Vegen vidare. Mastergradsstudium på heiltid og deltid. Søknadsfrist 1. mars.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vegen vidare. Mastergradsstudium på heiltid og deltid. Søknadsfrist 1. mars. www.hivolda.no/tilbod"

Transkript

1 17. februar 2010 et beste i livet er! el 2 rafikklærar osionom ullsmed bokhandlar Heismontør ykker esepsjonist kipper Marinbiolog ensmann lektroingeniør ateket Blikkenslager riminolog ykker Fysioterapeut Forskar rafisk trykkar ataingeniør Barnevernpedagog Bibliotekar okk Blomsterdekoratør ktivitør Økonom Filmregissør rgoterapeut Bedriftsleiar iakon dvokat Fiskar Flygeleiar Vegen vidare Mastergradsstudium på heiltid og deltid øknadsfrist 1. mars kfu

2 2 nsdag 17. februar 2010 egionavisa Æ: lstein vgs. eleven lenn Huldal frå Fosnavåg på tavleverkstaden. Praktisk talt i jobb - Yrkesføresetnadane var svært gode, difor valde eg elektrofag, seier elev ved lstein vgs. som no er lærling med løn. - g føler meg ganske trygg på å få jobb etter lærlingtida, det trengs elektrikarar, seier attenåringen lenn Huldal frå Fosnavåg som snart skal bli pappa. - g tenar jo peng medan eg er elev, det er ikkje all verden men det kjem godt med til bleier og slikt, fortel lenn som ikkje heilt visste kva veg han skulle velje. - g vurderte musikklinje, men et beste i livet er ay ut/sats: egionavisa rykk: ogn og Fjordane vistrykk pplag: istribusjon: ordvest istribusjon Postadr.: P.b. 424, 6067 lsteinvik Besøksadr.: yrkjegt. 8 elefon: elefax: Ørsta-kontoret: Besøksadr.: 3. etg, Ørsta org elefon: elefax: ye egionavisa det var nok eit tryggare val å gå lektro. g har ikkje angra på det, eg trivst svært godt her, seier lenn som er på plass hos tavleavdelinga hos lfred esset på Mjølstadneset i Herøy. - in har store muligheiter om ein tek elektrofag, l nergi. et er mange jobbar eg kan ta med denne utdanninga, mellom anna kan ein gå vidare som ingeniør, seier lenn som kan titulere seg med elektrisk/teknisk installatør så snart fagbrevet er eit faktum. Praktisk - Montere, kople, teste, pakke og sende, eg har å gjere, seier lenn som har lært mykje dei seks månadene han har vore i bedrifta. - ærekurva har vore bratt, eg tek til å bli trygg på koplingane no. in skal ha tunga beint i munnen når ein koplar i desse tavlene. in vil ikkje ha 400 volt gjennom kroppen, fortel attenåringen som har snaue to år igjen av lærlingtida si. - ærlinglønna er ikkje mykje å skryte av men ein tener jo peng medan ein går på skule, det er viktig for meg no som eg skal bli pappa. g satsar på ein del overtid framover, fortel han. Fagbrev - ærlingane er til stor hjelp for oss og vi er svært nøgde med dei to vi har. ei var her å hjelpte til før dei vart lærlingar også, fortel formann hos lfred esset. Herøy, olleif oksvåg som ikkje er i tvil om at lærlingane vil klare å ta fagbrevet. - et er eg overbevist om, dei har satt seg godt inn i det vi driv med, seier han. - Vi er her saman med 15 andre tilsette og dei er flinke å hjelpe oss om det skulle vere noko. Men eg tek til å få god kontroll no, seier han og dobbelsjekkar at ei kopling står der den skal. - enne tavla skal på eit skip, det er dim som har bestilt den, det er i hovudsak dei vi leverar til. Vi gjer alt unntatt å montere tavlene på sjølve skipa, fortel lenn. ppdatert lektrofag læraren igfred Pilskog (64) ved lstein vgs. fortel om eit praktisk og yrkesretta fag. - kulen er godt oppdatert med nytt og relevant utstyr og elevane har ein svært praktisk retta kvardag på skulen. ei får også prøvd seg med praktiske oppgåver ute i bedrifter før lærlingtida tek til, seier han og peikar på eit samarbeidet skulen har med næringslivet. - Med ussa i spissen har skulen hatt eit godt samarbeid med det lokale næringslivet, dette er til stor nytte for både elevane og bedriftene rundt om, fortel Pilskog med 15 år bak seg som lærar på skulen. Han er ein av fire lærarar på elektrofaget og det er behov for fleire. - Ja, vi treng fleire lærarar med relevant praksis på elektrofaget, seier Pilskog som sjølv tok til som lærar etter mange år som elektrikar. - kulen har fine lokalar og nytt utstyr. et er dessutan givande å jobbe saman med ungdom, eg kan ikkje anna enn å anbefale andre å lære bort kunnskapane sine til ungdomen her, smiler han. - et er behov for elektrikarar ute i arbeidsmarknaden. ei fleste skulle vere trygge på å få seg jobb etter utdanninga, avsluttar han. F: Æ MYJ: Õrlingen lenn saman med formann i lfr. esset, HerŒy, olleif oksvåg. PÅ B: - Vi har behov for fleire lõrarar på elektrofag, seier lõrar igfred Pilskog, her saman med fœrsteårs elevane Peter horsœ (t.v) og ikolai Yksnes. Æ: lenn Huldal og Mats oksvåg på jobb på MjŒlstadneset i HerŒy.

3 egionavisa nsdag 17. februar Mastergradsstudium heiltid og deltid vidareutdanningar nettstudium samlingsbaserte utdanningar Høgskulen i Volda tilbyr mastergrader innanfor fagområda nynorsk skriftkultur, kulturmøte, samfunnsplanlegging og leiing, spesialpedagogikk, helse og sosialfag - meistring og myndiggjering. øknadsfrist 1. mars relevant og allmennyttig utdanning Jeg begynte på masterstudiet fordi jeg ønsket mer kompetanse og kunnskap på området, og i tillegg anbefalte en kollega som allerede gikk på studiet meg å søke. Jeg har studert i Volda tidligere og kjente allerede til det gode studentmiljøet. tudiet er relevant for mitt arbeid som fagutviklingssykepleier og i undervisning, og har gitt meg god bakgrunn for forskning og fagutvikling i egen avdeling. Masterstudiet har gitt økt kompetanse i kommunikasjon og informasjonsarbeid, og hvordan legge til rette for mestring og myndiggjøring i forhold til pasienter og pårørende. ndervisningen har vært relevant og allmennyttig, med svært engasjerte og dyktige foredragsholdere. Jeg har tatt studiet på deltid og har kombinert det med jobb. et tverrfaglige perspektivet i studiet er en fordel slik av vi som studenter kan utveksle erfaringer fra ulike fagfelt. kfu

4 4 nsdag 17. februar 2010 egionavisa Biletet som frontar kampanjen, er tatt i Håvard sitt klasserom på Volsdalen skole i Ålesund, der han arbeider. Han har si eiga surfedrakt og sitt eige surfebrett. atsar friskt på lærarar kulekritet og læraren si brune kordfløyelsbukse er bytta ut med våtdrakt og surfebrett i ein storstilt rekrutteringskampanje frå Høgskulen i Volda. ampen om studentane er hard, og utdanningsinstitusjonane må vere offensive for å sikre rekruttering. ekrutteringskampanjen med namnet "urf på dei fire beste åra i livet ditt" har som mål å auke talet på søkjarar til grunnskulelærarutdanninga i Volda. ye metodar vert tekne i bruk for å lukkast. - levar i dei vidaregåande skulane og folkehøgskulane rundt omkring i fylket har sikkert lagt merke til surfemannen vår i det siste. Han har også vore på dei store utdanningsmessene i landet. Med surfebrettet sitt frontar han alt kampanjemateriell fortel lærarstudent ag tle ee iksund. urfe på kunnskap - Både grunnskulelærarutdanninga i Volda og det gode studentmiljøet gir ei medfart ei bølgje av energi, kompetanse, positive opplevingar, vennskap og minne som bringer kvar einskild student vidare i livet med stor kraft. Å forvalte denne bølgja krev mange eigenskapar som ein også treng i læraryrket: Balanse, styrke, kompetanse, fokus og overblikk, seier ag tle. ærar og surfar nsiktet som frontar kampanjen er ingen profesjonell modell, men læraren og surfaren Håvard dvardsen frå ykkylven. 31 år gamle Håvard jobbar som lærar på Volsdalen skole i Ålesund, og har studert ved Høgskulen i Volda. Han er veldig stolt av å få vere "den utvalde" som no prydar annonsar i landets aviser, ei eiga nettside og store banner. - Vi var på jakt etter ein ekte modell. Vi leita etter ein ung, mannleg lærar som også kunne surfe. å fann vi Håvard. idan han var frå ykkylven og hadde studert i Volda, var han perfekt for oss, seier ag tle ee ksund, som er leiar for rekrutteringsteamet for grunnskulelærarutdanningane i Volda. odt studentmiljø trekkjer søkjarar ee ksund er ikkje i tvil om at Høgskulen i Volda sitt sterkaste kort i konkurranse med andre høgskular er studentmiljøet. Med godt over 3000 studentar og om lag 300 tilsette er Høgskulen i Volda den største utdanningsinstitusjonen mellom Bergen og rondheim. Med dyktige fagfolk og aktive studentar er høgskulen eit fagleg og kulturelt kraftsentrum i regionen. Volda er kanskje spesielt kjent for medieutdanningane sine og det gode og yrande studentmiljøet rundt studenthuset okken med studentveke, dokumentarfilmfestival og animasjonsfilmfestival som dei store høgdepunkta. Vinn ei draumehelg i Volda ampanjen har også ei eiga nettside, der ein blant anna kan vinne ei gratis draumehelg i Volda mars. er vil overraskingar og opplevingar om kvarandre gje vinnarane eit godt innblikk i korleis det er å vere student i Volda. tort behov for lærarar Behovet for gode lærarar i skulen er stort og høg kompetanse på dette området er svært etterspurt. Med ei lærarutdanning frå Volda er ein i praksis sikra jobb. ikevel er talet på søkjarar til grunnskulelærarutdanningane i distriktet for lavt. ette ønskjer Høgskulen i Volda å gjere noko med. - over 150 år har Høgskulen i Volda utdanna gode lærarar. o set vi alle krefter inn for å hindre lærarmangel i distrikta dei neste åra. et krev at vi både tenkjer nytt og satsar friskt, fortel rektor Jørgen mdam. ektor mdam opplyser at 30% av lærarane i fylket er over 55 år, dermed nærmar mange seg pensjonsalderen. v dette suttar rektor mdam at det er behov for om lag 260 nye lærarar i Møre og omsdal kvart år framover.

5 egionavisa nsdag 17. februar ramastudenten aymond. nutsen frå Bergen har gjort inntrykk på mange vidaregåande skular i fylket. ektor Jørgen mdam peikar på det store behovet for lærarar framover. å inn på og vinn ei draumehelg i Volda. ærarstudent ag tle ee ksund leiar rekrutteringsteamet for grunnskulelærar-utdanningane i Volda.

6 6 nsdag 17. februar 2010 egionavisa jermundnes vg. skule Vg1 aturbruk Vg2 andbruk og gartnerinæring Vg2 Heste- og hovslagerfag Vg2 nleggsgartnar og idrettsanleggsfag Vg3 andbruk og husdyrhald Vg3 aturbruk (studieførebuande) Vg1 eknikk og industriell produksjon Vg2 Produksjons- og industriteknikk Vg3 Påbyggjing til generell studiekompetanse jermundnes vg.skule jermundnes vgs har eit godt internattilbod u finn oss på: eller på a kontakt med oss, du er velkommen på besøk! 6392 Vikebukt elefon Faks post: Web: imulatorsenteret ved Høgskolen i Ålesund P-simulator Hurtigbåtsimulatoren avigasjonslaboratoriet ffshoresimulatoren kipsmanøversimulatoren Heading for the future olls-oyce er verdens ledende leverandør av skipsdesign, skipsutstyr og komplette systemløsninger for de fleste typer fartøy. Vi er 7500 medarbeidere over hele verden som arbeider innen olls-oyce sin marine virksomhet. u finner mer informasjon på internett: Vi søker: olls-oyce tar hvert år inn nye lærlinger i august. Med lærekontrakt hos olls-oyce får du sjansen til å utdanne deg til nasjonalt godkjent fagbrev i ulike fagretninger, samtidig som du tjener penger mens du lærer. Vi kan tilby lærekontrakter innen følgende fagområder: eck Machinery Brattvåg CC peratør Propulsion - lsteinvik CC peratør ndustrimekaniker øknadsfrist for alle stillingene er 1. mars For å søke og lese mer om stillingene, gå til vår nettside: V XCC utomation ongva utomatiker Head ffice lsteinvik driftsfaget For å gi studentene den best mulige utdannelsen har Høgskolen i Ålesund (HiÅ) sammen med den maritime næringen i regionen lagt ned store resurser i oppbygging av forskjellige simulatorer. På en simulator er det mulig å trene på grunnleggende navigasjon og avanserte operasjoner som man bare sjelden har mulighet å gjøre om bord på et skip. imulatorsystemene ved HiÅ representerer sannsynligvis det mest komplette og avanserte i verden. et er simulatorer for blant annet: avansert skipsmanøvrering og navigasjon, dynamisk posisjonering (P), hurtigbåtoperasjon, maskinrom, offshore/ankerhåndtering og isnavigasjon. Fagmiljøet ved skolen bidrar også til å utvikle egne simulatorsystemer, samt at de bidrar i mange forskjellige forsknings- og utviklingsprosjekter. et er også utviklet en rekke kurs og læremateriell som studenter og seilende personell får nytte av. imulatorsenteret er plassert i topp moderne lokaler. lstein roup støttar nnoown nnoown er ordens største innovasjonskonferanse for næringslivet, og kjem i juni neste år tilbake dit arrangementet er starta opp til Ålesund. onferansen har vore arrangert årleg, i Ålesund til og med 2007, og i tavanger i ei maritime bransjane går inn i vanskelegare tider. å er det ekstra viktig å tenkje langsiktig og førebu seg på neste oppgang. ette er tida for innovasjon og nytenking. et er hyggeleg at nnoown er tilbake i Ålesund og kan bidra med å stimulere til å tenkje annleis, seier ore lstein, visekonsernsjef i lstein roup. nnoown blei starta i år 2000 av Cecilie With og ag ausund. nnoown har meir enn 500 deltakarar frå meir enn 25 land. Hovudsamarbeidspartnarar i 2010 blir ordea og C Maritime. olls-oyce og nnovasjon orge er medsponsorar, medan andre støttespelarar er lstein roup, lympic hipping, perre ndustri, Jets, hip quip, ystverket, parebank1 M, Bryn arflot Patentkontor og Flakk Holding. egionavisa er ei gratisavis som kjem ut kvar onsdag i kommunene lstein, Hareid, Herøy, ande, Vanylven, Volda og Ørsta. tillegg kjem avisa ut i kommunene id, Hornindal, elje, tryn og Vågsøy den siste onsdagen i månaden. egionavisa kom ut første gong i september 2000, og har hatt ei stor utvikling. samband med vår vidare satsing både på unnmøre og i ordfjord søkjer vi no etter salgskonsulent i prosjektstilling, med muligheit for fast tilsetjing Vi er ute etter ein lettbeint, humørfylt, ærleg, arbeidssam og hyggeleg person som har teft for kommunikasjon og salg og må like å omgå andre menneske. et er ein stor fordel om du meistrar doble-programma Photoshop, llustrator og crobat i tillegg til n esign. Vi tilbyr store utfordringar i eit hektisk miljø med stor utvikling for rett person. pplæring vil bli gitt. ontorstad blir i lsteinvik med salgsområde på unnmøre og i ordfjord. øknadsfrist: 1. mars Ønskjer du fleire opplysningar kan du kontakte salgssjef ine rke, tlf end CV og søknad til: ye egionavisa, Postboks 424, 6067 lsteinvik, merka «salgskonsulent», eller på mail: lf

7 egionavisa nsdag 17. februar Fagskolen i Ålesund Forkurs For søkere til Fagskolen i Ålesund som mangler grunnkurs og V1 etter reform 94, eller ønsker å oppdatere sine kunnskaper, tilbys forkurs ved skolen. Forkurset tar for seg fagene matematikk, fysikk/ kjemi, engelsk, norsk og. ursstart: Mandag 8. mars kl Varighet: ca 250 timer, avsluttes ca. 20. mai ndervisning hovedsaklig ettermiddag/kveld. øknadsfrist 17. februar 2010 pørsmål kan rettes til skolen på telefon eller kursavdelingen på mobil øknadsskjema finnes på skolens hjemmeside: eller ved å ringe skolen. frantz.no Fagskolen i Ålesund Postboks 5077 arsgården 6021 Ålesund. lf: Fax: okala til blomsterdekoratørane på Ørsta vidaregåande skule. Blomsterdekoratør Vil du jobbe i eit trendy, kreativt og handlekraftig miljø? å kan blomsterdekoratør vere yrke for deg. Ørsta vidaregåande skule er den einaste skulen i Møre og omsdal som tilbyr V2 blomsterdekoratør. V2 blomsterdekoratør bygger på V1 design og handverk. entralt i blomsterdekoratørfaget er bruk av botaniske materiale. u vil lære om faget sine ulike disiplinar som bukett, dekorasjonar, arbeid til sørge- og minnehøgtidelegheiter, blomster til bryllup, gåvepynt og dekorering av rom. Visualisering av tankar og idear er også sentralt, for å kunne arbeide i nyskapande prosessar fra idé til produkt. u lærer også om stell og behandling av blomster og planter. tter at du har fullført V2 blomsterdekoratør, kan du bli lærling i ein blomsterbutikk. tter avslutta læretid kan du ta fagbrev som blomsterdekoratør. øker du V1 design og handverk i Ørsta vil du kunne nytte deg av skulen si kompetanse innanfor blomsterdekoratør i faget prosjekt til fordjupning (6 timar i veka), og i tillegg vere med på å utvikle og produsere produkt i høve butikk på skulen. in blomsterdekoratør har mykje kundekontakt, og kundebehandling er difor ei viktig del av opplæringa. Prosjekt til fordjupning blomsterdekoratør ved Ørsta vgs skuleåret Bryllupsblomster. ØMM M Å B FØ? øk Cancam kolen i dag! e cancamskolen.no for søknadsskjema og mer informasjon. kke nøl med å ta kontakt om du har spørsmål. Cancam skolen irkegata Ålesund lf /71 -post: kaff deg ein god start leven Maritime utrustar og leverer høgteknologiske spesialfartøy, i hovudsak offshore og kystvaktskip til norske reiarar. Vi har ca 500 tilsette på våre avdelinger leven i lsteinvik og Myklebust i ursken. Æ ærling som industrimekanikar/industrirørleggarfaga leven Maritime tilbyr lærlingplass innan industrimekanikar- og industrirørleggar-faga ved leven Verft i lsteinvik og Myklebust Verft i ursken. Hos oss får du solid innføring i alle deler av eit moderne, høgteknologisk skipsbyggingsmiljø, og dermed det beste grunnlag for å ta fagbrev. Med ein god start vert det lettare å kjempe om ein plass på pallen. år du startar yrkeslivet med ein lærlingplass i ei av leven-bedriftene, vil vi sjå til at det vert ein god start. Våre dyktige medarbeidarar vil gje deg solid fagleg oppfølging og du får vere med i eit godt, spennande og innovativt maritimt miljø. Vi inviterer deg til samtale, informasjon og omvising på bedriftene våre. ontakt: Magne urskevik, leven Verft: eller unnar Flåskjer, Myklebust Verft:

8 8 nsdag 17. februar 2010 egionavisa Få ei trygg framtid tgjer ein forskjell Bety noko V. et å måtte velje kva du skal gjere i åra som kjem er eit vanskeleg val. et fi nst inga enkel løysing - eller ein smart snarveg. m det så gjorde, måtte det vere å velje etter hjartet. Bli ein kvardagshelt, då vel! Ver til nytte. tgjer ein forskjell. Ver stolt over yrket du har valt. Få ei spennande framtid. ommunal sektor er meir enn det som møter auget... B V H HØY VYV V Ø

9 egionavisa nsdag 17. februar Husk søknadsfristen Fristen for å søke på høyere utdanning går ut 15. april. øknader som er poststemplet etter denne datoen blir ikke godkjent. kal du søke på høyere utdanning på universitet eller høgskole, bør du ha begynt å forberede deg. et er mye som skal planlegges og klargjøres før denne datoen. Hva skal du søke? Har du CV en eller vitnemålet klart? Hvor vil du studere? økerhåndboka r du usikker på hvilke studier du finner i romsø by, eller om du har høy nok poengsum for å begynne på medielinjen i Volda, kan det være en god idé og se nærmere på søkerhandboka. denne finner du en mer eller mindre komplett oversikt over hvilke regler som gjelder ved opptak på de ulike studiestedene, hvordan du beregner poeng, hvilke kvoter som gjelder og de ulike skolekodene. økerhåndboka er tilgjengelig ved alle videregående skoler, universiteter og høyskoler. Felles opptakssystem ffentlige høgskoler og universiteter opererer med et felles opptakssystem. et kalles amordna opptak. u kan søke på internett Årets frist for å søke samordnet opptak er 15. april! 1. mars for spesielle søkergrupper For de med spesiell livssituasjon eller de som ønsker en utdanning utenom det vanlige. jekk på nettstedet om dette gjelder deg. Private skoler Private skoler har egne søknadsfrister. oen har også rullerende inntak. et betyr at de tar inn kvalifiserte søkere helt til alle plassene er opptatt, uten en bestemt søknadsfrist. Ved rullerende inntak lønner det seg å sende inn søknaden tidlig. a kontakt med skolene du er interessert i. pptaksprøver Politihøgskolen og mange studier innen media, formgivning, dans, musik k og teater krever opptaksprøver. et gjelder både offentlige og private skoler. kolene opererer med forskjellige frister. oen ganger må du levere inn oppgaver, andre krever audition og prøvespilling eller fysiske og psykiske tester. a tidlig kontakt med den skolen du er interessert i, slik at du får tid til å forberede seg til prøvene. På utdanning.no finner du informasjon om utdanning i orge. På samordnaopptak.no finner du nettsøknaden. r du usikker på hvilket yrke du skal velge? På utdanning.no finner du mer enn 500 yrker! tudere i utlandet? ersom du går med drømmer om å studere i utlandet lønner det seg å ta kontakt med, ssociation of orwegian tudent broad (www.ansa.no). e kan hjelpe deg med å finne nærmere informasjon om søknadsfrister for utlandstudier. lstein vidaregåande skule in skule for læring og opplevingar tudieprogram for: : : : : F: tudiespesialisering lektrofag drettsfag ervice og samferdsel/ ervicefag eknisk allmenne fag yheit! ytt tilbod på idrettsfag frå hausten 2010 innan dei valfrie programfaga toppidrett og breiddeidrett: F & H øknadsfrist for hausten var 15. november nntak frå fristen for kurs i haustsemesteret som startar 1. november 2009 eller seinare, er fristen 15. mars ærlingar øknader frå lærlingar for skoleåret må vere kome inn til ånekassen innan 30. juni 2010, eller innan lærekontrakten er avslutta, dersom lærekontrakten blir avslutta før 30. juni Bortebuar u er bortebuar dersom du bur borte frå foreldra dine. om bortebuar kan du få ekstra stipend. Bustipend for elevar i vidaregåande opplæring Har du ungdomsrett og bur borte frå foreldra dine, kan du få bustipend, dersom du oppfyller eitt av desse vilkåra: - skolen ligg meir enn 40 km frå foreldreheimen - du har meir enn tre timar samla reisetid kvar dag - det er særlege forhold som gjer at du må ånekassen bu borte under utdanninga. r du gift eller har barn du forsørgjer, og du bur heime hos foreldra dine, kan du også få bustipend. Får du stønader som er meint å dekkje buutgifter, har du ikkje rett til bustipend. Høgare og anna utdanning Bur du borte frå foreldra dine, kan opptil 40 prosent av lånet bli gjort om til utdanningsstipend. Vilkåret er at du består eksamen og ikkje har inntekt eller formue over dei fastsette grensene. rygd har lågare fribeløp enn vanleg inntekt. Bur du heime, får du ikkje lån gjort om til stipend. Men er du gift eller har barn du forsørgjer, kan du få stipend, sjølv om du bur heime hos foreldra dine. or mykje du får i støtte til utdanning i utlandet varierer alt etter kva slags utdanning du tek, på kva for ein lærestad du tek ho, kva nivå du er på, og kvar i verda du skal vere. tøtta delast inn i tre hoveddeler: - Basisstøtte - tøtte til skulepengar - tøtte til reiser en einaste skulen i regionen med eit fullverdig idrettsfagtilbod kulen har tilbod som gir deg stor valfridom etter vidaregåande opplæring. a direkte kontakt eller gå inn på skulen si heimeside for meir informasjon. Velkomen til lstein vidaregåande skule! lstein vgs lsteinvik tlf faks

10 10 nsdag 17. februar 2010 egionavisa Hvorfor Volda? Vi har spurt et knippe lærerstudenter om hvorfor de valgte å bli lærere og hvorfor de valgte Volda som studiested. Åsa og sangfuglene er du en gjeng ungdommer stå og synge "Mellom bakkar og berg", gjerne høgt til fjells, så er det mest sannsynlig Åsa ravås og noen andre lærerstudenter fra Høgskulen i Volda. Åsa ravås går 3. året på lærerutdanningen i Volda og er med i llmennlærerstudentenes urlag. e arrangerer fjellturer sommer som vinter. tillegg til har de spillkvelder og fester for medlemmene der en pause med sang er fast innslag. oen sanger er vi spesielt glade i. Favorittene er "Å Vestland, Vestland" og "ordmannen". llers synger vi mye av var asen. Vi er jo tross alt i Volda, sier Åsa og ler. ldri utlært Åsa har alltid hatt lyst til å bli lærer. oe som appellerte mest til henne er at man aldri blir helt utlært som lærer. et alltid noe nytt å forholde seg til, og en må hele tiden holde seg faglig oppdatert innenfor de fagene man skal undervise i, sier hun. Å være lærer er å jobbe med mennesker. nge mennesker som alle er ulike og har ulike forutsetninger for å lære. et er viktig å være tålmodig og prøve å forstå hver enkelt elev. u må like barn ellers kan du glemme å bli lærer, sier Åsa. u må være en tydelig leder, og jeg synes det er spesielt gøy å kunne være en leder for barn. este høst skal Åsa ravås på studietur til ustralia, Malaysia og Japan som en del av faget "ustral- siatiske kulturstudier". Hun gleder seg til å se mer av verden. nternasjonal erfaring er viktig for å få et bredere perspektiv på det man holder på med, slår hun fast. Flere av studentene i klassen hennes har også brukt muligheten til å ta praksisperioden på norske skoler i utlandet. et er kjempebra at det går an å ta et studieår eller deler av praksisen i utlandet, sier Åsa. asmus: t enkelt valg Mens mange sektorer er truet av tilsettingsstopp og oppsigelser, går lærerne en lys framtid i møte skal vi tro trendforskerne. et er gode tider for lærerne, de kan få jobb overalt, sier lærerstudent asmus ausemel fra Hornindal. asmus har tidligere studert idrett og friluftsliv, men bestemte seg i grunnen tidlig for at det var lærer han skulle bli. å går han første året ved lærerutdanninga i Volda. et jeg liker best ved å studere i Volda er den gode og nære kontakten jeg får med de som underviser på høgskolen. od kontakt skaper et godt læringsmiljø, sier asmus. Bor billig og bra et er ikke bare nærhet til lærerne, eller den korte vegen til høgskolen, aktivitetene på studenthuset eller de gode mulighetene for å drive idrett i en storslått natur som gjør at asmus setter pris på Volda. et er kjempebillig å bo her. Jeg har mye mindre utgifter enn de jeg kjenner som studerer i Bergen, sier asmus fornøyd. lena Janita: ngen dag er lik et er viktig at læreren ser elevene sine. ærerstudent lena Janita Voldsnes er opptatt av empati og forståelse i klasserommet. om lærer kan man ikke bare undervise fag. n lærer må også prøve å se hvordan den enkelte elev har det. en klasse finnes det alltid elever med forskjellige behov. et er lærerens ansvar å fange opp dette. n lærer må vise empati for elevene. Man må prøve å møte elevene på deres egne premisser, sier lena Janita engasjert. æreryrket mer enn en jobb lena Janita har alltid sett for seg at hun ville bli lærer. Jeg liker å undervise. et er så tilfredsstillende å se at elevene lærer det jeg forklarer dem, sier hun engasjert. lena Janita er fra urskøy som ligger på søre unnmøre. elv om turen hjem er kort har hun vært aktiv i studentlivet i Volda. tudentmiljøet og studentene i Volda er utrolig inkluderende. år du ut alene en kveld ender du alltid opp med en haug nye venner, sier lena Janita fra urskøy. onje og gjengen tar over februar skal 3. klasse på allmennlærerutdanninga i Volda ta over alle undervisningsfunksjonene på Vikemarka skule i Ørsta. ektor, inspektører, lærere - alle rollene skal fylles av studenter fra Høgskulen i Volda. onje lærum gleder seg. Jeg og tre andre skal ha ansvar for en førsteklasse. Jeg tror det blir utrolig gøy, smiler onje. et er viktig at praksisundervisningen ved lærerutdanningen er bra. Praksisperiodene gir studentene et verdifullt innblikk i hvordan det egentlig er å være lærer. For mange studenter er skoleovertakingen høydepunktet i praksisundervisningen. tudentmiljøet i Volda et er lenge siden jenta fra ristiansund bestemte seg for at hun ville bli lærer. et er også lenge siden onje bestemte seg for at Volda er plassen å bli lærer. et er det gode studentmiljøet, nærhet til ristiansund og flinke lærere på lærerutdanningen som gjør at hun trives så godt. starten tenkte jeg at fire år var nok her i Volda, men nå trives jeg så godt at det blir noen fag i tillegg og i hvert fall fem år i Volda, smiler onje. Hun er overbevist om at lærer er det riktige yrket for henne. Jeg tenker ikke så mye på lønn eller at det er lett å få jobb. Jeg har valgt læreryrket ut ifra mine egne interesser. Jeg tror det er viktig at man velger noe man liker. et er noe man skal gjøre resten av livet. Jeg er sikker på at dette er et yrke jeg vil ha til jeg blir gammel, avslutter onje. lisabeth: måbarnsmor og lærerstudent lisabeth lettedal glebakken startet på lærerutdanningen etter en 10 år lang pause fra jobb. Fra før hadde hun to år med mediekunnskap og samfunnsfag. Jeg har hatt en lang pause fra studier, men jeg har alltid hatt lyst til å bli lærer. Jeg følte at jeg måtte begynne nå, selv om jeg har fire små barn, sier lisabeth. iker barneskolen lisabeth har vært tre uker i praksis og har allerede funnet ut hvor hun har lyst til å undervise. Jeg liker meg best i barneskolen. er følte jeg meg tryggest. et har vel sikkert noe å gjøre med at jeg har jobbet i barnehage og at jeg har barn selv, forklarer hun. klassen har vi studenter som kommer rett fra videregående samt studenter som er i 50-åra. Jeg tror denne variasjonen i alder og erfaring er verdifull for alle, sier lisabeth.

11 egionavisa nsdag 17. februar glærar tdanningsprogram for: tudiespesialisering Musikk, dans og drama Vg1, musikk Vg2 og Vg3 Medium og kommunikasjon ervice og samferdsel Vg1, sal, service og tryggleik Vg2 Påbygging til generell studiekompetanse enerell studiekompetanse etter yrkeskompetanse kulen tilbyr eit breitt utval av programfag på studiespesialisering. tillegg tilbyr vi breiddeidrett. Frå hausten 2010 tilbyr vi toppidrett med spesialisering i handball og fotball, i samarbeid med dei lokale idrettslaga. kulen har nye undervisningsrom og kantine i øvre bygget, eit godt skulemiljø og mange adsfrist: 4. desember aktivitetar kulestaden Volda har eit rikt kulturliv og eit sterkt idrettsmiljø. eknisk fagskole ligger i området ved ørvasundet i Ålesund med nye og tidsmessige lokaler og er nærmeste nabo til Høgskolen i Ålesund og unnskapsparken. F Å eknisk fagskole er en selvstendig utdanning som bygger på videregående opplæring (fagbrev) og kvalifi serer til opptak ved de fl este høgskoler. koleslaget ligger under lov om fagskoleutdanning. kolen har tilbud innen følgende fagområder med fordypninger: ndervisningsstillinger Bygg og anlegg: lektro: eknikk og industriell produksjon: Maritime fag: elektrofag Bygg, nlegg utomatisering, lkraft Maskinteknikk Møre og omsdal fylke Fagskolen i Ålesund autikk, kipsteknisk drift VM V VÅ! Vevendelv. 35, 6100 Volda F F P: HM: For nærmere opplysninger, ta kontakt med: nautisk drift lf als.no Ørsta vidaregåande skule har lange tradisjonar med yrkesfagleg opplæring. Vi har 7 studieprogram, og omlag 300 elevar. Ørsta er senter og bygdeby i Ørsta kommune på øre unnmøre. ommunen har meir enn innbyggjarar, og er kjend m.a. som heimkommunen til nynorskens far; var asen. Ørsta er elles kjend for eit aktivt musikkmiljø, og for vill og vakker natur. Bygg- og anleggsteknikk V1 Bygg- og anleggsteknikk V2 Byggteknikk esign og handverk V1 esign og handverk V2 Blomsterdekoratør lektrofag V1 lektrofag V 2 lenergi V2 utomatisering V3 utomatisering Helse- og sosialfag V1 Helse- og sosialfag V2 Barne- og ungdomsarb.fag V2 Helsearbeidarfag estaurant- og matfag V 1 estaurant- og matfag V2 okk-og servitørfag øknadsfrist: 12. juni 2009 kulen vil ha desse studietilboda : eknikk og industriell produksjon V 1 eknikk og industriell prod. V 2 rbeidsmaskiner V2 jøretøy V 2 ndustriteknologi tudiespesialisering med formgjeving V 2 V 3 Holmegt. 4, Ørsta lf

12 12 nsdag 17. februar 2010 egionavisa tudent selin ursad gset (23). "down under" selin urstad gset (23) frå Volda går 2. året på Bachelor i P, kommunikasjon og media ved Høgskulen i Volda (HV). Hausten 2009 tok ho eit semester utanlands på ustral-asiatisk kultustudium. -studiet er populær og opplevingsrik læring og mange let seg freiste av studietilbodet. - løpet av den 3 år lange utdanninga har vi eitt semester med frie studiepoeng. et betyr at vi kunne velje kva fag vi ville, og då valde eg -studiet. idan eg er både fødd og oppvaksen i Volda, var eg litt lei, og eg ville difor reise vekk og oppleve noko nytt, seier selin. 30. august 2009 drog 30 studentar ifrå oreg, klare for inntrykk frå ustralia og Japan. - år eg hadde sjansen til å få eit annleis semester, måtte eg nesten berre hive meg på. et virka så spanande og kjekt og det var det! forsikrar gset. "Blogglogg" bloggen sin, skreiv 23-åringen frå tid til anna om livet i ustralia og Japan. Her er opplevingar og erfaringar skildra og fotografert. "Frå onsdag til laurdag var vi i ydney, trengte eit lite avbrekk frå oppgåveskrivinga vi held på med. ydney er ein veldig fin by, finare enn Brisbane faktisk! agane gjekk med til litt shopping (of course, sjølv om lommeboka er litt tynn), sightseeing, bussing, gåing osv. orsdag tok vi turen til "ummer Bay" eller Palm Beach, som det eigentleg heiter. ei som ser på "Home & way", veit kva eg snakkar om. g fyll eigentleg ikkje med, men det var jo kjekt å sjå kvar det blei filma inn likevel. jempefin strand og eit fint område me masse fancy arktitekthus. Well folks, that s it for now! Må prøve å skrive ca 500 ord. Hadde eit mål om å nå 3000 ord i dag, då har eg "berre" 5000 igjen.." kule og opplevingar om kvarandre På biblioteket sat studentane nærast kvar dag. ei hadde kontakt med Høgskulen i Volda gjennom e-læringsverktyet "Fronter", samt dialog med lærarar via e-post om det skulle vere noko. løpet av opphaldet skulle studentane levere to arbeidskrav, Minor ssignment og Major ssignment, som var førehandsgitte innleveringsoppgåver. - g valde å skrive om multikulturalisme i ustralia på den første oppgåva og "he oyal Flying octor ervice of ustralia" var temaet eg valde for den avsluttande oppgåva, fortel selin. es meir side 15 selin urstad gset (23) har hatt det utrulig gøy på reisefot og kunne absolutt tenkje seg å reise igjen. selin har også vore på knølkvalsafari (whale watching) og såg 2-3 store kvalar.

13 egionavisa nsdag 17. februar

14 14 nsdag 17. februar 2010 egionavisa Velkomen som elev! Herøy vidaregåande skule år du tek til på Herøy vidaregåande skule kjem du til ein triveleg skule der alle legg vekt på å utvikle skulen på beste måte både for den enkelte og lokalsamfunnet. kulen vil stadig utvikle det gode samarbeidet med næringslivet i området, og såleis sikre ulike bedrifter rekruttering av vel kvalifi sert arbeidskraft. kulen er sentralt plassert i nærleiken av Herøy kyrkje i Herøy kommune. same området ligg det barnehagar, grunnskule, kulturhus med symjehall og idrettshall og eit godt utbygd idrettsanlegg med løpebane, grasbane, kunstgrasbane, ballbinge m.m. Besøk oss på vdeling Vanylven kulen er ei avdeling ved Herøy vidaregåande skule og ligg plassert midt i sentrum av yvde Vi har tre utdanningsprogram; studiespesialiserande og to yrkesfaglege, helse- og sosialfag og teknikk og industriell produksjon. tillegg driv vi opplæring for vaksne ved ressurssenteret på skulen. år du kjem som elev til Herøy vgs., avd. Vanylven, vil du vere ein del av eit skulemiljø - der kvar enkelt elev er svært viktig og vert godt oppfølgd. - der ein legg vekt på at alle skal trivast for å lære - der ein kan gjere litt uvanlege ting (fordi vi er så få) Besøk oss på ontaktinformasjon: Herøy vidaregåande skule 6090 FVÅ lf: Fax: post: ontaktinformasjon: Herøy vidaregåande skule, avd. Vanylven 6140 YV lf: Fax: post:

15 egionavisa nsdag 17. februar Voldajenta selin urstad gset med perahuset i ydney i bakgrunnen. down under... frå side ips til andre reisande 1. et er så mykje å gjere, sjå og kjøpe, så spar masse pengar, oppmodar selin. 2. kkje pakk med deg for mykje, då har ein plass til meir heimover. 3. a vaksiner 4. kaff deg visum for ustralia 5. in får ikkje med meir enn 20 kg i bagasje selin synast det var heilt greitt å halde kontakt med Høgskulen i Volda frå andre sida av kloden. essutan er ho glad i det engelske språket og vil alltid bli betre og lære meir. lik var det ikkje noko problem for henne å studere på eit anna språk. - På reise lærer ein mykje om seg sjølv og andre, og også om nye kulturar, det å reise og ikkje minst kor godt vi har det i oreg. g veit meir om både ustralia og Japan enn kva eg gjorde før, og har fått nytte av kunnskapen ved fleire høve i diskusjonar og samtalar, avslørar Voldastudina med eit smil. ita tid til å melde heim "er det er lenge sida eg har oppdatert bloggen no. Har våre så opptatt med oppgåve og reising.. å her kjem ei etterlengta oppdatering! ( )" selin valde å nytte sin eigen blogg som reisedagbok om erfaringane studiet gav henne, både sosialt og faglig. Bloggen var også for dei heime som ville fylgje med henne på tur. På fritida reiste studentane rundt om i ustralia, mellom anna til ydney, Byron Bay og old Coast. å budde dei på hotell, hostel og ulike backpacker-bustadar. Medan dei var på skulebenken i Brisbane (ustralia) budde dei alle på angaroo Point Holiday partments, noko som var både praktisk og sosialt. - lles blei det mykje shopping, sosialisering (som å spele spel, sjå på film, lage mat o.l.), samt soling og avslapping, informerer gset. litsamt å reise På reisa kunne 23-åringen meddele at det blei mange fly- og togturar. eiseruta var lagt opp om lag slik: slo Frankfurt ingapore Brisbane utflukter i Bourke (ustralia) okyo Hiroshima yoto Cairns og reat Barrier eef (ustralia) Bali ingapore Ho Chi Minh City (Vietnam) iem eap (ambodsja) Ho Chi Minh City Phu Quoc (Vietnam) - Ho Chi Minh City ingapore øbenhavn slo Ålesund flyturar igjen!!! 10 gongar til!! "kal bli ei stond til neste gong ej flyr igjen etter 15. desember gitt.. o e vi på Bali. j, llen, usanne, Maria og ai Jonny. Vi bur i en dritfin villa på Canggu beach. et ekje akkurat på stranda, men det heite no det i alle fall. Her skal vi vere til 30. november. tter det blir det ei natt i ingapore, etter det er det nokre daga i Vietnam og ambodsja, før vi avsluttar med nokre dagar på Phu Quoc (ei øy i Vietnam). 15.desember landa vi på norsk jord igjen. et blir rart, kaldt men sikkert godt! følgje gset. llers e dagane her på Bali late.. and i like it. anske sliten for tida pga all reisinga, skrivinga og stresse. Hekje blitt så mykje soling enda, he våre en del overskya sida vi kom hit, men i mårga va det meldt bra vær så då e det solings! bloggar selin. - i flust av utflukter pplevingane var mange, og det er difor vanskeleg å plukke ut kva som var best. valsafari i ustralia, besøk med japanske familiar og eit sterkt møte med ei av dei som overlevde Hiroshima-bomba i Japan er noko av det selin seint vil gløyme. Voldajenta opplevde Japan som svært artig, annleis og spanande. Ho beskriv også korleis det var å sjå ein kenguru i ustralia for første gong: - g sat å stira ut igjennom vindauget i fleire timar for å få auge på kenguruar, på vei til Bourke. g såg dessverre fleire døde enn levande, då dei ofte hoppar ut i vegen framfor bilane i mørkret. et var trist. Heldigvis såg eg også levande, men dei er jammen raske til å hoppe vekk! seier ho. tillegg nemner selin at det var fantastisk å vere på grilling (BBQ) på idman Camp i ustralia, der dei fekk noko som smakte sveler og fekk innblikk i ustralsk kultur i form av framføring av song og dikt. øknadsfrist 1. mars Hovudsakleg er alle HV-studentar velkomne til å søkje, men ein må ha 60 studiepoeng i botnen før ein kan reise. alet på studentar som får reise varierer mellom in kan kontakte ylvi ulla Hovdenakk eller teven arren ougherty som ansvarlige for -studiet i lles finn ein meir informasjon om studiar i utlandet, studiemoglegheiter og internasjonalisering på Høgskulen i Volda sin nettstad: uren varte i tre og ein halv månad, før selin med fleire frå HV returnerte til eit vinterkaldt gjensyn med oreg den 15. desember. - g er blitt bitt av reisebasillen og har lyst til å reise igjen no. et er så mykje eg vil sjå og oppleve, forklarar selin. : H ÆØ F: PV

16 16 nsdag 17. februar 2010 egionavisa Hanne Marie Molde (t.v.) På karneval i øln sammen med argentinske og taiwanske venner fra oethe nstitut i Berlin. opper i blodet tter halvannet år i fire forskjellige byer med undervisning på 3 forskjellige språk, er journaliststudent Hanne Marie Molde endelig tilbake i Volda. n kan vel kanskje si at jeg har utnytta systemet til det fulle, sier Hanne Marie og ler. Freiburg-tur til Venedig: ondoltur i Venezia sammen med venner frå Freiburg. løpet av tre semester har Hanne Marie rukket å bo både i ussland, yskland og anmark. Jeg bodde først i t. Petersburg og der studerte jeg russisk språk og kultur. et var en egen avdeling av universitetet som tilbydde språkundervisning for internasjonale studenter. å nå har jeg venner fra hele verden, for eksempel ndia, verige, ashakstan og yskland. elv om studiemiljøet var internasjonalt var det viktig for Hanne Marie å praktisere russisk mest mulig. Jeg valgte nesten venner ut i fra om de snakket russisk, for å bruke språket er den eneste måten å lære det på. Jeg var heldig fordi jeg har en venninne fra tidligere studier som er fra t. Petersburg, så jeg fikk bo hos henne. kollektivet var det ingen som kunne engelsk så der lærte jeg mye. ekte sovjetstil delte Hanne Marie leilighet med venninnen sin og 3 andre som henholdsvis var 40, 50 og 85 år gamle. ussisk kultur er veldig annerledes. en 85 år gamle damen kjeftet på meg for den minste ting. ånn er kulturen der, de fleste en ser på gata ser sure og triste ut. e sier selv at de er et lidende folk, men hvis man først blir kjent med dem så er folk veldig hyggelige, forklarer Hanne Marie. yskland tter en kort pitstop hjemme på Voss dro Hanne Marie videre til språkkurs i tysk i Berlin. tter to måneder var hun klar til å starte studier i politikk, historie, tysk og fransk på universitetet i Freiberg. Jeg har studert tysk på skolen i 6 år, og jeg synes det er for dumt og ikke kunne snakke det. å jeg bestemte meg for lenge siden at jeg skulle lære tysk før eller siden. et skal ikke lang tid i landet for å lære seg et språk, sier Hanne Marie. Hun har alltid vært språkinteressert, og det har også vært en motivasjon for henne at språk er verdsatt i journalistyrket. ammen med de andre rasmus-studentene dro Hanne Marie til både Frankrike, veits, lovakia og Østerrike. et var et veldig bra opplegg på skolen i yskland. et ble arrangert turer nesten hver helg, og i tillegg var det gratis studenttrening. drettstudentene fikk prøve seg som trenere og det fungerte veldig bra. ilbake til kandinavia enne høsten har Hanne Marie vært i anmark og studert nternasjonal Journalistikk i Århus. er har hun lært om å være korespondent i utlandet og om -systemet. et største høydepunktet var nok da hun fikk dra på klimatoppmøtet i øbenhavn før jul. - et var en overveldende opplevelse. Jeg var en av 3500 journalister fra hele verden. et var veldig gøy å møte journalister fra ina og ussland og snakke med dem. løpet av seks dager skrev Hanne Marie 12 artikler om begivenhetene, dro på pressekonferanser og gjemte seg for ikke-statlige organisasjoner. rganisasjonene kastet seg omtrent over journalistene, hver dag når jeg gikk hjem hadde jeg en bærepose med bøker og informasjon som de prøvde å få oss til å skrive om. På Vestlandet et er nok ikke lenge til Hanne Marie skal tilbake til ussland for å spise pannekaker og dra på ballett, men akkurat nå er hun tilbake i Volda og er fornøyd med å være i orge igjen. et er fint å være på et sted litt lenger enn et halvt år, men jeg har lært ekstremt mye det siste halvannet året. Hun er ikke i tvil om at utveksling er en mulighet som alle burde gripe. pråk er noe en alltid har bruk for. år man opplever nye kulturer lærer man utrolig mye og det gjør deg mer nysgjerrig og klar for noe nytt, sier Hanne Marie. es mer om internasjonalisering og utveksling: : V. F: PV ver og under: jennom anmarks journalisthøjskole fikk jeg vere med å dekke Fs klimatoppmøte i øbenhavn. verveldende!

17 egionavisa nsdag 17. februar B? a kontakt med din lokale eiendomsmegler for en M ing boligtelefonen på unnmøre ,- Meir informasjon og tinging av nytt kort ærlingar ommunane Hareid, lstein, Herøy, ande og Vanylven har eit felles opplæringskontor som m.a. organiserer inntaket av lærlingar. ommunane skal ta inn nye lærlingar frå hausten i fylgjande fag: Barne- og ungdomsarbeidarfag Helsefag nstitusjonskokk ontorfag - ervicefaget økjarar må legge ved vitnemål frå relevant Vg1 og Vg 2, og gjere klart i kva kommune han/ho vil ha lærekontrakt. ktuelle kandidatar blir kalla inn til intervju. arakterutskrift frå siste termin kan leggast ved søknaden. øn i samsvar med avtaleverket. øknad sendes innan 1. mars 2010 til pplæringskontoret, essurssenteret Hareid kommune 6060 Hareid ærare opplysningar kan ein få ved å vende seg til leiaren for pplæringskontoret, nne-mari Pilskog elefon: el post

18 18 nsdag 17. februar 2010 egionavisa kule og klubb spelar på same lag Medan nokre ønska seg ein meir aktiv kvardag på skulen, vil andre opp og fram til ippeligaen eller Premier eague. egionavisa snakka med nokre elevar som går på idrettsfag ved lstein Vidaregåande skule. 120 elevar tek idrettsfag ved lstein vidaregåande skule dette skuleåret og 70 av dei har valt fotball som fordjuping. enne fordjupinga er eit samarbeid med Hødd. undt 20 av dei er tatt ut til å vere med i det såkalla Høddprosjektet. Høgt prestasjonsnivå og høge ambisjonar er stikkord for desse elevane. et er eit generelt høgt nivå blant elevane her, eg trur dei fleste ønskjer å nå så langt og så høgt som mogleg som fotballspelarar, seier ivert ilsen (18) frå Volda. Han legg ikkje legg skjul på sine eigne ambisjonar. g skal vere med å få Hødd oppatt i ippeligaen, det er eit mål, seier ivert. levar frå heile unnmøre in annan volding set spesielt pris på den aktive kvardagen idrettsfaget kan tilby samtidig som han kan ta generell studiekompetanse. g var ganske lei av den vanlege kvardagen på skulen. g får makk av å berre sitte stille, dessutan er eg svært fotballinteressert, derfor valde eg idrettsfag. o pendlar eg frå Volda kvar dag, seier Hans Husøy (17). et er eit godt miljø her og det er folk frå heile unnmøre, eg kan ikkje anna enn å anbefale idrettsfaget, seier Henrik eite Hansen (16) som sjølv er frå pjelkavik. g valde skulen i lstein grunna det tette samarbeidet skulen har med Hødd, ein har liksom ein fot innanfor klubben berre ved å gå på denne skulen. g vil jo nå så langt som mogleg som fotballspelar. g takkar ikkje nei til verken tippeligaspel eller Premier eague, forklarer Henrik. Held trykket oppe For Christian Mork (17) var det heilt naturleg å velje idrettsfag med fordjuping i fotball. g er frå Hareid og med det tette samarbeidet det er mellom skulen og Hødd så følest det nesten som eit svik mot gamleklubben Hareid, skrattar Christian som har vore både på 15 landslaget og vore på trening med Manchester nited. g vil halde trykket oppe med fotballen, så idrettsfag var eit naturleg val. g vil jo kome meg vidare som fotballspelar, seier hareidsdølen. odt naboskap lstein vidaregåande skule starta med idrettsfag i 1994, og i 1999 starta skulen eit fruktbart samarbeid med Hødd som er næraste nabo med skulen. et er mange med store ambisjonar som tek idrettsfaget og med det tette samarbeidet vi har med Hødd skulle tilbodet vårt vere ganske så attraktivt, fortel lærar og avdelingsleiar ved idrettsfaget, Bård ingstad og rektor Jan Berset som rosar skulen sitt samarbeid med Hødd. Målet er å leggje til rette for at elevane skal kome på eit så høgt nivå som mogleg utan å drive rovdrift på dei. ette er vi blitt flinke til. amarbeidet med Hødd har ført til ekstra høg kompetanse og kvalitet over leiinga. amtidig ligg skulen i umiddelbar nærleik til alle treningsfasilitetar, fortel ingstad.

19 egionavisa nsdag 17. februar : agleg leiar i HŒdd, ndrè evstad, er med som instruktœr til skulens elevar. amarbeidet mellom HŒdd og lstein skule er tett. M M F: Bilete av glade elevar etter ein vanleg skuletime med fotball på programmet. MBØ: levane og fotballspelarane (f.v) Henrik eite Hansen (16) frå Ålesund, Christian Mork (17) Hareid, Hans HusŒy (17) Volda og ivert ilsen (18) Volda, tek drettsfag ved lstein vidaregåande skule. lle er med i skulen sitt HŒddprosjekt. V B: Õrar og avdelingsleiar ved drettsfag, Bård ingstad og rektor ved lstein Vidaregåande skule, Jan Berset, fortel om skulen sitt tilbod om idrettsfag, treningsfasilitetane ligg rett utafor dœra. Vinn - vinn følge dagleg leiar i Hødd, ndrè evstad, er samarbeidet mellom klubb og skule ein vinn-vinn situasjon. et er ingen tvil om at samarbeidet vi har med skulen er svært gunstig med tanke på å rekruttere talentfulle spelarar til klubben. et tette samarbeidet med skulen skulle også gjere skulen meir attraktiv for elevane, fortel evstad som sjølv er med som instruktør for elevane. undt halvparten av elevane i Høddprosjektet blir Høddspelarar, nokre av elevane er allereie i Hødd sin -stall. t Hødd har flaska opp mange gode spelarar opp igjennom åra er det ingen som helst tvil om, seier evstad og peikar på døme som rild undgot, rika karbø, ag oar Ørsal og Magnus Myklebust som alle tok idrettsfaget på lstein vidaregåande skule amansveisa drettsfaget er delt inn i programområda toppidrett og breiddeidrett med aktivitetane fotball, handball, sykling og friidrett. levane kan også vente seg fjellturar, utfluktar og treningsleirar. il dømes var tredjeklassingane nyleg på treningsleir på anzarote. drettsfaget kan tilby eit variert opplegg for treningsglad ungdom, uavhengig av ambisjonsnivå. ei får oppleve mykje ilag og blir godt samansveisa. et verkar som om ungdommane trivst svært godt på idrettslinja. jølv dei tøffaste gutane fell ei tåre eller to når dei er ferdige med tre år her, fortel lærar Bård ingstad. F: pnar for fitness og helse om den einaste skulen i regionen kan ein komande haust velje fitness og helse som ein del av drettsfaget ved lstein vidaregåande skule. Med fitness og helse har vi no komplettert idrettsfaget på skulen. et nye tilbodet vil innehalde mellom anna styrketrening, step, aerobic og spinning, seier avdelingsleiar ved idrettsfaget Bård ingstad. drettsfaget har no tilbod om fotball, handball, sykling, friidrett og fitness og helse.

20 20 nsdag 17. februar 2010 egionavisa ekstra athrine tok eitt år athrine liassen frå Volda var ikkje klar til å forlate skulen, som hadde blitt hennar nye heim. Ho likte seg så godt at ho blei igjen eitt ekstra år som miljøstipendiat. g det har ho ikkje angra på. yst på eit eksamensfritt år? Å bu samans med dine medelevar, og gjere det du aldri har tid til andre stadar? athrine liassen (21) frå Volda gir deg ein liten smakebit på kva eit folkehøgskuleår kan gje deg. athrine gjekk ut som elev på ønningen Folkehøgskule i fjor, og dette skuleåret arbeider ho som miljøstipendiat på same skule, for å gjere året til dei nye studendtane minst like bra som hennar. Ho hadde høyrt folk snakke fint om ønningen Folkehøgskule, og det var eit pluss at den låg så sentralt i slo. jennom heimesida til ønningen, virka det som den mest interessante folkehøgskulen, som i tilegg hadde vokal-linja. Men kvifor akkurat ønningen, athrine? ettsida til skulen har faktisk veldig avgjerande, og ønningen si var veldig godt utført, fortel athrine. Beste med skulen? et var skummelt første skuledag, kjente jo ingen, sat åleine, ringte mamma og full pakke. ei spurte om dei skulle snu, men heldigvis gjekk det veldig fort å bli kjend med folk. lles var førsteinntrykket mitt av skulen veldig bra. Veldig mange hyggelege folk, og lærarane var veldig imøtekomande. et er noko ved synspunkta til alle lærarane. ei er utruleg flinke til å få alle saman i lag, sjølv om folk er kristne, eller ikkjekristine, så får dei det til å funke uansett. in føler seg ikkje utanfor, og alle er verdt like mykje. ærarane har også høg kompetanse innanfor det dei driv med. ei er tatt i frå toppen av toppen. Vi vert også behandla rettferdig, og som vaksne. kulen ligg på jelsås, som er ein trikketur på 25 minutt unna sentrum. t skulen ligg så sentralt, gjer at ein kan bruke byen til mykje. kulen er også veldig ressurssterk og har masse kontakter, som gjer det enklare å huke inn folk som kan halde seminar og vere gjesteartistar. Beste minne ved ønningen? et må vere adventstida i fjor. en var heilt spesiell. lle saman samla seg på hovudbygget, og hadde mykj gøy. Julestemninga var veldig bra i forhold til kva den har vore dei to siste åra heime. et var noko heilt spesielt. Vil også nemne musikalturneen som var ein fantastisk tur. ida etter ønningen? este år tenker eg å studere musikk på høgskulen i Volda. g har mykje kontakt med dei som gjekk her i fjor. okre av mine beste venner, har eg no frå ønningen. et er venner for livet. va er ein miljøstipendiat? g kvifor ønningen eit år til? om miljøstipendiat blir du litt som lærar, og litt som elev. Vi får arbeidsoppgåver innanfor den linja vi er på, og kan også få daghavande vakter på skulen på kveldstid. Vi steller også i stand mykje sosialt. Vi får litt lønn frå skulen og i tillegg kan vi ta opp stipend og lån frå ånekassa. å bur vi også gratis i ei leilegheit rett ved sida av skulen. Først og fremst hadde eg lyst å gjere året til nykomarane minst like bra som mitt. å var eg ikkje heilt klar for å forlate ønningen. et har blitt som min heim nummer to! For meir info om ønningen folkehøgskule: : J F: B lstein roup har utvikla seg til å bli ein trendsettar innan skipsdesign, skipsbygging og løysingar innan elektro og kontrollsystem. dag gjer våre medarbeidarar visjonar verkelege saman med kundar over heile verda. tyrken vår er at vi har design, engineering og produksjon i same konsern. lstein roup har om lag 800 tilsette i ni land, og har hovudkontor i lsteinvik. r du oppteken av å gjennomføre kan du vere med på å gjere visjonar verkelege. P ØJ: ærlingar lstein roup har lang tradisjon for inntak av lærlingar og bruker store ressurser på opplæring og oppfølging av denne gruppa. Vi søkjer deg som er lærevillig og fagleg interessert. lstein Verft : egg ved vitnemål/karakterutskrift ved søknaden. Bedrifta tilbyr: Jostein ørnes, lstein Verft øknadsfrist 1. april 2010 For meir informasjon om stillinga eller for å søkje:

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no Framtidas utdanningspolitikk Borns motoriske utvikling Tilpasset opplæring www.pedagogstudentene.no Husk forsikring! Forsikringer er kanskje ikke det første man tenker på ved semesterstart, men det er

Detaljer

Det beste i livet er GRATIS!

Det beste i livet er GRATIS! otalleverandør av innvendig og utvendig solskjerming for privatbustader, næringsbygg, restaurant/uteliv, m.m. Persienner Markiser creen ullegardiner amellgardiner Plissègardiner Bevegelige skodder/sjalusi

Detaljer

VOLDA: 2-mannsbustader på Heltnebøen

VOLDA: 2-mannsbustader på Heltnebøen ytt hus i Ørsta/olda? jå også siste nytt på internett: www.norhus.com FJ Ø: 2-mannsbustader i amlevegen i har nye bustader under oppføring. Høg standard, sentrumsnært og barnevenleg. : 2-mannsbustader

Detaljer

UnderUtdanning. Fremtidas førskolelærere. Mitt første møte med barnehagen. Tema. Konferansen 2009. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Fremtidas førskolelærere. Mitt første møte med barnehagen. Tema. Konferansen 2009. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2010 Tema Fremtidas førskolelærere Mitt første møte med barnehagen Konferansen 2009 Hilsning fra Helga Hjetland Vi skal bli

Detaljer

FREMTIDEN DIN STOR UTDANNINGSMESSE! studieguide IKKE EKSPERIMENTÉR MED. Stor. -besøk Utdanning & Yrke! seminaroversikt i midten.

FREMTIDEN DIN STOR UTDANNINGSMESSE! studieguide IKKE EKSPERIMENTÉR MED. Stor. -besøk Utdanning & Yrke! seminaroversikt i midten. 9 presenterer Norges største utdanningsavis MOTSTAND ER INSPIRASJON! Trude Mostue er èn av våre spaltister s 23 Stor studieguide fra s 38 HIMMEL OG HAV SÅ SPENNENDE! Siri M Kalvig s 19 IKKE EKSPERIMENTÉR

Detaljer

MøbelMagasinet TIDENES KAMPANJEBILER! Oppdag Opel Mester bilene! Bil & Gummiservice. Det beste i livet er GRATIS!

MøbelMagasinet TIDENES KAMPANJEBILER! Oppdag Opel Mester bilene! Bil & Gummiservice. Det beste i livet er GRATIS! eppey 79 1 uansett førpris U B MøbelMagasinet aunesmarka, 6065 Ulsteinvik - lf. 70 09 49 00 - Faks 70 09 49 01.. U, V B! pe: Mandag - fredag: 10-18. aurdag: 10-15 J: torsdag, fredag og laurdag 799,-9,-

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

Ferdigmalte veggplater Kr 219,- pr. plate Egghvit eller Café Latte, profiler V-fas / Skygge / Perle, dim. 12x620x2390 mm.

Ferdigmalte veggplater Kr 219,- pr. plate Egghvit eller Café Latte, profiler V-fas / Skygge / Perle, dim. 12x620x2390 mm. Y Blåhuset 1 år! orsdag 23. april Bursdagsfeiring prisfest i butikkane åver festklede gull sølv lys glass blomster alt du treng til konfi rmasjon og fest parkering i Blågarasja! jå side 23 922 41 510 FJ

Detaljer

www.regionavisa.no 30. september 2009. Opplag 30.000 Del 2

www.regionavisa.no 30. september 2009. Opplag 30.000 Del 2 www.regionavisa.no 30. september 2009. pplag 30.000 el 2 Plukker gull i skogen ide 12-13, del 2 sjå kva som skjer! 2 nsdag 30. september 2009 egionavisa assendgutane på unnfjord Countryrock da Jenshus

Detaljer

Sjå opp for snøside. Leasing. Langtidsvarsel til 22. juni: Dalevindu

Sjå opp for snøside. Leasing. Langtidsvarsel til 22. juni: Dalevindu lf. 70 07 70 19 Holmen 7, 6100 Volda (Vi har flytta til Holmen 7 ved pinneriet) at oss undersøke synet ditt V K: ynsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass olbriller m/styrke lf. 70 01 34 34 jøgt. 3

Detaljer

møt kandidatane Side 12 17 > Skaper ro med enkle grep > SceneSkifte > gutten Som lærte å lese >

møt kandidatane Side 12 17 > Skaper ro med enkle grep > SceneSkifte > gutten Som lærte å lese > 17 25. september 2009 www.utdanningsnytt.no Leiarvalet Møt kandidatane > Skaper ro med enkle grep > sceneskifte > gutten som lærte å lese > side 12 17 Utdanning > nr 17 / 25. september 2009 leder. Stoltenberg

Detaljer

Synsprøve. Kulturen blomstrar i Vågsøy. Størst i Nordfjord

Synsprøve. Kulturen blomstrar i Vågsøy. Størst i Nordfjord Størst i Nordfjord Synsprøve Nr. 12 97. årgang Måløy, mandag 29. januar 2007 Løssalg kr. 15,- Tlf. 57 86 11 54 -Nordfjordeid Lise Igland Senneset frå Bremanger gjorde eit godt inntrykk på si første landslagssamling

Detaljer

FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 1 2009. Krisen en mulighet!

FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 1 2009. Krisen en mulighet! FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 1 2009 Krisen en mulighet! SPOR Fylkesmagasin for Møre og Romsdal Nr 1 2009 Kast aldri bort en god krise! s. 5 7 Opnar dører til Europa s. 8 9 Best i verda Ansvarleg

Detaljer

Skoddefri hytte på Austlandet Vel 2 timar frå Fosnavåg (år 2012) Det beste i livet er GRATIS! 3. september 2008. Opplag 20.000.

Skoddefri hytte på Austlandet Vel 2 timar frå Fosnavåg (år 2012) Det beste i livet er GRATIS! 3. september 2008. Opplag 20.000. Antall mnd: 36 Månedspris: 500,- Kredittkjøpspris: 17.764,- Distriktet sin einaste Expert-butikker finn du i Ulsteinvik og Fosnavåg INFORMASJON FINANSIERING 9 MND. UTSETTELSE Din lokale forhandler finner

Detaljer

i utvikling Storstilt satsing på skolebygg s.6 Hvor mange realister trenger vi s.18 Første fylke med kulturkort for ungdom s.48 Nr. 2 2006, 11.

i utvikling Storstilt satsing på skolebygg s.6 Hvor mange realister trenger vi s.18 Første fylke med kulturkort for ungdom s.48 Nr. 2 2006, 11. i utvikling Nr. 2 2006, 11. årgang Storstilt satsing på skolebygg s.6 Hvor mange realister trenger vi s.18 Første fylke med kulturkort for ungdom s.48 Rogaland fylkeskommune nr. 2-06 NNHOLD Storstilt satsing

Detaljer

Opel Vivaro med Cosmo 2 utstyrspakke til kr. 7.920,- eks. mva. ESP, klimaanlegg, CD spiller, sentrallås og el. vinduer. Verdi kr. 17.680,- eks. mva.

Opel Vivaro med Cosmo 2 utstyrspakke til kr. 7.920,- eks. mva. ESP, klimaanlegg, CD spiller, sentrallås og el. vinduer. Verdi kr. 17.680,- eks. mva. ntall mnd: 36 Månedspris: 500,- redittkjøpspris: 17.764,- FG 9 M. in lokale forhandler finner du i lsteinvik, aunesmarka, Fosnavåg Brygge, lf. 70 01 88 00 - Åpent: 10-18 (15) istriktets eneste xpert-butikker

Detaljer

Lektorbladet. Omstridte reformer i Rogaland. www.norsklektorlag.no

Lektorbladet. Omstridte reformer i Rogaland. www.norsklektorlag.no Nr. 2-2003 2. årgang Magasin for fag, skole og utdanning Lektorbladet Omstridte reformer i Rogaland www.norsklektorlag.no NÅR KVALITET BETYR NEDSKJÆRING Foto: Øivind Larsen Per Thorvald Larsen Ansvarlig

Detaljer

Mistet datteren 22. juli

Mistet datteren 22. juli Nr 7 - september 2012 Olav Løvlie: Mistet datteren 22. juli side 4 5 Nye faglige råd side 6 7 Gründarar på yrkesfag side 8 9 1982 2012 30 år leder I skolen 7 2012 Lærdom av 22. juli Olav Løvlie (68), medlem

Detaljer

«Å dele idéer, erfaringer og kunnskap er noe av det mest verdifulle som skjer i LLA-familien»

«Å dele idéer, erfaringer og kunnskap er noe av det mest verdifulle som skjer i LLA-familien» Eit utvalg gode idéar og eksempel frå lokalavisene og LLAs idé- og kunnskapsbank. 10 Gode avisidéar 3. kvartal 2010 16 REPORTASJE! JAN KUNNE NOTER Det var en fin artikkel dere hadde om Jan Danielsen i

Detaljer

VI KJENNER NOEN FORENINGEN FOR MUSKELSYKE

VI KJENNER NOEN FORENINGEN FOR MUSKELSYKE VI KJENNER NOEN EN BROSJYRE FRA LIKEMANNSUTVALGET I FORENINGEN FOR MUSKELSYKE 2007 Annie, Krokelvdalen Diagnose: CMT Å leve med en muskelsykdom gir oss mange utfordringer små som store. For de som opplever

Detaljer

UTDANNING 2015. Form. din egen framtid ALT OM DE VIDEREGÅENDE SKOLETILBUDENE I LILLEHAMMER OG GUDBRANDSDALEN

UTDANNING 2015. Form. din egen framtid ALT OM DE VIDEREGÅENDE SKOLETILBUDENE I LILLEHAMMER OG GUDBRANDSDALEN UTDANNING 2015 Form din egen framtid ALT OM DE VIDEREGÅENDE SKOLETILBUDENE I LILLEHAMMER OG GUDBRANDSDALEN 2 UTDANNING Fredag 30. januar 2015 Gudbrandsdølen Dagningen Innhold: SKOLESTUGU: Nå er det din

Detaljer

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for.

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for. Nytt fra Sogn og Fjordane / Hordaland Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg

Detaljer

INNLEDNING SKRIVING I FYR

INNLEDNING SKRIVING I FYR SKRIVING I FYR INNLEDNING Dette ressursheftet gir eksempler på hvordan norskundervisninga på yrkesfag kan gjøres treffsikker. Treffsikker undervisning er forankret i kompetansemålene i faget og de grunnleggende

Detaljer

UT I VERDEN! Informasjonshefte om internasjonalisering i grunnopplæringen

UT I VERDEN! Informasjonshefte om internasjonalisering i grunnopplæringen UT I VERDEN! Informasjonshefte om internasjonalisering i grunnopplæringen Fremmedspråksenteret / Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) 2011. Forfatter: Teresa Grøtan. Redaksjon: Gerard

Detaljer

fokus tidende misjon nr 5-2011/166 årgang Med hjartet i Kamerun Moïse våger mer! Kunstlotteri

fokus tidende misjon nr 5-2011/166 årgang Med hjartet i Kamerun Moïse våger mer! Kunstlotteri fokus misjon s tidende nr 5-2011/166 årgang Med hjartet i Kamerun Moïse våger mer! Kunstlotteri 4 10 12 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling Arbeidsrapport nr. 137 Roar Stokken Ei samling å lære av - evaluering av ei kurssamling 2003 Prosjektinformasjon Prosjekt Pronett: Prosjekt for nettbasert og nettstøtta læring Prosjekteigar Høgskulen i

Detaljer

Nr 9 - november 2013. På veg mot draumene side 8-11. Nytt fagstudium i landbruk side 4 Tilpassa opplæring side 16

Nr 9 - november 2013. På veg mot draumene side 8-11. Nytt fagstudium i landbruk side 4 Tilpassa opplæring side 16 Nr 9 - november 2013 På veg mot draumene side 8-11 Nytt fagstudium i landbruk side 4 Tilpassa opplæring side 16 leder I skolen 9 2013 Styrker praksis i landbruket 4 Byrådet i Bergen vil ha karakterer i

Detaljer

Trine Lise med hjerte for fostermor s 12. Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14

Trine Lise med hjerte for fostermor s 12. Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14 TØFT, MEN VERDT DET Trine Lise med hjerte for fostermor s 12 TOMMY SVINDAL LARSEN VENTER PÅ FOSTERBARN s 04 Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14 02 LEDER Innhold 03 IKKE alle BaRN KaN bo hjemme I Norge

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2010

Arbeidstilsynet Årsrapport 2010 Arbeidstilsynet Årsrapport 2010 F o r e t g o d t a r b e i d s l i v A r b e i d s t i l s y n e t jobber for at arbeidslivet i Norge skal ha et godt og trygt arbeidsmiljø. Våre 580 erfarne medarbeidere

Detaljer

Vi ønsker våre lesere En Riktig God Jul! Innhold

Vi ønsker våre lesere En Riktig God Jul! Innhold Nr. 4 - desember 2007 Fagblad om yrkesopplæring Fra trailersjåfør til rørlegger side 10 Voksenopplæring på anbud 9 Sportsfiskelandslinja 16 Trives som transportlærling 18 Låsesmed - et etisk yrke 26 Innhold

Detaljer