DEL1 Uten hjelpemidler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DEL1 Uten hjelpemidler"

Transkript

1 DEL1 Uten hjelpemidler Oppgave 1(20 poeng) a) Livfyller41,5literdrivstoffpåbilensin.Hunbetaler 509,62 kroner. Bruk informasjonen på bildet. Gjør overslag og finn ut om Livharenbilsombrukerbensin(95)ellerdiesel(D). Kilde: Utdanningsdirektoratet b) 5kroner 6kroner Sondre kjøper epler til 5 kroner per stk. Rasmus kjøper bananer til6kronerperstk.debetalerlikemye. HvormangeeplerkanSondrehakjøpt,oghvormangebananerkanRasmusha kjøpt? Finn to ulike løsninger. c) Figuren til høyre viser et lykkehjul. 1) Lisesnurrerhjuleténgang.Hvaer sannsynligheten for at pilen peker påentenblåttellergrøntfeltnår hjulet stopper? 2) Lotte snurrer hjulet to ganger. Hva er sannsynligheten for at pilen peker én gangpågultfeltogéngangpågrøntfelt? Eksamen MAT1011 Matematikk 1P Vår 2010 Side 14 av 24

2 d) FigurenvisertotrekanterogenrettlinjesomgårgjennompunkteneA, BogC. Brukmålenesomergittpåfiguren,ogregnut 1) avstandenfra Atil B 2) avstandenfra Btil E e) Torhartattoppetlånibanken.Diagrammetnedenforviserhvormyehanskal betaleirenterogavdragde10førsteårene. 1) ForklarhvordanduutfradiagrammetkanseomTorhartattoppet annuitetslån eller et serielån. 2) OmtrenthvorstordelavdetTorskalbetalepålånetdetførsteåret,errenter? Eksamen MAT1011 Matematikk 1P Vår 2010 Side 15 av 24

3 f) Stianharenbilsomidagerverdt270000kroner.Verdientilbilenharavtattmed 10%detsisteåret.Viantaratverdienvilfortsetteåavtamed10%hvertåriårene framover. 1) Hvormyevilbilenværeverdtomettår? 2) Hvormyevarbilenverdtforettårsiden? Oppgave 2(4 poeng) Tre elever kommer med hvert sitt utsagn. Se boblene ovenfor. a) Skisser grafer som illustrerer de tre utsagnene. Lag én graf for hvert utsagn. b) Hvilket utsagn beskriver størrelser som er proporsjonale, og hvilket utsagn beskriver størrelser som er omvendt proporsjonale? Begrunn svarene dine. Eksamen MAT1011 Matematikk 1P Vår 2010 Side 16 av 24

4 DEL2 Med hjelpemidler Oppgave 3(6 poeng) Kilde: Utdanningsdirektoratet Olaskalbyggehus.Husetvilkoste kroner.Hanhar150000kroneribanken. Restenmåhanlåne.IHusbankenfårhanlåne80%avdethusetvilkoste.Renteni Husbankener4%perår.Restenavpengenemåhanlåneienprivatbanktil6%rente per år. a) HvormyepengerfårOlalåneiHusbanken,oghvormyemåhanlåneidenprivate banken? b) HvormangekronermåhantilsammenbetaleirenteriHusbankenogdenprivate banken det første året? Ola kan trekke fra 28% av rentekostnadene på skatten. Dette kalles et skattefradrag. c) HvorstoreblirrenteutgiftenetilOladetførsteåret,dersomvitarhensyntil skattefradraget? Eksamen MAT1011 Matematikk 1P Vår 2010 Side 17 av 24

5 Oppgave 4(6 poeng) Kilde: Utdanningsdirektoratet Bildet ovenfor viser en sylinderformet lagertank for dieselolje. Omkretsen til tanken er 48meter.Personenpåbildeter184cmhøy. a) Omtrenthvorhøyertanken? b) Omtrent hvor stort volum har tanken? Tankenskalmalesutvendig.Detgårmed1litermalingtil10m 2. c) Omtrenthvormangelitermalinggårdetmedtilåmaletanken? Eksamen MAT1011 Matematikk 1P Vår 2010 Side 18 av 24

6 Oppgave 5(8 poeng) En kommune har kartlagt utdanningsnivået blant innbyggerne i aldersgruppen år. Tabellen viser høyeste fullførte utdanning for disse innbyggerne. Kvinner Menn Totalt Grunnskole Videregående skole Universitet eller høyskole Totalt a) Hvor mange personer i aldersgruppen år bor det i kommunen? b) Hvor stor er sannsynligheten for at en tilfeldig valgt person i gruppen bare har fullført grunnskoleutdanning? Dumøterentilfeldigvalgtmannmellom30og39årfradennekommunen. c) Hvor stor er sannsynligheten for at han ikke har fullført universitets- eller høyskoleutdanning? Dumøterentilfeldigvalgtkvinneogentilfeldigvalgtmannmellom30og39årfra denne kommunen. d) Hva er sannsynligheten for at begge to bare har fullført grunnskoleutdanning? Eksamen MAT1011 Matematikk 1P Vår 2010 Side 19 av 24

7 Oppgave 6(6 poeng) Kilde: Utdanningsdirektoratet ArneogFrodeskalsykletilMelhus.ArnestarteriTrondheimsentrum.Hanholderenjevn fartpå18km/t. a) HvorlangtharArnesykletetter45minutter? Frode starter samtidig med Arne, men nærmere Melhus. Han holder jevn fart. EtterxtimervilFrodeværeykmfraTrondheimsentrum,der y 12x 5. b) HvorlangterdetfraTrondheimsentrumtilderFrodestarter?Hvorstorerfartentil Frode? FraTrondheimsentrumtilMelhuserdetca.20km. c) HvemavdetokommerførsttilMelhus? Eksamen MAT1011 Matematikk 1P Vår 2010 Side 20 av 24

8 Oppgave 7(6 poeng) Kilde: Diagrammet viser hvordan konsum og avfall fra private husholdninger endret seg i perioden a) Hvor mange prosent økte avfallsmengden med fra 1997 til 2008? I1997varavfallsmengden tonn. b) Hvor stor var avfallsmengden i 2001? Stian og Jørgen diskuterer hva diagrammet viser om konsum og avfall fra private husholdninger i denne perioden. Stian: Jørgen: Stian: Konsum betyr forbruk. Viser diagrammet at vi kaster mer enn vi bruker? Dethøresrartut.Hvorforstarterbeggekurvenepå1,0i1997? Denenekurvenstigeriallefallbrattereenndenandre.Hvabetyrdet? c) Forklar hva diagrammet viser. Skriv forklaringen slik at Stian og Jørgen får svar på spørsmålene sine. Eksamen MAT1011 Matematikk 1P Vår 2010 Side 21 av 24

9 Oppgave 8(4 poeng) I denne oppgaven skal du velge enten alternativ I eller alternativ II. De to alternativene teller like mye ved sensuren. Alternativ I Hvisenbedriftprodusererogselgerxenheteravenvareperdag,eroverskuddet Ox ( ) perdagikronergittved 2 Ox ( ) 10x 1100x a) TegngrafentilO.Hvormangeenhetermåbedriftenprodusereogselgehverdag for at overskuddet skal bli størst mulig? b) Hvormangeenhetermåbedriftenprodusereogselgehverdagforåikkegåmed underskudd? Eksamen MAT1011 Matematikk 1P Vår 2010 Side 22 av 24

10 Alternativ II Mønsteret ovenfor er sammensatt av regulære tikanter, regulære femkanter, stjerner og romber. Alle disse fire figurene har sider med samme lengde. a) Regnuthvorstorevinkleneihveravdefirefigurenesominngårimønsteret,er. b) Tenkdegatduskalutvidemønsteret.Hvorkandusetteinnnyetikanter? Eksamen MAT1011 Matematikk 1P Vår 2010 Side 23 av 24

Eksamen 19.05.2010. MAT1011 Matematikk 1P. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 19.05.2010. MAT1011 Matematikk 1P. Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.05.2010 MAT1011 Matematikk 1P Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: Rettleiing om vurderinga: 5 timar: Del 1 skal

Detaljer

Løsningsforslag til Eksamen 2P vår 2010 14 1 0,86 100

Løsningsforslag til Eksamen 2P vår 2010 14 1 0,86 100 Delprøve 1 OPPGAVE 1 a) 41,5 liter avrundet til 40 liter. 509,6 kroner avrundet til 500 kroner. 500 50 5 1,5 40 4 Ved å gjøre overslag ser vi at Liv må ha bensinbil. b) 4 3 3 3 1 16 5 4 3 5 16 1 5 5 3

Detaljer

Eksempeloppgåve/ Eksempeloppgave Desember 2007

Eksempeloppgåve/ Eksempeloppgave Desember 2007 Eksempeloppgåve/ Eksempeloppgave Desember 2007 MAT1003 Matematikk 2P Fellesfag Nynorsk/Bokmål DEL 1 Oppgave 1 63023 a) Gjør overslag: 101 699 b) Tallet 11011 er skrevet i totallssystemet. Gjør det om til

Detaljer

Eksamen. Fag: VG1341 Matematikk 1MY. Eksamensdato: 3. mai 2006. Felles allmenne fag Privatistar/Privatister

Eksamen. Fag: VG1341 Matematikk 1MY. Eksamensdato: 3. mai 2006. Felles allmenne fag Privatistar/Privatister Eksamen Fag: VG1341 Matematikk 1MY Eksamensdato: 3. mai 2006 Felles allmenne fag Privatistar/Privatister Oppgåva ligg føre på begge målformer, først nynorsk, deretter bokmål. / Oppgaven foreligger på begge

Detaljer

DEL 1. Uten hjelpemidler. Oppgave 1 (3 poeng) Oppgave 2 (1 poeng) Oppgave 3 (2 poeng) Oppgave 4 (2 poeng) Løs likningene.

DEL 1. Uten hjelpemidler. Oppgave 1 (3 poeng) Oppgave 2 (1 poeng) Oppgave 3 (2 poeng) Oppgave 4 (2 poeng) Løs likningene. DEL 1 Uten hjelpemidler Oppgave 1 (3 poeng) Løs likningene a) 2x 10 x( x 5) x b) lg 3 5 2 Oppgave 2 (1 poeng) Bruk en kvadratsetning til å bestemme verdien av produktet 995 995 Oppgave 3 (2 poeng) Løs

Detaljer

Kapittel 4. Prosentregning

Kapittel 4. Prosentregning Kapittel 4. Prosentregning I dette kapitlet skal vi repetere og utvide prosentregningen fra grunnskolen. Hovedemnene er: Forstå hva prosent er. Regne ut hvor mange prosent noe er av noe annet (finne prosenttallet).

Detaljer

Oppgaver i matematikk, 13-åringer

Oppgaver i matematikk, 13-åringer Oppgaver i matematikk, 13-åringer Her er gjengitt de frigitte oppgavene fra TIMSS 95. Oppgavene fra TIMSS 2003 ventes frigitt i løpet av sommeren 2004 og vil bli lagt ut kort tid etter dette. Oppgavene

Detaljer

Tall og algebra Vg1P MATEMATIKK

Tall og algebra Vg1P MATEMATIKK Oppgaver Innhold Innhold... 1 Modul 1: Regnerekkefølgen... 2 Modul 2: Overslagsregning og hoderegning... 3 Modul 3: Brøkregning... 9 Modul 4: Koordinatsystemet... 12 Modul 5: Forhold... 14 Modul 6: Proporsjonale

Detaljer

Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn

Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn Her finner du tre oppgavesider med instrukser som har samme format som oppgavesidene i kartleggingsprøven. Ved å gjøre disse sidene i klasserommet

Detaljer

Eksempel på løsning. Sentralt gitt skriftlig eksamen MAT1003 Matematikk 2P Eksamen 30.11.2009. Bokmål

Eksempel på løsning. Sentralt gitt skriftlig eksamen MAT1003 Matematikk 2P Eksamen 30.11.2009. Bokmål Eksempel på løsning 010 Sentralt gitt skriftlig eksamen MAT1003 Matematikk P Eksamen 30.11.009 Bokmål MAT1003 Matematikk P HØSTEN 009 Eksempel på løsning med vekt på bruk av digitale verktøy Hva er en

Detaljer

Lag et bilde av geometriske figurer, du også!

Lag et bilde av geometriske figurer, du også! Lag et bilde av geometriske figurer, du også! 6 Geometri 1 MÅL I dette kapitlet skal du lære om firkanter trekanter sammensatte figurer sirkler KOPIERINGSORIGINALER 6.1 Tangram 6.4 Felles problemløsing

Detaljer

Kvalifiseringstjenesten Tentamen matematikk GS3 22. 04. 2013

Kvalifiseringstjenesten Tentamen matematikk GS3 22. 04. 2013 Tentamen matematikk GS3 Mandag 22. april 2013 DEL 1 Excel Oppgave 1. Hans låner 90 000 kr i banken til 4 % rente pr år. Nedbetalingstiden for lånet er 6 år. a) Lag tabellen nedenfor i Excel. År % rente

Detaljer

Eksempel på løsning DEL 2

Eksempel på løsning DEL 2 Eksempel på løsning DEL Eksamen MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) 0.05.011 Bokmål Innledning Formålet med Eksempel på løsning av Del i Eksamen MAT0010 Matematikk, 10. årstrinn, er blant annet å

Detaljer

Eksempel på løsning 2011 MAT1013 Matematikk 1T Sentralt gitt skriftlig eksamen Høsten 2010 Bokmål

Eksempel på løsning 2011 MAT1013 Matematikk 1T Sentralt gitt skriftlig eksamen Høsten 2010 Bokmål Eksempel på løsning 011 MAT1013 Matematikk 1T Sentralt gitt skriftlig eksamen Høsten 010 Bokmål MAT1013 Matematikk 1T, Høst 010 Del 1 Uten hjelpemidler Kun vanlige skrivesaker, passer, linjal med centimetermål

Detaljer

Kapittel 6. Økonomi. Dette kapitlet handler om å:

Kapittel 6. Økonomi. Dette kapitlet handler om å: Kapittel 6. Økonomi Dette kapitlet handler om å: Beregne inntekt, skatt og avgifter. Vurdere forbruk og bruk av kredittkort. Sette opp budsjett og regnskap ved hjelp av regneark. Undersøke og vurdere ulike

Detaljer

Forslag til ny eksamensordning med kommentarer 2012

Forslag til ny eksamensordning med kommentarer 2012 Forslag til ny eksamensordning med kommentarer 2012 MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) Del 1 Forslag til ny eksamensordning fra våren 2015: Del 1: 2 timer Del 2: 3 timer Nye minstekrav til digitale

Detaljer

SPRÅK. Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet ELEV BOKMÅL

SPRÅK. Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet ELEV BOKMÅL SPRÅK Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet UNGDOMSSKOLE ELEV BOKMÅL Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet I et lite språkområde som Norge trenger vi folk som kan språk. Dette gjelder ikke bare engelsk,

Detaljer

8 Eksamens trening. E1 (Kapittel 1) Bruk en av kvadratsetningene til å bestemme verdien av produktet 995 995. (Eksamen høsten 2014)

8 Eksamens trening. E1 (Kapittel 1) Bruk en av kvadratsetningene til å bestemme verdien av produktet 995 995. (Eksamen høsten 2014) 4 8 Eksamenstrening 8 Eksamens trening Uten hjelpemidler E1 (Kapittel 1) Bruk en av kvadratsetningene til å bestemme verdien av produktet 995 995. (Eksamen høsten 014) E (Kapittel 1) Bruk konjugatsetningen

Detaljer

Eksempel på løsning DEL 1

Eksempel på løsning DEL 1 Eksempel på løsning DEL 1 Eksamen MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) 0.05.011 Bokmål Innledning Formålet med Eksempel på løsning av Del 1 i Eksamen MAT0010 Matematikk, 10. årstrinn, er blant annet

Detaljer

Hva er det største tallet du kan lage med disse sifrene?

Hva er det største tallet du kan lage med disse sifrene? Hva er det største tallet du kan lage med disse sifrene? Hvor mange tall tror du det er mellom 0 og? Tall og tallforståelse MÅL I dette kapitlet skal du lære om ulike typer tall plassverdisystemet og tall

Detaljer

Hva er nytt i GeoGebra 3.0? Sigbjørn Hals

Hva er nytt i GeoGebra 3.0? Sigbjørn Hals Hva er nytt i GeoGebra 3.0? Sigbjørn Hals 1 Dersom du vil ha en fullstendig oversikt over det som er nytt i versjon 3.0, kan du gå til denne nettsida: http://www.geogebra.org/static/geogebra_release_notes_prerelease.txt

Detaljer

Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til?

Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til? Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til? 14 Vi starter med blanke regneark! Regneark MÅL I dette kapitlet skal du lære om hva et regneark er budsjett og regnskap hvordan du kan gjøre enkle utregninger

Detaljer

Kapittel 3. Prosentregning

Kapittel 3. Prosentregning Kapittel 3. Prosentregning I dette kapitlet skal vi repetere prosentregningen fra Matematikk 1P. Hovedemnene er: Forstå hva prosent er. Regne ut hvor mange prosent noe er av noe annet (finne prosenttallet).

Detaljer

Eksamen 27.11.2013. MAT1015 Matematikk 2P. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 27.11.2013. MAT1015 Matematikk 2P. Nynorsk/Bokmål Eksamen 27.11.2013 MAT1015 Matematikk 2P Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: Rettleiing om vurderinga: Andre opplysningar:

Detaljer

Eksempeloppgave 2014. MAT0010 Matematikk Eksempel på eksamen våren 2015 Del 1. Ny eksamensordning. Del 1: 2 timer (uten hjelpemidler)

Eksempeloppgave 2014. MAT0010 Matematikk Eksempel på eksamen våren 2015 Del 1. Ny eksamensordning. Del 1: 2 timer (uten hjelpemidler) Eksempeloppgave 2014 MAT0010 Matematikk Eksempel på eksamen våren 2015 Del 1 Ny eksamensordning Del 1: 2 timer (uten hjelpemidler) Del 2: 3 timer (med hjelpemidler) Minstekrav til digitale verktøy på datamaskin:

Detaljer

Eksamen 19.05.2014. MAT0010 Matematikk Del 2. Badeland. Eratosthenes. Bokmål

Eksamen 19.05.2014. MAT0010 Matematikk Del 2. Badeland. Eratosthenes. Bokmål Eksamen 19.05.2014 MAT0010 Matematikk Del 2 Badeland Eratosthenes Bokmål Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del 2: 5 timer totalt: Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du

Detaljer

Oppgaver i matematikk, 9-åringer

Oppgaver i matematikk, 9-åringer Oppgaver i matematikk, 9-åringer Her er gjengitt de frigitte oppgavene fra TIMSS 95. Oppgavene fra TIMSS 2003 ventes frigitt i løpet av sommeren 2004 og vil bli lagt ut kort tid etter dette. Oppgavene

Detaljer

Kapittel 5. Regning med forhold

Kapittel 5. Regning med forhold Kapittel 5. Regning med forhold Forholdet mellom to tall betyr det ene tallet delt med det andre. Regning med forhold er mye brukt i praktisk matematikk. I dette kapitlet skal vi bruke forhold i blant

Detaljer

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Vi i Forskning i Praksis på St. Sunniva Skole har gjort forsøk på leksevaner i 8. og 9. klasse på skolen. I denne rapporten kommer jeg til å vise resultatene.

Detaljer