Side1. Møteinnkalling. Næringspolitisk Råd. Møtested: Averøy, kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 09:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Side1. Møteinnkalling. Næringspolitisk Råd. Møtested: Averøy, kommunestyresalen Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 09:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Næringspolitisk Råd Møtested: Averøy, kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf eller til Møtesekretær innkaller vararepresentanter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Ann-Kristin Sørvik leder Bente Weiseth Frantzen sekretær Side1

2 Saksliste Innhold Utvalgssaksnr Arkivsaksnr PS 13/15 Godkjenning av møteprotokoller Næringspolitisk Råd 2012/617 PS 13/16 Orienteringssaker /1529 PS 13/17 Løpende forpliktelse og saldo regionalt næringsfond - høst 2013 PS 13/18 Forslag til møtedatoer for Næringspolitisk Råd 1. halvår / /2417 PS 13/19 Sjøtransportløsning i Kristiansundsregionen. 2013/2038 PS 13/20 Søknad til regionalt næringsfond - KIS - utviklingsarbeid for IB-søkerskole PS 13/21 Regionalt næringsfond - Nordmøre Næringsråd - forprosjekt -prosjekt MATCH PS 13/22 Søknad regionalt næringsfond - Hansgarden Kornstad - Merete Bratsberg Aae PS 13/23 Regionalt næringsfond - Bedriftsetablering - Arnhild Skartveit 2013/ / / /2036 Side2

3 Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 2012/ Saksbehandler: Bente Weiseth Frantzen Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Næringspolitisk Råd 13/ Godkjenning av møteprotokoller Næringspolitisk Råd Vedlegg 1 Møteprotokoll Næringspolitisk Råd mars Møteprotokoll Næringspolitisk Råd september 2013 Saken legges frem for Næringspolitisk Råd med følgende forslag til vedtak: Innstilling Møteprotokollene for følgende møter godkjennes: - Møteprotokoll fra møtet 14. mars Møteprotokoll fra møtet 27. september 2013 Saksopplysninger Denne saken gjelder godkjenning av møteprotokoller fra møter i Næringspolitisk Råd. Møteprotokoll fra møtet i mars ble ved en feil ikke lagt frem for godkjenning. Av den grunn er det to møteprotokoller som skal godkjennes nå. Vurdering For å unngå dette ved en senere anledning er nye rutiner implementert for å kvalitetssikre at møteprotokollene blir ferdigstilt i tide. Klima eller miljøkonsekvenser av forslaget: Ingen. Karl Kjetil Skuseth Kommunalsjef Saksbehandler Side3

4 Møteprotokoll Utvalg: Næringspolitisk Råd Møtested: Averøy, kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ann-Kristin Sørvik Leder Averøy kommune Just Ingebrigtsen Medlem Kristiansund kommune Liv Berit Bach Medlem Kristiansund kommune Arne Ingebrigtsen Medlem Kom vekst Svein Kongshaug Medlem Averøy kommune Frode Ressem Medlem Averøy Næringsforum Stian Røsand Medlem Averøy Næringsforum Knut Mostad Medlem Averøy kommune Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Øyen Nestleder Kristiansund kommune Ellen Engdahl Medlem Kom vekst Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Kjell Neergaard Per Kristian Øyen Kristiansund kommune Merknader Fra administrasjonen møtte: Navn Gregus Kristensen Rune Kvannli Eigunn Stav Sætre Bente W. Frantzen Stilling Spesialrådgiver Averøy kommune Planlegger Averøy kommune Kultur- og næringssjef Næringskonsulent/sekretær Side4

5 Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 13/1 Godkjenning møteprotokoll 19. desember /617 PS 13/2 PS 13/3 PS 13/4 Kort orientering prosess felles strategisk næringsplass Forlag til organisering av arbeid Bremsnesfjordbassenget Søknad regionalt næringsfond DKN - Økt omsetning Atlanterhavsveien 2012/ / /2621 Eventuelt Under sak 13/2 kom innspill vedr revidering av handlingsplan for NPR. Følgende ble vedtatt: Utkast til handlingsplan lages av administrasjonen i Averøy og Kristiansund i fellesskap, med næringsforeningene, og presenteres på møtet i Næringspolitisk Råd 22. november. PS 13/1 Godkjenning møteprotokoll 19. desember /617 Behandling i Næringspolitisk Råd I samsvar med innstillingen gjorde Næringspolitisk Råd følgende enstemmige vedtak: Møteprotokoll fra møtet 19. desember 2012 godkjennes. PS 13/2 Kort orientering prosess felles strategisk næringsplass 2012/1529 Behandling i Næringspolitisk Råd Kultur- og næringssjef Eigunn Stav Sætre orienterte: Godt gjennomført arrangement 27. februar - 55 påmeldte, 3 innmeldte forfall, 50 dukket opp. Andelen næringsliv var ikke på det nivå vi hadde håpet, mulig at det er nødvendig å plukke de man ønsker inn. PWC var imponert over kvaliteten på foredragsholdere; god kompetanse og innsikt i problemstillingene. Veien videre: Side5

6 Både spennende og utfordrende arbeid foran oss både for privat og offentlig sektor 1. Referat + presentasjoner sendes ut til deltagerne og NPR 2. Kristiansund lager nå en skisse til framdrift og anbefaler Orkidé en framgangsmåte for prosessen 3. Startpunktet for prosjektet og utlysning av prosessdriver blir når Orkidé har en bestilling på prosjektet Plan/Næring i Kristiansund kommune: Utarbeider prosjektskisse uke 12 Legges fram som sak i AU/Orkidé: 5. april Videre prosess har da som mål å ha et ytterligere arbeidsmøte før sommeren. Skissen til AU/Orkidé vil ha prosjekt-form med Effektmål og resultatmål basert på innspillene fra arbeidsmøtet den 27. februar, forslag til finansiering og milepæler for gjennomføring. I samsvar med innstillingen gjorde Næringspolitisk Råd følgende enstemmige vedtak: Orientering om arbeidet med felles strategisk næringsplan tas til etterretning. PS 13/3 Forlag til organisering av arbeid Bremsnesfjordbassenget 2013/460 Behandling i Næringspolitisk Råd Næringspolitisk Råd gjorde følgende enstemmige vedtak: Averøy kommune utarbeider forslag til prosjektorganisering og finansieringsplan til neste møte i Næringspolitisk Råd. Deltagende kommuner begrenses til Kristiansund og Averøy. PS 13/4 Søknad regionalt næringsfond DKN - Økt omsetning Atlanterhavsveien 2012/2621 Behandling i Næringspolitisk Råd Stian Røsand ba om å få vurdert sin habilitet og fratrådte under behandlingen. Enstemmig vedtak: Stian Røsand ble erklært inhabil. Side6

7 I samsvar med innstillingen gjorde Næringspolitisk Råd følgende enstemmige vedtak: Næringspolitisk Råd innvilger inntil kr for gjennomføring av reiselivsprosjektet Økt omsetning Atlanterhavsveien, år 1. Beløpet dekkes over post regionalt næringsfond. Næringspolitisk Råd, Ann-Kristin Sørvik leder Næringspolitisk Råd Bente Weiseth Frantzen næringskonsulent/sekretær Side7

8 Møteprotokoll Utvalg: Næringspolitisk Råd Møtested: Kristiansund, Caroline kino og konferansesenter (møterom Heinsa) Dato: Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ann-Kristin Sørvik Leder Averøy kommune Per Kristian Øyen Nestleder Kristiansund kommune Liv Berit Bach Medlem Kristiansund kommune Ellen Engdahl Medlem Kom vekst Arne Ingebrigtsen Medlem Kom vekst Frode Ressem Medlem Averøy Næringsforum Stian Røsand Medlem Averøy Næringsforum Knut Mostad Medlem Averøy kommune Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Just Ingebrigtsen Medlem Kristiansund kommune Svein Kongshaug Medlem Averøy kommune Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Per Sverre Ersvik Just Ingebrigtsen Kristiansund kommune Merknader Fra administrasjonen møtte: Navn Eigunn Stav Sætre Gregus Kristensen Rune Kvannli Bente W. Frantzen Stilling Kultur- og næringssjef Konsulent Averøy kommune Planlegger Averøy kommune Næringskonsulent/sekretær Side8

9 Saksliste Innhold Utvalgssaksnr Arkivsaksnr PS 13/5 Godkjenning møteprotokoll Næringspolitisk Råd 2012/617 PS 13/6 PS 13/7 PS 13/8 Løpende forpliktelser og saldo regionalt næringsfond 2013 Regionalt næringsfond - anmodning om uttak av 5% for administrasjon av fond Søknad regionalt næringsfond - Forstudie: Innovasjonsnettverk for Subsea - Knudtzonsenteret AS 2013/ / /2008 PS 13/9 Regional næringsfond Greenpoint Seniorprosjekt 2013/1267 PS 13/10 Prosjektorganisering og finansieringsplan: Felles kommunedelplan - Bremsnesfjordbassenget PS 13/11 Regionalt næringsfond - By'n oss Kristiansund - Look to Kristiansund PS 13/12 Regionalt næringsfond - Kristiansund og omegn vekst AS - KIS markedsarbeid og profildesign PS 13/13 Regionalt næringsfond - Nordmøre Fiskerbåt - utredning tomteareal for fiskeribase PS 13/14 Regionalt næringsfond - Varde AS - Karriere - og utviklingssenter for fremmedspråklige arbeidsinnvandrere 2013/ / / / /1262 PS 13/5 Godkjenning møteprotokoll Næringspolitisk Råd 2012/617 Behandling i Næringspolitisk Råd Møteprotokollen fra ble ikke lagt fram i møtet. Næringspolitisk Råd gjorde følgende enstemmige vedtak: Møteprotokollen fra vil bli lagt fram til godkjenning på neste møte Side9

10 PS 13/6 Løpende forpliktelser og saldo regionalt næringsfond /1853 Behandling i Næringspolitisk Råd I samsvar med innstillingen gjorde Næringspolitisk Råd følgende enstemmige vedtak: Næringspolitisk Råd tar denne informasjonen med seg inn i saksbehandlingen av fondssøknader. PS 13/7 Regionalt næringsfond - anmodning om uttak av 5% for administrasjon av fond 2013/971 Behandling i Næringspolitisk Råd I samsvar med innstillingen gjorde Næringspolitisk Råd følgende enstemmige vedtak: Administrasjonen i Kristiansund kommune, ved kultur- og næringsenheten, tildeles 5 % av totalt tildelingsbeløp på kr ,- for regionalt næringsfond 2013, beregnet til kr ,- for å dekke administrative kostnader ved forvaltningen av fondet. Midlene godskrives ansvar 2512, KOSTRA 325. Administrasjonen v / kultur og næringsenheten foretar utbetalingsanmodning. PS 13/8 Søknad regionalt næringsfond - Forstudie: Innovasjonsnettverk for Subsea - Knudtzonsenteret AS 2013/2008 Behandling i Næringspolitisk Råd Arne Ingebrigtsen ba om å få sin habilitet vurdert, da han sitter i styret hos søker, Knudtzonsenteret. Arne Ingebrigtsen ble dermed erklært inhabil og fratrådte under behandlingen av saken. I samsvar med innstillingen gjorde Næringspolitisk Råd følgende enstemmige vedtak: Næringspolitisk Råd innvilger Knudtzonsenteret inntil kr , maksimalt 50% av totale kostnader til Forstudie: Innovasjonsnettverk for Subsea. Tilskuddet dekkes over post for regionalt næringsfond. Side10

11 PS 13/9 Regional næringsfond Greenpoint Seniorprosjekt 2013/1267 Behandling i Næringspolitisk Råd Næringspolitisk Råd opplevde at resultatet i prosjektet var vagt. Seniorer-begrepet var definert veldig vidt. I forhold til retningslinjene og vedtektene i fondet, opplevdes ikke Seniorprosjektet å ivareta de definerte målgruppene: Unge, kvinner og ulike innvandrere. Spesifikk ordlyd i tildeling av midler fra Fylkeskommunen i 2013, la vekt på tiltak som kunne påvirke valg av bosted og medvirke til entreprenørskap, her var også målgruppene klart definert: Ungdom, kvinner og ulike innvandrergrupper. Ved votering ble innstillingen enstemmig avslått. Næringspolitisk Råd gjorde dermed følgende enstemmige vedtak: Søknad fra Greenpoint Seniorprosjekt for å iverksette Forprosjekt Seniorer avslås. PS 13/10 Prosjektorganisering og finansieringsplan: Felles kommunedelplan - Bremsnesfjordbassenget 2013/2083 Behandling i Næringspolitisk Råd Rådmann i Averøy Knut Mostad la fram, etter diskusjon i rådet; følgende forslag til vedtak: Næringspolitisk Råd vedtar skisse til prosjektorganisering. Det arbeides videre med finansieringsplan, søknadsskisse og hvilken rolle Kristiansund og Nordmøre Havn, Tingvoll kommune og Gjemnes kommune skal ha. Rådmennene i Kristiansund og Averøy oppnevner en person hver til å legge fram et forslag til sak i neste møte Forslaget ble enstemmig vedtatt. Næringspolitisk Råd gjorde dermed følgende enstemmige vedtak: Næringspolitisk Råd vedtar skisse til prosjektorganisering. Det arbeides videre med finansieringsplan, søknadsskisse og hvilken rolle Kristiansund og Nordmøre Havn, Tingvoll kommune og Gjemnes kommune skal ha. Rådmennene i Kristiansund og Averøy oppnevner en person hver til å legge fram et forslag til sak i neste møte Side11

12 PS 13/11 Regionalt næringsfond - By'n oss Kristiansund - Look to Kristiansund 2013/1269 Behandling i Næringspolitisk Råd Arne Ingebrigtsen ba om å få sin habilitet vurdert, da han sitter som styreleder hos søker, By`n Oss. Arne Ingebrigtsen ble enstemmig erklært inhabil og fratrådte under behandling saken. Ellen Engdahl ba om å få sin habilitet vurdert, da hun er daglig leder i søkers eierselskap, Kom vekst. Ellen Engdahl ble enstemmig erklært inhabil og fratrådte under behandling av saken. Per Sverre Ersvik ba om å få sin habilitet vurdert, da han sitter i styret hos søkers eierselskap, Kom vekst. Per Sverre Ersvik ble enstemmig erklært inhabil og fratrådte under behandling av saken. Stian Røsand ba om å få sin habilitet vurdert, da han sitter som vara i styret hos søkers eierselskap, Kom vekst Stian Røsand ble enstemmig erklært habil og ble dermed med på behandlingen av saken. I samsvar med innstillingen gjorde Næringspolitisk Råd følgende enstemmige vedtak: Næringspolitisk Råd innvilger inntil kr og maksimalt 50 % av godkjent estimert totalkostnad, for å iverksette By n oss Kristiansund sitt sentrumsutviklingsprosjektet Look to Kristiansund. Tilskuddet dekkes over post for regionalt næringsfond. PS 13/12 Regionalt næringsfond - Kristiansund og omegn vekst AS - KIS markedsarbeid og profildesign 2013/1275 Behandling i Næringspolitisk Råd Arne Ingebrigtsen ba om å få sin habilitet vurdert, da han sitter som styreleder hos søker, Kristiansund International School. Arne Ingebrigtsen ble enstemmig erklært inhabil og fratrådte under behandling av saken. Ellen Engdahl ba om å få sin habilitet vurdert, da hun er daglig leder i Kristiansund International School. Ellen Engdahl ble enstemmig erklært inhabil og fratrådte under behandling av saken. Per Sverre Ersvik ba om å få sin habilitet vurdert, da han sitter i styret hos søkers eierselskap, Kom vekst. Per Sverre Ersvik ble enstemmig erklært inhabil og fratrådte under behandling av saken. I samsvar med innstillingen gjorde Næringspolitisk Råd følgende enstemmige Side12

13 vedtak: Næringspolitisk Råd innvilger inntil kr og maksimalt 50 % av estimert totalkostnad for å iverksette prosjektet KIS markedsarbeid og profildesign. Tilskuddet dekkes over post for regionalt næringsfond. PS 13/13 Regionalt næringsfond - Nordmøre Fiskerbåt - utredning tomteareal for fiskeribase 2013/1409 Behandling i Næringspolitisk Råd Under behandling av saken ble innstillingen forkastet og Næringspolitisk Råd ble enig om ny innstilling. Ved votering ble denne innstillingen enstemmig vedtatt. Næringspolitisk Råd gjorde dermed følgende enstemmige vedtak: Næringspolitisk Råd innvilger Nordmøre Fiskerbåt sin søknad til forprosjekt utredning tomteareal for fiskeribase i Averøy, med inntil kr, basert på godkjent finansieringsplan. Følgende forutsetninger legges til grunn: Prosjektet bes å ivareta markedsmessige strukturendringer innen marin utvikling og derav også se på flere næringer enn fiskeri som premissleverandør, utviklingsaktør og brukere av en fremtidsrettet fiskeribase. Kristiansund kommune ønsker deltagelse i styringsgruppen/prosjektgruppe: Formannskapet oppnevner en representant Næringspolitisk Råd ønsker deltagelse i styringsgruppen/prosjektgruppe: Næringsforeningene Kom vekst og Averøy Næringsforum utnevner representant Ledende marint FoU/ fag- miljø i vår region - Møre Forsking Marin og Kontali Analyse inviteres inn i kartleggingsarbeidet og om mulig inn i referansegruppe. Side13

14 PS 13/14 Regionalt næringsfond - Varde AS - Karriere - og utviklingssenter for fremmedspråklige arbeidsinnvandrere 2013/1262 Behandling i Næringspolitisk Råd I samsvar med innstillingen gjorde Næringspolitisk Råd følgende enstemmige vedtak: Næringspolitisk Råd avslår søknad fra Varde AS til prøveprosjekt om karriere- og utviklingssenter for fremmedspråklige innvandrere. Næringspolitisk Råd, Ann-Kristin Sørvik leder Næringspolitisk Råd Bente Weiseth Frantzen næringskonsulent/sekretær Side14

15 Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 2012/ Saksbehandler: Bente Weiseth Frantzen Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Næringspolitisk Råd 13/ Orienteringsaker Næringspolitisk Råd Saken legges frem for Næringspolitisk Råd med følgende forslag til vedtak: Innstilling Næringspolitisk Råd tar saken til orientering. Saksopplysninger Denne saken gjelder orientering og status om aktuelle saker som Næringspolitisk Råd arbeider med eller skal sette i gang. 1. Orientering om framdrift skisse handlingsplan Bente 2. Orientering om prosess Bremsnesfjordbassenget Gregus 3. Nor Fishing 2014 og Nordmørskveld Bente 4. ONS 2014 Oljemessen Bente Vurdering Ytterligere informasjon vil bli lagt fram i møtet. Klima eller miljøkonsekvenser av forslaget: Ingen. Karl Kjetil Skuseth Kommunalsjef Saksbehandler Side15

16 Arkiv: 242 Arkivsaksnr: 2013/971-4 Saksbehandler: Bente Weiseth Frantzen Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Næringspolitisk Råd 13/ Løpende forpliktelse og saldo regionalt næringsfond - høst 2013 Vedlegg 1 Saksprotokoll vedtekter regionalt næringsfond Saken legges frem for Næringspolitisk Råd med følgende forslag til vedtak: Innstilling Næringspolitisk råd tar informasjon om statusoversikt regionalt næringsfond med seg inn i saksbehandlingen av fremlagte fondssøknader. Saksopplysninger Denne saken gjelder status over transaksjoner og søknader over regionalt næringsfond pr. november Total søknadsmasse ved søknadsfrist 15.september Prosjekt Match - forprosjekt Bedriftsetablering av min-design-strikk Sjøtransportløsning i Kristiansundsregionen. Hansgarden Kornstad KIS - utviklingsarbeid for IB-søkerskole Nordmøre RNF Under behandling Kristiansund, Dette forprosjektet skal kartlegge kompetansebehovet i Kristiansunds og Averøy-regionen de neste Næringsråd Kristiansund, årene, samt komme fram til tiltak som kan etterkomme dette behovet. Averøy Arnhild Skatvedt RNF Under behandling Averøy Bedriftsetablering av min-design-strikk. Etablering av nettbutikk, hvor mitt design og mine oppskrifter, samt garn (som så langt ikke er å finne på det norske markedet ennå) skal inspirere kunder til å strikke/hekle selv.det skal gi kunden gleden og muligheten til å lage noe, med inspirasjon fra mitt design. Inspirasjon henter jeg fra gamle strikketeknikker.det har et eget uttrykk som folk ser og liker.gamle strikketeknikker i nytt design og på nye bruksområder.samt enkle teknikker i nytt design Vestbase AS RNF Under behandling Møre og Romsdal, Vestbase AS har besluttet å sette i gang et forprosjekt for å utrede en sjøtransportløsning mellom 1503-Kristiansund, definerte lokasjoner i Kristiansundsregionen, i hovedsak i tilknytning til olje- og gassindustrien. Averøy, 1556-Frei, Transportløsningen skal stimulere nyskaping og videre næringsutvikling i nærområdet. Den skal Gjemnes baseres på grønn logistikk og bidra til å redusere trafikkbelastningen i nærmiljøet. Prosjektet skal avklare om det er grunnlag for etablering av en slik sjøtransportløsning gjennom markedsundersøkelse. Aae, Merete RNF Under behandling Møre og Romsdal, Tre tiltak. Skaffe logo og heimeside til firmaet, Hansgarden Kornstad, etablert 2. august Bratsberg 1554-Averøy Samle bilete, dokument og anna knytt til historia til garden. Studieturar til td Mjøsgardane og Telemark. Kristiansund RNF Under behandling Kristiansund, Kristiansund International School skal ønske sine elever velkommen til første semester i august International Kristiansund, Frem til det tidspunktet er det en rekke oppgaver som må løses - men noe av det aller viktigst School Averøy, 1556-Frei, er å sikre at skolen har oppnådd status som IB-søkerskole ved åpningen i Slik status er også Gjemnes, 1560-Tingvoll, er forutsetning for at Utdanningsdirektoratets driftstillatelse fortsatt skal gjelde. Arbeidet med å sikre 1573-Smøla, 1576-Aure søkerstatus for skolen innbefatter utviklingsarbeid og bistand fra aktører med spisskompetanse. Totalt omsøkt Side16

17 Saldo fondskonto (bank) Bilagsnr Bilagsdato Periode Konto Tekst Beløp Inngående balanse , Møreforskning AS avdeling Marin, TraceOil , Renter regionalt næringsfond 1. kvartal , NEAS, utredning av landstrømanlegg , KOM Vekst AS, Gjestebytelt Bacalao Bistro i Stavanger , Averøy kommune, ONS Oljemesse , Averøy kommune, Nor Fishing , Averøy kommune, Prosjekt Kulturminnenæring , Ref , Renter regionalt næringsfond 2. kvartal , Sentrumsprosjekt By'n oss , Halvparten av fylkeskommunalt tilskudd fra kommunalt til regionalt næringsfond for , Kristiansund kommune, Nor Fishing prosjekt , Averøys andel til regionalt næringsfond for , Renter regionalt næringsfond 3. kvartal , Status ,48 Det er ikke gjort uttak siden sist status pr. juli 2013, kun påløpte renter for 3. kvartal. På slutten av året vil det komme noen transaksjoner, da administrasjonen har betalingsanmodninger og rapporter som ligger klar for gjennomgang. Løpende forpliktelser regionalt næringsfond Restbeløp Utbetalt Bevilget Tilbakeføres juli 2013 Kommentarer Kystkultur Manus H Bræin , ,00 kr ,00 Purret - avventer til høst 2013 Innkort Fylkesvei Averøy ,00 kr ,00 Utgår? Viking Park, HOTV ,00 kr ,00 Ferdig Kom trainee rekrutt Undine ,00 kr ,00 kr ,00 Ferdig Pilot Grunderlinjer Atlanten ,00 kr ,00 Purret - avventer til høst 2013 Internasjonal skole KOM Vekst ,00 kr ,00 Bremsnes båtbyggeri ,00 kr , Nor Fishing Averøy kommune ,00 kr ,00 Ferdig Nor Fishing Kristiansund kommune ,00 kr ,00 Ferdig ONS Averøy kommune ,00 kr ,00 kr 7 312,00 Ferdig By'n oss Sentrumsprosjekt ,00 kr ,00 Ferdig Kulturminnenæring Averøy ,00 kr ,00 Ferdig Viking park HOTV ,00 kr ,00 Ferdig Videreføring Cruiseprosjekt DKN , ,00 Petrosenteret Prosjektledelse , ,00 Purret - avventer til høst 2013 før tilbakeføring Utredning av landstrøm , ,00 Ferdig Fagskole - boresimulator , ,00 vanskelig å få på plass finansiering Trace Oil , ,00 Ferdig Gjestebytelt Bacalao Bistro ONS Kom Vekst , ,00 Ferdig 5% administrasjon , ,00 Ferdig Sikkert miljø Åndedrettsvern 12/ , ,00 Micromar ISD Nor 12/ , ,00 DKN Økt trafikk Atlanterhavsveien 12/ , ,00 Bokmagasin Nordmøre 12/ , ,00 5% administrasjon 2013 (09/13) , ,00 Innovasjonsnettverk SUBSEA - Knudtzon (09/13) , ,00 By'n oss Sentrumsprosjekt del 2 (09/13) , ,00 Kristiansund International School - profildesign (09/13) ,00 kr ,00 Nordmøre Fiskerbåt - utredning tomteareal fiskeribase ,00 kr ,00 Saldo forpliktelser ,00 I forrige tildelingsrunde (september 2013) ble det vedtak på totalt kr ,- og disse er nå ajourført i listen over forpliktelser. Nøkkeltall Høst 2013 Saldo forpliktelser ,00 Saldo fondskonto ,66 Til disposisjon ,66 Side17

18 Vurdering Administrasjonen har god kontroll og oversikt på transaksjonene vedr. næringsfond. Det er ikke definert i vedtektene hvor skillet mellom det kommunale fondet og det regionale fondet skal gå når det gjelder tildelinger. Saksbehandler ser for seg at en presisering fra Næringspolitisk Råd ville være klokt. Skal regionalt fond være prioritert større og regionale strategisk viktige prosjekt eller skal det være rom for små bedriftsetableringer? Hvilken rolle har da evt. det kommunale fondet i de respektive kommunene. Samtidig skal ikke søker komme dårlig ut om vi ikke har vært presise i utlysningstekst og vedtekter. Derfor er det i denne søknadsrunden blitt saksbehandlet en bedriftsetablering i Averøy. Klima eller miljøkonsekvenser av forslaget: Ingen. Karl Kjetil Skuseth Kommunalsjef Saksbehandler Side18

19 Arkiv: 242 Arkivsaksnr: 2012/ Saksbehandler: Bente Weiseth Frantzen Dato: Saksprotokoll Utvalg Utvalgssak Møtedato Næringspolitisk Råd 12/ Vedtekter Regionalt næringsfond Behandling i Næringspolitisk Råd Næringspolitisk Råd fremmet følgende endringer: Følgende legges til i overskriften under avsnitt Målgrupper Særskilte målgrupper Tillegg i siste strekpunkt under avsnittet Detaljerte retningslinjer for bruk av næringsfond. annen offentlig støtte på samme bedriftsrettede tiltak, skal ikke.. Generelle tilretteleggende tiltak b. Hele punktet slettes I samsvar med rådmannens innstilling og vedtatte endringer gjorde Næringspolitisk Råd følgende enstemmige vedtak: Næringspolitisk Råd vedtar følgende vedtekter for regionalt næringsfond: Formål Nyskapning, innovasjon og næringsutvikling. Særskilte målgrupper Unge, kvinner og ulike innvandrere. Enkeltpersoner og bedrifter i Averøy og Kristiansund med prosjekter som kommer inn under satsningsområdene i felles strategisk næringsplan, samt samarbeidsprosjektet på tvers av kommunegrensene: Petroleum og energi Marin og maritim sektor Kultur og reiseliv Handel og service Side19

20 Overliggende retningslinjer Vedtatte kommunale strategier i den felles strategiske næringsplanen skal ligge til grunn for bruken av midlene. Det regionale næringsfondet skal ha en utløsende effekt på tiltakene som får støtte. Nye søkere vil bli prioritert og søkernes kompetanse vil bli vektlagt. Detaljerte retningslinjer for bruk av næringsfond Næringsfondet (kommunalt /regionalt) kan benyttes både til bedriftsrettede tiltak/aktiviteter og til generelle tilretteleggende tiltak i regi av kommunen eller andre typer organisasjoner. Det skal ikke gis støtte til ordinær drift eller aksjekapital. Bedriftsrettet støtte skal ikke være av et slikt omfang at det kan oppfattes som urettmessig konkurransevridende. Bedriftsrettede prosjekter med totalbudsjett over kr ,- faller utenfor søknadsreglementet. Støtte fra næringsfond pluss evt. annen offentlig støtte på samme bedriftsrettede tiltak, skal ikke utgjøre mer enn halvparten av kostnadene (50%-regelen). Hva kan man bruke næringsfond til? Som utløsende effekt for å bidra til at prosjekter som ellers ikke ville ha blitt gjennomført, blir realisert. Det er ikke tilstrekkelig at tilskuddet bidrar til å opprettholde et eksisterende tilbud. 1. Generelle tilretteleggende tiltak a. Generelle tilretteleggende tiltak i regi av kommunen eller andre typer organisasjoner for å utvikle næringsliv og lokalsamfunn. i. Omdømme/markedsføring (utviklingsprosjekter) ii. Profilering iii. Kompetanseheving iv. Kurs/seminarer v. Konferanser/etablering av lokale nettverk og samarbeidstiltak 2. Bedriftsrettede tiltak a. Utviklingsaktiviteter før konkurransestadiet (etablereropplæring, kompetanse) b. Konsulenthjelp (utredninger/analyser) c. Markedsundersøkelser d. Markedsføring (konseptutvikling) e. Støtte til fysiske investeringer i samarbeid med etablering av ny virksomhet (ikke konkurransevridende) Ann-Kristin Sørvik leder Næringspolitisk Råd Bente Weiseth Frantzen næringskonsulent/sekretær Side20

21 Arkiv: U01 Arkivsaksnr: 2013/ Saksbehandler: Bente Weiseth Frantzen Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Næringspolitisk Råd 13/ Forslag til møtedatoer for Næringspolitisk Råd 1. halvår 2014 Saken legges frem for næringspolitisk råd med følgende forslag til vedtak: Innstilling Følgende møteplan for Næringspolitisk Råd gjelder for 1. halvår 2014: - Torsdag 30. januar Torsdag 3. april Torsdag 26. juni 2014 (saksbehandling fond) Saksopplysninger Denne saken gjelder møtedatoer for Næringspolitisk Råd, 1. halvår Sekretariatet foreslår følgende møtedatoer: - Torsdag 30. januar Torsdag 3. april Torsdag 26. juni 2014 (saksbehandling fond) Vurdering Sekretariatet har prøvd å ta hensyn til at medlemmene i NPR har en travel hverdag og innstiller på totalt tre (3) møter. Skulle det i prosessen rundt handlingsplan og felles strategisk næringsplan være nødvendig med møter i tillegg, vil vi etterstrebe å få til dette. Klima eller miljøkonsekvenser av forslaget: Ingen. Karl Kjetil Skuseth Kommunalsjef Saksbehandler Side21

22 Arkiv: 242 Arkivsaksnr: 2013/ Saksbehandler: Helge Hegerberg Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Næringspolitisk Råd 13/ Regionalt næringsfond Vestbase AS - Sjøtransportløsning i Kristiansundsregionen. Saken legges frem for Næringspolitisk Råd med følgende forslag til vedtak: Innstilling Vestbase innvilges kr og maksimalt 50 % av totalkostnad til å gjennomføre forprosjekt for ny sjøtransportløsning for oljenæringen i Kristiansundsregionen. Saksopplysninger Denne saken gjelder en ny transportløsning for gods i oljeservice som kan flyttes fra vei til sjø i Kristiansund og Averøy. Oljeservicebasene ligger spredt langs havna og i sjøarealer på øyene rundt Bremsnesfjordbassenget. Vestbase as starter et forprosjekt som finner frem til kundegrupper, aktører og lokaliteter. Planene har mange interessante miljøsider som er positive for mange mennesker. Kort beskrivelse av prosjektet Aktiviteten i olje- og gassindustrien i regionen vokser raskt. Det er stor aktivitet med vekst i petroleumsklyngen og nye markedssegmenter som øker. Industrien finner frem til nye lokaliteter. Det er ikke lenger bare Vestbase, Nergata og Dale som er lokaliteter, nå går det ringer i vannet til Bolga, Husøya, Hestvikholmene og Smevågen. Vestbase har kjøpt areal i Averøy og ønsker å ekspandere der. For å få en effektiv og god logistikk, er en intern sjørute mellom basene viktig. Mye utstyr og noen maskiner er for store til å kjøre den undersjøiske tunnelen mellom kommunene. Det bør finnes et alternativ, og da er sjøveien den aller beste. Vestbase skriver i sin søknad at de har en ambisjon om å styrke samspill og samarbeid mellom aktører i Kristiansundsregionen for å understøtte klyngeutvikling. De ønsker derfor å utrede muligheten for å knytte sammen flere lokasjoner med en sjøtransportløsning. Vestbase ser en mulighet til å etablere en sjøtransport for å redusere belastningen på veinettet i nærmiljøene og flytte transporten fra vei til sjø. Utstyret som i dag går på store semitrailere eller vogntog, frakter utstyr mellom Vestbase og Husøya/Bolga, eller de kjører gjennom bysentrum for å komme over til Averøy. Utstyret blir tyngre og lengre. Foran og bak må det ofte kjøre følgebiler som Side22

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Næringspolitisk Råd Møtested: Averøy, kommunestyresalen Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 09:00 11:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ann-Kristin Sørvik Leder

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Kongens Plass 1, møterom 2 Dato: 28.01.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Kongens Plass 1, møterom 2 Dato: 28.01.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Næringsutvalg Møtested: Kongens Plass 1, møterom 2 Dato: 28.01.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 eller til Rigmor.holten@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 17.09.2012 Tidspunkt: 13:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 17.09.2012 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Næringsutvalg Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 17.09.2012 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 eller til Rigmor.holten@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Næringsutvalg Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 47 87 96 58. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen Dato: 31.01.2011 Tidspunkt: 14:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen Dato: 31.01.2011 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Fiskeriutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 31.01.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 96. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/ Astri Christine Bævre Istad

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/ Astri Christine Bævre Istad Averøy kommune ORKidé v /Mons Otnes Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/1537-14 Astri Christine Bævre Istad 23.09.2013 Deltakelse i prosjektet "Nordmøre i Samspill - en felles

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Olje- og energiutvalg. Møtested: Formannskapssalen Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 09:00

Side1. Møteinnkalling. Olje- og energiutvalg. Møtested: Formannskapssalen Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Olje- og energiutvalg Møtested: Formannskapssalen Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Oppmøte Hagelin kl. 13:00. Møteinnkalling. Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn. Møtested: Møterom 3. etasje, rådhuset Dato: 10.06.2010 Tidspunkt: 14:00

Oppmøte Hagelin kl. 13:00. Møteinnkalling. Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn. Møtested: Møterom 3. etasje, rådhuset Dato: 10.06.2010 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn Møtested: Møterom 3. etasje, rådhuset Dato: 10.06.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 eller 71 57 40 60.

Detaljer

Kan dere på forhånd sjekke prøveplanen mht møte i ungdomsrådet i desember.

Kan dere på forhånd sjekke prøveplanen mht møte i ungdomsrådet i desember. Møteinnkalling Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Kristiansund rådhus, formannskapssalen Dato: 17.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 el. 71 57 43 53. Møtesekretær

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Formannskapet 09/ Kommunal oppreisningsordning - presisering av vedtektenes 4 og 5

Utvalgssak Møtedato Formannskapet 09/ Kommunal oppreisningsordning - presisering av vedtektenes 4 og 5 Arkiv: H32 Arkivsaksnr: 2008/1614-5 Saksbehandler: Karl Kjetil Skuseth Dato: 20.01.2009 Saksprotokoll Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 09/12 03.02.2009 Kommunal oppreisningsordning - presisering

Detaljer

Møteinnkalling. Averøy kommune. Utvalg: Næringsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset, Bruhagen Dato: Tidspunkt: 19:00

Møteinnkalling. Averøy kommune. Utvalg: Næringsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset, Bruhagen Dato: Tidspunkt: 19:00 Averøy kommune Møteinnkalling Utvalg: Næringsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset, Bruhagen Dato: 19.12.2017 Tidspunkt: 19:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 51 35 00. Møtesekretær

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista som innkalling først når stemplet "INNKALLING TIL MØTE" er påført.

MØTEINNKALLING. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista som innkalling først når stemplet INNKALLING TIL MØTE er påført. Ordfører Utvalg: Formannskapet Møtested: Bystyresalen Møtedato: 10.03.2011 Klokkeslett: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14 eller e-post til: Bodil.J.Kostamo@vadso.kommune.no

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr Samspleis - videre arbeid med opprustning av fylkesveg 279 i Eide kommune og 215 i Fræna kommune

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr Samspleis - videre arbeid med opprustning av fylkesveg 279 i Eide kommune og 215 i Fræna kommune Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 13/19 Samspleis - videre arbeid med opprustning av fylkesveg 279 i Eide kommune og 215 i Fræna kommune 2012/1609 PS

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Larsen Medlem KY

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Larsen Medlem KY Møteprotokoll Utvalg: Fondsstyret Møtested: Kommunehuset Dato: 26.10.2016 Tidspunkt: 11:00-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronald Jenssen Nestleder H Jan Helge Jensen

Detaljer

TILTAKSPAKKE SKJÅNES - RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING ETC

TILTAKSPAKKE SKJÅNES - RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING ETC Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 15.10.07 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: Tidspunkt: 13:00

Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset i Kristiansund Dato: 27.04.2009 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset i Kristiansund Dato: 27.04.2009 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Fiskeriutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset i Kristiansund Dato: 27.04.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 97644848 Møtesekretær innkaller

Detaljer

Retningslinjer for Aure næringsfond

Retningslinjer for Aure næringsfond Retningslinjer for Aure næringsfond Innhold RETNINGSLINJER for AURE NÆRINGSFOND... 3 1. Bakgrunn og forankring... 3 2. Formål... 3 3. Kunngjøring... 3 4. Hvem kan søke?... 3 5. Hva kan støtten brukes til?...

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen. Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein Rugtveit, Finn Yngve Karlsen, Kristin Flom

Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen. Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein Rugtveit, Finn Yngve Karlsen, Kristin Flom 2015-02 Drangedal næringsråd Møteinnkalling Tid/sted: Innkalte: Fra adm: Forfall: Møtt vara: Referent: Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Omstillingsstyre Meløy Utvikling KF

MØTEPROTOKOLL. Omstillingsstyre Meløy Utvikling KF MØTEPROTOKOLL Omstillingsstyre Meløy Utvikling KF Møtested: Rådhuset, Ørnes Møtedato: 18.10.2017 Tid: 09:00-12:00 Til stede på møtet: Forfall: Fra adm. (evt. andre): Sigurd Stormo, styreleder Tor Arne

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Bystyresalen Dato: 14.06.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Mari Hansø Rogne Leder ATLANT VGS Magnus Kleivenes

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 09.10.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteprotokoll. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 09.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 09.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil

Detaljer

PS 08/26 Godkjenning av protokoll fra møte 12.06.2008 2008/496

PS 08/26 Godkjenning av protokoll fra møte 12.06.2008 2008/496 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Komite 3 Tekniske tjenester Formannskapssalen Dato: 28.08.2008 Tidspunkt: 08:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71574390 el. 71574060 Møtesekretær innkaller

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.09.2011 Tidspunkt: 09:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.09.2011 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.09.2011 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristianund.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Referatsaker: Regionalutviklingsmidler 2008 tilskudd på inntil 500 000,- til kommunalt næringsfond i Vadsø kommune

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Referatsaker: Regionalutviklingsmidler 2008 tilskudd på inntil 500 000,- til kommunalt næringsfond i Vadsø kommune Rådmannen Utvalg: Næringsstyret Møtested: rådhuset Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: e.formannskapet MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 72. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

RETNINGSLINJER for AURE NÆRINGSFOND. Vedtatt KOM , revidert og KOM sak 20/17 den

RETNINGSLINJER for AURE NÆRINGSFOND. Vedtatt KOM , revidert og KOM sak 20/17 den RETNINGSLINJER for AURE NÆRINGSFOND Vedtatt KOM 1.10.2013, revidert 26.05.2015 og KOM sak 20/17 den 23.052017 1) Bakgrunn og forankring Aure næringsfond får årlig tilført midler fra Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen Dato: 21.09.2009 Tidspunkt: 14.00

Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen Dato: 21.09.2009 Tidspunkt: 14.00 Møteinnkalling Utvalg: Fiskeriutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 21.09.2009 Tidspunkt: 14.00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 97644848. Møtesekretær innkaller vararepresentanter. Vararepresentanter

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 13:30

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 13:30 Møteinnkalling Utvalg: Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Utviklingsfondet for kommunene Nore og Uvdal, Rollag og Sigdal Møtedato: 24.10.2014 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Dag Lislien

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Styret for nyskaping og omstilling Møtedato: Møtested: Kjøllefjord Kino Møtetid: kl

Sakspapirer. Utvalg: Styret for nyskaping og omstilling Møtedato: Møtested: Kjøllefjord Kino Møtetid: kl Sakspapirer Utvalg: Styret for nyskaping og omstilling Møtedato: 26.02.2010 Møtested: Kjøllefjord Kino Møtetid: kl. 09.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 1/10 09/1034 KARTLEGGING I

Detaljer

En arena for kompetanseheving og innovasjon. Søknad om tilskudd til forprosjekt.

En arena for kompetanseheving og innovasjon. Søknad om tilskudd til forprosjekt. Saknr. 15/7116-2 Saksbehandler: Turid Lie En arena for kompetanseheving og innovasjon. Søknad om tilskudd til forprosjekt. Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser positivt på at næringslivet i Hamarregionen

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Oljeutvalget Møtested: Møterom 4. etasje, rådhuset Dato: 03.03.2010 Tidspunkt: 09:00 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Berit Tønnesen Leder AP Harald

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 05.05.2011 Tidspunkt: 13:30

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 05.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Møteinnkalling Utvalg: Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 05.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0010 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Byregion Midt-Telemark Kort beskrivelse Skape en god

Detaljer

ETABLERING AV VADSØ NÆRINGSSENTER

ETABLERING AV VADSØ NÆRINGSSENTER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 15.12.2005 Klokkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

Det ble tegnet medlemskap i Innoco innovasjonsnettverk for 2014 /2015. Dette gir oss tilgang til spennende nettverk og arrangementer.

Det ble tegnet medlemskap i Innoco innovasjonsnettverk for 2014 /2015. Dette gir oss tilgang til spennende nettverk og arrangementer. Årsmelding 2014 Året som gikk 2014 ble et godt år for Knudtzon Senteret. Målsetningene for året ble nådd og vi bidro betydelig med blant annet dekning av egenandeler til våre idéfase og preinkubatorprosjekter.

Detaljer

Innflagging Tjeldbergodden og Taftøyan

Innflagging Tjeldbergodden og Taftøyan Innflagging Tjeldbergodden og Taftøyan Hovedmål Etablering av ny næringsvirksomhet i Tjeldbergodden-regionen. Dagens Tjeldbergodden I 2012 har metanolanlegget på Tjeldbergodden vært i drift i 15 år. For

Detaljer

Styre/råd/utvalg: Utviklingsfondet for kommunene Nore og Uvdal, Rollag og Sigdal Møtedato: 30.04.2015

Styre/råd/utvalg: Utviklingsfondet for kommunene Nore og Uvdal, Rollag og Sigdal Møtedato: 30.04.2015 SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Utviklingsfondet for kommunene Nore og Uvdal, Rollag og Sigdal Møtedato: 30.04.2015 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for

Detaljer

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Utvalg: Møtested: 3. etg., Kristiansund Rådhus Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Utvalg: Møtested: 3. etg., Kristiansund Rådhus Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg., Kristiansund Rådhus Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 84 monica.aarones@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Regelverk for næringsfondet

Regelverk for næringsfondet Regelverk for næringsfondet Regelverk- og utviklingsfond i Loppa kommune Vedtatt i kommunestyret PS 66/15 18.12.15 1. Formål. 1.A. Vedtektene skal bidra til at ideer og prosjekter iverksettes og fører

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/19 TID: 16.11.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2015/ Astri Christine Bævre Istad

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2015/ Astri Christine Bævre Istad Averøy kommune Nordmøre næringsråd Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2015/1080-5 Astri Christine Bævre Istad 16.06.2015 Forslag til vedtektsendringer ORKide Vedlagt følger sakspapirer

Detaljer

Møteinnkalling. Smøla kommune. Styret i Smøla Nærings- og kultursenter KF. Utvalg: Møtested: Møte pr. epost Dato:

Møteinnkalling. Smøla kommune. Styret i Smøla Nærings- og kultursenter KF. Utvalg: Møtested: Møte pr. epost Dato: Smøla kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Styret i Smøla Nærings- og kultursenter KF Møte pr. epost Dato: 01.04.2016 Tidspunkt: Møte avholdes via epost. Roger Osen leder Tove Røsand sekretær Saksliste

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Kl Felles møte med Røros formannskap på Tolga

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Kl Felles møte med Røros formannskap på Tolga TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.12.2014 Tid: Kl. 09.00 Kl. 11.30 Felles møte med Røros formannskap på Tolga TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 148/14 REGIONRÅDET

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/ Astri Christine Bævre Istad

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/ Astri Christine Bævre Istad Averøy kommune Nordmøre Næringsråd Att. Monika Eeg Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/2626-18 Astri Christine Bævre Istad 04.07.2014 Søknad om å forlenge prosjektet "Interkommunal

Detaljer

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Nesset ungd.skole Dato: 12.11.2012 Tid: 13:00 15:00

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Nesset ungd.skole Dato: 12.11.2012 Tid: 13:00 15:00 Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Nesset ungd.skole Dato: 12.11.2012 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær hilde.skavdahl@innherred-samkommune.nosom sørger for

Detaljer

Eldres råd. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: Tidspunkt: 11:30

Eldres råd. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: Tidspunkt: 11:30 Møteinnkalling Eldres råd Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 20.01.2014 Tidspunkt: 11:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Framlagte saker er godkjent

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 02.09.15

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 02.09.15 Arkivsak. Nr.: 2013/93-13 Saksbehandler: Trygve Wannebo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 02.09.15 Søknad om støtte til markedsføring stor kr. 200 000 fra Den Gyldne Omveg Rådmannens

Detaljer

Jarle Kirkeberg,

Jarle Kirkeberg, Verran kommune Rådmann Vår dato Saksnummer 08.05.2015 2015/584-10 Saksbehandler Deres referanse Jarle Kirkeberg, 98 24 40 34 Verran Næringsforum Melding om vedtak Svar på søknad fra Verran Næringsforum

Detaljer

MØTE I ARBEIDSUTVALGET ORKidé Nr. 11/2014

MØTE I ARBEIDSUTVALGET ORKidé Nr. 11/2014 MØTE I ARBEIDSUTVALGET ORKidé Nr. 11/2014 Tid: Fredag 7.november 2014 Sted: Nordmøre Næringsråds lokaler, Kristiansund Til stede: Forfall: Andre: Referent: Ingunn Golmen, Ståle Refstie, Ann Kristin Sørvik

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling

Verdal kommune Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Stiklestad skole Dato: 19.11.2012 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Styret for næringsfondet Møtested: Inderøy samfunnshus, møterom: Kantina Dato: 02.06.2010 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen Dato: 14.04.2011 Tidspunkt: 10:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen Dato: 14.04.2011 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Oljeutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 14.04.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 41 10. Møtesekretær innkaller vararepresentanter. Vararepresentanter

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Kristiansen NESTL STAP Geir Varvik MEDL STH

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Kristiansen NESTL STAP Geir Varvik MEDL STH Storfjord Næringsutvalg Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 17.12.2013 Tidspunkt: 09:00 13:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes

Detaljer

Representant som mener seg inhabil i saken bes varsle ordfører (over tlf ) om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles.

Representant som mener seg inhabil i saken bes varsle ordfører (over tlf ) om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles. Innholdsfortegnelse TILLEGGSSAKSLISTE FOR MØTE I FORMANNSKAPET 19.01.2018 PS 4/18 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV KOMMUNEDELPLAN

Detaljer

Arkivsak: SAKSPROTOKOLL - REVIDERING AV RETNINGSLINJER - KOMMUNALE NÆRINGSFOND

Arkivsak: SAKSPROTOKOLL - REVIDERING AV RETNINGSLINJER - KOMMUNALE NÆRINGSFOND Arkivsak: 1400761-8 SAKSPROTOKOLL - REVIDERING AV RETNINGSLINJER - KOMMUNALE NÆRINGSFOND Behandling sak nr.: 77/16 i Kommunestyret den 20.12.2016 Behandling: Aina Sætre fremmet følgende forslag til vedtekter

Detaljer

Vestby kommune Referansegruppe kommunereform

Vestby kommune Referansegruppe kommunereform Vestby kommune Referansegruppe kommunereform MØTEINNKALLING Utvalg: REFERANSEGRUPPE KOMMUNEREFORM Møtested: Elverhøy NB! Møtedato: 08.06.2015 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse

Detaljer

Smøla kommune. Møteprotokoll

Smøla kommune. Møteprotokoll Smøla kommune Møteprotokoll Utvalg: Styret i Smøla Nærings- og kultursenter KF Møtested: Kommunestyresal, Smøla rådhus Dato: 25.04.2016 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 2/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.04.2010 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Prosjekt "Næringsutvikling i Fjellregionen"

Prosjekt Næringsutvikling i Fjellregionen Saknr. 14/8894-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Prosjekt "Næringsutvikling i Fjellregionen" Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Næringsutvikling i Fjellregionen er forenlig med

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes MEDL AP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes MEDL AP Møteprotokoll Utvalg: Storfjord formannskap Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: 11.10.2017 Tidspunkt: 09:00 13:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Jentoft

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Eldres råd Møtested:, Midtre Gauldal rådhus Dato: 23.08.2010 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN SØKNAD OM STØTTE TIL DEL 2 - HØSTEN 2010

KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN SØKNAD OM STØTTE TIL DEL 2 - HØSTEN 2010 Saknr. 09/4195-10 Ark.nr. U01 Saksbehandler: Turid Lie KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN SØKNAD OM STØTTE TIL DEL 2 - HØSTEN 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Kvinnovasjon

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 13/325 NÆRINGSFONDET - SØKNAD OM TILSKUDD RONNY LUND

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 13/325 NÆRINGSFONDET - SØKNAD OM TILSKUDD RONNY LUND VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: TEKNISK, NÆRING PLAN OG KULTUR Møtested: Vardø rådhus møterom 2 Møtedato: 25.03.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer innkalles

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 64/ Kommunestyret 37/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 64/ Kommunestyret 37/ Tingvoll kommune Økokommunen bedre løsninger for mennesker og miljø Arkiv: 130 Arkivsaksnr: 2012/1106-11 Saksbehandler: Inger Helene Sira Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 64/2013 13.08.2013

Detaljer

Namdalseid administrasjonsutvalg

Namdalseid administrasjonsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 12.05.2016 Tidspunkt: 14:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30 EIDSBERG KOMMUNE Ungdomsrådet MØTEINNKALLING 02.05.2013/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.05.2013 Tid: 15.30 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen onsdag 08.05.13 kl 13.00 tlf.

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2015/ Astri Christine Bævre Istad

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2015/ Astri Christine Bævre Istad Averøy kommune Fiskeridepartementet Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2015/3240-4 Astri Christine Bævre Istad 08.02.2016 Forslag til innretning av havbruksfondet - høring Vedlagt

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE FOLLDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 23.11.2017 Tid: Rett etter møtet i administrasjonsutvalget TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 96/17 15/694

Detaljer

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST Protokoll møte i politisk styringsgruppe Møtedato: 07.12.2009 Møtested: Steinkjer rådhus, møterom Hilmar Aleksandersen Tidspunkt: Kl. 09.00 Deltakere Ole Tronstad, Bjørn Arild Gram, Frank Christiansen

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Inger Heiskel NESTL AP Hanne Braathen MEDL SP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Inger Heiskel NESTL AP Hanne Braathen MEDL SP Møteprotokoll Storfjord formannskap Utvalg: Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: 28.05.2015 Tidspunkt: 09:00-14:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes

Detaljer

Innkalling til regionrådsmøte i ORKidé - Nordmøre regionråd. Velkommen til regionrådsmøtet! Saksliste

Innkalling til regionrådsmøte i ORKidé - Nordmøre regionråd. Velkommen til regionrådsmøtet! Saksliste Innkalling til regionrådsmøte i ORKidé - Nordmøre regionråd Tid: 7. april 2017 kl. 0830 1400 Sted: Scandic Hotel Kristiansund 0830 0845 Velkommen - Ordfører og AU-leder 0845 0915 Del 1: Formalia 0915 1130

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes MEDL AP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes MEDL AP Møteprotokoll Utvalg: Storfjord formannskap Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: 15.03.2017 Tidspunkt: 09:30-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Jentoft

Detaljer

Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling

Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling Saknr. 14/8941-4 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser at deler av aktiviteten

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE 58/12 BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE- MÅLSETTING OG VALG AV STRATEGIER

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE 58/12 BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE- MÅLSETTING OG VALG AV STRATEGIER TOLGA KOMMUNE Møtested: Malmplassen Gjestegård Møtedato: 21.06.2012 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. 58/12 Tittel BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE- MÅLSETTING OG VALG AV

Detaljer

Økt kompetanse i næringslivet Eidskog kommune Søknad om regional medfinansiering

Økt kompetanse i næringslivet Eidskog kommune Søknad om regional medfinansiering Saknr. 15/7003-2 Saksbehandler: Espen Køhn Økt kompetanse i næringslivet Eidskog kommune Søknad om regional medfinansiering Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner etter en helhetlig vurdering ikke

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil Leder LYAP Jack-Robert Møller inhabil i Medlem

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil Leder LYAP Jack-Robert Møller inhabil i Medlem Lyngen kommune Lyngen næringsutvalg Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Møterommet i 1.etg i Rådhuset, Lyngseidet Dato: 03.05.2013 Tidspunkt: 10:00 13.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2014 Tid: 18:00 Til stede på møtet Medlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Karsten Schanche, Unn Berit Guttormsen, Jarmo Finnestrand, Vidar Efraimsen, Hege Mathisen,

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Utviklingsutvalget 08.06.2004

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Utviklingsutvalget 08.06.2004 Utviklingsutvalget 08.06.2004 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 04/21 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLLER FRA S MØTE 11.05. 2004 REFERANSE 033 PS 04/22 PS 04/23 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA S MØTE 18.05.2004

Detaljer

Forankring og godt samspill gir resultat!

Forankring og godt samspill gir resultat! Forankring og godt samspill gir resultat! God forankring, rett kompetanse og nok tid gir resultat Forankring tar lengre tid enn det en tror, men det er en investering som er helt avgjørende Forankring

Detaljer

MØTEINNKALLING. Faste medlemmer melder evt forfall, som skal være begrunnet, til servicetorget, tlf ,

MØTEINNKALLING. Faste medlemmer melder evt forfall, som skal være begrunnet, til servicetorget, tlf , Trysil kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Fondsstyret Dato: 24.01.2017 Møtested: Trysil rådhus, Kommunestyresalen Tidspunkt: 09:00 Faste medlemmer melder evt forfall, som skal være begrunnet, til servicetorget,

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte den kl i møterom Komagfjord

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte den kl i møterom Komagfjord SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 13.04.2010 kl. 10.00 i møterom Komagfjord Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455188 eller POSTPS@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Havneutvalget Møtested: Møterom 2 etg., Bygg- og anleggsavdelingen Dato: 11.06.2012 Ny møtedato: 14.06.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Søknad Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Kort beskrivelse Midtre Gauldal

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Kontrollutvalgets møte 12.06.2006

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Kontrollutvalgets møte 12.06.2006 Kontrollutvalgets møte 12.06.2006 Møtet startet kl. 11.30 og ble avsluttet kl. 13.15 Til stede: Georg N. Lie - leder Astrid S. Torske nestleder John Storvik Solveig Holm Peder Kanestrøm Fra sekretariatet

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0044 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Utviklingsprogrammet - Molderegionen Kort beskrivelse

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 16. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 16. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET EKSTRAORDINÆRT MØTE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.12.2009 Tid: 13.00 Forfall meldes til sekretariatet, tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling. Styret for næringsfondet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Styret for næringsfondet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 08.03.2017 Tidspunkt: 09:00 Styret for næringsfondet Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74 12 42 28. Vararepresentanter

Detaljer

Avtale mellom Hattfjelldal Vekst og Hattfjelldal kommune.

Avtale mellom Hattfjelldal Vekst og Hattfjelldal kommune. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE-033 13/857 15/3495 Stian Skjærvik 04.05.2015 Avtale mellom Hattfjelldal Vekst og Hattfjelldal kommune. Utvalg

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 18.02.2014 09.00. Saksliste. Tilleggssak.

FRØYA KOMMUNE. FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 18.02.2014 09.00. Saksliste. Tilleggssak. FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 18.02.2014 09.00 herredshus Saksliste Tilleggssak Sakliste: Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold 39/14 14/151 MANDAT FOR HELHETLIG IDRETTSPARK

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GODKJENNING AV NÆRINGSFONDETS MØTEPROTOKOLL AV DEN 04.09.2012

MØTEINNKALLING SAKLISTE GODKJENNING AV NÆRINGSFONDETS MØTEPROTOKOLL AV DEN 04.09.2012 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: Næringsfondet Gratangen rådhus 13.11.2012 Tid: etter PLA Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Lars Aamodt/Harald Silseth Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/249

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Lars Aamodt/Harald Silseth Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/249 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Lars Aamodt/Harald Silseth Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/249 INN PÅ TUNET Rådmannsforums forslag til vedtak: Innen 1. september 2011 kartlegges behovet i kommunene for kjøp Inn

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen MEDL STSP Arvid Lilleng MEDL STFJF

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen MEDL STSP Arvid Lilleng MEDL STFJF Møteprotokoll Storfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 30.06.2014 Tidspunkt: 09:35-11:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes Leder

Detaljer

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune Retningslinjer for Næringsfond 1 Herøy kommune Herøy kommune Vedtatt av kommunestyret 24.06.2014 Innhold 1 Hjemmel, kapital, avkasting...2 Næringsfondet er finansiert av:...2 2 Formål...2 3 Søknad...2

Detaljer

Arkiv- saksnr. PS 08/33 Godkjenning av protokoll fra møte 30.10.2008 2008/496. PS 08/34 Hovedplan for vannforsyning 2010-2020 2008/3837

Arkiv- saksnr. PS 08/33 Godkjenning av protokoll fra møte 30.10.2008 2008/496. PS 08/34 Hovedplan for vannforsyning 2010-2020 2008/3837 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Komite 3 Tekniske tjenester Formannskapssalen Dato: 20.11.2008 Tidspunkt: 08:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 el. 71 57 40 60. Møtesekretær innkaller

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 5

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 5 Hattfjelldal kommune Side 1 av 5 Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 05.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SP Harald Lie (representant) SV Bjørnar Hansen

Detaljer