Bygde og. Erlend Bullvåg Handelshøgskolen i Bodø. næringsutvikling I Susendalen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bygde og. Erlend Bullvåg Handelshøgskolen i Bodø. næringsutvikling I Susendalen"

Transkript

1 Erlend Bullvåg Handelshøgskolen i Bodø Susendal, 22 mai, 2007

2 Agenda Litt utenom temaet: Nærings og samfunnslivets situasjon på indre Helgeland Forskerblikk på nærings og bydeutvikling I Susendal Noen råd på veien videre

3 Sysselsettingsstruktur Indre Helgeland Regionråd per 07. Totalt:14665 sysselsatte Nordland i 07, Totalt: sysselsatte

4 Næringslivets omsetningsutvikling 2000 = 100 %. Industrien bidrar til en omsetningsvekst på 60% på 5 år!

5 Utvikling i sysselsetting Indeks 2000 = 100 Indre Helgeland Regionråd Totalt: sysselsatte Nordland, Totalt: sysselsatte

6 Netto jobbskaping Indre Helgeland regionråd Netto jobbskaping: -757 Indre Helgeland har en betydelig nedgang i antall jobber siste 5 år Nordland, netto jobbskaping:-577

7 Sterk eldrebølge Indre Helgeland Regionråd. Nordland

8 skapes av regnestykket: Utvikling= (mulighet*ressurser*kunnskap*ledelse/initiativ) Forretnings Muligheter vi kjenner (2) Lokal kreativitet Det vi vet om markedet og våre forbindelser Planer og ideer som utnytter det dere er gode på Arbeidskraft og partnere (3) Ressurser vi kan sette inn (4) Ledelse og lokalt initiativ Skapere Og utviklere (1)

9 Finnes det skapere og utviklere i Susendal? Har dere gründere og skapere til å drive videre utvikling av bedrifter? Viktigste egenskap= Balansekunstnere Eksempler på team: Teamet kan komme fra samme familie Være naboer, slå sammen bedrifter Det kan være en gruppe der noen investerer i bedriften og andre både investerer og jobber

10 Finnes det skapere og utviklere i Susendal? Sterke på å løse oppgaver i fellesskap Gode på felles prosesser Kjent for å være utholdende og kunne stå på Godt tegn at samfunnet rundt vil investere i dere Sterk fundament i landbruks /naturressurser Lovende prosesser gjennomført, Men, hvordan skal balansekunstnerne blant dere komme videre?

11 Finnes det attraktive forretningsmuligheter dere kjenner Forretnings Muligheter vi kjenner (2) Lokal kreativitet Det vi vet om markedet og våre forbindelser Planer og ideer som utnytter det dere er gode på Arbeidskraft og partnere (3) Ressurser vi kan sette inn (4) Ledelse og lokalt initiativ Skapere Og utviklere (1)

12 Hva er attraktive muligheter (de tre M an) Etterspørsel I markedet Er det lett å finne frem til den vi skal selge til? Er det mange hindringer på veien frem til kunden? Kjenner kunden sitt behov, eller er dere ekspertene? Markedets størrelse og struktur Etableringshindringer? Finnes det mange som tilbyr dette allerede? Konkurransesituasjonen, hvem er konkurrentene? Står muligheten i forhold til innsatsen for å få dette til? Marginer Klarer vi å tjene mer en det koster? Hva er nødvendig krav til margin?

13 Kjente muligheter Reiselivsaktivitet rundt Skytterhuset Håndverkstjenester rundt kulturvern Bygdeturisme (Scooterløypa) Minikraftverk Samdrift I landbruket Tilbud innen grønn omsorg Hyttebygging, Harrvass utmark Videreutvikling av internett som salgskanal

14 Finnes det arbeidskraft og partnere for ny virksomhet? Forretnings Muligheter vi kjenner (2) Lokal kreativitet Det vi vet om markedet og våre forbindelser Planer og ideer som utnytter det dere er gode på Arbeidskraft og partnere (3) Ressurser vi kan sette inn (4) Ledelse og lokalt initiativ Skapere Og utviklere (1)

15 Arbeidskraft og partnere er uhyre viktig Den viktigste ingrediensen for suksess Flinke til å snakke med kunder Lede og tørre å gå foran Ser muligheter, ikke for mange problemer Tilpasningsevne og villige til å endre kurs Evne til å få kontroll, ikke la ting gli Kreativitet, ikke la seg stanse av hindringer Tåle masse støy uten å miste kursen Vilje til å forplikte seg I forhold til partnere Partnere Motivert til å stå på Erfaringer nyttige for å lykkes

16 Arbeidskraft og partnere Sterke på felles prosesser Like sterke når en skal lage bedrift? Hva med markeds, salgs og distribusjonskunnskapen? Er vi enige lokalt?

17 Vi blir lett for trege: -Mario Andretti

18 Hvilke ressurser kan vi sette inn? Forretnings Muligheter vi kjenner (2) Lokal kreativitet Det vi vet om markedet og våre forbindelser Planer og ideer som utnytter det dere er gode på Arbeidskraft og partnere (3) Ressurser vi kan sette inn (4) Ledelse og lokalt initiativ Skapere Og utviklere (1)

19 Hvilke ressurser kan settes inn Hva er ressurser i : Finansielle ressurser (penger). Menneskers innsats, kunnskap og ferdigheter. Fysiske aktiva (f.eks utstyr, bygninger, og maskiner) Andre aktiva (f.eks renommé, varemerke, goodwill og storsamfunnets prioriteringer) En av nøkkelfunksjonene for å lykkes er å skaffe investeringer som den nye bedriften kan bruke til å bygge opp ressursene

20 Har vi noe å sette inn Mange entusiaster fare for å brenne ut ildsjeler Mange muligheter, men lokal uenighet om hvordan og hvem som skal utvikle prosjekter videre Taper det nye spennende for de dagligdagse tilpassningene for å overleve? Finnes det usynlig terskler som hindrer videre utvikling? Sett utenfra, ressurs rikt område! Alltid hardt arbeid å skaffe ressurser til de prosjekter en skal realisere.

21 Noen råd videre: Never bet the farm Riktig innstilling Tilbakeslag er må forventes Mest vellykket er de som har nok vilje og ressurser igjen etter en fiasko til å prøve igjen Skapere er vanlige folk, trenger støtte og omsorg Å ha for mye eller for lite av en egenskap er problematisk Suksess er hardt arbeide og flaks Beslutningene du tar I en fiasko, kan være de samme som de du må ta I en suksess Det er like viktig å vite når du skal kaste inn håndkleet som når du skal ta det opp. Sett realistiske mål for egen rikdom og velstandsutvikling. Sett moderate mål, ikke gå etter en liter når du bare trenger et glass. Pengemål er viktige men ikke alt. Suksess måles både av deg selv og andre. Stor forskjell i hva som er suksess for deg og for andre Alle opplever redsel for å mislykkes Redsel for å ikke lykkes er en av de sterkeste motivasjoner vi har, men da må vi først sett i gang Redsel er flott, det skaper en naturlig forsvarmekanisme Ta alltid din frykt med I beslutninger du tar. Da øker presisjonen og detaljeringen av beslutninger.

22 Newer bet the farm: Noen gode prinsipper for å redusere usikkerhet: Omgivelsene vil stimulere til å ta stor risiko, altså vi må håndtere det sosiale presset. Enkle ideer er bedre en nye ukjente ideer Også utviklede næringer skjuler nye forretningsmuligheter Gode ideer krever oftest lav teknologi Hvordan vi jobber med ideen er viktigere en ideen i seg selv fordi mange andre nok har samme ideen og dermed gjelder det å være best.

23 Interessant at mulighetene dere ser passer godt til rimelige oppstarter Gjeld og egenkapital Ansatte Kapital/ansatt Primærnæringer ,610 Olje og gassutvinning ,041 Industri og bergverksdrift ,546 Kraft og vannforsyning ,508 Bygge og anleggsvirksomhet ,476 Varehandel, hotell og restaurantvirksomhet ,968 Samferdsel ,652 Forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift ,099 Andre tjenester Uoppgitt næring I alt ,499 KILDE: Findexa asa Kredittinformasjon 2005.

24 Hvordan komme videre uten å ta for stor risiko? Bruk ikke kroner når noen ører er nok Det å starte litt mindre tar litt lengre tid, men er mindre risikofylt. (selvfølgelig er alt relativt av hva du skal gjøre) Du reduserer feilene dine, og lærer å være gnien på ressursene, og en konkurransefordel (syns ikke på radaren). Invester minst mulig, I lokaler, maskiner/utstyr, markedsfør riktig, streng kostnadskontroll, billig arbeidskraft, Hvordan finne den første kapitaldosen du trenger? Ikke bruk alle dine egne penger med en gang, lån fra bank andre kan være enkelt/vanskelig. Hvis du må låne, lån ikke fra familie og venner siden alt for mange følelser er involvert. Mikrokreditt.

25 Hvordan komme videre.. Sjekk brua før du går ut på den Alt for mange gir full gass, så brister brua. Ingen ting er sikkert La andre være pionerer Er markedet klart for ideen, eller er vi for tidlig der ute. Har du produktet klart før du starter salg De som er først ut vinner sjelden. Bare idioter klatrer I fjell uten sikring Ha alltid en back-up plan: Hvordan du skal skaffe deg støtte etter en fiasko (nettverk) Ha en posisjon du kan trekke de tilbake til slik at du kan prøve igjen. (Gårdsbrukene er perfekte for denne strategien) Skaff deg en partner. Sett opp gjerder rundt bedriften når du går fra en felles ide til at det blir din egen ide. Bytt til deg ressurser med aksjer I bedriften. (gratis leie, hus og mat, lån av utstyr, råvarer etc)

26 Redusere risiko Bygg nettverk, men beskytt din ide Hva skal nettverket gjøre for deg og hva skal du gjøre for nettverket, Vanskelig i små lokalsamfunn å skille mellom personlig nettverk og næringsnettverk. Skaff deg et team Lær deg å håndtere business der det i utgangspunktet er stor uenighet, men der løsningen gagner alle. Og ikke minst: Hard arbeide hjelper veldig

27 Konklusjon Skapere, ideer, mulige partnere og ressurser Susendal rikere en de fleste steder I Nordland: Grunderånden må derfor dyrkes, Forsøkene må komme tettere Fiasko må aksepteres Og lokale uenigheter som ikke er viktige for andre enn dere, må ikke hindre en

28 Takk for meg. Ta gjerne kontakt. Handelshøgskolen i Bodø

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Gode råd er ikke dyre

Gode råd er ikke dyre Gode råd er ikke dyre Kjenn din ide. Kjenn deg selv. Kjenn ditt marked. Kjenn din økonomi. Kjenn dine støttespillere. Hvorfor utsette seg for noe så vanskelig? Å starte en virksomhet er en prosess. Ja,

Detaljer

Oversiktseminar. Prosjektplanlegging

Oversiktseminar. Prosjektplanlegging Oversiktseminar Prosjektplanlegging INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKSJON 4 2. PROSPEKTET OG PROSJEKTPLANEN 6 2.1 HVORFOR LAGE PROSPEKTER OG PLANER? 6 2.2 HVA KAN DU BRUKE PROSPEKTET TIL? 6 2.3 HVA KAN DU

Detaljer

Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen

Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen «Livet handler ikke om å finne deg selv. Det handler om å skape deg selv.» George B. Shaw 2 Gratulerer, du har tatt deg bryet med å laste ned denne boken fra cyber

Detaljer

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig.

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Liv er bevegelse Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Idrettsutøvere i verdensklasse kan være inspirerende. Selv

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene.

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. 1 rører du på deg? Ta en titt på fargesiden din Vel... Jeg er ikke fysisk aktiv, men jeg tenker på å bli

Detaljer

Vil fortsatt ansette

Vil fortsatt ansette perspektiver på arbeidsmarkedet nr. 3 212 2 Forsiktig framover Optimismen holder stand i Norge, men internasjonalt er det fortsatt mange tegn på nedkjøling av økonomien, og usikre tider for dem som søker

Detaljer

en innføring i investorers tankesett i finansieringsprosessen

en innføring i investorers tankesett i finansieringsprosessen Finansieringsguiden en innføring i investorers tankesett i finansieringsprosessen Ett av de aller første spørsmålene du som gründer må, bør og skal ta stilling til, er finansiering: Hvordan skal du få

Detaljer

ABC ENTREPRENORSKAP. En oppstartsguide for studenter ved HiOA

ABC ENTREPRENORSKAP. En oppstartsguide for studenter ved HiOA ABC ENTREPRENORSKAP En oppstartsguide for studenter ved HiOA I Tekst og design av Marianne Skøien, i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus. FORORD Entreprenørskap er nyskapning å se en mulighet og

Detaljer

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer

Suksesshistorier i Nordlands næringsliv Presentasjon av fire gründere

Suksesshistorier i Nordlands næringsliv Presentasjon av fire gründere N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1008/06 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 22 Prosjekt nr: 1018-02 Prosjekt tittel:

Detaljer

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I Figur 1 Velkommen til kurset Dette kommer til å bli en veldig intens dugnad Kurset går over 5 samlinger og sluttproduktet skal bli en forretningsplan Figur 2 Det dreier seg

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Bildet på netthinnen har det noen betydning?

Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging for kommuner/lokalsamfunn: Harald Espeland Daglig leder og senior rådgiver i TIBE PR Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging er et verktøy for å nå kommunens mål. Gjennom

Detaljer

De som bygger landet. Vi burde løfte frem både gründeren som starter helt ny

De som bygger landet. Vi burde løfte frem både gründeren som starter helt ny Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet nyetablering & VEkst OPPSTART: VALG AV SELSKAPSFORM: EKSPANSJON: Stø kurs med riktig finansiering Hva er best for din virksomhet? 2. UTGAVE - OKTOBER 2008

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

Innledning. De ti egenskapene er som følger:

Innledning. De ti egenskapene er som følger: DIN EGEN VERSTE FIENDEE I AKSJEMARKEDET http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Du har kanskje hørt at du i aksjemarkedet ofte er din egen verste fiende. Men hva betyr egentlig dette? I denne e-boken

Detaljer

Time management Hvor ble friheten og tiden av?!

Time management Hvor ble friheten og tiden av?! Time management Uansett hvor du bor i verden og om du er kvinne eller mann, hva du har for religion og yrke alle har 24 timer i døgnet til å gjøre en forskjell i våre egne liv og i andre menneskers liv.

Detaljer

HEMMELIGHETEN BAK RIKDOM I ÉN SETNING. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HEMMELIGHETEN BAK RIKDOM I ÉN SETNING. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HEMMELIGHETEN BAK RIKDOM I ÉN SETNING http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Har du et sterkt ønske om å bli rik, men aner ikke hvordan du skal gå fram? Tror du at du må lese en haug med bøker og

Detaljer

HVORDAN KAN JEG HJELPE MEG SELV?

HVORDAN KAN JEG HJELPE MEG SELV? HVORDAN KAN JEG HJELPE MEG SELV? Ta en slitesterk beslutning! Det er viktig å ta en beslutning som tåler perioder med fristelser og lav motivasjon. Beslutningen blir sterkere hvis du har tenkt nøye gjennom

Detaljer

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det (Utdrag av Innovasjon Norges hovedrapport om #Drømmeløftet) Utfordringer og muligheter Vi lever i spennende tider, på godt og ondt. Verden står overfor store

Detaljer

Folk først. Derfor setter Venstre folk først.

Folk først. Derfor setter Venstre folk først. Folk først. Folk først. Venstre vil at politikk skal handle om folk. Det skal handle om å gi alle muligheten til å finne sin egen måte å leve livet på, og om å bygge en trygg og moderne velferdsstat som

Detaljer

Hva menes med finansiell suksess? Hvor lang tid skal man se over? For hvem? Hva menes med nødvendig, men ikke tilstrekkelig?

Hva menes med finansiell suksess? Hvor lang tid skal man se over? For hvem? Hva menes med nødvendig, men ikke tilstrekkelig? Finansiell suksess Hva er en nødvendig betingelse, om enn ikke tilstrekkelig betingelse, for finansiell suksess? Hva menes med finansiell suksess? Hvor lang tid skal man se over? For hvem? Hva menes med

Detaljer

Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene

Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene Demokratisk økonomi. Av Dr.Ing. Jan Bording 2014 1 Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene? Det er mulig å fjerne all arbeidsløshet og samtidig løse

Detaljer