Brugervejledning Brukerhåndbok. System til kontinuerlig glukoseovervågning System for kontinuerlig glukosemåling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brugervejledning Brukerhåndbok. System til kontinuerlig glukoseovervågning System for kontinuerlig glukosemåling"

Transkript

1 Brugervejledning Brukerhåndbok System til kontinuerlig glukoseovervågning System for kontinuerlig glukosemåling ART _rev-B.indd 1 1/8/15 3:46 PM

2 Indholdsfortegnelse Indikationer... 1 Advarsler... 1 Forsigtighedsregler Systemrelaterede oplysninger... 3 Lær dit FreeStyle Navigator II System at kende Systemsæt Sensorsæt Modtagerens funktioner Skærmbilledet Hjem på modtageren Første opsætning Opladning af modtageren Indstilling af tid og dato Indstilling af tids- og datoformat... 8 Displaypræferencer Gør klar til at indføre en sensor Indføring af ny sensor Fastgøring af senderen Tilslutning til en ny sensor Måling af blodsukker Kalibrering Udtagning af sensor og sender Indstilling af glukosemål og alarmer Glukosemål Glukosealarmindstillinger Glukosealarmer Alarmtoner Dag/Nat, glukosealarmer Lyd/Vibration-indstillinger Slå lyd fra/slå lyd til Indstilling af alarm for slumrefunktion Reaktion på alarmer Fejlfinding At leve med FreeStyle Navigator II System Gentilslutning til en sensor, hvis signalet er afbrudt Trådløst sendeområde Badning, brusebad og svømning Søvn Synlighed Rejse Sådan rengøres senderen Sådan rengøres modtageren Sådan rengøres modtagerbetrækket Bortskaffelse Systemspecifikationer Symbolforklaring Modtagerskærmbilleder Modtagerens ikoner Elektromagnetisk kompatibilitet ART _rev-B.indd 2-1 1/8/15 3:46 PM

3 Indikationer FreeStyle Navigator II system til kontinuerlig glukosemåling er en anordning til glukoseovervågning indiceret til kontinuerlig måling af glukoseniveauer i interstitialvæske hos personer (6 år og ældre) med diabetes mellitus. Indikationen for børn (i alderen 6-17 år) er begrænset til børn, der er under opsyn af en omsorgsperson på mindst 18 år. Omsorgspersonen er ansvarlig for at styre eller hjælpe barnet med at styre FreeStyle Navigator II systemet og også for at tolke eller hjælpe barnet med at tolke FreeStyle Navigator II målingerne. FreeStyle Navigator II system til kontinuerlig glukoseovervågning er beregnet til at erstatte blodsukkermåling i egenbehandlingen af diabetes med de nedenfor anførte undtagelser. Under følgende omstændigheder skal du bruge en blodsukkermåler til at kontrollere de aktuelle glukosemålinger fra sensoren i FreeStyle Navigator II system til kontinuerlig glukoseovervågning: I perioder med hurtige ændringer i glukoseniveauet. Det interstitielle glukoseniveau, som måles med sensoren og rapporteres som aktuelt, afspejler muligvis ikke det faktiske blodsukkerniveau præcist. Når glukoseniveauet falder hurtigt, kan glukosemålingerne fra sensoren være højere end det faktiske blodsukkerniveau. Omvendt kan glukosemålingerne fra sensoren være lavere end det faktiske blodsukkerniveau, når glukoseniveauet stiger hurtigt. Med henblik på at bekræfte hypoglykæmi eller truende hypoglykæmi som rapporteret af sensoren. Hvis symptomerne ikke svarer til aflæsningen på FreeStyle Navigator II system til kontinuerlig glukoseovervågning. Du må ikke ignorere symptomer, der kan skyldes lavt blodsukker eller højt blodsukker. Der er flere oplysninger om FreeStyle Navigator II systemet i ekspertvejledningen. Ekspertvejledningen findes på en cd-rom i systemsættet. En papirkopi af ekspertvejledningen kan rekvireres ved at kontakte kundeservice. Advarsler På tidspunkter med hurtigt skiftende glukose (mere end 120 mg/dl pr. time eller 6,7 mmol/l pr. time), afspejler de kontinuerligt rapporterede interstitielle glukoseniveauer som målt af FreeStyle Navigator II sensoren muligvis ikke blodsukkerniveauerne nøjagtigt. Under disse omstændigheder bruges den indbyggede FreeStyle Lite blodsukker (BG)-måler til at udføre en fingerpriktest og kontrollere de kontinuerlige glukoseresultater fra FreeStyle Navigator II sensoren. For at bekræfte hypoglykæmi eller forestående hypoglykæmi rapporteret af FreeStyle Navigator II kontinuerlige glukosesensor bruges den indbyggede FreeStyle Lite blodsukkermåler til at udføre en fingerpriktest og kontrollere FreeStyle Navigator II målingen. Symptomer, som kan skyldes lavt blodsukker eller højt blodsukker, må ikke ignoreres. Hvis du har symptomer, der ikke svarer til FreeStyle Navigator II målingen, bruges den indbyggede FreeStyle Lite blodsukkermåler til at udføre en fingerpriktest og kontrollere FreeStyle Navigator II målingen. Hvis du oplever symptomer, som ikke svarer til dine glukosemålinger, skal du kontakte dit behandlerteam. Bevægelse af sensorbasen eller overdreven sveden på sensorindføringsstedet pga. aktiviteter som energisk motion eller støden imod genstande kan føre til, at sensorbasen klæber dårligt til huden og få sensoren til at løsne sig. Hvis sensoren løsner sig, fordi sensorbasens klæbemiddel ikke klæber til huden, kan du uden varsel få upålidelige resultater eller ingen resulater. Vælg et passende sted til at indføre sensoren, når sensoren skal sættes i, og klargør stedet ved at følge anvisningerne for klargøring af stedet. Alvorlig dehydrering og overdrevent vandtab kan give falske resultater. Hvis du mener, at du lider af dehydrering, skal du øjeblikkeligt kontakte lægen. Forsigtighedsregler For at sikre nøjagtighed og korrekt ydeevne omfatter FreeStyle Navigator II systemet indbyggede selvtest til at detektere visse forhold, som kan gøre, at sensoren ikke fungerer korrekt. Ved sjældne lejligheder kan systemet muligvis ikke detektere alle forhold, der påvirker sensorens funktion, og du kan få unøjagtige resultater for den kontinuerlige overvågning. Hvis problemet fortsætter, kasseres den aktuelle sensor, og en ny indsættes. Hvis du har hypoglykæmi eller hypoglykæmi uden symptomer, skal blodsukkermålingerne KUN foretages på fingrene. Ændringer i glukoseniveauer kan observeres tidligere i blodprøver fra fingrene end i prøver fra godkendte alternative steder. Hvis der skal bruges et alternativt sted, kan forskellen minineres ved, at der gnides energisk på det alternative sted, før der prikkes. FreeStyle Navigator II systemets ydeevne er ikke blevet evalueret hos gravide kvinder. Systemet må ikke bruges i iltrigemiljøer eller miljøer, der indeholder en brændbar gas. Systemets ydeevne under forhold med fluktuerernde hydreringsniveauer, som f.eks. nyredialyse, er ikke blevet evalueret. FreeStyle Navigator II systemets modtager og sender fungerer ved en frekvens, der evt. anvendes af andre kommunikationsapparater, herunder amatørradiosendere (som kan være faste, mobile eller håndholdte enheder af walkie talkie-typen). Kommunikationen mellem senderen og modtageren kan undertiden gå tabt, når du er i nærheden af amatørradioudstyr. Hvis FreeStyle Navigator II systemet mister den trådløse kommunikation, skal du flytte dig væk fra amatørradioen for at genetablere trådløs kommunikation. Hvis du har en lægeaftale, der indebærer stærke magnetiske eller elektromagnetiske felter som f.eks. et røntgenbillede, MR- (magnetisk resonans-) undersøgelse, CT- (computertomografi-) scanning eller en anden form for eksponering for stråling, skal modtageren og sender/ sensor-enheden holdes væk fra det område. Kasser enhver sensor, du bærer, før eksponering for en sådan stråling, og sæt en ny sensor i efter strålingsperioden. Virkningen af disse typer stråling på systemets ydeevne er ikke blevet evalueret. Ændringer eller modifikation af apparatet, der ikke er udtrykkeligt godkendt af Abbott Diabetes Care Inc., kan ugyldiggøre brugerens ret til at anvende dette udstyr. Kundeservice: ( CALL - ADC) 1 2 ART _rev-B.indd 1-2 1/8/15 3:46 PM

4 Systemrelaterede oplysninger FreeStyle Navigator II er udformet som et komplet system. Brug kun FreeStyle Navigator II sensoren, FreeStyle Navigator II senderen, FreeStyle Navigator II modtageren, FreeStyle kontrolopløsning og FreeStyle Lite teststrimler. Systemet må IKKE deles med andre. Undgå at få støv, snavs, blod, kontrolopløsning, vand eller andre stoffer i modtagerens USB- og teststrimmelport. Interfererende stoffer: Undersøgelser antyder, at normale niveauer af ascorbinsyre (C-vitamin) ikke har nogen effekt på systemets funktion, men at salicylsyre har en lille effekt. Undersøgelser antyder, at normale niveauer af urinsyre, lipider og bilirubin ikke påvirker systemets funktion. Indvirkningen af orale hypoglykæmiske midler og andre potentielt interfererende midler er ikke blevet undersøgt. Lær dit FreeStyle Navigator II System at kende Tak, fordi du har valgt FreeStyle Navigator II systemet til kontinuerlig glukosemåling til at hjælpe dig med at kontrollere din sukkersyge. FreeStyle Navigator II systemet er en kontinuerlig glukosemonitor (continuous glucose monitor, CGM) og blodsukker (blood glucose, BG)- måler, der er udformet, så den er sikker og let at anvende. FreeStyle Navigator II systemet består af to sæt, et systemsæt og et sensorsæt. Systemsæt Maj mg/dl 40 Kurve 14:30 Menu Modtager Sender Opladningskabel A/C-vægoplader Adaptere Modtagerbetræk Modtager Den håndholdte styreenhed, som kommunikerer trådløst med senderen og viser glukosemålinger. Modtageren har også en indbygget FreeStyle Lite blodsukkermåler. Modtageren anvender er genopladeligt batteri. Modtagerens serienummer er anført bag på modtageren. Sender Når måleren bæres korrekt på kroppen sammen med sensoren og sensorbasen (se sensorsæt), måler senderen kontinuerlig glukose og kommunikerer dataene til modtageren. Senderens serienummer er trykt på senderens underside, eller man kan få adgang til den fra modtageren. A/C-vægoplader En oplader, der tilsluttes et almindeligt stik i væggen for at levere strøm til modtageren via en USB-port. Opladningskabel Et kabel, der tilslutter modtageren til A/Cvægopladeren eller en anden strømført USB-port til opladning. Adaptere De stikpropper, der bruges med din A/C-vægoplader, således at A/C-vægopladeren kan benyttes i dit geografiske område. Modtagerbetræk Modtagerens siliconebetræk er ekstraudstyr, der ikke er en forudsætning for brugen. Indeholder ikke latex. Kontakt dit behandlerteam eller kundeservice, hvis du har behov for at udskifte senderen eller modtageren. De kan foreslå, hvordan gamle dele bortskaffes på korrekt vis. Sensorsæt Låsestift Forhindrer utilsigtet sensorudløsning. Indføringsknapper Starter indføring af sensoren i huden. Sensorfremføringsenhed Sensorindfører Indfører sensoren i huden. Sensor Måler dit glukoseniveau. Sensorspids Den del af sensoren, der indføres i huden. Udløsningsklapper Udløser sensorindføreren fra sensorbasen. Sensorbasis Bliver på huden, efter at sensoren er indført. Holder sensoren på plads. Fastgør sensoren til senderen. Sensorfremføringsenhed Kombination af 2 dele, der sættes sammen: Sensorbasen og sensorindføreren (med forudinstalleret sensor). Sensorfremføringsenheden indfører FreeStyle Navigator II sensoren til ca. 5 mm under huden. Sensorindfører En anordning til engangsbrug, der leder sensoren ind i huden. Sensorbasis En komponent til engangsbrug, der fæstnes til huden med en selvklæbende pude. Beregnet til at holde senderen og sensoren på kroppen i op til 5 dage. Kombinationen af sensorbasen (med sensor) og senderen, der bæres på kroppen, kaldes sender/ sensor-enheden. 3 4 ART _rev-B.indd 3-4 1/8/15 3:46 PM

5 Modtagerens funktioner Display Softkey-etiketter Softkey-knapper Udfører venstre softkey-kommando (f.eks. Kurve) Trykkes og holdes for at tænde strimmelportens lys Bekræft alarm Maj mg/dl 40 Kurve 14:30 Menu Blodsukkermålerens strimmelport og lys Udfører højre softkeykommando (f.eks. Menu) Tænd display Dæmpe en alarm midlertidigt Nulstillingsknap Rullehjul USB-port Drej hjulet for at rulle mellem menuvalgmuligheder eller data Trykkes ind for at vælge menuvalgmuligheder og bekræfte redigeringer Tilbageknap Trykkes og holdes for at gå tilbage til skærmbilledet Hjem Annuller valg Gå til et tidligere skærmbillede uden at gemme ændringerne Bemærk: Hvis der trykkes eller presses hårdt på modtagerens display, kan det blive permanent skadet. Anvend de samme forholdsregler, som du ville bruge med andet personligt, elektronisk udstyr. Skærmbilledet Hjem på modtageren Tryk på strømknappen for at tænde for modtageren. Modtageren viser skærmbilledet Hjem, når den tændes. Aktuel kontinuerlig glukoseværdi Skærmbilledet Hjem viser din aktuelle kontinuerlige glukosemåling og en tendenspil, der angiver, hvor hurtigt glukosen ændres og i hvilken retning (stigende eller faldende). Tendenspil Hvad det betyder Glukose skifter gradvist (mindre end 60 mg/dl pr. time eller 3,3 mmol/l pr. time) Glukose falder moderat (mellem 60 og 120 mg/dl pr. time eller mellem 3,3 og 6,7 mmol/l pr. time) Glukose falder hurtigt (mere end 120 mg/dl pr. time eller 6,7 mmol/l pr. time) Glukose stiger moderat (mellem 60 og 120 mg/dl pr. time eller mellem 3,3 og 6,7 mmol/l pr. time) Glukose stiger hurtigt (mere end 120 mg/dl pr. time eller 6,7 mmol/l pr. time) Softkey for kurve Tryk på softkey-knappen Kurve for at vise en mere detaljeret kurve over tidsforløb. Menu-softkey Tryk på Menu for at gå til Hovedmenuen. Statusikoner Visuelle symboler, der angiver status for FreeStyle Navigator II systemet. Se tabellen med Modtagerens ikoner på den sidste side i denne brugervejledning. Når rullehjulet drejes, vises hvornår sensoren er planlagt til at udløbe. Hvis der ikke er nogen aktiv sensor, viser modtageren anvisninger om at 5 indføre og tilslutte til en ny sensor. 6 mmol/l mmol/l Maj mg/dl 40 Kurve 14:30 Menu 117 mg/dl = 6,5 mmol/l 4 timers glukose Hvid linje = Kontinuerlige Glukosemålinger Rød ( ) = Blodsukkermålinger Grønne linjer = Glukosemål 12 Maj Sensor udløber: 180 Man. 17 Maj 10:44 40 Kurve 14:30 Menu Drej rullehjulet Statusikoner Aktuel kontinuerlig glukoseværdi (mg/dl eller mmol/l) Grøn = Inden for Glukosemål Lilla = Over Glukosemål Gul = Under Glukosemål Bemærk: Glukoseværdier over 320 mg/dl (18 mmol/l) vil blive indtegnet som 320 mg/dl (18 mmol/l). Glukoseværdier under 40 mg/dl (2 mmol/l) vil blive indtegnet som 40 mg/dl (2 mmol/l). ART _rev-B.indd 5-6

6 Første opsætning Opladning af modtageren Inden du bruger FreeStyle Navigator II systemet første gang, SKAL du oplade modtagerens batteri helt i mindst 6 timer. Opladningskablet må ikke kobles fra modtageren, før den er helt opladet. = helt opladet = ikke helt opladet = helt afladet FORSIGTIG: Du må IKKE måle dit blodsukker, mens modtageren oplades. Tilslut den ene ende af opladningskablet til en stikkontakt med A/C-vægopladeren eller til en strømført USB-port, f.eks. på en computer. Tilslut den anden ende af opladningskablet til modtageren. For at oplade batteriet fuldstændigt skal modtageren oplades i mindst 6 timer. Et fuldt opladet modtagerbatteri varer typisk i ca. 3 dage. Batteriets levetid kan være kortere, hvis du aktiverer Opladningskabel, modtager og A/C-vægoplader displayet ofte. Antallet af alarmer, du modtager, kan også forkorte batteriets levetid. Ved frakobling fra opladningskablet gennemfører modtageren en række selvtests. Hvis displayet er tændt, udfører modtageren kontrol ved at udsende toner, vibrere og blinke på skærmbilledet i den tid. Hvis modtageren kan detektere, at en del af selvtesten mislykkes, viser modtageren en meddelelse på skærmbilledet om at kontakte kundeservice. Indstilling af tid og dato Tryk på tænd/sluk knappen for at tænde for modtageren. TID / DATO --- : , --- Accepter AKTUELT KLOKKESLÆT Time = -- Minut = -- Accepter AKTUELT KLOKKESLÆT Time = 09 Minut = -- Accepter AKTUELT KLOKKESLÆT Time = 09 Minut = 28 Tryk på rullehjulet for at indstille tid Tryk på rullehjulet for at indstille Time Tryk på rullehjulet for at bekræfte og gentage for Minut Rul op eller ned for at vælge time TID / DATO 09 : , --- Accepter AKTUEL DATO Måned = -- Dag = -- År = -- Accepter AKTUEL DATO Måned = Jun Dag = 06 År = 2012 Accepter Tryk på rullehjulet for at vælge Måned Rul op eller ned for at vælge måned Tryk på rullehjulet for at bekræfte og gentage for Dag og År Bemærk: Det er meget vigtigt, at tid og dato er korrekt indstillet. Nøjagtigheden af kurverne og de statistiske rapporter afhænger af, at datoen og tiden er korrekt. Indstilling af tids- og datoformat Hvis du vil ændre tids- og datoformatet, skal du følge nedenstående vejledning: Menu Indstillinger Tid & dato Format Kurve 12 Maj 2012 Indfør og Tilslut til en ny Sensor 16:12 Menu HOVEDMENU Tilføj hændelse Status Indstillinger Manuel kalibrering Hjem Vælg INDSTILLINGER Tid & dato Display Glukosemål Selvtest Hjem Format Vælg TID & DATO 16:14 18 Maj 2012 FORMAT Tid = 24 timer Udført Dato = Dag / Måned 7 Accepter 8 Accepter ART _rev-B.indd 7-8

7 Displaypræferencer DISPLAY Sprog = Timeout = 90 Sekunder Decim. format = x,x Accepter Menu Indstillinger Displaypræferencer Display Valgmuligheder Kommentarer Sprog English, Svenska, Deutsch, Nederlands, Français, Italiano, Español,, Suomi,, Português Timeout sekunder Hvor lang tid modtageren kan holde sig klar, før displayet slukker. Decimalformat X,X eller X.X Gør klar til at indføre en sensor Inden du indfører den første sensor, skal du læse hele dette afsnit, så du ved, hvordan du skal tilslutte og frakoble senderen fra sensorbasen. Dette vil medvirke til at gøre din første sensorindføring vellykket. FORSIGTIG: Du må IKKE bruge sensorindføreren eller sensorbasen, hvis deres sterile pakninger er blevet åbnet eller på anden måde beskadiget. Indfør kun sensorer i maven eller bag på overarmen. Undgå områder med ar, modermærker eller knuder. Vælg et område af huden, der forbliver fladt under dine normale daglige aktiviteter (ingen bøjning eller foldning). Skift altid indføringsstedet for hver ny sensor. Når der skiftes sted, medvirker det til at forebygge ubehag, irritation, blå mærker, hududslæt og overfølsomhedsreaktioner over for klæbemidler. Vælg et sted, der er mindst 2,5 cm (1 tomme) væk fra insulininfusionsstedet Mave og/eller det foregående indføringssted. Bag på overarmen Det kan muligvis hjælpe, hvis der udvikles en rutine, hvor du skifter sted i samme rækkefølge (f.eks. venstre arm, højre arm, venstre side af maven, højre side af maven og derefter gentager). FORSIGTIG: Du må IKKE genbruge FreeStyle Navigator II sensorerne pga. risikoen for infektion. Ikke egnet til resterilisering. Indføring af ny sensor ADVARSLER: Sensorindførerens pakning kan indeholde et tørremiddel, der kan være skadeligt, hvis det indåndes eller indtages, og kan give hud- og øjenirritation. Sensorindføreren, der er ladet på forhånd, må aldrig rettes mod øjnene, ansigtet eller andre kropsdele, hvor der ikke ønskes sensorindføring. 1. Klargør det valgte indføringssted ved først at rengøre det med sæbe og vand og derefter tørre det af med en spritserviet. Bemærk: Indføringsområdet SKAL være rent og tørt, ellers kan der opstå infektion, eller sensorbasen klæber muligvis ikke til stedet. 2. Tag sensorindføreren og sensorbasen ud af deres sterile pakninger. Gem sensorindførerens pakning. Den indeholder sensorkodenummeret. Du skal indtaste dette kodenummer i modtageren ved et senere trin. Bemærk: Nedskriv sensorkoden, der findes på sensorindførerens pakning. Du skal indtaste denne kode efter indføring. 3. Montér sensorindføreren på sensorbasen ved at anbringe den forreste del af sensorindføreren over den høje del af sensorbasen og trykke nedad. Du skal høre eller mærke et let klik, når delene kobles sammen. 4. Fjern den klæbende beskyttelsesdækning fra bunden af sensorbasen. Pas på ikke at folde den klæbende bagside sammen. 5. Anbring sensorbasen med klæbesiden nedad på det rengjorte hudområde ved indføringsstedet. Glat den klæbende pude ud på huden med fingrene. Hold den stramt på plads for at sikre, at den klæber til huden. Hvis sensoren indføres på bagsiden af armen, skal sensorbasen placeres på langs ned ad armen med forsiden af sensorbasen mod skulderen. Hvis sensoren indføres i maven, skal sensorbasen placeres vandret, parallelt med taljen. Bemærk: Anbring sensorbasen direkte på huden. Sensorbasen må IKKE anbringes på materialer (tøj, forbindinger, osv.) Forside af indfører Forside af monteringsplade ART _rev-B.indd 9-10

8 6. Brug tommel- og pegefingeren til at dreje låsestiften på toppen en kvart omgang. Træk i låsestiften for at fjerne den. FORSIGTIG: Når låsestiften er blevet fjernet og der er trykket på indføringsknapperne, går en nål hurtigt ind lige under huden for at anbringe sensoren. Du skal IKKE trykke på knapperne, før du er klar til at sætte sensoren i. 7. Hold fat i den sorte del af sensorindføreren, og undgå de blå udløsningsklapper. Tryk fast ned på de to grå indføringsknapper på toppen af sensorindføreren. Prøv på ikke at trykke sensorindførersamlingen ned i huden, når du trykker på knapperne. Du føler måske et let niv, når sensoren placeres under huden. Bemærk: Begge knapperne skal være trykket helt ned, for at sensoren kan indføres korrekt. Knapperne er trykket helt ned, når de er på niveau med toppen af sensorindføreren. 8. Hold i sensorindføreren og klem stramt på de 2 blå udløsningsklapper forneden på den. Løft sensorindføreren lige op og væk fra sensorbasen. Pas på ikke at trække sensorbasen af huden under fjernelsen. Bemærk: Prøv IKKE at fjerne sensorindføreren uden at klemme på de blå udløsningsklapper, da dette kan skubbe sensorbasen løs. 9. Når sensorindføreren er fjernet, kan sensoren ses med spidsen indført i huden og toppen af sensoren i plan med den øverste kant af sensorbasen. Du vil muligvis se en lille blødning ved indføringsstedet. Hvis der er vedvarende blødning, som ikke standser, skal sensorbasen fjernes og sensorindføringsproceduren gentages med en ny sensor på et nyt indføringssted. 10. Bortskaf sensorindføreren på en sikker måde. Vi anbefaler en beholder til skarpe genstande eller en punktursikker beholder med tætsluttende låg. Fastgøring af senderen Skriv senderens serienummer ned (det findes på senderens underside), før der fastgøres en ny sender på sensorbasen første gang. Skriv serienummeret ned 1. Når sensoren er blevet indført, anbringes senderen over sensorbasen, så kontaktpunkterne vender mod sensoren. 2. Sæt senderen ned over sensorbasen direkte over den runde del af nøglehullet. 3. Hold senderen mellem pege- og tommelfinger og skub til senderen, til den klikker på plads. Bemærk: Du må IKKE fjerne eller udskifte senderen fra sensorbasen, mens du bærer sensoren. Dette kan gøre en ende på sensorens levetid. Nøglehul Tilslutning til en ny sensor 1. Vælg Menu Tilslut til sensor på modtageren. Modtageren instruerer dig om at Holde modtageren ved siden af sensoren. Hold modtageren ved siden af sender/sensorenheden. Modtageren søger efter det trådløse signal fra senderen. Når modtageren får forbindelse med senderen, udsender modtageren tonen for vellykket udfald (hvis Toneforløb er slået til). Bemærk: Hvis modtageren ikke kan få forbindelse med senderen, giver den dig besked med en skærmmeddelelse og tonen for mislykket udfald (hvis Toneforløb er slået til). Kontrollér at senderen er ordentligt fastgjort på sensorbasen, og at modtageren er direkte oven på senderen. Tryk på Ja for at prøve at tilslutte igen. 2. Første gang, du tilslutter en ny sender til modtageren, vises meddelelsen Ny sender fundet på skærmbilledet. TILSLUT TIL SENSOR Bekræft, at det Sender-ID, der vises på Ny sender fundet. skærmen, er det samme som din senders Sender-ID: serienummer, som du skrev ned (findes på AADN219-D0046 Er det din? senderens underside). Tryk på Nej, hvis nummeret ikke passer. Tryk på Ja for at fortsætte til skærmbilledet Sensorkode, hvis dette nummer passer. TILSLUT TIL SENSOR Hold modtager ved siden af sensor. Søger efter sensor... Nej Ja Vises kun for nye sendere ART _rev-B.indd 11-12

9 FORSIGTIG: Hvis du accepterer et forkert serienummer for senderen, vil dine glukosemålinger være forkerte eller ikke til rådighed. Når du har accepteret den nye senders serienummer, vil du kun se dette skærmbillede igen, når du tilslutter til en ny sender. 3. Når modtageren har accepteret en senders serienummer, vises skærmbilledet Sensorkode. 4. Indfør den 3-cifrede sensorkode fra sensorindførerens pakning vha. rullehjulet. FORSIGTIG: Kodenumrene SKAL passe for at sikre nøjagtige glukoseresultater. SENSORKODE Angiv sensorkode for at starte sensoren. Sensorkode = 105 Annuller Accepter Continuous Glucose Monitoring System Continu glucose-controlesysteem Système de mesure en continu du glucose System zur kontinuierlichen Glukosemessung Sistema di monitoraggio continuo del glucosio System til kontinuerlig glukoseovervågning Jatkuva glukoosin seurantajärjestelmä System for kontinuerlig glukosemåling System för kontinuerlig glukosövervakning Sistema de Monitorização Contínua de Glicose Sistema para la monitorización continua de la glucosa Bemærk: Når sensorkoden er lagt ind, og du har trykket Customer Care: på Klantenservice: Accepter, Service clientèle : kan Kundenservice: Assistenza clienti: Kundeservice: Asiakaspalvelu: Kundeservice: Kundtjänst: du ikke ændre sensorkodens nummer. Vær forsigtig: Hvis Apoio ao Cliente: du Atención indfører al Cliente: koden ( CALL - ADC) forkert, skal du udskifte sensoren. Hvis du lægger den forkerte sensorkode ind, kan du få ukorrekte kontinuerlige glukoseresultater. 5. Tryk på Accepter for at starte sensoren. mmol/l 18 Modtageren viser automatisk skærmbilledet Hjem. Der vises et ikon foroven, mens 10 systemet venter på tiden for den første kalibrering (ca. 1 time). Systemet viser inden kontinuerlig glukoseovervågning er tilgængelig. Når systemet er klar til at blive kalibreret, vises der et kalibrere udføres en blodsukkermåling. Måling af blodsukker ikon. For at Du kan til enhver tid anvende den indbyggede FreeStyle Lite blodsukkermåler til at kontrollere dit blodsukker, uanset om du har en sensor på. Du kan udføre blodsukkermålingen på fingerspidsen eller et godkendt alternativt sted på kroppen. Ved kalibrering må du kun udføre blodsukkermåling på fingrene. Bemærk: Brug KUN FreeStyle Lite teststrimler med FreeStyle Navigator II systemet. Andre teststrimler kan give unøjagtige resultater. Der henvises til indlægssedlen til FreeStyle Lite teststrimlerne vedrørende vigtig information om teststrimlerne, herunder oplysninger om opbevaring og anvendelse. ADVARSEL: FreeStyle Lite teststrimler og lancetter er små dele, der kan forvolde skader, hvis de synkes Apr Kurve 13:30 Menu FORSIGTIG: Du må IKKE måle dit blodsukker, mens modtageren oplades. Klargør FreeStyle Lite teststrimlen 1. Find udløbsdatoen på flasken med FreeStyle Lite teststrimler. Kassér teststrimlerne, hvis de er udløbet, og få en ny flaske teststrimler. 2. Tag en enkelt teststrimmel ud af flasken, og luk den tæt til igen. Indfør FreeStyle Lite teststrimlen i modtagerens strimmelport Bemærk: For at bruge lyset til strimmelporten, skal du trykke og holde den venstre softkey-knap nede i 2 sekunder, når displayet er tændt. FreeStyle Lite teststrimmel Prøveområde Udløbsdato 1. Sørg for, at modtagerens display er på skærmbilledet Hjem, eller at displayet er slukket. 2. Vend teststrimlen, så vender opad. 3. Tag fat i teststrimlen i enden med prøveområderne. 4. Sæt den anden ende af teststrimlen i modtagerens strimmelport, til den standser. Modtageren viser Påfør blodprøve sammen med en bloddråbe og en teststrimmel. PÅFØR BLODPRØVE Bemærk: Hvis du ikke påfører blodet senest 2 minutter efter isætning af en teststrimmel, slukker displayet. Tag den ubrugte teststrimmel ud, og sæt den i igen for at fortsætte testen. Klargøring af teststedet Lys tændt FORSIGTIG: Udfør KUN blodsukkermålinger på fingrene, hvis du har hypoglykæmi eller hypoglykæmi uden symptomer, eller hvis du kalibrerer systemet. Bemærk: Skift sted fra test til test for at undgå ømhed og undgå, at der dannes hård hud. Undgå modermærker, vener, knogler og sener. 1. Vask hænderne og teststedet med sæbe og vand og tør dem grundigt. Sørg for, at der ikke er lotion på teststedet. 2. Hvis testen udføres på et andet sted end fingeren, gnides teststedet energisk, indtil du mærker, at det bliver varmt (3-5 sekunder). Prik et hul på teststedet for at få en blodprøve 1. Vent til du ser Påfør blodprøve komme frem på modtagerens display, før du prikker i fingeren. Læg modtageren til side, og gå videre til næste trin ART _rev-B.indd 13-14

10 Bemærkninger: Brug en ny steril lancet hver gang. Brug ALDRIG en lancet eller en fingerprikker til mere end en person. Følg anvisningerne for din fingerprikker. Påfør blodprøven, og vent på resultaterne 1. Der må KUN forsigtigt påføres blod på ET prøveområde på teststrimlen. Der skal kun bruges en meget lille dråbe blod. Bemærk: Der må IKKE påføres blod på begge prøveområder af teststrimlen. Hvis dette sker, kasseres teststrimlen. Prøveområde for teststrimmel 2. Se på modtagerens display. Når der er påført nok blod, viser modtageren en cirkel med 4 pile, mens den måler blodsukkeret. Hvis Toneforløb er slået til, vil du også høre et Toneforløb i to toner. GLUKOSEMÅLING Bemærk: Hvis der er behov, har du op til 101 mg/dl 60 sekunder til at påføre mere blod på det samme prøveområde på teststrimlen. Kontrolopløsning = Nej Hjem 101 mg/dl = 5,6 mmol/l Modtageren viser dine blodsukkerresultater, når måling er færdig. Hvis Toneforløb er slået til, hører du også en klokkelignende forløbstone, når resultaterne vises. Dette skærmbillede viser dine blodsukkerresultater. Tryk på Hjem for at vende tilbage til skærmbilledet Hjem. Bemærk: Målingerne er nøjagtige mellem 5 C og 40 C (40 F og 104 F). Hvis temperaturen er uden for område, viser modtageren symbolet sammen med din glukosemåling. Kassér teststrimlen og lancetten Teststrimler må kun bruges en gang. Kassér brugte teststrimler i en lukket beholder såsom en beholder til skarpe genstande for at undgå kontakt med biologisk farligt materiale. Dine blodsukkerresultater Arbejd sammen med dit behandlerteam for at bestemme de lave og høje værdier for dit blodsukkers målområde. Hvis du får resultater under eller over dit målområde og IKKE har symptomer på hypoglykæmi eller hyperglykæmi, skal du gentage testen. Hvis du har symptomer eller fortsætter med at få resultater, der er lave eller høje, skal du følge den behandling, dit behandlerteam har anbefalet. FORSIGTIG: Lav- eller højglukosemålinger kan angive en potentielt alvorlig medicinsk tilstand. Hvis der vises Low på modtageren, er dit resultat lavere end 20 mg/dl (1,1 mmol/l). Hvis du har symptomer på lavt blodsukker (f.eks.: Slaphed, sveden, nervøsitet, hovedpine eller forvirring), skal du følge dit behandlerteams anbefalinger for behandling af alvorlig hypoglykæmi. Hvis du ikke har nogen GLUKOSEMÅLING symptomer, skal du vaske og tørre hænderne og gentage blodsukkermålingen på fingeren med en Low ny teststrimmel. Hvis du modtager endnu et resultat med Low, skal du følge dit behandlerteams Hjem anbefalinger for behandling af alvorlig hypoglykæmi. Kontrolopløsning = Nej Hvis der vises High på modtageren, er dit resultat højere end 500 mg/dl (27,8 mmol/l). Hvis du har symptomer på højt blodsukker (f.eks.: Træthed, tørst, overdreven vandladning eller sløret syn), skal du følge dit behandlerteams anbefalinger GLUKOSEMÅLING for behandling af alvorlig hyperglykæmi. Hvis du ikke har nogen symptomer, skal du vaske og tørre High hænderne og gentage blodsukkermålingen på fingeren med en ny teststrimmel. Hvis du modtager Kontrolopløsning = Nej endnu et resultat med High, skal du følge dit Hjem behandlerteams anbefalinger for behandling af alvorlig hyperglykæmi. Kalibrering Kalibrering er den proces, FreeStyle Navigator II systemet bruger til at tilpasse dine glukosemålinger i interstitialvæske til dine blodsukkermålinger. Du skal kalibrere systemet ved at måle dit blodsukker ca. 1, 2, 10, 24, og 72 timer efter indføring af sensoren. Når systemet er klar til at blive kalibreret, giver det dig beskeden Kontroller dit blodsukker for at kalibrere og udsender en lydalarm ud fra dine indstillinger. Du vil også se et bloddråbeikon på skærmbilledet Hjem. Du skal udføre en blodsukkermåling for at kalibrere systemet. TID TIL KALIBRERING Kontroller dit blodsukker for at kalibrere. Bemærk: Hvis systemalarmerne er slukket, vil du ikke se skærmbilledet Kontroller dit blodsukker for at kalibrere eller høre alarmer. Der er mere information i ekspertvejledningen om at udføre og mmol/l Bloddråbe-ikon 12 Maj 2012 fejlfinde kalibreringer Der er et tidsvindue, som kaldes en mg/dl tidsfrist, inden for hvilket hver kalibrering skal udføres. Hvis du ikke kalibrerer, inden 2 40 Kurve 14:30 Menu tidsfristen slutter, vises de kontinuerlige 117 mg/dl = 6,5 mmol/l glukoseresultater ikke længere, og glukosealarmerne bliver inaktive. Sensoren bliver ved med at være aktiv. Hvis du ikke nåede tidsfristen, kan du simpelthen udføre en blodsukkermåling, når du ser bloddråbe -ikonet, for at fortsætte kalibreringsprocessen. Derved genoptages den kontinuerlige glukoseovervågning. OK ART _rev-B.indd 15-16

11 Kalibrering Tid efter sensorens start Tidsfrist 1. 1 time Ingen tidsfrist 2. 2 timer 30 minutter timer 2 timer timer 8 timer timer 8 timer FORSIGTIGHEDSREGLER: Systemet skal altid kalibreres vha. en blodsukkermåling fra fingerspidserne. Brug IKKE blodsukkermålinger fra alternative steder til at kalibrere systemet. Brug IKKE FreeStyle kontrolopløsning til kalibrering. Udfør IKKE kontrolopløsningstesten, når systemet giver dig besked om at kalibrere. I kliniske undersøgelser var de kontinuerlige glukosemålinger undertiden midlertidigt lavere end blodsukkermålingerne. Dette skete typisk under søvn og bedrede sig hurtigt, når bæreren bevægede sig eller vågnede. For at reducere virkningerne af dette fænomen, må systemet ikke kalibreres, når bæreren sover. Udtagning af sensor og sender Sensoren skal udskiftes: Mindst hver 5. dag. Systemet afslutter automatisk sensorsessionen efter 5 dage. Du kan kontrollere, hvor lang levetid sensoren har tilbage på skærmbilledet Hjem eller ved at vælge Menu Status. Der er flere oplysninger om at udskifte en sensor i ekspertvejledningen. Hvis du bemærker irritation eller ubehag ved sensorindføringsstedet. At gøre noget ved de første tegn på irritation eller ubehag forhindrer små problemer i at vokse sig større. Hvis en modtageralarm instruerer dig om at udskifte sensoren. ADVARSEL: Bevægelse af sensorbasen eller overdreven sveden på sensorindføringsstedet pga. aktiviteter som energisk motion eller støden imod genstande kan føre til, at sensorbasen klæber dårligt til huden og få sensoren til at løsne sig. Hvis sensoren løsner sig, fordi sensorbasens klæbemiddel ikke klæber til huden, kan du uden varsel få upålidelige resultater eller ingen resulater. Vælg et passende sted til at indføre sensoren, når sensoren skal sættes i, og klargør stedet ved at følge anvisningerne for klargøring af stedet. FORSIGTIG: Hvis dine kontinuerlige overvågningsresultater ser ud til at være forkerte, skal du se efter, om sensoren har løsnet sig. Hvis du bemærker, at sensoren har løsnet sig fra huden, eller hvis du ser, at klæbemidlet på sensorbasen er løst, kasseres den aktuelle sensor og en ny sensor sættes i. 1. Træk op i en kant af klæbestoffet og træk det langsomt af huden i en fortsat bevægelse. Undgå at folde den klæbende bagside sammen, da dette vil gøre det sværere at fjerne senderen fra sensorbasen. 2. Når sender/sensorenheden er kommet af huden, skal du trække nedad i klæbestoffet på bunden af sensorbasen, mens du holder fast i senderen (den ende, der er længst væk fra sensoren). Du hører muligvis et klik, når senderen adskilles fra sensorbasen. Skub senderen af den brugte sensorbasis. Bemærk: Prøv ikke på at fjerne senderen fra sensorbasen med magt. Hvis du har et problem, kan du ringe til kundeservice og få hjælp. Kort efter frakobling af senderen (inden for ca. 1 minut), vil du måske se et skærmbillede med teksten SENDER FRAKOBLET. Senderen er koblet fra sensoren. Kontinuerlig glukosemåling ikke tilgængelig. Udskift sensoren for at fortsætte kontinuerlig glukosemåling. Tryk på OK, hvis dette skærmbillede vises. Hvis du ikke frakobler senderen fra sensorbasen, vil modtagerens display vise et skærmbillede med teksten Har du fjernet sensoren? Vælg Ja for at afslutte kontinuerlig glukosemåling. Tryk på Ja. 3. Kassér sensorbasen (med sensoren fastgjort). Senderen skal rengøres, hver gang du fjerner en brugt sensor. Bemærk: Senderen må IKKE kasseres. Forsøg ALDRIG på at genbruge sensorbasen eller sensoren. SENDER FRAKOBLET Senderen er koblet fra sensoren. Kontinuerlig glukosemåling ikke tilgængelig. Udskift sensoren for at fortsætte kontinuerlig glukosemåling. OK Indstilling af glukosemål og alarmer Der er flere oplysninger om alarmer og indstillinger i ekspertvejledningen. Glukosemål Glukosemål er de lave og høje glukoseniveauer, som du ønsker, din glukose skal befinde sig imellem. Bemærk: Disse mål er forskellige fra dine alarmindstillinger for glukose. Ændring af dine glukosemål vil ikke ændre dine alarmindstillinger. 1. Vælg Menu Indstillinger Glukosemål. 2. Brug rullehjulet til at vælge, justere og indstille dine præferencer for: GLUKOSEMÅL INDSTIL MÅLOMRÅDE Lavt = 80 mg/dl Højt = 140 mg/dl Accepter 80 mg/dl = 4,4 mmol/l 140 mg/dl = 7,8 mmol/l Lavt mål Indstil målet for lav glukose imellem mg/dl (3,3-13,8 mmol/l). Højt mål Indstil målet for høj glukose imellem mg/dl (3,4-13,9 mmol/l). 3. Tryk på Accepter for at gemme indstillingen og afslutte ART _rev-B.indd 17-18

12 Glukosealarmindstillinger Type Hvad det er Tilgængelige indstillinger Glukosealarmer Glukosealarmer er meddelelser, der vedrører dine kontinuerlige glukosemålinger. Du skal samarbejde med dit behandlerteam for at bestemme dine glukosealarmindstillinger. Alarmer vises på modtageren som en meddelelse. Du kan blive gjort opmærksom på en alarm med lyd eller vibration afhængigt af dine alarmindstillinger. Hvis du ikke modtager kontinuerlige glukosedata, får du ingen glukosealarmer. Alarmtoner Du kan slå hver alarm til enkeltvis i skærmbillederne Toner. For at slå en alarm til skal du vælge den tone, du gerne vil høre, når alarmen forekommer. Grænseværdiområde: mg/dl (3,3-6,6 mmol/l) Lavglukosealarmen underretter dig, når glukoseniveauet er under din LAV GLUKOSE Slumrefunktionstid: min grænseværdi for lav glukose. Alarmlyd, Vibration eller Slået fra TONER 74 Lav Glukose = Glad lyd mg/dl Høj Glukose = Rytme Lav glukose Grænseværdiområde: mg/dl (6,7-16,7 mmol/l) Højglukosealarmen underretter dig, når glukoseniveauet er over din Forventet Lav = Harpelyd HØJ under GLUKOSE 75 mg/dl Slumrefunktionstid: min Forventet Høj = Vibration grænseværdi for høj glukose. Alarmlyd, Vibration eller Slået fra FORSIGTIGHEDSREGLER: OK Lav- og højglukosealarmerne må ikke bruges alene til at detektere Næste Accepter 241 mg/dl lav- eller højglukosetilstande. Alarmerne skal altid bruges Høj glukose over Alarmen for forventet lav glukose giver en tidlig advarsel om en sammen med andre indikationer på glykæmisk tilstand som f.eks. Menu Alarmer Toner 240 mg/dl hændelse, der sandsynligvis vil ske, hvis den aktuelle tendens fortsætter. Forhåndsmeddelelse: 10, 20 eller 30 minutter FORVENTET LAV glukoseniveau, tendens, kurve over tidsforløb osv. Biplyd OK Du vælger, hvor tidligt du ønsker at blive underrettet (ca. 10, 20 eller Alarmlyd, Vibration eller Slået fra Stol IKKE alene på alarmerne for forventet glukose til at Lav Glukose 30 minutter), før dit glukoseniveau forventes at nå grænseværdien. Pulslyd detektere lav- eller højglukosetilstande. Anvend altid både Høj Glukose 98 mg/dl grænseværdialarmerne for lav og høj glukose OG alarmerne for Harpelyd Forventet Lav Glukose forventes at forventet høj og lav glukose for at få maksimal underretning om Fløjtelyd Forventet Høj være under 75 mg/dl Alarmen for forventet høj glukose giver en tidlig advarsel om en lav- eller højglukosetilstande. Glad lyd hændelse, der sandsynligvis vil ske, hvis den aktuelle tendens fortsætter. Forhåndsmeddelelse: 10, 20 eller 30 minutter FORVENTET Lavglukosealarmen kan ikke indstilles til under 60 mg/dl (Tryk på Næste for at få vist side 2 med toner) OK HØJ Du vælger, hvor tidligt du ønsker at blive underrettet (ca. 10, 20 eller Alarmlyd, Vibration eller Slået fra Rytme (3,3 mmol/l). Den er derfor ikke beregnet til at underrette dig om en Datatab 30 minutter), før dit glukoseniveau forventes at nå grænseværdien. Vibration 204 mg/dl alvorlig hypoglykæmi. System Slået fra Glukose forventes at Højglukosealarmen kan ikke indstilles til over 300 mg/dl Alarm være for over datatab 240 mg/dl Meddelelse om, at kontinuerlige data ikke længere er tilgængelige. Alarmlyd, Vibration eller Slået fra (16,7 mmol/l). Den er derfor ikke beregnet til at underrette Bemærk: Vær forsigtig med at slå alarmerne fra. Hvis du f.eks. slår dig om en alvorlig hyperglykæmi. alarmerne for Lav glukose fra, modtager du IKKE meddelelse med tekst, lyd OK Lav- og højglukosealarmernes grænseværdier er forskellige fra dine eller vibration om hændelser med lav glukose. Systemalarm Meddelelse om hændelser som lavt batteri eller tid til kalibrering. Alarmlyd, Vibration eller Slået fra glukosemål. Lav- og højglukosealarmerne giver dig varsel om, at du har passeret din forud indstillede værdi. Glukosemål gør det muligt Lyde, der kan hjælpe dig med hensyn til forløb og status af specifikke Toneforløb Volumen: Lav, Høj, Slået fra for rapporterne og kurverne over tidsforløb at vise, hvordan dine trin, som f.eks. udførelse af blodsukkermåling. glukoseniveauer har fungeret sammenlignet med dine 19 indstillede mål. 20 ART _rev-B.indd 19-20

13 Dag/Nat, glukosealarmer Lyd/Vibration-indstillinger GLUKOSEALARMER Dag, Start = 07:00 Nat, Start = 21:00 Næste Menu Alarmer Glukosealarmer Glukosealarmer Valgmuligheder Kommentarer Dag, Start 00:00-24:00 Alarmindstillingerne for dag og nat giver dig mulighed for at definere forskellige grænseværdier for glukosealarmer på forskellige tider af dagen. Nat, Start 00:00-24:00 Alarmindstillingerne for dag og nat giver dig mulighed for at definere forskellige grænseværdier for glukosealarmer på forskellige tider af dagen. Slået fra Hvis du kun vil bruge et sæt glukosealarmindstillinger for hele dagen, skal du indstille Nat, Start = Slået fra. Systemet vil bruge indstillingerne for Dagalarm hele døgnet. Skærmbilledet Lyd/Vibration lader dig indstille alarmerne til lyd eller vibration. F.eks. ønsker du muligvis ikke at høre dine alarmer under et møde. Du kan også justere volumen af dine toner i Toneforløb i dette skærmbillede. LYD/VIBRATION Alarm = Lyd Volumen = Mellem Toneforløb = Lavt Accepter Menu Alarmer Lyd/Vibration Alarmer Lyd Hvis du vælger Lyd, vil du høre meddelelser baseret på indstillingerne af dine toner Vibration Lyd + Vibration Hvis du vælger Vibration, vil alarmen kun blive angivet som vibrationer Hvis du vælger Lyd + Vibration, gives alarmmeddelelserne både som vibration og lyd ifølge indstillingen af dine Toner Bemærk: Systemet vil ikke lade dig vælge samme tid for Dag, Start og Nat, Start. Volumen Lavt, Mellem, Højt Niveau af lydvolumen for lydalarmmeddelelser DAGALARMER Lav Glukose = 80 mg/dl Høj Glukose = 250 mg/dl Forventet Lav = 20 min Forventet Høj = 20 min Næste 80 mg/dl = 4,4 mmol/l 250 mg/dl = 13,9 mmol/l NATALARMER Lav Glukose = 60 mg/dl Høj Glukose = 250 mg/dl Forventet Lav = 20 min 01:00 Menu Alarmer Dag-/natalarmer Lav Glukose mg/dl (3,3-6,6 mmol/l) Høj Glukose Tidsforløb for dag- og natglukosealarm i en 24-timers periode 07:00 21:00 Dag, Start = 07:00 Nat, Start = 21: mg/dl (6,7-16,7 mmol/l) 00:59 Symbolforklaring Bruger dagalarmindstillinger Bruger natalarmindstillinger Din grænseværdi for lav glukose; du vil få en alarm, hvis dine kontinuerlige glukosemålinger falder under denne værdi Din grænseværdi for høj glukose; du vil få en alarm, hvis dine kontinuerlige glukosemålinger overstiger denne værdi Toneforløb Lav, Høj, Slået fra Niveau af lydvolumen for Toneforløb Bemærk: Vær opmærksom på, at hvis modtageren er indstillet til at vibrere, og du anbringer den for langt væk fra dig, hører du den måske ikke. Slå lyd fra/slå lyd til Du kan midlertidigt slå lyden fra lydalarmerne på modtageren i 1-12 timer. Når tiden er gået, vender alarmerne automatisk tilbage til deres oprindelige indstillinger. Eksempel, hvis du skal i biografen og se en film, kan du indstille lyden til at blive slået fra 2 timer, før filmen starter. Efter filmen kan du forvente at høre dine alarmer igen. Menu Alarmer Slå lyd fra/slå lyd til Bemærk: Når lyden slås fra, gøres alle lydmeddelelser lydløse, undtagen alarmerne for Lav glukose. Alle alarmer, der er indstillet til Forventet Høj = 20 min Forventet Lav 10, 20 eller 30 minutter Inden din glukosemåling forudsiges at nå tærskelværdien for lav glukose Vibration, fortsætter med at generere meddelelser som vibration og tekst på skærmbilledet. Mens alarmerne er slået fra, vil du se Næste Forventet Høj 10, 20 eller 30 minutter Inden din glukosemåling forudsiges at nå tærskelværdien for høj glukose 60 mg/dl = 3,3 mmol/l Annuller Accepter et på skærmbilledet Hjem. Hvis du vil slå alarmerne fra i mere end 12 timer, skal du vælge Menu Alarmer Toner og slå 250 mg/dl = 13,9 mmol/l alarmerne fra en af gangen SLÅ LYD FRA Tid slået fra = 8 timer Tid slået fra 1-12 timer Hvor længe du midlertidigt vil slå lydalarmer fra ART _rev-B.indd 21-22

14 Indstilling af alarm for slumrefunktion FreeStyle Navigator II systemet omfatter en slumrefunktion for Lav Glukose og Høj Glukose, der giver dig mulighed for at indstille, hvor ofte en lavglukosealarm eller en højglukosealarm skal gentages, efter at du allerede har slukket for alarmen. Menu Alarmer Slumrefunktion SLUMREFUNKTION Lav Glukose = 30 min Høj Glukose = 60 min Accepter Reaktion på alarmer Lav Glukose minutter Hvor hurtigt du midlertidigt vil frakoble alarmer for lav glukose, når du har afstillet en Høj Glukose minutter Hvor hurtigt du midlertidigt vil frakoble alarmer for høj glukose, når du har afstillet en Bemærk: Hvis det typisk tager en til to timer for dine glukoseniveauer at falde efter en korrektionsbolus eller en injektion, kan du indstille slumrefunktionen for Høj glukose til 60 min. eller 120 min. for at undgå unødvendige alarmer. Alarmmeddelelsernes titel beskriver årsagen til alarmen. Der gives nærmere oplysninger om, hvad alarmen betyder, og hvad du kan gøre, i modtagerens meddelelse. Afsnit 8 i ekspertvejledningen indeholder et skema over andre alarmmeddelelser, du kan se på modtageren. De(n) mulige årsag(er) og den anbefalede handling for hver alarm angives. Bemærk: Hvis du har prøvet de anbefalede handlinger og har brug for hjælp eller har spørgsmål, kan du ringe til dit behandlerteam eller kundeservice. Softkeyknapper KALIBRERINGSFEJL Kontroller dit blodsukker om 15 minutter for at kalibrere. OK Hvis du vil dæmpe alarmen midlertidigt... slukke for alarmen Handling Tryk på den højre softkey-knap for at dæmpe alarmen midlertidigt. Alarmen gentages hvert 5. minut, indtil den slukkes. Tryk på den højre softkey-knap for at tænde for displayet, tryk derefter på den venstre softkey-knap for at slukke for alarmen. Bemærk at modtageren kan afgive en alarm igen efter 15 minutter, hvis dine glukoseværdier forbliver over eller under den høje eller lave tærskelværdi for glukose. Fejlfinding Information om fejlfinding findes i afsnit 11 i ekspertvejledningen. Ring til lægen eller kundeservice for at få yderligere oplysninger. At leve med FreeStyle Navigator II System Gentilslutning til en sensor, hvis signalet er afbrudt Hvis modtageren og senderen bliver frakoblet af en vilkårlig årsag (som angivet af ikonet), kan de tilsluttes igen ifølge nedenstående trin. 1. Sørg for, at senderen er stramt fastgjort til sensoren. 2. Modtageren vil automatisk prøve at tilslutte sig til senderen i løbet af de første 30 minutter, efter at den er blevet afbrudt. Hvis der er gået mere end 30 minutter, eller hvis du ønsker at genetablere tilslutningen med det samme, vælges Menu Tilslut til sensor. 3. Hold modtageren direkte oven på senderen. Når gentilslutning lykkes, vil du se ikonet på skærmbilledet Hjem. FreeStyle Navigator II systemet kan benyttes under en lang række forskellige indendørs- og udendørsaktiviteter. Afhængigt af aktiviteten er der nogle hensyn, man skal være opmærksom på: Trådløst sendeområde Senderen og modtageren kan opretholde forbindelse ved afstande på op til 30 meter (100 fod) i fri luft uden blokeringer. Individuelle erfaringer kan variere afhængigt af synslinje, vægge, træer eller andre blokeringer i området. Bemærk: Vær opmærksom på, at hvis du er uden for hørevidde af modtageren, vil du ikke høre nogen alarmer, hvis de opstår. Senderen har ingen alarmer. Badning, brusebad og svømning Modtageren har frilagte porte og må ALDRIG nedsænkes i væsker, men sensoren og senderen er vandtætte. Du kan have sender/sensor-enheden på, mens du tager bad eller brusebad. Du kan også svømme, mens du har sender/sensor-enheden på. Du må IKKE gå dybere i end 1 meter (3 fod). Søvn Sender/sensor-enheden skulle ikke have indvirkning på dine normale søvnmønstre. Anbring modtageren i nærheden, når du er ved at gå i seng, så du kan høre, hvis der opstår alarmer. Det anbefales at oplade modtageren natten over for at undgå, at dataene afbrydes. Synlighed Modtagerens display kan være mindre synligt i direkte sollys. Hvis en alarm opstår, mens modtageren viser et skærmbillede foruden skærmbilledet Hjem, modtager du et blinkende symbol for ventende alarm i øverste højre hjørne af modtagerens skærmbillede. Du modtager også et symbol for ventende alarm, hvis der opstår flere alarmer samtidig ART _rev-B.indd 23-24

15 Rejse Forhør dig hos lokale myndigheder inden afrejsen, da regler og bestemmelser kan ændre sig uden varsel. Følg disse retningslinjer, når du er på rejse: Underret sikkerhedspersonalet om apparatets tilstedeværelse, når du går gennem sikkerhedskontrollen. Hvis du skal deaktivere senderen: 1. Vælg Menu Indstillinger Flyfunktion Trådløs = Slået fra og hold modtageren direkte oven på senderen. Når senderen er deaktiveret, vil du se ikonet og I flyfunktion på skærmbilledet Hjem. For at reaktivere senderen: 1. Vælg Menu Indstillinger Flyfunktion Trådløs = Slået til og hold modtageren direkte oven på senderen. Du vil se ikonet, når senderens trådløse forbindelse igen er aktiveret. Bemærk: Hvis du skifter tidszoner, kan du skifte tids- og datoindstillingen på modtageren ved at vælge Menu Indstillinger Tid & dato. Ændring af tid og dato påvirker kurven over tidsforløb og de statistiske resultater. Sådan rengøres senderen Senderen skal tages af sensorbasen og renses hver gang, du fjerner en brugt sensor (hver 5. dag). 1. Vask senderen med mild sæbe og vand. 2. Skyl senderen grundigt under rindende vand. 3. Tør senderen grundigt med en ren, blød, fnugfri klud eller køkkenrulle. Ryst og dup alt vand ud af senderens kontaktpunkter. Kontaktpunkter 4. Sørg for, at kontaktpunkterne er tørre og rene. Kontrollér om der er synlige tegn på skade, såsom bøjede kontaktpunkter. Sådan rengøres modtageren 1. Tør ydersiden af modtageren af med en ren, blød, fnugfri klud eller køkkenrulle, der er let fugtet med enten en mild sæbeopløsning eller 70 % isopropylalkohol. Pas altid på ikke at få vand eller noget andet middel i USB- eller strimmelporten. 2. Brug en ren, blød, fnugfri klud eller køkkenrulle til at fjerne resterende sæbe eller alkohol. 12 Maj mg/dl FORSIGTIGHEDSREGLER: Nedsænk IKKE modtageren i vand eller anden væske. Undgå at få vand eller andre stoffer ind i USB- og strimmelportene. Rengør IKKE modtageren med damp. Brug IKKE klæbemiddelfjerner i form af servietter eller opløsninger indeholdende æter eller æterholdige komponenter til at rense eller fjerne rester af klæbemiddel fra senderen eller modtageren. Disse opløsninger kan beskadige senderens og modtagerens kabinet. Sådan rengøres modtagerbetrækket 1. Tag modtagerbetrækket af. 2. Vask betrækket i mild sæbe og vand og tør det omhyggeligt. 3. Kontroller, at betrækkets inderside er fuldstændig tør, før det sættes tilbage på modtageren igen. Bortskaffelse Dette produkt skal bortskaffes i overensstemmelse med alle gældende lokale forskrifter vedrørende bortskaffelse af elektrisk udstyr, batterier, skarpe genstande og potentielt kontaminerede biologiske materialer. Kontakt kundeservice for flere oplysninger om hensigtsmæssig bortskaffelse af systemets komponenter. Senderen må ikke bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Den skal bortskaffes separat som elektrisk og elektronisk affald ifølge Rådets Direktiv 2002/96/EF i den Europæiske Union. 40 Kurve 14:30 Menu ART _rev-B.indd 25-26

16 Systemspecifikationer Specifikationerne for dit FreeStyle Navigator II system er anført i følgende tabel: Driftstemperatur Opbevaringstemperatur 4 C til 40 C (41 F til 104 F) Senderen og modtageren opbevares mellem -10 C (14 F) og 45 C (113 F). Sensorindførere og sensorbaser opbevares mellem 3 C (37 F) og 30 C (86 F). Teststrimler opbevares ved 4 C (40 F) og 30 C (86 F). Kontrolopløsning opbevares mellem 2 C (36 F) og 30 C (86 F) AC-adapter 5 W USB Stiksæt med AC-adapter til uden for USA Kabel Sørg for at bruge en computer, der overholder kravene i EN Symbolforklaring Abbott Diabetes Care PRT20992 Abbott Diabetes Care PRT20993 Abbott Diabetes Care PRT (ADC) Driftsfugtighed (modtager) Drifts- og opbevaringshøjde Driftstryk Sensorlevetid Sensorens driftstemperatur på hudoverfladen 10 % til 93 % (ikke-kondenserende) Havniveau til meter ( fod) 1,0 bar (14,7 psia, havniveau) til 0,7 bar (10,1 psia, meter ( fod)) Op til 5 dage 25 C til 40 C (77 F til 104 F) Må ikke genbruges Steril Anvendes inden Producent Følg driftsvejledningen Batchkode Glukoseresultatområde Modtagerhukommelse Senderbatteri og batterilevetid 20 til 500 mg/dl (1,1 til 27,8 mmol/l) 60 dages normal brug inklusive kontinuerlige glukosemålinger (lagret hvert 10. minut) og daglige blodsukkermålinger CR2032 lithium knapcelle, ikke udskifteligt; op til 1 års daglig brug under typiske forhold Serienummer Forsigtig Katalognummer Autoriseret repræsentant i EU Modtagerbatteri og batterilevetid Et lithium-ion genopladeligt, ikke udskifteligt; maksimal spænding 4,1 volt. Typisk kapacitet på 830 mah. Batteriet opfylder UL Tilstrækkelig ladning til maks. 3 dages typisk brug Bæring af senderen under vand Op til 1 meter (3 fod) under vand i højst 45 minutter Hæmatokrit (tester dit blodsukker) 15 % til 65 % Temperaturbegrænsning Må ikke bruges, hvis pakken er beskadiget IP27 CE-mærke Senderen kan modstå nedsænkning i en meter vand i op til 30 minutter Senderens hudkontaktmateriale Senderen har en temperatursonde fremstillet af rustfrit stål, der kontakter huden, når senderen bæres. Kirurgisk rustfrit stål indeholder 8-14 % nikkel Type BF anvendt del Hold tør Radiofrekvens Sendeområde: op til 3 meter (10 fod) gennem RF-gennemtrængelige materialer; op til 30 meter (100 fod) ved fravær af RF-reflekterende materialer Senderens sendefrekvens og spænding: mindre end 100 uw (-10 dbm) ved 433,6 MHz fra mindst 3 meter Modtagerbåndbredde: 102,4 khz båndbredde ved 433,6 MHz Ikke-ioniserende stråling ART _rev-B.indd 27-28

17 Modtagerskærmbilleder Modtagerens ikoner Tilslut til sensor TILSLUT TIL SENSOR Hold modtager ved siden af sensor. Søger efter sensor... Rapporter Glukoseoversigt CGM oversigt (10 min., 60 min., 120 min.) Blodsukkeroversigt Glukosealarmoversigt Hændelsesoversigt Kurve over tidsforløb CGM statistik Blodsukkerstatistik Status Resume af ikonstatus Næste kalibrering Sensorstatus Oplysn. Om sender Modtageroplysninger HOVEDMENU Tilslut til sensor Alarmer Rapporter Tilføj hændelse Status Indstillinger Manuel kalibrering Alarmer Lyd/Vibration Slå lyd fra Glukosealarmer Starttid, dag/nat Grænseværdi, dagglukose Grænseværdi, natglukose Toner Slumrefunktion Opladningsfunktion Tilføj hændelse Insulin Mad Motion Helbredstilstand Brugerdefineret Modtager Lyd/Vibration Ikon Status Displayindikatorer Oplader ikke Oplader Opladet Lyd og Vibration Kun Lyd Kun Vibration Lydløs Batteriikonet indeholder 1 til 4 linjer. Hver linje repræsenterer 25 % batteriladning. Et ikon uden stik angiver, at batteriet ikke aktuelt oplades. Et ikon med et stik angiver, at batteriet oplader. Hvis hele ikonet er grønt, angiver det, at modtageren er fuldstændig opladet. Indstillinger af lyd og vibration for modtageren. Indstillingerne gælder for glukose, datatab og systemalarmer, men ikke for forløbstoner. Ikonet Lydløs vises, når lydalarmerne er slået fra. Manuel kalibrering MANUEL KALIBRERING Ønsker du at kalibrere? Nej Ja Indstillinger Tid & dato Display Glukosemål Selvtest Instruktion (Adgangskodebeskyttet funktion for behandlere) Trådløs Kalibrering Tilsluttet Ikke tilsluttet Timeglas Bloddråbe Status af den trådløse forbindelse mellem senderen og din modtager. Systemet viser ikonet Ikke tilsluttet, når senderen og modtageren ikke kommunikerer. Timeglas-ikonet vises, når der skal foretages kalibrering, men systemet ikke er klart til at blive kalibreret, eller når glukoseresultaterne midlertidigt er utilgængelige. Du kan stadig måle dit blodsukker. Bloddråbe-ikonet angiver, at det er tid til at kalibrere. Der er flere oplysninger om FreeStyle Navigator II systemets status under Menu Status ART _rev-B.indd 29-30

18 Elektromagnetisk kompatibilitet Der gælder særlige EMC-forholdsregler for systemet, som skal installeres og tages i brug ifølge de EMC-oplysninger, som er givet i denne vejledning. Bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr kan påvirke systemet. Brug af tilbehør, transducere og kabler udover dem, som er angivet af Abbott Diabetes Care, kan medføre øgede EMISSIONER eller nedsat IMMUNITET for systemet. Systemet må ikke anvendes ved siden af eller stablet oven på andet udstyr, men hvis det ikke kan undgås, skal systemet observeres for at kontrollere normal funktion i den konfiguration, som det skal anvendes i. Vejledning og erklæring fra producenten elektromagnetiske emissioner Systemet er beregnet til brug i det nedenfor specificerede elektromagnetiske miljø. Kunden eller brugeren af systemet skal sikre sig, at det anvendes i et sådant miljø. RF-emissioner CISPR 11 RF-emissioner CISPR 11 Emissionstest Komplians Elektromagnetisk miljø vejledning Harmoniske emissioner IEC Spændingsudsving/ flimmeremissioner IEC Gruppe 1 Klasse B Klasse A Er i overensstemmelse Systemet anvender kun RF-energi til sin interne funktion. Derfor er systemets RF-emissioner meget lave, og det er usandsynligt, at de forårsager interferens med elektronisk udstyr i nærheden. Systemet er egnet til brug i alle bygninger, inklusive beboelsesejendomme og ejendomme, som er direkte forbundet med det offentlige lavspændingsnet, der forsyner bygninger, der bruges til beboelse. Vejledning og erklæring fra producenten elektromagnetisk immunitet Systemet er beregnet til brug i det nedenfor specificerede elektromagnetiske miljø. Kunden eller brugeren af systemet skal sikre sig, at det anvendes i et sådant miljø. IMMUNITETSTEST IEC testniveau Kompliansniveau Elektromagnetisk miljø vejledning Elektrostatisk udladning (ESD) IEC Elektrisk hurtig transient/burst IEC Spændingsbølge IEC Spændingsfald, korte afbrydelser og spændingsvariationer på strømforsyningsindgangsledninger IEC ±6 kv kontakt ±8 kv luft ±2 kv til strømforsyningsledninger ±1 kv til indgangs-/ udgangsledninger ±1 kv differentialtilstand ±2 kv almindelig tilstand <5 % UT (>95 % fald i UT) i 0,5 cyklus 40 % UT (60 % fald i UT) i 5 cyklusser 70 % UT (30 % fald i UT) i 25 cyklusser <5 % UT (>95 % fald i UT) i 5 sekunder ±6 kv kontakt ±8 kv luft ±2 kv til strømforsyningsledninger ±1 kv til indgangs-/ udgangsledninger ±1 kv differentialtilstand ±2 kv almindelig tilstand <5 % UT (>95 % fald i UT) i 0,5 cyklus 40 % UT (60 % fald i UT) i 5 cyklusser 70 % UT (30 % fald i UT) i 25 cyklusser <5 % UT (>95 % fald i UT) i 5 sekunder Gulve skal være af træ, beton eller keramiske fliser. Hvis gulvene er dækket med syntetisk materiale, skal den relative luftfugtighed være på mindst 30 %. Netstrømmens kvalitet skal være som standard i beboelses-, erhvervs- eller hospitalsmiljøer. Netstrømmens kvalitet skal være som standard i beboelses-, erhvervs- eller hospitalsmiljøer. Netstrømmens kvalitet skal være som standard i beboelses-, erhvervs- eller hospitalsmiljøer. Hvis brugeren af systemet kræver kontinuerlig drift under netstrømsafbrydelser, anbefales det at strømføre systemet fra en uafbrydelig strømforsyning eller et batteri. 31 Bemærk: UT er netspændingen i vekselstrøm, inden det udsættes for testniveauet. 32 ART _rev-B.indd 31-32

19 IMMUNITETSTEST IEC testniveau Kompliansniveau Elektromagnetisk miljø vejledning Netfrekvens (50/60 Hz) magnetisk felt IEC A/m 3 A/m Netfrekvensens magnetfelter skal være på niveauer, som er karakteristiske for en typisk placering i et typisk beboelses-, erhvervs- eller hospitalsmiljø. P er den maksimale udgangseffekt for transmitteren i watt (W) i henhold til producenten af transmitteren, og d er den anbefalede separationsafstand i meter (m). Feltstyrker fra faste RF-transmittere, som bestemt af en elektromagnetisk undersøgelse af stedet, a skal være mindre end kompliansniveauet i hvert frekvensområde. b Der kan opstå interferens i nærheden af udstyr, der er mærket med følgende symbol: BEMÆRK 1: Ved 80 MHz og 800 MHz gælder det højeste frekvensområde. BEMÆRK 2: Disse retningslinjer gælder ikke nødvendigvis i alle situationer. Elektromagnetisk udbredelse påvirkes af absorption og refleksion fra bygninger, genstande og mennesker. Ledningsbåret RF IEC Vrms 150 khz til 80 MHz 3 Vrms Bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr må ikke bruges tættere på nogen del af systemet, inkl. kabler, end den anbefalede separationsafstand, som er beregnet ud fra den ligning, der gælder for transmitterens frekvens. Anbefalet separationsafstand a Feltstyrker fra faste transmittere, såsom sendere til radiotelefoner (mobile/trådløse) og landmobilradioer, amatørradio, AM- og FM-transmissioner og TVtransmissioner, kan ikke teoretisk fastslås nøjagtigt. For at kunne vurdere det elektromagnetiske miljø, der er forårsaget af faste RF-transmittere, skal man overveje at iværksætte en elektromagnetisk undersøgelse af stedet. Hvis den målte feltstyrke på det sted, hvor systemet bruges, overstiger det gældende RF-kompliansniveau nævnt ovenfor, skal systemet observeres for at verificere normal drift. Hvis der observeres unormal ydeevne, kan det være nødvendigt at træffe yderligere forholdsregler, såsom at vende eller flytte systemet. b Over frekvensområdet 150 khz til 80 MHz skal feltstyrker være mindre end 3 V/m. d = 1,2 Udstrålet RF IEC V/m 80 MHz til 2,5 GHz 3 V/m Anbefalet separationsafstand d = 1,2 80 MHz til 800 MHz d = 2,3 800 MHz til 2,5 GHz ART _rev-B.indd 33-34

20 Anbefalede separationsafstande mellem bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr og systemet Systemet er beregnet til brug i et elektromagnetisk miljø, hvor udstrålede RF-forstyrrelser kontrolleres. Kunden eller brugeren af systemet kan forebygge elektromagnetisk interferens ved at bevare en minimal afstand mellem det bærbare og mobile RF-kommunikationsudstyr (transmitterne) og systemet som anbefalet nedenfor, alt efter kommunikationsudstyrets maksimale udgangseffekt. Maksimal nominel udgangseffekt for transmitteren W 150 khz til 80 MHz d = 1,2 Separationsafstand i forhold til transmitterens frekvens m 80 MHz til 800 MHz d = 1,2 800 MHz til 2,5 GHz d = 2,3 0,01 0,12 0,12 0,23 0,1 0,38 0,38 0,73 1 1,2 1,2 2,3 10 3,8 3,8 7, For transmittere med en maksimal nominel udgangseffekt, som ikke er anført ovenfor, kan den anbefalede separationsafstand d i meter (m) bestemmes ved hjælp af den ligning, som gælder for transmitterens frekvens, hvor P er den maksimale nominelle udgangseffekt for transmitteren i watt (W) i henhold til producenten af transmitteren. BEMÆRK 1: Ved 80 MHz og 800 MHz gælder separationsafstanden for det højeste frekvensområde. BEMÆRK 2: Disse retningslinjer gælder ikke nødvendigvis i alle situationer. Elektromagnetisk udbredelse påvirkes af absorption og refleksion fra bygninger, genstande og mennesker. 35 ART _rev-B.indd 35-36

Brugervejledning Brukerhåndbok. System til kontinuerlig glukoseovervågning System for kontinuerlig glukosemåling

Brugervejledning Brukerhåndbok. System til kontinuerlig glukoseovervågning System for kontinuerlig glukosemåling Brugervejledning Brukerhåndbok System til kontinuerlig glukoseovervågning System for kontinuerlig glukosemåling ART22683-305_rev-A.indd 1 Indholdsfortegnelse Indikationer... 1 Advarsler... 1 Forsigtighedsregler.................................................2

Detaljer

Brukerhefte Brugerpjece. System for blodsukkermåling System til måling af blodsukker

Brukerhefte Brugerpjece. System for blodsukkermåling System til måling af blodsukker Brukerhefte Brugerpjece System for blodsukkermåling System til måling af blodsukker ART22311-116_rev-B.indd 1 FreeStyle Freedom Lite-måleren og hvordan den fungerer Systemkontrollskjermbildet Dette displayet

Detaljer

VEJLEDNING. Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer

VEJLEDNING. Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer VEJLEDNING OPLADNING Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer START 1. Indsæt simkort og batteri. (Husk at vælge pinkode fra inden du sætter simkortet i enheden, det gøres ved

Detaljer

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA FERDIGFYLT AUTOCLICKS PENN PÅ DANSK (certolizumab pegol)

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA FERDIGFYLT AUTOCLICKS PENN PÅ DANSK (certolizumab pegol) INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA FERDIGFYLT AUTOCLICKS PENN PÅ DANSK (certolizumab pegol) VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA FYLDT AUTOCLICKS PEN Veiledningen er hentet

Detaljer

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK (certolizumab pegol) VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE Veiledningen er hentet fra EMA (European Medicines Agency)

Detaljer

Kom godt i gang - med IDEX Kvalitets Kontrol Program til RengøringsSystemet

Kom godt i gang - med IDEX Kvalitets Kontrol Program til RengøringsSystemet Kom godt i gang - med IDEX Kvalitets Kontrol Program til RengøringsSystemet 2009 by Aps Data-know-how Version 2.0.4 Revision 19.02.2009 Introduktion Kvalitets Kontrol Programmet IDEX er baseret på den

Detaljer

SmartAir TS1000. Konvertéring af updater fra 4.23 til 5

SmartAir TS1000. Konvertéring af updater fra 4.23 til 5 SmartAir TS1000 Konvertéring af updater fra 4.23 til 5 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Konvertering trin for trin... 3 Tilslut enheder til Updateren... 3 Afinstallere BDE filerne... 4 Hent Konverteringsfilerne...

Detaljer

Brandsikringsautomatik

Brandsikringsautomatik Brandsikringsautomatik BR-A3 Gateway, Modbus RTU, RS485 02-01-2018 10:27 Side 1/9 Indholdsfortegnelse Funktionsbeskrivelse 3 Opkobling 4 GateWay opsætning 5 DIP switch 5 LED display 5 Gateway registre

Detaljer

KAPITEL 7 Konfigurationsfiler

KAPITEL 7 Konfigurationsfiler KAPITEL 7 Konfigurationsfiler Alle indstillingerne i ZoomText kan gemmes og hentes frem efter behov. Konfigurationsfilerne indeholder indstillingerne inklusiv forstørrelsen, typen af zoomvindue, skærmfremhævningerne,

Detaljer

Informasjon til brukeren på dansk EpiPen Jr. 150 mikrogram injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn

Informasjon til brukeren på dansk EpiPen Jr. 150 mikrogram injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn Informasjon til brukeren på dansk EpiPen Jr. 150 mikrogram injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn adrenalin INFORMATION TIL BRUGEREN EpiPen Jr. 150 mikrogram, injektionsvæske, opløsning, i forfyldt

Detaljer

Brandsikringsautomatik

Brandsikringsautomatik Brandsikringsautomatik BR-A3 Gateway, Modbus RS485 27-10-2016 07:00 Side 1/8 Indholdsfortegnelse Funktionsbeskrivelse 3 Opkobling 3 GateWay opsætning 4 DIP switch 4 LED display 4 Gateway registre 5 Kontroller

Detaljer

T V - d e k o d e r t i l N e x t G e n T e l T V

T V - d e k o d e r t i l N e x t G e n T e l T V T V - d e k o d e r t i l N e x t G e n T e l T V Installasjonsveiledning (Modell: ISB2201 og ISB2231) Gratulerer med din nye TV-dekoder Din nye TV-dekoder vil gi deg muligheten til å se på TV fra NextGenTel

Detaljer

Printer, valgmulighed og Stand Compatibility Guide. Laserprintere

Printer, valgmulighed og Stand Compatibility Guide. Laserprintere Printer, valgmulighed og Stand Compatibility Guide Laserprintere August 2014 Indhold 2 Indhold Understøttede maksimale konfigurationer...3 Printer maskintype 5027...3 Printer maskintype 7527...4 Printer

Detaljer

Brugsanvisning Blodsukkerapparat. Bruksanvisning Blodsukkerapparat. Bruksanvisning Blodsockermätare. Käyttöohje Verensokerimittari

Brugsanvisning Blodsukkerapparat. Bruksanvisning Blodsukkerapparat. Bruksanvisning Blodsockermätare. Käyttöohje Verensokerimittari This file may not print or view at 100%. Die lines and color breaks do not print. Holding Area text, box and rules do not print. Brugsanvisning Blodsukkerapparat Bruksanvisning Blodsukkerapparat Bruksanvisning

Detaljer

setup håndbok norsk system setup quickguide dansk

setup håndbok norsk system setup quickguide dansk Panoramic Panoramic Powersystem Power setup håndbok norsk system setup quickguide dansk Indhold Innhold Bridge Bridge...... 3 3 Bridge konfigurasjon... 3 Bridge-konfiguration... 3 Internettforbindelse

Detaljer

BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING. www.p-touch.com

BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING. www.p-touch.com BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 2480 Læs denne brugsanvisning grundigt, inden De tager Deres P-touch i brug. Hav denne brugsanvisning ved hånden, så De hurtigt kan konsultere den. Les nøye

Detaljer

Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735

Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735 Fig. 2-2 /3 plans beboelse Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735 Vi takker Dem for købet af denne røgalarm, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. Værelse

Detaljer

ES 80. Bruksanvisning Brugsanvisning. Norsk Dansk

ES 80. Bruksanvisning Brugsanvisning. Norsk Dansk Norsk Dansk Bruksanvisning Brugsanvisning ES 80 Les bruksanvisningen og sikkerhetsinstruksene før du begynner å bruke maskinen! Læs brugermanualen og sikkerhedsanvisningerne inden maskinen tages i brug!

Detaljer

Sådan optimerer du dine. call to action-knapper

Sådan optimerer du dine. call to action-knapper Sådan optimerer du dine call to action-knapper 213,16% flere konverteringer Statistisk signifikansniveau: 99% Lille ændring på siden STOR EFFEKT på beslutningen Det kritiske punkt mellem bounce og konvertering

Detaljer

i den nederste figur pi næste side har hældningen 0, fordi ^r P \ J = -2x Teori for lineær sammenhæng o T E O R I F O R LINEÆR SAMMENHÆNG

i den nederste figur pi næste side har hældningen 0, fordi ^r P \ J = -2x Teori for lineær sammenhæng o T E O R I F O R LINEÆR SAMMENHÆNG 3.Teori for lineær sammenhæng o T E O R I F O R LINEÆR SAMMENHÆNG Definition 3.1: Lineær sammenhæng Ved en W *. W ^ - s en ret linje e n sammenhæng, hvor grafen er Hældningen er det stykke a, Linjen ;

Detaljer

Type IOD 12690-90 X. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 39

Type IOD 12690-90 X. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 39 Type IOD 12690-90 X DK Betjeningsvejledning 2 NO Bruksanvisning 39 Tillykke med din nye GRAM indbygningsovn DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager ovnen i brug. Gør dig fortrolig med din nye

Detaljer

MEDUMAT Easy CPR. Respirator Ventilationsapparat Apparat for kunstig åndedrett

MEDUMAT Easy CPR. Respirator Ventilationsapparat Apparat for kunstig åndedrett MEDUMAT Easy CPR Respirator Ventilationsapparat Apparat for kunstig åndedrett Apparatbeskrivelse och brugsanvisning Apparatbeskrivning och bruksanvisning Beskrivelse av apparatet og bruksanvisning Dansk

Detaljer

Oprettelse af koblinger

Oprettelse af koblinger Oprettelse af koblinger Hvis der til en undervisning (skemabrik) skal knyttes flere lærere, klasser, fag og/eller lokaler, der skal have undervisning samtidig, benævnes det i Untis som en kobling. Koblingen

Detaljer

Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL

Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL Før start 1. Kontroller at mottager (master) er tilkoblet i henhold til medfølgende skjema og at antennen

Detaljer

Modul Specifikation Skrevet af. Gruppen. Version 1.0

Modul Specifikation Skrevet af. Gruppen. Version 1.0 Modul Specifikation Skrevet af Gruppen. Version 1.0 Indholds fortegnelse 1. INDLEDNING...4 1.1. FORMÅL...4 1.2. REFERENCER...4 2. MODUL OVERSIGT...5 3. MODUL GUIDE...6 3.1. CGUARDLOGRECORDSET...6 3.1.1.

Detaljer

Informasjon til brukeren på dansk. Brug af inhalationssprayen Flutiform, inhalationsspray, suspension

Informasjon til brukeren på dansk. Brug af inhalationssprayen Flutiform, inhalationsspray, suspension Informasjon til brukeren på dansk Flutiform 50 mikrogram/5 mikrogram per dose, inhalasjonsaerosol, suspensjon Flutiform 125 mikrogram/5 mikrogram per dose, inhalasjonsaerosol, suspensjon Flutiform 250

Detaljer

Velkommen til ThermaCELL teknologi

Velkommen til ThermaCELL teknologi T R Å D L Ø S E & O P P L A D B A R E Velkommen til ThermaCELL teknologi Kjære kjøper av varmesåler fra ThermaCELL : Vi er glade for din beslutning om å gå til anskaffelse av varmesåler fra ThermaCELL,

Detaljer

Inverter (vekselretter)

Inverter (vekselretter) Invertere - Optimering af belastning: Inverter (vekselretter) Maximum power point tracking (MPPT) 800 W/m2 6,9 A maximum power point Tilpasser automatisk belastningen til maximum power point 6,9 A Effekt:

Detaljer

C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning

C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning Les denne bruks- og sikkerhetsanvisningen før du tar maskinen i bruk! Læs denne betjeningsvejledning og sikkerhedsanvisningerne igennem, før du tager maskinen i

Detaljer

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 37240 G. Document Number 2960310889_DA/180314.0925

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 37240 G. Document Number 2960310889_DA/180314.0925 TØRRETUMBLER BRUGERVEJLEDNING TØRKETROMMEL BRUKERHÅNDBOK GTN 37240 G DA NO Document Number 2960310889_DA/180314.0925 Læs denne brugervejledning først! Kære Kunde Tak, fordi du har valgt et Grundig produkt.

Detaljer

Indhold. Sikkerhedsforanstaltninger. Klargøring. Tiltænkt anvendelse. Strømkilde. Placering af tv'et

Indhold. Sikkerhedsforanstaltninger. Klargøring. Tiltænkt anvendelse. Strømkilde. Placering af tv'et Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Miljøinformation... 3 Tv ets funktioner... 3 Medfølgende tilbehør... 3 Se Billedet TV... 4 TV-betjeningsknapper & betjening... 4 Fjernbetjening... 5 Brug af et modul

Detaljer

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen. Tplan version 28.2 Skoleåret 2006-2007 TPLAN VERSJON 28.2 OG SOMMEREN 2006...2

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen. Tplan version 28.2 Skoleåret 2006-2007 TPLAN VERSJON 28.2 OG SOMMEREN 2006...2 1 af 9 TPLAN VERSJON 28.2 OG SOMMEREN 2006...2 NYHEDER I WINTP...4 Import af Holdbetegnelser...5 Import af Fagregister...6 Import af Blokregister...9 2 af 9 Tplan versjon 28.2 og sommeren 2006 Til mine

Detaljer

GA310 Vibration Steering Wheel RS-100

GA310 Vibration Steering Wheel RS-100 GA310 Vibration Steering Wheel RS-100 Legg merke til! Utsett ikke Vibration Steering Wheel RS-100 for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Vibration

Detaljer

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Norsk Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Larm & Sensorplaster Norsk version 2007 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM029 August 09 Innhold Advarsler

Detaljer

Brugsanvisning Blodsukkerapparat. Bruksanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje Verensokerimittari. Blodsukkerapparat.

Brugsanvisning Blodsukkerapparat. Bruksanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje Verensokerimittari. Blodsukkerapparat. This file may not print or view at 100%. Die lines and color breaks do not print. Holding Area text, box and rules do not print. Brugsanvisning Blodsukkerapparat Bruksanvisning Blodsukkerapparat Bruksanvisning

Detaljer

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 37114 G. Document Number 2960310900_DA/250414.1737

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 37114 G. Document Number 2960310900_DA/250414.1737 TØRRETUMBLER BRUGERVEJLEDNING TØRKETROMMEL BRUKERHÅNDBOK GTN 37114 G DA NO Document Number 2960310900_DA/250414.1737 Læs denne brugervejledning først! Kære Kunde Tak, fordi du har valgt et Grundig produkt.

Detaljer

TNS400. Brugsanvisning Omistajan käsikirja Brukerhåndbok Användarhandbok

TNS400. Brugsanvisning Omistajan käsikirja Brukerhåndbok Användarhandbok TNS400 Brugsanvisning Omistajan käsikirja Brukerhåndbok Användarhandbok BETJENINGSVEJLEDNING...Side 3 KÄYTTÖOHJEET...Sivu 55 BRUKERVEILEDNING...Side 107 INSTRUKTIONSBOK...Sida 159 m Læs denne vejledning

Detaljer

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 48250 GC. Document Number 2960310887_DA/090614.1848

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 48250 GC. Document Number 2960310887_DA/090614.1848 TØRRETUMBLER BRUGERVEJLEDNING TØRKETROMMEL BRUKERHÅNDBOK GTN 48250 G DA NO Document Number 2960310887_DA/090614.1848 Læs denne brugervejledning først! Kære Kunde Tak, fordi du har valgt et Grundig produkt.

Detaljer

HD7818 HD7817 6 7 8 A 4222.200.0525.5

HD7818 HD7817 6 7 8 A 4222.200.0525.5 1 HD7818 HD7817 1 2 3 11 4 10 5 6 9 7 8 2 3 4 5 6 7 8 A 9 B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 4222.200.0525.5 DANSK Introduktion Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte

Detaljer

Engangsposer* Luft/vand sprøjtespids til engangsbrug BRUGSANVISNING. * Valgfrit antal. Må ikke genbruges

Engangsposer* Luft/vand sprøjtespids til engangsbrug BRUGSANVISNING. * Valgfrit antal. Må ikke genbruges Luft/vand sprøjtespids til engangsbrug Engangsposer* BRUGSANVISNING * Valgfrit antal Må ikke genbruges 1 Sani-Tip Luft/vand sprøjtespids til engangsbrug INDIKATIONER Luft/vand sprøjtespidser til engangsbrug

Detaljer

LYNKOBLINGER SERIE QR

LYNKOBLINGER SERIE QR LYNKOBLINER SERIE QR HYDROSCAND LIDT TÆTTERE PÅ Hydroscand tilbyder dig høj service, fra bestilling til leverance.vores produktsortiment er bredt og holder en høj kvalitet. Desuden er mange af vores produkter

Detaljer

Personaleomsætningsstatistik

Personaleomsætningsstatistik Personaleomsætningsstatistik Statistikken er baseret på månedlige indberetninger med data for ansat i den kommunale eller regionale og registreret med løn. Dette kan medføre, at i ulønnet orlov eller i

Detaljer

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 48271 GC. Document Number 2960310859_DA/180414.1851

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 48271 GC. Document Number 2960310859_DA/180414.1851 TØRRETUMBLER BRUGERVEJLEDNING TØRKETROMMEL BRUKERHÅNDBOK GTN 48271 G DA NO Document Number 2960310859_DA/180414.1851 Læs denne brugervejledning først! Kære Kunde Tak, fordi du har valgt et Grundig produkt.

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK KULINARISK NO DANSK 4 NORSK 32 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Installation 8 Produktbeskrivelse af apparatet 9 Betjeningspanel 10 Før ibrugtagning 12 Daglig brug

Detaljer

MEDUMAT Easy CPR ERC 2010. Respirator Ventilationsapparat Apparat for kunstig åndedrett

MEDUMAT Easy CPR ERC 2010. Respirator Ventilationsapparat Apparat for kunstig åndedrett MEDUMAT Easy CPR ERC 2010 Respirator Ventilationsapparat Apparat for kunstig åndedrett Apparatbeskrivelse och brugsanvisning Apparatbeskrivning och bruksanvisning Beskrivelse av apparatet og bruksanvisning

Detaljer

MEDUCORE Easy. Apparatbeskrivelse och brugsanvisning Beskrivelse av apparatet og bruksanvisning Apparatbeskrivning och bruksanvisning

MEDUCORE Easy. Apparatbeskrivelse och brugsanvisning Beskrivelse av apparatet og bruksanvisning Apparatbeskrivning och bruksanvisning MEDUCORE Easy ILCOR 2010 Automatiseret ekstern defibrillator med battery-pack / Automatisert ekstern defibrillator med Battery-Pack / Automatiserad extern defibrillator med batteripack Automatiseret ekstern

Detaljer

MEDUCORE Trainer ILCOR 2005

MEDUCORE Trainer ILCOR 2005 Apparatbeskrivelse och brugsanvisning Beskrivelse av apparatet og bruksanvisning Apparatbeskrivning och bruksanvisning MEDUCORE Trainer ILCOR 2005 Træningssæt Opplæringssett Utbildningsutrustning Demosæt

Detaljer

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas Manual Steering Models SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 SCRUBTEC R Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas DK NO SE FI Dansk (2-31) Norsk (32-61) Svenska (62-91) Suomi

Detaljer

DIFI Test Utvikling. Antall svar: 41 Svarprosent: 98 TESTMÅLING

DIFI Test Utvikling. Antall svar: 41 Svarprosent: 98 TESTMÅLING DIFI Test Antall svar: 41 Svarprosent: 98 TESTMÅLING RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål, og fremgår

Detaljer

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt.

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt. 75191 Språkleken Syftet med detta spel är att skapa kommunikations situationer där barnen måste lära sig att använda beskrivande ord och på detta sätt utveckla sitt språk och språkförståelse. Inlärningsdelar:

Detaljer

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Stenella Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Svenska Svenska Din nya elektroniska personvåg är konstruerad för att på ett riktigt sätt visa din viktökning eller minskning

Detaljer

Innovative Business Software A/S

Innovative Business Software A/S Innovative Business Software A/S Technical Note SIA/CID Konvertering 18. december 2014 ii MEDDELELSE OM OPHAVSRET Copyright 2014 Innovative Business Software A/S. Alle rettigheder forbeholdt. Oplysningerne

Detaljer

FILTRERING AF RAPPORTER

FILTRERING AF RAPPORTER FILTRERING AF RAPPORTER Når en rapport er publiceret, er det muligt at filtrere i den. Det er nyttigt, hvis man fx ønsker at segmentere på bestemte svar. Men før det kan lade sig gøre, skal du specificere,

Detaljer

Elan 110 Gas og el. Elan 110 Dual Fuel. Elan 110 Dobbel energi

Elan 110 Gas og el. Elan 110 Dual Fuel. Elan 110 Dobbel energi Elan 110 Gas og el Brugs- og monteringsvejledning Elan 110 Dual Fuel Instructions for use and installation Elan 110 Dobbel energi Bruks- og installasjonsanvisning U109663-08 2 DK Dansk 4 GB IE English

Detaljer

Tips & Idéer. Stjärnor/Stjerner

Tips & Idéer. Stjärnor/Stjerner Tips & Idéer Stjärnor/Stjerner 600228 Stjärnor/Stjerner SE Till en stjärna behöver du 12 remsor. Stjärnan görs i 2 delar som sedan flätas ihop. DK Til en stjerne skal du bruge 12 stjernestrimler. Stjernen

Detaljer

BEJUBLAD HYLLAD DK NO

BEJUBLAD HYLLAD DK NO BEJUBLAD HYLLAD DK NO DANSK 4 NORSK 23 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Installation 8 Produktbeskrivelse 8 Før ibrugtagning 8 Daglig brug 9 Urfunktionstaster 11 Brug af tilbehøret

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

DANSK 4 NORSK 18 SUOMI 32 SVENSKA 47

DANSK 4 NORSK 18 SUOMI 32 SVENSKA 47 OTROLIG DK NO FI SE Se sista sidan i denna bruksanvisning för en komplett lista över IKEA:s utsedda Auktoriserade serviceverkstäder och motsvarande nationella telefonnummer. DANSK 4 NORSK 18 SUOMI 32

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 32 Vaskemaskin AL 97699 F

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 32 Vaskemaskin AL 97699 F DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 32 Vaskemaskin AL 97699 F 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. BETJENINGSPANEL... 7

Detaljer

Start her. Start her. Fjern all teip, og løft skjermen. Fjern al tapen og løft displayet. Finn komponentene. Find komponenter

Start her. Start her. Fjern all teip, og løft skjermen. Fjern al tapen og løft displayet. Finn komponentene. Find komponenter Bsis Guide Strt her Strt her 1 Brukere med USB-kbel: Du må ikke koble til USB-kbelen før trinn A2. Brugere f USB-kbel: Forbind ikke USB-kblet før trin A2. Bruk denne veiledningen for å konfigurere mskinvren

Detaljer

Indhold. Sikkerhedsforanstaltninger. Klargøring. Tiltænkt anvendelse. Strømkilde. Placering af tvet

Indhold. Sikkerhedsforanstaltninger. Klargøring. Tiltænkt anvendelse. Strømkilde. Placering af tvet Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Miljøinformation... 3 TV - Funktioner... 3 Medfølgende tilbehør... 4 Oversigt over tvet... 4 TV-betjeningsknapper & betjening... 4 Oversigt over fjernbetjening -

Detaljer

HD7812, HD7811, HD7810, HD7805

HD7812, HD7811, HD7810, HD7805 HD7812, HD7811, HD7810, HD7805 2 3 1 HD7811 HD7812, HD7810 4 Dansk 6 Norsk 20 HD7812, HD7811, HD7810, HD7805 6 Dansk Introduktion Med SENSEO kan du nyde en perfekt kop kaffe med en lækker cremet overflade,

Detaljer

Pasientinformasjon om hjemmepleie. Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre:

Pasientinformasjon om hjemmepleie. Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre: Pasientinformasjon om hjemmepleie Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre: Distributørinformasjon Spesifikk kontaktinformasjon til distributøren skal føres her 2 Introduksjon Denne pasienthåndboken

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK DYNAMISK NO DANSK 4 NORSK 29 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Installation 7 Produktbeskrivelse af apparatet 9 Betjening 10 Daglig brug 14 Råd og tip 18 Vedligeholdelse

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer KULINARISK DK NO DANSK 4 NORSK 24 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Installation 7 Produktbeskrivelse 8 Før ibrugtagning 8 Daglig brug 9 Urfunktionstaster 12 Brug af tilbehøret 12

Detaljer

LED65FSWB OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING FÖR

LED65FSWB OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING FÖR LED65FSWB OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING FÖR COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL FARGE TV MED FJERNKONTROLL Indhold Sikkerhedsoplysninger... 2 Kom godt

Detaljer

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 37250 G. Document Number 2960310842_DA/180314.1423

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 37250 G. Document Number 2960310842_DA/180314.1423 TØRRETUMBLER BRUGERVEJLEDNING TØRKETROMMEL BRUKERHÅNDBOK GTN 37250 G DA NO Document Number 2960310842_DA/180314.1423 Læs denne brugervejledning først! Kære Kunde Tak, fordi du har valgt et Grundig produkt.

Detaljer

ADVARSEL. Sikkerhedsoplysninger. Hvis tv'et anvendes ved meget høje eller lave temperaturer, kan det blive beskadiget.

ADVARSEL. Sikkerhedsoplysninger. Hvis tv'et anvendes ved meget høje eller lave temperaturer, kan det blive beskadiget. Indhold Sikkerhedsoplysninger... 2 Kom godt i gang... 3 Meddelelser, funktioner og tilbehør... 3 Fjernbetjening... 6 Tilslutning... 7 Førstegangsinstallation - USB-tilslutninger... 8 TV-menuegenskaber

Detaljer

Brukerhefte Distribuert av: Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care Hemvärnsgatan 9 171 54 Solna Sverige 020-190 11 11

Brukerhefte Distribuert av: Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care Hemvärnsgatan 9 171 54 Solna Sverige 020-190 11 11 DO NOT PRINT FROM THIS FILE FOR REFERENCE ONLY Brukerhefte Distribuert av: Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care Hemvärnsgatan 9 171 54 Solna Sverige 020-190 11 11 Abbott Oy Abbott Diabetes Care Pihatörmä

Detaljer

Indholdsfortegnelse. Specifi kationer... 31 Transmissionsstandarder:... 31 BRUGSANVISNING TIL MOBIL TV... 32. Dansk - 1 -

Indholdsfortegnelse. Specifi kationer... 31 Transmissionsstandarder:... 31 BRUGSANVISNING TIL MOBIL TV... 32. Dansk - 1 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Tilbehør... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforanstaltninger... 3 Strøm... 3 Strømkabel... 3 Fugt og vand... 3 Rengøring... 3 Ventilation... 3 Varme og åben

Detaljer

Erfaringer med CGM hos barn og ungdom. Anne Karin Måløy

Erfaringer med CGM hos barn og ungdom. Anne Karin Måløy Erfaringer med CGM hos barn og ungdom. Anne Karin Måløy Vår poliklinikklinikk totalt 250 pasienter 80 % på insulinpumpe 25 % bruker CGM 28 pasienter bruker Libre startet med CGM i 2004 Litt historikk 2007-

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer KULINARISK DK NO DANSK 4 NORSK 23 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Installation 8 Produktbeskrivelse 8 Før ibrugtagning 8 Daglig brug 9 Urfunktionstaster 12 Brug af tilbehøret 12

Detaljer

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger. Fejlfinding 17 Tekniske data 19 Installation 19 Skån miljøet 20 IKEA-GARANTI 21

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger. Fejlfinding 17 Tekniske data 19 Installation 19 Skån miljøet 20 IKEA-GARANTI 21 DYNAMISK DK NO DANSK 4 NORSK 24 DANSK 4 Indhold Sikkerhedsanvisninger 4 Produktbeskrivelse 7 Ibrugtagning 11 Daglig brug 11 Nyttige oplysninger og råd 15 Vedligeholdelse og rengøring 16 Ret til ændringer

Detaljer

Vort Vario Dansk /PSTL 1

Vort Vario Dansk /PSTL 1 Vort Vario Dansk 1 2 Læs venligst instruktionerne inden installation og ibrugtagning. Thermex tager ikke ansvar for skader forvoldt på grund af at brugsvejledningen ikke har været fulgt. Dette apparat

Detaljer

EHH3320FOK. ZH 炉 架 用 户 手 册 2 DA Kogesektion Brugsanvisning 19 NO Platetopp Bruksanvisning 36 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 54

EHH3320FOK. ZH 炉 架 用 户 手 册 2 DA Kogesektion Brugsanvisning 19 NO Platetopp Bruksanvisning 36 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 54 EHH3320FOK ZH 炉 架 用 户 手 册 2 DA Kogesektion Brugsanvisning 19 NO Platetopp Bruksanvisning 36 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 54 2 www.electrolux.com 内 容 1. 安 全 信 息... 3 2. 安 全 说 明... 4 3. 产 品 说 明... 5

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

DreamStation CPAP. CPAP Pro. Auto CPAP. Brugervejledning Användarhandbok Käyttöopas Brukerhåndbok

DreamStation CPAP. CPAP Pro. Auto CPAP. Brugervejledning Användarhandbok Käyttöopas Brukerhåndbok DreamStation CPAP CPAP Pro Auto CPAP Brugervejledning Användarhandbok Käyttöopas Brukerhåndbok Dansk DreamStation CPAP CPAP Pro Auto CPAP Brugervejledning Indholdsfortegnelse Beregnet anvendelse... 1

Detaljer

IN 6065 TF DK NO. Betjeningsvejledning...2 Bruksanvisning...33 IOAA-649 (05.2012/1)

IN 6065 TF DK NO. Betjeningsvejledning...2 Bruksanvisning...33 IOAA-649 (05.2012/1) IN 6065 TF DK NO Betjeningsvejledning...2 Bruksanvisning...33 IOAA-649 (05.2012/1) KÆRE KUNDE, DK Din Gram-kogeplade kombinerer nem brug med god effekt. Når du har læst instruktionerne, vil det ikke være

Detaljer

KE-42MR1 KE-50MR1. Flat Panel Colour TV DK FI NO SE. Brugervejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning Instruktionsbok 4-093-114-32 (2)

KE-42MR1 KE-50MR1. Flat Panel Colour TV DK FI NO SE. Brugervejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning Instruktionsbok 4-093-114-32 (2) 4-093-114-32 (2) Flat Panel Colour TV KE-42MR1 KE-50MR1 2002 Sony Corporation Brugervejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning Instruktionsbok DK FI NO SE Brugervejledning DK 1 2 OK Introduktion Vi takker

Detaljer

Indhold. Sikkerhedsforanstaltninger. Klargøring. Tiltænkt anvendelse. Strømkilde. Placering af tv'et

Indhold. Sikkerhedsforanstaltninger. Klargøring. Tiltænkt anvendelse. Strømkilde. Placering af tv'et Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Miljøinformation... 3 Medfølgende tilbehør... 3 Tv ets funktioner... 3 Se Billedet TV... 4 TV-betjeningsknapper & betjening... 4 Fjernbetjening... 5 Brug af et modul

Detaljer

HEOS 1 Go Pack QUICK START GUIDE

HEOS 1 Go Pack QUICK START GUIDE HEOS 1 Go Pack QUICK START GUIDE FØR DU BEGYNNER Påse at du har følgende, og at alt fungerer: HEOS 1-høyttaler Apple ios eller Android mobilenhet koblet til nettverket ditt Før du bruker en ny HEOS 1-høyttaler

Detaljer

Enkel oversikt og kontroll på dagen der du er. Art.nr. 11 300 HMS nr. 149 681

Enkel oversikt og kontroll på dagen der du er. Art.nr. 11 300 HMS nr. 149 681 TIDSKONTROLL Brukerveiledning Enkel oversikt og kontroll på dagen der du er. Art.nr. 11 300 HMS nr. 149 681 TIDSKONTROLL Viktig å tenke på side 3 Hvordan bruke TIDSKONTROLL side 3 Dag side 3 Kveld side

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK KULINARISK NO DANSK 4 NORSK 31 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Installation 8 Produktbeskrivelse af apparatet 9 Betjeningspanel 9 Før ibrugtagning 11 Daglig brug

Detaljer

G7050 G7050. Brugervejledning SVENSKA P/N : MMBB0093009 (1.1)

G7050 G7050. Brugervejledning SVENSKA P/N : MMBB0093009 (1.1) G7050 G7050 Brugervejledning D A N S K N O R S K SVENSKA P/N : MMBB0093009 (1.1) Dele af indholdet i denne vejledning kan afvige fra din telefon afhængig af telefonens software og din netudbyder. G7050

Detaljer

Demosett med avleser og sensor. Hurtigstartveiledning

Demosett med avleser og sensor. Hurtigstartveiledning Demosett med avleser og sensor Hurtigstartveiledning Innhold Tiltenkt bruk............................................ 1 Systemoversikt... 1 Avleser... 3 Sensor...................................................

Detaljer

LCD Digital Colour TV

LCD Digital Colour TV Award to goods or services which meet the environmental requirements of the EU ecolabelling scheme ES-CAT/022/002 At Sony we are constantly rethinking and redesigning in order to create innovative digital

Detaljer

FR HOTLINE : BE : 32 70 23 31 59 - FR : 09 74 50 10 61 - CH : 0800 37 77 37 I

FR HOTLINE : BE : 32 70 23 31 59 - FR : 09 74 50 10 61 - CH : 0800 37 77 37 I DE A H DE HOTLINE : DE : 0800 98 000 00 - AT : 0800 225 225 - CH : 0800 37 77 37 EN B EN HOTLINE: UK: 0845 330 6460 - ROI: (01) 677 4003 C 1 FR HOTLINE : BE : 32 70 23 31 59 - FR : 09 74 50 10 61 - CH

Detaljer

BRUKSANVISNING MODELL: G-9000 MODUL NR.: 3031

BRUKSANVISNING MODELL: G-9000 MODUL NR.: 3031 OM BRUKSANVISNINGEN Ut fra hvilken modell av klokken du har, vil displayet vise lyse tall med mørk bakgrunn eller omvendt. Knappe operasjonene er indikert med bokstavene som vist i figurene til venstre.

Detaljer

PIE6..R1.E. [sv] Bruksanvisning...22 [fi] Käyttöohje...32. [da] Brugsanvisning...2 [no] Bruksveiledning... 12 *9000308781* 9000308781

PIE6..R1.E. [sv] Bruksanvisning...22 [fi] Käyttöohje...32. [da] Brugsanvisning...2 [no] Bruksveiledning... 12 *9000308781* 9000308781 PIE6..R1.E [da] Brugsanvisning...2 [no] Bruksveiledning... 12 [sv] Bruksanvisning...22 [fi] Käyttöohje...32 *9000308781* 9000308781 Indholdsfortegnelse Råd og vejledning om sikkerhed... 2 Sikkerhedsanvisninger...2

Detaljer

BRUKSANVISNING Fysisk beskyttelse ved arbeid på og nær ved jernbanespor Demonterbare systemer ved sporarbeid

BRUKSANVISNING Fysisk beskyttelse ved arbeid på og nær ved jernbanespor Demonterbare systemer ved sporarbeid BRUKSANVISNING Fysisk beskyttelse ved arbeid på og nær ved jernbanespor Demonterbare systemer ved sporarbeid A Målet for RSS Systemet Ved arbeid på dobbeltsporet strekning eller ved arbeid nær traffikert

Detaljer

TKF 7451 A 10. Tørretumbler Tørketrommel

TKF 7451 A 10. Tørretumbler Tørketrommel TKF 7451 A 10 Tørretumbler Tørketrommel Læs denne brugsvejledning først! Kære Kunde Vi håber, De vil få gode resultater fra produktet, der er produceret i de nyeste produktionsanlæg og har gennemgået en

Detaljer

Trinitron Colour Television

Trinitron Colour Television 32FQ80 B5 E(05) Cover.fm Page 1 Wednesday, May 29, 2002 4:19 PM 4-087-551-31(2) R Trinitron Colour Television Betjeningsvejledning Manual de Instrucciones Kayttöohje Bruksanvisning Instruções de funcionamento

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK HÖGKLASSIG NO DANSK 4 NORSK 27 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse 8 Daglig brug 10 Fleksibelt induktionsområde 12 Råd og tip 16 Vedligeholdelse og

Detaljer

LM 95699 F DA NO. Brugsanvisning 2 Bruksanvisning 31

LM 95699 F DA NO. Brugsanvisning 2 Bruksanvisning 31 LM 95699 F DA NO Brugsanvisning 2 Bruksanvisning 31 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 5 4. BETJENINGSPANEL... 6 5. PROGRAMMER...

Detaljer

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger FROSTFRI DK NO DANSK 4 NORSK 19 DANSK 4 Indhold Sikkerhedsanvisninger 4 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 10 Daglig brug 10 Nyttige oplysninger og råd 11 Ret til ændringer uden varsel

Detaljer

Kontinuerlig glukosemåling hvem, hvordan, hvorfor. Problemer og nytteeffekter. Solrunn Coucheron og Mona Torsteinsen 13/10-10

Kontinuerlig glukosemåling hvem, hvordan, hvorfor. Problemer og nytteeffekter. Solrunn Coucheron og Mona Torsteinsen 13/10-10 Kontinuerlig glukosemåling hvem, hvordan, hvorfor. Problemer og nytteeffekter. Solrunn Coucheron og Mona Torsteinsen 13/10-10 Egenmåling Store variasjoner i glukosekonsentrasjonen har betydning for livskvaliteten

Detaljer

EN3613AOW... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 24 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 47

EN3613AOW... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 24 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 47 EN3613AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 24 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 47 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Detaljer

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07 DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Detaljer

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Innhold For deg som skal i gang med å bruke ditmer edagsorden i ipad eller Internett 1. Slik får du tilgang til ditmer edagsorden... 2 2.

Detaljer