangsbruk. 2. Sørg for at hendene dine er rene og helt tørre før du måler eller bruker blodprøvetakeren til å samle opp en bloddråpe. 3. Unngå å få håndlotion, oljer, skitt eller restavfall på lansettene og blodprøvetakeren. 13

14 BRUKE BLODPRØVETAKEREN 1 2 Skru av spissen på blodprøvetakeren og sett en lansett godt inn i holderen. Hvis en lansett tidligere ble installert i blodprøvetakeren, tar du ut lansetten og setter på lansettens beskyttelsesdeksel. Kast den brukte lansetten på trygt vis. Klem på lansetten og vri av beskyttelsesdekselet. Ikke kast lansettdekselet. Det må brukes til trygg tildekking av nålen igjen før kasting. Lansetter er nøklet til et spor i blodprøvetakeren. MERK: 1. Instruksjonene for å samle opp en bloddråpe i trinn 1 til 5 gjelder MyGlucoHealth blodprøvetakeren som følger med i målersettet. Hvis du bruker en annen blodprøvetaker, må lese og følge instruksjonene som fulgte med den enheten. 2. Blodprøvetakere er kun til enkeltpersonbruk og må ikke deles. Lansetter er KUN TIL ENGANGSBRUK og må ikke brukes på nytt, fordi måleresultatene ikke vil være nøyaktige og det kan oppstå BLÅMERKER på målestedet. Gjenbruk av en engangslansett kan forårsake unødvendig ekstra smerte. 14

15 BRUKE BLODPRØVETAKEREN 3 4 Skru på spissen på blodprøvetakeren, som dekker lansetten. 5 Spissen på blodprøvetakeren har 5 forskjellige nivåer av hudpenetrasjon for å kunne velge den beste dybden: Bruk 1 eller 2 for myk eller tynn hud, 3 for gjennomsnittlig hud og 4 eller 5 for tykk eller hard hud. 5 Plasser blodprøvetakeren mot fingertuppen og trykk på avtrekkerknappen. Blodprøven skal nå være klar til å påføres teststrimmelen. Løft blodprøvetakeren ut og bort. Øv med blodprøvetakeren og gjør deg kjent med bruken av den. Sørg for at hendene dine er rene og tørre før du bruker blodprøvetakeren til måling. Måling på alternativt sted MyGlucoHealth trådløs måler har et valg for Alternate Site Testing (måling på alternativt sted) med blodprøvetaking fra overarmen, underarmen, hånden, håndflaten, låret eller leggen. Se side for informasjon om alternative målesteder hvis dette er godkjent av legen. 15

16 AUTOMATISK KODE- GJENKJENNING Automatisk kodegjenkjenning av MyGlucoHealth-teststrimler MyGlucoHealth trådløs måler har automatisk koding av teststrimler. Når en teststrimmel er riktig satt inn, gjenkjenner måleren automatisk kodenummeret og stiller inn måleren tilsvarende. Dette forhindrer feil ved innsetting og måling. Sett ganske enkelt teststrimmelen inn i måleren med kontaktene ned og MyGlucoHealth-logoen pekende opp mot deg. Kontroller at kodenummeret stemmer overens med kodenummeret på teststrimmelboksen. Teststrimmelikonet med en bloddråpe vil blinke øverst på skjermen. Du er nå klar til å måle. 16 MERK: 1. Ikke bøy teststrimmelen. 2. Hvis kodegjenkjenningsetiketten er skadet, kan det oppstå feil under kodegjenkjenning. Kontroller kodernummeret på LCD-displayvinduet og sjekk at det stemmer med nummeret på teststrimmelboksen.

17 TA EN BLODPRØVE Trinn 1 Sett inn en teststrimmel Riktig retning på teststrimmel Feil retning på teststrimmel Med måleren slått AV setter du en MyGlucoHealth-teststrimmel inn i måleporten på toppen av måleren. Sett inn strimmelen med MyGlucoHealth-logoen pekende mot deg og kontaktene ned. Ikke sett inn teststrimmelen opp-ned. Når du setter strimmelen inn i måleren, slås strømmen automatisk på, og koden og temperaturen vises. Ette 3 sekunder forsvinner kodenummeret og måletemperaturen. MERK: 1. Hvis du setter inn en teststrimmel i feil retning, slås måleren på, men en måling kan ikke utføres. 2. Hvis måleren ikke slår seg PÅ, skal du trekke teststrimmelen ut av porten og sette den inn på nytt. 3. Unngå måling i direkte sollys. 17

18 TA EN BLODPRØVE Trinn 2 Prikk med lansetten og påfør bloddråpen på teststrimmelen Feil riktig Delvis fylt Helt fylt Bruk blodprøvetakeren til å prikke fingertuppen med lansetten for å få ut en liten dråpe blod. Plasser fingertuppen din forsiktig på den øverste kanten av MyGlucoHealth-teststrimmelen. Blodet trekkes automatisk inn i teststrimmelkanalen. La fingeren din ligge på kanten av strimmelen til du hører en pipelyd fra måleren. MERK: 1. Et prøvevolum på minst 0,3 µl blod kreves. 2. Hvis du ikke utfører testen innen 3 minutter, slår måleren seg automatisk av for å spare batteri. Hvis dette skjer, starter du måleprosedyren på nytt med en ny teststrimmel. 18

19 TA EN BLODPRØVE en Trinn 3 Velg aktivitet for måling Velg aktiviteten som er knyttet til målesituasjonen ved å trykke på OPP- eller NED-knappen, og trykk deretter på SENTER/STRØM -knappen. Velg ett av følgende: Før du spiser et måltid Etter å ha spist et måltid Etter å ha tatt legemiddel Etter sportsaktivitet Bruker kontrolløsning Ikke velg Using Control Solution (Bruker kontrolløsning) på dette tidspunktet. Denne funksjonen er ikke for måling av blodsukker, og resultatene blir ikke lagret eller oppført i registeret. Måleresultatet vises når du trykker på SENTER/STRØM -knappen. MERK: 1. Hvis du ikke bekrefter koden innen 3 sekunder, må du trekke testrimmelen ut av porten og starte prosedyren på nytt. 2. Hvis koden på LCD-displayet og på teststrimmelboksen ikke stemmer overens, må du prøve en ny teststrimmel. Hvis uoeverensstemmelsen vedvarer, kontakter du MyGlucoHealth kundeservice på eller for å få hjelp. 3. Hvis du påfører en blodprøve for tidlig, vises det en feilmelding på displayet (se side 46). 19

20 MÅLE BLODET Trinn 4 Granske og sende inn måleresultater mmol/l mmol/l Målingen begynner automatisk etter pipelyden, og resultatene vises innen 3 sekunder. Måleren begynner å telle ned fra 3 til 1 på LCD-displayet. LCD-vinduet viser resultatet av blodsukkernivået ditt, temperaturen din og klokkeslettet. Målerdisplayet veksler mellom å vise måned/dag/klokkeslett for målingen og temperatur/klokkeslett for målingen. Trinn 5 Sende inn data til portalen Du kan sende måleresultatene dine MyGlucoHealth-portalen direkte fra datamaskinen via Bluetooth eller USB eller ved hjelp av MyGlucoHealth-mobilappen. Se Oversikt over MyGlucoHealthportalen fra og med side 22. MERK: Hvis måleresultatet er utenfor måleområdet, vises det en feilmeling på LCD-displayet. Se side 45 for detaljer om feilsøking ved feilmeldinger. 20

21 GRANSKE TIDLIGERE RESULTATER Granske tidligere resultater på måleren MyGlucoHealth trådløs måler lagrer opptil 250 måleresultater i det interne minnet og registrerer det gjennomsnittlige glukosenivået for et forhåndsinnstilt antall dager (dvs. 7, 14, 21). Disse verdiene kan hentes frem når som helst på LCD-displayet. De nyeste resultatene overskriver de eldste, etter at 250 målinger er lagret. Trykk på SENTER/STRØM -knappen. De nyeste dataene vises. Du kan kontrollere dine individuelle måleresultatdata og tidligere innstilte gjennomsnittsverdier ved å trykke på OPP - eller NED -knappen. mmol/l mmol/l mmol/l mmol/l mmol/l mmol/l Tredje siste Andre siste Siste 7-dagers gjennomsnitt fra måledato 14-dagers gjennomsnitt fra måledato 21-dagers gjennomsnitt fra måledato Gjennomsnittlig måleresultat mmol/l Måleenhet Måleresultatmengde Dager for gjennomsnittlig måleresultat Trykk på NED -knappen: Vise forrige resultat Trykk på OPP -knappen: Vise det gjenomsnittlige måleresultatet for 7 dager 14 dager 21 dager 21

22 OVERSIKT OVER MYGLUCOHEALTH- PORTALEN MyGlucoHealth-portal Sikker pasientpålogging Automatisert dataoverføring MyGlucoHealth er en intelligent diabeteshåndteringsplattform med omfattende verktøy for pasienter, klinikere, familier og omsorgsytere som forbedrer liv og livsstiler. 22

23 OVERSIKT OVER MYGLUCOHEALTH- PORTALEN Diagrammer som er enkle å lese MyGlucoHealth trådløs måler sammen med MyGlucoHealthnettverket er en omfattende diabeteshåndteringsplattform som gir pasienter mer direkte kontroll over behandlingen samt klare kommuniksjonslinjer med klinikeren, familien og omsorgsytere. MyGlucoHealth trådløs måler fungerer i kombinasjon med en sanntids elektronisk datainnsamlingsnettverk for å laste opp og rapportere pasienters blodsukkerverdier. Ved å bruke MyGlucoHealth-portalen på kan pasienter digitalt sende og evaluere de daglige målingene sine ved hjelp av mobiltelefonen, samtidig som de samme resultatene kommuniseres automatisk til klinikeren. Dette gjør at omsorgsteamet kan holde seg oppdatert og gripe inn øyeblikkelig hvis nødvendig. 23

24 OVERSIKT OVER MYGLUCOHEALTH- PORTALEN MyGlucoHealth-portalen er et omfattende kommunikasjons- og datastyringsnettsted med et brukervennlig grensesnitt for automatisk innsamling av måleresultater fra måleren. Lagrede resultater sendes trådløst med mobiltelefon eller PC til portalen for innlegging. Dette utføres automatisk via Bluetooth-teknologi eller ved å koble en USBkabel direkte til måleren. Den direkte opplastingsprosessen eliminerer manuell logging av måleresultater, forbedrer nøyaktigheten og gir bedre tilgang til kritiske data og hindrer muligheten for feil. På portalen blir resultatene kartlagt og tolket på en rekke måter for best å analysere og evaluere blodsukkerdata. Portalen er laget for å hjelpe hver enkelt pasient med å ta eierskap over sykdommen sin, slik at de kan gjøre bedre livsstilsvalg. 24

25 OVERSIKT OVER MYGLUCOHEALTH- PORTALEN MyGlucoHealth-portalen gjør det mulig for pasienter å sende til seg selv eller omsorgsteamet automatiske varsler og påminnelser om endrende tilstand eller for å påminne om å utføre en måling eller ta et legemiddel. Varsler og påminnelser kan sendes via e-post eller SMStekstmelding. Hver bruker kan opprette personlige innstillinger for øvre eller nedre terskel for blodsukkernivåer. Portalen overvåker opplastede resultater og sender automatisk et varsel til pasienten, pasientens familie, legen eller omsorgsyteren når terskelen overstiges. I tillegg kan pasienter sende relatert helseinformasjon og sikre meldinger direkte til legen og avtale time på nettet ved hjelp av portalen. 25

26 KONTO- OPPSETT Gå til og klikk på Register (Registrer) Når du har mottatt MyGlucoHealth trådløs måler inviteres du til å registrere deg for et abonnement på MyGlucoHealth-portalen og mobilappen. Dette gjør du ved å skrive inn serienummeret som finnes bak på måleren, sammen med e-postadressen din. E-postadressen din, sammen med passordet du velger, er informasjonen du bruker til å logge på portalen. MERK: Detaljerte instruksjoner for nedlasting, installering, paring og bruk av MyGlucoHealth-mobilappen og portalen finner du på 26

27 SENDE DATA TIL PC VIA USB Sende måleresultater til MyGlucoHealth-portalen ved hjelp av en PC og USB-kabel Trinn 1 Installer drivere Hvis du vil laste opp eller Post (sende inn) måleresultater til MyGlucoHealth-portalen via en PC ved hjelp av en direkte USBtilkobling, begynner du med å logge på kontoen til på portalen. Gå til Velg Login (Logg på) på startsiden. Skriv inn medlemsskap-id og passord for å fortsette til den sikre kontosiden din. Når du har logget på, finner du knappen Get Readings (Hent resultater) oppe til høyre. Hvis dette er den første gangen du laster opp via en USB-tilkobling, må du laste ned en driver slik at MyGlucoHealth-måleren kan kommunisere med PC-en via USB. MyGlucoHealth USB-kabel MERK: Bruk av MyGlucoHealth-portalen eller mobilapplikasjonen krever abonnement på nettjenesten. Gebyrer kan påløpe. Hør med mobiloperatøren din for datagebyrer knyttet til opplasting og bruk av mobiltjenester. 27

28 SENDE DATA TIL PC VIA USB Velg Get Driver (Hent driver) på menyen like under knappen Get Readings (Hent resultater). Følg installasjonsveiviseren for å fullføre prosessen. Datamaskinen må kanskje også få installert Microsoft.NET Framework for å fungere med MyGlucoHealthapplikasjonen. Systemet veileder deg gjennom prosessen med å laste ned og installere begge programmene ved behov. Trinn 2 Tilkoblingsinnstillinger Så snart driveren er installert, er du klar til å laste opp resultatene. Trykk på knappen Get Readings (Hent resultater) en gang til, og MyGlucoHealth-opplastingsprogrammet starter. Det første skjermbildet du ser er Connection Settings (Tilkoblingsinnstillinger). Skriv inn medlems-id og passord. Velg preferanser, språk, måleenheter og datoformat. Dette trenger du gjøre kun én gang. Trykk på Submit (Send inn) for å oppdatere innstillingene. 28 MERK: 1. MyGlucoHealth-portalen krever av eventuelle innstillinger for popup-blokkering er deaktivert i nettleseren din. 2. Du må ha målt blodet og registrert resultatene med MyGlucoHealth-måleren før du prøver å laste opp.

29 SENDE DATA TIL PC VIA USB Trinn 3 Sende inn / laste opp måleresultater Du er nå klar til å laste opp resultater. For å Post (sende inn) resultatene kobler du USB-kabelen som følger med i målersettet til en tilgjengelig USB-port på datamaskinen. Deretter kobler du den andre enden til MyGlucoHealth-måleren som vist til venstre. Måleren viser PC når tilkoblingen er gjort. Velg Start -knappen på popu-vinduet i applikasjonen. LCD-displayet på måleren viser tiden som teller opp i sekunder. Måleresultatene fra måleren sendes inn automatisk til måleren. Fremdriftslinjen viser når registrene lastes opp. Etter at det siste måleresultatet er vist på skjermen, trykker du på Continue (Fortsett) for å gå tilbake den sikre registersiden din på MyGlucoHealth-portalen. Trinn 4 Fullført (hvilemodus) Når du kobler USB-kabelen fra måleren, går måleren i hvilemodus og LCD-displayet slås av. Deretter kan du, når du har tid, gå til fanen Blood Test (Blodprøve) for å bekrefte at måleresultatet er innsendt og at det er nøyaktig, eller du kan oppdatere siden og se resultatene dine i vinduet Testing Snapshot (Måleoversikt). 29

30 BLUETOOTH-PARING MED EN PC Bluetooth-pare måleren med en PC Kontrollpanel for Bluetooth-enheter Veiviser for Bluetooth-enhet For å koble til, eller Pair (pare), MyGlucoHealth trådløs måler slik at den kommuniserer med en PC, må du først konfigurere datamaskinen til å tillate Bluetooth-tilkoblinger. Åpne Control Panel (Kontrollpanel) på PC-en. Hvis datamaskinen din har Bluetooth, ser du et Bluetooth-ikon på kontrollpanelet. Dobbeltklikk på Bluetooth-ikonet for å åpne diaglosboksen Bluetooth Devices (Bluetooth-enheter). Klikk på fanen Options (Alternativer) og kontroller at det er merket av for både Allow Bluetooth devices to find this computer (Tillat Bluetooth-enheter å finne denne datamaskinen) og Allow Bluetooth devices to connect to this computer (Tillat Bluetoothenheter å koble til datamaskinen). Klikk deretter på fanen Devices (Enheter) og klikk på knappen Add (Legg til). Dette åpner Add Bluetooth Device Wizard (Veiviser for Bluetooth-enhet). MERK: Skjermbilder og kontrollpanelinnstillinger kan variere litt avhengig av datamaskinens operativsystem og nettleser. MyGlucoHealth er optimert for de nyeste operativsystem/ nettleser-kombinasjonene. 30

31 BLUETOOTH-PARING MED EN PC Bluetooth-pare måleren med en PC Trinn 1 Stare paring På MyGlucoHealth-måleren trykker du på OPP-knappen (par). LCD-displayet viser driftsttiden i sekunder. Det viser at måleren pares med PC-en. (Figur 1) Trinn 2 Skriv inn PIN-nummer Skriv inn PIN-nummeret for paring (0000) i vinduet som åpnes på PC-en. Trinn 3 Paret (tilkoblet) Når MyGlucoHealth trådløs måler er paret med PC-en, viser LCDdisplayet på måleren P for å bekrefte paret status. (Figur 2) Trinn 4 Hvilemodus Figur 1 Figur 2 Hvis du trykker på SENTER/STRØM-knappen hvilemodus og LCD-displayet slås av., går måleren i 31

32 SENDE INN DATA VIA DATAMASKIN Laste opp testresultater via Bluetooth på PC Trinn 1 Start MyGlucoHealthnettapplikasjonen Etter at måleren er paret til PC-en, går du til og logger på den sikre kontoen din. Velg Get Readings (Hent resultater) på menyen til høyre. MyGlucoHealth-applikasjonen kontrollerer automatisk at tilgjengelig programvare er installert, og du kan bli bedt om å laste ned en påkrevd driver. Hvis dette er den første gangen du laster opp via en Bluetoothtilkobling til PC-en din, får du se menyen Connection Settings (Tilkoblingsinnstillinger). Skriv inn medlems-id og passord. Dette trenger du gjøre kun én gang. Velg preferanser, språk, måleenheter og datoformat. Trykk på Submit (Send inn) for å oppdatere innstillingene. 32 MERK: Til visse tider kan Bluetooth-tilkoblingen svikte pga. signalforstyrrelser eller andre faktorer. Hvis innsendingen mislykkes, gå til en annen plassering og prøv på nytt. Kontakt MyGlucoHealth kundeservice på eller , eller send en e-post til hvis innsending mislykkes gjentatte ganger.

33 SENDE INN DATA VIA DATAMASKIN Trinn 2 Sende inn / laste opp måleresultater Med MyGlucoHealth-applikasjonen åpen trykker du på OPP-knappen på måleren. LCD-displayet på måleren viser tiden som teller opp i sekunder. Måleresultatene fra måleren sendes inn automatisk til måleren. Etter at det siste måleresultatet er vist på skjermen, trykker du på Continue (Fortsett) for å gå tilbake den sikre kontoen din på MyGlucoHealth-portalen. Trinn 3 Fullført (hvilemodus) Trykk på SENTER/STØM-knappen for å sette måleren i hvilemodus og slå av LCD-displayet. Deretter kan du, når du har tid, gå til fanen Blood Test (Blodprøve) for å bekrefte at måleresultatet er innsendt og at det er nøyaktig, eller du kan oppdatere siden og se resultatene dine i vinduet Testing Snapshot (Måleoversikt). MERK: Hvis du velger å ikke sende inn etter en måling, blir måleresultatet lagret på måleren og ikke lagt til før neste gang du sender inn via mobiltelefonen eller kobler måleren til PC-en (enten via Bluetooth eller USB-kabel). Selv om måleren kan lagre opptil 250 måleresultater, anbefales det på det sterkeste at du sender dem inn så ofte som mulig, og for å få mest nytte av funksjonene til MyGlucoHealth bør det ikke være mer enn rundt 20 målinger på måleren som ennå ikke er sendt inn. 33

34 PARE MÅLEREN MED MOBILTELEFONEN Bluetooth-paring med mobiltelefonen Før du starter MyGlucoHealth-mobilappen på telefonen, er det svært viktig at måleren og telefonen er paret. Utfør paringsprosessen ved å følge trinnene på neste side. Du finner mer detaljert hjelp og en trinnvis veiledning på Så snart du har fullført paringen, kan du bruke MyGlucoHealth-mobilappen sammen med måleren. De fleste mobiltelefoner pares ved å gå til mobiltelefonens innstillinger og aktivere Bluetooth, og deretter velge Pair New Device (Par ny enhet). Navnet på måleren vises som myglucohealth på mobiltelefonen som en paret Bluetooth-enhet. 34 MERK: Når du setter opp medlemsskapskontoen din på nettstedet myglucohealth.net, kan du be om en SMS-melding som gir deg en kobling til å laste ned MyGlucoHealth-mobilappen på telefonen.

35 PARE MÅLEREN MED MOBILTELEFONEN Pare måleren med mobiltelefonen Trinn 1 Begynn med mobiltelefonen Slå telefonen PÅ. Aktiver Bluetooth ved å gå til telefonens innstillinger for Nettverk eller Tilkoblinger. Alle telefoner er litt forskjellige, men dette er stedet man vanligvis starter. Hvis du ikke vet hvordan du slår på Bluetooth eller ikke er sikker på om telefonen støtter Bluetooth, kan du se telefonens brukerveiledning. Begynn på hovedmenyen. Slå Bluetooth PÅ. Telefonen søker etter Bluetooth-signaler i området du skal se et lite Bluetooth-ikon på skjermen. Trinn 2 Paring På telefonen går du til delen for Parede enheter. Velg Legg til ny enhet. Trykk på OPP-knappen (par) på måleren. Dette sender ut et signal som telefonen kan plukke opp. LCD-displayet viser driftsttiden i sekunder. (Figur 1) Trinn 3 Skriv inn PIN-nummer Figur 1 Figur 2 Når mobiltelefonen finner måleren, skriver du inn PIN-nummeret (0000) i telefonen for å starte paringen. Når MyGlucoHealth trådløs måler er paret med telefonen, viser LCD-displayet på måleren P for å bekrefte paret status. (Figur 2) 35

36 Not just another app. An app with FDA clearance. MYGLUCOHEALTH- MOBILAPP Med MyGlucoHealth-mobilappen kan brukere sømløst laste opp resultater til nettet så vel som å granske og evaluere resultatene på mobiltelefonen. MyGlucoHealth er kompatibel med de fleste største mobiltelefonprodusentene og -operatørene verden over. Det er to komponenter til MyGlucoHealth-mobilappen. Den ene er en applikasjon som kommuniserer direkte med MyGlucoHealth trådløs måler for å laste opp resultater. Den andre er en nettleser som lar deg se en mobil versjon av MyGlucoHealth-portalen. Brukere kan logge på nettleseren for å granske de 10 siste måleresultatene, vise linjediagrammer, kakediagrammer og histogrammer, så vel som å legge inn data om vekt, mosjon og næring. Brukere kan sende og motta sikre meldinger til og fra legen. De kan også bestille MyGlucoHealth-teststrimler hvis de har opprettet en bestillingskonto. MyGlucoHealth Mobile App 36 The MyGlucoHealth mobile app runs on all mobile phones including Android, Windows Mobile, Blackberry and feature phones and allows patients to seamlessly upload their results to the web.

Brukerhefte Distribuert av: Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care Hemvärnsgatan 9 171 54 Solna Sverige 020-190 11 11

Brukerhefte Distribuert av: Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care Hemvärnsgatan 9 171 54 Solna Sverige 020-190 11 11 DO NOT PRINT FROM THIS FILE FOR REFERENCE ONLY Brukerhefte Distribuert av: Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care Hemvärnsgatan 9 171 54 Solna Sverige 020-190 11 11 Abbott Oy Abbott Diabetes Care Pihatörmä

Detaljer

Produktbeskrivelse. Accu-Chek Aviva II

Produktbeskrivelse. Accu-Chek Aviva II Produktbeskrivelse Accu-Chek Aviva II 1 Innhold Generelt... 3 Analyseprinsipp... 4 Reagenser... 4 Prøvemateriale... 5 Kalibrering/ koding... 5 Kvalitetskontroll... 5 Analyseprosedyre... 6 Kontroll... 6

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Motorola Phone Tools. Hurtigstart

Motorola Phone Tools. Hurtigstart Motorola Phone Tools Hurtigstart Innhold Minimumskrav... 2 Før du installerer Motorola Phone Tools... 3 Installere Motorola Phone Tools... 4 Installere og konfigurere den mobile enheten... 5 Elektronisk

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Brukerhåndbok. 2. Systemoversikt. 1. Beregnet bruk. Blodsukkermåler NORSK. 2.1 Måler FRONT. TESTSTRIMMELPORT Teststrimmelen skal settes inn her.

Brukerhåndbok. 2. Systemoversikt. 1. Beregnet bruk. Blodsukkermåler NORSK. 2.1 Måler FRONT. TESTSTRIMMELPORT Teststrimmelen skal settes inn her. NORSK 2. Systemoversikt 2.1 Måler FRONT TESTSTRIMMELPORT Blodsukkermåler ENTER ( ) KNAPP OPP/NED ( / ) KNAPPENE TESTSTRIMMELPORT Teststrimmelen skal settes inn her. ENTER ( ) KNAPP Trykk og hold 2 sekunder

Detaljer

Garmin Swim Hurtigstartveiledning

Garmin Swim Hurtigstartveiledning Garmin Swim Hurtigstartveiledning September 2012 190-01453-58_0B Trykt i Taiwan Innledning ADVARSEL Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig

Detaljer

N300 WiFi-ruter (N300R)

N300 WiFi-ruter (N300R) Easy, Reliable & Secure Installeringsveiledning N300 WiFi-ruter (N300R) Varemerker Merkenavn og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. Informasjonen

Detaljer

N150 Wi-Fi-ruter (N150R)

N150 Wi-Fi-ruter (N150R) Easy, Reliable & Secure Installeringsveiledning N150 Wi-Fi-ruter (N150R) Varemerker Merkenavn og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. Informasjonen

Detaljer

System til måling av blodsukker BRUKSANVISNING. Erstatter brukerhåndboken

System til måling av blodsukker BRUKSANVISNING. Erstatter brukerhåndboken System til måling av blodsukker BRUKSANVISNING Erstatter brukerhåndboken AW 06648201A Revisjonsdato: 06/2009 Innhold: Bli kjent med systemet 1 Oppsett av apparatet 4 Teste ditt blodsukkernivå 8 Legge flagg

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-37W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

Plantronics Blackwire C610 Blackwire C620

Plantronics Blackwire C610 Blackwire C620 Plantronics Blackwire C610 Blackwire C60 BRUKER HÅNDBOK VELKOMMEN INNHOLDET I PAKKEN Velkommen til Plantronics' utvalg av hodesettprodukter. Plantronics tilbyr en rekke produkter fra utstyr som kan brukes

Detaljer

334-26416_Norwegian1 7/7/05 12:29 PM Page 1

334-26416_Norwegian1 7/7/05 12:29 PM Page 1 334-26416_Norwegian1 7/7/05 12:29 PM Page 1 Accu-Chek Aviva er et av de beste og mest sikre blodsukkerapparater som finnes på markedet. Uansett om Accu-Chek Aviva-apparatet er ditt første blodsukkerapparat

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Versjon 0 NOR Merknadsdefinisjoner Vi bruker følgende merknadsstil gjennom hele denne brukermanualen: Merknadene forteller deg hvordan du reagerer på situasjoner som kan oppstå,

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

System til måling av blodsukker. Brukerhåndbok. Bruksanvisning.

System til måling av blodsukker. Brukerhåndbok. Bruksanvisning. System til måling av blodsukker Brukerhåndbok. Bruksanvisning. System til måling av blodsukker Brukerhåndbok 1 Brukerhåndbok Takk for at du valgte OneTouch! OneTouch Verio Pro-systemet til måling av blodsukker

Detaljer

Hvordan oppdatere Java.

Hvordan oppdatere Java. Hvordan oppdatere Java. Trykk på din nettleser under for veiledning til å oppdatere Java: Internet Explorer Mozilla Firefox Google Chrome Safari (Mac) Internet Explorer Skriv inn www.java.com i adressefeltet

Detaljer

Innholdsliste Installasjon og oppsett. Registrering. Innstillinger

Innholdsliste Installasjon og oppsett. Registrering. Innstillinger Brukerdokumentasjon Oppdatert informasjon og brukerveiledning finner du også på www.anleggsterminal.no. Har du spørsmål, ta kontakt på epost: anleggsterminal@proresult.no, eller telefon: 57 82 00 06 Innholdsliste

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version B NOR Definisjoner av merknader Vi bruker denne merknadsstilen i denne brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Infrarødt øretermometer BIE120. Bruksanvisning

Infrarødt øretermometer BIE120. Bruksanvisning Infrarødt øretermometer BIE120 Bruksanvisning Før du tar i bruk det nye øretermometeret ditt, må du lese denne bruksanvisningen nøye, slik at du kan bruke produktet riktig og trygt. Oppbevar bruksanvisningen

Detaljer

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde 2011 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres,

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet CK-1W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Norsk bruksanvisning. Airon Wireless Kroppsanalysevekt. Airon Wireless Aktivitetsmåler Skritt Kalorier Avstand Søvn Klokke

Norsk bruksanvisning. Airon Wireless Kroppsanalysevekt. Airon Wireless Aktivitetsmåler Skritt Kalorier Avstand Søvn Klokke Versjon: 1.0 Andre Airon Wireless produkter Airon Wireless system er en serie produkter som gir deg en god oversikt over noen av dine viktigste helserelaterte data i en og sammesamme applikasjon. Prøv

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning P R O G R A M VA R E F O R A D M I N I S T R A S J O N AV DIABETESBEHANDLING Installasjonsveiledning 2010, Medtronic MiniMed, Inc. Med enerett. Paradigm, Paradigm Link og CareLink er registrerte varemerker

Detaljer

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB Legg merke til! På den vedlagte CD-ROM-platen finner du installasjonsveiviseren. Denne enkle installasjonsprosedyren viser deg hvordan du installerer adapter, steg

Detaljer

GSM-kort for mobiltelefon, til MEMOplanner

GSM-kort for mobiltelefon, til MEMOplanner Brugervejledning GSM-kort for mobiltelefon, til MEMOplanner Varenr. 402 623 2 GSM-kort gjør det mulig for MEMOplanner å sende SMS-meldinger. Før bruk Merk at PIN-koden på SIM-kortet må være deaktivert.

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

Plantronics DA80 lydprosessor. Brukerhåndbok

Plantronics DA80 lydprosessor. Brukerhåndbok Plantronics DA80 lydprosessor Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Strøm 4 Plantronics Spokes-programvare 5 Installere Plantronics Hub 5 Starte Hub 5 Hub-faner 5 Bruke hodesettet 6 Besvare, avslutte og foreta

Detaljer

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Du trenger ikke å avinstallere den tidligere versjonen av F-Secure Mobile Anti-Virus. Kontroller innstillingene

Detaljer

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN2000RPTv2 med Wi-Fi-rekkevidde

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN2000RPTv2 med Wi-Fi-rekkevidde Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN2000RPTv2 med Wi-Fi-rekkevidde KABLET TILKOBLING TRÅDLØSE ENHETER TRÅDLØS UTVIDELSE Utvidet trådløs rekkevidde Eksisterende ruterrekkevidde EKSISTERENDE

Detaljer

GSM-kort for mobiltelefon, til MEMOplanner

GSM-kort for mobiltelefon, til MEMOplanner Brugervejledning GSM-kort for mobiltelefon, til MEMOplanner Varenr. 402 623 Rev C DK GSM-kort gjør det mulig for MEMOplanner å sende SMS-meldinger. Før bruk Merk at PIN-koden på SIM-kortet må være deaktivert.

Detaljer

VT30 TPM SERVICEVERKTØY

VT30 TPM SERVICEVERKTØY n Hurtigveiledning VT30 TPM SERVICEVERKTØY VT30 Kundeservice 1-888-621-TPMS 1-888-621-8767 Versjon: MJC-1409-NO2 QRG3814d INNHOLD Del A - GENERELL BESKRIVELSE A1 - Forside side 3/10 A2 - Strømforsyning

Detaljer

Brukerhåndbok AE6000. Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd

Brukerhåndbok AE6000. Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd Brukerhåndbok AE6000 Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd a Innhold Produktoversikt Funksjoner 1 Installering Installering 2 Konfigurere det trådløse nettverket Wi-Fi Protected Setup 3 Konfigureringsverktøy

Detaljer

Innhold i pakken. R6100 WiFi-ruter Installeringsveiledning

Innhold i pakken. R6100 WiFi-ruter Installeringsveiledning Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

System for måling av blodsukker BRUKERVEILEDNING. Erstatter brukerhåndbok

System for måling av blodsukker BRUKERVEILEDNING. Erstatter brukerhåndbok System for måling av blodsukker BRUKERVEILEDNING Erstatter brukerhåndbok AW 06640502A Revisjonsdato: 09/2010 Innhold: Systemoppsett 1 Måle blodsukkeret ditt 5 Legge måltidsmarkering og markering av fastende

Detaljer

Hurtigstartsveiledning. Norsk VTE-1016

Hurtigstartsveiledning. Norsk VTE-1016 Hurtigstartsveiledning Norsk VTE-1016 7025691 1 Kom i gang! Koble kontrolleren til PlayStation TV-systemet Du kan bruke den trådløse DUALSHOCK 3- eller DUALSHOCK 4-kontrolleren med PS TV-systemet bare

Detaljer

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde 2011 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres,

Detaljer

Digital promille tester CA2010. Brukerveiledning. TT Micro AS Side 1

Digital promille tester CA2010. Brukerveiledning. TT Micro AS Side 1 Digital promille tester CA2010 Brukerveiledning TT Micro AS Side 1 ... 32 Innholdsfortegnelse Innhold i pakken Produkt Forholdsregler... oversikt Skjerm... informasjon Brukerveiledning 4 Feilmeldinger

Detaljer

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt.

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910 Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910...1 3. VELGE TELEFONEN SOM MODEM...1

Detaljer

Fitwatch R80. Brukermanual for ANDROID

Fitwatch R80. Brukermanual for ANDROID Fitwatch R80 Brukermanual for ANDROID Innholdsfortegnelse 1. Lading og tilkobling til maskin...3 2. Trykkfunksjon / Trykk hold funksjon...4 3. Introduksjon av hovedmeny...5 4. Koble til med bluetooth...6

Detaljer

Roche Diagnostics Norge AS Brynsengfaret 6B Pb 6610 Etterstad 0607 Oslo, Norge Telefon: 23 37 33 00 Telefon kundestøtte: 815 00 510 www.accu-chek.

Roche Diagnostics Norge AS Brynsengfaret 6B Pb 6610 Etterstad 0607 Oslo, Norge Telefon: 23 37 33 00 Telefon kundestøtte: 815 00 510 www.accu-chek. Roche Diagnostics A/S Industriholmen 59 2650 Hvidovre, Danmark Tlf. 36 39 99 54 www.accu-chek.dk Roche Diagnostics Scandinavia AB Box 147 161 26 Bromma, Sverige Accu-Chek Kundsupport 020-41 00 42 www.accu-chek.se

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

System blodsukkerkontroll BRUKERVEILEDNING

System blodsukkerkontroll BRUKERVEILEDNING System blodsukkerkontroll BRUKERVEILEDNING AW 06641802A Revisjonsdato: 01/2011 Innhold: Bli kjent med systemet 1 Stille inn klokkeslett og dato, samt kode apparatet 4 Måle blodsukkeret 8 Gå gjennom tidligere

Detaljer

HASP feilsøkingsveiledning

HASP feilsøkingsveiledning 1 HASP feilsøkingsveiledning Corporate office: Trimble Geospatial Division 10368 Westmoor Drive Westminster, CO 80021 USA www.trimble.com Copyright and trademarks: 2005-2013, Trimble Navigation Limited.

Detaljer

Fullstendig ytelsesbehandling

Fullstendig ytelsesbehandling Fullstendig ytelsesbehandling Fungerer også med Windows XP og Windows Vista 2013 Oppgrader og ta ansvar for datamaskinens ytelse med et kraftig og raskt program. Nedlasting og installasjon av Powersuite

Detaljer

ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning. NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051

ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning. NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051 ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051 1 Introduksjon ZTE MF636 USB-modemet er et flermodus 3G USB-modem, for Turbo3G/3G/EDGE/ GPRS/GSM-nettverk. USB-modemet bruker

Detaljer

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Takk for at du valgte en S9 trådløs modul. Når S9 trådløs modul brukes sammen med ResMed S9-apparater i hjemmet, overfører den

Detaljer

1. Installasjon og lydtilpasning

1. Installasjon og lydtilpasning 1. Installasjon og lydtilpasning Dette kapitlet vil veilede deg gjennom installasjonen av Logos og gi en veiledning for nødvendige lydinnstillinger. 1.1. Autorun installasjon Logos distribueres via Internett

Detaljer

Sweex Powerline 200 Adapter

Sweex Powerline 200 Adapter Sweex Powerline 200 Adapter Innledning Ikke utsett Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser produkter i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk Sweex

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Innhold 1. Innledning... 1 2. Nedlasting... 2 3. Installasjon / oppgradering... 5 3.1 Installasjon av nødvendige tilleggskomponenter...

Detaljer

Web Connect-guide. Version 0 NOR

Web Connect-guide. Version 0 NOR Web Connect-guide Version 0 NOR Gjeldende modeller Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Merknadsdefinisjoner Vi bruker dette symbolet i denne brukermanualen: Merknader

Detaljer

Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53

Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53 Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53 Innhold 1. 1. Oppsettprosess for Windows 8 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. ESD 4. 5. Ren installasjon 6. 1. Tilpass 2. Trådløs 3.

Detaljer

Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no

Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no Min Sky 1 Velkommen til Min Sky! Min Sky er en tjeneste for å lagre dine bilder og filer enkelt og trygt i nettskyen. Når disse er lagret kan du se dem på din

Detaljer

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 2 1 0 GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE Viktig informasjon advarsel Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig

Detaljer

Hurtiginnføring PC, Mac og Android

Hurtiginnføring PC, Mac og Android Hurtiginnføring PC, Mac og Android Installasjon for PC Se Viktig-filen på installasjonsplaten eller nettsiden til Trend Micro for detaljerte systemkrav. Du kan også laste ned installasjonsprogrammet på

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter Brukerhåndbok Linksys PLEK500 Powerline nettverksadapter Innhold Oversikt............... 3 Funksjoner.................... 3 Slik fungerer Powerline-nettverket........... 4 Eksempel på installering 4 Installere

Detaljer

Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING. www.brymill.com. Side 1 av 6. Januar 2010

Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING. www.brymill.com. Side 1 av 6. Januar 2010 Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING www.brymill.com Januar 2010 Side 1 av 6 Avsnitt 1 - Innholdsfortegnelse Avsnitt Tittel Side 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Hurtigveiledning for Cry-Ac Tracker 3 3 Indikasjoner

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6 9232425 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-6 er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 RF Fjernkontroll 1 Innhold Display og knapper 3-4 Innstillinger 5 Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6 Funksjoner 7-10 Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 Brukermeny 13 Manuell eller

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Brukerhåndbok ipad. for politikere i Melhus kommune

Brukerhåndbok ipad. for politikere i Melhus kommune Brukerhåndbok ipad for politikere i Melhus kommune Innhold SUPPORT... 3 GRUNNKURS I BRUK AV IPAD... 4 KOMME I GANG... 4 Slå på ipad... 4 Velg kode... 4 WIFI (internett)... 5 Opprette apple-id... 5 E-post...

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 2 1 0 GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE Viktig informasjon advarsel Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Bruksanvisning for Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Teleslyngen Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset for brukere av høreapparat eller cochleaimplantat

Detaljer

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWN5001 Installasjonsveiledning

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWN5001 Installasjonsveiledning Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWN5001 Installasjonsveiledning Teknisk støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på produktetiketten

Detaljer

Tekstfil om nettverkslisensiering

Tekstfil om nettverkslisensiering Tekstfil om nettverkslisensiering Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 935 Stewart Drive Sunnyvale, California 94085 USA. Telefon: +1-408-481-8000 Grønt nummer (i USA): +1-800-874-6253

Detaljer

Nutrition Scale - Kjøkkenvekt

Nutrition Scale - Kjøkkenvekt Nutrition Scale - Kjøkkenvekt IT014042 Bruksanvisning Med denne kjøkkenvekten kan du nøyaktig måle ingrediensene eller porsjonene i all slags mat og drikke og analysere dem i henhold til den vedlagte matkodelisten.

Detaljer

EW-7438RPn Air Quick Installation Guide

EW-7438RPn Air Quick Installation Guide EW-7438RPn Air Quick Installation Guide 02-2014 / v1.0 I. Produktinformasjon I-1. Pakkens innhold - EW-7438RPn Air - CD med multi-språk QIG & brukermanual - Hurtiginstallasjonsguide (QIG) - Tilgangs-nøkkelkort

Detaljer

Installasjon av Nett-TV-meter Trinn for trinn

Installasjon av Nett-TV-meter Trinn for trinn Installasjon av Nett-TV-meter Trinn for trinn Nett-TV-meter tilpasset for Windows og OS X (Mac). I dette dokumentet finner du fremgangsmåten for installasjonen av Nett-TV-meter. I e-posten du/dere har

Detaljer

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Innhold På/av-knapp...2 Avslutte...2 Logge på og velge en profil...2 Batteristatus...2 Bytte profil...2 Starte/stoppe blodtrykk...2 Starte intervaller...2

Detaljer

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps Innledning Ikke utsett Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser produkter i direkte sollys eller nær varmeelementer.

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

USB-telefon Bruksanvisning. Når du pakker ut må du kontrollere at pakken inneholder følgende: 1 USB-telefon 1 bruksanvisning 1 USB-kabel 1 CD-driver

USB-telefon Bruksanvisning. Når du pakker ut må du kontrollere at pakken inneholder følgende: 1 USB-telefon 1 bruksanvisning 1 USB-kabel 1 CD-driver USB-telefon Bruksanvisning Når du pakker ut må du kontrollere at pakken inneholder følgende: 1 USB-telefon 1 bruksanvisning 1 USB-kabel 1 CD-driver 1 Introduksjon Dette er en høykvalitets USB-telefon med

Detaljer

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Skal du sette opp din PC mot en Linksys trådløsruter, kan du følge dette dokumentet for hjelp. Figur 1 Linksys trådløsruter Dette dokumentet forutsetter: Norsk versjon

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

Voyager Focus UC. Brukerhåndbok

Voyager Focus UC. Brukerhåndbok Voyager Focus UC Brukerhåndbok Innhold Oversikt 3 Hodesett 3 Ladestativ 4 USB Bluetooth-adapter 4 Koble til og pare 5 Koble til PC 5 Konfigurere USB-adapter 5 Sammenkoble med mobil enhet 5 Sammenkoble

Detaljer

Brukerveiledning - secure.nhh.no og secure.privnett.nhh.no

Brukerveiledning - secure.nhh.no og secure.privnett.nhh.no Brukerveiledning - secure.nhh.no og secure.privnett.nhh.no NHH tilbyr ansatte og studenter ekstern tilgang til NHH-interne ressurser slik som M-området, felles filområder, bibliotektjenester m.m. Tjenesten

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide 05-2014 / v1.0 1 I. Produktinformasjon I-1. Pakkens innhold Smart-plugg bryter Kort installasjonsanvisning CD med monteringsguide I-2. Frontpanel Strøm-LED Bryter

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:...

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:... Innhold GSM Fixi SMS Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Konfigurasjon og bruk:... 3 Innstillinger:... 3 Oversikt over faner:... 3 Styring:...

Detaljer