UiB :: INF111 :: Øving 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UiB :: INF111 :: Øving 2"

Transkript

1 UiB :: INF111 :: Øving 2 En øving skrevet av Martin Kolbeinsvik Innholdsfortegnelse 1 Sjakk og språkoversettelse...2 Omfang og verdensbilde...3 Gyldighet og dens relevans...3 Gyldighetsbetont omfang...4 Konklusjon Begrensninger forenkler Bestillingssystem...6 Side 1 av 7

2 1 Sjakk og språkoversettelse Det finnes datasystemer som spiller sjakk mot de beste og, i mange tilfeller, vinner. Det finnes også datasystem som oversetter hele tekster, ikke bare ord, i ett språk til en noenlunde forståelig tekst i ett annet. I begge tilfellene er datasystemene bygget opp mot eksisterende systemer med regler og struktur som må følges for å oppnå gyldige resultat. Likevel er sjakk-spillende datasystem like god eller bedre enn de beste menneskelige sjakkspillere mens et oversettelsesprogram er mye dårligere til å oversette selv korte tekster enn et menneske som kan de gitte språkene de oversettes til og fra. Den store forskjellen er graden av formalisering som kan benyttes for reglene. Sjakk, for eksempel, er et svært begrenset system der hver gyldige handling er direkte påvirket av regler som alltid er gjeldende for en gitt situasjon og vil alltid produsere det samme resultatet gitt den samme situasjonen. Like eller praktisk like situasjoner kan opptre hyppig i sjakkverden. Dette er fordi denne verden er begrenset til et spesifikt antall ruter på et brett. Det er alltid to spillere og de to settene med spillebrikker starter alltid i speilet posisjon i forhold til hverandre. Spillerne kan bytte på hvilke av spillsettene de spiller som, men den ene fargen starter alltid spillet. Dette er faste regler som alltid gjelder for et gyldig spill, og det gjør det lettere for et datasystem å spille sjakk siden det ikke gir noen mening å spille en form av sjakk som ikke er gyldig. Med så klart formaliserte regler for hva som er gyldige trekk i sjakk er det trivielt å overføre de til programlogikk for et sjakkspillende datasystem. Et slikt datasystem kan så benytte sin overlegne prosessegenskap til å rekne i gjennom alle mulige trekk for å finne det mest attraktive trekket ut i fra hva som bringer datasystemet nærmere et vinningssenario. Datasystemet kan rekne ut flere fremtidige trekk, både sine egne potensielle og motstanderens sine, dess større datakraft som er tilgjengelig. Dette er i kontrast til mennesker Side 2 av 7

3 som bruker intellekt og erfaring til å gjenkjenne mønstre og vurderer trekk ut i fra situasjoner som ligner eller har vært i tidligere. Språkoversettende programmer er derimot ikke tilsvarende gode innen sitt domene. Det er i stor grad to hovedgrunner til at datasystem med dedikert oppgave å oversette en gitt tekst fra ett språk til ett annet ikke gjør det like bra som et sjakkspillende datasystem, til tross for likheter innen struktur og formaliserte regler. Omfang og verdensbilde Den ene grunnen er omfang. Et sjakkspillende datasystem forholder seg til en begrenset verden med et totalt antall mulige valg. Dette totale antallet gjelder for alle instanser av et spill sjakk og kan struktureres ytterligere i form av turbaserte trekk. Slik er det ikke for språk. Omfanget av gyldige muligheter er teoretisk sett begrenset til et spesifikt antall gitt en spesifikk tekst og språk. Problemet er at en gitt tekst kan ha flere forskjellige betydninger ut i fra hvordan enkelte ord eller setninger oversettes. I sjakk betyr det samme trekket det samme i tilsvarende situasjoner. Det er et distinkt trekk og en datamaskin kan tolke det likt alle tilsvarende situasjoner, helt pålitelig. Tolkning av språk er derimot en god del mer upålitelig. For språk kan den minste endring påføre en stor forskjell i betydning. Forskjellen trenger ikke engang gjelde den spesifikke setningen som skal oversettes, men ligge både før og eller etter setningen slik teksten er formulert. Ord med tradisjonelt sett negativ konnotasjon kan i enkelte kontekster være et komplement i andre. Gyldighet og dens relevans Det andre hovedproblemet er gyldighet. I sjakk gir det kun mening om trekkene er gyldige og alt som ikke følger reglene er overhodet ikke relevant, gir ingen mening og blir ikke vurdert. Selv om språk også har klare regler og stor grad av formalisering er språk likevel mye mer inkluderende. I språk kan man uttrykke Side 3 av 7

4 det samme konseptet eller den samme meningen på mange forskjellige måter. Dette kan skape problemer for gyldigheten av en oversettelse. Er en oversatt tekst gyldig om man oversetter metaforer ordrett eller om man konstruerer en ny metafor slik at man oppnår en tilsvarende mening. Videre er mange språk direkte knyttet til ulike kulturer og land slik at en metafor i det samme språket kan ha forskjellig betydning på bakgrunn av kulturen til den som leser teksten. Selv om senderen kjenner mottakeren er det ikke sikkert at datasystemet kan bli gjort «bevisst» på den kulturelle og språklige bakgrunnen og gyldigheten av en tekst kan tolkes som ugyldig av en eller begge parter. Gyldighetsbetont omfang Gyldigheten av en språkoversettelse kan fremdrives ut i fra to fremgangsmåter. Den ene er mer lik den for sjakk og hovedtrekkene er å begrense omfanget av språkverden, og la gyldighet være betont med utgangspunkt i «ordrett» oversettelse. Den andre er å utvide omfanget til å inkludere et større antall formaliserte datasett som vil bedre det språkoversettende datasystemets egenskaper til å tolke gyldighet ut i fra kontekst, kultur og bruksmønstre. Fremgangsmåten modellert etter et mindre omfang kan bedre «forståelsen» sin om hvilke ord som er det tilsvarende ordet i andre språk ved å formalisere en implementasjon av ordbøker som oversetter ord mellom to språk. Dette datasystemet har ingen forståelse av meningen bak ordene og på samme måte som sjakksystemet trenger kun å tolke koblinger mellom enheter. Noen ord oversettes derimot annerledes ut i fra andre ord, men dette datasystemet kan unngå å måtte tolke mening ved heller finne tekster med tilsvarende ordkombinasjon og koble dem opp mot en tekst som har allerede blitt oversatt av mennesker. Feiloversatte ord vil da forekomme ut i fra hvor mange og hvor godt kildene er oversatt. Brukere kan i tillegg foreslå endringer når de selv bruker programmet. Side 4 av 7

5 Konklusjon I sjakk benyttes «brute-force»-teknikker for å komme frem til de best mulige trekkene for å vinne. Oversettelse av språk på sin side handler ikke om å vinne et «spill», en «runde» eller oppnå et vinningssenaro. Språkoversettelse handler om å gjengi en tekst slik at konsept, mening og intensjoner blir overført til et annet språk uten tap. 2 Begrensninger forenkler Det finnes mange begrensninger i datasystemer. En begrensning hjelper både brukeren og datasystemer ved å formalisere en intensjon eller handling. Dette forbedrer interaksjonen og forståelse mellom kunde og datasystem ved at usikkerhet blir marginalisert. Om, for eksempel, en nettbutikk tilbyr en rekke varer så er det enklere for kunden å velge de ønskede varene ut i fra en interaktiv liste, enn at kunden selv må skrive inn produktnavnet eller -nummeret. I dette tilfellet er det datasystemet som begrenser handlingene som kan utføres, men om datasystemet støtter det kan kunden også utføre noen handlinger med «begrenset» effekt. I et nettbutikksenario har en kunde ofte mulighet til å begrense produktene som presenteres. Ofte gjøres dette på flere nivå, med en kategorigruppering som øverste lag. Disse kategoriene er ofte veldig generelle og kan inneholde underkategorier. Neste lag av kundebestemte begrensninger ligger i de nederste kategoriene og legger til rette for at kunden skal kunne filtrere ut produkter basert på ulike kriteria. Vanlige kriteria for mange produkter inkluderer metadata som «produsent», «pris» og «lagerstatus». Mange nettbutikker tilbyr kunden å benytte en form av disse begrensningene når kunden søker etter produkter gitt en tekststreng. Et eksempel på begrensninger i et system i den fysiske verden er trafikkregler for lovlig og trygg ferdsel i et trafikkbilde. Et gitt trafikkbilde kan inneholde Side 5 av 7

6 mange aktører i form av ulike harde og mjuke trafikanter. Med forbehold om at aktørene erkjennes ved veitrafikkloven er trafikkmønsteret i en slik situasjon begrenset av nettopp dette lovverket. I stedet for at det er tilstander lik «den ville vesten» er trafikantenes handlinger begrenset til et felles regelverk slik at alle former for ferdsel skjer på en trygg og sikker måte for alle involverte parter. Man har fotgjengerfelt, trafikklys og begrensninger som bestemmer forkjørsrett. Dette trafikksystemet er felles for alle i et begrenset geografisk område (landområde o.l.) og begrenser en det som eller kunne (ville) vært en utømmelig rekke farlige situasjoner. 3 Bestillingssystem Bestillingssystemet slik det er illustrert i oppgaveteksten er veldig åpen. All inndata fra brukeren er i form av tekstfelt og disse er inndelt i to grupper: spesifisering av bok og adresse. Dette er en svært kraftig og fleksibel løsning som også er lett og vedlikeholde. For brukerne som benytter systemet for å administrerende bestillinger er systemet enkelt å bruke. De er ansatt i en liten nettbokhandel og kjenner til alle bøkene som de tilbyr, samt navnet på forfattere som har skrevet disse bøkene. For disse brukerne er systemet enkelt å bruke, uten mye dill og dall, samt billig i drift og det er liten sjanse for at en bruker kommer over en feil (bug) som gjør at programmet krasjer. Løsningen er dessverre ikke så like brukervennlig for nye kunder. Driftskostnader har lite å si for de og de er langt mindre kjent med bøkene som tilbys av denne lokale nettbokhandelen. Det er selvsagt mulig at de kjenner til navnet på boken om de har fått opp bestillingsskjemaet, men det er ikke like sikkert at de kjenner til det ordrette navnet på boken eller dens forfatter. For å gjøre det enklere for kunden å bestille bøker hos nettbokhandelen kan man innføre noen begrensninger. Den største gevinsten kan oppnås i den delen Side 6 av 7

7 av bestillingsskjemaet hvor kunden spesifiserer hvilken bok eller bøker som ønskes kjøpt. Det er derimot ikke like store gevinster å hente i adresseringsdelen av bestillingsprossessen. Det er mange muligheter for feil i bestillingen når kunden har mulighet til å spesifisere alt som kan skrives inn i et tekstfelt i et datasystem. Det kan være alt fra en feilskrevet boktittel eller forfatternavn til bøker eller forfattere som ikke eksisterer, uavhengig om eksistensens omfang inkluderer kun nettbokhandelen eller verden i sin helhet. I tillegg kan bøker som har den samme tittelen på flere språk skape krøll, både i systemet og for kunden som kanskje ikke får den ønskede boken. En kan motvirke mange av de nevnte problemene ved å innføre en begrensning på bokspesifiseringen slik at kunden må velge den ønskede boken fra en predefinert liste over tilgjengelige bøker. Bestillingsskjemaet kan så presentere en bekreftelseliste over den eller de valgte bøkene med et mulig antall for hver bok om kunden ønsker flere eksemplarer. Denne begrensningen gjør at kunden kun trenger å forholde seg til bøker som nettbokhandelen tilbyr. Side 7 av 7

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

White paper Prinsippene bak god tekstforfatting

White paper Prinsippene bak god tekstforfatting White paper Prinsippene bak god tekstforfatting I innboksen har du bare noen øyeblikk De viktigste elementene i en overbevisende markedsførings-e-post E-postmarkedsføringsverdenen er full av viktige råd

Detaljer

Forord. Trondheim, juni 2011 Linda Skadal Kvåle

Forord. Trondheim, juni 2011 Linda Skadal Kvåle Forord Arbeidet med denne oppgaven har vært en interessant og lærerik prosess, og det er flere personer jeg vil takke for dette. Først og fremst vil jeg takke dere som har latt dere intervjue; tusen takk

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen DIAGNOSERAPPORT for Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen Generell synlighet (pagerank) En god start er å sjekke den generelle synligheten på siden. Dette er en test som rangerer med utgangspunkt i hvor

Detaljer

Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer

Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer 2 Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer 3 Uansett hva man bruker PC-en til, har den verdi. Server En PC kan

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

Relativ mal for masteroppgave i MENA

Relativ mal for masteroppgave i MENA Mastergradsoppgave i Materialer, energi og nanoteknologi Albertine Einstein Relativ mal for masteroppgave i MENA Omfang: 60 studiepoeng KJEMISK/FYSISK INSTITUTT Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Detaljer

Bruksanvisning for iexcel Fakturabok GRATIS 2013

Bruksanvisning for iexcel Fakturabok GRATIS 2013 Bruksanvisning for iexcel Fakturabok GRATIS 2013 Laget for alle som ønsker å evaluere Gratis-/Prøveversjon av iexcel Fakturabok 2013 Versjon 1.2.1 av 3. januar 2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Informasjon...

Detaljer

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Bakgrunnen for møte 13 (I og II) I forbindelse med uønskede hendelser i Statoil, skal det skrives en Rapport Uønsket Hendelse (RUH). Rapporten skal inneholde

Detaljer

Hvordan bli en anbudsvinner

Hvordan bli en anbudsvinner Hvordan bli en anbudsvinner 3 kapitler med det viktigste du trenger å vite for å skrive gode anbud http://anbudsassistenten.no Alle rettigheter til dette dokumentet tilhører forfatteren. Ingen deler av

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10

Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10 Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10 Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere powerpoint-presentasjoner.

Detaljer

Brukermanual. Siteman CMS publiseringsverktøy

Brukermanual. Siteman CMS publiseringsverktøy Brukermanual Siteman CMS publiseringsverktøy Innhold Om Siteman CMS og denne brukermanualen... Side3 Kontrollpanelet - ikke bare for innlogging... Side4 Slik logger du inn... Side4 Menyen... Side5 Informasjonsknapper...

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Matematikk på småskoletrinnet

Matematikk på småskoletrinnet Bokmål Kartlegging av matematikkforståelse Matematikk på småskoletrinnet Kartlegging av matematikkforståelse Bjørnar Alseth Matematikk på småskoletrinnet Utdanningsdirektoratet 1998 Trykk: GAN Grafisk

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

SNF-rapport nr. 08/11. Banker uten budsjett - hvem er de?

SNF-rapport nr. 08/11. Banker uten budsjett - hvem er de? Banker uten budsjett - hvem er de? En studie av norske sparebanker uten budsjett av Hilde Johannessen SNF Prosjekt nr. 7980 Beyond Budgeting Research Program Prosjektet er finansiert av Statoil SAMFUNNS-

Detaljer

KANDIDAT: A Karakter: 2. KANDIDAT: B Karakter: 4. KANDIDAT: C Karakter: 6. Eksamensbesvarelser i SAM3006 Markedsføring og ledelse 2

KANDIDAT: A Karakter: 2. KANDIDAT: B Karakter: 4. KANDIDAT: C Karakter: 6. Eksamensbesvarelser i SAM3006 Markedsføring og ledelse 2 Eksamensbesvarelser i SAM3006 Markedsføring og ledelse 2 Eksamensbesvarelsene er fra eksamen våren 2013. Forberedelsen og eksamensoppgaven finner du her: Eksamensoppgaver Eksamensveiledningen med kjennetegn

Detaljer

1. Styringssystemet for informasjonssikkerhet

1. Styringssystemet for informasjonssikkerhet Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Styringssystemet for informasjonssikkerhet Greta Hjertø (revidert av Bjørn Klefstad) 16.08.13 Lærestoffet er utviklet for faget Informasjonssikkerhetsstyring

Detaljer

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever MED UNDRING SOM DRIVKRAFT Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever O M D E T T E H E F T E T Hensikten med dette heftet er å gi elever i ungdoms- og videregående skole

Detaljer

5/2/2014 Clubhouse International 1

5/2/2014 Clubhouse International 1 I løpet av årene har det verdensomspennende klubbhusfellesskapet lagt stadig større vekt på "fellesskapet" når det gjelder å definere hva som gjør et klubbhus til et klubbhus. Vi har innsett at det som

Detaljer

Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk

Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk Bacheloroppgave i GLU 1-7 G1PEL3900 Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning Fakultet

Detaljer

Regnskapsmessig behandling av anleggskontrakter i praksis

Regnskapsmessig behandling av anleggskontrakter i praksis Regnskapsmessig behandling av anleggskontrakter i praksis Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk- administrativ utdanning Av: Student 1: Rikke Stensen Vestre Kandidatnummer: 17

Detaljer

Nettjenesteundersøkelsen

Nettjenesteundersøkelsen Nettjenesteundersøkelsen 2012 2012 2013, Sonora IT AS Det må ikke kopieres fra denne publikasjonen uten Sonora IT AS sitt samtykke. Det kan refereres fra denne publikasjonen etter vanlig god praksis for

Detaljer

Tiltrekker lav lønn bedre ledere?

Tiltrekker lav lønn bedre ledere? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Vår 2014 Tiltrekker lav lønn bedre ledere? Betydningen av lønnsnivå for selvseleksjon av ledere med ulik prososial adferd av Ole Fredrik Sørensen Veileder: Alexander W. Cappelen

Detaljer