FLERKULTURELLE ETABLERERE Årsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FLERKULTURELLE ETABLERERE - 2011. Årsrapport"

Transkript

1 En rapport levert av Næringssenteret I Vestfold På oppdrag fra Vestfold fylkeskommune Januar 2012 FLERKULTURELLE ETABLERERE Årsrapport

2 INNHOLD 1 INNLEDNING ETABLERERKURS PÅ INTRODUKSJONSPROGRAMMET MÅLGRUPPEN FOR KURSENE REKRUTTERING TIL KURSENE KURSINNHOLD DELTAGERE PÅ KURSET I LARVIK DELTAGERE PÅ KURSET I HORTEN PERSONLIG OPPFØLGING OG INDIVIDUELL HANDLINGSPLAN RESULTATER AV KURSVIRKSOMHETEN TILBAKEMELDINGER FRA KURSDELTAGERNE KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER FRA KURSVIRKSOMHETEN INDIVIDUELL OPPFØLGING OG RÅDGIVNING NYE FLERKULTURELLE ETABLERERE I VM, kvinne fra Litauen AA, kvinne fra Pakistan (Åke) TKNC, 3 kvinner fra Thailand JO, mann fra Kenya MP, kvinne fra Uganda SA, mann fra Irak LD, kvinne fra Litauen AB, mann fra Palestina LJ, kvinne fra Polen AA, mann fra Palestina EB fra Kroatia (Arne) SL fra Sør-Korea (Arne) HS, fra Iran (Arne) JJ, fra Polen (Åke) HV fra Thailand (Åke) FLERKULTURELLE ETABLERERE VI HAR JOBBET MED OVER TID RG, mann fra Filippinene (Åke) IQ fra Palestina (Arne) MM, Palestina (Arne) GODE RESULTATER FOR DE SOM FÅR INDIVIDUELL OPPFØLGING OPPSUMMERING NETTVERKSGRUPPER OG LÅNEMULIGHETER RESSURSBRUK FOR AVSLUTTENDE KOMMENTARER: HVA SKAL TIL FOR Å LYKKES SOM ETABLERER MED MINORITETSBAKGRUNN?... 13

3 1 Innledning Vi vil i denne rapporten gi en oppsummering av arbeidet rettet mot flerkulturelle etablerere i 2011 generelt og en mer detaljert beskrivelse av de personer og prosjekter vi følger opp og veileder i prosjektet Flerkulturelle etablerere I den generelle beskrivelsen vil vi også ta med status for kursvirksomheten rettet mot denne målgruppen i 2011 som finansieres av NAV. Dette fordi kursvirksomheten og den individuelle oppfølgingen til sammen utgjør et bredere tilbud til denne målgruppen i Vestfold. 2 Etablererkurs på introduksjonsprogrammet 2.1 Målgruppen for kursene Målgruppen for kursene er innvandrere som er deltager i kommunenes introduksjonsprogram. Det betyr at deltagerne har relativt kort botid i Norge. Mange innvandrere har erfaring som selvstendig næringsdrivende fra sitt hjemland og ønsker å finne ut hvilke forretningsmuligheter som finnes i Norge. Etablererkurset passer også for de som ikke har tilsvarende erfaring da kursinnholdet tar sikte på å gi en grunnleggende forståelse av hva som kreves for å starte opp og drive en bedrift i Norge. Det er ikke noe krav om at kursdeltageren må ha en konkret forretningsidé for å melde seg på kurset. Hensikten med kursene er både å få en avklaring i en tidlig fase om etablering av egen virksomhet kan være et realistisk alternativ for dem som ønsker det. Videre er det en målsetning at kursdeltagerne skal få kunnskap og innsikt i hva som kreves for å starte en bedrift. 2.2 Rekruttering til kursene I 2011 har vi kun holdt to etablererkurs mot 5 tilsvarende kurs i Kursene er holdt i Larvik og Horten i hhv vår- og høstsemesteret. Det har også vært betydelig dialog med de seks kommunene som samarbeider om Tønsberg Voksenopplæring og det ble sendt tilbud til NAV Sandefjord, men de takket nei til kurs i Totalt er har det vært 28 deltagere på de to kursene mot 43 på de fem kursene i Om lag 22 fullførte kurset og fikk kursbevis. 1

4 Kursene holdes på norskskolene og voksenopplæringen i Larvik og Horten. Det er nøkkelpersonell på skolene og i kommunene som rekrutterer inn til kurset. De er informert om at deltakerne minimum skal ha bestått språkprøve 2, og de anbefaler kurset til de av elevene/deltagerne som de mener kurset har relevans for. 2.3 Kursinnhold Kurset tar sikte på å gi deltagerne grunnleggende forståelse og innsikt i hva som kreves for å starte og drive en bedrift i Norge. Det er satt av en fast kursdag i uken og kurset går over 8 uker med to skoletimer i uken. Kursplanen er som følger: Dag Emne/Tema 1 Utvikling av bedriftsidé 2 Bedriften og samfunnet 3 Markedsføring 4 Samtale med deg om dine planer 5 Salg og kunder - Planlegge reklame og salg 6 Økonomiplan: Budsjett og kalkyle. Regnskap 7 Selskapsform. Myndigheter, registrere, skatt, mva 8 Nettverksgrupper. Finansiering, videre planer Fjerde kursdag skiller seg ut ved at vi har korte møter på minutters varighet med hver av deltagerne etter en oppsatt timeplan. Disse møtene med hver enkelt gjør at vi blir bedre kjent, vi kan kartlegge nærmere hvilke planer de har og svært ofte er det forhold både vi og de som kursdeltagere kan undersøke nærmere. Kursdag 4 gir forhåpentligvis deltagerne også et innblikk i hvordan vi jobber med individuell oppfølging. 2.4 Deltagere på kurset i Larvik Det var totalt 16 som har fullført etablererkurset i Larvik. Det er et høyt antall. Totalt var det 22 som var på kurset 2-3 ganger, men altså 16 som fullførte. De kommer fra Eritrea, Etiopia, Irak, Kina, Palestina, Russland, Polen og Sudan. Gjennomsnittsalderen var 30 år 2

5 og andel kvinner utgjorde 45 %. Vi håper og tror 3-4 av disse deltagerne er interessert i videre oppfølging. 2.5 Deltagere på kurset i Horten I Horten var det 9 av 11 som fullførte etablererkurset. De kommer fra Kina, Filippinene, Sør-Korea, Etiopia, Irak, Latvia, Kosovo, Russland og Somalia. Gjennomsnittsalderen var 32 år og andel kvinner utgjorde 55 %. Vi håper og tror 2-3 av disse deltagerne er interessert i videre oppfølging. 2.6 Personlig oppfølging og individuell handlingsplan Personlig oppfølging skjer i møtet 4. kursdag og i forhold til etterfølgende kontakt underveis i kurset. Graden av personlig oppfølging underveis i kurset avhenger av den enkeltes behov og hans eller hennes vilje og evne til selv å bringe forretningsideen videre. Personlig engasjement, iver og stå-på vilje er en viktig suksessfaktor for å lykkes som etablerer og denne egenskapen ser vi blant annet etter blant våre kursdeltagere Personlig oppfølging skjer i hovedsak etter avsluttet kurs for de som ønsker å jobbe videre med sin forretningsidé. Det utarbeides en kortfattet rapport etter 4. kursdag for kursdeltagerne som er introduksjonselever etter nærmere bestilling fra hver enkelt kommune. Denne rapporten vil inngå i deres individuelle handlingsplan. 2.7 Resultater av kursvirksomheten Vi har som mål at ca 15 % av kursdeltagerne skal starte opp egen virksomhet på litt sikt. En viktig del av målsetningen med kurset er å avklare om egenetablering er en vei å gå for å bli økonomisk uavhengig. I tabellen på neste side gis en oversikt over etableringsgraden blant kursdeltagere de 4 siste årene. 3

6 År Deltagere (kurs) Antall etableringer Etableringsgrad (2) 4 16 % (5) 3 7 % (5) 8 14 % (8) 6 8 % (5) 6 13 % SUM 242 (25) % 2.8 Tilbakemeldinger fra kursdeltagerne Kursene har vært holdt i en uformell og humørfylt tone, noe deltakerne har satt tydelig pris på. Mange har vist stort engasjement ved å stille spørsmål og ved diskusjon, selv når det gjelder vanskelige deler av kursinnholdet. Ved avslutning av kursene har vi spurt deltakerne hva de har hatt mest nytte av. Det som spesielt trekkes fram er innlæring av viktige norske ord og begreper innenfor nye temaområder utvidet samfunnskunnskap bedre kjennskap til økonomi/regnskap/budsjettering, samt til norske lover og regler. Videre mener deltakerne de har fått innsikt i prosessen med registrering av eget firma, risiko og utfordringer forbundet med etablering og de har fått avklart behov for ytterligere informasjonsinnhenting og veiledning i en eventuell etableringsprosess. Flere av kursdeltagerne i Horten gav innspill på at de gjerne skulle sett at kurset gikk to ganger pr uke istedenfor slik som nå at det er kurs en dag pr uke. 2.9 Konklusjoner og anbefalinger fra kursvirksomheten Etter å ha gjennomført 25 kurs de fem siste årene vil vi trekke frem følgende erfaringer: For å holde kursene er vi avhengig av finansiering fra NAV. Interessen har sunket etter at flyktningetjenesten er blitt en integrert del av NAV. 4

7 Det er en klar fordel at rekruttering til kursene skjer via lærerne på norskskolene. Det har vært viktig å være i god dialog med skolene for at kursene skal tilpasses timeplanen og ikke kollidere med for eksempel norskundervisningen. Bruken av to kursledere har vært en fordel når det gjelder kapasitet til individuell oppfølging og fordi noe ulik fagkompetanse, nettverk og referanserammer hos våre to kursledere samlet kommer kursdeltagerne til gode. Kursene gir en viktig avklaring for mange om hvorvidt egenetablering kan være en vei videre som et reelt alternativ til utdanning eller jobb. Hjelpeapparatet i kommunene og skolene har ikke etablering og bedriftsrådgivning som sitt fagfelt og vil derfor naturlig nok tone ned dette alternativet i sin rådgivning og veiledning. Kunnskap og læring som skjer underveis i kursene må følges opp med individuell rådgivning underveis og etter kursene for de som ønsker det. Slik oppfølging er av stor betydning for at etablering av nye firma og i den første og vanskelige driftsfasen. Kursdeltagerne blir inspirert til å lære seg bedre norsk både skriftlig og muntlig som en viktig forutsetning for å lykkes som selvstendig næringsdrivende. Mange blir også mer bevisst i valg av arbeidsplass for språkpraksis. 3 Individuell oppfølging og rådgivning Vi har som målsetning å følge opp inntil 20 etablerere med minoritetsbakgrunn. Det er mål som er satt i samarbeid med Vestfold fylkeskommune som finansierer den individuelle oppfølgingen som skjer i etterkant av kursene. De som mottar denne form for oppfølging er hovedsakelig rekruttert via NAV, Start eller fra temakursene på introduksjonsprogrammet. Det er et mål om at minst 50 % skal starte egen virksomhet på sikt. Nedenfor følger en kortfattet statusrapport knyttet til hvilke prosjekt/personer som vi har fulgt opp i prosjektet flerkulturelle etablerere i Vi har inndelt prosjektene i nye prosjekter/etablerere og etablerere som har vært i kontakt med oss tidligere. 5

8 3.1 Nye flerkulturelle etablerere i VM, kvinne fra Litauen VM gikk på etablererkurs i Sandefjord i Hun har nå tatt flere kurs innen negldesign i Litauen og også innen annen skjønnhetspleie. Hun har en jobb på Peppes i Sandefjord, og hun har foretatt endel "prøvesalg" til venner og kolleger. VM vil starte opp hjemmefra og hun har registrert eget firma og laget visittkort. Hun vil også kunne ta vaskeoppdrag. På litt sikt håper hun å kunne leie seg plass i en frisørsalong eller lignende AA, kvinne fra Pakistan AA har gjennom sine kontakter i Pakistan importert klær, smykker, tilbehør og interiørtekstiler. Hun har leid lyse og fine lokaler i Storgaten i Horten, og startet opp ultimo juni Vår rolle har vært å bistå mht. produktvalg og eksponering. I tillegg har vi gitt råd om leverandørvalg og leverandøravtaler, og anbefalt målrettede markedsaktiviteter mot utvalgte målgrupper. AA vurderer også å selge noen av sine produkter via egen nettbutikk. I løpet av høsten har hun erfart at lokaliseringen av butikken ligger for langt unna bysentrum, og hun vurderer å finne nye lokaler som ligger mer sentralt., enten i Horten eller Tønsberg. Vi tror det kan være smart å finne lokaler som er sentralt i bykjernen, men vil også anbefale en ny gjennomgang av forretningskonseptet, med fokus på produkt og målgruppevalg TKNC, 3 kvinner fra Thailand De tre startet opp egen restaurant i Tønsberg i mai Utgangspunktet var kjøp av inventar og utstyr fra en restaurant som skulle nedlegges, og at de leide de samme lokalene for å drive sin nye restaurant. Vi ble kontaktet 4 uker før de skulle åpne, og hjalp de med alt de praktiske som måtte være på plass før åpning. I praksis dreide det seg om etablering av selskap(as), leiekontrakt, kurs IK mat, oppmelding kunnskapsprøve for skjenkebevilling, budsjettering, produktkalkyler og prissetting og hjelp til å få på plass regnskapsfører. I tillegg har vi bistått med råd om basisvirkemidler knyttet til salg, service og markedsføring, og hjelp til å få på plass ansettelsesavtaler. Omsetningen har på høstparten ligget på % av budsjettert nivå, men lønnsomheten er ivaretatt ved at eierne har tatt ut lite lønn. Utfordringen er å få løftet omsetningen med minimum 30 % i

9 3.1.4 JO, mann fra Kenya JO har fått agentur på tradisjonsrikt strandtøy i vevd bomull produsert i Kenya. Disse plaggene selges i andre nettbutikker i Europa og JO har fått bistand fra venner og forbindelser til å bygge opp en norsk webside/-shop. Han selger også smykker laget i Kenya av skjell. Vi har bistått han med agenturavtale, avklaringer vedrørende toll, søkeord på google med videre. I sommer hadde han også litt torgsalg og han har også fått til noe salg direkte til butikker MP, kvinne fra Uganda MP har gått 1 1/2 år på norskskurs, men på 1. møte ville kun at vi skulle snakke engelsk. Hun har også tatt kurs innen reiseliv og mat, men hun har ikke lykkes å få jobb som resepsjonist eller innen restaurant. Hun jobber i dag i en liten stilling (8,5%) på Døvehjemmet i Andebu. MP ønsker å starte som stylist innen kosmetikk, klær og hår. Hun er flink til hair-extensions og hun bruker ikke lim til dette - kun fletting og tråder. Videre har hun kontakter som vil selge nye hår- og kosmetikkprodukter til henne SA, mann fra Irak SA er fagingeniør i byggfysikk og treteknikk, men skadet seg i jobben som tømrer og er nå utdannet takstmann. Vi har hjulpet han å starte et AS fordi han mener bestemt han vil bli tatt mer på alvor i sin jobb som takstmann. Vi har vært i møter med revisor og bank sammen med ham. Vi har foretatt målgruppeutvelgelse, og veiledet SA om salgsarbeid, DM utsendelse, opprettelse av en hjemmeside og logoutarbeidelse LD, kvinne fra Litauen LD gikk på etablererkurs i Sandefjord i Hun er utdannet frisør, og hun har nå fått mulighet til å leie en stol i en etablert salong i Sandefjord for pr måned. Hun må selv dekke sine egne varekostnader. LD har raskt kommet opp i en timepris etter mva på og hun har en avtale om at hun skal få tilbud om alle drop-in kundene. Hun startet opp 1. mai og er fornøyd, men ser gjerne at hun får enda flere kunder. Vi har bistått henne med spørsmål knyttet til mva, forsikring og pensjon AB, mann fra Palestina AB er fra Palestina bosatt i Larvik. Han kjøpte i august 2011 en storkiosk med tipping og 7

10 videoutleie på Kongsberg. AB har tidligere jobbet i gatekjøkken på Skoppum. Storkiosken er en del av MIX-kjeden og han får opplæring via kjeden i forretningsdrift og IK forskriften som gjelder mat. Han har også gått på kurs i regi av Norsk Tipping. AB hadde selv spart noe egenkapital og tatt opp lån til kjøp av storkiosken. Vi har hjulpet ham med budsjett, forretningsplan og lånesøknad til Cultura Bank for kjøp av mer utstyr som kjøledisk, kjøleskap og kjøkkenutstyr. Lånesøknaden ble innvilget LJ, kvinne fra Polen LJ har fått avtale med en polsk produsent av økologiske vaskemiddel beregnet på storhusholdning, renholdsbransjen, næringsmiddelindustri, bensinstasjoner mv. Produktene er ph-nøytrale og inneholder rensende stoffer/enzymer som har langtidsvirkende effekt ved at de fortsetter å virke med tilgang til vann og luft. Det gjør at de kan rense på vanskelig tilgjengelige steder som avløpsrør, nedgravde tanker, containere, installasjoner under vann mv. Hun vil også supplere med å tilby renholdstjenester. Vi har bistått LJ med å gi innspill til markedsmateriell, brosjyrer og visittkort samt kvalitetssikret presentasjoner og utarbeidet priskalkyler AA, mann fra Palestina AA vil starte opp som altmuligmann og han har registrert et firma som tilbyr enkle håndverkertjenester. Etter hvert håper han også å få løyve til å drive med transport og flytting. Han tenker å selge sin private bil og heller kjøpe en varebil. AA vil også søke om et lån fra Cultura for å finansiere dette kjøpet EB, mann fra Kroatia EB er ca. 30 år, fra Kroatia. Han ønsket å starte bruktbilsalg m/bilreparasjon. Vi gav han informasjon om regelverk, forskrifter og krav for å kunne utføre bilreparasjoner. I tillegg hadde vi innspill til marked/markedsføring vedr salg av bruktbiler SL, mann fra Sør-Korea Han er en mann fra Sør-Korea, utdannet kjemiingeniør som ønsker å importere bilrelaterte produkt, særlig bildekk og motoroljer, fra Sør-Korea til Norge. Han deltok på etablererkurs for flerkulturelle i Horten høsten Vår bistand var generell importinformasjon, tollregler og tolltariffen, samt oversikter over norske leverandører og Sørkoreanske produsenter. 8

11 HS, mann fra Iran 45 årig mann som tidligere har drevet renholds virksomhet i Norge. Han ble multihandikappet i 2005 og sitter nå i rullestol og må kommunisere via elektronisk talemaskin, eller e- post. Han ønsker å starte opp igjen med renholds virksomhet, men denne gang ved å ha ansatte som skal utføre selve renholdsarbeidet. Han hadde behov for praktisk informasjon om det å ha ansatte, arbeidsgiveravgift og lignende JJ, kvinne fra Polen Dame på 43 år. Hun deltok på vårt kurs i Larvik våren 2010, og tok kontakt med oss høsten 2011, da hun var klar for å starte opp egen virksomhet. I november i 2011 etablerte hun et enkeltmannsforetak innenfor frisering og skjønnhetspleie. Vi har hjulpet henne med registreringen av selskapet. Vi har veiledet henne i å sette egne økonomiske mål, og skissert en budsjettramme. Vi har hjulpet henne med å finne regnskapsfører HV, mann fra Thailand Mann på 38 år. Kommer fra Thailand. Tok kontakt med oss i november angående hjelp til etablering av bedrift (AS). Han ønsket å starte restaurant eller bar, og ønsket også hjelp til å vurdere 2 alternative som var til salgs. Vi har vurdert økonomiske nøkkeltall, og gjort en kort investeringsanalyse av de to alternativene. Selskapet ble formelt etablert i desember, og vi har også bistått han i forbindelse med avtale om kjøp av inventar, driftsmidler og overtakelse av leieavtale. 3.2 Flerkulturelle etablerere vi har jobbet med over tid RG, mann fra Filippinene RG deltok på etablererkurs for flerkulturelle våren R har startet med startet verksted for sandblåsing (dekor) av glass, speil, porselen, samt andre utskårne bilderammer høsten I 2011 har vi bistått ham med å finne nye lokaler, oppsigelse av gamel leiekontrakt og inngåelse av ny kontrakt. Videre har vi bistått i markedsføringen, med fokus på valg av produkter og markedsaktiviteter. RG har nå egen hjemmeside for sin virksomhet, og han har i sommer presentert seg med stand ved ulike lokale markedsdager. I høst har RG rettet oppmerksomhet mot bedriftsmarkedet, gjennom utsendelse av DM til lokale bedrifter i Larvik og omegn. Inntektsnivå dekker så langt de faste kostnaden, når vi ser bort fra lønn til daglig leder. RG er tilfreds så langt, og satser på et videre løft på inntektssiden i 2012, 9

12 slik at han gradvis kan ta ut en forsiktig lønn til seg selv IQ, mann fra Palestina IQ har vært av og på bistand noen år. Han er en svært dyktig interiørsnekker fra Palestina som har utført eksklusivt snekkerarbeid i flere land i Midtøsten. Han har etablert eget firma for snekker- og malerservice i Vestfold og har det siste halve året utført flere malings- /oppussingsoppdrag. Hans største ønske er å kunne utføre interiørsnekring og vi har derfor initiert at han får på plass en hjemmeside for å presentere det eksklusive håndverket han utfører. Vi har også koblet han til en regnskapsfører, blitt mva.-registrert, samt vært hans referanse mht. hans personlige egenskaper MM, mann fra Palestina Han har deltatt på etablererkurs for flerkulturelle tidligere og har for ca. 3 år siden også hatt ideer om å starte opp egen virksomhet. Via bekjentskap i Polen vurderer han nå å importere likkister og tilbehør for slike til Norge. Vi har gitt opplæring i tolltariffen, bistått med importinformasjon, framskaffet oversikt over norske konkurrenter inkl. noen priser, samt norske forskrifter for likkister MS, kvinne fra Liberia MS har vi fulgt opp siden Hun forsøkte i 2011 å importere hårprodukter fra Kina ved selv å reise ned til en kinesisk produsent. Hun forskuddsbetalte 1000 $ og fikk med seg noen vareprøver tilbake. Senere viste det seg dessverre at den kinesiske produsenten ikke fulgte opp dette. Hennes bankforbindelse i Norge sjekket opp i forhold til bankkonto som hun ble henvist til å betale til, men frarådet å overføre penger dit. Nå har hun heller benyttet seg av tidligere kontakter i Nederland og hentet hjem hair-extensions og andre hårprodukter derfra. 3.3 Gode resultater for de som får individuell oppfølging Målsetningen var å følge opp 20 deltagere/prosjekter i Så langt har vi fulgt opp 21 personer fordelt på 18 prosjekt. Målsetningen er videre at 50 % av de som får individuell oppfølging starter egen virksomhet. Av de 22 vi har fulgt opp individuelt i 2011, har 14 startet egen virksomhet. Det gir en 10

13 etableringsgrad på 62 %. Av disse er det 8 som driver sin virksomhet på full tid og 9 som er tidligere kursdeltagere. År Antall ind oppfølging Antall etableringer v utg av året Etableringsgrad % % % % % % SUM % 3.4 Oppsummering NAVN Startet opp Driver på full tid Medlem i nettverksgruppe Tidligere kursdeltager VM X X X AA X X X TKNC XXX XXX JO X MP SA X X LD X X X AB X X X LJ X (X) AA (X) X EB X SL HS X X JJ X X HV X RG X X IQ X X MM X MS X X X SUM

14 4 Nettverksgrupper og lånemuligheter De fleste vil først bli med i en slik nettverksgruppe når de har begynt å jobbe videre med sin forretningsidé. Vi samarbeider tett med Mikrofinans Norge som igjen har et samarbeid med Cultura Bank i Oslo. Cultura Bank har hatt en garantiordning med EIF siden 2006 som dekker opp til 75 % av eventuelle tap på lån. Det betyr at det kun stilles krav om 30 % garanti på lån over Dette er en svært gunstig ordning for denne målgruppen og i mange tilfeller helt avgjørende for at etablering skal kunne finne sted. Av de 22 vi har fulgt opp individuelt i 2011 er det 6 som er med i nettverksgrupper. Det utgjør en andel på 27 %. I tabellen under fremgår det at det for perioden er innvilget 21 lån totalt i Vestfold. Det innebærer en beregnet kapitaltilførsel til denne målgruppen i Vestfold på ca Selv om det er tidkrevende med lånesøknader med utarbeidelse av forretningsplaner og budsjetter, er vi heldige som får være med i ordningen selv om vi i Vestfold ikke har stilt noe garantikapital. År Antall 1. lån 2. lån SUM Ressursbruk for 2011 Vi har brukt i ca 10 % mer av rammen på for Vi opplever at det er stort behov for praktisk hjelp og oppfølging i forhold til å få på plass en del formaliteter knyttet til etablering. Dette fordi to av prosjektene nå har valgt AS som selskapsform. Videre ser vi at denne målgruppen trenger en del bistand knyttet til salg og markedsføring. 12

15 Vi ble invitert til å informere om tilbudet for flerkulturelle for Start koordinatorene 11. mai. På oppfordring ble det også utarbeidet en liten informasjonsbrosjyre som de kan dele ut til etablerere i målgruppen som tar kontakt med Start. 6 Avsluttende kommentarer: Hva skal til for å lykkes som etablerer med minoritetsbakgrunn? Vi har jobbet med individuell veiledning til etablerere med minoritetsbakgrunn som en egen målgruppe siden 2004 og tidligere år som en integrert del av veiledningen til nyetablerere i Vestfold. Våre erfaringer er som følger: Individuell veiledning gir resultater i form av vellykkede etableringer. Vi har hatt som mål at 50 % av de vi følger opp skal starte opp egen virksomhet, og det er et mål som er nådd med god margin de siste årene. Vi følger gründeren i den første etablerings- og driftsfasen for å sikre at forretningsideen er levedyktig. Kombinasjonen av kursvirksomhet, deltagelse i nettverksgrupper og individuell oppfølging gir både kompetanse, nettverk, tilgang til finansiering og aktiv bistand i forhold til individuelle utfordringer knyttet til den enkeltes forretningsidé. Mange gründere med minoritetsbakgrunn har et spennende internasjonalt nettverk som kan utnyttes kommersielt i Norge. Dette nettverket kan være døråpner til eller direkte representere mulige samarbeidspartnere, leverandører, produsenter og kunder. Det norske nettverket er ofte for lite og kunnskapen om det norske markedet er for svakt. Motivet og ønsket om å starte opp egen virksomhet varierer naturlig nok. Enkelte ønsker sterkt å bli økonomisk uavhengige. Dette ønsket kan også henge sammen med ønske om familiegjenforening. En del gründere med minoritetsbakgrunn tvinges til å starte opp egen virksomhet fordi de opplever det som svært vanskelig å komme inn på det norske arbeidsmarkedet. Flere opplever at deres tidligere utdannelse, yrkeserfaring og nettverk i stor grad er kulturelt betinget og at det er 13

16 vanskelig å omsette deres totale kompetanse i det norske samfunnet. Uansett motiv så er den enkeltes personlige egenskaper i form av pågangsmot, entusiasme og risikoprofil avgjørende. Mange innvandrere får god hjelp og støtte fra familie og venner i en oppstartsfase både i form av økonomisk og praktisk bistand. Det å forstå og selv kunne prate godt norsk er en umiddelbar fordel i all kundekontakt og kontakt med forhandlere, samarbeidspartnere, banker og forretningsforbindelser. Det å kunne utrykke seg godt skriftlig er også en fordel, men ved utforming av kundebrev, reklamemateriell, menyer etc. er det mulighet for å få hjelp. Vår erfaring er at en rekke gründere med minoritetsbakgrunn klarer seg svært godt til tross for at de ikke er så stødige i norsk skriftlig (vi ser at dette gjelder også for etnisk norske gründere!) Tilgang til kapital er ofte avgjørende for å kunne starte opp egen virksomhet. For innvandrere med kort botid i Norge er det ofte et problem at de ikke får lån fordi de ikke kan stille sikkerhet i fast eiendom eller annen form for sikkerhet. Vårt samarbeid med Nettverkskreditt BA og Cultura bank og ordningen med mikrokreditt har vært helt avgjørende for mange for å komme i gang med sin bedrift. 14

En rapport levert av Næringssenteret I Vestfold. På oppdrag fra Vestfold fylkeskommune FLERKULTURELLE ETABLERERE - 2012.

En rapport levert av Næringssenteret I Vestfold. På oppdrag fra Vestfold fylkeskommune FLERKULTURELLE ETABLERERE - 2012. En rapport levert av Næringssenteret I Vestfold På oppdrag fra Vestfold fylkeskommune Februar 2013 FLERKULTURELLE ETABLERERE - 2012 Årsrapport INNHOLD 1 INNLEDNING... 1 2 ETABLERERKURS PÅ INTRODUKSJONSPROGRAMMET...

Detaljer

Anne vil tilby IT-hjelp til små og store mellomstore bedrifter som ikke har egen IT-avdeling.

Anne vil tilby IT-hjelp til små og store mellomstore bedrifter som ikke har egen IT-avdeling. Oversikt: Case 1: IT-konsulent Case 2: Kafé og catering Case 3: Patentsøknad Case 4: Turoperatør Case 5: Design og eksport Case 6: Kursarrangør Case 1: IT-konsulent Anne vil tilby IT-hjelp til små og store

Detaljer

Jobbskaping 2009. Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009. Kristin Landsem

Jobbskaping 2009. Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009. Kristin Landsem Jobbskaping 2009 Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009 Kristin Landsem Arbeidsnotat 2010:4 ii Tittel : JOBBSKAPING 2009 Forfatter : Kristin Landsem Notat : 2010:4 Prosjektnummer : 2022

Detaljer

Yrkesrettede kurs og yrkesforberedende. tiltak. Flyktningtjenesten for Gran og Lunner

Yrkesrettede kurs og yrkesforberedende. tiltak. Flyktningtjenesten for Gran og Lunner Yrkesrettede kurs og yrkesforberedende tiltak Flyktningtjenesten for Gran og Lunner Flyktningtjenesten for Gran og Lunner Per i dag ca. 100 aktive deltakere Høyt antall av kortutdannede En del med videregående

Detaljer

Forretningsplan for. Dato/sted

Forretningsplan for. Dato/sted Forretningsplan for Dato/sted INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Forretningsidé 2. Personopplysninger 3. Produkt/tjeneste og produksjon 4. Marked 5. Markeds- og salgsaktiviteter 6. Økonomi 7. Kapitalbehov og finansiering

Detaljer

Etablererskolen i Orkdalsregionen

Etablererskolen i Orkdalsregionen Orkladal BedriftsUtvikling as Etablererskolen i Orkdalsregionen Grunnkurs okt./nov. 2010 (På kveldstid kl 18.00 kl 21.00) påmelding til OBU, v/ Knut Wold telefon 928 444 42 eller e-post: kw@orkladal.no

Detaljer

Etablererkurs, Mikrofinans, nettverk og veiledning V/ Unni Sekkesæter, Daglig Leder Mikrofinans Norge

Etablererkurs, Mikrofinans, nettverk og veiledning V/ Unni Sekkesæter, Daglig Leder Mikrofinans Norge Etablererkurs, Mikrofinans, nettverk og veiledning V/ Unni Sekkesæter, Daglig Leder Mikrofinans Norge Mikrofinans Norge1 1 Hvem er vi? To virksomheter i tett samarbeid med hver sine oppgaver, hvert sitt

Detaljer

Næringsfaglig samling

Næringsfaglig samling Næringsfaglig samling 7.04.2008 Etablerersatsingens mål og strategier Innovasjon Norge skal bidra til at Norge innen 200 skal bli landet der etablerere lykkes kommersielt, nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

Etablererskolen i Orkdalsregionen

Etablererskolen i Orkdalsregionen Kursplan for Etablererskolen i Orkdalsregionen Grunnkurs okt/nov 2012 (På kveldstid kl 17.00 kl 21.00) påmelding: post@orkladal.no evt. Langeng telefon 994 76 222 eller e-post fl@orkladal.no ETABLERERSKOLEN

Detaljer

Etablererskolen i Orkdalsregionen

Etablererskolen i Orkdalsregionen Orkladal BedriftsUtvikling AS Etablererskolen i Orkdalsregionen Grunnkurs våren 2010 (På kveldstid kl 18.00 kl 21.10) påmelding til OBU, v/ Frode Langeng telefon 994 76 222 eller e-post fl@orkladal.no

Detaljer

(SBUJT FUBCMFSFSLVST J 3BLLFTUBE

(SBUJT FUBCMFSFSLVST J 3BLLFTUBE (SBUJT FUBCMFSFSLVST J 3BLLFTUBE POTEBH TFQUFNCFS LMPLLB IWPSEBO TUBSUF FHFO CFESJGU )BS EV MZTU UJM Ì FUBCMFSF EJO FHFO CFESJGU -VSFS EV QÌ IWJMLFO TFMTLBQTGPSN TPN QBTTFS GPS EFH )WJMLF SFUUJHIFUFS PH

Detaljer

Skape.no gir veiledning og opplæring til etablerere i Rogaland og er et partnerskap mellom statlige myndigheter, kommunene og fylkeskommunen.

Skape.no gir veiledning og opplæring til etablerere i Rogaland og er et partnerskap mellom statlige myndigheter, kommunene og fylkeskommunen. Skape.no gir veiledning og opplæring til etablerere i Rogaland og er et partnerskap mellom statlige myndigheter, kommunene og fylkeskommunen. Motivasjon og en god idé Det er mange som sitter med en god

Detaljer

Etablererskolen i Orkdalsregionen

Etablererskolen i Orkdalsregionen Kursplan for Etablererskolen i Orkdalsregionen Grunnkurs april/mai 2012 (På kveldstid kl 18.00 kl 21.00) påmelding til OBU, v/ Frode Langeng telefon 994 76 222 eller e-post fl@orkladal.no Besøksadresser:

Detaljer

Etablererkurs i Hedmark

Etablererkurs i Hedmark Etablere i Hedmark Etablererkurs i Hedmark Ved AButvikling as AButvikling arrangerer kurset i oppdrag fra Hedmark Fylkeskommune Målsetninger for kurset Flere og bedre etableringer i Hedmark Et best mulig

Detaljer

Historikk - samarbeidet

Historikk - samarbeidet Historikk - samarbeidet Initiativ fra fylkeskommunen i 1998 Prosjektorganisert: 1. Etablererservice i Telemark. 1999-2001 2. Entreprenørskap i Telemark. 2002-2004 Styringsgruppe: Tfk, NAV, KS, Fylkesmannen,

Detaljer

Verdien av en idé ligger i å bruke den. Thomas Alva Edison

Verdien av en idé ligger i å bruke den. Thomas Alva Edison Verdien av en idé ligger i å bruke den. Thomas Alva Edison HER Stine og Hege var trøtte av å gå i det samme som alle andre. Løsningen ble å starte egen butikk: Cosmo Clothing. Gode råd og kurs fra Skape

Detaljer

Etablererkontoret Telemark

Etablererkontoret Telemark Etablererkontoret Telemark dekker regionene Grenland/Vestmar Midt- Telemark Vest- Telemark Øst- Telemark Geografisk nedslagsfelt og lokalisering 18 kommuner Hvorav 16 kommuner bosetter flyktninger Kontorer

Detaljer

- Nettverket for nyetablerere og småbedrifter i utvikling PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD

- Nettverket for nyetablerere og småbedrifter i utvikling PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD - Nettverket for nyetablerere og småbedrifter i utvikling Tidspunkt: Onsdag 18.09.12 Kl.08.30-10.30 PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD Sted: Sandefjord rådhus Tilstede: Leder Bjørn Ole Gleditsch,

Detaljer

En god idé kan bli god butikk

En god idé kan bli god butikk En god idé kan bli god butikk hvis du gjør det riktig. sektor.no Sektor Eiendomsutvikling vil hjelpe gode butikk-idéer i gang! Hva kan Sektor bidra med? Hva koster det å bygge butikk? En butikk trenger

Detaljer

AButvikling as. Etablere i Hedmark. en framtidsrettet og lønnsom samarbeidspartner. /etablereihedmark

AButvikling as. Etablere i Hedmark. en framtidsrettet og lønnsom samarbeidspartner. /etablereihedmark Etablere i Hedmark AButvikling as en framtidsrettet og lønnsom samarbeidspartner Overordnet mål Flere og bedre etableringer i Hedmark Øke antall nyetableringer i Hedmark Gi eksisterende og potensielle

Detaljer

En god idé kan bli god butikk

En god idé kan bli god butikk En god idé kan bli god butikk hvis du gjør det riktig. sektor.no Sektor Eiendomsutvikling vil hjelpe gode butikk-idéer i gang! Sektor Eiendomsutvikling kan mye om å drive butikk. I våre sentre leier vi

Detaljer

10 mistak du vil unngå når du starter selskap

10 mistak du vil unngå når du starter selskap 10 mistak du vil unngå når du starter selskap Ove Brenna Senior Bedriftsrådgiver Kontakt: E-post: ove.brenna@norskbedriftstjenste.no Tlf: 21 89 92 37 Ove Brenna har over 20 års erfaring fra selskapetableringer

Detaljer

Har du en idé som du har tro på, og som du ønsker å finne ut om det er mulig å etablere bedrift på grunnlag av?

Har du en idé som du har tro på, og som du ønsker å finne ut om det er mulig å etablere bedrift på grunnlag av? Har du en idé som du har tro på, og som du ønsker å finne ut om det er mulig å etablere bedrift på grunnlag av? Har du fagkompetanse, men mangler kompetanse på forretningsdrift? Ønsker du å utvikle hobbyen

Detaljer

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4 Markedsstrategi Referanse til kapittel 4 Hensikten med dette verktøyet er å gi støtte i virksomhetens markedsstrategiske arbeid, slik at planlagte markedsstrategier blir så gode som mulig, og dermed skaper

Detaljer

- Nettverket for nyetablerere og småbedrifter i utvikling PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD

- Nettverket for nyetablerere og småbedrifter i utvikling PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD - Nettverket for nyetablerere og småbedrifter i utvikling Til: Arbeidsutvalget i START i Vestfold Tidspunkt: Fredag 23.11.12 Kl.12-15 PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD Sted: Sandefjord

Detaljer

Etablererskolen i Orkdalsregionen

Etablererskolen i Orkdalsregionen Kursplan for Etablererskolen i Orkdalsregionen Grunnkurs okt./nov. 2011 (På kveldstid kl 18.00 kl 21.00) påmelding til OBU, v/ Frode Langeng telefon 994 76 222 eller e-post fl@orkladal.no Besøksadresser:

Detaljer

«Springbrett» System for målrettet karriereveiledning for innvandrere i Valdres. v/frode Brufladt og Inger-Line Haraldsen

«Springbrett» System for målrettet karriereveiledning for innvandrere i Valdres. v/frode Brufladt og Inger-Line Haraldsen «Springbrett» System for målrettet karriereveiledning for innvandrere i Valdres v/frode Brufladt og Inger-Line Haraldsen Valdres-regionen Bakgrunn for prosjektet Innvandrere innehar store ressurser Vi

Detaljer

Halvveisrapport for etablererveiledningen

Halvveisrapport for etablererveiledningen Halvveisrapport for etablererveiledningen 15. august 2007 30. juni 2009 1. Etablererveileders hovedmål Etablererveileder skal hjelpe etablerere og innovatører med å utvikle levedyktige bedrifter på Hadeland.

Detaljer

- Nettverket for nyetablerere

- Nettverket for nyetablerere Til: Arbeidsutvalget i START i Vestfold PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD Tidspunkt: Sted: Torsdag 09.12.14 Kl.16.00-18.00 Sandefjord rådhus, rådmannskontoret Tilstede: Leder Bjørn Ole

Detaljer

Kombinasjonsklassen. Et samarbeid mellom Vestfold fylkeskommune ved Thor Heyerdahl vgs og Larvik kommune ved Larvik Læringssenter

Kombinasjonsklassen. Et samarbeid mellom Vestfold fylkeskommune ved Thor Heyerdahl vgs og Larvik kommune ved Larvik Læringssenter Kombinasjonsklassen Et samarbeid mellom Vestfold fylkeskommune ved Thor Heyerdahl vgs og Larvik kommune ved Larvik Læringssenter Hovedmål Hindre frafall og sikre gjennomstrømning av flerspråklige elever

Detaljer

Studententreprenørskap Pilot FORNY StudENT 2016-II

Studententreprenørskap Pilot FORNY StudENT 2016-II Studententreprenørskap Pilot FORNY StudENT 2016-II Agenda Praktisk informasjon om FORNY StudENT Studentenes rolle Universitetets/høyskolens rolle Prosjekteksempler Vurderingskriterier Utforming av søknad:

Detaljer

Kunsten å lykkes. Elisabeth Gullner. Narvik. 25. Januar 2011

Kunsten å lykkes. Elisabeth Gullner. Narvik. 25. Januar 2011 Kunsten å lykkes Narvik 25. Januar 2011 Elisabeth Gullner Lykkes med egen bedrift? Ny-etablerer Har bedrift i dag Ønsker vekst Finne lykkeformelen. Hvem? Hva? Hvordan? Styrende prinsipper Motivasjon Energi

Detaljer

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 10.02.2009 22/09 INVITASJON TIL DELTAKELSE

Detaljer

ÅRSRAPPORT FLYKTNINGGUIDEN 2016

ÅRSRAPPORT FLYKTNINGGUIDEN 2016 ÅRSRAPPORT FLYKTNINGGUIDEN 2016 Om Flyktningguiden Hovedmålet for Flyktningguiden er å bidra til at nylig bosatte flyktninger og innvandrere finner seg til rette i Oslo. Dette gjøres ved å sette flyktningen/innvandreren

Detaljer

egen bedrift fra a til å John Ivar Halvorsen Bedriftsrådgiver i DNB Tlf

egen bedrift fra a til å John Ivar Halvorsen Bedriftsrådgiver i DNB Tlf egen bedrift fra a til å John Ivar Halvorsen Bedriftsrådgiver i DNB Tlf 97046895 john.ivar.halvorsen@dnb.no Det skal være lett å starte opp i Norge Hva er en gründer? Mange ser for seg visjonære mennesker

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

Presentasjon av Barbro Thorvaldsen

Presentasjon av Barbro Thorvaldsen Presentasjon av Barbro Thorvaldsen Agenda for foredraget og praksis mål og vei resultater og innhold homogene og heterogene grupper Nyttige adresser: Lozanov-metoden på norsk suggestopedi.no Norsk Suggestopediforening

Detaljer

Bikers Bay. Forretningsidé. Selskapsformer. Hva skal jeg selge?

Bikers Bay. Forretningsidé. Selskapsformer. Hva skal jeg selge? Forretningsidé Hva skal jeg selge? Jeg skal selge kaffe, øl/vin m.m. og god mat. Grunnen til dette er fordi det er de fleste jeg skal selge til vil kjøpe og vil trenge det. På kvelden vil kafeen være en

Detaljer

- Nettverket for nyetablerere

- Nettverket for nyetablerere Tidspunkt: Tirsdag 10.12.13 Kl.16.00-17.30 PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD Sted: RÅDMANNSKONTORET, SANDEFJORD KOMMUNE MED PÅFØLGENDE LUTEFISK PÅ KOKERIET Tilstede: Leder Bjørn Ole Gleditsch,

Detaljer

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding.

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding. KURS - HØSTEN 2014 Etablererkurs - Kursstart 27.10 - modulbasert kursserie Innovasjon Norges etablererkurs er et must for alle som vil starte egen bedrift eller som nylig har startet! HMS-kurs for ledere

Detaljer

Forprosjekt gründerskap og etablerertilbud i Drammensregionen

Forprosjekt gründerskap og etablerertilbud i Drammensregionen Forprosjekt gründerskap og etablerertilbud i Drammensregionen «Hva finner en gründer når han leter etter etablerings- og starthjelp?» Utarbeidet for Drammen Næringslivsforening og Drammen kommune Av Mariann

Detaljer

Virker dagens opplæringstilbud for flyktninger og asylsøkere etter hensikten? Anne Britt Djuve, fafo

Virker dagens opplæringstilbud for flyktninger og asylsøkere etter hensikten? Anne Britt Djuve, fafo Virker dagens opplæringstilbud for flyktninger og asylsøkere etter hensikten? Anne Britt Djuve, fafo Hovedutfordringer Lite kunnskap om hva som virker Den kunnskapen som foreligger peker på: Mer av det

Detaljer

Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos

Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos Informasjon fra Revisor nr 1/2011 Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos Revisorkompaniet Tromsø AS www.revisorkompaniet.no Innhold: Diverse frister 2011: Frister for endringer til Foretaksregisteret

Detaljer

Klargjort av: Randi Hosøy Dato: Sluttrapport Mens vi venter

Klargjort av: Randi Hosøy Dato: Sluttrapport Mens vi venter Klargjort av: Randi Hosøy Dato:31.01.2013. Sluttrapport Mens vi venter Randi Hosøy Ide: Ideen til prosjektet fikk jeg da min datter ventet barn. Jeg satt og strikket en lue, til den lille som skulle komme,

Detaljer

1.2 Arbeidsverktøy. Logge inn til kurs via www.proneo.no med Brukernavn og passord: Målsetting med modulen: Forretningsplan 15.08.

1.2 Arbeidsverktøy. Logge inn til kurs via www.proneo.no med Brukernavn og passord: Målsetting med modulen: Forretningsplan 15.08. 1.2 Arbeidsverktøy Målsetting med modulen: Sentrale verktøy i kurset Forretningsplan Logge inn til kurs via www.proneo.no med Brukernavn og passord: 2 1 Din forretningsplan skrives rett inn i en forretningsplanmal

Detaljer

Delårsrapport for SimpEl UB

Delårsrapport for SimpEl UB Delårsrapport for SimpEl UB Malakoff videregående skole 2010/2011 Ansvarlig lærer: Marianne Gurrik Andreas Hole: Produkt- og Økonomiansvarlig Benjamin Dyhre Bjønnes: Daglig Leder Eivind Gulaker Lunde:

Detaljer

JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013

JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013 JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013 JOBBSJANSEN JOBBSJANSEN er en videreføring av Ny-Sjanse ordningen, og ble et permanent tiltak i 2013 IMDi tildeler midler til kommunene

Detaljer

Kommunale utviklingsmidler Hege V. Aspelund Integrerings og mangfoldsdirektoratet IMDi Øst Seniorrådgiver

Kommunale utviklingsmidler Hege V. Aspelund Integrerings og mangfoldsdirektoratet IMDi Øst Seniorrådgiver Kommunale utviklingsmidler Hege V. Aspelund Integrerings og mangfoldsdirektoratet IMDi Øst Seniorrådgiver 1 4.02.2014 2 14.02.2014 Et helhetlig integrerings- og kvalifiseringsperspektiv Målsettingen med

Detaljer

Karriereveiledning tilfredshet, utbytte og behov

Karriereveiledning tilfredshet, utbytte og behov Karriereveiledning tilfredshet, utbytte og behov Fagsamling Tromsø november 2014 Avdelingsdirektør Ingjerd E. Gaarder Temaer som blir belyst: Hvem er brukerne? Hvorfor går de til karriereveiledning? Hvordan

Detaljer

Praksisplass mulighet eller utnyttelse? Perspektiv både som fagperson og representant for minoritetsbefolkningen i Norge

Praksisplass mulighet eller utnyttelse? Perspektiv både som fagperson og representant for minoritetsbefolkningen i Norge Praksisplass mulighet eller utnyttelse? Perspektiv både som fagperson og representant for minoritetsbefolkningen i Norge Ayesha Iqbal Khan Programrådgiver introduksjonsprogram for ny ankommende flyktninger

Detaljer

Nye næringer og flere etablerere i Østerdalen. 1.April 2014 Arne Kjell Dyrstad Regionbanksjef Bedriftsmarked Østerdalen

Nye næringer og flere etablerere i Østerdalen. 1.April 2014 Arne Kjell Dyrstad Regionbanksjef Bedriftsmarked Østerdalen Nye næringer og flere etablerere i Østerdalen 1.April 2014 Arne Kjell Dyrstad Regionbanksjef Bedriftsmarked Østerdalen Hva ser banken etter i møte med en etablerer? Vi må forstå ideen Forretningsplan er

Detaljer

Årsrapport. Etablererveiledning for kommunene. Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen, Lier, Sande og Svelvik

Årsrapport. Etablererveiledning for kommunene. Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen, Lier, Sande og Svelvik Årsrapport 2012 Etablererveiledning for kommunene Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen, Lier, Sande og Svelvik Årsrapport 2012- Etablererveiledningen Innledning Første halvår 2012 leverte Rådet for Drammensregionen

Detaljer

KAPITTEL 2 PORTRETTER

KAPITTEL 2 PORTRETTER 72 Kapittel 2 Portretter 13 Mikrofinans Norge UNNI BEATE SEKKESÆTER Visjon Få fram menneskers innovasjonskraft og muligheter gjennom kompetansebygging, veiledning, nettverk og finansiering for gründere.

Detaljer

FRA LEIE TIL EIE -et prosjekt i Søgne kommune

FRA LEIE TIL EIE -et prosjekt i Søgne kommune FRA LEIE TIL EIE -et prosjekt i Søgne kommune FRA LEIE TIL EIE -et prosjekt i Søgne kommune Et prosjekt kan være vellykket ut fra to perspektiver: Man har fått avklart hva som er mulig å få til Man har

Detaljer

Arbeids- og velferdsetaten. Rammeavtale om tjenester Bilag

Arbeids- og velferdsetaten. Rammeavtale om tjenester Bilag // RAMMEAVTALE BILAG Del III Arbeids- og velferdsetaten Rammeavtale om tjenester Bilag AMO Etablererkurs (ny kunngjøring) Konkurransegrunnlag Konkurranse med forhandlinger (FOA Del II) DEL III - Bilag

Detaljer

Kombinasjonsklassen. Kombinasjonsklassen

Kombinasjonsklassen. Kombinasjonsklassen Kombinasjonsklassen Et skoletilbud for minoritetsspråklige ungdommer i Larvik med kort botid i Norge. Kombinasjonsklassen Et samarbeid mellom Vestfold fylkeskommune ved Thor Heyerdahl videregående skole

Detaljer

Hjemme PC en ordning både bedriften og de ansatte nyter godt av! Les mer om tilbudet fra

Hjemme PC en ordning både bedriften og de ansatte nyter godt av! Les mer om tilbudet fra Hjemme PC en ordning både bedriften og de ansatte nyter godt av! Les mer om tilbudet fra 2 av 5 Hjemme PC Hvorfor din bedrift bør ha en hjemme PC-ordning for de ansatte Minimalt med ressursbruk fra bedriften

Detaljer

3.7 Organisasjon og selskapsformer

3.7 Organisasjon og selskapsformer 3.7 Organisasjon og selskapsformer Målsetting med temaet: de mest vanlige organisasjons- og selskapsformer Hva er ditt behov? Er du alene eller flere? Hva slags risiko medfører etableringen for deg og

Detaljer

Trond Kristoffersen. Hva er et regnskap? Finansregnskap - kurstilbud. Formål med innføringskurset i regnskap. Finansregnskap

Trond Kristoffersen. Hva er et regnskap? Finansregnskap - kurstilbud. Formål med innføringskurset i regnskap. Finansregnskap Formål med innføringskurset i regnskap Trond Kristoffersen Finansregnskap Regnskapet som et informasjonssystem Forkunnskaper for: Driftsregnskap Finansregnskap med analyse Budsjettering og finansiering

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret

Saksgang Saksnr Møtedato Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/1050 Arkivkode: F31 Saksbehandler: Arne Tregde Saksgang Saksnr Møtedato Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret Økt bosetting av flyktninger 2014 og 2015 Administrasjonens

Detaljer

Økt kompetanse i næringslivet Eidskog kommune Søknad om regional medfinansiering

Økt kompetanse i næringslivet Eidskog kommune Søknad om regional medfinansiering Saknr. 15/7003-2 Saksbehandler: Espen Køhn Økt kompetanse i næringslivet Eidskog kommune Søknad om regional medfinansiering Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner etter en helhetlig vurdering ikke

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN. Åfjord kommune Flyktningtjenesten. for deltakelse i introduksjonsprogram. Denne planen tilhører: Spørsmål 2.2.

INDIVIDUELL PLAN. Åfjord kommune Flyktningtjenesten. for deltakelse i introduksjonsprogram. Denne planen tilhører: Spørsmål 2.2. Åfjord kommune Flyktningtjenesten Spørsmål 2.2.1 Vedlegg 1 INDIVIDUELL PLAN for deltakelse i introduksjonsprogram Denne planen tilhører: Fornavn: Mellomnavn: Etternavn: (Heretter kalt deltaker) Adresse,

Detaljer

NY ORGANISERING AV VOKSENOPPLÆRINGSTILBUDET I GAUSDAL KOMMUNE. Gausdal kommune gjennomfører i dag det meste av voksenopplæringstilbudet i egen regi.

NY ORGANISERING AV VOKSENOPPLÆRINGSTILBUDET I GAUSDAL KOMMUNE. Gausdal kommune gjennomfører i dag det meste av voksenopplæringstilbudet i egen regi. Ark.: Lnr.: 6903/13 Arkivsaksnr.: 13/1160-1 Saksbehandler: Brit-Olli Nordtømme NY ORGANISERING AV VOKSENOPPLÆRINGSTILBUDET I GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG: Gausdal

Detaljer

Norgesmesterskap for Studentbedrifter 2013 5.-6. juni, Næringslivets Hus, Oslo

Norgesmesterskap for Studentbedrifter 2013 5.-6. juni, Næringslivets Hus, Oslo Norgesmesterskap for Studentbedrifter 2013 5.-6. juni, Næringslivets Hus, Oslo Konkurransekriterier Oppdatert 3.desember 2012 Generell informasjon: Navn: NM for Studentbedrifter 2013 Dato: 5. - 6. juni

Detaljer

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Design og håndverk, Vg1. Lise Cathrine Pedersen og Yvonne Bunes

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Design og håndverk, Vg1. Lise Cathrine Pedersen og Yvonne Bunes Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Design og håndverk, Vg1 Lise Cathrine Pedersen og Yvonne Bunes Design og håndverk, Vg1 UB-året Design og håndverk Norsk* Matte Etablering Introduksjon Idémyldring og Idéutvikling

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE

Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE Formålet med avklaringssamtalen er å samle inn opplysninger om deltakeren, hjelpe dem med å sette et mål og definere de viktigste styrkene,

Detaljer

ETABLERER- BANKEN I TANA

ETABLERER- BANKEN I TANA ETABLERER- BANKEN I TANA - en uvanlig bank for kvinner som vil starte for seg sjøl TROR DU AT ETABLERERBANKEN ER NOE FOR DEG? Kontakt utviklingsavdelingen i Tana kommune, tlf. 7892 5300 ETABLERERBANKEN

Detaljer

Om språkpraksis som døråpner til arbeidslivet og bruk av billeverktøy i karriereveiledningen.

Om språkpraksis som døråpner til arbeidslivet og bruk av billeverktøy i karriereveiledningen. Om språkpraksis som døråpner til arbeidslivet og bruk av billeverktøy i karriereveiledningen. Norsksenteret, Sarpsborg kommune Tone Bjørnvold Ina Andreassen Velkommen til Norsksenteret Norskopplæring for

Detaljer

Kapittel 1 Entreprenørskap Kapittel 2 Idéutvikling Kapittel 3 Forretningsplanen

Kapittel 1 Entreprenørskap Kapittel 2 Idéutvikling Kapittel 3 Forretningsplanen Kapittel 1 Entreprenørskap... 9 1.1 Hva er en bedrift?... 10 1.2 Nyetableringer er viktig... 11 1.3 Grunnlaget for næringsvirksomhet... 14 Naturressurser... 14 Menneskelige ressurser... 15 Kapital... 17

Detaljer

Rapport vedr flyktninger som mottar økonomisk sosial hjelp

Rapport vedr flyktninger som mottar økonomisk sosial hjelp Rapport vedr flyktninger som mottar økonomisk sosial hjelp Arbeidsgruppen som fikk i oppdrag å se nærmere på problemstillingen har bestått av Else Landsem Flyktningetjenesten, Gerd Thorshaug Voksenopplæringen,

Detaljer

Samarbeidet mellom Choice og Introduksjonsprogrammet

Samarbeidet mellom Choice og Introduksjonsprogrammet Holmen 21.11.2012 Grünerløkka Samarbeidet mellom Choice og Introduksjonsprogrammet et eksempel på hvordan NAV kan samarbeide med næringslivet Introduksjonsordningen Bydel Grünerløkka var en av dem som

Detaljer

ÅRSMELDING KORT UTGAVE 2011 START i Vestfold

ÅRSMELDING KORT UTGAVE 2011 START i Vestfold ÅRSMELDING KORT UTGAVE START i Vestfold - Et nettverk av offentlige og kommersielle hjelpere for nyetablerere og småbedrifter i vekst og utvikling Perioden 01.01.11-31.12.11 Rapport for framdrift, kvalitet,

Detaljer

Harald Bjøran. Presentasjon av masteroppgave

Harald Bjøran. Presentasjon av masteroppgave Harald Bjøran Presentasjon av masteroppgave Sysselsetting av flyktninger sett fra arbeidsgivers ståsted Veien til arbeidslivet Kvalitativ undersøkelse Kvalitativ undersøkelse Arbeidsgivers erfaringer med

Detaljer

Balansen per Finansregnskap Egenkapital

Balansen per Finansregnskap Egenkapital Balansen Trond Kristoffersen Bygning Balansen per 600 400 Finansregnskap Bank 300 900 Lån (gjeld) 500 900 Introduksjon til balansen Ressurser i en bedrift = Finansiering av ressursene = Introduksjon til

Detaljer

Hvordan lykkes med bosetting i norske kommuner?

Hvordan lykkes med bosetting i norske kommuner? Hvordan lykkes med bosetting i norske kommuner? Oslo, 17. februar 2015 Ranveig Nygård, fagleder innvandrertjenesten Hammerfest 1.januar 2015:10400 innbyggere 15% av befolkningen har innvandrerbakgrunn

Detaljer

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS Invitasjon til kjedesamarbeid Basisfot Norge AS Basisfot Norge - 2 Hvorfor samarbeide? I dag ser vi stadig sammenslåinger i alle bransjer, flere og flere går sammen og danner kjeder både nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

Stortingsmelding om livslang læring og utenforskap.

Stortingsmelding om livslang læring og utenforskap. Stortingsmelding om livslang læring og utenforskap. Hvordan styrke kompetanse og grunnleggende ferdigheter som kan danne grunnlag for stabil og varig tilknytning til livet. Flyktning- og innvandrertjenesten

Detaljer

Samarbeid gir suksess! Forsøk med kombinert opplæringsløp

Samarbeid gir suksess! Forsøk med kombinert opplæringsløp Samarbeid gir suksess! Forsøk med kombinert opplæringsløp Ingeborg Kulseng Larvik Læringssenter, avdelingsleder Anita Lødrup Thor Heyerdahl vgs, rådgiver og koordinator for flerspråklige elever Kombinasjonsklassen

Detaljer

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer

Velkommen til frokostmøte!

Velkommen til frokostmøte! Velkommen til frokostmøte! Flyktningtjenesten i Molde K+ Molde kommune har som en av 11 kommuner i Midt-Norge inngått en langsiktig og forpliktende avtale med IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet)

Detaljer

Gode råd er ikke dyre

Gode råd er ikke dyre Gode råd er ikke dyre Kjenn din ide. Kjenn deg selv. Kjenn ditt marked. Kjenn din økonomi. Kjenn dine støttespillere. Hvorfor utsette seg for noe så vanskelig? Å starte en virksomhet er en prosess. Ja,

Detaljer

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Tar vi ut potensialet i vår salgsorganisasjon? Dette programmet skaper en rød tråd fra selskapets

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN. Åfjord kommune Flyktningtjenesten. for deltakelse i introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap

INDIVIDUELL PLAN. Åfjord kommune Flyktningtjenesten. for deltakelse i introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap Åfjord kommune Flyktningtjenesten Spørsmål 2.2.2 Vedlegg 3 INDIVIDUELL PLAN for deltakelse i introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap Denne planen tilhører: Fornavn: Mellomnavn: Etternavn:

Detaljer

Informasjon Formannskap Randi Venås Eriksen. Levanger kommune innvandrertjenesten

Informasjon Formannskap Randi Venås Eriksen. Levanger kommune innvandrertjenesten Levanger kommune UDI/ IMDI. Rådmann Innvandrertjenesten Politiske system Leira Asylmottak 45 ansatte (32 årsv) 132 +28 stykkpr.pl. Flyktningtjenesten 9 ansatte (7,7 årsv) 297 flyktninger Levanger voksenopplæring

Detaljer

Læreplan for videregående opplæring

Læreplan for videregående opplæring Læreplan for videregående opplæring Ledelse og økonomisk styring Valgfag Oslo, oktober 1997 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Forord Læreplanverket for videregående opplæring omfatter all

Detaljer

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008.

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. 1502 Molde Norge 30 Danmark. Finland. Island 3 Sverige 10 Tyskland 9 Italia. Nederland. Polen 7 Litauen. Russland. Ungarn 3 Østerrike. Egypt. Ghana. Tanzania. Filippinene. India. Irak. Kina 3 Nepal 4 Pakistan

Detaljer

Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt.

Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt. NY SOM TILLITSVALGT Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt. Som tillitsvalgt i Parat har du gjennom vårt opplæringsprogram

Detaljer

Tilskuddet er i samsvar med Samarbeidsprogram for Hedmark (13), kap. 6.1 Verdiskaping.

Tilskuddet er i samsvar med Samarbeidsprogram for Hedmark (13), kap. 6.1 Verdiskaping. Saknr. 11/3979-1 Ark.nr. Saksbehandler: Torunn H. Kornstad FINANSIERING AV ETABLEREROPPLÆRING I HEDMARK 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Advokatforsikring Bedrift. Ny medlemsfordel i Rørentreprenørene Norge. Advokatforsikring Bedrift leveres av. for Rørentreprenørene Norge

Advokatforsikring Bedrift. Ny medlemsfordel i Rørentreprenørene Norge. Advokatforsikring Bedrift leveres av. for Rørentreprenørene Norge leveres av Ny medlemsfordel i Rørentreprenørene Norge Eksklusiv avtale om rettshjelpsforsikring Oppstart 1. januar 2016 Styret i Rørentreprenørene Norge har nylig vedtatt en strategiplan. Et av foreningens

Detaljer

Mentortjenesten i Innovasjon Norge

Mentortjenesten i Innovasjon Norge Mentortjenesten i Innovasjon Norge Kollegaforum 2015 Lampeland 26. november 2015 Advokat Joachim Charlsen Pande Hva skal jeg snakke om? Mentorordningen generelt Hvordan er det vi i EY jobber med mentorordningen

Detaljer

Omgåelse og gjennomskjæring ved fusjon Praktisk del case/gruppearbeid

Omgåelse og gjennomskjæring ved fusjon Praktisk del case/gruppearbeid Omgåelse og gjennomskjæring ved fusjon Praktisk del case/gruppearbeid Praktisk del hva oppgaven består i Case som består av: - Driftsbudsjett, investeringsbudsjett og avgiftbudsjett - Likvidbudsjett -

Detaljer

Næringslivet i Hemnes. intervju med 112 bedriftsledere i Hemnes Kommune 2013.

Næringslivet i Hemnes. intervju med 112 bedriftsledere i Hemnes Kommune 2013. Næringslivet i Hemnes intervju med 112 bedriftsledere i Hemnes Kommune 213. Formål med undersøkelsen Som et ledd i arbeidet med en ny næringsplan har Hemnes kommune gjennomført en undersøkelse blant næringslivet

Detaljer

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet KOMMUNEUNDERSØKELSEN Hele landet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet KOMMUNEUNDERSØKELSEN Hele landet Integrerings- og mangfoldsdirektoratet KOMMUNEUNDERSØKELSEN 14-1 Hele landet Innhold 1 Planlegging, organisering og tiltak for en mangfoldig befolkning 2 Bosetting boligtilbud til flyktninger 09 3 Introduksjonsordningen

Detaljer

ORSUS PROSJEKTET NAV Sarpsborg

ORSUS PROSJEKTET NAV Sarpsborg ORSUS PROSJEKTET NAV Sarpsborg Bakgrunn Flerkulturelle er overrepresentert når det gjelder ytelser fra NAV og i arbeidsledighetsstatistikken. Uavhengig av eksisterende utfordringer, representerer flerkulturelle

Detaljer

Målsetting med temaet: Innsyn i salgsbudsjett, kalkyler, faste/variable kostnader, Dekningsbidrag (DB), nullpunktomsetning

Målsetting med temaet: Innsyn i salgsbudsjett, kalkyler, faste/variable kostnader, Dekningsbidrag (DB), nullpunktomsetning 3.3 Driftsbudsjett Målsetting med temaet: Innsyn i salgsbudsjett, kalkyler, faste/variable kostnader, Dekningsbidrag (DB), nullpunktomsetning Hvordan skaffe bedriften inntekter? Salg av produkter og tjenester

Detaljer

ÅRSMELDING 2016 INNVANDRERRÅDET

ÅRSMELDING 2016 INNVANDRERRÅDET ÅRSMELDING 2016 INNVANDRERRÅDET Årsmelding Innvandrerrådet 2016 Innvandrerrådet er oppnevnt av kommunestyret og følger kommunestyret perioden. Innvandrerrådet 2015-2019 Emmanuel Bowah (AP), leder Anne

Detaljer

Sluttrapport MARBORG TTV

Sluttrapport MARBORG TTV Sluttrapport MARBORG TTV Denne rapporten inneholder oppsummering for prosjektet MARBORG TTV for perioden juli - desember 2008, samt et kort tilbakeblikk på prosjektperioden 2005-2008 Innhold Oppsummering...

Detaljer