INVITASJON BRUKERHÅNDBOK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INVITASJON BRUKERHÅNDBOK"

Transkript

1 BRUKERHÅNDBOK INVITASJON Art.nr Bowmonk Ltd, Diamond Road, Norwich, NR6 6AW, UK Tlf.: (44) (0) Faks: (44) (0) E-post: - Web: 1

2 BRAKECHECK Beskrivelse av enheten Bowmonk BrakeCheck er en frittstående enhet med akselerometer som brukes til å fastslå bremseytelsen til et kjøretøy. Den kan også brukes til å overvåke bremsekomponentenes tilstand i forbindelse med vanlig rutinekontroll. BrakeCheck tester ytelsen til både driftsbremsen (fotbremsen) og håndbremsen (parkeringsbremsen), og rapporterer i hvor stor grad bremsene trekker til siden under testing. Alle funksjonene til BrakeCheck styres ved hjelp av tre taster på frontpanelet. LED-indikatorene viser enhetens status, valgt modus og vist resultat. BrakeCheck har et LED-display med 3 tegn som viser enhetens status, hvilken test som skal utføres samt testresultater. Den viser også enhetens temperatur i både 0C og 0F. En skriver (tilleggsutstyr) kan også konfigureres for bruk via kabeltilkobling eller trådløs, infrarød forbindelse. Legg merke til at Deluxeskriveren har en egen batterilader. Batteriladeren til BrakeCheck-apparatet må ikke brukes til å lade skriveren. BrakeCheck leveres med batterilader. Low Bat betyr at enheten trenger lading, men at den fortsatt fungerer. NoB betyr at batteriet er helt utladet, og at det ikke kan foretas flere tester før enheten er ladet opp, dvs. lavere enn Low bat. BrakeCheck bør lades regelmessig for å sikre at den er klar til bruk ved behov. Vi anbefaler 1 time i uken ved regelmessig bruk. Én lading holder til ca. 300 tester. Enheten er helt oppladet når batteriindikatoren skifter fra lysende rødt til blinkende. Enheten har ingen av-bryter. Den slås automatisk av når den ikke har vært i bruk på 5 minutter. BrakeCheck må bare lades når temperaturen i enheten er mellom 0 0C og 43 0C 2

3 3

4 Funksjonstaster FUNKSJONSTASTER Hold inne -tasten i 2 til til 3 sekunder for å slå PÅ BrakeCheck-apparatet Hold inne -tasten i 2 til 3 sekunder for å slå PÅ BrakeCheck-apparatet -tasten flere ganger for å endre Current Mode (Valgt modus). -tasten flere ganger for å endre Current Mode (Valgt modus). -tasten for å endre for Displayed å endre Displayed Result (Vist resultat). Result (Vist resultat). -tasten for å sende testresultatene til skriveren (hvis tilgjengelig) via kabel eller infrarød forbindelse, avhengig av BrakeCheckapparatets kabel eller infrarød forbindelse, avhengig av BrakeCheck-apparatets -tasten for å sende testresultatene til til skriveren (hvis tilgjengelig) via 4

5 Når BrakeCheck-apparatet slås PÅ, tennes LED-indikatoren for Service Brake Test (Test av driftsbrems), og følgende Når BrakeCheck-apparatet slås slås PÅ, tennes PÅ, tennes LED-indikatoren LED-indikatoren for Service for Brake Service Test (Test av driftsbrems), og følgende Brake Når BrakeCheck-apparatet Test (Test av driftsbrems), slås PÅ, og følgende tennes vises LED-indikatoren på displayet: for Service Brake Test (Test av driftsbrems), og følgende Enheten er er klar klar til til å å starte starte testrutine for for driftsbrems. Når BrakeCheck-apparatet slås PÅ, tennes LED-indikatoren for Service Brake Test (Test av driftsbrems), og følgende slik slik at LED-indikatoren for Hand for Hand Brake Brake Test (Test (Test av håndbrems) av tennes, og følgende håndbrems) tennes, slik og følgende at LED-indikatoren for Hand Brake Test (Test av håndbrems) tennes, og slik følgende at vises LED-indikatoren på displayet: for Hand Brake Test (Test av håndbrems) tennes, og følgende Enheten er klar til starte testrutine for håndbrems. Når BrakeCheck-apparatet slås PÅ, tennes LED-indikatoren for Service Brake Test (Test av driftsbrems), og følgende håndbrems) tennes, og følgende igjen slik slik at at LED-indikatorene for for Service Service Brake Brake Test Test (Test (Test av av driftsbrems) og Last Test Result (Siste (Siste testresultat) testresultat) tennes, tennes, og og følgende følgende av driftsbrems) og Last Test Result (Siste testresultat) tennes, Når BrakeCheck-apparatet og følgende slås PÅ, tennes LED-indikatoren for Service Brake Test (Test av driftsbrems), og følgende Når BrakeCheck-apparatet slås PÅ, tennes LED-indikatoren for Service av driftsbrems) Enheten Brake Test er klar (Test og til av å vise Last driftsbrems), resultatene Test og følgende fra Result den siste vises (Siste driftsbremstesten. på displayet: testresultat) tennes, og følgende Enheten er klar til å starte testrutine for driftsbrems. igjen slik at at LED-indikatorene for for Hand Hand Brake Brake Test Test (Test (Test av av håndbrems) og Last Test Result (Siste testresultat) vises, vises, og og følgende følgende vises vises på på Enheten displayet: er klar til å starte slik at testrutine LED-indikatoren for driftsbrems. for Hand Brake Test (Test av håndbrems) tennes, og følgende igjen slik at LED-indikatorene for Hand Brake Test (Test av håndbrems) og Last Test Result (Siste testresultat) vises, og følgende vises slik på at displayet: LED-indikatoren for Hand Brake Test (Test av håndbrems) tennes, igjen og følgende slik at vises LED-indikatorene på displayet: for Service Brake Test (Test Enheten er klar til vise resultatene fra den siste håndbremstesten. Enheten er klar til å vise resultatene fra den siste håndbremstesten. Enheten er klar til å vise resultatene fra den siste driftsbremstesten. håndbrems) tennes, og følgende Page 5 Page 5 igjen slik at LED-indikatorene for Hand Brake Test (Test av håndbrems) og Last Test Result (Siste testresultat) vises, og følgende vises på displayet: igjen slik LED-indikatorene for Service Brake Test (Test Enheten er klar til å vise resultatene fra den siste håndbremstesten. av Enheten driftsbrems) er klar til og å Last vise resultatene Test Result fra (Siste den siste testresultat) håndbremstesten. tennes, og følgende 5

6 Når BrakeCheck-apparatet slås PÅ, tennes LED-indikatoren for Service Enheten Brake Test er klar (Test til av å starte driftsbrems), testrutine og for følgende driftsbrems. igjen, igjen, slik slik at at LED-indikatoren for for Temperature (Temperatur) (Temperatur) tennes, og følgende tennes, og følgende håndbrems) tennes, og følgende Når BrakeCheck-apparatet slås PÅ, tennes LED-indikatoren for Service Enheten Brake Test er klar (Test til av å starte driftsbrems), testrutine og for følgende driftsbrems. igjen, igjen, slik slik at at LED-indikatoren for for Temperature (Temperatur) (Temperatur) tennes, og følgende tennes, og følgende Enheten håndbrems) er klar tennes, til å starte og følgende testrutine vises for på håndbrems. displayet: igjen for slik å gå at tilbake LED-indikatorene til begynnelsen. for Service Brake Test (Test igjen for å gå tilbake begynnelsen. av driftsbrems) igjen og Last for gå Test tilbake Result til begynnelsen. (Siste testresultat) tennes, og følgende Enheten håndbrems) er klar tennes, til å starte og følgende testrutine vises for på håndbrems. displayet: Feltet Current Mode (Valgt modus) inneholder valget Setup (oppsett). Feltet Current Mode (Valgt modus) inneholder valget Setup (oppsett). Brukere skal ikke åpne Setup (Oppsett), fordi kalibrerings- og Brukere oppsettverdier skal er ikke lagret åpne i dette Setup alternativet. (Oppsett), fordi kalibrerings- og Feltet oppsettverdier Current Mode er lagret (Valgt i dette modus) alternativet. inneholder valget Setup (oppsett). Brukere skal ikke åpne Setup (Oppsett), fordi kalibrerings- og oppsettverdier er lagret i dette alternativet. Enheten er klar til vise resultatene fra den siste driftsbremstesten. igjen slik at LED-indikatorene for Hand Brake Test (Test av håndbrems) og Last Test Result (Siste testresultat) vises, og følgende vises på displayet: Enheten er klar til å vise resultatene fra den siste driftsbremstesten. Page 6 Page 6 igjen slik at LED-indikatorene for Hand Brake Test (Test av håndbrems) og Last Test Result (Siste testresultat) vises, og følgende vises Enheten på displayet: er klar til vise resultatene fra den siste håndbremstesten. Page 5 igjen slik at LED-indikatorene for Hand Brake Test (Test av håndbrems) og Last Test Result (Siste testresultat) vises, og følgende vises Enheten på displayet: er klar til å vise resultatene fra den siste håndbremstesten. 6

7 Foreta en test Sette FORETA opp EN enheten TEST for å foreta en test Kontroller Sette opp enheten at batterinivået for å foreta er en tilstrekkelig test høyt. Velg Kontroller et at sikkert batterinivået testområde er tilstrekkelig der høyt. underlaget er så flatt som mulig. Testområdet Velg et sikkert testområde skal der være underlaget rett, er så flatt flatt som og mulig. langt nok til at kjøretøyet kan nå anbefalt testhastighet og deretter stoppe raskt og sikkert. Unngå løst eller vått underlag. Unngå områder der det finnes andre kjøretøy eller Testområdet skal være rett, flatt og langt nok til at kjøretøyet kan nå anbefalt testhastighet og deretter stoppe personer. raskt og sikkert. Unngå løst eller vått underlag. Unngå områder der det finnes andre kjøretøy eller personer. Sett BrakeCheck-apparatet i kjøretøyet med pilen i kjøreretningen. Sett BrakeCheck-apparatet i kjøretøyet med pilen i kjøreretningen. Front of Vehicle NB! BrakeCheck-apparatet legges på setet legges eller gulvet på setet foran i kjøretøyet, eller gulvet og mest foran mulig parallelt i kjøretøyet, med veien. og Apparatet er utstyrt med mest gummiføtter mulig som hindrer parallelt at det med beveger veien. seg mens Apparatet testen foretas. er utstyrt med gummiføtter som hindrer at det beveger seg mens testen foretas. I Storbritannia må fremgangsmåten som er beskrevet i siste versjon av MOT-inspeksjonshåndboken brukes når det foretas MOT-tester. I Storbritannia må fremgangsmåten som er beskrevet i siste versjon av MOTinspeksjonshåndboken brukes når det foretas MOT-tester. 7

8 Når BrakeCheck-apparatet slås PÅ, tennes LED-indikatoren for Service Brake Test (Test av driftsbrems), og følgende Når BrakeCheck-apparatet slås PÅ, tennes LED-indikatoren for Service Brake Test (Test av driftsbrems), og følgende Enheten TESTE er DRIFTSBREMSEN klar til å starte testrutine for driftsbrems. Teste driftsbremsen til valgt modus er Service Brake Test (Test av driftsbrems). Funksjonstaster til valgt modus er Service Brake Test (Test av driftsbrems). håndbrems) tennes, og følgende én gang, slik at at displayet viser viser om om apparatet apparatet er plassert plassert tilstrekkelig i vater til å foreta testen. Displayet må vise tilstrekkelig i vater til slik å foreta at testen. LED-indikatoren Displayet må vise for følgende Hand før Brake en Test (Test av følgende nøyaktig før test en kan nøyaktig foretas: test kan foretas: håndbrems) tennes, og følgende Hold inne -tasten i 2 til 3 sekunder for å slå PÅ BrakeCheck-apparatet Enheten er klar til å starte testrutine for håndbrems. Apparatet må IKKE vippes slik slik at at det det står står i vater. i vater. Finn Finn et flatere et flatere sted sted å å teste kjøretøyet på, og sørg for at appa- teste ratet kjøretøyet ligger -tasten på, og sørg for at apparatet ligger parallelt med bakken. parallelt flere med ganger bakken. for å endre Current Mode (Valgt modus). igjen. Apparatet er nå klart til foreta testen, og følgende igjen. Apparatet er nå klart til å foreta testen, og følgende vises på displayet: -tasten for å endre Displayed Result (Vist resultat). Øk kjøretøyets hastighet jevnt til til ca. ca km/t. Brems kraftig -tasten og jevnt for uten å sende å blokkere testresultatene hjulene, til skriveren slik at kjøretøyet (hvis tilgjengelig) stopper så Brems raskt via som kabel kraftig mulig. eller infrarød forbindelse, avhengig av BrakeCheck-apparatets og jevnt uten å blokkere hjulene, slik at kjøretøyet stopper så raskt som mulig. Testen er nå fullført. Flytt om nødvendig kjøretøyet bort fra veien. Testen er nå fullført. Flytt om nødvendig kjøretøyet bort fra veien. Hvis du har BrakeCheck Plus, viser displayet nummeret der testen lagres. ENTER for å vise resultatene. Hvis du har BrakeCheck Plus, viser displayet nummeret der testen lagres. ENTER for å vise resultatene. Enheten er klar til å vise resultatene fra den siste driftsbremstesten. igjen slik at LED-indikatorene for Hand Brake Test (Test av håndbrems) og Last Test Result (Siste testresultat) vises, og følgende vises på displayet: igjen slik at LED-indikatorene for Hand Brake Test (Test av håndbrems) og Last Test Result (Siste testresultat) vises, og følgende vises på displayet: Page 8 Enheten er klar til å vise resultatene fra den siste håndbremstesten. Enheten er klar til å vise resultatene fra den siste håndbremstesten. 8 Page 5

9 Funksjonstaster Hold inne -tasten i 2 til 3 sekunder for å slå PÅ BrakeCheck-apparatet RESULTATER Resultater av servicebremsetest AV SERVICEBREMSETEST Resultater Funksjonstaster av servicebremsetest Hvis Resultater apparatet har av slått servicebremsetest seg av, går du til modusen Service Brake Test (Test Hvis av Hvis driftsbrems) apparatet apparatet har / slått seg av, går du til modusen Service Brake Test (Test av driftsbrems) /Last Test Result (Siste testresultat) og -tasten har Last slått Test flere seg Result ganger av, for går (Siste å du endre til testresultat) Current modusen Mode Service og trykker (Valgt modus). Brake Test (Test trykker av Hvis driftsbrems) apparatet har / Last slått Test seg Result av, går (Siste du til testresultat) modusen Service og trykker Brake Test (Test av driftsbrems) / Last Test Result (Siste testresultat) og trykker Deretter (eller hvis apparatet ikke har slått seg av) tennes LEDindikatoren Deretter Peak (eller Deceleration hvis apparatet (Front/Rear) ikke har slått (Spissverdi seg av) deselerasjon tennes LEDindikatoren Hold Deretter inne og Peak -tasten verdi (eller Deceleration vises hvis i 2 til på 3 apparatet sekunder displayet. (Front/Rear) for ikke å Eksempel: slå har PÅ BrakeCheck-apparatet slått (Spissverdi seg av) tennes deselerasjon LED- (foran/bak), Deretter (foran/bak), indikatoren (eller -tasten og hvis Peak en apparatet verdi Deceleration for vises å endre ikke på Displayed har displayet. slått (Front/Rear) seg Result Eksempel: av) (Vist tennes resultat). (Spissverdi LED-indikatoren deselerasjon Peak Deceleration (Front/Rear) (Spissverdi deselerasjon (foran/bak), Funksjonstaster og en verdi vises på displayet. Eksempel: (foran/bak), og en verdi vises på displayet. Eksempel: -tasten flere ganger for å endre Current Mode (Valgt modus). -tasten for å sende testresultatene til skriveren (hvis tilgjengelig) via kabel eller infrarød forbindelse, avhengig av BrakeCheck-apparatets slik at LED-indikatoren Average Deceleration (Front/Rear) (Gjennomsnittlig Hold inne -tasten slik deselerasjon at LED-indikatoren i 2 til 3 sekunder (foran/bak) Average å slå tennes, PÅ BrakeCheck-apparatet Deceleration og en verdi (Front/Rear) vises på displayet. (Gjennomsnittlig Eksempel: slik deselerasjon slik at at LED-indikatoren (foran/bak) Average tennes, Deceleration og en verdi (Front/Rear) vises på (Gjennomsnittlig deselerasjon (foran/bak) tennes, displayet. (Gjennomsnittlig Eksempel: deselerasjon (foran/bak) tennes, og en verdi vises på og en verdi vises på displayet. Eksempel: displayet. Eksempel: -tasten for å endre Displayed Result (Vist resultat). -tasten flere ganger for å endre Current Mode (Valgt modus). -tasten igjen, for slik å at sende LED-indikatoren testresultatene Peak til skriveren Acceleration (hvis tilgjengelig) (Left/Right) (Spissverdi via kabel eller infrarød forbindelse, avhengig av BrakeCheck-apparatets akselerasjon igjen, igjen, slik slik (venstre at LED-indikatoren høyre) tennes, Peak og Acceleration enten LED-indikatoren (Left/Right) (Spissverdi akselerasjon (venstre høyre) tennes, Vehicle (Spissverdi pulls akselerasjon to igjen, the Left slik (venstre at (Kjøretøyet LED-indikatoren høyre) trekker tennes, Peak til venstre) og Acceleration enten ELLER LED-indikatoren (Left/Right) og Vehicle enten LED-indikatoren Vehicle pulls to the Left (Kjøretøyet trekker til venstre) ELLER indikatoren Vehicle pulls to the Right (Spissverdi pulls -tasten akselerasjon to the for Left Right å endre (venstre (Kjøretøyet Displayed høyre) trekker trekker Result tennes, (Vist til til venstre) resultat). og høyre) enten ELLER tennes. LED-indikatoren Displayet (Kjøretøyet viser Vehicle en verdi. pulls trekker Eksempel: to til the høyre) Left Right tennes. (Kjøretøyet Displayet trekker trekker viser til en venstre) til verdi. høyre) Eksempel: ELLER tennes. indikatoren Displayet viser Vehicle en verdi. pulls Eksempel: to the Right (Kjøretøyet trekker til høyre) tennes. Displayet viser en verdi. Eksempel: -tasten for å sende testresultatene til skriveren (hvis tilgjengelig) via kabel eller infrarød forbindelse, avhengig av BrakeCheck-apparatets Page 9 Page 9 Page 9 9

10 Hold inne -tasten i 2 til 3 sekunder for å slå PÅ BrakeCheck-apparatet Funksjonstaster -tasten flere ganger for å endre Current Mode (Valgt modus). Hold inne -tasten i 2 til 3 sekunder for å slå PÅ BrakeCheck-apparatet igjen, igjen, igjen, slik slik slik at at at LED-indikatoren LED-indikatoren Stopping Stopping Distance Distance (metres) (metres) (Bremselengde (meter)) tennes, og en verdi vises på (Bremselengde (Bremselengde Funksjonstaster (meter)) (meter)) tennes, tennes, og og en en verdi verdi vises vises på på displayet. displayet. Eksempel: Eksempel: displayet. Eksempel: -tasten for å endre Displayed Result (Vist resultat). -tasten flere ganger for å endre Current Mode (Valgt modus). Hold -tasten for å sende testresultatene til skriveren (hvis tilgjengelig) inne -tasten i 2 til 3 sekunder for å slå PÅ BrakeCheck-apparatet via kabel eller infrarød forbindelse, avhengig av BrakeCheck-apparatets igjen, igjen, igjen, slik at slik slik LED-indikatoren LED-indikatoren LED-indikatoren Test Speed Test Test (km/h) Speed Speed (Testhastighet (km/h) (km/h) (km/t)) tennes, og en verdi vises på displayet. (Testhastighet (Testhastighet (km/t)) (km/t)) tennes, tennes, og og en en verdi verdi vises vises på på displayet. displayet. Eksempel: Eksempel: Eksempel: Funksjonstaster -tasten for å endre Displayed Result (Vist resultat). -tasten flere ganger for å endre Current Mode (Valgt modus). -tasten for å sende testresultatene til skriveren (hvis tilgjengelig) Hold via kabel inne -tasten eller infrarød i 2 slik forbindelse, til 3 sekunder at LED-indikatoren avhengig for å slå PÅ Brake av BrakeCheck-apparatets igjen, igjen, slik slik LED-indikatoren LED-indikatoren Brake efficiency efficiency efficiency Page (%) 4 (Bremseeffekt (%) (%) (%)) tennes, og en verdi vises på displayet. Eksempel: (Bremseeffekt (Bremseeffekt (%)) (%)) tennes, tennes, og og en en verdi verdi vises vises på på displayet. displayet. Eksempel: Eksempel: -tasten for å endre Displayed Result (Vist resultat). -tasten flere ganger for å endre Current Mode (Valgt modus). -tasten for å sende testresultatene til skriveren (hvis tilgjengelig) via kabel eller igjen, infrarød slik forbindelse, at avhengig av BrakeCheck-apparatets deselerasjon (foran/bak) vises igjen. igjen, igjen, slik slik at at Peak Peak Deceleration Deceleration (Front/Rear) (Front/Rear) Page (Spissverdi (Spissverdi 4 deselerasjon deselerasjon (foran/bak) (foran/bak) vises vises igjen. igjen. Resultatene Resultatene -tasten beholdes beholdes til for til til neste å neste neste endre gang gang gang Displayed det det det foretas foretas foretas Result en (Vist en en test resultat). test test av av av driftsbrems. driftsbrems. -tasten for å sende testresultatene til skriveren (hvis tilgjengelig) via kabel eller infrarød forbindelse, avhengig av BrakeCheck-apparatets Page Page

11 Når BrakeCheck-apparatet slås PÅ, tennes LED-indikatoren for Service Brake Test (Test av driftsbrems), og følgende Funksjonstaster Hold inne -tasten i 2 til 3 sekunder for å slå PÅ BrakeCheck-apparatet TESTE Teste håndbremsen HÅNDBREMSEN Teste håndbremsen til valgt modus er Hand Brake Test (Test av håndbrems). til valgt modus er Hand Brake Test (Test av håndbrems). -tasten flere ganger for å endre Current Mode (Valgt modus). Funksjonstaster til valgt modus er Hand Brake Test (Test av håndbrems). håndbrems) tennes, og følgende én gang, slik at displayet viser om apparatet er plassert tilstrekkelig én gang, slik at displayet viser om apparatet er plassert tilstrekkelig i vater til å foreta testen. Displayet må vise i vater én til gang, å foreta slik testen. at displayet Displayet viser må om apparatet vise følgende er plassert før en følgende nøyaktig tilstrekkelig før test i kan vater nøyaktig foretas: til å test foreta kan foretas: testen. Displayet må vise følgende før en nøyaktig test -tasten kan foretas: å endre Displayed Result (Vist resultat). Hold inne -tasten i 2 til 3 sekunder for å slå PÅ BrakeCheck-apparatet Apparatet må IKKE vippes slik slik at at det det står står i vater. i Sørg Sørg for for at apparatet at ligger parallelt med veien. Finn om -tasten for å sende testresultatene til skriveren (hvis tilgjengelig) nødvendig Apparatet ligger parallelt via kabel må et eller IKKE med veien. flatere infrarød vippes Finn om nødvendig et flatere testområde. testområde. forbindelse, slik at det avhengig står i av vater. BrakeCheck-apparatets Sørg for at apparatet ligger parallelt med veien. Finn om nødvendig et flatere testområde. -tasten flere ganger for å endre Current Mode (Valgt modus). igjen. Apparatet er nå klart til å foreta testen, og følgende vises på displayet: igjen. Apparatet er nå klart til å foreta testen, og følgende igjen. Apparatet er nå klart til å foreta testen, og følgende -tasten for å endre Displayed Result (Vist resultat). Øk kjøretøyets hastighet jevnt til ca. 15 km/t. Øk kjøretøyets hastighet jevnt jevnt til ca. til ca km/t. km/t. Sett på håndbremsen kraftig og jevnt uten å blokkere hjulene, slik at kjøretøyet -tasten for å sende testresultatene til skriveren (hvis tilgjengelig) Sett på via kabel håndbremsen stopper så raskt eller infrarød kraftig som mulig. forbindelse, og jevnt avhengig uten av å BrakeCheck-apparatets blokkere hjulene, slik at Sett kjøretøyet på håndbremsen stopper så kraftig raskt og som jevnt mulig. uten å blokkere hjulene, slik at kjøretøyet stopper så raskt som mulig. Testen er nå fullført. Flytt om nødvendig kjøretøyet bort fra veien. Testen er nå fullført. Flytt om nødvendig kjøretøyet bort fra veien. Testen er nå fullført. Flytt om nødvendig kjøretøyet bort fra veien. igjen slik at LED-indikatorene for Hand Brake Test (Test av håndbrems) og Last Test Result (Siste testresultat) Page vises, 4 og følgende vises Page 11 på displayet: Page 11 Enheten er klar til å vise resultatene fra den siste håndbremstesten. Page 5 11

12 Funksjonstaster Hold inne -tasten i 2 til 3 sekunder for å slå PÅ BrakeCheck-apparatet Funksjonstaster RESULTATER AV HÅNDBREMSETEST Resultater av håndbremsetest Resultater av håndbremsetest Hvis Hvis apparatet har har har slått slått slått seg seg seg av, av, av, går går går du du du til til til modusen Hand Hand Brake Test Test (Test (Test av av driftsbrems) av / Last Test Result (Siste testresultat) og driftsbrems) Hvis apparatet -tasten / Last har Test slått Test flere seg Result ganger av, for (Siste går å endre du testresultat) til Current modusen Mode og og Hand trykker (Valgt Brake modus). Test (Test av trykker driftsbrems) / Last Test Result (Siste testresultat) og trykker Deretter (eller hvis hvis apparatet ikke ikke har har slått slått seg seg av) av) tennes LED- Hold inne -tasten i 2 til 3 sekunder for å slå PÅ BrakeCheck-apparatet indikatoren Deretter Peak (eller Deceleration hvis apparatet (Front/Rear) ikke har slått (Spissverdi seg av) tennes deselerasjon LEDindikatoren (foran/bak), og og Peak en en verdi Deretter Deceleration vises (eller på på hvis displayet. apparatet (Front/Rear) Eksempel: ikke har (Spissverdi slått seg av) deselerasjon tennes LED-indikatoren Peak Deceleration (Front/Rear) (Spissverdi (foran/bak), deselerasjon og en verdi (foran/bak), vises på displayet. og en verdi Eksempel: vises på displayet. Eksempel: Funksjonstaster -tasten for å endre Displayed Result (Vist resultat). -tasten flere ganger for å endre Current Mode (Valgt modus). -tasten for å sende testresultatene til skriveren (hvis tilgjengelig) via kabel eller slik slik infrarød at at LED-indikatoren forbindelse, avhengig Average av BrakeCheck-apparatets Deceleration (Front/Rear) (Gjennomsnittlig Hold inne -tasten slik deselerasjon slik at at LED-indikatoren i LED-indikatoren 2 til 3 sekunder (foran/bak) Average Average å slå tennes, PÅ BrakeCheck-apparatet Deceleration Deceleration og og en en verdi (Front/Rear) (Front/Rear) vises på på (Gjennomsnittlig deselerasjon (foran/bak) tennes, og (Gjennomsnittlig displayet. verdi Eksempel: vises på deselerasjon displayet. Eksempel: (foran/bak) tennes, og en verdi vises på displayet. -tasten Eksempel: for å endre Displayed Result (Vist resultat). -tasten flere ganger for å endre Current Mode (Valgt modus). -tasten for å sende testresultatene til skriveren (hvis tilgjengelig) via kabel eller infrarød forbindelse, avhengig av BrakeCheck-apparatets igjen, slik slik at at LED-indikatoren Peak Acceleration (Left/Right) (Spissverdi akselerasjon igjen, igjen, slik slik (venstre at at LED-indikatoren høyre) tennes, Peak og Acceleration og enten LED-indikatoren (Left/Right) (Spissverdi akselerasjon (venstre høyre) tennes, og (Spissverdi Vehicle enten LED-indikatoren pulls akselerasjon to the the Left Left Vehicle (venstre (Kjøretøyet pulls høyre) to trekker the tennes, Left til til venstre) (Kjøretøyet og enten ELLER LED-indikatoren trekker til venstre) ELLER indikatoren Vehicle pulls to the Right Vehicle pulls -tasten to to the the for Left Right å endre (Kjøretøyet Displayed Result trekker (Vist til venstre) til resultat). til høyre) ELLER tennes. indikatoren Displayet (Kjøretøyet Vehicle viser en en verdi. pulls trekker Eksempel: to til the høyre) Right tennes. (Kjøretøyet Displayet trekker viser en til verdi. høyre) Eksempel: tennes. Displayet viser en verdi. Eksempel: -tasten for å sende testresultatene til skriveren (hvis tilgjengelig) via kabel eller infrarød forbindelse, avhengig av BrakeCheck-apparatets Page Page Page 12 12

13 Hold inne -tasten i 2 til 3 sekunder for å slå PÅ BrakeCheck-apparatet Funksjonstaster -tasten flere ganger for å endre Current Mode (Valgt modus). igjen, slik at LED-indikatoren Stopping Distance (metres) Hold (Bremselengde inne -tasten i 2 til 3 sekunder for å slå PÅ BrakeCheck-apparatet (meter)) tennes, og en verdi vises på displayet. Eksempel: igjen, slik at LED-indikatoren Stopping Distance (metres) (Bremselengde (meter)) tennes, og en verdi vises på (Bremselengde Funksjonstaster (meter)) tennes, og en verdi vises på displayet. Eksempel: displayet. Eksempel: -tasten for å endre Displayed Result (Vist resultat). -tasten flere ganger for å endre Current Mode (Valgt modus). Hold inne -tasten -tasten for å i 2 sende til 3 sekunder testresultatene for å slå til PÅskriveren BrakeCheck-apparatet (hvis tilgjengelig) via kabel eller infrarød igjen, forbindelse, slik at avhengig LED-indikatoren av BrakeCheck-apparatets Test Speed (km/h) (Testhastighet (km/t)) igjen, tennes, slik at og LED-indikatoren en verdi vises Test på displayet. Speed (km/h) Eksempel: (Testhastighet (km/t)) tennes, og en verdi vises på displayet. igjen, slik at LED-indikatoren Test Speed (km/h) Eksempel: (Testhastighet Funksjonstaster -tasten (km/t)) for tennes, å endre og Displayed en verdi Result vises (Vist på resultat). displayet. Eksempel: -tasten flere ganger for å endre Current Mode (Valgt modus). -tasten for å sende testresultatene til skriveren (hvis tilgjengelig) Hold via kabel inne -tasten eller infrarød igjen, i 2 forbindelse, til slik 3 sekunder at LED-indikatoren avhengig for å slå PÅ av BrakeCheck-apparatets efficiency (%) igjen, slik at LED-indikatoren Brake efficiency (%) (Bremseeffekt (%)) tennes, og en verdi vises på displayet. (Bremseeffekt (%)) tennes, og en verdi vises på displayet. Eksempel: Eksempel: igjen, slik at LED-indikatoren Brake efficiency (%) (Bremseeffekt -tasten (%)) tennes, for å endre og Displayed en verdi vises Result på (Vist displayet. resultat). Eksempel: -tasten flere ganger for å endre Current Mode (Valgt modus). -tasten for å sende testresultatene til skriveren (hvis tilgjengelig) via kabel eller igjen, infrarød slik forbindelse, at at Peak avhengig Deceleration av BrakeCheck-apparatets (Front/Rear) (Spissverdi (Spissverdi deselerasjon (foran/bak) vises igjen. deselerasjon (foran/bak) vises igjen. igjen, slik at Peak Deceleration (Front/Rear) (Spissverdi deselerasjon (foran/bak) vises igjen. Resultatene beholdes beholdes til til neste neste gang gang det det foretas foretas en test en test av håndbrems. av håndbrems. -tasten for å endre Displayed Result (Vist resultat). Resultatene beholdes til neste gang det foretas en test av håndbrems. -tasten for å sende testresultatene til skriveren (hvis tilgjengelig) Page 13 via kabel eller infrarød forbindelse, avhengig av BrakeCheck-apparatets Page 13 13

14 Når BrakeCheck-apparatet slås PÅ, tennes LED-indikatoren for Service Brake Test (Test av driftsbrems), og følgende Vise Funksjonstaster temperaturen i enheten Vise temperaturen i enheten VISE TEMPERATUREN I ENHETEN Hold inne -tasten til valgt i 2 modus til 3 sekunder er Temperature for å slå PÅ BrakeCheck-apparatet (Temperatur) og displayet viser ønsket temperaturskala. til til valgt valgt modus Eksempel: er Temperature (Temperatur) (Temperatur) og displayet og displayet viser ønsket temperaturskala. Eksempel: viser ønsket temperaturskala. Eksempel: håndbrems) tennes, og følgende Når BrakeCheck-apparatet én gang, slik at displayet slås PÅ, skifter tennes mellom målt LED-indikatoren temperatur og valgt skala. for Eksempel: én gang, slik at displayet skifter mellom målt temperatur og Service Brake valgt Test skala. (Test Eksempel: én av gang, driftsbrems), slik at displayet og skifter følgende mellom vises målt temperatur på displayet: og valgt skala. Eksempel: av driftsbrems) Vise temperaturen og i i Fahrenheit Last Test eller eller velge Result velge en annen annen (Siste modus: modus: testresultat) tennes, og følgende Vise temperaturen i Fahrenheit eller velge en annen modus: eller -tasten flere ganger for å endre Current Mode (Valgt modus). eller -tasten for å endre Displayed Result (Vist resultat). Enheten er klar til igjen å starte slik testrutine at LED-indikatorene for driftsbrems. for Service Brake Test (Test -tasten for å sende testresultatene til skriveren (hvis tilgjengelig) via kabel eller infrarød forbindelse, avhengig av BrakeCheck-apparatets til displayet til displayet og og LED-indikatoren viser ønsket modus. til displayet og LED-indikatoren viser ønsket modus. håndbrems) tennes, og følgende Page 14 Page 14 Enheten er klar til å starte testrutine for håndbrems. igjen slik at LED-indikatorene for Hand Brake Test (Test av håndbrems) og Last Test Result (Siste testresultat) vises, og følgende vises på displayet: Enheten er klar til å vise resultatene fra den siste håndbremstesten. 14 Page 5

15 SKRIVE UT LAGREDE TESTER BrakeCheck har minne med plass til én test av servicebrems- og håndbrems BrakeCheck Plus har minne med plass til 99 tester av servicebrems og håndbrems Testene lagres i minnet, med nummeret som vises på slutten av testen. Resultatene kan vises eller lastes ned til CabCheckS ved å hente opp Sbr på BrakeCheck-displayet, trykke MENU-tasten tre ganger, slik at to lys viser servicebrems og siste testresultat, og trykk deretter ENTER. Displayet viser hele tiden L#. MENU for å velge et høyere testnummer. Hvis du holder inne MENU-tasten, øker testnumrene raskere. Når du har funnet testen du vil vise eller skrive ut, trykker du Når BrakeCheck-apparatet slås PÅ, tennes LED-indikatoren for Service ENTER. Brake Test (Test av driftsbrems), og følgende Deretter kan du trykke ENTER for å gå gjennom testresultatene, som gjennomsnittlig ytelse, trekk til venstre/høyre og bremselengde. Funksjonstaster BrakeCheck kan sende testresultatene til en bærbar skriver. Skrive ut med kabel Koble den medfølgende skriverkabelen til BrakeCheck-kabelen. Hvis BrakeCheck-apparatet har slått seg av: Hold inne -tasten i 2 til 3 sekunder for å slå PÅ BrakeCheck-apparatet til valgt modus viser testresultatene som skal skrives ut. Dvs. enten Last Service Brake Test (Siste...Service- bremstest) eller Last Hand Brake Test (Siste...Håndbremstest) håndbrems) tennes, og følgende -tasten flere ganger for å endre Current Mode (Valgt modus). én gang (dette er ikke nødvendig hvis apparatet ikke har slått seg av). LED-indikatoren Peak Deceleration (Front/Rear) (Spissverdi deselerasjon (foran/bak) tennes, og en verdi vises på displayet. Eksempel: -tasten for å endre Displayed Result (Vist resultat). -tasten for å sende testresultatene til skriveren (hvis tilgjengelig) via kabel eller infrarød forbindelse, avhengig av BrakeCheck-apparatets 15

16 Hold inne -tasten i 2 til 3 sekunder for å slå PÅ BrakeCheck-apparatet -tasten flere ganger for å endre Current Mode (Valgt modus). -tasten for å endre Displayed Result (Vist resultat). én gang, slik at følgende én gang, slik at følgende Når BrakeCheck-apparatet slås PÅ, tennes LED-indikatoren for Service Brake Test (Test av driftsbrems), og følgende -tasten for å sende testresultatene til skriveren (hvis tilgjengelig) via kabel eller infrarød forbindelse, avhengig av BrakeCheck-apparatets én gang, slik at følgende én gang, slik at følgende Skriveren skriver ut ut resultatene fra den fra den sist utførte sist utførte testen. testen. Funksjonstaster Skrive ut med infrarød skriver Skriveren skriver ut resultatene fra den sist utførte testen. Skrive Skriveren ut skriver med infrarød ut resultatene skriver fra den sist utførte testen. Hvis BrakeCheck-apparatet har slått seg av: Skrive ut med infrarød skriver Hvis Skrive BrakeCheck-apparatet ut med infrarød har skriver slått seg av: Hold inne -tasten i 2 til 3 sekunder for å slå PÅ BrakeCheck-apparatet Hvis BrakeCheck-apparatet til valgt modus har viser slått seg testresultatene av: som skal skrives ut: Dvs. Hvis Last Service BrakeCheck-apparatet Brake Test har (Siste...Servicebremstest) slått seg av: eller Last Hand Brake Test (Siste...Håndbremstest) til valgt modus viser testresultatene som skal skrives ut: Dvs. Last Service Brake Test (Siste...Servicebremstest) til valgt slik modus at viser LED-indikatoren testresultatene som for skal Hand skrives ut: Brake Dvs. Test (Test av eller Last Service Last Hand til Brake Brake valgt modus Test Test (Siste...Håndbremstest) viser (Siste...Servicebremstest) testresultatene som skal eller skrives Last Hand ut: Dvs. Brake Last Service Test -tasten (Siste...Håndbremstest) én Brake flere gang (dette Test ganger for er (Siste...Servicebremstest) å endre Current Mode (Valgt modus). ikke nødvendig hvis apparatet eller ikke Last Hand har slått Brake seg av). Test LED-indikatoren (Siste...Håndbremstest) Peak Deceleration (Front/Rear) (Spissverdi deselerasjon (foran/bak) tennes, og en verdi vises på displayet. Eksempel: én gang én gang (dette (dette er er ikke ikke nødvendig nødvendig hvis hvis apparatet ikke har har slått slått seg av). LED-indikatoren Peak Deceleration seg av). LED-indikatoren én gang (dette Peak er ikke Deceleration nødvendig hvis (Front/Rear) apparatet ikke (Spissverdi har slått (Front/Rear) deselerasjon seg av). LED-indikatoren (foran/bak) (Spissverdi tennes, deselerasjon Peak og en Deceleration (foran/bak) verdi vises tennes, på (Front/Rear) displayet. og en verdi Eksempel: (Spissverdi vises på displayet. Eksempel: -tasten å endre Displayed Result (Vist resultat). deselerasjon (foran/bak) tennes, og en verdi vises på displayet. Eksempel: håndbrems) tennes, og følgende Hold BrakeCheck-apparatet slik at det peker mot fronten på den infrarøde skriveren. Hold BrakeCheck-apparatet -tasten for å sende testresultatene slik det til peker skriveren mot (hvis tilgjengelig) fronten på den infrarøde Hold via BrakeCheck-apparatet kabel skriveren. eller infrarød forbindelse, slik avhengig slik at det av peker BrakeCheck-apparatets mot mot fronten fronten på på den den infrarøde skriveren. infrarøde skriveren. av driftsbrems) og Last Test Result (Siste testresultat) Page tennes, 16 og følgende Page 16 Page igjen slik at LED-indikatorene for Hand Brake Test (Test av

17 enheten vendt mot skriveren til en ny, kort pipetone høres. Følgende vises på displayet: én gang. BrakeCheck-apparatet avgir en lang pipetone. Hold enheten vendt -tasten mot flere skriveren ganger for å endre til en Current ny, Mode kort (Valgt pipetone modus). høres. Følgende vises på displayet: -tasten for å endre Displayed Result (Vist resultat). Skriveren skriver ut resultatene fra den sist utførte testen. Skriveren eller BrakeCheck-apparatet MÅ IKKE beveges mens PRT vises på displayet. Skriveren skriver ut resultatene fra den sist utførte testen. Skriveren eller -tasten for å sende testresultatene til skriveren (hvis tilgjengelig) BrakeCheck-apparatet MÅ IKKE beveges mens PRT vises på displayet. én gang. BrakeCheck-apparatet avgir en lang pipetone. Hold enheten vendt mot én skriveren gang. BrakeCheck-apparatet til en ny, kort pipetone avgir høres. en lang Følgende pipetone. vises Hold på enheten vendt mot skriveren til en ny, kort pipetone høres. displayet: Følgende via kabel eller infrarød forbindelse, avhengig av BrakeCheck-apparatets Skrive ut via PC og CabCheckS Skriveren skriver ut resultatene ut resultatene fra den fra sist den utførte sist testen. utførte Skriveren testen. eller Skriveren BrakeCheck-apparatet eller MÅ IKKE beveges mens PRT vises på displayet. BrakeCheck-apparatet MÅ IKKE beveges mens PRT vises på displayet. Skrive ut via PC og CabCheckS Du kan også bruke en PC til å skrive ut BrakeCheck-resultatene. CabCheckS (Computer SKRIVE Aided UT VIA BrakeCheck PC OG CABCHECKS Software) er tilgjengelig for utskrift og lagring av ytterligere Du kan også informasjon bruke en om PC bremsetesten. til å skrive ut BrakeCheck-resultatene. CabCheckS Se (Computer den Skrive separate ut Aided via hurtigveiledningen PC BrakeCheck og CabCheckS Software) for CabCheckS. er tilgjengelig for utskrift og lagring av ytterligere utskrift Figur og informasjon lagring 1. av ytterligere om informasjon bremsetesten. om bremsetesten. Du kan også bruke en PC til å skrive ut BrakeCheck-resultatene. CabCheckS Se den Se (Computer den separate Nedlastingsskjermbilde. Aided hurtigveiledningen BrakeCheck Software) for CabCheckS. er for tilgjengelig CabCheckS. for utskrift og lagring av ytterligere Figur informasjon 1. om bremsetesten. Se den separate hurtigveiledningen for CabCheckS. Nedlastingsskjermbilde. Du kan også bruke en PC til å skrive ut BrakeCheck-resultatene. CabCheckS (Computer Aided BrakeCheck Software) er tilgjengelig for Figur 1. Figur 1. Nedlastingsskjermbilde. Nedlastingsskjermbilde. Figur 3. Figur 3. Skjermbildet der brukeren kan legge inn ID for kjøretøy og bruker, og skrive ut og lagre testen. Figur 3. Skjermbildet der brukeren kan legge inn ID for kjøretøy og bruker, og Figur 3. skrive ut og lagre testen. Skjermbildet der brukeren kan legge inn ID for kjøretøy og bruker, og skrive ut og lagre testen. Skjermbildet der brukeren kan legge inn ID for kjøretøy og bruker, og skrive ut og lagre testen. Page 17 Page 17 Page 17 17

18 FORKLARING AV BEGREPER Spissverdi deselerasjon (foran/bak): Dette resultatet tilsvarer høyeste bremseeffekt. Tallet skal brukes ved MOT-testing i Storbritannia. Dette er den høyeste registrerte G-kraften uttrykt i prosent av 1 G.# Gjennomsnittlig deselerasjon: Denne verdien viser gjennomsnittlig G-kraft (m/s2) gjennom hele testen i retning front til bak. Spissverdi akselerasjon (venstre/høyre): Dette er den høyeste registrerte G-kraften (m/s2) som ble registrert i løpet av testen, i retning til venstre eller høyre. MERK: Denne funksjonen er bare for referanseformål. Det kan være at det ikke finnes bestemmelser som fastsetter om testresultatet skal være Godkjent eller Ikke godkjent. Hellende underlag, dekkenes tilstand, inngrep fra føreren og så videre kan forårsake at testkjøretøyet trekker til siden ved kraftig oppbremsing. Hvis kjøretøyet trekker merkbart til siden, tyder det på at bremsekomponentene bør kontrolleres for slitasje, lekkasje osv. Kjøretøyet trekker til venstre (eller høyre): Dette angir hvilken retning kjøretøyet trekker i forhold til senterlinjen under en test. Bremselengde (meter): Dette er et anslag av hvor langt kjøretøyet beveger seg fra bremsingen starter til det har stoppet helt. Verdien beregnes ut fra gjennomsnittlig deselerasjon og testens varighet. Testhastighet (km/t): Dette er et anslag av hastigheten kjøretøyet holdt da bremsingen startet. Verdien beregnes ut fra gjennomsnittlig deselerasjon og bremselengde. Bremseeffekt: Dette er verdien for gjennomsnittlig bremseeffekt. Den skal ikke brukes til MOT-testing i Storbritannia (se Spissverdi deselerasjon øverst på siden). Verdien beregnes ut fra testhastighet og bremselengde. 18

19 TOLKE UTSKRIFTSRESULTATER Designated serial number of the unit Version of software Time & date stamp of when test was performed Shows type of test performed Service or Hand brake } Refer to Explanation of Terms Section Shows next calibration date. Area to write relevant details. GARANTI: GARANTI: Garantien Garantien gjelder gjelder i 12 måneder i 12 måneder fra kjøpsdato. fra kjøpsdato. MERK: Tilsiktet eller utilsiktet skade på apparatet kan føre til at garantien blir ugyldig. Hvis det foretas inngrep i apparatet av andre enn MERK: Tilsiktet eller utilsiktet skade på apparatet kan føre til at garantien blir ugyldig. Hvis det foretas autoriserte servicerepresentanter, blir garantien ugyldig. inngrep i apparatet av andre enn autoriserte servicerepresentanter, blir garantien ugyldig. KALIBRERING: BOWMONK anbefaler at enheten kalibreres hver 24. måned for å sikre nøyaktig måling. Kalibrering skal utføres av Bowmonk KALIBRERING: Ltd på vårt BOWMONK godkjente laboratorium anbefaler at i Norwich enheten i kalibreres England. hver 24. måned for å sikre nøyaktig måling. Kalibrering skal utføres av Bowmonk Ltd på vårt godkjente laboratorium i Norwich i England. 19

TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8

TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8 TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8 Innhold Velkommen 4 Nytt 5 Nytt i denne utgaven... 5 Komme i gang 6 Klokken din 7 Om klokken... 7 Ha på seg klokken... 7 Rengjøre klokken... 8 Pulsmåleren...

Detaljer

TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide

TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide Innhold Velkommen 3 Komme i gang 4 Klokken din 5 Bruke bordholderen... 5 Bruke sykkelholderen... 6 Klokkestatus... 7 Aktiviteter 9 Om aktiviteter... 9 Starte

Detaljer

INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok. www.innohome.com. smart sikkerhet for kjøkkenet ditt

INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok. www.innohome.com. smart sikkerhet for kjøkkenet ditt INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok www.innohome.com smart sikkerhet for kjøkkenet ditt Gratulerer! Du er nå eier av et av verdens mest intelligente sikkerhetsprodukter for komfyren din. Intelligent

Detaljer

System 110-/150- Brukerhåndbok

System 110-/150- Brukerhåndbok System 110-/150- Brukerhåndbok Delenummer AGA3663-NO Utg.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Topcon har opphavsretten til alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen

Detaljer

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4 2013 MMS kamera MG882K-8M manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 05.12.2013 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4 1.1 - Generell beskrivelse av kameraet... 4 1.2 - Kameraets

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side 2 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side 4 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side 5 2.3 Programmering

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Les dette først

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Les dette først 3-216-920-71 (1) Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Les dette først DSLR-A700 Bruksanvisning Før du begynner å bruke enheten må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Brukerhåndbok/feilsøking"

Detaljer

TPW899. Innhold i pakken. Tekniske detaljer

TPW899. Innhold i pakken. Tekniske detaljer . TPW899 Takk for at du valgte dette Ytora produkt. Vennligst les bruksanvisningen nøye før du tar produktet i bruk, for på den måten å gjøre deg kjent med funksjonene og de forskjellige modus for bruk.

Detaljer

Deler. arkmater papirstøtte arkmaterdeksel. kantskinne. dokumentdeksel. utskuff. matte for reflekterende dokumenter. transportlåshendel.

Deler. arkmater papirstøtte arkmaterdeksel. kantskinne. dokumentdeksel. utskuff. matte for reflekterende dokumenter. transportlåshendel. Deler kantskinne arkmater papirstøtte arkmaterdeksel dokumentdeksel utskuff matte for reflekterende dokumenter glassplate kontrollpanel (se Funksjoner i kontrollpanelet på side 9) minnekortspor skannerenhet

Detaljer

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909 Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909 Les denne brukermanualen nøye. 1 Introduksjon Kjære kunde Gratulerer med kjøp av Sector Alarm Trådløs GSM- Boligalarm! Du er nå innehaver av en alarm som gir

Detaljer

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUKERHÅNDBOK ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUKERHÅNDBOK ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0 BRUKERHÅNDBOK DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0 Innhold Viktige sikkerhetsforholdsregler...................

Detaljer

HR-E249E BRUKS- ANVISNING VIDEOSPILLER NORSK INNHOLD SE AUTOMATISK OPPSETT PÅ BAKSIDEN. SIKKERHET 2 Sikkerhetsanvisninger... 2

HR-E249E BRUKS- ANVISNING VIDEOSPILLER NORSK INNHOLD SE AUTOMATISK OPPSETT PÅ BAKSIDEN. SIKKERHET 2 Sikkerhetsanvisninger... 2 A B C.MEMORY DISPLAY C.RESET CANCEL START STOP ADD TIME DAILY AUX TV VOL. DATE EXPRESS PROGRAMMING WEEKLY TIMER AUDIO MONITOR TV/VCR TV VCR (MONITOR) SAT PUSH JOG MULTI BRAND REMOTE CONTROL UNIT TV PROG.

Detaljer

Magellan explorist 500. Betjeningsveiledning

Magellan explorist 500. Betjeningsveiledning Magellan explorist 500 Betjeningsveiledning Innholdsfortegnelse i explorist 500 GPS-mottaker 1 Egenskaper for Magellan explorist GPS-mottaker 1 Knappbeskrivelse 2 Installering og lading av batteri 4 Installering

Detaljer

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z12 Color Jetprinter TM Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Utgave: Januar 2000 Følgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang HP notebook-pc Hvordan komme i gang Merknad Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

Numa BA110 Boligalarm

Numa BA110 Boligalarm Et nytt og brukervennlig GSM Alarm System Velegnet til å beskytte dine verdier! Numa BA110 Boligalarm Brukermanual Versjon 1.0 Publisert dato: 1ste. januar 2012 Nettside: www.numa.no Numa AS Kanalkaia

Detaljer

Volvo On Call mobilapplikasjon Brukerhåndbok

Volvo On Call mobilapplikasjon Brukerhåndbok Volvo On Call mobilapplikasjon Brukerhåndbok Dette dokumentet gir grunnleggende informasjon om forholdsregler, funksjoner og begrensninger ved Volvo On Call mobilapplikasjon. Generell informasjon og sikkerhet

Detaljer

Tidtaking i HMBIK-bedrifts-o-løp

Tidtaking i HMBIK-bedrifts-o-løp Tidtaking i HMBIK-bedrifts-o-løp (Lars S. Skeide, september 2006/Vidar Haugsvær 2009/Øistein Stemme 2015) Utstyr Datamaskiner MTR4-klokke Skriver Skjerm Koble utstyret sammen Oppstart av utstyret Programvaren

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Master

Systems AS. Brukerhåndbok. Master Brukerhåndbok Master Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6810. 9311574 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 6810. 9311574 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 6810 9311574 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-2 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave Brukerhåndbok for Nokia 1110 9240158 3. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-70 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK Point XENTISSMO INNHOLD

BRUKERHÅNDBOK Point XENTISSMO INNHOLD BRUKERHÅNDBOK Point XENTISSMO INNHOLD TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 2 OPPSTART... 3 INNLEDNING... 3 TASTATUR OG TEKSTVINDU... 4 MENYER... 4 TRANSAKSJONER... 5 Kjøp / Betaling... 5 Retur, Makulering, Etterregistrering...

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK Point SMASH INNHOLD

BRUKERHÅNDBOK Point SMASH INNHOLD BRUKERHÅNDBOK Point SMASH INNHOLD OPPSTART... 2 INNLEDNING... 2 TASTATUR OG TEKSTVINDU... 3 MENYER... 3 TRANSAKSJONER... 4 RESERVELØSNING... 5 RAPPORTER... 5 AVSTEMMING... 6 PARAMETER / PROGRAMHENTING...

Detaljer

Walking style IV Brukerveiledning for skritteller

Walking style IV Brukerveiledning for skritteller Walking style IV Brukerveiledning for skritteller IM-HJ-325-E-web-01-11/2013 STILLE INN AKTIVITETSMODUS MINNE DAGENS RESULTATER (Se side 8) 8 (Se side 12 og 14) (Se side 15) (Se side 13) Start Velg Trykk

Detaljer

Brukerveiledning for PowerMaxExpress

Brukerveiledning for PowerMaxExpress Brukerveiledning for PowerMaxExpress nnhold Hurtigguide til grunnleggende alarmkontrollfunksjoner... 2 Kontaktliste-skjema... 2 Lysende indikatorsignaler... 2 Sirenesignaler:... 3 Nyttige tips For PowerMaxExpress-brukere...

Detaljer

Referanseguide for TomTom Start 20-serien

Referanseguide for TomTom Start 20-serien Referanseguide for TomTom Start 20-serien Innhold Innholdet i esken 6 Innholdet i esken... 6 Les meg først 7 Installasjon i bilen... 7 Slå av og på... 7 Oppsett... 7 GPS-mottak... 7 Om MyTomTom... 8 Stille

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PHONEEASY 610 http://no.yourpdfguides.com/dref/4129506

Din bruksanvisning DORO PHONEEASY 610 http://no.yourpdfguides.com/dref/4129506 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PHONEEASY 610. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PHONEEASY 610 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z12 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267267

Din bruksanvisning LEXMARK Z12 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267267 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer