Vegen vidare. Mastergradsstudium på heiltid og deltid. Søknadsfrist 1. mars.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vegen vidare. Mastergradsstudium på heiltid og deltid. Søknadsfrist 1. mars. www.hivolda.no/tilbod"

Transkript

1 17. februar 2010 et beste i livet er! el 2 rafikklærar osionom ullsmed bokhandlar Heismontør ykker esepsjonist kipper Marinbiolog ensmann lektroingeniør ateket Blikkenslager riminolog ykker Fysioterapeut Forskar rafisk trykkar ataingeniør Barnevernpedagog Bibliotekar okk Blomsterdekoratør ktivitør Økonom Filmregissør rgoterapeut Bedriftsleiar iakon dvokat Fiskar Flygeleiar Vegen vidare Mastergradsstudium på heiltid og deltid øknadsfrist 1. mars kfu

2 2 nsdag 17. februar 2010 egionavisa Æ: lstein vgs. eleven lenn Huldal frå Fosnavåg på tavleverkstaden. Praktisk talt i jobb - Yrkesføresetnadane var svært gode, difor valde eg elektrofag, seier elev ved lstein vgs. som no er lærling med løn. - g føler meg ganske trygg på å få jobb etter lærlingtida, det trengs elektrikarar, seier attenåringen lenn Huldal frå Fosnavåg som snart skal bli pappa. - g tenar jo peng medan eg er elev, det er ikkje all verden men det kjem godt med til bleier og slikt, fortel lenn som ikkje heilt visste kva veg han skulle velje. - g vurderte musikklinje, men et beste i livet er ay ut/sats: egionavisa rykk: ogn og Fjordane vistrykk pplag: istribusjon: ordvest istribusjon Postadr.: P.b. 424, 6067 lsteinvik Besøksadr.: yrkjegt. 8 elefon: elefax: Ørsta-kontoret: Besøksadr.: 3. etg, Ørsta org elefon: elefax: ye egionavisa det var nok eit tryggare val å gå lektro. g har ikkje angra på det, eg trivst svært godt her, seier lenn som er på plass hos tavleavdelinga hos lfred esset på Mjølstadneset i Herøy. - in har store muligheiter om ein tek elektrofag, l nergi. et er mange jobbar eg kan ta med denne utdanninga, mellom anna kan ein gå vidare som ingeniør, seier lenn som kan titulere seg med elektrisk/teknisk installatør så snart fagbrevet er eit faktum. Praktisk - Montere, kople, teste, pakke og sende, eg har å gjere, seier lenn som har lært mykje dei seks månadene han har vore i bedrifta. - ærekurva har vore bratt, eg tek til å bli trygg på koplingane no. in skal ha tunga beint i munnen når ein koplar i desse tavlene. in vil ikkje ha 400 volt gjennom kroppen, fortel attenåringen som har snaue to år igjen av lærlingtida si. - ærlinglønna er ikkje mykje å skryte av men ein tener jo peng medan ein går på skule, det er viktig for meg no som eg skal bli pappa. g satsar på ein del overtid framover, fortel han. Fagbrev - ærlingane er til stor hjelp for oss og vi er svært nøgde med dei to vi har. ei var her å hjelpte til før dei vart lærlingar også, fortel formann hos lfred esset. Herøy, olleif oksvåg som ikkje er i tvil om at lærlingane vil klare å ta fagbrevet. - et er eg overbevist om, dei har satt seg godt inn i det vi driv med, seier han. - Vi er her saman med 15 andre tilsette og dei er flinke å hjelpe oss om det skulle vere noko. Men eg tek til å få god kontroll no, seier han og dobbelsjekkar at ei kopling står der den skal. - enne tavla skal på eit skip, det er dim som har bestilt den, det er i hovudsak dei vi leverar til. Vi gjer alt unntatt å montere tavlene på sjølve skipa, fortel lenn. ppdatert lektrofag læraren igfred Pilskog (64) ved lstein vgs. fortel om eit praktisk og yrkesretta fag. - kulen er godt oppdatert med nytt og relevant utstyr og elevane har ein svært praktisk retta kvardag på skulen. ei får også prøvd seg med praktiske oppgåver ute i bedrifter før lærlingtida tek til, seier han og peikar på eit samarbeidet skulen har med næringslivet. - Med ussa i spissen har skulen hatt eit godt samarbeid med det lokale næringslivet, dette er til stor nytte for både elevane og bedriftene rundt om, fortel Pilskog med 15 år bak seg som lærar på skulen. Han er ein av fire lærarar på elektrofaget og det er behov for fleire. - Ja, vi treng fleire lærarar med relevant praksis på elektrofaget, seier Pilskog som sjølv tok til som lærar etter mange år som elektrikar. - kulen har fine lokalar og nytt utstyr. et er dessutan givande å jobbe saman med ungdom, eg kan ikkje anna enn å anbefale andre å lære bort kunnskapane sine til ungdomen her, smiler han. - et er behov for elektrikarar ute i arbeidsmarknaden. ei fleste skulle vere trygge på å få seg jobb etter utdanninga, avsluttar han. F: Æ MYJ: Õrlingen lenn saman med formann i lfr. esset, HerŒy, olleif oksvåg. PÅ B: - Vi har behov for fleire lõrarar på elektrofag, seier lõrar igfred Pilskog, her saman med fœrsteårs elevane Peter horsœ (t.v) og ikolai Yksnes. Æ: lenn Huldal og Mats oksvåg på jobb på MjŒlstadneset i HerŒy.

3 egionavisa nsdag 17. februar Mastergradsstudium heiltid og deltid vidareutdanningar nettstudium samlingsbaserte utdanningar Høgskulen i Volda tilbyr mastergrader innanfor fagområda nynorsk skriftkultur, kulturmøte, samfunnsplanlegging og leiing, spesialpedagogikk, helse og sosialfag - meistring og myndiggjering. øknadsfrist 1. mars relevant og allmennyttig utdanning Jeg begynte på masterstudiet fordi jeg ønsket mer kompetanse og kunnskap på området, og i tillegg anbefalte en kollega som allerede gikk på studiet meg å søke. Jeg har studert i Volda tidligere og kjente allerede til det gode studentmiljøet. tudiet er relevant for mitt arbeid som fagutviklingssykepleier og i undervisning, og har gitt meg god bakgrunn for forskning og fagutvikling i egen avdeling. Masterstudiet har gitt økt kompetanse i kommunikasjon og informasjonsarbeid, og hvordan legge til rette for mestring og myndiggjøring i forhold til pasienter og pårørende. ndervisningen har vært relevant og allmennyttig, med svært engasjerte og dyktige foredragsholdere. Jeg har tatt studiet på deltid og har kombinert det med jobb. et tverrfaglige perspektivet i studiet er en fordel slik av vi som studenter kan utveksle erfaringer fra ulike fagfelt. kfu

4 4 nsdag 17. februar 2010 egionavisa Biletet som frontar kampanjen, er tatt i Håvard sitt klasserom på Volsdalen skole i Ålesund, der han arbeider. Han har si eiga surfedrakt og sitt eige surfebrett. atsar friskt på lærarar kulekritet og læraren si brune kordfløyelsbukse er bytta ut med våtdrakt og surfebrett i ein storstilt rekrutteringskampanje frå Høgskulen i Volda. ampen om studentane er hard, og utdanningsinstitusjonane må vere offensive for å sikre rekruttering. ekrutteringskampanjen med namnet "urf på dei fire beste åra i livet ditt" har som mål å auke talet på søkjarar til grunnskulelærarutdanninga i Volda. ye metodar vert tekne i bruk for å lukkast. - levar i dei vidaregåande skulane og folkehøgskulane rundt omkring i fylket har sikkert lagt merke til surfemannen vår i det siste. Han har også vore på dei store utdanningsmessene i landet. Med surfebrettet sitt frontar han alt kampanjemateriell fortel lærarstudent ag tle ee iksund. urfe på kunnskap - Både grunnskulelærarutdanninga i Volda og det gode studentmiljøet gir ei medfart ei bølgje av energi, kompetanse, positive opplevingar, vennskap og minne som bringer kvar einskild student vidare i livet med stor kraft. Å forvalte denne bølgja krev mange eigenskapar som ein også treng i læraryrket: Balanse, styrke, kompetanse, fokus og overblikk, seier ag tle. ærar og surfar nsiktet som frontar kampanjen er ingen profesjonell modell, men læraren og surfaren Håvard dvardsen frå ykkylven. 31 år gamle Håvard jobbar som lærar på Volsdalen skole i Ålesund, og har studert ved Høgskulen i Volda. Han er veldig stolt av å få vere "den utvalde" som no prydar annonsar i landets aviser, ei eiga nettside og store banner. - Vi var på jakt etter ein ekte modell. Vi leita etter ein ung, mannleg lærar som også kunne surfe. å fann vi Håvard. idan han var frå ykkylven og hadde studert i Volda, var han perfekt for oss, seier ag tle ee ksund, som er leiar for rekrutteringsteamet for grunnskulelærarutdanningane i Volda. odt studentmiljø trekkjer søkjarar ee ksund er ikkje i tvil om at Høgskulen i Volda sitt sterkaste kort i konkurranse med andre høgskular er studentmiljøet. Med godt over 3000 studentar og om lag 300 tilsette er Høgskulen i Volda den største utdanningsinstitusjonen mellom Bergen og rondheim. Med dyktige fagfolk og aktive studentar er høgskulen eit fagleg og kulturelt kraftsentrum i regionen. Volda er kanskje spesielt kjent for medieutdanningane sine og det gode og yrande studentmiljøet rundt studenthuset okken med studentveke, dokumentarfilmfestival og animasjonsfilmfestival som dei store høgdepunkta. Vinn ei draumehelg i Volda ampanjen har også ei eiga nettside, der ein blant anna kan vinne ei gratis draumehelg i Volda mars. er vil overraskingar og opplevingar om kvarandre gje vinnarane eit godt innblikk i korleis det er å vere student i Volda. tort behov for lærarar Behovet for gode lærarar i skulen er stort og høg kompetanse på dette området er svært etterspurt. Med ei lærarutdanning frå Volda er ein i praksis sikra jobb. ikevel er talet på søkjarar til grunnskulelærarutdanningane i distriktet for lavt. ette ønskjer Høgskulen i Volda å gjere noko med. - over 150 år har Høgskulen i Volda utdanna gode lærarar. o set vi alle krefter inn for å hindre lærarmangel i distrikta dei neste åra. et krev at vi både tenkjer nytt og satsar friskt, fortel rektor Jørgen mdam. ektor mdam opplyser at 30% av lærarane i fylket er over 55 år, dermed nærmar mange seg pensjonsalderen. v dette suttar rektor mdam at det er behov for om lag 260 nye lærarar i Møre og omsdal kvart år framover.

5 egionavisa nsdag 17. februar ramastudenten aymond. nutsen frå Bergen har gjort inntrykk på mange vidaregåande skular i fylket. ektor Jørgen mdam peikar på det store behovet for lærarar framover. å inn på og vinn ei draumehelg i Volda. ærarstudent ag tle ee ksund leiar rekrutteringsteamet for grunnskulelærar-utdanningane i Volda.

6 6 nsdag 17. februar 2010 egionavisa jermundnes vg. skule Vg1 aturbruk Vg2 andbruk og gartnerinæring Vg2 Heste- og hovslagerfag Vg2 nleggsgartnar og idrettsanleggsfag Vg3 andbruk og husdyrhald Vg3 aturbruk (studieførebuande) Vg1 eknikk og industriell produksjon Vg2 Produksjons- og industriteknikk Vg3 Påbyggjing til generell studiekompetanse jermundnes vg.skule jermundnes vgs har eit godt internattilbod u finn oss på: eller på a kontakt med oss, du er velkommen på besøk! 6392 Vikebukt elefon Faks post: Web: imulatorsenteret ved Høgskolen i Ålesund P-simulator Hurtigbåtsimulatoren avigasjonslaboratoriet ffshoresimulatoren kipsmanøversimulatoren Heading for the future olls-oyce er verdens ledende leverandør av skipsdesign, skipsutstyr og komplette systemløsninger for de fleste typer fartøy. Vi er 7500 medarbeidere over hele verden som arbeider innen olls-oyce sin marine virksomhet. u finner mer informasjon på internett: Vi søker: olls-oyce tar hvert år inn nye lærlinger i august. Med lærekontrakt hos olls-oyce får du sjansen til å utdanne deg til nasjonalt godkjent fagbrev i ulike fagretninger, samtidig som du tjener penger mens du lærer. Vi kan tilby lærekontrakter innen følgende fagområder: eck Machinery Brattvåg CC peratør Propulsion - lsteinvik CC peratør ndustrimekaniker øknadsfrist for alle stillingene er 1. mars For å søke og lese mer om stillingene, gå til vår nettside: V XCC utomation ongva utomatiker Head ffice lsteinvik driftsfaget For å gi studentene den best mulige utdannelsen har Høgskolen i Ålesund (HiÅ) sammen med den maritime næringen i regionen lagt ned store resurser i oppbygging av forskjellige simulatorer. På en simulator er det mulig å trene på grunnleggende navigasjon og avanserte operasjoner som man bare sjelden har mulighet å gjøre om bord på et skip. imulatorsystemene ved HiÅ representerer sannsynligvis det mest komplette og avanserte i verden. et er simulatorer for blant annet: avansert skipsmanøvrering og navigasjon, dynamisk posisjonering (P), hurtigbåtoperasjon, maskinrom, offshore/ankerhåndtering og isnavigasjon. Fagmiljøet ved skolen bidrar også til å utvikle egne simulatorsystemer, samt at de bidrar i mange forskjellige forsknings- og utviklingsprosjekter. et er også utviklet en rekke kurs og læremateriell som studenter og seilende personell får nytte av. imulatorsenteret er plassert i topp moderne lokaler. lstein roup støttar nnoown nnoown er ordens største innovasjonskonferanse for næringslivet, og kjem i juni neste år tilbake dit arrangementet er starta opp til Ålesund. onferansen har vore arrangert årleg, i Ålesund til og med 2007, og i tavanger i ei maritime bransjane går inn i vanskelegare tider. å er det ekstra viktig å tenkje langsiktig og førebu seg på neste oppgang. ette er tida for innovasjon og nytenking. et er hyggeleg at nnoown er tilbake i Ålesund og kan bidra med å stimulere til å tenkje annleis, seier ore lstein, visekonsernsjef i lstein roup. nnoown blei starta i år 2000 av Cecilie With og ag ausund. nnoown har meir enn 500 deltakarar frå meir enn 25 land. Hovudsamarbeidspartnarar i 2010 blir ordea og C Maritime. olls-oyce og nnovasjon orge er medsponsorar, medan andre støttespelarar er lstein roup, lympic hipping, perre ndustri, Jets, hip quip, ystverket, parebank1 M, Bryn arflot Patentkontor og Flakk Holding. egionavisa er ei gratisavis som kjem ut kvar onsdag i kommunene lstein, Hareid, Herøy, ande, Vanylven, Volda og Ørsta. tillegg kjem avisa ut i kommunene id, Hornindal, elje, tryn og Vågsøy den siste onsdagen i månaden. egionavisa kom ut første gong i september 2000, og har hatt ei stor utvikling. samband med vår vidare satsing både på unnmøre og i ordfjord søkjer vi no etter salgskonsulent i prosjektstilling, med muligheit for fast tilsetjing Vi er ute etter ein lettbeint, humørfylt, ærleg, arbeidssam og hyggeleg person som har teft for kommunikasjon og salg og må like å omgå andre menneske. et er ein stor fordel om du meistrar doble-programma Photoshop, llustrator og crobat i tillegg til n esign. Vi tilbyr store utfordringar i eit hektisk miljø med stor utvikling for rett person. pplæring vil bli gitt. ontorstad blir i lsteinvik med salgsområde på unnmøre og i ordfjord. øknadsfrist: 1. mars Ønskjer du fleire opplysningar kan du kontakte salgssjef ine rke, tlf end CV og søknad til: ye egionavisa, Postboks 424, 6067 lsteinvik, merka «salgskonsulent», eller på mail: lf

7 egionavisa nsdag 17. februar Fagskolen i Ålesund Forkurs For søkere til Fagskolen i Ålesund som mangler grunnkurs og V1 etter reform 94, eller ønsker å oppdatere sine kunnskaper, tilbys forkurs ved skolen. Forkurset tar for seg fagene matematikk, fysikk/ kjemi, engelsk, norsk og. ursstart: Mandag 8. mars kl Varighet: ca 250 timer, avsluttes ca. 20. mai ndervisning hovedsaklig ettermiddag/kveld. øknadsfrist 17. februar 2010 pørsmål kan rettes til skolen på telefon eller kursavdelingen på mobil øknadsskjema finnes på skolens hjemmeside: eller ved å ringe skolen. frantz.no Fagskolen i Ålesund Postboks 5077 arsgården 6021 Ålesund. lf: Fax: okala til blomsterdekoratørane på Ørsta vidaregåande skule. Blomsterdekoratør Vil du jobbe i eit trendy, kreativt og handlekraftig miljø? å kan blomsterdekoratør vere yrke for deg. Ørsta vidaregåande skule er den einaste skulen i Møre og omsdal som tilbyr V2 blomsterdekoratør. V2 blomsterdekoratør bygger på V1 design og handverk. entralt i blomsterdekoratørfaget er bruk av botaniske materiale. u vil lære om faget sine ulike disiplinar som bukett, dekorasjonar, arbeid til sørge- og minnehøgtidelegheiter, blomster til bryllup, gåvepynt og dekorering av rom. Visualisering av tankar og idear er også sentralt, for å kunne arbeide i nyskapande prosessar fra idé til produkt. u lærer også om stell og behandling av blomster og planter. tter at du har fullført V2 blomsterdekoratør, kan du bli lærling i ein blomsterbutikk. tter avslutta læretid kan du ta fagbrev som blomsterdekoratør. øker du V1 design og handverk i Ørsta vil du kunne nytte deg av skulen si kompetanse innanfor blomsterdekoratør i faget prosjekt til fordjupning (6 timar i veka), og i tillegg vere med på å utvikle og produsere produkt i høve butikk på skulen. in blomsterdekoratør har mykje kundekontakt, og kundebehandling er difor ei viktig del av opplæringa. Prosjekt til fordjupning blomsterdekoratør ved Ørsta vgs skuleåret Bryllupsblomster. ØMM M Å B FØ? øk Cancam kolen i dag! e cancamskolen.no for søknadsskjema og mer informasjon. kke nøl med å ta kontakt om du har spørsmål. Cancam skolen irkegata Ålesund lf /71 -post: kaff deg ein god start leven Maritime utrustar og leverer høgteknologiske spesialfartøy, i hovudsak offshore og kystvaktskip til norske reiarar. Vi har ca 500 tilsette på våre avdelinger leven i lsteinvik og Myklebust i ursken. Æ ærling som industrimekanikar/industrirørleggarfaga leven Maritime tilbyr lærlingplass innan industrimekanikar- og industrirørleggar-faga ved leven Verft i lsteinvik og Myklebust Verft i ursken. Hos oss får du solid innføring i alle deler av eit moderne, høgteknologisk skipsbyggingsmiljø, og dermed det beste grunnlag for å ta fagbrev. Med ein god start vert det lettare å kjempe om ein plass på pallen. år du startar yrkeslivet med ein lærlingplass i ei av leven-bedriftene, vil vi sjå til at det vert ein god start. Våre dyktige medarbeidarar vil gje deg solid fagleg oppfølging og du får vere med i eit godt, spennande og innovativt maritimt miljø. Vi inviterer deg til samtale, informasjon og omvising på bedriftene våre. ontakt: Magne urskevik, leven Verft: eller unnar Flåskjer, Myklebust Verft:

8 8 nsdag 17. februar 2010 egionavisa Få ei trygg framtid tgjer ein forskjell Bety noko V. et å måtte velje kva du skal gjere i åra som kjem er eit vanskeleg val. et fi nst inga enkel løysing - eller ein smart snarveg. m det så gjorde, måtte det vere å velje etter hjartet. Bli ein kvardagshelt, då vel! Ver til nytte. tgjer ein forskjell. Ver stolt over yrket du har valt. Få ei spennande framtid. ommunal sektor er meir enn det som møter auget... B V H HØY VYV V Ø

9 egionavisa nsdag 17. februar Husk søknadsfristen Fristen for å søke på høyere utdanning går ut 15. april. øknader som er poststemplet etter denne datoen blir ikke godkjent. kal du søke på høyere utdanning på universitet eller høgskole, bør du ha begynt å forberede deg. et er mye som skal planlegges og klargjøres før denne datoen. Hva skal du søke? Har du CV en eller vitnemålet klart? Hvor vil du studere? økerhåndboka r du usikker på hvilke studier du finner i romsø by, eller om du har høy nok poengsum for å begynne på medielinjen i Volda, kan det være en god idé og se nærmere på søkerhandboka. denne finner du en mer eller mindre komplett oversikt over hvilke regler som gjelder ved opptak på de ulike studiestedene, hvordan du beregner poeng, hvilke kvoter som gjelder og de ulike skolekodene. økerhåndboka er tilgjengelig ved alle videregående skoler, universiteter og høyskoler. Felles opptakssystem ffentlige høgskoler og universiteter opererer med et felles opptakssystem. et kalles amordna opptak. u kan søke på internett Årets frist for å søke samordnet opptak er 15. april! 1. mars for spesielle søkergrupper For de med spesiell livssituasjon eller de som ønsker en utdanning utenom det vanlige. jekk på nettstedet om dette gjelder deg. Private skoler Private skoler har egne søknadsfrister. oen har også rullerende inntak. et betyr at de tar inn kvalifiserte søkere helt til alle plassene er opptatt, uten en bestemt søknadsfrist. Ved rullerende inntak lønner det seg å sende inn søknaden tidlig. a kontakt med skolene du er interessert i. pptaksprøver Politihøgskolen og mange studier innen media, formgivning, dans, musik k og teater krever opptaksprøver. et gjelder både offentlige og private skoler. kolene opererer med forskjellige frister. oen ganger må du levere inn oppgaver, andre krever audition og prøvespilling eller fysiske og psykiske tester. a tidlig kontakt med den skolen du er interessert i, slik at du får tid til å forberede seg til prøvene. På utdanning.no finner du informasjon om utdanning i orge. På samordnaopptak.no finner du nettsøknaden. r du usikker på hvilket yrke du skal velge? På utdanning.no finner du mer enn 500 yrker! tudere i utlandet? ersom du går med drømmer om å studere i utlandet lønner det seg å ta kontakt med, ssociation of orwegian tudent broad (www.ansa.no). e kan hjelpe deg med å finne nærmere informasjon om søknadsfrister for utlandstudier. lstein vidaregåande skule in skule for læring og opplevingar tudieprogram for: : : : : F: tudiespesialisering lektrofag drettsfag ervice og samferdsel/ ervicefag eknisk allmenne fag yheit! ytt tilbod på idrettsfag frå hausten 2010 innan dei valfrie programfaga toppidrett og breiddeidrett: F & H øknadsfrist for hausten var 15. november nntak frå fristen for kurs i haustsemesteret som startar 1. november 2009 eller seinare, er fristen 15. mars ærlingar øknader frå lærlingar for skoleåret må vere kome inn til ånekassen innan 30. juni 2010, eller innan lærekontrakten er avslutta, dersom lærekontrakten blir avslutta før 30. juni Bortebuar u er bortebuar dersom du bur borte frå foreldra dine. om bortebuar kan du få ekstra stipend. Bustipend for elevar i vidaregåande opplæring Har du ungdomsrett og bur borte frå foreldra dine, kan du få bustipend, dersom du oppfyller eitt av desse vilkåra: - skolen ligg meir enn 40 km frå foreldreheimen - du har meir enn tre timar samla reisetid kvar dag - det er særlege forhold som gjer at du må ånekassen bu borte under utdanninga. r du gift eller har barn du forsørgjer, og du bur heime hos foreldra dine, kan du også få bustipend. Får du stønader som er meint å dekkje buutgifter, har du ikkje rett til bustipend. Høgare og anna utdanning Bur du borte frå foreldra dine, kan opptil 40 prosent av lånet bli gjort om til utdanningsstipend. Vilkåret er at du består eksamen og ikkje har inntekt eller formue over dei fastsette grensene. rygd har lågare fribeløp enn vanleg inntekt. Bur du heime, får du ikkje lån gjort om til stipend. Men er du gift eller har barn du forsørgjer, kan du få stipend, sjølv om du bur heime hos foreldra dine. or mykje du får i støtte til utdanning i utlandet varierer alt etter kva slags utdanning du tek, på kva for ein lærestad du tek ho, kva nivå du er på, og kvar i verda du skal vere. tøtta delast inn i tre hoveddeler: - Basisstøtte - tøtte til skulepengar - tøtte til reiser en einaste skulen i regionen med eit fullverdig idrettsfagtilbod kulen har tilbod som gir deg stor valfridom etter vidaregåande opplæring. a direkte kontakt eller gå inn på skulen si heimeside for meir informasjon. Velkomen til lstein vidaregåande skule! lstein vgs lsteinvik tlf faks

10 10 nsdag 17. februar 2010 egionavisa Hvorfor Volda? Vi har spurt et knippe lærerstudenter om hvorfor de valgte å bli lærere og hvorfor de valgte Volda som studiested. Åsa og sangfuglene er du en gjeng ungdommer stå og synge "Mellom bakkar og berg", gjerne høgt til fjells, så er det mest sannsynlig Åsa ravås og noen andre lærerstudenter fra Høgskulen i Volda. Åsa ravås går 3. året på lærerutdanningen i Volda og er med i llmennlærerstudentenes urlag. e arrangerer fjellturer sommer som vinter. tillegg til har de spillkvelder og fester for medlemmene der en pause med sang er fast innslag. oen sanger er vi spesielt glade i. Favorittene er "Å Vestland, Vestland" og "ordmannen". llers synger vi mye av var asen. Vi er jo tross alt i Volda, sier Åsa og ler. ldri utlært Åsa har alltid hatt lyst til å bli lærer. oe som appellerte mest til henne er at man aldri blir helt utlært som lærer. et alltid noe nytt å forholde seg til, og en må hele tiden holde seg faglig oppdatert innenfor de fagene man skal undervise i, sier hun. Å være lærer er å jobbe med mennesker. nge mennesker som alle er ulike og har ulike forutsetninger for å lære. et er viktig å være tålmodig og prøve å forstå hver enkelt elev. u må like barn ellers kan du glemme å bli lærer, sier Åsa. u må være en tydelig leder, og jeg synes det er spesielt gøy å kunne være en leder for barn. este høst skal Åsa ravås på studietur til ustralia, Malaysia og Japan som en del av faget "ustral- siatiske kulturstudier". Hun gleder seg til å se mer av verden. nternasjonal erfaring er viktig for å få et bredere perspektiv på det man holder på med, slår hun fast. Flere av studentene i klassen hennes har også brukt muligheten til å ta praksisperioden på norske skoler i utlandet. et er kjempebra at det går an å ta et studieår eller deler av praksisen i utlandet, sier Åsa. asmus: t enkelt valg Mens mange sektorer er truet av tilsettingsstopp og oppsigelser, går lærerne en lys framtid i møte skal vi tro trendforskerne. et er gode tider for lærerne, de kan få jobb overalt, sier lærerstudent asmus ausemel fra Hornindal. asmus har tidligere studert idrett og friluftsliv, men bestemte seg i grunnen tidlig for at det var lærer han skulle bli. å går han første året ved lærerutdanninga i Volda. et jeg liker best ved å studere i Volda er den gode og nære kontakten jeg får med de som underviser på høgskolen. od kontakt skaper et godt læringsmiljø, sier asmus. Bor billig og bra et er ikke bare nærhet til lærerne, eller den korte vegen til høgskolen, aktivitetene på studenthuset eller de gode mulighetene for å drive idrett i en storslått natur som gjør at asmus setter pris på Volda. et er kjempebillig å bo her. Jeg har mye mindre utgifter enn de jeg kjenner som studerer i Bergen, sier asmus fornøyd. lena Janita: ngen dag er lik et er viktig at læreren ser elevene sine. ærerstudent lena Janita Voldsnes er opptatt av empati og forståelse i klasserommet. om lærer kan man ikke bare undervise fag. n lærer må også prøve å se hvordan den enkelte elev har det. en klasse finnes det alltid elever med forskjellige behov. et er lærerens ansvar å fange opp dette. n lærer må vise empati for elevene. Man må prøve å møte elevene på deres egne premisser, sier lena Janita engasjert. æreryrket mer enn en jobb lena Janita har alltid sett for seg at hun ville bli lærer. Jeg liker å undervise. et er så tilfredsstillende å se at elevene lærer det jeg forklarer dem, sier hun engasjert. lena Janita er fra urskøy som ligger på søre unnmøre. elv om turen hjem er kort har hun vært aktiv i studentlivet i Volda. tudentmiljøet og studentene i Volda er utrolig inkluderende. år du ut alene en kveld ender du alltid opp med en haug nye venner, sier lena Janita fra urskøy. onje og gjengen tar over februar skal 3. klasse på allmennlærerutdanninga i Volda ta over alle undervisningsfunksjonene på Vikemarka skule i Ørsta. ektor, inspektører, lærere - alle rollene skal fylles av studenter fra Høgskulen i Volda. onje lærum gleder seg. Jeg og tre andre skal ha ansvar for en førsteklasse. Jeg tror det blir utrolig gøy, smiler onje. et er viktig at praksisundervisningen ved lærerutdanningen er bra. Praksisperiodene gir studentene et verdifullt innblikk i hvordan det egentlig er å være lærer. For mange studenter er skoleovertakingen høydepunktet i praksisundervisningen. tudentmiljøet i Volda et er lenge siden jenta fra ristiansund bestemte seg for at hun ville bli lærer. et er også lenge siden onje bestemte seg for at Volda er plassen å bli lærer. et er det gode studentmiljøet, nærhet til ristiansund og flinke lærere på lærerutdanningen som gjør at hun trives så godt. starten tenkte jeg at fire år var nok her i Volda, men nå trives jeg så godt at det blir noen fag i tillegg og i hvert fall fem år i Volda, smiler onje. Hun er overbevist om at lærer er det riktige yrket for henne. Jeg tenker ikke så mye på lønn eller at det er lett å få jobb. Jeg har valgt læreryrket ut ifra mine egne interesser. Jeg tror det er viktig at man velger noe man liker. et er noe man skal gjøre resten av livet. Jeg er sikker på at dette er et yrke jeg vil ha til jeg blir gammel, avslutter onje. lisabeth: måbarnsmor og lærerstudent lisabeth lettedal glebakken startet på lærerutdanningen etter en 10 år lang pause fra jobb. Fra før hadde hun to år med mediekunnskap og samfunnsfag. Jeg har hatt en lang pause fra studier, men jeg har alltid hatt lyst til å bli lærer. Jeg følte at jeg måtte begynne nå, selv om jeg har fire små barn, sier lisabeth. iker barneskolen lisabeth har vært tre uker i praksis og har allerede funnet ut hvor hun har lyst til å undervise. Jeg liker meg best i barneskolen. er følte jeg meg tryggest. et har vel sikkert noe å gjøre med at jeg har jobbet i barnehage og at jeg har barn selv, forklarer hun. klassen har vi studenter som kommer rett fra videregående samt studenter som er i 50-åra. Jeg tror denne variasjonen i alder og erfaring er verdifull for alle, sier lisabeth.

11 egionavisa nsdag 17. februar glærar tdanningsprogram for: tudiespesialisering Musikk, dans og drama Vg1, musikk Vg2 og Vg3 Medium og kommunikasjon ervice og samferdsel Vg1, sal, service og tryggleik Vg2 Påbygging til generell studiekompetanse enerell studiekompetanse etter yrkeskompetanse kulen tilbyr eit breitt utval av programfag på studiespesialisering. tillegg tilbyr vi breiddeidrett. Frå hausten 2010 tilbyr vi toppidrett med spesialisering i handball og fotball, i samarbeid med dei lokale idrettslaga. kulen har nye undervisningsrom og kantine i øvre bygget, eit godt skulemiljø og mange adsfrist: 4. desember aktivitetar kulestaden Volda har eit rikt kulturliv og eit sterkt idrettsmiljø. eknisk fagskole ligger i området ved ørvasundet i Ålesund med nye og tidsmessige lokaler og er nærmeste nabo til Høgskolen i Ålesund og unnskapsparken. F Å eknisk fagskole er en selvstendig utdanning som bygger på videregående opplæring (fagbrev) og kvalifi serer til opptak ved de fl este høgskoler. koleslaget ligger under lov om fagskoleutdanning. kolen har tilbud innen følgende fagområder med fordypninger: ndervisningsstillinger Bygg og anlegg: lektro: eknikk og industriell produksjon: Maritime fag: elektrofag Bygg, nlegg utomatisering, lkraft Maskinteknikk Møre og omsdal fylke Fagskolen i Ålesund autikk, kipsteknisk drift VM V VÅ! Vevendelv. 35, 6100 Volda F F P: HM: For nærmere opplysninger, ta kontakt med: nautisk drift lf als.no Ørsta vidaregåande skule har lange tradisjonar med yrkesfagleg opplæring. Vi har 7 studieprogram, og omlag 300 elevar. Ørsta er senter og bygdeby i Ørsta kommune på øre unnmøre. ommunen har meir enn innbyggjarar, og er kjend m.a. som heimkommunen til nynorskens far; var asen. Ørsta er elles kjend for eit aktivt musikkmiljø, og for vill og vakker natur. Bygg- og anleggsteknikk V1 Bygg- og anleggsteknikk V2 Byggteknikk esign og handverk V1 esign og handverk V2 Blomsterdekoratør lektrofag V1 lektrofag V 2 lenergi V2 utomatisering V3 utomatisering Helse- og sosialfag V1 Helse- og sosialfag V2 Barne- og ungdomsarb.fag V2 Helsearbeidarfag estaurant- og matfag V 1 estaurant- og matfag V2 okk-og servitørfag øknadsfrist: 12. juni 2009 kulen vil ha desse studietilboda : eknikk og industriell produksjon V 1 eknikk og industriell prod. V 2 rbeidsmaskiner V2 jøretøy V 2 ndustriteknologi tudiespesialisering med formgjeving V 2 V 3 Holmegt. 4, Ørsta lf

12 12 nsdag 17. februar 2010 egionavisa tudent selin ursad gset (23). "down under" selin urstad gset (23) frå Volda går 2. året på Bachelor i P, kommunikasjon og media ved Høgskulen i Volda (HV). Hausten 2009 tok ho eit semester utanlands på ustral-asiatisk kultustudium. -studiet er populær og opplevingsrik læring og mange let seg freiste av studietilbodet. - løpet av den 3 år lange utdanninga har vi eitt semester med frie studiepoeng. et betyr at vi kunne velje kva fag vi ville, og då valde eg -studiet. idan eg er både fødd og oppvaksen i Volda, var eg litt lei, og eg ville difor reise vekk og oppleve noko nytt, seier selin. 30. august 2009 drog 30 studentar ifrå oreg, klare for inntrykk frå ustralia og Japan. - år eg hadde sjansen til å få eit annleis semester, måtte eg nesten berre hive meg på. et virka så spanande og kjekt og det var det! forsikrar gset. "Blogglogg" bloggen sin, skreiv 23-åringen frå tid til anna om livet i ustralia og Japan. Her er opplevingar og erfaringar skildra og fotografert. "Frå onsdag til laurdag var vi i ydney, trengte eit lite avbrekk frå oppgåveskrivinga vi held på med. ydney er ein veldig fin by, finare enn Brisbane faktisk! agane gjekk med til litt shopping (of course, sjølv om lommeboka er litt tynn), sightseeing, bussing, gåing osv. orsdag tok vi turen til "ummer Bay" eller Palm Beach, som det eigentleg heiter. ei som ser på "Home & way", veit kva eg snakkar om. g fyll eigentleg ikkje med, men det var jo kjekt å sjå kvar det blei filma inn likevel. jempefin strand og eit fint område me masse fancy arktitekthus. Well folks, that s it for now! Må prøve å skrive ca 500 ord. Hadde eit mål om å nå 3000 ord i dag, då har eg "berre" 5000 igjen.." kule og opplevingar om kvarandre På biblioteket sat studentane nærast kvar dag. ei hadde kontakt med Høgskulen i Volda gjennom e-læringsverktyet "Fronter", samt dialog med lærarar via e-post om det skulle vere noko. løpet av opphaldet skulle studentane levere to arbeidskrav, Minor ssignment og Major ssignment, som var førehandsgitte innleveringsoppgåver. - g valde å skrive om multikulturalisme i ustralia på den første oppgåva og "he oyal Flying octor ervice of ustralia" var temaet eg valde for den avsluttande oppgåva, fortel selin. es meir side 15 selin urstad gset (23) har hatt det utrulig gøy på reisefot og kunne absolutt tenkje seg å reise igjen. selin har også vore på knølkvalsafari (whale watching) og såg 2-3 store kvalar.

13 egionavisa nsdag 17. februar

14 14 nsdag 17. februar 2010 egionavisa Velkomen som elev! Herøy vidaregåande skule år du tek til på Herøy vidaregåande skule kjem du til ein triveleg skule der alle legg vekt på å utvikle skulen på beste måte både for den enkelte og lokalsamfunnet. kulen vil stadig utvikle det gode samarbeidet med næringslivet i området, og såleis sikre ulike bedrifter rekruttering av vel kvalifi sert arbeidskraft. kulen er sentralt plassert i nærleiken av Herøy kyrkje i Herøy kommune. same området ligg det barnehagar, grunnskule, kulturhus med symjehall og idrettshall og eit godt utbygd idrettsanlegg med løpebane, grasbane, kunstgrasbane, ballbinge m.m. Besøk oss på vdeling Vanylven kulen er ei avdeling ved Herøy vidaregåande skule og ligg plassert midt i sentrum av yvde Vi har tre utdanningsprogram; studiespesialiserande og to yrkesfaglege, helse- og sosialfag og teknikk og industriell produksjon. tillegg driv vi opplæring for vaksne ved ressurssenteret på skulen. år du kjem som elev til Herøy vgs., avd. Vanylven, vil du vere ein del av eit skulemiljø - der kvar enkelt elev er svært viktig og vert godt oppfølgd. - der ein legg vekt på at alle skal trivast for å lære - der ein kan gjere litt uvanlege ting (fordi vi er så få) Besøk oss på ontaktinformasjon: Herøy vidaregåande skule 6090 FVÅ lf: Fax: post: ontaktinformasjon: Herøy vidaregåande skule, avd. Vanylven 6140 YV lf: Fax: post:

15 egionavisa nsdag 17. februar Voldajenta selin urstad gset med perahuset i ydney i bakgrunnen. down under... frå side ips til andre reisande 1. et er så mykje å gjere, sjå og kjøpe, så spar masse pengar, oppmodar selin. 2. kkje pakk med deg for mykje, då har ein plass til meir heimover. 3. a vaksiner 4. kaff deg visum for ustralia 5. in får ikkje med meir enn 20 kg i bagasje selin synast det var heilt greitt å halde kontakt med Høgskulen i Volda frå andre sida av kloden. essutan er ho glad i det engelske språket og vil alltid bli betre og lære meir. lik var det ikkje noko problem for henne å studere på eit anna språk. - På reise lærer ein mykje om seg sjølv og andre, og også om nye kulturar, det å reise og ikkje minst kor godt vi har det i oreg. g veit meir om både ustralia og Japan enn kva eg gjorde før, og har fått nytte av kunnskapen ved fleire høve i diskusjonar og samtalar, avslørar Voldastudina med eit smil. ita tid til å melde heim "er det er lenge sida eg har oppdatert bloggen no. Har våre så opptatt med oppgåve og reising.. å her kjem ei etterlengta oppdatering! ( )" selin valde å nytte sin eigen blogg som reisedagbok om erfaringane studiet gav henne, både sosialt og faglig. Bloggen var også for dei heime som ville fylgje med henne på tur. På fritida reiste studentane rundt om i ustralia, mellom anna til ydney, Byron Bay og old Coast. å budde dei på hotell, hostel og ulike backpacker-bustadar. Medan dei var på skulebenken i Brisbane (ustralia) budde dei alle på angaroo Point Holiday partments, noko som var både praktisk og sosialt. - lles blei det mykje shopping, sosialisering (som å spele spel, sjå på film, lage mat o.l.), samt soling og avslapping, informerer gset. litsamt å reise På reisa kunne 23-åringen meddele at det blei mange fly- og togturar. eiseruta var lagt opp om lag slik: slo Frankfurt ingapore Brisbane utflukter i Bourke (ustralia) okyo Hiroshima yoto Cairns og reat Barrier eef (ustralia) Bali ingapore Ho Chi Minh City (Vietnam) iem eap (ambodsja) Ho Chi Minh City Phu Quoc (Vietnam) - Ho Chi Minh City ingapore øbenhavn slo Ålesund flyturar igjen!!! 10 gongar til!! "kal bli ei stond til neste gong ej flyr igjen etter 15. desember gitt.. o e vi på Bali. j, llen, usanne, Maria og ai Jonny. Vi bur i en dritfin villa på Canggu beach. et ekje akkurat på stranda, men det heite no det i alle fall. Her skal vi vere til 30. november. tter det blir det ei natt i ingapore, etter det er det nokre daga i Vietnam og ambodsja, før vi avsluttar med nokre dagar på Phu Quoc (ei øy i Vietnam). 15.desember landa vi på norsk jord igjen. et blir rart, kaldt men sikkert godt! følgje gset. llers e dagane her på Bali late.. and i like it. anske sliten for tida pga all reisinga, skrivinga og stresse. Hekje blitt så mykje soling enda, he våre en del overskya sida vi kom hit, men i mårga va det meldt bra vær så då e det solings! bloggar selin. - i flust av utflukter pplevingane var mange, og det er difor vanskeleg å plukke ut kva som var best. valsafari i ustralia, besøk med japanske familiar og eit sterkt møte med ei av dei som overlevde Hiroshima-bomba i Japan er noko av det selin seint vil gløyme. Voldajenta opplevde Japan som svært artig, annleis og spanande. Ho beskriv også korleis det var å sjå ein kenguru i ustralia for første gong: - g sat å stira ut igjennom vindauget i fleire timar for å få auge på kenguruar, på vei til Bourke. g såg dessverre fleire døde enn levande, då dei ofte hoppar ut i vegen framfor bilane i mørkret. et var trist. Heldigvis såg eg også levande, men dei er jammen raske til å hoppe vekk! seier ho. tillegg nemner selin at det var fantastisk å vere på grilling (BBQ) på idman Camp i ustralia, der dei fekk noko som smakte sveler og fekk innblikk i ustralsk kultur i form av framføring av song og dikt. øknadsfrist 1. mars Hovudsakleg er alle HV-studentar velkomne til å søkje, men ein må ha 60 studiepoeng i botnen før ein kan reise. alet på studentar som får reise varierer mellom in kan kontakte ylvi ulla Hovdenakk eller teven arren ougherty som ansvarlige for -studiet i lles finn ein meir informasjon om studiar i utlandet, studiemoglegheiter og internasjonalisering på Høgskulen i Volda sin nettstad: uren varte i tre og ein halv månad, før selin med fleire frå HV returnerte til eit vinterkaldt gjensyn med oreg den 15. desember. - g er blitt bitt av reisebasillen og har lyst til å reise igjen no. et er så mykje eg vil sjå og oppleve, forklarar selin. : H ÆØ F: PV

16 16 nsdag 17. februar 2010 egionavisa Hanne Marie Molde (t.v.) På karneval i øln sammen med argentinske og taiwanske venner fra oethe nstitut i Berlin. opper i blodet tter halvannet år i fire forskjellige byer med undervisning på 3 forskjellige språk, er journaliststudent Hanne Marie Molde endelig tilbake i Volda. n kan vel kanskje si at jeg har utnytta systemet til det fulle, sier Hanne Marie og ler. Freiburg-tur til Venedig: ondoltur i Venezia sammen med venner frå Freiburg. løpet av tre semester har Hanne Marie rukket å bo både i ussland, yskland og anmark. Jeg bodde først i t. Petersburg og der studerte jeg russisk språk og kultur. et var en egen avdeling av universitetet som tilbydde språkundervisning for internasjonale studenter. å nå har jeg venner fra hele verden, for eksempel ndia, verige, ashakstan og yskland. elv om studiemiljøet var internasjonalt var det viktig for Hanne Marie å praktisere russisk mest mulig. Jeg valgte nesten venner ut i fra om de snakket russisk, for å bruke språket er den eneste måten å lære det på. Jeg var heldig fordi jeg har en venninne fra tidligere studier som er fra t. Petersburg, så jeg fikk bo hos henne. kollektivet var det ingen som kunne engelsk så der lærte jeg mye. ekte sovjetstil delte Hanne Marie leilighet med venninnen sin og 3 andre som henholdsvis var 40, 50 og 85 år gamle. ussisk kultur er veldig annerledes. en 85 år gamle damen kjeftet på meg for den minste ting. ånn er kulturen der, de fleste en ser på gata ser sure og triste ut. e sier selv at de er et lidende folk, men hvis man først blir kjent med dem så er folk veldig hyggelige, forklarer Hanne Marie. yskland tter en kort pitstop hjemme på Voss dro Hanne Marie videre til språkkurs i tysk i Berlin. tter to måneder var hun klar til å starte studier i politikk, historie, tysk og fransk på universitetet i Freiberg. Jeg har studert tysk på skolen i 6 år, og jeg synes det er for dumt og ikke kunne snakke det. å jeg bestemte meg for lenge siden at jeg skulle lære tysk før eller siden. et skal ikke lang tid i landet for å lære seg et språk, sier Hanne Marie. Hun har alltid vært språkinteressert, og det har også vært en motivasjon for henne at språk er verdsatt i journalistyrket. ammen med de andre rasmus-studentene dro Hanne Marie til både Frankrike, veits, lovakia og Østerrike. et var et veldig bra opplegg på skolen i yskland. et ble arrangert turer nesten hver helg, og i tillegg var det gratis studenttrening. drettstudentene fikk prøve seg som trenere og det fungerte veldig bra. ilbake til kandinavia enne høsten har Hanne Marie vært i anmark og studert nternasjonal Journalistikk i Århus. er har hun lært om å være korespondent i utlandet og om -systemet. et største høydepunktet var nok da hun fikk dra på klimatoppmøtet i øbenhavn før jul. - et var en overveldende opplevelse. Jeg var en av 3500 journalister fra hele verden. et var veldig gøy å møte journalister fra ina og ussland og snakke med dem. løpet av seks dager skrev Hanne Marie 12 artikler om begivenhetene, dro på pressekonferanser og gjemte seg for ikke-statlige organisasjoner. rganisasjonene kastet seg omtrent over journalistene, hver dag når jeg gikk hjem hadde jeg en bærepose med bøker og informasjon som de prøvde å få oss til å skrive om. På Vestlandet et er nok ikke lenge til Hanne Marie skal tilbake til ussland for å spise pannekaker og dra på ballett, men akkurat nå er hun tilbake i Volda og er fornøyd med å være i orge igjen. et er fint å være på et sted litt lenger enn et halvt år, men jeg har lært ekstremt mye det siste halvannet året. Hun er ikke i tvil om at utveksling er en mulighet som alle burde gripe. pråk er noe en alltid har bruk for. år man opplever nye kulturer lærer man utrolig mye og det gjør deg mer nysgjerrig og klar for noe nytt, sier Hanne Marie. es mer om internasjonalisering og utveksling: : V. F: PV ver og under: jennom anmarks journalisthøjskole fikk jeg vere med å dekke Fs klimatoppmøte i øbenhavn. verveldende!

17 egionavisa nsdag 17. februar B? a kontakt med din lokale eiendomsmegler for en M ing boligtelefonen på unnmøre ,- Meir informasjon og tinging av nytt kort ærlingar ommunane Hareid, lstein, Herøy, ande og Vanylven har eit felles opplæringskontor som m.a. organiserer inntaket av lærlingar. ommunane skal ta inn nye lærlingar frå hausten i fylgjande fag: Barne- og ungdomsarbeidarfag Helsefag nstitusjonskokk ontorfag - ervicefaget økjarar må legge ved vitnemål frå relevant Vg1 og Vg 2, og gjere klart i kva kommune han/ho vil ha lærekontrakt. ktuelle kandidatar blir kalla inn til intervju. arakterutskrift frå siste termin kan leggast ved søknaden. øn i samsvar med avtaleverket. øknad sendes innan 1. mars 2010 til pplæringskontoret, essurssenteret Hareid kommune 6060 Hareid ærare opplysningar kan ein få ved å vende seg til leiaren for pplæringskontoret, nne-mari Pilskog elefon: el post

18 18 nsdag 17. februar 2010 egionavisa kule og klubb spelar på same lag Medan nokre ønska seg ein meir aktiv kvardag på skulen, vil andre opp og fram til ippeligaen eller Premier eague. egionavisa snakka med nokre elevar som går på idrettsfag ved lstein Vidaregåande skule. 120 elevar tek idrettsfag ved lstein vidaregåande skule dette skuleåret og 70 av dei har valt fotball som fordjuping. enne fordjupinga er eit samarbeid med Hødd. undt 20 av dei er tatt ut til å vere med i det såkalla Høddprosjektet. Høgt prestasjonsnivå og høge ambisjonar er stikkord for desse elevane. et er eit generelt høgt nivå blant elevane her, eg trur dei fleste ønskjer å nå så langt og så høgt som mogleg som fotballspelarar, seier ivert ilsen (18) frå Volda. Han legg ikkje legg skjul på sine eigne ambisjonar. g skal vere med å få Hødd oppatt i ippeligaen, det er eit mål, seier ivert. levar frå heile unnmøre in annan volding set spesielt pris på den aktive kvardagen idrettsfaget kan tilby samtidig som han kan ta generell studiekompetanse. g var ganske lei av den vanlege kvardagen på skulen. g får makk av å berre sitte stille, dessutan er eg svært fotballinteressert, derfor valde eg idrettsfag. o pendlar eg frå Volda kvar dag, seier Hans Husøy (17). et er eit godt miljø her og det er folk frå heile unnmøre, eg kan ikkje anna enn å anbefale idrettsfaget, seier Henrik eite Hansen (16) som sjølv er frå pjelkavik. g valde skulen i lstein grunna det tette samarbeidet skulen har med Hødd, ein har liksom ein fot innanfor klubben berre ved å gå på denne skulen. g vil jo nå så langt som mogleg som fotballspelar. g takkar ikkje nei til verken tippeligaspel eller Premier eague, forklarer Henrik. Held trykket oppe For Christian Mork (17) var det heilt naturleg å velje idrettsfag med fordjuping i fotball. g er frå Hareid og med det tette samarbeidet det er mellom skulen og Hødd så følest det nesten som eit svik mot gamleklubben Hareid, skrattar Christian som har vore både på 15 landslaget og vore på trening med Manchester nited. g vil halde trykket oppe med fotballen, så idrettsfag var eit naturleg val. g vil jo kome meg vidare som fotballspelar, seier hareidsdølen. odt naboskap lstein vidaregåande skule starta med idrettsfag i 1994, og i 1999 starta skulen eit fruktbart samarbeid med Hødd som er næraste nabo med skulen. et er mange med store ambisjonar som tek idrettsfaget og med det tette samarbeidet vi har med Hødd skulle tilbodet vårt vere ganske så attraktivt, fortel lærar og avdelingsleiar ved idrettsfaget, Bård ingstad og rektor Jan Berset som rosar skulen sitt samarbeid med Hødd. Målet er å leggje til rette for at elevane skal kome på eit så høgt nivå som mogleg utan å drive rovdrift på dei. ette er vi blitt flinke til. amarbeidet med Hødd har ført til ekstra høg kompetanse og kvalitet over leiinga. amtidig ligg skulen i umiddelbar nærleik til alle treningsfasilitetar, fortel ingstad.

19 egionavisa nsdag 17. februar : agleg leiar i HŒdd, ndrè evstad, er med som instruktœr til skulens elevar. amarbeidet mellom HŒdd og lstein skule er tett. M M F: Bilete av glade elevar etter ein vanleg skuletime med fotball på programmet. MBØ: levane og fotballspelarane (f.v) Henrik eite Hansen (16) frå Ålesund, Christian Mork (17) Hareid, Hans HusŒy (17) Volda og ivert ilsen (18) Volda, tek drettsfag ved lstein vidaregåande skule. lle er med i skulen sitt HŒddprosjekt. V B: Õrar og avdelingsleiar ved drettsfag, Bård ingstad og rektor ved lstein Vidaregåande skule, Jan Berset, fortel om skulen sitt tilbod om idrettsfag, treningsfasilitetane ligg rett utafor dœra. Vinn - vinn følge dagleg leiar i Hødd, ndrè evstad, er samarbeidet mellom klubb og skule ein vinn-vinn situasjon. et er ingen tvil om at samarbeidet vi har med skulen er svært gunstig med tanke på å rekruttere talentfulle spelarar til klubben. et tette samarbeidet med skulen skulle også gjere skulen meir attraktiv for elevane, fortel evstad som sjølv er med som instruktør for elevane. undt halvparten av elevane i Høddprosjektet blir Høddspelarar, nokre av elevane er allereie i Hødd sin -stall. t Hødd har flaska opp mange gode spelarar opp igjennom åra er det ingen som helst tvil om, seier evstad og peikar på døme som rild undgot, rika karbø, ag oar Ørsal og Magnus Myklebust som alle tok idrettsfaget på lstein vidaregåande skule amansveisa drettsfaget er delt inn i programområda toppidrett og breiddeidrett med aktivitetane fotball, handball, sykling og friidrett. levane kan også vente seg fjellturar, utfluktar og treningsleirar. il dømes var tredjeklassingane nyleg på treningsleir på anzarote. drettsfaget kan tilby eit variert opplegg for treningsglad ungdom, uavhengig av ambisjonsnivå. ei får oppleve mykje ilag og blir godt samansveisa. et verkar som om ungdommane trivst svært godt på idrettslinja. jølv dei tøffaste gutane fell ei tåre eller to når dei er ferdige med tre år her, fortel lærar Bård ingstad. F: pnar for fitness og helse om den einaste skulen i regionen kan ein komande haust velje fitness og helse som ein del av drettsfaget ved lstein vidaregåande skule. Med fitness og helse har vi no komplettert idrettsfaget på skulen. et nye tilbodet vil innehalde mellom anna styrketrening, step, aerobic og spinning, seier avdelingsleiar ved idrettsfaget Bård ingstad. drettsfaget har no tilbod om fotball, handball, sykling, friidrett og fitness og helse.

20 20 nsdag 17. februar 2010 egionavisa ekstra athrine tok eitt år athrine liassen frå Volda var ikkje klar til å forlate skulen, som hadde blitt hennar nye heim. Ho likte seg så godt at ho blei igjen eitt ekstra år som miljøstipendiat. g det har ho ikkje angra på. yst på eit eksamensfritt år? Å bu samans med dine medelevar, og gjere det du aldri har tid til andre stadar? athrine liassen (21) frå Volda gir deg ein liten smakebit på kva eit folkehøgskuleår kan gje deg. athrine gjekk ut som elev på ønningen Folkehøgskule i fjor, og dette skuleåret arbeider ho som miljøstipendiat på same skule, for å gjere året til dei nye studendtane minst like bra som hennar. Ho hadde høyrt folk snakke fint om ønningen Folkehøgskule, og det var eit pluss at den låg så sentralt i slo. jennom heimesida til ønningen, virka det som den mest interessante folkehøgskulen, som i tilegg hadde vokal-linja. Men kvifor akkurat ønningen, athrine? ettsida til skulen har faktisk veldig avgjerande, og ønningen si var veldig godt utført, fortel athrine. Beste med skulen? et var skummelt første skuledag, kjente jo ingen, sat åleine, ringte mamma og full pakke. ei spurte om dei skulle snu, men heldigvis gjekk det veldig fort å bli kjend med folk. lles var førsteinntrykket mitt av skulen veldig bra. Veldig mange hyggelege folk, og lærarane var veldig imøtekomande. et er noko ved synspunkta til alle lærarane. ei er utruleg flinke til å få alle saman i lag, sjølv om folk er kristne, eller ikkjekristine, så får dei det til å funke uansett. in føler seg ikkje utanfor, og alle er verdt like mykje. ærarane har også høg kompetanse innanfor det dei driv med. ei er tatt i frå toppen av toppen. Vi vert også behandla rettferdig, og som vaksne. kulen ligg på jelsås, som er ein trikketur på 25 minutt unna sentrum. t skulen ligg så sentralt, gjer at ein kan bruke byen til mykje. kulen er også veldig ressurssterk og har masse kontakter, som gjer det enklare å huke inn folk som kan halde seminar og vere gjesteartistar. Beste minne ved ønningen? et må vere adventstida i fjor. en var heilt spesiell. lle saman samla seg på hovudbygget, og hadde mykj gøy. Julestemninga var veldig bra i forhold til kva den har vore dei to siste åra heime. et var noko heilt spesielt. Vil også nemne musikalturneen som var ein fantastisk tur. ida etter ønningen? este år tenker eg å studere musikk på høgskulen i Volda. g har mykje kontakt med dei som gjekk her i fjor. okre av mine beste venner, har eg no frå ønningen. et er venner for livet. va er ein miljøstipendiat? g kvifor ønningen eit år til? om miljøstipendiat blir du litt som lærar, og litt som elev. Vi får arbeidsoppgåver innanfor den linja vi er på, og kan også få daghavande vakter på skulen på kveldstid. Vi steller også i stand mykje sosialt. Vi får litt lønn frå skulen og i tillegg kan vi ta opp stipend og lån frå ånekassa. å bur vi også gratis i ei leilegheit rett ved sida av skulen. Først og fremst hadde eg lyst å gjere året til nykomarane minst like bra som mitt. å var eg ikkje heilt klar for å forlate ønningen. et har blitt som min heim nummer to! For meir info om ønningen folkehøgskule: : J F: B lstein roup har utvikla seg til å bli ein trendsettar innan skipsdesign, skipsbygging og løysingar innan elektro og kontrollsystem. dag gjer våre medarbeidarar visjonar verkelege saman med kundar over heile verda. tyrken vår er at vi har design, engineering og produksjon i same konsern. lstein roup har om lag 800 tilsette i ni land, og har hovudkontor i lsteinvik. r du oppteken av å gjennomføre kan du vere med på å gjere visjonar verkelege. P ØJ: ærlingar lstein roup har lang tradisjon for inntak av lærlingar og bruker store ressurser på opplæring og oppfølging av denne gruppa. Vi søkjer deg som er lærevillig og fagleg interessert. lstein Verft : egg ved vitnemål/karakterutskrift ved søknaden. Bedrifta tilbyr: Jostein ørnes, lstein Verft øknadsfrist 1. april 2010 For meir informasjon om stillinga eller for å søkje:

Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet

Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet Dei 12 utdanningsprogramma er: Ka vil DU velje? 3 studieførebuande: Musikk, dans og drama Idrettsfag Studiespesialisering Val av utdanning er

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Rådgjevarkonferansen 2009

Rådgjevarkonferansen 2009 Rådgjevarkonferansen 2009 Dei neste 15 min. Tørre facts om HSF Utfordringar for HSF HSF - ein attraktiv høgskule? Utdanningar ved HSF og spennande planar Ta med elevane på besøk til HSF! Tørre facts Høgskulen

Detaljer

Internasjonal vidaregåande skule

Internasjonal vidaregåande skule Internasjonal vidaregåande skule Tilbod om eit skuleår i utlandet Elevar som tek Vg1 på Studiespesialiserande utdanningsprogram i år, kan ta Vg2 i Skottland neste år. Møre og Romsdal fylkeskommune 1. Innleiing

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Ølen vidaregåande skule

Ølen vidaregåande skule Ølen vidaregåande skule Ølen vgs ligg i Vindafjord kommune i sentrum av Ølen, med flott utsikt og med Ølensfjorden som næraste nabo! Ølen vgs har eit trygt og godt skulemiljø med høg fagleg kvalitet og

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Strukturen i vidaregåande opplæring Studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse Kunnskapsløftet Mål: at alle elevar

Detaljer

Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011

Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011 Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011 Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011 1 2 Metode Undersøkinga er utført av Analyse, utgreiing og dokumentasjon

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012. Regionalt kompetansesenter

Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012. Regionalt kompetansesenter Skuletilbod Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012 Ein skule ska ver Eit fyrtårn i brottsjø når skoddå står tett tt Ei stjerne ein blink i det fjerne eit vink Som blir sett Det e det me ska få te

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Vidaregåande opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medium og kommunikasjon Naturbruk Restaurant-

Detaljer

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår?

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Innlevert av 7B ved Bergsøy skule (Herøy, Møre og Romsdal) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i klasse 7B har mange ulike ting vi lurer på, og synes det høyrdes spanande

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

KRISTNE VIDAREGÅANDE SKULE. Ein av Noregs største internatskular

KRISTNE VIDAREGÅANDE SKULE. Ein av Noregs største internatskular KRISTNE VIDAREGÅANDE SKULE Ein av Noregs største internatskular OM Framnes Framnes er ein kristen internatskule som ynskjer å vera ein skule for livet og ein god start på yrkeskarrieren din. Fagleg god

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Vgs-tilbodet i Nordfjord

Vgs-tilbodet i Nordfjord Vgs-tilbodet i Nordfjord Om vidaregåande opplæring Vidaregåande opplæring fører fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse. -Studiekompetanse gjev høve til å søkje dei fleste fag

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass Ein tydeleg medspelar frå elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass SØKNADEN Må vere ryddig Søknad/CV skal ikkje ha skrivefeil Spør norsklærar om hjelp Hugs å skrive under

Detaljer

ETABLERING AV TOPPIDRETTSLINJE PÅ YRKESFAGLEGE UTDANNINGSPROGRAM

ETABLERING AV TOPPIDRETTSLINJE PÅ YRKESFAGLEGE UTDANNINGSPROGRAM HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200804110-4 Arkivnr. 522 Saksh. Mjelstad, Torbjørn Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 27.01.2009 18.02.2009-19.02.2009 ETABLERING

Detaljer

Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring.

Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring. Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring. www.sfj.no Sysselsetting av ungdom mellom 16 og 25 år Verken fullført og bestått eller deltar i videregående opplæring, ikke sysselsatt

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Vgs-tilbodet i Nordfjord

Vgs-tilbodet i Nordfjord Vgs-tilbodet i Nordfjord Om vidaregåande opplæring Vidaregåande opplæring fører fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse. -Studiekompetanse gjev høve til å søkje dei fleste fag

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

IKT-kompetanse for øvingsskular

IKT-kompetanse for øvingsskular Notat / Svein Arnesen IKT-kompetanse for øvingsskular Spørjeundersøking ved Vartdal skule VOLDA Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Svein Arnesen Høgskulen i Volda -7 Svein Arnesen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2008 2009 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012 Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 63838/2010/A49 Jane Anita Aspen,71 25 87 75 21.12.2010 - Informasjon

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Rolf Lystad 18.09.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september Navn: Klasse: Skole: Opplæringskontorene i Vest-Agder VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE POLITI TØMRER SYKEPLEIER URMAKER FOTTERAPEUT BILLAKKERER HEI! I løpet av de nærmeste

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

Utdanningsprogramma. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Medium og kommunikasjon Kunst, design og arkitektur

Utdanningsprogramma. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Medium og kommunikasjon Kunst, design og arkitektur Utdanningsprogramma Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Medium og kommunikasjon Kunst, design og arkitektur Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015 Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes AUD-notat nr. 1-2015 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå Næringsseksjonen i Hordaland fylkeskommune Bakgrunnen

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Samandrag og stikkord om filmen Det er seinsommar i Bergen. Thomas må flytte til gråsonen, ein omplasseringsheim for unge, som av ulike grunnar ikkje har nokon stad

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206699-9 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

VELKOMMEN TIL TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE

VELKOMMEN TIL TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE VELKOMMEN TIL TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE Fakta om skulen Ny i 2010 Ca 450 elevar 2012-2013 2013 Ca 60 lærarar og 10 assistentar/b.&u.arb Rektor og 3 avdelingsleiarar Miljøterapeut og 2 rådgjevar/sosiallærarrar

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 3 Gjeldende per 15.10.2009 Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier

Detaljer

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG videregående skole GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG IKONER: FORVIRRA? Hvilken utdanningsretning skal du søke etter ungdomsskolen? Usikker? Veldig mange er forvirra og aner ikke hva de skal velge. Det er helt

Detaljer

Søknadsinfo:

Søknadsinfo: Søknadsinfo: www.stryn.vgs.no Vi legg til rette for topp satsing i skiskyting Våre utøvarar har levert svært gode resultat dei siste åra. Våre elevar har vist at det er fullt mogleg å ta utdanninga si

Detaljer

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Kvifor kan ikkje alle krølle tunga Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Innhaldsliste: Framside med problemstilling Hypoteser Plan Spørjeskjema Arbeid med prosjektet Kjønn Trening Alder

Detaljer

ROTARY International. USA Canada Mexico Equador Brasil Tyskland Sveits Frankrike Spania Taiwan Japan Australia New Zealand Sør-Afrika * * *

ROTARY International. USA Canada Mexico Equador Brasil Tyskland Sveits Frankrike Spania Taiwan Japan Australia New Zealand Sør-Afrika * * * ROTARY International har eit utvekslingsprogram der vi tilbyr ungdom å bu i andre land. Opphaldet kan vare inntil eit skuleår. Fleire ungdommar mellom 16 og 18 år frå KLEPP, TIME og HÅ har nytta seg av

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Bø vidaregåande skule -Vi tek deg til toppen!!

Bø vidaregåande skule -Vi tek deg til toppen!! Bø vidaregåande skule -Vi tek deg til toppen!! Velkommen til Bø vgs! Godt fagleg og sosialt miljø Gode resultat Bø vgs har ca. 360 elevar og følgjande utdanningstilbod -Idrettsfag -Studiespesialisering

Detaljer

Vidaregåande opplæring Ditt val!

Vidaregåande opplæring Ditt val! Vidaregåande opplæring 2006 2007 Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innleiing Samtaleguiden er meint som ei støtte for opne samtalar mellom lærar, elev og foreldre. Merksemda blir retta mot lesevanar, lesaridentitet

Detaljer

Høyring forslag om overgang frå Vg1 studiespesialiserande til yrkesfaglege programområde på Vg 2

Høyring forslag om overgang frå Vg1 studiespesialiserande til yrkesfaglege programområde på Vg 2 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2017/3318-1 Saksbehandlar: Gerd Kjersti Ytre-Arne Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 02.05.2017 Utval for opplæring og helse 09.05.2017 Fylkesutvalet

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Sjumilsstegkonferansen Loen 12. mars 2014 Ved Solrun Samnøy, prosjektleiar Psykisk helse på timeplanen Fire skular i Sogn, i tre kommunar Aurland Vik Årdal (to skular)

Detaljer

Bø vidaregåande skule -Vi tek deg til toppen!!

Bø vidaregåande skule -Vi tek deg til toppen!! Bø vidaregåande skule -Vi tek deg til toppen!! Velkommen til Bø vgs! Godt fagleg og sosialt miljø Gode resultat Bø vgs har ca. 380 elevar og følgjande utdanningstilbod -Idrettsfag -Studiespesialisering

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2009

Rådgjevarkonferanse 2009 Rådgjevarkonferanse 2009 Vidaregåande opplæring Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 etter Vg2 Design og duodji Gravørfaget

Detaljer

Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Sogn og Fjordane fylkeskommune

Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Sogn og Fjordane fylkeskommune Vedlegg 1 Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Sogn og Fjordane fylkeskommune Heimel: Fastsett av fylkestinget 14.10.2014, med heimel i forskrift til opplæringslova

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

Søking til skuleåret 2012-2013

Søking til skuleåret 2012-2013 Søking til skuleåret 2012-2013 Opplæringsavdelinga, inntak og formidling Rådgjevarkonferansen 2011 Korleis søkjer du? Du søkjer og svarar på vigo.no, logg inn med MinID Søknadsfrist: 1. mars for ordinært

Detaljer

Med tre spesialitetar i kofferten

Med tre spesialitetar i kofferten Med tre spesialitetar i kofferten Av Eli Gunnvor Grønsdal Doktor Dorota Malgorzata Wojcik nøgde seg ikkje med å vere spesialist i eitt fag. Ho tok like godt tre. No brukar ho kunnskapen sin, ikkje berre

Detaljer

SØKJARINFORMASJON LÆREPLASS

SØKJARINFORMASJON LÆREPLASS 2006 SØKJARINFORMASJON LÆREPLASS FAGOPPLÆRINGSKONTORET Ekspedisjonstider: 15. mai 14. september kl. 08.00 15.00 15. september 14. mai kl. 08.00 15.45 55 23 99 00 Faks: 55 23 99 09 Internett: http://fagbrev.invest.no

Detaljer

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære?

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Innlevert av 6. og 7. ved Marvik Skule (Suldal, Rogaland) Årets nysgjerrigper 2015 Det er første gong både lærar og elevar i 6. og 7. ved Marvik skule

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201103360-4 Arkivnr. 522 Saksh. Alver, Inge Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 13.11.2012-14.11.2012 Opplæring i kinesisk språk (mandarin)

Detaljer

Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd?

Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd? Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd? Gunhild Kvålseth 15.06.17 Innhald Innleiing... 3 Formålet med undersøkinga... 3 Status i dag... 3 Framgangsmåte...

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

OK, seier Hilde og låser.

OK, seier Hilde og låser. 4 Tor Arne, Mie og Markus skal i symjehallen medan Hilde og eg er på kunstutstillinga. Hilde stressar med å sjå etter at dei har fått alt med seg. Eg står og ventar. Eg merkar eg er utolmodig, eg kan ikkje

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 9. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 9. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Lokalt arbeids- og næringsliv Næringsliv, bransje, offentleg og privat sektor. Kva betyr omgrepa? Lokale arbeidsplassar Kvifor treng lokalsamfunnet eit variert

Detaljer

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A Skriftlig eksamen i Matematikk 1, 4MX15-10E1 A 15 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 19. desember 2011. BOKMÅL Sensur faller innen onsdag 11. januar 2012. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

8. trinn 2017/2018 Bryne ungdomsskule

8. trinn 2017/2018 Bryne ungdomsskule 8. trinn 2017/2018 Bryne ungdomsskule Foreldremøte 22. febr. og besøk på barneskulane 23. og 24. febr. Andre framandspråk Valfag Besøk på ungdomsskulen og foreldremøte i juni Overgang barne-ungdomsskule

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015 Kultur og fritid ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015 Velkomne til Valle Ungdomsklubb! Vedlagt finn du årsmelding for Valle ungdomsklubb 2014-2015. Det har vore eit spennande år med mykje aktivitet.

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Det nytter. Skuleinterne tiltak

Det nytter. Skuleinterne tiltak Det nytter Skuleinterne tiltak 2 Tiltak for auka gjennomføring I skuleåret 2012-13 var det til saman 28 skular som fekk tilskot til skuleinterne tiltak. 1161 elevar deltok i tilbodet. På dei fleste skulane

Detaljer

ULSTEIN KOMMUNE Politisk sekretariat

ULSTEIN KOMMUNE Politisk sekretariat ULSTEIN KOMMUNE Politisk sekretariat Møre og Romsdal fylkeskommune Att. Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Fylkeshuset 6404 MOLDE Saksnr Løpenr Dato 2014/409 9233/2014 26.09.2014 MELDING OM VEDTAK UTVIKLINGSPLANAR

Detaljer

Bø vidaregåande skule -Vi tek deg til toppen!!

Bø vidaregåande skule -Vi tek deg til toppen!! Bø vidaregåande skule -Vi tek deg til toppen!! Velkommen til Bø vgs! Godt fagleg og sosialt miljø Gode resultat Bø vgs. har ca. 380 elevar og følgjande utdanningstilbod - Idrettsfag - Idrettsfag med langrenn/skiskyting

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Jæren Distriktspsykiatriske Senter Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv

Jæren Distriktspsykiatriske Senter Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv Opne førelesingar M44 20. Januar 2011 Christiane Weiss-Tornes Presentert av Tine Inger Solum Disposisjon: 1. Korleis blir eg utmatta? 2. Varselsymptom

Detaljer

EIT TILBOD TIL STUDENTAR VED HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE. www.sisof.no

EIT TILBOD TIL STUDENTAR VED HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE. www.sisof.no EIT TILBOD TIL STUDENTAR VED HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE www.sisof.no Førde Sogndal NY SOM STUDENT I SOGN OG FJORDANE Mellom fjordar og fjell på vestlandet ligg Sogndal, Førde og Sandane. Her finn du

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Volda vidaregåande skule. Føresette for elevar i 10. klasse

Volda vidaregåande skule. Føresette for elevar i 10. klasse Volda vidaregåande skule Føresette for elevar i 10. klasse Kort historikk Skulen vart skipa i 1910 og var i fjor 100 år Skulen vart pussa opp til 100 års markeringa. - Alle elevromma er pussa opp - Moderne

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

Søking til skuleåret 2013-2014

Søking til skuleåret 2013-2014 Søking til skuleåret 2013-2014 Opplæringsavdelinga, inntak og formidling Rådgjevarkonferansen 2012 Helse og sosialfag er endra til helse og oppvekstfag Korleis søkjer du? Du søkjer og svarar på vigo.no,

Detaljer

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Fagmøte 4 og 5 mars 2015 Litt om meg sjølv; 1. Frå Finsland, om lag 30 km nordvest frå Kristiansand (Songdalen kommune, Vest Agder). 2. Utdanna

Detaljer

FORELDREHEFTE. 6-åringar på skuleveg

FORELDREHEFTE. 6-åringar på skuleveg FORELDREHEFTE 6-åringar på skuleveg G J W Sjå til begge sider - og framover! Før vi kryssar vegen skal vi sjå til begge sider. Det veit både born og foreldre. Trafikkopplæring handlar likevel om meir enn

Detaljer