Ålesund, Giske og Sula

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ålesund, Giske og Sula"

Transkript

1 Ålesund, Giske og Sula Rutetabell gyldig frå VALDERØYA ELLINGSØYA GODØYA ÅLESUND MOA SULA

2 Ein enklare og smartare måte å reise på Møre og Romsdal fylkeskommune er ansvarleg for kollektivtrafikken i fylket. Vårt ansvar er å planlegge, bestille og marknadsføre kollektivtrafikken i Møre og Romsdal. Dette skal vi gjere på ein måte som gjer at tilbodet blir enkelt, effektivt, påliteleg, moderne og trygt. All operativ køyring utførast av operatørselskapa som har kontrakt med Møre og Romsdal fylkeskommune. I områda for dette rutehefte er Nettbuss AS operatør. Vi har også ansvar for all ruteopplysning og elektronisk billettering i fylket og det er FRAM Kundesenter i Kristiansund som håndterer dette. Ta gjerne kontakt Vi ønsker dialog med våre kundar. Har du tilbakemeldingar eller treng meir informasjon om tilbodet vårt i fylket, kan du enten besøke nettsida frammr.no, komme innom eit av salskontora eller ringe til FRAM Kundesenter. Opningstider for FRAM Kundesenter (tlf ): 08:00-21:00 Laurdag 09:00-18:00 Søndag 10:00-21:00 Ruteheftet inneheld ei oversikt over kollektivtilbodet i Ålesund, Sula, Ellingsøya, Valderøya, Godøya, Giske og Vigra. Vi tek atterhald om trykkfeil i ruteheftet og gjer merksam på at i løpet av ruteperioden kan det komme endringar på enkelte ruter. Ved endringar vil vi komme med nærmare informasjon. Velkommen om bord. God tur. 2

3 3 Foto: Terje Aamodt

4 Innhaldsliste Informasjon om billettar... 6 Generelle takstreglar og prisar... 6 Bestillingsbussen... 8 Informasjon om FRAM Ekspress Informasjon om nettsida til FRAM Heiladagsrutene 17. mai Heilagdagsrutene jul- og nyttårsaftan Heilagdagar og skoledagar 2. halvår 2017/1. halvår Mista noko på bussen? Ruteoversikt 440 Langevåg - Fiskarstrand - Sunde - Ålesund Sulesund - Ålesund Ålesund sentrum - Furmyr - Blindheim - Magerholm (ekspress) Ålesund sentrum - Fjelltun - Ålesund sentrum Ålesund sentrum - Campus Ålesund - Larsgården - Ålesund sentrum Serviceruta: Austgåande Moa - Furmyr - Ålesund sjukehus - Moa Moa - Fremmerholen - Moa Humla - Spjelkavik - Blindheimstunnelen - Humla Hessa - Skarbøvik - Ålesund sentrum - Ålesund sjukehus - Moa - Myrland - Magerholm (sommar) Hessa - Skarbøvik - Ålesund sentrum - Ålesund sjukehus - Moa - Myrland - Magerholm (vinter) Moa - Brusdal Moa - Magerholm - Glomset - Valle - (Brusdal) - Moa Ålesund sentrum - Furmyr - Moa Skarbøvik - Ålesund sentrum - Lerstadbakken - Moa - Olsvik Moa - Utvik - (Skodje) Ålesund sentrum - Lerstad - Moa - Blindheim - Magerholm (ekspress) Ellingsøya - Ålesund Ålesund - Valderøya - Vigra Ålesund - Valderøya - Giske - Godøya Nattbuss: Ålesund Nattbuss: Giske Ålesund - Campus Ålesund - Ålesund MED ATTERHALD OM TRYKKFEIL OG ENDRINGAR I RUTETIDENE I LØPET AV PERIODEN v15 4

5 5 Foto: Terje Aamodt

6 Bestill kortet på frammr.no FRAM Kundesenter, Postboks 743, 6501 Kristiansund N Kortet får du også på trafikkterminalen på Moa Foto: Terje Aamodt Informasjon om billettar Enkeltbillett med rabatt: Legg inn reisepengar på kortet. Ved å bruke reisekortet får du 17 prosent rabatt på ein vaksen enkeltbillett billigare for deg, og enklare for sjåføren. Periodebillett: Periodebillett gir rett til eit fritt tal reiser innan det valde strekninga i 15 eller 30 dagar. FRAM Ung - periodebillett for ungdom: Billetten gir rett til eit fritt tal reiser på bussar, ferjer og hurtigbåtar i fylket. Billetten gjeld ikkje på flybussen, nattbussen, FRAM Ekspress ut av/inn til fylket eller kommersielle ruter. Gyldig for ungdom til og med 22 år, og kostar 400 kroner for 30 dagar. Billettar for FRAM Ekspress: Billettar kan du kjøpe om bord på bussen eller på førehand over nett. For meir informasjon, sjå frammr.no/ekspress Generelle takstreglar og billettprisar Reisande har ansvar for å ha gyldig billett/kort: Reisande som ved kontroll ikkje kan vise gyldig billett eller kort, skal i tillegg til billett betale eit gebyr på kr 500,- ved betaling på staden. Ved fakturering er gebyret satt til kr. 750,- 6

7 Skoleskysskort: Skoleskysskortet er personleg og skal bli vist uoppfordra. Gjeld berre reise til/frå heim/skole. Gjeld ikkje i samband med aktivitetar i regi av skolen. Vaksen: Reisande som er 16 år eller eldre. Barn: Reisande frå 4 år til og med 15 år. Honnør: Reisande over 67 år, uføre med uførepensjon eller blinde. Gjeld og ektefelle, registrert partnar eller sambuar i følgje med person som har rett til honnørbillett. Student: Reisande som er heiltidsstudentar ved ein norsk videraregåande skole, høgskole, universitet e.l. Gjeld i tillegg utenlandsk høgskole/uni. som er støtta av Lånekassen. Gyldig studentbevis med gyldig bevis for betalt semesteravgift eller årsavgift (vgs/fagskole) skal bli vist uoppfordra. Hund/dyr: Hund/dyr har barnetakst der det er tillate. Det er ikkje tillate å reise med hund/dyr på FRAM Ekspress-bussane, med unntak av hund i teneste (førarhund, politihund etc.). Det krevast ikkje betaling for: Barnevogn, ledsager til funksjonshemma med ledsagerbevis, førerhund saman med blind. For fullstendig takstreglement og billettprisar, sjå frammr.no Utdrag av billettprisar for buss: Enkeltbillett i 2017 Soner Vaksen Barn/honnør Sykkel o.l Soner Nattbuss for Ålesund Vaksen Dagsbillett i 2017 (24 t.) Vaksen Barn Ålesund Periodebillett Ålesund, Giske, Sula (30 dagar) Vaksen Barn Student MERK! Ferje- og hurtigbåtbillettar kjem i tillegg der dette er aktuelt. 7

8 Bestillingsbussen Laurdagar mellom kl og samt søn- og heilagdagar mellom kl og kl køyrast bestillingsrute for deg som bur i områda Fjelltun, Volsdalsbakken, Larsgården, Lerstad, Olsvik, Furmyr og Fremmerholen. På søndagar og andre høgtidsdagar mellom kl og vert berre avgangar på 618 som er merka med fotnote B betjent. I perioden 26. juni - t.o.m. 20. august køyrast det bestillingsrute i tillegg mellom kl og på kvardagar. Ring tlf minst 30 min før du ønskjer å reise. Du vil då bli henta av bestillingsbussen på din næraste haldeplass, og bragt til den næraste haldeplassen for rute 618. Er du på rute 618 og skal til eitt av dei områda som er nemnt ovanfor, seier du frå til sjåføren. Sjåføren vil fortelje deg på kva for haldeplass du skal bytte over til vår bestillingsbuss, som sjåføren bestillar til deg. Bussen stoppar berre på dei ordinære busshaldeplassane, og du betaler for vanleg billett. For bestilling ring tlf Ruteendring ved bevegelege heilagdagar og høgtidsdagar: 1. juledag, langfredag og 1. påskedag: Innstilt Påskeaftan: Bestillingsrute mellom kl og Andre høgtidsdagar: Bestillingsrute mellom kl og

9 Foto: Terje Aamodt

10 LANGEVÅG - FISKARSTRAND - SUNDE - ÅLESUND Ank. frå Ålesund r Frå Langevåg a Fiskarstrand skule Mauseidvåg Avg. til Sulesund r Bjørkavåg kryss Solavågen ferjekai c c Veibust Til Moa trafikkterminal Frå Moa trafikkterminal 0615g g g 0845g 0915g 0945g 1015g 1045g 1145g 1245g 1345g 1445g 1515g 1545g 1615g 1645g 1715g Ålesund sjukehus 0620g g g 0850g 0920g 0950g 1020g 1050g 1150g 1250g 1350g 1450g 1520g 1550g 1620g 1650g 1720g Til Ålesund sentrum 0640g g g 0915g 0945g 1015g 1045g 1115g 1215g 1315g 1415g 1515g 1545g 1615g 1645g 1715g 1745g forts. Ank. frå Ålesund r Frå Langevåg a Fiskarstrand skule Mauseidvåg Avg. til Sulesund r.443 Bjørkavåg kryss Solavågen ferjekai Veibust Til Moa trafikkterminal Frå Moa trafikkterminal 1745g 1815g 1915g 2015g 2100g 2300g Ålesund sjukehus 1750g 1820g 1920g 2020g 2105g 2305g Til Ålesund sentrum 1810g 1840g 1940g 2045g 2125g 2325g Køyrer berre ved skolefri Køyrer ikkje i perioden t.o.m a. Gamlevegen Langevåg c. Blir køyrd av rute 443 g. Blir køyrd av rute 618 Køyrer berre skoledagar

11 440 LANGEVÅG - FISKARSTRAND - SUNDE - ÅLESUND Laurdag Ank. frå Ålesund r Frå Langevåg Fiskarstrand skule Mauseidvåg Avg. til Sulesund r Bjørkavåg kryss Solavågen ferjekai Veibust Til Moa trafikkterminal Frå Moa trafikkterminal 0745g 0845g 0930g 1030g 1130g 1230g 1330g 1430g 1530g 1630g 1745g 1815g 1900g 2000g 2200g 2300g Ålesund sjukehus 0750g 0850g 0935g 1035g 1135g 1235g 1335g 1435g 1535g 1635g 1750g 1820g 1905g 2005g 2205g 2305g Til Ålesund sentrum 0810g 0910g 1000g 1055g 1155g 1255g 1355g 1500g 1555g 1655g 1810g 1840g 1925g 2025g 2225g 2325g 11 Søndag Frå Langevåg Fiskarstrand skule Mauseidvåg Bjørkavåg kryss Solavågen ferjekai Veibust Til Moa trafikkterminal Frå Moa trafikkterminal g 1315g 1325V 1445g 1500g 1645g 1700g 1900g 2100g 2300g Ålesund sjukehus g 1320g 1330V 1450g 1505g 1650g 1705g 1905g 2105g 2305g Til Ålesund sentrum g 1340g 1345V 1510g 1525g 1710g 1725g 1925g 2125g 2325g Køyrer ikkje i perioden t.o.m Køyrer berre i perioden t.o.m g. Blir køyrd av rute 618 V. Køyres av rute 101

12 ÅLESUND - SUNDE- FISKARSTRAND - LANGEVÅG Frå Ålesund rutebilstasjon 0610g 0645g 0725g 0800g 0845g 0945g 1045g 1145g 1245g 1315g 1330g 1400g 1430g 1500g 1530g Ålesund sjukehus 0625g 0700g 0740g 0815g 0900g 1000g 1100g 1200g 1300g 1330g 1345g 1415g 1445g 1515g 1545g Til Moa trafikkterminal 0635g 0710g 0800g 0830g 0915g 1015g 1115g 1215g 1315g 1345g 1400g 1430g 1500g 1530g 1600g Frå Moa trafikkterminal a a Veibust Solavågen ferjekai Bjørkavåg kryss Mauseidvåg Avg. til Sulesund r Fiskarstrand skule Til Langevåg Avg. til Ålesund r forts. Frå Ålesund rutebilstasjon g 1645g 1745g 1845g 1945g 2100g 2110g 2300g 2310g Ålesund sjukehus g 1700g 1800g 1900g 2000g 2115g 2125g 2315g 2325g Til Moa trafikkterminal g 1715g 1810g 1910g 2010g 2125g 2135g 2125g 2335g Frå Moa trafikkterminal Veibust Solavågen ferjekai Bjørkavåg kryss Mauseidvåg Avg. til Sulesund r Fiskarstrand skule Til Langevåg Avg. til Ålesund r a. Gamlevegen Langevåg g. Blir køyrd av rute 618 Køyrer berre skoledagar Køyrer ikkje i perioden t.o.m Køyrer berre i perioden t.o.m

13 440 ÅLESUND - SUNDE- FISKARSTRAND - LANGEVÅG Laurdag Frå Ålesund rutebilstasjon 0715g 0815g 0945g 1045g 1145g 1245g 1345g 1445g 1530g 1630g 1740g 1810g 2010g 2110g 2310g Ålesund sjukehus 0730g 0830g 1000g 1100g 1200g 1300g 1400g 1500g 1545g 1645g 1755g 1825g 2025g 2125g 2325g Til Moa trafikkterminal 0740g 0840g 1015g 1115g 1215g 1315g 1415g 1515g 1600g 1655g 1805g 1835g 2135g 2135g 2335g Frå Moa trafikkterminal Veibust Solavågen ferjekai Bjørkavåg kryss Mauseidvåg Avg. til Sulesund r Fiskarstrand skule Til Langevåg Avg. til Ålesund r Søndag Frå Ålesund rutebilstasjon 1115g g 1310g 1445g 1510g 1645g 1710g 1910g 2110g 2310g Ålesund sjukehus 1130g g 1325g 1500g 1525g 1700g 1725g 1925g 2125g 2325g Til Moa trafikkterminal 1140g g 1335g 1510g 1535g 1710g 1735g 1935g 2135g 2335g Frå Moa trafikkterminal Veibust Solavågen ferjekai Bjørkavåg kryss Mauseidvåg Fiskarstrand skule Til Langevåg g. Blir køyrd av rute 618 Køyrer ikkje i perioden t.o.m Køyrer berre i perioden t.o.m

14 443 SULESUND - ÅLESUND Laurdag Frå Sulesund Mauseidvåg Avg. til Langevåg (r.440) Bjørkavåg kryss Solavågen ferjekai Veibust Til Moa trafikkterminal Frå Moa trafikkterminal g 1015g 1245g 1645g 1715g 1030g 1330g 1745g Ålesund sjukehus g 1020g 1250g 1650g 1720g 1035g 1335g 1750g Til Ålesund g 1045g 1315g 1715g 1745g 1055g 1355g 1810g ÅLESUND - SULESUND Laurdag Frå Ålesund rutebilstasjon 0725g g 1400g 1500g g 1530g Ålesund sjukehus 0740g 1100g 1330g 1415g 1515g g 1545g Til Moa trafikkterminal 0800g 1115g 1345g 1430g 1530g g 1600g Frå Moa trafikkterminal Veibust Solavågen ferjekai Bjørkavåg kryss Avg. til Langevåg (r.440) Mauseidvåg Til Sulesund Køyrer ikkje i perioden t.o.m Køyrer berre skoledagar g. Blir køyrd av rute 618

15 608 ÅLESUND SENTRUM - FURMYR - BLINDHEIM - MAGERHOLM (EKSPRESS) Frå Magerholm ferjekai Frå Ålesund rutebilstasjon Blindheimssenteret Ålesund sjukehus Ålesund sjukehus Blindheimssenteret Til Rådhuset i Ålesund Til Magerholm ferjekai ÅLESUND SENTRUM - FJELLTUN - ÅLESUND SENTRUM Frå Ålesund rutebilstasjon e 1300e Til Kråmyra e 1310e Frå Kråmyra e 1110f 1230e 1310f Til St. Olavs plass e 1130f 1240e 1330f Laurdag Frå Ålesund rutebilstasjon e Til Kråmyra e Frå Kråmyra e f Til St. Olavs plass e f Bestillingsrute: For utfyllande opplysningar om bestillingsbussen, sjå side 8. Køyrer ikkje i perioden t.o.m f. Køyrer gamlevegen e. Blir køyrd av rute 612 Serviceruta, avg. frå Ålesund rb. st. spor 5

16 611 ÅLESUND SENTRUM - CAMPUS ÅLESUND - LARSGÅRDEN - ÅLESUND SENTRUM Frå Ålesund rutebilstasjon Campus Ålesund Kreklingen Campus Ålesund Til St. Olavs plass Laurdag Frå Ålesund rutebilstasjon j Campus Ålesund Kreklingen b b Campus Ålesund b b Til St. Olavs plass Bestillingsrute: For utfyllande opplysningar om bestillingsbussen, sjå side 8. Køyrer ikkje i perioden t.o.m b. Bussbytte ved Campus Ålesund j. Blir køyrd av rute 618. Bussbytte ved Campus Ålesund

17 612 SERVICERUTA: AUSTGÅANDE Laurdag Sjømanns Kvile Ålesund rutebil.st (spor 5) Kiperviktorget Kråmyra Volsdalen aldershjem x x x Volsdalsberga (Sjømannsv. 10) x x x Fagerlivegen kryss x x x Fredsberg - x x 612 SERVICERUTA: VESTGÅANDE Laurdag Fredsberg Fagerlivegen kryss Volsdalsberga (Sjømannsv. 10) Volsdalen aldershjem Kråmyra St. Olavs plass Dronning Sonjas plass Sjømanns Kvile x. Ved behov MERK! Endring i trasé. Ruta startar no på Fredsberg og ikkje på Sanitetshjemmet. Serviceruta På serviceruta går du rett inn på bussen frå fortauet - utan nokon trappetrinn. Serviceruta stoppar ved sjukeheim og aldersheim, bankar, kommuneadministrasjon, post og butikker. Bussen køyrer til boligområder som ligg eit stykke unna næraste haldeplass. Det er berre å avtale med sjåføren, så stoppar bussen der det passar deg. På serviceruta kan du be sjåføren om overgangsbillett til ein av bybussane dersom du ønsker å komme raskare fram til dit du skal. Serviceruta gir eit betre transporttilbod på dagtid. 17

18 614 MOA - FURMYR - ÅLESUND SJUKEHUS - MOA Laurdag Frå Moa trafikkterminal Nevrohjemmet Ålesund sjukehus Til Moa trafikkterminal MERK! For fleire avgangar, sjå rute MOA - FREMMERHOLEN - MOA Frå Moa trafikkterminal m Borgund vidaregåande m Til Vaskeriet m Frå Vaskeriet m m Borgund vidaregåande m m Til Moa trafikkterminal m m Mån-fre forts. Laurdag Frå Moa trafikkterminal Borgund vgs Til Vaskeriet Frå Vaskeriet Borgund vgs Til Moa trafikkterminal Bestillingsrute: For utfyllande opplysningar om bestillingsbussen, sjå side 8. Køyrer berre skoledagar m. Blir køyrd av rute 619 Køyrer ikkje i perioden t.o.m Køyrer berre i perioden t.o.m Køyrer ikkje skoledagar

19 616 MOA - SPJELKAVIK - BLINDHEIMSTUNNELEN - HUMLA Laurdag Frå Moa trafikkterminal h u x 0940h 1545h Hankane Til Humla x Frå Humla u 0740u u h 1605 Hankane 0745u Til Moa trafikkterminal Køyrer berre skoledagar Køyrer berre i perioden t.o.m Køyrer ikkje i perioden t.o.m x. Ved behov u. Bussbytte Myrland til/frå rute 618 h. Om Myrland. Køyrer 618-trasé mellom Moa og Myrland

20 HESSA - SKARBØVIK - ÅLESUND SENTRUM - ÅLESUND SJUKEHUS - MOA - MYRLAND - MAGERHOLM (GJELD I PERIODEN )

21 HESSA - SKARBØVIK - ÅLESUND SENTRUM - ÅLESUND SJUKEHUS - MOA - MYRLAND - MAGERHOLM (GJELD I PERIODEN )

22 HESSA - SKARBØVIK - ÅLESUND SENTRUM - ÅLESUND SJUKEHUS - MOA - MYRLAND - MAGERHOLM (GJELD I PERIODEN )

23 MAGERHOLM - MYRLAND - MOA - ÅLESUND SJUKEHUS - ÅLESUND SENTRUM - SKARBØVIK - HESSA (GJELD I PERIODEN )

24 MAGERHOLM - MYRLAND - MOA - ÅLESUND SJUKEHUS - ÅLESUND SENTRUM - SKARBØVIK - HESSA (GJELD I PERIODEN )

25 MAGERHOLM - MYRLAND - MOA - ÅLESUND SJUKEHUS - ÅLESUND SENTRUM - SKARBØVIK - HESSA (GJELD I PERIODEN )

26 618 HESSA - SKARBØVIK - ÅLE. SENTRUM - ÅLESUND SJUKEHUS - MOA - MYRLAND - MAGERHOLM (GJELD IKKJE I PERIODEN ) Frå Sævollen p d d Osane p Ålesund rutebilstasjon Campus Ålesund Ålesund sjukehus Moa trafikkterminal Til Myrland snuplass forts. Frå Sævollen Osane Atlanterhavsparken Ålesund rutebilstasjon Campus Ålesund Ålesund sjukehus Moa trafikkterminal Til Myrland snuplass MERK! For fleire avgangar, sjå rute 624 og 628 p. Køyrer om Skateflukaia, korr. med hurtigbåt d. Køyrer om Hessaskaret Til/frå Atlanterhavsparken: I perioden 01/11-31/03 køyrast det ikkje til/frå Atlanterhavsparken, men til/frå Osane.

27 618 HESSA - SKARBØVIK - ÅLE. SENTRUM - ÅLESUND SJUKEHUS - MOA - MYRLAND - MAGERHOLM (GJELD IKKJE I PERIODEN ) forts. Frå Sævollen Osane Ålesund rutebilstasjon Campus Ålesund Ålesund sjukehus Moa trafikkterminal Myrland snuplass Til Magerholm ferjekai forts. Frå Sævollen Osane Ålesund rutebilstasjon Campus Ålesund Ålesund sjukehus Moa trafikkterminal Myrland snuplass Til Magerholm ferjekai MERK! For fleire avgangar, sjå rute 624 og 628

28 618 HESSA - SKARBØVIK - ÅLE. SENTRUM - ÅLESUND SJUKEHUS - MOA - MYRLAND - MAGERHOLM (GJELD IKKJE I PERIODEN ) Laurdag Frå Sævollen Osane Atlanterhavsparken 1215 Ålesund rutebilstasjon Campus Ålesund Ålesund sjukehus Moa trafikkterminal z Myrland snuplass z Til Magerholm ferjekai Laurdag forts. Frå Sævollen Osane Atlanterhavsparken Ålesund rutebilstasjon Campus Ålesund Ålesund sjukehus Moa trafikkterminal z Myrland snuplass z Til Magerholm ferjekai MERK! For fleire avgangar, sjå rute 624 og 628 z. Blir køyrd av rute 616 Til/frå Atlanterhavsparken: I perioden 01/11-31/03 køyrast det ikkje til/frå Atlanterhavsparken, men til/frå Osane.

29 618 HESSA - SKARBØVIK - ÅLE. SENTRUM - ÅLESUND SJUKEHUS - MOA - MYRLAND - MAGERHOLM (GJELD IKKJE I PERIODEN ) Laurdag forts. Søndag Frå Sævollen Osane Ålesund rutebilstasjon B B B B Campus Ålesund B B B B Ålesund sjukehus B B B B Moa trafikkterminal B B B B Myrland snuplass Til Magerholm ferjekai Søndag forts. Frå Sævollen Osane Ålesund rutebilstasjon B B Campus Ålesund B B Ålesund sjukehus B B Moa trafikkterminal B B Myrland snuplass Til Magerholm ferjekai B. Korrespondanse med bestillingsbuss sjå side 8

30 618 MAGERHOLM - MYRLAND - MOA - ÅLESUND SJUKEHUS - ÅLE. SENTRUM - SKARBØVIK - HESSA (GJELD IKKJE I PERIODEN ) Frå Magerholm ferjekai Blindheim bedehus 0600p 0625 Myrland snuplass 0602p Moa trafikkterminal 0615p Ålesund sjukehus 0620p Campus Ålesund 0628p St. Olavs plass 0640p Atlanterhavsparken 1105 Osane 0655d 0720d Til Sævollen forts. Frå Magerholm ferjekai Blindheim bedehus Myrland snuplass Moa trafikkterminal Ålesund sjukehus Campus Ålesund St. Olavs plass Atlanterhavsparken Osane d Til Sævollen MERK! For fleire avgangar, sjå rute 624 og 628 d. Køyrer om Hessaskaret p. Køyrer om Skateflukaia, korr. med hurtigbåt Til/frå Atlanterhavsparken: I perioden 01/11-31/03 køyrast det ikkje til/frå Atlanterhavsparken, men til/frå Osane. Køyrer berre skoledagar. Bussen er merka Skolerute

31 618 MAGERHOLM - MYRLAND - MOA - ÅLESUND SJUKEHUS - ÅLE. SENTRUM - SKARBØVIK - HESSA (GJELD IKKJE I PERIODEN ) forts. Frå Magerholm ferjekai Myrland snuplass Moa trafikkterminal Ålesund sjukehus Campus Ålesund St. Olavs plass Osane d 2133d 2233d Til Sævollen forts. Laurdag Frå Magerholm ferjekai Myrland snuplass z Moa trafikkterminal z Ålesund sjukehus Campus Ålesund St. Olavs plass Atlanterhavsparken Osane 2333d 0715d 0815d d Til Sævollen MERK! For fleire avgangar, sjå rute 624 og 628 d. Køyrer om Hessaskaret z. Blir køyrd av rute 616 Til/frå Atlanterhavsparken: I perioden 01/11-31/03 køyrast det ikkje til/frå Atlanterhavsparken, men til/frå Osane.

32 618 MAGERHOLM - MYRLAND - MOA - ÅLESUND SJUKEHUS - ÅLE. SENTRUM - SKARBØVIK - HESSA (GJELD IKKJE I PERIODEN ) Laurdag forts. Frå Magerholm ferjekai Myrland snuplass z 1727 Moa trafikkterminal z Ålesund sjukehus Campus Ålesund St. Olavs plass Atlanterhavsparken Osane Til Sævollen Laurdag forts. Frå Magerholm ferjekai Myrland snuplass Moa trafikkterminal Ålesund sjukehus Campus Ålesund St. Olavs plass Osane 1933d 2033d 2133d 2233d 2333d Til Sævollen MERK! For fleire avgangar, sjå rute 624 og 628 d. Køyrer om Hessaskaret z. Blir køyrd av rute 616 Til/frå Atlanterhavsparken: I perioden 01/11-31/03 køyrast det ikkje til/frå Atlanterhavsparken, men til/frå Osane.

33 618 MAGERHOLM - MYRLAND - MOA - ÅLESUND SJUKEHUS - ÅLE. SENTRUM - SKARBØVIK - HESSA (GJELD IKKJE I PERIODEN ) Søndag Frå Magerholm ferjekai Myrland snuplass Moa trafikkterminal B B B B B B Ålesund sjukehus B B B B B B Campus Ålesund B B B B B B St. Olavs plass Osane 1133d d Til Sævollen Søndag forts. Frå Magerholm ferjekai Myrland snuplass Moa trafikkterminal Ålesund sjukehus Campus Ålesund St. Olavs plass Osane 2033d 2133d 2233d 2333d Til Sævollen d. Køyrer om Hessaskaret B. Korrespondanse med bestillingsbuss sjå side 8

34 619 MOA - BRUSDAL Laurdag Frå Moa trafikkterminal Rødsetstranda x 1307 x x 1322 Til Brusdal x 1315 x x 1330 Frå Brusdal 0720æ Rødsetstranda 0727æ Til Moa trafikkterminal 0735æ MOA - MAGERHOLM - GLOMSET - VALLE - (BRUSDAL) - MOA Buss avg. frå Moa tr.term. r Frå Magerholm ferjekai b Til Valleskiftet b Frå Valleskiftet c b Magerholm ferjekai Til Moa trafikkterminal ÅLESUND SENTRUM - FURMYR - MOA Mån-fre Frå Ålesund rutebilstasjon 1430 Frå Moa trafikkterminal Campus Ålesund 1437 Nevrohjemmet Ålesund sjukehus 1450 Ålesund sjukehus Nevrohjemmet 1452 Campus Ålesund Til Moa trafikkterminal 1500 Til St. Olavs plass b. Om gamleveien i Brusdal c. Køyrer berre tirsdag, torsdag og fredag x. Ved behov Køyrer berre skoledagar Køyrer ikkje i perioden t.o.m Køyrer berre i perioden t.o.m æ. Køyres av rute 230

35 SKARBØVIK - ÅLESUND SENTRUM - LERSTADBAKKEN - MOA - OLSVIK Frå Osane Ålesund rutebilstasjon Campus Ålesund Gåseid Moa trafikkterminal Olsvik y Moa trafikkterminal Gåseidsdammen Campus Ålesund St. Olavs plass Til Osane forts. Frå Osane Ålesund rutebilstasjon Campus Ålesund Gåseid Moa trafikkterminal Olsvik Moa trafikkterminal Gåseidsdammen Campus Ålesund St. Olavs plass Til Osane 1640 Bestillingsrute: For utfyllande opplysningar om bestillingsbussen, sjå side 8. Køyrer berre skoledagar Køyrer ikkje i perioden t.o.m Køyrer berre i perioden t.o.m y. Korr. med rute 628 på Rabbevågskiftet

36 SKARBØVIK - ÅLESUND SENTRUM - LERSTADBAKKEN - MOA - OLSVIK Laurdag Frå Osane Ålesund rutebilstasjon Campus Ålesund Gåseid Moa trafikkterminal Olsvik Moa trafikkterminal Gåseidsdammen Campus Ålesund St. Olavs plass Til Osane MOA - UTVIK - (SKODJE) Laurdag Laurdag Moa trafikkterminal 0730B t Skodje 1305ø 1315å 1425 Tafjord kraft 0733B 0903 x 1535 x Saltkjelsvik x x t Mørkeset c x 1550 x Mørkeset x x 1443 x Saltkjelsvik c x 1600 x Tafjord kraft x Skodje 0810 Moa trafikkterminal x Bestillingsrute: For utfyllande opplysningar om bestillingsbussen, sjå side 8. x. Ved behov c. Køyrer om Brusdal til Moa B. Køyrer om Bingsa industrifelt Køyrer berre skoledagar Køyrer ikkje i perioden t.o.m Køyrer berre i perioden t.o.m t. Mot førehandsbestilling tlf , blir køyrd av drosje på angitte avgangar. Du betalar berre for venleg billett. ø. Køyrer måndag, onsdag og fredag å. Køyrer berre tysdag

37 628 ÅLESUND SENTRUM - LERSTAD - MOA - BLINDHEIM - MAGERHOLM (EKSPRESS) Frå Ålesund rutebilstasjon Moa trafikkterminal Til Magerholm ferjekai Laurdag Frå Ålesund rutebilstasjon Til Moa trafikkterminal Frå Magerholm ferjekai Blindheimssenteret Moa trafikkterminal Til Dronning Sonjas Plass Laurdag Frå Magerholm ferjekai Blindheimssenteret Moa trafikkterminal Til Dronning Sonjas Plass Køyrer ikkje i perioden t.o.m Køyrer berre i perioden t.o.m

38 650 ELLINGSØYA - ÅLESUND Frå Lorgja øst Roth Brendehaug Stokke n 1544n Vik n 1549n Hoff Kverve y Til Rådhuset i Ålesund 0645k k k 2025k Laurdag Søndag Frå Roth Brendehaug Stokke n 1905n Vik n 1910n Hoff Kverve Til Rådhuset i Ålesund MERK! På grunn av vedlikehaldsarbeid i Ålesunds-tunnelane, kan rutene bli endra frå ca. november 2017, sjå frammr.no k. Blir køyrd av rute 662 n. Køyrer nyvegen på Ellingsøya y. Om Ytterland Køyrer berre skoledagar Køyrer ikkje i perioden t.o.m Køyrer berre i perioden t.o.m

39 650 ÅLESUND - ELLINGSØYA Frå Moa trafikkterminal 1610k 2015k Ålesund rutebilstasjon 0635k k 0750k 0825k k k 2035k 2210 Kverve 0642n 0752n n n b Stokke 0700n 0810n n n Brendehaug x x x x x x x Roth x x x x x 1620 x x x x x Til Lorgja Laurdag Søndag Frå Moa trafikkterminal 1815k Ålesund rutebilstasjon k Kverve Stokke 0840n 0955n Brendehaug 0842 x 1302 x x x x x x x Til Roth 0845 x x x x x x x x x MERK! På grunn av vedlikehaldsarbeid i Ålesunds-tunnelane, kan rutene bli endra frå ca. november 2017, sjå frammr.no Køyrer berre skoledagar b. Behovsrute Hoff kl Nes i perioden k. Blir køyrd av rute 662 n. Køyrer nyvegen på Ellingsøya x. Ved behov

40 ÅLESUND - VALDERØYA - VIGRA Frå Moa trafikkterminal 1610 Ålesund rutebilstasjon f Ytterland Giske rådhus Blomvika Sætra Gjøsund Rørvik 0805 Røssvika Syneskrysset d d Vigra skule 0825 Molnes kryss 0810bs bs bs Til Roald x forts. Frå Moa trafikkterminal 2015 Ålesund rutebilstasjon 1755f f Ytterland Giske rådhus Sætra Gjøsund Molnes kryss x x Til Roald x x MERK! På grunn av vedlikehaldsarbeid i Ålesunds-tunnelane, kan rutene bli endra frå ca. november 2017, sjå frammr.no Køyrer berre skoledagar bs. Molnes snuplass (på skolefrie dagar startar bussen på Molnes kryss) x. Ved behov d. Yste Synes f. I enkelte periodar blir avgangen køyrd av rute 660 Flybussen, eller rute 662

41 662 ÅLESUND - VALDERØYA - VIGRA Laurdag Frå Moa trafikkterminal 1815 Ålesund rutebilstasjon Ytterland Giske rådhus Sætra Gjøsund Syneskrysset x Molnes kryss x x Til Roald x 41 Søndag Frå Ålesund rutebilstasjon Ytterland Giske rådhus Sætra Gjøsund Syneskrysset x Molnes kryss x x Til Roald x MERK! På grunn av vedlikehaldsarbeid i Ålesunds-tunnelane, kan rutene bli endra frå ca. november 2017, sjå frammr.no x. Ved behov

42 662 VIGRA - VALDERØYA - ÅLESUND Frå Molnes kryss 0648b 0725b Roald Røssvika Syneskrysset d d 1710 Gjøsund Sætra Blomvik Giske rådhus Ytterland h h Til Ålesund rådhus 0645c c 0735c c 0925c h h 42 forts. Frå Molnes kryss Roald Syneskrysset Gjøsund Sætra Giske rådhus Ytterland e Til Rådhuset i Ålesund e MERK! På grunn av vedlikehaldsarbeid i Ålesunds-tunnelane, kan rutene bli endra frå ca. november 2017, sjå frammr.no e. Blir køyrd av rute 650 Køyrer berre skoledagar b. Molnes snuplass c. Fortsetter om Campus Ålesund til Moa d. Yste Synes h. Blir køyrd av rute 664

43 662 VIGRA - VALDERØYA - ÅLESUND Laurdag Søndag Frå Molnes kryss Roald Syneskrysset Gjøsund Sætra Giske rådhus Ytterland Til Rådhuset i Ålesund MERK! På grunn av vedlikehaldsarbeid i Ålesunds-tunnelane, kan rutene bli endra frå ca. november 2017, sjå frammr.no 43

44 664 ÅLESUND - VALDERØYA - GISKE - GODØYA MERK! På grunn av vedlikehaldsarbeid i Godøy-tunnelen, vil det bli eige rutehefte frå ca. november 2017, sjå frammr.no 44

45 664 GODØYA - GISKE - VALDERØYA - ÅLESUND MERK! På grunn av vedlikehaldsarbeid i Godøy-tunnelen, vil det bli eige rutehefte frå ca. november 2017, sjå frammr.no 45

46 665 NATTBUSS: ÅLESUND Natt til søndag Frå Ålesund rutebilstasjon 0130b 0230b Moa trafikkterminal 0150b 0250b Myrland b Til Magerholm ferjekai 0310b 667 NATTBUSS: GISKE Natt til søndag Frå Ålesund rutebilstasjon Ytterland Giske rådhus Sætra Gjøsund Blindheimsvika - x Synes kryss x Molnes kryss x Til Roald x 46 MERK! Periodebillett Ålesund og FRAM Ung (periodebillett for ungdom) gjeld ikkje på nattbussen Rutene er innstilt natt til 1. påskedag og 1. juledag. b. Retur om Lerstad x. Ved behov

47 ÅLESUND - CAMPUS ÅLESUND - ÅLESUND Frå Ålesund Rutenr. rutebilst. Til Campus Ålesund Frå Campus Rutenr. Ålesund Til St. Olavs plass Køyrer berre skoledagar 47

48 ÅLESUND - CAMPUS ÅLESUND - ÅLESUND Frå Ålesund Rutenr. rutebilst. Til Campus Ålesund Frå Campus Rutenr. Ålesund Til St. Olavs plass Køyrer berre skoledagar 48

49 ÅLESUND - CAMPUS ÅLESUND - ÅLESUND Frå Ålesund Rutenr. rutebilst. Til Campus Ålesund Frå Campus Rutenr. Ålesund Til St. Olavs plass

50 Informasjon om FRAM Ekspress 1. januar 2016 starta eit ekspressbusstilbod opp med nytt namn i Møre og Romsdal; FRAM Ekspress på strekningane mellom Ålesund-Åndalsnes og Volda-Ålesund-Molde-Kristiansund. 10. oktober 2016 blei gamle Mørelinjen ein del av rutene som blir køyrd av FRAM Ekspress. Og frå 1. januar 2017 inngjekk ruta på strekninga Molde- Åndalsnes som ein del av tilbodet til FRAM Ekspress. 50

51 Informasjon om nettsida til FRAM Nettsida til FRAM har adressa frammr.no, og inneheld nyttig informasjon for deg som reisar kollektiv med buss, ferje og hurtigbåt i Møre og Romsdal fylke. På frammr.no finn du mellom anna: Reiseplanleggar for å planlegge reisa Informasjon om billettar og prisar Ruteinformasjon og avviksmeldingar Nyttig informasjon om kollektivtilbodet Gjennom frammr.no kan du: Bestille og lade opp reisekort Bestille bestillingstransport Gi tilbakemeldingar 51

Ålesund. Bybussen, Fastlandsbussen og Sulabussen. Rutetabell gyldig frå 17.08.2015 19.06.2016 VALDERØYA ELLINGSØYA GODØYA ÅLESUND MOA SULA

Ålesund. Bybussen, Fastlandsbussen og Sulabussen. Rutetabell gyldig frå 17.08.2015 19.06.2016 VALDERØYA ELLINGSØYA GODØYA ÅLESUND MOA SULA Ålesund Bybussen, Fastlandsbussen og Sulabussen Rutetabell gyldig frå 17.08.2015 19.06.2016 VALDERØYA ELLINGSØYA GODØYA ÅLESUND MOA SULA Ein enklare og smartare måte å reise på Møre og Romsdal fylkeskommune

Detaljer

Rehabilitering Godøy-tunnelen - buss og hurtigbåt

Rehabilitering Godøy-tunnelen - buss og hurtigbåt Rehabilitering Godøy-tunnelen - buss og hurtigbåt Rutetabell gyldig frå 08.11.2017 30.04.2018 VALDERØYA ELLINGSØYA GODØYA ÅLESUND MOA SULA Ein enklare og smartare måte å reise på Møre og Romsdal fylkeskommune

Detaljer

Rehabilitering Godøy-tunnelen - buss og hurtigbåt

Rehabilitering Godøy-tunnelen - buss og hurtigbåt Rehabilitering Godøy-tunnelen - buss og hurtigbåt Rutetabell gyldig frå 19.11.2018 VALDERØYA ELLINGSØYA GODØYA ÅLESUND MOA SULA Ein enklare og smartare måte å reise på Møre og Romsdal fylkeskommune er

Detaljer

ÅLESUND. Bybussen Fastlandsbussen Sulabussen. Rutetabell gyldig fra 18.08.2014 20.06.2015 VALDERØYA ELLINGSØYA GODØYA ÅLESUND MOA SULA

ÅLESUND. Bybussen Fastlandsbussen Sulabussen. Rutetabell gyldig fra 18.08.2014 20.06.2015 VALDERØYA ELLINGSØYA GODØYA ÅLESUND MOA SULA ÅLESUND Bybussen Fastlandsbussen Sulabussen Rutetabell gyldig fra 18.08.2014 20.06.2015 VALDERØYA ELLINGSØYA GODØYA ÅLESUND MOA SULA En enklere og smartere måte å reise på Møre og Romsdal fylkeskommune

Detaljer

Utviklingsprosjekt kollektivtrafikk Ålesund og Giske. Vedlegg til pressemelding

Utviklingsprosjekt kollektivtrafikk Ålesund og Giske. Vedlegg til pressemelding Utviklingsprosjekt kollektivtrafikk Ålesund og Giske Vedlegg til pressemelding 03.10.2017 Endringar Ålesund sentrum - Hessa (linje 618 og 624) Kvartersavgangar Hessaskaret Ålesund sentrum Avgangane frå

Detaljer

Fræna, Eide, Midsund og Aukra

Fræna, Eide, Midsund og Aukra Fræna, Eide, Midsund og Aukra Rutetabell gyldig frå 01.01.2017 30.04.2017 EIDE BUD ELNESVÅGEN AUKRA MOLDE MIDSUND Ein enklare og smartare måte å reise på Møre og Romsdal fylkeskommune er ansvarleg for

Detaljer

Bybussen i Ålesund. Rutetabell: Gyldig 23.08.10-19.06.11 www.nettbuss.no. Bybussen i Ålesund

Bybussen i Ålesund. Rutetabell: Gyldig 23.08.10-19.06.11 www.nettbuss.no. Bybussen i Ålesund Bybussen i Ålesund Rutetabell: Gyldig 23.08.10-19.06.11 www.nettbuss.no Bybussen i Ålesund Sideoversikt Linjekart... 2 Rabattkort på bussen... 4 Serviceruta... 5 Oversiktstabeller: Skarbøvika-Moa...6-9

Detaljer

Rauma, Vestnes og Skåla

Rauma, Vestnes og Skåla Rauma, Vestnes og Skåla Rutetabell gyldig frå 01.01.2017 30.04.2017 MOLDE VESTNES ISFJORDEN ÅNDALSNES BJORLI Ein enklare og smartare måte å reise på Møre og Romsdal fylkeskommune er ansvarleg for kollektivtrafikken

Detaljer

Rauma, Vestnes og Skåla

Rauma, Vestnes og Skåla Rauma, Vestnes og Skåla Rutetabell gyldig frå 01.05.2017 30.04.2018 MOLDE VESTNES ISFJORDEN ÅNDALSNES BJORLI Ein enklare og smartare måte å reise på Møre og Romsdal fylkeskommune er ansvarleg for kollektivtrafikken

Detaljer

Flybussen Ålesund / Airport Shuttle Ålesund

Flybussen Ålesund / Airport Shuttle Ålesund Flybussen Ålesund / Airport Shuttle Ålesund Moa - Ålesund - Flyplassen Valderøy - Flyplassen Gyldig frå / Valid from 10.04.2016 17.04.2016 VIGRA VALDERØY ÅLESUND HØGSKOLEN MOA 660 TIL FLYPLASSEN / TO THE

Detaljer

Flybussen Ålesund / Airport Shuttle Ålesund

Flybussen Ålesund / Airport Shuttle Ålesund Flybussen Ålesund / Airport Shuttle Ålesund Moa - Ålesund - Flyplassen Valderøy - Flyplassen Gyldig frå / Valid from 18.06.2017 12.08.2017 VIGRA VALDERØY ÅLESUND HØGSKOLEN MOA 660 TIL FLYPLASSEN / TO THE

Detaljer

Sommerruter Rutetabell: Gyldig 21.06.10-22.08.10 www.nettbuss.no Bybussen i Ålesund

Sommerruter Rutetabell: Gyldig 21.06.10-22.08.10 www.nettbuss.no Bybussen i Ålesund Sommerruter Rutetabell: Gyldig 21.06.10-22.08.10 www.nettbuss.no Bybussen i Ålesund Nyhet: 3 avganger tur/retur Ålesund sentrum til Fjellstua man-fre. 2 Sideoversikt Linjekart... 2 Rabattkort på bussen...

Detaljer

Rauma, Vestnes og Skåla

Rauma, Vestnes og Skåla Rauma, Vestnes og Skåla Rutetabell gyldig frå 01.05.2017 30.04.2018 MOLDE VESTNES ISFJORDEN ÅNDALSNES BJORLI Ein enklare og smartare måte å reise på Møre og Romsdal fylkeskommune er ansvarleg for kollektivtrafikken

Detaljer

Flybussen Ålesund / Airport Shuttle Ålesund

Flybussen Ålesund / Airport Shuttle Ålesund Flybussen Ålesund / Airport Shuttle Ålesund Moa - Ålesund - Flyplassen Valderøy - Flyplassen Gyldig frå / Valid from 29.10.2017 22.12.2017 VIGRA VALDERØY ÅLESUND HØGSKOLEN MOA 660 TIL FLYPLASSEN / TO THE

Detaljer

AURE KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå BESTILLINGSTRANSPORT

AURE KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå BESTILLINGSTRANSPORT KOMMUNE Rutetabell gyldig frå 01.06.2017 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM FLEXX BESTÅR AV DESSE TILBODA FRAM Flexx er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet i

Detaljer

Fastlandsbussen 650 Ellingsøya-Ålesund

Fastlandsbussen 650 Ellingsøya-Ålesund Fastlandsbussen Rutetabell: Gyldig 23.08.10-19.06.11 www.nettbuss.no Fastlandsbussen 650 Ellingsøya-Ålesund 662 Vigra-Valderøya-Ålesund-Moa 664 Godøya-Giske-Valderøya-Ålesund-Moa Forbehold om endringer

Detaljer

BESTILLINGSTRANSPORT

BESTILLINGSTRANSPORT HERØY KOMMUNE Rutetabell gyldig frå 01.06.2017 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM Flexx er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet i Møre og Romsdal, men er ikkje

Detaljer

BESTILLINGSTRANSPORT

BESTILLINGSTRANSPORT HARAM KOMMUNE Rutetabell gyldig frå 01.06.2017 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM FLEXX er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet i Møre og Romsdal, men er ikkje

Detaljer

BESTILLINGSTRANSPORT

BESTILLINGSTRANSPORT HERØY KOMMUNE Rutetabell gyldig frå 04.01.2016 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM FLEXX er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet i Møre og Romsdal, men er ikkje

Detaljer

RAUMA OG SKÅLA. Rutetabell gyldig frå BESTILLINGSTRANSPORT

RAUMA OG SKÅLA. Rutetabell gyldig frå BESTILLINGSTRANSPORT RAUMA OG SKÅLA Rutetabell gyldig frå 01.05.2019 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM FLEXX er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet i Møre og Romsdal, men er ikkje

Detaljer

BESTILLINGSTRANSPORT

BESTILLINGSTRANSPORT VOLDA KOMMUNE Rutetabell gyldig frå 01.05.2019 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM FLEXX er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet i Møre og Romsdal, men er ikkje

Detaljer

RAUMA OG SKÅLA. Rutetabell gyldig frå BESTILLINGSTRANSPORT

RAUMA OG SKÅLA. Rutetabell gyldig frå BESTILLINGSTRANSPORT RAUMA OG SKÅLA Rutetabell gyldig frå 02.01.2017 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM FLEXX er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet i Møre og Romsdal, men er ikkje

Detaljer

HALSA KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå BESTILLINGSTRANSPORT

HALSA KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå BESTILLINGSTRANSPORT KOMMUNE Rutetabell gyldig frå 01.06.2017 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX TILBODET ER BESTILLINGSTRANSPORT I FORM AV: FRAM Flexx er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet

Detaljer

BESTILLINGSTRANSPORT

BESTILLINGSTRANSPORT FRÆNA KOMMUNE Rutetabell gyldig frå 01.05.2019 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM FLEXX er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet i Møre og Romsdal, men er ikkje

Detaljer

Busstjenester i Ålesund-, Giske- og Sula kommuner. Del 4 Rutebeskrivelse

Busstjenester i Ålesund-, Giske- og Sula kommuner. Del 4 Rutebeskrivelse Busstjenester i Ålesund-, Giske- og Sula kommuner Del 4 Rutebeskrivelse Innholdsfortegnelse: 1 RUTEBESKRIVELSE... 3 1.1 BESKRIVELSE AV RUTENE... 3 1.2 PRODUKSJONSVOLUM... 4 1.3 SERVICERUTA (RUTE 612)...

Detaljer

BESTILLINGSTRANSPORT

BESTILLINGSTRANSPORT HARAM KOMMUNE Rutetabell gyldig frå 04.01.2016 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM FLEXX er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet i Møre og Romsdal, men er ikkje

Detaljer

HALSA KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT

HALSA KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT KOMMUNE Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM FLEXX BESTÅR AV DESSE TILBODA: FRAM Flexx er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet

Detaljer

Spørsmål og svar nr. 09

Spørsmål og svar nr. 09 Spørsmål og svar nr. 09 Spørsmål 64: (Spørsmål stilt 06.12.10) Dagens operatør har timebank. Hvem er ansvarlig for verdien på det som er innestående på timebanken på overdragelsestidspunktet? Ordningen

Detaljer

Regionruter Hedmarken og nattbusser. Gjelder i perioden 18.08.2014-04.01.2015

Regionruter Hedmarken og nattbusser. Gjelder i perioden 18.08.2014-04.01.2015 R Regionruter Hedmarken og nattbusser Gjelder i perioden 18.08.2014-04.01.2015 Regionruter Hedmarken 170 Gjøvik Hamar Elverum Elverum Hamar Gjøvik Nattbuss 191 Nattbuss Hamar Brumunddal Moelv 192 Nattbuss

Detaljer

Kristiansund, Averøy, Aure og Smøla

Kristiansund, Averøy, Aure og Smøla Kristiansund, Averøy, Aure og Smøla Rutetabell gyldig frå 17.08.2015 19.06.2016 SMØLA AURE KRISTIANSUND AVERØY Ein enklare og smartare måte å reise på Møre og Romsdal fylkeskommune er ansvarleg for kollektivtrafikken

Detaljer

Hallingdal. Gyldig 18.08.11-19.06.12

Hallingdal. Gyldig 18.08.11-19.06.12 Hallingdal Gyldig 18.08.11-19.06.12 VINTERRUTER 2011/2012 Velkommen ombord! Takstregler pr. 01.04.11 fastsatt av Buskerud Kollektivtrafikk AS. Billettinformasjon Generelt om enkeltbillett: Billett løysast

Detaljer

AURE KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT

AURE KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT KOMMUNE Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM FLEXX BESTÅR AV DESSE TILBODA: FRAM Flexx er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet

Detaljer

Kristiansund, Averøy, Aure og Smøla

Kristiansund, Averøy, Aure og Smøla Kristiansund, Averøy, Aure og Smøla Rutetabell gyldig frå 01.05.2017 30.04.2018 SMØLA AURE KRISTIANSUND AVERØY Ein enklare og smartare måte å reise på Møre og Romsdal fylkeskommune er ansvarleg for kollektivtrafikken

Detaljer

Kristiansund, Averøy, Aure og Smøla

Kristiansund, Averøy, Aure og Smøla Kristiansund, Averøy, Aure og Smøla Rutetabell gyldig frå 01.05.2017 30.04.2018 SMØLA AURE KRISTIANSUND AVERØY Ein enklare og smartare måte å reise på Møre og Romsdal fylkeskommune er ansvarleg for kollektivtrafikken

Detaljer

Frå 13. august 2018 MODALEN VAKSDAL

Frå 13. august 2018 MODALEN VAKSDAL Frå 13. august 2018 MODALEN VAKSDAL 910 Dale Rødland Frå Rødland Skuledagar Kvardagar m/skulefri Turnr. 1 2 3 Hamlagrøosen... 10.20ac Rødland... 7.43 11.50 10.25a Lid... 7.55 12.05 10.40a Dale sentrum...

Detaljer

Sommerruter Bybuss, regionruter, lokalruter og nattbuss

Sommerruter Bybuss, regionruter, lokalruter og nattbuss B R L Sommerruter Bybuss, regionruter, lokalruter og nattbuss Gjelder i perioden 01.07.2012 19.08.2012 NSB_Sommerruter_komplett.indd 1 08.06.12 14.23 Bybuss Regionruter 0 0 2 2 B1 Hamar vest Sanderud 170

Detaljer

MOLDE BY Fannefjord. Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT

MOLDE BY Fannefjord. Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT MOLDE BY Fannefjord Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT FRAM FLEXX FANNEFJORD BESTILLINGSTRANSPORT I MOLDE VED STENGING AV FANNEFJORDTUNELLEN FRAM er det nye namnet på all kollektivtrafikk

Detaljer

SOMMER 2016 RUTETIDER

SOMMER 2016 RUTETIDER 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no SOMMER 2016 RUTETIDER Gjelder fra 20. juni 2016 til og med 14. august 2016 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no

Detaljer

Frå 16. august 2016 MODALEN VAKSDAL

Frå 16. august 2016 MODALEN VAKSDAL Frå 16. august 2016 MODALEN VAKSDAL 910 Dale Rødland Frå Rødland Skuledagar Kvardagar m/skulefri Turnr. 1 2 3 Hamlagrøosen... 10.20ab Rødland... 7.43 11.50 10.25a Lid... 7.55 12.05 10.40a Dale sentrum...

Detaljer

Frå 14. august 2017 MODALEN VAKSDAL

Frå 14. august 2017 MODALEN VAKSDAL Frå 14. august 2017 MODALEN VAKSDAL 910 Dale Rødland Frå Rødland Skuledagar Kvardagar m/skulefri Turnr. 1 2 3 Hamlagrøosen... 10.20ab Rødland... 7.43 11.50 10.25a Lid... 7.55 12.05 10.40a Dale sentrum...

Detaljer

Regionrute og nattbuss. NSB_Regionruter_komplett_farger.indd 1 08.07.12 23.08

Regionrute og nattbuss. NSB_Regionruter_komplett_farger.indd 1 08.07.12 23.08 R Regionrute og nattbuss Gjelder i perioden 20.08.2012 31.12.2012 NSB_Regionruter_komplett_farger.indd 1 08.07.12 23.08 Regionrute Nattbuss 170 Gjøvik Hamar Elverum Elverum Hamar Gjøvik 191 192 Hamar Brumunddal

Detaljer

Frå 17. august 2015 MODALEN VAKSDAL

Frå 17. august 2015 MODALEN VAKSDAL Frå 17. august 2015 MODALEN VAKSDAL 910 Dale Rødland Frå Rødland Skuledagar Kvardagar m/skulefri Turnr. 1 2 3 Rødland... 7.43 11.50 10.45ab Lid... 7.55 12.05 11.00ab Dale sentrum... 8.23 12.30 11.25ab

Detaljer

VILKÅR FOR REISER MED BUSS OG BÅT I SOGN OG FJORDANE

VILKÅR FOR REISER MED BUSS OG BÅT I SOGN OG FJORDANE VILKÅR FOR REISER MED BUSS OG BÅT I SOGN OG FJORDANE Nedanfor finn du informasjon om vilkår for kollektivreiser med buss og båt internt i Sogn og Fjordane. Desse gjeld for alle operatørar. Kringom sin

Detaljer

Ferje- og hurtigbåtrute. Møre og Romsdal. Gjeld frå 1. mai 2015 til og med 30. april 2016. Foto: Terje Aamodt

Ferje- og hurtigbåtrute. Møre og Romsdal. Gjeld frå 1. mai 2015 til og med 30. april 2016. Foto: Terje Aamodt Ferje- og hurtigbåtrute Møre og Romsdal Gjeld frå 1. mai 2015 til og med 30. april 2016 Foto: Terje Aamodt Foto: Terje Aamodt Kjære reisande Møre og Romsdal fylkeskommune og Statens vegvesen Region midt

Detaljer

Brattvåg-Ålesund. 230 buss rutetabell & linjekart. Brattvåg Kyrkje. Brattvåg Storgata. Brattvåg Sparebank. Våghall. Instevågen. Vis I Nettsidemodus

Brattvåg-Ålesund. 230 buss rutetabell & linjekart. Brattvåg Kyrkje. Brattvåg Storgata. Brattvåg Sparebank. Våghall. Instevågen. Vis I Nettsidemodus 230 buss rutetabell & linjekart 230 Brattvåg-Ålesund Vis I Nettsidemodus 230 buss Linjen Brattvåg-Ålesund har 10 ruter. For vanlige ukedager, er operasjonstidene deres 1 Brattvåg 09:31-14:01 2 Brattvåg

Detaljer

Langevåg-Fiskarstrand-Sunde-Ål

Langevåg-Fiskarstrand-Sunde-Ål 440 buss rutetabell & linjekart 440 Langevåg-Fiskarstrand-Sunde-Ål Vis I Nettsidemodus 440 buss Linjen Langevåg-Fiskarstrand-Sunde-Ål har 7 ruter. For vanlige ukedager, er operasjonstidene deres 1 Langevåg

Detaljer

Trysil, Åmot og Engerdal. Gjelder i perioden 18.08.2014-30.06.2015

Trysil, Åmot og Engerdal. Gjelder i perioden 18.08.2014-30.06.2015 L Trysil, Åmot og Engerdal Gjelder i perioden 18.08.2014-30.06.2015 Trysil 750 751 754 755 757 758 759 Trysil Jordet Osen Rena Rena Osen Jordet Trysil Femund Trysil Trysil Femund Skolerute Nordre Osen

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE

HORDALAND FYLKESKOMMUNE HORDALAND FYLKESKOMMUNE 01.03.2010 Skyss REGLEMENT FOR TAKSTAR OG RABATTORDNINGAR FOR BUSS OG SNØGGBÅT I HORDALAND NYTT BILLETTSYSTEM Gjeldande frå 1. mars 2010 og inntil vidare 1. GENERELLE REGLAR Reglementet

Detaljer

- 4 - Molde - Hollingsholm - Malmeskiftet. Km 01.05-30.04 Skole Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 6 6 6

- 4 - Molde - Hollingsholm - Malmeskiftet. Km 01.05-30.04 Skole Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 6 6 6 - 4-531 Molde - Hollingsholm - Malmeskiftet Km 01.05-30.04 Skole Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 6 6 6 0 Fra Molde Luft havn Årø................................................... 4 Roseby

Detaljer

134 134 = Kjøres = Kjøres kun kun mandag, onsdag, torsdag. 400 400 Rinnan s12:20 s14:12 - - - - - - 400 400 Hovland 06:35...

134 134 = Kjøres = Kjøres kun kun mandag, onsdag, torsdag. 400 400 Rinnan s12:20 s14:12 - - - - - - 400 400 Hovland 06:35... Slik leser du rutetabellene 85 Egersund - - Hestnes 85 Hestnes - - Egersund Sone Sone Mandag - - Fredag Sone Sone Mandag - - Fredag 134 134 134 134 400 400 Hovland........................ 15:08 - - - -

Detaljer

AURE KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå 04.07.2016 BESTILLINGSTRANSPORT

AURE KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå 04.07.2016 BESTILLINGSTRANSPORT KOMMUNE Rutetabell gyldig frå 04.07.2016 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM FLEXX BESTÅR AV DESSE TILBODA FRAM Flexx er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet i

Detaljer

Kolumbus... Billettar og busskort... Nyttig informasjon... Helgedagsendringar... Opningstider og kontaktinformasjon Kolumbus - sjå baksida

Kolumbus... Billettar og busskort... Nyttig informasjon... Helgedagsendringar... Opningstider og kontaktinformasjon Kolumbus - sjå baksida Innhald Informasjon Kolumbus... Billettar og busskort... Nyttig informasjon... Helgedagsendringar... 2 3 4 5 Opningstider og kontaktinformasjon Kolumbus - sjå baksida Bussruter 100 102 104 105 108 109

Detaljer

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no. Fra 19. august 2013

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no. Fra 19. august 2013 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no RUTETIDER Fra 19. august 2013 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no og Nettbuss Express om buss til/fra Kragerø-Sørlandet

Detaljer

Drammen - Hokksund - Ormåsen. Drammen - Hokksund - Åmot - Åmot - Sigdal - Eggedal - Haglebu. Oslo - Drammen - Lerberg - Åmot -

Drammen - Hokksund - Ormåsen. Drammen - Hokksund - Åmot - Åmot - Sigdal - Eggedal - Haglebu. Oslo - Drammen - Lerberg - Åmot - Linje 101, 102, 105 og TE 10 Rutetabell gyldig fra 08.11.2010 www.nettbuss.no Alle avganger Åmot - Vikersund TIMEkspressen linje 10 Oslo - Drammen - Lerberg - Åmot - Geithus - Vikersund - Hønefoss Linje

Detaljer

Info fra Troms fylkestrafikk. Priser og rabatter 2016

Info fra Troms fylkestrafikk. Priser og rabatter 2016 Info fra Troms fylkestrafikk Priser og rabatter 2016 Priser, rabatter og endringer i kollektivtransport fra januar 2016 Stor satsning på kollektivtrafikken - lavere pris på periodebilletter, familierabatt

Detaljer

HVALERFERGA. Rutetider og priser

HVALERFERGA. Rutetider og priser HVALERFERGA Rutetider og priser Gyldig fra 25. juni 2018 Velkommen til Hvalerferga Hvalerferga har utgangspunkt i Skjærhalden, og tar deg til de østre øyene i Hvaler kommune. Tilbudet betjenes av en passasjerbåt

Detaljer

til og Frå sjå tide Buss sitt

til og Frå sjå tide Buss sitt snøggbåtruter austevoll Bergen Frå 18. november 2007 30. april 2008 Måndag fredag / Monday Friday laurdag sundag Tur nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Rubbestaneset 06:45 17:05 08:10 11:05 18:40 Bekkjarvik 06:50 11:30

Detaljer

RYGGE 2014. Gyldig fra

RYGGE 2014. Gyldig fra RYGGE KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

HVALERFERGA. Rutetider og priser

HVALERFERGA. Rutetider og priser HVALERFERGA Rutetider og priser Gyldig fra 1. januar 2018 Velkommen til Hvalerferga Hvalerferga har utgangspunkt i Skjærhalden, og tar deg til de østre øyene i Hvaler kommune. Tilbudet betjenes av en passasjerbåt

Detaljer

HVALERFERGA. Rutetider og priser

HVALERFERGA. Rutetider og priser HVALERFERGA Rutetider og priser Gyldig fra 1. januar 2018 Velkommen til Hvalerferga Hvalerferga har utgangspunkt i Skjærhalden, og tar deg til de østre øyene i Hvaler kommune. Tilbudet betjenes av en passasjerbåt

Detaljer

Nærruter. Nærruter. Revidert utgave. Mo i Rana. Mo i Rana. Ruteopplysningen 177 Telefon: 177 Ruteopplysningen Internett: www.177nordland.

Nærruter. Nærruter. Revidert utgave. Mo i Rana. Mo i Rana. Ruteopplysningen 177 Telefon: 177 Ruteopplysningen Internett: www.177nordland. Nærruter Nærruter Mo i Rana Mo i Rana Gyldig Gyldig f.o.m. fra 15.11.2010 23.08.2010 t.o.m. - 25.04.2011 Revidert utgave Foto:Nordland fylkeskommune Foto:Nordland fylkeskommune Ruteopplysningen 177 Telefon:

Detaljer

RAKKESTAD 2014. Gyldig fra

RAKKESTAD 2014. Gyldig fra RAKKESTAD KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

Fra 17. august 2015 ASKØY

Fra 17. august 2015 ASKØY Fra 17. august 2015 ASKØY MILJØMERKET Trykksak INNHOLD Guide for ruteheftet... 3 481-499 Kleppestø Bergen busstasjon... 4 495-499 Ravnanger Bergen busstasjon... 5 403 Kleppestø/Straume Haukeland sjukehus...

Detaljer

Helgebrigder mai, pinse og jul 2015 og påske og mai 2016 for ferjeruter.

Helgebrigder mai, pinse og jul 2015 og påske og mai 2016 for ferjeruter. Helgebrigder mai, pinse og jul 2015 og påske og mai 2016 for ferjeruter. FREDAG 1.MAI 2015 TORSDAG 14.MAI 2015 (KRISTI HIMMELFARTSDAG) SØNDAG 17. MAI 2015 Desse rutene vert køyrd slik: Avg. Solvorn kl.

Detaljer

HVALERFERGA. Rutetider og priser

HVALERFERGA. Rutetider og priser HVALERFERGA Rutetider og priser Gyldig fra 1. mai 2019 Velkommen til Hvalerferga Hvalerferga har utgangspunkt i Skjærhalden, og tar deg til de østre øyene i Hvaler kommune. Tilbudet betjenes av en passasjerbåt

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE

HORDALAND FYLKESKOMMUNE HORDALAND FYLKESKOMMUNE 01.07.2012 Skyss REGLEMENT FOR TAKSTAR OG RABATTORDNINGAR FOR BUSS OG BYBANEN I HORDALAND NYTT BILLETTSYSTEM Gjeldande frå 01. juli 2012 og inntil vidare 1. GENERELLE REGLAR Reglementet

Detaljer

Helgebrigder mai, pinse og jul 2015 og påske og mai 2016 for lokalruter.

Helgebrigder mai, pinse og jul 2015 og påske og mai 2016 for lokalruter. Helgebrigder mai, pinse og jul 2015 og påske og mai 2016 for lokalruter. Ekspressbussruter i eige oppsett s. 164. FREDAG 1.MAI 2015 Det vert køyrt bussruter, som på ein ordinær søndag (sjå vanleg rutetabell)

Detaljer

Sunnmøre og FRAM Ekspress

Sunnmøre og FRAM Ekspress Sunnmøre og FRAM Ekspress Rutetabell gyldig frå 01.05.2016 30.04.2017 KRISTIANSUND ULSTEINVIK BRATTVÅG MOLDE ÅLESUND FOSNAVÅG VALLDAL VOLDA NORDFJORDEID Ein enklare og smartare måte å reise på Møre og

Detaljer

Fra 13. august 2018 ASKØY

Fra 13. august 2018 ASKØY Fra 13. august 2018 ASKØY M ØME INNHOLD Guide for ruteheftet... 3 481-499 Kleppestø Bergen busstasjon... 4 495-499 Ravnanger Bergen busstasjon... 5 403 Kleppestø/Straume Haukeland sjukehus... 6 BÅT Kleppestø

Detaljer

Frå 17. august 2015 AUSTEVOLL

Frå 17. august 2015 AUSTEVOLL Frå 17. august 2015 AUSTEVOLL MILJØMERKET Trykksak INNHALD 530 Stolmen Hufthamar Bergen... 3 531 Drøna Hufthamar... 6 532 Storekalsøy Austevoll ungdomsskule... 7 FERJE Hufthamar Krokeide... 8 FERJE Husavik

Detaljer

Frå 1. januar 2019 AUSTEVOLL

Frå 1. januar 2019 AUSTEVOLL Frå 1. januar 2019 AUSTEVOLL Gjer det enkelt! Kjøp billetten din med mobilen! Skyss Billett-app gjeld i heile Hordaland. Applikasjonen kan lastast ned gratis i Google Play eller App Store ved å søke «Skyss

Detaljer

JUL 2013 BYRUTER 24. DESEMBER 1. JANUAR. Ruteinformasjon. www.tromskortet.no

JUL 2013 BYRUTER 24. DESEMBER 1. JANUAR. Ruteinformasjon. www.tromskortet.no Ruteinformasjon www.tromskortet.no SMS RUTEOPPLYSNING Send Troms til 2077 for de neste avgangene. Eks: Troms Giæverbukta (Tjenesten koster kr 3,- pr melding) RUTETABELLER Alle ruter er

Detaljer

TRØGSTAD 2014. Gyldig fra

TRØGSTAD 2014. Gyldig fra TRØGSTAD KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

Opningstider og kontaktinformasjon for Kolumbus, sjå baksida. Tau - Bjørheimsbygd - Årdal - (Fister) - Hjelmelandsvågen

Opningstider og kontaktinformasjon for Kolumbus, sjå baksida. Tau - Bjørheimsbygd - Årdal - (Fister) - Hjelmelandsvågen Innhald Informasjon Kolumbus... Billettar og busskort... Nyttig informasjon... Helgedagsendringar... 2 3 4 5 Opningstider og kontaktinformasjon for Kolumbus, sjå baksida. Bussruter 100 102 104 105 108

Detaljer

KJØP AV KORT/BILLETTER Kort og billetter som selges med aldersrestriksjoner må kjøpes ved et billettutsalg ved førstegangs kjøp.

KJØP AV KORT/BILLETTER Kort og billetter som selges med aldersrestriksjoner må kjøpes ved et billettutsalg ved førstegangs kjøp. Prisreglement reglement i Buskerud Gyldig fra 1. januar 2014 ELEKTRONISKE REISEKORT Brakar tilbyr to typer reisekort: Brakar Reisekort og Brakar Ungdomskort. Ved førstegangs utstedelse av kort tilkommer

Detaljer

Rute 23-501 Ekspressbåt Sogn - Bergen

Rute 23-501 Ekspressbåt Sogn - Bergen Rute 23-501 Ekspressbåt Sogn - Takstar frå 1. januar 2010 Vardetangen 205 Vardetangen Mjømna/Klaunes 270 60 Mjømna/ Klaunes Sollibotn/Eivindvik 300 110 60 Sollib./Eivindvik Nåra 347 135 77 84 Nåra Rysjedalsvika

Detaljer

Frå 15. august 2016 AUSTEVOLL

Frå 15. august 2016 AUSTEVOLL Frå 15. august 2016 AUSTEVOLL M ØME INNHALD 530 Stolmen Hufthamar Bergen... 3 531 Drøna Hufthamar... 6 532 Storekalsøy Austevoll ungdomsskule... 7 FERJE Hufthamar Krokeide... 8 FERJE Husavik Sandvikvåg...

Detaljer

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00. www.drangedal-bilruter.no. Fra 13. desember 2015

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00. www.drangedal-bilruter.no. Fra 13. desember 2015 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no RUTETIDER Fra 13. desember 2015 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no og Nettbuss Express om buss til/fra Kragerø-Sørlandet

Detaljer

Rutehefte fra Indre Namdal Trafikk as. Ut og reise?

Rutehefte fra Indre Namdal Trafikk as. Ut og reise? Informasjon Rutehefte fra Indre Namdal Trafikk as Ut og reise? Her er vårt tilbud til deg som reiser til/fra Indre Namdal Obs: Forbehold om ruteendringer i gyldighetsperioden. Det vil være endringer i

Detaljer

MARKER 2016. Gyldig fra VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS

MARKER 2016. Gyldig fra VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS MARKER KOMMUNE 2016 2016 Gyldig fra JANUAR VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en

Detaljer

Korleis reiser du som er elev eller pendlar mellom Suldal og Sauda? Kollektivtransport til Sand på skuledagar

Korleis reiser du som er elev eller pendlar mellom Suldal og Sauda? Kollektivtransport til Sand på skuledagar Kollektivtransport i Suldal og Sauda frå 1.1.2016 Den nye brua over Sandsfjorden fører til at ferja blir nedlagd 1. januar 2016 og at buss og båtrutene blir endra. I dette heftet finn du rutetabellar og

Detaljer

Frå 17. august 2015 NORDHORDLAND

Frå 17. august 2015 NORDHORDLAND Frå 17. august 2015 NORDHORDLAND MILJØMERKET Trykksak INNHALD Guide til ruteheftet... 3 Ruteendringar... 61 Rutekart og linjekart, sjå omslag bak i ruteheftet Samleruter 320/341/301 Alver Knarvik Frekhaug

Detaljer