KAMPEN FOR ARBEIDSMILJØLOVEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KAMPEN FOR ARBEIDSMILJØLOVEN"

Transkript

1 1 1.mai 2015 APPELL Kamerater. Venner! Gratulerer med dagen! Det er flott å stå her i dag på arbeiderbevegelsens store dag. Å vite at over hele Norge over hele verden feires arbeidernes internasjonale solidaritetsdag. Slik vi har gjort det i over 100 år. Å vite at dette samfunnet, kanskje verdens beste land å bo i, ikke kom av seg selv. Det ble skapt av at mennesker organiserte seg faglig og politisk - og kjempet fram endringer sammen. For Norge topper gang på gang internasjonale lister over vellykkede land. Vi har høy omstillingsevne, høy produktivitet, høy sysselsetting og høy likestilling! KAMPEN FOR ARBEIDSMILJØLOVEN Venner, den norske samfunnsmodellen utfordres nå kraftig av høyresiden. Vi har ropt et kraftig varsko! Den 28. januar protesterte 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. En samlet arbeidstakerside gikk mot mot regjeringens angrep på Arbeidsmiljøloven - arbeidslivets grunnlov. Vi protesterte mot frislipp av midlertidig ansatte!

2 2 Vi protesterte mot mer pålagt overtid, lengre arbeidsdager, og mer søndagsarbeid! Vi protesterte mot mer makt til arbeidsgiver over arbeidstakernes hverdag. Takk til alle dere som bidro! Likevel tross protester fra alle landets arbeidstakere. Tross kunnskap og faglige råd fikk regjeringen flertall i Stortinget, ved hjelp av Venstre og Kristelig Folkeparti, for den største omveltningen i norsk arbeidsliv på flere tiår. Regjeringens begrunnelse for å åpne for mer midlertidig tilsetting er at det vil bli lettere for utsatte grupper å komme inn i arbeidslivet. Det er feil! Det blir vanskeligere! For det blir ikke flere stillinger ved økt adgang til midlertidige ansettelser. Det blir bare flere midlertidige stillinger. De som fra før av stiller svakest i arbeidsmarkedet, blir taperne: Ungdom, funksjonshemmede, innvandrere For den enkelte arbeidstaker vet vi godt hva som skjer når en fast jobb blir midlertidig. Tryggheten blir borte, inntekten usikker, framtiden settes på vent. For hvem får boliglån uten sikker inntekt? Hvem tør å stifte familie og få barn når framtidsutsiktene er helt i det blå? Uten et sterkt stillingsvern vil maktforholdene på arbeidsplassene endre seg dramatisk. Hvem tør si fra om helsefarlige arbeidsplasser når man er redd for ikke å få fortsette?

3 3 Hvem tør å be om lønnstillegg når de vet at når kontrakten går ut, kan de stå uten jobb? Hvem tør å organisere seg og be om tariffavtale når man uansett kanskje er ute om noen måneder? Venner Den virkelige virkningen av regjeringens forslag er allmakt for sjefen og avmakt for vanlige ansatte! LIKESTILLING Endringene i arbeidsmiljøloven er også et alvorlig angrep på likestillingen: Det er allerede flest kvinner i midlertidige stillinger. Blir det enda enklere å ansette folk midlertidig, frykter vi det vil gå ut over unge kvinner. Kvinner som er eller kan bli gravide. Kvinner som forventes å ta størst ansvar for syke barn, og andre med omsorgsbehov. Det samme gjelder de nye arbeidstidsbestemmelsene, kombinert med søndagsåpne butikker. Lengre arbeidsdager og mer søndagsarbeid er svært lite familievennlig. Det kan presse enda flere kvinner over i deltid for å komme ut av tidsklemma! Arbeidstakerne taper på alle fronter: Lavere lønn og pensjon

4 4 Dårligere arbeidsmiljø Utrygg framtid. Men også bedriftene rammes! Det norske næringslivets suksess hviler på et tett samarbeid mellom ledelse, tillitsvalgte og dyktige og lojale ansatte ute på bedriftene. Det er nøkkelen til nyskaping, produktivitet og omstilling. Hvilken arbeidsgiver vil investere i de ansattes kompetanse når de bare skal være i virksomheten en kort periode? Hvilken lojalitet føler den enkelte ansatte i et arbeidsforhold som uansett er forbigående? Norsk næringslivs sterkeste kort et partssamarbeid basert på tillit og langsiktig samarbeid settes på spill! Den norske samfunnsmodellen hviler på tre hovedpilarer: god økonomisk styring god offentlig velferd et godt organisert arbeidsliv Kamerater, Sterke, ansvarlige og representative organisasjoner i arbeidslivet er en viktig del av den norske modellens suksess. Høyre har nettopp hatt landsmøte. I sin landsmøtetale takket Erna Solberg tariffpartene i privat sektor for ansvarlighet i lønnsoppgjøret.

5 5 Ja, vi er viktige i styringen av norsk økonomi. Det er fordi LO har så mange som medlemmer, fordi vi har forbund i alle viktige sektorer og kan samordne lønnsdannelsen, at vi kan styre lønnsveksten slik at den tar hensyn til hva næringslivet tåler. Og samtidig bidra til rettferdig fordeling. Det er bra for næringslivet, for arbeidstakerne og for samfunnet. Endringen av Arbeidsmiljøloven svekker det organiserte arbeidslivet. Det blir ikke lettere å organisere arbeidstakere som enten ikke tør, av frykt for ikke å få fornyet kontrakten eller som uansett er på vei ut. Det er et dårlig bidrag til det omstillingsarbeidet som regjeringen snakker så mye om. Det som gjøres hver dag ute i virksomhetene og kommunene. Det har vært mye snakk om at vi nå ser slutten av oljealderen. Ja, prisnedgangen det siste året byr på problemer for vår største næring. Rundt har mistet jobben i oljenæringen, og arbeidsledigheten er på vei opp i andre bransjer også. I tillegg har vi en usikker og krevende internasjonal situasjon. Den kan fort gi tilbakeslag for mange norske arbeidsplasser. Kamerater! Arbeid til alle er fortsatt jobb nr 1 for arbeiderbevegelsen.

6 6 Derfor er det bra at regjeringen til slutt lyttet til LO og NHO og vedtok forbedringer i permitteringsregelverket. Men det er ikke nok! Vi forventer en sterkere innsats. Regjeringen må stille opp med aktive tiltak på arbeidsmarkedet og med særlig vekt på ungdom og yrkesfaglig kompetanse! Vi finner oss ikke i at omstilling blir et kodeord for sentralisering, konkurranseutsetting, velferdskutt og flere skatteletter til de rikeste. Kamerater. SOSIAL DUMPING Parallelt med at regjeringen og stortingsflertallet svekker arbeidstakernes rettigheter gjennom å endre lovverket, øker utfordringene på andre områder. Økonomisk kriminalitet, sosial dumping og annen useriøsitet brer stadig om seg og blir mer og mer alvorlig. Vi har sett organisert kriminalitet, hvitvasking, menneskehandel og til dels mafialignende tilstander. Mer åpne grenser og kreative omgåelser i form av innleie og entrepriser som alternativ til ordnede ansettelser setter oss på stadig nye prøver. Arbeidstakere fra andre land kommer hit i håp om å få en jobb, et bedre liv, en framtid. Og la det være helt klart: LO ønsker våre

7 arbeidskamerater fra andre land velkommen. Men de skal ha norske lønns- og arbeidsvilkår. 7 Vi sier nei til sosial dumping! Tillitsvalgte over hele landet gjør et kjempearbeid for å avdekke og bekjempe sosial dumping. Med flere midlertidig ansatte og svekket organisering, vil dette arbeidet bli satt alvorlig tilbake. Venner! Vi må ikke tillate at en av grunnpilarene i den norske modellen svekkes. Arbeiderpartiet vedtok på sitt landsmøte nylig at det mest midlertidige med regjeringens svekkelse av arbeidsmiljøloven, er vedtaket om å åpne for mer midlertidig tilsetting. Takk for det vedtaket! INTERNASJONALT 1.mai er en internasjonal solidaritetsdag. Midtøsten står i brann. Krig, fattigdom og forfølgelse har ført til en flyktningstrøm verden ikke har sett maken til siden 2. verdenskrig. 50 millioner er på flukt i verden. 12 millioner bare fra Syria. Fortvilte mennesker satser alt de har til og med sitt eget liv på reisen over Middelhavet. Tusenvis er forsvunnet i bølgene barn, kvinner, unge, sterke menn.

8 8 Katastrofen er utålelig! Nå reagerer endelig det internasjonale samfunnet. Norge sender ett skip, og varsler økt hjelp til Syria og i nabolandene. Til dette sier vi: For lite for sent! Norge må ta et større ansvar. LO støtter varmt Arbeiderpartiets initiativ om å ta imot syriske flyktninger. I lys av situasjonen i Midtøsten er det viktigere enn noen gang å få til en løsning i konflikten mellom Israel og Palestina. LO ønsker en anerkjennelse av Palestina som egen stat. I de fastlåste forhandlingene kan dette øke presset på partene for å finne en løsning. Vi er glad for at Arbeiderpartiets landsmøte lyttet til oss, til Norsk Folkehjelp og til AUF i denne saken. Det palestinske folket har rett til selvbestemmelse. De fortjener en egen stat nå! Internasjonal solidaritet og demokratibygging er en del av arbeiderbevegelsens sjel. LO, forbundene, lokalorganisasjonene og Norsk Folkehjelp jobber med disse tingene hver eneste dag. I år går Norsk Folkehjelps 1. maiaksjon til støtte for dem som kjemper for organisasjonsfrihet rundt om i verden. Og vi skal bidra der, som vi gjør også ellers i året til Norsk Folkehjelp. Takk for at DERE bidrar. EN STERK OFFENTLIG SEKTOR En sterk offentlig sektor er en forutsetning for et solidarisk samfunn.

9 9 LO har protestert kraftig mot regjeringens planer om å åpne for flere private skoler. Vi har protester mot framstøt som vil åpne for mer marked og større ulikheter i velferdstilbudet. Både innenfor helseog omsorgstjenester og infrastruktur, som post og jernbane. LO vil bidra til å utvikle velferdsstaten. Målsettingen om lik rett til utdanning, helsetjenester, barnehageplasser, kulturtilbud, sosial trygghet osv. kan ikke oppfylles uten fordeling og utjamning. Mer marked, kombinert med skattelettelser til de aller rikeste undergraver inntektene til det offentlige og velferden vår. En positiv samfunnsutvikling er avhengig av både en sterk offentlig og privat sektor, og et godt samspill mellom disse. Måten offentlige tjenester organiseres på vil ha stor betydning for mulighetene og utviklingen av næringslivet, og offentlig sektor er avhengig av et konkurransedyktig næringsliv som kan bidra til å finansiere velferdsordningene. LO har blikket rettet mot 14. september. Mot kommune- og fylkestingsvalget. Og mot Stortings-valget i I dag sitter høyrepartiene med styringen både i de aller fleste store byene og nasjonalt. Det gjør at de effektivt kan gjennomføre sin politikk. Det handler for eksempel om offentlig eierskap, der man i

10 10 løpet av få år kan selge unna fellesskapsverdier for milliarder av kroner. Det gjelder privatisering av velferd, flere private skoler og oppbygging av kommersielle sykehus betalt over skatteseddelen. Og ikke minst dreier det seg om den store diskusjonen om hvordan kommuner, fylker og regioner skal se ut i framtida. Da trengs det andre stemmer og motkrefter i lokalsamfunnene mot regjeringens sterke tro på sentralisering og privatisering av det meste. Et maktskifte i kommune-norge vil gjøre den jobben vanskeligere for dem. Fra LOs side kommer vi derfor til å bli mer aktive enn vi tradisjonelt har vært i kommunevalgkamper. Høyresidens framferd gir oss også store muligheter. Det er ikke deres ideer som er i framgang. Det ser vi på meningsmålingene. Arbeidsfolk er også velgere. Ingen går i demonstrasjonstog for flere midlertidige ansettelser, mer pålagt søndagsarbeid og lengre arbeidsdager. Ingen streiker for salg av Flytoget eller dyrere barnehageplasser. Det jobbes også godt fagligpolitisk i fylkene og kommunene. Lokalt er det mange felles politiske manifester på gang som vil vise hvilken politikk vi står sammen om. Flere kommuner og fylkeskommuner vedtatt ikke å gjøre bruk av utvidet mulighet til å ansette midlertidig i faste stillinger selv om dette blir vedtatt i Stortinget.

11 I LO skal vi sørge for å holde kruttet tørt. Vi skal videreutvikle det fagligpolitiske samarbeidet. Vi skal styrke organisasjonen og verve flere medlemmer! Vi skal skolere oss. 11 Fag- og arbeiderbevegelsen skal også i framtida være en kraft i utformingen av det norske samfunnet! Et samfunn tuftet på våre verdier om frihet, likhet og solidaritet! Ha en fin 1. mai!

LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars. Åpning. Minnetale og åpningstale. #organisertarbeidsliv

LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars. Åpning. Minnetale og åpningstale. #organisertarbeidsliv LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars Åpning Minnetale og åpningstale #organisertarbeidsliv Minnetale NOTATER: Siden forrige landsmøte har 1 474 av våre fagforeningskamerater og trofaste medlemmer gått

Detaljer

Protokoll. LANDSORGANISASJONEN I NORGE LOs distriktskontor Sør-Trøndelag

Protokoll. LANDSORGANISASJONEN I NORGE LOs distriktskontor Sør-Trøndelag LANDSORGANISASJONEN I NORGE LOs distriktskontor Sør-Trøndelag Protokoll Til: Kopi til: Fra: INRA LOs distriktskontorer i Sør- og Nord-Trøndelag Saksnr.: 2015000844-1 Arkivkode: Saksbeh.: TOGR Dato: 25.03.2015

Detaljer

Vil du ha en kalender med bare hverdager?

Vil du ha en kalender med bare hverdager? Nr. 3. August 2013 Medlemsblad for Oslo / Akershus Handel og Kontor Ingunn Gjerstad Stortingskandidat, SV Inger Helene Vaaten Stortingskandidat, Ap Vil du ha en kalender med bare hverdager? I dag har ikke

Detaljer

Fagligpolitisk arbeid og samarbeid

Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fellesforbundet er noe mer enn en organisasjon for lønnsinteresser forbundet er og skal være en samfunnsorganisasjon. Om vi skal kjempe

Detaljer

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no SYNLIGHET NÆRHET STOLTHET FOLKETS RØST Magasin for LO i Gjøvik, Nordre- og Søndre Land, Vestre- og Østre Toten og Etnedal (GLTE) OKTOBER 2008 Like mye deltid i offentlig sektor Spesialist i arbeidsmedisin

Detaljer

FORSKJELLER SOM BETYR NOE - Vær obs på høyresidens arbeidsliv

FORSKJELLER SOM BETYR NOE - Vær obs på høyresidens arbeidsliv LANDSORGANISASJONEN I NORGE Samfunnspolitisk avdeling FORSKJELLER SOM BETYR NOE - Vær obs på høyresidens arbeidsliv 1. Holdningen til sosial ulikhet er grunnleggende 2. Maktbalansen i samfunnet -den klareste

Detaljer

Forsvar arbeidsmiljøloven

Forsvar arbeidsmiljøloven B-Postabonnement GRATISAVISA TIL RØDT Returadresse: Rødt Dronningens gate 22, 0154 Oslo Nei til det mørkeblå arbeidslivet: Foto: Kjetil Ree/CC. Forsvar arbeidsmiljøloven TISA-avtalen: Foto: Jim Forest.

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER Arbeide~ R.8,fief o VARE ARGU MENTER 2 Kjære valgmedarbeider I dette heftet presenteres våre hovedargumenter til bruk i stortingsvalgkampen. Vi har lagt vekt på å konsentrere oss om de mest sentrale saksområdene,

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 4/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Øivinds lederkandidatur Vi må alle mobilisere Sandkassenivå i Sektor Alarm Regjeringen svekker beredskapen Oppsigelser og

Detaljer

FORSKJELL PÅ ARBEIDSLIV - Litt om alternativene foran stortingsvalget 2013

FORSKJELL PÅ ARBEIDSLIV - Litt om alternativene foran stortingsvalget 2013 LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Blikk på partiene 4/13 FORSKJELL PÅ ARBEIDSLIV - Litt om alternativene foran stortingsvalget 2013 1. Arbeidslivets betydning 2. Fagbevegelsens rolle

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime 1501 Møte onsdag den 7. januar 2004 kl. 10 President: I n g e L ø n n i n g Dagsorden (nr. 38): 1. Spørretime muntlig spørretime 2. Referat

Detaljer

LOs 32. Ordinære kongress 11. - 15. mai 2009. Kongressens vedtak

LOs 32. Ordinære kongress 11. - 15. mai 2009. Kongressens vedtak LOs 32. Ordinære kongress LOs 32. Ordinære kongress 11. - 15. mai 2009 Kongressens vedtak LOs 32. ORDINÆRE KONGRESS 11. 15. MAI 2009 Kongressens vedtak Kongressens vedtak.indd 1 11-05-10 13:23:15 Produksjon

Detaljer

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 25. nov. Finansdebatt 873 Møte torsdag den 25. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 24): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

f a g b l a d f o r n e g o t i a e t y s-forbund n r 1 2015 TYDELIG beskjed til regjeringen og Stortinget side 6, 7 og 8

f a g b l a d f o r n e g o t i a e t y s-forbund n r 1 2015 TYDELIG beskjed til regjeringen og Stortinget side 6, 7 og 8 f a g b l a d f o r n e g o t i a e t y s-forbund n r 1 2015 TYDELIG beskjed til regjeringen og Stortinget side 6, 7 og 8 UNI verdenskongress Cape Town Side 10 Småsyke nordmenn går på jobben Side 20 Negotia

Detaljer

Må vi ha høy arbeidsløshet?

Må vi ha høy arbeidsløshet? Må vi ha høy arbeidsløshet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 av Fritz C. Holte Fritz C. Holte: Må vi ha høy arbeidsledighet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 Utgitt

Detaljer

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4):

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4): 2012 8. okt. Finansministerens redegjørelse om regjeringens forslag til statsbudsjett og om nasjonalbudsjettet for 2013 143 Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s

Detaljer

FORSVAR. arbeidsmiljøloven

FORSVAR. arbeidsmiljøloven Nr. 1. Mars 2015 Medlemsblad for Oslo / Akershus Handel og Kontor FORSVAR 28. januar 2015 var en historisk dag i norsk fagbevegelse da LO, Unio og YS gikk sammen om å streike mot regjeringens forslag til

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 2/2015 Årgang 20. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 2/2015 Årgang 20. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 2/2015 Årgang 20 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Rele Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Utgitt av: Rogaland Elektromontørforening Lagårdsveien 124 4011 Stavanger

Detaljer

Dagsreferat 14. mai. Norsk Arbeidsmandsforbunds 37. ordinære landsmøte 10.-14. mai 2011

Dagsreferat 14. mai. Norsk Arbeidsmandsforbunds 37. ordinære landsmøte 10.-14. mai 2011 5 Dagsreferat 14. mai Norsk Arbeidsmandsforbunds 37. ordinære landsmøte 10.-14. mai 2011 Landsmøtet lørdag Møtet satt kl. 0.9.00. Dirigent Brede Edvardsen ønsket velkommen, takket for i går, og spurte

Detaljer

BROBYGGER OG PÅDRIVER

BROBYGGER OG PÅDRIVER 20 ÅR KVINNER PÅ TVERS BROBYGGER OG PÅDRIVER JUBILEUMSHEFTE UTGITT AV KVINNER PÅ TVERS Forord Kvinner på tvers er 20 år. I løpet av disse årene har Kvinner på tvers blitt en institusjon med sin årlige

Detaljer

... 12 ... 13 ... 14 ... 15 ... 6 ... 8 ... 9 ... 10 ... 11

... 12 ... 13 ... 14 ... 15 ... 6 ... 8 ... 9 ... 10 ... 11 ... 2... 3... 4... 5... 6... 8... 9... 10... 11... 12... 13... 14... 15 1 Forslag til uttalelse fra Brit Fredriksen (Frogn SV) Regjeringen bestående av Høyre og Frp med støtte fra Krf og Venstre har i

Detaljer

Kjære kamerater, gratulerer med dagen!

Kjære kamerater, gratulerer med dagen! LISE SELNES TALE PÅ SKOGVANG 1. MAI 1015 Kjære kamerater, gratulerer med dagen! Jeg er veldig glad for at jeg får lov til å være akkurat her i dag, sammen med dere. Jeg vil takke for det og jeg vil ikke

Detaljer

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling SKAPE OG DELE Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Detaljer

Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv

Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv Foto: Erlend Angelo Den norske modellen Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv Enhver bedrift står overfor et veivalg om hvordan de ønske å lede arbeidet. De to ytterpunktene kan oppsummeres slik:

Detaljer

Landsorganisasjonen. Svar på spørsmål fra LO

Landsorganisasjonen. Svar på spørsmål fra LO Hovedorganisasjonen Karl Johans gate 25 0159 OSLO Konto nr: 1644.20.49266 Org nr: 970 374 825 Landsorganisasjonen Tlf: + 47 23 13 54 00 Faks: + 47 23 13 54 01 Web: E-post: frp@frp.no Oslo, 2. april 2008

Detaljer

Utredninger fra arbeidsgrupper

Utredninger fra arbeidsgrupper PROSJEKT FORBUNDSalliansen Utredninger fra arbeidsgrupper Grunnlag for høring om sammenslåing 13. september 2012 2. utgave UTREDNINGER FRA ARBEIDSGRUPPER GRUNNLAG FOR HØRING OM SAMMENSLÅING 13. SEPTEMBER

Detaljer

Hvor mye makt har fagbevegelsen?

Hvor mye makt har fagbevegelsen? ERGO_05_2010_leggeut_Fag.qxp:!Ergo0905 15-12-10 14:43 Side 1 Hvor mye makt har fagbevegelsen? Medspiller, motstander, tradisjonell og grensesprengende. «Fagrørsla» er fremdeles en av Norges største folkebevegelser.

Detaljer

Nr. 3-4 - 2013 Årgang 45

Nr. 3-4 - 2013 Årgang 45 Nr. 3-4 - 2013 Årgang 45 NESTLEDER N HAR ORDET Innhold Ledern har ordet... 2 Redaktøren har ordet... 3 Tema: Paragraf 1... 4 Samtal med Vidar Holm... 5 Hvordan EØS griper inn... 9 Otis direktøren i Trondheim...15

Detaljer

Bent Høies tale til Høyres landsmøte 2012. NORGE 2030, HVOR VIL VI?

Bent Høies tale til Høyres landsmøte 2012. NORGE 2030, HVOR VIL VI? Bent Høies tale til Høyres landsmøte 2012. NORGE 2030, HVOR VIL VI? Kjære landsmøte! Et av barna som ble født i mars i år ble innbygger nummer 5 millioner. Når dette barnet blir 18 år i 2030 har vi trolig

Detaljer