GOD RADIO Nr Årgang 27. Kristen Riksradio. Møtte sin norske bibel- og språklærer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GOD RADIO Nr 3-2011 Årgang 27. Kristen Riksradio. Møtte sin norske bibel- og språklærer"

Transkript

1 GOD RADIO Nr Årgang 27 Kristen Riksradio Møtte sin norske bibel- og språklærer

2 Leder «Vi vil bruke radioen til å spre Guds rike» uttalte stifterne av Kristelig Lytterlag da organisasjonen ble startet i Denne setningen var en viktig drivkraft da en gruppe kristne ledere, deriblant Ludvig Hope, H.E.Wisløff og Ole Hallesby, dannet organisasjonen som i dag heter Familie & Medier. Lederne var visjonære og så at medieutviklingen åpnet for nye muligheter for evangeliet. Kontaktinformasjon: P7 Kristen Riksradio Skjenet STRAUME Kontonr: Org.nr: Ansatte: Johnn R. Hardang Radiopastor/daglig leder Ole Andreas Wastvedt Redaksjonssekretær Olav Hardang Teknisk ansvarlig Øystein Træland T2-student Marit Hauge Miljøarbeider Bladet God Radio: Opplag: Layout: Ole A. Wastvedt Trykk: Bodoni AS God Radio gis ut fire ganger i året, og er P7s lytterblad Denne setningen har preget organisasjonen i sitt videre arbeid, og er grunnen til at vi var delaktige i å starte det som nå er P7. Vi vil bruke mediene til å spre Guds rike, til å fortelle mennesker om Guds frelsesplan, om hans nåde og gjenoprettelse. Og vi tror kanaler som radio, TV og Internett gir oss unike muligheter til å gå med evangeliet inn i stuer der Guds ord aldri tidligere har blitt forkynt. «Guds ord er levende og virkekraftig», som forfatteren av Hebreerbrevet uttrykker det. Vi v i l s p r e Gu d s Ri k e gjennom Mediene! Derfor er det spennende og oppmuntrende å vite at P7 sender daglige programmer på 40 lokalradiostasjoner. Det er gledelig at TV-programmet God søndag sendes både på Frikanalen og på Kanal 10 Norge. Og det gir inspirasjon å registrere at flere lytter på programseriene til P7 på våre nettsider. Grunnen til at det er oppmuntrende, gledelig og inspirerende, er ikke at P7 i seg selv er viktig. Men vi har den frimodige tillit til at i Guds hender får programmene være redskaper til å spre Guds rike, slik at mennesker i vårt land kan bli frelst. Vil du være med og be for dette arbeidet? For vi er overbevist om at dersom mennesker skal møte Gud, dersom hjerter skal bli forvandlet og fornyet, må Den Hellige Ånd lede oss. Kampen om menneskers frelse vinnes gjennom bønn. Hjertelig takk for din forbønn og støtte i arbeidet for å spre Guds rike gjennom mediene! Jarle Haugland Styreleder 2

3 Kristi Brev Dere er Kristi brev 2. Kor 3,3 Det er apostelen Paulus som skriver dette til menigheten i Korint. I dag skriver han det til deg og meg. Han skriver i et brev om å være et brev: Kristi brev! Det brukes mange sterke uttrykk i 2. Korinterbrev om det å være en kristen: De første som møtte Jesus blir kalt Kristi apostler. Og når det gjelder oss andre, er uttrykkene flere: Kristi tjenere, Kristi ambassadører, Kristi vellukt og Kristi brev. Gud har mye han vil ha sagt til verden. Det viktigste ble sagt da han sendte sin egen Sønn, til soning for all verdens synd. Ingen skal være i tvil om hva som bor i Guds hjerte: Det er fredstanker! Ikke tanker til ulykke. Guds store hjerteønske er at alle må bli frelst! Gud startet med å sende sin Sønn. Så fortsatte han med å sende brev. Kristi brev! Hva betyr det så å være Kristi brev? Det dumper mange slags brev ned i postkassene våre. Hva slags brev ønsker Gud at du og jeg skal være? Vi er ikke kalt til å være kravbrev! Hvis menneskene rundt oss får inntrykk av at det å være en kristen bare handler om bud og krav, da har vi misforstått vår oppgave. Visst er Bibelen full av lover og regler, bud og krav. Men dette har aldri vært Guds hjertespråk! Gud har aldri vært kravets Gud. Han er håpets og kjærlighetens Gud. Vi skal heller ikke gå omkring som klagebrev eller målebrev. Den som ikke har annet å gjøre enn å klage på folk, vil aldri gjøre Guds gjerning. Og har vi ikke annet å gjøre enn å sjekke om folk holder mål, enten på innsiden eller utsiden, er det ikke rart om vi bare blir oppfattet som feige og fordømmende. Gud har noe annet i tankene: Vi skal få være gavebrev til verden! - For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, sier den lille bibel - Joh 3,16. Den som i brevs form, i ord og liv, formidler dette budskapet, gjør Guds største gjerning på jord! På denne måten blir vi ikke bare et gavebrev, vi blir også et kjærlighetsbrev! Og er det noe mennesker i dag trenger, så er det opplevelsen av å være elsket og sett. Ikke noe kan til de grader berøre folks hjerter, som varme og ekte kjærlighetsbrev. Vi skriver mindre brev i dag enn vi har gjort på lange tider. Vi har gått over til andre former for formidling. Det må ikke skje med Kristi brev! Disse brevene trenger vi mer i dag enn noen gang før. Dette er dagens utfordring: La Kristi brev bli kjent og lest av alle mennesker! Andakt: Johnn R. Hardang 3

4 i e i Mø t t e sin No r s k e s p r å k l æ r e r Åge Nevland sammen med Jörg Unterderweide på Lyngdal Bibelcamping. I sommer fikk Åge Nevland et uventet møte med en av P7 sine lyttere, da han var med som taler på Lyngdal Bibelcamping. Han har som kjent lest inn den norske versjonen av serien Veien gjennom Bibelen, og her på Lyngdal var det han kom i kontakt med en av sine lyttere. Mannen snakker godt norsk og heter Jörg Unterderweide. Han kommer fra Bendorf utenfor universitetsbyen Koblenz i Tyskland. Nå ønsket Jörg å møte sin norske bibel- og språklærer. Tekst og foto: Ole Andreas Wastvedt Jörg Unterderweide forteller at han og kona besøkte Norge for første gang i april Han ble veldig interessert i dette landet, og ønsket å lære seg det norske språket. Han ville også høre og se mer av Norge. Han forteller at det begynte med at han fikk en ny arbeidskollega, og hans kone kom fra Vennesla i Norge. Da de feiret sitt bryllup i Vennesla, ble hele Jörg sin familie invitert. Det var da Jörg tenkte at når de først skulle reise til Norge, kunne de også benytte anledningen til å reise litt rundt i landet for å se seg om. Derfor ble de værende tre måneder i Norge på denne turen. De reiste rundt i Sør-Norge og benyttet også muligheten til å besøke lokale kristne menigheter. Til slutt tilbrakte de 4 uker på Lyngdal Bibelcamping. Hit kom de tilbake to uker i At de også reiste til Lyngdal sommeren 2011, hadde en spesiell grunn. De hadde sett at Åge Nevland skulle være taler på Bibelcampingen, og Jörg hadde noe han ville fortelle Åge. Kona hadde sagt at han kunne NY KATALOG har kommet for vinter/vår 2012 Du får den hos P7, din nærmeste Bok & Media butikk, eller du kan bestille den hos Si-REISER. Du kan også se den på vår hjemmeside: Velkommen på tur også i 2012 B i B e l f e r S y d e n BiBelferie i Syden israel mer enn ferie OpplevelSeSreiSer KriSten BuSSferie Vinter & vår 2012 Grafiske tjenester fra idé til resultat 4

5 jo skrive et brev og fortelle det han ville si. Men et brev var ikke godt nok for Jörg. Han ville møte Åge Nevland ansikt til ansikt. Derfor tok de turen til Norge og Lyngdal enda en gang. For en tid siden fant Jörg P7 Kristen Riksradio sine sider på Internett, og her begynte han å lytte på programmet Veien gjennom Bibelen. Disse programmene var korte og hadde et godt og tydelig språk. Derfor var de perfekte for Jörg til å bruke for å lære seg å snakke norsk. - Jeg har lyttet til disse programmene, nesten hver dag i to år, forteller Jörg. - Jeg lærte meg 500 norske ord og å telle fra 1 til 100 på et norskkurs som jeg tok før vi reiste hit den første gangen. Men jeg hadde ikke hørt mye norsk før, og jeg lærte meg ikke å bruke språket og ordene. Men da jeg fant programmet Veien gjennom Bibelen på Internett, fikk jeg høre språket hver dag. På den måten lærte jeg meg å snakke. Han forteller videre at han ønsker å komme tilbake til Norge. - Her får jeg bruke det jeg har lært, forteller han. Familien vurderte faktisk også å flytte til Norge, men slo det fra seg etter at de hadde kjøpte hus i Tyskland. - Vi ba til Gud om vi skulle flytte til Norge, eller om vi skulle bli værende i vår menighet i Tyskland. Gud svarte at vi skulle bli værende i Tyskland. Veien gjennom Bibelen har fått bety mer for Jörg enn bare at han har lært seg å snakke norsk. Han forteller at mye av undervisningen er så spennende, og nevner spesielt Daniels bok. Her fikk han mange nye tanker som han ikke hadde hørt tidligere. Og nå bruker han den tyske versjonen av Veien gjennom Bibelen i bibelgruppen som han leder. - Dette har blitt veldig godt for hele vår bibelgruppe, fordi vi nå får høre bakgrunner og forklaringer til bibelteksten, forteller Jörg. - Når vi møtes hører vi på programmene, og snakker sammen etterpå om hva som er viktig, og hva vi kan bruke dette til. Tidligere hørte Jörg de norske programmene på Internett. Men i februar kjøpte han hele serien på mp3. Nå har han lagt dem inn på mobiltelefonen, og kan høre på dem når som helst. Han forteller at han ofte benytter lunsjpausene på jobben til å lytte. - Jeg prøver å høre på så ofte jeg kan, forteller Jörg. Han ønsket å utrykke sin takknemlighet til Åge Nevland. Derfor tok han turen til Norge i sommer for å takke ham for et stort og viktig arbeid. Han ville også gi Åge tilbakemelding på at Veien gjennom Bibelen har fått bety mye for ham. P7 Reiseplan: Vil du bli fast giver? Johnn R. Hardang, Radiopastor Oktober 23. Saron Straume, Sotra - Møte November 4. til 6. Vestnes, Romsdal - Bibelhelg 9. Ytre Arna - Sangkveld 11. til 12. Fjell-ly, Midthordland - Julemesse 13. til 20. Fjell-ly, Midthordland - Evangelisk aksjon 26. Bibelskolen Bildøy - Julemesse Desember 2. til 4. Ølensvåg - Bibelhelg 13. Knarvik - Formiddagstreff Antall faste givere Målsetning for 2011: 350 Antall faste givere pr september 2011: 337 5

6 Radiomisjon i Midt-Østen Syria har de siste månedene opplevd brutale og dramatiske hendelser i forbindelse med opprøret mot landets president Bashar al-assad. Dødstallene har nådd massive proporsjoner, og rapportene fra landet er urovekkende. Siden protestene i Syria startet i midten av mars, har mer enn mennesker blitt drept, ifølge FN. Tilbake sitter en skremt befolkning, og ungdommene i landet er bekymret for sin framtid. Tekst: Ole Andreas Wastvedt Illustrasjon: Google Earth Få har mot til og mulighet for å hjelpe disse ungdommene med deres psykiske og åndelige behov. Samfunnet forteller dem at de må tildekke sine svakheter og bygge sperringer mellom dem og verden på utsiden. Men på innsiden roper disse ungdommene om forståelse, hjelp og kameratskap. De prøver å finne løsninger og ønsker å etablere relasjoner som kan forandre livene deres. Vi vet at Jesus Kristus er deres eneste håp. Og hvis ikke Hans etterfølgere tilbyr dem en hjelpende hånd, hvem vil da gjøre det? program som blir laget av TWR. Målgruppen for dette programmet er arabisktalende ungdommer, og det kringkastes i flere av landene i Midt-Østen. I kombinasjon med Internett har dette blitt en unik plattform for å kommunisere med Syrias og Midt-Østens ungdommer. Målet er å ta på alvor deres åndelige behov, og hjelpe dem til tro på Jesus Kristus. Programmet fokuserer på å nå de unge ved å forstå deres problemer og gi dem råd, veiledning og støtte. Det var fra Syria kristendommen begynte å ekspandere. I Antiokia ble Jesu etterfølgere først kalt for kristne, og her ble også den første hedningkristne menigheten etablert. Skulle det ikke være rett og rimelig at vi prøvde å gi dem noe tilbake? Youth in Mind er ett av tre programmer som P7 er med og støtter gjennom dette årets tiendeprosjekt til TWR. Youth in Mind er et ukentlig radio- 6

7 Programleder Åge Nevland er født 15.september 1933, og har siden 1957 vært enasjert i kristent mediearbeid. Først var han over 20 år i Norea Radio og senere 22 år som generalsekretær i Kristelig Kringkastingslag (Familie & Medier). Han kan se tilbake på et langt liv med radio og andre medier, og er en av radiomisjonens pionerer. Bli med oss på reisen Veien gjennom Bibelen - Minutt for minutt! Turen starter på våre nettsider lørdag 1. oktober kl Tekst: Øystein Træland Veien gjennom Bibelen er en verdensomspennende programserie som går systematisk gjennom Bibelen fra 1. Mosebok til Åpenbaringsboken. Den sendes i dag på over 800 stasjoner i USA og Canada, og er oversatt til mer enn 100 språk og dialekter rundt om i verden. Veien gjennom Bibelen har blitt kringkastet på lokalradio her i Norge siden 1985, og Åge Nevland har hatt ansvaret for serien siden Veien gjennom Bibelens orginaltittel er Thru the Bible og blir ledet av Dr. J. Vernon McGee. Konseptet Minutt for minutt har hatt stor suksess på NRK med Bergensbanen og Hurtigruten. Det var nesten 3 millioner seere som var innom NRK2 da Hurtigruten - Minutt for minutt ble sendt. Nå er det veien gjennom Bibelen som står for tur, en tur som tar nesten 23 døgn. God reise! Foto: Jo Michael Harvald Finans AS Apotekergata Ålesund Harvald Finans AS (3 etg) Apotekergata Ålesund (3.etg) Tel: Tlf: SG Armaturen AS P.O. Box 105 N-4792 Lillesand, Norway Tel.: SG Armaturen AS P.O. Box 105 Fax: N Lillesand, 37 Norway Tel.: Fax:

8 Bibelkurset 2011 En strålende opplevelse I tida juli 2011 var ca 180 faste deltakere samlet på Sørlandet Folkehøgskole på Birkeland i Aust-Agder, til forkynnelse og fellesskap på et stort og familievennlig arrangement. En masse mennesker var også innom på enkeltmøter og dagsbesøk. Bibelkurset 2011 ble en strålende opplevelse! Tekst: Johnn R. Hardang Dette var første gang P7 Kristen Riksradio var med og tok ansvar for dettte arrangementet som både er strategisk og framtidsrettet. Radiopastor og daglig leder i P7, Johnn R. Hardang var med i hovedkomiteen. Han var også med som en av tre bibellærere, og hadde sammen med Johan Halsne og Rune Ludvigsen ansvar for alle kveldsmøter og bibeltimer. Teknisk ansvarlig i P7, Olav Hardang var hovedansvarlig for lydstyring og møteopptak. Frode Landro betjente bokhandelen gjennom hele Bibelkurset, og ellers sørget Inge Magnus Vasvik og hans medarbeidere i Vasvik Media for at hele Bibelkurset ble filmet. Dermed har vi muligheten til senere å sende opptak både av møter og bibeltimer på God Søndag, P7s TVsendinger på Frikanalen og Kanal 10 Norge. Sangeren Sveinung Kristiansen fra Flekkerøy deltok under det meste av Bibelkurset. Det var også besøk av eksterne krefter: Larry Ford fra USA sang for oss på onsdagskvelden. Mette og Roger Sørensen gledet oss med sang to av kveldene, og det samme gjorde trioen Hanne, Torill og Vidar. Flere andre kunne også vært nevnt. Mellom førti og seksti barn deltok i barneopplegget, som besto av barnemøter, hobbyaktiviteter, bading i skolens basseng og ellers mye leik og moro. Hovedansvarlig for barneopplegget - Anette Nordhelle, som til daglig er misjonær for Kristen Muslimmisjon i Senegal - ledet det hele med sikker hånd. I ungdomsopplegget var drøyt tjue tenåringer innom, selv om det stabile antallet nok var noe lavere. Denne delen av Bibelkurset må vi jobbe videre med. Vi skal sørge for å ha på plass et eget ungdomsteam til neste år, som kan følge opp og være sammen med tenåringene hele uka. 8

9 Johnn R. Hardang (øverst) holdt 4 bibel-timer over temaet: Gi det videre - om å formidle troen til barn, barnebarn - og alle andre. Johan Halsne talte over temaet: Bibelens båter på sine 4 bibeltimer. Rune Ludvigsen (nederst) holdt fire bibeltimer over temaet Kristus i ofringene i 3. Mosebok Alt som skjedde på Bibelkurset 2011 ble tatt opp, og er lagt ut for salg i P7s nettbutikk. Her kan du bestille bibeltimene og møteopptakene både på cd og i mp3-format! For priser og øvrig informasjon, gå til og søk etter Bibelkurset 2011! Hva så med 2012? En samlet hovedkomite ønsker å gå videre med dette arrangementet, og Sørlandet Folkehøgskole på Birkeland er uten tvil førstevalget: Flotte lokaliteter, gode overnattingsmuligheter og et praktfullt uteområde - trygt og godt for hele familien. Vi sier det allerede nå: Velkommen til Birkeland og til Bibelkurset 2012! TAKK FOR GAVEN EDVIN YDSTEBØ 50 ÅR Lørdag 14.mai feiret Edvin Ydstebø sin 50-årsdag. Edvin er far til Even Ydstebø, tenåringen som i 2008 ga ut sin første cd Min sang om Jesus i regi av P7 Kristen Riksradio. En innspilling der hele overskuddet av salget går til det internasjonale kristne radioarbeidet som P7 støtter. Ellen og Edvin Ydstebø var med på P7 Kristen Riksradios tur til Israel i påsken 2011, og det var en av dagene i Tiberias han egentlig fylte 50 år. Kvelden ble feiret med is og kaffe nede ved Gennesaretsjøen. Etter Edvin Ydstebøs 50-årsdag har vi mottatt en gave til P7 på kr 7.000,- Vi vil takke både for gaven og for den omsorg og omtanke som ligger bak gaven. Varm takk! ANNA VASVIKS BEGRAVELSE Tirsdag 26.juli døde Anna Vasvik fra Bryne, 85 år gammel. Hun er mor til Inge Magnus Vasvik som driver Vasvik Media, vår viktigste samarbeidspartner når det gjelder TVproduksjonen God Søndag. Anna Vasvik ble begravd fra Klepp Kirke tirsdag 2. august, og radiopastor i P7 Johnn Hardang forrettet i begravelsen. Etter familiens ønske ble det gitt anledning til å gi en minnegave til P7 Kristen Riksradios arbeid, og mange benyttet anledningen til også på denne måten å hedre Anna Vasviks minne. Vi har etter begravelsen mottatt en minnegave på kr ,- til P7. Dette sier vi varm takk for, og vil gjerne være med å lyse fred over Anna Vasviks fine minne. Se vårt TV-program God Søndag på & 9

10 P7 Butikk Radiobølger uten grenser Bok av Asle Heltebakke i samtale med Åge Nevland Julen 1906 ble det aller første radioprogrammet kringkastet. Radioen ble ganske snart også tatt i bruk for å forkynne Guds budskap til menneskene. Åge Nevland ble ansatt i Norea Radio i januar Hele sitt yrkesaktive liv har han vært engasjert i kristent radioarbeid. I 2001 ble han pensjonist, men er i 2011 fremdeles aktiv i P7 Kristen Riksradio. I denne boken forteller han om radiomisjonen og det kristne mediearbeidet. Veien gjennom Bibelen MP3 Åge Nevland Veien gjennom Bibelen MedieNytt Produkt nr.: Pris: 248,- Veien gjennom Bibelen - MP3 I denne pakken får du alle de 2590 Veien gjennom Bibelen programmene, fordelt på 22 cd er i MP3-fomat. Programleder er Åge Nevland Produkt nr.: Pris: 890,- Bladet Evangelisten fyller 100 år I 1911 ble det kristne bladet Evangelisten stiftet, og det holder stand den dag i dag. Bladet feirer 100 års jubileum i år, og dette er allerede markert flere steder i sommer, blant annet på Evangelistens Bibelkonferanse 5. til 10. juli på Framnes. Lørdag 24. september er det klart for ny jubileumsmarkering i Oslo Sjømannskirke. Ekstra mange henvendelser til Superblink Etter 22. juli har ekstra mange barn sendt sine bønner og spørsmål til Medieklubben Superblink, melder Norea.no Hederspris til Asbjørn Kvalbein Webpastor Asbjørn Kvalbein fikk Kristent Radioforums Hederspris Tildelingen ble bekjentgjort på Kristen Radiokonferanse i Grimstad 12. til 14. august Produksjoner Lytt til P7 sine program hele døgnet på God Søndag Ukentlig TV-program som sendes på Frikanalen og Kanal 10 Norge Vindu mot Livet med Johnn Hardang Bibelundervisning Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland Bibelgjennomgang Nistepakka Korte andakter Forskjellige andaktsholdere Sanger vi aldri glemmer med Johnn Hardang Ukentlig radioprogram om historien bak forskjellige kristne sanger og salmer Mediekommentaren Ukentlig mediekommentar fra Familie & Medier Kamilla og Tyven med Nina Sagdal Barneprogram basert på bøkene om Kamilla og tyven av Kari Vinje Evangeliske sanger på web 24/7 Webradio Kristen pop musikk på web 24/7 Webradio Våre radioprogrammer sendes på lokalradioer over hele landet. 10

11 P7 Kr i s t e n Ri k s r a d i o har basert sin virksomhet på frivillige gaver fra lyttere og venner som ser viktigheten av dette arbeidet. Dersom du ønsker å støtte Kristen Riksradio regelsmessig med et fast beløp, kan du tegne AvtaleGiro med Kristen Riksradio. Da vil et fast beløp trekkes direkte fra din bankkonto til radiomisjonsarbeidet hver måned eller hvert kvartal. Når du undertegner AvtaleGiro med Kristen Riksradio på kr 100,- (eller mer) pr mnd eller kr 300,- (eller mer) pr kvartal, får du tilsendt en velkomstgave. Sett et kryss om du velger Elisa, Safats Sønn på DVD, boken O Store Gud, eller programserien Steinene taler på CD. Ja, jeg ønsker 28 % skattefradrag på mine gaver. Svarkupong: God Søndag på DVD Elisa, Safats Sønn Bok O Store Gud Mitt personnr. er: Vindu mot Livet på CD Steinene taler Maksimalt fradragsbeløp er kroner. Gaver utover dette betraktes som en ekstragave til radiomisjonsarbeidet. I januar får du tilsendt årsoppgave til selvangivelsen. Minstebeløp for skattefradrag er 500 kr/år. Kristen Riksradio har tillatelse fra Datatilsynet for oppbevaring av fødselsnummer og garanterer konfidensiell behandling av opplysningene i henhold til Personvernloven. Navn Ja, jeg vil være med! Fast betalingsoppdrag Kreditkontonr.: Adresse Postnr Poststed Ja, jeg vil bruke AvtaleGiro til min faste givertjenste til P7 KRISTEN RIKSRADIO Jeg vil støtte med kr Hver mnd Hvert kvartal Belast konto nr Jeg ønsker at trekket skal skje den 20. dagen i måneden. Jeg ønsker at trekket skal skje den dagen i måneden. Jeg har gjort meg kjent med avtalevilkårene for AvtaleGiro (http://www.p7.no/pdf/avtalegiro.pdf) Sted/dato Underskrift KID (fylles ut av P7) Svarkupongen sendes til: P7 Kristen Riksradio, Skjenet 2, 5353 Straume 11

12 Husk å melde adresseendring til oss! Telefon: Returadresse: P7 Kristen Riksradio Skjenet STRAUME Her kan du lytte til P7 Kristen Riksradio Radio Sted Internett Budstikka Radio Nord-Trøndelag Bygderadio Vest Søre Sunnmøre Drangedal Nærradio Drangedal Evangeliets Røst Kristiansand Gimlekollen Radio Kristiansand Hallo Kragerø Kragerø Hjalarhornet Radio Seljord, Kviteseid, Nissedal Misjonsradioen Arendal Misjonsradioen Grimstad Kontakt Radio Sandefjord Kristen Nærradio Haugaland Haugesund, Karmøy Kystradioen Bergen, Sotra, Øygarden Mediagruppen Grenland Skien, Bamble, Porsgrunn NOREA Radio Oslo Nytt Liv Media Stavanger Radio DSF Midt-Finnmark, Tana, Vadsø Radio Evje Evje Radio Faktum Stavanger Radio Filadelfia Drammen Radio Filadelfia Kristiansand S Radio Fitjar Fitjar Radio Folgefonn Odda, Voss Radio Kvinesdal Kvinesdal, Flekkefjord Radio Lyngdal Lyngdal, Farsund Radio Notodden Notodden Radio PR Nordhordland, Osterøy Radio PS Molde home.c2i.net/sion Radio Rauma Nordmøre og Romsdal Radio Vest-Telemark Vinje, Tokke, Fyresdal Radio Samson Stord, Bømlo, Kvinnherad, Os Radio Sentrum Larvik Radio Sentrum Ålesund Radio Stryn Stryn Radio Toten Raufoss Radio Øst Østfold RadiOs Samnanger,Os, Fusa, Austevoll Radio Osterøy Nordhordland, Osterøy Radio 7 Norge Nettradio Romerike Radio Auli Våler Nærradio Våler Du kan også lytte til våre programmer på P7 Kristen Riksradio 2011

Butikk. Produktkatalogen 2012/13

Butikk. Produktkatalogen 2012/13 Butikk Produktkatalogen 2012/13 Vindu mot Livet Serier med den populære radioprogramserien Vindu mot Livet med radiopastor Johnn R. Hardang, hvor Bibelen blir formidlet på en enkel og levende måte og det

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 2 februar 2008 Årgang 104 Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 Portrettet En kjempe

Detaljer

asias millioner PRESENTASJON AV EOMs PROSJEKTER BIBLER FORANDRER KINA - Vitnesbyrd fra Kina

asias millioner PRESENTASJON AV EOMs PROSJEKTER BIBLER FORANDRER KINA - Vitnesbyrd fra Kina asias millioner PRESENTASJON AV EOMs PROSJEKTER BIBLER FORANDRER KINA - Vitnesbyrd fra Kina HITTIL HAR HERREN HJULPET - Historisk gjennomgang av EOMs arbeid Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 01-2008

Detaljer

Norvisjon. Ny spire i Karasjok og Lakselv. Forandringer?! Regionblad for Normisjon nr. 3 juli/august 2009 årgang 6

Norvisjon. Ny spire i Karasjok og Lakselv. Forandringer?! Regionblad for Normisjon nr. 3 juli/august 2009 årgang 6 Norvisjon region nord Regionblad for Normisjon nr. 3 juli/august 2009 årgang 6 Ny spire i Karasjok og Lakselv Barnas og ungdommenes stevne Barnas og ungdommenes sommer i nord (BUSiN) begynner nå å ta form.

Detaljer

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Vekkelsesrapport N o r d i c H a r v e s t M i s s i o n D E S 2 0 1 4 Hjertet i vår jul er Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Velkommen Vekkelsesrapport DES 2014 N O R D I C h a r v e s t M I S

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 Elin Tømmerbakk opplever misjonskall og skal til Swaziland i Afrika. LES MER SIDE 8-11 Misjonshuset i Moss var arrangør for en vellykket

Detaljer

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang god jul misjon s tidende nr. 11/12-2012 167. årgang Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka 1, 4024 Stavanger Telefon 51 51 61 00

Detaljer

Den største og beste gaven

Den største og beste gaven Den største og beste gaven Når du nå i julen gir gaver, gir vi dem ofte i påvente av at noen gir deg noe tilbake. Hvis det er noen du gir gaver til som ikke gir oss noen tilbake, vil du sannsynligvis bli

Detaljer

Vi presenterer programmet for Sommerstevnet i Drammen 6. 11. juli 2010.

Vi presenterer programmet for Sommerstevnet i Drammen 6. 11. juli 2010. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2010 Årgang 106 På Solstrand var nær 60 tenåringer samlet til Tentroweekend. LES MER SIDE 28-29 Les om arbeidet i Padrauna, India vårt glemte misjonsfelt.

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne rundt mange kaffebord.

Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne rundt mange kaffebord. Nytt fra Februar/ mars 2011 Nr. 1 11 årgang www.normisjon.no Telemark og Vestfold/Buskerud Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne

Detaljer

nr2 Stammefeiringen ble en fest! Tema: s. 4-5 Et par historier fra Kristiansand s. 8-9

nr2 Stammefeiringen ble en fest! Tema: s. 4-5 Et par historier fra Kristiansand s. 8-9 evegelse 2010 nr2 Stammefeiringen ble en fest! s. 4-5 Et par historier fra Kristiansand s. 8-9 Tema: Huskirker Pastord leder 2 Put it into practice Stammefeiringen 2010 er over, og jeg merker at Gud holder

Detaljer

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK DEL 1 RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK Menighetskonferansen 14. mai 2014 I. INNLEDNING Som barn i ditt hus har vi hver og en et sted, Der vi kan søke ditt ansikt, og du gir oss av din fred. Så

Detaljer

Hva sier Bibelen om penger og tienden?

Hva sier Bibelen om penger og tienden? Hva sier Bibelen om penger og tienden? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Jeg vet ikke om du er klar

Detaljer

Verdensvid vekkelse gir mangel på Bibler. Nytt jordbruksprosjekt i Kina. Ny misjonsforening i Langevåg. www.eom.no

Verdensvid vekkelse gir mangel på Bibler. Nytt jordbruksprosjekt i Kina. Ny misjonsforening i Langevåg. www.eom.no Verdensvid vekkelse gir mangel på Bibler Nytt jordbruksprosjekt i Kina 1 Ny misjonsforening i Langevåg Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 0-2010 94. Årgang www.eom.no Leder Andakt Effektivitet i

Detaljer

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Det er alltid spennende å kunne dele gode nyheter. Vi kan, for eksempel invitere våre venner til å komme og se...et familiemedlem

Detaljer

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1 Nr. 2-2009 24. årgang FOLK Tidsskrift for hverdagsteologi Guds domene FOLK nr. 2 09 1 LEDER Tyngdepunkt, perspektiv, og løsninger Vår kultur fokuserer på individets frihet og rettigheter. Alle valg og

Detaljer

Kirkenytt Metodistkirken Halden

Kirkenytt Metodistkirken Halden Kirkenytt Metodistkirken Halden Nr. 1 Mars Mai 2014 Årgang 63 Alfred Glomsrød Fladeby ble døpt 09. februar. Her sees dåpsbarnet sammen med foreldrene Oda og Anders Fladeby, prest og faddere. Vi gratulerer

Detaljer

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget!

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget! FJELLHAUG organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag nr. 2 2009 80. årg. Gå inn på nye fjellhaug.no Vær med og fullfør oppdraget! Støtt Fjellhaug økonomisk! Det forskes på Fjellhaug side 4-5 Å studere

Detaljer

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 1 2008-120 årgang

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 1 2008-120 årgang Trygg Havn Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 1 2008-120 årgang Leder Trygg Havn Misjonsoppdraget Av daglig leder Roald Øvrebø Den indre Sjømannsmisjon Den indre Sjømannsmisjon ble stiftet i 1880

Detaljer

Flere misjonærer REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST

Flere misjonærer REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 En gang var dere selv mørke, men nå i Herren er dere lys. Lev da som lysets barn! Ef 5,8 Flere misjonærer Vi er glade for at misjonærantallet øker med omkring

Detaljer

Hvis Kristus ikke er oppstått hva da? Tale på Bibel og lovsang 5.4. 2010 av Oddvar Søvik.

Hvis Kristus ikke er oppstått hva da? Tale på Bibel og lovsang 5.4. 2010 av Oddvar Søvik. 1 Hvis Kristus ikke er oppstått hva da? Tale på Bibel og lovsang 5.4. 2010 av Oddvar Søvik. Oppstandelsens faktum setter kristendommen i en absolutt særstilling blant alle andre religioner. Ingen annen

Detaljer

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 Gud har bruk for deg! INNHOLD GUD HAR BRUK FOR DEG!...1 MIN HISTORIE...3 HVORDAN DU KAN BLI FRI...12 GIDEON EN DJERV KRIGER...15 BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 ANTI JANTELOVEN...21 Tore Johannessen

Detaljer

Hjemløse Oana fikk jobb hos Einar

Hjemløse Oana fikk jobb hos Einar mylder Nr 2/2012 Årgang: 3 Opplag: 45 000 Gratis til alle husstander! Magasin fra misjonskirkene i Kristiansand, Søgne og Vennesla Hjemløse Oana fikk jobb hos Einar s 6 MGP-Nina synger videre s 28 Nytt

Detaljer

Region Midt-Norge. Nytt fra Region Midt-Norge. Regionårsmøte Generalsekretær Øyvind Åsland er taler på regionårsmøtet 9. og 10. juni.

Region Midt-Norge. Nytt fra Region Midt-Norge. Regionårsmøte Generalsekretær Øyvind Åsland er taler på regionårsmøtet 9. og 10. juni. Region Midt-Norge 27. APRIL 122. Årgang 07 2012 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, vil jeg la spise av livets tre, som er i Guds paradis. Åp 2,1-7 Vil tilbake til Mali

Detaljer

NR. 2-2014 - 25. ÅRGANG. Takk alltid vår Gud og Far for alt... Ef 5,20

NR. 2-2014 - 25. ÅRGANG. Takk alltid vår Gud og Far for alt... Ef 5,20 NR. 2-2014 - 25. ÅRGANG Takk alltid vår Gud og Far for alt... Ef 5,20 LEDER MINNEORD Takk din store Gud Paul Liseth til minne Reidar Larsen! Av Atle Haugen! Når dette leses, har Norge passert høydepunktet

Detaljer

Troen er ikke først og fremst å vite og mene, men kanskje uten å forstå så mye, å overgi seg til Jesus.

Troen er ikke først og fremst å vite og mene, men kanskje uten å forstå så mye, å overgi seg til Jesus. Nytt fra Vestfold/Buskerud/Telemark Oktober/ november 2013 Nr. 5 13. årgang www.normisjon.no Troen er ikke først og fremst å vite og mene, men kanskje uten å forstå så mye, å overgi seg til Jesus. Liv

Detaljer