Teknologi og kompetanse frem mot 2025

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Teknologi og kompetanse frem mot 2025"

Transkript

1 Teknologi og kompetanse frem mot 2025 Harlans seminar 2006 Solstrand bad og hotell

2 Tema for årets seminar er Teknologi og kompetanse - frem mot 2025 Årets seminar går av stabelen 3-4 november Seminaret har til hensikt å frembringe høyttenkning omkring hvilke teknologier og hvilke kompetansemessige utfordringer vi står ovenfor i de neste 20 år. Pr dags dato står Forsvaret for noen av de største offentlige anskaffelsene gjennom tidene med nye fregatter, nye MTB er og muligens nye jagerfly og undervannsbåter. Det er ikke ubetydelige midler nasjonen stiller til rådighet for at norsk forsvar skal være relevant og slagkraftig i første del det 21. århundre. Tilgangen til og utviklingen av kompetanse vil være avgjørende for hvorvidt prosjektene og materiellet vil leve opp til sitt potensiale.

3 Marineingeniørgruppen Marineingeniøren er eller har vært en teknisk offiser i Sjøforsvaret. Han eller hun har en fireårig utdanning fra skipsteknisk- eller elektronikk/våpen linje ved Sjøkrigsskolen etter befalsskole. Utdanningen har vært gjenstand for flere endringer, men det har alltid vært den lengste tekniske utdanning ved Sjøkrigsskolen som har kvalifisert til marineingeniørtittelen. Marineingeniørgruppen er en faglig og sosial forening med følgende formål: Gjennom Harlans seminar, foredrag og på annen måte å oppgradere og videreutvikle medlemmenes faglige kunnskaper Gjennom sosialt samvær styrke samholdet og kontakten mellom gruppens medlemmer Å ivareta marineingeniørens interesser både innen SMS s organer og i Sjøforsvaret generelt Harlans Seminar Harlans seminar er bygget over Georg og Ingeborg Harlans legat til videre utdannelse av maskinoffiserer i den kongelige Norske Marine. Legatet er opprettet ved en testamentarisk gave fra tidligere fastlønnet maskinoffiser i Marinen, Jakop Georg Tveten Harlan (1968) og hustru Ingeborg Harlan (1971) Harlans seminar har vært avholdt på Solstrand Fjord Hotell siden 1973 og er blitt et begrep så vel i Forsvaret som i det tekniske miljø i samfunnet for øvrig. Hver seminar har en æresgjest og en sponsor.

4 Æresgjest Harlans Seminar 2006

5 Terje Torkelsen Født: Stavanger 18 april 1944 Utdanning: Examen artium realfag Sjøkrigsskolen, Marineingeniørlinjen (den første med artiumsordningen) Sjøforsvarets stabsskole (den originale stabsskolen) Logistic management ved Society of logistic engineers (SOLE) 1988 Utallige kurser innen ledelse Tjeneste: Kobben kl UVB, Maskinmester UVB skolen, Knm Æger, Maskinmester UVB skv.nr 2 Maskinoffiser og NK (siste år kombinert med sj. Forsyningsavd. TRSD) SFK Herunder: Skipsseksjonen Vedlikehold, Tjoff + Avd.sjef Skipsseksjonen Felles Vedlikehold, avd sjef Brukerkontakt og skipsteknisk vedlikehold, avd sjef Vedlikeholdsdiv, UVB verksted, avd sjef Vedlikeholdsdivisjonen, Skip, avdsjef Stabssjefsrolle jun 05 - Pensjonist (Forsvarets pakke) Privat: Gift med Rigmor og har 4 voksne barn og 5 barnebarn. Elsker hytteliv og havfiske. Hobbysnekring i den kalde årstiden. Er medlem i Losje Corona, en losje i Druidorden.

6 Sponsor og beskytter

7 Håkon Tronstad Sjefen for Kysteskadren Født: 9. november 1957 Grad: Flaggkommandør Utdanning, tjeneste og forfremmelse: 1981: Uteksaminert fra Sjøkrigsskolen (løytnant) : Sjøtjeneste på undervannsbåter i Kobben-klassen og Ula-klassen (løytnant-orlogskaptein). Skipssjef i fire år : Undervannsbåtoffiser ved Sjøoperasjonssenteret Forsvarskommando Sør-Norge : Ecole Superieure de Guerre naval (Paris) (Stabsskole) 1993: Ecole Interarme (Paris) (Fellesoperasjoner) : Studieveileder, stabsskolen i Oslo : Sjøforsvarets representant ved Forsvarets forskningsinstitutt (kommandørkaptein) : Operasjonsleder sjø, Forsvarets overkommando : Leder maritime operasjoner ved Striking Fleet Atlantic, embarkert på USS Mount Whitney : Leder Nato-operasjoner ved Striking Fleet Atlantic, embarkert USS Mount Whitney : Prosessleder for Internasjonal militærpolitikk, Forsvarets overkommando (kommandør) : Sjef for Operasjoner og drift, Forsvarsstaben (flaggkommandør) 2003: Den danske forsvarssjefens sikkerhetspolitiske kurs 2003: Forsvarssjefens sjefskurs 2004: Totalforsvarskurs, Forsvarets høgskole 2005: Stabssjef for Personell, operasjoner og drift (POD), Forsvarsstaben 2005: Sjef for Kysteskadren (fra 16. august)

8 Fredag 3 november 2006 Seksjon 1 Teknologiske utfordringer Kl 0855 Leder: Orlogskaptein Tom Roger Hansen Flaggheis Kl Hilsningstale av faglig sponsor og beskytter FKom Tronstad - Sjef Kysteskadren Kl Naval concepts and research as a response to an uncertain future. US Navy - NAVSEA Kl Kaffe Kl Sjømilitær teknologi Kl Pause Prosjekt Teknologi 2025 FFI, Tom Blix Kl US Navy Warship design course US Navy - NAVSEA Kl Hva er utfordringen? Innledning til debatt med OK Tom Roger Hansen. Kl Spørsmål og debatt Kl Lunsj

9 Seksjon 2 Kompetanse Leder: Senioringeniør Øystein Brun Kl Hva vi bør vite om vitenskap og teknologi? Professor Ragnar Fjelland - UiB Hvilke spørsmål bør stilles? Hvilke spørsmål krever svar? Kl Pause Kl Kompetansebehov sett i lys av internasjonalt samarbeid/ alternativer/operasjoner Forsker Ståle Ulriksen - NUPI Kl Kaffe Kl Personell og kompetanse FKom Arne Morten Grønningsæter - FD Kl Hva må vi ha kunnskap om? Innledning til debatt med Øystein Brun Kl Spørsmål og paneldebatt Kl 2000 Middag

10 Lørdag 4 november 2006 Seksjon 3 Kompetanseregime Leder: Kommandørkaptein Frode Løseth Kl Forsvarets nye doktrine Teknologi og operasjoner Överstelöjtnant Lars Magnus Eriksson Hovedlærer Sikkerhetspolitikk FSTS Kl Strategier og kompetanseplan i Forsvaret KK Jan Smidt - FST/PØS Kl Kl Pause / utsjekking fra hotellet Strategier og kompetanseplan i FLO Kom Tom Egil Lilletvedt - FLO Stab Kl Teknologidrevet virksomhet og kompetanse Thorvald Opheim - FRAMO Kl Kl Kaffe Status teknisk kompetanse i Sjøforsvaret KK Stein Erik Sund - Teknisk Inspektorat - SSK Kl En lakmus-test Våre nye fregatter vår nye teknologi vs Forsvarets kompetanseregime Innledning til debatt ved KK Stein Alsaker - Sjef Fregatt systemkontor - FLO Kl Kl 1300 ENO Paneldebatt Avslutning/Oppsummering Æresgjest : Marineingeniør Emeritus Terje Torkelsen

11 Howard Fireman currently serves as Director, Future Concepts and Surface Ship Design Group in the Naval Sea Systems Command (NAVSEA 05D). He attended the University of Michigan and graduated with a BSE and MSE in Naval Architecture and Marine Engineering. In 1993 he earned a Masters Degree in Technical Management from Johns Hopkins University. Mr. Fireman has served as a Senior Ship Design Manager on several major ship programs. In 1994 he was reassigned as LPD 17 Acquisition Program Manager. In 1999, Mr. Fireman served as Science and Technology Advisor to COMSEVENTHFLT in Yokosuka, Japan. In 2001, he was selected as Special Assistant for Science and Technology to the Chief of Naval Operations (CNO) Executive Panel. Mr. Fireman was then selected to the Senior Executive Service as Director for In-Service Submarine Programs (NAVSEA 92B), where he remained in that capacity until his assignment as NAVSEA 05D. Mr. Fireman is a member of the Society of Naval Architects and Marine Engineers, American Society of Naval Engineers and the United States Naval Institute. In 2006, he was awarded the American Society of Naval Engineers Gold Medal.

12 Speaker introduction: Tom A. Blix was born on October 14th 1956 in Oslo. He educated from the University of Oslo in 1982 in physics and mathematics and took his doctorate degree in 1988 on a work of turbulence in the upper atmosphere. He has been working in the field of space physics for more than 20 years and has served as member and chairman on a number of national and international boards related to this field. He has been in charge of a number of international projects with numerous scientific rocket launches from Norway and Sweden and has more than 10 years of experience as project manager at the Norwegian Defence Research Establishment (FFI). His latest appointment is as manager for project studying long-term trends in military technology. The results of this project, named Technology and Defence beyond 2014 will also serve as an input for the next long-term planning process in the Norwegian MoD.

13 James Webster Mr. James Webster is employed by Naval Sea Systems Command, in the surface ship design group, SEA 05D. He graduated from the State University of New York Maritime College with a Bachelors of Engineering in Naval Architecture in Mr. Webster began working with the firm Gibbs & Cox, Incorporated following graduation from SUNY Maritime College. While studying ship hydrodynamics at Stevens Institute of Technology, he managed the Naval Architecture group in the New York office. During his 18 years at Gibbs & Cox, Incorporated, Mr. Webster lead the naval architecture group in the areas of ship hydrodynamics and loads, structural design, weight control. His responsibilities included ship concept design, preliminary design and contract design of commercial and naval vessels. Mr. Webster managed the US Navy FFG 7 Oliver Hazard Perry Class displacement limit upgrade program and the ROCN PFG 2 Class contract and detailed design. Mr. Webster was the principle naval architect of the PFG 2 ACS project developed through the contract level of design for the Taiwan Navy. Mr. Webster transferred to the Washington office of Gibbs & Cox, Inc. as the Department Manager of the Naval Architecture group and was a senior naval architect on the SC-21 program, the precursor to the DDG1000, Zumult Class. During this time Mr. Webster performed the initial investigations of the SC-21 low-signature trimaran and developed the wave piercing mono-hull hull form concepts. He performed integrated propulsion system integration studies during the SC-21 Analysis of Alternatives stage of design supporting the decision to employ an integrated electric power-propulsion system on SC-21. Mr. Webster left private industry to lead the surface ship hydrodynamics team at Naval Sea Systems Command in There his duties included ship hydrodynamicist of the Arsenal Ship Program, the SC- 21 program, and the DD-21 program. Mr. Webster performed studies and lead a team of NSWCCD hydrodynamicists in the research of tumblehome hull form ship hydrodynamic performance. Mr. Webster lead studies using potential and viscous resistance computational methods, hull formpropulsor integration, ship motions and capsize resistance using sub-scale

14 tests and viscous and potential flow numeric models. Mr. Webster worked closely with the Office of Naval Research in managing the DD-21 accelerated hydrodynamics program. Mr. Webster has written papers for the American Towing Tank Society, tumble home ship hydrodynamics and the Society of Naval Architects and Marine Engineers on ship stability. Mr. Webster was detailed from Naval Sea Systems Command to Code 33 of the Office of Naval Research in February 2002 as the Ship Design Manager of the X-Craft, now known as the Sea Fighter. He completed his Masters in Systems Engineering at the University of Virginia in May of In addition to his duties as the ship design manager of the X-Craft, Mr. Webster served as the Project Manager of the Sea Coaster 100-foot air lubricated high speed catamaran and the designer and principle naval architect of the wave-piercing tumblehome 100-tonne Advanced Electric Ship performance evaluation large scale technology demonstrator. This ship is currently operating in Lake Pend Oreille, Idaho. Mr. Webster is responsible for the development and management of the NAVSEA sponsored Warship Design Course. The course has been offered annually to US and international navy naval architects and marine engineers for the past two years at the University of Michigan. Mr. Webster is currently directs the study of alternate propulsion systems for the US Navy. He has authored the definitive reports on this subject to the Chief of Naval Operations in 2005 and the Report to Congress in 2006.

15 Ragnar Fjelland Fjelland er utdannet fysiker og filosof. Han har arbeidet med problemstillinger i forbindelse med forholdet mellom vitenskap og teknologi, usikkerhet og kompleksitet, og verdiers plass i vitenskapen. Han var medlem av Den nasjonale forskningsetiske komite for naturvitenskap og teknologi i perioden , og han var medlem av ekspertpanelet i den første lekfolkskonferansen i Norge om genmodofisert mat i Han leder nå Norges Forskningsråds prosjekt i vitenskapsteori/vitenskapsstudier.

16 Ståle Ulriksen Født: 5. desember 1962 i Odda Utdannelse 1990: Cand. Polit., institutt for sammenlignende politikk, Universitetet i Bergen Arbeidserfaring 2006-d.d. Leder, avdeling for internasjonal politikk : Assisterende direktør, NUPI : Leder av FN-programmet, NUPI 1992-dd: Forsker, NUPI : Forsker, institutt for sammenlignende politikk, Bergen Siste publikasjoner Engelsk 2003: European Military Capabilities, in Giovanna Bono, Owen Greene, and Ståle Ulriksen The ESDP: A comprehensive concept for peacebuilding?, Special edition of International Peacekeeping 2002: Thune, Henrik and Ståle Ulriksen Prestige and Penance through Peace, Norway as an allied activist, in Anna Sofia Dahl (ed.) Activism and (non)alignment. 2002: Non-great power actors in Revolutions in Military Affairs. Lessons from the experience of the Scandinavian states in the naval revolution, in Bertil Heurlin (ed.) Revolution in Military Affairs 2001: A tale of two concepts: Democratic Accountability and Defence in Owen Greene, Report from the ESDP Democracy conference in Bradford 30 June 2 July 2001

17 Kommandørkaptein Arne Morten Grønningsæter er fødd 21. august 1959 i Bærum. Han er mellom anna utdanna ved Sjøforsvarets stabsskole I og Forsvarets stabsskole II, og er i tillegg utdanna cand.jur. Han vart utnemnd til kommandørkaptein 1. august Grønningsæter har tidlegare vore skvadronsjef for 21. MTB-skvadron og chief Mission Control Center ved Joint Headquarters North. Han har bla vært sjef for felles operasjonsstab i Landsdelskommando Nord og sjef for Sjøoperasjoner i Forsvarskommando Nord-Norge.

18 Överstelöjtnant Magnus Eriksson Han har arbetat vid Militärmaktsavdelningen vid Forsvarets stabsskole sedan Han undervisar i militärteori och strategi. Eriksson ingår i gruppen som skriver Forsvarets fellesoperative doktrine, FFOD. Eriksson tillhör Skaraborgs regemente i Skövde och har operativ bakrgrund med 18 års tjänst inom pansarbrigaden från stridsvagnsgruppchef till bataljonschef. Eriksson är bland annat utbildad vid Försvarshögskolan i Stockholm och Forsvarets stabsskole i Oslo.

19 Commander SG Jan W Smidt Date of birth: March Present position: Senior Staff Officer Policy / Defence Staff Norway Education: International Commanding Officers Course National Defence Staff College, part II Naval Staff College, part I Chief Engineer Officer Course Naval Academy Basic Officers training Military service: Senior Staff Officer Policy / Defence Staff Norway / Personell, Finance and Management Staff Assistant Director Policy / Defence Staff Norway / Personnel, Operations and Management Staff Assistant Director Policy and Management/ HQ Defence Command/ Personnel and Finance Division Assistant Director Technical Branch / Norwegian Naval Basic Officer Training School Deputy Head Teacher FPB / Norwegian Naval Engineering Officer Training School Executive Officer / Naval Construction Office / Norwegian Naval Logistics Command Naval Engineering Officer and Executive Officer / FPB Flotilla 54 /RNoN Chief Engineer / 21. FPB Sq / RNoN FPB Technician / HnoMS Trygg / 21. FPB Sq / RNoN

20 Tom Egil Lilletvedt Kommandør, Avdelingsleder FLO/ Stab Strategiavdeling Utdannelse: SKSK Intendanturlinjen 1983 Sjøforsvarets stabsskole I 1984 Handelshøyskolen BI, kurs i materialadministrasjon Sjøforsvarets stabsskole II US Naval War College/Naval Command College Tjeneste: KNM Oslo Narvik sjøforsvarsdistrikt, Lødingen KNM Horten SFK/F UVB skv nr Sjøforsvarets stabsskole SFK/F Marineattaché Washington DC, USA NK SKSK FLO/D-F FLO/Stab Strategiavd

21 Thorvald Opheim Født: Utdannelse 1965 Maskin og Mekaniker 1966 Lærlingskolen for maskinfag Elementærteknisk skole maskinlinje og driftslinje Bedriftslederskolen Arbeidserfaring Frank Mohn, Bergen / Heldal Lærling som maskinarbeider, fagprøve bestått Frank Mohn, Bergen / Heldal Erfaring med de første NC maskinene som kom i Mest erfaring fra store boreverk Frank Mohn AS, Bergen / Heldal Kontrollavdeling, innkjøp, produksjonsplanlegging, oppbygging av avdeling med oversikt på maskinkøer, belastning etterkalkyler etc Frank Mohn Fusa AS, 5641 Fusa Verksmester med ansvar for maskin-, sveis-, og monteringsverksted Frank Mohn Fusa AS, 5641 Fusa Assist. Produksjonsjef med spesielt ansvar for hovedplanlegging, produktivitetsarbeid og kontaktperson mot verkstedsklubb d.d Frank Mohn Fusa AS, 5641 Fusa Opplæringsleder med ansvar/koordinering av: Ansettelse, innleie av personell, opplæring, personalsaker og bedriftens klubbkontakt i produksjonsavd.

22 Kommandørkaptein Stein Erik Sund Født 30 nov Sjef teknisk Inspektorat Sjef Våpenskolen KNM Tordenskjold Kontorsjef FLO Stabsoffiser FO/P T O VSD/P Saksbeh torpedo SFK Gruppeleder KNMT Minør UVB Utdanning 1991 FSTS SKSK Div kurs KNM Tordenskjold Sjømilitære korps

23 Tidligere æresgjester 1981 Kontreadm E.C.Breirem, Marineingeniør J-H Jorde Avd.ing T Helgesen, Avd.ing K.D.Pettersen 1983 Kommandør II E. Eikanger 1984 Overingeniør K.M Heggstad 1985 Direktør B. Lislegard 1986 Marineingeniør B.O.Heradstveit 1987 Kontreadmiral T.Pettersen 1988 Kontreadmiral N. Owren 1989 Admiral T. Rein 1990 Kommandørkaptein (I) I.Lunde 1991 Marineingeniør F Holtar, Marineingeniør S Bangfors 1992 Marineingeniør J H Jorde 1993 Disponent I Aanderaa 1994 Kommandør I og marineingeniør Arne T Andersen 1995 Kommandørkaptein og marineingeniør Dag Arve Østervold 1996 Kommandørkaptein og marineingeniør Jan F Andersen-Gott 1997 Kommandørkaptein og marineingeniør Bjarne Wollan 1998 Avd.dir og marineingeniør Hans Christian Smith Sivertsen 1999 Kommandørkaptein og marineingeniør Bjørn Krohn 2000 Kommandørkaptein og marineingeniør Hans Christian Kjelstrup 2001 Kommandør og marineingeniør Geir Kilhus 2002 Kommandørkaptein Gunnar Eide 2003 Dosent Per Vigerust 2004 Flaggkommandør Lars J Fleisje 2005 Generalmajor Trond R Karlsen

24 Tidligere sponsorer 1981 Kontreadmiral J Meyer 1983 Kommandør II B Grimstvedt 1984 Kommandør I J H Hegstad 1985 Kommandør II O K Thomesen 1986 Kontreadmiral R E Pedersen 1987 Kommandør II A T Andresen 1988 Kontreadmiral K A Prytz 1989 Kontreadmiral H F Neegaard 1990 Kontreadmiral K J Granmar 1991 Viseadmiral B J Kibsgaard 1992 Kontreadmiral Rino Paus 1993 Kontreadmiral H K Svendsholt 1994 Kontreadmiral Rino Paus 1995 Kommandør I Jan G Jæger 1996 Kommandør II Ole Troye 1997 Kontreadmiral og marineingeniør Eivind Hauger-Johannessen 1998 Flaggkommandør Jacob Børresen 1999 Avdelingssjef og marineingeniør Ivar Wake 2000 Siv Ing Fredrik Henrik Behrens 2001 Kommandør Atle Karlsvik 2002 Kontreadmiral Jan G Jæger 2003 Flaggkommandør Morten Jacobsen 2004 Flaggkommandør Trond Grytting 2005 Kommandør Bernt Grimstvedt

25 Tidligere Tema 1973 Prediktiv vedlikehold av skipsmaskineri 1974 Drift av skip 1975 Undervannsteknologi 1976 Gassturbiner i skip 1977 Skipstekniske kontrollsystemer for Sjøforsvarets nye fartøyer 1978 Skipsbyggingsmaterialer i nye fartøyer 1979 Nordsjøen som energikilde 1980 Brannsikkerhet om bord 1981 Maling og korrosjonsbeskyttelse av skip 1982 Marineingeniørenes stilling og tjenesteforhold i Sjøforsvaret 1983 Sjøforsvarets økonomi og planlegging 1984 Prosjektstyring 1985 Databehandling i tekniske systemer 1986 Fremtidens marinefartøyer 1987 Taktiske- og tekniske trenere i Sjøforsvaret 1988 Undervannsakustikk og deteksjonsfare 1989 Samarbeide mellom industri og Sjøforsvaret 1990 Skipsteknisk utdannelse militært og sivilt 1991 Simulering 1992 Neste generasjon marinefartøyer. Hvor går vi? 1993 Avansert teknologi i plattformer og våpensystemer, hva er godt? 1994 Systemintegrasjon bokstenking eller fri flyt? 1995 Konfigurasjonsstyring 1996 Sikkerhet om bord 1997 Sivil teknologi og standarer, noe for Sjøforsvaret?

26 1998 Fremtidens energikilder 1999 Virtual reality 2000 Organisasjon, anskaffelse og drift i fremtidig struktur 2001 Behov for teknisk kompetanse i det nye Sjøforsvaret 2002 Sikkerhetsregime ved design, sertifisering og drift/operasjon av fartøyer 2003 Muligheter og begrensninger ved dagens og fremtidens bruk av simulatorer 2004 Moderne drift av militære fartøyer 2005 Industrien som leverandør av stridsevne

27 Administrative opplysninger Transport Buss fra HOS/Sjaluppen torsdag 2 november kl 1300 via Flesland ca kl Buss fra Solstrand 4 november kl 1400, via Flesland til HOS. Diverse telefoner Solstrand Fjordhotell Taxi Os (ca 400 kr til Flesland) Utsjekk Den enkelte gjør opp minibar, bar, telefon og andre utgifter ved utsjekk. Marineingeniører som har sluttet i Sjøforsvaret skal også betale hotellrommet ved utsjekk Arrangementskomité for Harlans seminar Leder Orlogskaptein Tom Roger Hansen, TI Medlemmer Orlogskaptein Magnus Kluck, SKSK Høyskolelektor Gisle Strand, SKSK Kommandørkaptein Frode Løseth Kommandørkaptein Morten Jansen Senior Ingeniør Øystein Brun

28

Krav til statsfartøy i polare farvann - Hvordan ivaretar vi vår utfordring i nord-områdene?

Krav til statsfartøy i polare farvann - Hvordan ivaretar vi vår utfordring i nord-områdene? Krav til statsfartøy i polare farvann - Hvordan ivaretar vi vår utfordring i nord-områdene? Harlans seminar 2012 Solstrand Hotel & Bad Harlans Seminar 2012 Solstrand Hotel & Bad 2 Årets tema Årets Harlan

Detaljer

Ugland buys seven large North Sea Barges. Contract signing of two state of the art bulk carriers

Ugland buys seven large North Sea Barges. Contract signing of two state of the art bulk carriers Utgitt av Published by 1.2013 Vol. 59 Contract signing of two state of the art bulk carriers With a number of energy conserving features, the two new vessels represent a further development of the TESS

Detaljer

INNHOLD UNINETT ÅRSRAPPORT 2003 INNHOLD 5 ÅRET 2003 5 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET

INNHOLD UNINETT ÅRSRAPPORT 2003 INNHOLD 5 ÅRET 2003 5 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET ÅRSRAPPORT 2003 ANNUAL REPORT 2003 UNINETT ÅRSRAPPORT 2003 INNHOLD CONTENTS INNHOLD 5 ÅRET 2003 5 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET 9 DETTE ER UNINETT 10 VIRKSOMHETEN 10 FELLES VERDIGRUNNLAG

Detaljer

Everybody. somebody! needs. ITIL støtter livets faser. Velkommen til den sjette itsmf-konferansen i Norge

Everybody. somebody! needs. ITIL støtter livets faser. Velkommen til den sjette itsmf-konferansen i Norge 1 Velkommen til den sjette itsmf-konferansen i Norge Everybody needs somebody! ITIL støtter livets faser itsmf-konferansen 2008, Clarion Hotel Oslo Airport, tirsdag 4. mars og onsdag 5. mars Vi sender

Detaljer

Inkluderingskompetanse et nytt fagfelt?

Inkluderingskompetanse et nytt fagfelt? 27. 28. AUGUST 2015 Scandic Fornebu, Oslo Inkluderingskompetanse et nytt fagfelt? Har du en jobb til meg? Foto: Colourbox Samarbeidskonferanse mellom Arbeids og velferdsdirektoratet og Nettverk for arbeidsinkludering

Detaljer

ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT

ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2009 ÅRSRAPPORT 2009 IDEX / annual report 2009 / English version 2 Business Contents English version Mission and vision 4 2009 key events 4 Market and outlook 7 Personal ID for the mass market

Detaljer

Oslo, januar 2011. Til: Styret Fra: Generalsekretæren. Årsrapport 2010 Til Orientering I. INNLEDNING... 2

Oslo, januar 2011. Til: Styret Fra: Generalsekretæren. Årsrapport 2010 Til Orientering I. INNLEDNING... 2 Fridtjof Nansens plass 8, 0160 Oslo Tlf: 22 40 36 00 - Faks: 22 40 36 10 Epost: post@atlanterhavskomiteen.no THE NORWEGIAN ATLANTIC COMMITTEE Bankgiro: 6045.05.01932 Postgiro: 0540 082 4454 Oslo, januar

Detaljer

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge April 2006 Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

General information. Content. Innhold. Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell

General information. Content. Innhold. Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell General information Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell Registered Office Martin Linges vei 25 Snarøya Norway Solicitors Advokatfirma Ræder, Wisløff,

Detaljer

Årsberetning for Norges Tekniske Vitenskapsakademi NTVA for 2014. Vedtatt av NTVAs styre i møte 10.februar 2015

Årsberetning for Norges Tekniske Vitenskapsakademi NTVA for 2014. Vedtatt av NTVAs styre i møte 10.februar 2015 Årsberetning for Norges Tekniske Vitenskapsakademi NTVA for 2014 Vedtatt av NTVAs styre i møte 10.februar 2015 NTVAs STYRE OG ADMINISTRASJON Styret 2013-2014 President Visepresident Registerfører Styremedlem

Detaljer

ÅRSMELDING REGNSKAP, REVISJON OG JUS 2011 ÅRSMELDING 2011 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS

ÅRSMELDING REGNSKAP, REVISJON OG JUS 2011 ÅRSMELDING 2011 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS ÅRSMELDING 2011 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS 1 INNLEDNING Vårt bidrag i året 2011 Institutt for regnskap, revisjon og jus bidrar til forskningsbasert undervisning og kunnskapsutvikling innen

Detaljer

Grane-feltet offisielt åpnet 6. november

Grane-feltet offisielt åpnet 6. november Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Grane-feltet offisielt åpnet 6. november Esso Energi leverandør av fyringsolje, parafin og dieselprodukter Jotun og 4-D ESSO NORGE AS FORUS Grensev.

Detaljer

LKSK II/2 Modul VI SELVSYNKRONISERING STRUKTURUTFORDRINGER FOR FORSVARETS ORGANISASJON. Kadett Frode Jevne

LKSK II/2 Modul VI SELVSYNKRONISERING STRUKTURUTFORDRINGER FOR FORSVARETS ORGANISASJON. Kadett Frode Jevne 1 LKSK II/2 Modul VI SELVSYNKRONISERING STRUKTURUTFORDRINGER FOR FORSVARETS ORGANISASJON Kadett Frode Jevne Kull 54 Luftkrigsskolen 2005-04-15 2 Forord Som en del av utdanningen ved Luftkrigsskole II,

Detaljer

Nye utfordringer i nord Kystvakten i nordområdene

Nye utfordringer i nord Kystvakten i nordområdene IFS Insights 2/2014 NOV Andreas Østhagen Nye utfordringer i nord Kystvakten i nordområdene Institutt for forsvarsstudier og IFS Insights Institutt for forsvarsstudier (IFS) er en del av Forsvares høgskole

Detaljer

Software arrangeres for 25. gang 9. - 11. februar 2010 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Holbergsgate 30, Oslo

Software arrangeres for 25. gang 9. - 11. februar 2010 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Holbergsgate 30, Oslo Software arrangeres for 25. gang 9. - 11. februar 2010 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Holbergsgate 30, Oslo Arkitekter & arkitekturer Software Testing Mobil IT Scrum Sikkerhet i SOA Å mestre outsourcing

Detaljer

Biodrivstoff i EU en interessant utfordring Første lærlinger offshore i Esso Norge 2009 året med de mange petroleumsjubileene

Biodrivstoff i EU en interessant utfordring Første lærlinger offshore i Esso Norge 2009 året med de mange petroleumsjubileene Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Desember 2009 Forus Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Esso Norge AS An ExxonMobil Subsidiary Oslo Drammensv. 149 Postboks 350

Detaljer

Energi i bygg. Oljevern 2010. Ansvar for sjøveien. Overvåker miljøet fra rommet. Fokus 02/09 1

Energi i bygg. Oljevern 2010. Ansvar for sjøveien. Overvåker miljøet fra rommet. Fokus 02/09 1 Energi i bygg Oljevern 2010 Ansvar for sjøveien Overvåker miljøet fra rommet Fokus 02/09 1 Noen ganger er det lov å være kompromissløs Nye E-Klasse stasjonsvogn. Klasseledende på plass og sikkerhet. Nyskapende

Detaljer

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for bygg, anlegg og transport

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for bygg, anlegg og transport NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for bygg, anlegg og transport Max Ingar Mørk Før tårnene faller Om forvaltning, drift, vedlikehold

Detaljer

Multinasjonal logistikk og internasjonalt samarbeid

Multinasjonal logistikk og internasjonalt samarbeid FFI-rapport 2010/00657 Multinasjonal logistikk og internasjonalt samarbeid Frank Brundtland Steder og Geir Kvitrud Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 1. september 2010 FFI-rapport 1105 P: ISBN 978-82-464-1804-9

Detaljer

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Awards for Design Excellence Norwegian Design Council 2012 INNHOLD CONTENT Norsk designråd norwegian design council strategisk bruk av design gir nye

Detaljer

Oppdag mulighetene. Velkommen til Stavanger-regionens årlige IT konferanse og møteplass; IT-Galla 2013, i det nye EVRY huset i Stavanger!

Oppdag mulighetene. Velkommen til Stavanger-regionens årlige IT konferanse og møteplass; IT-Galla 2013, i det nye EVRY huset i Stavanger! IT-Galla 2013, Stavanger torsdag 6. juni Oppdag mulighetene Velkommen til Stavanger-regionens årlige IT konferanse og møteplass; IT-Galla 2013, i det nye EVRY huset i Stavanger! EVRY mener at innsikt,

Detaljer

Anne Kathrine Larssen Bygg og eiendoms betydning for effektiv sykehusdrift Buildings' Impact on Hospital Effectiveness

Anne Kathrine Larssen Bygg og eiendoms betydning for effektiv sykehusdrift Buildings' Impact on Hospital Effectiveness Doktoravhandlinger ved NTNU, ISBN 978-82-471-2886-2 (trykt utg.) ISBN 978-82-471-2888-6 (elektr. utg.) ISSN 1503-8181 Anne Kathrine Larssen Doktoravhandlinger ved NTNU, NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Informasjonsmedisinsk Seminar OSLO, NORGE 28&29 Juni, 2008

Informasjonsmedisinsk Seminar OSLO, NORGE 28&29 Juni, 2008 Informasjonsmedisinsk Seminar OSLO, NORGE 28&29 Juni, 2008 Uno Vita ANS,, NORGE Org. Nr.: 991 536 027, MVA Nr.: MVA991536027NO, Foliokonto: 9615.11.17357 Telefon: (+47) 951 76 797 Web: http://www.unovita.no

Detaljer

Utdanningsbakgrunn, ønsker og behov

Utdanningsbakgrunn, ønsker og behov Utenlandske innsatte i nordiske fengsler Utdanningsbakgrunn, ønsker og behov En kvalitativ studie av innsatte fra Irak, Polen, Russland, Serbia og Somalia Kariane Westrheim og Terje Manger (red.) Utgitt

Detaljer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Evaluering av Den naturlige skolesekken Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Jørgen Sjaastad, Tone Cecilie Carlsten, Vibeke Opheim og Fredrik Jensen Rapport 38/2014 Evaluering av

Detaljer

Standard for yrkesklassifisering

Standard for yrkesklassifisering C 521 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Standard Classification of Occupations Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR To the shareholders of TGS-NOPEC Geophysical Company ASA Til aksjeeierne i TGS-NOPEC Geophysical Company ASA NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING The Ordinary General

Detaljer

MUSKEL- OG SKJELETT TIÅRET. www.mst.no ÅRSRAPPORT 2014

MUSKEL- OG SKJELETT TIÅRET. www.mst.no ÅRSRAPPORT 2014 MUSKEL- OG SKJELETT TIÅRET www.mst.no ÅRSRAPPORT 2014 1. INNLEDNING Årsrapporten omfatter kalender- og regnskapsåret 2014. På generalforsamlingen vil det også bli gitt en muntlig rapportering om aktiviteter

Detaljer

ffi sersbladet Ett yrke én organisasjon GBU i Hæren s.8-9 Afrika konvoiering blir utfordring s.12-13 JAS Gripen i operativ NATO-rolle s.

ffi sersbladet Ett yrke én organisasjon GBU i Hæren s.8-9 Afrika konvoiering blir utfordring s.12-13 JAS Gripen i operativ NATO-rolle s. ffi sersbladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 3 mai 2006 årgang 23 Ett yrke én organisasjon GBU i Hæren s.8-9 Afrika konvoiering blir utfordring s.12-13 JAS Gripen i operativ NATO-rolle

Detaljer

TAPTE BPA PROJECT MIDTSIDEMANNEN NICARAGUAS REVOLUSJON THE AU PAIR KVINNE KJENN DIN RETT. MAGASIN VISSTE DU DETTE OM DEPOSITUM?

TAPTE BPA PROJECT MIDTSIDEMANNEN NICARAGUAS REVOLUSJON THE AU PAIR KVINNE KJENN DIN RETT. MAGASIN VISSTE DU DETTE OM DEPOSITUM? årgang 2012 #1 utgave #5 juridisk rådgivning for kvinner stiftet 1974 MAGASIN KVINNE KJENN DIN RETT. NICARAGUAS TAPTE REVOLUSJON Sammen med kolleger fra Amnesty Internationals hovedkontor i London og Amnestys

Detaljer