Om Internasjonalisering og Innovasjon Norges tjenestetilbud. juni 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Om Internasjonalisering og Innovasjon Norges tjenestetilbud. juni 2010"

Transkript

1 Om Internasjonalisering og Innovasjon Norges tjenestetilbud juni 2010

2 Innhold Internasjonalisering og globalisering Innovasjon og internasjonalisering Internasjonalisering i en finansiell krisetid Innovasjon Norges bistandsmuligheter, produkter og tjenester Kort om Innovasjon Norges strategi

3 Norske bedrifter opererer i en global verden Teknologi og innovasjon trender Kompetanse og kulturutveksling Arbeidsmarked flyt Investeringsklima og kostnadsnivå Informasjons- og kunnskapsutveksling Politiske klima Påvirker alle deler av vårt samfunnsliv. Angår alle bedrifter i Norge

4 Internasjonalisering - en drivkraft for innovasjon og vekst i bedrifter

5 Ressurser for innovasjon og vekst kan være spredt over hele verden Leverandører Kunnskapstilbydere Investorer og kapitaltilbydere Innovasjon og internasjonal konkurransekraft er knyttet til et bredt sett med innsatsfaktorer. Konkurrenter Bedrift Teknologi De ressurser bedriften trenger kan befinne seg hvor som helst i verden. Kunder og samarbeidspartnere

6 Innovasjon Norge kobler bedriften og innovasjonsressursene Leverandører Konkurrenter Kunnskapstilbydere Innovasjon Norge Bedrift Kunder og samarbeidspartnere Investorer og kapitaltilbydere Teknologi Vi kobler mennesker, bedrifter og miljøer med ideer, kunnskap og kapital på tvers av grenser. Vi kobler kunder med samarbeidspartnere gjennom vår tilstedeværelse i Norge og utlandet

7 Vi er nært de globale markedene Brazil Bulgaria Canada Chile China Czech Rep. Denmark Finland France Germany Hungary India Italy Japan Korea Malaysia Poland Portugal Romania Russia Singapore South Africa Spain Sweden The Netherlands Turkey United Kingdom UAE (Dubai) USA Vietnam 7

8 Internasjonal suksess krever en god strategi Internasjonalisering må være en naturlig del, integrert i bedriftens holdninger og kultur: Samarbeid over landegrensene Delta i verdiskapende nettverk Tilgang på ny teknologi Overføring av kunnskap.

9 Motiv for internasjonalisering Ressursmotivet: Etablering i utlandet for å få tilgang til attraktive ressurser, som råvarer, teknologi, varemerke mv. Markedsmotivet: Tilgang til marked. Nærmere store eksisterende/potensielle kundegrupper Behov for effektivisering: Lokalisering lagt til område som bedrer lønnsomheten ved lavere kostnader, subsidier eller lignende fordeler Strategisk motiv: Oppkjøp av konkurrent, møte markedsleder i viktig marked, eller hans hjemmemarked.

10 Innovasjon og internasjonalisering

11 Mer kunnskap inn i hver innovasjon Norge kan ikke konkurrere på pris. Vi må legge mer kunnskap inn i hvert produkt/tjeneste og derigjennom øke betalingsviljen i markedet. 11

12 Innovasjon kjenner ingen grenser Kunnskap Finnmark & USA Leverandører Kystflåte Finnmark og russisk flåte Investorer Gamvik, Ålesund, Vadsø & USA Konkurrenter Alaska Gamvik Seafood FoU Ålesund Partner Vardø Teknologi Canada Kunder Japan & USA 12

13 Drivere for innovasjon Kostnad Marked FoU 13

14 Internasjonalisering i en finansiell krisetid

15 Usikkerhet mht fremtiden

16 Hvorfor innovasjon og internasjonalisering i krisetider? De store samfunnsutfordringene består til tross for nedgangs- og krisetider: Miljø, energi m.v "The biggest gains for society will be found in those sectors that both offer the most immediate growth potential, drawing on existing strengths, and help meet long- term challenges: green energy, enviromental services, biotechnology and services for an ageing society " (NESTA, UK) Verden forandrer seg - når krisen er over vil ikke verden være den samme Kriser endrer forutsetningene for lønnsom virksomhet dette krever omstilling og bidrar til nyskaping. De tiltakene som nå settes i verk, skal bygge bro fram til markedsøkonomien gir ny vekst av egen kraft Krise gir muligheter! Den som ser utfordringene og klarer å utnytte dem blir fremtidens vinner.

17 Innovasjon Norge bistår gjennom hele utviklingsprosessen

18 Vi bistår bedrifter i å få frem lokale idéer som kan ha globale muligheter.... og å bringe de globale mulighetene til norske bedrifter

19 Innovasjon Norge bistår norske bedrifter med vekstambisjoner til å lykkes i internasjonal konkurranse enten bedriften møter konkurransen på hjemmemarkedet eller i internasjonale markeder ved hjelp av: kompetanse, rådgivning, nettverk, finansiering og eksponering 19

20 Internasjonalisering starter hjemme Lokale ideer får globale muligheter! Globale muligheter og ideer (Tjenester fra uteapparatet) Utekontorer Distriktskontorene Lokale ideer og muligheter Globale ideer får lokale muligheter! Internasjonaliseringsaspektet må komme tidlig inn i bedriftens utviklingprosesser.

21 Vi kan bistå gjennom hele utviklingsprosessen. Internasjonal markedsintroduksjon Markedsintroduksjon Markedsforberedelser Markedinngang 4 Vekst b 2 Utvikling 1 Idéavklaring Idégenerering

22 Fase 1 og 2 1 Ideavklaring 2 Utvikling Hjemhenting av kunnskap Internasjonal Markedsrådgivning Kobling mot kunnskapsmiljøer i utlandet Idévurdering og avklaring Råd om immaterielle rettigheter Råd om utvikling av tjenester Etablererstipend Skattefunn Risikolån og tilskudd Industrielle forsknings- og utviklingskontrakter (IFU) Norwegian Centres of Expertise ARENA-programmet Marint Verdiskapingsprogram Kompetanseprogrammer: Fram, Navigator 22

23 Fase 3 a 3 Internasjonal markedsintroduksjon Markedsforberedelse Markedsinngang Markedsforberedelse: Internasjonal Markedsrådgivning Kobling mot kunnskapsmiljøer i utlandet Eksporthåndboken Handelsteknisk rådgivning EU-rådgivning NCE ARENA Marint Verdiskapingsprogram Kompetanseprogrammer 23

24 Fase 3 b 3 Internasjonal markedsintroduksjon Markedsforberedelse Markedsinngang Markedsinngang: Internasjonal Markedsrådgivning Kobling mot kunnskapsmiljøer i utlandet Praktisk assistanse i utenlandske markeder Eksportbistand til nødhjelpsmarkeder NCE ARENA Marint Verdiskap.program 24

25 Fase 4 Internasjonal Markedsrådgivning Kobling mot kunnskapsmiljøer i utlandet Praktisk assistanse i utenlandske markeder 4 Vekst Risikolån og garantier Lavrisikolån GRO-programmet Såkornfond (EK) Investeringsfondet (EK) NCE ARENA Kompetanseprogrammer 25

26 Tjenestetilbudet innen internasjonalisering - en oversikt

27 InBusiness Tjenesteporteføljen tilgjengelig for alle i IN

28 Internasjonaliseringstjenester - sortert etter våre 5 tjenestetyper kompetanse, rådgivning, nettverk, eksponering og finansiering

29 Kompetansetjenester Rådgivningstjenester Nettverkstjenester Profilerings - tjenester Finansierings -tjenester Hjemhenting av kunnskap Eksportkandidat FRAM Strategi & Innovasjon Handelstekn. kurs Navigator (Regionale eksportsatsingsprogram) Int.markedsrådgivning Praktisk assistanse i int. markeder Kobling mot kunnskapsmiljøer i utlandet Handelstekn. Rådg. EU-rådgivning Råd om beskyttelse og omsetning av immaterielle verdier (IPR) Bedriftsnettverk Norske fellesstands i utlandet Næringslivsdelegasjoner Kampanjer (internasjonae reiselivskampanjer) Alle lån- og tilskudds ordninger, kun begrenset av statsstøtte-regelverket Investeringsfond -Nord Vest Russland -Øst-Europa Idévurdering og avklaring Råd om utvikling av teknologi-prosjekter Eksportbistand til nødhjelpsmarkedet Partnersøk India, Sør- Afrika, Vietnam PROGRAMMER: IFU Bedrift i EU PROGRAMMER: IFU, Int.Vekst, NCE, Romania/ Bulgaria PROGRAMMER: IFU NCE, Arena Høyvekst Høyvekst 29

30 Utekontorenes tjenester - basert på markedskunnskap og lokale nettverk

31 Unik kompetanse - unike lokale nettverk Unik kompetanse: Kjenner det utenlandske markedet og ser muligheter, Kjenner norsk næringsliv og forstår deres behov Unike lokale nettverk: Lokale nettverkskontakter primært innen Innovasjon Norges utvalgte sektorer Nettverkspersonene og deres kompetanse gjøres tilgjengelig for norsk næringsliv 31

32 Samarbeide med distriktskontorer og fagavdelinger - for å skape merverdi for kundene 32

33 Tjenester fra utekontorene Profilering - Felles stands - Næringslivsdelegasjone - Kampanjer Rådgivning - Internasjonal markedsrådg. - Praktisk assistanse - Kobling Litex CCSrapport Kompetanse - Hjemhenting av kunnskap Nettverk - tilgang til internasj. nettverk NB! Andelene er fiktive

34 Utekontorene har direkte leveranseansvar for: Rådgivningstjenester: Internasjonal markedsrådgivning Praktisk assistanse i internasjonale markeder Kobling mot kunnskapsmiljøer i utlandet Kompetansetjenester Hjemhenting av kunnskap Profileringstjenester: Internasjonale reiselivskampanjer Næringslivsdelegasjoner Norske fellesstands i utlandet (messer)

35 Rådgivningstjeneste Hva karakteriserer RÅDGIVNINGStjenestene som leveres fra utekontorene Skreddersydd og tilpasset bedriftens individuelle behov etter grundig behovsavklaring Kunden får et tilbud fra utekontoret på et betalt oppdrag Avtalen (tilbudet) signeres av kunden og Innovasjon Norge Bedriftene må betale en egenandel for oppdraget SMB-bedrifter får 50% offentlig finansiering gjennom Internasjonal Vekst-programmet og betaler en egenandel på 50% (gjelder bare time-kostnadene, ikke evt. direktekostnader) Bedrifter som ikke fyller definisjonen på SMB, betaler 100% Rådgiveren opptrer som sparringspartner for bedriften Rådgiveren samhandler med bedriftens Kundeansvarlig på 35 DK og relevante interne fagmiljøer

36 Profileringstjeneste Norske fellesstands i utlandet Oil and Gas Rio China Fisheries & Seafood Expo Grüne Woche European Seafood Exhibition

37 Profileringstjeneste Næringslivsdelegasjoner I forbindelse med Statsbesøk, der representanter fra Kongefamilien og statsråder er på offisielle besøk hos andre nasjoner, tilrettelegger IN for næringslivsdelegasjoner. 37

38 Internasjonaliseringstjenester - basert på fagavdelingers spisskompetanse

39 Rådgivningstjeneste Handelsteknisk rådgivning (Handelsteknisk avd.) Selger Opprinnelsesregler Eksportrestriksjoner Toll og avgifter Dokumentasjon Produktkrav/standarder Importrestriksjoner Leveringsbetingelser Betalingsbetingelser Transport/logistikk Kontrakter/avtaler Lisenser Kjøper

40 Kompetansetjeneste Kompetanse - Kurs/opplæring Bredt spekter av kurs og opplæringsprogrammer innen internasjonal handel og EU/EØS: Grunnkurs i internasjonal handel Eksportdokumenter Internasjonale kontrakter EUs tollbestemmelser Opprinnelsesregler Eksportfinansiering Seminarer og skreddersydde, bedriftsinterne kurs NAVIGATOR FRAM SI (strategi og innovasjon) Regionale internasjonaliseringsprogram i Se kurskatalog eller

41 Finansieringstjenester Finansiering IFU/OFU. Forskningskontrakter, gjerne internasjonal partner Tilskudd til internasjonaliseringsprosjekter (i hht EØSregelverket) Internasjonal Vekst programmet. 50% støtte ved kjøp av Internasjonale rådgivningstjenester fra utekontorene (i hht EØS-regelverket) Distriktsutviklingstilskudd (i hht EØS-regelverket) Risikolån (i hht EØS-regelverket) Fond: Russland/SUS/Balkan-fondene Bulgaria/Romania-fond

42 Kort om Innovasjon Norges strategi

43 From Bodø to Beijing Innovasjon Norge 43

44 Vi prioriterer ni sektorer Energi og miljø Helse IKT Kultur og opplevelse Landbruk Marin Maritim Olje og gass Reiseliv 44

45 Pådriver for innovasjon i norsk næringsliv Foto: Nancy Bundt \ Innovasjon Norge

ÅRSRAPPORT 2008. Hovedrapport til departementene. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009

ÅRSRAPPORT 2008. Hovedrapport til departementene. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009 OSLO, 27.04.2009 ÅRSRAPPORT 2008 Hovedrapport til departementene Vi gir lokale ideer globale muligheter Omslagsfoto: Siv-Elin Nærø/Innovasjon Norge 2 Forord For Innovasjon Norge representerte året 2008

Detaljer

6.2 Delmål 2: IN skal bidra til økt internasjonalisering i næringslivet i hele landet

6.2 Delmål 2: IN skal bidra til økt internasjonalisering i næringslivet i hele landet 6.2 Delmål 2: IN skal bidra til økt internasjonalisering i næringslivet i hele landet Innovasjon Norges internasjonaliseringsarbeid er konsentrert om tre områder: formidling av informasjon og kunnskap

Detaljer

Detaljrapporter. Vedlegg til Årsrapport 2010

Detaljrapporter. Vedlegg til Årsrapport 2010 2010 Detaljrapporter Vedlegg til Årsrapport 2010 Omslagsfoto: Yngve Ask/Innovasjon Norge. Innholdsfortegnelse 1. SATSINGER, PROGRAMMER OG TJENESTER I 2010... 4 2. INNOVASJON NORGES SATSINGER I 2010...

Detaljer

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1.

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1. En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling 1. utgave Dato: 2010-04-12 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av

Detaljer

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det (Utdrag av Innovasjon Norges hovedrapport om #Drømmeløftet) Utfordringer og muligheter Vi lever i spennende tider, på godt og ondt. Verden står overfor store

Detaljer

Innovasjon Norge. Delrapport Drømmeløftet. Gründere og oppstartsbedrifter

Innovasjon Norge. Delrapport Drømmeløftet. Gründere og oppstartsbedrifter Innovasjon Norge Delrapport Drømmeløftet Gründere og oppstartsbedrifter Delrapport Drømmeløftet mai 2015: Gründere og oppstartsbedrifter Sammendrag Aldri har det vært lettere å være optimist på nyskapingens

Detaljer

[Innovasjon i tjenester]

[Innovasjon i tjenester] Analyser Rådgivning - Forskning [Innovasjon i tjenester] MENON-rapport 4 / 25 Rapporten er utarbeidet i samarbeid med ECON Analyse og utgis også som ECON-rapport nr. 25-8 Innovasjon i tjenester Utarbeidet

Detaljer

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut 06.03.13 1. Bærekraftig vekst i nord Norut er Nord-Norges eldste og største anvendte forskningsog innovasjonskonsern med selskaper i Alta, Narvik og

Detaljer

Forretningsplan. Innledning

Forretningsplan. Innledning Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Forretningsplanens innhold... 2 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 3 Forretningsidé...

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Den norske modellen. Klima. Hvor vil vi? Hvor vil vi? Utfordring s. 7 Den norske modellen må gjøres bærekraftig s.

Innholdsfortegnelse. Den norske modellen. Klima. Hvor vil vi? Hvor vil vi? Utfordring s. 7 Den norske modellen må gjøres bærekraftig s. S i d e 2 Innholdsfortegnelse Den norske modellen Utfordring s. 7 Den norske modellen må gjøres bærekraftig s. 8 Inntektene fra olje vil synke Oljeinntekter og bruk av avkastningen fra oljefondet Forventet

Detaljer

Temautredning Kunnskap og innovasjon

Temautredning Kunnskap og innovasjon Petter Westnes Temautredning Kunnskap og innovasjon Arbeidsnotat IRIS - 2008/019 Prosjektnummer: 7252196 Prosjektets tittel: Oppdragsgiver(e): Kampen om arbeidskraften: Arbeidsmarkeds- og kompetansescenarier

Detaljer

Prop. 1 S. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011. Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460

Prop. 1 S. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011. Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460 Prop. 1 S (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011 Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460 Inntektskapitler: 3900 3961, 5325, 5326, 5460, 5574, 5613,

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land?

Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land? Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land? Kartlegging av hindringer og behov for tiltak i samarbeid med: Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land?

Detaljer

Kompetanse i norsk næringsliv: En utfordring for Innovasjon Norge?

Kompetanse i norsk næringsliv: En utfordring for Innovasjon Norge? RAPPORT 30/2009 Kompetanse i norsk næringsliv: En utfordring for Innovasjon Norge? Taran Thune, Ellen Brandt, Aris Kaloudis og Olav R. Spilling NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning

Detaljer

21/05/14. Evaluering av FRAM

21/05/14. Evaluering av FRAM 21/05/14 Evaluering av FRAM 2007-2013 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence, please contact: DAMVAD info@damvad.com

Detaljer

Buskerud svært ulike utfordringer. Anne Espelien Partner Menon Business Economics

Buskerud svært ulike utfordringer. Anne Espelien Partner Menon Business Economics Buskerud svært ulike utfordringer Anne Espelien Partner Menon Business Economics Regional utvikling må sees i en større sammenheng: Fire trender påvirker samfunnsutviklingen i norske regioner Urbanisering

Detaljer

Akademia og næringsliv hvordan jobbe sammen for økt internasjonalisering i regionen?

Akademia og næringsliv hvordan jobbe sammen for økt internasjonalisering i regionen? Akademia og næringsliv hvordan jobbe sammen for økt internasjonalisering i regionen? Solveig Holm Leder prosjektutvikling og internasjonale relasjoner BERGEN NÆRINGSRÅD Medlemsforening 3000 medlemmer Representerer

Detaljer

Å PPORT 2012 OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD

Å PPORT 2012 OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD Å PPORT 2012 OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD Gründere og internasjonale muligheter i fokus Verden har store behov og det gir store muligheter. Innovasjon Norge hjelper norske bedrifter til å forstå markedet

Detaljer

Meld. St. 23. Digital agenda for Norge. IKT for vekst og verdiskaping. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 23. Digital agenda for Norge. IKT for vekst og verdiskaping. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 23 (2012 2013) Melding til Stortinget IKT for vekst og verdiskaping Meld. St. 23 (2012 2013) Melding til Stortinget IKT for vekst og verdiskaping Innhold 1 Innledning... 5 1.1 En agenda for den

Detaljer

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100%

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% ÅRSRAPPORT 2011 1 OM NORCONSULT Norconsult er Norges og en av Nordens største tverrfaglige rådgivere rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering,

Detaljer

Norske selskapers etableringer i Afrika Klynger og nettverk som drivkraft for norsk næringslivs etableringer i Afrika, sør for Sahara 2000-2012.

Norske selskapers etableringer i Afrika Klynger og nettverk som drivkraft for norsk næringslivs etableringer i Afrika, sør for Sahara 2000-2012. HANDELSHØYSKOLEN BI Norske selskapers etableringer i Afrika Klynger og nettverk som drivkraft for norsk næringslivs etableringer i Afrika, sør for Sahara 2000-2012. Yuriy Zhovtobryukh, Marius Nordkvelde

Detaljer

KAPITAL SEMINAR NORTHERN INNOVATION NETWORK 11-12 SEPTEMBER I NARVIK

KAPITAL SEMINAR NORTHERN INNOVATION NETWORK 11-12 SEPTEMBER I NARVIK KAPITAL SEMINAR NORTHERN INNOVATION NETWORK 11-12 SEPTEMBER I NARVIK Hvorfor skulle noen ønske å etablere ny virksomhet i Nord Norge? v/ Tord Eide, Partner DLA Piper Norway Om DLA Piper Verdens største

Detaljer

Evaluering. Bizpoint Inkubator Gardermoen

Evaluering. Bizpoint Inkubator Gardermoen ØF-rapport nr 13/2006 Evaluering av Bizpoint Inkubator Gardermoen av Svein Bergum, Vegard Johansen og Torhild Andersen ØF-rapport nr 13/2006 Evaluering av Bizpoint Inkubator Gardermoen av Svein Bergum,

Detaljer

Et kunnskapsbasert Østfold. Utkant i Osloregionen eller selvstendig vekstkraft? Sluttrapport Fase 2. Rapport

Et kunnskapsbasert Østfold. Utkant i Osloregionen eller selvstendig vekstkraft? Sluttrapport Fase 2. Rapport Rapport Forfatter(e) Steinar Normann, Erik W. Jakobsen, Anne Espelien, Frode R. Johansen, Synnøve Rubach, Gunnar Andersson Rapportnr.: OR 29.12 ISBN: 978-82-680-8 ISBN: 82-7520-680-4 Et kunnskapsbasert

Detaljer

Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU

Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Strategi Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Horisont 2020 og ERA Strategi Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Horisont 2020 og ERA 1. Forord Denne regjeringen

Detaljer

KARTLEGGING AV ENTREPRENØRSKAPSTILTAK. Einar Lier Madsen. Ingebjørg Kluken Vestrum

KARTLEGGING AV ENTREPRENØRSKAPSTILTAK. Einar Lier Madsen. Ingebjørg Kluken Vestrum N-849 BODØ Tlf. + 47 75 5 76 / Fax + 47 75 5 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. xxxx/8 ISSN-nr.:84-873 Antall sider: xx Prosjekt nr: 96 Prosjekt tittel: Kartlegging

Detaljer

Virkemidler med mål om å fremme utviklingen av små og mellomstore bedrifter (SMB) og innovasjon i Russland

Virkemidler med mål om å fremme utviklingen av små og mellomstore bedrifter (SMB) og innovasjon i Russland RAPPORT 1/2007 Utgitt Januar 2007 Virkemidler med mål om å fremme utviklingen av små og mellomstore bedrifter (SMB) og innovasjon i Russland Gøril Voldnes Norut Gruppen er et konsern for anvendt forskning

Detaljer

Hva skal til for å utvikle en norsk industriell klynge innen internasjonal fornybar energi? På oppdrag fra Norfund mai 2013

Hva skal til for å utvikle en norsk industriell klynge innen internasjonal fornybar energi? På oppdrag fra Norfund mai 2013 Offentlig Hva skal til for å utvikle en norsk industriell klynge innen internasjonal fornybar energi? På oppdrag fra Norfund mai 2013 Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer: NFU-2012-1 Rapportnummer:

Detaljer