Nr.2 Årgang 5 Mai Dag`s Nytt. C:\Users\Ketil\Documents\Odd Fellow\Dags nytt\dagsnytt\avisa\14. utgave...\001.jpg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr.2 Årgang 5 Mai 2011. Dag`s Nytt. C:\Users\Ketil\Documents\Odd Fellow\Dags nytt\dagsnytt\avisa\14. utgave...\001.jpg"

Transkript

1 Nr.2 Årgang 5 Mai 2011 Dag`s Nytt C:\Users\Ketil\Documents\Odd Fellow\Dags nytt\dagsnytt\avisa\14. utgave...\001.jpg 1929

2 Side 2 Overmester har ordet Kjære logebrødre Så er vi kommet til veis ende med denne valgperioden og dette kollegiet! Jeg husker for 2 år siden at jeg nesten ble kastet inn i rollen som ny OM! Jeg hadde jo vært det før, så jeg visste godt hva jeg gikk til. Det er mye ansvar og arbeid som legges på OM. Vi ble da enige om en arbeidsfordeling, og hadde jeg ikke visst at det var et bra kollegium, så hadde jeg nok ikke sagt ja til jobben. Men dette har gått greit. Alle har gjort en fantastisk jobb. Jeg vil takke alle i kollegiet, og også alle andre som er lett å spørre om å ta på seg en jobb! I løpet av disse 2 årene har det skjedd mye. Vi har fått mange nye medlemmer, noe som er veldig givende. Det å bli kjent med nye mennesker er inspirerende. Videre har vi vært på flere besøk til andre loger, og vi har hatt besøk. Her blir vi også kjent med nye mennesker, og vi får innblikk i hvordan det er i andre loger. Hvis jeg derimot skulle nevne noe som ikke er så bra, må det være at det er litt DAG's-nytt lite fremmøte, spesielt fra nye medlemmer. Det er å håpe at disse nye som har begynt, kan følge opp og møte på de fleste møtene. Og også at de blir med på ettermøtene. Det er mange som har en stressende hverdag. Da er det fint å komme inn i losjesalen og koble helt av. Nå skal da et nytt kollegium tiltre. Jeg er sikker på at det vil gå veldig bra. Alle er dyktige folk som vil fylle sitt embede på en utmerket måte. Det skal også settes inn nye folk på alle stolene. Jeg håper at denne prosessen går greit. Jeg håper at alle er positivt innstilt og svarer ja hvis de blir spurt. Også sammensetning av nye spillgrupper bør gå greit. Jeg vil også oppfordre alle til å verve nye medlemmer. I dag er vi ca. 100, men vi har en målsetning om å øke. Jeg håper derfor at alle kan være aktive. Tenk nøye gjennom om det er noen du kan tenke deg å invitere med på et informasjonsmøte. Jeg vil da takke alle for denne valgperioden og ønske både det nye kollegiet og alle brødrene lykke til med den neste valgperioden ! Med dette vil jeg ønske alle brødrene en riktig god sommer! Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. Yngvar Jacobsen OM

3 DAG's-nytt Side 3 og positivt møte- så har vi lykkes sammen. Storrepresentanten Som jeg nevnte så har Stor Sire nedsatt skriver en rekke grupper for å arbeide med kunnskapsløftet og ikke alt av dette arbeide skjer i Oslo-området. I vårt distrikt har DSS Jan Strøm hatt ansvaret for en gruppe med oppgave å komme med forslag til kurs for nye embedsmenn, innen administrativ del. Kjære Brødre De fikk kort frist med arbeidet, men er kommet vel i havn og fikk stor anerkjennelse når oppgaven ble presentert for Storlogen. Den nye Stor Sire har klart uttalt at kvalitet skal preget Ordenen. Langsiktig ekspansjon avhenger av kvalitet både i fremførelse av ritualer og spill. Jeg vil hevde at vi i loge Dag har hatt et høyt nivå i utførelser av våre seremonier og er trygg på at arbeide med dette skal videreføres når nye folk overtar fra høsten av. En ting er hvordan vi utfører våre seremonier, det andre er hvordan vi påvirkes av innholdet og hvordan dette kommer til utrykk i vårt samvær med hverandre. Det er ikke å forvente at seremoniene alene kan gjøres oss mer menneskekjære. Vi kan ikke få mer ut av logearbeidet enn det vi selv er villig til motta og gi tilbake. De kveldene vi går hjem fra logemøtene med følelsen av å ha vært med på et godt Siden vi er innen på kurs, så minner jeg om det ordinære kurset for nye embedsmenn i vårt distrikt: Lørdag 22. oktober i Ordenshuset i Skien Kl Husk å sette av dagen hvis det ikke allerede er gjort! Ellers vil jeg takke de nye valgte embedsmenn i vår loge for at de sa ja til å påta seg oppgavene og ser fram til positiv samarbeide med dere i kollegiet. På slutten av denne terminen vil jeg takke alle for godt vennskap gjennom denne terminen og da jeg dessverre ikke kan delta på sommeravslutningen denne gangen så ønsker jeg dere alle en riktig god sommer og vel møtt til høstens møter. Utmeldte brødre: : Medl. 527 Geir E. Venstøp : Medl. nr. 568 Kai Hansen Overgang: Overgang l 145 Høgenhei : Medl. 556 Svein Lindebø

4 Side 4 Årsrapport loge Dag Onsdag den 19. januar var kvelden kommet hvor de forskjellige nevnder skulle avgi sin rapport til logen, samt regnskap. Vi får vel konkludere med at det står bra til i vår loge, og vi har valgt å legge ved årsrapporten fra kollegiet i dette nummer. LOGENS ÅRSRAPPORT FOR 2010 Året 2010 har vært et godt år med stor aktivitet for kollegiet, embetsmenn og brødre i Loge 17 Dag. Vi har valgt å dele årsrapportens oppsummering mellom logens aktiviteter og kollegiets aktiviteter. Logen Logen har avholdt 23 logemøter i løpet av året 2010, som kan fordeles slik (i tilfeldig rekkefølge): 1 møte med Nyttårsloge der Loge 47 Grenmar presiderte 1 møte med Festloge med damer 1 møte med innsetting av ny Storrepresentant 1 møte med installasjon av ny Sekretær 2 møter med tildeling av 25-års Veteran- Juvel 3 møter med Innvielse av totalt 6 resipiender 2 møter med forhøyelse til Det Gode Vennskaps Grad 1 møte med forhøyelse til Den Høye Sannhets Grad 4 møter med besøk til/fra eller felles med Loge 47 Grenmar 7 møter med Arbeidsmøte med/uten tema på ettermøtet DAG's-nytt Det er ført fremmøteprotokoll for 19 møter i egen regi. Fremmøteprotokollen viser oppmøte av egne brødre fra 27 til 45 brødre pr gang, med et gjennomsnitt på 34,5 brødre pr møte eller 37,15%. Logens medlemstall har variert fra 102 medlemmer ved årets inngang, ned til 99 medlemmer på vårparten og opp igjen til 103 medlemmer ved årets utgang. Det har vært totalt 78 gjester til stede gjennom året, fra 1 til 20 pr gang, med snitt 4,1 gjest pr møte. Kollegiet Kollegiet har avholdt 13 kollegiemøter og 2 arbeidsutvalgsmøter med Loge 47 Grenmar. Dessverre mangler 3 protokoller fra årets begynnelse da det ikke ble skrevet protokoll ved 2 kollegiemøter og 1 arbeidsutvalgsmøte. Men ut fra de 12 protokollene som er ført, kan vi summere opp følgende: Kollegiet har behandlet 101 protokollførte saker i Av disse har 31 saker vært løpende med behandlingstid fra 2 møter og opp til 9 måneder. Et par saker er også lagt i bero inntil videre. En av sakene er innbetaling av halvårskontingent. Dette er et gjentagende hodebry i hver termin, og i høst var det en gjenganger på møtene frem til 9. desember, dvs 3,5 mnd etter fristens utløp.

5 DAG's-nytt Side 5 En annen sak har vært utarbeidelse av logens nye billedmatrikkel. Arbeidet med ny billedmatrikkel ble påbegynt i mars 2010, men har stått i stampe da billedmaterialet som skal brukes ikke har blitt levert til de ansvarlige. Det har vært purret gjentatte ganger på vedkommende som trenerer saken, uten resultat. På årets siste møte besluttet kollegiet å legge oppfølgingen i ro frem til mars Vi gratulerer! Kollegiet har også hatt 2 kostbare saker til behandling i Det er innkjøp av nye spilldrakter sammen med Loge 47 Grenmar og nytt lydanlegg til logesalen sammen med øvrige loger og leirer. Kollegiet har foretatt innkjøp av nytt EOM-regalie til EOM Per Nicolay Holter. Kollegiet har også besluttet å gå til innkjøpe av egen PC med printer, til logens sekretær i løpet av 1. kvartal Yngve Trydal (sign) Bjørn Bremdal på besøk. I vårt arbeidsmøte 4.mai var Bjørn Bremdal fra loge Grenmar på besøk og viste gamle bilder fra 50-årene. Per Nicolai Holter fyller 70 år 6.juni Børre Fjeldstad fyller 40 år 12.juli Bildene var i sin tid tatt av Richard Larsson og vi fikk bl.a. være med på sener med store snømengder i fra vinteren 1954 og hvordan folket kjempet for at trafikken kunne komme fram i Porsgrunns gater. Bremdal har en stor samling av gamle Porsgrunnsbilder, men ga sterkt utrykk for å være svært interessert i, hvis noen satt på gamle 8 millimeter film, som hadde almen interesse ut over familiebegivenheter m.v. Kjære brødre har dere noe- så vet dere hvor Bjørn Bremdal holder til!

6 Side 6 Harald Borge, vår nye bror På vårt møte 2.mars ble Harald Borge opptatt som medlem av loge Dag. "Dagsnytt" var sammen med vår nye bror på besøk til logen Kongshaug i Sandefjord for å være med på innvielse av to nye brødre der. Vi benyttet anledningen til å slå av en liten prat med han på turen dit bort. Harald forteller at han er vokst opp på Borgestad, nærmere bestemt på "Holmen". Etter ordinær skolegang, begynte han sin yrkesmessige utdannelse som tømrer, før forsvaret og H. M. Kongens garde kalte til tjeneste. I 16 år praktiserte han sitt tømreryrke, hovedsakelig engasjert med oppgaver i forbindelse med sanering og gjenoppbygging av forsikringsskader. I 2004 fant han ut at han ville videreutdanne seg, og pendlet til Oslo i vel 1,5 år for å ta takstmannsstudiet på Næringsakademiet. I dag har han sitt virke som takstmann i Skien Boligbyggelag, og tar hånd om forsikringsskader og generell boligrådgivertjeneste innen SBBL som har i alt ca boenheter. Det skinner igjennom at bror Harald har både pågangsmot og er praktisk anlagt. I ung alder kjøpte og restaurerte han et gammelt verneverdig hus på Snipetorp i Skien, som han etter hvert solgte med brukbar fortjeneste. I 2002 gav dette han bl.a. mulighet til å kjøpe den fine Bruungården i Osebro strøket i Porsgrunn, som også ble hans hjem i flere år, men som han nå leier ut til nærings- og boligformål. For 1 ½ år siden flyttet han til Nordre Falkum i Skien hvor han bor sammen DAG's-nytt med sin samboer. Her har han klare planer om å bygge på sitt nåværende hus. Harald bor nå kun et steinkast fra Skagerak Arena, og medgir at han er å finne på alle hjemmekampene til Odd Grenland, og sier at han nok kan kalles for en "ODD - patriot", og legger til at Tottenham også er et lag han følger ivrig med på. I vår samtale med den nye bror skinner det igjennom at han håper at han har gjort et riktig valgt ved å bli med i Odd Fellow Ordenen. Det har tydelig vært invitasjon også i fra Frimurerordenen. Etter lengre overveielser og god kontakt med fadderen Ketil Lønne ble allikevel valget: loge Dag Vi håper at bror Harald vil føle seg vel til rette i vår loge og at vi alle gjør vårt for å medvirke til dette. Vi har allerede lært Harald å kjenne som en engasjert og utadvendt person som det er lett å bli kjent med. Velkommen skal du være! C:\Users\Ketil\Docum...\IMG_6325.JPG

7 DAG's-nytt Side 7 Fellesmøte med Grenmar 30.mars C:\Users\Ketil\Doc...\M.Lassen bilde.jpg kom til direkte kamphandlinger med geriljasoldater fra PLO. Helt uventet ble det åpnet ild mot den lille norske styrken i området ved Kaoukaba og de ble tvunget til å besvare ilden hvilket resulterte at gerilja-soldater ble drept under kamphandlingene. Ingen norske ble alvorlig skadet men en ble truffet i benet av ett rikosjett. Under hele den lange perioden FN styrkene deltok i Libanon ble i alt 21 soldater norske drept. Morten Lassen Loge Grenmar stod som arrangør av fellesmøtet 30.mars og det var en av logens brødre, Morten Lassen som viste bilder og fortalte om tiden som FN offiser i Libanon. Han var med i den første kontingenten av frivillig norske soldater som ble satt inn som en buffersone påsken mann var med i den første UNIFIL styrken. Morten Lassen fortalte løst og fast om tjenestetiden og spesielt om den alvorlige episoden som inntraff 9. mai 1978 hvor de Det avtroppende kollegiet C:\Users\Ketil\Docum...\Kollegiet 1.jpg I løpet av i de siste to årene har det skjedd to utskiftninger i vårt kollegiet, og vi tar med et bilde fra det sittende kollegiet som nå runder av fra våren av. Syng med oss. Korets årlige Syng med oss kveld gikk av stabelen fredag 4. mars med mange besøkende. Koret hadde lagt opp til en skikkelig godramme med gamle svisker som felles allsang- program. Her var det lagt inn sanger som Husker du den gang i måneskinn, Det var på Capri, En gammel benk i hagen, En liten gylden ring og flere gamle gode sjømannsviser Ellers var det diktlesning og det ble fortalt gode historier fra Namdalen. Fløtegrøt stod på menyen samt kaffe med tilhørende sviskekaker hørte naturlig med denne kvelden. Utlodning med mange gevinster skapte også en god stemning i en ellers så hyggelig kveld. Koret hadde også denne gang med fire unge damer som solister i noen av sangene som koret fremført. Det vanket gaver som takk til solistene samt blomster til flere som hadde hjulpet til med arrangementet.

8 Side 8 Åpent hus med kanonåpning Det har denne terminen vært gjort et forsøk fra AS Sverresgate 9 sin side på å få satt i gang noe sosialt i huset for brødre og søstre som ønsket å komme sammen med likesinnede. Selvsagt lå det også en liten baktanke bak det hele, og det var at dette også kunne være en mulig måte på sikt å kunne rekruttere nye medlemmer. DAG's-nytt oss som visste. Dette var altså en person som ingen av oss hadde kjennskap til, men høflige som vi er i våre kretser så hilser vi altså. Personen som sto foran oss var altså ingen ringere enn br. Nils Finn Halvorsen som ble innviet i loge Dag den altså en veteran av edlere klasse. Derfor retter vi herved en utfordring til br. Nils Finn Halvorsen: Det var svært hyggelig å se Dem denne kalde januarkvelden, hva med å fortsette å gå inn dørene på Odd Fellow, vi garanterer at alle brødrene ville satt pris på å se deg på møtene. Denne første kvelden var det for øvrig totalt 30 personer innom og det virket som alle hadde det hyggelig. Det ble tre oppfølgingskvelder etter dette, med varierende besøk, men vi er slettes ikke skremt over fremmøte, og garanterer at dette vil bli satt i gang igjen på kommende høsttermin. Alle loger i Grenland vil bli tilskrevet og minnet på oppstartsdato. Fredag 28. januar kl. 20:00 åpnet dørene for første gang et øyeblikk de første var vel faktisk på døra allerede kl. 19:00 men slapp ikke inn før kl. 19:30. Vertskapet for kvelden ble selvsagt glade for at det tydeligvis var personer som ivret for å slippe inn, men hvem var denne mannen! Nei det var det ingen av

9 DAG's-nytt Side 9 25 års Veteranjuvel tildelt Trygve Oldrup Jensen C:\Users\...\Trygve O.Jensen bilde.jpg I møte den 16.februar 2011 ble Trygve Oldrup Jensen tildelt 25 års veteranjuvel ved en stilfull og høytidlig seremoni. Det var Storrepresentant Nils Martin Nilsen som foretok tildelingen. Bror Trygve O. Jensen ble innviet i loge Dag 5. februar I løpet av sine 25 år har han bekledd en rekke embeder både i loge og leir og har blant annet vært Kapellan og Skattmester i egen loge. Et godt besøkt møte var med for å hylle den nye veteran. I sin tale, under festmiddagen, utalte br. OM Yngvar Jacobsen at veteranen var et typisk ja menneske som hadde påtatt seg en rekke verv, og som fortsatt var en trofast møtedeltaker. Veteranen ble takket hjertelig for sin positive innstilling og OM overrakte blomster fra logen og ønsket veteranen alt godt i kommende år, Det vanket også blomster og hilsener fra br. Finn Buer som hadde veteranen som sin fadder. Br. Trygve Olrup Jensen takket for alle gode ord og ønsker og minnet spesielt fra tiden som Kapellan som svært givende. Vår nåværende kapellan br. Kjell Gunnar Eik rundet av festmåltiden med å takke for maten. Kaffe med tilbehør ble deretter inntatt i salongen. C:\Users\Ketil\Docum...\Logo foaje.jpg Telemark Odd Fellow kor Telemark Odd Fellow kor hadde en vellykket konsert i foajeen i Ibsenhuset lørdag 19.februar. Foajeen var fylt til siste plass og mange av distriktets logesøstere og- brødre hadde også funnet veien til Ibsenhuset. Det ble fremført en fin blanding av folkeviser, religiøse sanger og sanger av en noe annen karakter. Det var innlagt allsang som publikum kunne synge med på. Fire unge jenter var trukket inn som solister på noen av sangene. Tilbakemeldingen av konserten var svært positiv ikke minst for sitt allsidige repertoar.

10 Side 10 Generalforsamling i A/S Sverresgt. 9 Rolf Nilsen og Kjell O. Myrseth gjenvalgt i styret. Generalforsamlingen i A/S Sverresgt. 9, ble avholdt 8. april med over 40 aksjonærer tilstede. Berit Lindøe ble valgt til møteleder og loset det hele greit i land. På valg i år var to styremedlemmer og her ble Rolf Nilsen og Kjell O. Myrseth gjenvalgt som henholdsvis styreleder og kasserer. Av årsberetningen tar vi med at regnskapet for 2010 viste et underskudd på kr ,- og av selskapet balanse kan vi lese at bankgjelden pr er på kr ,- I inneværende periode har styret gjort en kjempeoppgave overfor Skatt Sør og fått medhold for et krav om momskompensasjon i samsvar med driftsformen. Det har medført en omlegging av faktureringsrutiner. Tillbakebetaling av innbetalt mva. vedr. nytt kjøkken lyder på hele kr ,- Ellers tar vi med at styret har mottatt gaver fra Dameklubben på kr ,- og fra loge Urd og Baugeid Dagsdatter sine rebekkatreff kr ,-. I forbindelse med Baugeid Dagsdatter 50 års jubileum kr ,- Det nye kjøkkenet ble ferdigstilt i midten av mars Nye embedsmenn loge Dag OM Kjell Oscar Myrseth UM Ketil Lønne Sekr. Tore Nygård Sktm. Truls Fjelstad Kass. Kjell Gunnar Eik Vi gratulerer og ønsker lykke til DAG's-nytt I forbindelse med utvidelsen av kjøkkenet ble det elektriske anlegget omlagt med en kostnadsramme på kr ,- Det er anskaffet nye stoler til møterommet mot Skolegata Og alle stolene i festsalen er trukket om til en pris av kr ,- Inngangpartiet er oppgradert med nye søyler og det er lagt parkett med rød løper opp til forværelse og salong. En stor forbedring er de nye dametoalettene hvor vaktmester Arne Kittilsen har utført mye av arbeidet. En stor takk vanket fra styreleder. Styreleder takker vaktmester Arne I. Kittilsen for innsatsen Generalforsamlingen ga helhjertet uttrykk med honnør til det sittende styret med Rolf Nilsen i spissen for oppofrende arbeid med å drifte og ta var på vår felles eiendom. Nye embedsmenn leir klippen HP Rolf Amundsen Loge 57 YP Helge Einar Djupvik Loge 57 1 HM Yngvar Jacobsen Loge 17 Sekr. Yngve Trydal Loge 17 Sktm. Olav Barstad Loge 24 Kass. Jon Åge Sandmo Loge 57 2 HM Ketil Lønne Loge 17

11 DAG's-nytt Side 11 Vårt eldste medlem Anders H. Dalene er død 100 år gammel. Bare en uke etter at Anders H. Dalene rundet 100 år døde han 3.april på Frednes sykehjem. C:\Users\Ketil\D...\100 år A.Dalene.jpg OM Yngvar Jacobsen overrekker blomster på Anders H. Dalene sin 100 års dag Vi vet at han alltid har vært glad i sang og musikk, spesielt opera og i mange år var han medlem av Porsgrunn Mannsangforening, Skien korforening og Operakoret i Skien og har sunget både i Carmen og Flagermusen. På våre tidligere besøk hos han fikk vi også bevis på at han også var en habil pianist. Som de fleste kjenner til, var han tannlege på Vestsiden i Porsgrunn fram til han rundet av i en alder av 70 år. Vi takker for alle de årene han var med oss i Ordenen og lyser fred med hans minne. NY MATRIKKEL Loge 17 Dag har nå gått over til ny type matrikkel, og det er valgt visittkort modellen. Hver og en bror har sitt eget visittkort og på den måten slipper vi store trykkerikostnader for hver gang det skiftes kollegie, samt at våre nyeste brødre slipper å vente i lang tid før også de kommer inn i boka. Denne matrikkelen er selvsagt gratis for hver enkelt bror, men det kreves at DU bror tar turen på et av våre møter for å motta denne. Det Må være lov og nevne at dette verket har blitt utarbeidet av brødrene Bjørn Einar Halvorsen, Tormod Knutsen og Nils Martin Nilsen. De har gjort en utmerket jobb, og visittkortene ser nå slik ut: 100 års-dagen ble feiret på sykehjemmet sammen med svært mange av hans nærmeste familie tilstede. Fra Kong Harald V var det kommet gratulasjoner som seg hør og bør på en slik dag. OM Yngvar Jacobsen i spissen, sammen tre brødre fra loge Dag, var også tilstede for å gratulere og overrekke blomster til jubilanten. I forbindelse med at bror Anders hadde vært medlem av vår loge i 50 år var Dagsnytt på besøk hos bror Anders for vel to år siden. Vi hadde da et lengre intervju med han, omtalt i vår avis fra mars I logesammenheng, husker en del av oss, bror Anders i fra de seneste årene når han ble med på sommer-avslutningene våre. Da deltok han gjerne med å fremføre noen av sine kjære sanger.

12 Side 12 FESTLOGE DAG's-nytt Ja, terminens festloge med damer ble virkelig en trivelig fest. Vi var i overkant av 70 personer til stede med brødre og gjester, og praten surret og varte helt frem til CM og Insp. Kom ut for å hente logens brødre og innbudte gjester. Overmester med god hjelp fra de øvrige stoler sørget for at stemningen inne i logesalen ble både høytidelig og flott. Når brødre og gjester igjen ble ført ut etter en flott seremoni var det klart for kveldens taffel hvor det var underholdning ved Ivar Skifjeld. Mange av oss yngre som var til stede hadde stor glede av å se våre eldre brødre og enker sang med av full hals, og det var da jeg gjorde meg en liten tanke om at dette minner da voldsomt om disse programmene som tidligere ble sendt på tv og som het husker du, men flott og hyggelig var det for oss alle. Det gode vennskapsgrad I vårt møte onsdag den 2. februar så vi et tydelig tegn på at det gror i vår loge. Denne kvelden var det hele fire brødre som skulle forfremmes til det gode vennskaps grad. Det å skulle forfremme hele fire brødre, kan for de involverte embedsmenn bli en aldri så liten prøvelse, og noe nervøsitet var det nok i det vår OM sa at vi nå skulle i gang med kveldens hovedsak som var forfremmelse. Men, dette ble en knirkefri kveld for alle, og vi skjønte også at de fire brødrene Petter Jørgensen, Per Otto Waldemar Sjøberg, Ole Ronny Trydal og Geir Ødefjeld hadde hatt en fin opplevelse av det de var vitne til. Spillegruppen denne kvelden gjorde sitt ytterste og var selv tilfreds med leveransen. Vi ønsker disse brødrene lykke til, og litt rart er det jo også å tenke på at ved neste gradstildeling disse ivrige brødrene mottar, så er det andre koster som feier på stolene.

13 DAG's-nytt Side års veteran Trygve Oldrup Jensen. Dagsnytt har vært på besøk hos bror Trygve for å få en prat med den nye veteranen. Vi kom midt under VM stafetten, men hva gjorde vel det. Trygve forteller at han er født på Herøya og er eldst av 4 søsken. Vi bygde hus i Flåttenlia 1962 og har bodd der i alle år. Jeg tok min ingeniør-utdannelse i Stockholm og ble ansatt i Hydro på Herøya og flyttet over til Rafnes i 1975 og var ansatt i Hydro i til sammen 47 år. Under krigen opplevde jeg bombing av Herøya på nært hold da vi bodde midt inne på det som i dag er en del av industriområdet. Trygve forteller videre at han deltok i Tysklands- brigaden og er veteran derfra. Han ble tidlig med i fagforenings arbeide på Herøya. Var tillitsmann og ble valgt til konsern-tillitsvalgt for NITO og satt i flere perioder i Norsk Hydro s bedriftsforsamling representantskap. På fritiden har han ofret seg fortelemark Røde Kors og var formann i styret i årene Han satt også i Æresbevisningskomiteen i Norges Røde Kors. I sin tid var han en aktivdykker for Røde Kors i mange år og har fortsatt opprettholdt sitt medlemskap i organisasjonen. I fritiden så pusler jeg med å lage kniver. Ja det så vi jo- en hel vegg full av kniver han hadde laget. Jeg har hatt motorbåt i alle år, likte meg godt på sjøen og i skjærgården, men nå er det slutt og jeg har solgt båten, alt har sin ende. Ellers så blir det å pusle med hus og hage, legger han til. Min jobb på Rafnes førte meg til mange interessante oppgaver,jeg var bl.a.delegat gjennom flere år til Euro-Klor, med sete i Paris, som blant annet laget regler for lagring og transport av farlig last. Jeg satt også i lærlingenevnda for prosessfag og var medlem av prøvenevnda for prosess-faget. I mine unge dager spilte jeg håndball for Herøya Idrettslag og ble kretsmester med dem. Er medlem av Herøya Oldermannslag og er ofte på deres møter, hyggelig å treffe gamle kjente. I logen har jeg hatt følgende embeder :Skattmester, Kapellan. YV og CM VA. Trygve forteller at også kona Signe er logeveteran. Ja det er et aktivt ektepar vi har vært på besøk hos. Tiden går så fort i hyggelig lag. Vi må takke for oss for en fin ettermiddag, for kaffe og rundstykker. Og så fikk jo Norge gull i VM stafetten denne ettermiddagen også. Gratulerer med juvelen.

14 Side 14 DAG's-nytt Redaksjonen består av: Tormod Knutsen Ponnyexpressen Tor Arne Garstad Nils Martin Nilsen Ketil Lønne

15 DAG's-nytt Side 15 Støtt våre annonsører - de støtter

16

SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR.17 DAG I.O.O.F.

SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR.17 DAG I.O.O.F. SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR.17 DAG I.O.O.F. Vedtatt i logemøte den 07.12.2011 1. Logen avholder sine ordinære logemøter den 1. og 3. onsdag i måneden kl.19.00. Endringer av dette må være i tråd med Lov

Detaljer

Odd Fellow-året 2013-2014

Odd Fellow-året 2013-2014 Odd Fellow-året 2013-2014 Høst-terminen 22.08.13 : Møte i loge nr. 24 Gregorius Dagssønn 0 Arbm. Rapport nevnder. ( - gjelder Finansnevnd og Revisjonsnevnd ). 30.08-01.09 : Fjelltur jf. eget program. 31.08.13

Detaljer

God sommer!! KVITBJØRN- POSTEN. 50 års veteranjuvel FOREDRAG. NYTT KOLLEGIUM siste side. Nr. 2 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn Juni 2015

God sommer!! KVITBJØRN- POSTEN. 50 års veteranjuvel FOREDRAG. NYTT KOLLEGIUM siste side. Nr. 2 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn Juni 2015 KVITBJØRN- POSTEN Nr. 2 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn Juni 2015 LEIRMØTE KIRKENES FORFREMMELSE 50 års veteranjuvel FOREDRAG BESØK FRA THULE INNVIELSE Foto: Fred Davidsen NYTT KOLLEGIUM siste

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015-2017 FOR REBEKKALOGE NR. 79 MERIDIAN

HANDLINGSPLAN 2015-2017 FOR REBEKKALOGE NR. 79 MERIDIAN HANDLINGSPLAN 2015-2017 FOR REBEKKALOGE NR. 79 MERIDIAN 1.Ekspansjon. Alle loger skal ha en nettoøkning av medlemmer på 5 % i 2-årsperioden. 1.1. 5% Medlemsøkning over en 2 års periode. Dette utgjør ca.

Detaljer

Tildeling av 40 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 Concordia.

Tildeling av 40 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 Concordia. Tildeling av 40 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 Concordia. Tildeling av 40 års Veteranjuvel til søster Nelly Embrå. Foran fra venstre: Stor Sire Morten Buan, Jubilanten Nelly Embrå, OM Lillian Nilssen.

Detaljer

Lyskasteren. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør

Lyskasteren. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør Lyskasteren Organ for Odd Fellow loge nr. 26 Svenør g I Redaksjonen: Eks.storrep. Per Henrik Fredriksentlf. 33 19 74 95 E-post: per-henrik.f@tele2.no OM. Kjell Aanstad mobil 928 40 501 E-post: k3a@online.no

Detaljer

Det er en stor glede som overmester å igjen ha en leder i OrigoPosten.

Det er en stor glede som overmester å igjen ha en leder i OrigoPosten. OrigoPosten Årgang 2. Utgitt April 2013 Utgave nummer 2 ENDELIG. HER KOMMER A N D R E U T G A V E A V ORIGOPOSTEN. AV OG FOR BRØDRE I LOGE NR 96 ORIGO, TROMSØ. I DETTE NUMMERET: Redaksjonen har ordet Runde

Detaljer

Tildeling av 50 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 Concordia.

Tildeling av 50 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 Concordia. Tildeling av 50 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 Tildeling av 50 års Veteranjuvel til søster Eli Hermansen. Bak fra venstre: Eks Om Karin Gabrielsen, Eks Storrepr. Wenche Aas Hermansen, Eks DSS Kjellaug

Detaljer

Planene for vårhalvårets logemøter er kommet langt og et samlet kollegie håper og tror at vi skal få mange fine mandager fremover.

Planene for vårhalvårets logemøter er kommet langt og et samlet kollegie håper og tror at vi skal få mange fine mandager fremover. OrigoPosten Årgang 3. Utgitt Desember 2014 Utgave nummer 6 I DETTE NUMMERET: Overmester har ordet Redaksjonen har ordet Dagens bilde 2 Møljekalas 3 Besøk fra Sverige 4 Høstfest 6 Dagens dikt 8 1 2 OM har

Detaljer

Nr. 4 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn desember 2013

Nr. 4 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn desember 2013 KVITBJØRN POSTEN Nr. 4 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn desember 2013 Foto: Fred Davidsen Vi ønsker brødrene med familie en God Jul! Kjære brødre. OVERMESTERENS HJØRNE Da er vårt siste logemøte

Detaljer

TO NYE 25-ÅRSVETERANER I LOGEN

TO NYE 25-ÅRSVETERANER I LOGEN VARNA PP. POSTEN ORGAN FOR LOGE NR. 18 VARNA ÅRG. 44 NR. 3 Høsten 2015 k TO NYE 25-ÅRSVETERANER I LOGEN Torsdag 24. september fikk logen to nye 25-årsveteraner Side 6 SVENSKEBESØK Tradisjon tro fikk vi

Detaljer

Lyskasteren. Kjære Embetsmenn og brødre. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør

Lyskasteren. Kjære Embetsmenn og brødre. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør Lyskasteren Organ for Odd Fellow loge nr. 26 Svenør I Redaksjonen: OM. Hans Sigurd Iversen mobil 928 27 926 E-post: hansigiv@online.no Sekr. Reidar Haakonsen mobil 916 17 890 E-post: rehaa@online.no Fung.

Detaljer

ORGAN FOR LOGE NR. 18 VARNA ÅRG. 44 NR. 4 Julen 2015 NY 50-ÅRSVETERAN. Br. Ernst David Halvorsen ble tildelt 50-årsveteranjuvel 26. november.

ORGAN FOR LOGE NR. 18 VARNA ÅRG. 44 NR. 4 Julen 2015 NY 50-ÅRSVETERAN. Br. Ernst David Halvorsen ble tildelt 50-årsveteranjuvel 26. november. VARNA PP. POSTEN ORGAN FOR LOGE NR. 18 VARNA ÅRG. 44 NR. 4 Julen 2015 k NY 50-ÅRSVETERAN Br. Ernst David Halvorsen ble tildelt 50-årsveteranjuvel 26. november. Side 6-7 JULEHILSEN OM Arne Palm hilser brødrene

Detaljer

Nr.2 Årgang 4 Juni 2010 VÅR OVER I SOMMER

Nr.2 Årgang 4 Juni 2010 VÅR OVER I SOMMER Nr.2 Årgang 4 Juni 2010 VÅR OVER I SOMMER Side 2 Overmester har ordet DAG's-nytt 4 år, og utført jobben på en utmerket måte. Vi vet det ligger mye arbeid i et slikt verv. Bror Finn har stått på både sent

Detaljer

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over:

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over: Muruvikposten oktober 2013 DUGNAD Huskomiteen la opp til en dugnad i høst for å få malt grendahuset og garasjen utvendig. Det ble åpnet for mange kvelder/dager hvor man kunne ta del i dugnaden. Dessverre

Detaljer

Nr 2 mai 2010 YGGDRASIL. Rebekkaloge nr. 37

Nr 2 mai 2010 YGGDRASIL. Rebekkaloge nr. 37 Nr 2 mai 2010 YGGDRASIL Rebekkaloge nr. 37 Brev fra Distrikt Stor Sire. Til alle loger i Distrikt nr. 8 Vestfold. Vterminen g mot slutten, og vi kan se tilbake på flere store begivenheter. Lørdag 22.april

Detaljer

Nr.1 Årgang 6 Januar 2012. Dag`s Nytt GODT NYTT LOGEÅR

Nr.1 Årgang 6 Januar 2012. Dag`s Nytt GODT NYTT LOGEÅR Nr.1 Årgang 6 Januar 2012 Dag`s Nytt GODT NYTT LOGEÅR Side 2 Overmester har ordet DAG's-nytt som ikke møter så ofte å ta i et tak med denne gruppe. Vi maser ofte om å se etter nye kandidater til vår Loge,

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

ORDENSETIKETTE. Veiledning for korrekt og ensartet opptreden i forbindelse med loge- og leirmøter i Odd Fellow Ordenen i Norge

ORDENSETIKETTE. Veiledning for korrekt og ensartet opptreden i forbindelse med loge- og leirmøter i Odd Fellow Ordenen i Norge ORDENSETIKETTE Veiledning for korrekt og ensartet opptreden i forbindelse med loge- og leirmøter i Odd Fellow Ordenen i Norge Utarbeidet og redigert av Den Uavhængige Norske Storloge av Odd Fellow Ordenen

Detaljer

Morgedal Symposiet 2013

Morgedal Symposiet 2013 Morgedal Symposiet 2013 Morgedal panorama Omkring 70 veldig spente deltagere ankom Morgedal Hotell fredag den 11. januar i tidsrommet fra kl. 16.00 til 19.30 da det var middags servering. Et gedigent buffee

Detaljer

Nr.3 Årgang 5 Oktober 2011. Dag`s Nytt LOGE 17 DAG`S EMBEDSKOLEGIUM

Nr.3 Årgang 5 Oktober 2011. Dag`s Nytt LOGE 17 DAG`S EMBEDSKOLEGIUM Nr.3 Årgang 5 Oktober 2011 Dag`s Nytt LOGE 17 DAG`S EMBEDSKOLEGIUM 2011-2013 Side 2 Overmester har ordet DAG's-nytt Videre er vi anbefalt å ta turen til Hamar, hvor Odd Fellow der har fått innredet en

Detaljer

Oktober 2015 Nr. 6, 51. årgang FÆRDER BLINK

Oktober 2015 Nr. 6, 51. årgang FÆRDER BLINK Oktober 2015 Nr. 6, 51. årgang FÆRDER BLINK LOGE NR. 48 Færder Sandefjord Du vet aldri hvor sterk du er, før det å være sterk er det eneste valget du har. (Ukjent) Redaktørens hjørne. En fremmed er en

Detaljer

Nr.1 Årgang 4 Mars 2010 DET STUNDER MOT VÅR!

Nr.1 Årgang 4 Mars 2010 DET STUNDER MOT VÅR! Nr.1 Årgang 4 Mars 2010 DET STUNDER MOT VÅR! Side 2 Overmester har ordet Det blir også spennende å se om vi klarer å gjennomføre den planlagte turen til Lidkøping i Sverige. Det var jo veldig hyggelig

Detaljer

MØTEPROGRAM VÅREN 2013. ODD FELLOW Loger og Leir DISTRIKT NR. 8 VESTFOLD I.O.O.F. Møt så ofte du kan!

MØTEPROGRAM VÅREN 2013. ODD FELLOW Loger og Leir DISTRIKT NR. 8 VESTFOLD I.O.O.F. Møt så ofte du kan! MØTEPROGRAM VÅREN 2013 ODD FELLOW Loger og Leir DISTRIKT NR. 8 VESTFOLD I.O.O.F. Møt så ofte du kan! DISTRIKTSRÅDET DISTRIKT NR. 8 VESTFOLD Møtene begynner kl. 18.00 22.01 DR-møte 26.02 DR-møte 05.03 Distrikt

Detaljer

KVITBJØRN POSTEN. God sommer! NYTT KOLLEGIUM I LOGE 70 KVIT- BJØRN VÅRT 50 ÅRS JUBILEUM

KVITBJØRN POSTEN. God sommer! NYTT KOLLEGIUM I LOGE 70 KVIT- BJØRN VÅRT 50 ÅRS JUBILEUM KVITBJØRN POSTEN Nr. 2 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn juni 2013 NYTT KOLLEGIUM I LOGE 70 KVIT- BJØRN VÅRT 50 ÅRS JUBILEUM Det er valgt nytt og spennende kollegium i loge nr 70 Kvitbjørn. Ny

Detaljer

St. Hallvard-nytt Utgave 1 2012 1

St. Hallvard-nytt Utgave 1 2012 1 St. Hallvard-nytt Utgave 1 2012 1 Innhold Side OM har ordet 3 Redaksjonsnevndens leder har ordet.. 4-5 Hent siden sist resymé 2011 november 2012.. 6-19 2 OM har ordet! Kjære brødre! Det er med glede og

Detaljer

Januar betraktninger,

Januar betraktninger, Betraktninger I det nye året renner tanker og episoder fra samfunnet rundt oss inn i en. Tanker som har med respekt og gjensidighet å gjøre. Respekt er ikke bare når sersjanten roper "Giv Akt" og vi gjør

Detaljer

ENDELIG. HER KOMMER ORIGOPOSTEN. AV OG FOR BRØDRE I LOGE NR 96 ORIGO, TROMSØ.

ENDELIG. HER KOMMER ORIGOPOSTEN. AV OG FOR BRØDRE I LOGE NR 96 ORIGO, TROMSØ. OrigoPosten September 2012 Årgang 1, nummer 1, 2012 ENDELIG. HER KOMMER. AV OG FOR BRØDRE I LOGE NR 96 ORIGO, TROMSØ. I DETTE NUMMERET: Redaksjonen har ordet Odd Harald Skjærgård 70 år 2 3 OM har ordet:

Detaljer

Informasjonsorgan for loge nr. 67 Castrum

Informasjonsorgan for loge nr. 67 Castrum Støttestenen Informasjonsorgan for loge nr. 67 Castrum Årgang 13 nr. 3 2005 Innhold: bl.a.; s.2: OM har ordet s 3. åremål, gradstildelinger, s.4 og s.5 Besøk fra Danmark,s.6 Annonser s.7 Fra Vennelogekomiteen,

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014 Årsberetning 2013-2014 Side 1 av 8 Klubbstyret 2013-2014 President Sekretær Kasserer Visepresident Past president Styremedlemmer Varamenn Revisorer Per Gulbrandsen Odd Andersen Øyvinn Røsholdt Stig Johansen

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. Agdesiden Garnisons Compagnie. Kristiansand Veterankompani. Veterankompaniene ved NATO Joint Warfare Center, Jåttå.

ÅRSRAPPORT 2012. Agdesiden Garnisons Compagnie. Kristiansand Veterankompani. Veterankompaniene ved NATO Joint Warfare Center, Jåttå. ÅRSRAPPORT 2012 Veterankompaniene ved NATO Joint Warfare Center, Jåttå. Agdesiden Garnisons Compagnie Kristiansand Veterankompani Kompaniet har i året hatt 14 trenings/sosiale kvelder på Odderøya. Medlemstallet

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Nr.3 Årgang 6 Oktober 2012. Dag`s Nytt

Nr.3 Årgang 6 Oktober 2012. Dag`s Nytt Nr.3 Årgang 6 Oktober 2012 Dag`s Nytt Side 2 Kjære logebrødre Overmester har ordet Fra mitt kontor vindu hvor markisen blafrer frenetisk på grunn av sterk vind og pøsende regnvær kan en trykt si at høsten

Detaljer

Nr.1 Årgang 5 Januar 2011. Dag`s Nytt. Sverresgate kledd i vinterdrakt

Nr.1 Årgang 5 Januar 2011. Dag`s Nytt. Sverresgate kledd i vinterdrakt Nr.1 Årgang 5 Januar 2011 Dag`s Nytt Sverresgate kledd i vinterdrakt Side 2 Overmester har ordet Kjære logebrødre Vi har hatt en rikholdig høsttermin, og jeg synes det har skjedd mye. Spesielt hyggelig

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Nr.2 Årgang 6 Juni 2012. Dag`s Nytt. P. E. Hagen

Nr.2 Årgang 6 Juni 2012. Dag`s Nytt. P. E. Hagen Nr.2 Årgang 6 Juni 2012 Dag`s Nytt P. E. Hagen Side 2 Overmester har ordet DAG's-nytt Vår DSS fikk også sin 40 års Veteranjuvel i starten av denne termin og der var alle stoler fylt opp og vi fra vår loge

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

ThulePosten. ThulePosten November 2010. ThulePosten våkner fra davlen. Ny DSS RUNDE ÅR 2010. Årgang 15 Nummer 1 Loge nr 19 Thule November 2010

ThulePosten. ThulePosten November 2010. ThulePosten våkner fra davlen. Ny DSS RUNDE ÅR 2010. Årgang 15 Nummer 1 Loge nr 19 Thule November 2010 ThulePosten Årgang 15 Nummer 1 Loge nr 19 Thule November 2010 RUNDE ÅR 2010 Følgende Brødre har eller har hatt fødselsdag I 2010. ThulePosten gratulerer. 31.01 Frank Gamst 55 år 21.03 Kurt Roger Fredriksen

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

KongSverre. Logeavis nr. 2 - Februar 2015 - Odd Fellow. Redaktørens plass

KongSverre. Logeavis nr. 2 - Februar 2015 - Odd Fellow. Redaktørens plass KongSverre Logeavis nr. 2 - Februar 2015 - Odd Fellow Redaktørens plass Etter tilbakemeldingene å dømme er brødrene i logen positive til at vi nå har en logeavis. Redaktøren vil likevel understreke at

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

«Stiftelsen Nytt Liv».

«Stiftelsen Nytt Liv». «Stiftelsen Nytt Liv». Kjære «Nytt Liv» faddere og støttespillere! Nyhetsbrevet for September 2014 kom litt sent. Mye som skjer om dagen. Men her er altså en liten oppsummering av det som har skjedd i

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere!

Kjære Nytt Liv faddere! Kjære Nytt Liv faddere! Da er det tid for fadderbrevet for Mai måned. Som vanlig har det vært mange ting som har skjedd. Her er noe av det Som dere sikkert har fått med dere, gjennom de siste fadderbrevene,

Detaljer

Loge Nr. 79 Roald Amundsen 2001-2011. 1971-2011 40års festskrift

Loge Nr. 79 Roald Amundsen 2001-2011. 1971-2011 40års festskrift Loge Nr. 79 Roald Amundsen 2001-2011 1971-2011 40års festskrift Loge Nr. 79 Roald Amundsen I.O.O.F 1971-2011 Forord Dette festskrift er utarbeidet som en videreføring fra festskrift utarbeidet i februar

Detaljer

Strålende 17. mai med fullt hus på Odd Fellow

Strålende 17. mai med fullt hus på Odd Fellow St. Hallvard-Nytt Medlemsblad Loge nr. 10 St. Hallvard, mai 2007 Fornøyde brødre på Kringsjå Ombyggingen av seniorboligene på Kringsjå pågår ennå med ombygging fra 1-roms til 2-romsleiligheter i den gamle

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, OKTOBER 2012 Hei alle sammen! Da er enda en måned over og oktober måned har vært en spennende måned på avdelingen vår. Vi er i løpet av denne måneden blitt full barnegruppe,

Detaljer

Munnspillseminaret 2014

Munnspillseminaret 2014 Munnspillseminaret 2014 Nermo Hotell, Øyer Tekst og foto: Gustav Olsen Årets seminar var lagt til Øyer, med konserter på Lillehammer. Det var Vidar Gundersen og hans kone Hilde som var arrangører i år.

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 8

LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 8 LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 8 Redaktør: Torbjørn Øygard 26.03.2015 Innholdsfortegnelse Presidenten har ordet.... 3 Dagsorden Klubbmøte den 08.04.2015... 4 Forretningssaker referert i Løvebladet...

Detaljer

Tildeling av 2 X 25 års Veteranjuveler i Rebekkaloge nr.11 Concordia.

Tildeling av 2 X 25 års Veteranjuveler i Rebekkaloge nr.11 Concordia. Tildeling av 2 X 25 års Veteranjuveler i Rebekkaloge nr.11 Tildeling av 2 X 25 års Veteranjuvel til søstrene DSS Kirsten Melvik og Tordis Dons. Foran fra vestre: Stor Sire Morten Buan, DSS Kirsten Melvik,

Detaljer

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken Personportrett Rapport Håvard Risebrobakken Hva vil vi med filmen? Filmen Hverdag er et ti minutters personportrett om Roar Torgersen, og hans hobbyer. Roar er pensjonist, og har derfor mye tid han må

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for

Å R S B E R E T N I N G. for Å R S B E R E T N I N G for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rana og omegn 2015 S A K S L I S T E 1. Åpning 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av dirigent, møtesekr. og 2 medlemmer til

Detaljer

SYMPOSIET 2013. Oppsummering av gruppesamtalene

SYMPOSIET 2013. Oppsummering av gruppesamtalene Omtrent like uttalelser er slått sammen. SYMPOSIET 03 Oppsummering av gruppesamtalene Kasserer utgår i sin helhet som embede, da den ikke lenger har noen viktig funksjon. Hvis Kassererembedet ikke har

Detaljer

ORGAN FOR LOGE NR. 18 VARNA ÅRG. 44 NR. 2 Sommeren 2015 VÅRENS INNVIELSER

ORGAN FOR LOGE NR. 18 VARNA ÅRG. 44 NR. 2 Sommeren 2015 VÅRENS INNVIELSER VARNA PP. POSTEN ORGAN FOR LOGE NR. 18 VARNA ÅRG. 44 NR. 2 Sommeren 2015 k VÅRENS INNVIELSER I løpet av fem uker ble tre brødre innviet i Odd Fellows loge nr. 18 Varna Side 8-10 STORLOGEMØTE 11. mars ble

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK BRYNJÅ JUNI 2014 Hei alle sammen! Tenk at nå er året deres på Brynjå over. Tiden har gått så alt for fort. Vi har opplevd veldig mye fint sammen. Turer, prosjektarbeid, førskolegrupper,

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

God Jul! Utgitt november 2009. Informasjonsorgan for loge nr. 70 Kvitbjørn nr. 4 - OM s hjørne, Side..2. Murmansk-prosjektet Side..3.

God Jul! Utgitt november 2009. Informasjonsorgan for loge nr. 70 Kvitbjørn nr. 4 - OM s hjørne, Side..2. Murmansk-prosjektet Side..3. Utgitt november 2009 Informasjonsorgan for loge nr. 70 Kvitbjørn nr. 4 - OM s hjørne, Side..2 Murmansk-prosjektet Side..3 God Jul! Toleranse, Side. 4 Diverse, side....5 Fellesmøte. Side...6 Hjertestarter,

Detaljer

Guri (95) er medlem nummer 1

Guri (95) er medlem nummer 1 adressa.no 19.11.2006 12.56 Guri (95) er medlem nummer 1 Publisert 21.12.2005-10:18 Endret: 21.12.2005-10:45 Hun er Tobbs første medlem, og bor i Trondheims første borettslag. Ikke rart Guri Synnøve Sand

Detaljer

Årsrapport 2009-2010.

Årsrapport 2009-2010. Årsrapport 2009-2010. Styret i L.C. Haugesund/Tonjer har bestått av følgende: President Visepresident Past president Kasserer Sekretær Klubbmester Aktivitetsleder Harald Ø Tønnes T Øystein H Arne N Thorbjørn

Detaljer

Borgen Rundt. En internavis for loge 129 Oscarsborg nr. 4-2013. Julehilsen fra overmester. Fra julemøtet 12. desember. Ord til ettertanke

Borgen Rundt. En internavis for loge 129 Oscarsborg nr. 4-2013. Julehilsen fra overmester. Fra julemøtet 12. desember. Ord til ettertanke Borgen Rundt En internavis for loge 129 Oscarsborg nr. 4-2013 Julehilsen fra overmester Fra julemøtet 12. desember Ord til ettertanke Julehilsen fra overmester Kjære bror! Vi nærmer oss slutten av logeåret

Detaljer

Årsmøte 2013. Til behandling foreligger:

Årsmøte 2013. Til behandling foreligger: Årsmøte 2013. Det innkalles med dette til 31. ordinære årsmøte i Skjelsvik Båtforening. Møte avholdes tirsdag 26.11.2013 kl 1830 på Herøyahuset. Til behandling foreligger: 1. Forretningsorden, godkjenning

Detaljer

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Stockfleths gate 26 Tirsdag 10. februar 2015 SBKs generalforsamling tirsdag 10.02.2015 I: Godkjennelse av innkalling og dagsorden II: III: IV: Åpning Valg av

Detaljer

Nr. 2 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn juni 2014. 50 års veteranjuvel

Nr. 2 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn juni 2014. 50 års veteranjuvel KVITBJØRN POSTEN Nr. 2 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn juni 2014 50 års veteranjuvel Foto: Fred Davidsen Foto: Fred Davidsen I dette nummeret kan du bl.a. lese om opptak av fire nye brødre,

Detaljer

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus Årsberetning for 2014 for Norsk Kennel Klub region Oslo/Akershus Innledning Regionene ble 1. februar 2007 omstrukturert fra avdelinger til regioner med nye lover. Regionen besto ved etableringen av i alt

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

God jul, god helg og godt nytt år ønsker vi våre logebrødre og våre lesere.

God jul, god helg og godt nytt år ønsker vi våre logebrødre og våre lesere. Betraktninger. Er det noe som heter en Odd Fellow Jul?, - det er det vel ikke, - men jeg skal heller være med på at det er noe som heter en Odd Fellow's jul. En jul som rommer ærbødighet for julens tradisjoner,

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv KULTURPROGRAM høst 2015 Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv PROGRAM FOR HØSTEN 2015 Høsten bringer med seg mange fine opplevelser, og på Nordberghjemmet

Detaljer

nytt God sommer! Himingen nytt - 1

nytt God sommer! Himingen nytt - 1 nytt Nr. 1 mai 2015 3. årgang God sommer! Himingen nytt - 1 Overmesters hjørne Kjære Logebrødre! Det sittende Embedskollegiet har tatt fatt på den siste etappen før nye koster skal overta. De snart to

Detaljer

Månedsbrev for desember - Bjørka

Månedsbrev for desember - Bjørka Månedsbrev for desember - Bjørka Så er november snart over og desember står for døren. Det kom ikke så mye snø som mange av oss hadde håpet på men vi har fått akt på akematter noen dager og til og med

Detaljer

Loge nr. 84 Kalken I.O.O.F. 1987-2012

Loge nr. 84 Kalken I.O.O.F. 1987-2012 FORORD Det er naturlig at man ved et jubileum stopper opp et øyeblikk, kaster blikket tilbake på det som har skjedd og ser fremover mot begivenheter som man venter vil skje. I år fyller Loge nr. 84 Kalken

Detaljer

20-års jubileum NVIO avd Kristiansand behørig feiret 26. april 2012

20-års jubileum NVIO avd Kristiansand behørig feiret 26. april 2012 Foreningens leder Oddbjørn Wiggen ønsket veteraner og gjester velkommen til bords i Offisersmessen, etter en bedre aperitiff (både med og uten). Til jubileumsmarkeringen møtte det frem hele 53 feststemte

Detaljer

Slektsstevne for Ole L. og Gjertrud Aalmos etterkommere. Invitasjon og Program

Slektsstevne for Ole L. og Gjertrud Aalmos etterkommere. Invitasjon og Program Slektsstevne for Ole L. og Gjertrud Aalmos etterkommere på Hitra, 3-4. juni 2011. Invitasjon og Program. Arrangementskomitéen for Slektsstevnet har gleden av å innvitere alle etterkommere av Gjertrud og

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høst 2014 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Kulturprogram for høsten 2014 Etter en lang og varm sommer med mange aktiviteter i hagen,

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Velkommen til +Huset

Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Den offisielle åpningen av +Huset 3. september 2015 representerte en milepæl for mange seniorer i Fredrikstad. Med eldrerådet i spissen har et eldres hus vært

Detaljer

Presidentskifte Valle gård 15. juni 2012, Anve Njål Øyslebø og Einar Kristiansen

Presidentskifte Valle gård 15. juni 2012, Anve Njål Øyslebø og Einar Kristiansen LAKSESTIGEN LIONS MANDAL LIONS CLUB Presidentskifte Valle gård 15. juni 2012, Anve Njål Øyslebø og Einar Kristiansen INNHOLD: 2 Innkalling til klubbmøte tirsdag 28. august kl 1900 3 Presidenten 4 Referat

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden: 25. årgang Januar 2014 Medlemsmøte Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Opptak av to nye medlemer 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt Sosialt samvær m med orientering

Detaljer

LOGGEN MEDLEMSBLAD FOR ODD FELLOW LOGE NR. 120 COLIN ARCHER

LOGGEN MEDLEMSBLAD FOR ODD FELLOW LOGE NR. 120 COLIN ARCHER LOGGEN MEDLEMSBLAD FOR ODD FELLOW LOGE NR. 120 COLIN ARCHER Julenummer 2015 Innhold Embedskollegiet 2015-2017 3 Utnevnte embedsmenn 2015-2017 4 Nevnder for perioden 2015-2017 5 Julehilsen fra DSS 6 Overmester

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

OPPSUMMERING AV ÅRSMØTET I KRISTIANSAND 5. 8. JUNI 2008

OPPSUMMERING AV ÅRSMØTET I KRISTIANSAND 5. 8. JUNI 2008 OPPSUMMERING AV ÅRSMØTET I KRISTIANSAND 5. 8. JUNI 2008 NHIFs årsmøte 2008 ble arrangert i Kristiansand 5. 8. juni med Kristiansand Havn KF som vertskap. I alt deltok 18 av foreningens medlemmer med 11

Detaljer

Formannens hjørne. Hei alle sammen og godt nytt år. Med hilsen og et godt nytt år fra. Bruk av Stokken sommeren 2010.

Formannens hjørne. Hei alle sammen og godt nytt år. Med hilsen og et godt nytt år fra. Bruk av Stokken sommeren 2010. ONNERVANNSPOSTEN Formannens hjørne Postboks 1077 Lundsiden 4687 Kristiansand Bankgiro 3060.21.30319 http://www.kristiansanddykkerklubb.no E-mail: mail@kristiansanddykkerklubb.no Utgave 1 Januar 2010 Innhold:

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

En internavis for loge 129 Oscarsborg. Overmester har ordet. Høstens program. Det nye embetsmannskollegiet. Fra våre møter. Fra Oscarsborgs historie

En internavis for loge 129 Oscarsborg. Overmester har ordet. Høstens program. Det nye embetsmannskollegiet. Fra våre møter. Fra Oscarsborgs historie Borgen Rundt En internavis for loge 129 Oscarsborg Overmester har ordet Høstens program Det nye embetsmannskollegiet Fra våre møter Fra Oscarsborgs historie Våre støttespillere Overmester har ordet Kjære

Detaljer

Årsmøte for 2013. Årsmøtet for 2013 avholdes på Sundjordets I.F. klubbhus Fredag 28. Februar 2014.

Årsmøte for 2013. Årsmøtet for 2013 avholdes på Sundjordets I.F. klubbhus Fredag 28. Februar 2014. Årsmøtet for 2013 avholdes på Sundjordets I.F. klubbhus Fredag 28. Februar 2014. Innkalling til årsmøte i Porsgrunn Motorbåtforening for 2013. Alle medlemmer ønskes velkommen til årsmøte på Sundjordet

Detaljer

Årsberetning 2015. Porsgrunn Sjakklubb. Organisasjonsnummer 986 226 826

Årsberetning 2015. Porsgrunn Sjakklubb. Organisasjonsnummer 986 226 826 Årsberetning 2015 Porsgrunn Sjakklubb Organisasjonsnummer 986 226 826 I løpet av 2015 har Porsgrunn Sjakklubb hatt en veldig god økning i medlemstallet og ved utgangen av året var det 42 registrerte medlemmer

Detaljer

VEDTEKTER FOR Odd Fellow Klubben

VEDTEKTER FOR Odd Fellow Klubben VEDTEKTER FOR Odd Fellow Klubben Vedtekter Tres Encanedados ajour pr feb 2012 Side 1 1: NAVN Klubbens navn er Tres Encadenados Gran Canaria. Navnet symboliserer Vennskap Kjærlighet og Sannhet. 2: FORMÅL

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 14. oktober kl. 1900 På Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 14. oktober kl. 1900 På Heimen. Dagsorden: 25. årgang Oktober 2013 Medlemsmøte Mandag 14. oktober kl. 1900 På Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Budsjett 2013/2014 4. Aktuelle saker 5. Nytt medlem? 6. Eventuelt Sosialt samvær med

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høsten 2013 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for høsten 2013 Her på Nordberghjemmet har vi mye å se frem til denne høsten. Vi

Detaljer

MEDLEMSBLAD NR. 120 COLIN ARCHER - NR 1-2011

MEDLEMSBLAD NR. 120 COLIN ARCHER - NR 1-2011 LOGGEN MEDLEMSBLAD NR. 120 COLIN ARCHER - NR 1-2011 Foto: O. P. Eikenes To gamle stoltheter hviler ut RS Odd Fellow og RS Odd Fellow II hviler ut i Stavern etter sommerens strabaser. Redningsskøytene er

Detaljer

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 NB : Pub/dans Kick-Off Rekruttering av frivillige! Seniortur til Sverige Sommerdans på torget Håper å se mange av dere på kulturtiltakene i Nedre Eiker! KULTUR-HELSE

Detaljer

Gudstjeneste - Viktig eller uviktig?

Gudstjeneste - Viktig eller uviktig? Gudstjeneste - Viktig eller uviktig? Preken Stavanger Baptistmenighet Dato: 29. januar 2006 Antall ord: 1870 Et spørsmål til alle sammen: Hva er viktig? Spør noen tilfeldig folk på gaten å er det raskt

Detaljer

Nyhetsbrev for februar

Nyhetsbrev for februar Nyhetsbrev for februar Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienbergsenteret måned for måned. Februar har, til tross for sine mange grå

Detaljer