Kvartalspresentasjon 4. kvartal 2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvartalspresentasjon 4. kvartal 2000"

Transkript

1 Kvartalspresentasjon 4. kvartal 20 1

2 SpareBank 1 SR-Bank Bjergsted Terrasse1 Postboks STAVANGER Administrerende direktør: Terje Vareberg For ytterligere informasjon kontakt: Tor Dahle, Økonomidirektør, tel Seri B. Bækkelund tel Sentralbord tel Internett adresser: SR-Banks hjemmeside og nettbank: Hugin-Online: 2

3 Innhold Side Side SpareBank 1 SR-Bank - Brutto utlån og vekst PM/BM Sparebanken Rogaland 4 - Utlån pr næring Organisasjon Konsern 5 - Kundeinnskudd og vekst PM/BM Visjon forretningsidé 6 - Total sparekapital 34 Hovedtrekk, resultat og balanse - Utlåns- og innskuddsvekst 35 - Hovedtrekk 7 Markeder og produkter - Hoved- og nøkkeltall NettBank Resultat, balanse og kapitaldekning EiendomsMegler Nyheter og aktiviteter Person- og bedriftskundemarkedet Sparebank 1 Gruppen Produkter 42 Resultat- og balanse utvikling Grunnfondsbevis - Underliggende bankdrift Utbyttepolitikk 43 - Netto renteinntekter 22 - Kursutvilking 44 - Andre driftsinntekter 23 - Nøkkeltall grunnfondsbevis 45 - Sum driftskostnader 24 - Eierstruktur og omsetning Tap & nedskrivninger 25 Disponering av overskudd Netto mislighold 26 - Resultater fra Driftsresultat 27 3

4 Sparebanken Rogaland Etablert i 1839 Hovedkontor i Stavanger 50 kontorer på Sørvestlandet Over 2 0 kunder Styreformann: Geir Worum Administrerende direktør: Terje Vareberg Formann Representantskapet: Ivar Kolnes Formann Kontrollkomiteen: Harald Ribland Revisor: Arthur Andersen & Co. 4

5 SpareBank 1 SR-Bank EM 1 Rogaland AS 1 % Westbroker Finans AS 1 % Sparebankgruppen AS 13 % Boligmegling Næringsmegling Prosjektmegling Markedsleder i Rogaland Leasing Spesialfinansiering ODIN Forvaltning AS SpareBank 1 Livsforsikring AS SpareBank 1 Skadeforsikring AS SpareBank 1 Fondsforsikring AS Entercard AS SpareBank 1 Aktiv Forvaltning AS First Securities ASA Bank 1 Oslo AS SpareBank 1 Finans AS 5

6 Visjon: "SpareBank 1 SR-Bank skal for kunden fremstå som den anbefalte og ledende bank i sitt marked." Forretningsidé: Kunder - SpareBank 1 SR-Bank skal være den anbefalte og den foretrukne samarbeidspartner for privatpersoner, bedrifter, primærnæringer, organisasjoner og det offentlige. Produkter - SpareBank 1 SR-Bank skal tilby konkurransedyktige finansielle produkter og tjenester som dekker kundenes behov. Distribusjon - SpareBank 1 SR-Bank skal tilby produktene gjennom moderne, tilgjengelige og nære distribusjonskanaler, som sikrer kunden god kvalitet og service. Ansatte - SpareBank 1 SR-Bank skal gjennom kundeorienterte og kompetente medarbeidere sikre bankens posisjon og stilling som den anbefalte og ledende bank. Samfunn - SpareBank 1 SR-Bank skal delta aktivt i arbeidet for å styrke vekst og utvikling i sitt område. Banken - SpareBank 1 SR-Bank skal være en lokalt forankret, lønnsom, selvstendig bank og skal gjennom SpareBank 1-alliansen være et regionalt alternativ til de konkurrerende finanskonsern. 6

7 Hovedtrekk 20 Rekordhøy innskuddsvekst og solid resultat Resultat før skatt på 633 millioner kroner SpareBank 1 SR-Bank distriktets bank for sparing - 15% vekst i kundeinnskudd millioner kroner i salg av fondsprodukter 20% vekst i utlån 70% økning i provisjonsinntektene fra salg av forsikring og fond Fortsatt lav kostnadsprosent 1,64% 19,5% egenkapitalavkastning etter skatt 40,4 kroner i overskudd pr. grunnfondsbevis Styret foreslår 21 kroner i utbytte Styret foreslår 15 millioner kroner til gavefondet 7

8 Hovedtall Konsern Mill kr % % Resultat: Netto renteinntekter 934 2, ,63 Netto andre driftsinntekter 332 0, ,12 Sum driftsinntekter , ,76 Omstillingskostnader 47 0, ,03 Andre driftskostnader 658 1, ,80 Resultat før tap og nedskrivninger 561 1, ,93 Tap/gevinst finansielle anleggsmidler , ,14 Tap på utlån og garantier 137 0, ,30 Resultat av ordinær drift 633 1, ,76 Balanse: Forvaltningskapital Brutto utlån Innskudd fra kunder

9 Nøkkeltall Konsern Inntekter pr kostn kr (ekskl kursgev og omst kostn) 1,85 1,89 Kostnadsprosent (ekskl kursgev og omst kostn) 54,2 % 52,9 % Egenkapitalavkastning etter skatt 19,5 % 21,8 % Utlånsvekst, brutto (12 mnd) 19,8 % 14,9 % Innskuddsvekst (12 mnd) 15,1 % 9,9 % Innskuddsdekning 56,2 % 58,4 % Kapitaldekning 11,65 % 12,12 % Kjernekapitaldekning 8,15 % 8,63 % Antall årsverk Antall kontorer Børskurs ved årslutt 247,5 253 Utbytte pr. grunnfondsbevis Fortjeneste pr. grunnfondsbevis 40,4 40,4 9

10 Pr sammenlignet med NOK mill Netto renteinntekter +39 Utbytte/eierinteresse -13 Netto provisjonsinntekter +25 Kursgevinst omløpsmidler -68 Andre inntekter +7 Netto andre inntekter -49 Sum driftsinntekter -10 Omstillingskostnader +37 Andre driftskostnader +46 Resultat før tap og nedskrivninger -93 Tap/(gevinst) finansielle anleggsmidler -163 Netto tap +35 Resultat av ordinær drift

11 Resultat Konsern mill % mill % Netto renteinntekter 934 2,33 % 895 2,63 % Utbytte/eierinteresse 14 0,03 % 27 0,08 % Netto provisjonsinntekter 190 0,47 % 165 0,49 % Kursgevinst omløpsmidler 52 0,13 % 120 0,35 % Andre inntekter 76 0,19 % 69 0,20 % Netto andre driftsinntekter 332 0,83 % 381 1,12 % Sum driftsinntekter ,16 % ,76 % Personalkostnader 339 0,85 % 323 0,95 % IT-kostnader 98 0,24 % 73 0,21 % Andre driftskostnader 171 0,43 % 174 0,51 % Avskrivninger/nedskrivninger 49 0,12 % 42 0,12 % Omstilling 47 0,12 % 10 0,03 % Sum driftskostnader 704 1,76 % 622 1,83 % Resultat før tap og nedskrivninger 561 1,40 % 654 1,93 % Tap/(gevinst) finansielle anleggsmidler ,52 % -46-0,14 % Netto tap 137 0,34 % 102 0,30 % Resultat av ordinær drift 633 1,58 % 598 1,76 % Skattekostnad 170 0,42 % 147 0,43 % Overskudd 463 1,16 % 451 1,33 % 11

12 Balanse Konsern mill % mill % Kontanter og fordringer på sentralbanker 613 1,4 % 684 1,9 % Fordringer på kredittinstitusjoner 186 0,4 % 161 0,4 % Brutto utlån ,3 % ,3 % - Spesifiserte tapsavsetninger ,7 % ,7 % - Uspesifiserte tapsavsetninger ,7 % ,6 % = Netto utlån ,9 % ,0 % Verdipapirer ,1 % ,8 % Øvrige aktiva 953 2,2 % 694 1,9 % SUM EIENDELER ,0 % ,0 % Gjeld til kredittinstitusjoner ,9 % ,8 % Innskudd fra kunder ,7 % ,8 % Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer ,5 % ,8 % Annen gjeld ,6 % 882 2,4 % Ansvarlig lånekapital ,5 % ,2 % Egenkapital ,8 % ,1 % SUM GJELD OG EGENKAPITAL ,0 % ,0 % 12

13 Kapitaldekning Konsern mill % mill % Sparebankenes fond , ,34 Grunnfondskapital 749 2, ,97 Utjevningsfond 725 2, ,47 Overkursfond 8 0,03 Goodwill og andre immat. eiendeler , ,15 Kjernekapital , ,63 Tilleggskapital , ,40 - Tidsbegrenset , ,40 - Evigvarende 250 0, , Fradrag i ansvarlig kapital , ,91 Netto ansvarlig kapital , ,12 Totalt beregningsgrunnlag

14 Nyheter og aktiviteter SpareBank 1 SR-Bank skal gi bort hele 6 millioner kroner til unge talenter i Rogaland over fem år. Målet er å stimulere ungdom til å utvikle sine talenter og interesser slik at regionen tilføres kreativitet, skaperevne og kompetanse. Høgskolen i Stavanger fikk tildelt 10 millioner kroner fra SpareBank 1 SR-Bank s gavefond, og gaven skal brukes i samsvar med høgskolens strategi for å nå universitetsstatus nettbankkunder passeres i januar 21 SpareBank 1 SR-Bank fikk ca. 8.0 nye kunder i 20 Stavanger kommune ny kunde fra

15 Nyheter og aktiviteter EiendomsMegler 1 er landets største eiendomsmeglerkjede, og hadde et rekord år i fjor med nesten 30 omsetninger til en samlet verdi på over 3,4 milliarder kroner. SpareBank 1 SR Bank etablerer kontor i Klepp kommune. Kontoret blir det første i SR-Bank hvor eiendom, forsikring og bank er under felles tak. Det vil også bli etablert nye kontor i Sauda og Mandal i løpet av 21. ODIN Forvaltning tar nye markedsandeler. ODIN har nå passert Storebrand og gjenerobret plassen som Norges fjerde største forvalter. SpareBank 1 SR-Bank oppnådde beste resultat med klar margin i SpareBank 1 Gruppens sparekampanje SPARESPRINT N. 15

16 Vår Bank og Forsikring i Rogaland og Agder Ansatte 76 ansatte (herav 22 i bank) Bankutlån 1040 mill kroner Bankinnskudd 330 mill kroner Kontorsteder 11 (2 kombinert bank/fors) Bankkunder ca. 7.2 Forsikringskunder ca LO medlemmer Premievolum ca. 252 mill 16

17 Strategi og forventninger for 21 Økte markedsandeler innen sparing og plassering Bidra til nyskaping og utvikling i Rogaland og Agder Etablering av nye kontorer i Rogaland og Agder Avdemping av utlånsveksten Tiltak for å opprettholde høy kostnadseffektivitet Fremstå som regionens total leverandør av produkter og tjenester for næringsliv og privat personer 17

18 SpareBank 1-alliansen Eiere SpareBank 1 Nord-Norge SpareBank 1 SR-Bank SpareBank 1 Vest SpareBank 1 Midt-Norge Samarbeidende Sparebanker Forenings- Sparbanken LO Strategi & Administrasjon SpareBank 1 Gruppen AS Utvikling & Produksjon 11 Produksjonsselskaper Bank 1 Oslo Entercard AS Odin Fondsforsikring Livsforsikring Finansieringsselskap Skadeforsikring First Securities ASA Fondsforsikring Eiendomsmegler 1 FSPA filial Oslo Sparebankutvikling AS Markeds- utvikling & Distribusjon SpareBank 1 Nord-Norge SpareBank 1 SR-Bank SpareBank 1 Vest SpareBank 1 Midt-Norge Samarbeidende Sparebanker Forenings- Sparbanken 18

19 Det nordiske Sparebanksamarbeidet Svalbard SpareBank 1 Nord-Norge SpareBank 1 Midt-Norge SpareBank 1 Vest SpareBank 1 SR-Bank SpareBank 1 Oslo Total forvaltning: ca. 210 milliarder Totalt antall kontorer: Drøyt 4 Totalt antall ansatte: ca 59 Totalt antall kunder: drøyt 2,2 mill. Antall nettkunder: ca Per Samarbeidende Sparebanker: SpareBank 1 Halden SpareBank SpareBank 1 Ringerike SpareBank 1 Moss SpareBank 1 Hallingdal SpareBank 1 Gran SpareBank 1 Gudbrandsdal SpareBank 1 Jevnaker Lunner SpareBank 1 Vestfold SpareBank 1 Nordvest SpareBank 1 Kongsberg GS-banken Modum Sparebank Sparebanken Grenland Lom og Skjåk Sparebank Nøtterø Sparebank 19

20 Underliggende bankdrift - Konsern Mill kr Netto renteinntekter Korreksjoner renter Kursgevinster valuta Andre driftsinntekter Driftskostnader Resultat før tap og nedskr - BANKDRIFT Kursgevinster verdipapirer Utbytte Inntekter tilknyttede selskap Salgsgevinster bygg Omstillingskostnader Resultat før tap og nedskrivninger Tap/(gevinst) finansielle anleggsmidler Netto tap Resultat av ordinær drift

21 2 Resultat av underliggende bankdrift SR-Bank Konsern 2, ,0 1,5 Mill kr ,0 % av GFK , kv-98 1.kv- 2.kv- 3.kv- 4.kv- 1.kv- 2.kv- 3.kv- 4.kv- 0,0 Mill kr Mill kr % 2, 1,51 1,58 1,56 1,57 1,40 1,40 1,49 1,60 Resultat før tap & nedskrivn. eks kursgev.omløp, utbytte, salgsgev, nedskrivn., omstillingskostn, Sparebankgruppen-kostn. 21

22 3 Netto renteinntekter SR-Bank Konsern 3, ,0 2 2,5 Mill kr 150 2,0 1,5 % av GFK 1 1,0 50 0,5 0 4.kv-98 1.kv- 2.kv- 3.kv- 4.kv- 1.kv- 2.kv- 3.kv- 4.kv- 0,0 Mill kr Mill kr % 3,09 2,60 2,57 2,68 2,67 2,35 2,30 2,38 2,30 Korrigert for investering i Odin pengemarkedsfond og føring av 0-kupong obligasjoner blir netto renteinntekter ca 259 mill. kr (2,40%) i 4.kv-. 22

23 1,50 Andre driftsinntekter SR-Bank Konsern 140 % av GFK 1,25 1, 0,75 0,50 0,25 0, Mill kr -0,25 4.kv-98 1.kv- 2.kv- 3.kv- 4.kv- 1.kv- 2.kv- 3.kv- 4.kv- -40 Kursgevinster 20,8 40,4 14,2 31,6 48,0 10,2 6,3 51,5-16,5 Utbytte + eierinter 0,4 4,4 8,9 1,6-1,5 14,4 5,8-6,4 0,2 Andre inntekter 10,1 23,0 16,2 15,6 13,8 15,7 19,9 18,9 21,8 Prov innt forsikring 1,5 2,1 1,8 3,1 3,8 3,5 3,3 3,6 4,8 Prov inntekter fond 4,9 5,3 9,8 3,6 7,7 7,7 9,2 9,1 20,8 Øvrig prov inntekter 35,6 28,2 30,4 34,5 34,2 31,8 29,5 34,3 31,9 Sum inntekter - % 0,96 1,28 0,98 1,05 1,19 0,90 0,76 1,08 0,59 23

24 % av GFK 2,0 1,6 1,2 0,8 0,4 Sum driftskostnader SR-Bank Konsern Mill kr 0,0 4.kv kv- 2.kv- 3.kv- 4.kv- 1.kv- 2.kv- 3.kv- Omstilling Av-og nedskrivninger 9,1 9,6 10,2 11,6 10,8 11,0 11,8 12,4 13,8 Andre kostnader 17,1 20,5 18,7 24,2 25,3 15,5 17,5 21,1 16,3 Administrasjon 16,7 13,8 14,5 13,3 16,2 15,1 15,7 15,5 20,6 Markedsføring 4,7 7,2 7,8 6,9 5,8 8,3 7,8 8,4 9,5 IT-Kostnader 14,8 17,1 17,9 20,0 18,2 23,8 24,3 23,7 26,4 Personal kostnader 78,2 71,7 78,5 82,7 89,6 80,9 80,8 87,4 89,9 Sum kostn - % 1,84 1,73 1,76 1,85 1,96 1,67 1,97 1,64 1,75 4.kv- 0 24

25 Tap og nedskrivninger SR-Bank Konsern 1,0 0,7 50,0 0,5 0,0 0,3 Mill kr -50,0 0,1 % -1,0-0,1-150,0-0,3-2,0 4.kv kv- 2.kv- 3.kv- 4.kv- 1.kv- 2.kv- 3.kv- 4.kv- Nedskrivninger 0-52, ,3 0,1-166, -41,5-1,4 Netto tap 43,0 46,6 7,2 24,8 23,6 24,0 21,0 45,7 46,3 Tap i % av brt utlån 0,60 0,63 0,09 0,31 0,29 0,28 0,23 0,48 0,47-0,5 Minus betyr inngang på tap eller gevinst ved salg av finansielle anleggsmidler. 25

26 2 Netto misligholdte engasjementer SR-Bank Konsern 0, ,58 0,54 0,54 0,48 0,51 0,45 0,48 0,48 0,6 0,5 Mill kr ,41 0,4 0,3 % 50 0,2 25 0,1 0 4.kv kv- 2.kv- 3.kv- 4.kv- 1.kv- 2.kv- 3.kv- 4.kv- Netto misligholdte lån I % av netto utlån 0,54 0,58 0,54 0,41 0,48 0,51 0,45 0,48 0,

27 3 Driftsresultat SR-Bank Konsern ,5 2 2 Mill kr ,5 1 % av GFK 50 0,5 Resultat etter tap & nedskr Resultat før tap & nedskr Res etter tap & nedskr. i % av GFK 4.kv kv- 2.kv- 3.kv- 4.kv- 1.kv- 2.kv- 3.kv- 4.kv- 1,62 2,23 1,7 1,6 1,55 1,32 2,56 1,79 0,

28 45,0 40,0 35,0 Brutto utlån SR-Bank Konsern 25,0 20,0 Volum - mrd NOK 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 15,0 10,0 5,0 % vekst 5,0 0,0 4.kv kv- 2.kv- 3.kv- 4.kv- 1.kv- 2.kv- 3.kv- Volum - mrd 28,6 32,9 39,4 Volum - mrd 29,7 30,4 31,5 34,5 36,1 37,8 4.kv- 12-mndr vekst - % 18,2 17,6 13,6 15,2 14,9 16,0 18,8 20,1 19,8 0,0 28

29 30 Utlånsvekst % (årsvekst) - PM/BM SR-Bank Morbank 25 25,6 22,8 22,3 23,2 23,5 24,2 20, ,4 % 15 15,9 16,6 16,3 12,2 13,3 13,0 16,4 15,3 10 8,1 8,0 5 4.kv-98 1.kv- 2.kv- 3.kv- 4.kv- 1.kv- 2.kv- 3.kv- 4.kv- 12-m.vekst - PM 12-m.vekst - BM 29

30 Fordeling utlån SR-Bank Konsern 30

31 Utlån pr næring SR-Bank Konsern Jordbruk/skogbruk Fiske/fiskeoppdrett 2,1 % 2,1 % 3,7 % 3,3 % Bergverksdrift/utvinning 1,1 % 1,7 % Industri Kraft & vannfors./bygg & anlegg 3,5 % 3,1 % 2,7 % 4,6 % Varehandel/hotell & restaurant Utenriks sjøfart/rørtransport 4,4 % 3,4 % 4,4 % 3,9 % Eiendomsdrift 10,1 % 11,3 % Tjenesteytende virksomhet Offentlig forv./finansielle tjenester 1,9 % 1,6 % 1,0 % 1,1 % 0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 % 12 % 31

32 25,0 Innskudd fra kunder SR-Bank Konsern 18 20, Volum - mrd 15,0 10,0 5, Vekst - % 2 0,0 4.kv kv- 2.kv- 3.kv- 4.kv- 1.kv- 2.kv- 3.kv- Volum - mrd 17,5 19,2 22,1 Volum - mrd 18,2 18,4 18,7 19,3 20,8 21,4 4.kv- 12-mndr vekst - % 15,0 13,5 5,4 9,8 9,9 6,5 12,8 14,5 15,1 0 32

33 30 Innskuddsvekst % (årsvekst) - PM/BM SR-Bank Morbank 20 19,7 18,6 20,2 15,5 % 10 12,2 10,7 10,8 12,1 11,0 9,2 11,7 11,7 12,3 5,5 13,5 13,9 0 0,5-5, kv-98 1.kv- 2.kv- 3.kv- 4.kv- 1.kv- 2.kv- 3.kv- 4.kv- 12-m.vekst - PM 12-m.vekst - BM 33

34 Total sparekapital - kundeinnskudd og fond SR-Bank Konsern Mrd kr - kundeinnskudd ,673 19,211 19,347 20,805 21,378 22,120 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Mrd kr - Odin/Avanse 0 3.kv- 4.kv- 1.kv- 2.kv- 3.kv- 4.kv- Avanse 0,344 0,383 0,363 0,361 0,366 0,317 Odin 1,143 1,382 1,521 1,542 1,698 1,787 Kundeinnskudd 18,673 19,211 19,347 20,805 21,378 22,120 0,0 34

35 25 Utlåns- og innskuddsvekst SR-Bank Konsern 62 61,1 61,0 60,7 61 % ,2 15,0 17,6 13,5 13,6 59,3 58,4 15,2 14,9 9,8 9,9 16,0 56,1 18,8 12,8 57,6 20,1 14,5 56,5 19,8 15, , Innskuddsdekning - % 6,5 5, kv-98 1.kv- 2.kv- 3.kv- 4.kv- 1.kv- 2.kv- 3.kv- 4.kv- 54 Utlån Innskudd Innskuddsdekning 35

36 Antall NettBankkunder SpareBank 1 SR-Bank Mill kr des.98 des. mar. mai. jul. aug. sep. des. 36

37 Overføringer Girobetalinger Saldoforespørsler Nettgiro i % av totale giro transaksjoner Antall NettBanktransaksjoner SpareBank 1 SR-Bank des.98 des. mar. mai. jul. aug. sep. des. 1,5 8,2 11,2 13,2 15,5 16,8 17,5 18, % 37

38 EiendomsMegler 1 (SR-Eiendom) har i år satt nye rekorder for antall omsetninger og antall oppdrag med en årsvekst på 15,4% og 29,6%. EiendomsMegler 1 har i år gjennomført følgende oppkjøp: Januar: Jærmegleren AS, Jærens største og ledende eiendomsmegler September: Eiendomsmegler Solum, Kristiansand og Mandal Januar 01: Eiendomsmegler Kåre Mæland, Stavanger og Lyngdal Eiendomsmegler Sunnhordland AS, Stord 50/50 avtale med Vest 38

39 Antall oppdrag og omsetninger Eiendomsmegler Ant oppdrag Ant omsetninger Pr Pr

40 Personkundemarkedet Brutto utlån pr (morbank): mill kr Innskudd pr (morbank): mill kr Ca kunder (SR-kunder) Markedsandel: (19) Kilde: Norsk Gallup. Rogaland med tilstøtende kommuner i Hordaland og Vest-Agder. 40

41 Bedriftskundemarkedet Brutto utlån pr (morbank): Utlån inkl. ubenyttede rammer: Innskudd pr (morbank): mill kr mill kr mill kr Betjener små, mellomstore og store bedrifter, kommuner, organisasjoner og offentlige institusjoner Ca 9 2 kunder - kunder med sum innskudd eller lån (kredittramme inkl garantier) over kr 1 0 Høy markedsandel innenfor små og mellomstore bedrifter. SR-Bank er også i ferd med å bli en betydelig aktør overfor større bedrifter. SR-Banks kundeandel ligger på om lag 40%. 41

42 Produkter Finansiering Boliglån Boliglån med Fondssparing Forbrukslån Investeringslån Bankgarantier Byggelån Kassakreditt Valutalån Prosjektfinansiering Leasing Remburs Kapitalforvaltning Brukskonti Særvilkårsinnskudd IPA Aktiv forvaltning Kapital- megling Obligasjonsfond Aksjefond Grunnfondsbevis Pengemarkedsfond Aksjer Obligasjoner Betalingsformidling SR-NettBank Telegiro SpareBank 1 kort Visa Visa Premier Card Privat Pluss/Ekstra Sparnett Betalingsterminal Autogiro/ Avtalegiro Swift OCR Sikringsinstrumenter Cap-Floor produkter Fremtidig renteavtale Valutaterminkontrakt Renteswap Valutaopsjoner Forsikring Skadeforsikring Livsforsikring Fondsforsikring 42

43 Utbyttepolitikk Sparebanken Rogaland har som økonomisk mål for sin virksomhet å oppnå resultater som gir god og stabil avkastning på bankens samlede egenkapital. Av bankens årsoverskudd tas det sikte på en fordeling mellom grunnfondsbeviseierne og sparebankens fond som reflekterer deres andel av bankens egenkapital. Sparebanken Rogaland vil vektlegge et konkurransedyktig kontantutbytte. I den forholdsmessige fordelingen mellom kontantutbytte og utbyttereguleringsfond vil variasjoner kunne fremkomme når hensynet til bankens egenkapitalutvikling må vektlegges. 43

44 Kursutvikling - ROGG/Totalindeksen 2 Indeksert/Rebasert kv kv- 2.kv- 3.kv- 4.kv- 1.kv- 2.kv- 3.kv- 4.kv- ROGG TOTX 44

45 Nøkkeltall grunnfondsbevis Fortjeneste pr bevis etter skatt 1) kr 40,40 kr 40,40 kr 26,50 Resultatdekning pr bevis etter skatt 2) kr 61,90 kr 60,60 kr 37, Grunnfondsbevisprosent 3) 63,0 % 64,8 % 66,6 % Anvendt grunnfondsbevisprosent 65,4 % 66,6 % 68,6 % Antall grunnfondsbevis 7,49 mill 7,44 mill 7,44 mill Bokført egenkapital pr bevis kr 214 kr 193 kr 172 RISK-beløp (foreløpig pr ) kr 18,50 kr 28,44 kr 27,74 Utbytte kr 21 kr 19 kr 17 1) Grunnfondsbevisenes andel av bankens resultat etter skatt. 2) Bankens resultat etter skatt dividert på antall bevis. 3) Grunnfondsbevisprosent=grunnfondsbeviskapital+utjevningsfond+overkursfond i % av morbankens totale egenkapital ekskl fond for vurderingsforskjeller. 45

46 6 5 Antall grunnfondsbeviseiere og omsetning ,5 Antall eiere Omsetning - % av antall utstedte bevis ,9 9,0 8,7 9,5 7,7 3,5 3,7 4, kv kv- 2.kv- 3.kv- 4.kv- 1.kv- 2.kv- 3.kv- 4.kv- 0 4.kv kv- 2.kv- 3.kv- 4.kv- 1.kv- 2.kv- 3.kv- 4.kv- 46

47 Swedbank Markets Folketrygdfondet Sparebanken NOR Eierandeler pr ,4 % 4,9 % 9,9 % 50 % 45 % 40 % 35 % 44 % 47 % SpareBank 1 Midt-Nor 1,3 % 30 % 30 % 29 % Clipper Shipping AS 1,1 % 25 % 23 % 23 % Arne B. Corneliussen Inv 1,1 % 20 % Frank Mohn AS Otto B. Morcken 1,1 % 0,9 % 15 % 10 % 11 % 10 % Stiftelsen UNI 0,8 % 5 % Solvang Shipping AS 0,8 % 0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 % 12 % 0 % 10 største 20 største Rogaland Utland

48 Disponering av overskudd % av Mill NOK overskudd Årsoverskudd 463 Fond for vurderingsforskjeller -11 Til disposisjon 452 1,0 % Utbytte (kr 21 pr bevis) ,8 % Utjevningsfond ,6 % 65,40 % Sparebankens fond ,3 % Gavefond 15 3,3 % Sum 452 1,0 % 48

49 EK-sammensetning Mill kr Grunnfondsbeviskapital Utjevningsfond Overkursfond 8 Sparebankens fond Gavefond Fond for vurderingsforskjeller Sum Grunnfondsbevisprosent* 63,0 % 64,8 % * Fond for vurderingsforskjeller inngår ikke i beregningen av GFB-prosent. 49

50 10 Netto renteinntekter SR-Bank Konsern 5,5 9 5,0 8 4,5 4,0 Mill kr 7 6 3,5 3,0 % av GFK 5 2, Mill kr % av GFK 2,50 2,95 4,77 4,97 3,86 3,33 3,03 2,65 2,74 2,63 2,33 2,0 50

51 2,5 2,0 Andre driftsinntekter SR-Bank Konsern % av GFK 1,5 1, Mill kr 0, , Kursgev.omløp Andre innt Netto prov.innt % av GFK 0,93 0,95 1,15 2,02 0,38 1,01 1,03 1,03 0,61 1,12 0,

52 4,0 3,5 3,0 Sum driftskostnader SR-Bank Konsern % av GFK 2,5 2,0 1, Mill kr 1,0 2 0,5 1 0, Av- / nedskr Andre driftskostn IT-kostnader Personalkostn Sum kostn i % av GFK 3,06 3,58 3,55 3,06 2,51 2,58 2,45 1,96 1,81 1,83 1,

53 8 Tap og nedskrivninger SR-Bank Konsern 5,0 6 4,0 4 3,0 Mill kr 2 0 2,0 1,0 % -2 0, ,0 Nedskrivninger Netto tap Tap i % av brt utlån 2,55 4,73 2,42 0,8-0,06 0,16-0,08-0,01 0,27 0,31 0,35 53

54 8 Driftsresultat SR-Bank Konsern Mill kr % av GFK Resultat etter tap & nedskr , Resultat før tap & nedskr. 97,5 71, Res etter tap & nedskr. i % av GFK -1,61-3,44 0,62 3,2 1,79 1,65 1,73 1,74 1,29 1,76 1,58 54

55 45 Bruttoutlån SR-Bank Konsern 25, , ,0 10,0 Mrd kr ,0 % vekst 15 0,0 10-5,0 5-10, Volum - mrd m vekst - % ,0 55

56 25 Innskudd fra kunder SR-Bank Konsern 20, , ,0 Mrd kr 10 5,0 % vekst 0,0 5-5, Volum - mrd 12,7 11,8 12,1 13,2 13,9 13, ,2 17,5 19,2 22,1 12-m vekst - % 16,1-6,8 2,4 9,3 5,2-0,3 1,1 8,3 15 9,9 15,1-10,0 56

57 11 Årsverk SR-Bank Konsern Antall Årsverk

58 80 EK avkastning SR-Bank Konsern % Ek avkastning ,7 67,4 30,4 22,1 20,3 19,1 14,9 21,8 19,5 58

Kvartalspresentasjon 3. kvartal 2000

Kvartalspresentasjon 3. kvartal 2000 Kvartalspresentasjon 3. kvartal 2000 1 SpareBank 1 SR-Bank Bjergsted Terrasse1 Postboks 218 4001 STAVANGER Administrerende direktør: Terje Vareberg For ytterligere informasjon kontakt: Tor Dahle, Økonomidirektør,

Detaljer

Kvartalspresentasjon SpareBank 1 SR-Bank konsern. 4. kvartal 2001

Kvartalspresentasjon SpareBank 1 SR-Bank konsern. 4. kvartal 2001 Kvartalspresentasjon SpareBank 1 SR-Bank konsern 4. kvartal 21 1 Innhold Side Side Presentasjonsmateriell Tilleggsinformasjon - Hoved- og nøkkeltall 3-6 - Grafisk utvikling 35-38 - Resultat og balanse

Detaljer

Kvartalspresentasjon SpareBank 1 SR-Bank konsern. 1. kvartal 2002

Kvartalspresentasjon SpareBank 1 SR-Bank konsern. 1. kvartal 2002 Kvartalspresentasjon SpareBank 1 SR-Bank konsern 1. kvartal 2002 1 Innhold Side Side Hovedtrekk og nøkkeltall Kapitaldekning 25 - Hovedtrekk 3 Sparekapital 26 - Hovedtall 4 -Odin aksjefond 27-28 -Nøkkeltall

Detaljer

Kvartalspresentasjon Pr 30. juni 2000

Kvartalspresentasjon Pr 30. juni 2000 Kvartalspresentasjon Pr 30. juni 2000 SpareBank 1 SR-Bank Bjergsted Terrasse1 Postboks 218 4001 STAVANGER Administrerende direktør: Terje Vareberg For ytterligere informasjon kontakt: Sveinung Hestnes,

Detaljer

Hovedtrekk. Hovedtall SpareBank 1 SR-Bank konsern. Nøkkeltall SpareBank 1 SR-Bank konsern Hittil i Tilsvarende i Hele 2000 1999 1999

Hovedtrekk. Hovedtall SpareBank 1 SR-Bank konsern. Nøkkeltall SpareBank 1 SR-Bank konsern Hittil i Tilsvarende i Hele 2000 1999 1999 Hovedtrekk - Distriktets Nettbank * Resultat på 373 mill. kroner før skatt * 19% vekst i utlån * 13% vekst i innskudd * 5.700 nye kunder siste år * 30.000 kunder bruker NettBanken * Kostnadsprosent på

Detaljer

Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank

Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank P R E S S E M E L D I N G Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank Rekordhøy innskuddsvekst og solid resultat 633 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank distriktets bank for sparing 15 % vekst

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Pressemelding. Hovedtrekk 2001 SpareBank 1 SR-Bank konsern

Pressemelding. Hovedtrekk 2001 SpareBank 1 SR-Bank konsern Pressemelding Hovedtrekk 2001 Godt resultat fra bankdriften, men svakt verdipapirresultat 430 mill kroner i resultat før skatt Innskuddsvekst 1,9 mrd kroner (9%) i konsernet Utlånsvekst 4,4 mrd kroner

Detaljer

Kvartalspresentasjon. SpareBank 1 SR-Bank konsern. 3. kvartal 2003

Kvartalspresentasjon. SpareBank 1 SR-Bank konsern. 3. kvartal 2003 Kvartalspresentasjon SpareBank 1 SR-Bank konsern 3. kvartal 2003 1 23. oktober 2003 Innhold Side Side PRESENTASJON: TILLEGGSINFO 36-57 Hovedtrekk og nøkkeltall 3-7 Vedtekter 36 -Underliggende drift 8 Utbyttepolitikk

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001

SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001 SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001 SpareBank 1 SR-Bank styrker sin posisjon i sparemarkedet Konsernresultat på 103 mill. kroner før skatt Fallende utlånsvekst, tolvmåneders vekst på 17

Detaljer

Kvartalsrapport per 30. juni 2001

Kvartalsrapport per 30. juni 2001 Kvartalsrapport per 30. juni 2001 SpareBank 1 SR-Bank satsing på plassering gir resultater Konsernresultat på 244 mill kr før skatt Stor vekst i netto nysalg av Odin fond 44 000 kunder sparer i Odin fond

Detaljer

Salg av aksjer i Fellesdata AS og overgang til felles IT-plattform

Salg av aksjer i Fellesdata AS og overgang til felles IT-plattform SpareBank1 SR-Bank med godt salg og god drift SpareBank 1 SR-Bank konsernet fikk etter første kvartal et resultat før skatt på 122 mill. kroner. Bankens ordinære drift viser fremgang med hensyn til vekst

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 1998

Kvartalsrapport pr. 31. mars 1998 Kvartalsrapport pr. 31. mars 1998 Hovedtrekk SR-Bank styrker stillingen som distriktets bank Resultatvekst på 8% til 111 mill. kroner i 1. kvartal Opprettholder høy EK-avkastning på 19,2% Betydelig vekst

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2000. Presentasjon 24. august 2000

Regnskap 1. halvår 2000. Presentasjon 24. august 2000 Regnskap 1. halvår 2000 Presentasjon 24. august 2000 VISJON Sparebanken Midt-Norge skal være den bank som kundene i Midt-Norge foretrekker. FORRETNINGSIDÉ Sparebanken Midt-Norge skal være en regional selvstendig

Detaljer

I forhold til de tre første kvartaler i 2002 skyldes økningen i resultatet på 292 mill kr før skatt hovedsakelig:

I forhold til de tre første kvartaler i 2002 skyldes økningen i resultatet på 292 mill kr før skatt hovedsakelig: P R E S S E M E L D I NG Godt resultat gjennom god bankdrift og betydelige kursgevinster Konsernresultat etter 3. kvartal på 413 mill kr (121 mill kr) før skatt. Resultat fra underliggende drift på 528

Detaljer

P R E S S E M E L D I N G

P R E S S E M E L D I N G P R E S S E M E L D I N G SpareBank 1 SR-Bank regionens ledende bank i 25 år Konsernresultat på 308 mill kr før skatt Resultat preget av utviklingen i aksjemarkedene Negativt bidrag fra SpareBank 1 Gruppen

Detaljer

Pressemelding. Stavanger, 28.oktober, 1999. Styret for Sparebanken Rogaland

Pressemelding. Stavanger, 28.oktober, 1999. Styret for Sparebanken Rogaland Pressemelding SpareBank 1 SR-Bank - fortsatt vekst i inntekter og resultat Resultat før skatt på 459 mill. kroner etter 3. kvartal - God markedsutvikling - Stabil renteutvikling - Fortsatt god vekst *

Detaljer

Pressemelding. Stavanger, 26. oktober 2000. Styret for Sparebanken Rogaland

Pressemelding. Stavanger, 26. oktober 2000. Styret for Sparebanken Rogaland Pressemelding SpareBank 1 SR-Bank - Fortsatt vekst i inntekter og resultat Resultat før skatt på 556 mill. kroner etter 3. kvartal - 20% vekst i utlån - 15% vekst i innskudd - 41% økning i provisjonsinntekter

Detaljer

Kvartalspresentasjon SpareBank 1 SR-Bank konsern. 1. kvartal 2003

Kvartalspresentasjon SpareBank 1 SR-Bank konsern. 1. kvartal 2003 Kvartalspresentasjon SpareBank 1 SR-Bank konsern 1. kvartal 2003 1 Innhold Side Side PRESENTASJON: Grunnfondsbevis Hovedtrekk og nøkkeltall 3-6 -Nøkkeltall og kursutvikling 34-35 -Underliggende drift 7

Detaljer

1. kvartal 2002. Denne versjon: 25.04.2002 12:19

1. kvartal 2002. Denne versjon: 25.04.2002 12:19 1. kvartal 2002 Denne versjon: 25.04.2002 12:19 1. Kvartal 2002 Resultat før skatt på 127 mill kr, en bedring på 38 mill kr ift. samme tid i fjor Rentenetto på 213 mill kr, 19 mill kr bedre enn tilsvarende

Detaljer

Kvartalsrapport. pr 30. september 1999

Kvartalsrapport. pr 30. september 1999 Kvartalsrapport pr 30. september 1999 Morbank Konsern 30.9.99 30.9.98 31.12.98 Resultatregnskap ( i mill kr) 30.9.99 30.9.98 31.12.98 1.453 1.071 1.590 Renteinntekter 1.453 1.073 1.591 877 566 877 Rentekostnader

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. juni 1999 - SpareBank 1 SR-Bank

Kvartalsrapport pr. 30. juni 1999 - SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 30. juni 1999 - Solid vekst i inntekter og resultat et oppnådde i første halvår et resultat før skatt på 322 mill. kroner, 90 mill. kroner over fjorårets halvårsresultat på 232 mill.

Detaljer

Pressemelding fra SpareBank 1 SR-Bank

Pressemelding fra SpareBank 1 SR-Bank Pressemelding fra SpareBank 1 SR-Bank SpareBank 1 SR-Bank - en bank i vekst * Rekordresultat på 180 mill. kroner som følge av : - Verdiøkning i produktselskapene - 17,6% vekst i utlån - 13,5% vekst i innskudd

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2000. Presentasjon 27. april 2000

Regnskap 1. kvartal 2000. Presentasjon 27. april 2000 Regnskap 1. kvartal 2000 Presentasjon 27. april 2000 VISJON Sparebanken Midt-Norge skal være den bank som kundene i Midt-Norge foretrekker. FORRETNINGSIDÉ Sparebanken Midt-Norge skal være en regional selvstendig

Detaljer

Kvartalsrapport per 30. juni 2001

Kvartalsrapport per 30. juni 2001 Kvartalsrapport per 30. juni 2001 Hovedtrekk 1. halvår 2001 Resultat før skatt på 195 mill kr Økning i rentenetto på 11 mill kr fra 1. til 2. kvartal Utlånsvekst 5,7 % 1. halvår, siste 12 måneder 15 %

Detaljer

SPAREBANKEN NORD-NORGE 3. KVARTAL 1999 - KONSERNET

SPAREBANKEN NORD-NORGE 3. KVARTAL 1999 - KONSERNET SPAREBANKEN NORD-NORGE 3. KVARTAL 1999 - KONSERNET * God bankdrift, resultat 316 mill kroner før skatt (207 mill kroner pr. 3. kvartal 98) * Økte driftskostnader som følge av lønnsoppgjøret i 1998 og betydelige

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2000

Foreløpig årsregnskap 2000 Foreløpig årsregnskap 2000 19.01.01 Hovedtrekk per 31.12.2000 Godt resultat for 2000, resultat av ordinær drift 344 mill kr Utlånsvekst på 16%, innskuddsvekst på 13% Rentenetto på 785 mill kr etter god

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2013 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2013. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2014 er 3,189 mill. mot 2,284 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

www.snn.no PRESSEMELDING Foreløpig årsregnskap for 2001.

www.snn.no PRESSEMELDING Foreløpig årsregnskap for 2001. www.snn.no PRESSEMELDING Foreløpig årsregnskap for 2001. SpareBank 1 Nord-Norge med 317 mill kr i resultat før skatt God underliggende bankdrift En landsdelens bank for sparing Innskuddene økte med 1 112

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2003

1. KVARTALSRAPPORT 2003 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 98,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 132,6 millioner kroner.

Detaljer

Pressemelding. Bankens fondsavdeling blir omgjort til ASA, med banken, First Securities og ansatte i fondsavdelingen som eiere.

Pressemelding. Bankens fondsavdeling blir omgjort til ASA, med banken, First Securities og ansatte i fondsavdelingen som eiere. Pressemelding SpareBank 1 Nord-Norge med nytt godt resultat på 439 mill kroner pr 3. kvartal 2000. Banken har 30.000 aktive nettbankbrukere Fondsavdelingen blir eget ASA SpareBank 1 Nord-Norge legger i

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 Delårsrapport pr. 31.03.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,4 mill. mot 6,3 mill. på same tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.11. GENERELT. 1. kvartal 2011 har vært et kvartal på det jevne for Rindal Sparebank. Det betyr en utvikling i henhold til budsjett. Låneetterspørselen

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Delårsrapport pr. 30.06.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,9 mill. mot 13,1 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med 194 millioner kroner i overskudd pr 1. kvartal 2002

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med 194 millioner kroner i overskudd pr 1. kvartal 2002 PRESSEMELDING SpareBank 1 Nord-Norge med 194 millioner kroner i overskudd pr 1. kvartal 2002 SpareBank1 Nord-Norge legger i dag fram driftsresultatet for 1. kvartal i år. Konsernet viser god resultatutvikling,

Detaljer

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med 168 millioner kroner i overskudd pr 30.09.02

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med 168 millioner kroner i overskudd pr 30.09.02 PRESSEMELDING SpareBank 1 Nord-Norge med 168 millioner kroner i overskudd pr 30.09.02 SpareBank1 Nord-Norge offentliggjør i dag driftsresultatet etter ni måneders drift, dvs pr 3. kvartal 2002. Tallene

Detaljer

Pressemelding. SpareBank 1 Nord-Norge med 59 mill kroner i overskudd pr. 1. kvartal i år.

Pressemelding. SpareBank 1 Nord-Norge med 59 mill kroner i overskudd pr. 1. kvartal i år. Pressemelding SpareBank 1 Nord-Norge med 59 mill kroner i overskudd pr. 1. kvartal i år. SpareBank 1 Nord-Norge legger i dag fram regnskapet pr. 1. kvartal 2003. Resultatet er påvirket av lavkonjunkturene

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 Delårsrapport pr. 30.09.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 19,9 mill. mot 20,0 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank. Rogaland på børs. 7. september 2011. Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans

SpareBank 1 SR-Bank. Rogaland på børs. 7. september 2011. Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans SpareBank 1 SR-Bank Rogaland på børs 7. september 2011 Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans Vi har bidratt til verdiskaping i over 170 år 1839 1849 1859 1869 1879 1889 1899 1909 1919 1929

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2013 DELÅRSRAPPORT SPAREBANKEN NARVIK 3. kvartal 2013 (Samme periode i 2012 i parentes) Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.09.13: Resultat før skatt 55,3 mill. (59,9

Detaljer

2. kvartal 2002. Denne versjon: 13.08.2002 13:47

2. kvartal 2002. Denne versjon: 13.08.2002 13:47 2. kvartal 2002 Denne versjon: 13.08.2002 13:47 2. Kvartal 2002 Resultat før skatt på 175 mill kr (195 mill kr) Rentenetto på 424 mill kr (399 mill kr) EK-avkastning 10,8 % (12,8%) Utlånsvekst 2,4 % per

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Delårsrapport pr. 31.03.2016 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,3 mill. mot 6,4 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Meldal Sparebank. Kvartalsrapport

Meldal Sparebank. Kvartalsrapport Meldal Sparebank Kvartalsrapport 30. 0 6. 2 0 1 1 KVARTALSRAPPORT PR. 30.06.11 Driftsresultatet. Meldal Sparebank hadde etter andre kvartal 2011 et resultat før skattekostnad på 11,220 mill. kroner, som

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Konsern

SpareBank 1 SR-Bank Konsern SpareBank 1 SR-Bank Konsern 2. kvartal 2007 7. august 2007 Høy aktivitet 1. halvår 2007 Vellykket emisjonsprosess. Geografisk ekspansjon. Nytt kontor i Søgne. Godkjent IRB-søknad. Kapitalmarkedsdivisjon

Detaljer

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, Fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT SPAREBANKEN NARVIK 3. kvartal 2014 (Samme periode i 2013 i parentes) Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.09.14: Resultat før skatt 74,1 mill. (55,3

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

Regnskapsrapport 1. kvartal 2015

Regnskapsrapport 1. kvartal 2015 Regnskapsrapport 1. kvartal 2015 Hovedtrekk 1. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Salg av det gamle bankbygget styrker resultatet God innskuddsdekning og økt likviditet Virkning av overgangen

Detaljer

TEMA. Regnskap og nøkkeltall Strategi og vedtektsendring Resultat- og videreutvikling for virksomhetsområdene

TEMA. Regnskap og nøkkeltall Strategi og vedtektsendring Resultat- og videreutvikling for virksomhetsområdene ÅRSREGNSKAP 2000 HOVEDPUNKTER 2000 Økt egenkapitalrentabilitet over risikofri rente Årsoverskudd på 188 millioner kroner, en forbedring på 22 millioner kroner fra 1999 Sterk innskuddsvekst Bedret vekst

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013 NOTE Kontanter og fordringer på sentralbanken 69.519 62.304 59.340 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 235.160 339.059 222.727 Utlån til og fordringer på kunder 4 2.087.011 2.096.329 2.077.857

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

SpareBank 1 Ringerike Hadeland

SpareBank 1 Ringerike Hadeland SpareBank 1 Ringerike Hadeland 4. kvartal 2014/ foreløpig årsregnskap 2014 Kapitalmarkedsdag 11. februar 2015 Steinar Haugli, adm. banksjef Jane K. Gravbråten, banksjef økonomi/finans SpareBank 1 Ringerike

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Hovedtrekk 2. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. God innskuddsdekning og økt likviditet RESULTATUTVIKLING Resultat før tapsavsetninger og skatt viser 25,3

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

Presentasjon 24. januar 2002. VISJON Sparebanken Midt-Norge skal være den bank som kundene i Midt-Norge foretrekker.

Presentasjon 24. januar 2002. VISJON Sparebanken Midt-Norge skal være den bank som kundene i Midt-Norge foretrekker. Presentasjon 24. januar 22 VISJON Sparebanken Midt-Norge skal være den bank som kundene i Midt-Norge foretrekker. FORRETNINGSIDÉ! Sparebanken Midt-Norge skal være en regional selvstendig sparebank med

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal Kvartalsrapport 2013 1. kvartal DRIFTSRESULTAT Bankens driftsresultat etter skatt i første kvartal ble 4,07 millioner kroner, som er en økning på 1,32 millioner kroner sammenlignet med samme periode i

Detaljer

Foreløpig årsrapport pr. 31. desember 1998

Foreløpig årsrapport pr. 31. desember 1998 Foreløpig årsrapport pr. 31. desember 1998 C:\WINDOWS\Desktop\ Foreløpige tall godkj av styret kl 1230.lwp 27.01.99 13:14 Morbank 1998 1997 Resultat (i mill kr) 1998 1997 1.590 1.267 Renteinntekter 1.593

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Halvårsrapport. pr. 30. juni 1998

Halvårsrapport. pr. 30. juni 1998 Halvårsrapport pr. 30. juni 1998 Morbank 30.6.98 30.6.97 1997 Resultat (i mill kr) 30.6.98 30.6.97 1997 671 628 1.267 Renteinntekter 672 629 1.268 333 279 577 Rentekostnader 331 278 575 338 349 690 Netto

Detaljer

Hendelser 1. kv. 2007

Hendelser 1. kv. 2007 1 Hendelser 1. kv. 2007 Etablerer sammen med 3 andre banker et skadeselskap og et livselskap Sparebanken Vest 49,99 % Sparebanken Øst 26,00 % Fana Sparebank 14,01 % Helgeland Sparebank 10,00 % Etableringen

Detaljer

Delårsrapport 2.kvartal 2014

Delårsrapport 2.kvartal 2014 Delårsrapport 2.kvartal 2014 Delårsregnskap 2. kvartal 2014 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt Regnskapsprinsipper Bankens regnskapsprinsipper er ikke endret i

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2013 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

2002 1. K V A R TA L S R A P P O R T

2002 1. K V A R TA L S R A P P O R T 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har etter første kvartal et resultat av ordinær drift før skatt på 132,6 millioner kroner. Etter samme periode i 2001 var resultatet

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus. Regnskap 1. kvartal 2016. Oslo, 15. mars 2016

Bank 1 Oslo Akershus. Regnskap 1. kvartal 2016. Oslo, 15. mars 2016 Bank 1 Oslo Akershus Regnskap 1. kvartal 216 Oslo, 15. mars 216 Hovedpunkter 1. kvartal 216 Resultat etter skatt: 57 mill. kroner (76 mill. kroner) Egenkapitalavkastning: 7,3 % (1,4 %) Netto renteinntekter:

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen.

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015 Q2 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 10.07. 2. kvartal Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer