NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL"

Transkript

1 NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Våren 2015 Hanna Tekie Roza Moustafa Camilla Kaasi

2 Denne siden er blank med hensikt. 1-2

3 PROSJEKT NR. 14 Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET OFFENTLIG Telefon: Telefaks: BACHELORPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS TITTEL DATO NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL PROSJEKTDELTAKERE ANTALL SIDER / BILAG 100 INTERN VEILEDER ROZA MOUSTAFA CAMILLA KAASI HANNA TEKIE G. ANTHONY GIANNOUMIS OPPDRAGSGIVER KONTAKTPERSON DR. AKRAM ORG.NR.: MOHAMMED USMAN AKRAM TLF. NR.: SAMMENDRAG Nettbutikk hvor helsepersonell kan kjøpe artikler. 3 STIKKORD NETTBUTIKK HELSEPERSONELL.NET 1-3

4 Denne siden er blank med hensikt. 1-4

5 Forord Denne sluttrapporten er utarbeidet i forbindelse med hovedprosjektet ved Høgskolen i Oslo og Akershus våren Rapporten er utarbeidet av gruppemedlemmene Roza Moustafa, Hanna Tekie og Camilla Kaasi. Hovedprosjektet har basert seg på å utvikle en nettbutikk for helsepersonell, og ble tilbudt gruppen av oppdragsgiver Dr. Akram høsten Parallelt med utviklingen har vi utført en spørreundersøkelse for å kartlegge vaner hos helsepersonell i forbindelse med kjøp av medisinsk utstyr og uniformer på internett. Vi ønsker å takke alle som har medvirket i prosjektet. En spesiell takk rettes til veileder G. Anthony Giannoumis for hans støtte og ekspertise dette semesteret. I tillegg ønsker vi å takke Sindre Wigre for nyttige tilbakemeldinger på rapporten underveis. Sist men ikke minst ønsker vi å takke alle sykepleiestudentene ved høgskolen som tok seg tid til å besvare spørreundersøkelsen vi utførte i forbindelse med hovedprosjektet. Roza Moustafa Hanna Tekie Camilla Kaasi Oslo,

6 Denne siden er blank med hensikt. 1-6

7 Innholdsfortegnelse 1 Innledning Prosessrapport Spørreundersøkelsen Produktrapport Referanser Brukerveiledning Vedlegg

8 1 Innledning 1.1 Om gruppen Gruppen består av tre studenter ved Høgskolen i Oslo og Akershus som gjennomfører denne oppgaven som hovedprosjekt våren Vi ble kjent med hverandre gjennom første semester på høgskolen, og har samarbeidet ved flere anledninger i løpet av studieperioden. Ettersom vi kjente hverandre godt og tidligere samarbeid har fungert bra, var det naturlig å jobbe sammen på hovedprosjektet. Gruppen består av: Camilla Kaasi 25 år Student ved Ingeniørfag - data Fungerte som kontaktperson med intern veileder. Roza Moustafa 22 år Student ved Ingeniørfag - data Fungerte som Scrum-master og kontaktperson med oppdragsgiver. Hanna Tekie 24 år Student ved Ingeniørfag - data Fungerte som kontaktperson med prosjektansvarlig/faglærer. 1.2 Oppdragsgiver Oppdragsgiver er en lege som driver flere enkeltmannsforetak knyttet til profesjonen sin. Han jobber som turnuslege og er fra februar 2015 ansatt ved sykehuset i Telemark. Vi kom i kontakt med han ved å vise interesse for hans prosjektforslag Bestilling av vaksiner". Prosjektet handler om å oppgradere en utdatert informasjonsside for vaksinering til noe mer moderne og brukervennlig. Det viste seg at dette prosjektet var utdelt til noen andre, men han kunne tilby oss et annet prosjekt, Nettbutikk for helsepersonell. Oppgaven går ut på å utvikle en nettbutikk - med tilhørende administrerende verktøy - for salg av medisinsk utstyr og uniformer. 1-8

9 2 Prosessrapport 2.1 Innledning Organisering av arbeid Scrum Arbeidsflyten i Scrum Hvorfor Scrum Fremdriftsplan Risikoplan Utvikling av oppgaven Kravspesifikasjon Design Teknologi Back- end teknologi C#/ASP.NET Front end teknologi Arktitektur MVC Verktøy Visual Studio Git Trello Ansvar og samarbeid Arbeidsfordeling Møter og kommunikasjon Dokumentasjon Google Drive Scrum møter Dagbok Gjennomføringen av Scrum Scrum- møter Sprinter Hva vi ville gjort annerledes Kundehåndtering Forhold til oppdragsgiver Leveringer Ny teknologi Utfordringer med AngularJS

10 Utvikling av funksjonalitet Utfordringer Bruk av verktøy Kravspesifikasjonen og oppnåelse av mål Prioritert bort Mangler Fremgang Endringer i fremdriftsplan Avslutning Refleksjon Fremtiden

11 2.1 Innledning Vi var i dialog med vår oppdragsgiver fra og med oktober Alle i gruppen var godt kjent med oppgavebeskrivelsen da vi hadde vårt første møte i januar. Noen avgjørelser var tatt på forhånd - etter flere telefonsamtaler med oppdragsgiver: I oppgavebeskrivelsen foreslår vår oppdragsgiver en løsning med bruk av free template, med dette mente han en gratis programvare kalt Zen Cart 1 som har åpen kildekode tilpasset opprettelse og administrasjon av nettbutikker. Gruppen undersøkte hva Zen Cart var, samtidig som vi utpekte fordeler og ulemper ved å benytte nettbutikksystemet. Vi kom frem til at vi ville få mest læringsutbytte ved å utvikle nettbutikken fra bunnen av, ettersom Zen Cart ikke krever programmeringsferdigheter. Vi la frem dette til oppdragsgiver og han syns det var greit. Målet med dette var at oppgaven skulle bli mer tilpasset et bachelorprosjekt. 2.2 Organisering av arbeid Under forutsetning av at kvaliteten på produktet blir påvirket av både arbeidsmiljø og planlegging, bestemte vi oss for å bruke god tid på å sette oss inn i arbeidsmetoder - og benytte den tiden vi kan på planlegging. Ved semesterstart januar 2015 startet planleggingen for fullt. Noe av det første vi gjorde var å avtale møter med vår interne veileder og oppdragsgiver. Vi så på tidligere hovedprosjekter 2 løst av datastudenter ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og ble inspirert av blant annet hvordan de estimerte tiden, løste oppgaven og skrev rapportene sine. 1 Zen Cart, 2 «Tidligere Prosjekter», Høgskolen i Oslo og Akershus, https://www.cs.hioa.no/data/bachelorprosjekt/tidligereprosjekter.php 2-11

12 2.3 Scrum Vi bestemte oss for å benytte Scrum 3 som rammeverk for organisering av arbeid i prosjektet. Etter å ha hatt emnet systemutvikling (DAFE2200, semester 3) fikk vi innblikk i ulike utviklingsmetoder, derav smidige prosesser som Scrum. Alle i gruppen visste altså hva Scrum innebar men ingen hadde brukt dette som utviklingsmetodikk før Arbeidsflyten i Scrum Scrum er en arbeidsmetode som fasiliterer samarbeid, kommunikasjon og framdrift mellom tre roller i et prosjekt: produkt-eier, Scrum-master og Scrum-team. Produkt-eier sitter med problemstillingen og er «stemmen» til brukergruppen. Scrum-master arrangerer daglige Scrum-møter og holder orden på arbeidsoppgaver. Et Scrum-team er utviklingsteamet. Planleggingen gjøres litt etter litt, og prosessen starter med at man har en visjon for produktet som skal utvikles. For å oppnå denne visjonen defineres et sett med arbeidsoppgaver, eller krav, som må gjennomføres. Utviklingen foregår gradvis med en serie iterasjoner 4, kalt sprinter i Scrum. Etter hver sprint leveres et inkrement 5 av produktet, og kunden kommer med tilbakemeldinger. Arbeidsoppgavene blir prioritert og estimert og lagt i en såkalt product backlog, det vil si en slags oppgaveliste med funksjonalitet som skal implementeres for en sprint av gangen. Under utviklingen holdes daglige Scrum-møter hvor hele teamet deltar og hver deltaker forteller om progresjon siden forrige møte, diskuterer problemer som har oppstått og hva de planlegger å utføre til neste dag. 3 «Prosessmodeller og smidig programvareutvikling», presentasjon fra Universitetet i Oslo, hentet , 4 Iterasjon - en syklus i utviklingen 5 Inkrement - et tillegg i funksjonaliteten som er implementert i et system 2-12

13 2.3.2 Hvorfor Scrum Det vi la vekt på da vi valgte Scrum var først og fremst at vi hadde en anelse om at rammeverket var mye brukt i IT-bransjen. Gjennom studiet har vi vært på flere bedriftspresentasjoner og fagdager, og vi har fått inntrykk av at Scrum er en populær metodikk i arbeidslivet. En annen viktig grunn til at vi valgte Scrum var for å optimalisere kundeverdien. Scrum innebærer at man hele tiden er i kontakt med kunden som gir tilbakemeldinger. Dette er verdifullt for å forbedre produktet, og samtidig levere et produkt som samsvarer forventningene til både kunden og brukerne. Dette gjør Scrum til en fleksibel modell. Vi mente også at gruppen ville ha større tilfredshet av å jobbe i et Scrum-team, hvor man jobber tett sammen, bør ha god kommunikasjon og hjelpe hverandre slik at man unngår flaskehalser og overlappende arbeidsinnsats. 2.4 Fremdriftsplan Vi satte av hele januar til planlegging. Utviklingen skulle starte i februar og pågå frem til april. Vi ble enige om å ferdigstille produktet den 23. april. For å tilpasse arbeidet i denne perioden for Scrum og definere antall sprinter, passet det å ha 5 sprinter; hver sprint på en 2 ukers tidsperiode. Resten av tiden frem til leveringsfristen 26.mai skulle brukes på å bearbeide og forbedre dokumentasjonen. Vi satte opp en arbeidsplan og en fremdriftsplan med milepæler. 2.5 Risikoplan Vi utformet også en risikoplan. Av erfaring fra andre prosjekter mener vi at det er nyttig å ha en risikoplan ettersom at ting kan gå galt, og da er det greit å vite hvordan man skal forholde seg hvis et problem skal oppstå - og forhindre at de oppstår. Risikohåndtering er spesielt viktig i ITprosjekter i tilfelle problemer med dårlig definerte krav og feil estimering av tid. En risikoplan inneholder forutsatt risiko et prosjekt kan komme over, sannsynlighet, konsekvens, tiltak for å forebygge og tiltak for å håndtere utfordringer dersom de bryter ut. Se Vedlegg 3 for hele risikoplanen. 2-13

14 2.6 Utvikling av oppgaven Etter at vi hadde satt oss inn i tidligere prosjekter, satt opp en hjemmeside for gruppen, valgt arbeidsmetode og skrevet noen prosjektdokumenter var vi klare for å definere oppgaven i mindre deler. 2.7 Kravspesifikasjon Oppgaveteksten inneholdt noen krav, men vi avtale med oppdragsgiver at han skulle sende oss en mail med utfyllende krav. Etter å ha fått denne mailen fra oppdragsgiver i midten av januar 2015, startet vi med å utarbeide kravspesifikasjonen - beskrivelse av hvilke brukerfunksjoner og generell ytelse et datamaskin - eller programsystem skal ha. Kravspesifikasjon utarbeides før en datamaskin anskaffes eller et programsystem utvikles, for å sikre at brukernes behov blir dekket når det gjelder funksjonalitet, ytelse og brukervennlighet. 6 Vi delte kravene inn i mindre punkter og skrev dem som brukerhistorier 7 - en eller flere setninger som beskriver hva brukeren av et system ønsker å få ut av systemet. Disse skrives på formen: Som en rolle ønsker jeg funksjon for å oppnå verdi. Vi delte inn brukerhistoriene i funksjonelle (hva et system skal gjøre) og ikke-funksjonelle krav (systemegenskaper og rammer) og førte opp dette i kravspesifikasjonen (se Vedlegg 1 for kravspesifikasjonen). Denne har vi brukt aktivt gjennom hele prosjektperioden. 2.8 Design Et av de høyeste kravene til produktet oppdragsgiver stilte var fint design - utseende på nettbutikken. Det ble nevnt på vårt første møte at han ville se skjelettet til nettbutikken i den første fasen av prosjektet. Vi startet derfor å diskutere designet tidlig. Oppdragsgiver viste oss forskjellige nettbutikker for helsepersonell til inspirasjon. Legebutikken 8 var den første nettbutikken han presenterte for oss. Oppdragsgiver ville ha en tilsvarende nettbutikk, men med andre fargetoner. Han viste oss også Gymo 9 og Vaktrommet Liseter, Ivar M.. (2009, 14. februar). Kravspesifikasjon: IT. I Store norske leksikon. Hentet 10. mai 2015 fra https://snl.no/kravspesifikasjon%2fit 7 8 Legebutikken, 9 Gymo, 10 Vaktrommet, 2-14

15 Vi noterte oss linkene og ble kjent med nettbutikkenes oppbygging og design. Alle hadde mye til felles spesielt venstrestilt meny, søkefelt på toppen og en annonse med tilbud på forsiden. Vi ble enige om at vi skulle utvikle en nettbutikk som så mer moderne ut enn disse tre. Samtidig var det delte meninger om hvor mye vår nettbutikk skulle ligne på de som allerede eksisterer. For å få frem flere idéer skisserte hvert gruppemedlem et forslag som vi la frem for hverandre og diskuterte. Denne diskusjonen fikk frem hvor mye brukerne egentlig har å si for designet av en nettbutikk. Vi visste ingenting om brukergruppens handlemønster på nett: Når trenger de nye produkter? Hva foretrekker de at skal fremheves av produkter? Bryr de seg om reklame? Alle disse spørsmålene har noe å si for hvordan nettbutikken skal se ut til slutt. Derfor bestemte vi oss for å tilpasse nettbutikken så mye som mulig til brukergruppen. For at dette skulle skje, måtte vi bli bedre kjent med brukergruppen. Vi bestemte oss for at hvert gruppemedlem skulle snakke med bekjente leger og medisinstudenter - der vi tok opp en del punkter som var vanlig for dem når de handler på nett. Ved å ta utgangspunkt i dette, utviklet gruppen tre forskjellige designforslag. Se Vedlegg 5 for disse. Vi var ikke helt fornøyd med designforslagene, og følte ikke vi var klare for til å legge dem frem for oppdragiver. Vi ønsket å bruke mer tid på design, ettersom oppdragsgiver legger veldig stor vekt på dette. Vi innså at vi hadde behov for ytterligere informasjon om målgruppen, og ble enige om at en spørreundersøkelse ville gi oss god informasjon om hva de foretrekker. Vi bestemte oss for at utfallet skulle ha veldig mye å si for våre avgjørelser angående design. Se Spørreundersøkelsen for mer informasjon. 2.9 Teknologi Når det kommer til å utvikle en webapplikasjon, finnes det mange ulike språk, teknologier og rammeverk å velge mellom. Vår løsning er en todelt webapplikasjon som består av back-end og front-end. Back-end er en betegnelse brukt om server-siden av et program. Her skjer alt brukeren ikke ser. Back-end håndterer lagring, oppdatering og endring av data. 2-15

16 Front-end er en betegnelse brukt om klient-siden av et program. Dette er brukergrensesnittet - den delen av programmet brukeren kommuniserer med Back-end teknologi Vi vurderte både C# og Java ved valg av back-end teknologi. I løpet av studiet har vi fått kjennskap til begge programmeringsspråkene. Java har vi brukt mest, vi har hatt undervisning i programmeringsspråket som enkeltemnet Programmering (DAPE1400) og benyttet det i et tidligere prosjekt gjennom emnet Programutvikling (DATS1600). C# har vi erfaring med fra emnet Webapplikasjoner (ITPE3200, semester 5), i forbindelse med en webapplikasjon - der vi brukte C# på serversiden. C#/ASP.NET Vi bestemte oss for å utvikle ved hjelp av C#, ettersom det er en fordel at vi har anvendt C# på tilsvarende måte som vi kommer til å gjøre under dette prosjektet. Videre ønsket vi å ta i bruk.net-rammeverket, som er tett integrert med C# Front end teknologi «Front end-løsningen» består av en kombinasjon av HTML, Javascript og CSS (stilark for HTML). HTML, formateringsspråk benyttet for å lage hypertekst-dokumenter på World Wide Web. Koder, kalt tagger (eng. tags), angir funksjonen til en tekst, det vil si om den er en overskrift, et vanlig tekstavsnitt, en tabell, en punktliste eller en lenke til annen tekst. 11 Vi ønsket å utvikle en «Single Page Application» 12 - en applikasjon som laster en enkel HTMLside, som oppdateres dynamisk etter brukerens interaksjoner. Det finnes flere ulike Javascriptrammeverk man kan benytte seg av under utviklingen av en «Single Page Application». Disse inneholder forhåndsdefinerte metoder som bidrar til å avlaste kodingen på klient-siden. AngularJS 11 Liseter, Ivar M. & Rossen, Eirik. (2009, 24. mars). Html. I Store norske leksikon. Hentet fra https://snl.no/html 12 Mike Wasson, MSDN Magazine, Single-Page Applications: Build Modern, Responsive Web Apps with ASP.NET, https://msdn.microsoft.com/en-us/magazine/dn aspx 2-16

17 I emnet Webapplikasjoner (ITPE3200) fikk vi en grunnleggende introduksjon til AngularJS 13 helt på slutten av semesteret. AngularJS er et Javascript-rammeverk utviklet av Google for å løse de utfordringene som oppstår under utvikling av Single Page Application. Vårt inntrykk var at AngularJS er et nytt og spennende rammeverk, men vi hadde ikke nok pensum med det, og fikk dermed aldri ordentlig grep om rammeverket. Likevel - for å få mest mulig læringsutbytte - bestemte vi oss for å bruke AngularJS til utvikling av front end-delen. I tillegg har vi fått et inntrykk av at AngularJS er veldig relevant for arbeidslivet. Bootstrap 3 Vi bestemte oss også for å bruke Bootstrap 3 14 som er et front-end rammeverk bestående av HTML, CSS og Javascript. Bootstrap er utviklet av Twitter, og inneholder ferdig CSS kode man kan legge til i et prosjekt for å designe utseende av applikasjoner. Noen fordeler med Bootstrap er: - Man slipper å bruke for mye tid på grunnleggende ting under utformingen - Automatisk tilpasset visning på mobiltelefoner - Bra for senere vedlikehold - Gir en ryddig struktur i HTML-koden - Responsivt design Arktitektur Ettersom AngularJS er et MVC-basert rammeverk, og våre erfaringer med MVC-modellen har vært gode tidligere, besluttet vi å bygge opp prosjektet etter denne modellen. AngularJS bruker en variasjon av MVC og MVVM. 13 Wikipedia contributors, "AngularJS," Wikipedia, The Free Encyclopedia, (besøkt Mai 23, 2015) 14 Chris-Håvard Berge, CHB Studios, Tre nettressurser til webutvikling, besøkt , 15 Responsiv design - kan vises på alle skjermstørrelser 2-17

18 MVC MVC 16 er et designmønster for utvikling av webapplikasjoner. Arkitekturen skiller mellom modell og brukergrensesnitt, og kan kort oppsummeres slik: Model - holder på data View - viser frem data Controller - flytter på data MVC er populært fordi den reduserer kompleksiteten i arkitekturen, øker fleksibilitet og sørger for enklere vedlikehold i koden. MVVM En nyere variant av MVC er MVVM 17 mønster. Denne består av: Model - holder på data ViewModel - en abstrakt representasjon av View View - viser, og sender data til, ViewModel 2.11 Verktøy Ettersom oppdragsgiver ikke satte noen krav til hvordan vi skal utvikle nettbutikken - i forbindelse med valg av verktøy og teknologi - er mange av valgene vi har tatt basert på hva vi lærte var best praksis gjennom studiet. De fleste verktøyene vi har tatt i bruk, har vi enten fått høre om i forelesninger eller gjennom bedriftspresentasjoner. I denne delen er en kort oversikt over hvilke verktøy som har blitt brukt. 16 Tutorials Point, AngularJS MVC Architecture, 17 Mike Wasson, MSDN Magazine, Single-Page Applications: Build Modern, Responsive Web Apps with ASP.NET, https://msdn.microsoft.com/en-us/magazine/dn aspx 2-18

19 Visual Studio Visual Studio 18 er et integrert utviklingsmiljø levert av Microsoft. Utviklingsmiljøet brukes ofte for å utvikle programmer for Windows, men er også ofte brukt for å utvikle websider og webapplikasjoner. Alle på gruppen hadde erfaring med Visual Studio fra tidligere. Siden Visual Studio er levert av Microsoft, og en del av.net rammeverket, passer det godt til teknologien vi har valgt Git For håndtering av versjonskontroll tok vi i bruk noe vi kjenner fra før - Git. NTNU 19 beskriver tjenesten slik: Git er et verktøy for versjonskontroll og kodedeling. Det vil blant annet si at du kan lagre hele historikken til hvordan kode har utviklet seg, og gå tilbake til et hvilket som helst punkt Trello Vi ble kjent med Trello 20 da vi hadde en gjeste-foreleser fra Bekk i emnet Webapplikasjoner (ITPE3200). Han presenterte et Scrum-prosjekt der teamet brukte Trello. Etter dette undersøkte vi hvordan tjenesten fungerte og kom frem til at det ville være et nyttig verktøy for prosjektstyring. Trello er et web-basert prosjektstyringsverktøy levert av Fog Creek Software. I Trello er prosjekter representert som ulike brett, som inneholder forskjellige lister. Listene inneholder kort som kan flyttes mellom dem. 21 I vårt prosjekt inneholdt hvert kort en brukerhistorie fra «product backlogen» som ble tilknyttet eierskap. Oppgavene er sortert og ordnet i den rekkefølgen vi forventer å utvikle dem, og flyttet gjennom listene Må gjøres, Pågående, Under Testing og Ferdig. 18 Wikipedia contributors, "Microsoft Visual Studio," Wikipedia, The Free Encyclopedia, (besøkt Mai 23, 2015). 19 «Git versjonskontroll», NTNU, https://www.ntnu.no/wiki/display/plab/git+-+versjonskontroll 20 Trello, https://trello.com 21 Wikipedia contributors, "Trello," Wikipedia, The Free Encyclopedia, (besøkt Mai 23, 2015). 2-19

20 2.12 Ansvar og samarbeid Ettersom gruppen har samarbeidet tidligere, visste vi at fordeling av oppgaver er nøkkelen til et godt samarbeid. Vi hadde den fordelen at vi kjente til gruppemedlemmenes sterke og svake sider, noe som gjorde det enklere å fordele oppgaver - både slik at alle løser noe de mestrer og utfordres Arbeidsfordeling Når det gjelder utviklingen av nettbutikken, jobbet alle medlemmene med back-end, front-end, design og dokumentasjon. Vi ønsket at alle skulle få mest mulig læringsutbytte, og delte ikke ansvar slik at én satt med back-end; det hadde resultert i at dette medlemmet hadde blitt veldig god i C# men ikke mestret front-end teknologien AngularJS i like stor grad. Vi forsøkte å dele brukerhistoriene likt mellom oss. Brukerhistoriene er likevel så forskjellige og krever ulike ferdigheter, at vi ofte har hjulpet hverandre og byttet på oppgavene. Dette har ført til at vi har delt mye kunnskap - og praktisert tettere samarbeid enn om vi hadde jobbet mer individuelt Møter og kommunikasjon Vi hadde flere møter med både intern veileder og oppdragsgiver. I tillegg ble det utvekslet mail kontinuerlig. Vi bestemte at de kun skulle forholde seg til en kontaktperson fra gruppen for utveksling av mail, og eventuelle telefonsamtaler. Gruppen har hatt jevnlig kontakt med veileder gjennom hele prosjektperioden. Under disse møtene fikk vi veiledning om hvordan vi skal lage spørreundersøkelse og analysere resultatet, og hvor viktig det er å behandle kunder riktig. Gruppen er veldig fornøyd med å ha han som veileder. Grunnet en travel tidsplan hos oppdragsgiver har vi ikke hatt så mange møter med han som vi hadde planlagt. For det meste holdt vi kontakten via e-post. Hittil har vi hatt møte med han to ganger i planleggingsfasen og en gang under utviklingen av produktet. 2-20

21 2.14 Dokumentasjon Google Drive Vi brukte Google Drive 22 som verktøy for å holde orden på alle filene vi har hatt gjennom prosjektet. Google Drive er en fillagrings- og synkroniseringstjeneste utviklet av Google. Tjenesten tillater brukere å lagre alle slags filer på en 15 GB gratis lagringsplass - som kan deles med andre brukere. Google Drive gir god støtte for samarbeid. Alle på gruppen kunne opprette, se, redigere og kommentere dokumenter. Hver dokument har også en tilhørende logg over alle endringer slik at man hele tiden har en oversikt over hvem som har endret hva og når. Vi lagret alle salgs dokumenter knyttet til prosjektet i Google Drive, men også for eksempel back-up filer og nyttige videoer Scrum møter Vi utnevnte et gruppemedlem til å fungere som Scrum-master gjennom prosjektperioden. Gruppen opprettet en mal som Scrum-master benyttet etter hvert møte for å skrive et kort referat. Disse referatene ble brukt som en slags logg over hva som var gjort og hvilke problemer vi støtte på underveis Dagbok Gjennom prosjektperioden har vi skrevet dagbokinnlegg på gruppesiden vår. Denne inneholder punkter fra møtene med veileder og oppdragsgiver, samt alle avgjørelser vi har tatt som ikke har noe med koding å gjøre - samt ting som ikke kommer frem ved Scrum-møter. 22 Wikipedia contributors, "Google Drive," Wikipedia, The Free Encyclopedia, (besøkt Mai 23, 2015). 2-21

22 2.15 Gjennomføringen av Scrum Tiden vi hadde satt av for utvikling i fremdriftsplanen var fem sprinter; hver sprint på en to-ukers tidsperiode. Disse sprintene startet med at vi plukket ut de høyst prioriterte brukerhistoriene fra kravspesifikasjonen, og fordelte de på gruppemedlemmene. Arbeid tilknyttet brukerhistoriene ble tidsestimert og lagt i product backlog. Ved estimering benyttet vi oss av planning poker som vi også ble kjent med gjennom emnet systemutvikling (DAFE2200, semester 3). Planning poker fungerer slik at hvert gruppemedlem har en kortstokk med tall som representerer estimater. Alle velger det estimatet de mener oppgaven trenger, og snur kortene på bordet for å avsløre svaret. Dersom det er noen store avvik skal valget begrunnes og gruppen estimerer på nytt. Vi brukte PlanningPoker, en applikasjon som kan lastes ned fra App Store Scrum-møter Hver dag møttes gruppen til et daglig Scrum-møte der hvert medlem svarte på følgende spørsmål: 1) Hva har du gjort siden i går? 2) Hva skal du gjøre i løpet av dagen? 3) Har det oppstått noen problemer eller hindringer? Disse møtene skulle være korte; hensikten er å få en kjapp oversikt og motivasjon på starten av dagen. Vi planla å bruke rundt minutter på hvert møte, men de ble ofte mer tidkrevende enn forventet. Grunnen til dette var at vi gjorde referat av alle møtene, og at vi tok opp diskusjoner og andre problemstillinger i løpet tiden også. Scrum-møtene ble vanligvis holdt, men en gang i blant kunne gruppen sitte hver for seg og jobbe, og da ble det litt mer utfordrende å få til disse møtene Sprinter Vi forsøkte å følge sprintene og gjøre alt som måtte implementeres innenfor hver sprint så langt det strakk til. 2-22

23 Utfordringer med sprinter Vår største utfordring under sprintene var å fullføre alle oppgavene i product backlog. Dette skyldtes oftest at det dukket opp problemer som stoppet fremgang i utviklingen. Vi opplevde også ved enkelttilfeller at vår estimering ikke stemte overens med tiden vi faktisk brukte på en brukerhistorie. I starten av utviklingsperioden fokuserte vi på å løse problemene når de dukket opp, og dette ble en slags flaskehals for enkeltpersoner; man ble sittende over tid med underordnede problemer, noe som hindret framgang i arbeidet. En annen utfordring med sprinter vi ikke var forberedt på, var at strukturen kunne bli verre etterhvert som funksjonalitet ble lagt til. Vi måtte derfor også bruke tid på å restrukturere systemet underveis i utviklingen Hva vi ville gjort annerledes Vi skulle gjerne omdefinert brukerhistoriene i product backlog, slik at den heller hadde bestått av en liste med arbeidsoppgaver som beskriver hva som må implementeres for å lage produktet basert på brukerhistorien, heller enn en beskrivelse av selve brukerhistorien. På den måten ville arbeidet med å utarbeide hvilke funksjonaliteter hver brukerhistorie etterlyser, og dessuten hvordan det skulle løses teknisk flyttes frem i tid og bli en del av planleggingen. Dette hadde gitt en mye bedre oversikt over hva som skulle gjøres, ettersom vi synes brukerhistoriene ofte var for vage og inneholdt for mye funksjonalitet som måtte implementeres. Basert på erfaringer gjennom utviklingen, tror vi at vi kunne satt av kortere sprinter med en tidsperiode på for eksempel en uke. Da kunne vi fordelt færre arbeidsoppgaver i hver sprint, og det ville vært enklere å se hvordan vi ligger an. Det hadde også vært en idé å rangere arbeidsoppgavene fra lett til vanskelig. Det tar vanligvis litt tid før en får forståelse og grep på teknikken og logikken bak et språk. Starter man med å kode funksjonalitet som ikke er så utfordrende i starten, vender man seg til språket man skriver i - dette kan hjelpe veldig når man nærmer seg de vanskelige oppgavene. 2-23

24 Å starte med store og utfordrende funksjonaliteter for å få på plass de grunnleggende delene med en gang, var som sagt med på å skape flaskehalser i vårt prosjekt. Men etterhvert i prosjektet satte vi store problemene litt på vent før vi senere tok tak i dem igjen, og løste de senere. Dette tror vi skyldes at vi i mellomtiden fikk enda mer grep på logikken Kundehåndtering Kundehåndtering er noe intern veileder oppfordret oss til å ta veldig seriøst. I de fleste bransjer så vel som IT-bransjen er det fornøyde kunder som gir bra omdømme. Ettersom Scrum gir god mulighet for å inkludere og samarbeide var planen å vektlegge dette for å skape et så godt forhold til oppdragsgiver som mulig Forhold til oppdragsgiver Helt fra starten var forholdet til oppdragsgiver veldig bra. Praten gikk godt for seg. Vi passet på å være høflige både på møter og e-post. Oppdragsgiver kom med forslag og innspill så vel som vi også presenterte idéer og løsningsmetoder. I tillegg fikk han hele tiden oppfølging på e-post angående hva vi hadde pratet om, og hva vi lurte på videre Leveringer Gruppen hadde to store møter med oppdragsgiver før utviklingen, og planen videre etter det var å møte oppdragsgiver for å levere inkrement etter hver sprint. Oppdragsgiver informerte om at disse møtene kunne bare holdes i helgene - ettersom han er turnuslege og gjennomfører turnustjenester i andre byer på arbeidsdagene. Vi syns dette var greit og prøvde å være så fleksible som mulig. Arbeidsplanen til oppdragsgiver forandret seg gjennom prosjektperioden, og det ble mer og mer utfordrende med leveringer. Til slutt fikk vi kun levert ett inkrement etter den første sprinten, og dette var gjennom et Skypemøte. Oppdragsgiver var lite tilgjengelig resten av prosjektperioden, og vi prøvde å respektere hans hektiske timeplan og forholdt oss til å sende e-post. Dette gjorde at det ble mindre tilbakemeldinger fra legen enn det vi forventet, men vi fikk veldig positive tilbakemeldinger etter første levering, noe som var betryggende for resten av utviklingen. 2-24

Institutt for informasjonsteknologi, Høgskolen i Oslo og Akershus, våren Camilla Kaasi(s188070) Roza Moustafa(s188113)

Institutt for informasjonsteknologi, Høgskolen i Oslo og Akershus, våren Camilla Kaasi(s188070) Roza Moustafa(s188113) Forprosjektrapport Gruppe 14 Institutt for informasjonsteknologi, Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2015 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Dato: 23.01.2015 Tittel: Gruppemedlemmer: Oppgave: Oppdragsgiver:

Detaljer

Del IV: Prosessdokumentasjon

Del IV: Prosessdokumentasjon 1 2 Forord Dette dokumentet omhandler detaljert beskrivelse av vår arbeidsprosess gjennom hele perioden med prosjektet. Prosessdokumentasjonen er en viktig del av sluttrapporten, og er delt opp i følgende

Detaljer

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016. Pillbox Punchline

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016. Pillbox Punchline Forprosjektrapport Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016 Pillbox Punchline Gruppe 8 André Østhagen Bye, s198607 Annika Hammervoll, s198611 Hanne Rygge, s198613

Detaljer

PROSESSDOKUMENTASJON

PROSESSDOKUMENTASJON PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET: Papir og elektronisk Telefon: 22 45 32 00

Detaljer

Dokument 1 - Sammendrag

Dokument 1 - Sammendrag Dokument 1 - Sammendrag Automatnett - Nytt CMS-verktøy for Uno-X Automat Fakultet for teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus, 2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag 1 1. Innledning 1 2. Om

Detaljer

Bachelorprosjekt 2015

Bachelorprosjekt 2015 Bachelorprosjekt 2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Tam Ha (s171513) Arslan Yousaf (s189135) Gabriel Noraker Alfarrustad (s161910) Eivind Lund (s180381) Phillip Padiernos Næss (s162951) Forprosjekt Prosjektets

Detaljer

Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi, vår 2017

Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi, vår 2017 Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi, vår 2017 Gruppe 29: Marthe Janson Skogen, s236357, Ingeniørfag - data Odd Einar Hoel, s236313, Ingeniørfag - data Forprosjektrapport Rapporten inneholder presentasjon,

Detaljer

1 Del I: Presentasjon

1 Del I: Presentasjon 1 Del I: Presentasjon 2 Forord Denne sluttrapporten er skrevet av gruppe 12 som består av 4 studenter som studerer ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Vi studerer Anvendt datateknologi og denne rapporten

Detaljer

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Gruppe 2 Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus 1 INNHOLD 2 Presentasjon... 2 2.1 Gruppen medlemmer... 2 2.2 Oppgave... 2 2.3 Oppdragsgiver... 2 2.4 Veileder... 2 3 Sammendrag...

Detaljer

Læringsplattform for IT-fag basert på HTML5 utviklet i CakePhp

Læringsplattform for IT-fag basert på HTML5 utviklet i CakePhp Læringsplattform for IT-fag basert på HTML5 utviklet i CakePhp { En selvstendig plattform som kan brukes til å formidle kurs på nett med dagsaktuell teknologi. Oppgave 5, av Fredrik Johnsen Oppgavestiller

Detaljer

Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi 2016 Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Bravo Booking App

Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi 2016 Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Bravo Booking App Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi 2016 Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Bravo Booking App 1 Presentasjon 2 1.1 Gruppe 2 1.2 Oppdragsgiver 2 1.3 Kontaktpersoner 2 1.4 Oppgave 3 2 Dagens

Detaljer

Del VII: Kravspesifikasjon

Del VII: Kravspesifikasjon 1 2 Forord Dette dokumentet inneholder retningslinjer for gruppen vår og beskrivelse av betingelsene for utviklingen av vårt prosjekt. Vår gruppe benyttet dette dokumentet som et styringsdokument for å

Detaljer

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk Produktdokumentasjon Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Dokumentasjonen Dette er en teknisk dokumentasjon på produktet som er utviklet. Denne er tiltenkt personer med teknisk

Detaljer

Forprosjektrapport. Hovedprosjekt 2015 Institutt for informasjonsteknologi, Høgskolen i Oslo og Akershus

Forprosjektrapport. Hovedprosjekt 2015 Institutt for informasjonsteknologi, Høgskolen i Oslo og Akershus Presentasjon Gruppenummer: 21 Forprosjektrapport Hovedprosjekt 2015 Institutt for informasjonsteknologi, Høgskolen i Oslo og Akershus Gruppemedlemmer: Guro Asbjørnsen, Ester Jansson, Marius Skalstad og

Detaljer

Studentdrevet innovasjon

Studentdrevet innovasjon Studentdrevet innovasjon Hovedprosjekt 2013 Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport av Gruppe 11 Karoline Sanderengen, Mona Isabelle Yari og Randi Ueland 25.01.2013 Studentdrevet innovasjon 9 Innhold

Detaljer

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren Digitalisering av Sentralen UNG Gründer

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren Digitalisering av Sentralen UNG Gründer Forprosjektrapport Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 207 Digitalisering av Sentralen UNG Gründer Gruppe 34 Kenneth Di Vita Jensen, s236745 Frank Arne Bjørkmann

Detaljer

Utvikle en prototype for en digital versjon av helsekort for gravide. Programvareleverandør av ehelse-løsninger for helsevesenet

Utvikle en prototype for en digital versjon av helsekort for gravide. Programvareleverandør av ehelse-løsninger for helsevesenet Kravspesifikasjon Hovedprosjekt 2014 Institutt for informasjonsteknologi, Høgskolen i Oslo og Akershus Presentasjon Tittel: Oppgave: Gruppemedlemmer: Digitalt Helsekort for Gravide Utvikle en prototype

Detaljer

Forprosjektrapport. Gruppe 26. Digitalt læreverktøy for Cappelen Damm

Forprosjektrapport. Gruppe 26. Digitalt læreverktøy for Cappelen Damm Hovedprosjekt i informasjonsteknologi 2016 Høyskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Digitalt læreverktøy for Cappelen Damm Gruppe 26 Sofia Aittamaa - s198580@stud.hioa.no Petter Lysne - s198579@stud.hioa.no

Detaljer

Hovedprosjekt i ingeniørfag, data, våren 2015. Oslo 19.01.2015. Gruppe 23 Torstein Frogner, Bernt Kristoffer Helland, Vahid Khairkhah, Jonas Myren Mo

Hovedprosjekt i ingeniørfag, data, våren 2015. Oslo 19.01.2015. Gruppe 23 Torstein Frogner, Bernt Kristoffer Helland, Vahid Khairkhah, Jonas Myren Mo Hovedprosjekt i ingeniørfag, data, våren 2015 Oslo 19.01.2015 Gruppe 23 Torstein Frogner, Bernt Kristoffer Helland, Vahid Khairkhah, Jonas Myren Mo Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Pizzaplutselig.no

Detaljer

Forprosjektrapport Gruppe 30

Forprosjektrapport Gruppe 30 Forprosjektrapport Gruppe 30 Gruppemedlemmer: Eyvind Nielsen s177748 Ullvar Brekke s236375 Kristoffer Pettersen s239404 Innhold Presentasjon... 3 Sammendrag... 3 Dagens situasjon... 3 Mål... 3 Rammebetingelser...

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Gruppe 2. Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus. Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1

KRAVSPESIFIKASJON. Gruppe 2. Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus. Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1 KRAVSPESIFIKASJON Gruppe 2 Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1 CONTENTS 1. Forord... 3 2. Presentasjon... 3 2.1 Gruppens medlemmer... 3 2.2 Oppdragsgiver... 3 2.3

Detaljer

FORPROSJEKT RAPPORT PRESENTASJON

FORPROSJEKT RAPPORT PRESENTASJON FORPROSJEKT RAPPORT PRESENTASJON Tittel: Oppgave: Appenes App Utvikle en Windows 8.1 Applikasjon for Tablet, og en Windows 8 Phone App og en backend. Periode: 06.01.2013-27.05.2013 Gruppemedlemmer: Athavan

Detaljer

Hovedprosjekt 2011. Høgskolen i Oslo. Gruppe 24. Tore Holmboe (s155547) Vegard Kamben (s148147) Anders Fohlin Kjøde (s155551) Haakon Nygård (s155535)

Hovedprosjekt 2011. Høgskolen i Oslo. Gruppe 24. Tore Holmboe (s155547) Vegard Kamben (s148147) Anders Fohlin Kjøde (s155551) Haakon Nygård (s155535) Hovedprosjekt 2011 Høgskolen i Oslo Gruppe 24 Tore Holmboe (s155547) Vegard Kamben (s148147) Anders Fohlin Kjøde (s155551) Haakon Nygård (s155535) Stian Pettersen (s144449) en RSS-leser på tvers av touchenheter

Detaljer

GJENNOMGANG UKESOPPGAVER 2 PROSESSMODELLER OG SMIDIG PROGRAMVAREUTVIKLIG

GJENNOMGANG UKESOPPGAVER 2 PROSESSMODELLER OG SMIDIG PROGRAMVAREUTVIKLIG GJENNOMGANG UKESOPPGAVER 2 PROSESSMODELLER OG SMIDIG PROGRAMVAREUTVIKLIG INF1050 V16 HVA ER EN SYSTEMUTVIKLINGSPROSESS? De aktivitetene som utføres for å utvikle et IT-system Eksempler på aktiviteter:

Detaljer

Forprosjektrapport Bacheloroppgave 2017

Forprosjektrapport Bacheloroppgave 2017 Forprosjektrapport Bacheloroppgave 2017 Chat Modul for Webnodes Content Management System Gruppe 32 Adam Asskali, Anmer Seif, Sara Khan 20.01.2017 Veileder G. Anthony Giannoumis Innholdsfortegnelse 1.Presentasjon

Detaljer

Produktrapport. Produktrapport. Hjelpemiddel portal for Parkinsonforbundet

Produktrapport. Produktrapport. Hjelpemiddel portal for Parkinsonforbundet Produktrapport Hjelpemiddel portal for Parkinsonforbundet 1 Innhold: Forord ------------------------------------------------------------------------------------------------------2 Planlegging og arbeidsmetode

Detaljer

1. Forord 2. Leserveiledning

1. Forord 2. Leserveiledning KRAVSPESIFIKASJON 1 1. Forord Hensikten med kravspesifikasjonen er at den skal fungere som et styringsdokument under prosessen og definere rammer og betingelser rundt hovedprosjektet. Den er utviklet etter

Detaljer

Hovedprosjektet i Data Høgskolen i Oslo våren 2010

Hovedprosjektet i Data Høgskolen i Oslo våren 2010 Hovedprosjektet i Data Høgskolen i Oslo våren 2010 Kevin Holmvik s147777 Nikolai Godager s147790 Einar Drivdal s147782 Chau Quoc Quo Do s147792 PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi

Detaljer

Gruppe Forprosjekt. Gruppe 15

Gruppe Forprosjekt. Gruppe 15 Forprosjekt Gruppe 15 Marius Ylven Westgaard - s236797 - Anvendt Datateknologi Lise Janbu Eide - s236361 - Dataingeniør Lavanja Jeyenthiran - s236346 - Dataingeniør Kristian Pedersen - s236728 - Anvendt

Detaljer

Gruppe 43. Hoved-Prosjekt Forprosjekt

Gruppe 43. Hoved-Prosjekt Forprosjekt Gruppe 43 Hoved-Prosjekt Forprosjekt Mobil Applikasjon Utvikling HiOA Bacheloroppgave forprosjekt våren 2017 Presentasjon Gruppen består av: Gebi Beshir Ole-Kristian Steiro Tasmia Faruque s182414 s189141

Detaljer

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010 1 0 Prosjekt 7.Januar, 2010 til fordypning Eva-Anita Thorsen 2MKA Halvårs-rapport 0.1 innhold 2 INFO SIDE Innhold 2 Innledning 3 Hoveddel 4-8 Avslutning 9 Logg 10-12 Bakside 13 0.2 innledning 3 Innledning

Detaljer

Forprosjektrapport. Gruppe 3, Anvendt Datateknologi våren 2016

Forprosjektrapport. Gruppe 3, Anvendt Datateknologi våren 2016 Forprosjektrapport Gruppe 3, Anvendt Datateknologi våren 2016 1. Presentasjon 2. Sammendrag 3. Dagens situasjon 4. Mål og rammebetingelser 5. Løsninger/alternativer 6. Analyse av virkninger 1. Presentasjon

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Gruppe 2 Forprosjektrapport Presentasjon Oppdragsgiver: Prosjekttittel: Definisjon: Accenture Shera Shera er en «event»-applikasjon til Android der man kan registrere arrangementer

Detaljer

Heggset Engineering er et kreativt og uavhengig kompetansemiljø med ti ingeniører/tekniske tegnere lokalisert i moderne lokaler i Dale Industripark i

Heggset Engineering er et kreativt og uavhengig kompetansemiljø med ti ingeniører/tekniske tegnere lokalisert i moderne lokaler i Dale Industripark i Heggset Engineering er et kreativt og uavhengig kompetansemiljø med ti ingeniører/tekniske tegnere lokalisert i moderne lokaler i Dale Industripark i Kristiansund. Bedriften tilbyr engineering og maskintekniske

Detaljer

2014 Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport "Rinnovasjon" (Renovasjon og innovasjon) monabjerke.no

2014 Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport Rinnovasjon (Renovasjon og innovasjon) monabjerke.no 2014 Høgskolen i Oslo og Akershus Torbjørn Gjøn s180399 Snorre Duun Strømsborg s180371 Matias Pettersen s180395 Forprosjektrapport "Rinnovasjon" (Renovasjon og innovasjon) monabjerke.no Presentasjon Tittel:

Detaljer

Testrapport Prosjekt nr. 2011-22 Det Norske Veritas

Testrapport Prosjekt nr. 2011-22 Det Norske Veritas Prosjekt nr. 2011 22 Testrapport Hovedprosjektets tittel Implementering av plugin og utvikling av wizard for Det Norske Veritas Prosjektdeltakere Magnus Strand Nekstad s156159 Jørgen Rønbeck s135779 Dato

Detaljer

Forprosjekt. Oppgdragsgiver Unikia, Lille grensen 7, 0159 Oslo, Kontaktperson Anders Kose Nervold,

Forprosjekt. Oppgdragsgiver Unikia, Lille grensen 7, 0159 Oslo, Kontaktperson Anders Kose Nervold, Hovedprosjekt i data/informasjonsteknologi Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjekt Prosjekttittel Unikia Android applikasjon Gruppe 13 Markus Bugge-Hundere s188909 Morten Wold Aksel Wiig s236326 s232324

Detaljer

Stikkord: Java EE, EJB, JSF, JPA, SWT, klient/tjener, Glassfish server, Application Client.

Stikkord: Java EE, EJB, JSF, JPA, SWT, klient/tjener, Glassfish server, Application Client. Stikkord: Java EE, EJB, JSF, JPA, SWT, klient/tjener, Glassfish server, Application Client. Studenter: Magnus Skomsøy Bae, Marius Eggen, Magnus Krane Klasse: 3ING, Systemutvikling Produserer redaksjonelle

Detaljer

Pajtim Aslani s Oslo, 2016 Kujtim Aslani s { } NDC Videos. Forprosjektrapport. Gruppe 30 Pajtim Aslani s Kujtim Aslani s188878

Pajtim Aslani s Oslo, 2016 Kujtim Aslani s { } NDC Videos. Forprosjektrapport. Gruppe 30 Pajtim Aslani s Kujtim Aslani s188878 Pajtim Aslani s198588 Oslo, 2016 Kujtim Aslani s188878 { } NDC Videos Forprosjektrapport Gruppe 30 Pajtim Aslani s198588 Kujtim Aslani s188878 Innholdsfortegnelse 1 Presentasjon 1.1 Oppdragsgiver 1.1.1

Detaljer

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON INNHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 1 Systembeskrivelse... 2 2 Mål for systemet... 3 3 Funksjonelle krav... 4 4 Ikke-funksjonelle krav... 5 5 Use-case diagram... 6 6 Rammekrav...

Detaljer

Forprosjektrapport. Gruppe Januar 2016

Forprosjektrapport. Gruppe Januar 2016 Forprosjektrapport Gruppe 22 22. Januar 2016 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Presentasjon Sammendrag Dagens situasjon Mål og rammebetingelser Mål Rammebetingelser Løsninger og alternativer Løsning

Detaljer

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen.

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen. Artist webside Innhold Artist webside...1 Gruppe medlemmer...1 Oppdragsgiver...1 Kontaktperson...2 Veileder...2 Oppgaven...2 Muligheter...2 Sammendrag...2 Dagens situasjon...2 Mål og rammebetingelser...3

Detaljer

Bachelorprosjekt 2017

Bachelorprosjekt 2017 Bachelorprosjekt 2017 Høgskolen i Oslo og Akershus Gruppe 41 Kristan Munter Simonsen (s236789) Andreas Jacobsen (s236778) Jamal Lakbir (s236722) 1 Innholdsfortegnelse Forprosjekt... 3 Presentasjon... 3

Detaljer

24.01.2014 Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Presentasjon

24.01.2014 Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Presentasjon 24.01.2014 Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Presentasjon Tittel Precision Teaching App for Android Oppgave Å lage en Android app som skal benyttes

Detaljer

Forprosjektrapport for bacheloroppgave i data og informasjonsteknologi

Forprosjektrapport for bacheloroppgave i data og informasjonsteknologi Forprosjektrapport for bacheloroppgave i data og informasjonsteknologi Gruppe 5 Anders Minde Dørum, Eirik Odden Solberg, Patrick Ingeberg og Torbjørn Magnus Brandrud Prosjektmedlemmer: Anders Minde Dørum,

Detaljer

Kravspesifikasjon. Android app for aktivering av jakt- og fiskekort. Bacheloroppgave vår 2014. Høgskolen i Oslo og Akershus. Charlotte Sjøthun s180495

Kravspesifikasjon. Android app for aktivering av jakt- og fiskekort. Bacheloroppgave vår 2014. Høgskolen i Oslo og Akershus. Charlotte Sjøthun s180495 Charlotte Sjøthun s180495 Nanna Mjørud s180477 Anette Molund s181083 Kravspesifikasjon Android app for aktivering av jakt- og fiskekort Bacheloroppgave vår 2014 Høgskolen i Oslo og Akershus Forord Hensikten

Detaljer

Oblig 5 Webutvikling. Av Thomas Gitlevaag

Oblig 5 Webutvikling. Av Thomas Gitlevaag Oblig 5 Webutvikling Av Thomas Gitlevaag For oppgave 1 og 2 skal dere levere en funksjonell webside på deres hjemmeområde. Dere skal også levere alle phps-filene slik at man for en hver side kan slenge

Detaljer

Hovedprosjekt i informasjonsteknologi våren 2014. Gruppe 32 - Erik M. Forsman, Lars H. Nordli og Simen A. Hansen

Hovedprosjekt i informasjonsteknologi våren 2014. Gruppe 32 - Erik M. Forsman, Lars H. Nordli og Simen A. Hansen Hovedprosjekt i informasjonsteknologi våren 2014 Oslo 22.01.2014 Gruppe 32 - Erik M. Forsman, Lars H. Nordli og Simen A. Hansen Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Definisjon: Gruppemedlemmer: Meso

Detaljer

Forprosjektrapport. Presentasjon. Studentgruppen. Bekk Consulting AS. Android app for aktivering av jakt- og fiskekort

Forprosjektrapport. Presentasjon. Studentgruppen. Bekk Consulting AS. Android app for aktivering av jakt- og fiskekort Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Oppgave: Gruppemedlemmer: Prosjektgruppe: Veileder: Hovedoppdragsgiver: Kunde av oppdragsgiver: Ansvarlig for gruppen: Faglig veileder hos BEKK: Android app for

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Tittel: Pris++ Oppgave: Utvikle en Android applikasjon med tilhørende databasesystem. Periode: 1. Januar til 11. Juni.

KRAVSPESIFIKASJON. Tittel: Pris++ Oppgave: Utvikle en Android applikasjon med tilhørende databasesystem. Periode: 1. Januar til 11. Juni. KRAVSPESIFIKASJON Tittel: Pris++ Oppgave: Utvikle en Android applikasjon med tilhørende databasesystem. Periode: 1. Januar til 11. Juni. Prosjektgruppe: 27 Prosjektmedlem: Ole Almenning Stenhaug Veileder.

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

Kap 11 Planlegging og dokumentasjon s 310

Kap 11 Planlegging og dokumentasjon s 310 Kap 11 Planlegging og dokumentasjon s 310 11.1 Ulike arbeidsmetoder Systemutvikling Som systemutvikler er du i stand til å omsette din innsikt i brukerbehov til praktiske programbaserte løsninger. Samarbeid:

Detaljer

Kravspesifikasjon. Forord

Kravspesifikasjon. Forord Kravspesifikasjon Forord Hensikten med en kravspesifikasjon er å gi et overblikk over programmets funksjonalitet og tilleggsfunksjoner, dette vil si både over de som er utviklet før prosjektstart, og de

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus. Bachelorprosjekt Hacking Cristin. (midlertidig tittel) Forprosjektrapport

Høgskolen i Oslo og Akershus. Bachelorprosjekt Hacking Cristin. (midlertidig tittel) Forprosjektrapport Høgskolen i Oslo og Akershus Bachelorprosjekt 2017 Hacking Cristin (midlertidig tittel) Forprosjektrapport Innholdsfortegnelse: 1.0 Presentasjon s. 3 2.0 Sammendrag s. 3 3.0 Dagens situasjon s. 4 4.0 Mål

Detaljer

Utvikling av et nettbasert CMS med tilhørende nettsted for Axel Bruun Sport AS

Utvikling av et nettbasert CMS med tilhørende nettsted for Axel Bruun Sport AS Utvikling av et nettbasert CMS med tilhørende nettsted for Axel Bruun Sport AS Håkon Bogsrud Anders Høye Karlsen Alexander Borgen Saxevik Bacheloroppgave vår 2012 IT-støttet bedriftsutvikling Oppgavenummer:

Detaljer

Forprosjektrapport. Universelt LæringsVerktøy (ULV) Å lage en læringsplattform som tilfredsstiller alle krav til universell

Forprosjektrapport. Universelt LæringsVerktøy (ULV) Å lage en læringsplattform som tilfredsstiller alle krav til universell Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Oppgave: utforming Periode: Gruppemedlemmer: Hafnor Prosjektgruppe: Veileder: Oppdragsgiver: Kontaktperson: Nettside for gruppa: Universelt LæringsVerktøy (ULV)

Detaljer

Kravspesifikasjon

Kravspesifikasjon 24.05.2017 Kravspesifikasjon Gruppe 10 BACHELORPROSJEKT 2017 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PRESENTASJON... 3 2 OM BAKGRUNNEN... 3 3 FORORD... 4 4 LESERVEILEDNING... 4 5 KORT SYSTEMBESKRIVELSE... 4 6 RAMMEKRAV...

Detaljer

Møtereferater: HP36 uke 2, 10.1.2012: Gruppemedlemmer: Christian Salater Magne Hjermann Zunaira Afzal Tola Sarzali Waleed Abtidon.

Møtereferater: HP36 uke 2, 10.1.2012: Gruppemedlemmer: Christian Salater Magne Hjermann Zunaira Afzal Tola Sarzali Waleed Abtidon. Møtereferater: HP36 uke 2, 10.1.2012: Gruppemedlemmer: Christian Salater Magne Hjermann Zunaira Afzal Tola Sarzali Waleed Abtidon Møtereferat: 1. møte med veileder I dette møtet presenterte vi oss for

Detaljer

HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS. FôrIt CDS. Avslutning

HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS. FôrIt CDS. Avslutning HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS FôrIt CDS Stian Strøm Anderssen, Mikkel Sannes Nylend og Shahariar Kabir Bhuiyan Gruppe 10 26.05.2014 Forord Denne rapporten oppsummerer vårt arbeid med FôrIt CDS. Under skriver

Detaljer

Forprosjektrapport. Gruppe 31

Forprosjektrapport. Gruppe 31 Forprosjektrapport Gruppe 31 1 Presentasjon Oppgave: Finne et kodespråk som kan være med på å forbedre kundetilfredsheten og brukervennligheten ved bruk av Telenor sine websider. Periode: 14. januar til

Detaljer

Hovedprosjekt i data ved Høgskolen i Oslo våren 2007

Hovedprosjekt i data ved Høgskolen i Oslo våren 2007 Hovedprosjekt i data ved Høgskolen i Oslo våren 2007 Testrapport Høgskolen i Oslo Student: Martin Oppegaard Gruppe: 07-12 Dato: 25. mai 2007 Veileder ved HIO: Eva Vihovde Oppdragsgiver: Bekk Consulting

Detaljer

Produktrapport Gruppe 9

Produktrapport Gruppe 9 Forord Dette dokumentet er ment for personer som skal vedlikeholde, endre eller utvikle systemet. Produktdokument innholder informasjoner om programmets funksjoner og hvordan de fungerer. Før bruk av dette

Detaljer

Kunden er en av Norges ledende leverandører av digital-tv og bredbåndstjenester.

Kunden er en av Norges ledende leverandører av digital-tv og bredbåndstjenester. 1 Forord Hensikten med kravspesifikasjonen er å gi oppdragsgiver og utviklere en enighet og forståelse av funksjonaliteten til applikasjonen som skal produseres. en definerer i tillegg prosjektets rammer

Detaljer

Forprosjekt Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo Våren 2008

Forprosjekt Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo Våren 2008 Forprosjekt Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo Våren 2008 Skrevet av Ole Myrbakken, Fadima Mohamoud, Orji Okoroafor, Karen Arrendondo Side 1 PRESENTASJON Prosjekt tittel: Prosjektperiode: MetaGen 7.jan

Detaljer

STATUSRAPPORT I: Produksjon av webside for Skjerdingen Høyfjellshotell.

STATUSRAPPORT I: Produksjon av webside for Skjerdingen Høyfjellshotell. STATUSRAPPORT I: Produksjon av webside for Skjerdingen Høyfjellshotell 1 25. FEBRUAR 2010 http://hovedprosjekter.hig.no/v2010/imt/mp/skjerdingen INNHOLD PROSJEKTDELTAKERNE 3 PROSJEKTPLAN 3 LEVERANSER OG

Detaljer

Jon Hammeren Nilsson, Anders Emil Rønning, Lars Grini og Erling Fjelstad

Jon Hammeren Nilsson, Anders Emil Rønning, Lars Grini og Erling Fjelstad Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Oppgave: Infront SSO Utvikle en Single Sign-on løsning for Infront Periode: 8/1-2013 28/5-2013 Gruppemedlemmer: Jon Hammeren Nilsson, Anders Emil Rønning, Lars Grini

Detaljer

UKE 9 Prosesser og prosessmodeller inkludert smidige metoder. Gruppetime INF1055

UKE 9 Prosesser og prosessmodeller inkludert smidige metoder. Gruppetime INF1055 UKE 9 Prosesser og prosessmodeller inkludert smidige metoder Gruppetime INF1055 Hva skal vi i dag? Introduksjon til modul B - systemutvikling (kap. 1, 2 og 3) Prosesser og prosessmodeller + smidig utvikling

Detaljer

Kravspesifikasjon. Kravspesifikasjon Gruppe nr 10 Hårgalleriet. DATO 08. februar 2011 ANTALL SIDER 8 INTERN VEILEDER Tor Krattebøl

Kravspesifikasjon. Kravspesifikasjon Gruppe nr 10 Hårgalleriet. DATO 08. februar 2011 ANTALL SIDER 8 INTERN VEILEDER Tor Krattebøl Kravspesifikasjon HOVEDPROSJEKTETS TITTEL Bestillingssystem for frisørsalong PROSJEKTDELTAKERE Endre Gulbrandsen (s150690) DATO 08. februar 2011 ANTALL SIDER 8 INTERN VEILEDER Tor Krattebøl OPPDRAGSGIVER

Detaljer

Testrapport. Studentevalueringssystem

Testrapport. Studentevalueringssystem Testrapport Studentevalueringssystem 1 Forord 1.2 Forord Dette prosjektet er et hovedprosjekt i data ved Høgskolen i Oslo, avdeling for ingeniørutdanning, og gjennomføres i samarbeid med Ingeniøravdeling

Detaljer

Mandag : Onsdag : Torsdag : Mandag :

Mandag : Onsdag : Torsdag : Mandag : Prosjektdagbok Mandag 13.01.2014: - Oppmøte på Accenture. Pratet med veileder om oppgaven og avtalte at vi skulle starte med problemstilling, møteintervall og formulering av oppgaven. Tidsperspektivet

Detaljer

Kravspesifikasjon. Forord

Kravspesifikasjon. Forord Kravspesifikasjon Forord Kravspesifikasjonen skal beskrive applikasjonens funksjonalitet og betingelsene som oppdragsgiver krever. Det skal også hjelpe utviklerne med å begrense applikasjonen slik at den

Detaljer

Kravspesifikasjon. Høgskolen i Oslo, våren 2011 Sted og dato: Oslo, 9. februar 2011. Gruppemedlemmer

Kravspesifikasjon. Høgskolen i Oslo, våren 2011 Sted og dato: Oslo, 9. februar 2011. Gruppemedlemmer Kravspesifikasjon Høgskolen i Oslo, våren 2011 Sted og dato: Oslo, 9. februar 2011 Gruppemedlemmer Adeel Yousaf Khan s141459 Mats Klingenberg Naustdal s148155 Nur M. Ahmed s148108 Thomas Wiborg s161335

Detaljer

2/3/2014 INSTITUTT FOR FÔRIT CDS INFORMASJONSTEKNOLOGI, HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS. Shahariar Kabir Bhuiyan

2/3/2014 INSTITUTT FOR FÔRIT CDS INFORMASJONSTEKNOLOGI, HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS. Shahariar Kabir Bhuiyan 2/3/2014 INSTITUTT FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI, HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS FÔRIT CDS Mikkel Sannes Nylend Shahariar Kabir Bhuiyan Stian Strøm Anderssen Denne siden skal være blank. 1 Presentasjon Prosjektgruppe:

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

Forprosjekt. Accenture Rune Waage, rune.waage@accenture.com, 91605634

Forprosjekt. Accenture Rune Waage, rune.waage@accenture.com, 91605634 Forprosjekt Presentasjon Gruppe 19: Event-planlegger Andreas Berglihn s169991 Harald R. Svendsen s127142 Gruppe Gruppe 19 Andreas Berglihn, s169991 Harald R. Svendsen s127142 Oppgave Eventplanlegger Utvikle

Detaljer

Presentasjon... 3. Sammendrag... 4. Dagens situasjon... 5. Mål og rammebetingelser... 5. Moduler... 6. Løsning og alternativer...

Presentasjon... 3. Sammendrag... 4. Dagens situasjon... 5. Mål og rammebetingelser... 5. Moduler... 6. Løsning og alternativer... Innholdsfortegnelse Presentasjon..................................................... 3 Sammendrag.................................................... 4 Dagens situasjon.................................................

Detaljer

Forprosjektrapport. Presentasjon. Oslo, den 29. Januar Gorm Eirik Svendsen Nicolai Mellbye Marius Auerdahl Per Gustav Løwenborg

Forprosjektrapport. Presentasjon. Oslo, den 29. Januar Gorm Eirik Svendsen Nicolai Mellbye Marius Auerdahl Per Gustav Løwenborg Forprosjektrapport Presentasjon Tittel Bakerman AS Website Oppgave Utvikle ett websted for Bakerman AS der hvor de kan promotere seg selv og kommunisere med kundene sine. Periode 4. Januar 2010 til 17.

Detaljer

Forprosjektrapport GRUPPE 4: SHIFTWORKERS

Forprosjektrapport GRUPPE 4: SHIFTWORKERS 2016 Forprosjektrapport GRUPPE 4: SHIFTWORKERS Forprosjektrapport for Shifter Innhold Presentasjon... 2 Sammendrag... 2 Dagens situasjon... 2 Organisering av prosjektet... 4 Risikoanalyse... 4 Mål og rammebetingelser...

Detaljer

Hovedprosjekt i data ved Høgskolen i Oslo våren 2007

Hovedprosjekt i data ved Høgskolen i Oslo våren 2007 Hovedprosjekt i data ved Høgskolen i Oslo våren 2007 Sluttrapport Høgskolen i Oslo Student: Martin Oppegaard Gruppe: 07-12 Dato: 25. mai 2007 Veileder ved HIO: Eva Vihovde Oppdragsgiver: Bekk Consulting

Detaljer

Forprosjektrapport. Hovedprosjekt for gruppe 4, Anvendt datateknologi våren 2015

Forprosjektrapport. Hovedprosjekt for gruppe 4, Anvendt datateknologi våren 2015 Forprosjektrapport Hovedprosjekt for gruppe 4, Anvendt datateknologi våren 2015 1.0 Presentasjon 2.0 Sammendrag 3.0 Dagens situasjon 4.0 Mål og rammebetingelser 5.0 Løsninger/alternativer 6.0 Analyse av

Detaljer

Vedlegg Side 83 av 155

Vedlegg Side 83 av 155 4 Side 83 av 155 Innholdsfortegnelse 1 Kravspesifikasjon... 86 2 Kravspesifikasjon 2.0... 92 3 Domenemodell... 98 4 UseCase Diagram Oversikt... 102 6 Detaljert beskrivelse av UseCase Diagram... 106 Webapplikasjon...

Detaljer

Oppgave 1 Multiple Choice

Oppgave 1 Multiple Choice Oppgave Multiple Choice a 2c 3a 4c 5d 6d 7a 8b 9b 0a b 2c 3c 4a 5b 6b 7a 8d 9c 20b Se video fra forelesningen (Kahoot) for mer detaljer) Eksamen INF050-204 Oppgave 2 a Aktivitetsdiagram Enkelt Eksamen

Detaljer

Kravspesifikasjon MetaView

Kravspesifikasjon MetaView Kravspesifikasjon MetaView BACHELOROPPGAVE VÅREN 2014 1. Presentasjon Tittel: MetaView Oppgave: Lage en applikasjon og api som skal kommunisere med MetaVision slik at det skal bli enklere for leger og

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Forprosjektrapport. Hovedprosjekt for gruppe 13, Anvendt datateknologi våren 2016

Forprosjektrapport. Hovedprosjekt for gruppe 13, Anvendt datateknologi våren 2016 Forprosjektrapport Hovedprosjekt for gruppe 13, Anvendt datateknologi våren 2016 1.0 Presentasjon 2.0 Sammendrag 3.0 Dagens situasjon 4.0 Mål og rammebetingelser 5.0 Løsninger/alternativer 6.0 Analyse

Detaljer

K-Nett. Krisehåndteringssystem for Norges vassdrags- og energidirektorat i en beredskaps- og krisesituasjon. av Erik Mathiessen

K-Nett. Krisehåndteringssystem for Norges vassdrags- og energidirektorat i en beredskaps- og krisesituasjon. av Erik Mathiessen K-Nett Krisehåndteringssystem for Norges vassdrags- og energidirektorat i en beredskaps- og krisesituasjon av Erik Mathiessen Om oppgavestiller NVE er et direktorat underlagt Olje- og energidepartementet

Detaljer

Kravspesifikasjon. 1. Innledning. Presentasjon. Innledning. Om bedriften. Bakgrunn for prosjektet

Kravspesifikasjon. 1. Innledning. Presentasjon. Innledning. Om bedriften. Bakgrunn for prosjektet Kravspesifikasjon Presentasjon Tittel: Oppgave: Backup for PDA/Smartphones Utvikle en applikasjon for PDA/Smartphones med funksjonalitet for backup av sms, mms, e-post, kontakter, kalender, bilder og dokumenter

Detaljer

Studentweb3. Kathy Haugen 15. april 2015

Studentweb3. Kathy Haugen 15. april 2015 Studentweb3 Kathy Haugen 15. april 2015 Hva er Studentweb? Studentweb er en webapplikasjon for studenter. StudentWeb lar studentene få tilgang til sine studiedata, utføre studieadministrative rutiner og

Detaljer

1 Forord. Kravspesifikasjon

1 Forord. Kravspesifikasjon [Type text] [Type text] 3/5 Hovedprosjekt ingeniørutdanningen 09 Kravspesifikasjon Tittel på hovedprosjektet Tarantell Dashboard Gruppe 28 Bjørn Ove Pedersen Stian Dalviken Antall sider 6 Intern veileder

Detaljer

Båtforening på nett. Produktrapport

Båtforening på nett. Produktrapport Båtforening på nett Hovedprosjekt våren 2009, Høgskolen i Oslo Prosjektgruppe 36 Vegard Skipnes, Rade Vuckovic & Frode Sørensen Produktrapport 1 Sammendrag Denne rapporten er en del av Hovedprosjektet

Detaljer

Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo våren 2011 CHARITY DOCTORS KRAVSPESIFIKASJON

Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo våren 2011 CHARITY DOCTORS KRAVSPESIFIKASJON CHARITY DOCTORS KRAVSPESIFIKASJON Hovedprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo våren 2011 Gruppe 13 Muleha Nhonzi Harlem Tambwe Mufoncol Ruban Amuthalingam Page 1 of 6 1 Innledning 1.1 Innledning

Detaljer

Kravspesifikasjon. Aker Surveillance. Gruppe 26 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oslo,

Kravspesifikasjon. Aker Surveillance. Gruppe 26 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oslo, Kravspesifikasjon Aker Surveillance Gruppe 26 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Oslo, 12.01.2013 Public 2013 Aker Solutions Page 1 of 7 Table of Contents Forord... 3 Om bakgrunnen... 3 Presentasjon...

Detaljer

SPAR TID OG PENGER. med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING.

SPAR TID OG PENGER. med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING. SPAR TID OG PENGER med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING 1 Jobb med meg skjema Leksjon 1 av 4 Første kontakt med potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar

Detaljer

Løsningsforslag: Oblig 1. INF1050: Gjennomgang, uke 12

Løsningsforslag: Oblig 1. INF1050: Gjennomgang, uke 12 Løsningsforslag: Oblig 1 INF1050: Gjennomgang, uke 12 Obligatorisk oppgave 1: Pensum Bakgrunn for systemet Aktører og interessenter Utviklingsprosesser Kravhåndtering og kravspesifikasjon Use case-modellering

Detaljer

Forprosjektrapport for Agresso R&D Ansettelsessystem 31.01.07. Hovedprosjekt våren 2007. Skrevet av:

Forprosjektrapport for Agresso R&D Ansettelsessystem 31.01.07. Hovedprosjekt våren 2007. Skrevet av: Forprosjektrapport for Agresso R&D Ansettelsessystem Hovedprosjekt våren 2007 31.01.07 Skrevet av: Anders Hartvoll Ruud Christian Årving Leif Martin Næss Sahdia Fayyaz Moghal 1 Sammendrag Prosjektittel:

Detaljer

Hovedprosjekt i data ved Høgskolen i Oslo våren 2007

Hovedprosjekt i data ved Høgskolen i Oslo våren 2007 Hovedprosjekt i data ved Høgskolen i Oslo våren 2007 Appendiks Høgskolen i Oslo Student: Martin Oppegaard Gruppe: 07-12 Dato: 25. mai 2007 Veileder ved HIO: Eva Vihovde Oppdragsgiver: Bekk Consulting AS

Detaljer

1. Presentasjon av prosjekt. Forord

1. Presentasjon av prosjekt. Forord 1. Presentasjon av prosjekt Forord Dette prosjektet har strukket seg over et semester på Høgskolen i Oslo og Akershus, institutt for Informasjonsteknologi. Prosjektet har vært et utfordrende, men samtidig

Detaljer

Use Case Modeller. Administrator og standardbruker

Use Case Modeller. Administrator og standardbruker Vedlegg 1 Use Case Modeller Administrator og standardbruker 2 Use case Logge inn Bruker Bruker ønsker å logge inn Bruker har valgt å logge inn Bruker er logget inn 1. Systemet ber om brukernavn 2. Systemet

Detaljer

Ønsker du hjelp vedrørende utfyllingen, så kan du ringe oss på 31 42 02 00 og avtale et møte. Vi utvikler for å begeistre. post@siteman.

Ønsker du hjelp vedrørende utfyllingen, så kan du ringe oss på 31 42 02 00 og avtale et møte. Vi utvikler for å begeistre. post@siteman. Prosjektplanlegger Skap størst mulig grunnlag for suksess. Fyll ut vår prosjektplanlegger så nøye du kan! I Siteman har vi spesialisert oss på å bygge gode nettsteder, med god synlighet i søkemotorene,

Detaljer

Forprosjektrapport. Presentasjon. Sammendrag. Tittel Informasjonsplatform for NorgesGruppen

Forprosjektrapport. Presentasjon. Sammendrag. Tittel Informasjonsplatform for NorgesGruppen Forprosjektrapport Presentasjon Tittel Informasjonsplatform for NorgesGruppen Oppgave Utvikle en informasjonsplatform for butikkene i NorgesGruppen Periode 3. Januar 14. Juni Gruppemedlemmer Joakim Sjögren

Detaljer