Trond Gärtner (34) energi, sivilingeniør

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trond Gärtner (34) energi, sivilingeniør"

Transkript

1 Underveis

2

3 Underveis Om du er i begynnelsen av din karriere, er det ekstra viktig å velge en arbeidsplass som passer til din kunnskap og dine ambisjoner. Da legger du til rette for å utvikle deg og lykkes i den retning du ønsker. I Sweco jobber rådgivere med å utvikle kreative løsninger med høyt kunnskapsinnhold. Målet med vårt arbeid er renere luft, rent vann, funksjonelle og trygge boliger og arbeidsplasser, samferdselsanlegg som gjør trafikken sikrere og reisetiden kortere, samt produksjon som er effektiv, lønnsom og miljøvennlig. I denne brosjyren inviterer vi deg inn i vårt firma. Møt unge mennesker som har valgt å jobbe med prosjekter som har betydning for alle mennesker i sitt daglige liv.

4 Trond Gärtner (34) energi, sivilingeniør

5 muligheten til å jobbe med morgendagens energisystem Trond er utdannet sivilingeniør i energi- og strømningsteknikk ved fakultet for maskinteknikk på NTNU. Valget av utdannelse mener han var noe tilfeldig. - Jeg visste lite om hva en sivilingeniør egentlig jobber med, men likte fysikk og kjemi godt og tenkte studiet ville gi meg mange muligheter. To år ut i studiet ble jeg derimot sikker på at energi var noe for meg, og at jeg spesielt var motivert for å jobbe med ny fornybar energi. Utfordringen med å oppnå bærekraftig energiforsyning og -forbruk er både viktig og spennende. I Sweco har han tidligere jobbet med både hydrogen og bioenergi. Nå er han utleid som prosjektleder for å utvikle nye vindkraftprosjekter, en jobb som er variert. Han jobber med spesialister på temaer som vindressursanalyse, planlegging av veier i kupert terreng, nettilknytning av vindparker og natur- og miljøkartlegging. Ut fra innspillene fra rådgivere innen de forskjellige fag, er han med å planlegge vindparkene. Dette innebærer også tett dialog og samarbeid med lokalbefolkning, grunneiere og myndigheter. å få til dette. Deretter må det planlegges hvordan strømmen som skal produseres kan føres inn på det eksisterende strømnettet på en økonomisk måte. I tillegg er det en rekke ikke-tekniske utfordringer. Blir vindparken synlig på lang avstand? Hvordan kan vi ta hensyn til naturen i området? Blir det konflikt med reindrift eller forsvarets radaranlegg? Og mye, mye mer smiler han, og legger til at de ikke-tekniske utfordringene ofte kan være de mest krevende i vindkraftplanlegging. Å ha utviklingsmuligheter i bedriften du jobber i, er viktig for valg av arbeidsplass. Trond synes Sweco er åpen for muligheter og forteller oss om en sam arbeidsavtale med Fredskorpset, en organisasjon i Tanzania og et universitet i Brasil. Gjennom denne avtalen jobbet han et år i Tanzania, blant annet med markedsutvikling for små solenergianlegg. Dette var en spesielt spennende og lærerik opplevelse. Hvis muligheten byr seg, ser han ikke bort fra et nytt opphold i utlandet. Gjennom den samme samarbeidsavtalen har Sweco nå to ansatte på oppdrag i Brasil. - For de som ikke kjenner faget like godt, betyr dette i praksis at vindparkene planlegges i områder hvor det er stabil og sterk vind. Analyse av vindressursene er helt avgjørende. Vindmøller er store konstruk sjoner. De fraktes som regel til nærmeste kai, og derfra må det planlegges hvordan de skal fraktes videre inn i vindparken og hvor en må legge nye veier for Trond trives godt i Sweco. Han får rom til å realisere seg yrkesmessig og jobbe med inspirerende arbeidsoppgaver. Han trekker også frem menneskene som jobber i selskapet. - Her er det en naturlig og god atmosfære det er lett å trives i.

6 Svein Erik Bakken (44) vann og miljø, sivilingeniør

7 Å være med OG skaffe bedre drikkevann til over 1 million nordmenn er og har vært en drøm i seg selv - Jeg føler jeg realiserer en liten drøm hver gang jeg setter meg ned med kunden og vi sammen arbeider oss frem til gode løsninger, sier Svein Erik Bakken. I Sweco jobber Svein Erik med vann- og avløpstekniske spørsmål. Han boltrer seg i alle sider av faget, men har spesialisert seg på prosesstekniske anlegg som vannverk og avløpsrenseanlegg. Han er utdannet ved Norges Tekniske Høgskole i Trondheim, bygningsingeniøravdelingen, institutt for vassbygging. I tillegg er han ingeniør fra Østfold Ingeniørhøgskole og Befalsutdannet ved Ingeniørregimentet i Forsvaret. - Det var faktisk relativt tilfeldig at jeg valgte denne utdannelsen. Jeg var ikke motivert til å reise fra hjembyen Sarpsborg etter videregående skole. Videre utdannelse i Sarpsborg var da Ingeniørhøgskolen. Der trivdes jeg godt, og da jeg var ferdig var jeg veldig motivert for å reise til Trondheim for å videreføre sivilingeniørstudiet. - Det beste med denne jobben er selvstendigheten. Samtidig er det viktig for meg at jeg i denne jobben møter mange interessante mennesker. Svein Erik har nok av utfordringer å ta fatt på i det daglige. - Alle oppdrag har nye utfordringer og derved muligheter til spennende oppgaver. Jeg blir inspirert av å vite at jeg gjennom det arbeidet jeg gjør, bidrar til rent vann og redusert forurensing. - Det å være med på å skaffe bedre drikkevann til over 1 million nordmenn er en drøm i seg selv for meg. Han sikter til Oslos vannbehandlingsanlegg Oset, lokalisert på Kjelsås, som er under stor oppgradering. Dette bygges ut for å kunne håndtere vann fra ytterligere én vannkilde og samtidig sørge for svært strenge krav til vannkvalitet. Det er resultatet av oppdragene som er drivkraften hans. Det er det som er gøy! I tillegg er Svein Erik VA-koordinator. Gjennom dette arbeidet blir han kjent med alle som arbeider med vann og avløp i hele Sweco, de problemstillinger de arbeider med og dermed mulighet for koordinering og bistand på tvers av kontorene.

8 Yngve Trædal (30) vann og miljø, cand.agric (M.Sc)

9 vårt arbeid blir brukt til utforming av praktisk politikk Yngve er utdannet cand.agric (M.Sc) innen Økonomi og ressursforvaltning, fra Universitetet for Miljø og Biovitenskap (UMB), med spesialisering innen miljøøkonomi. I 2004 hadde han et opphold med nye masterstudier ved University of Cape Town i Sør- Afrika. - Grunnen til at jeg valgte økonomistudier ved UMB, var den grønne profilen disse økonomistudiene hadde og relasjonen til miljø og forvalting av naturressurser. For meg var det viktig at jobben var meningsfylt, ikke bare målt i spennende oppgaver og cash på konto, men også i en litt større sammenheng. I Sweco jobber Yngve med miljøøkonomi. Dette går ut på å sette miljøkonsekvenser i et økonomisk perspektiv, slik at disse også blir tatt med i regnskapet, og samfunnet dermed kan gjøre bedre prioriteringer. Mye av arbeidet forgår som del av internasjonale forskningsprosjekter for EU-kommisjonen, men også for nasjonale forvaltningsorgan, interesseorganisasjoner og større private selskap. Noe av det Yngve setter mest pris på er å kunne arbeide faglig relatert til utdannelsen. Samtidig synes han det er svært interessant å koordinere og jobbe på internasjonale prosjekter, der han kan samarbeide med, og bli kjent med, personer fra andre land og kulturer. - Det er lærerikt å se hvordan de samme miljøutfordringene blir håndtert forskjellig i ulike land, og hvordan kulturelle forskjeller relaterer seg til problemstillingene jeg jobber med. Jobben medfører også en del utenlands reisevirksomhet, noe jeg setter stor pris på. Som rådgiver har vi privilegiet av å få jobbe innen mange ulike problemstillinger. I Sweco har vi mange interessante oppdragsgivere. Arbeidet blir derfor aldri rutinepreget. Som en del av et større EU-prosjekt innen samferdsel, koordinerte Yngve arbeid og undersøkelser i Sverige, Ungarn, Spania, England, Tyskland og Norge for å kartlegge støyplager fra vei, jernbane og luftfart i disse landene. - Det var interessant å se hvordan menneskers oppfatninger av støy i hjemmet varierer fra landsbygda i Norge til en hektisk gate i Las Palmas. Da vi presenterte resultatene til medlemslandene på en workshop i Brüssel, var det faktisk mulig å se hvordan vårt arbeid blir brukt til utforming av praktisk politikk. Yngve er målrettet og søkende. To kvaliteter av mange. Drømmeoppdraget hans er en utfordring: Et oppdrag hvor han kan involvere ledergruppen hos oppdragsgiver, der hans jobb kan være nøkkelen til løsninger på problemstillinger for kunden. - Ved å involvere oppdragsgiver i arbeidet og komme med nye løsninger, blir arbeidsprosessen svært spennende. Glad som jeg er i å reise, hadde et oppdrag innen miljøøkonomi i Vietnam eller Lesotho heller ikke vært å forakte, avslutter han med et smil.

10 Elisabeth Wibe (27) bygg og konstruksjoner, sivilingeniør

11 å se det første man har jobbet med bli ferdigstilt er veldig spesielt og inspirerende - Det mest spennende med denne jobben er de mange nye utfordringene jeg møter i prosjektene. Det er inspirerende å være med og finne gode løsninger. Godt miljø gjør det også enkelt å be om råd og veiledning om jeg skulle trenge det. Arbeidsoppgavene avhenger av prosjektets omfang og kan bestå i en eller flere oppgaver som å bestemme bæresystem, finne byggtekniske løsninger, dimensjonere konstruksjoner og lage beskrivelser av arbeid som skal utføres. Elisabeth har et femårig studie ved Institutt for Konstruksjonsteknikk, studieretning Bygg- og miljøteknikk, ved NTNU i Trondheim bak seg. Siden hun kommer fra en by med et flott universitet, var valget av NTNU naturlig. Interesse for arkitektur og matematikk gjorde at hun valgte å bli byggingeniør. I Sweco jobber Elisabeth på avdelingen Bygg- og konstruksjonsteknikk. Den første tiden i Sweco var hun innom en rekke ulike prosjekter og jobbet med alt fra boligbygg og ombygging av trafostasjon til kulvert og bruer. Nå jobber hun hovedsakelig med boligbygg, der hennes hovedfelt er konstruksjonsteknikk. - Selv om jeg fortsatt er en fersking i jobbsammenheng, har jeg vært innom flere spennende prosjekter. Bru over Rena elv var mitt første store oppdrag. Det var et flott prosjekt som jeg lærte mye av. Jeg fulgte med byggingen fra fundamentering til ferdig bru, og var på befaring underveis. Å se det første man har jobbet med bli ferdigstilt, er veldig spesielt og inspirerende. Hun liker seg godt på Lysaker og synes det er en avslappet stemning på huset. - Det er godt miljø på avdelingen og flere sosiale turer i løpet av året. Det gode miljøet på tvers av avdelingene gjør det trivelig å jobbe her.

12 Kyrre Gran (35) areal og transport, sivilingeniør

13 Det er lett å trives i SWECO Kyrre har, til tross sin unge alder, som regel oppdragslederansvar på de prosjektene han jobber med, men han bidrar selvsagt gjerne også i andres prosjekter. - Hjernen min er skapt for tall, så det var helt naturlig for meg å gå på NTH. Da jeg fikk opptaksbrevet fra NTH, fant jeg ut at befalsskolen egentlig var ganske kjedelig. I tillegg gikk både broren og søsteren min på NTH, så jeg var litt kjent med stedet fra før. Jeg var også aktiv orienteringsløper og det har alltid vært et veldig godt orienteringsmiljø i Trondheim. I Sweco jobber Kyrre med trafikale vurderinger, innen divisjonen Areal og transport. - De siste årene har jeg jobbet mye med signalanlegg i alle former, fra detaljprosjektering via kollektivprioritering til skriving av håndbøker. Jeg jobber i tillegg med en del trafikkanalyser i forbindelse med konsekvensutredninger og reguleringsplanforslag, for å finne ut hvor store køene blir når nye arbeidsplasser, kjøpesentre og boliger skal etableres. I de vel ni årene Kyrre har jobbet i Sweco har han vært involvert i mange spennende prosjekter. - Det artigste prosjektet jeg har vært med på er fra noen år tilbake. Vi bisto Flytoget med dimensjonering av antall billettvalidatorer ved ankomst av flytoget på Gardermoen. Validator er en kortleser for å avlese/ gyldiggjøre reisebilletten. Siden normal køteori har sine begrensninger med overbelastede systemer, fikk jeg mulighet til å dykke dypt ned i noen regneark og lage mine egne beregningsmodeller for å vurdere behovet for hvor mange validatorer som var nødvendig og hvor lang kø disse ville skape. Modellen tok hensyn til alt fra hvilken dør man gikk ut av på flytoget, spredning i ganghastighet for ulike personer og deres valg av validatorer. Det var morsomt da det viste seg at mine beregninger samsvarte godt med den situasjonen som Flytoget observerte i ettertid. Det er mange spennende oppdrag der ute, men Kyrre vet med sikkerhet at han er på rett plass. I Sweco opplever han at hans tanker og drømmer blir tatt på alvor og realisert. - Det er lett å trives i Sweco. Her er det mange flinke kollegaer som stort sett har vært borti det meste innenfor trafikkverdenen. Det er alltid mulig å få hjelp og bistand fra andre på de fleste prosjekter. Det utvider ens horisont og man lærer noe nytt hele tiden. - Drømmeoppdraget for meg er et prosjekt med store mengder data (tall) som skal behandles og settes i system. Et morsomt og utfordrende prosjekt hadde vært å etablere en stor trafikkmodell for personturer på individbasis i Oslo. Det hadde vært heftig!

14 Øystein Stave Larsen (34) vann og miljø, sivilingeniør

15 jeg får stort ansvar og arbeidet byr stadig på nye utfordringer Øystein har 5 års utdannelse fra tekniske fag på det som tidligere het Norges Landbrukshøgskole (NLH), nå Universitetet for Miljø- og Biovitenskap (UMB), innen fagområdene kommunalteknikk og matematikk. - Mange vil vel hevde at jeg er relativt arvelig belastet når det gjelder vann og avløp. Da jeg fikk tips om at et sivilingeniørstudium var etablert på NLH, sendte jeg inn en søknad om studieplass der, i mangel av andre fristende alternativer. Han jobber hovedsakelig med detaljprosjektering av vann- og avløpsanlegg, herunder en del kloakksaneringsprosjekter, samt byggeledelse. De siste 2-3 årene har han i tillegg arbeidet noe med feltutbygging. Han ønsker spesielt å nevne det tverrfaglige prosjektet på boligfelt Sole i Vestby kommune, hvor Sweco har bistått med detaljprosjektering innen fagområdene akustikk, brannteknikk, elektro, VVS, bygningsteknikk og VVA. For dette prosjektet er Øystein Swecos prosjektleder. - Det beste med min jobb er at jeg har fått muligheten til å styre egne prosjekter, og på den måten fått jobbe selvstendig. Jeg får ansvar og arbeidet byr stadig på nye utfordringer. I sum gir dette mulighet for kompetanseheving og egenutvikling. - Jeg liker å jobbe med mennesker, og i denne jobben kommer jeg i kontakt med stadig nye mennesker, spesielt i forbindelse med byggelederoppdrag. Jeg vil også nevne mine trivelige kolleger og det gode arbeidsmiljøet på Ski-kontoret. Han synes det er vanskelig å svare på hva som er det mest spennende oppdraget han har jobbet med i Sweco. - Jeg har fått være med på mange spennende prosjekter, men det jeg vil fremheve som det beste er nok den prosjektlederrollen jeg har på boligfelt Sole i Vestby kommune. I det prosjektet skal det i løpet av en periode på år bygges inntil 1500 boenheter. Sweco har kontrakt på detaljprosjektering av alle hovedanleggene innenfor vei-, vann- og avløpsanlegg. I tillegg har vi frem til nå prosjektert syv boligblokker med til sammen ca. 110 leiligheter innenfor ovennevnte fagområder. - Vi har fått svært gode tilbakemeldinger fra utbygger, og jeg tror vi ligger bra an til å bli ytterligere engasjert på prosjektet. - Jeg trives med å følge prosjekter som omfatter alt fra detaljprosjektering, anbudsutsendelse, evaluering, kontraktsinngåelse og byggeledelse. Det gir en egen tilfredsstillelse å kunne følge et oppdrag hele veien fra planleggings- / prosjekteringsfasen og frem til ferdig utført anlegg. Det får jeg her.

16 Mette Eng Pedersen (41) areal og transport, sivilingeniør

17 å få være med å utvikle og forme de fysiske omgivelsene rundt oss - Jeg stortrives i Sweco. Her jobber jeg med konsekvensutredninger, risiko- og sårbarhetsanalyser, reguleringsplaner, kommune(del)planer og oppdragsledelse. I tillegg er jeg gruppeleder for faggruppen Plan og landskap, hvor vi bygger opp et fagmiljø innen byplanlegging og landskapsarkitektur. Mette er sivilingeniør fra NTH, bygningsingeniøravdelingen. Hun har tatt fordypning innen by- og regionsplanlegging på arkitektavdelingen. I prosjektog hovedoppgaven vurderte hun bruk av forskjellige GIS-verktøy i byplanlegging. - Det er det kreative rundt by- og regionsplanlegging som tiltrekker meg. Det er veldig spennende å få være med å utvikle og forme de fysiske omgivelsene rundt oss. Det gir meg muligheten til å kombinere kreativitet og formgivning sammen med de mer tradisjonelle ingeniørtemaene. I Sweco jobber Mette mest med tverrfaglige prosjekter, og samarbeider med medarbeidere fra flere forskjellige avdelinger, både fra Lysaker, der hun selv sitter, og fra regionkontorene. - Det er spennende å bli kjent med kolleger utover land- og avdelingsgrensene. Da lærer jeg også om deres fagområder. Jeg har fått være med på flere spennende prosjekter siden jeg begynte i Sweco. Det var artig å utarbeide konsekvensutredningen for Røatunnelen, men det mest spennende prosjektet har kanskje vært den pågående reguleringsplan / konsekvensutredning for E6 Dal - Minnesund. I dette prosjektet samarbeider ulike avdelinger på Lysaker og Hamar tett om prosjekteringen. De ansatte på Hamarkontoret har med sin lokalkunnskap og nærhet til oppdragsgiver vært svært viktige i arbeidet. Vi avslutter med å spørre Mette om hva hennes drømmeoppdrag er. Det hadde vært utrolig spennende å få være med på å utvikle en helt ny bydel. Det hadde vært en godsak å bryne seg på.

18 Flemming Sterner (29) tekniske installasjoner, ingeniør

19 det er gøy å bli stilt overfor både praktiske og teoretiske problemstillinger - Det var veldig tilfeldig at jeg valgte denne retningen. Etter at mine eldre tøffe kamerater sa elektro var kult, bestemte jeg meg å søke grunnkurs elektro etter ungdomskolen. Etter fullført fagbrev som elektriker, ble det raskt klart for meg at å tilbringe resten av yrkeskarrieren på en til tider veldig kald byggeplass, ikke var helt hva jeg hadde tenkt meg. Jeg syntes elektrofaget inneholdt mange spennende temaer, og valgte derfor videreutdanning i samme retning. Våren 2005 fullførte jeg ingeniørhøgskolen, og jeg begynte i Sweco den samme sommeren. I Sweco arbeider Flemming stort sett med prosjektering av elektriske anlegg. Dette innbærer DAK-tegning, dimensjoneringsoppgaver og oppfølging av prosjekter. Under oppfølgningsdelen er koordinering mellom de forskjellige faggruppene viktig. I denne delen av prosjektet har Flemming mange møter med kundene. - Det beste med jobben er at prosjektene har store variasjoner samtidig som en del fellestrekk gjør at du kan ta med deg erfaringen videre til neste prosjekt. Det fører til at jeg ofte møter nye interessante og utfordrende oppgaver. I tillegg er det gøy å bli stilt overfor både praktiske og teoretiske problemstillinger. - For meg var de første ukene som nyansatt i Sweco veldig spennende. Jeg hadde da ingen erfaring fra liknende type arbeid, og hver dag møtte jeg nye typer oppgaver. Siden har jeg vært med på mange spennende prosjekter, og møter stadig på nye problemstillinger og utfordrende oppgaver. Jeg er heldigvis blitt litt varmere i trøya siden den gang, og jobber mer selvstendig nå. - Mitt drømmeprosjekt er et prosjekt som skal løse problemstillinger rundt energieffektivisering i bygninger. Dette synes jeg er et veldig spennende tema. Jeg har utdanning med retning mot Energi og Miljø, og håper å få jobbe mer med disse problemstillingene i tiden framover. Sweco jobber jo med alternativ energi på en rekke fagområder, så jeg føler absolutt jeg er på rett plass.

20 Karriereveier i Sweco Medarbeideren i sentrum I en kompetansebedrift som Sweco er det menneskene som er fundamentet for virksomheten. Vi har høy fokus på kompetanse, og hver enkelt ansatt blir gitt gode muligheter til å utvikle faglig dyktighet og prosjektlederkompetanse. Gjennom kompetanseutvikling utvikler de ansatte i selskapet ekspertise som gjør at våre medarbeidere deltar som ledere på prosjekter over hele verden, som forandrer og forbedrer samfunnet vårt og som gir oss: Renere luft og rent vann Bedre, penere og tryggere boliger og arbeidsplasser Tryggere trafikk Mer miljøvennlig energi Mer lønnsom produksjon Utvikling av kompetanse Kompetanseutvikling er avhengig av praktisk erfaring og faglig fordypning. I Sweco gis medarbeiderne mulighet til begge deler. Kompetanseutvikling i Sweco skjer gjennom deltagelse i norske og internasjonale prosjekter med krevende arbeidsoppgaver og fokus på høyt faglig nivå, så vel som effektiv prosjektgjennomføring. Gjennom deling av kunnskap, samarbeid med kolleger og tverrfaglige prosjekter skjer erfaringsoverføring og utvikling av den enkelte medarbeider gjennom arbeidsoppgavene. Sweco har fokus på opplæring av medarbeidere på mange plan. Gjennom både intern opplæring og ved eksterne ledelses- og utviklingspro-

21 grammer utvikles den enkelte medarbeider. Kunnskap er vår kjernekompetanse og videreutvikling av faglig innsikt skjer både gjennom prosjekter og mulighet for eksterne eksamensrettede kurs. Fagkompetansen i firmaet er dermed svært høy. På enkelte områder har vi noen av verdens fremste eksperter, som ofte blir benyttet som foredragsholdere på kurs og konferanse både i Norge og internasjonalt. Karriereveier Sweco tilbyr sine medarbeidere løpende utviklings muligheter gjennom hele yrkeskarrieren. Hvilken retning du ønsker å gå, avhenger av dine ønsker og ferdigheter. Karrieremulighetene er delt i tre hovedretninger: Fagorientert retning Oppdragsledelse Administrativ ledelse Den fagorientert karriereretningen innebærer muligheter for utvikling av spisskompetanse, faglig fordypning, veiledning, metodeutvikling og kompetanseoverføring. Dette står i fokus for å finne løsninger kundene våre er fornøyd med. Karriereutvikling gjennom oppdragsledelse er en forretningsorientert mulighet der medarbeideren får ansvar for å lede selskapets oppdrag og sørge for kundens tilfredshet. Tverrfaglighet, kommunikasjon, ledelse og organisering av prosjekter vil stå i sentrum for din utvikling. Administrativ karriereutvikling innebærer å få totalansvar for faglig og forretningsmessig utvikling av Sweco sine satsingsområder. For denne karriereretningen vil linjeledelse, organisasjonsutvikling, strategi, personalansvar, forretningsutvikling, motivasjon og ledelse stå i sentrum. Kontakt oss gjerne om du vil vite mer om dine muligheter som medarbeider hos oss.

22 Kontakt Sweco SWECO har 24 kontorsteder fra Svalbard i nord til Kristiansand i sør. I tillegg har vi enkelte rådgivere plassert på sine hjemsteder som Vågå, Flekkefjord og Gol. Vårt hovedkontor finner du på Lysaker/ Oslo. Mer informasjon om Sweco finner du på Her kan du også lese om ledige stillinger vi utlyser. Vi vurderer fortløpende aktuelle kandidater, og du er derfor alltid velkommen til å sende oss en åpen søknad.

23 Lysaker/Oslo Fornebuveien 11, Postboks 400, 1327 Lysaker. Tlf: E-post: Alta Skippertorget 2, 9515 Alta. Tlf: E-post: Bergen Storetveitvegen 98, 5072 Bergen. Tlf E-post: Bodø Jernbaneveien 85, 8006 Bodø. Tlf: E-post: Drammen Bjørnstjerne Bjørnsonsgt. 86/92, 3044 Drammen. Tlf: E-post: Førde Angedalsveien 4, Postboks 426, 6083 Førde. Tlf: E-post: Gjøvik Fahlstrømsplass 1, 2815 Gjøvik. Tlf: E-post: Hamar Vangsveien 143, 2317 Hamar. Tlf: E-post: Hammerfest Sjøgata 6, Postboks 461, 9615 Hammerfest. Tlf: E-post: Kirkenes Storgaten 4, 9915 Kirkenes. Tlf: E-post: Kristiansand Skansen 1, Postboks 310, 4663 Kristiansand. Tlf: E-post: Lillehammer Fåberggata 155, 2615 Lillehammer. Tlf: E-post: Molde Idrettsvegen 2, 6413 Molde. Tlf E-post: Porsgrunn Storgaten 136, Postboks 264, 3901 Porsgrunn. Tlf: E-post: Romerike Gåsevikveien 4, 2007 Kjeller. Tlf: E-post: Sarpsborg Statsminister Torps vei 1a, 1722 Sarpsborg. Tlf: E-post: Seljord Seljord, Postboks 120, 3835 Seljord. Tlf E-post: Ski Jernbaneveien 6, 1400 Ski. Tlf: E-post: Stavanger Auglendsmyrå 3, 4016 Stavanger. Tlf: E-post: Svalbard Næringsbygget, 9170 Longyearbyen. Tlf: E-post: Tromsø Strandveien 106, Postboks 931, 9259 Tromsø. Tlf: E-post: Trondheim Olav Tryggvasonsg. 24b, Postboks 744 sentrum, 7407 Trondheim. Tlf: E-post: Trondheim Brattørgata 5, Postboks 744 sentrum, 7407 Trondheim. Tlf: E-post: Ørsta Ivar Aasengate 18, Postboks 200, 6151 Ørsta. Tlf E-post: Narvik Dronningens gate 52/54, Postboks 714, 8509 Narvik. Tlf: E-post:

24 01/2009 Sweco er et flerfaglig rådgiverselskap med 800 ansatte. Vi tilbyr rådgivningstjenester innen et bredt faglig spekter og leverer løsninger som forener teknikk, estetikk, økonomi og miljø. Selskapet er delt inn i seks divisjoner: Energi Vann og miljø Bygg og konstruksjoner Areal og transport Tekniske installasjoner Divisjon Vest Sweco dekker et bredt spekter av tjenester innenfor alle faser av et prosjekt, fra de tidligste konseptstudier og forprosjekter via prosjektering og utarbeidelse av anbudsdokumenter, til endelig ferdigstillelse av et anlegg. Kompetanseutvikling og ledelsesrådgivning dekkes også av Swecos eksperter. foto: vera s. graasten holt layout: sweco as

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling Refleks 1 - Januar 28 - Vi har tilpasset oss systemene i stedet for å bruke tid på å tilpasse systemene, sier Reidar Hauge, prosjektleder i Elektro i Røldal. 1 Trangt på Vintertun s 1-11 NR.1-28 Mesta

Detaljer

Nummer 1 2014. Fra energisluk. til energibank

Nummer 1 2014. Fra energisluk. til energibank Nummer 1 2014 Fra energisluk til energibank 1 Leder Vellykket start som Caverion Vi har lagt bak oss vårt første halvår som Caverion, og er nå godt i gang med vårt første hele driftsår etter at vi skilte

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Hva gjør en INGENIØR?

Hva gjør en INGENIØR? Hva gjør en INGENIØR? Sivilingeniør og ingeniør er en samlebetegnelse på mennesker med teknologisk utdanning. Få, om noen, utdanninger gir deg så mange muligheter som den teknologiske utdanningen. 1 2

Detaljer

Sannheten om. Kjeder du deg på jobben? hva ville Pippi gjort? Pippi Langstrømpe kan lære deg å tenke annerledes. Les mer s 12 13

Sannheten om. Kjeder du deg på jobben? hva ville Pippi gjort? Pippi Langstrømpe kan lære deg å tenke annerledes. Les mer s 12 13 01/10 MEDLEMSMAGASIN FOR NORGES INGENIØR- OG TEKNOLOGORGANISASJON Sannheten om Les mer side 24 33 Stor etterspørsel etter byggingeniører Er finanskrisen over? Les mer s 4 5 Kjeder du deg på jobben? hva

Detaljer

Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006. Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven

Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006. Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006 Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven Karrieresenterets program Flere nye tilbud til jobbsøkere

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Disse har stand på UMBs Karrieredag

Disse har stand på UMBs Karrieredag Karrieredagen bedriftsguide 2008 22. oktober i Aud Max. Universitetet for miljø- og biovitenskap Disse har stand på UMBs Karrieredag Accenture 4 AF Gruppen AS 5 Arcus 6 Asplan Viak 7 Axellia 8 Bioforsk

Detaljer

KUNNSKAPSPARKEN ALTA Der kunnskap får næring og styrkes i lys av fellesskapet

KUNNSKAPSPARKEN ALTA Der kunnskap får næring og styrkes i lys av fellesskapet Bli med inn i KUNNSKAPSPARKEN ALTA Der kunnskap får næring og styrkes i lys av fellesskapet Kunnskapsparken Et akvarium fylt med kompetanse? Brita Leiros i Alta Næringsforening: Jeg trives der «galskapen»

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Der innflytteren tas vare på

Der innflytteren tas vare på Prosjektrapport nr. 7/2003 Der innflytteren tas vare på En studie av utvikling, strategisk tenkning og praktisk arbeid med inn- og tilbakeflytting i Tinn kommune Hanne Mari Førland SERA Hans Kjetil Lysgård

Detaljer

Disse bedriften har stand på årets Karrieredag

Disse bedriften har stand på årets Karrieredag Karrieredagen bedriftsguide 2010 6. oktober i GG Hallen Universitetet for miljø- og biovitenskap Disse bedriften har stand på årets Karrieredag A/S Nestle Norge HR 6 Adecco 7 AF Gruppen AS 8 Agder Energi

Detaljer

Dronningen av det umulige Inger Ellen Nicolaisen: Les hvordan hun ekspanderte fra én frisørsalong til millionbedrift.

Dronningen av det umulige Inger Ellen Nicolaisen: Les hvordan hun ekspanderte fra én frisørsalong til millionbedrift. et godt navn er gull verdt www.nameabrand.no I 92042499 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.STARTDITTEGET.NO Les om PATENT Les om hvordan du kan sikre dine rettigheter.

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

Trønderne lykkes med å kommersialisere

Trønderne lykkes med å kommersialisere ANNONSEBILAG TIL ADRESSEAVISEN Nr 6-2006 VEKST I Midt-Norge Det trønderske næringsliv er mangfoldig og i vekst. I denne utgaven av Bedriftprofilen setter vi søkelyset på 28 fremgangsrike virksomheter innenfor

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune?

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Anne Elisabeth Sjåheim Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Master i skoleledelse NTNU 2012 FORORD Fire år med deltidsstudier

Detaljer

Fornybar energi Utdanningsløp

Fornybar energi Utdanningsløp Fornybar energi Utdanningsløp En veileder for rådgivere i videregående skole Kunnskap og kompetanse er viktig, men i kombinasjon med engasjement og evne til å jobbe sammen med andre og trives med det.

Detaljer

Hva skal jeg bli? 2004 2005 PEDLEX. Hva skal jeg bli? Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen. Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen

Hva skal jeg bli? 2004 2005 PEDLEX. Hva skal jeg bli? Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen. Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen Hva skal jeg bli? Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen Hva skal jeg bli? Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen Siv Arnesen, 19 år, Vestfold, kontorfaget, første året i lære Jeg tenkte

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Utgitt av Sosial- og helsedirektoratet Pb. 7000, St Olavs plass, 0130 Oslo. A Eksempler fra kommuner

Utgitt av Sosial- og helsedirektoratet Pb. 7000, St Olavs plass, 0130 Oslo. A Eksempler fra kommuner Utgitt av Sosial- og helsedirektoratet Pb. 7000, St Olavs plass, 0130 Oslo A Eksempler fra r Gode løsninger hva er det? hvor finnes de? IS-1318 Eksempler fra r 1 Tittel: Gode løsninger - hva er det? -

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2010

Arbeidstilsynet Årsrapport 2010 Arbeidstilsynet Årsrapport 2010 F o r e t g o d t a r b e i d s l i v A r b e i d s t i l s y n e t jobber for at arbeidslivet i Norge skal ha et godt og trygt arbeidsmiljø. Våre 580 erfarne medarbeidere

Detaljer

FREMTIDEN DIN STOR UTDANNINGSMESSE! studieguide IKKE EKSPERIMENTÉR MED. Stor. -besøk Utdanning & Yrke! seminaroversikt i midten.

FREMTIDEN DIN STOR UTDANNINGSMESSE! studieguide IKKE EKSPERIMENTÉR MED. Stor. -besøk Utdanning & Yrke! seminaroversikt i midten. 9 presenterer Norges største utdanningsavis MOTSTAND ER INSPIRASJON! Trude Mostue er èn av våre spaltister s 23 Stor studieguide fra s 38 HIMMEL OG HAV SÅ SPENNENDE! Siri M Kalvig s 19 IKKE EKSPERIMENTÉR

Detaljer

minoritetsombud Side 4 MAGASIN 47. årgang Navjot er politidistriktets kari huseby ny informasjonssjef i oslo politidistrikt Barnehus åpnet i oslo

minoritetsombud Side 4 MAGASIN 47. årgang Navjot er politidistriktets kari huseby ny informasjonssjef i oslo politidistrikt Barnehus åpnet i oslo OP MAGASIN 47. årgang Organ for Oslo politidistrikt nummer 3 n 2009 Navjot er politidistriktets minoritetsombud Side 4 kari huseby ny informasjonssjef i oslo politidistrikt Side 8 Barnehus åpnet i oslo

Detaljer

Miljølys i lillestrøm

Miljølys i lillestrøm Miljønummer magasinet no2 2010 Miljølys i lillestrøm SIDE 16 Nye veilys og et avansert styringssystem er tatt i bruk i Lillestrøm sentrum. solar hjelper installatørene SIDE 04 unge og håpefulle lærlinger

Detaljer

Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju:

Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju: Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju: 1. Hva er grunnen til at du søker denne stillingen? Jobben virker spennende for meg og jeg tror jeg har den riktige kompetansen og erfaringen som trengs

Detaljer