Side1. Møteinnkalling. Næringspolitisk Råd. Møtested: Averøy, kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 09:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Side1. Møteinnkalling. Næringspolitisk Råd. Møtested: Averøy, kommunestyresalen Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 09:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Næringspolitisk Råd Møtested: Averøy, kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf eller til Møtesekretær innkaller vararepresentanter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Ann-Kristin Sørvik leder Bente Weiseth Frantzen sekretær Side1

2 Saksliste Innhold Utvalgssaksnr Arkivsaksnr PS 13/15 Godkjenning av møteprotokoller Næringspolitisk Råd 2012/617 PS 13/16 Orienteringssaker /1529 PS 13/17 Løpende forpliktelse og saldo regionalt næringsfond - høst 2013 PS 13/18 Forslag til møtedatoer for Næringspolitisk Råd 1. halvår / /2417 PS 13/19 Sjøtransportløsning i Kristiansundsregionen. 2013/2038 PS 13/20 Søknad til regionalt næringsfond - KIS - utviklingsarbeid for IB-søkerskole PS 13/21 Regionalt næringsfond - Nordmøre Næringsråd - forprosjekt -prosjekt MATCH PS 13/22 Søknad regionalt næringsfond - Hansgarden Kornstad - Merete Bratsberg Aae PS 13/23 Regionalt næringsfond - Bedriftsetablering - Arnhild Skartveit 2013/ / / /2036 Side2

3 Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 2012/ Saksbehandler: Bente Weiseth Frantzen Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Næringspolitisk Råd 13/ Godkjenning av møteprotokoller Næringspolitisk Råd Vedlegg 1 Møteprotokoll Næringspolitisk Råd mars Møteprotokoll Næringspolitisk Råd september 2013 Saken legges frem for Næringspolitisk Råd med følgende forslag til vedtak: Innstilling Møteprotokollene for følgende møter godkjennes: - Møteprotokoll fra møtet 14. mars Møteprotokoll fra møtet 27. september 2013 Saksopplysninger Denne saken gjelder godkjenning av møteprotokoller fra møter i Næringspolitisk Råd. Møteprotokoll fra møtet i mars ble ved en feil ikke lagt frem for godkjenning. Av den grunn er det to møteprotokoller som skal godkjennes nå. Vurdering For å unngå dette ved en senere anledning er nye rutiner implementert for å kvalitetssikre at møteprotokollene blir ferdigstilt i tide. Klima eller miljøkonsekvenser av forslaget: Ingen. Karl Kjetil Skuseth Kommunalsjef Saksbehandler Side3

4 Møteprotokoll Utvalg: Næringspolitisk Råd Møtested: Averøy, kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ann-Kristin Sørvik Leder Averøy kommune Just Ingebrigtsen Medlem Kristiansund kommune Liv Berit Bach Medlem Kristiansund kommune Arne Ingebrigtsen Medlem Kom vekst Svein Kongshaug Medlem Averøy kommune Frode Ressem Medlem Averøy Næringsforum Stian Røsand Medlem Averøy Næringsforum Knut Mostad Medlem Averøy kommune Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Øyen Nestleder Kristiansund kommune Ellen Engdahl Medlem Kom vekst Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Kjell Neergaard Per Kristian Øyen Kristiansund kommune Merknader Fra administrasjonen møtte: Navn Gregus Kristensen Rune Kvannli Eigunn Stav Sætre Bente W. Frantzen Stilling Spesialrådgiver Averøy kommune Planlegger Averøy kommune Kultur- og næringssjef Næringskonsulent/sekretær Side4

5 Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 13/1 Godkjenning møteprotokoll 19. desember /617 PS 13/2 PS 13/3 PS 13/4 Kort orientering prosess felles strategisk næringsplass Forlag til organisering av arbeid Bremsnesfjordbassenget Søknad regionalt næringsfond DKN - Økt omsetning Atlanterhavsveien 2012/ / /2621 Eventuelt Under sak 13/2 kom innspill vedr revidering av handlingsplan for NPR. Følgende ble vedtatt: Utkast til handlingsplan lages av administrasjonen i Averøy og Kristiansund i fellesskap, med næringsforeningene, og presenteres på møtet i Næringspolitisk Råd 22. november. PS 13/1 Godkjenning møteprotokoll 19. desember /617 Behandling i Næringspolitisk Råd I samsvar med innstillingen gjorde Næringspolitisk Råd følgende enstemmige vedtak: Møteprotokoll fra møtet 19. desember 2012 godkjennes. PS 13/2 Kort orientering prosess felles strategisk næringsplass 2012/1529 Behandling i Næringspolitisk Råd Kultur- og næringssjef Eigunn Stav Sætre orienterte: Godt gjennomført arrangement 27. februar - 55 påmeldte, 3 innmeldte forfall, 50 dukket opp. Andelen næringsliv var ikke på det nivå vi hadde håpet, mulig at det er nødvendig å plukke de man ønsker inn. PWC var imponert over kvaliteten på foredragsholdere; god kompetanse og innsikt i problemstillingene. Veien videre: Side5

6 Både spennende og utfordrende arbeid foran oss både for privat og offentlig sektor 1. Referat + presentasjoner sendes ut til deltagerne og NPR 2. Kristiansund lager nå en skisse til framdrift og anbefaler Orkidé en framgangsmåte for prosessen 3. Startpunktet for prosjektet og utlysning av prosessdriver blir når Orkidé har en bestilling på prosjektet Plan/Næring i Kristiansund kommune: Utarbeider prosjektskisse uke 12 Legges fram som sak i AU/Orkidé: 5. april Videre prosess har da som mål å ha et ytterligere arbeidsmøte før sommeren. Skissen til AU/Orkidé vil ha prosjekt-form med Effektmål og resultatmål basert på innspillene fra arbeidsmøtet den 27. februar, forslag til finansiering og milepæler for gjennomføring. I samsvar med innstillingen gjorde Næringspolitisk Råd følgende enstemmige vedtak: Orientering om arbeidet med felles strategisk næringsplan tas til etterretning. PS 13/3 Forlag til organisering av arbeid Bremsnesfjordbassenget 2013/460 Behandling i Næringspolitisk Råd Næringspolitisk Råd gjorde følgende enstemmige vedtak: Averøy kommune utarbeider forslag til prosjektorganisering og finansieringsplan til neste møte i Næringspolitisk Råd. Deltagende kommuner begrenses til Kristiansund og Averøy. PS 13/4 Søknad regionalt næringsfond DKN - Økt omsetning Atlanterhavsveien 2012/2621 Behandling i Næringspolitisk Råd Stian Røsand ba om å få vurdert sin habilitet og fratrådte under behandlingen. Enstemmig vedtak: Stian Røsand ble erklært inhabil. Side6

7 I samsvar med innstillingen gjorde Næringspolitisk Råd følgende enstemmige vedtak: Næringspolitisk Råd innvilger inntil kr for gjennomføring av reiselivsprosjektet Økt omsetning Atlanterhavsveien, år 1. Beløpet dekkes over post regionalt næringsfond. Næringspolitisk Råd, Ann-Kristin Sørvik leder Næringspolitisk Råd Bente Weiseth Frantzen næringskonsulent/sekretær Side7

8 Møteprotokoll Utvalg: Næringspolitisk Råd Møtested: Kristiansund, Caroline kino og konferansesenter (møterom Heinsa) Dato: Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ann-Kristin Sørvik Leder Averøy kommune Per Kristian Øyen Nestleder Kristiansund kommune Liv Berit Bach Medlem Kristiansund kommune Ellen Engdahl Medlem Kom vekst Arne Ingebrigtsen Medlem Kom vekst Frode Ressem Medlem Averøy Næringsforum Stian Røsand Medlem Averøy Næringsforum Knut Mostad Medlem Averøy kommune Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Just Ingebrigtsen Medlem Kristiansund kommune Svein Kongshaug Medlem Averøy kommune Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Per Sverre Ersvik Just Ingebrigtsen Kristiansund kommune Merknader Fra administrasjonen møtte: Navn Eigunn Stav Sætre Gregus Kristensen Rune Kvannli Bente W. Frantzen Stilling Kultur- og næringssjef Konsulent Averøy kommune Planlegger Averøy kommune Næringskonsulent/sekretær Side8

9 Saksliste Innhold Utvalgssaksnr Arkivsaksnr PS 13/5 Godkjenning møteprotokoll Næringspolitisk Råd 2012/617 PS 13/6 PS 13/7 PS 13/8 Løpende forpliktelser og saldo regionalt næringsfond 2013 Regionalt næringsfond - anmodning om uttak av 5% for administrasjon av fond Søknad regionalt næringsfond - Forstudie: Innovasjonsnettverk for Subsea - Knudtzonsenteret AS 2013/ / /2008 PS 13/9 Regional næringsfond Greenpoint Seniorprosjekt 2013/1267 PS 13/10 Prosjektorganisering og finansieringsplan: Felles kommunedelplan - Bremsnesfjordbassenget PS 13/11 Regionalt næringsfond - By'n oss Kristiansund - Look to Kristiansund PS 13/12 Regionalt næringsfond - Kristiansund og omegn vekst AS - KIS markedsarbeid og profildesign PS 13/13 Regionalt næringsfond - Nordmøre Fiskerbåt - utredning tomteareal for fiskeribase PS 13/14 Regionalt næringsfond - Varde AS - Karriere - og utviklingssenter for fremmedspråklige arbeidsinnvandrere 2013/ / / / /1262 PS 13/5 Godkjenning møteprotokoll Næringspolitisk Råd 2012/617 Behandling i Næringspolitisk Råd Møteprotokollen fra ble ikke lagt fram i møtet. Næringspolitisk Råd gjorde følgende enstemmige vedtak: Møteprotokollen fra vil bli lagt fram til godkjenning på neste møte Side9

10 PS 13/6 Løpende forpliktelser og saldo regionalt næringsfond /1853 Behandling i Næringspolitisk Råd I samsvar med innstillingen gjorde Næringspolitisk Råd følgende enstemmige vedtak: Næringspolitisk Råd tar denne informasjonen med seg inn i saksbehandlingen av fondssøknader. PS 13/7 Regionalt næringsfond - anmodning om uttak av 5% for administrasjon av fond 2013/971 Behandling i Næringspolitisk Råd I samsvar med innstillingen gjorde Næringspolitisk Råd følgende enstemmige vedtak: Administrasjonen i Kristiansund kommune, ved kultur- og næringsenheten, tildeles 5 % av totalt tildelingsbeløp på kr ,- for regionalt næringsfond 2013, beregnet til kr ,- for å dekke administrative kostnader ved forvaltningen av fondet. Midlene godskrives ansvar 2512, KOSTRA 325. Administrasjonen v / kultur og næringsenheten foretar utbetalingsanmodning. PS 13/8 Søknad regionalt næringsfond - Forstudie: Innovasjonsnettverk for Subsea - Knudtzonsenteret AS 2013/2008 Behandling i Næringspolitisk Råd Arne Ingebrigtsen ba om å få sin habilitet vurdert, da han sitter i styret hos søker, Knudtzonsenteret. Arne Ingebrigtsen ble dermed erklært inhabil og fratrådte under behandlingen av saken. I samsvar med innstillingen gjorde Næringspolitisk Råd følgende enstemmige vedtak: Næringspolitisk Råd innvilger Knudtzonsenteret inntil kr , maksimalt 50% av totale kostnader til Forstudie: Innovasjonsnettverk for Subsea. Tilskuddet dekkes over post for regionalt næringsfond. Side10

11 PS 13/9 Regional næringsfond Greenpoint Seniorprosjekt 2013/1267 Behandling i Næringspolitisk Råd Næringspolitisk Råd opplevde at resultatet i prosjektet var vagt. Seniorer-begrepet var definert veldig vidt. I forhold til retningslinjene og vedtektene i fondet, opplevdes ikke Seniorprosjektet å ivareta de definerte målgruppene: Unge, kvinner og ulike innvandrere. Spesifikk ordlyd i tildeling av midler fra Fylkeskommunen i 2013, la vekt på tiltak som kunne påvirke valg av bosted og medvirke til entreprenørskap, her var også målgruppene klart definert: Ungdom, kvinner og ulike innvandrergrupper. Ved votering ble innstillingen enstemmig avslått. Næringspolitisk Råd gjorde dermed følgende enstemmige vedtak: Søknad fra Greenpoint Seniorprosjekt for å iverksette Forprosjekt Seniorer avslås. PS 13/10 Prosjektorganisering og finansieringsplan: Felles kommunedelplan - Bremsnesfjordbassenget 2013/2083 Behandling i Næringspolitisk Råd Rådmann i Averøy Knut Mostad la fram, etter diskusjon i rådet; følgende forslag til vedtak: Næringspolitisk Råd vedtar skisse til prosjektorganisering. Det arbeides videre med finansieringsplan, søknadsskisse og hvilken rolle Kristiansund og Nordmøre Havn, Tingvoll kommune og Gjemnes kommune skal ha. Rådmennene i Kristiansund og Averøy oppnevner en person hver til å legge fram et forslag til sak i neste møte Forslaget ble enstemmig vedtatt. Næringspolitisk Råd gjorde dermed følgende enstemmige vedtak: Næringspolitisk Råd vedtar skisse til prosjektorganisering. Det arbeides videre med finansieringsplan, søknadsskisse og hvilken rolle Kristiansund og Nordmøre Havn, Tingvoll kommune og Gjemnes kommune skal ha. Rådmennene i Kristiansund og Averøy oppnevner en person hver til å legge fram et forslag til sak i neste møte Side11

12 PS 13/11 Regionalt næringsfond - By'n oss Kristiansund - Look to Kristiansund 2013/1269 Behandling i Næringspolitisk Råd Arne Ingebrigtsen ba om å få sin habilitet vurdert, da han sitter som styreleder hos søker, By`n Oss. Arne Ingebrigtsen ble enstemmig erklært inhabil og fratrådte under behandling saken. Ellen Engdahl ba om å få sin habilitet vurdert, da hun er daglig leder i søkers eierselskap, Kom vekst. Ellen Engdahl ble enstemmig erklært inhabil og fratrådte under behandling av saken. Per Sverre Ersvik ba om å få sin habilitet vurdert, da han sitter i styret hos søkers eierselskap, Kom vekst. Per Sverre Ersvik ble enstemmig erklært inhabil og fratrådte under behandling av saken. Stian Røsand ba om å få sin habilitet vurdert, da han sitter som vara i styret hos søkers eierselskap, Kom vekst Stian Røsand ble enstemmig erklært habil og ble dermed med på behandlingen av saken. I samsvar med innstillingen gjorde Næringspolitisk Råd følgende enstemmige vedtak: Næringspolitisk Råd innvilger inntil kr og maksimalt 50 % av godkjent estimert totalkostnad, for å iverksette By n oss Kristiansund sitt sentrumsutviklingsprosjektet Look to Kristiansund. Tilskuddet dekkes over post for regionalt næringsfond. PS 13/12 Regionalt næringsfond - Kristiansund og omegn vekst AS - KIS markedsarbeid og profildesign 2013/1275 Behandling i Næringspolitisk Råd Arne Ingebrigtsen ba om å få sin habilitet vurdert, da han sitter som styreleder hos søker, Kristiansund International School. Arne Ingebrigtsen ble enstemmig erklært inhabil og fratrådte under behandling av saken. Ellen Engdahl ba om å få sin habilitet vurdert, da hun er daglig leder i Kristiansund International School. Ellen Engdahl ble enstemmig erklært inhabil og fratrådte under behandling av saken. Per Sverre Ersvik ba om å få sin habilitet vurdert, da han sitter i styret hos søkers eierselskap, Kom vekst. Per Sverre Ersvik ble enstemmig erklært inhabil og fratrådte under behandling av saken. I samsvar med innstillingen gjorde Næringspolitisk Råd følgende enstemmige Side12

13 vedtak: Næringspolitisk Råd innvilger inntil kr og maksimalt 50 % av estimert totalkostnad for å iverksette prosjektet KIS markedsarbeid og profildesign. Tilskuddet dekkes over post for regionalt næringsfond. PS 13/13 Regionalt næringsfond - Nordmøre Fiskerbåt - utredning tomteareal for fiskeribase 2013/1409 Behandling i Næringspolitisk Råd Under behandling av saken ble innstillingen forkastet og Næringspolitisk Råd ble enig om ny innstilling. Ved votering ble denne innstillingen enstemmig vedtatt. Næringspolitisk Råd gjorde dermed følgende enstemmige vedtak: Næringspolitisk Råd innvilger Nordmøre Fiskerbåt sin søknad til forprosjekt utredning tomteareal for fiskeribase i Averøy, med inntil kr, basert på godkjent finansieringsplan. Følgende forutsetninger legges til grunn: Prosjektet bes å ivareta markedsmessige strukturendringer innen marin utvikling og derav også se på flere næringer enn fiskeri som premissleverandør, utviklingsaktør og brukere av en fremtidsrettet fiskeribase. Kristiansund kommune ønsker deltagelse i styringsgruppen/prosjektgruppe: Formannskapet oppnevner en representant Næringspolitisk Råd ønsker deltagelse i styringsgruppen/prosjektgruppe: Næringsforeningene Kom vekst og Averøy Næringsforum utnevner representant Ledende marint FoU/ fag- miljø i vår region - Møre Forsking Marin og Kontali Analyse inviteres inn i kartleggingsarbeidet og om mulig inn i referansegruppe. Side13

14 PS 13/14 Regionalt næringsfond - Varde AS - Karriere - og utviklingssenter for fremmedspråklige arbeidsinnvandrere 2013/1262 Behandling i Næringspolitisk Råd I samsvar med innstillingen gjorde Næringspolitisk Råd følgende enstemmige vedtak: Næringspolitisk Råd avslår søknad fra Varde AS til prøveprosjekt om karriere- og utviklingssenter for fremmedspråklige innvandrere. Næringspolitisk Råd, Ann-Kristin Sørvik leder Næringspolitisk Råd Bente Weiseth Frantzen næringskonsulent/sekretær Side14

15 Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 2012/ Saksbehandler: Bente Weiseth Frantzen Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Næringspolitisk Råd 13/ Orienteringsaker Næringspolitisk Råd Saken legges frem for Næringspolitisk Råd med følgende forslag til vedtak: Innstilling Næringspolitisk Råd tar saken til orientering. Saksopplysninger Denne saken gjelder orientering og status om aktuelle saker som Næringspolitisk Råd arbeider med eller skal sette i gang. 1. Orientering om framdrift skisse handlingsplan Bente 2. Orientering om prosess Bremsnesfjordbassenget Gregus 3. Nor Fishing 2014 og Nordmørskveld Bente 4. ONS 2014 Oljemessen Bente Vurdering Ytterligere informasjon vil bli lagt fram i møtet. Klima eller miljøkonsekvenser av forslaget: Ingen. Karl Kjetil Skuseth Kommunalsjef Saksbehandler Side15

16 Arkiv: 242 Arkivsaksnr: 2013/971-4 Saksbehandler: Bente Weiseth Frantzen Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Næringspolitisk Råd 13/ Løpende forpliktelse og saldo regionalt næringsfond - høst 2013 Vedlegg 1 Saksprotokoll vedtekter regionalt næringsfond Saken legges frem for Næringspolitisk Råd med følgende forslag til vedtak: Innstilling Næringspolitisk råd tar informasjon om statusoversikt regionalt næringsfond med seg inn i saksbehandlingen av fremlagte fondssøknader. Saksopplysninger Denne saken gjelder status over transaksjoner og søknader over regionalt næringsfond pr. november Total søknadsmasse ved søknadsfrist 15.september Prosjekt Match - forprosjekt Bedriftsetablering av min-design-strikk Sjøtransportløsning i Kristiansundsregionen. Hansgarden Kornstad KIS - utviklingsarbeid for IB-søkerskole Nordmøre RNF Under behandling Kristiansund, Dette forprosjektet skal kartlegge kompetansebehovet i Kristiansunds og Averøy-regionen de neste Næringsråd Kristiansund, årene, samt komme fram til tiltak som kan etterkomme dette behovet. Averøy Arnhild Skatvedt RNF Under behandling Averøy Bedriftsetablering av min-design-strikk. Etablering av nettbutikk, hvor mitt design og mine oppskrifter, samt garn (som så langt ikke er å finne på det norske markedet ennå) skal inspirere kunder til å strikke/hekle selv.det skal gi kunden gleden og muligheten til å lage noe, med inspirasjon fra mitt design. Inspirasjon henter jeg fra gamle strikketeknikker.det har et eget uttrykk som folk ser og liker.gamle strikketeknikker i nytt design og på nye bruksområder.samt enkle teknikker i nytt design Vestbase AS RNF Under behandling Møre og Romsdal, Vestbase AS har besluttet å sette i gang et forprosjekt for å utrede en sjøtransportløsning mellom 1503-Kristiansund, definerte lokasjoner i Kristiansundsregionen, i hovedsak i tilknytning til olje- og gassindustrien. Averøy, 1556-Frei, Transportløsningen skal stimulere nyskaping og videre næringsutvikling i nærområdet. Den skal Gjemnes baseres på grønn logistikk og bidra til å redusere trafikkbelastningen i nærmiljøet. Prosjektet skal avklare om det er grunnlag for etablering av en slik sjøtransportløsning gjennom markedsundersøkelse. Aae, Merete RNF Under behandling Møre og Romsdal, Tre tiltak. Skaffe logo og heimeside til firmaet, Hansgarden Kornstad, etablert 2. august Bratsberg 1554-Averøy Samle bilete, dokument og anna knytt til historia til garden. Studieturar til td Mjøsgardane og Telemark. Kristiansund RNF Under behandling Kristiansund, Kristiansund International School skal ønske sine elever velkommen til første semester i august International Kristiansund, Frem til det tidspunktet er det en rekke oppgaver som må løses - men noe av det aller viktigst School Averøy, 1556-Frei, er å sikre at skolen har oppnådd status som IB-søkerskole ved åpningen i Slik status er også Gjemnes, 1560-Tingvoll, er forutsetning for at Utdanningsdirektoratets driftstillatelse fortsatt skal gjelde. Arbeidet med å sikre 1573-Smøla, 1576-Aure søkerstatus for skolen innbefatter utviklingsarbeid og bistand fra aktører med spisskompetanse. Totalt omsøkt Side16

17 Saldo fondskonto (bank) Bilagsnr Bilagsdato Periode Konto Tekst Beløp Inngående balanse , Møreforskning AS avdeling Marin, TraceOil , Renter regionalt næringsfond 1. kvartal , NEAS, utredning av landstrømanlegg , KOM Vekst AS, Gjestebytelt Bacalao Bistro i Stavanger , Averøy kommune, ONS Oljemesse , Averøy kommune, Nor Fishing , Averøy kommune, Prosjekt Kulturminnenæring , Ref , Renter regionalt næringsfond 2. kvartal , Sentrumsprosjekt By'n oss , Halvparten av fylkeskommunalt tilskudd fra kommunalt til regionalt næringsfond for , Kristiansund kommune, Nor Fishing prosjekt , Averøys andel til regionalt næringsfond for , Renter regionalt næringsfond 3. kvartal , Status ,48 Det er ikke gjort uttak siden sist status pr. juli 2013, kun påløpte renter for 3. kvartal. På slutten av året vil det komme noen transaksjoner, da administrasjonen har betalingsanmodninger og rapporter som ligger klar for gjennomgang. Løpende forpliktelser regionalt næringsfond Restbeløp Utbetalt Bevilget Tilbakeføres juli 2013 Kommentarer Kystkultur Manus H Bræin , ,00 kr ,00 Purret - avventer til høst 2013 Innkort Fylkesvei Averøy ,00 kr ,00 Utgår? Viking Park, HOTV ,00 kr ,00 Ferdig Kom trainee rekrutt Undine ,00 kr ,00 kr ,00 Ferdig Pilot Grunderlinjer Atlanten ,00 kr ,00 Purret - avventer til høst 2013 Internasjonal skole KOM Vekst ,00 kr ,00 Bremsnes båtbyggeri ,00 kr , Nor Fishing Averøy kommune ,00 kr ,00 Ferdig Nor Fishing Kristiansund kommune ,00 kr ,00 Ferdig ONS Averøy kommune ,00 kr ,00 kr 7 312,00 Ferdig By'n oss Sentrumsprosjekt ,00 kr ,00 Ferdig Kulturminnenæring Averøy ,00 kr ,00 Ferdig Viking park HOTV ,00 kr ,00 Ferdig Videreføring Cruiseprosjekt DKN , ,00 Petrosenteret Prosjektledelse , ,00 Purret - avventer til høst 2013 før tilbakeføring Utredning av landstrøm , ,00 Ferdig Fagskole - boresimulator , ,00 vanskelig å få på plass finansiering Trace Oil , ,00 Ferdig Gjestebytelt Bacalao Bistro ONS Kom Vekst , ,00 Ferdig 5% administrasjon , ,00 Ferdig Sikkert miljø Åndedrettsvern 12/ , ,00 Micromar ISD Nor 12/ , ,00 DKN Økt trafikk Atlanterhavsveien 12/ , ,00 Bokmagasin Nordmøre 12/ , ,00 5% administrasjon 2013 (09/13) , ,00 Innovasjonsnettverk SUBSEA - Knudtzon (09/13) , ,00 By'n oss Sentrumsprosjekt del 2 (09/13) , ,00 Kristiansund International School - profildesign (09/13) ,00 kr ,00 Nordmøre Fiskerbåt - utredning tomteareal fiskeribase ,00 kr ,00 Saldo forpliktelser ,00 I forrige tildelingsrunde (september 2013) ble det vedtak på totalt kr ,- og disse er nå ajourført i listen over forpliktelser. Nøkkeltall Høst 2013 Saldo forpliktelser ,00 Saldo fondskonto ,66 Til disposisjon ,66 Side17

18 Vurdering Administrasjonen har god kontroll og oversikt på transaksjonene vedr. næringsfond. Det er ikke definert i vedtektene hvor skillet mellom det kommunale fondet og det regionale fondet skal gå når det gjelder tildelinger. Saksbehandler ser for seg at en presisering fra Næringspolitisk Råd ville være klokt. Skal regionalt fond være prioritert større og regionale strategisk viktige prosjekt eller skal det være rom for små bedriftsetableringer? Hvilken rolle har da evt. det kommunale fondet i de respektive kommunene. Samtidig skal ikke søker komme dårlig ut om vi ikke har vært presise i utlysningstekst og vedtekter. Derfor er det i denne søknadsrunden blitt saksbehandlet en bedriftsetablering i Averøy. Klima eller miljøkonsekvenser av forslaget: Ingen. Karl Kjetil Skuseth Kommunalsjef Saksbehandler Side18

19 Arkiv: 242 Arkivsaksnr: 2012/ Saksbehandler: Bente Weiseth Frantzen Dato: Saksprotokoll Utvalg Utvalgssak Møtedato Næringspolitisk Råd 12/ Vedtekter Regionalt næringsfond Behandling i Næringspolitisk Råd Næringspolitisk Råd fremmet følgende endringer: Følgende legges til i overskriften under avsnitt Målgrupper Særskilte målgrupper Tillegg i siste strekpunkt under avsnittet Detaljerte retningslinjer for bruk av næringsfond. annen offentlig støtte på samme bedriftsrettede tiltak, skal ikke.. Generelle tilretteleggende tiltak b. Hele punktet slettes I samsvar med rådmannens innstilling og vedtatte endringer gjorde Næringspolitisk Råd følgende enstemmige vedtak: Næringspolitisk Råd vedtar følgende vedtekter for regionalt næringsfond: Formål Nyskapning, innovasjon og næringsutvikling. Særskilte målgrupper Unge, kvinner og ulike innvandrere. Enkeltpersoner og bedrifter i Averøy og Kristiansund med prosjekter som kommer inn under satsningsområdene i felles strategisk næringsplan, samt samarbeidsprosjektet på tvers av kommunegrensene: Petroleum og energi Marin og maritim sektor Kultur og reiseliv Handel og service Side19

20 Overliggende retningslinjer Vedtatte kommunale strategier i den felles strategiske næringsplanen skal ligge til grunn for bruken av midlene. Det regionale næringsfondet skal ha en utløsende effekt på tiltakene som får støtte. Nye søkere vil bli prioritert og søkernes kompetanse vil bli vektlagt. Detaljerte retningslinjer for bruk av næringsfond Næringsfondet (kommunalt /regionalt) kan benyttes både til bedriftsrettede tiltak/aktiviteter og til generelle tilretteleggende tiltak i regi av kommunen eller andre typer organisasjoner. Det skal ikke gis støtte til ordinær drift eller aksjekapital. Bedriftsrettet støtte skal ikke være av et slikt omfang at det kan oppfattes som urettmessig konkurransevridende. Bedriftsrettede prosjekter med totalbudsjett over kr ,- faller utenfor søknadsreglementet. Støtte fra næringsfond pluss evt. annen offentlig støtte på samme bedriftsrettede tiltak, skal ikke utgjøre mer enn halvparten av kostnadene (50%-regelen). Hva kan man bruke næringsfond til? Som utløsende effekt for å bidra til at prosjekter som ellers ikke ville ha blitt gjennomført, blir realisert. Det er ikke tilstrekkelig at tilskuddet bidrar til å opprettholde et eksisterende tilbud. 1. Generelle tilretteleggende tiltak a. Generelle tilretteleggende tiltak i regi av kommunen eller andre typer organisasjoner for å utvikle næringsliv og lokalsamfunn. i. Omdømme/markedsføring (utviklingsprosjekter) ii. Profilering iii. Kompetanseheving iv. Kurs/seminarer v. Konferanser/etablering av lokale nettverk og samarbeidstiltak 2. Bedriftsrettede tiltak a. Utviklingsaktiviteter før konkurransestadiet (etablereropplæring, kompetanse) b. Konsulenthjelp (utredninger/analyser) c. Markedsundersøkelser d. Markedsføring (konseptutvikling) e. Støtte til fysiske investeringer i samarbeid med etablering av ny virksomhet (ikke konkurransevridende) Ann-Kristin Sørvik leder Næringspolitisk Råd Bente Weiseth Frantzen næringskonsulent/sekretær Side20

21 Arkiv: U01 Arkivsaksnr: 2013/ Saksbehandler: Bente Weiseth Frantzen Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Næringspolitisk Råd 13/ Forslag til møtedatoer for Næringspolitisk Råd 1. halvår 2014 Saken legges frem for næringspolitisk råd med følgende forslag til vedtak: Innstilling Følgende møteplan for Næringspolitisk Råd gjelder for 1. halvår 2014: - Torsdag 30. januar Torsdag 3. april Torsdag 26. juni 2014 (saksbehandling fond) Saksopplysninger Denne saken gjelder møtedatoer for Næringspolitisk Råd, 1. halvår Sekretariatet foreslår følgende møtedatoer: - Torsdag 30. januar Torsdag 3. april Torsdag 26. juni 2014 (saksbehandling fond) Vurdering Sekretariatet har prøvd å ta hensyn til at medlemmene i NPR har en travel hverdag og innstiller på totalt tre (3) møter. Skulle det i prosessen rundt handlingsplan og felles strategisk næringsplan være nødvendig med møter i tillegg, vil vi etterstrebe å få til dette. Klima eller miljøkonsekvenser av forslaget: Ingen. Karl Kjetil Skuseth Kommunalsjef Saksbehandler Side21

22 Arkiv: 242 Arkivsaksnr: 2013/ Saksbehandler: Helge Hegerberg Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Næringspolitisk Råd 13/ Regionalt næringsfond Vestbase AS - Sjøtransportløsning i Kristiansundsregionen. Saken legges frem for Næringspolitisk Råd med følgende forslag til vedtak: Innstilling Vestbase innvilges kr og maksimalt 50 % av totalkostnad til å gjennomføre forprosjekt for ny sjøtransportløsning for oljenæringen i Kristiansundsregionen. Saksopplysninger Denne saken gjelder en ny transportløsning for gods i oljeservice som kan flyttes fra vei til sjø i Kristiansund og Averøy. Oljeservicebasene ligger spredt langs havna og i sjøarealer på øyene rundt Bremsnesfjordbassenget. Vestbase as starter et forprosjekt som finner frem til kundegrupper, aktører og lokaliteter. Planene har mange interessante miljøsider som er positive for mange mennesker. Kort beskrivelse av prosjektet Aktiviteten i olje- og gassindustrien i regionen vokser raskt. Det er stor aktivitet med vekst i petroleumsklyngen og nye markedssegmenter som øker. Industrien finner frem til nye lokaliteter. Det er ikke lenger bare Vestbase, Nergata og Dale som er lokaliteter, nå går det ringer i vannet til Bolga, Husøya, Hestvikholmene og Smevågen. Vestbase har kjøpt areal i Averøy og ønsker å ekspandere der. For å få en effektiv og god logistikk, er en intern sjørute mellom basene viktig. Mye utstyr og noen maskiner er for store til å kjøre den undersjøiske tunnelen mellom kommunene. Det bør finnes et alternativ, og da er sjøveien den aller beste. Vestbase skriver i sin søknad at de har en ambisjon om å styrke samspill og samarbeid mellom aktører i Kristiansundsregionen for å understøtte klyngeutvikling. De ønsker derfor å utrede muligheten for å knytte sammen flere lokasjoner med en sjøtransportløsning. Vestbase ser en mulighet til å etablere en sjøtransport for å redusere belastningen på veinettet i nærmiljøene og flytte transporten fra vei til sjø. Utstyret som i dag går på store semitrailere eller vogntog, frakter utstyr mellom Vestbase og Husøya/Bolga, eller de kjører gjennom bysentrum for å komme over til Averøy. Utstyret blir tyngre og lengre. Foran og bak må det ofte kjøre følgebiler som Side22

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post Toril.Lundberg@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Evaluering av omstillingsprogram i Sunndal. Sluttevaluering av omstillingsprogram

Evaluering av omstillingsprogram i Sunndal. Sluttevaluering av omstillingsprogram Evaluering av omstillingsprogram i Sunndal Sluttevaluering av omstillingsprogram Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger

Detaljer

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31 MØTEINNKALLING Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag Dato: 25.06.2015 kl. 10:00 Sted: Møtesalen Levanger Arkivsak: 15/00013 Arkivkode: 012 Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side 37/15 15/00039-10

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

Møteinnkalling. Kulturutvalget. Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00

Møteinnkalling. Kulturutvalget. Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00 Møteinnkalling Kulturutvalget Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00 Vi starter med følgende orienteringer kl. 17:00: Edvard Munch bakgrunnen for monument v/torill Stokkan Presentasjon

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 11:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

Hvis det kommer inn spørsmål kan det bli avviklet åpen spørretime før møte settes.

Hvis det kommer inn spørsmål kan det bli avviklet åpen spørretime før møte settes. Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 22.06.2009 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0057/05 UTRULLING AV BREDBÅND STATUS FOR UTBYGGING OG KOSTNADER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0057/05 UTRULLING AV BREDBÅND STATUS FOR UTBYGGING OG KOSTNADER MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 31.08.2005 Tid: 1700 Eventuelt forfall meldes til tlf. 61 33 84 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen Møteinnkalling DATO: TIRSDAG 9. DESEMBER 2014 TID: KL. 09:00 STED: STJØRDAL RÅDHUS MØTEROM VÆRNES NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

Evaluering. Bizpoint Inkubator Gardermoen

Evaluering. Bizpoint Inkubator Gardermoen ØF-rapport nr 13/2006 Evaluering av Bizpoint Inkubator Gardermoen av Svein Bergum, Vegard Johansen og Torhild Andersen ØF-rapport nr 13/2006 Evaluering av Bizpoint Inkubator Gardermoen av Svein Bergum,

Detaljer

Språket i Nord-Trøndelag fylkeskommune en kartlegging. juni 2013

Språket i Nord-Trøndelag fylkeskommune en kartlegging. juni 2013 Språket i Nord-Trøndelag fylkeskommune en kartlegging juni 2013 Innhold Hovedfunn og anbefalinger... 4 Hva ser vi etter når vi kartlegger?.... 4 Hovedfunn: Tekstene er for lite leserorientert... 4 Våre

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM Hitra kommune FASTSATT I HITRA KOMMUNESTYRE 18.06.2013 INNHOLD 1 LITT BAKGRUNNSINFORMASJON 3 1.1 Kommuneplanlegging 4 1.1.1 Kommunal planstrategi 4 1.1.2

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

Forstudie bærekraft programmet

Forstudie bærekraft programmet Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 1. Rammer for arbeidet... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Formål... 6 1.3 Definisjon av begrepet bærekraftig reiseliv... 7 1.4 Definisjon av kommersielle virksomheter... 7 1.5

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Vedtatt. Strategiplan 2010-2013. Med budsjett 2010. gode ideér

Vedtatt. Strategiplan 2010-2013. Med budsjett 2010. gode ideér Vedtatt Strategiplan 2010-2013 Med budsjett 2010 gode ideér Onkel skrue: Penger er ikke alt, bare man har nok av dem SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESTINGETS MØTE 15.-16. DESEMBER 2009 SAK 113/2009 Strategiplandokumentet

Detaljer

Tid til nyskaping og produksjon

Tid til nyskaping og produksjon Handlingsplan Tid til nyskaping og produksjon En handlingsplan for å redusere bedriftenes administrative kostnader Foto: Marianne Otterdahl-Jensen Foto side 8 t.h. og side 20 t.h.: StockXpert 3 Forord

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og

Detaljer

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Den lille byen Svelvik, og dens evige kamp med å bli satt på kartet... Svelvik kommune Juni 2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer