Side1. Møteinnkalling. Næringspolitisk Råd. Møtested: Averøy, kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 09:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Side1. Møteinnkalling. Næringspolitisk Råd. Møtested: Averøy, kommunestyresalen Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 09:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Næringspolitisk Råd Møtested: Averøy, kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf eller til Møtesekretær innkaller vararepresentanter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Ann-Kristin Sørvik leder Bente Weiseth Frantzen sekretær Side1

2 Saksliste Innhold Utvalgssaksnr Arkivsaksnr PS 13/15 Godkjenning av møteprotokoller Næringspolitisk Råd 2012/617 PS 13/16 Orienteringssaker /1529 PS 13/17 Løpende forpliktelse og saldo regionalt næringsfond - høst 2013 PS 13/18 Forslag til møtedatoer for Næringspolitisk Råd 1. halvår / /2417 PS 13/19 Sjøtransportløsning i Kristiansundsregionen. 2013/2038 PS 13/20 Søknad til regionalt næringsfond - KIS - utviklingsarbeid for IB-søkerskole PS 13/21 Regionalt næringsfond - Nordmøre Næringsråd - forprosjekt -prosjekt MATCH PS 13/22 Søknad regionalt næringsfond - Hansgarden Kornstad - Merete Bratsberg Aae PS 13/23 Regionalt næringsfond - Bedriftsetablering - Arnhild Skartveit 2013/ / / /2036 Side2

3 Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 2012/ Saksbehandler: Bente Weiseth Frantzen Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Næringspolitisk Råd 13/ Godkjenning av møteprotokoller Næringspolitisk Råd Vedlegg 1 Møteprotokoll Næringspolitisk Råd mars Møteprotokoll Næringspolitisk Råd september 2013 Saken legges frem for Næringspolitisk Råd med følgende forslag til vedtak: Innstilling Møteprotokollene for følgende møter godkjennes: - Møteprotokoll fra møtet 14. mars Møteprotokoll fra møtet 27. september 2013 Saksopplysninger Denne saken gjelder godkjenning av møteprotokoller fra møter i Næringspolitisk Råd. Møteprotokoll fra møtet i mars ble ved en feil ikke lagt frem for godkjenning. Av den grunn er det to møteprotokoller som skal godkjennes nå. Vurdering For å unngå dette ved en senere anledning er nye rutiner implementert for å kvalitetssikre at møteprotokollene blir ferdigstilt i tide. Klima eller miljøkonsekvenser av forslaget: Ingen. Karl Kjetil Skuseth Kommunalsjef Saksbehandler Side3

4 Møteprotokoll Utvalg: Næringspolitisk Råd Møtested: Averøy, kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ann-Kristin Sørvik Leder Averøy kommune Just Ingebrigtsen Medlem Kristiansund kommune Liv Berit Bach Medlem Kristiansund kommune Arne Ingebrigtsen Medlem Kom vekst Svein Kongshaug Medlem Averøy kommune Frode Ressem Medlem Averøy Næringsforum Stian Røsand Medlem Averøy Næringsforum Knut Mostad Medlem Averøy kommune Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Øyen Nestleder Kristiansund kommune Ellen Engdahl Medlem Kom vekst Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Kjell Neergaard Per Kristian Øyen Kristiansund kommune Merknader Fra administrasjonen møtte: Navn Gregus Kristensen Rune Kvannli Eigunn Stav Sætre Bente W. Frantzen Stilling Spesialrådgiver Averøy kommune Planlegger Averøy kommune Kultur- og næringssjef Næringskonsulent/sekretær Side4

5 Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 13/1 Godkjenning møteprotokoll 19. desember /617 PS 13/2 PS 13/3 PS 13/4 Kort orientering prosess felles strategisk næringsplass Forlag til organisering av arbeid Bremsnesfjordbassenget Søknad regionalt næringsfond DKN - Økt omsetning Atlanterhavsveien 2012/ / /2621 Eventuelt Under sak 13/2 kom innspill vedr revidering av handlingsplan for NPR. Følgende ble vedtatt: Utkast til handlingsplan lages av administrasjonen i Averøy og Kristiansund i fellesskap, med næringsforeningene, og presenteres på møtet i Næringspolitisk Råd 22. november. PS 13/1 Godkjenning møteprotokoll 19. desember /617 Behandling i Næringspolitisk Råd I samsvar med innstillingen gjorde Næringspolitisk Råd følgende enstemmige vedtak: Møteprotokoll fra møtet 19. desember 2012 godkjennes. PS 13/2 Kort orientering prosess felles strategisk næringsplass 2012/1529 Behandling i Næringspolitisk Råd Kultur- og næringssjef Eigunn Stav Sætre orienterte: Godt gjennomført arrangement 27. februar - 55 påmeldte, 3 innmeldte forfall, 50 dukket opp. Andelen næringsliv var ikke på det nivå vi hadde håpet, mulig at det er nødvendig å plukke de man ønsker inn. PWC var imponert over kvaliteten på foredragsholdere; god kompetanse og innsikt i problemstillingene. Veien videre: Side5

6 Både spennende og utfordrende arbeid foran oss både for privat og offentlig sektor 1. Referat + presentasjoner sendes ut til deltagerne og NPR 2. Kristiansund lager nå en skisse til framdrift og anbefaler Orkidé en framgangsmåte for prosessen 3. Startpunktet for prosjektet og utlysning av prosessdriver blir når Orkidé har en bestilling på prosjektet Plan/Næring i Kristiansund kommune: Utarbeider prosjektskisse uke 12 Legges fram som sak i AU/Orkidé: 5. april Videre prosess har da som mål å ha et ytterligere arbeidsmøte før sommeren. Skissen til AU/Orkidé vil ha prosjekt-form med Effektmål og resultatmål basert på innspillene fra arbeidsmøtet den 27. februar, forslag til finansiering og milepæler for gjennomføring. I samsvar med innstillingen gjorde Næringspolitisk Råd følgende enstemmige vedtak: Orientering om arbeidet med felles strategisk næringsplan tas til etterretning. PS 13/3 Forlag til organisering av arbeid Bremsnesfjordbassenget 2013/460 Behandling i Næringspolitisk Råd Næringspolitisk Råd gjorde følgende enstemmige vedtak: Averøy kommune utarbeider forslag til prosjektorganisering og finansieringsplan til neste møte i Næringspolitisk Råd. Deltagende kommuner begrenses til Kristiansund og Averøy. PS 13/4 Søknad regionalt næringsfond DKN - Økt omsetning Atlanterhavsveien 2012/2621 Behandling i Næringspolitisk Råd Stian Røsand ba om å få vurdert sin habilitet og fratrådte under behandlingen. Enstemmig vedtak: Stian Røsand ble erklært inhabil. Side6

7 I samsvar med innstillingen gjorde Næringspolitisk Råd følgende enstemmige vedtak: Næringspolitisk Råd innvilger inntil kr for gjennomføring av reiselivsprosjektet Økt omsetning Atlanterhavsveien, år 1. Beløpet dekkes over post regionalt næringsfond. Næringspolitisk Råd, Ann-Kristin Sørvik leder Næringspolitisk Råd Bente Weiseth Frantzen næringskonsulent/sekretær Side7

8 Møteprotokoll Utvalg: Næringspolitisk Råd Møtested: Kristiansund, Caroline kino og konferansesenter (møterom Heinsa) Dato: Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ann-Kristin Sørvik Leder Averøy kommune Per Kristian Øyen Nestleder Kristiansund kommune Liv Berit Bach Medlem Kristiansund kommune Ellen Engdahl Medlem Kom vekst Arne Ingebrigtsen Medlem Kom vekst Frode Ressem Medlem Averøy Næringsforum Stian Røsand Medlem Averøy Næringsforum Knut Mostad Medlem Averøy kommune Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Just Ingebrigtsen Medlem Kristiansund kommune Svein Kongshaug Medlem Averøy kommune Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Per Sverre Ersvik Just Ingebrigtsen Kristiansund kommune Merknader Fra administrasjonen møtte: Navn Eigunn Stav Sætre Gregus Kristensen Rune Kvannli Bente W. Frantzen Stilling Kultur- og næringssjef Konsulent Averøy kommune Planlegger Averøy kommune Næringskonsulent/sekretær Side8

9 Saksliste Innhold Utvalgssaksnr Arkivsaksnr PS 13/5 Godkjenning møteprotokoll Næringspolitisk Råd 2012/617 PS 13/6 PS 13/7 PS 13/8 Løpende forpliktelser og saldo regionalt næringsfond 2013 Regionalt næringsfond - anmodning om uttak av 5% for administrasjon av fond Søknad regionalt næringsfond - Forstudie: Innovasjonsnettverk for Subsea - Knudtzonsenteret AS 2013/ / /2008 PS 13/9 Regional næringsfond Greenpoint Seniorprosjekt 2013/1267 PS 13/10 Prosjektorganisering og finansieringsplan: Felles kommunedelplan - Bremsnesfjordbassenget PS 13/11 Regionalt næringsfond - By'n oss Kristiansund - Look to Kristiansund PS 13/12 Regionalt næringsfond - Kristiansund og omegn vekst AS - KIS markedsarbeid og profildesign PS 13/13 Regionalt næringsfond - Nordmøre Fiskerbåt - utredning tomteareal for fiskeribase PS 13/14 Regionalt næringsfond - Varde AS - Karriere - og utviklingssenter for fremmedspråklige arbeidsinnvandrere 2013/ / / / /1262 PS 13/5 Godkjenning møteprotokoll Næringspolitisk Råd 2012/617 Behandling i Næringspolitisk Råd Møteprotokollen fra ble ikke lagt fram i møtet. Næringspolitisk Råd gjorde følgende enstemmige vedtak: Møteprotokollen fra vil bli lagt fram til godkjenning på neste møte Side9

10 PS 13/6 Løpende forpliktelser og saldo regionalt næringsfond /1853 Behandling i Næringspolitisk Råd I samsvar med innstillingen gjorde Næringspolitisk Råd følgende enstemmige vedtak: Næringspolitisk Råd tar denne informasjonen med seg inn i saksbehandlingen av fondssøknader. PS 13/7 Regionalt næringsfond - anmodning om uttak av 5% for administrasjon av fond 2013/971 Behandling i Næringspolitisk Råd I samsvar med innstillingen gjorde Næringspolitisk Råd følgende enstemmige vedtak: Administrasjonen i Kristiansund kommune, ved kultur- og næringsenheten, tildeles 5 % av totalt tildelingsbeløp på kr ,- for regionalt næringsfond 2013, beregnet til kr ,- for å dekke administrative kostnader ved forvaltningen av fondet. Midlene godskrives ansvar 2512, KOSTRA 325. Administrasjonen v / kultur og næringsenheten foretar utbetalingsanmodning. PS 13/8 Søknad regionalt næringsfond - Forstudie: Innovasjonsnettverk for Subsea - Knudtzonsenteret AS 2013/2008 Behandling i Næringspolitisk Råd Arne Ingebrigtsen ba om å få sin habilitet vurdert, da han sitter i styret hos søker, Knudtzonsenteret. Arne Ingebrigtsen ble dermed erklært inhabil og fratrådte under behandlingen av saken. I samsvar med innstillingen gjorde Næringspolitisk Råd følgende enstemmige vedtak: Næringspolitisk Råd innvilger Knudtzonsenteret inntil kr , maksimalt 50% av totale kostnader til Forstudie: Innovasjonsnettverk for Subsea. Tilskuddet dekkes over post for regionalt næringsfond. Side10

11 PS 13/9 Regional næringsfond Greenpoint Seniorprosjekt 2013/1267 Behandling i Næringspolitisk Råd Næringspolitisk Råd opplevde at resultatet i prosjektet var vagt. Seniorer-begrepet var definert veldig vidt. I forhold til retningslinjene og vedtektene i fondet, opplevdes ikke Seniorprosjektet å ivareta de definerte målgruppene: Unge, kvinner og ulike innvandrere. Spesifikk ordlyd i tildeling av midler fra Fylkeskommunen i 2013, la vekt på tiltak som kunne påvirke valg av bosted og medvirke til entreprenørskap, her var også målgruppene klart definert: Ungdom, kvinner og ulike innvandrergrupper. Ved votering ble innstillingen enstemmig avslått. Næringspolitisk Råd gjorde dermed følgende enstemmige vedtak: Søknad fra Greenpoint Seniorprosjekt for å iverksette Forprosjekt Seniorer avslås. PS 13/10 Prosjektorganisering og finansieringsplan: Felles kommunedelplan - Bremsnesfjordbassenget 2013/2083 Behandling i Næringspolitisk Råd Rådmann i Averøy Knut Mostad la fram, etter diskusjon i rådet; følgende forslag til vedtak: Næringspolitisk Råd vedtar skisse til prosjektorganisering. Det arbeides videre med finansieringsplan, søknadsskisse og hvilken rolle Kristiansund og Nordmøre Havn, Tingvoll kommune og Gjemnes kommune skal ha. Rådmennene i Kristiansund og Averøy oppnevner en person hver til å legge fram et forslag til sak i neste møte Forslaget ble enstemmig vedtatt. Næringspolitisk Råd gjorde dermed følgende enstemmige vedtak: Næringspolitisk Råd vedtar skisse til prosjektorganisering. Det arbeides videre med finansieringsplan, søknadsskisse og hvilken rolle Kristiansund og Nordmøre Havn, Tingvoll kommune og Gjemnes kommune skal ha. Rådmennene i Kristiansund og Averøy oppnevner en person hver til å legge fram et forslag til sak i neste møte Side11

12 PS 13/11 Regionalt næringsfond - By'n oss Kristiansund - Look to Kristiansund 2013/1269 Behandling i Næringspolitisk Råd Arne Ingebrigtsen ba om å få sin habilitet vurdert, da han sitter som styreleder hos søker, By`n Oss. Arne Ingebrigtsen ble enstemmig erklært inhabil og fratrådte under behandling saken. Ellen Engdahl ba om å få sin habilitet vurdert, da hun er daglig leder i søkers eierselskap, Kom vekst. Ellen Engdahl ble enstemmig erklært inhabil og fratrådte under behandling av saken. Per Sverre Ersvik ba om å få sin habilitet vurdert, da han sitter i styret hos søkers eierselskap, Kom vekst. Per Sverre Ersvik ble enstemmig erklært inhabil og fratrådte under behandling av saken. Stian Røsand ba om å få sin habilitet vurdert, da han sitter som vara i styret hos søkers eierselskap, Kom vekst Stian Røsand ble enstemmig erklært habil og ble dermed med på behandlingen av saken. I samsvar med innstillingen gjorde Næringspolitisk Råd følgende enstemmige vedtak: Næringspolitisk Råd innvilger inntil kr og maksimalt 50 % av godkjent estimert totalkostnad, for å iverksette By n oss Kristiansund sitt sentrumsutviklingsprosjektet Look to Kristiansund. Tilskuddet dekkes over post for regionalt næringsfond. PS 13/12 Regionalt næringsfond - Kristiansund og omegn vekst AS - KIS markedsarbeid og profildesign 2013/1275 Behandling i Næringspolitisk Råd Arne Ingebrigtsen ba om å få sin habilitet vurdert, da han sitter som styreleder hos søker, Kristiansund International School. Arne Ingebrigtsen ble enstemmig erklært inhabil og fratrådte under behandling av saken. Ellen Engdahl ba om å få sin habilitet vurdert, da hun er daglig leder i Kristiansund International School. Ellen Engdahl ble enstemmig erklært inhabil og fratrådte under behandling av saken. Per Sverre Ersvik ba om å få sin habilitet vurdert, da han sitter i styret hos søkers eierselskap, Kom vekst. Per Sverre Ersvik ble enstemmig erklært inhabil og fratrådte under behandling av saken. I samsvar med innstillingen gjorde Næringspolitisk Råd følgende enstemmige Side12

13 vedtak: Næringspolitisk Råd innvilger inntil kr og maksimalt 50 % av estimert totalkostnad for å iverksette prosjektet KIS markedsarbeid og profildesign. Tilskuddet dekkes over post for regionalt næringsfond. PS 13/13 Regionalt næringsfond - Nordmøre Fiskerbåt - utredning tomteareal for fiskeribase 2013/1409 Behandling i Næringspolitisk Råd Under behandling av saken ble innstillingen forkastet og Næringspolitisk Råd ble enig om ny innstilling. Ved votering ble denne innstillingen enstemmig vedtatt. Næringspolitisk Råd gjorde dermed følgende enstemmige vedtak: Næringspolitisk Råd innvilger Nordmøre Fiskerbåt sin søknad til forprosjekt utredning tomteareal for fiskeribase i Averøy, med inntil kr, basert på godkjent finansieringsplan. Følgende forutsetninger legges til grunn: Prosjektet bes å ivareta markedsmessige strukturendringer innen marin utvikling og derav også se på flere næringer enn fiskeri som premissleverandør, utviklingsaktør og brukere av en fremtidsrettet fiskeribase. Kristiansund kommune ønsker deltagelse i styringsgruppen/prosjektgruppe: Formannskapet oppnevner en representant Næringspolitisk Råd ønsker deltagelse i styringsgruppen/prosjektgruppe: Næringsforeningene Kom vekst og Averøy Næringsforum utnevner representant Ledende marint FoU/ fag- miljø i vår region - Møre Forsking Marin og Kontali Analyse inviteres inn i kartleggingsarbeidet og om mulig inn i referansegruppe. Side13

14 PS 13/14 Regionalt næringsfond - Varde AS - Karriere - og utviklingssenter for fremmedspråklige arbeidsinnvandrere 2013/1262 Behandling i Næringspolitisk Råd I samsvar med innstillingen gjorde Næringspolitisk Råd følgende enstemmige vedtak: Næringspolitisk Råd avslår søknad fra Varde AS til prøveprosjekt om karriere- og utviklingssenter for fremmedspråklige innvandrere. Næringspolitisk Råd, Ann-Kristin Sørvik leder Næringspolitisk Råd Bente Weiseth Frantzen næringskonsulent/sekretær Side14

15 Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 2012/ Saksbehandler: Bente Weiseth Frantzen Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Næringspolitisk Råd 13/ Orienteringsaker Næringspolitisk Råd Saken legges frem for Næringspolitisk Råd med følgende forslag til vedtak: Innstilling Næringspolitisk Råd tar saken til orientering. Saksopplysninger Denne saken gjelder orientering og status om aktuelle saker som Næringspolitisk Råd arbeider med eller skal sette i gang. 1. Orientering om framdrift skisse handlingsplan Bente 2. Orientering om prosess Bremsnesfjordbassenget Gregus 3. Nor Fishing 2014 og Nordmørskveld Bente 4. ONS 2014 Oljemessen Bente Vurdering Ytterligere informasjon vil bli lagt fram i møtet. Klima eller miljøkonsekvenser av forslaget: Ingen. Karl Kjetil Skuseth Kommunalsjef Saksbehandler Side15

16 Arkiv: 242 Arkivsaksnr: 2013/971-4 Saksbehandler: Bente Weiseth Frantzen Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Næringspolitisk Råd 13/ Løpende forpliktelse og saldo regionalt næringsfond - høst 2013 Vedlegg 1 Saksprotokoll vedtekter regionalt næringsfond Saken legges frem for Næringspolitisk Råd med følgende forslag til vedtak: Innstilling Næringspolitisk råd tar informasjon om statusoversikt regionalt næringsfond med seg inn i saksbehandlingen av fremlagte fondssøknader. Saksopplysninger Denne saken gjelder status over transaksjoner og søknader over regionalt næringsfond pr. november Total søknadsmasse ved søknadsfrist 15.september Prosjekt Match - forprosjekt Bedriftsetablering av min-design-strikk Sjøtransportløsning i Kristiansundsregionen. Hansgarden Kornstad KIS - utviklingsarbeid for IB-søkerskole Nordmøre RNF Under behandling Kristiansund, Dette forprosjektet skal kartlegge kompetansebehovet i Kristiansunds og Averøy-regionen de neste Næringsråd Kristiansund, årene, samt komme fram til tiltak som kan etterkomme dette behovet. Averøy Arnhild Skatvedt RNF Under behandling Averøy Bedriftsetablering av min-design-strikk. Etablering av nettbutikk, hvor mitt design og mine oppskrifter, samt garn (som så langt ikke er å finne på det norske markedet ennå) skal inspirere kunder til å strikke/hekle selv.det skal gi kunden gleden og muligheten til å lage noe, med inspirasjon fra mitt design. Inspirasjon henter jeg fra gamle strikketeknikker.det har et eget uttrykk som folk ser og liker.gamle strikketeknikker i nytt design og på nye bruksområder.samt enkle teknikker i nytt design Vestbase AS RNF Under behandling Møre og Romsdal, Vestbase AS har besluttet å sette i gang et forprosjekt for å utrede en sjøtransportløsning mellom 1503-Kristiansund, definerte lokasjoner i Kristiansundsregionen, i hovedsak i tilknytning til olje- og gassindustrien. Averøy, 1556-Frei, Transportløsningen skal stimulere nyskaping og videre næringsutvikling i nærområdet. Den skal Gjemnes baseres på grønn logistikk og bidra til å redusere trafikkbelastningen i nærmiljøet. Prosjektet skal avklare om det er grunnlag for etablering av en slik sjøtransportløsning gjennom markedsundersøkelse. Aae, Merete RNF Under behandling Møre og Romsdal, Tre tiltak. Skaffe logo og heimeside til firmaet, Hansgarden Kornstad, etablert 2. august Bratsberg 1554-Averøy Samle bilete, dokument og anna knytt til historia til garden. Studieturar til td Mjøsgardane og Telemark. Kristiansund RNF Under behandling Kristiansund, Kristiansund International School skal ønske sine elever velkommen til første semester i august International Kristiansund, Frem til det tidspunktet er det en rekke oppgaver som må løses - men noe av det aller viktigst School Averøy, 1556-Frei, er å sikre at skolen har oppnådd status som IB-søkerskole ved åpningen i Slik status er også Gjemnes, 1560-Tingvoll, er forutsetning for at Utdanningsdirektoratets driftstillatelse fortsatt skal gjelde. Arbeidet med å sikre 1573-Smøla, 1576-Aure søkerstatus for skolen innbefatter utviklingsarbeid og bistand fra aktører med spisskompetanse. Totalt omsøkt Side16

17 Saldo fondskonto (bank) Bilagsnr Bilagsdato Periode Konto Tekst Beløp Inngående balanse , Møreforskning AS avdeling Marin, TraceOil , Renter regionalt næringsfond 1. kvartal , NEAS, utredning av landstrømanlegg , KOM Vekst AS, Gjestebytelt Bacalao Bistro i Stavanger , Averøy kommune, ONS Oljemesse , Averøy kommune, Nor Fishing , Averøy kommune, Prosjekt Kulturminnenæring , Ref , Renter regionalt næringsfond 2. kvartal , Sentrumsprosjekt By'n oss , Halvparten av fylkeskommunalt tilskudd fra kommunalt til regionalt næringsfond for , Kristiansund kommune, Nor Fishing prosjekt , Averøys andel til regionalt næringsfond for , Renter regionalt næringsfond 3. kvartal , Status ,48 Det er ikke gjort uttak siden sist status pr. juli 2013, kun påløpte renter for 3. kvartal. På slutten av året vil det komme noen transaksjoner, da administrasjonen har betalingsanmodninger og rapporter som ligger klar for gjennomgang. Løpende forpliktelser regionalt næringsfond Restbeløp Utbetalt Bevilget Tilbakeføres juli 2013 Kommentarer Kystkultur Manus H Bræin , ,00 kr ,00 Purret - avventer til høst 2013 Innkort Fylkesvei Averøy ,00 kr ,00 Utgår? Viking Park, HOTV ,00 kr ,00 Ferdig Kom trainee rekrutt Undine ,00 kr ,00 kr ,00 Ferdig Pilot Grunderlinjer Atlanten ,00 kr ,00 Purret - avventer til høst 2013 Internasjonal skole KOM Vekst ,00 kr ,00 Bremsnes båtbyggeri ,00 kr , Nor Fishing Averøy kommune ,00 kr ,00 Ferdig Nor Fishing Kristiansund kommune ,00 kr ,00 Ferdig ONS Averøy kommune ,00 kr ,00 kr 7 312,00 Ferdig By'n oss Sentrumsprosjekt ,00 kr ,00 Ferdig Kulturminnenæring Averøy ,00 kr ,00 Ferdig Viking park HOTV ,00 kr ,00 Ferdig Videreføring Cruiseprosjekt DKN , ,00 Petrosenteret Prosjektledelse , ,00 Purret - avventer til høst 2013 før tilbakeføring Utredning av landstrøm , ,00 Ferdig Fagskole - boresimulator , ,00 vanskelig å få på plass finansiering Trace Oil , ,00 Ferdig Gjestebytelt Bacalao Bistro ONS Kom Vekst , ,00 Ferdig 5% administrasjon , ,00 Ferdig Sikkert miljø Åndedrettsvern 12/ , ,00 Micromar ISD Nor 12/ , ,00 DKN Økt trafikk Atlanterhavsveien 12/ , ,00 Bokmagasin Nordmøre 12/ , ,00 5% administrasjon 2013 (09/13) , ,00 Innovasjonsnettverk SUBSEA - Knudtzon (09/13) , ,00 By'n oss Sentrumsprosjekt del 2 (09/13) , ,00 Kristiansund International School - profildesign (09/13) ,00 kr ,00 Nordmøre Fiskerbåt - utredning tomteareal fiskeribase ,00 kr ,00 Saldo forpliktelser ,00 I forrige tildelingsrunde (september 2013) ble det vedtak på totalt kr ,- og disse er nå ajourført i listen over forpliktelser. Nøkkeltall Høst 2013 Saldo forpliktelser ,00 Saldo fondskonto ,66 Til disposisjon ,66 Side17

18 Vurdering Administrasjonen har god kontroll og oversikt på transaksjonene vedr. næringsfond. Det er ikke definert i vedtektene hvor skillet mellom det kommunale fondet og det regionale fondet skal gå når det gjelder tildelinger. Saksbehandler ser for seg at en presisering fra Næringspolitisk Råd ville være klokt. Skal regionalt fond være prioritert større og regionale strategisk viktige prosjekt eller skal det være rom for små bedriftsetableringer? Hvilken rolle har da evt. det kommunale fondet i de respektive kommunene. Samtidig skal ikke søker komme dårlig ut om vi ikke har vært presise i utlysningstekst og vedtekter. Derfor er det i denne søknadsrunden blitt saksbehandlet en bedriftsetablering i Averøy. Klima eller miljøkonsekvenser av forslaget: Ingen. Karl Kjetil Skuseth Kommunalsjef Saksbehandler Side18

19 Arkiv: 242 Arkivsaksnr: 2012/ Saksbehandler: Bente Weiseth Frantzen Dato: Saksprotokoll Utvalg Utvalgssak Møtedato Næringspolitisk Råd 12/ Vedtekter Regionalt næringsfond Behandling i Næringspolitisk Råd Næringspolitisk Råd fremmet følgende endringer: Følgende legges til i overskriften under avsnitt Målgrupper Særskilte målgrupper Tillegg i siste strekpunkt under avsnittet Detaljerte retningslinjer for bruk av næringsfond. annen offentlig støtte på samme bedriftsrettede tiltak, skal ikke.. Generelle tilretteleggende tiltak b. Hele punktet slettes I samsvar med rådmannens innstilling og vedtatte endringer gjorde Næringspolitisk Råd følgende enstemmige vedtak: Næringspolitisk Råd vedtar følgende vedtekter for regionalt næringsfond: Formål Nyskapning, innovasjon og næringsutvikling. Særskilte målgrupper Unge, kvinner og ulike innvandrere. Enkeltpersoner og bedrifter i Averøy og Kristiansund med prosjekter som kommer inn under satsningsområdene i felles strategisk næringsplan, samt samarbeidsprosjektet på tvers av kommunegrensene: Petroleum og energi Marin og maritim sektor Kultur og reiseliv Handel og service Side19

20 Overliggende retningslinjer Vedtatte kommunale strategier i den felles strategiske næringsplanen skal ligge til grunn for bruken av midlene. Det regionale næringsfondet skal ha en utløsende effekt på tiltakene som får støtte. Nye søkere vil bli prioritert og søkernes kompetanse vil bli vektlagt. Detaljerte retningslinjer for bruk av næringsfond Næringsfondet (kommunalt /regionalt) kan benyttes både til bedriftsrettede tiltak/aktiviteter og til generelle tilretteleggende tiltak i regi av kommunen eller andre typer organisasjoner. Det skal ikke gis støtte til ordinær drift eller aksjekapital. Bedriftsrettet støtte skal ikke være av et slikt omfang at det kan oppfattes som urettmessig konkurransevridende. Bedriftsrettede prosjekter med totalbudsjett over kr ,- faller utenfor søknadsreglementet. Støtte fra næringsfond pluss evt. annen offentlig støtte på samme bedriftsrettede tiltak, skal ikke utgjøre mer enn halvparten av kostnadene (50%-regelen). Hva kan man bruke næringsfond til? Som utløsende effekt for å bidra til at prosjekter som ellers ikke ville ha blitt gjennomført, blir realisert. Det er ikke tilstrekkelig at tilskuddet bidrar til å opprettholde et eksisterende tilbud. 1. Generelle tilretteleggende tiltak a. Generelle tilretteleggende tiltak i regi av kommunen eller andre typer organisasjoner for å utvikle næringsliv og lokalsamfunn. i. Omdømme/markedsføring (utviklingsprosjekter) ii. Profilering iii. Kompetanseheving iv. Kurs/seminarer v. Konferanser/etablering av lokale nettverk og samarbeidstiltak 2. Bedriftsrettede tiltak a. Utviklingsaktiviteter før konkurransestadiet (etablereropplæring, kompetanse) b. Konsulenthjelp (utredninger/analyser) c. Markedsundersøkelser d. Markedsføring (konseptutvikling) e. Støtte til fysiske investeringer i samarbeid med etablering av ny virksomhet (ikke konkurransevridende) Ann-Kristin Sørvik leder Næringspolitisk Råd Bente Weiseth Frantzen næringskonsulent/sekretær Side20

21 Arkiv: U01 Arkivsaksnr: 2013/ Saksbehandler: Bente Weiseth Frantzen Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Næringspolitisk Råd 13/ Forslag til møtedatoer for Næringspolitisk Råd 1. halvår 2014 Saken legges frem for næringspolitisk råd med følgende forslag til vedtak: Innstilling Følgende møteplan for Næringspolitisk Råd gjelder for 1. halvår 2014: - Torsdag 30. januar Torsdag 3. april Torsdag 26. juni 2014 (saksbehandling fond) Saksopplysninger Denne saken gjelder møtedatoer for Næringspolitisk Råd, 1. halvår Sekretariatet foreslår følgende møtedatoer: - Torsdag 30. januar Torsdag 3. april Torsdag 26. juni 2014 (saksbehandling fond) Vurdering Sekretariatet har prøvd å ta hensyn til at medlemmene i NPR har en travel hverdag og innstiller på totalt tre (3) møter. Skulle det i prosessen rundt handlingsplan og felles strategisk næringsplan være nødvendig med møter i tillegg, vil vi etterstrebe å få til dette. Klima eller miljøkonsekvenser av forslaget: Ingen. Karl Kjetil Skuseth Kommunalsjef Saksbehandler Side21

22 Arkiv: 242 Arkivsaksnr: 2013/ Saksbehandler: Helge Hegerberg Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Næringspolitisk Råd 13/ Regionalt næringsfond Vestbase AS - Sjøtransportløsning i Kristiansundsregionen. Saken legges frem for Næringspolitisk Råd med følgende forslag til vedtak: Innstilling Vestbase innvilges kr og maksimalt 50 % av totalkostnad til å gjennomføre forprosjekt for ny sjøtransportløsning for oljenæringen i Kristiansundsregionen. Saksopplysninger Denne saken gjelder en ny transportløsning for gods i oljeservice som kan flyttes fra vei til sjø i Kristiansund og Averøy. Oljeservicebasene ligger spredt langs havna og i sjøarealer på øyene rundt Bremsnesfjordbassenget. Vestbase as starter et forprosjekt som finner frem til kundegrupper, aktører og lokaliteter. Planene har mange interessante miljøsider som er positive for mange mennesker. Kort beskrivelse av prosjektet Aktiviteten i olje- og gassindustrien i regionen vokser raskt. Det er stor aktivitet med vekst i petroleumsklyngen og nye markedssegmenter som øker. Industrien finner frem til nye lokaliteter. Det er ikke lenger bare Vestbase, Nergata og Dale som er lokaliteter, nå går det ringer i vannet til Bolga, Husøya, Hestvikholmene og Smevågen. Vestbase har kjøpt areal i Averøy og ønsker å ekspandere der. For å få en effektiv og god logistikk, er en intern sjørute mellom basene viktig. Mye utstyr og noen maskiner er for store til å kjøre den undersjøiske tunnelen mellom kommunene. Det bør finnes et alternativ, og da er sjøveien den aller beste. Vestbase skriver i sin søknad at de har en ambisjon om å styrke samspill og samarbeid mellom aktører i Kristiansundsregionen for å understøtte klyngeutvikling. De ønsker derfor å utrede muligheten for å knytte sammen flere lokasjoner med en sjøtransportløsning. Vestbase ser en mulighet til å etablere en sjøtransport for å redusere belastningen på veinettet i nærmiljøene og flytte transporten fra vei til sjø. Utstyret som i dag går på store semitrailere eller vogntog, frakter utstyr mellom Vestbase og Husøya/Bolga, eller de kjører gjennom bysentrum for å komme over til Averøy. Utstyret blir tyngre og lengre. Foran og bak må det ofte kjøre følgebiler som Side22

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Næringspolitisk Råd Møtested: Averøy, kommunestyresalen Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 09:00 11:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ann-Kristin Sørvik Leder

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Kongens Plass 1, møterom 2 Dato: 28.01.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Kongens Plass 1, møterom 2 Dato: 28.01.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Næringsutvalg Møtested: Kongens Plass 1, møterom 2 Dato: 28.01.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 eller til Rigmor.holten@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 17.09.2012 Tidspunkt: 13:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 17.09.2012 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Næringsutvalg Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 17.09.2012 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 eller til Rigmor.holten@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Næringsutvalg Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 47 87 96 58. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen Dato: 31.01.2011 Tidspunkt: 14:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen Dato: 31.01.2011 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Fiskeriutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 31.01.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 96. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Olje- og energiutvalg. Møtested: Formannskapssalen Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 09:00

Side1. Møteinnkalling. Olje- og energiutvalg. Møtested: Formannskapssalen Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Olje- og energiutvalg Møtested: Formannskapssalen Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Oppmøte Hagelin kl. 13:00. Møteinnkalling. Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn. Møtested: Møterom 3. etasje, rådhuset Dato: 10.06.2010 Tidspunkt: 14:00

Oppmøte Hagelin kl. 13:00. Møteinnkalling. Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn. Møtested: Møterom 3. etasje, rådhuset Dato: 10.06.2010 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn Møtested: Møterom 3. etasje, rådhuset Dato: 10.06.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 eller 71 57 40 60.

Detaljer

Kan dere på forhånd sjekke prøveplanen mht møte i ungdomsrådet i desember.

Kan dere på forhånd sjekke prøveplanen mht møte i ungdomsrådet i desember. Møteinnkalling Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Kristiansund rådhus, formannskapssalen Dato: 17.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 el. 71 57 43 53. Møtesekretær

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr Samspleis - videre arbeid med opprustning av fylkesveg 279 i Eide kommune og 215 i Fræna kommune

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr Samspleis - videre arbeid med opprustning av fylkesveg 279 i Eide kommune og 215 i Fræna kommune Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 13/19 Samspleis - videre arbeid med opprustning av fylkesveg 279 i Eide kommune og 215 i Fræna kommune 2012/1609 PS

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

TILTAKSPAKKE SKJÅNES - RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING ETC

TILTAKSPAKKE SKJÅNES - RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING ETC Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 15.10.07 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

PS 08/26 Godkjenning av protokoll fra møte 12.06.2008 2008/496

PS 08/26 Godkjenning av protokoll fra møte 12.06.2008 2008/496 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Komite 3 Tekniske tjenester Formannskapssalen Dato: 28.08.2008 Tidspunkt: 08:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71574390 el. 71574060 Møtesekretær innkaller

Detaljer

Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset i Kristiansund Dato: 27.04.2009 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset i Kristiansund Dato: 27.04.2009 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Fiskeriutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset i Kristiansund Dato: 27.04.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 97644848 Møtesekretær innkaller

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 09.10.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteprotokoll. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 09.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 09.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil

Detaljer

Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen Dato: 21.09.2009 Tidspunkt: 14.00

Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen Dato: 21.09.2009 Tidspunkt: 14.00 Møteinnkalling Utvalg: Fiskeriutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 21.09.2009 Tidspunkt: 14.00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 97644848. Møtesekretær innkaller vararepresentanter. Vararepresentanter

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.09.2011 Tidspunkt: 09:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.09.2011 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.09.2011 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristianund.kommune.no

Detaljer

Retningslinjer for Aure næringsfond

Retningslinjer for Aure næringsfond Retningslinjer for Aure næringsfond Innhold RETNINGSLINJER for AURE NÆRINGSFOND... 3 1. Bakgrunn og forankring... 3 2. Formål... 3 3. Kunngjøring... 3 4. Hvem kan søke?... 3 5. Hva kan støtten brukes til?...

Detaljer

Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen. Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein Rugtveit, Finn Yngve Karlsen, Kristin Flom

Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen. Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein Rugtveit, Finn Yngve Karlsen, Kristin Flom 2015-02 Drangedal næringsråd Møteinnkalling Tid/sted: Innkalte: Fra adm: Forfall: Møtt vara: Referent: Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Bystyresalen Dato: 14.06.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Mari Hansø Rogne Leder ATLANT VGS Magnus Kleivenes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Referatsaker: Regionalutviklingsmidler 2008 tilskudd på inntil 500 000,- til kommunalt næringsfond i Vadsø kommune

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Referatsaker: Regionalutviklingsmidler 2008 tilskudd på inntil 500 000,- til kommunalt næringsfond i Vadsø kommune Rådmannen Utvalg: Næringsstyret Møtested: rådhuset Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: e.formannskapet MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 72. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 13:30

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 13:30 Møteinnkalling Utvalg: Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0010 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Byregion Midt-Telemark Kort beskrivelse Skape en god

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 05.05.2011 Tidspunkt: 13:30

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 05.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Møteinnkalling Utvalg: Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 05.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Utvalg: Møtested: 3. etg., Kristiansund Rådhus Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Utvalg: Møtested: 3. etg., Kristiansund Rådhus Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg., Kristiansund Rådhus Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 84 monica.aarones@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Oljeutvalget Møtested: Møterom 4. etasje, rådhuset Dato: 03.03.2010 Tidspunkt: 09:00 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Berit Tønnesen Leder AP Harald

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Utviklingsfondet for kommunene Nore og Uvdal, Rollag og Sigdal Møtedato: 24.10.2014 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Dag Lislien

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 02.09.15

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 02.09.15 Arkivsak. Nr.: 2013/93-13 Saksbehandler: Trygve Wannebo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 02.09.15 Søknad om støtte til markedsføring stor kr. 200 000 fra Den Gyldne Omveg Rådmannens

Detaljer

Styre/råd/utvalg: Utviklingsfondet for kommunene Nore og Uvdal, Rollag og Sigdal Møtedato: 30.04.2015

Styre/råd/utvalg: Utviklingsfondet for kommunene Nore og Uvdal, Rollag og Sigdal Møtedato: 30.04.2015 SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Utviklingsfondet for kommunene Nore og Uvdal, Rollag og Sigdal Møtedato: 30.04.2015 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for

Detaljer

ETABLERING AV VADSØ NÆRINGSSENTER

ETABLERING AV VADSØ NÆRINGSSENTER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 15.12.2005 Klokkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 2/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.04.2010 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 18.02.2014 09.00. Saksliste. Tilleggssak.

FRØYA KOMMUNE. FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 18.02.2014 09.00. Saksliste. Tilleggssak. FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 18.02.2014 09.00 herredshus Saksliste Tilleggssak Sakliste: Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold 39/14 14/151 MANDAT FOR HELHETLIG IDRETTSPARK

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Kristiansen NESTL STAP Geir Varvik MEDL STH

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Kristiansen NESTL STAP Geir Varvik MEDL STH Storfjord Næringsutvalg Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 17.12.2013 Tidspunkt: 09:00 13:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GODKJENNING AV NÆRINGSFONDETS MØTEPROTOKOLL AV DEN 04.09.2012

MØTEINNKALLING SAKLISTE GODKJENNING AV NÆRINGSFONDETS MØTEPROTOKOLL AV DEN 04.09.2012 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: Næringsfondet Gratangen rådhus 13.11.2012 Tid: etter PLA Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Saksliste. Utvalgs- Arkiv- saksnr. offentlighet

Saksliste. Utvalgs- Arkiv- saksnr. offentlighet Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr Saker til behandling PS 08/24 PS 08/25 Braatthallen AS - Søknad om tillatelse til låneopptak kr. 3.000.000,- Ny samarbeidsavtale om

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen Dato: 14.04.2011 Tidspunkt: 10:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen Dato: 14.04.2011 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Oljeutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 14.04.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 41 10. Møtesekretær innkaller vararepresentanter. Vararepresentanter

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/19 TID: 16.11.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST Protokoll møte i politisk styringsgruppe Møtedato: 07.12.2009 Møtested: Steinkjer rådhus, møterom Hilmar Aleksandersen Tidspunkt: Kl. 09.00 Deltakere Ole Tronstad, Bjørn Arild Gram, Frank Christiansen

Detaljer

Det ble tegnet medlemskap i Innoco innovasjonsnettverk for 2014 /2015. Dette gir oss tilgang til spennende nettverk og arrangementer.

Det ble tegnet medlemskap i Innoco innovasjonsnettverk for 2014 /2015. Dette gir oss tilgang til spennende nettverk og arrangementer. Årsmelding 2014 Året som gikk 2014 ble et godt år for Knudtzon Senteret. Målsetningene for året ble nådd og vi bidro betydelig med blant annet dekning av egenandeler til våre idéfase og preinkubatorprosjekter.

Detaljer

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Nesset ungd.skole Dato: 12.11.2012 Tid: 13:00 15:00

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Nesset ungd.skole Dato: 12.11.2012 Tid: 13:00 15:00 Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Nesset ungd.skole Dato: 12.11.2012 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær hilde.skavdahl@innherred-samkommune.nosom sørger for

Detaljer

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2010

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2010 HANDLINGSPLAN 2010 1 Innledning Denne handlingsplanen er basert på de satsingsområder som er beskrevet i Strategisk næringsplan (SNP) 2008 2011. Denne delen av planverket skal evalueres og revideres hvert

Detaljer

Forankring og godt samspill gir resultat!

Forankring og godt samspill gir resultat! Forankring og godt samspill gir resultat! God forankring, rett kompetanse og nok tid gir resultat Forankring tar lengre tid enn det en tror, men det er en investering som er helt avgjørende Forankring

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen MEDL STSP Arvid Lilleng MEDL STFJF

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen MEDL STSP Arvid Lilleng MEDL STFJF Møteprotokoll Storfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 30.06.2014 Tidspunkt: 09:35-11:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes Leder

Detaljer

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg, Kristiansund rådhus Dato: 25.03.2009 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg, Kristiansund rådhus Dato: 25.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg, Kristiansund rådhus Dato: 25.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 57 40 84 eller

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil Leder LYAP Jack-Robert Møller inhabil i Medlem

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil Leder LYAP Jack-Robert Møller inhabil i Medlem Lyngen kommune Lyngen næringsutvalg Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Møterommet i 1.etg i Rådhuset, Lyngseidet Dato: 03.05.2013 Tidspunkt: 10:00 13.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Styret for næringsfondet Møtested: Inderøy samfunnshus, møterom: Kantina Dato: 02.06.2010 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Vestby kommune Referansegruppe kommunereform

Vestby kommune Referansegruppe kommunereform Vestby kommune Referansegruppe kommunereform MØTEINNKALLING Utvalg: REFERANSEGRUPPE KOMMUNEREFORM Møtested: Elverhøy NB! Møtedato: 08.06.2015 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø, plan og utvikling har møte den 28.06.2007 kl. 10.30 i Komagfjord. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø, plan og utvikling har møte den 28.06.2007 kl. 10.30 i Komagfjord. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for miljø, plan og utvikling har møte den 28.06.2007 kl. 10.30 i Komagfjord Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling

Verdal kommune Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Stiklestad skole Dato: 19.11.2012 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Utviklingsutvalget 08.06.2004

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Utviklingsutvalget 08.06.2004 Utviklingsutvalget 08.06.2004 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 04/21 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLLER FRA S MØTE 11.05. 2004 REFERANSE 033 PS 04/22 PS 04/23 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA S MØTE 18.05.2004

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Lars Aamodt/Harald Silseth Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/249

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Lars Aamodt/Harald Silseth Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/249 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Lars Aamodt/Harald Silseth Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/249 INN PÅ TUNET Rådmannsforums forslag til vedtak: Innen 1. september 2011 kartlegges behovet i kommunene for kjøp Inn

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Regionrådet for Midt-Buskerud Møtested: Fylkeshuset Drammen, Biskopsrud Møtedato: 31.05.2011 Tid: 09.00 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/8 11/246 SAKSPROTOKOLL:

Detaljer

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Stanley Wirak (Ap) og Tove Frantzen (V) opplyste at de var styremedlemmer i Greater Stavanger og formannskapet drøftet

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtedato: 08.03.2012 TILSTEDE PÅ MØTET MEDLEMMER (angi evnt. Hvem som er fraværende med * foran navnet) Kari Kolbræk Ask *Runolv Stegane Torstein

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Søknad Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Kort beskrivelse Midtre Gauldal

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.03.2012 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Leder Navn Eva D. Husby Roy Mienna Siv O. Gamst Geir A. Iversen

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok

Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok Søknad Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok Kort beskrivelse Det treårige prosjektet skal skape et attraktivt lokalsamfunn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Telefonmøte Møtedato: 25.09.2014 Tid: kl. 09:00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Telefonmøte Møtedato: 25.09.2014 Tid: kl. 09:00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Telefonmøte Møtedato: 25.09.2014 Tid: kl. 09:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Stine Akselsen, Bjørn

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 09/26 Oljeplanens handlingsplan 2009-2012 2009/289 PS 09/27 Handlingsdel til Strategisk næringsplan for 2009-2010 2009/85

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 16. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 16. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET EKSTRAORDINÆRT MØTE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.12.2009 Tid: 13.00 Forfall meldes til sekretariatet, tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Næringsutvalg Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 03.10.2011 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Birger Sommerseth

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 13.04.2015 Tid: 09:00-11:00 Til stede på møtet Medlemmer: Ronny Grindstein Rita Roaldsen Elsa Holm

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 05.06.2012 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Cecilie Agnalt, Harald Aase,

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 09.01.2007

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 09.01.2007 Driftsutvalget 09.01.2007 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE PS 07/1 ATLANTERHAVSBADET - SLUTTRAPPORT 212 PS 07/2 ATLANTEN UNGDOMS- OG KULTURSKOLE - SLUTTRAPPORT 212 PS 07/3 PS 07/4 PS 07/5 SALGS-

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 02.09.2013 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 02.09.2013 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 02.09.2013 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Kontrollutvalgets møte 12.06.2006

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Kontrollutvalgets møte 12.06.2006 Kontrollutvalgets møte 12.06.2006 Møtet startet kl. 11.30 og ble avsluttet kl. 13.15 Til stede: Georg N. Lie - leder Astrid S. Torske nestleder John Storvik Solveig Holm Peder Kanestrøm Fra sekretariatet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo (sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo (sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 03.11.2014 Tid: 12:00 14:30 og 15:05 17:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra

Detaljer

Å møte fremtidens kompetanseutfordringer i Nordland. NordlandsLøftet. Grunnlagsdokument. Forum NordlandsLøftet 2012-2015 (11.09.

Å møte fremtidens kompetanseutfordringer i Nordland. NordlandsLøftet. Grunnlagsdokument. Forum NordlandsLøftet 2012-2015 (11.09. Å møte fremtidens kompetanseutfordringer i Nordland NordlandsLøftet Grunnlagsdokument Forum NordlandsLøftet 2012-2015 (11.09.13) Innledning (1) Hvorfor Nordlandsløftet? Nordlandssamfunnet står overfor

Detaljer

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune Retningslinjer for Næringsfond 1 Herøy kommune Herøy kommune Vedtatt av kommunestyret 24.06.2014 Innhold 1 Hjemmel, kapital, avkasting...2 Næringsfondet er finansiert av:...2 2 Formål...2 3 Søknad...2

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 25.03.2009 Tid: Kl 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Søknad om støtte fra næringsfond - Nasjonalparken Næringshage AS

Søknad om støtte fra næringsfond - Nasjonalparken Næringshage AS Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2013/3175-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø 19.11.2013 Formannskapet 25.11.2013 Saksbehandler: Katharina Berit Fugger Søknad om støtte fra næringsfond

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 66/14 14/506 HØRINGSUTTALELSE FREMTIDENS FINNMARK RUP 2014-2023

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0044 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Utviklingsprogrammet - Molderegionen Kort beskrivelse

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap - Næringssaker

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.10.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

Arkiv- saksnr. PS 08/33 Godkjenning av protokoll fra møte 30.10.2008 2008/496. PS 08/34 Hovedplan for vannforsyning 2010-2020 2008/3837

Arkiv- saksnr. PS 08/33 Godkjenning av protokoll fra møte 30.10.2008 2008/496. PS 08/34 Hovedplan for vannforsyning 2010-2020 2008/3837 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Komite 3 Tekniske tjenester Formannskapssalen Dato: 20.11.2008 Tidspunkt: 08:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 el. 71 57 40 60. Møtesekretær innkaller

Detaljer

Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00

Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Øyen Ordfører AP Kirsti

Detaljer

Behandlingskriterier for næringsfond i Berg

Behandlingskriterier for næringsfond i Berg Behandlingskriterier for næringsfond i Berg Premisser Til grunn for behandling av saker i næringsfond i Berg ligger følgende: Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Troms Retningslinjer for kommunale

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for omsorg og miljø Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Onsdag 01.12.2010 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalgssaksnr offentlighet

Møteinnkalling. Utvalgssaksnr offentlighet Møteinnkalling Utvalg: Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn Møtested: Formannskapssalen/Bystyresalen Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 / 71 57 40 60 Møtesekretær

Detaljer

Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen Dato: Flyttet til 21.12.09 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen Dato: Flyttet til 21.12.09 Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Fiskeriutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: Flyttet til 21.12.09 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 97644848 Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Styret for næringsfondet Møtested: Inderøy samfunnshus, møterom: Kantina Dato: 27.01.2010 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, «FÅRESTILLING» - NASJONALT SENTER FOR ULL OG FÅR.

SØKNAD OM TILSKOT, «FÅRESTILLING» - NASJONALT SENTER FOR ULL OG FÅR. SAK 23/15 SØKNAD OM TILSKOT, «FÅRESTILLING» - NASJONALT SENTER FOR ULL OG FÅR. Saksopplysning Hallingdal Næringshage søkjer på vegne av involverte interessentar om kr. 180.000 til utgreiing av ein arena/lokalitet

Detaljer

Søknadsnr. 2015-0123 Søknadsår 2015 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Videreføring av Ja bedrift

Søknadsnr. 2015-0123 Søknadsår 2015 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Videreføring av Ja bedrift Søknad Søknadsnr. 20150123 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Regionale utviklingsmidler i MidtBuskerud Videreføring av Ja bedrift Kort beskrivelse Ja bedrift ordningen legger til rette

Detaljer

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen 16. september 2013 Sørlandets Kompetansefond Postboks 183 4664 KRISTIANSAND Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen På vegne av Prosjektarbeidsgruppa, og etter oppdrag

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Formannskap Møtested: Kantina, Skjervøy Rådhus Dato: 25.10.2010 Tidspunkt: 19:30

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Formannskap Møtested: Kantina, Skjervøy Rådhus Dato: 25.10.2010 Tidspunkt: 19:30 Møteinnkalling Utvalg: Skjervøy Formannskap Møtested: Kantina, Skjervøy Rådhus Dato: 25.10.2010 Tidspunkt: 19:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7777 5503. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET LEBESBY KOMMUNE

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET LEBESBY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET LEBESBY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET I LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 14.desember 2007 sak 83/07 Endret i Lebesby Kommunestyre den 06.05.2008, saksnr

Detaljer

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 20.04.2015 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 20.04.2015 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 20.04.2015 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Saksliste

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 13.10.09 Tid: 09.00

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 13.10.09 Tid: 09.00 Berg kommune Møtested: Kommunehuset Møtedato: 13.10.09 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Næringsfondet Medlemmer: Forfall: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm, Ingrid Evertsen, Roy-Willy Hansen Ingen

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst og kultur Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 22.09.2014 Tid: 10:00 14:30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall V Leder Noodt Trine UAV Nestleder Pedersen

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 09/24 Orientering om styrkingstiltak i pleie- og omsorgstjenestene 2009-8 nye plasser på Brasen fra 01.09.2009 PS 09/25

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Styret for nyskaping og omstilling Møtested: Hotel Nordkyn - møterommet Møtedato: 19.12.2011 Tid: kl. kl. 10.00-12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Johnny

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Karl Fredrik Normann Linda Flaaten-Stokkan

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Karl Fredrik Normann Linda Flaaten-Stokkan GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Næringsfondet Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.06.2013 Tid: 12:00 14:30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ronny Grindstein Elsa Holm Anita

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr IKT Orkide 2011-2014, Handlingsplan og budsjett

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr IKT Orkide 2011-2014, Handlingsplan og budsjett Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 10/127 IKT Orkide 2011-2014, Handlingsplan og budsjett 2008/3514 PS 10/128 Referatsaker Liste over referatsaker 16.11.2010

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Sak 0078/08 behandles etter referater og meldinger.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Sak 0078/08 behandles etter referater og meldinger. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 11.09.2008 Møtestart: 14.00. Møteslutt: 15.00. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Tor Andersen møtte for Ingelin

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes Møteprotokoll Storfjord Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 25.06.2012 Tidspunkt: 09:00 14.03 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Omstillingsstyre Meløy Utvikling KF

MØTEPROTOKOLL Omstillingsstyre Meløy Utvikling KF MØTEPROTOKOLL Omstillingsstyre Meløy Utvikling KF Møtested: Schalthuset, Glomfjord Møtedato: 11.02.2015 Tid: 09:00-13:30 Til stede på møtet: Forfall: Per Swensen, styreleder Kristine Haukalid, nestleder

Detaljer