Svanemerking av Tekstiler, skinn og lær

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Svanemerking av Tekstiler, skinn og lær"

Transkript

1 Svanemerking av Tekstiler, skinn og lær Inkluderer produkter til konfeksjon og innredninger Versjon desember desember 2016 Nordisk Miljømerking

2 Innhold Hva er svanemerkete tekstiler, skinn og lær? 3 Hvorfor velge svanemerking? 3 Hva kan svanemerkes? 3 Hvordan søker man? 5 Hva kreves for å bli svanemerket? 6 1 Produktbeskrivelse 6 2 Miljøkrav Fremstilling av fiber Fyll og stoppmaterialer Andre materialer Kjemikalier skinn og lær Etterbehandling og montering Utslipp Energi- og vannforbruk Emballasje, lagring og transport 26 3 Kvalitets- og funksjonskrav Produktkrav tekstiler Produktkrav skinn og lær Merking av produkt 29 4 Etiske krav 29 5 Kvalitets- og myndighetskrav 30 Markedsføring 32 Svanemerkets utforming 32 Etterkontroll 32 Hvor lenge gjelder lisensen? 33 Nye kriterier 33 Tekstiler, skinn og lær 039, versjon 4.0, 12. desember 2012 Adresser Nordisk Ministerråd besluttet i 1989 å innføre en frivillig offisiell miljømerking, Svanen. Nedenstående organisasjoner/foretak driver Svanemerkingen på oppdrag av de respektive lands regjeringer. For mer informasjon se web sidene. Danmark Miljømærkning Danmark Fonden Dansk Standard Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon Fax E-post: Sverige Miljömärkning Sverige AB SE Stockholm Telefon Fax E-post: Finland Miljömärkning Finland Box 489 FIN Helsingfors Telefon Fax E-post: Norge Miljømerking Tordenskiolds gate 6 B NO-0160 Oslo Telefon Fax E-post: Island Norræn Umhverfismerking á Íslandi Umhverfisstofnun Suðurlandsbraut 24 IS-108 Reykjavik Telefon Fax E-post: Dette dokument kan bare kopieres i sin helhet og uten noen form for endringer. Sitat kan gjøres hvis opphavsmannen Nordisk Miljømerking nevnes.

3 Vedlegg Vedlegg 1 Flytskjema Vedlegg 2 Beskrivelse og sammensetning av produkt Vedlegg 3 Bomull og andre naturlige frøfibre av cellulose Vedlegg 4 Lin, bambus og andre bastfiber Vedlegg 5 Ull og andre keratinfiber Vedlegg 6 Akrylfiber Vedlegg 7 Elastan Vedlegg 8 Polyamidfiber Vedlegg 9 Polyesterfiber Vedlegg 10 Polypropylenfiber Vedlegg 11 Regenererte cellulosefiber Vedlegg 12 Sporbarhet råvarer Vedlegg 13 Fyll og stoppmaterialer Vedlegg 14 Tilsetninger til fyll- og stoppmaterialer Vedlegg 15 Andre materialer Vedlegg 16 Generelle kjemikaliekrav Vedlegg 17 Garn, metervare og tekstil Vedlegg 18 Farger og pigment fargeri Vedlegg 19 Farger og pigment - fargeprodusent Vedlegg 20 Garveri Vedlegg 21 Etterbehandling Vedlegg 22 Belegning, laminat og membran Vedlegg 23 Øvrige krav Vedlegg 24 Lim Vedlegg 25 Farger og pigment Skinn & lær Vedlegg 26 Dun og fjær Vedlegg 27 Mulesing Vedlegg 28 Markedsføring Vedlegg 29 Test- og analysemetoder Vedlegg 30 Oversikt over R-setninger Vedlegg 31 Oversikt og verifikasjon med EU Ecolabel og GOTS

4 Hva er svanemerkete tekstiler, skinn og lær? Tekstiler, skinn og lær med Svanemerket oppfyller en rekke miljø-, helse- og kvalitetskrav. Det betyr at det stilles krav til produksjonen fra framstillingen av fiber og skinn, videre behandling av fiberen og skinnet fram til det ferdige tekstil- eller lærproduktet. Resirkulerte fibre kan inngå. Både framstilling av fiberen og kjemikaliebruk i produksjonen er sentralt i kriteriene. Ved å stille krav til kjemikalier, både gjennom grenseverdier og forbud mot en rekke miljø- og helsefarlige stoffer, setter kriteriene fokus på å redusere miljøbelastningen fra produksjonen og ta hensyn til helse både for arbeidere og forbrukere. Det stilles også krav på tekstilenes kvalitet, blant annet gjennom fargebestandighet og krymping. Hvorfor velge svanemerking? l l l l l l Produsenter av tekstiler, skinn og lær kan bruke varemerket Svanen i sin markedsføring. Svanemerket har troverdighet og er meget godt kjent i Norden. Svanemerket er en kostnadseffektiv og enkel måte for produsenten å kommunisere sitt miljøarbeid og miljøengasjement til kunder og leverandører. En miljøtilpasset virksomhet har oftere lavere kostnader pga. redusert energiforbruk og mindre emballasje og avfall. En mer miljøtilpasset drift forbereder produsenter av tekstiler, skinn og lær på fremtidige miljøkrav. Miljøspørsmål er komplekse og det kan ta lang tid å sette seg inn i spesifikke problemstillinger. Svanemerkingen kan ses som en guide til dette arbeide. Svanemerking omfatter ikke bare miljøkrav, men også kvalitetskrav fordi miljø og kvalitet ofte går hånd i hånd. Det betyr at en Svanelisens også kan ses som et kvalitetsstempel. Hva kan svanemerkes? Kriteriene omfatter produkter av tekstilfiber, skinn og lær eller en kombinasjon av disse. Med tekstiler, skinn og lær menes: l Konfeksjon og tilbehør, for eksempel bukser, skjorter, jakker, undertøy, lommetørklær, skjerf, bager og vesker. 4 (34)

5 l l l Innredningstekstiler, det vil si tekstilprodukter for bruk og innredning (inkludert for bil/båt), for eksempel håndklær, sengetøy, gardiner, duker, tepper, puter, dyner og møbelstoffer. Fiber, garn og metervarer, inkludert varige non-woven, som skal anvendes i tekstiler for konfeksjon og tilbehør eller i innredningstekstiler nevnt over. Med varige non-woven menes produkter som kan gjenbrukes og vaskes. Produkter av skinn og lær som jakker, bukser, belter eller vesker, og skinn og lær som råmateriale til konfeksjon eller innredning (inkludert for bil/ båt) fra følgende dyrearter: sau, geit, okse (sv: nöthudar), hest, gris, elg, hjort og rein. Produkter til både privat og offentlig bruk kan svanemerkes. Tekstilene kan være laget av nyfiber og/eller resirkulerte fibre. Følgende produkter og materialer kan ikke miljømerkes etter kriteriene for tekstiler, skinn og lær: l l l l l l l Mineralfibre, glassfibre, metallfibre, kullfibre og andre uorganiske fibre. Produkter eller materialer som er behandlet med flammehemmende midler. Dette gjelder også flammehemmere som er integrert i produktet eller materialene. Veggbekledning, som f.eks. tekstiltapet. Reklamemateriell, banners, roll-ups. Engangsprodukter. Med engangsprodukter menes produkter som ikke kan vaskes/renses eller gjenbrukes. Produkter som inneholder elektroniske komponenter. Produkter som inneholder parfyme eller andre duftstoffer. Produkter som kan miljømerkes etter andre kriterier innen Nordisk miljømerking er ikke omfattet av tekstilkriteriene. Eksempler på dette er: l l l l l l l l Engangsprodukter av non-woven som ikke kan vaskes eller gjenbrukes, f.eks. tørkepapir og rengjøringskluter (kriterier for mykpapir). Engangsprodukter som bomullspads til personlig pleie (kriterier for hygieneprodukter). Våtservietter (kriteriene for kosmetikk). Gulvbelegg, som vegg til vegg tepper (kriterier for gulv). Tekstilprodukter, som inngår som en del av et møbel, f.eks. sofaputer, madrasser og sitteputer (saccosekker) (kriterier for møbler og innredninger). Puter som er en del av en samlet møbellisens, sammen med f.eks. senger eller madrasser, og stoppmaterialet er av samme type, kan miljømerkes etter kriteriene for møbler og innredninger. Mikrofiberkluter (kriterier for mikrofiberkluter). Leker/Kosedyr (kriterier for leker). Sko (inngår i EU Ecolabels kriterier for sko). 5 (34)

6 Hvordan søker man? Hvert krav er markert med bokstaven K (for krav) eller M (for miljøledelse) samt ett nummer. Alle relevante krav skal oppfylles for at en lisens skal oppnås. Symboler i teksten For hvert krav er det beskrevet hvordan kravet skal dokumenteres. Det finnes også ulike symboler som brukes for å lette arbeidet. Symbolene er: ( Send inn Kravet kontrolleres på stedet ; Send med rutiner for miljø- og kvalitetssikringen Søknad Søknaden sendes til Nordisk Miljømerking i det land tekstilet, skinnet eller læret skal selges/virksomheten drives, se adresser på side 2. Søknaden skal bestå av en søknadsblankett og dokumentasjon som viser at kravene oppfylles (finnes spesifisert i kravene). Kontroll på stedet Før lisens bevilges kontrollerer Nordisk Miljømerking på stedet at kravene oppfylles. Ved kontrollen skal underlag for beregninger, original til innsendt dokumentasjon, måleprotokoll, innkjøpsstatistikk og lignende som bekrefter at kravene oppfylles kunne fremvises. Kostnader En søknadsavgift betales i forbindelse med at bedriften søker lisens. I tillegg til det kommer en årsavgift basert på omsetning av det svanemerkete tekstiler, skinnet og/eller læret. Spørsmål Ved spørsmål, kontakt gjerne Nordisk Miljømerking, se adresser på side 2. 6 (34)

7 Hva kreves for å bli svanemerket? For å få en Svanelisens må: l l Samtlige krav i dette dokumentet som gjelder det aktuelle produktet oppfylles. Enkelte av kravene er harmonisert med EU Ecolabels kriterier for tekstiler vedtatt av Kommisjonen juli Noen artikler med gyldig GOTS-sertifikat kan få unntak for krav under visse vilkår. Se vedlegg 31 for en oversikt over hvilke krav som kan dokumenteres med gyldig lisensbevis for EU-Ecolabel eller GOTS. Det skal gjennomføres et kontrollbesøk hos virksomheten Krav til analyselaboratorier, prøvetaking og testmetoder er gitt i vedlegg Produktbeskrivelse K1 Informasjon om produktet Søker skal oppgi følgende informasjon om produktet: 1. Varemerke/handelsnavn, eventuelt artikkelnummer 2. Hvor produktene skal selges (butikk, web-shop etc.) 3. Oversikt over produksjonsprosessen og underleverandører Produksjonsprosessen skal beskrives ved at det oppgis navn og produksjonssted på underleverandører og hvilke prosesser hver underleverandør gjør, f.eks. vasking, farging og trykking. Det anbefales at produksjonsprosessen beskrives ved hjelp av et flytskjema, for eksempel som vist i vedlegg 1. ( Beskrivelse i henhold til kravet. K2 Beskrivelse og sammensetning av produkt Det skal gis en beskrivelse av produktet/ene som skal miljømerkes. Beskrivelsen skal omfatte sammensetningen av produktene med vektprosent av de ulike materialene som inngår. l Belegg, membran og laminat får inngå med totalt 20 vektprosent i det ferdige produkt. l Glidelåser, knapper, reflekser og andre detaljer får inngå med totalt 15 vektprosent i det ferdige produkt. l Fyll/stoppmaterialer av lateks, polyuretan, dun, fjær, frø, korn eller gryn: andel skal oppgis, men er ikke begrenset. l Sytråd er unntatt fra kravene videre i dokumentet. Borrelås regnes som tekstilfiber og skal oppfylle krav som er relevant for fibertypen. l Fibertyper, skinn og lær og andre materialer som det ikke er stilt krav til i dokumentet, kan til sammen inngå med 5 vektprosent av produktet. Frø, korn og gryn er unntatt fra denne begrensingen. l Fibertyper, skinn og lær det er stilt krav til i kriteriene er unntatt fra kravene dersom fibertypen/skinnet eller læret til sammen inngår med mindre enn 5 vektprosent av andel tekstil/skinn/lær i produktet. 7 (34)

8 l Resirkulerte fibre trenger ikke å oppfylle kravene til produksjon av fiber. Med resirkulerte fibre menes fibre fra spill fra tekstil- og konfeksjonsindustrien, fra innsamlet tekstilavfall eller fra plastavfall som kan anvendes til fiberproduksjon. f.eks. fiber framstilt av plastflasker. Det anbefales at sammensetningen av produktene beskrives ved hjelp av en tabell, for eksempel som vist i vedlegg 2. ( Beskrivelse i henhold til kravet. Se vedlegg 2 for mal. 2 Miljøkrav Kravene i dette kapitlet er delt inn i krav til fremstilling av fiber (kap. 2.1), fyll og stopp materialer (kap. 2.2), andre materialer (kap. 2.3), kjemikalier tekstiler (kap. 2.4), kjemikalier skinn og lær (kap. 2.5), etterbehandling og montering (kap. 2.6), utslipp (kap. 2.7), energi- og vannforbruk (kap. 2.8) og emballasje, lagring og transport (kap. 2.9). 2.1 Fremstilling av fiber Resirkulerte fibre trenger ikke å oppfylle kravene til fremstilling av fiber, se K2. Dersom fibrene innfarges skal fargene oppfylle fargekravene i kapittel Farger og Pigmenter Vegetabilske fiber K3 Bomull og andre naturlige frøfibre av cellulose Kravet gjelder for både bomull og andre naturlige frøfibre av cellulose inklusiv kapok, som betegnes med bomull nedenfor. Minst 10 vektprosent av bomullen som brukes til produksjon av svanemerket tekstil skal være økologisk dyrket eller dyrket i overgang til økologisk dyrking. Andelen skal regnes ut i kg økologisk bomull per totalt innkjøpt kg bomull til den svanemerkete produksjonen på årsbasis. Den resterende delen av bomullen skal minst oppfylle kravene beskrevet for konvensjonell bomull nedenfor. Dersom produktene/kolleksjonen som skal svanemerkes produseres på flere produksjonssteder/fabrikker, kan andelen økologisk bomull regnes ut basert på totalt innkjøp av økologisk og konvensjonell bomull til alle de svanemerkete produktene/kolleksjonen, slik at kravet ikke trenger å oppfylles per produksjonssted/fabrikk. Det skal sendes inn en produksjonsplan og rutiner som viser hvordan kravet skal oppfylles, og hvert år skal det sendes inn oppdaterte opplysninger om oppfyllelse av kravet. Økologisk bomull Med økologisk menes bomull dyrket i henhold til Europarådets Forordning (EØF) nr. 834/2007 av 28. juni 2007 om økologisk produksjon av landbruksprodukter, eller produkter fremstilt på samme måte og under liknende kontrollordninger. Eksempler er: KRAV, IFOAM, KBA, OCIA, TDA, DEMETER. Konvensjonell bomull Konvensjonell dyrket bomull får inneholde maksimum 0,05 ppm av hvert av følgende stoffer: aldrin, captafol, klordan, DDT, dieldrin, endrin, heptaklor, heksaklorbensen, heksaklorsykloheksan (isomerer totalt), 2,4,5-T, klordimeform, klorbenzilat, dinoseb med salter, monokrotofos, pentaklorfenol, toxafen, metamidofos, metylparation, paration, fosfamidon, glufosinat-ammonium og glyfosat. Testene skal gjennomføres på råbomull, dvs. før våtbe- 8 (34)

9 handling, på hvert parti bomull som mottas, etter testmetodene gitt i vedlegg 29. Dersom det kan dokumenteres sporbarhet på bomullen tilbake til den enkelte bonde på minst 75 % av den anvendte bomullen, og disse kan bekrefte at stoffene nevnt over ikke er anvendt ved dyrkingen av bomull, er det ikke nødvendig å sende inn testrapporter. ( For økologisk andel: oppgi leverandør av økologisk bomull med navn og adresse. Gyldig sertifikat som viser at bomullen er økologisk dyrket i henhold til Europarådets Forordning (EØF) nr. 2092/91 av 24. juni 1991 om økologisk produksjon av landbruksprodukter eller tilsvarende systemer. Gyldig GOTS-sertifikat i henhold til versjon 3.0 eller senere kan anvendes for å dokumentere at bomullen er økologisk sertifisert. Produksjonsplan og rutiner samt beregning som viser hvordan andelen økologisk bomull oppfylles skal sendes inn, samt rutiner for årlig rapportering om andelen økologisk bomull. ( For konvensjonell andel: Testrapporter som viser at kravet er oppfylt eller bekreftelse fra bøndene om at angitte stoffer ikke er anvendt, samt oversikt over andelen bomull som dette gjelder. Gyldig lisensbevis for EU Ecolabel i henhold til Kommisjonens beslutning fra juli 2009 kan benyttes som deler av dokumentasjonen. Tilleggstest av glufosinat-ammonium og glyfosat kreves. Vedlegg 3 kan anvendes. K4 Lin, bambus og andre bastfibre Lin, bambus og andre bastfibre skal kun dyrkes med pesticider tillatt anvendt i EU forordning 1107/2009. Fremstilling av lin, bambus og andre bastfibre ved vannrøyting tillates kun dersom avløpsvannet fra vannrøytingen renses så det kjemiske oksygenforbruket (COD) eller den totale mengden organisk karbon (TOC) reduseres med minst 75 % for hampfiber og minst 95 % for lin- og andre bastfibre. Bambus skal i tillegg oppfylle K16. Krav til analyselaboratoriet og testmetode for COD/TOC er gitt i vedlegg 29. Måling av PCOD eller BOD kan også anvendes hvis en korrelasjon til COD er vist. ( Erklæring om at kun godkjente pesticider er anvendt. ( Testrapport fra produsent av lin/bastfibre som viser at kravet er oppfylt eller gyldig lisensbevis for EU Ecolabel i henhold til Kommisjonens beslutning fra juli 2009 dersom vannrøyting anvendes. Vedlegg 4 kan anvendes Animalske fibre K5 Ull og andre keratinfiber (ull fra sau, kamel, alpakka og geit) Det totale innholdet av følgende stoffer får ikke overstige 0,5 ppm: γ-heksaklorsykloheksan (lindan), α-heksaklorsykloheksan, β-heksaklorsykloheksan, δ-heksaklorsykloheksan, aldrin, dieldrin, endrin, p,p -DDT og p,p -DDD, cypermetrin, deltametrin, fenvalerat, cyhalotrin og flumetrin. Det totale innholdet av følgende stoffer får ikke overstige 2 ppm: diazinon, propetamfos, klorfenvinfos, diklorfention, klorpyrifos, fenklorfos, diflubenzuron og triflumuron. Analysen skal gjøres på råull før våtbehandling for hvert parti ull som mottas. Testene skal være i henhold til IWTO Draft Test Method 59 eller tilsvarende. 9 (34)

10 Kravet gjelder ikke dersom det kan dokumenteres hvilke bønder som har produsert minst 75 vektprosent av ullen eller keratinfibrene, og at bøndene kan bekrefte at stoffene nevnt i kravet ikke er brukt på de aktuelle områder eller dyr. Kravet gjelder heller ikke dersom ullen er økologisk sertifisert. For definisjon av økologisk, se K3. ( Testrapport som viser at kravet oppfylles eller bekreftelse fra bøndene om at angitte stoffer ikke er anvendt, samt oversikt over andelen ull som dette gjelder eller gyldig sertifikat som viser at ullen er økologisk i henhold til Europarådets Forordning (EØF) nr. 2092/91 av 24. juni 1991 om økologisk produksjon av landbruksprodukter, eller tilsvarende systemer. Gyldig lisensbevis for EU Ecolabel i henhold til Kommisjonens beslutning fra juli 2009 kan også benyttes som dokumentasjon for dette kravet. Vedlegg 5 kan anvendes. K6 Utslipp fra ullvaskerier Utslipp av det kjemiske oksygenforbruket, COD, får, uansett om det renses on-site eller off-site, være maksimum 20 g/kg ubearbeidet ull, uttrykt som årlig gjennomsnitt. Ved off-site rensing beregnes COD-utslippet ved å multiplisere COD-utslippet fra ullvaskeriet med renseanleggets gjennomsnittlige renseeffekt. Måling av PCOD, TOC eller BOD kan også anvendes hvis en korrelasjon til COD er vist. Ullvaskeanlegget skal beskrive hvordan avløpsvannet fra vaskingen behandles og vise hvordan COD-utslipp overvåkes. ph-verdien på avløpsvannet som slippes ut i overflatevannet skal være 6 9 (med mindre ph-verdien i resipienten ligger utenfor dette intervallet), og temperaturen skal være lavere enn 40 C (med mindre temperaturen i resipienten er høyere). Krav til analyselaboratoriet og testmetode for COD/TOC er gitt i vedlegg 29. ( For COD: testrapport fra ullvaskeriet som viser at kravet er oppfylt. For ph og temperatur: rapporter fra ullvaskeriet som viser målinger av ph og temperatur i avløpsvannet eller gyldig lisensbevis for EU Ecolabel i henhold til Kommisjonens beslutning fra juli Syntetiske fibre K7 Akryl Restene av akrylnitril i råfiber fra fiberfremstillingsanlegget skal være mindre enn 1,5 mg/kg. Mengden akrylnitril skal måles med følgende analysemetode: Ekstraksjon med kokende vann og kvantifisering med kapillær gassvæskekromatografi. Utslipp av akrylnitril til luft (under polymeriseringen og frem til den spinneklare oppløsningen) skal være mindre enn 1 g/kg produsert fiber uttrykt som årsgjennomsnitt. N,N - Dimetylacetamid (DMAc, cas nr ) får ikke anvendes ved fremstilling av akryl. ( Analyserapport fra produsent av akryl som viser at kravet er oppfylt. For utslipp til luft skal søkeren legge ved dokumentasjon og/eller testrapporter, samt gi en bekreftelse på at kravet er overholdt. Gyldig lisensbevis for EU Ecolabel i henhold til Kommisjonens beslutning fra juli 2009 kan dokumentere kravene om akrylniytil. 10 (34)

11 ( Erklæring fra akrylprodusent om at DMAc ikke er brukt ved fremstilling av akryl. Vedlegg 6 kan anvendes. K8 Elastan Organiske tinnforbindelser får ikke anvendes. Utslipp til luft av aromatiske diisocyanater under polymerisering og spinning skal være mindre enn 5 mg/kg produsert fiber uttrykt som årsgjennomsnitt. N,N - Dimetylacetamid (DMAc, cas nr ) får ikke anvendes ved fremstilling av elastan. ( Erklæring fra produsent av elastan om at organiske tinnforbindelser ikke anvendes Detaljert informasjon og/eller analyserapporter fra produsent av elastan som viser at kravet oppfylles. Gyldig lisensbevis for EU Ecolabel i henhold til Kommisjonens beslutning fra juli 2009 kan dokumentere disse punktene. ( Erklæring fra elastanprodusent om at DMAc ikke er brukt ved fremstilling av elastan. Vedlegg 7 kan anvendes. K9 Polyamid Utslipp av nitrogendioksid (N2O) til luft fra monomerfremstilling må ikke overstige 10 g/kg fremstilt polyamid 6-fibre og 50 g/kg fremstilt polyamid 6.6-fibre uttrykt som årsgjennomsnitt. ( Detaljert informasjon og/eller testrapport fra produsent av polyamid som viser at kravet er oppfylt eller gyldig lisensbevis for EU Ecolabel i henhold til Kommisjonens beslutning fra juli Vedlegg 8 kan anvendes. K10 Polyester Mengden antimon i polyesterfiber målt som gjennomsnittsverdi på årsbasis får ikke overstige 260 ppm. Antimon skal testes ved følgende metode: direkte bestemmelse med atomabsorpsjonsspektrometri. Testen skal utføres på råfiber innen våtbehandling. Utslipp av VOC ved polymerisering og fiberproduksjon, målt på de prosesstrinn der det forekommer, inkludert diffuse utslipp, må ikke overstige 1,2 g/kg produsert polyestermasse uttrykt som årsgjennomsnitt. VOC er definert som organiske forbindelser som har et damptrykk på 0,01 kpa eller over ved 293,15 K eller en tilsvarende flyktighet under betingelsene ved bruk. ( Erklæring fra produsent av polyester om at antimon ikke anvendes eller en testrapport som viser at kravet om antimon er oppfylt. For utslipp av VOC skal det sendes inn detaljert informasjon og/eller testrapport samt en bekreftelse fra produsent av polyester på at kravet er overholdt. Gyldig lisensbevis for EU Ecolabel i henhold til Kommisjonens beslutning fra juli 2009 kan dokumentere dette kravet. Vedlegg 9 kan anvendes. 11 (34)

12 K11 Polypropylen Blybaserte pigment får ikke anvendes. ( Bekreftelse fra produsent av polypropylen på at blybasert pigment ikke er anvendt eller gyldig lisensbevis for EU Ecolabel i henhold til Kommisjonens beslutning fra juli Vedlegg 10 kan anvendes Regenererte cellulosefibre Ved produksjon av regenererte cellulosefibre kan fiber fra ulike dissolvingmasser blandes. Alle massene skal da oppfylle K12 og K16a. K16b skal oppfylles for den produserte fiberen på årsbasis. Bruk gjerne vedlegg 11 som mal for regenererte cellulose fibre. K12 Bleking med klorgass Klorgass må ikke brukes ved bleking av cellulosemasse eller cellulosefibre. ( Erklæring fra produsenter av cellulosemasse og regenerert cellulose om at kravet er oppfylt eller gyldig lisensbevis for EU Ecolabel i henhold til Kommisjonens beslutning fra juli K13 Viskose, utslipp av svovel Utslipp av svovel til luft skal ikke være mer enn 120 g S/kg filamentfibre og 30 g/kg stapelfibre uttrykt som årlig gjennomsnitt. ( Testrapport fra produsent av viskose som viser at kravet er oppfylt eller gyldig lisensbevis for EU Ecolabel i henhold til Kommisjonens beslutning fra juli K14 Viskose, utslipp av sink Utslipp av sink til vann skal ikke være mer enn 0,3 g Zn/kg regenerert cellulose uttrykt som årlig gjennomsnitt. Informasjon om prøvetagning, analysemetoder og analyselaboratorier er gitt i vedlegg 29. ( Testrapport fra produsent av viskose som viser at kravet er oppfylt eller gyldig lisensbevis for Ecolabel i henhold til Kommisjonens beslutning fra juli K15 Cuprofiber, utslipp av kobber Innhold av kobber i avløpsvannet fra anlegg som fremstiller cuprofiber må ikke overstige 0,1 ppm uttrykt som årlig gjennomsnitt. ( Testrapport fra produsent av cuprofiber som viser at kravet er oppfylt eller gyldig lisensbevis for EU Ecolabel i henhold til Kommisjonens beslutning fra juli (34)

13 K16 Sporbarhet og sertifisert råvare a) Sporbarhet Produsent av regenererte fibre eller produsenten av dissolvingmassen skal: 1. oppgi navn (på latin og et nordisk språk), samt geografisk opprinnelse (land/delstat og region/provins) for de råvarene som anvendes. Vedlegg 12 kan anvendes. 2. ha sporbarhet på tre- og fiberråvarene 3. ha en skriftlig prosedyre/rutine for innkjøp av råvarer som sikrer at råvarene kommer fra lovlige kilder. Tre- og fiberråvarer må ikke komme fra: l Beskyttede områder eller områder som er under behandling for å bli beskyttede områder l Områder med uklare eierforhold eller bruksrettigheter l Illegalt avvirket råvare l Genmodifiserte trær og planter Dessuten må ikke driften av skogen skade: l Naturskog, biodiversitet, spesielle økosystemer og viktige økologiske funksjoner l Sosiale og kulturelle bevaringsverdier Sporbarhetssertifikat (Chain of Custody certificate) kan anvendes for å dokumentere punkt 2. b) Sertifisert tre- og fiberråvare På årsbasis skal minst 30 % av fiberråvaren komme fra områder der driften er sertifisert etter en skogsstandard og sertifiseringssystem angitt i vedlegg 12 eller 75 % av fiberråvaren være returfiber, kutterspon eller sagflis eller en kombinasjon av disse, beregnet etter følgende formel: Krav på andel fiberråvare fra sertifiserte områder (Y): Y (%) 30-0,4x der x = andel returfiber, kutterspon eller sagflis. Andelen sertifisert fiber skal oppdateres og rapporteres årlig under lisensens gyldighetstid. Bambus er unntatt for kravet til sertifisert andel. Andel fiberråvare fra sertifiserte områder respektive andelen returfiber, kutterspon eller sagflis i tekstilfiberen, beregnes som en vektet sum av andelen i hver inngående masse. ( Navn (på latin og et nordisk språk), samt geografisk opprinnelse (land/ delstat og region/provins) for de råvarene som anvendes. Vedlegg 12 kan anvendes. ( System for sporbarhet skal beskrives. Sporbarhetssertifikat (Chain of Custody certificate) kan anvendes for å dokumentere punkt 2. ( Skriftlige prosedyrer/rutiner for å sikre lovlig råvare. Prosedyren/rutinen skal inneholde oppdaterte lister over alle leverandører av råvare. Vedlegg 12 kan anvendes. 13 (34)

14 2.2 Fyll og stoppmaterialer Vedlegg 13 kan anvendes som mal for kapitel 2.2. I tillegg kan vedlegg 14 anvendes for K18, tilsetninger. K17 Fyll og stoppmaterialer Tekstilfibre skal oppfylle relevante krav for tekstilfibre i K3-K16. Vaskemidler og andre kjemikalier som anvendes til vask av fyll og stoppmaterialer skal oppfylle K26 om forbudte stoffer og K29 om nedbrytbarhet vaskemidler, bløtgjøringsmidler/tøymyknere og kompleksdannere. Fyll og stoppmaterialer skal utover avsnitt 2.2 oppfylle K27 om biocidprodukter og antibakterielle stoffer. Fyll og stoppmaterialer skal utover avsnitt 2.2 oppfylle K68 om formaldehyd. ( Tilsvarende dokumentasjon som er oppgitt i kravene det henvises til. K18 Tilsetninger Tilsetninger skal oppfylle K26 Forbudte stoffer og K27 Biocider, og i tillegg må følgende kjemiske stoffer ikke tilsettes 1 : l halogenerte organiske forbindelser generelt (inkluderer klorerte polymerer). For eksempel PVC, organiske klorparafiner, organiske fluorforbindelser og blekekjemikalier. l aziridin og polyaziridiner. l kreftfremkallende-, mutagene- og reproduksjonsskadelige forbindelser (kategori 1 og 2 i henhold til 67/548/EF). 1 Som tilsatte stoffer regnes kjemiske produkter og ingredienser i disse, også tilsatte additiver (f.eks. pigmenter) i ingrediensene, men ikke forurensninger fra råvareproduksjonen. Som forurensninger regnes rester fra råvareproduksjonen, som inngår i det ferdige produkt i konsentrasjoner under 100 ppm (0,01 vektprosent, 100 mg/kg), men ikke stoffer, som er tilsatt en råvare eller produktet bevisst og med et formål, uansett mengde. ( For hvert kjemisk produkt/råvare som tilsettes fyll/stoppmaterialet kreves dokumentasjon fra kjemikalieleverandør i henhold til vedlegg 14. K19 Fargestoffer Fargestoffer får kun benyttes for å skille mellom ulike kvaliteter (for eksempel hardt og mykt skum) innenfor samme type stoppmateriale, eller hvis stoppmaterialet er synlig og brukes uten trekk. Om fargestoffer anvendes skal relevante krav i kap oppfylles. ( Begrunnelse + Erklæring i henhold til vedlegg 13. K20 Krav til gjenvinning Minimum 90 % av alt produksjonsspill fra produksjon av lateks og polyuretan skal gjenvinnes. ( Beskrivelse fra produsent av stoppmaterialer om hvordan produksjonsavfall gjenvinnes. K21 Syntetisk lateks (SBR) og naturlateks Innholdet av butadien skal være mindre enn 1 mg/kg lateks. Konsentrasjonen av N-nitrosaminer skal ikke være mer enn 0,0005 mg/m 3 målt med klimakammer test. ( Lateksprodusenten skal oppgi testresultater i henhold til målemetoder angitt i vedlegg (34)

15 K22 Polyuretanskum CFC, HCFC, HFC, metylenklorid eller halogenerte organiske forbindelser får ikke benyttes som blåsemiddel. Isocyanat forbindelser skal kun anvendes i lukket prosess, med foreskrevet verneutstyr og i henhold til myndighetskravene. N,N - Dimetylacetamid (DMAc) får ikke anvendes i produksjonen. ( Erklæring i henhold til vedlegg Andre materialer K23 Glidelåser, knapper, refleks og andre detaljer Kravet gjelder for det enkelte materiale i ikke-tekstile detaljer på tekstilproduktet (f.eks. knapper, glidelås, spenner, reflekser, plastemblem, metalldeler). Hver enkelt materialtype skal ikke inneholde bly (Pb), kadmium (Cd) eller Nikkel (Ni). Plastdeler skal i tillegg ikke inneholde ftalater eller bestå av klorert plast. Innhold av bly, kadmium og nikkel skal testes i henhold til metodene AAS, ICP-OES eller ICP-MS (deteksjonsgrense 3 ppm). ( Testrapport fra produsent av detaljer som viser at kravet til metaller er oppfylt. ( Erklæring om at plastdeler ikke inneholder ftalater eller består av klorert plast. Bruk gjerne vedlegg 15 som mal. 2.4 Kjemikalier tekstiler Kravene gjelder for alle kjemikalier i tekstilprosesser etter fiberproduksjon, for eksempel spinning, veving, våtprosesser (vasking, bleking og farging) og kjemikalier til belegg, membraner og laminater. Bleking og farging gjelder også for produksjonen av selve fiberen Generelle kjemikaliekrav K24 Oversikt kjemikalier En oversikt over samtlige kjemikalier med sikkerhetsdatablad som brukes ved de ulike prosessene etter fiberproduksjon og som er oppgitt i K1, for eksempel spinning, veving, våtprosesser (vasking, bleking, farging) og kjemikalier til belegg, membraner og laminater. ( Oversikt over kjemikalier og sikkerhetsdatablad (i henhold til gjeldende europeisk lovgivning) for alle kjemikaliene ved de ulike prosessene. Det skal spesifiseres hvilke prosesser de ulike kjemikaliene hører til. K25 Stoffer på Reachs kandidatliste Stoffer som til enhver tid er oppført på Reachs kandidatliste får ikke anvendes i prosessene etter fiberfremstilling. Link til Reachs kandidatliste: ( Erklæring fra underleverandører som utfører de ulike prosessene på at ingen stoffer på kandidatlisten anvendes. Vedlegg 16 kan anvendes. 15 (34)

16 K26 Forbudte stoffer Følgende kjemiske stoffer må ikke tilsettes 1 : l Alkylfenoletoksilater (APEO), l Lineære alkylbenzensulfonater (LAS), l ditalg-dimetylammoniumklorid (DTDMAC), dimetyldioktadekylammoniumklorid (DSDMAC), di(hydrogenert talg) dimetylammoniumklorid (DHTDMAC), l Ethylendiamintetraacetat (EDTA) og dietylentriaminpentaacetat (DTPA), l ftalater 2, l Fluorerte organiske forbindelser, som PFOA (perfluoroktansyre og salter/ estere av denne), PFOS (perfluoroktylsulfonat og forbindelser av denne), PTFE (polytetrafluoreten) osv. får ikke anvendes og må ikke inngå som en bestanddel i de anvendte preparater eller blandinger. 1 Som tilsatte stoffer regnes kjemiske produkter og ingredienser i disse, også tilsatte additiver (f.eks. pigmenter) i ingrediensene, men ikke forurensninger fra råvare produksjonen. Som forurensninger regnes rester fra råvareproduksjonen, som inngår i det ferdige produkt i konsentrasjoner under 100 ppm (0,01 vektprosent, 100 mg/kg), men ikke stoffer, som er tilsatt en råvare eller produktet bevisst og med et formål, uansett mengde. 2 Dette gjelder ftalater som er oppført på Reachs vedlegg XVII. Ftalater som er oppført på kandidatlisten er ekskludert i krav K25 ( Bekreftelse fra kjemikalieleverandøren på at kjemikaliene og kjemikalier som inneholder disse stoffene ikke anvendes. Vedlegg 16 kan anvendes. K27 Biocider og antibakterielle stoffer Tilsetting og/eller integrering av stoffer som kan ha en biocid- og/eller antibakteriell virkning i fiberen, metervarer eller tekstilet er ikke tillatt. Sølvforbindelser, nanosølv og nanogull regnes også som antibakterielle stoffer. ( Erklæring fra produsent av fiber, metervarer og tekstil om at biocider og/ eller antibakterielle stoffer ikke er tilsatt. Vedlegg 17 og vedlegg for respektive fiber kan anvendes. K28 Blekemidler og behandling mot filting Klorholdige stoffer må ikke anvendes som blekemiddel til garn, metervarer og ferdigvarer eller på kardet ull og løs, vasket ull i forbindelse med etterbehandling mot filting. Dette krav gjelder ikke fremstillingen av regenererte cellulosefibre, som skal oppfylle K12. ( Erklæring om at det ikke anvendes klorholdige blekemidler. Gyldig lisensbevis for EU Ecolabel i henhold til Kommisjonens beslutning fra juli 2009 kan benyttes, bortsett fra ved behandling av ull. Vedlegg 17 kan anvendes. 16 (34)

17 K29 Nedbrytbarhet vaskemidler, bløtgjøringsmidler/tøymyknere og kompleksdannere Overflateaktive stoffer i vaskemidler og bløtgjøringsmidler/tøymyknere ved hvert våtbehandlingsanlegg skal være fullstendig aerobt nedbrytbare. Minst 95 vektprosent av bløtgjøringsmidler/tøymyknere, kompleksdannere og vaskemidler ved hvert våtbehandlingsanlegg skal være tilstrekkelig nedbrytbare eller eliminerbare i renseanlegg. For testmetoder av fullstendig aerobt nedbrytbare og tilstrekkelig nedbrytbare stoffer, se vedlegg 29. ( Liste over anvendte produkter, sikkerhetsdatablad (i henhold til gjeldende europeisk lovgivning) og testrapport i henhold til testmetodene angitt i vedlegg 29 eller gyldig lisensbevis for EU Ecolabel i henhold til Kommisjonens beslutning fra juli K30 ( Erklæring fra produsent av garn og metervarer om at disse forbindelser ikke anvendes eller gyldig lisensbevis for EU Ecolabel i henhold til Kommisjonens beslutning fra juli Vedlegg 17 kan anvendes Farger og pigmenter K31 Farger, fargestoffer og pigmenter Farger, fargestoffer og pigmenter skal ikke være klassifisert i henhold til tabell 1: Tabell 1. Klassifisering av farger, fargestoffer og pigmenter Fareklasse Faresymboler og R-setninger i henhold til direktiv 67/548/EEC* Miljøfarlig N med R50, R50/53, R51/53 og/eller R59 Meget giftig Tx (T+ i Norge) med R26, R27, Giftig R28 og/eller R39 T med R23, R24, R25, R39 og/ eller R48 T med R45 eller R49. Eller Xn med R40 CLP-forordning 1272/2008* Farlig for vannmiljø. Kategori akutt 1 H400, kategori kronisk 1 H410, kategori kronisk 2 H411. Ozon EUH 059 Akutt toksisitet, Kategori 1 eller 2 med H330, H310 og/eller H300 og/eller spesifikk organisk toksisk- enkelt Akutt toksisitet, Kategori 2 eller 3 med H330, H331, H311 og/eller H301 og/ eller spesifikk organisk toksisk - enkelt eksponering, kategori 1 med H370, og/ eller spesifikk organisk toksisk - gjentatt eksponering kategori 1 med H372 Kars 1A/1B/2 med H350, H350i og/ eller H351 Mutagen T med R46 eller Xn med R68 Mut 1B/2 med H340 og/eller H341 Vektøkning Garn og metervarer må ikke behandles med ceriumforbindelser for vektøkning. Kreftfremkallende Reproduksjonsskadelig Allergifremkallende T med R60 og/eller R61. Eller Xn med R62 og/eller R63 R42 og/eller R43 Repr 1A/1B/2 med H360, H361 Resp.Sens 1 med H334 eller Skin Sens 1 med H (34)

18 * Klassifiseringen gjelder i henhold til EUs stoffdirektiv 67/548/EEC med senere endringer og tilpasninger og/eller CLP-forordning 1272/2008 med senere endringer. I overgangsperioden, dvs. frem til 1. juni 2015, kan klassifisering i henhold til EUs stoffdirektiv eller CLP-forordningen brukes. Etter overgangsperioden gjelder kun klassifiseringen i henhold til CLP-forordningen. En liste over R-setninger og hva de betyr er gitt i vedlegg 30. Vær oppmerksom på at det er kjemikalieprodusenten som er ansvarlig for korrekt klassifisering. I tillegg må følgende fargestoffer ikke anvendes: C.I. Basic Red 9; C.I. Disperse Blue 1,3,7,26,35,102,106,124; C.I. Acid Red 26; C.I. Basic Violet 14; C.I. Disperse Orange 1,3,11,37; C.I. Direct Black 38; C.I. Direct Blue 6; C.I. Direct Red 28; C.I. Disperse Yellow 1,3,9,39,49; C.I. Disperse Brown 1; C.I. Disperse Red 1, 11, 17. ( Erklæring fra fargeriet om at farger, fargestoffer og pigmenter ikke er klassifisert i henhold til tabell 1og at de nevnte fargestoffene ikke er anvendt. Vedlegg 18 kan anvendes. K32 Urenheter i fargestoff med fiberaffinitet Urenheter i fargestoff med fiberaffinitet må ikke overstige følgende verdier: Ag 100 ppm, As 50 ppm, Ba 100 ppm, Cd 20 ppm, Co 500 ppm, Cr 100 ppm, Cu 250 ppm, Fe ppm, Hg 4 ppm, Mn ppm, Ni 200 ppm, Pb 100 ppm, Se 20 ppm, Sb 50 ppm, Sn 250 ppm og Zn ppm. ( Erklæring fra produsent av fargen om at kravet er oppfylt eller gyldig lisensbevis for Ecolabel i henhold til Kommisjonens beslutning fra juli Vedlegg 19 kan anvendes. K33 Urenheter i pigmenter: uoppløselig fargestoff uten fiberaffinitet Urenheter i pigmenter uten fiberaffinitet må ikke overstige følgende verdier: As 50 ppm, Ba 100 ppm, Cd 50 ppm, Cr 100 ppm, Hg 25 ppm, Pb 100 ppm, Se 100 ppm, Sb 250 ppm og Zn ppm. Pigmenter defineres som uoppløselige fargestoff uten fiberaffinitet. ( Erklæring fra produsent av fargen om at kravet er oppfylt eller gyldig lisensbevis for EU Ecolabel i henhold til Kommisjonens beslutning fra juli Vedlegg 19 kan anvendes. K34 Krombeising Krombeising er ikke tillatt. ( Erklæring fra fargeriet om at det ikke anvendes krombeising eller gyldig lisensbevis for EU Ecolabel i henhold til Kommisjonens beslutning fra juli Vedlegg 18 kan anvendes. K35 Metallkompleksfargestoffer Metallkompleksfargestoffer er kun tillatt ved farging av ull blandet med viskose. Utslipp til vann etter rensing får ikke overstige 5 mg/kg fiber for Cu, 5 mg/kg fiber for Ni og 3 mg/kg fiber for Cr. Utslipp av Cu og Ni skal analyseres i henhold til ISO 8288 eller tilsvarende metoder. 18 (34)

19 ( Erklæring fra fargeriet om at metallkompleksfargestoffer ikke er anvendt. For farging av ull/viskose med metallfargestoffer kreves erklæring fra fargeri om hvilke metallfargestoffer som brukes, samt testrapporter på de aktuelle tungmetallene som viser at kravet er oppfylt. Vedlegg 18 kan anvendes. K36 Azofargestoffer Azofargestoffer som kan spalte av aromatiske aminer angitt i tabell 2 får ikke anvendes. Tabell 2. Azofargestoffer Azofargestoffer CAS nr 4-aminodiphenyl Benzidin chlor-o-toluidin naphthylamin o-amino-azotoluen amino-4-nitrotoluen p-chloranilin ,4-diaminoanisol ,4 -diaminodiphenylmethan ,3 -dichlorbenzidin ,3 -dimethoxybenzidin ,3 -dimethylbenzidin ,3 -dimethyl-4,4 diaminodiphenylmethan p-cresidine ,4 -oxydianiline ,4 -thiodianiline o-toluidine ,4-diaminotoluene ,4,5-trimethylaniline aminoazobenzene o-anisidine ,4-Xylidine ,6-Xylidine Analyse av azofargestoffer skal gjøres i henhold til EN og 2 ( Erklæring fra fargeprodusent om at disse fargestoffer ikke anvendes og/ eller testrapport som viser at kravet er oppfylt eller gyldig lisensbevis for EU Ecolabel i henhold til Kommisjonens beslutning fra juli Bruk gjerne vedlegg 19 som mal. 19 (34)

20 2.4.3 Spesielle tekstilproseser K37 Slettepreparater Minst 95 % (tørrvekt) av slettepreparaters bestanddeler, som anvendes til garn, skal være tilstrekkelig nedbrytbare. Hvis de ikke er tilstrekkelig nedbrytbare skal de gjenvinnes. Beregningen baseres på summen av de enkelte bestanddeler. For beskrivelse av testmetoder for tilstrekkelig nedbrytbarhet, se vedlegg 29. ( Testrapport fra produsent av slettepreparater i henhold til testmetodene i vedlegg 29 eller gyldig lisensbevis for EU Ecolabel i henhold til Kommisjonens beslutning fra juli K38 Additiver til primær spinning For additiver til spinneoppløsninger, spinning og preparasjoner til primær spinning (inklusive kardeoljer, spinneolje og smøremidler) skal minst 90 % (tørrvekt) av de anvendte preparaters bestanddeler enten være tilstrekkelig nedbrytbare eller eliminerbare i vannrenseanlegget. For beskrivelse av testmetoder for tilstrekkelig nedbrytbarhet, se vedlegg 29. ( Testrapport fra produsent av additiver i henhold til testmetodene i vedlegg 29 eller gyldig lisensbevis for EU Ecolabel i henhold til Kommisjonens beslutning fra juli K39 Innhold av PAH i hjelpekjemikalier til spinning og veving Innholdet av polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) i mineraloljeandelen av en hjelpekjemikalie skal være mindre enn 3,0 vektprosent. Med hjelpekjemikalier til spinning og veving menes kjemikaliene som inngår i K37 og K38. Kravet gjelder primær og sekundær spinning. ( Relevant informasjon som sikkerhetsdatablad (i henhold til gjeldende europeisk lovgivning), produktdatablad eller erklæringer der det er angitt innholdet av polysykliske aromatiske hydrokarboner eller erklæring om at det ikke er anvendt mineraloljeholdige produkter eller gyldig lisensbevis for EU Ecolabel i henhold til Kommisjonens beslutning fra juli Vedlegg 16 kan brukes. 2.5 Kjemikalier skinn og lær Kravene gjelder kjemikalier brukt ved behandling av skinn og lær og omfatter garving og andre våtprosesser. K40 Oversikt kjemikalier En oversikt over samtlige kjemikalier med sikkerhetsdatablad som brukes ved behandling (garving og andre våtprosesser) av skinn og lær skal sendes inn. ( Oversikt over kjemikalier og sikkerhetsdatablad (i henhold til gjeldende europeisk lovgivning). K41 Stoffer på Reachs kandidatliste Stoffer som til enhver tid er oppført på Reachs kandidatliste får ikke anvendes i garvingsprosessen. Link til Reachs kandidatliste: eu/web/guest/candidate-list-table ( Erklæring fra garveriet om at ingen stoffer på kandidatlisten anvendes. Vedlegg 20 kan anvendes. 20 (34)

21 K42 Krom(VI) Krom (VI) skal ikke finnes i ferdigbehandlet skinn eller lær. Innhold av krom skal testes i henhold til EN ISO 17075:2007 (deteksjonsgrense 3 ppm) eller tilsvarende. ( Testrapport fra garveriet som viser at kravet er oppfylt. Vedlegg 20 kan anvendes. K43 Kadmium og bly Kadmium og bly skal ikke finnes i ferdigbehandlet skinn eller lær. Innholdet av kadmium og bly skal testes i henhold til testmetodene AAS, ICP-OES eller ICP-MS (deteksjonsgrense 10 ppm). ( Testrapport fra garveriet som viser at kravet er oppfylt. Vedlegg 20 kan anvendes. K44 Alkylfenoletoksilater og organiske fluorforbindelser Følgende kjemiske stoffer må ikke tilsettes 1 : l Alkylfenoler, alkylfenoletoksylater eller andre alkylfenolderivater 2 l Fluorerte organiske forbindelser, som PFOA (perfluoroktansyre og salter/ estere av denne), PFOS (perfluoroktylsulfonat og forbindelser av denne), PTFE (polytetrafluoreten) osv. 1 Som tilsatte stoffer regnes kjemiske produkter og ingredienser i disse, også tilsatte additiver (f.eks. pigmenter) i ingrediensene, men ikke forurensninger fra råvareproduksjonen. Som forurensninger regnes rester fra råvareproduksjonen, som inngår i det ferdige produkt i konsentrasjoner under 100 ppm (0,01 vektprosent, 100 mg/kg), men ikke stoffer, som er tilsatt en råvare eller produktet bevisst og med et formål, uansett mengde. 2 Alkylfenolderivater defineres som stoffer som avspalter fra alkylfenoler ved nedbrytning. ( Erklæring fra garveriet om at disse kjemikaliene ikke anvendes. Vedlegg 20 kan anvendes. K45 Fargestoffer og pigment ved innfarging Fargestoffer og pigment skal oppfylle K31, K32, K33 og K36. ( Sikkerhetsdatablad i henhold til gjeldende europeisk lovgivning og dokumentasjon som er oppgitt i kravene det henvises til. Bruk gjerne vedlegg 25, Farger og pigment skinn og lær som mal. K46 Biocider Angi hvilke biocider som benyttes i produksjonen/garvingen. Biocidene skal følge Biociddirektivet 98/8/EF (Biocidforordningen 528/2012 fra 1. september 2013). ( Opplysninger om hvilke biocider som benyttes og erklæring fra produsenten/garveriet om at disse følger Biociddirekivet 98/8/EF (Biocidforordningen 528/2012 fra 1. september 2013). Vedlegg 20 kan anvendes. 21 (34)

22 K47 Halogenerte organiske stoffer Halogenerte organiske stoffer får ikke anvendes i behandlingen av skinn og lær. Halogenerte biocider som følger reglene i Biociddirektivet 98/8/EC (Biocidforordningen 528/2012 fra 1. september 2013) er unntatt fra kravet. Unntaket gjelder ikke klorfenoler og deres salter og estere. ( Erklæring fra garveriet om at halogenerte organiske stoffer ikke anvendes eller at disse følger reglene i Biociddirektivet 98/8/EC (Biocidforordningen 528/2012 fra 1. september 2013). Vedlegg 20 kan anvendes. 2.6 Etterbehandling og montering Kravene gjelder etterbehandling, produksjon av membraner, laminater og belegg og eventuell montering av fiber, garn, tekstiler, metervarer, skinn og lær. Eksempler på etterbehandlinger er behandling for vann-, olje- og smussavvisning, antifiltbehandling, antikrymping, antikrølling, antistatisk behandling, mykgjøring biocidbehandling, belegning, laminering og trykking. Dersom membraner, laminater og belegg er innfarget skal fargene oppfylle fargekravene i kapittel Farger og Pigmenter. Kjemikalier som anvendes til etterbehandling og montering skal også oppfylle de generelle kjemikaliekravene i kap 2.4 for tekstiler og kap. 2.5 for skinn og lær. K48 Klassifisering av kjemikalier ved etterbehandling Etterbehandlingsmidler eller preparater som inneholder mer enn 0,1 vektprosent stoffer, som har fått eller kan få tildelt en eller flere av risikosetningene i henhold til tabell 3 er forbudt: Tabell 3. Klassifisering av etterbehandlingskjemikalier Fareklasse Miljøfarlig Kreftfremkallende Faresymboler og R-setninger i henhold til direktiv 67/548/EEC* N med R50, R50/53, R51/53, 52/53 og R53 T med R45 eller R49 Eller Xn med R40 CLP-forordning 1272/2008* Farlig for vannmiljø. Kategori akutt 1 H400, kategori kronisk 1 H410, kategori kronisk 2 H411, kategori kronisk 3 H412 og/eller kategori kronisk 4 H413 Kars 1A/1B/2 med H350, H350i og/eller H351 Mutagen T med R46 eller Xn med R68 Mut 1B/2 med H340 og/eller Reproduksjonsskadelig T med R60 og/eller R61 Eller Xn med R62 og/eller R63 H341 Repr 1A/1B/2 med H360, H361 * Klassifiseringen gjelder i henhold til EUs stoffdirektiv 67/548/EEC med senere endringer og tilpasninger og/eller CLP-forordning 1272/2008 med senere endringer. I overgangsperioden, dvs. frem til 1. juni 2015, kan klassifisering i henhold til EUs stoffdirektiv eller CLP-forordningen brukes. Etter overgangsperioden gjelder kun klassifiseringen i henhold til CLP-forordningen. En liste over R-setninger og hva de betyr er gitt i vedlegg 30. Vær oppmerksom på at det er kjemikalieprodusenten som er ansvarlig for korrekt klassifisering. 22 (34)

23 ( Erklæring fra etterbehandler om at det ikke er anvendt etterbehandlingsmidler, eller en oversikt over hvilke etterbehandlingsmidler som er brukt, samt sikkerhetsdatablad (i henhold til gjeldende europeisk lovgivning) eller lignende som viser at kravet er oppfylt eller gyldig lisensbevis for EU Ecolabel i henhold til Kommisjonens beslutning fra juli Vedlegg 21 kan anvendes. K49 Nanopartikler Etterbehandling med nanopartikler (fra nanomaterialer*) er ikke tillatt. * Definisjonen av nanomaterialer følger EU kommisjonens definisjon av nanomaterialer fra 18. oktober 2011, med unntak av at grensen for partikkelstørrelsesfordelingen er redusert til 1 %: Nanomaterialer: et naturlig, tilfeldig oppstått eller fremstillet materiale, der består av partikler i ubundet tilstand eller som et aggregat eller som et agglomerat, og hvor minst 1 % av partiklene i den antalsmessige størrelsesfordeling i en eller flere eksterne dimensjoner ligger i størrelsesintervallet nm. ( Erklæring fra etterbehandler om at nanopartikler ikke er anvendt Vedlegg 21 kan anvendes. K50 Syntetiske polymerer Produkter av polyuretan, polyester, polyamid og andre polymerer som har krav i kap skal oppfylle relevante krav i kapitel Produkter av polyuretan skal oppfylle kravene til elastan. ( Dokumentasjon som oppgitt i de relevante kravene. K51 PVC og fluorerte polymerer Belegninger, laminater eller membraner av PVC er ikke tillatt. Belegninger, laminater eller membraner belagt med eller basert på fluorerte organiske forbindelser er ikke tillatt. ( Erklæring fra produsent av belegning, laminat eller membran om at fluorerte organiske forbindelser ikke inngår og at PVC ikke er anvendt. Vedlegg 22 kan anvendes. K52 Bløtgjøringsmidler eller oppløsningsmidler Belegninger, laminater og membraner må ikke fremstilles med bruk av bløtgjøringsmidler eller oppløsningsmidler som er eller kan bli klassifisert i henhold til risikosetninger i tabell 4. Tabell 4: Klassifisering av bløtgjørings- og oppløsningsmidler. Fareklasse Miljøfarlig Kreftfremkallende Faresymboler og R-setninger i henhold til direktiv 67/548/EEC* N med R50, R50/53, R51/53, 52/53 og R53 T med R45 eller R49 Eller Xn med R40 CLP-forordning 1272/2008* Kategori akutt 1 H400, kategori kronisk 1 H410, kategori kronisk 2 H411, kategori kronisk 3 H412 og/ eller kategori kronisk 4 H413 Kars 1A/1B/2 med H350, H350i og/eller H351 Mutagen T med R46 eller Xn med R68 Mut 1B/2 med H340 og/eller H341 Reproduksjonsskadelig T med R60 og/eller R61 Eller Xn med R62 og/eller R63 Repr 1A/1B/2 med H360, H (34)

24 * Klassifiseringen gjelder i henhold til EUs stoffdirektiv 67/548/EF med senere endringer og tilpasninger og/eller CLP-forordning 1272/2008 med senere endringer. I overgangsperioden, dvs. frem til 1. juni 2015, kan klassifisering i henhold til EUs stoffdirektiv eller CLP-forordningen brukes. Etter overgangsperioden gjelder kun klassifiseringen i henhold til CLP-forordningen. En liste over R-setninger og hva de betyr er gitt i vedlegg 5. Vær oppmerksom på at det er produsenten som er ansvarlig for korrekt klassifisering. ( Erklæring fra produsent av belegning/membran/laminat om at bløtgjøringsmidler eller oppløsningsmidler med angitte klassifiseringer ikke anvendes eller gyldig lisensbevis for Ecolabel i henhold til Kommisjonens beslutning fra juli Vedlegg 22 kan anvendes. K53 Belegnings- eller laminatprosessen Utslipp av VOC til luft ved belegnings- eller laminatprosessen må ikke overstige 10 g C/kg. ( Erklæring og dokumentasjon og testrapporter fra beleggings- eller laminataktør som viser at kravet er oppfylt eller gyldig lisensbevis for EU Ecolabel i henhold til Kommisjonens beslutning fra juli Vedlegg 22 kan anvendes. K54 VOC i trykkpasta Trykkpasta må ikke inneholde mer enn 5 % flyktige organiske forbindelser (VOC). VOC defineres som forbindelser som har et damptrykk på 0,01kPa eller høyere ved 293,15 K eller en tilsvarende flyktighet under anvendelsesforholdene. ( Erklæring om at det ikke er anvendt trykking, eller erklæring og dokumentasjon fra etterbehandler som viser at kravet er oppfylt eller gyldig lisensbevis for EU Ecolabel i henhold til Kommisjonens beslutning fra juli Vedlegg 21 kan anvendes. K55 Fargeuttrekning eller depigmentering Salter av tungmetaller (unntatt jern) eller formaldehyd må ikke anvendes til fargeuttrekning eller depigmentering. ( Søkeren skal fremlegge en erklæring om at disse produkter ikke anvendes eller gyldig lisensbevis for EU Ecolabel i henhold til Kommisjonens beslutning fra juli Vedlegg 23 kan anvendes. K56 Plastisolbasert trykking Plastisolbasert trykking er kun tillatt dersom halogenerte polymerer og ftalater ikke inngår i trykkpastaen. ( Erklæring fra etterbehandler om at det ikke er anvendt trykking, eller erklæring om at halogenerte polymerer og ftalater ikke inngår i trykkpastaen. Vedlegg 21 kan anvendes. 24 (34)

Svanemerking av Tekstiler, skinn og lær

Svanemerking av Tekstiler, skinn og lær Svanemerking av Tekstiler, skinn og lær Inkluderer produkter til konfeksjon og innredninger Versjon 4.2 12. desember 2012 31. desember 2016 Nordisk Miljømerking Innhold Hva er svanemerkete tekstiler, skinn

Detaljer

Klassifisering og tilsetninger

Klassifisering og tilsetninger Skjema 2 Klassifisering og tilsetninger Skjema 2a for krav K3, K4, K5 og K6 (kapittel 2.1) Skjemaet brukes til kjemiske produkter, samt kjemiske tilsetninger i trebaserte plater. Det kjemiske produktets/råvarens

Detaljer

Klassifisering og tilsetninger

Klassifisering og tilsetninger Skjema 2 Klassifisering og tilsetninger Skjema 2a for krav K3, K4, K5 og K6 (kapittel 2.1) Det kjemiske produktets/råvarens navn og bruksområde: Produsent av det kjemiske produkt eller leverandør av kjemisk

Detaljer

Nr. 36/174 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 9. juli 2009

Nr. 36/174 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 9. juli 2009 Nr. 36/174 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK 2015/EØS/36/22 av 9. juli 2009 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av fellesskapsmiljømerket til tekstilprodukter

Detaljer

Svanemerking av Alternativ tekstilrensing

Svanemerking av Alternativ tekstilrensing Svanemerking av Alternativ tekstilrensing Versjon 1.6 23. mars 2006 31. mars 2018 Nordisk Miljømerking Innhold Hva er Svanemerket alternativ tekstilrensing? 3 Hvorfor velge Svanemerking? 3 Hva kan Svanemerkes?

Detaljer

Alternativ tekstilrensing

Alternativ tekstilrensing Svanemerking av Alternativ tekstilrensing Versjon 1.2 23. mars 2006 31. december 2010 Nordisk Miljømerking Innhold Hva er Svanemerket alternativ tekstilrensing? 3 Hvorfor velge Svanemerking? 3 Hva kan

Detaljer

Svanemerking av Tekstiler, skinn og lær. Versjon desember desember Nordisk Miljømerking

Svanemerking av Tekstiler, skinn og lær. Versjon desember desember Nordisk Miljømerking Svanemerking av Tekstiler, skinn og lær Versjon 4.4 12. desember 2012-31. desember 2018 Nordisk Miljømerking Innhold Hva er en/et svanemerket tekstiler, skinn og lær? 4 Hvorfor velge svanemerking? 4 Hva

Detaljer

27.8.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 30. november 2009

27.8.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 30. november 2009 27.8.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 49/385 KOMMISJONSVEDTAK 2015/EØS/49/59 av 30. november 2009 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av fellesskapsmiljømerket til tekstile

Detaljer

Svanemerking av Alternativ tekstilrensing

Svanemerking av Alternativ tekstilrensing Svanemerking av Alternativ tekstilrensing Versjon 1.7 23. mars 2006-31. mars 2020 Nordisk Miljømerking Innhold Hva er Svanemerket alternativ tekstilrensing?... 3 Hvorfor velge Svanemerking?... 3 Hva kan

Detaljer

Svanemerking av Kaffefilter - tilleggsmodul

Svanemerking av Kaffefilter - tilleggsmodul Svanemerking av Kaffefilter - tilleggsmodul Version 2.2 9. oktober 2003 31. desember 2011 Nordisk Miljømærkning Innhold Svanemerking av papirprodukter 3 Hva er et Svanemerket kaffefilter? 4 Hvorfor velge

Detaljer

Svanemerking av Tekstiler, skinn og lær. Inkluderer produkter til konfeksjon og innredninger. Versjon 4.3 12. desember 2012 31.

Svanemerking av Tekstiler, skinn og lær. Inkluderer produkter til konfeksjon og innredninger. Versjon 4.3 12. desember 2012 31. Svanemerking av Tekstiler, skinn og lær Inkluderer produkter til konfeksjon og innredninger Versjon 4.3 12. desember 2012 31. december 2018 Nordisk Miljømerking Nordisk ministerråd besluttet i 1989 å innføre

Detaljer

Svanemerking av Leketøy

Svanemerking av Leketøy Svanemerking av Leketøy Versjon 2.2 21. mars 2012 31. mars 2018 Nordisk Miljømerking Innhold Hva er et Svanemerket leketøy? 3 Hvorfor velge Svanemerking? 3 Hva kan Svanemerkes? 3 Hvordan søker man? 4 Hva

Detaljer

Svanemerking av Fett-tette papir (mat- och bakepapir) - Tilleggsmodul

Svanemerking av Fett-tette papir (mat- och bakepapir) - Tilleggsmodul Svanemerking av Fett-tette papir (mat- och bakepapir) - Tilleggsmodul Version 3.5 9. oktober 2003 31. mars 2015 Nordisk Miljømærkning Innhold Svanemerking av papirprodukter 3 Hva er et Svanemerket fett-tett

Detaljer

Nordisk Miljømerking, Svanen Norsk Innemiljøorganisasjon - fagmøte, 29. april 2010

Nordisk Miljømerking, Svanen Norsk Innemiljøorganisasjon - fagmøte, 29. april 2010 Nordisk Miljømerking, Svanen Norsk Innemiljøorganisasjon - fagmøte, 29. april 2010 Elisabeth Magnus, Nordisk kriteriesjef for bygg og oppvarming SVANEMERKET IVARETAS HENSYN TIL INNEKLIMA? Hva er Svanemerket

Detaljer

Svanemerking av Holdbart trevirke - Alternativ til konvensjonelt impregnert virke

Svanemerking av Holdbart trevirke - Alternativ til konvensjonelt impregnert virke Svanemerking av Holdbart trevirke - Alternativ til konvensjonelt impregnert virke Versjon 2.0 23. juni 2014-5. september 2014 Til høring Nordisk Miljømerking Innhold Hva er Svanemerket holdbart trevirke?

Detaljer

Svanemerking av Møbler og innredninger

Svanemerking av Møbler og innredninger Svanemerking av Møbler og innredninger Version 3.5 19. mars 2003 31. desember 2010 Nordisk Miljömärkning Innhold Hva er en Svanemerket møbel/innredning? 3 Hvorfor velge Svanemerket? 3 Hvilke møbler/innredninger

Detaljer

Holdbart/bestandig trevirke Alternativ til konvensjonelt impregnert virke. Svanemerking av. Versjon 1.0 2. april 2004 2.

Holdbart/bestandig trevirke Alternativ til konvensjonelt impregnert virke. Svanemerking av. Versjon 1.0 2. april 2004 2. Svanemerking av Holdbart/bestandig trevirke Alternativ til konvensjonelt impregnert virke Versjon 1.0 2. april 2004 2. april 2007 Nordisk Miljømerking Innhold Hva er Svanemerket holdbart/bestandig trevirke?

Detaljer

Mikrofiberkluter og -mopper

Mikrofiberkluter og -mopper Svanemerking av Mikrofiberkluter og -mopper Versjon 1.4 9. oktober 2003 30. juni 2011 Nordisk Miljømerking Innhold Hva er Svanemerkede mikrofiberkluter og -mopper? 3 Hvorfor velge Svanemerket? 3 Hvilke

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/475. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 493/2012. av 11. juni 2012

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/475. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 493/2012. av 11. juni 2012 11.5.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/475 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 493/2012 2017/EØS/29/28 av 11. juni 2012 om fastsettelse av nærmere regler for beregning av materialgjenvinningsgrader

Detaljer

Svanemerking av Kopi- og trykkpapir - tilleggsmodul

Svanemerking av Kopi- og trykkpapir - tilleggsmodul Svanemerking av Kopi- og trykkpapir - tilleggsmodul Versjon 3.6 15. mars 2005 31. mars 2014 Nordisk Miljømerking Innhold Svanemerking av papirprodukter 3 Hva er et Svanemerket kopi- og trykkpapir? 3 Hvorfor

Detaljer

Nanomaterialer i svanemerkede produkter. v/ Ingvild Kvien Bengtsson, fagrådgiver i Miljømerking

Nanomaterialer i svanemerkede produkter. v/ Ingvild Kvien Bengtsson, fagrådgiver i Miljømerking Nanomaterialer i svanemerkede produkter v/ Ingvild Kvien Bengtsson, fagrådgiver i Miljømerking Nanokonferansen 2013, Klif, Helsfyr, 18. mars 2013 Innhold Kort om Nordisk Miljømerking, Svanen Nordisk Miljømerking

Detaljer

Svanemerking av Møbler og innredninger

Svanemerking av Møbler og innredninger Svanemerking av Møbler og innredninger Versjon 4.2 17. mars 2011 30. juni 2015 Nordisk Miljømerking Innhold Hva er en Svanemerket møbel/innredning? 3 Hvorfor velge Svanemerket? 3 Hvilke møbler/innredninger

Detaljer

Svanemerking av Holdbart/bestandig trevirke - Alternativ til konvensjonelt impregnert virke

Svanemerking av Holdbart/bestandig trevirke - Alternativ til konvensjonelt impregnert virke Svanemerking av Holdbart/bestandig trevirke - Alternativ til konvensjonelt impregnert virke Versjon 1.6 2. april 2004 30. juni 2016 Nordisk Miljømerking Innhold Hva er Svanemerket holdbart/bestandig trevirke?

Detaljer

Svanemerking av Møbler og innredninger

Svanemerking av Møbler og innredninger Svanemerking av Møbler og innredninger Versjon 4.10 17. mars 2011 31. desember 2017 Nordisk Miljømerking Innhold Hva er en Svanemerket møbel/innredning? 3 Hvorfor velge Svanemerket? 3 Hvilke møbler/innredninger

Detaljer

NOR/312R0493.pm OJ L 151/12, p. 9-21 COMMISSION REGULATION (EU) No 493/2012 of 11 June 2012 laying down, pursuant to Directive 2006/66/EC of the

NOR/312R0493.pm OJ L 151/12, p. 9-21 COMMISSION REGULATION (EU) No 493/2012 of 11 June 2012 laying down, pursuant to Directive 2006/66/EC of the NOR/312R0493.pm OJ L 151/12, p. 9-21 COMMISSION REGULATION (EU) No 493/2012 of 11 June 2012 laying down, pursuant to Directive 2006/66/EC of the European Parliament and of the Council, detailed rules regarding

Detaljer

6.5.2010 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 907/2006. av 20. juni 2006

6.5.2010 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 907/2006. av 20. juni 2006 6.5.2010 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 23/309 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 907/2006 2010/EØS/23/34 av 20. juni 2006 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 648/2004

Detaljer

Retningslinjer for bruk av Svanemerket

Retningslinjer for bruk av Svanemerket Retningslinjer for bruk av Svanemerket Nordisk Miljømerking 9. mars 2016 Nordisk Ministerråd besluttet 1989 å innføre en frivillig, offisiell miljømerking, Svanemerket. Organisasjonene nedenfor har ansvaret

Detaljer

NOR/306R0907.00T OJ L 168/06, p. 5-10

NOR/306R0907.00T OJ L 168/06, p. 5-10 NOR/306R0907.00T OJ L 168/06, p. 5-10 Commission Regulation (EC) No 907/2006 of 20 June 2006 amending Regulation (EC) No 648/2004 of the European Parliament and of the Council on detergents, in order to

Detaljer

AROMATERAPI OG REGELVERK

AROMATERAPI OG REGELVERK AROMATERAPI OG REGELVERK Kjemikalier er en felles betegnelse for kjemiske stoffer og stoffblandinger, som både forekommer i naturlig tilstand og som framstilles industrielt. Reglene for klassifisering,

Detaljer

Svanemerking av Møbler og innredninger

Svanemerking av Møbler og innredninger Svanemerking av Møbler og innredninger Versjon 4.2 17. mars 2011 30. juni 2015 Nordisk Miljømerking Innhold Hva er en Svanemerket møbel/innredning? 3 Hvorfor velge Svanemerket? 3 Hvilke møbler/innredninger

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR NR 2

SPØRSMÅL OG SVAR NR 2 Spørsmål og svar Side 1 av 5 SPØRSMÅL OG SVAR NR 2 DATO Spørsmål nr SPØRSMÅL 10.02.2015 1 I spesifikasjonene for truse og boxershorts, står det at etiketten skal stikkes ned på UTSIDEN av plagget. Medfører

Detaljer

Verdens beste tekstilprodusent kommer fra Lillehammer. Vertikalt integrert tekstilproduksjon - alle prosesser under samme tak

Verdens beste tekstilprodusent kommer fra Lillehammer. Vertikalt integrert tekstilproduksjon - alle prosesser under samme tak Miljøforum 2015 Verdens beste tekstilprodusent kommer fra Lillehammer Vertikalt integrert tekstilproduksjon - alle prosesser under samme tak Våre verdier Fleksible og dynamiske Vi setter vår stolthet

Detaljer

KOMMISJONSVEDTAK. av 2. oktober 1998. om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til madrassar(*)

KOMMISJONSVEDTAK. av 2. oktober 1998. om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til madrassar(*) Nr.50/178 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 9.11.20 KOMMISJONSVEDTAK av 2. oktober 1998 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til madrassar(*) KOMMISJONEN

Detaljer

Miljøkriterier i konkurranser eller produkter som oppfyller kriteriene for slik merking.

Miljøkriterier i konkurranser eller produkter som oppfyller kriteriene for slik merking. Miljøkriterier i konkurranser eller produkter som oppfyller kriteriene for slik merking. Tormod Lien, Markedsrådgiver B2B Stiftelsen Miljømerking Miljø i det offentlige regelverket -II Forskrift om offentlige

Detaljer

Miljøerklæring. Økende bevissthet på miljø

Miljøerklæring. Økende bevissthet på miljø Miljøerklæring 2014 Økende bevissthet på miljø Forbrukere og myndigheter fokuserer mer og mer på bruken av kjemikalier i industrien, og nødvendigheten av å ivareta miljø og vår egen helse. Her følger informasjon

Detaljer

Utvikling av regelverk for bruk av aske som gjødselprodukt

Utvikling av regelverk for bruk av aske som gjødselprodukt Utvikling av regelverk for bruk av aske som gjødselprodukt Gardermoen, 15. oktober 2013 Mattilsynet, Hovedkontoret Torhild T Compaore Seniorrådgiver, Seksjon planter, økologi og GM Oversikt over innhold

Detaljer

Lover og forskrifter. Merking av kjemikalier Christian Dons, Statens forurensningstilsyn

Lover og forskrifter. Merking av kjemikalier Christian Dons, Statens forurensningstilsyn Lover og forskrifter Merking av kjemikalier, Statens forurensningstilsyn 2003 1 Lover og forskrifter - merking av kjemikalier Innhold INNLEDNING... 2 GRUNNLAG FOR MERKINGEN KLASSIFISERING AV KJEMISKE STOFFER...

Detaljer

Sammensetning av sigevann fra norske deponier Presentasjon av funn gjort ved sammenstilling av data fra Miljødirektoratets database

Sammensetning av sigevann fra norske deponier Presentasjon av funn gjort ved sammenstilling av data fra Miljødirektoratets database Sammensetning av sigevann fra norske deponier Presentasjon av funn gjort ved sammenstilling av data fra Miljødirektoratets database Gudny Okkenhaug, Hans Peter Arp, NGI Fagtreff i Vannforeningen, 3. februar

Detaljer

Svanemerking av. Hygieneprodukter. Versjon 6.0 Høringsdokument, til kommentering 27. november 2015 til 10. februar 2016. Nordisk Miljømerking

Svanemerking av. Hygieneprodukter. Versjon 6.0 Høringsdokument, til kommentering 27. november 2015 til 10. februar 2016. Nordisk Miljømerking Svanemerking av Hygieneprodukter Versjon 6.0 Høringsdokument, til kommentering 27. november 2015 til 10. februar 2016 Nordisk Miljømerking Innhold Hva er et svanemerket hygieneprodukt? 3 Hvorfor velge

Detaljer

NOR/313R0126.tona OJ L 43/13, p COMMISSION REGULATION (EU) No 126/2013 of 13 February 2013 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006

NOR/313R0126.tona OJ L 43/13, p COMMISSION REGULATION (EU) No 126/2013 of 13 February 2013 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 NOR/313R0126.tona OJ L 43/13, p. 24-27 COMMISSION REGULATION (EU) No 126/2013 of 13 February 2013 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the

Detaljer

Svanemerking av Kompostbeholdere

Svanemerking av Kompostbeholdere Svanemerking av Kompostbeholdere Versjon 3.0 11. juni 2014-30. juni 2019 Nordisk Miljømerking Innhold Hva er en Svanemerket kompostbeholder? 4 Hvorfor velge Svanemerking? 4 Hva kan Svanemerkes? 4 Hvordan

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 - ISO 11014-1

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 - ISO 11014-1 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 - ISO 11014-1 TTC-LF 15G RS Side 1 av 5 SDB-Nr. : 181481 V002.0 bearbeidet den: 22.06.2009 Trykkdato: 28.12.2011 1. Stoff-/tilberednings- og firmabetegnelse

Detaljer

Svanemerking av Kompostbeholdere

Svanemerking av Kompostbeholdere Svanemerking av Kompostbeholdere Versjon 3 datum - datum Remissutkast Nordisk Miljømerking Innhold Hva er en Svanemerket kompostbeholder? 4 Hvorfor velge Svanemerking? 4 Hva kan Svanemerkes? 4 Hvordan

Detaljer

Nye sikkerhetsdatablad - overgangsordninger. Forordning (EU) nr. 453/2010 som endrer REACH vedlegg II

Nye sikkerhetsdatablad - overgangsordninger. Forordning (EU) nr. 453/2010 som endrer REACH vedlegg II Nye sikkerhetsdatablad - overgangsordninger Forordning (EU) nr. 453/2010 som endrer REACH vedlegg II Sikkerhetsdatablad Kravene til sikkerhetsdatablad i REACH artikkel 31 og vedlegg II REACH vedlegg II

Detaljer

Klassifisering av jord som farlig avfall Håndtering av krøllete regelverk. Miljøringen14. mars 2016 Marianne Seland

Klassifisering av jord som farlig avfall Håndtering av krøllete regelverk. Miljøringen14. mars 2016 Marianne Seland Klassifisering av jord som farlig avfall Håndtering av krøllete regelverk Miljøringen14. mars 2016 Marianne Seland Forurenset jord? Hva trenger du for å finne ut om jord er forurenset? Når kan vi bruke

Detaljer

Nordisk Miljømerking. Miljømerking av Kompostbeholdere. Kriteriedokument 7. juni 1996 30. juni 2015. Versjon 2.10

Nordisk Miljømerking. Miljømerking av Kompostbeholdere. Kriteriedokument 7. juni 1996 30. juni 2015. Versjon 2.10 Nordisk Miljømerking Miljømerking av Kompostbeholdere Kriteriedokument 7. juni 1996 30. juni 2015 Versjon 2.10 Bakgrunn for felles nordisk miljømerking Nordisk Ministerråd besluttet i 1989 å innføre en

Detaljer

Sammendrag av innholdet i regelverksutkastet

Sammendrag av innholdet i regelverksutkastet Sammendrag av innholdet i regelverksutkastet Forordningen gjelder CE-merkede gjødselprodukt og får ikke anvendelse for gjødsel som markedsføres etter nasjonale regler. Det vil si at det vil fungere slik

Detaljer

Kjemikaliekrav for produkter ekstremsport for bransjen? Line Telje Høydal 21. september 2016

Kjemikaliekrav for produkter ekstremsport for bransjen? Line Telje Høydal 21. september 2016 Kjemikaliekrav for produkter ekstremsport for bransjen? Line Telje Høydal 21. september 2016 Våre fagområder i hovedtrekk Vi iverksetter gjeldende miljøpolitikk innen: bevaring av natur og arter bevaring

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/467. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 757/2010. av 24. august 2010

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/467. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 757/2010. av 24. august 2010 11.5.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/467 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 757/2010 2017/EØS/29/27 av 24. august 2010 om endring av vedlegg I og III til europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

Svanemerking av Tekstilservice

Svanemerking av Tekstilservice Svanemerking av Tekstilservice Versjon 2.0 15. desember 2009 31. desember 2012 Nordisk Miljømerking Innhold Hva er en Svanemerket tekstilservice virksomhet? 3 Hvorfor velge Svanemerking? 3 Hva kan Svanemerkes?

Detaljer

Svanemerking av Digital fotofremkalling

Svanemerking av Digital fotofremkalling Svanemerking av Digital fotofremkalling Versjon 3 23. oktober 2013-31. desember 2017 Nordisk Miljømerking Innhold Hva er en Svanemerket digital fotofremkalling? 4 Hvorfor velge Svanemerking? 4 Hva kan

Detaljer

Miljøhensyn i praksis. Tormod Lien Miljømerking

Miljøhensyn i praksis. Tormod Lien Miljømerking Miljøhensyn i praksis Tormod Lien Miljømerking Før Nå Miljømerking og miljøledelse forenkler og effektiviserer innkjøper slipper å utvikle egne krav - kravene ligger til grunn for sertifisering innkjøper

Detaljer

INNLEDENDE ANMERKNINGER

INNLEDENDE ANMERKNINGER INNLEDENDE ANMERKNINGER Anmerkning 1 Generell innledning: 1.1 Dette vedlegget fastsetter reglene for alle produkter, men hvis et produkt er oppført i prosesslisten, betyr det ikke nødvendigvis at det er

Detaljer

Kjemikaliekrav i leketøyforskriften

Kjemikaliekrav i leketøyforskriften Kjemikaliekrav i leketøyforskriften Trine Torgersen, Miljødirektoratet Seminar om ny forskrift for sikkerhet ved leketøy, 15. Oktober 2013 Leketøyforskriften EUs leketøydirektiv 2009/48/EF Ny forskrift

Detaljer

Helse- og miljøfarlige stoffer i bygg

Helse- og miljøfarlige stoffer i bygg Helse- og miljøfarlige stoffer i bygg Samarbeid med mellom byggenæringen og Klif om substitusjon av miljøgifter Inger Grethe England, Sjefingeniør i Klif Visjon: Forurensningsfri framtid Norske miljømål

Detaljer

Et utdrag av Forskrift om begrensninger i bruk m.m. av enkelte farlige kjemikalier som omhandler trebeskyttelsesmidler og trykkimpregnert trevirke.

Et utdrag av Forskrift om begrensninger i bruk m.m. av enkelte farlige kjemikalier som omhandler trebeskyttelsesmidler og trykkimpregnert trevirke. Et utdrag av Forskrift om begrensninger i bruk m.m. av enkelte farlige kjemikalier som omhandler trebeskyttelsesmidler og trykkimpregnert trevirke. Fastsatt av Miljøverndepartementet 20. desember 2002

Detaljer

Årsrapport for utslipp eller påslipp av avløpsvann fra næring. Følgende dokumenter skal vedlegges årsrapporten:

Årsrapport for utslipp eller påslipp av avløpsvann fra næring. Følgende dokumenter skal vedlegges årsrapporten: ULLENSAKER kommune Årsrapport for utslipp eller påslipp av avløpsvann fra næring Utfylling av årsrapportskjema Årsrapportskjemaet skal fylles ut med organisasjonsnummer, fakturaadresse, virksomhetens gårds-

Detaljer

Gjenvinning av avfall egentlig en resirkulering av miljøgifter?

Gjenvinning av avfall egentlig en resirkulering av miljøgifter? Gjenvinning av avfall egentlig en resirkulering av miljøgifter? Guro Kristine Milli, COWI AS 1 Foto: NGU Guro Kristine Milli, COWI AS 2 Aktuelle miljøgifter Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)

Detaljer

Forskrift er tilgjengelig på http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20071119-1500.html. DEL 1 Virksomhetens informasjon og anleggstype

Forskrift er tilgjengelig på http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20071119-1500.html. DEL 1 Virksomhetens informasjon og anleggstype Ullensaker kommune Vann, avløp, renovasjon og veg Årsrapport for påslipp til kommunalt nett Etter lokal forskrift om påslipp av olje- og/eller fettholdig avløpsvann til kommunalt avløpsnett. I Ullensaker

Detaljer

Bærekraftige materialvalg. Elisabeth Magnus Klimax 1. oktober 2015

Bærekraftige materialvalg. Elisabeth Magnus Klimax 1. oktober 2015 Bærekraftige materialvalg Elisabeth Magnus Klimax 1. oktober 2015 2 3 Kriteriene for småhus, leilighetsbygg og barnehager Revideres nå Høring frem til 24. august 2015 Nye kriterier (versjon 3) blir vedtatt

Detaljer

VEDLEGG I INNLEDENDE ANMERKNINGER TIL LISTEN I VEDLEGG II

VEDLEGG I INNLEDENDE ANMERKNINGER TIL LISTEN I VEDLEGG II VEDLEGG I INNLEDENDE ANMERKNINGER TIL LISTEN I VEDLEGG II Anmerkning 1: Listen fastsetter for alle varer, de vilkår som kreves oppfylt for at varene kan anses som tilstrekkelig bearbeidet eller foredlet

Detaljer

Nr. 54/394 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2008/112/EF. av 16. desember 2008

Nr. 54/394 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2008/112/EF. av 16. desember 2008 Nr. 54/394 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2008/112/EF 2016/EØS/54/05 av 16. desember 2008 om endring av rådsdirektiv 76/768/EØF, 88/378/EØF, 1999/13/EF

Detaljer

Årsrapport for olje- og/ eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune

Årsrapport for olje- og/ eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune 1 Nannestad kommune Kommunalteknikk Årsrapport for olje- og/ eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune Etter forskrift om olje- og/eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune, skal det årlig

Detaljer

Tekstiler, skinn og lær Inkluderer produkter til konfeksjon og innredninger

Tekstiler, skinn og lær Inkluderer produkter til konfeksjon og innredninger Om Svanemerkete Tekstiler, skinn og lær Inkluderer produkter til konfeksjon og innredninger Versjon 4.0 31. desember 2016 Bakgrunn for miljømerking Nordisk Miljømerking Svanemerket tekstil, skinn og lær

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet Oversikt

Helse, miljø og sikkerhet Oversikt Helse, miljø og sikkerhet Oversikt HMSdatablader Merke regler- Arbeids miljø- Stofflisten og andre lister Symboler og forkortelser Forskrift om Klassifisering av stoffer og stoffblandinger Advarselssetninger

Detaljer

Sikkerhetsdatablad KIILTO EXTRA Gulvlim Side 1 av 5

Sikkerhetsdatablad KIILTO EXTRA Gulvlim Side 1 av 5 KIILTO EXTRA Gulvlim Side 1 av 5 1 NAVN PÅ STOFFET/PREPARATET OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Navnet på stoffet/preparatet: 1.1.1 Markedsført navn KIILTO EXTRA Gulvlim 1.1.2 Produktkode T1699, T1818 1.2 Bruk

Detaljer

Uniformsreglene angir bl.a. hvor mange eksemplarer av hvert plagg som de ansatte kan bestille pr år.

Uniformsreglene angir bl.a. hvor mange eksemplarer av hvert plagg som de ansatte kan bestille pr år. Vedlegg 2 Utgave 1.0 KRAVSPESIFIKASJON FOR LEVERING AV UNIFORMER 1. INNLEDNING Oppdragsgiver har 56 ansatte som består av trafikkledere, vaktmestere og administrasjon. Det er ca 35 fast ansatte trafikkledere

Detaljer

Miljøinnkjøp i Agder

Miljøinnkjøp i Agder Miljøinnkjøp i Agder Miljøet trenger tre ting Miljø i det offentlige regelverket Lov om offentlige anskaffelser 6.Livssykluskostnader, universell utforming og miljø Statlige, kommunale og fylkeskommunale

Detaljer

Er det farlig? Miljøgifter i produkter. Line Telje Høydal, tilsynsavdelingen, Miljødirektoratet

Er det farlig? Miljøgifter i produkter. Line Telje Høydal, tilsynsavdelingen, Miljødirektoratet Er det farlig? Miljøgifter i produkter Line Telje Høydal, tilsynsavdelingen, Miljødirektoratet Myndighetene har mange oppgaver Miljømyndighetene har en allsidig rolle REGULERE Forbud Prioritetslisten,

Detaljer

K A P I T T E L 5 2 B O M U L L

K A P I T T E L 5 2 B O M U L L K A P I T T E L 5 2 B O M U L L Alminnelige bestemmelser Foruten de alminnelige bestemmelser til dette kapitlet, se også de alminnelige bestemmelser til avsnitt XI. Dette kapitlet omfatter i alminnelighet

Detaljer

K A P I T T E L 5 5 SYNTETISKE OG KUNSTIGE STAPELFIBRER

K A P I T T E L 5 5 SYNTETISKE OG KUNSTIGE STAPELFIBRER K A P I T T E L 5 5 SYNTETISKE OG KUNSTIGE STAPELFIBRER Alminnelige bestemmelser Foruten de alminnelige bestemmelser til dette kapitlet, se også de alminnelige bestemmelser til avsnitt XI. Kapitlet omfatter

Detaljer

Vedlegg til avtale om mottak av biogjødsel

Vedlegg til avtale om mottak av biogjødsel Vedlegg til avtale om mottak av biogjødsel Vedlegg A. Opplysninger om levert biogjødsel. Levert biogjødsel skal være kvalitetssikret iht. forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav. Det skal etableres

Detaljer

Miljøkrav i spesifikasjoner

Miljøkrav i spesifikasjoner Miljøkrav i spesifikasjoner Kurs i gjennomføringsfasen 04.04.2013 Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver EU strategi og nytt regelverk Revidering av anskaffelsesregelverket bærekraftighet viktige virkemidler:

Detaljer

Sikkerhetsdatablad ifølge forordning (EF) nr. 1907 / 2006

Sikkerhetsdatablad ifølge forordning (EF) nr. 1907 / 2006 01 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Handelsnavn Geberit AquaClean rengjøringsmiddel til dusjarm (Art. Nr. 242.545.00.1) Bruk av stoffet / tilberedningen Rengjøringsmiddel for automatisk

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn: INSTRUMENT GLYCEROL Produktnr.: 4392215 Leverandør: Applied Biosystems, UK 7 Kingsland Grange, Woolston

Detaljer

Sikkerhetsdatablad ifølge forordning (EF) nr. 1907 / 2006

Sikkerhetsdatablad ifølge forordning (EF) nr. 1907 / 2006 Handelsnavn: BRUX TurboSpray 01 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Handelsnavn BRUX TurboSpray (artikkelnummer 90000) Bruk av stoffet / tilberedningen Smøremiddel / smørefett i påføringsforstøver

Detaljer

Svanemerking av Avløpsfrie toalettsystemer

Svanemerking av Avløpsfrie toalettsystemer Svanemerking av Avløpsfrie toalettsystemer Versjon 3 datum - datum Høringsutkast Nordisk Miljømerking Innhold Hva er et Svanemerket avløpsfritt toalettsystem? 3 Hvorfor velge Svanemerking? 3 Hva kan Svanemerkes?

Detaljer

Svanemerking av Leketøy

Svanemerking av Leketøy Svanemerking av Leketøy Versjon 2.3 21. mars 2012 31. mars 2019 Nordisk Miljømerking Innhold Hva er et Svanemerket leketøy? 3 Hvorfor velge Svanemerking? 3 Hva kan Svanemerkes? 3 Hvordan søker man? 4 Hva

Detaljer

Sikkerhetsdatablad for stoffmiddel

Sikkerhetsdatablad for stoffmiddel Page: 1/5 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator REF 204015 Produktnavn cirfi MN 640 md, 15,0 cm 1 x 1.2 Identifiserte relevante bruksområder

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD GLAVA GLASSULL

SIKKERHETSDATABLAD GLAVA GLASSULL 1 SIKKERHETSDATABLAD GLAVA GLASSULL 1. IDENTIFIKASJON AV PRODUKT OG FIRMA Revidert: 23.05.2011 Handelsnavn: Synonymer: Anvendelse: Beskrivelse: GLAVA GLASSULL Mineralull Primært termisk-, brann- og lydisolering.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Heydi Membrandetaljer (mansjetter etc.)

SIKKERHETSDATABLAD. Heydi Membrandetaljer (mansjetter etc.) Heydi Membrandetaljer (mansjetter etc.) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Heydi Membrandetaljer (mansjetter etc.) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato

Detaljer

25.6.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 9. juli 2009

25.6.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 9. juli 2009 25.6.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 36/223 KOMMISJONSVEDTAK 2015/EØS/36/25 av 9. juli 2009 om fastsetjing av miljøkriterium for tildeling av fellesskapsmiljømerket til madrassar

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD jf. EU-forordning 1907/2006. Eco Flower Hair and Body

SIKKERHETSDATABLAD jf. EU-forordning 1907/2006. Eco Flower Hair and Body Utstedelsesdato: 17.01.2011 Revisjonsdato: 1. Angivelse av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket: Produktidentifikator: Synonymer: Deklarasjonsnummer: 202271 - Vision200-200 ml Ikke deklarert.

Detaljer

Nr. 15/36 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2003/40/EF. av 16. mai 2003

Nr. 15/36 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2003/40/EF. av 16. mai 2003 Nr. 15/36 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 23.3.2006 KOMMISJONSDIREKTIV 2003/40/EF 2006/EØS/15/10 av 16. mai 2003 om fastsettelse av listen over, grenseverdier for konsentrasjon av og krav

Detaljer

Tekstiler, skinn og lær Inkluderer produkter til konfeksjon og innredninger

Tekstiler, skinn og lær Inkluderer produkter til konfeksjon og innredninger Om Svanemerkete Tekstiler, skinn og lær Inkluderer produkter til konfeksjon og innredninger Versjon 4.2 12. desember 2012 31. desember 2016 Bakgrunn for miljømerking Nordisk Miljømerking Svanemerket tekstil,

Detaljer

Informasjon om REACH regelverket og litt om Produktforskriften

Informasjon om REACH regelverket og litt om Produktforskriften Informasjon om REACH regelverket og litt om Produktforskriften VIRKE frokostseminar «Dokumentasjon i handel med byggevarer», 17. september 2013; Linda Reierson, seksjon for kjemikalieregulering, Miljødirektoratet

Detaljer

Forslag til forskrift om betong- og teglavfall. Thomas Hartnik, seksjon for avfall og grunnforurensning

Forslag til forskrift om betong- og teglavfall. Thomas Hartnik, seksjon for avfall og grunnforurensning Forslag til forskrift om betong- og teglavfall Thomas Hartnik, seksjon for avfall og grunnforurensning Bakgrunn formål med ny forskrift Formålet med forskriften er å fremme gjenvinning av betong- og teglavfall

Detaljer

Veileder - søknader om mudring og utfylling

Veileder - søknader om mudring og utfylling 2013 Veileder - søknader om mudring og utfylling Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen August 2013 1. Saksgang Skal du mudre eller fylles ut i sjø i Rogaland må du fylle ut skjemaet Søknad om mudring

Detaljer

REACH & CLP Oversikt for nedstrømsbrukere

REACH & CLP Oversikt for nedstrømsbrukere REACH & CLP Oversikt for nedstrømsbrukere 1 Innhold Bakgrunn for REACH og CLP Nedstrømsbrukere Kommunikasjon i forsyningskjeden Farlige kjemikalier Plikter for nedstrømsbrukere en oversikt 2 The Price

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Elektrolyte CLO 1_1035191

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Elektrolyte CLO 1_1035191 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte CGE/CTE_792892-1006326-1024977

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte CGE/CTE_792892-1006326-1024977 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn Gjelder også for følgende materialnumre: 1006326; 1024977 Stoffgruppe:

Detaljer

For testing av utlekkingsegenskaper for materialet er det utført en ristetest i henhold til EN 12457-2 og en kolonnetest i henhold til CEN/TS 14405.

For testing av utlekkingsegenskaper for materialet er det utført en ristetest i henhold til EN 12457-2 og en kolonnetest i henhold til CEN/TS 14405. Kunde: Din Labpartner Einar Øgrey Industrisand AS Att: Paul Brandsdal Box 1121 Molab as, 8607 Mo i Rana Telefon: 75 13 63 50 Besøksadr. Mo i Rana: Mo Industripark Besøksadr. Oslo: Kjelsåsveien. 174 Besøksadr.

Detaljer

Nr. 51/262 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 94/69/EF. av 19. desember 1994

Nr. 51/262 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 94/69/EF. av 19. desember 1994 Nr. 51/262 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 11.10.2001 NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer ph 10_506255-791438-506260-791451

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer ph 10_506255-791438-506260-791451 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 24. juni 2009. 1 Bakgrunn

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 24. juni 2009. 1 Bakgrunn Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 15. juli 2009 Dokumentnr.: 20051785-00-508-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

Svanemerking av Avløpsfrie toalettsystemer

Svanemerking av Avløpsfrie toalettsystemer Svanemerking av Avløpsfrie toalettsystemer Versjon 3.0 11. juni 2014-30. juni 2019 Nordisk Miljømerking Innhold Hva er et Svanemerket avløpsfritt toalettsystem? 4 Hvorfor velge Svanemerking? 4 Hva kan

Detaljer

COUNCIL REGULATION (EU) 2017/997 of 8 June 2017 amending Annex III to Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council as regards

COUNCIL REGULATION (EU) 2017/997 of 8 June 2017 amending Annex III to Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council as regards COUNCIL REGULATION (EU) 2017/997 of 8 June 2017 amending Annex III to Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council as regards the hazardous property HP 14 Ecotoxic RÅDSFORORDNING

Detaljer

Revisjon: 23 Juli 2015 SIKKERHETSDATABLAD

Revisjon: 23 Juli 2015 SIKKERHETSDATABLAD SIKKERHETSDATABLAD DEL 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktbetegnelse - Produktnavn: WorkCentre 7525, 7530, 7535, 7545, 7556 TONER (Sort, Cyan, Magenta, Gul) -

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0286.irja OJ L 95/2012, p. 1-6 COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 286/2012 of 27 January 2012 amending, in order to include a new textile fibre name, Annex I, and, for the purposes of their

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 15. mai 2002

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 15. mai 2002 Nr. 29/231 KOMMISJONSVEDTAK 2004/EØS/29/28 av 15. mai 2002 om fastetjing av miljøkriterium for tildeling av fellesskapsmiljømerket til tekstilprodukt, og om endring av vedtak 1999/178/EF(*) [meldt under

Detaljer