Nr.2 Årgang 5 Mai Dag`s Nytt. C:\Users\Ketil\Documents\Odd Fellow\Dags nytt\dagsnytt\avisa\14. utgave...\001.jpg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr.2 Årgang 5 Mai 2011. Dag`s Nytt. C:\Users\Ketil\Documents\Odd Fellow\Dags nytt\dagsnytt\avisa\14. utgave...\001.jpg"

Transkript

1 Nr.2 Årgang 5 Mai 2011 Dag`s Nytt C:\Users\Ketil\Documents\Odd Fellow\Dags nytt\dagsnytt\avisa\14. utgave...\001.jpg 1929

2 Side 2 Overmester har ordet Kjære logebrødre Så er vi kommet til veis ende med denne valgperioden og dette kollegiet! Jeg husker for 2 år siden at jeg nesten ble kastet inn i rollen som ny OM! Jeg hadde jo vært det før, så jeg visste godt hva jeg gikk til. Det er mye ansvar og arbeid som legges på OM. Vi ble da enige om en arbeidsfordeling, og hadde jeg ikke visst at det var et bra kollegium, så hadde jeg nok ikke sagt ja til jobben. Men dette har gått greit. Alle har gjort en fantastisk jobb. Jeg vil takke alle i kollegiet, og også alle andre som er lett å spørre om å ta på seg en jobb! I løpet av disse 2 årene har det skjedd mye. Vi har fått mange nye medlemmer, noe som er veldig givende. Det å bli kjent med nye mennesker er inspirerende. Videre har vi vært på flere besøk til andre loger, og vi har hatt besøk. Her blir vi også kjent med nye mennesker, og vi får innblikk i hvordan det er i andre loger. Hvis jeg derimot skulle nevne noe som ikke er så bra, må det være at det er litt DAG's-nytt lite fremmøte, spesielt fra nye medlemmer. Det er å håpe at disse nye som har begynt, kan følge opp og møte på de fleste møtene. Og også at de blir med på ettermøtene. Det er mange som har en stressende hverdag. Da er det fint å komme inn i losjesalen og koble helt av. Nå skal da et nytt kollegium tiltre. Jeg er sikker på at det vil gå veldig bra. Alle er dyktige folk som vil fylle sitt embede på en utmerket måte. Det skal også settes inn nye folk på alle stolene. Jeg håper at denne prosessen går greit. Jeg håper at alle er positivt innstilt og svarer ja hvis de blir spurt. Også sammensetning av nye spillgrupper bør gå greit. Jeg vil også oppfordre alle til å verve nye medlemmer. I dag er vi ca. 100, men vi har en målsetning om å øke. Jeg håper derfor at alle kan være aktive. Tenk nøye gjennom om det er noen du kan tenke deg å invitere med på et informasjonsmøte. Jeg vil da takke alle for denne valgperioden og ønske både det nye kollegiet og alle brødrene lykke til med den neste valgperioden ! Med dette vil jeg ønske alle brødrene en riktig god sommer! Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. Yngvar Jacobsen OM

3 DAG's-nytt Side 3 og positivt møte- så har vi lykkes sammen. Storrepresentanten Som jeg nevnte så har Stor Sire nedsatt skriver en rekke grupper for å arbeide med kunnskapsløftet og ikke alt av dette arbeide skjer i Oslo-området. I vårt distrikt har DSS Jan Strøm hatt ansvaret for en gruppe med oppgave å komme med forslag til kurs for nye embedsmenn, innen administrativ del. Kjære Brødre De fikk kort frist med arbeidet, men er kommet vel i havn og fikk stor anerkjennelse når oppgaven ble presentert for Storlogen. Den nye Stor Sire har klart uttalt at kvalitet skal preget Ordenen. Langsiktig ekspansjon avhenger av kvalitet både i fremførelse av ritualer og spill. Jeg vil hevde at vi i loge Dag har hatt et høyt nivå i utførelser av våre seremonier og er trygg på at arbeide med dette skal videreføres når nye folk overtar fra høsten av. En ting er hvordan vi utfører våre seremonier, det andre er hvordan vi påvirkes av innholdet og hvordan dette kommer til utrykk i vårt samvær med hverandre. Det er ikke å forvente at seremoniene alene kan gjøres oss mer menneskekjære. Vi kan ikke få mer ut av logearbeidet enn det vi selv er villig til motta og gi tilbake. De kveldene vi går hjem fra logemøtene med følelsen av å ha vært med på et godt Siden vi er innen på kurs, så minner jeg om det ordinære kurset for nye embedsmenn i vårt distrikt: Lørdag 22. oktober i Ordenshuset i Skien Kl Husk å sette av dagen hvis det ikke allerede er gjort! Ellers vil jeg takke de nye valgte embedsmenn i vår loge for at de sa ja til å påta seg oppgavene og ser fram til positiv samarbeide med dere i kollegiet. På slutten av denne terminen vil jeg takke alle for godt vennskap gjennom denne terminen og da jeg dessverre ikke kan delta på sommeravslutningen denne gangen så ønsker jeg dere alle en riktig god sommer og vel møtt til høstens møter. Utmeldte brødre: : Medl. 527 Geir E. Venstøp : Medl. nr. 568 Kai Hansen Overgang: Overgang l 145 Høgenhei : Medl. 556 Svein Lindebø

4 Side 4 Årsrapport loge Dag Onsdag den 19. januar var kvelden kommet hvor de forskjellige nevnder skulle avgi sin rapport til logen, samt regnskap. Vi får vel konkludere med at det står bra til i vår loge, og vi har valgt å legge ved årsrapporten fra kollegiet i dette nummer. LOGENS ÅRSRAPPORT FOR 2010 Året 2010 har vært et godt år med stor aktivitet for kollegiet, embetsmenn og brødre i Loge 17 Dag. Vi har valgt å dele årsrapportens oppsummering mellom logens aktiviteter og kollegiets aktiviteter. Logen Logen har avholdt 23 logemøter i løpet av året 2010, som kan fordeles slik (i tilfeldig rekkefølge): 1 møte med Nyttårsloge der Loge 47 Grenmar presiderte 1 møte med Festloge med damer 1 møte med innsetting av ny Storrepresentant 1 møte med installasjon av ny Sekretær 2 møter med tildeling av 25-års Veteran- Juvel 3 møter med Innvielse av totalt 6 resipiender 2 møter med forhøyelse til Det Gode Vennskaps Grad 1 møte med forhøyelse til Den Høye Sannhets Grad 4 møter med besøk til/fra eller felles med Loge 47 Grenmar 7 møter med Arbeidsmøte med/uten tema på ettermøtet DAG's-nytt Det er ført fremmøteprotokoll for 19 møter i egen regi. Fremmøteprotokollen viser oppmøte av egne brødre fra 27 til 45 brødre pr gang, med et gjennomsnitt på 34,5 brødre pr møte eller 37,15%. Logens medlemstall har variert fra 102 medlemmer ved årets inngang, ned til 99 medlemmer på vårparten og opp igjen til 103 medlemmer ved årets utgang. Det har vært totalt 78 gjester til stede gjennom året, fra 1 til 20 pr gang, med snitt 4,1 gjest pr møte. Kollegiet Kollegiet har avholdt 13 kollegiemøter og 2 arbeidsutvalgsmøter med Loge 47 Grenmar. Dessverre mangler 3 protokoller fra årets begynnelse da det ikke ble skrevet protokoll ved 2 kollegiemøter og 1 arbeidsutvalgsmøte. Men ut fra de 12 protokollene som er ført, kan vi summere opp følgende: Kollegiet har behandlet 101 protokollførte saker i Av disse har 31 saker vært løpende med behandlingstid fra 2 møter og opp til 9 måneder. Et par saker er også lagt i bero inntil videre. En av sakene er innbetaling av halvårskontingent. Dette er et gjentagende hodebry i hver termin, og i høst var det en gjenganger på møtene frem til 9. desember, dvs 3,5 mnd etter fristens utløp.

5 DAG's-nytt Side 5 En annen sak har vært utarbeidelse av logens nye billedmatrikkel. Arbeidet med ny billedmatrikkel ble påbegynt i mars 2010, men har stått i stampe da billedmaterialet som skal brukes ikke har blitt levert til de ansvarlige. Det har vært purret gjentatte ganger på vedkommende som trenerer saken, uten resultat. På årets siste møte besluttet kollegiet å legge oppfølgingen i ro frem til mars Vi gratulerer! Kollegiet har også hatt 2 kostbare saker til behandling i Det er innkjøp av nye spilldrakter sammen med Loge 47 Grenmar og nytt lydanlegg til logesalen sammen med øvrige loger og leirer. Kollegiet har foretatt innkjøp av nytt EOM-regalie til EOM Per Nicolay Holter. Kollegiet har også besluttet å gå til innkjøpe av egen PC med printer, til logens sekretær i løpet av 1. kvartal Yngve Trydal (sign) Bjørn Bremdal på besøk. I vårt arbeidsmøte 4.mai var Bjørn Bremdal fra loge Grenmar på besøk og viste gamle bilder fra 50-årene. Per Nicolai Holter fyller 70 år 6.juni Børre Fjeldstad fyller 40 år 12.juli Bildene var i sin tid tatt av Richard Larsson og vi fikk bl.a. være med på sener med store snømengder i fra vinteren 1954 og hvordan folket kjempet for at trafikken kunne komme fram i Porsgrunns gater. Bremdal har en stor samling av gamle Porsgrunnsbilder, men ga sterkt utrykk for å være svært interessert i, hvis noen satt på gamle 8 millimeter film, som hadde almen interesse ut over familiebegivenheter m.v. Kjære brødre har dere noe- så vet dere hvor Bjørn Bremdal holder til!

6 Side 6 Harald Borge, vår nye bror På vårt møte 2.mars ble Harald Borge opptatt som medlem av loge Dag. "Dagsnytt" var sammen med vår nye bror på besøk til logen Kongshaug i Sandefjord for å være med på innvielse av to nye brødre der. Vi benyttet anledningen til å slå av en liten prat med han på turen dit bort. Harald forteller at han er vokst opp på Borgestad, nærmere bestemt på "Holmen". Etter ordinær skolegang, begynte han sin yrkesmessige utdannelse som tømrer, før forsvaret og H. M. Kongens garde kalte til tjeneste. I 16 år praktiserte han sitt tømreryrke, hovedsakelig engasjert med oppgaver i forbindelse med sanering og gjenoppbygging av forsikringsskader. I 2004 fant han ut at han ville videreutdanne seg, og pendlet til Oslo i vel 1,5 år for å ta takstmannsstudiet på Næringsakademiet. I dag har han sitt virke som takstmann i Skien Boligbyggelag, og tar hånd om forsikringsskader og generell boligrådgivertjeneste innen SBBL som har i alt ca boenheter. Det skinner igjennom at bror Harald har både pågangsmot og er praktisk anlagt. I ung alder kjøpte og restaurerte han et gammelt verneverdig hus på Snipetorp i Skien, som han etter hvert solgte med brukbar fortjeneste. I 2002 gav dette han bl.a. mulighet til å kjøpe den fine Bruungården i Osebro strøket i Porsgrunn, som også ble hans hjem i flere år, men som han nå leier ut til nærings- og boligformål. For 1 ½ år siden flyttet han til Nordre Falkum i Skien hvor han bor sammen DAG's-nytt med sin samboer. Her har han klare planer om å bygge på sitt nåværende hus. Harald bor nå kun et steinkast fra Skagerak Arena, og medgir at han er å finne på alle hjemmekampene til Odd Grenland, og sier at han nok kan kalles for en "ODD - patriot", og legger til at Tottenham også er et lag han følger ivrig med på. I vår samtale med den nye bror skinner det igjennom at han håper at han har gjort et riktig valgt ved å bli med i Odd Fellow Ordenen. Det har tydelig vært invitasjon også i fra Frimurerordenen. Etter lengre overveielser og god kontakt med fadderen Ketil Lønne ble allikevel valget: loge Dag Vi håper at bror Harald vil føle seg vel til rette i vår loge og at vi alle gjør vårt for å medvirke til dette. Vi har allerede lært Harald å kjenne som en engasjert og utadvendt person som det er lett å bli kjent med. Velkommen skal du være! C:\Users\Ketil\Docum...\IMG_6325.JPG

7 DAG's-nytt Side 7 Fellesmøte med Grenmar 30.mars C:\Users\Ketil\Doc...\M.Lassen bilde.jpg kom til direkte kamphandlinger med geriljasoldater fra PLO. Helt uventet ble det åpnet ild mot den lille norske styrken i området ved Kaoukaba og de ble tvunget til å besvare ilden hvilket resulterte at gerilja-soldater ble drept under kamphandlingene. Ingen norske ble alvorlig skadet men en ble truffet i benet av ett rikosjett. Under hele den lange perioden FN styrkene deltok i Libanon ble i alt 21 soldater norske drept. Morten Lassen Loge Grenmar stod som arrangør av fellesmøtet 30.mars og det var en av logens brødre, Morten Lassen som viste bilder og fortalte om tiden som FN offiser i Libanon. Han var med i den første kontingenten av frivillig norske soldater som ble satt inn som en buffersone påsken mann var med i den første UNIFIL styrken. Morten Lassen fortalte løst og fast om tjenestetiden og spesielt om den alvorlige episoden som inntraff 9. mai 1978 hvor de Det avtroppende kollegiet C:\Users\Ketil\Docum...\Kollegiet 1.jpg I løpet av i de siste to årene har det skjedd to utskiftninger i vårt kollegiet, og vi tar med et bilde fra det sittende kollegiet som nå runder av fra våren av. Syng med oss. Korets årlige Syng med oss kveld gikk av stabelen fredag 4. mars med mange besøkende. Koret hadde lagt opp til en skikkelig godramme med gamle svisker som felles allsang- program. Her var det lagt inn sanger som Husker du den gang i måneskinn, Det var på Capri, En gammel benk i hagen, En liten gylden ring og flere gamle gode sjømannsviser Ellers var det diktlesning og det ble fortalt gode historier fra Namdalen. Fløtegrøt stod på menyen samt kaffe med tilhørende sviskekaker hørte naturlig med denne kvelden. Utlodning med mange gevinster skapte også en god stemning i en ellers så hyggelig kveld. Koret hadde også denne gang med fire unge damer som solister i noen av sangene som koret fremført. Det vanket gaver som takk til solistene samt blomster til flere som hadde hjulpet til med arrangementet.

8 Side 8 Åpent hus med kanonåpning Det har denne terminen vært gjort et forsøk fra AS Sverresgate 9 sin side på å få satt i gang noe sosialt i huset for brødre og søstre som ønsket å komme sammen med likesinnede. Selvsagt lå det også en liten baktanke bak det hele, og det var at dette også kunne være en mulig måte på sikt å kunne rekruttere nye medlemmer. DAG's-nytt oss som visste. Dette var altså en person som ingen av oss hadde kjennskap til, men høflige som vi er i våre kretser så hilser vi altså. Personen som sto foran oss var altså ingen ringere enn br. Nils Finn Halvorsen som ble innviet i loge Dag den altså en veteran av edlere klasse. Derfor retter vi herved en utfordring til br. Nils Finn Halvorsen: Det var svært hyggelig å se Dem denne kalde januarkvelden, hva med å fortsette å gå inn dørene på Odd Fellow, vi garanterer at alle brødrene ville satt pris på å se deg på møtene. Denne første kvelden var det for øvrig totalt 30 personer innom og det virket som alle hadde det hyggelig. Det ble tre oppfølgingskvelder etter dette, med varierende besøk, men vi er slettes ikke skremt over fremmøte, og garanterer at dette vil bli satt i gang igjen på kommende høsttermin. Alle loger i Grenland vil bli tilskrevet og minnet på oppstartsdato. Fredag 28. januar kl. 20:00 åpnet dørene for første gang et øyeblikk de første var vel faktisk på døra allerede kl. 19:00 men slapp ikke inn før kl. 19:30. Vertskapet for kvelden ble selvsagt glade for at det tydeligvis var personer som ivret for å slippe inn, men hvem var denne mannen! Nei det var det ingen av

9 DAG's-nytt Side 9 25 års Veteranjuvel tildelt Trygve Oldrup Jensen C:\Users\...\Trygve O.Jensen bilde.jpg I møte den 16.februar 2011 ble Trygve Oldrup Jensen tildelt 25 års veteranjuvel ved en stilfull og høytidlig seremoni. Det var Storrepresentant Nils Martin Nilsen som foretok tildelingen. Bror Trygve O. Jensen ble innviet i loge Dag 5. februar I løpet av sine 25 år har han bekledd en rekke embeder både i loge og leir og har blant annet vært Kapellan og Skattmester i egen loge. Et godt besøkt møte var med for å hylle den nye veteran. I sin tale, under festmiddagen, utalte br. OM Yngvar Jacobsen at veteranen var et typisk ja menneske som hadde påtatt seg en rekke verv, og som fortsatt var en trofast møtedeltaker. Veteranen ble takket hjertelig for sin positive innstilling og OM overrakte blomster fra logen og ønsket veteranen alt godt i kommende år, Det vanket også blomster og hilsener fra br. Finn Buer som hadde veteranen som sin fadder. Br. Trygve Olrup Jensen takket for alle gode ord og ønsker og minnet spesielt fra tiden som Kapellan som svært givende. Vår nåværende kapellan br. Kjell Gunnar Eik rundet av festmåltiden med å takke for maten. Kaffe med tilbehør ble deretter inntatt i salongen. C:\Users\Ketil\Docum...\Logo foaje.jpg Telemark Odd Fellow kor Telemark Odd Fellow kor hadde en vellykket konsert i foajeen i Ibsenhuset lørdag 19.februar. Foajeen var fylt til siste plass og mange av distriktets logesøstere og- brødre hadde også funnet veien til Ibsenhuset. Det ble fremført en fin blanding av folkeviser, religiøse sanger og sanger av en noe annen karakter. Det var innlagt allsang som publikum kunne synge med på. Fire unge jenter var trukket inn som solister på noen av sangene. Tilbakemeldingen av konserten var svært positiv ikke minst for sitt allsidige repertoar.

10 Side 10 Generalforsamling i A/S Sverresgt. 9 Rolf Nilsen og Kjell O. Myrseth gjenvalgt i styret. Generalforsamlingen i A/S Sverresgt. 9, ble avholdt 8. april med over 40 aksjonærer tilstede. Berit Lindøe ble valgt til møteleder og loset det hele greit i land. På valg i år var to styremedlemmer og her ble Rolf Nilsen og Kjell O. Myrseth gjenvalgt som henholdsvis styreleder og kasserer. Av årsberetningen tar vi med at regnskapet for 2010 viste et underskudd på kr ,- og av selskapet balanse kan vi lese at bankgjelden pr er på kr ,- I inneværende periode har styret gjort en kjempeoppgave overfor Skatt Sør og fått medhold for et krav om momskompensasjon i samsvar med driftsformen. Det har medført en omlegging av faktureringsrutiner. Tillbakebetaling av innbetalt mva. vedr. nytt kjøkken lyder på hele kr ,- Ellers tar vi med at styret har mottatt gaver fra Dameklubben på kr ,- og fra loge Urd og Baugeid Dagsdatter sine rebekkatreff kr ,-. I forbindelse med Baugeid Dagsdatter 50 års jubileum kr ,- Det nye kjøkkenet ble ferdigstilt i midten av mars Nye embedsmenn loge Dag OM Kjell Oscar Myrseth UM Ketil Lønne Sekr. Tore Nygård Sktm. Truls Fjelstad Kass. Kjell Gunnar Eik Vi gratulerer og ønsker lykke til DAG's-nytt I forbindelse med utvidelsen av kjøkkenet ble det elektriske anlegget omlagt med en kostnadsramme på kr ,- Det er anskaffet nye stoler til møterommet mot Skolegata Og alle stolene i festsalen er trukket om til en pris av kr ,- Inngangpartiet er oppgradert med nye søyler og det er lagt parkett med rød løper opp til forværelse og salong. En stor forbedring er de nye dametoalettene hvor vaktmester Arne Kittilsen har utført mye av arbeidet. En stor takk vanket fra styreleder. Styreleder takker vaktmester Arne I. Kittilsen for innsatsen Generalforsamlingen ga helhjertet uttrykk med honnør til det sittende styret med Rolf Nilsen i spissen for oppofrende arbeid med å drifte og ta var på vår felles eiendom. Nye embedsmenn leir klippen HP Rolf Amundsen Loge 57 YP Helge Einar Djupvik Loge 57 1 HM Yngvar Jacobsen Loge 17 Sekr. Yngve Trydal Loge 17 Sktm. Olav Barstad Loge 24 Kass. Jon Åge Sandmo Loge 57 2 HM Ketil Lønne Loge 17

11 DAG's-nytt Side 11 Vårt eldste medlem Anders H. Dalene er død 100 år gammel. Bare en uke etter at Anders H. Dalene rundet 100 år døde han 3.april på Frednes sykehjem. C:\Users\Ketil\D...\100 år A.Dalene.jpg OM Yngvar Jacobsen overrekker blomster på Anders H. Dalene sin 100 års dag Vi vet at han alltid har vært glad i sang og musikk, spesielt opera og i mange år var han medlem av Porsgrunn Mannsangforening, Skien korforening og Operakoret i Skien og har sunget både i Carmen og Flagermusen. På våre tidligere besøk hos han fikk vi også bevis på at han også var en habil pianist. Som de fleste kjenner til, var han tannlege på Vestsiden i Porsgrunn fram til han rundet av i en alder av 70 år. Vi takker for alle de årene han var med oss i Ordenen og lyser fred med hans minne. NY MATRIKKEL Loge 17 Dag har nå gått over til ny type matrikkel, og det er valgt visittkort modellen. Hver og en bror har sitt eget visittkort og på den måten slipper vi store trykkerikostnader for hver gang det skiftes kollegie, samt at våre nyeste brødre slipper å vente i lang tid før også de kommer inn i boka. Denne matrikkelen er selvsagt gratis for hver enkelt bror, men det kreves at DU bror tar turen på et av våre møter for å motta denne. Det Må være lov og nevne at dette verket har blitt utarbeidet av brødrene Bjørn Einar Halvorsen, Tormod Knutsen og Nils Martin Nilsen. De har gjort en utmerket jobb, og visittkortene ser nå slik ut: 100 års-dagen ble feiret på sykehjemmet sammen med svært mange av hans nærmeste familie tilstede. Fra Kong Harald V var det kommet gratulasjoner som seg hør og bør på en slik dag. OM Yngvar Jacobsen i spissen, sammen tre brødre fra loge Dag, var også tilstede for å gratulere og overrekke blomster til jubilanten. I forbindelse med at bror Anders hadde vært medlem av vår loge i 50 år var Dagsnytt på besøk hos bror Anders for vel to år siden. Vi hadde da et lengre intervju med han, omtalt i vår avis fra mars I logesammenheng, husker en del av oss, bror Anders i fra de seneste årene når han ble med på sommer-avslutningene våre. Da deltok han gjerne med å fremføre noen av sine kjære sanger.

12 Side 12 FESTLOGE DAG's-nytt Ja, terminens festloge med damer ble virkelig en trivelig fest. Vi var i overkant av 70 personer til stede med brødre og gjester, og praten surret og varte helt frem til CM og Insp. Kom ut for å hente logens brødre og innbudte gjester. Overmester med god hjelp fra de øvrige stoler sørget for at stemningen inne i logesalen ble både høytidelig og flott. Når brødre og gjester igjen ble ført ut etter en flott seremoni var det klart for kveldens taffel hvor det var underholdning ved Ivar Skifjeld. Mange av oss yngre som var til stede hadde stor glede av å se våre eldre brødre og enker sang med av full hals, og det var da jeg gjorde meg en liten tanke om at dette minner da voldsomt om disse programmene som tidligere ble sendt på tv og som het husker du, men flott og hyggelig var det for oss alle. Det gode vennskapsgrad I vårt møte onsdag den 2. februar så vi et tydelig tegn på at det gror i vår loge. Denne kvelden var det hele fire brødre som skulle forfremmes til det gode vennskaps grad. Det å skulle forfremme hele fire brødre, kan for de involverte embedsmenn bli en aldri så liten prøvelse, og noe nervøsitet var det nok i det vår OM sa at vi nå skulle i gang med kveldens hovedsak som var forfremmelse. Men, dette ble en knirkefri kveld for alle, og vi skjønte også at de fire brødrene Petter Jørgensen, Per Otto Waldemar Sjøberg, Ole Ronny Trydal og Geir Ødefjeld hadde hatt en fin opplevelse av det de var vitne til. Spillegruppen denne kvelden gjorde sitt ytterste og var selv tilfreds med leveransen. Vi ønsker disse brødrene lykke til, og litt rart er det jo også å tenke på at ved neste gradstildeling disse ivrige brødrene mottar, så er det andre koster som feier på stolene.

13 DAG's-nytt Side års veteran Trygve Oldrup Jensen. Dagsnytt har vært på besøk hos bror Trygve for å få en prat med den nye veteranen. Vi kom midt under VM stafetten, men hva gjorde vel det. Trygve forteller at han er født på Herøya og er eldst av 4 søsken. Vi bygde hus i Flåttenlia 1962 og har bodd der i alle år. Jeg tok min ingeniør-utdannelse i Stockholm og ble ansatt i Hydro på Herøya og flyttet over til Rafnes i 1975 og var ansatt i Hydro i til sammen 47 år. Under krigen opplevde jeg bombing av Herøya på nært hold da vi bodde midt inne på det som i dag er en del av industriområdet. Trygve forteller videre at han deltok i Tysklands- brigaden og er veteran derfra. Han ble tidlig med i fagforenings arbeide på Herøya. Var tillitsmann og ble valgt til konsern-tillitsvalgt for NITO og satt i flere perioder i Norsk Hydro s bedriftsforsamling representantskap. På fritiden har han ofret seg fortelemark Røde Kors og var formann i styret i årene Han satt også i Æresbevisningskomiteen i Norges Røde Kors. I sin tid var han en aktivdykker for Røde Kors i mange år og har fortsatt opprettholdt sitt medlemskap i organisasjonen. I fritiden så pusler jeg med å lage kniver. Ja det så vi jo- en hel vegg full av kniver han hadde laget. Jeg har hatt motorbåt i alle år, likte meg godt på sjøen og i skjærgården, men nå er det slutt og jeg har solgt båten, alt har sin ende. Ellers så blir det å pusle med hus og hage, legger han til. Min jobb på Rafnes førte meg til mange interessante oppgaver,jeg var bl.a.delegat gjennom flere år til Euro-Klor, med sete i Paris, som blant annet laget regler for lagring og transport av farlig last. Jeg satt også i lærlingenevnda for prosessfag og var medlem av prøvenevnda for prosess-faget. I mine unge dager spilte jeg håndball for Herøya Idrettslag og ble kretsmester med dem. Er medlem av Herøya Oldermannslag og er ofte på deres møter, hyggelig å treffe gamle kjente. I logen har jeg hatt følgende embeder :Skattmester, Kapellan. YV og CM VA. Trygve forteller at også kona Signe er logeveteran. Ja det er et aktivt ektepar vi har vært på besøk hos. Tiden går så fort i hyggelig lag. Vi må takke for oss for en fin ettermiddag, for kaffe og rundstykker. Og så fikk jo Norge gull i VM stafetten denne ettermiddagen også. Gratulerer med juvelen.

14 Side 14 DAG's-nytt Redaksjonen består av: Tormod Knutsen Ponnyexpressen Tor Arne Garstad Nils Martin Nilsen Ketil Lønne

15 DAG's-nytt Side 15 Støtt våre annonsører - de støtter

16

Vi gratulerer! Veteranjuveler. UM Magne Grav. 25 års. Br Harald Dyrnes. 50 års. Nr 50 Julen 2009 I redaksjonen: Ingvar Langseth (IL), Arve Stokke (AS)

Vi gratulerer! Veteranjuveler. UM Magne Grav. 25 års. Br Harald Dyrnes. 50 års. Nr 50 Julen 2009 I redaksjonen: Ingvar Langseth (IL), Arve Stokke (AS) Nr 50 Julen 2009 I redaksjonen: Ingvar Langseth (IL), Arve Stokke (AS) Veteranjuveler Loge nr 6 Rune har også i denne terminen delt ut heder for langt medlemsskap. og 1. desember var det vår UM Magne Grav

Detaljer

FÆRDER BLINK. LOGE NR. 48 Færder Sandefjord

FÆRDER BLINK. LOGE NR. 48 Færder Sandefjord Februar 2013 Nr. 2, 49. årgang FÆRDER BLINK LOGE NR. 48 Færder Sandefjord En falsk venn er som en skygge. I solskinn kan en aldri bli kvitt ham, i gråvær er han sporløst forsvunnet. Ukjent opphav. 2 Betraktninger

Detaljer

«Conservare Illuminare Inspirare» «Bevare Belyse Inspirere» KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY

«Conservare Illuminare Inspirare» «Bevare Belyse Inspirere» KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY «Conservare Illuminare Inspirare» «Bevare Belyse Inspirere» KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY PÅSKENUMMER NR. 1 2015 Liste over embedsmenn i perioden 2013-2015: Storrepresentant

Detaljer

GARDISTEN. Meld deg på vår vandring i cognacens verden se side 11. 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden.

GARDISTEN. Meld deg på vår vandring i cognacens verden se side 11. 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden. OSLO OG AKERSHUS GARDISTEN Nr. 2 oktober 2013 Årgang 9 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden. Vår nye beltespenne Norges Gardistforbund feiret også sine 50 år. Meld deg på vår vandring i

Detaljer

Ny Ordensbygning i Bergen. side 8 11. To søstre blir søstre side 4 5. Det islandske Storlogemøtet 2009 side 26 27

Ny Ordensbygning i Bergen. side 8 11. To søstre blir søstre side 4 5. Det islandske Storlogemøtet 2009 side 26 27 De Tre Kjedeledd 3/09 87. årgang Ordenens nye lokaler i Bergen Ny Ordensbygning i Bergen side 8 11 To søstre blir søstre side 4 5 Rebekkaleir nr 24 instituert side 6 7 Det islandske Storlogemøtet 2009

Detaljer

Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10. Generalforsamling s. 6. Siktskiva er på plass s. 13

Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10. Generalforsamling s. 6. Siktskiva er på plass s. 13 Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10 Siktskiva er på plass s. 13 Generalforsamling s. 6 Ulsaker og Nilsen dagligvarer AS Stoff kan sendes til: Vi ønsker velkommen

Detaljer

Bladet 5 03 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 81. årgang

Bladet 5 03 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 81. årgang 5 03 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 81. årgang Klar til innspurt i Barneaksjonen 2003. Resultatet blir synliggjort i nye tiltak for barn som trenger det. Dette er å oppdra de foreldreløse

Detaljer

KONGSHAUG - NYTT LOGE NR. 15 KONGSHAUG September 2008

KONGSHAUG - NYTT LOGE NR. 15 KONGSHAUG September 2008 Overmester : Olav Lars Løvoll KONGSHAUG - NYTT LOGE NR. 15 KONGSHAUG September 2008 Kjære lesere av Kongshaug-nytt. Redaktør: Arvid K. Wold Sommeren 2008 er historie. Det har vært en sommer med svært varierende

Detaljer

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Vekkelsesrapport N o r d i c H a r v e s t M i s s i o n D E S 2 0 1 4 Hjertet i vår jul er Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Velkommen Vekkelsesrapport DES 2014 N O R D I C h a r v e s t M I S

Detaljer

KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR.

KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. TW-Nytt «Conservare - Illuminare - Inspirare» «Bevare - Belyse - Inspirere» KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 - THOMAS WILDEY GOD JUL! JULENUMMER NR. 4-2001 Liste over embedsmenn i perioden

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

MAGASINET. Møt landsstyrekandidatene LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. På full fart mot landsmøte i Personskadeforbundet LTN. s. 8-13

MAGASINET. Møt landsstyrekandidatene LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. På full fart mot landsmøte i Personskadeforbundet LTN. s. 8-13 MAGASINET FOR PERSONSKADEFORBUNDET LTN PERSONSKADEFORBUNDET LTN nr. 7-12. årgang 2013 Én + én + to = fire s. 4-7 Vårt potensiale er stort s. 8 Informasjon fra Statens sivilrettsforvaltning s. 14 På full

Detaljer

Gatelangs. Tema: POPULÆRE I GATEBILDET LÆRER AV HVERANDRE. Generasjoner. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2014-13.

Gatelangs. Tema: POPULÆRE I GATEBILDET LÆRER AV HVERANDRE. Generasjoner. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2014-13. Gatelangs Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2014-13. årgang Tema: Generasjoner SENIORPATRULJEN: POPULÆRE I GATEBILDET TRE GENERASJONER: LÆRER AV HVERANDRE 1 Du vet aldri hva du sier

Detaljer

Marita Ung konsert EKSTREMT BRA OG RUSFRITT!

Marita Ung konsert EKSTREMT BRA OG RUSFRITT! N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 3 2 0 0 9 1 7. å r g a n g SIDE 7 SIDE 8 SIDE 6 Forebyggende HASJ GJØR NOE MED HODET DITT Marita Ung konsert EKSTREMT BRA OG RUSFRITT!

Detaljer

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK DEL 1 RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK Menighetskonferansen 14. mai 2014 I. INNLEDNING Som barn i ditt hus har vi hver og en et sted, Der vi kan søke ditt ansikt, og du gir oss av din fred. Så

Detaljer

Kundebladet. Nr. 1 2012. Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu. Banken på selvbetjening. Han samler på motorsager. Bankens årsregnskap

Kundebladet. Nr. 1 2012. Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu. Banken på selvbetjening. Han samler på motorsager. Bankens årsregnskap Kundebladet Nr. 1 2012 Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu Banken på selvbetjening Han samler på motorsager Bankens årsregnskap for 2011 Kundebladet Innhold Nr. 1 2012 4 Ronny Fredrik roser banken 6 Nå vurderes

Detaljer

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45.

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. år gang Jubileumsår! Denne logoen, som ble avduket kl. 00:10 nyttårsnatten, var sydd av

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

Vi presenterer programmet for Sommerstevnet i Drammen 6. 11. juli 2010.

Vi presenterer programmet for Sommerstevnet i Drammen 6. 11. juli 2010. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2010 Årgang 106 På Solstrand var nær 60 tenåringer samlet til Tentroweekend. LES MER SIDE 28-29 Les om arbeidet i Padrauna, India vårt glemte misjonsfelt.

Detaljer

Formannen har ordet Ett nytt år synger på

Formannen har ordet Ett nytt år synger på Røyken Historielag Formannen har ordet Ett nytt år synger på siste vers. Også dette året har vært preget av stor aktivitet innen laget, med vellykkede turer og en oldtidsmarsj i fint vær med god deltagelse.

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Andebu. Stikka. God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest på Anexet

Andebu. Stikka. God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest på Anexet INFORMASJON Andebu Stikka Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2007-16. årgang God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest

Detaljer

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD ÅRSMELDING "Søk Herren mens han er og finne, kall på han den stund han er nær! " Jes. 55:6 2011 PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD 1. Årsrapport 2. Regnskap / budsjett a. Hovedkasse b. Årsmelding c.

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

KORKONTAKT Nr. 2 2010 20. årgang

KORKONTAKT Nr. 2 2010 20. årgang Medlemsblad for Norges Korforbund Hordaland KORKONTAKT Nr. 2 2010 20. årgang KULE damer & VISE menn SIDE 21 Kurshelgen 2011 Nytt Korcruise Innspilling av CD Er du på nett? side 8 side 9 side 10 side 20

Detaljer

Norsk tidsskrift for Brevduesport årgang 102 nummer 1 2015 Side 1. Årgang 102 Nummer 1 2015 Organ for Norges Brevdueforbund

Norsk tidsskrift for Brevduesport årgang 102 nummer 1 2015 Side 1. Årgang 102 Nummer 1 2015 Organ for Norges Brevdueforbund Side 1 Årgang 102 Nummer 1 2015 Organ for Norges Brevdueforbund Side 2 Norges Brevdueforbund (NBF): President: Ragnar Lyssand tlf: 915 35 075 Heien 28, 5211 Os E-post: ragnar.lyssand@gmail.com Sekretær:

Detaljer