MØTEREFERAT/SJEKKPUNKT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEREFERAT/SJEKKPUNKT"

Transkript

1 Møte: Planleggingsdag Visma Enterprise ehandel Vik, Balestrand, Leikanger, Sogndal, Luster, Årdal, Lærdal, Aurland Dato/tid: Tirsdag , kl 09:00 15:00 Sted: Leikanger Til stede: Deltakende kommuner / fylkeskommune Vik kommune, Balestrand kommune, Leikanger kommune, Sogndal kommune, Luster kommune, Årdal kommune, Lærdal kommune, Aurland kommune, Sogn og Fjordane Fylkeskommunen, Fra Visma Unique (VU): Vegard Skogen, Fagkonsulent tlf Distribusjon: Deltagere (Prosjektleder distribuerer videre til alle deltagere) Side 1 av 7

2 TEMA/SJEKKPUNKT: KOMMENTARER: TILTAK/ANSVAR/FRISTER: Hensikten med planleggingsmøte: Skape trygghet Forventninger Grunnlag for grunndatadagen/kodeverk Arbeidsbelastning Agenda for dagen: Prosjektplan Status prosjekt kunde-difi Generell gjennomgang ehandel, se egen presentasjon Avklaringer vedr systemoppbygging Sjekkliste Gjennomgang prosjektplan Systemplanleggingsdagen og påfølgende opplæringsdager er avsatt til innføring av Visma Enterprise ehandel. Antatt driftsstart av Visma Enterprise ehandel mars 2014: Kvalsjekk oppkobling hos kunde: Kodeverk og Oppfølgingsdager via webex: Dedikert ressurs hos kunden for å sikre framdrift: Kundens forventninger til Visma Enterprise ehandel: Redusere antall bestillere, kvaltetssikre innkjøpene og økonomiske effekter. Kvalitetsforbedring, sikring og kvalitetsarbeid. Bedre økonomistyring og rapportering Bedre kjennskap til inngåtte avtaler Fagkonsulent er ansvarlig for opplæringsdagene, innhold i disse og kursdokumentasjon. Kunde ansvarlig for å stille med riktige ressurser ihht plan. Trenger kontaktperson for pålogging. Bruker må være administrator i Økonomi, Fakturabehandling og ehandel Ved kommunesamarbeid: Kunde bestemmer selv om disse dagene skal gjennomføres samlet eller hver for seg. Vil også avhenge av tema. Se egen prosjektplan Kontaktperson: Katrine R.W. sender kontaktinfo Kunde ønsker å kjøre hver for seg. Navn: Katrine innhenter fra kommunene. Status prosjekt kunde-difi: Orientering fra kunde Status Ehandelsplattformen: Kunde orienterer kort om intern organisering og prosess med Capgemini Status Samhandlingsavtale: Status triggerdokumenter, utvelgelse av testleverandør (1 stk) og prosess rundt elektronisk varekatalog til test Rapporterer månedlig og til DIFI og benytter DIFI s prosjektveiviser. Avstemmer planer og koordinerer og avstemmes. Må være signert for å kunne kjøre opplæringsdagene som planlagt Aktivering av testleverandør (3-6 uker aktiveringstid hos Cap Gemini) Prosjektansvarlig fra Sogn og Fjordane Fylkeskommune Katrine Røkke Wilson som kjører prosjektet med DIFI. Ansvarlig: Katrine R. W. og Visma prosjektleder Ansvarlig: Katrine R. W. Ansvarlig: Katrine R. W. Leverandører: kunde kommer tilbake ang valg Side 2 av 7

3 av leverandører. Frist: Må være på plass før opplæring i artikkelreg. Bruk av Content Work Bench: Opplæring via Cap Gemini Ansvarlig: Katrine R. W. koordinerer Teknisk kartleggingsskjema for teknikker hos VU Utvalg av 3-4 interne pilotvirksomheter og 2-4 pilotleverandører Generell utrullingsplan i virksomheten: Må fylles ut og returneres til Visma slik at teknisk konsulent kan generere sertifikat som er nødvendig for utfylling av buyer specification Pilotvirksomheter, brukere og pilotleverandører inngår i prosjekt med DIFI må være avklart så raskt som mulig etter systemplanleggingsdagen og før kodeverksdagen. Utarbeides av kunde, evt. i samarbeid med DIFI Aktivere leverandørene til driftsstart: Disse må aktiveres hos Cap Gemini (3-6 uker før driftsstart) Prosjektleder hos kunden er ansvarlig for at dette er utført Fremskaffe elektroniske kataloger fra disse leverandørene innen driftsstart Ta stilling til hvilke eksterne nettbutikker (punch-out) som skal kobles opp i prosjektfasen Kundens organisering av innkjøp pr i dag: Må være klare til nedlastning i Visma Enterprise ehandel til driftsdagen. Prosjektleder hos kunden er ansvarlig for at dette er utført Må foreligge før driftsstart. Tidligst i pilotfase Ansvarlig: prosjektlederne i hver enkelt kommune. Ansvar: kunde Frist: så raskt som mulig Sjekkes ut Prosjektleder i hver kommune Ansvar: kunde Ansvar: kunde Kommunene må avklare hvordan katalogene fra felles innkjøp skal lastes ned fra Content Work Bench. Skal det lastes ned sentralt eller hver for seg? Må avstemmes med Katrine. Frist: Før driftsstart Kunde melder tilbake hvilke leverandører som er aktuelle. Felles innkjøpssamarbeid med Sogn og Fjordane Fellesinnkjøp. Ellers innkjøp pr tlf, epost og direkte i nettbutikk Antall selskaper hos kunden som skal benytte ehandel: Nødvendige Grunndata som må opprettes i Økonomi: Reskontrotype for ehandel: Det opprettes reskontrotype EI, for Internkunder ehandel Denne trenger ikke kontering/balansekonto Kun 1 selskap inngår i prosjekt. Flere er opsjon i avtalen. Må legges inn før kodeverksdagen av systemansvarlig/fagansvarlig Økonomi. Evt. fagkonsulent gis fullmakt til å legge inn på vegne av kunde. Kommunale foretak ligger inne som opsjon sjekkes ut mot kontrakt. (Kun 1 selskap i hver kommune?) Ved pålogging til kodeverksdagen så vil fagkonsulent avstemme med kontaktperson hva som er lag inn. Det som evt mangler har fagkonsulent fått fullmakt til Side 3 av 7

4 å legge inn på vegne av kommunene. Luster har DVPRO Løpenummerkode: Det opprettes kode EHAN, for forbruksenhet ehandel. Kommunene gir konsulent tilbakemelding Vi anbefaler at løpenummer starter på hvis ledig. Bilagstype: Inngående faktura Leverandørreskontro: Hvilken benyttes hos kunden? Kontering av artikler: Økonomi og innkjøp MÅ samarbeider om dette, slik at konteringen på varegruppene stemmer godt med regnskapsforståelsen for øvrig i kommunen. IF (inngående faktura) og SF(scannet og elektronisk faktura). Bekreftelse sendes konsulent VU Frist: før kodeverksdagen Bruker L og LEV Økonomi og Innkjøpsansvarlig er stort sett samme person hos de ulike kommunene. Kan gjøre avvik ved innkjøp og overstyre det som er lagt inn. Kontering av internkunder/avdelinger: Vi anbefaler fortløpende nummer ved oppretting ut fra serien. Artikkelgrupper: UNSPSC internasjonal standard som brukes i kataloger fra Ehandelsplattformen Mva-behandling: Økonomi er styrende. Fullmaktsmatrise og brukeradministrasjon: Superbruker ehandel bør MINIMUM være tildelt rollen «revisor» på Økonomi og Fakturabehandling. Samarbeid med superbruker økonomi viktig hvis ulike personer. Superbruker ehandel vil på modulspesifikke egenskaper tildele tilgang til ulike avdelinger/forbruksenheter. Gjennomgang statusgang Fagkonsulent setter opp en standard i. Side 4 av 7

5 Brukerroller Vi anbefaler å opprette 3 roller. Superbruker, Bestiller, Godkjenner Kartleggingsskjema systemet på kodeverksdagen. Evt. avvik fra standard kan legges inn. Må samsvare med Fakturabehandling for at automatikken skal virke: Bestiller konterer/attesterer Godkjenner anviser Har kunden kartlagt bestillende enheter og fullmakter i enhetene (bestiller og godkjenner)?. Kunde sjekker at brukerne får «like» fullmakter Kunde tar utgangspunkt i Brukeradm. fra Fullmakter i Økonomi /fakturabehandling GLN-lokasjonsnr. Skal tas i bruk Varemottak fokus hos sluttbruker Internkommunikasjon Side 5 av 7

6 Generelt Opplæringsdagene starter kl. 09:15 og varer til kl. 15:15 hvis ikke annet er avtalt. Antall deltakere er iht avtalen/kontrakten. Det er nødvendig at Office-produkter som kommunen benytter er lagt til rette, slik at integrasjon mellom Visma Enterprise ehandel og disse fungerer under opplæringen. Kommunens IT sørger for at Office-produkter (Word og Excel) er installert på alle PC er som skal brukes inn mot Enterprise. Dette gjelder også for kurs- PC er. Det er også en fordel at brukeren logger seg på med sine reelle initialer på kurspc ne slik at man slipper å håndtere kursbrukere i Security og systemoppsett. Med mindre noe annet avtales vil kursdokumentasjon bli oversendt elektronisk (PDF) på e-post. VU oversender denne og anbefaler den gjennomlest til hver kursdag. VU anbefaler at kursdeltakerne leser igjennom dokumentasjonen før kursdag. Opplæringsplanen for ehandel: Hvem bør delta: Systemplanlegging ehandel (hos kunde) Kvalsjekk (kun fagkonsulent) Grunndata/kodeverk ehandel (kun fagkonsulent) Oppfølgingsdag (kan brukes senere i prosjektet) Innkjøpsparameter (hos kunde) Oppfølgingsdag (webex) Artikler, avtaler og produktkataloger (hos kunde) Oppfølgingsdag (webex) Web ehandel (hos kunde) Bistand driftsstart (hos kunde) Fakturamatch (hos kunde) Oppfølgingsdag (webex) Driftsrutiner (hos kunde) Rapporter og statistikker ca 3 mndr - ½ år etter driftsstart (hos kunde) Innhold på opplæringsdagen: Se egen prosjektplan Kodeverksdagen kan med fordel kjøres på webex ihht hva som er avtalt på systemplanleggingsdagen - uten kunden. Gjennomgang med kunden på kursdager i etterkant. Se egen prosjektplan Side 6 av 7

7 Side 7 av 7

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Visma Enterprise ehandel Versjon 2013 Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ELEKTRONISK FAKTURASYSTEM I HORTEN KOMMUNE 2009/2010

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ELEKTRONISK FAKTURASYSTEM I HORTEN KOMMUNE 2009/2010 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ELEKTRONISK FAKTURASYSTEM I HORTEN KOMMUNE 2009/2010 UTARBEIDET AV www.vestfoldkommunerevisjon.no 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 5 1.2

Detaljer

Prosjektveiviser Ehandel 13.06.13. Endring og endringsledelse v/petter Vinje, 95118243

Prosjektveiviser Ehandel 13.06.13. Endring og endringsledelse v/petter Vinje, 95118243 Prosjektveiviser Ehandel 13.06.13 Endring og endringsledelse v/petter Vinje, 95118243 Enkelt, men ikke lett! Endring og Endringsledelse ved Ehandel Endring vil si forandringer i rammevilkår, mål, strategier,

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

God prosess. Forberedelse, gjennomføring, analyse og oppfølging av bruker- og medarbeiderundersøkelser

God prosess. Forberedelse, gjennomføring, analyse og oppfølging av bruker- og medarbeiderundersøkelser God prosess Forberedelse, gjennomføring, analyse og oppfølging av bruker- og medarbeiderundersøkelser KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innledning

Detaljer

RAPPORT DELPROSJEKT FELLES INNKJØPSFUNKSJON Delrapport 2: E-HANDEL

RAPPORT DELPROSJEKT FELLES INNKJØPSFUNKSJON Delrapport 2: E-HANDEL RAPPORT DELPROSJEKT FELLES INNKJØPSFUNKSJON Delrapport 2: E-HANDEL Felles innkjøpsfunksjon prosjektrapport (delrapport 2) side 1 av 12 INNHOLD 1. Sammendrag...2 2. Prosjektarbeidet...2 3. Situasjonsbeskrivelse...3

Detaljer

epocket Handyman Mobile Version 7-03

epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Innhold 1 Hva er Handyman 4 2 Informasjonsflyt med Handyman 5 3 Før du begynner å bruke Handyman 6 4 Oversikt over menyene 7 4.1 Mine oppgaver

Detaljer

Fra Ansatt til Visma Enteprise HRM Nyheter og endringer windows

Fra Ansatt til Visma Enteprise HRM Nyheter og endringer windows Visma Enterprise HRM Versjon 2012.1 Fra Ansatt til Visma Enteprise HRM Nyheter og endringer windows Redigert 12.7.12 Enterprise HRM - Nyheter og endringer i windows Side 2 av 57 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for Individuell plan -En veileder i utarbeidelse av individuell plan Forebyggende og kurative helsetjenester 2008 Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke

Detaljer

BRUKERVEILEDNING REISEREGNING KJØREBOK UTLEGG VISMA EXPENSE. www.skien.kommune.no/expense

BRUKERVEILEDNING REISEREGNING KJØREBOK UTLEGG VISMA EXPENSE. www.skien.kommune.no/expense BRUKERVEILEDNING REISEREGNING KJØREBOK UTLEGG VISMA EXPENSE www.skien.kommune.no/expense INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING S. SAKSGANG I EXPENSE S. NYTTIGE HJELPEMIDLER S. INNLOGGING S. KOMME I GANG S. REISE

Detaljer

Økonomiprogram for småbedrifter

Økonomiprogram for småbedrifter Økonomiprogram for småbedrifter Visma Avendo Produktkatalog 2010 Økonomiprogram fra kun kr. 990,- Visma Avendo Økonomiprogram som er enkle å bruke Visma Avendo Programvare for småbedrifter Visma Avendo-programmene

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

Tverrfaglig samarbeid

Tverrfaglig samarbeid Tverrfaglig samarbeid 1 Prosedyrer for tverrfaglig samarbeid mellom helse-, sosial-, PPT, barneverntjenesten og skole/ barnehage i Rennebu kommune, godkjent i HOO. juni- 09. Iverksettes 01.11.09 2 Mål:

Detaljer

Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling

Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling Planleggingsverktøyet inneholder: Veileder Prosess Plan SINTEF Helse med støtte fra Sosial- og helsedirektoratet Oktober

Detaljer

Økonomiprogram for småbedrifter

Økonomiprogram for småbedrifter Økonomiprogram for småbedrifter Produktkatalog 2005/2006 Nyhet! Fakturering med tilbudsfunksjon Se side 10 Ny versjon! Økonomi 40 Se side 12 Nyhet! Nettbutikk Se side 17 Produktkatalog 2005/2006 Innhold

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Visma Webfaktura. Brukerdokumentasjon. Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1

Visma Webfaktura. Brukerdokumentasjon. Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1 Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1 Innholdsfortegnelse Løsningen... 3 Integrasjonen... 3 Systemskisse, Visma Services... 4 Support... 4 Oppstart i Webfaktura...

Detaljer

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Innhold MAMUT FOR ALTINN... 3 OM MAMUT FOR ALTINN... 3 INNSTILLINGER... 3 INSTALLASJON

Detaljer

Kom i gang med AvtaleGiro

Kom i gang med AvtaleGiro Kom i gang med AvtaleGiro Veiledning for betalingsmottaker AvtaleGiro p. 1-18 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 BETALINGSMOTTAKER / BANK... 3 2.1 DELTAKERE... 3 2.2 BESKRIVE DAGENS SITUASJON... 3 2.3 ARBEIDSGRUPPE...

Detaljer

SportsAdmin Brukerveiledning. Registrering av kurs, NSF

SportsAdmin Brukerveiledning. Registrering av kurs, NSF SportsAdmin Brukerveiledning Registrering av kurs, NSF NSF har laget en brukerveiledning for registrering av kurs, som vi håper vil være til god hjelp. Er det noe som er uforståelig er det fint om vi får

Detaljer

Brukerhåndbok AvtaleGiro

Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro v 2.9 s. - 44 Innhold DETTE ER AVTALEGIRO... 3. AVTALEGIRO... 3.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER... 3.2. For betaler... 3.2.2

Detaljer

Krav til en vertsorganisasjon i Feide

Krav til en vertsorganisasjon i Feide Krav til en vertsorganisasjon i Feide veiledning Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Senterets oppgave er å bidra til at bruken

Detaljer

Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser

Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser Veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter 1 Vi er glade og stolte av å få

Detaljer

25.09.2008. Stjørdal og Selbu Kommuner. Sluttrapport forprosjekt. Elin-k samspillprosjektet

25.09.2008. Stjørdal og Selbu Kommuner. Sluttrapport forprosjekt. Elin-k samspillprosjektet 25.09.2008 Stjørdal og Selbu Kommuner Sluttrapport forprosjekt Elin-k samspillprosjektet Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 4 3. Målrealisering... 4 4. Prosjektorganisering...

Detaljer

Funksjonell løsningsbeskrivelse. Business 360. 4.1 Servicepack 3

Funksjonell løsningsbeskrivelse. Business 360. 4.1 Servicepack 3 Funksjonell løsningsbeskrivelse Business 360 4.1 Servicepack 3 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 1.1 Formål... 4 1.2 Business 360 - innhold... 4 2. 360 I FORSKJELLIGE GRENSESNITT... 5 3. 360 ELEMENTER... 6

Detaljer

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt TEMA Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox ISBN: 978-82-7768-357-7 Grafisk produksjon:

Detaljer

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/prøver for siste versjon. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/prøver for siste versjon. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere Oppdatert 07.07.2015. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere 2 Innhold 1. Innledning 3 2. Ansvar og roller 4 2.1 Delegasjon av myndighet... 4 2.2 Lokal rutinebeskrivelse...6

Detaljer

Vaxtra Kontoret på nett system med integrert regnskap, fakturering, lønn, nettbutikk og Web-publisering for små og mellomstore bedrifter (SMB).

Vaxtra Kontoret på nett system med integrert regnskap, fakturering, lønn, nettbutikk og Web-publisering for små og mellomstore bedrifter (SMB). Vafftech LTD Storgata 20, 0184 OSLO Telefon 2205 6100 Fax 2205 6101 sales@vafftech.no www.vaxtra.no Økonomi: Fakturering Repeterende faktura automatikk Dagsoppgjør (Kassedagbok) Ordrebehandling Kunde/leverandør

Detaljer

Genus Hours for Kelly Services. Hjelpeguide til timeføring for medarbeidere

Genus Hours for Kelly Services. Hjelpeguide til timeføring for medarbeidere Genus Hours for Kelly Services Hjelpeguide til timeføring for medarbeidere 1. Innlogging Når du skal registrere timer elekronisk hos Kelly Services benyttes web-applikasjonen Genus Hours (https://hours.kellyservices.no).

Detaljer