MARKANT HUN SOM GIKK TIL DEN ANDRE SIDEN BLIR DET BUTIKK AV NORDLYSET? STERKE TALL FOR HANDELS- NÆRINGEN. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MARKANT HUN SOM GIKK TIL DEN ANDRE SIDEN BLIR DET BUTIKK AV NORDLYSET? STERKE TALL FOR HANDELS- NÆRINGEN. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen"

Transkript

1 Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Nr MARKANT Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen BLIR DET BUTIKK AV NORDLYSET? HUN SOM GIKK TIL DEN ANDRE SIDEN STERKE TALL FOR HANDELS- NÆRINGEN Fremtidens transport system på Nordkalotten tar form. Nils Arne Johnsen frykter at Tromsøs passive holdning kan bli skjebnesvanger.

2 2 3 INNHOLD Dristig taushet Gjennom «Joint Barents Transport Plan» tegnes det nye kartet over Nordområdene, men kort tid før høringsfristen går ut, virker det ikke som om engasjementet i Tromsø er særlig stort. Denne tausheten kan bli kostbar. Planlegger fremtiden I april vil ventelig Tromsø kommune vedta ny strategisk næringsplan en plan som i større grad enn sine forgjengere er utarbeidet i samarbeid med næringsaktørene. Massivt RDA-samarbeid...8 En rekke aktører samler seg om å gjeninnføre en arbeidsgiveravgift på 5,1 prosent framfor dagens RDAmodell. Mørketidsbusiness Interessen for Vinter-Tromsø har aldri vært større enn nå. Klarer Tromsø å utnytte denne interessen kommersielt? Ansvarlig redaktør: Grete Kristoffersen Produksjon: Krysspress Trykk: Lundblad Media AS Annonsekontakt: Even Haugen Telefon: aktuelt reportasje folk Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Utgave 1/2014 Utgiver: Næringsforeningen i Tromsøregionen Besøksadresse: Grønnegata 83 Telefon: Redaksjonen avsluttet: Vokser som handelsby Varehandelen i Tromsø har registrert langt sterkere vekst enn både fylket og landsgjennomsnittet. Lyser skjønnhet Ved hjelp av aktiv lyssetting kan Tromsø sentrum gis et visuelt løft vinterstid til en brøkdel av prisen annen ombygging vil kreve. På den andre siden Knapt noen har bedre forutsetninger til å vurdere Tromsøs styrker og svakheter. Før var hun rådmann. Nå sitter hun på den andre siden i det private næringslivet. Kraftkost til lunsj I en nedbørsfattig vinter preget av sprengkulde, deler vi lunsj med de ansatte i Ishavskraft Offentlig katalysator for vekst I løpet av det siste året har vi i Næringsforeningen lagt ned utallige timeverk i arbeidet med å få senket arbeidsgiveravgiften i Tromsø fra 7.9 til 5.1 %. Jobben gjøres i tett tospann med næringslivet i Bodø. Flere spør oss om det er riktig at næringslivet i de to største byer skal ha like rammebetingelser som bedriftene i distriktskommunene. Går ikke næringslivet så det suser i storbyene også kalt motorene i nord? Svaret på dette spørsmålet er både ja og nei. I Tromsø finner vi hele 44 % av de ca som er i arbeid, i offentlig sektor. Privat sektor sysselsetter 56 %, hvorav de fleste innen handelog tjenesteytende næringer. Gjennom arbeidet med RDA-saken vet vi at offentlig sektor sto for hele 78 % av veksten i perioden Det er helt klart at offentlig sektor er en viktig katalysator for både nytenking, vekst og verdiskaping i Tromsø. Listen er lang over offentlige initiativ og prosjekter som har generert oppdrag og økt verdiskaping for næringslivet. Hadde det ikke vært for offentlig vilje og penger, hadde vi kanskje ikke hatt en like blomstrende kultursatsing i Tromsø i dag. Ville de mange, små gründerbedriftene innen kunstog kulturlivet vært like lønnsomme uten starthjelp fra kulturnæringsfondet Intro? Ville vi fått muligheten til å oppleve Mandela-magien, Buktafestivalen og Sjakk-OL uten at kommunen hadde stilt med fagfolk, ildsjeler og startkapital? Hvem vet hvor mange verdenskjente film- og musikktalent Tromsø hadde fostret, uten det tolerante og fremtidsrettede ungdomshuset Tvibit? Nevnes må også kommunens initiativ og investering i den nye Rockefabrikken på brannstasjonen. Hva med reiselivssatsingen, nordlysturismen og vertskapsrollen? Hadde byen hatt samme fantastiske besøkstall uten tung offentlig satsing gjennom blant annet Visit Tromsø? Når byen scorer skyhøyt på bolyst, toleranse og trygghet er ikke dette mye takket være djerve og fremsynte politikere gjennom mange år? Hvor attraktiv ville byen vært uten full barnehagedekning, moderne skoler og idrettsanlegg, oppgradert lysløypenett og en modig etablering av bibliotek og kino midt i Tromsø sentrum? Joda, det nye folkebadet burde selvsagt også lokaliseres i sentrum, for å skape synergi og styrke andre bynære aktiviteter og tilbud. Sentrumsnære publikumsattraksjoner sikrer også miljøriktig gangavstand og nærhet til kollektivtilbud. De siste årene har flere av kommunens initiativ blitt realisert ved hjelp av næringslivets ekstra arbeidsgiveravgift, nemlig RDAmidlene. Tromsø havn blir gjerne holdt frem som en av Tromsøs fremste industribyggere. Prosjektene både på Prostneset og industrihavnen på Grøtsund realiseres vha store bidrag fra RDA-potten. Vi har gjennom årene utfordret havnesjefen til å få lokale, private aktører inn på eiersiden for å få fortgang i etableringen av industrihavnen. Så langt har ikke dette skjedd. I stedet sprøytes nye 40 millioner kr fra RDA-midlene inn for å realisere en klynge bestående av høyst ulike småbedrifter på Grøtsund. I det siste har Næringsforeningen mottatt bekymrede innspill om en fragmentert og lite offensiv petro- maritim satsing i Tromsø. Vi deler denne bekymringen, men vil også utfordre oss selv i næringslivet. Fremtidig Det er helt klart at offentlig sektor er en viktig katalysator for både nytenking, vekst og verdiskaping i Tromsø. næringsutvikling i alle bransjer krever en tydeligere uttalt strategi og vilje til å satse gjerne også utenfor egen by. Tromsø har med sitt blå-grønne bystyre signalisert vilje og initiativ til at flere oppgaver skal løses av private aktører. Fra et næringslivsståsted er dette naturligvis bra. Spørsmålet som likevel tvinger seg frem er om næringslivet i Tromsø har tilstrekkelig evne og vilje til å satse for å vokse fremover? Den sterke offentlige veksten i Tromsø fra skjedde helt parallelt med at våre lokale bedrifter fikk økt arbeidsgiveravgiften fra 5.1 til 7.9 %. Vi har spurt våre medlemmer hva de vil bruke pengene til dersom de får en lavere arbeidsgiveravgift fra sommeren Svarene varierer fra økt satsing på FOU, flere ansatte, kompetansebygging og markedsutvikling. Dette er svært gledelig og gir oss håp om at også næringslivet kan bidra med spennende initiativ, lønnsom utvikling og vekst i Tromsø i fremtiden. Grete Kristoffersen Direktør Næringsforeningen i Tromsøregionen

3 aktuelt aktuelt aktuelt 5 TROMSØS TAUSHET KAN KOSTE DYRT Tromsø Kirkenes Murmansk Narvik Kiruna Kolari Bodø Rovaniemi Arkhangelsk Luleå Oulo Umeå Kajaani Petrozavodsk Målet med transportplanen er å knytte byene i Barentsregionen tettere sammen. Barentsregionen skal knyttes tettere sammen. Men mens fremtidens kart tegnes opp, forholder Tromsø seg passiv. «Joint Barents Transport Plan» ble presentert i september, og tar mål av seg til å knytte Barentsregionen tettere sammen. Men til tross for at høringsfristen utløper allerede 1. mars, er det svært få aktører fra Tromsø som befinner seg «høyt i banen» for å påvirke det endelige sluttresultatet. Kan tape posisjon Planen slik den ligger nå består av spen- nende perspektiver og gode muligheter for Tromsøregionen, mener Nils Arne Johnsen i Rambøll. Han er blant dem som har engasjert seg, og han har vært i dialog med aktører som kan bli direkte berørt av planen. Men han ønsker ikke å kritisere noen av dem som av ulike grunner ikke aktivt deltar i diskusjonen rundt planen. Det er gjort et grundig arbeid i forhold til utfordringene med å knytte Norge, Sverige, Finland og Russland tettere sammen først gjennom å kartlegge nasjonale planer og virkemidler som allerede finnes, og så ved å belyse de utfordringene som hittil har fremstått som uløste, sier han. I planen er Bodø, Narvik, Tromsø og Kirkenes utpekt som de sentralene knutepunktene på norsk side, men det er ikke gitt at Tromsø vil få noen sentral rolle eller engang en Nils Arne Johnsen mener «Joint Barents Transport Plan» åpner for store muligheter for Tromsøregionen. Men få i Tromsø engasjerer seg. like sentral posisjon som i dag. Det skyldes særlig to forhold: Jernbaneog flyplassstrategien. «Joint Barents Transport Plan» anbefaler bare to jernbaneforbindelser til Norge for videre utredning: Rovaniemi-Kirkenes og utvidelse av Ofotbanen (Kiruna-Narvik) til dobbeltspor. Det betyr at en fremtidig jernbane mellom Kolari og Skibotn ikke vil bli tatt med i videre vurderinger, og det er synd med tanke på alle de lønnsomme perspektivene en slik bane kan åpne for for en lang rekke bransjer. Jeg mener det alt for tidlig å skrinlegge mulighetene for jernbane til Skibotn, sier han. Naturlig «hub» Også den fremtidige strukturen på flyplassnettet burde være egnet til å engste Tromsø, fordi ett av forslagene består i å etablere en hovedflyplass for Barentsregionen i nærheten av Bottenviken. Dette kan i så fall bety en nedgradering av flyplassen i Tromsø, som til nå har hatt de beste forutsetninger for å gripe rollen som en «HUB» mellom sentrale byer i Barentsregionen, som Oulo, Luleå og Murmansk Joint Barents Transport Plan Proposals for development of transport corridors for further studies September 2013 «Joint Barents Transport Plan» ble lagt frem i september, av transportministrene i Norge, Sverige, Finland og Russland. Planen er et forslag til felles transportplan for hele Barentsregionen. Initiativet til planen ble tatt fra det norske formannskapet i Barentssamarbeidet. Planen er utarbeidet av faglige eksperter i de fire landene, og er sendt ut på høring med høringsfrist 1. mars.

4 6 aktuelt aktuelt selskaper i Norge gikk konkurs eller ble tvangsoppløst i løpet av Det er en økning på hele 16,6 prosent sammenliknet med året før. Størst er økningen i Hedmark, med 26,8 prosent, mens Finnmark skiller seg ut med en nedgang i antall konkurser på 15,8 prosent. Målselv Fjellandsby 4601 likes Narvikfjellet 4420 likes Tromsø Alpinsenter 1890 likes Sollifjellet Alpinsenter 1745 likes prosent økt produktivitet og 45 prosent økt kreativitet, var resultatene som kunne registreres blant medarbeidere som fikk anledning til å utsmykke og pynte eget kontor ved hjelp av blomster og bilder. Studien ble gjennomført av den britiske psykologen Craig Knight. (forskning.no). Tromsø er en juvel av en by en by med en sofistikert profil Journalist Nancy Graham Holm i den amerikanske nettavisen Huffington Post Planlegger fremtiden eksempelvis, sier han. På flyplassen i Tromsø er man langt på veg tvunget til å innta en passiv holdning til de planene som nå utformes. Lokalt kommer vi ikke til å formulere noen høringsuttalelse. Dette er strategiske og politiske spørsmål som tas sentralt i Avinor, sier lufthavnsjef Jonny Andersen. Lite tyder på at Tromsø kommune kommer til å formulere en egen høringsuttalelse. Kommunaldirektør Øystein Nermo skriver i en e-post at han regner med at regionrådet er den riktige aktøren til å engasjere seg i saken. Oppgraderer lokalt I mellomtiden jobber de lokale aktørene nettopp lokalt. Både Tromsø havn og Tromsø lufthavn gjør store investeringer. Ved Tromsø lufthavn gjør vi ombygginger til rundt millioner som skal gjøre flyplassen bedre for passasjerene. Dette gjelder ikke minst utenlandsterminalen vår, sier Ivar Schrøen, som er kommersiell sjef på Langnes. Vi opplever at vi er attraktiv, og at mange ønsker å etablere seg her, og vi har i tillegg opplevd en fin økning i antall direkteruter, noe som ytterligere forsterker bildet av at Tromsø Lufthavn er vital, mener han. Lokalt kommer vi ikke til å formulere noen høringsuttalelse. Dette er strategiske og politiske spørsmål som tas sentralt i Avinor Lufthavnsjef Jonny Andersen Jeg mener det alt for tidlig å skrinlegge mulighetene for jernbane til Skibotn, sier Nils Arne Johnsen. I slutten av måneden legger Tromsø kommune sin nye strategiske næringsplan på høring den første på seks år. Prosjektleder Helene Brustad-Nilsen har jobbet med planen siden i august, og mer enn tidligere har kommunen dratt næringsaktørene aktivt inn i utredningsarbeidet. Det har vært nyttig, og det har vært gledelig å se at stort sett alle har vist evne til å se utover egen virksomhet og bransje. Viljen til å tenke helhet har vært stor. Samstemmigheten om hva som er de store utfordringene virker åpenbar, og det tror jeg vil gjøre planen nyttig, sier hun. Forberedt på spørsmål Hun er forberedt på at noen kan stusse over hvilke bransjer som har vært valgt ut som fokusområder. Den endelige planen vil ikke bli delt inn bransjevis, men underveis i prosessen diskuterte vi om vi skulle vie spesiell oppmerksomhet til enkelte områder, eller om vi skulle favne absolutt all form for næringsvirksomhet. Vi har valgt å begrense oss... Kommunaldirektør Stein Vidar Loftås tok initiativet til å få utarbeidet en ny plan. Prosjektleder Helene Brustad-Nilsen har jobbet med næringsplanen siden i august. I løpet av april kan den bli vedtatt. Handel var ikke med og heller ikke et sentralt område som kunnskapsnæringen? Nei, slik vi ser det vil handelsnæringens fremste gevinst ligge i at vi klarer å skape vekst i de øvrige områdene. Kunnskapsnæringen vil på sin side gå igjen som en naturlig del i mange av de andre områdene. Men landbruk er med som egen fokusområde, til tross for at ikke dette er noen stor næring i Tromsø? Ja, og det har minst to grunner. For det første har kommunen allerede et engasjement innenfor denne næringen, som det er naturlig å trekke inn i den strategiske næringsplanen. For det andre har arbeidet vårt vist at det finnes områder der landbruk griper inn i flere av de andre næringene for eksempel arrangementsturisme, sier hun. Ønsker å være konkret Det var kommunaldirektør for næring, kultur og idrett, Stein Vidar Loftås, som tok initiativ til å få utarbeidet en ny strategisk næringsplan. Han håper denne planen vil fremstå mer konkret enn sine forgjengere. Slike planer har ofte vært preget av fine ord og intensjoner, men med lite gjennomslagskraft. Det håper jeg vi får endret, og på veien til dette har vi måtte rydde opp i noen forventningsavgrensninger. Kommunen kan ikke bidra med alt, men vi kan spille en aktiv rolle som tilrettelegger, sier han. Hvilke forventninger har du til reaksjonene i næringslivet? Håpet mitt er at jeg skal få høre setningen «Denne gangen fikk dere til! Dette vil vi ha nytte av!»

5 8 aktuelt aktuelt 9 kroner bruker nordmenn på sushi, ifølge tall fra Norges Sjømatråd. Nå ønsker forskere på Sintef å finne metoder for å dyrke frem norske alternativer til det tilbehøret som i dag blir importert helt fra Asia. Dette gjelder blant annet tangsalaten wakabe. (forskning.no). 600millioner Nordlyset og nordnorsk natur har absolutt ingenting med Oslo å gjøre Nordlys-fotograf Ole Christian Salomonsen om hvorfor han ikke vil la Oslo-OL bruke hans nordlysbilder. 14 vintercruiseanløp med seks ulike skip er ventet til Tromsø i februar og mars. 13 legger til ved kai 7 (hurtigrutekaia), mens «Oriana» med sine 1700 passasjerer legger til kai i Breivika. «Oriana» er det største vintercruiseskipet som har anløpt Tromsø noensinne. Årets vintercruisesesong varer fra 12. februar til 22. mars. De fem havnene i nord som får vintercruiseanløp er Alta, Tromsø, Narvik, Sortland og Bodø. Ole Einar Bjørndalen treff Petter Northug treff Therese Johaug treff Marit Bjørgen treff Kristin Størmer Steira treff Massivt samarbeid i RDA-kampen Knapt noen gang har Nord-Norge stått mer samlet enn som i kampen for omgjøring av arbeidsgiveravgiften. Målet er at Tromsø og Bodø skal tilbake til en arbeidsgiveravgift på linje med resten av Troms og Nordland: 5,1 prosent. I næringsforeningene i Tromsø og Bodø har vi samarbeidet tett hele veien, og vi har oppnådd bred støtte for synet vårt, sier direktør Grete Kristoffersen i Næringsforeningen i Tromsøregionen. Upopulært argument Blant de som har meldt seg på og flagget felles syn er både NHO og LO i alle nordnorske fylkene i tillegg til hovedorganisasjonen Virke. De viktigste argumentene for at arbeidsgiveravgiften i Tromsø og Bodø bør senkes fra dagens 7,9- og tilbake til det opprinnelige 5,1 prosent, består i å nyansere bildet som er skapt av veksten i Tromsø og Bodø. For sysselsettingen har denne veksten skjedd i offentlig sektor, og ikke i det private næringslivet som betaler inn den forhøyede avgiften, sier Kristoffersen, og erkjenner samtidig at dette er et budskap som ikke er spesielt populært. Nei, det er ikke noe ønsket budskap, for helst skal vi være positive og glede oss over alt det positive vi opplever i Nord-Norge. Realiteten er imidlertid at vi ikke har hatt noen sysselsettingsvekst i privat sektor i Tromsø og Bodø de siste årene, sier hun. Ingen lekkasje For en tid tilbake kunne Avisa Nordland presentere en regjeringslekkasje som tydet på at finansdepartementet allerede hadde motsatt seg endring i regimet for arbeidsgiveravgiften i Tromsø og Bodø. Dette ble senere avvist av statsminister Erna Solberg. Dette tror vi statsministeren på. Det notatet som ble omtalt kom ikke fra departementshold, og vi jobber fortsatt for å påvirke myndighetene for vårt syn, sier Kristoffersen. Grete Kristoffersen erkjenner at det ikke er populært å skulle nyansere bildet av vekst i Tromsø. Blomstrende vekst Tromsø styrker seg som handelsby. Knapt noe sted blomstrer det mer enn i butikker som selger blomster. Dette kommer frem i lands analysen for detaljhandelen som Avant Management har utarbeidet på bakgrunn av omsetningstall for første halvår Tallene viser at handelsveksten i Tromsø er større enn i landsgjennomsnittet og større enn storbyer som Trondheim og Stavanger. Gunstig vår Thor-Jonny Holand kjenner seg igjen i tallene. Han er nestleder ved Plantasjen i Tromsø, og beskriver første halvår i fjor som veldig godt for bedriften. Vi har jo opplevd kontinuerlig vekst helt siden vi startet opp i 2008, men det er åpenbart at den flotte våren var gunstig for oss, sier han. Våren er en åpenbar høysesong for Thor-Jonny Holand og Plantasjen er blant dem som nyter godt av at Tromsø styrker seg som handelsby. alle som lever av kundenes aktiviteter i egne hager, og da blir virksomheten fort følsom for svingninger i været. Vi hadde en veldig god og solrik vår i Tromsø i fjor. Og en god sommer. Når vi i tillegg til dette også har opplevd en flott og stabil vinter med lite nedbør, så er det flere enn oss som merker dette på omsetnings tallene, sier han. Lite handelssig Aktører som driver innenfor byggevarer opplevde enda sterkere vekst, og for Holand og hans kolleger på Plantasjen har snille værguder gitt god medvind også i de øvrige årstidene. Med kald vinter har vi for eksempel solgt mye ved, både til oppvarming innendørs og til bål utendørs. En nedbørsfattig vinter har vært gunstig for mange. Jeg vil tro at de som lever av å selge badestamper har opplevd gode tider nå, smiler han. Selv om hovedtallene i undersøkelsen er svært gode for Tromsøs del, finnes det flere områder hvor Ishavsbyen har en del å gå på. Tromsø Veksten, fordelt geografisk Norge 2,1 % Troms 1,8 % Tromsø 3,5 % Trondheim 1,6 % Bergen 4,3 % Stav./Sandnes 2,3 % Veksten, fordelt i bransjer Mat og drikke 5,7 % Matvarer 5,8 % Vinmonopol 4,0 % Klær, sko, reiseeffekter 11,3 % Klær 12,8 % Sko og reiseeffekter 2,6 % Spesialbutikker 0,5 % Sport og fritid -4,2 % Apotek 6,2 % Parfymeri 5,0 % Musikk -16,9 % Bok og papir 4,1 % Gull, urmaker, optikk, foto -5,6 % Blomster 8,8 % Annen spesialbutikk 4,9 % Hus og hjem 3,6 % Møbel og innbo 1,4 % Elektrohandel 1,9 % Byggevarer 10,2 % SUM HANDEL 4,8 % Annen detaljhandel 0,4 % Bil og motorsykkel 0,8 % Bensinstasjoner -0,9 % Annen handel -1,7 % SUM DETALJHANDEL 3,5 % har en lavere omsetning fordelt på innbyggere enn de andre storbyene, noe som indikerer at handelssiget i regionen er forholdsvis lite. Vær så god! 2014 Inspirasjonsseminar med fokus på salgsutvikling og service Årets «Vær så god!»-seminar 25. mars tar temperaturen på handelsbransjen anno 2014! Hva kjennetegner de bedriftene som har overlevd i generasjoner? Hva må gjøres for å være best mulig skodd for de utfordringene og mulighetene vi ser for bransjen i dag? Hvordan kan «butikken på hjørnet» konkurrere med internasjonale kjeder? Tirsdag 25. mars kl NæRingslivets hus og fokus kino tirsdag 25. mars kl NæRingslivets hus og fokus kino Inspirasjonsseminar med fokus på salgsutvikling og service Medlemspris: kr 950,- (+ mva), inkl. enkel lunsj. Ikke-medlemmer: kr 1900,- (+ mva), inkl. enkel lunsj. NB! Hver 3. deltaker fra bedriften deltar gratis. Noen av foredragsholdere : Agnete Ryeng, prosjektleder arrangementsturisme Visit Tromsø. Hva betyr arrangement som MSM, Mørketidsløpet, TIFF og Nordlysfestivalen for Tromsø? Hva ønsker deltagerne fra lokale aktører? Lars E. Haartveit er direktør og sjeføkonom i hovedorganisasjonen Virke. Haartveit gir oss et innblikk i hvordan nasjonale og internasjonale trender påvirker forbrukeradferd og handelsutviklingen i vårt område. Karin Fevaag Larsen er tankefeltterapaut i Ny Giv. Hun motiverer og inspirerer deg til å bruke deg selv og det du kan for å sikre en bærekraftig bunnlinje. Annonse Peter Jetzel er nordisk marketingsjef i Google, kommer til Tromsø for å snakke om netthandel. Han vil vise hvordan handelsbransjen i større grad kan nyttiggjøre seg egne nettbutikker som effektiv kundekanal.

6 10 aktuelt aktuelt prosent av alle de bedriftene som ble etablert i 2006, var oppløst frivillig eller gjennom konkurser innen 2011, viser tall Aftenposten har hentet inn. Det store frafallet har imidlertid ikke ført til at gründerne har mistet optimismen, for etableringstakten har stort sett fortsatt i samme tempo. Motstanden fra Troms er veldig knyttet til at Tromsø ikke fikk statsgaranti i sin tid OL-motstander Jan Arild Snoen slakter nordnorsk OL-motstand 27 1 dager var den gjennomsnittlige formidlingstiden på boliger i Tromsø i desember. Det er en dramatisk nedgang: I desember 2012 var formidlingstiden 40 dager. Nedgangen illustrerer at det er få boliger å få tak i. Totalt ble det omsatt 43 boliger i desember 2013, mot 86 samme måned i million kroner har Barentssekretariatet bevilget til et prosjekt som skal undersøke hvilket potensial som finnes for en videreutvikling av grensekryssende turisme og samarbeid mellom reiselivsorganisasjoner i Nord-Norge og Nord-Vest Russland. Bakgrunnen for prosjektet er en betydelig vekst i grensepassering mellom Norge og Russland de siste årene. FØRSTE SNØ- FESTIVAL Lørdag 1. februar ble for første gang Tromsø internasjonale snøfestival åpnet på Strandtorget, og det var kunstnere fra Thailand, Italia, Tyskland, Russland og Norge som på en utmerket måte laget fem ulike skulpturer. Varaordfører Anni Skogman og Mr Om fra den thailandske ambassaden fikk det høytidelige oppdraget med å åpne festivalen som ble arrangert av Tromsø Thai Forening, som ledes av Wanna Hellnes. Med seg som arrangører hadde foreningen Næringsforeningen i Tromsøregionen, Tromsø kommune, Troms fylkeskommune og Byggesystemer. Lysende skjønnhet Roar Kristoffersen og Gro Midthaug demonstrerer hvordan Tromsø sentrum kan oppgraderes med enkle midler. Og kommunen er med på tankegangen. Lyssetting av signalbygg er en enkel, effektiv og ganske kostnadseffektiv måte å oppgradere sentrum på, sier Roar Kristoffersen i JM Hansen Installasjon. Sammen med Gro Midthaug i Luminator har han sett på noen eksempler på bygg som kunne lyssettes, og dermed gi sentrum et visuelt løft han med kunnskap på det tekniske, hun som ekspert på det visuelle. Ønsker belysningsplan Kjell Arvid Andreassen i Driftig Sentrum mener tankene burde tas videre, og formuleres i en egen belysningsplan for sentrum. Det er veldig få bygg hos oss som er lyssatt, selv om vi tilbringer halve tiden vår i mørke. Å få lyssatt domkirka krevde veldig mye debatt, og det finnes ikke regler for hva som er tillatt eller ikke enten huseierne er offentlige eller private. En slik plan burde vi hatt, mener han. Kommunaldirektør for næring, kultur og idrett, Stein Vidar Loftås, følger tankegangen. Jeg ser helt klart behovet for dette! Byforskjønnelse står selvsagt sentralt for oss, og utviklingen i vinterturismen gjør at vi særlig må tenke på hvilke virkemidler vi har for å Roar Kristoffersen og Gro Midthaug mener lyssetting er en kostnadseffektiv måte å forskjønne Tromsø på. forskjønne byen i mørketiden. Da fremstår dette som relevant, sier han, uten å kunne forskuttere kommunens eventuelle bidrag. Lave driftskostnader Hvor kostbart vil det være å lyssette et signalbygg? Det avhenger av hvor avansert lyssettingen skal være; skal du flombelyse et hus, eller skal du bruke lyset til å fremheve arkitekturen? Å lyssette én av buene på biblioteket vil kreve en investering på rundt kroner. Men driftskostnadene vil være ganske lave, all den tid vi nå bruker LED-lys, og disse trekker minimalt med strøm, påpeker han. FORSLAG TIL FASADEBELYSNING SPAREBANKEN NORD TROMSØ Lys kan brukes til å fremheve arkitektur og særpreg i viktige signalbygg. (Faksimile) Luminatoras Sterkere næringspolitisk samarbeid mellom storbyene Nærings foreningene i de største byene skal vektlegge samarbeid om næringspolitikk i større grad enn tidligere. «Storbygruppen» har eksistert i en årrekke, og foreningene i Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Oslo har lenge samarbeidet organisatorisk. Det organisatoriske samarbeidet skal fortsette, men med «Næringslivets storbyallianse» har vi ambisjoner om å sette dagsorden i større grad i spørsmål der storbyene har egne utfordringer, forteller Grete Kristoffersen (bildet) i Næringsforeningen i Tromsøregionen. Det er flere tidsaktuelle politiske spørsmål som er naturlig for storbyene å gjøre felles sak; prioritering av samferdelsmidler til storbyformål og debatten om den ventede kommunereformen er to av eksemplene. I næringslivet har vi lang tradisjon for samarbeid på tvers av kommunegrensene, og vi tror dette blir enda lettere dersom det offentlige utvikler sin evne til å gjøre det samme, sier hun.

7 reportasje reportasje reportasje 13 En av verdens beste vinterbyer Turismen går over alle støvleskaft Vurderer juleåpent CNN har Tromsø på sin liste over verdens beste vinterbyer sammen med blant andre Praha, Salzburg, Nagano, Berlin og Ottawa. Arktisk hovedstad, kjent blant Norges vakreste byer, fascinerende museer og en utmerket base for å jakte på nordlyset, står det blant annet i begrunnelsen. NRK Troms Danker ut pyramider og den kinesiske mur Daily Mail skriver at nordlyset har overtatt topplasseringen på britenes reiseønskeliste attraksjoner de vil oppleve før de dør. 37 % ønsker å se nordlyset. Deretter følger pyramidene i Egypt, Route 66 og den kinesiske mur. Lenger ned på lista finner vi kjente attraksjoner som helikoptertur over Gran Canyon. VG Turister strømmer til Nord- Norge for å fri I programmet «Jakten på nordlyset» følger vi britiske Chris Pritchard som ønsker å fri til sin Sarah Croll. Nordlyset er noe man vil huske for resten av livet, og jeg ville gjøre det jeg kunne for at Sarah skulle huske denne dagen, forteller Chris. NRK Troms TV-suksess gir økt nordlysturisme seere fulgte første del av «Jakten på nordlyset». Det utgjør 32 prosent markedsandel. Ytterligere fulgte reprisen. Jeg har aldri opplevd maken til positiv respons på et TV-program, forteller NRK-journalist Per-Kristian Olsen som står bak serien. Nordlys Enorm økning for hotellene For tre år siden hadde Rica Ishavshotell stengt i romjula. I år er belegget ventet å ligge på prosent. På Radisson BLU er det forhåndsbestilt fra 200 gjester på selve julaften. I romjula er tallet høyere, og på nyttårsaften er det kommet bestillinger fra 400 gjester. Nordlys For en jubelmåned. Tromsø villmarkssenter noterte en vekst på vanvittige 200 prosent i desember. Det har gått over alle støvleskaft hittil i vinter. I desember 2012 hadde vi gjester. I 2013 hadde vi 3.400, forteller Tove Sørensen. På turistinformasjonen i byen hadde de over besøkende i desember en økning på 34 prosent. Nordlys Frykter at Tromsø snapper nordlyset fra Alta Det er vi som er Nordlysbyen. Tromsø tar gradvis navnet og imaget fra oss, sier Anita Håkegård Pedersen (SV). Tromsø har gjort veldig mye bra, og har i tillegg fått masse gratis reklame fra NRK, sier Trond Strifeldt i Præskatun. Altaposten Turistene kan ikke møte stengte dører Mange spisesteder tok juleferie mens over nordlysturister var i byen. Nå må servicebransjen tenke annerledes og kjenne sin besøkelsestid. Vi er midt i en høysesong nå, sier Poul-Henrik Remmer på Radsson BLU. Skal vi bli en profesjonell turistby på vinteren må vi ha åpent. Her har man en jobb å gjøre, sier Ulf Johansen på Rica. Nordlys Live from Tromsø, International Desk Ole Christian Salomonsen blir intervjuet direkte i programmet med 240 millioner seere, mens bildene hans vises. Salomonsen: We are lucky to live here, off course. Programlederne: Tromsø...wow...it s really magical! CNN-sending Turister måtte spise nyttårsmiddagen på kiosk Et amerikansk par kom innom på nyttårsaften. Da hadde de nettopp spist nyttårsmiddagen sin på 7-eleven siden de ikke fant åpne restauranter, forteller barsjef på Jernbanen, Lise Lotte Håndstad. Selv hadde Jernbanen åpent hele jula og opplevde god trafikk og overskudd, selv med helligdagstillegg til de ansatte. itromsø Er byen full av mennesker, så ønsker selvfølgelig vi å være åpen også på 1.- og 2. juledag. Vi snakket om å holde mer åpent i jula og jeg ser ikke bort i fra at vi kommer til å utvide åpningstidene, sier eier av Kaffebønna, Bjørn Helberg. Kaffebønna har aldri holdt åpent på julaften i sentrum, men har pleid å gjøre dette på Jekta. Dette har imidlertid vært blant årets dårligste omsetningsdager. itromsø Live from Tromsø, Stargazing Tirsdag kveld var det sesongpremiere på «Stargazing LIVE» på BBC two. Idet programmet gikk live inn fra Tromsø, nærmere bestemt fra Eiscat på Ramfjordmoen, kunne reporter Liz Bonnin stolt presentere et fantastisk lysshow for både programledere og TV-seere. Nordlys Rystet turistminister Internasjonale turister som må spise middag på storkiosk er ikke godt nok for reiselivslandet Norge. Det sier næringsminister Monica Mæland (H) etter å ha hørt om amerikanerne som måtte spise nyttårsmiddag på 7-eleven. Det er næringslivets ansvar å gi god nok service, så her har man fått noe å tenke på, sier hun. itromsø Vil vurdere juletilbudet i byen Grete Kristoffersen mener vi må ta turismen på alvor. I Næringsforeningen har vi allerede hatt møter med reiselivet, hotellene og Visit Tromsø, for å få en status på hvordan jula var. Vi er allerede i gang med et arbeid mot neste jul, for å gjøre Tromsø til en enda bedre vertsskapsby. Jeg lover at alle kommer til å merke det jula 2014, sier hun. itromsø n n n Verdens øyne er rettet mot Tromsø, men hvor godt klarer Tromsø å kommersialisere den eksplosive interessen for nordlyset og mørketiden? n n n Mens byen var full av turister i jula, valgte de aller fleste å holde stengt. Men de som holdt åpent, kan fortelle om lønnsomme helligdager. n n n Turisttrafikk i jula er et nytt fenomen for Tromsø. Vi trenger å lære hvordan vi skal håndtere dette. Vi har et stykke å gå, men veldig mye har skjedd på veldig kort tid, mener daglig leder Trond Øverås i Visit Tromsø.

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid Yngve B. Lyngh, prosjektleder Næringsforeningen i Tromsøregionen - den største næringsorganisasjonen i Nord-Norge Medlemmer:

Detaljer

Velkommen til HSHs konjunkturgjennomgang. Handelsutviklingen i Nord- Norge. Tromsø 24. november 2010, Vibeke H. Madsen og Øystein Ingdahl

Velkommen til HSHs konjunkturgjennomgang. Handelsutviklingen i Nord- Norge. Tromsø 24. november 2010, Vibeke H. Madsen og Øystein Ingdahl Velkommen til HSHs konjunkturgjennomgang Handelsutviklingen i Nord- Norge Tromsø 24. november 2010, Vibeke H. Madsen og Øystein Ingdahl DETTE ER HSH HSH er Hovedorganisasjonen for Tjeneste-Norge HSH har

Detaljer

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland DN 25.11.2013 Dette er ikke en tilfeldig historie. 3 Samarbeid og penger over tid til markedsføring Finnmark Reiseliv, Rica Hotels og Innovasjon Norge

Detaljer

Årsrapport 2013 Næringsforeningen i Tromsøregionen

Årsrapport 2013 Næringsforeningen i Tromsøregionen Årsrapport 2013 Næringsforeningen i Tromsøregionen Grønnegata 83 P.b. 464, 9255 Tromsø Tlf. 77 66 52 30 post@nftr.no www.nftr.no Næringsforeningens opprinnelse går helt tilbake til 1844 med etableringen

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200907799 : E: 223 C21 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK

Detaljer

SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN FAUSKE NÆRINGSFORUM. Samarbeidspartnere: Salten. messa2011. FAUSKEMARTNAN 16.-19. juni

SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN FAUSKE NÆRINGSFORUM. Samarbeidspartnere: Salten. messa2011. FAUSKEMARTNAN 16.-19. juni 1986-2011 25år FAUSKE NÆRINGSFORUM Samarbeidspartnere: SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN Produksert av posten AS Velkommen Fauskemessa har blitt til messa! Fauskemessa (nå messa) har rike tradisjoner helt

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

Årsrapport 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen

Årsrapport 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen Årsrapport 2010 Næringsforeningen i Tromsøregionen Næringslivets største nettverk og drivkraft for utvikling Næringsforeningen i Tromsøregionen legger ambisjonen høyt for hva vi ønsker å oppnå gjennom

Detaljer

Presentasjon av konseptet

Presentasjon av konseptet Presentasjon av konseptet Pressekonferanse, Norges Råfisklag, Tromsø 10 mai 2010 Bjørn Eirik Olsen, Nofima 1 Et nasjonalt kyst- og sjømatsenter i Tromsø Utstillingsvindu for kystens næringsliv og nordområdenes

Detaljer

Hyttetryslingene mer enn alpinentusiaster Spørreundersøkelse blant hytteeierne i Trysilfjellet

Hyttetryslingene mer enn alpinentusiaster Spørreundersøkelse blant hytteeierne i Trysilfjellet Hyttetryslingene mer enn alpinentusiaster Spørreundersøkelse blant hytteeierne i Trysilfjellet 1 Forord om undersøkelsen gjennomførte på oppdrag for Trysilfjell Hytteeierforening (THF) en spørreundersøkelse

Detaljer

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-handelen er i stadig utvikling og utgjør for en del forbrukere en detaljhandelskanal som i økende grad erstatter den tradisjonelle butikkhandelen.

Detaljer

Queenstown New Zeelands raskest voksende region!

Queenstown New Zeelands raskest voksende region! Queenstown New Zeelands raskest voksende region! Sterk gruvehistorie, byen etablert på slutten av 1800 tallet. 17 000 innbyggere opplevelses turismens vugge! Reiseliv utviklet siden 1950 Lange tradisjoner

Detaljer

Tilbakemelding fra aktørene på Solsiden

Tilbakemelding fra aktørene på Solsiden Vedlegg 1. Tilbakemelding fra aktørene på Solsiden Administrasjonen har i saken anbefalt å holde Skagenkaien stengt for trafikk i 3-ukers perioden mellom Stavanger Major og Gladmat. Varetransport tillates

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Konjunkturseminar 1.oktober 2012

Konjunkturseminar 1.oktober 2012 Konjunkturseminar 1.oktober 2012 Program 10:00 Det store bildet Administrerende direktør Vibeke Madsen 10:20 Hvor går varehandelen og norsk økonomi? Sjeføkonom Lars Haartveit Det store bildet Det går bra!

Detaljer

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010 Gunnar Apeland Spørsmål i avisinnlegg Kan de politiske partiene i Sørum gi informasjon om hvilken kontakt kommunen har hatt

Detaljer

NÆRINGSARENA NORD 2012 - KONFERANSEN FOR HELE NORD-NORGE

NÆRINGSARENA NORD 2012 - KONFERANSEN FOR HELE NORD-NORGE NÆRINGSARENA NORD 2012 - KONFERANSEN FOR HELE NORD-NORGE Næringslivets Muligheter vs Trusler TROMSØ 3. MAI 2012 RADISSON BLU HOTEL 3 08.30 ı 09.00 Kaffe og registrering. 09.00 ı 09.10 Velkommen til Næringsarena

Detaljer

Smart spesialisering i Nordland

Smart spesialisering i Nordland Smart spesialisering i Nordland Una Sjørbotten 12.05.2014 Foto: Peter Hamlin Agenda Hva er smart spesialisering? Hvorfor er Nordland med? Hva har vi gjort? Planer framover Erfaringer så langt Smart spesialisering

Detaljer

Årsrapport 2015. Arrangementsturisme i Troms Idrett & Kultur

Årsrapport 2015. Arrangementsturisme i Troms Idrett & Kultur Årsrapport 2015 Arrangementsturisme i Troms Idrett & Kultur Innhold Gjennomførte aktiviteter Styringsgruppe Pressearbeid Andre nyheter I tråd med prosjektets overordnede mål: «Øke regionens motivasjon

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

Konjunkturseminar mars 2014

Konjunkturseminar mars 2014 Konjunkturseminar mars 2014 Agenda Dårlig gli i norsk økonomi. Vibeke Hammer Madsen, adm. direktør i Hovedorganisasjonen Virke. Detaljhandelen 2014. Lars Haartveit, sjeføkonom i Hovedorganisasjonen Virke.

Detaljer

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent!

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent! iflatanger næringsutvikling 2 Miljøbygget og Lauvsnes sentrum Om Flatanger Flatanger kommune ligger idyllisk til på Namdalskysten i Nord-Trøndelag, med 1130 innbyggere (1.1.2009). Flatanger er et populært

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Om undersøkelsen Følgende invitasjon ble sendt ut 6. september 2013 Visjonen

Detaljer

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger!

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger! Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger! Struktur på planprosessen Arbeidet med planen har vært delt inn i følgende fem faser/delprosjekter: 1. Statusbeskrivelse som grunnlag for

Detaljer

Kirkeneskonferansen 2015

Kirkeneskonferansen 2015 Kirkeneskonferansen 2015 Hva må til for å få et økt grenseoverskridende reiselivssamarbeid i nord Arne Trengereid Adm. dir NordNorsk Reiseliv AS Foto: Bård Løken Reiselivsnæringen en samfunnsøkonomi Transport

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Nordnorsk Opplevelseskonferanse

Nordnorsk Opplevelseskonferanse Nordnorsk Opplevelseskonferanse Arne Trengereid, adm direktør 1. november 2011 Sesongutvikling i Nord Krav om sesongforlengelse Viktige utviklingstrekk Status Vinter / Sommer NNRs ambisjoner Markedsmuligheter

Detaljer

Vekst i Sør-Troms med Harstad som motor Hemningsløst, vakkert og ekte

Vekst i Sør-Troms med Harstad som motor Hemningsløst, vakkert og ekte Vekst i Sør-Troms med Harstad som motor Hemningsløst, vakkert og ekte 1 Agenda Presentasjon av prosjektet Arbeidsmodell/prosess Tidsplan Milepæler Status Lansering Videre fremdrift Harstadregionens Næringsforening

Detaljer

Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no

Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no S i d e 1 Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no 14 januar 2014 Alta kommune v/rådmann Bjørn-Atle Hansen Søknad om tilskudd fra Alta kommune Denne søknaden omhandler vårt

Detaljer

VINTERKONFERANSEN FOR REISELIVET I NORD-NORGE 5.-6. MAI 2015

VINTERKONFERANSEN FOR REISELIVET I NORD-NORGE 5.-6. MAI 2015 VINTERKONFERANSEN FOR REISELIVET I NORD-NORGE 5.-6. MAI 2015 PROGRAM // TIRSDAG 5. MAI 2015 12:00-13:00 Lunsj og registrering, Scandic Ishavshotel, Tromsø 13:00-13:15 Velkommen til Tromsø og SNOW15, v/arne

Detaljer

Temahefte. arbeidstider ved utsalgssteder

Temahefte. arbeidstider ved utsalgssteder Temahefte arbeidstider ved utsalgssteder HANDEL OG KONTOR I NORGE Vinter 2013 1 Innhold Innledning... 3 Kort historikk... 4 Perioden 1. januar 1998 1. april 2003... 4 Fra 1. april 2003.... 4 Dagens situasjon...

Detaljer

Finansiering av reiselivets fellesgoder

Finansiering av reiselivets fellesgoder Finansiering av reiselivets fellesgoder Hvorfor kan ikke vi gjøre som andre land? Ved prosjektleder for HA 04 Rammebetingelser: Bård Jervan, Mimir AS Foredrag på Konferansen om allemannsrettens og friluftslivets

Detaljer

Regional satsing arktisk landbruk Samråd i landbruksfamilien 13.10.15 Berit Nergård Nyre, Fylkesmannen i Troms

Regional satsing arktisk landbruk Samråd i landbruksfamilien 13.10.15 Berit Nergård Nyre, Fylkesmannen i Troms Regional satsing arktisk landbruk Samråd i landbruksfamilien 13.10.15 Berit Nergård Nyre, Fylkesmannen i Troms Arktisk kvalitet Klima, lysforhold Arktisk landbruk Brukt som begrep på det nordnorske landbruket

Detaljer

Regionplan Agder 2020 Hva handler det egentlig om? Regionplankoordinator Inger N. Holen

Regionplan Agder 2020 Hva handler det egentlig om? Regionplankoordinator Inger N. Holen Regionplan Agder 2020 Hva handler det egentlig om? Regionplankoordinator Inger N. Holen Regionplanens hovedmål Utvikle en sterk og samlet landsdel som er attraktiv for bosetting og næringsutvikling både

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Merkevarebygging av Stavanger-regionen Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Lanseringskampanje for Universitetet i Stavanger under utarbeidelse. Nasjonal

Detaljer

Storbyundersøkelse 2011. Næringslivets utfordringer

Storbyundersøkelse 2011. Næringslivets utfordringer Storbyundersøkelse 2011 Næringslivets utfordringer Næringsforeningene i storbyene i Norge 6.800 bedrifter 378.000 arbeidstakere Medlemsbedrifter Ansatte Tromsø 750 15.000 Trondheim 1000 40.000 Bergen (Nær.alliansen)

Detaljer

Kommuneplan for Vadsø

Kommuneplan for Vadsø Kommuneplan for Vadsø 2006-2017 STRATEGIDEL Visjon, mål og strategier PÅ HØYDE MED TIDEN STRATEGI 1 Vadsø er et naturlig senter i Varangerregionen 1.1. Kompetanseutvikling Vadsø kommune skal være det sterkeste

Detaljer

TEKST/ MAI-LINN STRAND FOTO/ GRO MIKKELSEN

TEKST/ MAI-LINN STRAND FOTO/ GRO MIKKELSEN Maria Mork (38) har en visjon om å skape en ny trend: at par investerer i forholdet mens de har det godt sammen. Målet er å påvirke samlivsstatistikken til det bedre. TEKST/ MAI-LINN STRAND FOTO/ GRO MIKKELSEN

Detaljer

Medlemsundersøkelsen 2010 intervju med 283 medlemmer av

Medlemsundersøkelsen 2010 intervju med 283 medlemmer av Medlemsundersøkelsen 2010 intervju med 283 medlemmer av Fakta om utvalg og metode Formål med undersøkelsen Dette er en medlemsundersøkelse gjennomført blant Rana Næringsforenings medlemmer. Undersøkelsen

Detaljer

UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND

UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND - INNSPILL FRA AGDERING OM AGDERING Agdering er en medlemsorganisasjon med 42 medlemmer, på tvers av næringer og sektorer, som representerer rundt 30.000 arbeidsplasser i

Detaljer

Kirkeneskonferansen 2013 Kirkenes 5. 6. februar. Transportbehov og infrastruktur i nord. Terje Moe Gustavsen

Kirkeneskonferansen 2013 Kirkenes 5. 6. februar. Transportbehov og infrastruktur i nord. Terje Moe Gustavsen Kirkeneskonferansen 2013 Kirkenes 5. 6. februar Transportbehov og infrastruktur i nord Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Leder av tverretatlig styringsgruppe for NTP Nordområde perspektiver AVINOR - JERNBANEVERKET

Detaljer

Konjunkturseminar mars 2014

Konjunkturseminar mars 2014 Konjunkturseminar mars 2014 Dårlig glid i norsk økonomi Fortsatt lav fart i den norske økonomien Detaljhandelen, et av de viktigste barometre for temperaturen i norsk økonomi, viser svak utvikling 30 prosent

Detaljer

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK Fylkesrådmann Egil Johansen Arbeid for bedre levekår BNP Hva er verdiskaping? Brutto nasjonalprodukt er det vanlige målet på verdiskaping:

Detaljer

LESSONS FROM. Hvordan en klarte å tilrettelegge for. Helgeland. Erlend Bullvåg HHB-UIN

LESSONS FROM. Hvordan en klarte å tilrettelegge for. Helgeland. Erlend Bullvåg HHB-UIN LESSONS FROM THE FUTURE: Hvordan en klarte å tilrettelegge for kompetansearbeidsplasser på Helgeland Erlend Bullvåg HHB-UIN UIN Norges mest kompakte campus + Universitetscampuser: Kunnskapssenteret på

Detaljer

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø Kjære tromsøværing! NÆRING Vår visjon er at Tromsø skal være verdens Arktiske hovedstad. Etableringen av Arktisk råd sitt sekretariat er både en anerkjennelse

Detaljer

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelse - experience, adventure 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelsesøkonomi Landbrukssamfunnet via industrisamfunnet til service- og kunnskapssamfunnet.

Detaljer

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013)

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Kartlegging av TO - hvem, hva, hvor Trender basert på produktene/pakkene Norske

Detaljer

2 Søndagsåpne butikker?

2 Søndagsåpne butikker? Dette notatet er et utdrag fra Norsk Ledelsesbarometer 13. Norsk Ledelsesbarometer publiseres normalt i to deler, en lønnsdel som ble publisert i vår, og en mer generell del som publiseres i sin helhet

Detaljer

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir.

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. EIERE Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune

Detaljer

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Tilrettelegging for 10 000 nye innbyggere i Nordland Nordland internasjonaliseres i likhet med resten av landet. Vi får stadig flere

Detaljer

26.10.2011. Tromsø: Gateway to the arctic

26.10.2011. Tromsø: Gateway to the arctic 26.10.2011 Tromsø: Gateway to the arctic Tromsø er den største og hurtigst voksende byen i Nord- Norge Landsdelen har totalt 466 000 innbyggere I Tromsø bor 67 300 av disse, og i tillegg kommer ca 10 000

Detaljer

Noen tanker om «her hos oss», hverdagen og bølger. Tone Marie Nybø Solheim, avd. direktør Helse og velferd KS

Noen tanker om «her hos oss», hverdagen og bølger. Tone Marie Nybø Solheim, avd. direktør Helse og velferd KS Noen tanker om «her hos oss», hverdagen og bølger Tone Marie Nybø Solheim, avd. direktør Helse og velferd KS Oppdraget Hvordan skape innovasjonskultur? Hvordan oppnå bred implementering av nye løsninger

Detaljer

Næringslivets viktigste saker i valgkampen - Matcher dette med partienes prioriteringer?

Næringslivets viktigste saker i valgkampen - Matcher dette med partienes prioriteringer? Næringslivets viktigste saker i valgkampen - Matcher dette med partienes prioriteringer? Vi har spurt våre medlemsbedrifter om hvilke saker de mener er de viktigste for dem. Samtidig har vi spurt de politiske

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Netthandelsstatistikk Norge 2013 KK-413-08.2014

Netthandelsstatistikk Norge 2013 KK-413-08.2014 Netthandelsstatistikk Norge 213 KK-413-8.214 NETTHANDELSSTATISTIKK NORGE 213 2 Introduksjon Distansehandelsbedriftene (nett- og postordrehandelen) i Norge omsatte for 15 milliarder kroner eksklusive merverdiavgift

Detaljer

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013 Virke Mote og fritid - Konjunkturrapport mars 2013 1 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle.

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. OM NAVNET «OK FOTO».., OK Foto. - Stemmer det. Husker du

Detaljer

Bysentra ligger i ruiner!

Bysentra ligger i ruiner! OK Bysentra ligger i ruiner! Gatene ligger tomme og forlatte Attraktive lokaler står ledige Om de leies ut, er det ikke akkurat til H&M Årsaken til elendigheten er selvfølgelig kjøpesentrene - De har ødelagt

Detaljer

!"##$%&'(&)*+*!,%*-,.*/0$)$'*!,%*-,.*/0$)$'

!##$%&'(&)*+*!,%*-,.*/0$)$'*!,%*-,.*/0$)$' !!"##$%&'(&)*+*!,%*-,.*/0$)$'*!,%*-,.*/0$)$'! 2 I følge Feng Shui fører rot i hjemmet til rot i livet. Derfor kan det være greit å ta en skikkelig opprydning. Jeg lover deg at du etterpå vil føle du har

Detaljer

Verran kommune, omstilling næringsliv og næringsutvikling. KS Høstkonferansen 26.11.2015 Rådmann Jacob Br. Almlid

Verran kommune, omstilling næringsliv og næringsutvikling. KS Høstkonferansen 26.11.2015 Rådmann Jacob Br. Almlid Verran kommune, omstilling næringsliv og næringsutvikling KS Høstkonferansen 26.11.2015 Rådmann Jacob Br. Almlid Historisk tilbakeblikk Kontinuerlig omstillingsarbeid i snart 30 år Verran samfunnet var

Detaljer

HSH Lederhusets medieguide

HSH Lederhusets medieguide HSH Lederhusets medieguide Det å kunne håndtere media er blitt en viktig rolle for en bedriftsleder både det å utnytte mediene til din for å skape positiv blest rundt din virksomhet, og å unngå å ramle

Detaljer

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Politisk ansvar, forbrukermakt og økologisk mat

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Politisk ansvar, forbrukermakt og økologisk mat 1 Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Politisk ansvar, forbrukermakt og økologisk mat Sak: Nasjonal økologikonferanse 7. og 8. september 2010 Tid: Tirsdag 7. september

Detaljer

Ibestad. Ibestad. Sør-Troms Regionråd. Harstad. Kvæfjord. Skånland. Bjarkøy. 35.320 innbyggere. Gratangen. Lavangen. Bardu.

Ibestad. Ibestad. Sør-Troms Regionråd. Harstad. Kvæfjord. Skånland. Bjarkøy. 35.320 innbyggere. Gratangen. Lavangen. Bardu. Sør-Troms Regionråd Bjarkøy Bardu 35.320 innbyggere Sør-Troms som kommunikasjonssenter Alta Veinettet nord sør og øst vest møtes her Stor konsentrasjon av flyplasser med /Narvik Lufthavn sentralt Nært

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

FEM REGLER FOR TIDSBRUK

FEM REGLER FOR TIDSBRUK FEM REGLER FOR TIDSBRUK http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Mange av oss syns at tiden ikke strekker til. Med det mener vi at vi har et ønske om å få gjort mer enn det vi faktisk får gjort. I

Detaljer

Markedsundersøkelser for NordNorsk Reiseliv AS

Markedsundersøkelser for NordNorsk Reiseliv AS Konkurrentanalyse for Nord-Norge Markedsundersøkelser for NordNorsk Reiseliv AS gjennomført av Konkurrentanalysen Hvem er konkurrentene? Hvilke land satser de i? Hvilket strategiske budskap har de? Hvilke

Detaljer

Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter

Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter 2015-2017 KORT OM STRATEGIPROSESSEN Kvarterets strategi for 2015 2017 er utarbeidet på strategiseminar mandag 6. oktober. Det har i forkant blitt sendt ut

Detaljer

TAKTSKIFTE I TROMSØ NYE RAMMER OG LØSNINGER FOR TRANSPORT

TAKTSKIFTE I TROMSØ NYE RAMMER OG LØSNINGER FOR TRANSPORT TAKTSKIFTE I TROMSØ NYE RAMMER OG LØSNINGER FOR TRANSPORT NILS ARNE JOHNSEN Siviløkonom Rambøll-gruppens arktiske direktør Leder av Rambøll i Nord-Norge ENGINEERING, DESIGN AND CONSULTANCY Service areas:

Detaljer

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010 Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge Helgelandskonferansen 2010 Geir Solheim, regiondirektør NHO Reiseliv Nord-Norge styremedlem NordNorsk Reiseliv AS Mo i Rana 18. februar 2010 .. Den

Detaljer

Endring av forskriften om typiske turiststeder i Kragerø kommune

Endring av forskriften om typiske turiststeder i Kragerø kommune Saksbeh.: Sonja Hella, 35 58 61 88 Vår dato 22.12.2014 Deres dato 27.08.2014 Vår ref. 2006/2827 Deres ref. 14/02285-3 Kragerø kommune Postboks 128 3791 KRAGERØ Endring av forskriften om typiske turiststeder

Detaljer

Fakta på bordet. Seniorrådgiver Gunnar Nilssen. Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012

Fakta på bordet. Seniorrådgiver Gunnar Nilssen. Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012 Fakta på bordet Seniorrådgiver Gunnar Nilssen Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012 Reiselivet - meget viktig næring i Nord-Norge Omsetning 2011 Sysselsatte 2010 18,6 milliard NOK 18.355 sysselsatte Steinar

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Transkribering av intervju med respondent S3:

Transkribering av intervju med respondent S3: Transkribering av intervju med respondent S3: Intervjuer: Hvor gammel er du? S3 : Jeg er 21. Intervjuer: Hvor lenge har du studert? S3 : hm, 2 og et halvt år. Intervjuer: Trives du som student? S3 : Ja,

Detaljer

Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering

Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering Januarmøtet 2014, 15/1-14 Jan-Frode Janson Konsernsjef En landsdelsbank basert på tilstedeværelse Hovedkontor i Tromsø Organisert i 5 regioner Del av SpareBank

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Strategisk plan for Futurum AS

Strategisk plan for Futurum AS Strategisk plan for Futurum AS 2011 2015 Vedtatt i styremøte 14.12.2010 Revidert oktober 2012 INNHOLD FORORD... 3 VISJON... 4 FORRETNINGSIDE:... 4 HOVEDMÅL... 4 FUTURUMS ROLLER... 4 STRATEGISKE SATSINGSOMRÅDER:...

Detaljer

Kommunale Kanaler. - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler. www.areca.no 24.11.2010

Kommunale Kanaler. - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler. www.areca.no 24.11.2010 Kommunale Kanaler - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler 24.11.2010 www.areca.no Sammendrag Kommunale Kanaler 2010 Undersøkelsen Kommunale Kanaler er gjennomført i september/oktober 2010.

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 215 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Identitetsplattform for Hamarregionen

Identitetsplattform for Hamarregionen Identitetsplattform for Hamarregionen Felles ståsted felles fokus Denne plattformen handler om identiteten til Hamarregionen. Hva skal Hamarregionen stå for? Hva skal regionen være kjent for? Hva skal

Detaljer

BEST PÅ SERVICE BLANT NORSKE KOMMUNER. Slik arbeider de beste

BEST PÅ SERVICE BLANT NORSKE KOMMUNER. Slik arbeider de beste BEST PÅ SERVICE BLANT NORSKE KOMMUNER Slik arbeider de beste Innholdsfortegnelse BEST PÅ SERVICE BLANT NORSKE KOMMUNER SLIK ARBEIDER DE BESTE... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Kommunene... 3 1.3 Spørsmålene...

Detaljer

ALTATURNERINGEN 2013

ALTATURNERINGEN 2013 ALTATURNERINGEN 2013 NORD-NORGES STØRSTE IDRETTSARRANGEMENT Altaturneringen har i over 30 år vært en kulturell og idrettslig begivenhet uten sidestykke i Alta, og viser stadig vekst og utvikling. Fra den

Detaljer

SØKNAD OM STØTTE FRA NÆRINGSFONDET

SØKNAD OM STØTTE FRA NÆRINGSFONDET (Oversatt fra litauisk til norsk) Kvinnherad kommune, Jurgita Žemaitaitien Rådhuset Uskedalsvegen 531 Rosendalsvegen 10, 5463 Uskedalen 5470 Rosendal Til Karin Thauland SØKNAD OM STØTTE FRA NÆRINGSFONDET

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Her er første bilde som ble tatt av oss Fra venstre: Renate, Sylvia, Amalie, Meg, Marie, Sivert, Ingri, Astrid og Ine. Vi var veldig trøtte.

Her er første bilde som ble tatt av oss Fra venstre: Renate, Sylvia, Amalie, Meg, Marie, Sivert, Ingri, Astrid og Ine. Vi var veldig trøtte. Rapport fra Sofie Earl Færøvig: Først vil jeg bare si at jeg føler meg veldig privilegert og ikke minst heldig som har fått muligheten til å reise to uker til USA helt gratis denne sommeren (sommeren 2014).

Detaljer

The Tall Ships Races Kristiansand 2015 - Ringvirkningsanalyse

The Tall Ships Races Kristiansand 2015 - Ringvirkningsanalyse Advisory The Tall Ships Races Kristiansand 2015 - Ringvirkningsanalyse The Tall Ships Races Kristiansand 2015 Hege Gabrielsen Isabelle J. Golf Agenda 1 Introduksjon 1 2 Publikumsundersøkelse 5 3 Regional

Detaljer

Gründertrening. ofte stilte spørsmål

Gründertrening. ofte stilte spørsmål Gründertrening ofte stilte spørsmål SPØRSMÅL OG SVAR OM HVEM GRÜNDER- TRENING PASSER FOR Kan jeg være med selv om jeg ikke er klar til å starte bedriften ennå? JA! Du kan være med hvis du VIL STARTE din

Detaljer

Sett din egen bedrift og landets mest dynamiske region på norgeskartet!

Sett din egen bedrift og landets mest dynamiske region på norgeskartet! Sett din egen bedrift og landets mest dynamiske region på norgeskartet! Vis fram din bedrift og styrk omdømmet for bedriften og regionen! Legg grunnlaget for framtidig rekruttering! Delta på workshops,

Detaljer

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne Jobbstrategien KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne En døråpner til arbeidslivet Unge, positive og motiverte medarbeidere er velkomne hos de fleste arbeidsgivere. Men unge med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

Reiselivsnæringen i Nord-Norge. Anniken Enger, Partner

Reiselivsnæringen i Nord-Norge. Anniken Enger, Partner Reiselivsnæringen i Nord-Norge Anniken Enger, Partner Reiselivsnæringen er en næring..bestående av mange små og store bedrifter fra flere bransjer som har til felles at de lever av mennesker på reise.

Detaljer

Næringspolitikk i nordisk sammenheng

Næringspolitikk i nordisk sammenheng Næringspolitikk i nordisk sammenheng 2 NÆRINGSPOLITIKK I NORDISK SAMMENHENG NÆRINGSPOLITIKK I NORDISK SAMMENHENG 3 Alle prognoser tyder på at tjenestesektoren vil fortsette å vokse i årene som kommer,

Detaljer

El infrastruktur som basis for næringsutvikling i Finnmark

El infrastruktur som basis for næringsutvikling i Finnmark El infrastruktur som basis for næringsutvikling i Finnmark Næringsutvikling og infrastruktur el i Nordområdene Kirkenes 29. september 2008 Marit Helene Pedersen Regiondirektør NHO Finnmark NHOs grunnleggende

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL

STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL Hallingdal 2020 STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL Styrke Hallingdal som en attraktiv og bærekraftig bo- og arbeidsmarkedsregion Vedtatt i Hallingtinget 26.10.2012 Jakten på det unike - Hva har vi som ingen

Detaljer

Setter reiselivet øverst

Setter reiselivet øverst Setter reiselivet øverst Undersøkelse blant ledere i 371 kommuner v/knut Almquist Adm.dir. NHO Reiseliv Kommuneundersøkelsen: Antall gjennomførte intervjuer 600 intervjuer i 371 kommuner Metode for datainnsamling

Detaljer

Norges Diabetesforbund

Norges Diabetesforbund Norges Diabetesforbund Lederforum / Drammen Arne Eggen 080509 Profil /Omdømmeprosjekt 2009 Norges Diabetesforbund har satt ned en gruppe for å se på hvordan forbundet kan forsterke sin posisjon / sitt

Detaljer