Foto: Kjell Strand Side 12-13

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foto: Kjell Strand Side 12-13"

Transkript

1 Foto: Kjell Strand Gründeren på Veaslettå Han hatet lekser, men likte å ta i et tak. Møt Brian Sjøen, stillasbyggeren som elsker korsang og fotball og går sine egne veier. Side 12-13

2 5 Fokus på eierskap og faglig påfyll 6 FAVORITTEN: Anne Kristin Jordbrekk 6 SYNSPUNKT: Gründerånd inn i skolen 10 FRA LØVEBAKKEN: Då far skulle stella heima 15 Hvordan vokse i krisetider? 16 NYTT FRA NAV: Nyttige tips 18 SIDEN SIST 21 SYNSPUNKT: Vikingkongenes hjemland 22 Rogalands eneste båtmesse 27 SYNSPUNKT: Mens vi ventar 28 SYNSPUNKT: Når folk blir syke av jobben 28 SYNSPUNKT: Skip i opplag 30 SYNSPUNKT: Fra CO 2 frykt over til karbonforvaltning 31 JOBBFRUKT: Ildsjeler lager jul for enslige Rastløs ildsjel Innhold: Skal selge Hydro på Karmøy Ansvarlig redaktør Egil Severeide Fordi vi fortjener det Annus horribilis- er 2008 blitt kalt. Før året er boligkrakk og Glitnir og stakkarslige islendinger omme, er det mange som beklager at det i det i bøtter og spann. hele tatt begynte. Livet er for kort til å la seg dupere av dommedagsprofeter. Det skal bli morsomt å lese historikernes vurdering av dette åttende året i det andre årtusen. I Derfor ser jeg fram til denne julen mer enn ettertid, mener jeg. Ekspertene som til nå har på lenge. Ikke bare fordi den er lang og innbydende, men fordi den er så fortjent. rådet grunnen har bommet så totalt at de ikke er til høre på. Da oljeprisen tippet 150 dollar fatet, Vi fortjener alle dette pustehullet etter et høstlig spådde de mest fremtredende av dem at 200 kaos som har snudd opp ned på vår lille, store dollar var rett om hjørnet. Nå ligger prisen på verden. Vi fortjener disse dagene til å komme rundt 40. oss på. Lade batteriene. Lese annet enn død og fordervelseshistorier på avisenes førstesider. Da finanskrisen truet Europa, sto selv statsministeren fram og sa at Norge er i en særstilling, så vi Selv skal jeg til fjells, med familie og det første vil ikke bli rammet av denne krisen. barnebarnet. Sebastian. Jeg har alltid hørt at det skal være så flott å bli besteforeldre. Nå vet jeg Mange har ment mye. Og tatt fryktelig feil det. Det er helt sant. Det er mer enn sant. Så derfor; vil historiens dom være at i 2008 ble Jeg skal leke i snøen med ham, kjøre akebrett verden ført inn i en langvarig depresjon? Var det med ham, bære ham på skuldrene og se barnestarten på en ny ære, der ny, miljøvennlig teknologi feide gammelt maskineri basert på fossilt Det blir et spennende år. Men da er vi klare til TV med ham. Helt til 2009 begynner. brensel av banen og gav jorden et nytt liv? dyst. Da har vi bygget oss opp til å tåle de største Eller var det bare et blaff, en krise skapt av utfordringene. Vi skaper våre liv selv. Bruk disse psykologi og fremtidsfrykt? dagene godt du også. Du har fortjent det. Det er mye opp til oss selv. I en travel medieverden lærer vi at bad news is good news. I redaksjonslokalene i Dagens Næringsliv må de ha en God jul- og lykke til. stalinistisk tro på begrepet. I en periode gadd jeg ikke åpne avisa. Det var ragnarok og børsstup og Friske forskningspenger 35 Fra ungkommunist i Sovjet til markedssjef i Haugesund Høgskolen Stord/ Haugesund fikk 15.4 millioner kroner fra Forskningsrådet for å forske på maritim virksomhet og offshoreoperasjoner. Det utgjør en fordobling av HSHs forskningsportefølje og gir skolen, sammen med lokalt næringsliv, en utmerket mulighet til å bygge opp sin forskningskompetanse. Det er flott FORDI: Det vil dokumentere betydningen av nærings rettet forskning Det er med på å bygge opp om regionens maritime klynge Det kan bidra til øke vår internasjale anerkjennelse på dette næringsfeltet Det kan bidra til å gjøre regionen mer attraktiv som Fou-arena Ansvarlig redaktør: Prosjektleder: Redaktør: Grafisk Design: Utgiver: Egil Severeide, Harald Rasmussen Odd-Atle Urvik, Irene Flatnes, DHR Reklamebyrås as i samarbeid med Haugesund regionens Næringsforening Salgsansvarlig: Eva Narheim, Salg: Jan Åge Matland, Utkommer månedlig: Opplag Adresse DHR: P.B. 1915, 5508 Karmsund Telefon: Hjemmeside: ISSN: JOBB & NÆRING

3 Imenco, som ble etablert i 1979, er en anerkjent leverandør til offshore og maritime sektor. Hovedproduktene er de kjente Møllerodden-produktene for løfting og håndtering, fyllestasjoner for helikopter, og avanserte kamera til bruk over vann og ned til 6000 meters dyp. NUT, som ble en del av Imenco gruppen i august 2008, produserer luft - og metningsdykkesystemer til avanserte dykkeskip. Imenco, som er en av Haugesunds mest spennende ingeniørarbeidplass omsetter for MNOK 200 og har 70 ansatte. Regnskapssjef Arbeidsoppgaver - Overordnet regnskapsansvar for alle Imenco selskapene - Drift og utvikling av selskapets regnskapsfunksjoner - Mva refusjoner - Arbeid som naturlig hører inn under stillingen Ønskede kvalifikasjoner - Autorisasjon som regnskapsfører - Minimums 5 års relevant erfaring - Evne til å arbeide målrettet og systematisk - Selvstendig, nøyaktig, initiativrik og gode samarbeidsevner - Beherske engelsk skriftlig og muntlig For ytterligere opplysninger om stillingen kontakt Ellen Aursland på tlf Kortfattet søknad med CV sendes på e-post til: Søknadsfrist: Siv. ingeniører / senior ingeniører / konstruktører Til utfordrende mekanisk design og prosjektering for kunder i inn - og utland, - offshore/skip/subsea. Svært gode utviklingsmuligheter. For ytterligere opplysning om stillingen kontakt Arne Kinn på tlf eller mob Kortfattet søknad med CV sendes på e-post til: Søknadsfrist: For mer info: smart LIFTING & HANDLING smart SUBSEA TOOLING smart HELICOPTER REFUELING smart SURVEILLANCE CCTV smart ENGINEERING smart DIVING SYSTEMS Imenco AS Haugesund - Bergen Stoltenberggt Haugesund Tel JOBB & NÆRING 3

4 Etne kommunen har ca innbyggjarar, gode levekår for både unge og eldre og full barnehagedekning. Kommunen arbeidsplassar innanfor landbruk, mekanisk industri, varehandel, service og ulike tenesteytande næringar. Kulturtilbodet er godt og variert, med flotte tilhøve for sport og friluftsliv, m.a. for laksefiske. Administrasjonen er organisert etter tonivåmodellen, med ni resultateiningar og tre støtteeiningar. Einingsleiarane rapporterer direkte til rådmannen og inngår i rådmannen si leiargruppe. Tenestemålet er nynorsk. Etne kommune har ledig 2 spanande og utfordrande leiarstillingar: EININGSLEIAR FOR PLEIE- OG OMSORG Eining for pleie- og omsorg har om lag 80 årsverk fordelt på Etne omsorgssenter og Skånevik omsorgssenter. Utdanning på høgskule-/universitetsnivå, gjerne innan helse-/sosialfag, er ønskjeleg. EININGSLEIAR FOR DRIFT OG VEDLIKEHALD Eining for drift og vedlikehald har om lag 16 årsverk innan reinhald, drift og vedlikehald av kommunen sine bygg, vegar, kaiar og VA-anlegg. Utdanning som sivilingeniør/ingeniør innan bygg og anlegg eller anna relevant fagkrets/utdanning er ønskjeleg. For begge stillingane gjeld: Sentrale arbeidsoppgåver: Overordna personalansvar Overordna fagleg ansvar for tenestene Tilrettelegge for opplæring / kompetanseutvikling Utarbeide budsjettframlegg for eininga Økonomistyring / rapportering Sakshandsaming / Deltaking i prosjektarbeid Systemansvarleg HMS Delta på leiarmøte Kompetanseprofil: Relevant fag og leiarutdanning er ønskjeleg God munnleg og skriftleg framstillingsevne, samt gode kommunikasjonsevner Gode leiar- og samarbeidseigenskapar Etne kommune kan tilby: Lønn etter avtale God pensjonsordning Flytte- og telefongodtgjersle Hjelp til å skaffa bustad. Dersom du ønskjer fleire opplysningar om stillingane kan du kontakte rådmann Elling Hetland tlf / eller leiar utvikling Steinar Mjelde tlf / Søknad med CV og rettkjende kopiar av attestar og vitnemål på norsk vert å senda til Etne kommune, Postboks 54, 5591 ETNE, eller Søknadsfrist: JOBB & NÆRING

5 Fra venstre: Atle Strønstad, David Baumann, Kester Bunyan, Gerhard Feuersänger, Motoko Yoshida, Ivar Clausen, Solveig Hovda, Einar Søvik. OPUS ARKITEKTER RUNDER 10 ÅR: Fokus på eierskap og faglig påfyll De ville ha en solid konstruksjon i bunn. En visjon og et mål som alle de ansatte hadde et eierforhold til. Løsningen ble å la de ansatte selv få utarbeide fi rmaets målsetning og etiske regler to nyttige verktøy som gjennomsyrer arbeidshverdagen. Hver mandag samles de ansatte hos Opus arkitekter for kort gjennomgang av samtlige prosjekter, herunder rapportering om fremdrift, bemanning og aktuelle utfordringer. Annenhver mandag drøftes andre saker eller tema som har betydning for kontorets produksjon og indre liv. Deretter er det fast kompetanseutvikling for de ansatte. - De ansatte er utvilsomt den største ressursen vi har. Vi kan ha et så høyt arbeidstempo vi bare vil, men aldri uten rom for faglig utvikling og påfyll av ny energi. Fokus på faglighet og rom for diskusjoner er helt avgjørende for at de ansatte skal trives i jobbene sine, utvikle seg og gjøre en god jobb, sier Ivar Clausen, daglig leder i Opus arkitekter. Satsingen på det faglige og relasjonsbyggingen i firmaet er blitt en del av rutinen. Clausen er sikker på at dette er en av de viktigste suksessfaktorene til firmaet. Attraktiv arkitektbedrift Et av hovedmålene som de ansatte har utarbeidet er at Opus arkitekter skal være en attraktiv arkitektbedrift som tar samfunnsansvar. - I det legger vi å levere innovative tjenester av høy faglig standard og forene bærekraftig arkitektur med oppdragsgivers forventninger og behov, sier Clausen. Ny eierstruktur Opus arkitekter as har det siste året fått en ny eierstruktur, noe som har medført at 10 av de ansatte har blitt en del av eierskapet. - Ved å involvere de ansatte på eiersiden blir vi ikke bare en attraktiv arbeidsgiver, men vi lar også ansatte få en helt annen innflytelse over driften, sier Clausen. Opus arkitekter har helt siden starten i 1998 vært opptatt av relasjonelt samhold blant de ansatte og hatt fokus på et positivt arbeidsmiljø. Etter hvert som staben gradvis har vokst i takt med firmaet, har dette fokuset bare blitt større. - Vi skal ha det kjekt på jobb og bruke hverandres ulike ressurser i de ulike prosjektene. Dette teamarbeidet er utrolig viktig for oss. Vi tilstreber blant annet alltid at minst to arkitekter arbeider sammen på hvert prosjekt, både fordi dette er en kvalitetssikring i seg selv, men også fordi det er motiverende og lærerikt å arbeide sammen. Historien Opus arkitekter as er historien om to arkitektkontor fra henholdsvis Sveio og Kopervik som i 1998 slo seg sammen og startet ny arkitektbedrift på Sjøhuset i Haugesund. Det begynte med 5 arkitekter og i dag teller staben 16, deriblant 12 arkitekter. Arkitektbedriften er Opus arkitekter as er i dag den største arkitektbedriften mellom Stavanger og Bergen og arbeider med ca. 100 ulike små og store prosjekter til en hver tid. Listen over oppdragsgivere er lang innenfor privat og offentlig sektor. Av private oppdragsgivere nevnes Totalinvest (diverse nybygg se egne presentasjoner i dette nummeret), Caiano Eiendom as (flere hotell-, nærings- og boligprosjekter), Haugli Eiendom as (hotell-, nærings- og boligprosjekter), Hagland Eiendom as (flere nærings- og boligprosjekter), Trygve Seglem (næringsprosjekter), Eidesvik anerkjent både her i distriktet og i andre landsdeler og har også hatt flere oppdrag i ulike EU-land. - Til tross for et stramt arbeidsmarked i flere år, har vi faktisk aldri hatt problemer å rekruttere arkitekter. Dette mener vi henger sammen med det gode arbeidsmiljøet og de faglige utviklingsmulighetene for den enkelte, sier Clausen. - I staben vår har vi arkitekter både fra England, Tyskland og Japan. Dette internasjonale miljøet er utvilsomt en styrke for bedriften. Ivar Clausen drev tidligere arkitektkontor i Kopervik og har de siste årene vært daglig leder i Opus arkitekter. Han er også arkitekten bak det spenstige navnet på bedriften. - Opus betyr kunstnerisk vitenskaplig arbeid og er etter min mening en god benevnelse på det vi driver med, smiler han. Størst mellom Bergen og Stavanger Tekst og foto: LIV ALSAKER SANDE Offshore as (rederikontor), Marine Aluminium as (nye administrasjons- og produksjonslokaler i f.m. flytting av bedriften) m.fl. Av offentlige oppdragsgivere nevnes Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus (nytt tilbygg samt ombygging av eksisterende revmatismesykehus), Helse Fonna (diverse prosjekter) og Rogaland Fylkeskommune (nybygg, tilbygg og ombygging av en rekke videregående skoler), Haugesund kommune (diverse prosjekter), Opplysningsvesenets Fond (restaurering av en flere presteboliger) m.fl. JOBB & NÆRING 5

6 FAVORITTEN SYNSPUNKT: Av Prosjektmedarbeider Trine S. Bjerga Gründeråndinniskolen Ungt Entreprenørskap Rogaland er organisert som en forening med egne vedtekter og eget styre. Foreningen er medlem av Ungt Entreprenørskap Norge og fi nansieres av 3 ulike departement, henholdsvis Nærings- og Handelsdepartementet (NHD), Kommunal og- Regionaldepartementet (KRD) og Kunnskapsdepartementet (KD). I tillegg har Ungt Entreprenørskap Rogaland lokale støttespillere / sponsorer som Rogaland Fylkeskommune, SpareBank 1 SR-Bank, Aarbakke Gruppen og TS Maskin. Ungt Entreprenørskap jobber i skjæringspunktet mellom skole og næringsliv. Vi ønsker å lære elever, lærere og skoler om de prosesser som foregår i næringslivet samtidig som vi ønsker å dra næringslivet inn i skolen. Anne Kristin Jordbrekk, snart 40. Daglig leder ved Rogaland Ressurssenter AS. Gift med Arne, 2 barn; Helene 12 og Serine 5. FAVORITTEGENSKAPER: Engasjert, praktisk og godt humør. FAVORITTLEDER: Må bli min styreleder Bjørn Oddvar Madsen. Han har en utrolig evne til å se forretningspotensiale i det meste, og har lært meg utrolig mye. FAVORITTPOLITIKER: Nelson Mandela FAVORITTHOBBY: Samvær med familie og venner. FAVORITTLAND: Har reist mye rundt om i verden, men de beste opplevelsene har jeg hatt på safari i Kenya. FAVORITTSKUESPILLER: Anthony Hopkins FAVORITTBOK: Leser akkurat nå en god bok; Øya av Victoria Hislop. FAVORITTARTIST(ER): Queen, Beth Hart og Vamp FAVORITTMAT: Jordbær (og champagne) FAVORITTBIL: En stor, rask, miljøvennlig, sikker bil med automatgir Vi er derfor helt avhengige av å jobbe tett sammen med lokalt næringsliv. Tilbudet vi gir skolene er enestående i den forstand at ingen andre kan tilby opplæring i entreprenørskap fra barnetrinnet og helt opp til høgskole/ universitetsnivå. Dette gjør vi gjennom de mest kjente bedriftsprogrammene våre elevbedrift (grunnskole) ungdomsbedrift (videregående skole) og studentbedrift (universitet og høgskole). Forskning viser at elever som har arbeidet med entreprenørskap i skolen i større grad blir bedriftsetablerere i voksen alder. Tall fra Nord-Trøndelagsforskning (2005) viser at 26,6% av elever som har drevet Ungdomsbedrift kun 1 skoleår, har etablert egen bedrift før fylte 30 år, gjennomsnittlig etablererhyppighet i befolkningen ellers er 7,5%. Av nye entreprenørskapsprogrammer kan nevnes Vårt Lokalsamfunn. Her får elevene innblikk i og forståelse for hvordan en kommune er bygget opp, og hvor viktig samspillet mellom kommune, lokalt næringsliv og befolkningen er for byens velferd. Vi har også et program som heter Smart som gir elever med en oppfinner i magen blod på tann. Her skal elevene ut å spore opp reelle hverdagsproblemer i lokalmiljøet, og finne en løsning. Programmet bygger opp under de kreative egenskapene alle barn har i seg. Forskning viser at barns kreativitet synker dramatisk i alderen fra 5 år og opp til 20 år. Dette forteller oss at noe av skolens innhold er tjent med å formidles gjennom kreative entreprenørskapsaktiviteter. Gründercamp er en av høstens store slagere i samarbeidet mellom skole og næringsliv. Flere tusen elever har landet over gjennomført entreprenørskap gjennom Ungt Entreprenørskap sitt konsept Gründercamp. Her bidrar lokale bedrifter med helt reelle problemstillinger fra sin arbeidshverdag, som elevene blir satt til å løse. Elevene blir drillet i kreative øvelser før oppstart, og kommer ofte opp med helt nye og uventa løsninger på problemstillingene. Dette handler om at nye, friske hoder, med en annen erfaringsbakgrunn enn bedriftene selv har, ser helt andre løsninger enn de som er oppe i problemstillingen til daglig. Fra elevene merker vi at de synes det er topp å bli tatt på alvor i det virkelige arbeidslivet. Skolen bør i større grad orientere seg ut mot lokalt arbeids- og samfunnsliv, for i gi elevene større kjennskap til og forståelse for sin framtidige rolle og funksjon i samfunnet. Det er også viktig for ungdommens motivasjon for skolearbeid, men ikke minst er det viktig for å bli bedre kjent med eget lokalmiljø og det å se muligheter for framtidig arbeid og verdiskaping. Ungt Entreprenørskap Rogaland har kontor i Haugesund som skal gi skolene i Nord- Rogaland hjelp til å få i gang og drive med entreprenørskap i opplæringen. For at vi skal nå vår målsetting om å nå ut til 25% av alle elever i Rogaland er vi helt avhengige av å samarbeide med lokalt næringsliv. VI HAR ET TILBUD INGEN ANDRE HAR! 6 JOBB & NÆRING

7 11 nybygg Knutsen OAS Shipping i Haugesund spiller en nøkkelrolle i det norske oljeeventyret og er et av Norges største og mest fremgangsrike rederier. Våre nær 1300 medarbeidere på sjø og land innehar kunnskap, kompetanse og erfaring som gir effektive operasjoner og bringer oss i front i utviklingen av ny teknologi. Hensynet til helse, miljø og sikkerhet går foran i alt vi gjør. Vår flåte består av 39 høyt spesialiserte skip for frakt av olje, gass (LNG) og produkt/kjemikalier. Flåten ledes av sjøoffiserer som er blant de dyktigste i verden. Med 11 nye skip i bestilling har vi et stort behov for offiserer og mannskap i årene som kommer. Med korte seilingsperioder, ordnet fritid og moderne kommunikasjon kan man beholde kontakten med dem hjemme når man er ute. Alt dette gjør maritim utdannelse til et fremtidsrettet og spennende yrkesvalg. Kontakt oss for en spennende maritim fremtid! JOBB & NÆRING 7

8 Haugaland Vekst jobber med næringsutvikling på tvers av kommunegrenser. Vi har som mål å bidra til verdiskaping på Haugalandet, samt legge til rette for god kontakt mellom det offentlige og næringsdrivende. Kommunene Haugesund, Tysvær, Bokn og Utsira samt Rogaland Fylkeskommune er eierne av Haugaland Vekst. FOKUSOMRÅDER STEINAR IVERSEN REKLAMEBYRÅ DeepOcean er en divisjon i Trico gruppen som er notert på Nasdaq. Vi leverer undervannstjenester innen olje-, gass -og energiindustrien over hele verden. Divisjonen sysselsetter over 600 ansatte fordelt på 10 DP-fartøy, hovedkontoret i Haugesund med avdelingskontor i UK, Nederland, Mexico og Brasil. I løpet av 2008 og 2009 vil vår flåte bli supplert med ytterligere 3 moderne fartøy som følge av økt aktivitet. Divisjonen har en omsetning på omlag 1,5 milliarder kroner. Med eksisterende og nye, spennende kontrakter hos blant annet StatoilHydro, ConocoPhillips, Petrobras, Technip og Diavaz, har DeepOcean gruppen en god ordrebok for de neste årene. DeepOcean har konkurransedyktige lønnsbetingelser, gode pensjonsordninger, et godt velferdstilbud og legger stor vekt på å ivareta et trivelig arbeidsmiljø for alle ansatte. Vi oppmuntrer til åpen kommunikasjon, kreativ tenkning og aktiv deltakelse. Våre team består av lærevillige nyutdannede sammen med høyt kvalifiserte medarbeidere med lang erfaring, så her er det store muligheter for personlig utvikling. REGNSKAPSSJEF Arbeidsoppgaver - Drift og utvikling av selskapets regnskapsfunksjon - Videreutvikling av struktur og rutiner for kontroll og regnskapsrapportering - Konsolidering, måneds- og årsavslutning - Skatteplanlegging Kvalifikasjoner - Relevant regnskapsutdanning, gjerne høyere revisorutdanning - Minimum 5 års relevant erfaring - Forretningsorientert med gode leder- og kommunikasjonsevner REGNSKAPSMEDARBEIDER Arbeidsoppgaver - Avstemming, bilagsføring og reskontro oppfølging - Remittering - Måneds- og årsavslutning - Rapportering Kvalifikasjoner - Autorisert regnskapsfører eller tilsvarende - Minimum 5 års relevant erfaring - Strukturert - Effektiv og nøyaktig For å søke på stillingen se og vennligst benytt vårt elektroniske rekrutteringssystem. Søknadsfrist Arbeidssted Haugesund. For ytterligere informasjon kan du kontakte Geir Tore Henriksen, Finance Director, eller Milly Kallevik, Personell and Recruitment Manager, DeepOcean AS - Stoltenberggaten 1 - Postboks 2144 Postterminalen - N-5504 Haugesund - Telefon: Telefaks: JOBB & NÆRING

9 Haugesundregionens Næringsforening (HN) - Vi bygger regionen I midten, adm. dir i Haugesundregionens Næringsforening, Egil Severeide, flankert av (t.v.)adm.dir. Frank Vikingstad i Sysco og avd. banksjef Jarle Haug Pettersen, Nordea, som begge er HNs partnere. Bak adm.dir. Olav Linga, Haugaland Kraft, som er HNs hovedsamarbeidspartner. Vi bygger regionen webside: e-post: telefon: JOBB & NÆRING 9

10 FRA LØVEBAKKEN Olav Akselsen, stortingsrepresentant (AP) Då far skulle stella heima Dette har vore ein heilt spesiell haust for meg. Ikkje berre er det 20 år sidan eg fyrste gang gjekk inn dørene på Stortinget. Dette er også min siste haust som Stortingsrepresentant. Eg har delteke i min siste Trontaledebatt og i min siste Finansdebatt. Og for siste gang har eg vore med på å utarbeida budsjettet for det område som min komité har ansvar for. CNC - OPERATØRER Delta Maskinering AS i Haugesund er en moderne produksjonsbedrift med 17 ansatte. Bedriften har gjennom en årrekke levert sine produkter og tjenester til det lokale, nasjonale og internasjonale marked, vesentlig innen offshore relaterte områder. Vårt hovedområde er maskinering i moderne CNC maskiner. Har du relevant yrkeserfaring og/eller fagutdanning - og kan tenke deg å jobbe hos oss, ta kontakt med Arne Hustvedt på T: eller e-post: For siste gang har eg og vore med på kongens middag for Stortingsrepresentantane. Og for første gang sidan 1984 var eg ikkje med på nominasjonsmøte i Hordaland Ap. Eg innrømmer ærleg at eg misunner dei som skal forsetta på Stortinget. Eg veit og at det blir ein tung dag når eg til våren går ut av dørene på stortinget for siste gang som representant. Eg har likevel ikkje angra avgjerda mi om at no var det nok for min del. Eg har ein spanande jobb som ventar på meg i Haugesund, og eg gler meg til å ta fatt på nye oppgåver. Delta Maskinering AS, Boks 4003, 5506 Haugesund T: Også privat har dette vore ein spesiell haust. Det som i utgangspunktet skulle vera ein enkel prolapsoperasjon utvikla seg diverre til noko meir alvorleg for kona mi. Ho vart lenka til senga, med behov for hjelp til alle gjeremål. Eg skal ikkje gå meir inn på det helsemesige her, bortsett for at me håpar og trur at ho skal bli fullt restituert. Men med tre ungar i alderen 6 til 12 år i huset og ei mor som sjølv trengte hjelp, måtte han far trå til. Eg måtte difor kasta inn handkle på jobb og finna fram kjøkkenhandkle i staden. Som vekependlar må eg innrømma at det ikkje har vore dei huslege gjeremål som har stått i sentrum. Når sant skal seiast har eg stort sett berre vore heima i helger og i ferie. Det å få ungane opp, laga frukost, smøra niste, få på dei klede og av garde til skulen var ei ny erfaring. Det same var det å stå for innkjøp og den daglege middagen. For ikkje å snakka om reinhald, klesvask, henting og bringring. Då eg forsto at eg måtte vera heime nokre veker, tenkte eg optimistisk at no skulle eg endeleg få gjort alt det eg elles ikkje fekk tid til. Eg skal ikkje legga skjul på at det i hus og hage er det som på byråkrat språk heiter eit vist etterslep. Endeleg skulle dette og hint utbetrast, men den gang ei. Det krev sin mann å halda eit hushald. Frå veninner av kona har eg fått ikkje så reint lite skryt. Men skjønar jo at det først og fremst skuldast total mangel på tiltru til mine evner og ikkje innsatsen. Når eg så har ymta frampå at eg også til vanleg pleier å stilla opp, har det merkeleg nok vore lite moralsk støtte å hent frå kona. Moralen får vel vera at det var på tide at også eg tok eit tak i heimen, og at mange gjer mykje utan å få den ros dei fortener. ETR Elektro & Telecom AS har 24 medarbeidere og er etablert i egne lokaler i Norheim Næringspark. Vi leverer alle typer elektroog telecom installasjoner til privat personer og næringsliv på Haugalandet. Omsetningen i 2007 var på ca 22 millioner. Både kundemasse og oppdragsmengde er jevnt stigende, og vi søker derfor etter nye dyktig medarbeidere som kan befeste og styrke vår posisjon i markedet. Nye medarbeidere søkes for snarlig ansettelse; BAS / prosjekt-elektriker Service-elektriker Vi kan tilby: Varierte arbeidsoppgaver. Konkurransedyktige lønnsbetingelser. Gode pensjons- og forsikringsordninger. Godt arbeidsmiljø. Disponering av servicebil. Søknadsfrist er 5. desember Alle søknader behandles konfidensielt. Kontaktperson: Daglig leder, Helge Pedersen Tlf / Søknaden sendes snarest til: ETR Elektro & Telecom AS Norevegen 30, 5542 Karmsund eller til 10 JOBB & NÆRING

11 BEDRIFTSPROFILEN Daglig leder Karl Johan Jentoft (t.v.) og avdelingsleder i Stavanger, Steinar Due-Olsen foran det fl otte industrianlegget hvor Westcon Løfteteknikk har etablert sin Stavanger-avdeling. GJENNOMBRUDD I STAVANGER-OMRÅDET FOR WESTCON LØFTETEKNIKK: Store kontrakter gir flere arbeidsplasser Etter etableringen av en egen Stavangeravdeling har Westcon Løfteteknikk (WCL) allerede inngått fl ere kontrakter som gjør at bedriften vil måtte øke bemanningen utover i Stavangerbasen er nå fullt operativ i en stor industrihall i Randaberg. Store arealer både inne i hallen og ute, samt gode havneforhold med dypvannskai, gjør at avdelingen ligger ideelt til for å betjene WCLs kunder offshore. - Flere kontrakter, blant annet den største i bedriftens historie til nå, gjør at vi ser det definitive gjennombruddet for oss i Stavanger-området. Det er bekreftelsen på at vår satsing her er riktig, sier daglig leder Karl Johan Jentoft i Westcon Løfteteknikk til Jobb & Næring. - Den ene kontrakten alene kommer til å gi oss en omsetning på millioner kroner årlig de neste 6 årene. Legger vi til den omsetningen vi forventer de øvrige kundene i Stavanger vil omsetningen i den nyetablerte Stavanger-avdelingen i løper av 3 til 5 år være like stor som i Haugesund, hvor vi i år omsetter for ca. 105 millioner kroner, sier Jentoft. - Westcon Løfteteknikk er i ferd med å bygge opp bemanningen for å ta hånd om oppdragene som kommer. I dag har vi fire ansatte på anlegget her i Randaberg, men dette kommer til å øke kraftig i tiden fremover. I løpet av 2009 er det planen å ha rundt 15 ansatte her, forteller avdelingsleder Steinar Due-Olsen. Både Due-Olsen og Karl Johan Jentoft er meget godt fornøyd med plasseringen i Randaberg. - De nye lokalene som vi har tatt i bruk er på 1350 kvadratmeter, og i tillegg disponerer vi ca kvadratmeter uteplass, og kan få ytterligere arealer når det oppstår behov for det. Totalkonseptet vårt, som vi har innarbeidet i markedet over lang tid, vekker stor interesse blant våre kunder. Vi legger opp til å kunne betjene volumkunder 24 timer i døgnet når det er nødvendig. I tillegg ligger Stavangeravdelingen kun et par timer fra hovedkontoret og hovedlageret i Haugesund, slik at vi vil kunne bistå Stavangeravdelingen fra Haugesund dersom det oppstår ekstra behov, sier Jentoft. WCL har hovedkontor i Haugesund og er ledende i Norge på totalkonsept innenfor kraner og løfteutstyr så vel onshore som offshore. WCLs totalkonsept dekker hele produktspekteret med sakkyndig virksomhet, salg og utleie av løfteutstyr fra anerkjente produsenter, samt kurs og opplæring i sikker bruk av løfteredskaper. - I samarbeid med våre volumkunder videreutvikler vi stadig totalkonseptet vårt, slik at vi til en hver tid kan levere produkter og tjenester av den kvalitet kundene forventer. Vi har fra før langsiktige kontrakter i Stavanger med blant andre Dolphin AS og Maersk Contractors Norge. Bakgrunnen for satsingen i Stavanger er at vi ønsker nærhet til våre kunder. Vi har et meget konkurransedyktig totalkonsept, og etableringen her setter oss i stand til å betjene kundene i Stavanger-regionen enda bedre, sier Jentoft. Westcon Løfteteknikk startet i 1993 som en egen avdeling i West Contractors. I 1997 ble WCL eget aksjeselskap, og omsetter i dag for over 105 mill i året og har 72 ansatte. En av de viktigste suksessfaktorene til Westcon Løfteteknikk er at man har bygget opp en stab av medarbeidere som i stor grad er flerfaglige. Det gjør dem til en svært fleksibel totalleverandør ikke løfteteknikk. I løpet av det siste året har WCL etablert salgskontor i Bergen og avdelingskontor i Stavanger-området. I tillegg foregår en omfattende utbygging av hovedkontoret i Haugesund. I løpet av våren vil den være ferdig, og vi står da enda bedre rustet til å betjene kundene våre enn før, sier Karl Johan Jentoft. Grannesgt. 25, 5523 Haugesund Tlf: Fax: JOBB & NÆRING 11

12 PORTRETTET Foto: Kjell Strand 12 JOBB & NÆRING

13 Stillasbyggeren fra Vestsiå Braien eller Brian? Eg seie Braien, men mongje seie Brian. Du må huska på at eg e fydde i Amerika, sjøl om eg fl ytta te Åkra itta barra et halvt år. En tett plugg med kraftig, mørk manke og bestemte meninger sitter foran meg i et kontorlokale på Veasletta. Brian Sjøen. En skikkelig gründer, som startet med to tomme hender og en liten slant penger, tjent som stillasbygger i Nordsjøen i slutten av 80-årene. Nå driver han et konsern med flere selskaper og har over 100 ansatte og et femtitalls innleide å ta vare på. Størst på sitt område i regionen, og temmelig upåvirket av finanskrisen. Nåja, ikke helt Vi har godt med kontrakter neste år. Men vi merker bråstoppen i byggebransjen. Produksjonen av stillaser har falt dramatisk, og vi har vært nødt til å permittere et titalls arbeidere i produksjonsavdelingen. Men jeg er evig optimist og tror vi skal klare brasene her på Haugalandet. Brian Sjøen er en propell, skal vi tro ryktene. Med på mye, og engasjert der han stikker hodet fram. Han bader i Sævikjå hver søndag klokka 12 i vinterhalvåret (sammen med bl.a. Torodd Torkelsen, Åge Risanger og Terje Egeland), han synger i Kor i Vest og har en hellig stund med seg selv og gitaren hver lørdag morgen før familien har fått opp gluggene. Han elsker fotball og Liverpool og FKH og er på kamp på Vea, Åkra og Kopervik når anledningen byr seg. Han er hovedsponsor i FKH, har lagt atskillige tusenlapper i kassen til Åkra IL, der han også er medlem i valgkomiteen. Og han har eierandeler i FKH-spillere gjennom Haugaland Talentforvaltning, som har eier sammen med Arne Utvik og Ole Henrik Nesheim. Har vi fått med alt? Ja, så er han Arbeiderpartimann og litt skeptisk av natur. En sikker kilde i det offentlige apparatet lurte fælt på denne karen ved første møte. Han rynket på nesen over det meste, og hadde bestemte meninger om hvordan ting skulle gjøres. Men når han først kom med på laget, ble han en drivkraft og bjellesau. Han kommer fra enkle kår på Åkra. Faren var fisker i USA, men før han kunne stå på egne ben var Brian og familien reetablert på vestsida av Karmøy. Der vokste han opp med tre søsken i det han betegner som en god familie. Måten han sier det på, levner ingen tvil om at han mener det. Brian likte seg på skolen, ( det va jo himla sosialt ) men kunne ikke fordra lekser. Når klassekameratene pugget på gutterommet, spilte Brian fotball eller bygget hytter. Etter ni års skolegang fikk han nok. Men han er stolt over en ting: Kun en eneste fraværsdag under hele skolegangen! Idrettsinteressert som han var spilte Brian Sjøen mange kamper i aldersbestemte klasser på Åkra, og han fikk også med seg noen A-kamper. Kruttønna prøvde seg også som juniorspiller på Vard, med beskjeden suksess. - Eg sleit med ein skade, med det seie jo adle så ikkje oppnår suksé på fotballbanen, sier Brian og slår seg på låret. Men trener, det gjør han. Fire fem ganger i uka, og maraton er blitt hans lidenskap. Sammen med en gjeng halvgamle løpsfantaster reiser han rundt til diverse hovedsteder og tyner seg gjennom meter. Han har løpt maraton i Berlin og Praha og neste år går turen til Italia. Nå bygger han seg opp ved å drive styrketrening sammen med A-lagsspillerne i Vea. -Tøffe greier, men det er SÅ deilig. Trening er mental helse. Jeg hadde ikke klart meg uten, slår 39-åringen kategorisk fast. Men det var business vi skulle snakke om. Det er derfor vi sitter på Brian Sjøens kontor i Stillasgruppens produksjons- og adminstrasjonslokale på Vea-sletta denne småkalde desemberdagen. Utenfor losser ansatte en trailer som kommer fra Bergens området med tonnevis med stillaser. Plassen er full av slike stillaser, men de skal snart Tekst: EGIL SEVEREIDE ut igjen, bedyrer Brian Sjøen. De er på mellomlagring før de skal rigges opp til nye oppdrag flere steder på SørVestlandet. Kraftpluggen fra Vest-Karmøy er herre i eget hus. Fra han i 1993 etablerte sitt eget firma har han hatt aksjemajoriteten i selskapet sitt. Nå eier han alt, unntatt 2.1 prosent av aksjene som innehas av produksjonsleder Gudmund Grindheim. På styresida har han i en periode hadde ekstern hjelp, og det angrer han ikke på. - Det var folk med strategisk og økonomisk kompetanse, og de gav meg viktige innspill. Men det var i en fase da jeg hadde sterkt behov for sparringpartnere, de siste årene har jeg ikke hatt det behovet, og nå styrer vi oss selv, sier Brian Sjøen. Grûnderen fra Vest Karmøy så tidlig et forretningskonsept han var temmelig alene om. En ide som var- og fortsatt er- sjelden vare i stillasbransjen: totalleverandør av stillastjenester. Jeg har strategiske evner Enkelt fortalt: Brian Sjøen bygger stillaser, rigger stillaser og demonterer stillaser. I tillegg lærer han opp montører. Han dekker hele verdikjeden. Andre i bransjen rigger og har i tillegg malere eller isolatører. Men ingen av dem produsere stillaser selv. Det gjør Brian Sjøen for dem. - Vi samarbeider med mange av våre konkurrenter, sier Brian Sjøen og lister opp DF Group, Bjørge, BIS og Käfer. Alle med avdelingskontorer på Haugalandet. Det er hard konkurranse, men vi har funnet vår nisje, og føler vi har god kontroll. Vi går spennende tider i møte, men her på Vestlandet er vi heldige som har oljevirksomheten å lene oss på. På bordet foran ham ligger en brosjyre: Vi tar ditt prosjekt til nye høyder. Norges ledende totalleverandør. - Det er viktig å sette seg høye mål. Jeg mener selv jeg har strategiske evner og leter hele tiden etter områder å forbedre oss på. Teknologiutviklingen i stillasbransjen er egentlig altfor liten, men vi har et sterkt fokus på å lete etter måter å gjøre ting mer effektivt på. Engasjementet ditt i fotball, har det svart til forventningen? Ikke før vi er i eliteserien. Jeg tror ikke folk er klar over hvor viktig det er for Haugalandet å få et eliteserielag i fotball. Det vil være et løft for hele regionen. For oss som driver med business, ikke minst. Jeg kunne kontaktet mine kunder i Trøndelags-fylkene og invitert dem ned til oppgjøret mellom FKH og Rosenborg og i tillegg vist dem rundt på anlegget vårt. To fluer i ett smekk- godt for forretningen og godt for relasjonene, sier Brian Sjøen og sender en aldri så liten brannfakkel inn i den regionale andedammen.. - Karmøy-buen har litt mer vinnerkultur enn haugalendinger flest, tror du ikke det? JOBB & NÆRING 13

JOBB&NÆRING. Made in Haugesund NÆRINGSLIVSMAGASINET FOR HAUGESUNDREGIONEN OG SUNNHORDLAND AUGUST

JOBB&NÆRING. Made in Haugesund NÆRINGSLIVSMAGASINET FOR HAUGESUNDREGIONEN OG SUNNHORDLAND AUGUST JOBB&NÆRING NÆRINGSLIVSMAGASINET FOR HAUGESUNDREGIONEN OG SUNNHORDLAND AUGUST 2008 Made in Haugesund Rundt om i britiske hjem krabber 30 40 fornøyde smårollinger rundt etter at foreldrene i fjor dro til

Detaljer

NYHET! 2 i 1. Hjernevasket og på hugget. Side 6

NYHET! 2 i 1. Hjernevasket og på hugget. Side 6 NYHET! 2 i 1 Vend om for mer lokalt lesestoff i Vi Bygger Nytt APRIL 2009 Hjernevasket og på hugget Janet Susort skal selge det historiske Avaldsnes til besøkende fra fjern og nær. Da må man være på huget.

Detaljer

2 i 1. Pioneren bak Husøy

2 i 1. Pioneren bak Husøy 2 i 1 Vend om for mer lokalt lesestoff i Vi Bygger Nytt NR.10 DESEMBER 2009 Pioneren bak Husøy Da den siste sildoljefabrikken i regionen stod i fare for å bli nedlagt, stilte Petter Rasmussen (bildet)

Detaljer

STANGELAND står støtt

STANGELAND står støtt TS-nytt 92 Omstilling Juli 2009 STANGELAND står støtt Presentasjon av SV Betong v/arne Espedal Dobbeltsporet - et kjempeprosjekt for både regionen og for STANGELAND i markedet - intervju med Tore Voster

Detaljer

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon:

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: nyetablering & vekst 1. utgave -januar 2008 Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: Hvilke oppfinnelser bør beskyttes? Slik får du støtte til finansiering Selvgjort ikke alltid velgjort Les mer

Detaljer

Kvinnelige gründere forteller. Baard Fiksdal

Kvinnelige gründere forteller. Baard Fiksdal Kvinnelige gründere forteller Baard Fiksdal NHO Service er den tredje største landsforeningen i NHO. Vi organi- serer 557 konsern med over 2.000 virksomheter, 58.000 årsverk og 38 milliarder kroner i omsetning

Detaljer

DNBs mann i Stavanger

DNBs mann i Stavanger Rosenkilden Næringslivs magasinet nr. 9 2013 årgang 20 Peters vekket Pulpit Han har skrevet ledelsesbibelen, han er en av verdens mest brukte næringslivspredikanter. Årets rekordstore Pulpit-konferanse

Detaljer

Mann. Bedriftenes. tema: valg & Verdiskaping Godene skal ikke bare fordeles, de skal også skapes. Duellen:

Mann. Bedriftenes. tema: valg & Verdiskaping Godene skal ikke bare fordeles, de skal også skapes. Duellen: NHO09 NHO-Magasinet for samfunnsengasjerte mennesker nummer 02.2009 Bedriftenes Mann Møt NHOs nye sjef John Gordon Bernander eller Johnny, om du vil tema: valg & Verdiskaping Godene skal ikke bare fordeles,

Detaljer

MONO. Handel til himmels. Side 6-11

MONO. Handel til himmels. Side 6-11 MONO E N k a n a l f o r n æ r i n g s l i v e t 3 / 2 0 0 7 Drømmer om norsk lønn Polske arbeidere går på norskkurs i Polen for å sikre seg ei god månedslønn i Norge. Side 16-19 Handel til himmels Det

Detaljer

info Tema: Samfunnsansvar NR.5 2008 www.bergen-chamber.no -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere Støtte til lokalt kulturliv

info Tema: Samfunnsansvar NR.5 2008 www.bergen-chamber.no -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere Støtte til lokalt kulturliv info www.bergen-chamber.no Tema: Samfunnsansvar 05 NR.5 2008 Støtte til lokalt kulturliv Begrenset ansvar Kontantprinsippet -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere en saga blott hindrer veibygging

Detaljer

har hentet kapital i utlandet. TEMA: Trondheimsbedrifter som Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering

har hentet kapital i utlandet. TEMA: Trondheimsbedrifter som Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering 4 07 i Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering Trond B. Brekke i Bernhd Brekke AS TEMA: Trondheimsbedrifter som har hentet kapital i utlandet. Møteplassen LEDER FOTO:

Detaljer

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD:

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD: Nr 6-2004 INNHOLD: Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: Midt-norsk opptur Radar Consulting............... 2 DI Systemer..................... 3 Myklebust....................... 4 Nidit.............................

Detaljer

fagblad for negotia et ys-forbund nr 4 2013 Mønsterklubben Side 6, 7, og 8 s 26 29

fagblad for negotia et ys-forbund nr 4 2013 Mønsterklubben Side 6, 7, og 8 s 26 29 fagblad for negotia et ys-forbund nr 4 2013 Mønsterklubben Side 6, 7, og 8 YS likestillingspris Kunnskap: Nøkkelen Et helt arbeidsliv - Pionérkvinnen til verdiskapning - verdt en bok s 10 13 s 14 17 s

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008 Relasjon Produktivitet Vi har en periode bak oss med gode resultat og et godt marked. Det kan se ut om at markedet vi nå går inn i er mer usikkert, og da er vår egen

Detaljer

LEDERNE. Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum. des. FLF inn i Lederne. Møteledelse: Når sjefen snakker for mye. Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord

LEDERNE. Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum. des. FLF inn i Lederne. Møteledelse: Når sjefen snakker for mye. Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord LEDERNE Møteledelse: Når sjefen snakker for mye Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord Etaten: Suksess for komiserie om ledelse FLF inn i Lederne www.lederne.no 04

Detaljer

Asker Næringsråd. Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet!

Asker Næringsråd. Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet! Asker Næringsråd Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet! 2 LEDER / ASKER NÆRINGSRÅD 3 Innhold Store muligheter i Asker! Store muligheter i Asker 3 Det handler om å fange vinden 5

Detaljer

«Ukjent» suksessbedrift har nesten for mange oppdrag

«Ukjent» suksessbedrift har nesten for mange oppdrag NÆRINGSLIV Onsdag SEKSJON2 10. oktober 2012 «Ukjent» suksessbedrift har nesten for mange oppdrag Jarle og Jostein Omdal. Transport i generasjoner Side 6 og 7 Odd Henning Sirnes. Skiller væske for millioner

Detaljer

VOKSER PÅ UTLENDINGER. Frykter monopol SIDE 8-9. Bekymret for utelivet SIDE 4-7. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

VOKSER PÅ UTLENDINGER. Frykter monopol SIDE 8-9. Bekymret for utelivet SIDE 4-7. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen SEPTEMBER 2011 VOKSER PÅ UTLENDINGER Tromsø verdens arktiske hovedstad er fullstendig avhengig av å importere arbeidskraft fra utlandet for å fortsette å vokse.

Detaljer

Rissa Leksvik. Trondheim Malvik. Midtre Gauldal

Rissa Leksvik. Trondheim Malvik. Midtre Gauldal 1 10 Rissa Leksvik Trondheim Malvik Stjørdal Orkdal Skaun Klæbu Melhus Selbu Midtre Gauldal Tema: Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen før etter - eid av trøndere Leder Innhold i Det er nå det

Detaljer

Bedre ledelse. Kjetil try. Hva lærer egentlig morgendagens ledere?

Bedre ledelse. Kjetil try. Hva lærer egentlig morgendagens ledere? Lederne Postboks 2523 Solli 0202 OSLO Besøksadresse Drammensveien 44, Oslo Telefon: 22 54 51 50 Epost: lederne@lederne.no Regionkontor Stavanger: Breibakken 14, Stavanger Bedre ledelse inspirasjon for

Detaljer

Trønderne lykkes med å kommersialisere

Trønderne lykkes med å kommersialisere ANNONSEBILAG TIL ADRESSEAVISEN Nr 6-2006 VEKST I Midt-Norge Det trønderske næringsliv er mangfoldig og i vekst. I denne utgaven av Bedriftprofilen setter vi søkelyset på 28 fremgangsrike virksomheter innenfor

Detaljer

høyt & lavt Bølgebeskyttelse på Eldfisk FTP Første fagprøve i konteineren Geir Bjerkeset trives på Nyhamna Ama Dablam Markedssjef Sivert Sande

høyt & lavt Bølgebeskyttelse på Eldfisk FTP Første fagprøve i konteineren Geir Bjerkeset trives på Nyhamna Ama Dablam Markedssjef Sivert Sande høyt & lavt Medarbeiderblad for Linjebygg Offshore Nr. 1 2009 Bølgebeskyttelse på Eldfisk FTP Side 4 Geir Bjerkeset trives på Nyhamna Markedssjef Sivert Sande Side Side 12 4-5 Første fagprøve i konteineren

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger?

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger? Kundebladet Nr. 3 2013 Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé Klæbu i vinterskrud Den gamle mølla ved Tullbekken Ekte eller falske penger? Kundebladet Klæbu Sparebank. Hovedkontor: Tlf.: 04358 Faks:

Detaljer

info Knyttet viktige bånd til Kina NR.2 2008 www.bergen-chamber.no side 4 6 Rafto-leder utfordrer leder DnV i Kina Jobber for Sammen for fergefri

info Knyttet viktige bånd til Kina NR.2 2008 www.bergen-chamber.no side 4 6 Rafto-leder utfordrer leder DnV i Kina Jobber for Sammen for fergefri info www.bergen-chamber.no Knyttet viktige bånd til Kina side 4 6 02 NR.2 2008 Bergenseren som Jobber for Sammen for fergefri Rafto-leder utfordrer leder DnV i Kina Bergen Rock City Kyststamvei næringslivet

Detaljer

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang God jul & godt nytt år! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen. Når denne utgaven av On Site leses, er solen i ferd med å snu og vi går mot lysere tider. Om

Detaljer

Nr. 9-2013 - 96. årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17

Nr. 9-2013 - 96. årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17 Nr. 9-2013 - 96. årgang Nord- Norges finanstopp Side 17 N Y H E T E R Nå lager vi BankID 2.0! Thorbjørn Sundbøe er prosjektleder for «BankID 2.0», et av de største løftene som er gjort i BankID siden

Detaljer

MONO. Hvordan får de det til? EN kan al for N ærin gslive t 3/2010. side 6. Industriforskning til Mo Senter for teknologisk entreprenørskap.

MONO. Hvordan får de det til? EN kan al for N ærin gslive t 3/2010. side 6. Industriforskning til Mo Senter for teknologisk entreprenørskap. MONO EN kan al for N ærin gslive t 3/2010 Hvordan får de det til? side 6 Industriforskning til Mo Senter for teknologisk entreprenørskap kan bli en realitet i løpet av høsten. Side 11 Elise tar saken Veien

Detaljer

Ullensaker er beredt! LES MER Side 8-11

Ullensaker er beredt! LES MER Side 8-11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 1 Mai 2010 10. årgang Opplag 17.000 Til næringslivet i timesregionen rundt

Detaljer

NORGES NÆRINGSBY 2008

NORGES NÆRINGSBY 2008 NORGES NÆRINGSBY 2008 ORDFØRERE I FULL MUNDUR: Øverst fra venstre: Leif Johan Sevland (Stavanger), Tore Opdal Hansen (Drammen) og Arnulf Goksøyr (Fosnavåg). Nedover i venstre stolpe: Terje Jørgensen (Egersund)

Detaljer

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 Leter etter bedre råd Administrerende direktør Kristijane Cook Hvaal i PwC Accounting elsker utfordringer, og det å utfordre. Derfor mener hun vi må snakke

Detaljer