lyspunktet Ny nettbutikk i TE side 6 Marit Bjørgen på besøk side GWh ekstra fra Driva? side 28 eid av trøndere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "lyspunktet Ny nettbutikk i TE side 6 Marit Bjørgen på besøk side 24 25 GWh ekstra fra Driva? side 28 eid av trøndere"

Transkript

1 lyspunktet 2_2011 bedriftsblad for trønderenergi Ny nettbutikk i TE side 6 Marit Bjørgen på besøk side GWh ekstra fra Driva? side 28 eid av trøndere

2 2 INNHOLD s. 3 Redaktørens spalte s. 4 Konsernsjefens spalte s. 5 TE Elektromontasje fusjoneres tilbake s. 6 Ny og utbedret intern nettbutikk i TE s. 7 ekunde enkelt for kunden enkelt for oss s. 8 Ny profil, sterkere merkevare s. 10 Kikagati i Uganda planlegges s. 12 Tilbud til foreldreløse barn s. 15 Vårt afrikanske lag s. 18 Snillfjord kraftverk under planlegging s. 20 Med Helga langs Helgelandskysten s. 22 Økende kundetilfredshet s. 23 TrønderEnergi-serie og cup s. 24 Marit Bjørgen på besøk s. 26 Energisamling ga energi 2/2011 Juni 2011_24. årgang Organ for TrønderEnergi Postadresse Postboks 9480 Sluppen, 7496 Trondheim Tlf Nett: Loqal: Redaksjonsmedlemmer Ole Jørgen Frostad (red.) Cathrine Berger Steen Steve Halsetrønning Siv N. Ingebrigtsvoll Charlotte Wulff Tore Wuttudal Hanne Afseth Kjell Dahle Eli Flakne Bladet sendes til ansatte, eiere, pensjonister, styremedlemmer, media, sørtrønderske stortingsrepresentanter, selskapets forbindelser samt øvrige interesserte. Grafisk formgiving HK Reklamebyrå Trykk TrykkPartner Grytting Artikler signert av andre enn redaksjonens medlemmer står for artikkelforfatterens regning, og samsvarer ikke nødvendigvis med redaksjonens eller utgiverens syn. s GWh ekstra fra Driva? s. 30 TrønderEnergis servicesenter på Rosten s. 31 Glimt fra... Forsiden: Inger Marie Malvik i full fart over Driva under TEK-samlingen på Oppdal. Foto: Tore Wuttudal

3 REDAKTØRENS SPALTE 3 Er all PR god PR? Som de fleste vel har fått med seg ble TrønderEnergi meget hyppig omtalt i media i løpet av årets første måneder. Oppslagene var i en kort, men intens periode mange og svært omfattende, og den ene saken etter den andre ble rullet ut. Det var nesten uten unntak Adresseavisen som dekket disse sakene, og den medieanalysen vi har fått utført i ettertid viser da også klart at av de totalt 20 ulike medier som overhodet har skrevet noe om TrønderEnergi i perioden, er Adresseavisen både mestpubliserende og det mediet som har hatt den mest utfordrende omtalen. Ikke overraskende betegnes i analysen det mest belastende tema nettleie les fusjon og nettleieøkning i Trondheim. De gunstigste temaene med hensyn til vinkling og rekkevidde er sponsing, samarbeid og kanskje litt uventet, - kraftpris. Vi blir også sett på som kompetente og som innehavere av ekspertrollen, samtidig som selskapet blir betraktet som en viktig verdiskaper. Det går også tydelig fram at Adresseavisen nærmest fungerer som pådriver i sakene, spesielt nettleiesaken, og at avisa bidrar til at denne diskusjonen politiseres. Det ble jo etter hvert åpenbart at dette var tilfellet, og at vi nok havnet midt i et politisk spill eller sagt på annen måte: valgkampen startet tidlig i år! På slutten av angjeldende periode gjennomførte TNS Gallup sin årlige omdømmeundersøkelse, og den ga oss en del resultater som vi kanskje ikke hadde forventet å få. (For en mer detaljert presentasjon av denne se egen artikkel annet sted i denne utgaven av Lyspunktet.) At kjennskapen til og oppmerksomheten om TrønderEnergi øker, er vel ikke akkurat overraskende, men at vi får en omdømmeskår på 57 poeng, som er en klar økning fra forrige undersøkelse for ett år siden er desto mer gledelig. Dette er langt over kraftbransjens gjennomsnitt i tilsvarende undersøkelser hvor omdømmeskåren ligger på 41 poeng. Dette viser at det å bedre omdømmet er et langsiktig og komplisert stykke arbeid. Det som vi som arbeider i selskapet i en opphetet situasjon oppfatter som skyllebøtter, og som kan oppleves som ubehagelig, utgjør bare en liten del av bakgrunnen for den alminnelige manns holdninger til oss. I et slikt perspektiv kan en være fristet til å hevde at all PR er god PR, men ikke slik at vi som konsekvens hviler på laurbærene. Vi har åpenbart et forbedringspotensiale både på det ene og det andre området, men i sum framstår TrønderEnergi mer enn noen gang som en solid bedrift, en trygg arbeidsplass og en ansvarlig samfunnsaktør.

4 4 konsernsjefens spalte Foran store utviklingsmuligheter Energibransjen generelt og i Midt- Norge spesielt står overfor nye, og meget spennende utfordringer de kommende årene. Og aldri har vi bedre fått illustrert hvordan globale hendelser kan få direkte innvirkning på energimarkedet, enn med jordskjelvet med den påfølgende atomkraftulykken i Japan. En hendelse som utløste et tysk nei til atomkraft fra Rundt 20 gigawatt med kraft må erstattes av andre energikilder i Europa. Å tro at Norden blir uberørt av dette tror jeg er en illusjon. Hva dette vil bety i form av nye større forurensende utslipp eller hvilke prisutslag dette vil gi, gjenstår å se. Det som synes veldig tydelig er at den nye situasjonen, kombinert med EUs fornybardirektiv og innføringen av sertifikatordning for fornybar kraft med Sverige, vil bety uante muligheter for produksjon av ny fornybar energi i Norge. Mye av dette, selvsagt utenom Tyskland-vedtaket, er det til en viss grad tatt høyde for som målsetninger i TrønderEnergis Målbilde 2020, som danner grunnlaget for selskapets veivalg fram til Innføringen av sertifikatordningen fra 1. januar 2012, har som mål å skulle gi 26 TWh ny fornybar kraft fordelt på Norge og Sverige innen Dette representerer 13 prosent av total fornybar produksjon i de to landene, og vil gi store muligheter for utvikling av nye vind- og vannkraftanlegg. I Midt-Norge, og for vår del, betyr dette først og fremst satsing på vindkraft da de fleste utbyggbare mulige vannkraftprosjektene er vernet. Med vår eiervedtatte målsetting om å øke egen produksjon fra 2 TWh til 3 TWh innen 2020, kombinert med de investeringer vi har gjort i det siste, ikke minst med oppkjøpet av nettselskapet i Trondheim og Klæbu, må vi ha tilgang til frisk kapital. De store vindplanene lar seg ikke realisere i tilfredsstillende grad uten en forsterkning av egenkapitalen. Som media allerede har meldt, er vi inne i en prosess der en slik kapitaltilgang er ønsket. I tett samarbeide med våre eierkommuner, er det åpnet for mulig innhenting av kapital fra nye eksterne investorer. Jeg er optimistisk med tanke på å få dette på plass, og så vil nivået på kapitaltilgangen i stor grad avgjøre hvor mange og hvor store prosjekter vi kan realisere fram til Uansett utfall av de enkelte prosjekter, står vi i sum overfor formidable utviklingsmuligheter. Avslutningsvis vil jeg takke alle våre nær 500 medarbeidere for flott innsats så langt i år. God sommer!

5 Kontroll av gatelys på Møllenberg. TrønderEnergi-teamet består av Åke Søderlund (t.v.) fra TENs entreprenøravdeling og Egil Østerlie fra TE Elektromontasje. TE Elektromontasje fusjoneres tilbake 5 Dersom alt går som forutsatt blir TrønderEnergi Elektromontasje AS den 26. juni oppløst. Alle medarbeiderne er da overført til nettselskapet, TrønderEnergi Nett AS (TEN), med nye ansettelsavtaler i det fusjonerte nettselskapets entreprenøravdeling hvor Hilmar Cato Fredriksen er avdelingsleder. TEKST/foto: Sture Lian Olsen 26. juni en merkedag: TE Elektromontasje fusjoneres tilbake Fusjonsprosessen går sin gang, og ting begynner å falle på plass. Grensesnittet mellom bestiller/utfører er analysert og beskrevet her skal man fortsette omtrent som i dag, i alle fall på kort sikt. Men det vil fortsatt jobbes med løsninger som kan effektivisere virksomheten, blant annet gjennom bruk av nye IT-systemer, noe som kan føre til at grensesnittet forandres. Installasjonsvirksomheten på Melhus skal ikke drives i regi av nettselskapet. Dette har blant annet med eltilsynfunksjonen å gjøre: TrønderEnergi Nett kan vanskelig drive installasjonstjenester, og samtidig kontrollere seg selv. De ansatte, et titall medarbeidere, tilbys jobb på nye områder i nettselskapet. Man har en åpen dialog, og ser på ulike løsninger. Alternativet kan være å videreføre installasjonsvirksomheten som egen enhet innenfor TE-konsernet eller å selge ut. Det er framforhandlet en avtale om direkteoppmøte for montørene, som i enda større grad kan ta med bilen og starte arbeidsdagen hjemmefra, og man er enig med fagforeningen om arbeidstidsberegningen. Dette kan åpne for sammenslåing eller flytting av oppmøtesteder. TrønderEnergi Nett har i dag syv oppmøtesteder: Agdenes, Bessaker, Frøya, Meldal, Melhus, Orkanger og Åfjord. Det kan bli færre. Spørsmålet om oppmøtesteder henger også sammen med valg av framtidig hovedlokasjon for entreprenørvirksomheten. Her er det ennå ikke fattet noen beslutning. Sluppen er ett alternativ, men mange medarbeidere ønsker etablering på et helt nytt sted. Nå vurderes flere alternativer også sett i forhold til nybygget på Lerkendal. Endelig beslutning tas over sommerferien. Vi får ikke til en full sammensmelting av de to entreprenørvirksomhetene før en ny, felles hovedlokasjon i sør er på plass, sier Hilmar Cato Fredriksen. Men vi nærmer oss målstreken. Kulturforskjellene er overkommelige, og organisasjonsmodellen bør være satt i løpet av sommeren, legger han til. Det eksterne markedet oppdrag utenfor TrønderEnergis egen virksomhet har økt de siste årene. Trønder- Energi Elektromontasje omsatte eksternt for 28 millioner kroner i fjor, og hadde totalt 30 årsverk utenfor TEs egen nettvirksomhet. Vi er spesielt god på for eksempel gatelys og høyspent 66/132 kv kabel, dette er en nisjer vi tjener gode penger på. Man har dessuten lyktes i å selge en stor grad av timeverk, ikke bare materiell. Montørene, og de som regnet på oppdragene, gjorde en kjempejobb. TENs entreprenøravdeling var oppe i 19,4 millioner kroner på eksterne oppdrag, hovedsakelig gatelys, som også er veldig bra. Tallene for 2011 blir lavere; totalt kommer vi til å ligge på rundt millioner kroner eksternt. Dette har sine naturlige grunner. Nettselskapet kommer med flere oppdrag; det bygges nye linjer og drives mer oppgradering og vedlikehold enn tidligere, dermed reduseres kapasiteten til ekstern virksomhet. Entreprenøravdelingen har cirka 150 medarbeidere fra starten. De blir neppe færre. De utredningene som foreløpig er gjort viser at nettet vil kreve cirka energimontører. I dag er det 94 montører. 23 av disse er 57 år eller eldre, de kan altså gå av med AFP innen fem år, så det må tenkes rekruttering allerede i dag. På prosjektleder/ingeniørsiden ser man mye av den samme alderssammensetningen. Her kan man få til noen synergier ved flytting og omrokkeringer, men ingen blir oppsagt, og det blir neppe tilbudt mange sluttpakker, utover de som allerede er gitt.

6 6 NY OG UTBEDRET INTERN NETTBUTIKK Dagens nettbutikk skal etter hvert fases ut og erstattes av en ny og utbedret versjon. Den nye nettbutikken vil ha flere bruksområder og egen betalingsløsning. Bakgrunnen for denne investeringen er blant annet flere ansatte i TrønderEnergi, ny intranettløsning og et voksende antall profilartikler. TEKST: Eli Flakne FOTO: TORE WUTTUDAL Ny og utbedret intern nettbutikk i TrønderEnergi Enklere å bruke og enklere å administrere Dagens manuelle løsning skal erstattes med betalingsløsning hvor kjøper betaler med betalingskort ved bestilling/ forhåndsbestilling av varer. I tillegg vil vi ha en løsning hvor det skal være mulig å bestille varer med fakturering til bestillende selskap. På denne måten får vi en enkel håndtering og en oversikt med hensyn til logistikken. Den nye nettbutikken vil også være enkel å bruke for ansatte. Hva kan vi forvente å finne av tilbud i nettbutikken? Vi vil samle alle typer profilartikler gruppert i kategorier. I utvalget vil man kunne finne treningsklær, yttertøy, skjorter, gensere, slips og skjerf med mer. På sikt planlegges også et Brukttorg hvor overskuddsmateriell som for eksempel PC-skjermer, møbler og så videre kan bli lagt ut for salg. Den nye nettbutikken forventes å bli lansert før jul i år. Mona Helen Arntzen (t.v.) og Hilde Brandtzæg har det daglige ansvar, og oppfølging av nettbutikken.

7 @EKUNDE 7 kundesenteret ta kontakt, sier hun. foretrekkes og respons på ulike kampanjer. Tine er en av representantene fra TrønderEnergi Marked AS som har vært med i forberedelser til innføring ekunde er et stort skritt i riktig retning av ekunde. Gjennom ekunde er muligheten for å ta ut rapporter med ulike kunden og TrønderEnergi Marked blir og gir en vinn-vinn situasjon. Både kriterier også blitt betraktelig bedre. fornøyd, og i tillegg får vi frigjort tid og ressurser til å fortsette å forbedre og Salgsavdelingen vil enkelt hente ut effektivisere vår kundeservice. rapporter på hvilke produkter som TrønderEnergi er et av de første energiselskapene som har tatt i bruk ekunde. Først på februar ble denne e-løsningen lansert på våre nettsider, og så langt har erfaringene vært positive. TEKST: Heidi Dahl Torp FOTO: SHUTTERSTOCK ekunde enkelt for kunden enkelt for oss Med ekunde kan kunden være sin egen saksbehandler ved bestilling av strøm på nettet. Alt foregår automatisk. Kunden velger produkt på vår webside, og avtalen blir lagt inn i kundesystemet for deretter å bli meldt nettleverandør. Systemet er både kostnads- og ressursbesparende. For kundesenteret blir det betraktelig mindre manuelt arbeid, i tillegg sparer man tid på arkivering, porto, og utsendelse av kontrakter. Besparelsene ved å ha ekunde i forhold til å legge inn avtalene manuelt er beregnet til cirka ett årsverk. En annen fordel med ekunde er at feilkildene ved bestilling, innlegging og meldingsutveksling minimaliseres. Kunden får bekreftelse umiddelbart på sin bestilling. Når kunden skal bestille strømavtale i ekunde, må han/hun legge inn fødselsnummer og postnummer. Dette er opplysninger som de fleste husker, og det gjør det enkelt for kunden, i motsetning til bruk av målepunkt-id/ målernummer. Opplysningene kvalitetssikres automatisk mot kredittopplysningsbyrå og sentralt register for målepunkt-id. - Denne operasjonen ble tidligere gjort manuelt av kundebehandlere, sier kundekonsulent Tine Siren Strand. Er alt riktig går bestillingen igjennom, og skulle det oppstå feilmelding vil

8 8 Omdømmeundersøkelse Ny profil, sterkere merkevare TEKST: Eli Flakne For tredje år på rad har TNS Gallup testet pulsen på markedets opplevelse av TrønderEnergi. Gjennomføringen er som følger: Metode: Datainnsamlingen er gjennomført ved hjelp av telefonintervju CATI. Feltperiode: mars Antall respondenter: 300 personer har besvart undersøkelsen. Målgruppe: Utvalget er representativt for befolkningen over 18 år i følgende kommuner: Trondheim, Agdenes, Frøya, Hitra, Meldal, Melhus, Osen, Roan, Åford og Skaun. Resultatene er vektet på kjønn, alder og geografi for å gjenspeile befolkningen i området. Utvalget er kvotert i to grupper: Trondheim og Sør-Trøndelag. Bakgrunn: TrønderEnergi har de siste årene arbeidet med omprofilering av selskapet. Gjennom denne og de to forrige målingene ønsker selskapet å se effekten av dette arbeidet. Formål: Formålet med undersøkelsen har vært å kartlegge kjennskap og kunnskap om TrønderEnergi og de viktigste konkurrentene. Identifisere hvilke holdninger målgruppen har til selskapet. Samt fastslå hvilken profil selskapet framstår med. Styrket omdømme og skarpere profil Selskapets omdømme styrker seg og ligger nå på 57 av 100 mulige poeng. Det er en betydelig høyere skår enn hva kraftnæringen oppnår i 1. kvartal 2011, 41 poeng. Resultatene er positive og imponerende i en tid med særdeles høye strømpriser og mye eksponering av bransjen generelt, og TrønderEnergi spesielt. Kjennskap og oppmerksomhet til Trønder- Energi øker, og folk har lettere for å danne seg et inntrykk av selskapet. Holdningen befolkningen har til Trønder- Energi utvikler seg i riktig retning, og selskapet framstår med en tydeligere personlighet. Sammenlignet med 2009 oppfattes TrønderEnergi i dag som mer offensivt, mer moderne, mer markedsorientert og som et mer markant selskap. Befolkningen i Sør-Trøndelag er mer positivt innstilt til TrønderEnergi enn de som er bosatt i Trondheim. Det er likevel i Trondheim den største holdningsendringen har skjedd, og den går i positiv retning. Forskjellene vi tidligere har sett mellom de to geografiske områdene er dermed i ferd med å viskes ut og befolkningen blir mer samstemte i sitt inntrykk av TrønderEnergi. Til tross for at utviklingen går i riktig retning er det fortsatt slik at Trønder- Energi, for noen, framstår som nokså profilløs. Det er ingen av de profilelementene som vi tester som framstår som typiske for TrønderEnergi. Majoriteten av befolkningen velger å besvare spørsmålene med midtkategoriene på skalaen, og forteller dermed at de har ingen klar oppfatning av selskapet. Denne tilbakemeldingen forteller at det er viktig for TrønderEnergi å videreføre det markedsarbeidet som er i gang. Det krever langsiktig tenkning, tålmodighet, og at man har evne til å holde fast ved den veien man har valgt. Årets resultater viser at det er først nå vi ser effekt av det arbeidet som ble satt i gang i TrønderEnergi har fått et bedre omdømme Det tar tid å endre holdninger - først nå ser vi effekten av arbeidet som ble satt i gang i TrønderEnergi har i løpet av svært kort tid etablert en robust merkevare som tåler utfordringer.

9 Omdømmeundersøkelse 9 og et godt omdømme Skår Omdømmeskår: TrønderEnergi: 57 poeng Kraftnæringen generelt: 41 poeng TrønderEnergi forbedrer altså omdømmet sitt i en periode hvor det er høye strømpriser og negative oppslag i media. Vi kan konkludere med at Trønder- Energi i løpet av svært kort tid har etablert en robust merkevare som tåler utfordringer. TrønderEnergi i media Over halvparten av de spurte har fått med seg redaksjonell informasjon om TrønderEnergi i media. Når de blir spurt om hva dette gjør med oppfattelsen av selskapet svarer utvalget slik: Ingen endring 60% Vet ikke 1% TrønderEnergi Mer positivt 13% (tidl. Trondheim Energi) Trondheim Kraft Hafslund Norges Energi NTE Fjordkraft TrønderEnergi Trondheim Kraft (tidl. Trondheim Energi) Hafslund Mer 19 negativt 26% Over 60 prosent opplever ingen endring av sin oppfatning av selskapet, 13 prosent er mer positiv og 26 prosent svarer at det får en mer negativ holdning til selskapet. Alt i alt tyder dette på at interessen omkring vinterens og vårens medieoppslag er midt på treet. Assosiasjoner: Fremdeles 22 er det pris og strøm som markerer seg, men 60 eierskapet til TrønderEnergi: eid av trøndere og min leverandør markeres 68 seg mer og mer Uhjulpen 68 Under: TrønderEnergi sin totale kjennskap er på 100 %! Det er svært sjelden at selskap oppnår et slikt resultat. (her gis ingen svaralternativer) Norges Energi NTE Fjordkraft Uhjulpen

10 10 KIKAGATI I UGANDA PLA NLEGGES Vannet flommer i kaskader nedover Kagera River. Her fra toppen av ruinene etter kraftverket som stod her til Tekst: KJELL DAHLE I Foto: TORE WUTTUDAL Kikagati i Uganda planlegges MBARARA/UGANDA: Kikagati i Kagera River, på grensen mellom Uganda og Tanzania, utredes som det neste TrønderEnergi-prosjektet i utlandet. Som kjent sto Bugoye kraftverk ved Kasese i Uganda ferdig høsten Vi er i byen Mbarara, sørvest i Uganda. Betydelige delegasjoner fra landmyndighetene både fra Tanzania og Uganda er på plass på hotell Lake View. Forhandles Årsaken er grensedragning i Kagera River mellom de to landene, forteller vår prosjektutvikler Inge Stølen. Han har kommet fra Trondheim til Uganda for å bistå i forhandlingene. Fra hovedstaden Kampala, der TrønderPower LTD har sitt hovedkontor, har managing director Erling Legran også ankommet. Delegasjonen har vært i Kagera River tidligere på dagen, en kjøretur på et par timer hver vei. På en veistandard som det ikke finnes tilstrekkelig vokabular for. Masse vann I Kagera River mangler det meste, både av infrastruktur og andre ting. Men de har masse av det viktigste, nemlig vann. Oppe på ruinene av kraftverket som sto her inntil revolusjonen i 1979, fråder enorme vannmengder nedover elva. Dagens president i Uganda, Yoweri Museveni, var involvert i sønderknusingen av kraftverket i 1979, da tropper gikk inn i Uganda fra nettopp Tanzania for å styrte den fryktede diktatoren Idi Amin. I 1985 kom Museveni til makten, og han ble nylig gjenvalgt. Kikagati får en maskininstallasjon på 16 MW. 13 kilometer nedenfor det planlagte Kikagati-kraftverket ligger ytterligere ett prosjekt. Her er det muligheter for et kraftverk på 34 MW, og dette er tenkt utført i en tidsmessig forlengelse av Kikagati.

11 KIKAGATI I UGANDA PLANLEGGES 11 Slik kan kraftverket i Kikagati bli om den mulige kinesiske leverandøren som har utviklet dette konseptet får tilslaget etter en eventuell investeringsbeslutning. Et skilt ved inngangen til Tanzania, her er vi inne i nabolandet. Mangler kraft Mens TrønderEnergi eier 72,5 prosent av Bugoye, og det norske statlige utviklingsselskapet Norfund 27,5 prosent, vil vi ha en maksimal eierandel på 51 prosent i de to prosjektene i Kagera River. Uganda har verdens femte svakeste økonomi målt i brutto nasjonalprodukt, og mangelen på elektrisk energi er påfallende overalt. Den nylig gjenvalgte president proklamerte så sent som i mai at utbygging av elektrisitet vil bli et prioritert område framover. Det er ventet en stor bedring når kraftverket i Bujagali på 250 MW er driftsklart, men landet vil ha bruk for mye mer kraft enn dette i årene som kommer. Forhandlingene mellom landmyndighetene i Tanzania og Uganda pågikk for fullt i den ugandesiske byen Mbarara. Foran fra venstre: Mr. Fadhil Mawanda (State Attorney - UG), Mr. Elvis Magane (Principal Land Surveyor - TZ), Mrs. Ashaba Susan (Sub-county Chief - UG), Mr. Hussein Seif (Assistant Administrative Secretary - TZ), Mr. Zabron Masele (Head of Delegation - TZ), Mr. Bonny Byarufu (District Land Surveyor - TZ). Bak fra venstre: Mr. Kennedy E. Ssentongo (Consultant - UG), Mr. John Kiataka (Assistant Commissioner - UG), Mr. Kasagara Edward (LCIII Chairperson - UG), Mr. Raymond Bagenda (Principle Land Surveyor - TZ), Inge Stølen (Project Manager, Kikagati Power company Ltd - NO), Mr. Byakotonda Tom (Asst. Chief Administrative Officer UG), Mr. Geoffrey Boyenza (District Surveyor - UG), Dr. Yafesi Okia (Assistand Commisioner, Head of Delegation - UG), Erling Legran (fungerende Managing Director, Kikagati Power company Ltd - NO). TZ betyr Tanzania, UG er Uganda, NO ikke uventet Norge.

12 12 Tilbud til foreldreløse barn TEKST: KJELL DAHLE FOTO: TORE WUTTUDAL Tilbud til foreldreløse barn KAMPALA: Varme lys stråler ut av øynene på skoleelevene på Mbabaali Memorial School for Orphans, et lite stykke utenfor Kampala sentrum i Uganda. Konsernsjef Rune Malmo er selvsagt populær i skolen og har fått sitt eget bygg oppkalt etter seg.

13 Tilbud til foreldreløse barn 13 Her har TrønderEnergi engasjert seg som en del av selskapets bevissthet rundt samfunnsansvar i tilknytning til Uganda-satsingen. En satsing som så langt har resultert i byggingen av kraftverket i Bugoye, ved Kasese, 400 kilometer fra Kampala. Mbabaaliskolen er for foreldreløse barn, og i dette landet er det mange av dem. Rundt halvparten av landets 34 millioner innbyggere er under 15 år. HIV/aids og andre sykdommer sørger for at gjennomsnittsalderen er lav. Skolen er for 120 foreldreløse barn og 140 andre barn med foreldre med svak økonomi. Og de er det også svært mange å velge blant i dette fattige landet. For å sikre drift, bedre infrastrukturen og legge forholdene til rette for en slik gruppe, har TrønderEnergi engasjert seg. Senest i forrige uke ble et nytt skolekjøkken åpnet på stedet av konsernsjef Rune Malmo. Et kjøkken finansiert av TrønderEnergi. I tillegg til dette har TrønderEnergi gjennomført og gjennomfører en rekke andre tiltak i Uganda, og da spesielt i Mubukudalen der kraftverket ligger. Her er blant annet initiert et helseprogram om HIV/aids og malaria, noe vi skal komme tilbake med i egen reportasje i neste nummer av Lyspunktet. Klasserommene i Kampala-skolen ville i Norge blitt klassifisert som noe som hørte hjemme på tidlig 1900-tallet, men i Uganda er dette en tilfredsstillende løsning. Læringen foregår på engelsk, og elevene var svært engasjerte da Lyspunktet gjestet et par av klassene i mai. Interessen for matematikk var stor i klasserommet i Kampala.

14 Vi gir tilbake opplevelser Konsernet TrønderEnergi bidrar til lokal verdiskaping og engasjement i eierkommunene våre. Vi ønsker å stimulere til et rikt kulturliv og gode opplevelser. Derfor bidrar vi hvert år med sponsormidler til ulike festivaler rundt omkring i fylket vårt. Sponsorkonseptet Festivalsommer rommer i år plass til mange små og store lokale arrangement. På denne måten bidrar vi til mange og gode opplevelser i lokalmiljøet. I sommer er vi blant annet stolt sponsor av: Osenhælja, Lundamodagene, Brekstad Kulturfestival, Karl Håpet, Kystkulturdagene i Lysøysund, Frøyafestivalen, Åfjordsdagan, Pstereofestivalen, Kristin på Husaby, Hopsjødagene, Fiskefestivalen i Bessaker og Olavsfestdagene. tronderenergi.no

15 Vårt afrikanske lag 15 KAMPALA/KASESE, UGANDA: TrønderEnergis forlengende arm, for ikke å si armer, ligger i Kampala og ved den lille byen Kasese i Uganda. Her ligger kraftverket Bugoye. Gjennom datterselskapet Trønder- Power Ltd (TPL), der TrønderEnergi eier 72,5 prosent, sysselsettes rundt 40 personer på det meste. TEKST: KJELL DAHLE FOTO: TORE WUTTUDAL Vårt afrikanske lag Erling Legran. I hovedkvarteret i Kampala finner vi ledelsen, anført av Erling Legran. Managing Director på fint. For titler er viktigere i utlandet generelt enn vi er vant til hjemme. Staben Blide smil og godt humør er ikke mangelvare her. I tillegg til Legran er Arne Koksæter i staben av de norske som teller tre. Sistemann er Gunnar Salseggen, utviklingsdirektør, som opprinnelig var førstemann her. Da Lyspunktet gjestet hovedkvarteret i Kampala var Gunnar Salseggen hjemme i hovedkvarteret på Rosten. TrønderPower Ltd har et styre fra TrønderEnergi på Rosten og et styremedlem fra Norfund i Oslo, som har de resterende 27,5 prosentene av aksjene. Blide ansikter Smil og gjestfrihet slår mot oss også når vi ankommer kraftverket i Bugoye etter en seks timers kjøretur på altså 400 kilometer på en vei av høyst varierende kvalitet. Der det virkelig er god vei, er det jevnt med fartsdumper. Og da i ordets riktige forstand. Årsaken er de mange ulykkene, for det er masse folk langs veiene hele turen! I Bugoye er bemanningen rundt personer. I tillegg kommer innleid vaktstyrke samt ti mann som jobber innleid med å holde den seks kilometer lange vannrenna som fører vannet til kraftverket i orden til enhver tid. -De gjør en god innsats for å holde alt i orden, forteller Robert Bakanamwike som viser oss rundt i dalføret oppstrøms kraftverket. I det daglige har Erling Legran hånd om organisasjonen fra Kampala, men han kjører ofte de 400 kilometrene til kraftverket i Bugoye der Losio Lemuresuk Chaplin er Operational Manager. Mellom de to i organisasjonslinjen finner vi Chief Operating Manager, Idunn Finnanger, som har det faglige ansvaret for driften av kraftverket. Hun har tilhold i Trondheim, men er på lengre besøk i Uganda flere ganger i året. De ansatte i TPLs kontor i Kampala: Fra venstre Challene Biita, Erling Legran, Annicent Busingye, Arne Koksæter, Joseph Sserwanga og Joan Muthabali. Gunnar Salseggen var som nevnt i Norge da bildet ble tatt.

16 16 Vårt afrikanske lag

17 På plass i kraftverket. På det nederste gulvet, fv: Oburu Amos, Irumba Clovis og Kalengutsa Clovice Tembo. De fem på øverste plan fv: Bonny Munihizi K. Bonny, Robert Bakanamwike, Brian Twesigye, Sarah Namujjuzi og sjefen Losio Lemuresuk Chaplin. Vårt afrikanske lag 17

18 18 SNILLFJORD KRAFTVERK SNILLFJORD: Snillfjord kraftverk er under forberedelse. Gjennom en avtale med Salvesen & Thams på Orkanger, er det mulig å benytte Våvatnet som magasin. Det nye vannkraftverket får en installasjon på 15 MW og en årlig produksjon på vel 50 GWh. Tekst/FOTO: Kjell Dahle Investeringsrådgiver Johan Skjølberg (tv) i Salvesen & Thams sammen med Trønder- Energis prosjektleder Tore Hårvik ved det planlagte inntaket i Våvatnet. Snillfjord kraftverk under planlegging Våvatnet ligger på kote 300 meter over havet. Nye Skjenaldfossen kraftverk, som eies av Salvesen & Thams, utnytter fallet mellom kote 144 og kote 79. TrønderEnergi og Salvens & Thams har inngått avtale om at TrønderEnergi kan leie reguleringsrettigheten fra Våvatnet for bruk i Snillfjord kraftverk mot årlig kompensasjon. Selv om det i dagligtale heter Salvesen & Thams er det fulle navnet Chr. Salvesen & Chr. Tham s Communications Aktieselskab. Lønnsom for begge parter Dette er en avtale som ser ut til å være lønnsom for begge parter, og vi har ennå til gode å høre noen innvendinger mot disse planene, sier investeringsrådgiver Johan Skjølberg i Salvesen & Thams til Lyspunktet. Heller ikke TrønderEnergis prosjektleder, Tore Hårvik, har fanget opp innvendinger. Vi har orientert formannskapene både i Orkdal og Snillfjord kommune, og så langt har vi fått bare positive tilbakemeldinger, forteller han. 300 meters fall Selve kraftstasjonen blir plassert sørvest for Krogstadøra i Snillfjord kommune. Våvatnet ligger i Orkdal kommune. I dag tar den lille elva Songa vannet fra Våvatnet til Skjenaldfossens magasin i Gangåsvatnet. Dersom Snillfjord kraftverk realiseres, vil det fåt et fall på 300 meter ned til sjøen ved Snillfjord.

19 Snillfjord kraftverk 19 To nedslagsfelt som i dag ikke er utnyttet til kraftproduksjon, tas inn i Snillfjord-prosjektet som bekkeinntak. Kostnadene er beregnet til rundt 200 millioner kroner, litt avhengig om kraftstasjonen blir lagt i fjell eller i dagen. Planlagt idriftssettelse er foreløpig satt til begynnelsen av Ærverdige Skjenaldfossen kraftverk, tilhørende Salvesen & Thams, benytter Våvatnet som magasin i dag, via Gangåsvatnet.

20 20 Med Helga langs Helgelandskysten Fra fjorårets tur på Helgelandskysten: Helga utenfor Buholmråsa Fyr. I båten sitter Christian (bakerst) sammen med søskenbarnet Sverre Walter Tørriseng. Tekst: Sture Lian Olsen I Foto: stikkfokka.no Sommerens seilas for TrønderEnergis Risk-Manager: Med Helga langs Helgelandskysten Helga ligger og venter på oss i Harstad. Hun er allerede fraktet oppover på henger. Første uka i juli stevner vi sørover, gjennom Vesterålen og Lofoten og videre langs Helgelandskysten. Vi blir fire mann om bord. Med god bør bruker vi ei uke på turen. Vi skal ikke akkurat sove bort sumarnatta! Christian Tørriseng jobber som riskmanager i TrønderEnergis økonomiavdeling. På noe av fritiden dyrkes sjølivet. Og han gjør det på gammelmåten, i gamle båter. Det skal være årer og seil: Vi er en liten kompisgjeng som deler denne interessen. I løpet av de siste årene har vi kjøpt seks-syv båter av ulik størrelse, type og seilføring. Helga er selve stasbåten, en 20 fots nordlandsbåt, seksring, som vi fant på Finn.no. Helga ble bygd på 1970-tallet, og var nokså gissen men etter et par hundre dugnadstimer er hun i utmerket stand. Det er Helga vi seiler mest med, hun er også lettest å manøvrere, og hun er ikke større enn at to karer greier å dra henne opp i fjæra. Et det ikke kostbart og arbeidskrevende å samle på veteranbåter? Neida. Det er billig. Vi betalte bare kroner for Helga. Etter restaureringen, som krevde en del arbeidsinnsats, er den årlige overhalingen

TrønderEnergi sine planer og utfordringer framover. Økonomi- og finansdirektør Olav Sem Austmo

TrønderEnergi sine planer og utfordringer framover. Økonomi- og finansdirektør Olav Sem Austmo TrønderEnergi sine planer og utfordringer framover Økonomi- og finansdirektør Olav Sem Austmo 1 2 Kort om TrønderEnergi Etablert i 1950 da halvparten av innbyggerne i Trøndelag var uten strøm Hovedkontor

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

TNS Gallups Klimabarometer

TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer Pressemappe Om TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer er en syndikert undersøkelse av nordmenns holdninger til klima- og energispørsmål, samt inntrykk og assosiasjoner

Detaljer

TrønderEnergi Entreprenør AS v/ Hilmar Fredriksen. Hvilken betydning har bedriftskulturen for HMS?

TrønderEnergi Entreprenør AS v/ Hilmar Fredriksen. Hvilken betydning har bedriftskulturen for HMS? TrønderEnergi Entreprenør AS v/ Hilmar Fredriksen Hvilken betydning har bedriftskulturen for HMS? Agenda Bedriftskultur i forskjellige selskap HMS arbeid organisert hos TrønderEnergi / TrønderEnergi Entreprenør

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Utdrag av rapporten. TNS Gallups Energibarometer nr. 50 Oktober 2010. Foto: Statnett

Utdrag av rapporten. TNS Gallups Energibarometer nr. 50 Oktober 2010. Foto: Statnett Utdrag av rapporten TNS Gallups Energibarometer nr. 50 Oktober 2010 Foto: Statnett Rapporten er kun for internt bruk, og skal ikke videresendes uten tillatelse fra TNS Gallup Om Energibarometeret TNS Gallups

Detaljer

Guatemala 2009. A trip to remember

Guatemala 2009. A trip to remember Guatemala 2009 A trip to remember Andreas Viggen Denne boken har jeg laget for at jeg skal kunne se tilbake på denne fantastiske reisen som virkelig gjorde inntrykk på meg. Håper du som leser av denne

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

TrønderEnergi Kraft AS. VTF Regionmøte Midt Storlidalen 16. 17.09.2009

TrønderEnergi Kraft AS. VTF Regionmøte Midt Storlidalen 16. 17.09.2009 TrønderEnergi Kraft AS VTF Regionmøte Midt Storlidalen 16. 17.09.2009 Innhold TrønderEnergi konsernet TrønderEnergi Kraft AS organisasjon virksomhetsområder produksjonsanlegg Utviklingsplaner TronderPower

Detaljer

IAESTE traineerapport. Even Søegaard Røst Serabu, Sierra Leone

IAESTE traineerapport. Even Søegaard Røst Serabu, Sierra Leone IAESTE traineerapport Even Søegaard Røst Serabu, Sierra Leone Høsten 2012 Turen min begynte på Gardermoen i slutten av august med kurs for Sierra Leone. Billigste billett var med Brussels air via Brussel

Detaljer

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19 Årgang 13 2011 Nr 1 2 Hva er KIM senteret? 3 Navnekonkurranse 4 Akademiet 5 Latterhjørnet 6 Datadrift 7 Kafé No. 19 M A R S Hva er KIM? Stiftelsen KIM-senteret er en attføringsbedrift i Trondheim sentrum.

Detaljer

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Fornybar energi et valg for fremtiden Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Agenda Energikonsernet Troms Kraft Vår forretningsmodell og våre veivalg Naturgitte ressurser i Nord-Norge En

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Kraftmarkedet endres, men er kundene blitt mer fornøyde? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no

Kraftmarkedet endres, men er kundene blitt mer fornøyde? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Kraftmarkedet endres, men er kundene blitt mer fornøyde? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no TNS Gallups Energibarometer nr. 37 En analyse av nordmenns holdninger og atferd i et konkurranseutsatt kraftmarked

Detaljer

VINDKRAFT PÅ FOSEN OG I SNILLFJORD

VINDKRAFT PÅ FOSEN OG I SNILLFJORD VINDKRAFT PÅ FOSEN OG I SNILLFJORD Presentasjon for Windcluster Norway Trondheim 11. desember 2014 Kristian Aa, Fosen Vind AS Hva vi har gjort: Etablert selskapet Utredet prosjektene Planene for vindkraft

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 71%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 71% Barnehagerapport Antall besvarelser: 20 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 1% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 2.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Totalrapport Antall besvarelser: 8 398 Svarprosent: 55% BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55% Barnehagerapport Antall besvarelser: 29 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 55% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67% Barnehagerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 05 Svarprosent: 67% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 0 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai

Detaljer

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet DITT BARN ER UNIKT! HVEM ER VI? Hvert år får rundt 150 barn i Norge diagnosen cerebral parese. Dette er 150 unike barn.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67% Barnehagerapport Antall besvarelser: 189 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 67% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Barnehagerapport Antall besvarelser: 3 BRUKERUNDERSØKELSEN 5 Svarprosent: 6% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty?

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? TIPS! Lever ut kataloger med din kontaktinformasjon. Gi alltid minst to alternativer på dager og klokkeslett. Husk at det er viktig å fastsette dato og klokkeslett

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56% Barnehagerapport Antall besvarelser: 5 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

KTI: Eidefoss 2010. M.h.t. kartlegging av de ulike selskapers omdømme så er blant annet følgende områder dekket av undersøkelsen:

KTI: Eidefoss 2010. M.h.t. kartlegging av de ulike selskapers omdømme så er blant annet følgende områder dekket av undersøkelsen: Norfakta Markedsanalyse presenterer i denne rapporten resultatene fra årets markedsundersøkelse vedrørende omdømme og kundetilfredshet, gjennomført på oppdrag fra Markedskraft/ Eidefoss. Bakgrunnen for

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Barnehagerapport Antall besvarelser: 42 Svarprosent: 69% BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Barnehagerapport Antall besvarelser: 46 Svarprosent: 46% BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Spennende klassetur med fokus på avfall

Spennende klassetur med fokus på avfall Spennende klassetur med fokus på avfall Torsdag 30. oktober fikk elevene fra 3. trinn ved Flå skole oppfylt sitt ønske om å få sett med egne øyne hva som foregår på forbrenningsanlegget til Heimdal Varmesentral

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Lørdag den 21. februar reiste vi sammen med fire andre fra helsefagarbeider klassen til Malta. Der skulle vi være i tre uker gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+.

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

NORGE KAPITTEL 15 1 TANKEKART. Cappelen Damm AS NORSK START 8 10 / KAPITTELPRØVE 15 / 1

NORGE KAPITTEL 15 1 TANKEKART. Cappelen Damm AS NORSK START 8 10 / KAPITTELPRØVE 15 / 1 KAPITTEL 15 NORGE 1 TANKEKART Cappelen Damm AS NORSK START 8 10 / KAPITTELPRØVE 15 / 1 2 HVA BETYR ORDENE? Langstrakt Arktis Antarktis Midnattssol Værmelding Cappelen Damm AS NORSK START 8 10 / KAPITTELPRØVE

Detaljer

BRUKTBILUNDERSØKELSEN 2011

BRUKTBILUNDERSØKELSEN 2011 BRUKTBILUNDERSØKELSEN 11 Stemningsrapport fra bruktbilkjøperen Av Anders G. Hovde, TNS- Gallup Metode og Utvalg 725 Web intervju mot Gallups Internett panel. Galluppanelet består av 66 personer som utgjør

Detaljer

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015 Tema Levering E-handelen i Norden Q1 2015 Nordisk netthandel for SEK 36,5 milliarder i første kvartal FORORD Netthandelen i Norden er i stadig utvikling. I første kvartal 2015 kjøpte flere enn sju av ti

Detaljer

Vannkraft gårsdagens, dagens og morgendagens viktigste energikilde

Vannkraft gårsdagens, dagens og morgendagens viktigste energikilde Vannkraft gårsdagens, dagens og morgendagens viktigste energikilde Presentasjon for Rådet for miljøteknologi 28. august 2013 Nils Morten Huseby Konsernsjef Rainpower ASA MW Europeisk vannkraftutbygging

Detaljer

nr.1 å rgang: 16 Unngå frykt hos valpen TEMA Superkrefter Klikkpunkt LEK Forebygging og reduksjon Når du trenger det! Et nytt begrep i gang med leken!

nr.1 å rgang: 16 Unngå frykt hos valpen TEMA Superkrefter Klikkpunkt LEK Forebygging og reduksjon Når du trenger det! Et nytt begrep i gang med leken! nr.1 å rgang: 16 Et fag- og aktivitetsmagasin for hundeeiere Unngå frykt hos valpen Forebygging og reduksjon Superkrefter Når du trenger det! Klikkpunkt Et nytt begrep TEMA LEK Kom i gang med leken! vi

Detaljer

Forberedelser til åpen skole

Forberedelser til åpen skole Forberedelser til åpen skole Hvis OD-dagen skal bli en suksess må det gode forberedelser til. Måten Bankgata Ungdomsskole har løst dette på er å dele alle oppgavene inn i 11 ulike kategorier, eller grupper.

Detaljer

KTI: Haugaland Kraft 2013

KTI: Haugaland Kraft 2013 Norfakta Markedsanalyse presenterer i denne rapporten resultatene fra årets markedsundersøkelse vedrørende omdømme og kundetilfredshet, gjennomført på oppdrag fra Markedskraft. Bakgrunnen for undersøkelsen

Detaljer

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom.

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom. Kreative øvelser ikke bare til SMART: 2. Hva er til for hvem? 3. Mester 1. Vi slipper egg 4. Ideer for ideenes skyld 7. Dette har vi bruk for! 10. Saker som ikke brukes? 13. Det fantastiske ordparet 5.

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening.

Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening. Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening. Foreldrene lærte 4 verktøy som skulle integreres i deres hverdag. I dette dokumentet er barnas utgangssituasjon

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

Kraftbransjen sett utenfra

Kraftbransjen sett utenfra Kraftbransjen sett utenfra Markedskonferansen 22. 23. september 2009 eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Hva er situasjonen i dag? Hvorfor er det slik? Hva er viktig for bransjen å fokusere på? Kraftbransjen

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

Konsernsjefen har ordet

Konsernsjefen har ordet Hafslund årsrapport 2012 Konsernsjefen har ordet 10.04.13 09.26 Konsernsjefen har ordet 2012 har vært et år med god underliggende drift, men lave kraftpriser og ekstraordinære nedskrivninger og avsetninger

Detaljer

Sarepta Energi AS. Vi vil - vi kan...om energimyndighetene vil... Rica Nidelven 04.06.2012

Sarepta Energi AS. Vi vil - vi kan...om energimyndighetene vil... Rica Nidelven 04.06.2012 Sarepta Energi AS Vi vil - vi kan...om energimyndighetene vil... Rica Nidelven 04.06.2012 Sarepta Energi AS Sarepta Energi AS eies 50/50 av NTE og TrønderEnergi Selskapet er stiftet i 2004 av Hydro og

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Catherine Opie Sunrise, 2009 C-print, 50 x 37 1/2 Catherine Opie, Courtesy Regen Projects, Los Angeles

Catherine Opie Sunrise, 2009 C-print, 50 x 37 1/2 Catherine Opie, Courtesy Regen Projects, Los Angeles Catherine Opie Sunrise, 2009 C-print, 50 x 37 1/2 Catherine Opie, Courtesy Regen Projects, Los Angeles Stillhet Erling Kagge Stillhet i støyens tid Gleden ved å stenge verden ute I Hvis jeg ikke kan gå,

Detaljer

AIR Selvbestemmelsesskala. ELEVSKJEMA Tilpasset versjon

AIR Selvbestemmelsesskala. ELEVSKJEMA Tilpasset versjon AIR Selvbestemmelsesskala ELEVSKJEMA Tilpasset versjon Elevens navn Dato Skole Klasse Fødselsdato HVORDAN FYLLE UT DETTE SKJEMAET Svar på disse spørsmålene om hvordan du får til det du vil eller trenger.

Detaljer

TV 2 AS, Karl Johansgt. 14, postboks 2 Sentrum, 0101 Oslo, tlf: 22 31 47 00, fax: 22 31 48 01, mail: marked@tv2.no

TV 2 AS, Karl Johansgt. 14, postboks 2 Sentrum, 0101 Oslo, tlf: 22 31 47 00, fax: 22 31 48 01, mail: marked@tv2.no Ludens Reklamebyrå as Foto: Atle Bye TV 2 AS, Karl Johansgt. 14, postboks 2 Sentrum, 0101 Oslo, tlf: 22 31 47 00, fax: 22 31 48 01, mail: marked@tv2.no På TV 2? Ludens Reklameby å as Altfor Det er dyrt.

Detaljer

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 Vi hadde bestilt på Hotel Alexandra via Ving. Vi skulle reise fra Gardermoen og parkere bilen på Dalen Parkering. Kvelden før vi reiste fikk jeg en urinveisinfeksjon.

Detaljer

Vi ferierer oftest i Norden

Vi ferierer oftest i Norden Nordmenns ferier om sommeren Vi ferierer oftest i Norden Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til mål

Detaljer

En eventyrlig. historie. - om et folkemuseum i Trondheim og et ektepar fra Sveits. Monica og Pierre Chappuis

En eventyrlig. historie. - om et folkemuseum i Trondheim og et ektepar fra Sveits. Monica og Pierre Chappuis En eventyrlig historie - om et folkemuseum i Trondheim og et ektepar fra Sveits Monica og Pierre Chappuis 1. juni 2000 foretok HM dronning Sonja den offisielle åpningen av et nytt publikums- og utstillingsbygg

Detaljer

Kapittel 12 Sammenheng i tekst

Kapittel 12 Sammenheng i tekst Kapittel 12 Sammenheng i tekst 12.1 vi har har vi har vi har vi 12.2 Anna har både god utdannelse og arbeidserfaring. Anna har verken hus eller bil. Både Jim og Anna har god utdannelse. Verken Jim eller

Detaljer

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Fylkestinget i Sør-Trøndelag - 14 april, Trondheim. Knut Vareide Telemarksforsking Bosetting

Detaljer

FORHISTORIE: Libby er tenåring, og har lenge ønsket å møte sin biologiske far, Herb. Hun oppsøker han etter å ha spart penger for få råd til reisen.

FORHISTORIE: Libby er tenåring, og har lenge ønsket å møte sin biologiske far, Herb. Hun oppsøker han etter å ha spart penger for få råd til reisen. I OUGHT TO BE IN PICTURES FORHISTORIE: Libby er tenåring, og har lenge ønsket å møte sin biologiske far, Herb. Hun oppsøker han etter å ha spart penger for få råd til reisen. INT. LEILIGHET. DAG. Libby

Detaljer

«Stiftelsen Nytt Liv».

«Stiftelsen Nytt Liv». «Stiftelsen Nytt Liv». Kjære «Nytt Liv» faddere og støttespillere! Nyhetsbrevet for September 2014 kom litt sent. Mye som skjer om dagen. Men her er altså en liten oppsummering av det som har skjedd i

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Om å delta i forskningen etter 22. juli

Om å delta i forskningen etter 22. juli Kapittel 2 Om å delta i forskningen etter 22. juli Ragnar Eikeland 1 Tema for dette kapittelet er spørreundersøkelse versus intervju etter den tragiske hendelsen på Utøya 22. juli 2011. Min kompetanse

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade

Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade St. Olavs Hospital HF Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, Lian Avdeling for ervervet hjerneskade Forord Denne boka er første gang utarbeidet

Detaljer

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund S E S O N G E N 2 0 0 9 / 2 0 1 0 N R 2-0 4. 1 1. 2 0 0 9 Fredag er det endelig klart for en ny, internasjonal skøytesesong. Sportforum i Berlin er i helgen åsted for

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar Kan ikke kopieres Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar VÆR GODT FORBEREDT, ha en lek eller to i bakhånd Lær manus Tenk ut egne eksempler Sjekk at utstyr er på plass Ta dere en tur

Detaljer

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund S E S O N G E N 2 0 0 9 / 2 0 1 0 N R 1-2 2. 1 0. 2 0 0 9 Ny sesong nye muligheter Velkommen til en ny og spennende sesong med Norges Skøyteforbund! Forbundsgruppene

Detaljer

Periodeevaluering 2014

Periodeevaluering 2014 Periodeevaluering 2014 Prosjekt denne perioden: Bokstaver. Periode: uke3-11. Hvordan startet det, bakgrunn for prosjektet. Vi brukte de første ukene etter jul til samtaler og observasjoner, for å finne

Detaljer

Kommunikasjon for Orkland

Kommunikasjon for Orkland Kommunikasjon for Orkland Rådmannskollegiet Orkdal, Meldal, Agdenes og Snillfjord Mars 2017 1 Kortfattet sammendrag Når flere kommuner skal slås sammen til èn er informasjonsbehovet stort. Evaluering av

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere!

Kjære Nytt Liv faddere! Kjære Nytt Liv faddere! Da er det tid for fadderbrevet for Mai måned. Som vanlig har det vært mange ting som har skjedd. Her er noe av det Som dere sikkert har fått med dere, gjennom de siste fadderbrevene,

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

HELGA EGGEBØ (ph.d.) seniorrådgjevar ved KUN. Skeiv på bygda Foto: Karoline O. A. Pettersen

HELGA EGGEBØ (ph.d.) seniorrådgjevar ved KUN. Skeiv på bygda Foto: Karoline O. A. Pettersen HELGA EGGEBØ (ph.d.) seniorrådgjevar ved KUN Skeiv på bygda Foto: Karoline O. A. Pettersen DATA 1. Intervju med 24 LHBT-personar 2. Nettforum: Gaysir og Klara Klok 3. Bakgrunnsintervju og oversiktar HOVUDFUNN

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 51/14 den 24.9.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

VINDKRAFTSATSING I MIDT-NORGE. - Fokus på Fosen - Statkraft som operatør for «NewCo»

VINDKRAFTSATSING I MIDT-NORGE. - Fokus på Fosen - Statkraft som operatør for «NewCo» VINDKRAFTSATSING I MIDT-NORGE - Fokus på Fosen - Statkraft som operatør for «NewCo» Knut A. Mollestad, Statkraft WLN Windcluster Norway 15. mai 2014 Vindkraftsatsingen i Midt-Norge Krever omfattende nettutbygging

Detaljer

Det er pappa som bestemmer

Det er pappa som bestemmer Et slitsomt skoleår er over. Nikolai har fått premie for sine muntlige bidrag, en premie han fikk på grunn av kvantiteten, ikke kvaliteten, på bidragene. Han har tatt farvel med sine klassekamerater: Helmer,

Detaljer

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge?

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? 08.02.2013 - Zero Emission Resource Organisation (ZERO) Premiss: vi må etablere et marked for bygningsmonterte solceller i Norge. I våre naboland

Detaljer

VAK-test: Kartlegging av egen sansepreferanse-rekkefølge

VAK-test: Kartlegging av egen sansepreferanse-rekkefølge VAK-test: Kartlegging av egen sansepreferanse-rekkefølge Denne testen er en hjelp til å kartlegge din egen sansepreferanse-rekkefølge. Som du sikkert vet har alle mennesker 5 sanser: Syn - (Visuell sansekanal)

Detaljer

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015.

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. Hver avdeling har valgt sitt land og laget et fabeldyr som barna har funnet navn til og laget en fabel om. «En vennskapsreise, - fra Norge til Kina og Libanon

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2016/2017 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2016/2017 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Hovedresultater omdømmeundersøkelse Skala Analyse & Rådgivning 20. desember 2009

Hovedresultater omdømmeundersøkelse Skala Analyse & Rådgivning 20. desember 2009 Hovedresultater omdømmeundersøkelse 2009 Skala Analyse & Rådgivning 20. desember 2009 Hans Kristian Aspen Utvalg & prosedyre Elektroniske spørreskjema ble sendt ut til 640 respondenter. Undersøkelsen ble

Detaljer

Elsertifikater. Muligheter og utfordringer

Elsertifikater. Muligheter og utfordringer Elsertifikater Muligheter og utfordringer EnergiAkademiet 10. februar 2011 Arnstein Flaskerud En markedstilnærming til klimautfordringene gir noen muligheter og mange utfordringer for aktørene Det er grunn

Detaljer

Nå kommer vi og bytter din el-måler!

Nå kommer vi og bytter din el-måler! Nå kommer vi og bytter din el-måler! 1 Hvorfor byttes el-måleren? 2 Hvordan skal det skje? 3 Hvem gjør det? 4 Vil 5 Hva du vite mer? vil skje videre? 1 Hvorfor byttes el-måleren? Vi bytter el-måleren for

Detaljer

Utbyggers roller, utfordringer og muligheter. Michael Momyr, stakeholder manager LNVK s landskonferanse 6. mai 2014

Utbyggers roller, utfordringer og muligheter. Michael Momyr, stakeholder manager LNVK s landskonferanse 6. mai 2014 Utbyggers roller, utfordringer og muligheter Michael Momyr, stakeholder manager LNVK s landskonferanse 6. mai 2014 Agenda Bakgrunn Trenger vi mer fornybar energi? Sareptas vindprosjekter Leverandører og

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

MAMMA MØ HUSKER. Sett opp tilhørende bilde på flanellograf tavlen når du leser et understreket ord.

MAMMA MØ HUSKER. Sett opp tilhørende bilde på flanellograf tavlen når du leser et understreket ord. MAMMA MØ HUSKER Bilde 1: Det var en varm sommerdag. Solen skinte, fuglene kvitret og fluene surret. I hagen gikk kuene og beitet. Utenom Mamma Mø. Mamma Mø sneik seg bort og hoppet over gjerdet. Hun tok

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

JENTER FRA BERGEN PÅ TUR TIL HAUGESUND

JENTER FRA BERGEN PÅ TUR TIL HAUGESUND JENTER FRA BERGEN PÅ TUR TIL HAUGESUND I en av våre mest kjente bergens sanger er de kjent for å blinke til gutta og snu seg vekk når de blinker tilbake fordi alle er frekke Dette stemmer ikke helt med

Detaljer

Eierundersøkelsen 2017

Eierundersøkelsen 2017 Eierundersøkelsen 2017 Eiermøte 11. mai 2017 Respons Eierundersøkelsen er distribuert elektronisk til 507 epostadresser og i brevs form til de øvrige eierne. Tilsammen 760 eiere er tilsendt 267 (35 %)

Detaljer