IDA på Verdensbankens fond for de fattigste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IDA på 1-2-3. Verdensbankens fond for de fattigste"

Transkript

1 Verdensbankens fond for de fattigste IDA på 1-2-3

2 IDA på Verdensbankens fond for de fattigste Løfter mennesker ut av fattigdom Det internasjonale utviklingsfondet (IDA) er Verdensbankens fond for de fattigste. IDA er en av verdens største bistandskilder, og gir støtte til helse og utdanning, infrastruktur og landbruk, og institusjonsbygging og økonomisk utvikling i verdens 79 fattigste land hvorav 39 er i Afrika. 2,5 milliarder mennesker bor i disse landene, og av dem overlever 1,5 milliarder mennesker på 2 dollar eller mindre om dagen. IDAs midler er ikke bundet til noen gitt sektor. Myndighetene i det enkelte land setter selv prioritetene. Og om ytre forhold endrer seg i form av økonomiske sjokk eller naturkatastrofer så kan IDAs midler flyttes dit hvor de trengs mest. IDA står for tjue prosent av all utviklingshjelp. I 2010 bevilget IDA 15 milliarder dollar til de fattigste landene et rekordbeløp og av dette gikk 7,2 milliarder til Afrika. Omlag en femtedel var i form av gavebistand, mens resten besto av rentefrie, langsiktige lån. IDA bidrar også til å maksimere begrensede bistandsressurser: Hver dollar i IDA midler bringer i snitt ytterligere 2 dollar til låntakerlandet. IDAs fond påfylles hvert tredje år med bidrag fra både industri- og utviklingsland. I tilegg bidrar to av Verdensbankgruppens institusjoner: IBRD og IFC. Ved hjelp av IDA har 27 land hjemlandene til 2,1 milliarder mennesker eller 34 prosent av verdens befolkning kommet ut av den verste fattigdommen. Den økonomiske utviklingen de har gjennomgått betyr at de ikke lenger er avhengige av støtte fra IDA, og mange av landene har siden blitt givere til IDA. Gjennom det siste ti-året har bistand fra IDA bidratt til å redde minst 13 millioner menneskeliv. IDA har finansiert vaksineringen av 310 millioner barn; gitt mer enn 177 millioner mennesker tilgang til vann- og sanitærtjenester; bidratt til at over 47 millioner mennesker har fått tilgang til helsetjenester; gitt ernæringstilskudd til 98 millioner barn; og brakt bedre utdanning til over 100 millioner barn hvert år.

3 Afghanistan Armenia Aserbajdsjan Bangladesh Benin Bhutan Bolivia Spedbarnsdødeligheten redusert med 22 prosent og barnedødeligheten med 26 prosent, på under 3 år 8 millioner fast- eller mobiltelefonabonnenter 45 prosent av urbane hushold i leiligheter bruker nå sikre, rene og rimelige gass-baserte oppvarmingskilder, mot 11 prosent i brukergrupper for vann er etablert, som en del av pågående reformer i vanningssektoren 1,2 millioner mennesker i 431 samfunn har dratt nytte av nye og reparerte veier de siste 5 år Småskala vanningssystem som anvendes av mennesker i 30 samfunn ble reparert 20 millioner mennesker har dratt nytte av mikrofinanstjenester de siste 12 år 4,4 millioner jenter går nå på ungdomstrinnet, tre ganger så mange som de 1,1 millioner jentene på samme skoletrinn i innbyggere har fått bedre tilgang til infrastruktur og grunnleggende tjenester under siste 5 år Siden mars 2007 er 2 millioner langtidsvirkende, insektsmiddelbehandlede myggnett delt ut til gravide kvinner, og til barn under 5 år 3400 hushold i 39 byer har dratt nytte av 13 mil nybygde veier Den raske gjenoppbyggingen av skoler og boliger etter jordskjelvet i 2009 gjorde at jenter fra en avsidesliggende landsby kunne gå tilbake til skolen bare dager etter jordskjelvet mennesker på landsbygda og i delvis tettbygde strøk har fått tilgang til elektrisitet mennesker i de fattigste landsbygdsområdene har dratt nytte av mer en 9200 solcelleanlegg siden 2005 og ytterligere mennesker har dratt nytte av 87 solcelleanlegg installert i skoler og på helseklinikker i den store, fattige byen El Alto Bosnia og Omlag jobber ble skapt og opprettholdt i perioden Hercegovina Mer en 7000 tidligere profesjonelle soldater fikk arbeid og ble integrert i det sivile liv Burkina Faso Burundi Djibouti Elfenbenskysten 94 prosent av Ouagadogos befolkning innbyggere har nå tilgang til rent vann 55 prosent av jenter i de 20 mest underpriveligerte provinsene var innskrevet i skole i 2006, mot 36 prosent i år voksne tidligere soldater ble demobilisert fra 2004 til 2008; siden september 2006 er 6886 tidligere soldater sosialt og økonomisk reintegrert, hvorav 380 mindreårige Ny lovgivning for offentlige anbud, investeringer, kjøp- og salg samt konkurranselovgivning på plass siden prosent av elevene fullfører nå grunnskolen uten å måtte gå en klasse om igjen, mot 52 prosent i skoleåret myggnett behandlet med innsektdrepende midler ble utdelt til husholdninger i høyrisikoområder i 2010, mot myggnett utdelt i tidligere soldater og ungdom i risikogrupper ble gitt jobber skjøter og attester reddet, restaurert og digitalisert av folke- og eiendomsregistrene, slik at informasjon om statsborgerskap og eiendom, og offentlige dokumentasjon knyttet til fødsler, giftemål osv. kan bevares. Ytterligere skjøter og attester er i ferd med å digitaliseres Eritrea foreldreløse barn var plassert hos fosterfamilier i 2005 Ytterligere tilfeller av malaria diagnostisert Etiopia grunnskolelærere ansatt, hvilket bidro til å øke netto skoleinnskriving fra 68,5 prosent i 2005 til 83,5 prosent i ,5 prosent av befolkningen på landsbygda hadde tilgang til drikkevann i 2009, opp fra 46 prosent i 2005 Foto fra venstre til høyre: Michael Foley, Carmen Machicado, Michael Foley

4 Gambia Georgia Ghana Haiti Honduras India Kambodsja Kamerun byboere fikk glede av bedre boforhold etter forbedringer i infrastrukturen Barnedødeligheten for barn under 5 år minsket mellom 25 og 40 prosent fra 2000 til 2008 i Etiopia, Gambia, Malawi og Rwanda En 29 prosents økning i sykeforsikringsdekningen for fattige kvinner i befruktningsdyktig alder, og en 59 prosents økning for barn under 5 år Andelen barn vaksinerte for vanlige barnesykdommer økte fra 78 prosent i 2004 til 98 prosent i 2009 Bedre tilgang til barn- og mødrehelsetjenester har ført til at barnedødeligheten har gått ned til 80 per 1000 levende fødte fra 111 per 1000 i Spedbarnsdødeligheten i barns første 4 leveuker har også gått ned 79 prosent av befolkningen vaksinert i 2008 mot 69 prosent i bygninger vurdert for skader pådratt under jordskjelvet soldrevne lamper innkjøpt og utdelt, hvilket har bidratt til å øke sikkerheten og minske brannfaren for mer enn mennesker 3000 familier på landsbygda har startet gårder og små landbruksbaserte bedrifter som har gitt dem fast inntekt og arbeid 2,5 millioner mennesker i fattige kommuner har nytt godt av nesten 1500 renoverte skoler, 700 nye skoler, 163 nye helsesentraler, 347 små vann- og sanitetssystem og 461 latriner Over 98 prosent av barn i India bor nå mindre enn en kilometer fra skolen; 5 millioner barn er uten skolegang, mot 25 millioner i 2003; andelen barn som fortsetter til grunnskolens siste år økte fra 75 prosent i 2002 til 84 prosent i millioner husholdninger i landsbyer har dratt nytte av et jobbskapingprogram i rurale sektorer 85,6 prosent av elevene fullførte grunnskolen i skoleåret , sammenlignet med under halvparten for 5 år siden Fler enn ungdomsskoleelever og over 3000 barneskoleelever fikk stipender for å kunne fortsette utdanningen sin 1,6 millioner mennesker dro direkte nytte av bedre infrastruktur, inklusive de som fikk tilgang til utdanningssteder og over som fikk tilgang til helsefasiliteter mennesker dro nytte av bedre energitilgang, og mer enn dro nytte av enklere tilgang til markeder Kapp Verde Bedriftsbeskatningen ble redusert fra 35 til 30 prosent mellom 2003 og 2008 Tollavgifter ble harmonisert og importavgifter og gebyrer ble justert og senket over en femårsperiode Kenya foreldereløse og andre fattige barn fikk bedre levekår ved hjelp av en økning i støtten til husholdningene de bor i 25 prosent færre malariarelaterte dødsfall blant barn i Vest-Kenya takket være økt bruk av myggnett Kirgisistan 92 prosent av befolkningen har nå tilgang til medisiner og legemidler, mot 77 prosent i 2001 Bedre tilgang til helsetjenester: bruken av basishelsetjenester økte med 36 prosent, sykehusopphold økte med 18 prosent, mens lengden på sykehusopphold gikk ned fra 15,3 til 12,7 dager i snitt fra 2004 til 2007 Laos Landets sentrale veinett for transport av varer har blitt kraftig forbedret siden 1996, slik at snittfarten har økt fra 35 km/t til 80 km/t 20 mil vei har blitt oppgradert, hvilket har resultert i kostnadsbesparelser på omlag 39 millioner dollar for kjøretøyseiere i transportsektoren, og redusert gjenomsnittstiden for å ta seg til markedet fra 5 til 3 timer Foto fra venstre til høyre: Michele Egan, Michael Foley, Ashwini Bharat

5 Lesotho Bruken av moderne prevensjonsmidler økte fra 37 prosent i 2004 til 47 prosent i helsesentre tilbyr nå tjenester mot HIV-overførsel fra mor til barn, mot 9 sentre i HIV-smitte fra mor til barn forebygges nå i 31 prosent av tilfellene, mot 5 prosent i 2005 Liberia Madagaskar 84,2 mil vei nesten en tiendedel av Liberias veinett har blitt renovert over de siste år, og sentrale transportkorridorer er gjenåpnet eller renovert mennesker over hele Liberia har deltatt i offentlige arbeidsprogrammer siden oktober nye selskap ble registrert i 3 regioner mellom 2006 og 2008, og omlag jobber ble skapt mennesker fikk tilgang til rent vann takket være 627 brønner med håndpumper, og 320 fallbaserte tilførselsordninger Malawi Den fattige andelen av befolkningen sank fra 52 prosent i 2005 til 40 prosent i 2008 Opprettelse av et privat virtuellt nettverk for nasjonale myndigheter, som over 645 kilometer knytter sammen alle sentrale byer og samtlige regjeringdepartementer og direktorater, og har forbedret myndighetenes interne kommunikasjon, samt effektivisert interne forretningstransaksjoner Mali flere mennesker har tilgang til elektrisitet (mai 2010) 803 offentlige institusjoner, inklusive 172 skoler og 139 helsestasjoner har fått tilgang til elektrisitet gjennom små lokale kraftverk Moldova midlertidige jobber skapt, som i sin tur skapte nær 2 millioner dagsverk 1700 nye selskap, med fokus på særlig lønnsomme jordbruksprodukter, dyrehold og mindre industri ble skapt, og førte til 7000 nye jobber Mongolia 69 prosent økning i barnehageinnskrivingen siden brønner rehabilitert Mosambik Havnevesenet håndterte 11,3 millioner tonn godstrafikk i 2009, mot 8,2 millioner tonn i ,3 millioner tonn gods ble fraktet på landets jernbaner i 2009, mot 3,4 millioner tonn i 1999 Nepal Nicaragua arbeidere ble ansatt og 118 kilometer landevei ble bygget eller rehabilitert over de siste 2 år gjennom et grasrotsdrevet prosjekt 83 prosent av befolkningen vaksinert i 2006, mot 43 prosent i mikroselskap, som sysselsetter omlag 400 personer, har tatt ansvar for vedlikeholdet av 2400 kilometer vei, tilsvarende 88 prosent av det sentrale veinettet personer fra de 5 største etniske gruppene basert i 214 ulike småsamfunn har dratt godt av et landrettighetsprogram i urfolksterritorier, etablert i historisk marginaliserte områder i autonome regioner på den karibiske kysten Niger Bruken av helsestasjoner nesten fordoblet, fra 20 prosent i 2005 til 39 prosent i prosent av befolkningen i landets 51 urbane sentra hadde tilgang til vann gjennom private vannledninger og 2870 utekraner i desember 2008 mot 64 prosent i 2001 Nigeria Organisasjonen for østkaribiske stater (OECS)* Pakistan 3,4 millioner bønder og landarbeidere kunne øke sine inntekter med omlag 63 prosent fra 2004 til 2009 ved hjelp av tilgang til bedre redskaper låntakere og 1,2 millioner kunder fikk tilgang til tjenester for mellomstore, små- og mikrobedrifter Fra 2002 til 2008 økte innskrivingen til videregående utdanning på Grenada med 8,4 prosent og på Saint Vincent med 34,7 prosent, og overgangen fra grunn- til videregående skole med 10 prosent i områder med dårlig skoledekning Antallet elever som besto Caribbean Examiniation Council (CXC) eksamen i minst 5 fag økte med 5,9 prosent blant elever på Saint Vincent og Grenadinene og med 9,5 prosent på Saint Lucia 62 prosent netto-innskrivelse i grunnskolen i Punjab i 2007, mot 45 prosent i 2001; andelen innskrevne jenter i grunnskolen økte fra 43 til 59 prosent i samme periode og andelen innskrevne jenter på landsbygda økte fra 38 til 55 prosent 4600 irrigasjonsprosjekt ledet vann til omlag hektar jordbruksjord og hektar brakkjord, som nå dyrkes Rwanda mennesker fått tilgang til pålitelig strømforsyning, og rutinemessige strømavbrudd som i 2004 gikk utover halve strømforsyningen er nå eliminert Fra 2008 til 2009 er tiden det tar å starte en bedrift redusert fra 14 dager til 3, antallet prosedyrer fra 8 til 2 og kostnaden fra 109 prosent av årlig gjennomsnittsinntekt til 10 prosent *Organisasjonen for østkaribiske stater

6 Samoa 24 kilometer diker reparert for å beskytte små kystbyer, og 4 broer gjenoppbygd En handlingsplan for avfallshåndtering av medisiner og legemidler er innført Senegal 84 prosent bruttoinnskriving i grunnskolen i 2008, opp fra 67 prosent i prosent av alle barn under 5 år omfattes av et integrert program for ernæring Sierra Leone Sri Lanka personer har fått tilgang til forbedrede helse- og sanitetsfasiliteter, og 148 helsestasjoner har blitt opprustet og utstyrt mellom 2004 og barn har fått tilgang til grunnleggende utdanning etter at 920 klasserom ble renovert eller bygget mellom 2004 og jordbrukshusholdninger dro nytte av at hektar dyrkbar mark igjen ble tatt i bruk, og at 7 store vanningsannlegg ble satt i stand mellom 2004 og prosent av elevene fullførte grunnskolen (1.-9. klasse) mot 80 prosent i 2005 Tadsjikistan husholdninger med lav matvaresikkerhet fikk utdelt hvetefrø og kunstgjødsel i 2008 Andelen undervektige barn som ble diagnostistert og behandlet økte med 58 prosent Tanzania 88 prosent av riks- og fylkesveiene er nå i god stand, sammenlignet med 51 prosent av veinettet i år 2000 Halvering i spedbarnsdødelighet (fra 99 til 51 døde per 1000 levende fødte) og en markant reduksjon i barnedødeligheten for barn under 5 år (fra 146 til 81 per 1000 levende fødte) mellom 1999 og 2010 bringer Tusenårsmål nummer 4 innenfor rekkevidde Tonga Uganda Usbekistan Vietnam Yemen Zambia 42 forsamlingshus renovert eller gjenoppbygd 386 syklonrammede hus renovert, 470 syklonsikre hus bygd Å registrere en eiendom tar nå 77 i stedet for 225 dager, og for å registrere et selskap er tiden redusert fra 135 til 25 dager 500 solcelleanlegg med toppeffektskapasitet på watt er installert på helsestasjoner rundt om i landet, og har ført til bedre helsetjenester og høyere sikkerhet 66 prosent av uzbekere har rapportert om bedre helsetjenester, inklusive større tilgjengelighet og bedre kvalitet på utstyr og medisiner, og bedre adgang til utdannede leger 86 prosent av kvinner gikk til svangerskapskontroll i 2008, mot 79 prosent i småbrukere har fått bedret sin markedstilgang gjennom teknologiske hjelpemidler, bonde- og småbrukerlag og bedre kontakter med landbruksindustri 91 prosent av majoritetsbefolkningen Kihn, og 80 prosent av den etniske minoriteten på landsbygda bodde 2 kilometer eller nærmere til helårsveier i I 1998 var nesten halvparten av den etniska minoriteten fullstending isolert i regntiden jenter går på skolen som følge av innføringen av betingede ytelser knyttet til jenters skolegang i 2008 og 2009 En skattereform, og et automatiskt system for dokumenthåndtering og adminstrasjon hos tollvesenet ble innført 1,2 millioner mennesker i 9 byer rundt i landet har fått tilgang til forbedrede vann- og sanitæranlegg mellom 1996 og 2000 Halvering av antall årlige malariarelaterte dødsfall fra 2000 til 2008, i en periode hvor befolkningen økte med 30 prosent (hvilket innebærer at den reelle reduksjonen i malariarelatarte dødsfall var på over 60 prosent) Foto fra venstre til høyre: Arne Hoel, Michael Foley, Arne Hoel

7 Foto fra øverst til nederst: Curt Carnemark, Michael Foley, Curt Carnemark

8 Verdensbankgruppen i felt Verdensbankgruppen har i dag mer enn 150 kontor rundt om i verden. Økt tilstedeværelse i låntagerlandene bidrar til å gi Verdensbankgruppen bedre innblikk i låntakerlandenes behov, slik at støtten kan skreddersys og samarbeidet bli så effektivt som mulig. Mer enn 90 prosent av Verdensbankgruppens stasjonssjefer og landansvarlige, og 41 prosent av øvrige ansatte er nå basert i felt. 170 nasjonaliteter er representert blant Verdensbankgruppens ansatte. VERDENSBANKGRUPPENS KONTOR Den internasjonale bank for gjenoppbygging og utvikling (IBRD) gir lån og faglig bistand til regjeringer i mellominntektsland og til kredittverdige lavinntektsland, til lave kostnader for låntakerne. Det internasjonale utviklingsfondet (IDA) gir rentefrie, langsiktige lån så vel som gavebistand til myndighetene i verdens 79 fattigste land. Disse landene har liten eller ingen mulighet til å oppta lån på vanlige markedsbetingelser. IDAs utlån finansierer gjennom bidrag fra giverlandene; bidrag fra Verdensbankgruppen; og fra tilbakebetalingen av tidligere IDA-lån. Det internasjonale finansieringsinstitutt (IFC), er Verdensbankgruppens privatsektorarm. IFC tilbyr lån med lang tilbakebetalingstid og investeringsprodukter, og bidrar med aksjekapital, rådgivning og krisehåndteringstjenester til private bedrifter i utviklingsland. Det multilaterale garanti-instituttet for investeringer (MIGA) stiller garanti mot politisk risiko til private investeringer for å fremme utenlandske investeringer i utviklingsland. Det internasjonale senteret for løsning av investeringstvister (ICSID) bidrar til internasjonal tvisteløsning mellom investorer og myndigheter i de land hvor investeringer er foretatt. ICSID er også et forsknings- og ressurssenter for internasjonal tviste- og investeringslovgivning. VERDENSBANKGRUPPEN Gjenvunnet papir November 2010

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 2628 personer i 2007. 2187 av disse var tvangsreturer og 441 var frivillige returer. PU har det nasjonale ansvaret

Detaljer

!!!! MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016! '! "!AKTUELLE!TRENDER!I!INTERNASJONAL!VÅPENHANDEL!"! ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' '

!!!! MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016! '! !AKTUELLE!TRENDER!I!INTERNASJONAL!VÅPENHANDEL!! ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' ' MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016 ' "AKTUELLETRENDERIINTERNASJONALVÅPENHANDEL" ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' ' Innholdsfortegnelse- Del$1:$Verdens$militære$forbruk$$ Hvordanberegnesmilitærtforbruk?.side3

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk desember : Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 869 personer i desember. Av disse var 173 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU gjennomførte

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk desember 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon. Totalt i 2014 ble 7259

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 712 personer i desember Av disse var 215 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 712 personer i desember Av disse var 215 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk desember 2016: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 712 personer i desember 2016. Av disse var 215 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Totalt

Detaljer

Priser til fasttelefoner i utlandet Prisgruppene

Priser til fasttelefoner i utlandet Prisgruppene Priser til fasttelefoner i utlandet Prisgruppene Prislisten for gruppe 1-5 gjelder for alle vanlige hjemmetelefoner/geografiske nummer. Vi gjør oppmerksom på at inndelingen av hva som er fastnettnummer

Detaljer

BONUS: KVAR DU HAR VORE, OG KVA DU HAR GJORT

BONUS: KVAR DU HAR VORE, OG KVA DU HAR GJORT 484 BONUS: KVAR DU HAR VORE, OG KVA DU HAR GJORT BONUS: KVAR DU HAR VORE, OG KVA DU HAR GJORT Her kan du sjølv fylle ut kvar du har vore, og kva du har gjort der. Eg anbefaler at du summerer med blyant,

Detaljer

Hittil i år har det blitt uttransportert 1986 personer ilagt straffereaksjon, mot 1838 i samme periode i fjor.

Hittil i år har det blitt uttransportert 1986 personer ilagt straffereaksjon, mot 1838 i samme periode i fjor. Månedsstatistikk oktober 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i oktober 2014. Dette er det høyeste antallet på en måned i PUs historie, og av disse

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon. Månedsstatistikk mars 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk november 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon. Hittil i år har

Detaljer

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 Plan og næring, gej, 13.09.11 Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 I 2011 utgjør innvandrerbefolkningen i Tromsø 6086 personer eller 8,9 prosent av folkemengden. Til sammenligning var andelen 6,6 prosent

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk september 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 734 personer i september 2015. Av disse var 220 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det

Detaljer

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 483 personer i desember 2013. Blant de som ble uttransportert i desember 2013 var 164 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

2017" MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' '!"AKTUELLE"TRENDER"I"INTERNASJONAL"VÅPENHANDEL"!"" ' ' ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2017' ' ' '

2017 MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' '!AKTUELLETRENDERIINTERNASJONALVÅPENHANDEL! ' ' ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2017' ' ' ' MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2017" ' "AKTUELLE"TRENDER"I"INTERNASJONAL"VÅPENHANDEL""" ' ' ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2017' ' ' ' Innholdsfortegnelse- Del1:Verdensmilitæreforbruk Hvaermilitærtforbruk?.side3

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk oktober 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 655 personer i oktober 2015. Av disse var 204 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det tilsvarer

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i september Av disse var 172 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i september Av disse var 172 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk september 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i september 2017. Av disse var 172 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 416 personer i oktober Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 416 personer i oktober Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk oktober 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 416 personer i oktober 2017. Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 417 personer i november Av disse var 146 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 417 personer i november Av disse var 146 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk november 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 417 personer i november 2017. Av disse var 146 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk juli 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon. Hittil i år har det blitt uttransportert

Detaljer

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 311 personer i august. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2968 personer så langt i år,

Detaljer

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk juli 211: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 325 personer i juli. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2657 personer så langt i år. Økningen

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mai 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai 2017. Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 404 personer i august Av disse var 178 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 404 personer i august Av disse var 178 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk august 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 404 personer i august 2017. Av disse var 178 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk juni 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni 2017. Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk juli 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli 2017. Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Telio World & Telio World All Inclusive Priser til fastlinje og mobil i utlandet

Telio World & Telio World All Inclusive Priser til fastlinje og mobil i utlandet Telio World & Telio World All Inclusive Priser til fastlinje og mobil i utlandet Samtaler til utlandet faktureres per minutt. Alle priser er inklusiv moms. Antall minutter gratis per m ned Pris per minutt

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk august 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 555 personer i august 2015. Av disse var 189 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det tilsvarer

Detaljer

Vaksine: Utviklingstrekk i verden

Vaksine: Utviklingstrekk i verden Vaksine: Utviklingstrekk i verden Hanne Nøkleby, Nasjonalt folkehelseinstitutt Smitteverndagene 2012 Hva skjer i verden med sykdommene vi vaksinerer mot? Polio. Mål: Utryddelse. Slutt på spredning i løpet

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mars 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk april 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april 2017. Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Tuberkulose hva er nytt? - og litt om meslinger

Tuberkulose hva er nytt? - og litt om meslinger Tuberkulose hva er nytt? - og litt om meslinger Buskerud 15/4 2015 Trude M. Arnesen Overlege dr med Avdeling for infeksjonsovervåking Folkehelseinstituttet Skal snakke om Hva er tuberkulose (TB) Forekomst

Detaljer

Straffede. Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge

Straffede. Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 560 personer i februar 2014. Blant de som ble uttransportert i februar 2014 var 209 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Nye FedEx-satser Gjelder fra 4. januar 2016

Nye FedEx-satser Gjelder fra 4. januar 2016 Nye FedEx-satser Gjelder fra. januar 0 Enten dine forsendelser er tunge eller lette, og enten de haster eller er mindre tidssensitive, har FedEx en forsendelsesløsning for deg. Dra nytte av konkurransedyktige

Detaljer

I løpet av 2012 har PU tvangsmessig uttransportert personer.

I løpet av 2012 har PU tvangsmessig uttransportert personer. Månedsstatistikk desember 212: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 436 personer i desember 212, mot 39 personer i desember 211. Blant de som ble uttransportert i

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mars 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars 2017. Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Samtaler i Norge. Prisliste Enivest AS Gjeldende fra 1.april 2012. IP-Telefoni med gratis Norgestakst

Samtaler i Norge. Prisliste Enivest AS Gjeldende fra 1.april 2012. IP-Telefoni med gratis Norgestakst Samtaler i Norge IP-Telefoni med gratis Norgestakst Pris Inklusive mva Til fasttelefon og mobiltelefon Tidssone Startpris Minuttpris Norgestakst Hverdag 08-17 0,000 0,000 Norgestakst Hverdag 17-08 og helg

Detaljer

Nå har vi satt ned prisene igjen!

Nå har vi satt ned prisene igjen! Telefonen kostar 499kr inkl moms Månadskostnad 159kr (Du ringer obegränsat till fasta nätet till över 100 länder) Nå har vi satt ned prisene igjen! Vi gjør det nå enda billigere for deg å ringe til store

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i februar Av disse var 155 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i februar Av disse var 155 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk februar 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i februar 2017. Av disse var 155 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Her følger en oversikt over våre oppdaterte priser på internasjonale samtaler ved bruk av Infonett Telefoni.

Her følger en oversikt over våre oppdaterte priser på internasjonale samtaler ved bruk av Infonett Telefoni. Prisliste utenlandssamtaler fra Her følger en oversikt over våre oppdaterte priser på internasjonale samtaler ved bruk av Infonett Telefoni. Internasjonale samtaler Starttakst Landskode Minuttpris Afghanistan

Detaljer

Tvangsmessig uttransporterte straffedømte de siste 4 årene

Tvangsmessig uttransporterte straffedømte de siste 4 årene Månedsstatistikk mars 213: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 415 personer i mars 213, mot 428 personer i mars 212. Blant de som ble uttransportert i mars 213 var

Detaljer

Nye FedEx-satser Gjelder fra 4. januar 2016

Nye FedEx-satser Gjelder fra 4. januar 2016 Nye FedEx-satser Gjelder fra. januar 0 Enten dine forsendelser er tunge eller lette, og enten de haster eller er mindre tidssensitive, har FedEx en forsendelsesløsning for deg. Dra nytte av konkurransedyktige

Detaljer

Nye FedEx-priser. Hvordan beregne prisen for forsendelsen. For mer informasjon kan du ringe kundeservice på telefon

Nye FedEx-priser. Hvordan beregne prisen for forsendelsen. For mer informasjon kan du ringe kundeservice på telefon Nye FedEx-priser Gjelder i Norge fra. januar 0 Enten dine forsendelser er tunge eller lette, og enten de haster eller er mindre tidssensitive, har FedEx en forsendelsesløsning for deg. Dra nytte av konkurransedyktige

Detaljer

Så langt i 2013 har PU tvangsmessig uttransportert 4 237 personer.

Så langt i 2013 har PU tvangsmessig uttransportert 4 237 personer. Månedsstatistikk september 2013: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 591 personer i september 2013, mot 417 personer i september 2012. Blant de som ble uttransportert

Detaljer

I løpet av 2013 har PU tvangsmessig uttransportert 798 personer.

I løpet av 2013 har PU tvangsmessig uttransportert 798 personer. Månedsstatistikk februar 213: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 4 personer i februar 213, mot 429 personer i februar 212. Blant de som ble uttransportert i januar

Detaljer

Det Internasjonale Utviklingsfondet. Verdensbankens fond for de fattigste landene

Det Internasjonale Utviklingsfondet. Verdensbankens fond for de fattigste landene Det Internasjonale Utviklingsfondet Verdensbankens fond for de fattigste landene Denne publikasjonen er utgitt av Verdensbankgruppens Development Finance Vice Presidency 1818 H Street, N.W. Washington,

Detaljer

Utkast til nytt partnerskapsprogram. Jon Gunnar Mølstre Simonsen Seniorrådgiver SIU Gardermoen, 23.11.15

Utkast til nytt partnerskapsprogram. Jon Gunnar Mølstre Simonsen Seniorrådgiver SIU Gardermoen, 23.11.15 Utkast til nytt partnerskapsprogram Jon Gunnar Mølstre Simonsen Seniorrådgiver SIU Gardermoen, 23.11.15 Disposisjon Formål Omfang og utlysninger Institusjonssamarbeid Aktiviteter, med vekt på mobilitet

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar Av disse var 159 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar Av disse var 159 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk januar 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar 2017. Av disse var 159 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

St.prp. nr. 77 ( ) Om samtykke til at Norge deltar i den sjette kapitalpåfyllingen i Det internasjonale fondet for jordbruksutvikling (IFAD)

St.prp. nr. 77 ( ) Om samtykke til at Norge deltar i den sjette kapitalpåfyllingen i Det internasjonale fondet for jordbruksutvikling (IFAD) St.prp. nr. 77 (2002 2003) Om samtykke til at Norge deltar i den sjette kapitalpåfyllingen i Det internasjonale fondet for jordbruksutvikling (IFAD) Tilråding fra Utenriksdepartementet av 13. juni 2003,

Detaljer

FLYKTNINGREGNSKAPET 2013

FLYKTNINGREGNSKAPET 2013 FLYKTNING 2013 REGNSKAPET ALT om mennesker På FLuKT verden over Hovedtall og trender Hovedfunn GLOBALT 45,2 millioner mennesker er på flukt verden over. Dette er det høyeste tallet som er registrert etter

Detaljer

Prisliste. Priser for: Trafikk i utlandet (roaming) Ringe til utlandet Priser til spesialnummer

Prisliste. Priser for: Trafikk i utlandet (roaming) Ringe til utlandet Priser til spesialnummer Prisliste Priser for: Trafikk i utlandet (roaming) Ringe til utlandet Priser til spesialnummer Primafon AS Prisliste mobil gjeldende fra 01. juli 2016 Alle priser er inkl mva. Primafon AS. Vi tar forbehold

Detaljer

St.prp. nr. 10 ( )

St.prp. nr. 10 ( ) St.prp. nr. 10 (2000-2001) Om samtykke til at Norge deltar i den femte kapitalpåfyllingen i Det internasjonale fondet for jordbruksutvikling Tilråding fra Utenriksdepartementet av 10. november 2000, godkjent

Detaljer

Budsjettforslag 2016 - Konsekvenser for forskning om utvikling? Inger-Ann Ulstein spesialrådgiver/norglobal-koordinator

Budsjettforslag 2016 - Konsekvenser for forskning om utvikling? Inger-Ann Ulstein spesialrådgiver/norglobal-koordinator Budsjettforslag 2016 - Konsekvenser for forskning om utvikling? Inger-Ann Ulstein spesialrådgiver/norglobal-koordinator Kuttene i budsjettforslaget for 2016 Konsekvenser for forskning om utvikling og for

Detaljer

Hovedpunkter 1999-2004

Hovedpunkter 1999-2004 Hovedpunkter 1999-2004 Det er til overmål klart fra den store mengden informasjon som ligger i Landmine Monitor Report 2004, at Landminekonvensjonen og landminekampanjen generelt gjør enorme framskritt

Detaljer

Tromsøstatistikk. Befolkning

Tromsøstatistikk. Befolkning Tromsøstatistikk Befolkning INNHOLD 1 Folkemengden i hele landet, Troms fylke og Tromsø kommune2 2 Folkemengdens bevegelse3 3 Folkemengden i Tromsø kommune etter kjønn og alder Befolkningspyramide per

Detaljer

NORADS RESULTATRAPPORT 2013 HELSE OG UTDANNING

NORADS RESULTATRAPPORT 2013 HELSE OG UTDANNING NORADS RESULTATRAPPORT 2013 HELSE OG UTDANNING Norads resultatrapport 2013 Helse og utdanning SAMMENDRAG Et utvalg av 15 resultateksempler om utdanning og 12 om helse gir et innblikk i norsk bistand på

Detaljer

Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM).

Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM). Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM). v76 DNLFNAA: Dnlf-medlem, 0 = aldri medlem Dnlf, 1 = medlem Dnlf, 2 = tidligere medlem 0 0 252 0.9 1

Detaljer

Endringene er gjort gjeldende med virkning fra 1. januar 2007. Etter fullmakt. Jørn Skille statens personaldirektør

Endringene er gjort gjeldende med virkning fra 1. januar 2007. Etter fullmakt. Jørn Skille statens personaldirektør Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2006-19 Særavtale for reiser utenlands for statens regning - endring av satser for kostgodtgjørelse og nattillegg Dato: 07.12.2006 Til: Statsforvaltningen

Detaljer

Tromsøstatistikk. Befolkning

Tromsøstatistikk. Befolkning Tromsøstatistikk Befolkning INNHOLD 1. Folkemengden i hele landet, Troms fylke og Tromsø kommune...2 2. Folkemengdens bevegelse.... Folkemengden i Tromsø kommune etter kjønn og alder...5. Befolkningspyramide

Detaljer

Utslippsnasjonen. Om Norges og andre nasjoners CO 2 -utslipp

Utslippsnasjonen. Om Norges og andre nasjoners CO 2 -utslipp Arbeidsnotat nr 6/2011 Utslippsnasjonen Om Norges og andre nasjoners CO 2 -utslipp Av: Guri Tajet Klimaendringene har grovt urettferdige utslag. Det er fattige land som blir hardest rammet av de menneskeskapte

Detaljer

Partnerskapsprogram for samarbeid mellom universitet og høyskoler i Norge og utviklingsland foreløpig programbeskrivelse 1

Partnerskapsprogram for samarbeid mellom universitet og høyskoler i Norge og utviklingsland foreløpig programbeskrivelse 1 Partnerskapsprogram for samarbeid mellom universitet og høyskoler i Norge og utviklingsland foreløpig programbeskrivelse 1 1. Mål og målgrupper 1.1. Formål Partnerskapsprogrammet skal bidra til å styrke

Detaljer

NORAD Direktoratet for utviklingssamarbeid Ruseløkkveien 26 Postboks 8034 Dep. 0030 Oslo Telefon: 22 24 20 30 Telefaks: 22 24 20 31. www.norad.

NORAD Direktoratet for utviklingssamarbeid Ruseløkkveien 26 Postboks 8034 Dep. 0030 Oslo Telefon: 22 24 20 30 Telefaks: 22 24 20 31. www.norad. Foto: Morten Hvaal NORAD Direktoratet for utviklingssamarbeid Ruseløkkveien 26 Postboks 8034 Dep. 0030 Oslo Telefon: 22 24 20 30 Telefaks: 22 24 20 31 www.norad.no NORADs informasjonssenter Telefon: 22

Detaljer

Tromsøstatistikk. Befolkning

Tromsøstatistikk. Befolkning Tromsøstatistikk Befolkning INNHOLD 1. Folkemengden i hele landet, Troms fylke og Tromsø kommune... 2 2. Folkemengdens bevegelse... 3 3. Folkemengden i Tromsø kommune etter kjønn og alder... 5 4. Befolkningspyramide

Detaljer

Global mobilitet. Benedicte Einarsen SIU Bergen/12.01.16

Global mobilitet. Benedicte Einarsen SIU Bergen/12.01.16 Global mobilitet Benedicte Einarsen SIU Bergen/12.01.16 Litt om Erasmus+ Global mobilitet Erasmus+ åpnet i 2015 opp for muligheten til å utføre student- og ansatt mobiliteter til deler av verden utenfor

Detaljer

ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SELVHJELP

ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SELVHJELP ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SELVHJELP 2007 Oslo - Kristiansand - Ålesund - Trondheim - Bergen INNHOLD : I Selvhjelp Oslo - Kristiansand - Ålesund - Trondheim - Bergen Selvhjelp - en språkmektig gruppe Nasjonaliteter

Detaljer

Flyktningregnskapet 2016. Totalt antall mennesker som. har flyktet til landet 3) flyktninger som har flyktet til landet 4) Andel kvinner blant

Flyktningregnskapet 2016. Totalt antall mennesker som. har flyktet til landet 3) flyktninger som har flyktet til landet 4) Andel kvinner blant STATISTIKK AFRIKA PÅ FLUKT VERDEN OVER fra 2015 3) Abyei 7) 82 000 Algerie 8) 39,7 1 773 100 775 37% 32% 2 447 11 113 Angola 25,0 12 45 698 3 882 15 139 Benin 10,9 225 708 48% 32% 536 1 576 Botswana 2,3-582

Detaljer

Nordmenns CO 2 -utslipp

Nordmenns CO 2 -utslipp Nordmenns CO 2 -utslipp Guri Tajet Klimaendringene har grovt urettferdige utslag. Det er fattige land som blir hardest rammet av de menneskeskapte klimaendringene som Norge og andre rike landene har hovedansvaret

Detaljer

Sikker rett til land Rammevilkår for familielandbruket

Sikker rett til land Rammevilkår for familielandbruket Helge Onsrud Direktør Senter for eiendomsrettigheter og utvikling Statens kartverk SPATIAL DATA FOR THE BENEFIT OF SOCIETY Sikker rett til land Rammevilkår for familielandbruket KARTVERKET Forvaltningsorgan

Detaljer

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Ureviderte tall TOTALT 191.995 4.445.055 23,15 2.528.594 52.064.814 20,59 2.439.256 53.384.049 21,89 EU27 104.680 2.547.226 24,33 1.387.500 29.985.849 21,61 1.260.682

Detaljer

Forekomst og forebygging av malaria

Forekomst og forebygging av malaria Forekomst og forebygging av malaria Hans Blystad Folkehelseinstituttet Avdeling for infeksjonsovervåking Vaksinedagene 2012 Internasjonal situasjon Situasjonen i Norge Forebyggende strategi Spesielle aspekter

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1492/96. av 26. juli 1996

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1492/96. av 26. juli 1996 Nr. 42/40 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 8.10.1998 NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HARunder henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

Detaljer

Veier ut at fattigdom Hva bør Norges bidrag være?

Veier ut at fattigdom Hva bør Norges bidrag være? Veier ut at fattigdom Hva bør Norges bidrag være? 08.11.2017 HVA VI VET OM KAMP MOT FATTIGDOM Noe virker og kan være bærekraftig og inkluderende... Stabilitet og sterk stat, helst en «developmental state»

Detaljer

+ Verdensomspennende motstand mot antipersonelllandminer

+ Verdensomspennende motstand mot antipersonelllandminer Hovedpunkter Landminekonvensjonen og landminekampanjen generelt gjør store framskritt i kampen mot et totalforbud mot antipersonell-landminer (APM) og i forhold til å redde liv og lemmer i hver eneste

Detaljer

Norske selskapers etableringer i Afrika

Norske selskapers etableringer i Afrika Norske selskapers etableringer i Afrika Tekna Forum for Teknologi og Utviklingssamarbeid Oslo, 25. februar 2014 Marius Nordkvelde, Prosjektleder: Norske selskapers etableringer i Afrika Institutt for strategi

Detaljer

PRISLISTE 01.01.2004

PRISLISTE 01.01.2004 www.flagg.no PRISLISTE 01.01.2004 info@flagg.no NORSKE FLAGG 50 x 36 175 217 65 x 47 195 241 75 x 55 207 256 85 x 62 215 267 100 x 73 224 278 125 x 91 257 319 150 x 109 361 448 175 x 127 465 577 200 x

Detaljer

Spørsmålsstiller viser til at det i kravspesifikasjonen, under punkt 2. står skrevet:

Spørsmålsstiller viser til at det i kravspesifikasjonen, under punkt 2. står skrevet: Spørsmål fra aktuelle tilbydere i forbindelse med Riksrevisjonens anskaffelse av abonnements-/trafikktjenester for mobil- og fasttelefoni, samt leveranse av mobiltelefoner og utstyr. Konkurransen er publisert

Detaljer

Arbeidsløyve etter år og kategori 1998-2003. Utdanning 2003

Arbeidsløyve etter år og kategori 1998-2003. Utdanning 2003 5. Nøkkeltall 22 Arbeidsløyve 2003 Grunnlag for BOS* Fornybare løyve Ikkje fornybare løyve Landbakgrunn Spesialist Andre Fornybar Fornybar Sesong Andre EØS Andre/ Totalt Fornyingar Bos inntil 4 år inntil

Detaljer

Det første møtet. Den globale arbeidsplassen. Hvem, hva, hvor. Diagram 2: Deltakerne reiste slik innen våre programmer:

Det første møtet. Den globale arbeidsplassen. Hvem, hva, hvor. Diagram 2: Deltakerne reiste slik innen våre programmer: Her møttes mennesker 2003 Diagram 1: Deltakerne i våre forskjellige programmer fordeler seg slik: 61 % hovedprogrammet (22-35 år) 26 % ung-programmet (18-25 år) 13 % sør-sør (22-35 år) Disse tegnene på

Detaljer

Klimaendring. ABC-er om IDA. ABC-er om IDA 1

Klimaendring. ABC-er om IDA. ABC-er om IDA 1 Klimaendring ABC-er om IDA ABC-er om IDA 1 Denne publikasjonen er et produkt fra Development Finance Vice Presidency of the World Bank Group 1818 H Street, N.W. Washington, D.C. 20433 ida.worldbank.org

Detaljer

Nordmenns CO2-utslipp på verstingtoppen

Nordmenns CO2-utslipp på verstingtoppen Arbeidsnotat nr 2/07 Nordmenns CO2-utslipp på verstingtoppen Guri Tajet Klimaendringene får grove urettferdige utslag. Det er de rikeste menneskene i verden som har produsert og fremdeles produserer størsteparten

Detaljer

NHO Næringslivets Hovedorganisasjon

NHO Næringslivets Hovedorganisasjon og V NHO Næringslivets Hovedorganisasjon Tori N. Tveit Sekretariat for næringsutviklingi sør 1 Fra Bistand til Business Næringsliv skaper utvikling: NHOs sekretariat for næringsutvikling i sør Verden og

Detaljer

Erfaringer ved institusjonssamarbeid med Afrika

Erfaringer ved institusjonssamarbeid med Afrika Erfaringer ved institusjonssamarbeid med Afrika Thorbjørn Gilberg, leder for enhet for internasjonale programmer og nettverk Cathrine Strømø - opptaksleder 2 Kort om UMB s engelske studietilbud UMB har

Detaljer

www.pdf-arkivet.no/eec/ 2012 En orientering fra Utenriksdepartementet

www.pdf-arkivet.no/eec/ 2012 En orientering fra Utenriksdepartementet En orientering fra Utenriksdepartementet EF Utenriksdepartementet har fastsatt følgende betegnelser og forkortelser. (Den engelske forkortelse er gjengitt i parentes): EF De Europeiske Fellesskap (EC)

Detaljer

RESULTATRAPPORT Bistand og konflikt

RESULTATRAPPORT Bistand og konflikt 2011 RESULTATRAPPORT Bistand og konflikt En palestinsk dame ser ut på to israelske soldater utenfor huset sitt i Hebron. BISTAND OG KONFLIKT Væpnet konflikt ødelegger samfunn, hindrer utvikling og gjør

Detaljer

Representantforslag. S (2014 2015) Dokument 8: S (2014 2015)

Representantforslag. S (2014 2015) Dokument 8: S (2014 2015) Representantforslag. S (2014 2015) fra stortingsrepresentanten(e) Dokument 8: S (2014 2015) Representantforslag fra stortingsrepresentanten(e) om å nedsette ekspertutvalg for å utrede muligheten for å

Detaljer

Nr. 12 2013. Staff Memo. Pengepolitikk. Flere fremvoksende økonomier inkluderes i Norges Banks handelspartneraggregat. Bjørnar K.

Nr. 12 2013. Staff Memo. Pengepolitikk. Flere fremvoksende økonomier inkluderes i Norges Banks handelspartneraggregat. Bjørnar K. Nr. 12 213 Staff Memo Pengepolitikk Flere fremvoksende økonomier inkluderes i Norges Banks handelspartneraggregat Bjørnar K. Slettvåg Staff Memos present reports and documentation written by staff members

Detaljer

Oppgave 1: Levealder. Oppgave 2: Tilgang til rent vann 85 % 61 % 13 % 74 %

Oppgave 1: Levealder. Oppgave 2: Tilgang til rent vann 85 % 61 % 13 % 74 % Reale nøtter Oppgave 1: Levealder Forventet levealder er et mål som ofte brukes for å si noe om hvor godt man har det i et land. I rike land lever man lenger enn i fattige land. Grunnene er kosthold, risikoen

Detaljer

Bistand til Afrika Utvikling eller forretning?

Bistand til Afrika Utvikling eller forretning? Bistand til Afrika Utvikling eller forretning? Marit Brandtzæg, Assisterende direktør i Norad Seniorakademiet 16.februar 2017 Disposisjon 1. Bakteppe trender i norsk og internasjonal bistand 2. Bærekraftsmålene

Detaljer

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er "prikket"

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er prikket 1502 Molde Norge 21 Polen 90 Tyskland 29 Sverige 16 Litauen 12 Kina 11 Somalia 9 Storbritannia 6 Danmark 5 Estland 4 Filippinene 4 Irak 4 Finland 3 Hviterussland 3 Thailand 3 Brasil 3 Nepal 3 Canada. Colombia.

Detaljer

NYHETSBREV FRA HAUGALAND MOTTAK

NYHETSBREV FRA HAUGALAND MOTTAK NYHETSBREV FRA HAUGALAND MOTTAK Årgang 4 Nummer 4 Desember 2011 I denne utgaven: Samarbeidsrådet på tur Returprosjekter Returkoordinatorer Planer for 2012 Juleopplevelser Utvidelse av staben Fotballcup

Detaljer

Styring og institusjonsbygging

Styring og institusjonsbygging Styring og institusjonsbygging ABC-er om IDA ABC-er om IDA 1 Denne publikasjonen er et produkt fra Development Finance Vice Presidency of the World Bank Group 1818 H Street, N.W. Washington, D.C. 20433

Detaljer

Klynger og nettverk som drivkraft for norsk næringlivs etableringer i Afrika, sør for Sahara

Klynger og nettverk som drivkraft for norsk næringlivs etableringer i Afrika, sør for Sahara Klynger og nettverk som drivkraft for norsk næringlivs etableringer i Afrika, sør for Sahara Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Næringslivets konferanse for Internasjonalisering og Utvikling, Oslo,

Detaljer

Prosjekt Hannas bønnekalender juni 2016

Prosjekt Hannas bønnekalender juni 2016 Prosjekt Hannas bønnekalender juni 2016 I fokus: Angola og Mosambik. Prosjekt Hannas bønnearbeid begynte i Angola i 2001. Det ble en rask vekst i antall bønnegrupper og kvinners liv forandret seg når de

Detaljer

Det internasjonale utviklingsfondet MED HJELP TIL DE FATTIGSTE LANDENE

Det internasjonale utviklingsfondet MED HJELP TIL DE FATTIGSTE LANDENE Det internasjonale utviklingsfondet MED HJELP TIL DE FATTIGSTE LANDENE Denne publikasjonen er utgitt av Verdensbankgruppens Development Finance Vice Presidency 1818 H Street, N.W. Washington, D.C. 20433

Detaljer

Leger Uten Grenser MSF

Leger Uten Grenser MSF Leger Uten Grenser MSF 1969: Biafra-krigen i Nigeria. Humanitære organisasjoner nektes adgang til en befolkning i nød og bistand manipuleres 1971: Den uavhengige organisasjonen Leger Uten Grenser stiftes

Detaljer

Landkode bokstaver. Side 1 av 6

Landkode bokstaver. Side 1 av 6 ID Land 1 2 AFGHANISTAN AF 404 3 ALBANIA AL 111 4 ALGERIE DZ 203 5 AM. SAMOA AS 802 6 ANDORRA AD 114 7 ANGOLA AO 204 8 ANGUILLA AI 660 9 ANTARKTIS AQ 901 10 ANTIGUA OG BARBUDA AG 603 11 ARGENTINA AR 705

Detaljer

Endrede skatteregler for tjenestereiser.

Endrede skatteregler for tjenestereiser. Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2007-16 Særavtale for reiser utenlands for statens regning. Særavtale for reiser innenlands for statens regning. Endring av satser for kostgodtgjørelse

Detaljer

Attitudes towards development cooperation, 2013

Attitudes towards development cooperation, 2013 Norway Statistics Norway, SSB Attitudes towards development cooperation, 2013 Study Documentation October 4, 2017 Metadata Production Metadata Producer(s) Norwegian Social Science Data Services (NSD) Production

Detaljer

Inger Elise Iversen Daglig leder Kavlifondet 15. November 2013

Inger Elise Iversen Daglig leder Kavlifondet 15. November 2013 Inger Elise Iversen Daglig leder Kavlifondet 15. November 2013 Kavli - en annerledes virksomhet Det som skiller Kavli fra de fleste andre private virksomheter er at Kavli og Q-Meieriene eies av en allmennyttig

Detaljer

RESULTATRAPPORT HELSE OG UTDANNING

RESULTATRAPPORT HELSE OG UTDANNING 2013 RESULTATRAPPORT HELSE OG UTDANNING Forord 5 Sammendrag 6 Hovedbudskap 10 Resultatkart 12 Status for tusenårsmålene og delmålene som handler om helse og utdanning 14 Del 1. Helse, utdanning og utvikling

Detaljer

Prisliste Phonero For Rogaland Fylkeskommune

Prisliste Phonero For Rogaland Fylkeskommune Prisliste Phonero For Rogaland Fylkeskommune 7.4.216 Innholdsfortegnelse Mobilpakke «Liten» inkl. 5 GB Data... 3 Mobilpakke «Medium» inkl. 15 GB Data... 4 Mobilpakke «Stor» inkl. 35 GB Data... 5 Tilleggstjenester

Detaljer