Trond Gärtner (34) energi, sivilingeniør

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trond Gärtner (34) energi, sivilingeniør"

Transkript

1 Underveis

2

3 Underveis Om du er i begynnelsen av din karriere, er det ekstra viktig å velge en arbeidsplass som passer til din kunnskap og dine ambisjoner. Da legger du til rette for å utvikle deg og lykkes i den retning du ønsker. I Sweco jobber rådgivere med å utvikle kreative løsninger med høyt kunnskapsinnhold. Målet med vårt arbeid er renere luft, rent vann, funksjonelle og trygge boliger og arbeidsplasser, samferdselsanlegg som gjør trafikken sikrere og reisetiden kortere, samt produksjon som er effektiv, lønnsom og miljøvennlig. I denne brosjyren inviterer vi deg inn i vårt firma. Møt unge mennesker som har valgt å jobbe med prosjekter som har betydning for alle mennesker i sitt daglige liv.

4 Trond Gärtner (34) energi, sivilingeniør

5 muligheten til å jobbe med morgendagens energisystem Trond er utdannet sivilingeniør i energi- og strømningsteknikk ved fakultet for maskinteknikk på NTNU. Valget av utdannelse mener han var noe tilfeldig. - Jeg visste lite om hva en sivilingeniør egentlig jobber med, men likte fysikk og kjemi godt og tenkte studiet ville gi meg mange muligheter. To år ut i studiet ble jeg derimot sikker på at energi var noe for meg, og at jeg spesielt var motivert for å jobbe med ny fornybar energi. Utfordringen med å oppnå bærekraftig energiforsyning og -forbruk er både viktig og spennende. I Sweco har han tidligere jobbet med både hydrogen og bioenergi. Nå er han utleid som prosjektleder for å utvikle nye vindkraftprosjekter, en jobb som er variert. Han jobber med spesialister på temaer som vindressursanalyse, planlegging av veier i kupert terreng, nettilknytning av vindparker og natur- og miljøkartlegging. Ut fra innspillene fra rådgivere innen de forskjellige fag, er han med å planlegge vindparkene. Dette innebærer også tett dialog og samarbeid med lokalbefolkning, grunneiere og myndigheter. å få til dette. Deretter må det planlegges hvordan strømmen som skal produseres kan føres inn på det eksisterende strømnettet på en økonomisk måte. I tillegg er det en rekke ikke-tekniske utfordringer. Blir vindparken synlig på lang avstand? Hvordan kan vi ta hensyn til naturen i området? Blir det konflikt med reindrift eller forsvarets radaranlegg? Og mye, mye mer smiler han, og legger til at de ikke-tekniske utfordringene ofte kan være de mest krevende i vindkraftplanlegging. Å ha utviklingsmuligheter i bedriften du jobber i, er viktig for valg av arbeidsplass. Trond synes Sweco er åpen for muligheter og forteller oss om en sam arbeidsavtale med Fredskorpset, en organisasjon i Tanzania og et universitet i Brasil. Gjennom denne avtalen jobbet han et år i Tanzania, blant annet med markedsutvikling for små solenergianlegg. Dette var en spesielt spennende og lærerik opplevelse. Hvis muligheten byr seg, ser han ikke bort fra et nytt opphold i utlandet. Gjennom den samme samarbeidsavtalen har Sweco nå to ansatte på oppdrag i Brasil. - For de som ikke kjenner faget like godt, betyr dette i praksis at vindparkene planlegges i områder hvor det er stabil og sterk vind. Analyse av vindressursene er helt avgjørende. Vindmøller er store konstruk sjoner. De fraktes som regel til nærmeste kai, og derfra må det planlegges hvordan de skal fraktes videre inn i vindparken og hvor en må legge nye veier for Trond trives godt i Sweco. Han får rom til å realisere seg yrkesmessig og jobbe med inspirerende arbeidsoppgaver. Han trekker også frem menneskene som jobber i selskapet. - Her er det en naturlig og god atmosfære det er lett å trives i.

6 Svein Erik Bakken (44) vann og miljø, sivilingeniør

7 Å være med OG skaffe bedre drikkevann til over 1 million nordmenn er og har vært en drøm i seg selv - Jeg føler jeg realiserer en liten drøm hver gang jeg setter meg ned med kunden og vi sammen arbeider oss frem til gode løsninger, sier Svein Erik Bakken. I Sweco jobber Svein Erik med vann- og avløpstekniske spørsmål. Han boltrer seg i alle sider av faget, men har spesialisert seg på prosesstekniske anlegg som vannverk og avløpsrenseanlegg. Han er utdannet ved Norges Tekniske Høgskole i Trondheim, bygningsingeniøravdelingen, institutt for vassbygging. I tillegg er han ingeniør fra Østfold Ingeniørhøgskole og Befalsutdannet ved Ingeniørregimentet i Forsvaret. - Det var faktisk relativt tilfeldig at jeg valgte denne utdannelsen. Jeg var ikke motivert til å reise fra hjembyen Sarpsborg etter videregående skole. Videre utdannelse i Sarpsborg var da Ingeniørhøgskolen. Der trivdes jeg godt, og da jeg var ferdig var jeg veldig motivert for å reise til Trondheim for å videreføre sivilingeniørstudiet. - Det beste med denne jobben er selvstendigheten. Samtidig er det viktig for meg at jeg i denne jobben møter mange interessante mennesker. Svein Erik har nok av utfordringer å ta fatt på i det daglige. - Alle oppdrag har nye utfordringer og derved muligheter til spennende oppgaver. Jeg blir inspirert av å vite at jeg gjennom det arbeidet jeg gjør, bidrar til rent vann og redusert forurensing. - Det å være med på å skaffe bedre drikkevann til over 1 million nordmenn er en drøm i seg selv for meg. Han sikter til Oslos vannbehandlingsanlegg Oset, lokalisert på Kjelsås, som er under stor oppgradering. Dette bygges ut for å kunne håndtere vann fra ytterligere én vannkilde og samtidig sørge for svært strenge krav til vannkvalitet. Det er resultatet av oppdragene som er drivkraften hans. Det er det som er gøy! I tillegg er Svein Erik VA-koordinator. Gjennom dette arbeidet blir han kjent med alle som arbeider med vann og avløp i hele Sweco, de problemstillinger de arbeider med og dermed mulighet for koordinering og bistand på tvers av kontorene.

8 Yngve Trædal (30) vann og miljø, cand.agric (M.Sc)

9 vårt arbeid blir brukt til utforming av praktisk politikk Yngve er utdannet cand.agric (M.Sc) innen Økonomi og ressursforvaltning, fra Universitetet for Miljø og Biovitenskap (UMB), med spesialisering innen miljøøkonomi. I 2004 hadde han et opphold med nye masterstudier ved University of Cape Town i Sør- Afrika. - Grunnen til at jeg valgte økonomistudier ved UMB, var den grønne profilen disse økonomistudiene hadde og relasjonen til miljø og forvalting av naturressurser. For meg var det viktig at jobben var meningsfylt, ikke bare målt i spennende oppgaver og cash på konto, men også i en litt større sammenheng. I Sweco jobber Yngve med miljøøkonomi. Dette går ut på å sette miljøkonsekvenser i et økonomisk perspektiv, slik at disse også blir tatt med i regnskapet, og samfunnet dermed kan gjøre bedre prioriteringer. Mye av arbeidet forgår som del av internasjonale forskningsprosjekter for EU-kommisjonen, men også for nasjonale forvaltningsorgan, interesseorganisasjoner og større private selskap. Noe av det Yngve setter mest pris på er å kunne arbeide faglig relatert til utdannelsen. Samtidig synes han det er svært interessant å koordinere og jobbe på internasjonale prosjekter, der han kan samarbeide med, og bli kjent med, personer fra andre land og kulturer. - Det er lærerikt å se hvordan de samme miljøutfordringene blir håndtert forskjellig i ulike land, og hvordan kulturelle forskjeller relaterer seg til problemstillingene jeg jobber med. Jobben medfører også en del utenlands reisevirksomhet, noe jeg setter stor pris på. Som rådgiver har vi privilegiet av å få jobbe innen mange ulike problemstillinger. I Sweco har vi mange interessante oppdragsgivere. Arbeidet blir derfor aldri rutinepreget. Som en del av et større EU-prosjekt innen samferdsel, koordinerte Yngve arbeid og undersøkelser i Sverige, Ungarn, Spania, England, Tyskland og Norge for å kartlegge støyplager fra vei, jernbane og luftfart i disse landene. - Det var interessant å se hvordan menneskers oppfatninger av støy i hjemmet varierer fra landsbygda i Norge til en hektisk gate i Las Palmas. Da vi presenterte resultatene til medlemslandene på en workshop i Brüssel, var det faktisk mulig å se hvordan vårt arbeid blir brukt til utforming av praktisk politikk. Yngve er målrettet og søkende. To kvaliteter av mange. Drømmeoppdraget hans er en utfordring: Et oppdrag hvor han kan involvere ledergruppen hos oppdragsgiver, der hans jobb kan være nøkkelen til løsninger på problemstillinger for kunden. - Ved å involvere oppdragsgiver i arbeidet og komme med nye løsninger, blir arbeidsprosessen svært spennende. Glad som jeg er i å reise, hadde et oppdrag innen miljøøkonomi i Vietnam eller Lesotho heller ikke vært å forakte, avslutter han med et smil.

10 Elisabeth Wibe (27) bygg og konstruksjoner, sivilingeniør

11 å se det første man har jobbet med bli ferdigstilt er veldig spesielt og inspirerende - Det mest spennende med denne jobben er de mange nye utfordringene jeg møter i prosjektene. Det er inspirerende å være med og finne gode løsninger. Godt miljø gjør det også enkelt å be om råd og veiledning om jeg skulle trenge det. Arbeidsoppgavene avhenger av prosjektets omfang og kan bestå i en eller flere oppgaver som å bestemme bæresystem, finne byggtekniske løsninger, dimensjonere konstruksjoner og lage beskrivelser av arbeid som skal utføres. Elisabeth har et femårig studie ved Institutt for Konstruksjonsteknikk, studieretning Bygg- og miljøteknikk, ved NTNU i Trondheim bak seg. Siden hun kommer fra en by med et flott universitet, var valget av NTNU naturlig. Interesse for arkitektur og matematikk gjorde at hun valgte å bli byggingeniør. I Sweco jobber Elisabeth på avdelingen Bygg- og konstruksjonsteknikk. Den første tiden i Sweco var hun innom en rekke ulike prosjekter og jobbet med alt fra boligbygg og ombygging av trafostasjon til kulvert og bruer. Nå jobber hun hovedsakelig med boligbygg, der hennes hovedfelt er konstruksjonsteknikk. - Selv om jeg fortsatt er en fersking i jobbsammenheng, har jeg vært innom flere spennende prosjekter. Bru over Rena elv var mitt første store oppdrag. Det var et flott prosjekt som jeg lærte mye av. Jeg fulgte med byggingen fra fundamentering til ferdig bru, og var på befaring underveis. Å se det første man har jobbet med bli ferdigstilt, er veldig spesielt og inspirerende. Hun liker seg godt på Lysaker og synes det er en avslappet stemning på huset. - Det er godt miljø på avdelingen og flere sosiale turer i løpet av året. Det gode miljøet på tvers av avdelingene gjør det trivelig å jobbe her.

12 Kyrre Gran (35) areal og transport, sivilingeniør

13 Det er lett å trives i SWECO Kyrre har, til tross sin unge alder, som regel oppdragslederansvar på de prosjektene han jobber med, men han bidrar selvsagt gjerne også i andres prosjekter. - Hjernen min er skapt for tall, så det var helt naturlig for meg å gå på NTH. Da jeg fikk opptaksbrevet fra NTH, fant jeg ut at befalsskolen egentlig var ganske kjedelig. I tillegg gikk både broren og søsteren min på NTH, så jeg var litt kjent med stedet fra før. Jeg var også aktiv orienteringsløper og det har alltid vært et veldig godt orienteringsmiljø i Trondheim. I Sweco jobber Kyrre med trafikale vurderinger, innen divisjonen Areal og transport. - De siste årene har jeg jobbet mye med signalanlegg i alle former, fra detaljprosjektering via kollektivprioritering til skriving av håndbøker. Jeg jobber i tillegg med en del trafikkanalyser i forbindelse med konsekvensutredninger og reguleringsplanforslag, for å finne ut hvor store køene blir når nye arbeidsplasser, kjøpesentre og boliger skal etableres. I de vel ni årene Kyrre har jobbet i Sweco har han vært involvert i mange spennende prosjekter. - Det artigste prosjektet jeg har vært med på er fra noen år tilbake. Vi bisto Flytoget med dimensjonering av antall billettvalidatorer ved ankomst av flytoget på Gardermoen. Validator er en kortleser for å avlese/ gyldiggjøre reisebilletten. Siden normal køteori har sine begrensninger med overbelastede systemer, fikk jeg mulighet til å dykke dypt ned i noen regneark og lage mine egne beregningsmodeller for å vurdere behovet for hvor mange validatorer som var nødvendig og hvor lang kø disse ville skape. Modellen tok hensyn til alt fra hvilken dør man gikk ut av på flytoget, spredning i ganghastighet for ulike personer og deres valg av validatorer. Det var morsomt da det viste seg at mine beregninger samsvarte godt med den situasjonen som Flytoget observerte i ettertid. Det er mange spennende oppdrag der ute, men Kyrre vet med sikkerhet at han er på rett plass. I Sweco opplever han at hans tanker og drømmer blir tatt på alvor og realisert. - Det er lett å trives i Sweco. Her er det mange flinke kollegaer som stort sett har vært borti det meste innenfor trafikkverdenen. Det er alltid mulig å få hjelp og bistand fra andre på de fleste prosjekter. Det utvider ens horisont og man lærer noe nytt hele tiden. - Drømmeoppdraget for meg er et prosjekt med store mengder data (tall) som skal behandles og settes i system. Et morsomt og utfordrende prosjekt hadde vært å etablere en stor trafikkmodell for personturer på individbasis i Oslo. Det hadde vært heftig!

14 Øystein Stave Larsen (34) vann og miljø, sivilingeniør

15 jeg får stort ansvar og arbeidet byr stadig på nye utfordringer Øystein har 5 års utdannelse fra tekniske fag på det som tidligere het Norges Landbrukshøgskole (NLH), nå Universitetet for Miljø- og Biovitenskap (UMB), innen fagområdene kommunalteknikk og matematikk. - Mange vil vel hevde at jeg er relativt arvelig belastet når det gjelder vann og avløp. Da jeg fikk tips om at et sivilingeniørstudium var etablert på NLH, sendte jeg inn en søknad om studieplass der, i mangel av andre fristende alternativer. Han jobber hovedsakelig med detaljprosjektering av vann- og avløpsanlegg, herunder en del kloakksaneringsprosjekter, samt byggeledelse. De siste 2-3 årene har han i tillegg arbeidet noe med feltutbygging. Han ønsker spesielt å nevne det tverrfaglige prosjektet på boligfelt Sole i Vestby kommune, hvor Sweco har bistått med detaljprosjektering innen fagområdene akustikk, brannteknikk, elektro, VVS, bygningsteknikk og VVA. For dette prosjektet er Øystein Swecos prosjektleder. - Det beste med min jobb er at jeg har fått muligheten til å styre egne prosjekter, og på den måten fått jobbe selvstendig. Jeg får ansvar og arbeidet byr stadig på nye utfordringer. I sum gir dette mulighet for kompetanseheving og egenutvikling. - Jeg liker å jobbe med mennesker, og i denne jobben kommer jeg i kontakt med stadig nye mennesker, spesielt i forbindelse med byggelederoppdrag. Jeg vil også nevne mine trivelige kolleger og det gode arbeidsmiljøet på Ski-kontoret. Han synes det er vanskelig å svare på hva som er det mest spennende oppdraget han har jobbet med i Sweco. - Jeg har fått være med på mange spennende prosjekter, men det jeg vil fremheve som det beste er nok den prosjektlederrollen jeg har på boligfelt Sole i Vestby kommune. I det prosjektet skal det i løpet av en periode på år bygges inntil 1500 boenheter. Sweco har kontrakt på detaljprosjektering av alle hovedanleggene innenfor vei-, vann- og avløpsanlegg. I tillegg har vi frem til nå prosjektert syv boligblokker med til sammen ca. 110 leiligheter innenfor ovennevnte fagområder. - Vi har fått svært gode tilbakemeldinger fra utbygger, og jeg tror vi ligger bra an til å bli ytterligere engasjert på prosjektet. - Jeg trives med å følge prosjekter som omfatter alt fra detaljprosjektering, anbudsutsendelse, evaluering, kontraktsinngåelse og byggeledelse. Det gir en egen tilfredsstillelse å kunne følge et oppdrag hele veien fra planleggings- / prosjekteringsfasen og frem til ferdig utført anlegg. Det får jeg her.

16 Mette Eng Pedersen (41) areal og transport, sivilingeniør

17 å få være med å utvikle og forme de fysiske omgivelsene rundt oss - Jeg stortrives i Sweco. Her jobber jeg med konsekvensutredninger, risiko- og sårbarhetsanalyser, reguleringsplaner, kommune(del)planer og oppdragsledelse. I tillegg er jeg gruppeleder for faggruppen Plan og landskap, hvor vi bygger opp et fagmiljø innen byplanlegging og landskapsarkitektur. Mette er sivilingeniør fra NTH, bygningsingeniøravdelingen. Hun har tatt fordypning innen by- og regionsplanlegging på arkitektavdelingen. I prosjektog hovedoppgaven vurderte hun bruk av forskjellige GIS-verktøy i byplanlegging. - Det er det kreative rundt by- og regionsplanlegging som tiltrekker meg. Det er veldig spennende å få være med å utvikle og forme de fysiske omgivelsene rundt oss. Det gir meg muligheten til å kombinere kreativitet og formgivning sammen med de mer tradisjonelle ingeniørtemaene. I Sweco jobber Mette mest med tverrfaglige prosjekter, og samarbeider med medarbeidere fra flere forskjellige avdelinger, både fra Lysaker, der hun selv sitter, og fra regionkontorene. - Det er spennende å bli kjent med kolleger utover land- og avdelingsgrensene. Da lærer jeg også om deres fagområder. Jeg har fått være med på flere spennende prosjekter siden jeg begynte i Sweco. Det var artig å utarbeide konsekvensutredningen for Røatunnelen, men det mest spennende prosjektet har kanskje vært den pågående reguleringsplan / konsekvensutredning for E6 Dal - Minnesund. I dette prosjektet samarbeider ulike avdelinger på Lysaker og Hamar tett om prosjekteringen. De ansatte på Hamarkontoret har med sin lokalkunnskap og nærhet til oppdragsgiver vært svært viktige i arbeidet. Vi avslutter med å spørre Mette om hva hennes drømmeoppdrag er. Det hadde vært utrolig spennende å få være med på å utvikle en helt ny bydel. Det hadde vært en godsak å bryne seg på.

18 Flemming Sterner (29) tekniske installasjoner, ingeniør

19 det er gøy å bli stilt overfor både praktiske og teoretiske problemstillinger - Det var veldig tilfeldig at jeg valgte denne retningen. Etter at mine eldre tøffe kamerater sa elektro var kult, bestemte jeg meg å søke grunnkurs elektro etter ungdomskolen. Etter fullført fagbrev som elektriker, ble det raskt klart for meg at å tilbringe resten av yrkeskarrieren på en til tider veldig kald byggeplass, ikke var helt hva jeg hadde tenkt meg. Jeg syntes elektrofaget inneholdt mange spennende temaer, og valgte derfor videreutdanning i samme retning. Våren 2005 fullførte jeg ingeniørhøgskolen, og jeg begynte i Sweco den samme sommeren. I Sweco arbeider Flemming stort sett med prosjektering av elektriske anlegg. Dette innbærer DAK-tegning, dimensjoneringsoppgaver og oppfølging av prosjekter. Under oppfølgningsdelen er koordinering mellom de forskjellige faggruppene viktig. I denne delen av prosjektet har Flemming mange møter med kundene. - Det beste med jobben er at prosjektene har store variasjoner samtidig som en del fellestrekk gjør at du kan ta med deg erfaringen videre til neste prosjekt. Det fører til at jeg ofte møter nye interessante og utfordrende oppgaver. I tillegg er det gøy å bli stilt overfor både praktiske og teoretiske problemstillinger. - For meg var de første ukene som nyansatt i Sweco veldig spennende. Jeg hadde da ingen erfaring fra liknende type arbeid, og hver dag møtte jeg nye typer oppgaver. Siden har jeg vært med på mange spennende prosjekter, og møter stadig på nye problemstillinger og utfordrende oppgaver. Jeg er heldigvis blitt litt varmere i trøya siden den gang, og jobber mer selvstendig nå. - Mitt drømmeprosjekt er et prosjekt som skal løse problemstillinger rundt energieffektivisering i bygninger. Dette synes jeg er et veldig spennende tema. Jeg har utdanning med retning mot Energi og Miljø, og håper å få jobbe mer med disse problemstillingene i tiden framover. Sweco jobber jo med alternativ energi på en rekke fagområder, så jeg føler absolutt jeg er på rett plass.

20 Karriereveier i Sweco Medarbeideren i sentrum I en kompetansebedrift som Sweco er det menneskene som er fundamentet for virksomheten. Vi har høy fokus på kompetanse, og hver enkelt ansatt blir gitt gode muligheter til å utvikle faglig dyktighet og prosjektlederkompetanse. Gjennom kompetanseutvikling utvikler de ansatte i selskapet ekspertise som gjør at våre medarbeidere deltar som ledere på prosjekter over hele verden, som forandrer og forbedrer samfunnet vårt og som gir oss: Renere luft og rent vann Bedre, penere og tryggere boliger og arbeidsplasser Tryggere trafikk Mer miljøvennlig energi Mer lønnsom produksjon Utvikling av kompetanse Kompetanseutvikling er avhengig av praktisk erfaring og faglig fordypning. I Sweco gis medarbeiderne mulighet til begge deler. Kompetanseutvikling i Sweco skjer gjennom deltagelse i norske og internasjonale prosjekter med krevende arbeidsoppgaver og fokus på høyt faglig nivå, så vel som effektiv prosjektgjennomføring. Gjennom deling av kunnskap, samarbeid med kolleger og tverrfaglige prosjekter skjer erfaringsoverføring og utvikling av den enkelte medarbeider gjennom arbeidsoppgavene. Sweco har fokus på opplæring av medarbeidere på mange plan. Gjennom både intern opplæring og ved eksterne ledelses- og utviklingspro-

21 grammer utvikles den enkelte medarbeider. Kunnskap er vår kjernekompetanse og videreutvikling av faglig innsikt skjer både gjennom prosjekter og mulighet for eksterne eksamensrettede kurs. Fagkompetansen i firmaet er dermed svært høy. På enkelte områder har vi noen av verdens fremste eksperter, som ofte blir benyttet som foredragsholdere på kurs og konferanse både i Norge og internasjonalt. Karriereveier Sweco tilbyr sine medarbeidere løpende utviklings muligheter gjennom hele yrkeskarrieren. Hvilken retning du ønsker å gå, avhenger av dine ønsker og ferdigheter. Karrieremulighetene er delt i tre hovedretninger: Fagorientert retning Oppdragsledelse Administrativ ledelse Den fagorientert karriereretningen innebærer muligheter for utvikling av spisskompetanse, faglig fordypning, veiledning, metodeutvikling og kompetanseoverføring. Dette står i fokus for å finne løsninger kundene våre er fornøyd med. Karriereutvikling gjennom oppdragsledelse er en forretningsorientert mulighet der medarbeideren får ansvar for å lede selskapets oppdrag og sørge for kundens tilfredshet. Tverrfaglighet, kommunikasjon, ledelse og organisering av prosjekter vil stå i sentrum for din utvikling. Administrativ karriereutvikling innebærer å få totalansvar for faglig og forretningsmessig utvikling av Sweco sine satsingsområder. For denne karriereretningen vil linjeledelse, organisasjonsutvikling, strategi, personalansvar, forretningsutvikling, motivasjon og ledelse stå i sentrum. Kontakt oss gjerne om du vil vite mer om dine muligheter som medarbeider hos oss.

22 Kontakt Sweco SWECO har 24 kontorsteder fra Svalbard i nord til Kristiansand i sør. I tillegg har vi enkelte rådgivere plassert på sine hjemsteder som Vågå, Flekkefjord og Gol. Vårt hovedkontor finner du på Lysaker/ Oslo. Mer informasjon om Sweco finner du på Her kan du også lese om ledige stillinger vi utlyser. Vi vurderer fortløpende aktuelle kandidater, og du er derfor alltid velkommen til å sende oss en åpen søknad.

23 Lysaker/Oslo Fornebuveien 11, Postboks 400, 1327 Lysaker. Tlf: E-post: Alta Skippertorget 2, 9515 Alta. Tlf: E-post: Bergen Storetveitvegen 98, 5072 Bergen. Tlf E-post: Bodø Jernbaneveien 85, 8006 Bodø. Tlf: E-post: Drammen Bjørnstjerne Bjørnsonsgt. 86/92, 3044 Drammen. Tlf: E-post: Førde Angedalsveien 4, Postboks 426, 6083 Førde. Tlf: E-post: Gjøvik Fahlstrømsplass 1, 2815 Gjøvik. Tlf: E-post: Hamar Vangsveien 143, 2317 Hamar. Tlf: E-post: Hammerfest Sjøgata 6, Postboks 461, 9615 Hammerfest. Tlf: E-post: Kirkenes Storgaten 4, 9915 Kirkenes. Tlf: E-post: Kristiansand Skansen 1, Postboks 310, 4663 Kristiansand. Tlf: E-post: Lillehammer Fåberggata 155, 2615 Lillehammer. Tlf: E-post: Molde Idrettsvegen 2, 6413 Molde. Tlf E-post: Porsgrunn Storgaten 136, Postboks 264, 3901 Porsgrunn. Tlf: E-post: Romerike Gåsevikveien 4, 2007 Kjeller. Tlf: E-post: Sarpsborg Statsminister Torps vei 1a, 1722 Sarpsborg. Tlf: E-post: Seljord Seljord, Postboks 120, 3835 Seljord. Tlf E-post: Ski Jernbaneveien 6, 1400 Ski. Tlf: E-post: Stavanger Auglendsmyrå 3, 4016 Stavanger. Tlf: E-post: Svalbard Næringsbygget, 9170 Longyearbyen. Tlf: E-post: Tromsø Strandveien 106, Postboks 931, 9259 Tromsø. Tlf: E-post: Trondheim Olav Tryggvasonsg. 24b, Postboks 744 sentrum, 7407 Trondheim. Tlf: E-post: Trondheim Brattørgata 5, Postboks 744 sentrum, 7407 Trondheim. Tlf: E-post: Ørsta Ivar Aasengate 18, Postboks 200, 6151 Ørsta. Tlf E-post: Narvik Dronningens gate 52/54, Postboks 714, 8509 Narvik. Tlf: E-post:

24 01/2009 Sweco er et flerfaglig rådgiverselskap med 800 ansatte. Vi tilbyr rådgivningstjenester innen et bredt faglig spekter og leverer løsninger som forener teknikk, estetikk, økonomi og miljø. Selskapet er delt inn i seks divisjoner: Energi Vann og miljø Bygg og konstruksjoner Areal og transport Tekniske installasjoner Divisjon Vest Sweco dekker et bredt spekter av tjenester innenfor alle faser av et prosjekt, fra de tidligste konseptstudier og forprosjekter via prosjektering og utarbeidelse av anbudsdokumenter, til endelig ferdigstillelse av et anlegg. Kompetanseutvikling og ledelsesrådgivning dekkes også av Swecos eksperter. foto: vera s. graasten holt layout: sweco as

ARBEIDSGLEDE PÅ VÅR MÅTE

ARBEIDSGLEDE PÅ VÅR MÅTE ARBEIDSGLEDE På vår måte Sweco har som visjon å bli Europas mest respekterte kunnskapsbedrift innen teknikk, miljø og arkitektur. Som rådgivere ønsker vi å sette nye standarder i bransjen og videreutvikle

Detaljer

HVEM - HVA - HVOR PÅ VÅR MÅTE

HVEM - HVA - HVOR PÅ VÅR MÅTE HVEM - HVA - HVOR PÅ VÅR MÅTE I Sweco samarbeider ingeniører og miljøeksperter for å bidra til et samfunn som utvikles i en sikrere og mer miljøvennlig retning. Vi hjelper våre kunder med å virkeliggjøre

Detaljer

Løsninger som forener teknikk og miljø. Foto: CF Møller

Løsninger som forener teknikk og miljø. Foto: CF Møller Løsninger som forener teknikk og miljø Foto: CF Møller vi tilbyr spisskompetanse og flerfaglighet og prioriterer kontinuerlig utvikling av medarbeidere og organisasjon innhold: 2/3 direktør 4/5 mål 6/7

Detaljer

VELG FORNYBART VIL DU JOBBE MED FREMTIDENS LØSNINGER?

VELG FORNYBART VIL DU JOBBE MED FREMTIDENS LØSNINGER? VELG FORNYBART VIL DU JOBBE MED FREMTIDENS LØSNINGER? HEFTET ER UTGITT AV NATUR OG UNGDOM OG ENERGI NORGE NETTSIDE: www.nu.no / www.energinorge.no E-POST: info@nu.no /post@energinorge.no TLF: 23 32 74

Detaljer

Fornybar energi Utdanningsløp

Fornybar energi Utdanningsløp Fornybar energi Utdanningsløp En veileder for rådgivere i videregående skole Kunnskap og kompetanse er viktig, men i kombinasjon med engasjement og evne til å jobbe sammen med andre og trives med det.

Detaljer

Fotografier v. Erling G Baasen 3

Fotografier v. Erling G Baasen 3 Firmapresentasjon Høyer Finseth er med sine vel 90 medarbeidere en betydelig aktør innen bygningsteknisk prosjektering og rådgivning. Vi er et spesialisert rådgivende ingeniørselskap som gjennom godt samarbeid

Detaljer

Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat

Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat Næringslivets støtteapparat I Norengros jobber vi for at våre kunder skal lykkes. Vi ønsker å være gode på

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Eventyrlyst? Lærling i utlandet

Eventyrlyst? Lærling i utlandet Eventyrlyst? Lærling i utlandet HAR DU LYST TIL Å ARBEIDE I EUROPA? - Det er mulig om du vil Gjennom Erasmus + kan du enkelt ta deler av læretida i Europa. Noen fordeler med et utenlandsopphold: Unik kompetanse

Detaljer

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Christina Bruseland Evt. rejsekammerat: Hjem-institution: VIA UC, Campus Viborg Holdnummer: FV09 Rapport fra udvekslingsophold Værts-institution/Universitet: UIA, Universitet

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

COWI AS. en del av COWIgruppen 23. APRIL 2014 COWI PRESENTASJON KOMMUNIKASJON

COWI AS. en del av COWIgruppen 23. APRIL 2014 COWI PRESENTASJON KOMMUNIKASJON COWI AS en del av COWIgruppen 1 COWIgruppen en av Nord-Europas ledende rådgivervirksomheter COWI har totalt ca 6.200 medarbeidere, hvorav ca. 1120 i Norge (2014) årlig omsetning 5,8 mrd NOK (2013) uavhengig

Detaljer

Universitetet for miljø- og biovitenskap

Universitetet for miljø- og biovitenskap Universitetet for miljø- og biovitenskap Bedrift & Student Foto: Håkon Sparre, omslag Shutterstock UMB-studenten Din vei til nye ideer, kunnskap og nettverk Ønsker du nye ideer eller løsninger for din

Detaljer

Administrativt ansatt i UoH-sektoren - hvor butter det? v/ Cecilie W. Lilleheil FAP UiO

Administrativt ansatt i UoH-sektoren - hvor butter det? v/ Cecilie W. Lilleheil FAP UiO Administrativt ansatt i UoH-sektoren - hvor butter det? v/ Cecilie W. Lilleheil FAP UiO Administrativt ansatte i UoH-sektoren Hvem er jeg? Og hvem er vi? 21% av medlemsmassen i Forskerforbundet Fordelt

Detaljer

Foto: Raanes & Sørensen. Foto: Artec_3Seksti

Foto: Raanes & Sørensen. Foto: Artec_3Seksti Foto: Raanes & Sørensen A V VEM O C E W S VOR I Foto: Artec_3Seksti MARKEDSOMRÅDER OG MULIGETER I Sweco samarbeider ingeniører og miljøeksperter for å bidra til et samfunn som utvikles i en sikrere og

Detaljer

COWI AS. en del av COWIgruppen. Næringslivsdagen ved IPM. onsdag 20. mars 2013. Benedikte Oliver COWI FIRMAPRESENTASJON - KOMMUNIKASJON OG DESIGN

COWI AS. en del av COWIgruppen. Næringslivsdagen ved IPM. onsdag 20. mars 2013. Benedikte Oliver COWI FIRMAPRESENTASJON - KOMMUNIKASJON OG DESIGN COWI AS en del av COWIgruppen Næringslivsdagen ved IPM onsdag 20. mars 2013 Benedikte Oliver 1 Disposisjon: Litt om COWIgruppen og COWI Norge Presentasjon av prosjekter 2 COWIgruppen en av Nord-Europas

Detaljer

MANGE MULIGHETER. i et ledende transportselskap. Vi skal yte service utover det forventede! boreal.no

MANGE MULIGHETER. i et ledende transportselskap. Vi skal yte service utover det forventede! boreal.no MANGE MULIGHETER i et ledende transportselskap boreal.no Vi skal yte service utover det forventede! VIL DU BLI MED PÅ LAGET? Kollektivtransport handler om mennesker. Det er en næring i vekst med mange

Detaljer

Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju:

Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju: Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju: 1. Hva er grunnen til at du søker denne stillingen? Jobben virker spennende for meg og jeg tror jeg har den riktige kompetansen og erfaringen som trengs

Detaljer

Karrierejegeren. Historien studentene leste

Karrierejegeren. Historien studentene leste Karrierejegeren Historien studentene leste Toppleder og entreprenør Hanna (Hans) Berg Jacobsen har arbeidet innen næringslivet i inn- og utland de siste 25 årene. Hun (han) har erfaring fra Olje- og energidepartementet,

Detaljer

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England.

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England. STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University og Nottingham BY: Nottingham LAND: England UTVEKSLINGSPERIODE: 09.09.13 08.12.13 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Dro ned 1 uke før praksisstart

Detaljer

Evaluering av Sundvoldenseminaret

Evaluering av Sundvoldenseminaret Evaluering av Sundvoldenseminaret Seminaret er oppsummert/evaluert ved bruk av tre forskjellige metoder: 1. Oppsummering workshop En oppsummering av arbeid som ble gjort i samlingen. Denne omfatter praktisk

Detaljer

Etterundersøkelsen januar 2006

Etterundersøkelsen januar 2006 22.02.2006 0:26:45 Etterundersøkelsen januar 2006 Publisert fra 6.0.2006 til 24.0.2006 587 svar (582 unike). Hva er din alder? a 22 eller yngre b 23-24 c 25-26 d 27-28 e 2-30 f 3-32 g 33-34 h 35-36 i 37

Detaljer

Studentuttalelser KEM

Studentuttalelser KEM Studentuttalelser KEM studenter Andreas Sørum Oslo Uteksaminert: 2011 Imtech-Prosjekt, Oslo Prosjektleder-assistent Sørlandets Jeg ønsket meg mer utdanning, og besøkte en venn av meg som gikk 1 året. Var

Detaljer

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Studentundersøkelse 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Innledning... 3 Omfanget av undersøkelsen og metode... 3 Svarprosent... 3 Sammendrag...

Detaljer

Model number: X0020502 2546 /// 16248624682 XOOF TYPE 2

Model number: X0020502 2546 /// 16248624682 XOOF TYPE 2 Model number: X0020502 2546 16248624682 XOOF TYPE 2 Hardt arbeid, rettferdighet og gode produkter var Art Parkers oppskrift på suksess. Det er snart 100 år siden han grunnla det som nå er et av verdens

Detaljer

ISY JobTech Bemanningsplanlegger

ISY JobTech Bemanningsplanlegger ISY JobTech Bemanningsplanlegger MainTech konferanse, 8. april 2015 Endre Lykke Agenda Kort om Norconsult ISY JobTech Bemanningsplanlegger i ISY JobTech Demo 1 Om Norconsult Norconsult er Norges og en

Detaljer

Foredrag DKT konferansen 25. oktober Samarbeid på tvers av fagdisipliner. Hvordan bygge en effektiv organisasjon for økt tverrfaglighet

Foredrag DKT konferansen 25. oktober Samarbeid på tvers av fagdisipliner. Hvordan bygge en effektiv organisasjon for økt tverrfaglighet Foredrag DKT konferansen 25. oktober 2016 Samarbeid på tvers av fagdisipliner Hvordan bygge en effektiv organisasjon for økt tverrfaglighet Innhold 1. Litt generelt om lederfilosofi 2. Alternative organisasjonsmodeller

Detaljer

Vi vil skape begeistring!

Vi vil skape begeistring! #skaperbegeistring Vi vil skape begeistring! Vi vil bygge boliger du føler deg hjemme i straks du trer over dørterskelen. Et hjem hvor du ser muligheter og løsninger, rom du blir glad i, steder der minner

Detaljer

Typiske intervjuspørsmål

Typiske intervjuspørsmål Typiske intervjuspørsmål 1. Interesse for deg som person: Vil du passe inn? Personlighet Beskriv deg selv med fem ord. Hvordan vil dine kollegaer/venner beskrive deg? Hva syns dine tidligere arbeidsgivere

Detaljer

Gode medarbeidersamtaler

Gode medarbeidersamtaler Gode medarbeidersamtaler Forberedelses- og samtaleskjema Forberedelsesskjemaet benyttes i forberedelsen til samtalen. Det skal bidra til å skape et felles utgangspunkt til at begge parter kan bidra like

Detaljer

Presentasjon for Vannforeningen Vest 09.12.2009 Osavatn og Espeland kraftverk

Presentasjon for Vannforeningen Vest 09.12.2009 Osavatn og Espeland kraftverk Presentasjon for Vannforeningen Vest 09.12.2009 Osavatn og Espeland kraftverk Jonas Jessen Ruud Sivilingeniør Maskin Norconsult AS Om Norconsult Norconsult er Norges største tverrfaglige rådgiver rettet

Detaljer

Virkelighetens erkjennelse og mulighetenes strategier

Virkelighetens erkjennelse og mulighetenes strategier Virkelighetens erkjennelse og mulighetenes strategier Erfaringer fra Ullevålskolens utvikling av flerkulturelt lederskap GØTEBORGSEMINARET 22.04.09 SAMME TILBUD, ENDRET BEHOV Når 3 blir 1 Aker Rikshospitalet

Detaljer

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september Navn: Klasse: Skole: Opplæringskontorene i Vest-Agder VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE POLITI TØMRER SYKEPLEIER URMAKER FOTTERAPEUT BILLAKKERER HEI! I løpet av de nærmeste

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

KVALIFISERINGSPROGRAMMET

KVALIFISERINGSPROGRAMMET KVALIFISERINGSPROGRAMMET Hvert år kommer mange i jobb takket være deltakelse i Kvalifiseringsprogrammet. Er det din tur nå? Eller kjenner du noen andre dette kan være aktuelt for? Ønsker du å komme i arbeid,

Detaljer

HOVEDSTRATEGI. Teknologi for et bedre samfunn

HOVEDSTRATEGI. Teknologi for et bedre samfunn SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon. Vi utvikler samfunnet gjennom forskning og innovasjon, med internasjonalt ledende kompetanse innenfor naturvitenskap, teknologi, samfunnsvitenskap

Detaljer

ER DU VÅR NYE KOLLEGA?

ER DU VÅR NYE KOLLEGA? ER DU VÅR NYE KOLLEGA? Nordland fylkeskommune har ansvaret for videregående opplæring i Nordland. Lærer og elev ved Narvik videregående skole og fagskole. VELKOMMEN TIL NORDLAND FYLKESKOMMUNE I MULIGHETENES

Detaljer

Harald Øren HVEM - HVA - HVOR I SWECO

Harald Øren HVEM - HVA - HVOR I SWECO 5 Harald Øren HVEM - HVA - HVOR I SWECO MARKEDSOMRÅDER OG MULIGHETER Sweco Norge inngår i Sweco-konsernet, som er et av Europas markedsledende rådgiverselskap innen teknikk, miljø og arkitektur. Våre markedsområder

Detaljer

Harald Øren HVEM - HVA - HVOR I SWECO

Harald Øren HVEM - HVA - HVOR I SWECO 5 Harald Øren HVEM - HVA - HVOR I SWECO MARKEDSOMRÅDER OG MULIGHETER Sweco Norge inngår i Sweco-konsernet, som er et av Europas markedsledende rådgiverselskap innen teknikk, miljø og arkitektur. Våre markedsområder

Detaljer

Samlet rapport fra evalueringen HEL907 høst 2015.

Samlet rapport fra evalueringen HEL907 høst 2015. Samlet rapport fra evalueringen HEL907 høst 2015. Har du ytterligere kommentarer om innholdet på timeplanen? Ville gjerne hatt mer simulering. Kunne gjerne hatt litt mer forelesninger. Synes dagen med

Detaljer

Andøy videregående skole. ANDØY VIDEREGÅENDE SKOLE Utvikling gjennom kunnskap, mestring og nyskaping

Andøy videregående skole. ANDØY VIDEREGÅENDE SKOLE Utvikling gjennom kunnskap, mestring og nyskaping Andøy videregående skole ANDØY VIDEREGÅENDE SKOLE Utvikling gjennom kunnskap, mestring og nyskaping VELKOMMEN TIL ANDØY VIDEREGÅENDE SKOLE Andøy videregående skole er en kombinert videregående skole med

Detaljer

Sammen bygger vi Svevia.

Sammen bygger vi Svevia. Sammen bygger vi Svevia. For deg som jobber på oppdrag fra oss i Svevia. Hvor vil Svevia? 2 Bli med oss på veien. Dette heftet er ment for deg som jobber sammen oss i Svevia. Du kan være en tilfeldig leverandør,

Detaljer

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring UTVIKLINGSMÅL 2012-2015 Forpliktende og regelmessig samarbeid om den enkelte elevs faglige og personlige utvikling gjennom hele opplæringsløpet bygd på systematisk

Detaljer

Evaluering av Jenter og teknologi våren 2017

Evaluering av Jenter og teknologi våren 2017 Evaluering av Jenter og teknologi våren 2017 Jentene på studieprogrammene i tabellene under har fått tilbud om aktiviteter i prosjektet Jenter og teknologi i studieåret 2016/2017. Jenteandel første studieår

Detaljer

1. Hvordan trives du her hos oss?

1. Hvordan trives du her hos oss? wydfroismk medarbeiderundersøkelse Standardrapport. Hvordan trives du her hos oss? = meget dårlig, = meget godt Generert.. av . Vet jeg hva som forventes av meg i jobben? = i liten grad, = i stor grad.

Detaljer

Avdeling for Campusservice, Lederstøtte

Avdeling for Campusservice, Lederstøtte Avdeling for Campusservice, Lederstøtte Seniorrådgiver Seniorrådgivers hovedoppgaver er analyse, utredning og prosessledelse innenfor organisasjon, personal og strategisk kompetanseutvikling. Det kreves

Detaljer

Dannelse som element i teknologutdanningene

Dannelse som element i teknologutdanningene Dannelse som element i teknologutdanningene Anne Borg Prodekan utdanning Fakultet for naturvitenskap og teknologi NTNU Noen fakta om teknologistudiene : 18 integrerte 5-årige studieprogram. Opptak til

Detaljer

Verdier og mål for Barnehage

Verdier og mål for Barnehage Verdier og mål for Barnehage Forord Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere hva SiB Barnehage ser som viktige mål og holdninger i møtet med barn og

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Kompetanse omfang og nivå

Kompetanse omfang og nivå Læring i If Kompetanse omfang og nivå HR: Kompetanseområder Kompetansenivå Kompetansekartleggingsverktøy Industri Commercial Privat If Future Employee Basic Advanced Spesialist If Future Employee - funksjonsbasert

Detaljer

Enerconsult. Januar 2013

Enerconsult. Januar 2013 Enerconsult Januar 2013 Enerconsult AS Rådgivningsselskap med forretningsadresse i Narvik og lokalisert i Havnegata 28 ved Narvik havn. Selskapet har en historie tilbake til 1994, og ble reetablert 1.

Detaljer

Lønns-og karriereutvikling for teknisk/administrativt personale. Jon Iddeng, fagpolitisk avdeling UiS 21/11-2013

Lønns-og karriereutvikling for teknisk/administrativt personale. Jon Iddeng, fagpolitisk avdeling UiS 21/11-2013 Lønns-og karriereutvikling for teknisk/administrativt personale Jon Iddeng, fagpolitisk avdeling UiS 21/11-2013 Den typiske FFTAer. Kvinne i 40-åra Fast ansatt som rådgiver ved et universitet Mastergrad/hovedfag

Detaljer

Mange ren KraFt. ren VerDiSKaPing. Muligheter i norsk VannKraFt

Mange ren KraFt. ren VerDiSKaPing. Muligheter i norsk VannKraFt I energibransjen finnes det mange jobbmuligheter med spennende arbeidsoppgaver og utfordringer. En energifaglig utdanning gir deg muligheter til å spille en viktig rolle i å løse klimautfordringen. Det

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

HIHM MU 2015 STILLING

HIHM MU 2015 STILLING Antall svar: 30 Svarprosent: 81 HIHM MU 2015 STILLING RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål, og fremgår

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Fagskolen spisskompetanse og karrierevei! Nasjonal konferanse. Ved rådgiver Merete Saxrud Nordsveen

Fagskolen spisskompetanse og karrierevei! Nasjonal konferanse. Ved rådgiver Merete Saxrud Nordsveen Fagskolen spisskompetanse og karrierevei! Nasjonal konferanse Ved rådgiver Merete Saxrud Nordsveen Stange kommunes arbeidsgiverpolitikk Mål for arbeidsgiverpolitikken At Stange kommunes tjenester ytes

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE STRANDVEIEN

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE STRANDVEIEN Verran kommune Liaveien 1 7790 Malm Jakob Br. Almlild Deres ref.: Vår ref.: Dato: Jakob Br. Almlid Bjørn Stubbe 25.09.2015 REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE STRANDVEIEN Tilbud på utarbeidelse av reguleringsplan

Detaljer

VA-dagene Innlandet 2012 Opplæring av driftsoperatører innen VA Svein Erik Moen, engasjert prosjektleder Norsk Vann

VA-dagene Innlandet 2012 Opplæring av driftsoperatører innen VA Svein Erik Moen, engasjert prosjektleder Norsk Vann VA-dagene Innlandet 2012 Opplæring av driftsoperatører innen VA Svein Erik Moen, engasjert prosjektleder Norsk Vann 1 Rekrutteringsutfordringen Bransjens opplæringssystem Norsk Vanns 3-ukerskurs (inkl.

Detaljer

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien Ønsker du å ta fagbrev eller ønsker du å studere ved et universitetet eller en høyskole. Over hele landet vil et mangfold av studieretninger gjøre deg attraktiv

Detaljer

Vil du være med og gjøre staten mer effektiv? Mer velferd for skattebetalernes penger

Vil du være med og gjøre staten mer effektiv? Mer velferd for skattebetalernes penger Vil du være med og gjøre staten mer effektiv? Mer velferd for skattebetalernes penger Effektiv ressursbruk i staten SSØ har to roller: En forvalterrolle overfor alle statlige virksomheter basert på det

Detaljer

Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering

Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering Innledning En medarbeidersamtale er en regelmessig, organisert form for samtale mellom medarbeider og nærmeste overordnede, der en samtaler om arbeidsoppgaver,

Detaljer

FAGSKOLEN I ÅLESUND VIL DU BLI INGENIØR MED HJELM? VIL DU BLI STYRMANN ELLER KAPTEIN? VIL DU BLI MASKINIST ELLER MASKINSJEF? DA GÅR DU FAGSKOLEN

FAGSKOLEN I ÅLESUND VIL DU BLI INGENIØR MED HJELM? VIL DU BLI STYRMANN ELLER KAPTEIN? VIL DU BLI MASKINIST ELLER MASKINSJEF? DA GÅR DU FAGSKOLEN FAGSKOLEN I ÅLESUND VIL DU BLI INGENIØR MED HJELM? VIL DU BLI STYRMANN ELLER KAPTEIN? VIL DU BLI MASKINIST ELLER MASKINSJEF? DA GÅR DU FAGSKOLEN Arve Hoel, arve.hoel@mrfylke.no Ramme Litt bakgrunnsteppe

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Språkfag for deg som vil ha verden som arbeidsplass! SPRÅKFAG. www.greaker.vgs.no

Språkfag for deg som vil ha verden som arbeidsplass! SPRÅKFAG. www.greaker.vgs.no Språkfag for deg som vil ha verden som arbeidsplass! www.greaker.vgs.no Velg språk! Du som leser dette, står antagelig overfor flere viktige valg: Skal jeg velge fransk, spansk eller tysk som fremmedspråk?

Detaljer

som har søsken med ADHD

som har søsken med ADHD som har søsken med ADHD Hei! Du som har fått denne brosjyren har sannsynligvis søsken med AD/HD eller så kjenner du noen andre som har det. Vi har laget denne brosjyren fordi vi vet at det ikke alltid

Detaljer

Oslofjordalliansens masterog bachelorutdanninger i teknologi

Oslofjordalliansens masterog bachelorutdanninger i teknologi Oslofjordalliansens masterog bachelorutdanninger i teknologi Oslofjordalliansen består av Universitetet for miljøog biovitenskap, Høgskolen i Buskerud, Høgskolen i Vestfold og Høgskolen i Østfold www.teknologi.no

Detaljer

Hva er en by? Er det behov for noen bymessige kvaliteter her i Lofoten?

Hva er en by? Er det behov for noen bymessige kvaliteter her i Lofoten? Hva er en by? Er det behov for noen bymessige kvaliteter her i Lofoten? Peter Butenschøn Nordland fylkeskommune, Leknes 20. september 2017 Noen utfordringer en kjølig høstmorgen. Lofoten og Leknes har

Detaljer

FRA IDÉ TIL KARRIERE. Jobb for en av Norges største entreprenører og eiendomsaktører!

FRA IDÉ TIL KARRIERE. Jobb for en av Norges største entreprenører og eiendomsaktører! FRA IDÉ TIL KARRIERE Jobb for en av Norges største entreprenører og eiendomsaktører! Bli en del av fremtiden til selskapet vårt! Kruse Smith er et familieselskap med lang historie og med et sterkt behov

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har mulighet til å besvare spørsmål

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

2017 FAKTA OM NITO 1

2017 FAKTA OM NITO 1 2017 FAKTA OM NITO 1 NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over

Detaljer

REVISOR. en utdanning som gir deg mange valgmuligheter

REVISOR. en utdanning som gir deg mange valgmuligheter REVISOR en utdanning som gir deg mange valgmuligheter REVISOR bidrar til et sunt næringsliv og regnskaper du kan stole på Som revisor hjelper du bedrifter og andre virksomheter til å fungere bedre. Du

Detaljer

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG Utprøving av yrker i reiselivet ELEV I DAG DIN LÆRLING I MORGEN? Reiseliv Resepsjon Servitør Kokk REISELIVSNÆRINGEN 1 Rekruttering En investering i fremtiden!

Detaljer

Evaluering av fordypningskurs i friluftsliv for treningskontakter

Evaluering av fordypningskurs i friluftsliv for treningskontakter Evaluering av fordypningskurs i friluftsliv for treningskontakter Tromsdal, Verdal 23.04.15 kl 17-21 10 av 12 deltakere har besvart undersøkelsen. Identiteten er skjult 8 kvinner og 4 menn Alderspenn 26

Detaljer

UTDANNINGSVEIER. til olje- og gassindustrien

UTDANNINGSVEIER. til olje- og gassindustrien Prossessoperatør Boreoperatør Sivilingeniør Automatiker FU-operatør Brønnoperatør Brønnoperatør Kjemiker Elektriker Geolog Sivilingeniør Fysiker Geofysiker Ingeniør Kran- og løfteoperatør Kjemiker Prosessoperatør

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 8. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Alle kopirettigheter på tekst innhold tilhører UE Rogaland og HSA 1 HAUGALANDET

Detaljer

Lærlingundersøkelsen 2012-2013

Lærlingundersøkelsen 2012-2013 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

Trivsel og arbeidsoppgaver AB

Trivsel og arbeidsoppgaver AB Trivsel og arbeidsoppgaver For hvert utsagn, velg beskriver din situasjon. - Helt uenig - Uenig - Verken/eller - Enig - Helt enig 6 7 8 9 0. Jeg blir motivert av selve jobben. Jeg opplever at jeg får brukt

Detaljer

trainee Jernbaneverket Utbygging

trainee Jernbaneverket Utbygging trainee Jernbaneverket Utbygging Kort om Jernbaneverket Jernbaneverket tilbyr togselskapene i Norge et sikkert og effektivt trafikksystem. Vi planlegger, bygger ut og vedlikeholder jernbanenettet, og har

Detaljer

UHR MNT møte Ny institusjonsstruktur synergier og betydning for kvalitet og SAK

UHR MNT møte Ny institusjonsstruktur synergier og betydning for kvalitet og SAK UHR MNT møte Ny institusjonsstruktur synergier og betydning for kvalitet og SAK Trondheim 11.-12./5-2017 Halgeir Leiknes Leder av FUI SAKS Kartet fra 24/3-2015 2 Statlig eide U&H (1/1-2017) Universitet

Detaljer

«Jenter og teknologi» - Evaluering av kollokviegrupper i matematikk og programmering våren 2015

«Jenter og teknologi» - Evaluering av kollokviegrupper i matematikk og programmering våren 2015 «Jenter og teknologi» - Evaluering av kollokviegrupper i matematikk og programmering våren 2015 For å forhindre frafall er kollokviegrupper i matematikk og programmering prosjektets viktigste tiltak. Studieåret

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse private leverandører

Medarbeiderundersøkelse private leverandører Vedlegg 18 Medarbeiderundersøkelse private leverandører Vi ønsker at du svarer på et bakgrunnspørsmål vedrørende din utdanning. UTDANNING Jeg har følgende utdanning, sett kryss for det høyeste alternativet

Detaljer

Dette er oss. Hvem er du?

Dette er oss. Hvem er du? Dette er oss. Hvem er du? Å VÆRE ADVOKAT Å være advokat er mer enn å være jurist. Advokaten skal fremme rett og hindre urett på en måte som skaper verdier. I tillegg til den juridiske kompetansen må advokaten

Detaljer

Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013

Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013 Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013 Tema: Studiemestring, studieteknikk og motivasjon Antall: 166 stk Karakterskala 1-6, hvor 1 = Svært dårlig

Detaljer

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT FAKTA OM NITO 1 NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over 500

Detaljer

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Når, hvor, hvem og hvordan Når: Begynn å tenke teambuilding med en gang; det er ikke bare for erfarne konsulenter. Det er ikke nødvendig

Detaljer

HIHM MU 2012 STILLING

HIHM MU 2012 STILLING HIHM MU 2012. stilling Antall svar: 230 Svarprosent: 77 HIHM MU 2012 STILLING RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere

Detaljer

Kommunen som samspelar i TAF-opplegget. Jan Petter Eide Rådmann Ørsta kommune

Kommunen som samspelar i TAF-opplegget. Jan Petter Eide Rådmann Ørsta kommune Kommunen som samspelar i TAF-opplegget Jan Petter Eide Rådmann Ørsta kommune Kvifor bør kommunen engasjere seg i vidaregåande utdanning? Det store slaget Kampen om dei nye generasjonane Den kompetente

Detaljer

dyktige realister og teknologer.

dyktige realister og teknologer. Lokal innovasjon og utvikling forutsetter tilstrøm av dyktige realister og teknologer. Rollemodell.no motiverer unge til å velge realfag Din bedrift trenger flere dyktige realister og teknologer. Ungdom

Detaljer

Kultur og kompetanse i fjellregionen

Kultur og kompetanse i fjellregionen Kultur og kompetanse i fjellregionen Nord-Østerdal videregående skole Velkommen til den nye videregående skolen i Nord-Østerdalen Det nye bygget har reist seg. Alt har gått etter planene. Innflytting vil

Detaljer

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening Cecilie Ystenes Mental styrketrening Om forfatteren: CECILIE CARLSEN YSTENES er mental trener for toppidrettsutøvere, ledere og medarbeidere i norsk næringsliv. Hun er gründer av RAW performance AS, holder

Detaljer

Notat Høringsutkast

Notat Høringsutkast 1 av 5 Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Referanse Notat Høringsutkast 2016-04-20 Til: Høringsinstanser ved Fakultet for ingeniørvitenskap Kopi til: Fra: Ingvald Strømmen Signatur: Konklusjon

Detaljer

Rektorkandidatene om UiOs nordområdesatsing

Rektorkandidatene om UiOs nordområdesatsing Rektorkandidatene om UiOs nordområdesatsing Nordområdeutvalgets leder, Erik Røsæg, stilte kandidatene følgende spørsmål: Jeg er glad for at vi nå har to rektorkandidater som begge har vist interesse for

Detaljer

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland Resultater - medarbeiderundersøkelsen 2014, per. 25.03.14 : 13 svar av 13 ansatte, 100 % : 732 svar av 932 ansatte, 79 % : 45 r Organisering av arbeidet Nedenfor har vi satt opp en del spørsmål om hvordan

Detaljer

trainee Lyst til å bli leder i prosjekt?

trainee Lyst til å bli leder i prosjekt? trainee Lyst til å bli leder i prosjekt? Kort om Jernbaneverket Jernbaneverket tilbyr togselskapene i Norge et sikkert og effektivt trafikksystem. Vi planlegger, bygger ut og vedlikeholder jernbanenettet,

Detaljer

Trondheim Katedralskole

Trondheim Katedralskole Trondheim Katedralskole Velkommen til landets eldste skole På Katedralskolen Trondheim Katedralskole har en historie som går mer enn 900 år tilbake i tid. Innenfor fasadene møter du et nyrenovert skoleanlegg

Detaljer

Kongsberg Næringsforening Lederprogrammet. Og oppgavene til neste gang: Erfaringer fra sist: 05.11.2012

Kongsberg Næringsforening Lederprogrammet. Og oppgavene til neste gang: Erfaringer fra sist: 05.11.2012 Kongsberg Næringsforening Lederprogrammet Og oppgavene til neste gang: Hvilke mål er det naturlig å sette for din butikk? Hvordan vil du sette målene? Hvordan tenker du å bryte dem ned til mål du kan bruke

Detaljer