Årsberetning. Eidsvoll Svømmeklubb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning. Eidsvoll Svømmeklubb"

Transkript

1 Årsberetning Eidsvoll Svømmeklubb 2014

2 1. Klubbens visjon «Best på svømming - klubben for alle.» Visjonen står i klubbens virksomhetsplan for perioden Den sier noe om hva klubben skal arbeide for i denne perioden, og dermed også gjennom Best på svømming handler om å satse på kompetanseutvikling for medlemmer, instruktører, trenere og ledere. Klubben skal tilstrebe å tilby aktivitet for alle, uansett personlige forutsetninger, alder og nivå. 2. Virksomhetsplan Virksomhetsplanen er et overordnet dokument som beskriver klubbens visjon, organisering/organisasjonsplan og målsetninger. Denne ble vedtatt på årsmøtet i 2013, og inkluderer også en handlingsplan der delmål for klubbens ulike aktiviteter beskrives. Handlingsplanen er ment å skulle gi mulighet for konkret planlegging, ved at det fremgår detaljer om hvem som har ansvar for hva, når det skal gjøres og med hvilke ressurser. Oppdatert handlingsplan fra årsskiftet 2014 vedlegges. Ny organisasjonsplan for 2015 er vedtatt av styret i 2014 og er også vedlagt. Virksomhetsplanen skal tas opp på første styremøte etter årsmøtet. Innen 1. juni hvert år hvert år må daglig leder ta ansvar for å nedsette en gruppe som utover høsten skal oppdatere handlingsplanen for det kommende år. 3. Styrets sammensetning Leder: Kristin Romvig Øvergaard Nestleder: Inger Johanne Dønnum Jensen Kasserer: Bjørn Ove Myrvang Styremedlem: Marwell Myrvang Styremedlem: Birgit Dønnum Jensen Styremedlem: Jon Inge Eklund Varamedlemmer: Eirik Vågshaug og Atle Bråten Valgkomité: Lisbeth Dønnum Jensen, Birgit Ulvin Bjerke Rune Svendsen (vara) Sportslig utvalg: Birgit Dønnum Jensen (leder), Jon Inge Eklund, Wilhelm L. Andrè Revisorer: Tor Helge Hansen, Gunnar Sletten 4. Styrets arbeid Det ble i perioden avholdt 10 styremøter, og 102 saker ble behandlet. Sakene har vært varierte og har omhandlet bl.a. økonomistyring, klubbens kjerneaktiviteter og videreutvikling av klubben. Tilsettelse av to fast ansatte innebar at styret brukte tid på arbeidsavtaler og stillingsinstrukser (om fast ansatte, se punkt 5). Det var en prioritert oppgave å ivareta daglig leder som nyansatt. Klubbens tidligere daglige leder, Bjarte Nævdal, bidro også med dette. Daglig leder har deltatt på de fleste styremøter og har da protokollført møtene. Hovedtrener har også deltatt på enkelte møter. 2

3 Styret hadde kontakt med Eidsvoll kommune og Eidsvoll idrettsråd vedrørende svømmeaksjoner, vannkvalitet og timeplaner, samt andre saker angående svømmehallene i Eidsvoll. Før sommeren 2014 ble det søkt Eidsvoll Idrettsråd om tid i kommunens svømmehaller. Klubben fikk tildelt 31 timer pr. uke i Eidsvollhallen og 11,5 timer pr. uke i Råholt bad for skoleåret Klubben ble godkjent som Rent Idrettslag av antidoping Norge i januar 2014 (gjelder for 3 år). Høsten 2014 gikk styret gjennom Norges Svømmeforbunds Anerkjennelsesprogram. Programmet er et verktøy for å analysere klubbens status og peker på viktige punkter for å utvikle klubben videre. Vi oppnådde totalt 82 av 140 poeng (59 %). Gjennom analysen identifiserte styret bl.a. behov for å skrive klubbhåndbok, organisere svømmetilbud til funksjonshemmede, utdanne dommere, samt sikre at utøvere fra ESK deltar på stevner som kan kvalifisere for Landsdel Årsklassemønstring (LÅMØ) i Medlemmene Klubben hadde 568 betalende medlemmer i Aldersfordeling blant medlemmer ses tabell 1. Medlemsutviklingen fra 2010 til 2014 presenteres i tabell 2. Tabell 1. Aldersfordeling blant ESK sine medlemmer i år 6-12 år år år 26 år Totalt Kvinner Menn Totalt Tabell 2. Medlemsutvikling i ESK fra Kvinner Menn Totalt Mastersvømmer fra ESK, Svein Harald Afdal, sitter som visepresident i NSF og har to år igjen fra årsskiftet 2014/2015. Dessuten var ESK representert med vararepresentant Gunnar Sletten i Eidsvoll Idrettsråd i

4 6. Fast ansatte Gry S. Gundersen har vært ansatt i 100 % stilling som daglig leder og svømmeskoleansvarlig gjennom hele 2014 (ansatt fra ). Daglig leder har hatt ansvar for daglig drift og for praktisk gjennomføring av styrevedtak. Ansettelsen ble gjort for å styrke klubben og gi økt aktivitet. Ansettelsen har gitt tettere oppfølging av medlemmer, instruktører og trenere, og har bidratt til økning i kursvirksomheten. John Inge Eklund fungerte som hovedtrener i perioden 1. januar til 31. mars og fikk bistand av frivillige fra Masters og daglig leder for å gjennomføre treningsaktiviteten i denne perioden. Fra 1. april ble ny hovedtrener, Wilhelm L. André, ansatt. Han ble initialt ansatt i 50 % stilling, og ble fra 1. oktober økt til 75 % stilling. Ansettelsen har gitt stabilitet i treningene for klubbens svømmegrupper. Aktive utøvere så vel som kursdeltagere har fått tettere og mer individuell oppfølging. Hovedtrener har også deltatt med de aktive på stevner og sørget for at noen har deltatt på LÅMØ øvelser. 7. Instruktører Rekruttering og opplæring av instruktører er et kontinuerlig arbeid. I 2014 var det en ganske stabil instruktørgruppe som besto av (i alfabetisk rekkefølge): Wilhelm L. André, Mari Dønnum, John Inge Eklund, Gry Gundersen, Fredrik Hoel, Tove Dønnum Jensen, Anett Kittelsen, Guro Ludvigsen, Joa Lysgaard, Åse Karin Nerbø, Ragnhild Olsby, Emilie Skjærbekk Ramsøy, Johanne Skjærbekk Ramsøy, Anita Utse, Sara Resaland, Oline M. Rustad, Eirik A. Solum og Birte Østby. Daglig leder var som svømmeskoleansvarlig også ansvarlig for ivaretakelse av instruktørene. 8. Kommunikasjon og foreldrekontakt Klubbens hjemmeside ( ) ble oppdatert jevnlig og det ble formidlet informasjon om klubbens aktiviteter. Daglig leder var redaktør. Da redigering av hjemmesiden var krevende, vedtok styret å kjøpe inn annen programvare, slik at siden kan fornyes i Daglig leder driftet også klubbens facebook side, som hadde omtrent 200 følgere. Det var seks nyhetssaker om ESK i lokalavisen i Det ble avholdt foreldremøter våren og høsten Sosialt samvær ble organisert i forbindelse med testsvømminger, klubbmesterskapet og Eidsvollmesterskapet. 9. Treningsleir I august 2014 dro en fin gjeng på treningsleir til Løkken i Danmark. Det var til sammen ti utøvere fra gruppe 1,2 og 3, og åtte utøvere fra kurs (beskrivelse av grupper/kurs, se s. 6). Wilhelm og John Inger var trenere. Nina Handegaard og Gry Gundersen var med som ledere. I tillegg var det åtte foreldre. Det ble trent 2 økter pr. dag i bassenget. I tillegg til dette organiserte hovedtrener felles aktiviteter mellom øktene. Det ble spilt volleyball og fotball og gjort andre hyggelige aktiviteter. 4

5 10. Utdanning og kompetanseutvikling Utdanning og kompetanseutvikling er sentralt for å kunne gi medlemmene tilbud om svømmeaktivitet på ulike nivåer. Tre medlemmer, Oline M. Rustad, Fredrik Hoel og Eirik A. Solum, deltok på instruktørkurs for nybegynnere i februar Visepresident i NSF og mastersvømmer i ESK, Svein-Harald Afdal, holdt kurs for videregående instruktører i Eidsvoll i juni Mari Dønnum og Guro Ludvigsen deltok fra ESK. Daglig leder, styreleder, styremedlemmer og hovedtrener gikk kompetansekurs og trener/leder samlinger som ble arrangert av Norges svømmeforbund (NSF). Det ble arbeidet internt for å ivareta og kvalitetssikre instruktørenes arbeid. Daglig leder og hovedtrener var observatører og veiledet instruktørene i løpet av kurs. Videre ble det holdt internt trenerforum to ganger i løpet av året. Tett samarbeid mellom trenere førte blant annet til at flere barn ble flyttet til kurs og svømme-grupper på høyere ferdighetsnivå. 11. Aktivitet Klubben hadde i 2014 stor bredde i aktivitetstilbudet. Vi organiserte svømmekurs gjennom svømmeskolen, trim-, ungdom-, og damegruppe, samt svømmegrupper for aktive og masters. Aktivitetene blir presentert i punkt A til G. A. Svømmeskole og instruktører Våren 2011 ble klubben medlem i Norges svømmeskoler og tok i bruk påmeldingsportalen Kursene er viktig for å sikre befolkningen grunnleggende svømmeopplæring og for å rekruttere til svømme-idretten. Svømmeskolen har blitt gjennomført i tråd med Norges Svømmeskolers anbefalinger. Det ble holdt kurs på fem nybegynnernivåer (Vann, Hval, Skilpadde, Pingvin og Selunge) samt fire videregående nivåer (Sel, Sjøløve, Delfin og Hai). Ferdighetsmerker ble gitt til de som mestret kravene. Det ble organisert i alt 111 kurs på ulike ferdighetsnivåer. Totalt fikk vi en økning i antall brukte plasser i 2014 (se tabell 3 for detaljer). Tabell 3 Oversikt over kurs og kursplasser i 2013 og Periode Aldersgrupper (år) Antall kurs Antall kursplasser >20 Totalt Fulle Totalt Brukte Ledige 1. halvår halvår Totalt halvår halvår Totalt

6 Det var fortsatt en del ledige plasser på kursene i Da det nå er innført at barn som oppnår ferdighetsmerke kan «rykke opp» til neste nivå i løpet av en kursrunde, er det en fordel med noen ledige plasser. Samtidig er det et mål å øke deltagelsesprosenten per kurs. B. Andre kurs Baby og småbarnsvømming (0-4 år). Slike kurs ble organisert i Råholt bad og Feiringklinikken første halvår Andre halvår var det kun kurs i Feiring, pga. mangel på instruktør. Klubben har leid basseng begge steder og arrangerte totalt 22 kurs i disse bassengene. På Råholt har kursene foregått på dagtid, og i Feiring på ettermiddagstid. Anett Kittelsen og Anita Utse har vært instruktører på disse kursene. Kurs for barnehager. Det ble arrangert svømmekurs for Læringsverkstedet barnehage Dal første halvår 2014 i Råholt bad. Kurs for voksne. Crawl-kurs for voksne ble arrangert. Klubben har generelt ikke ventelister, men pga. for liten interesse blant voksne og ungdommer, ble det fra 2013 opprettet venteliste for voksne. Dette hadde vi også i 2014 for å sikre nok interesse før kurs ble igangsatt. Svømmeaksjonen er et samarbeid mellom NSF og Gjensidigestiftelsen. Svømmeaksjonen innebærer at Norges svømmeskole-klubber, som ESK også er, kan søke om å få arrangere gratis intensivt svømmekurs for barn i alderen 6-10 år. Klubbene får ,- kroner for hvert gjennomført kurs. Aksjonen går normalt i perioden uke 20-26, og hvert kurs har 15 deltagere. Det er tilsammen 10 timer undervisning ved og i basseng, fordelt på 2 timer hver dag i en og samme uke. Deltagerne (barnehager og skoler) må søke Gjensidigestiftelsen om å få gratis svømmekurs, og svømmeklubbene må søke NSF om å få tildelt kurs. I 2014 arrangerte ESK to slike kurs i uke 25 for til sammen 30 barn. C. Gruppe 1, 2 og 3 de unge aktive I disse gruppene finner vi de unge, aktive konkurransesvømmerne i klubben. De første tre månedene av 2014 fungerte John Inge Eklund som klubbens hovedtrener. Han fikk i denne perioden noe hjelp fra en del Masters svømmere. Siden 1.april har Wilhelm L. André hatt dette ansvaret, mens John Inge fortsatt har bidratt, i hovedsak med Gruppe 1. (De tidligere gruppene 1a og 1b ble ved årsskiftet 2013/2014 slått sammen til én gruppe - Gruppe 1, en endring som har fungert godt). Gruppe 1 trente både i Eidsvollhallen og på Råholt bad. Kravet for å komme inn i Gruppe 1 er at man har gjennomført og bestått de fire videregående kursene i stigende rekkefølge - Sel, Sjøløve, Delfin og Hai. I Gruppe 1 var det ved utgangen av 2014 tolv aktive svømmere 6

7 som har hatt tilbud om fire treningsøkter per uke. Gruppe 2 og 3 har i hovedsak trent i Råholt bad. Økende svømmeferdigheter og evne til høy treningsmengde avgjør opprykk til disse gruppene. Gruppe 2 og 3 har hatt tilbud om fem treningsøkter per uke. I Gruppe 2 var det ved utgangen av 2014 åtte aktive svømmere. I Gruppe 3 var det ved utgangen av 2014 tre aktive svømmere. Det ble avholdt fem testsvømminger i Eidsvollhallen i Det var i gjennomsnitt ca. 50 deltagere på samlinger i etterkant. Da det var en del utfordringer med klubbens PC og programmet Jechsoft som brukes for å føre perser og påmeldinger, fikk vi ikke delt ut vandrepokalen som ønsket i desember Dette vil bli gjort i 2015 når dataene er klare. Alle de aktive svømmerne har i året hatt teknisk fremgang. De har alle deltatt på testsvømminger, og 17 av dem har også deltatt på et eller flere av følgende svømmestevner utenfor Eidsvoll: Asker Open, LÅMØ-Kvalikken på Lørenskog, Gjøvik Open, Giffi Svøm på Gjelleråsen, OI Open Langbane i Tøyenbadet, Trollsimmet i Trollhättan Sverige, Fjellsvøm på Gjøvik og Bærum Open. De 17 svømmerne var: Amund Ulvin Bjerke (1), Andrea Dønnum Engebretsen (2), Isabel Svindal Finstad (1), Andrea Dovran Fossum (2), Haakon Handegaard (2), Fredrik Hoel (4), Maren Lyssand Holter (4), Sebastian Knevelsrud (3), Kristian Valdresbråten Lynes (3), Olai Solberg Mossing (1), Herman Nilsen (3), Synne Rømmerud (1), Vibeke Røseid (1), Oline Margrethe Rustad (2), Peter Tufte (3) Erle Øvergaard (4) og Iver Øvergaard (7). Merk: I parentes er anført hvor mange approberte stevner den enkelte utøver har deltatt på. D. Masters I 2014 hadde klubben ca. 30 Masters medlemmer, og 15 av disse konkurrerte. Masters deltok på to stevner: - NM i Kristiansand mars 2014, med 15 deltakere. - København Open, 1. november 2014, med ni deltagere. NM i Kristiansand. Deltakere var Lars Erik Dæhli, John Inge Eklund, Stein Gundersen, Ole Jan Halvorsen, Tore Hauglie, Birgit Dønnum Jensen, Inger Johanne Dønnum Jensen, Lisbeth Dønnum Jensen, Terese Langlo, Bjørn Ove Myrvang, Bjarte Nævdal, Gunn Sunde, Rune Svendsen, Elisabeth Thaule og Eirik Vågshaug. Med totalt 21 medaljer plasserte Eidsvoll svømmeklubb seg på en 11. plass i den totale medaljekonkurransen, og ESK kom på 12. plass i poengkonkurransen med 169 poeng. For oversikt over medaljer mottatt, se tabell 4. 7

8 Tabell 4. NM- Medaljer til ESK, Kristiansand 2014 Gull Sølv Bronse Individuelt Lag Totalt Individuelt Lars Erik Terese John Inge Eirik Lisbeth 0 2(3)* 0 Elisabeth BOM Totalt *Lisbeth fikk 2.plass på 25 fri som ikke er mesterskapsøvelse København Open. Her deltok John Inge Eklund, Birgit Dønnum Jensen, Inger Johanne Dønnum Jensen, Lisbeth Dønnum Jensen, Ole Jan Halvorsen, Bjørn Ove Myrvang, Bjarte Nævdal, Rune Svendsen og Eirik Vågshaug og i tillegg et meget godt støtteapparat. E. Damegruppa Gruppa består av godt voksne damer, og er totalt 20 registrerte medlemmer. Antall aktive medlemmer har stort sett vært stabilt. Kontaktperson i gruppa har vært May Kristensen som nå takker av. Gruppas deltagere pr. gang varierte fra Fra andre halvår hadde gruppa bare bassengtid på mandager fra 15:30-16:30 på grunn av manglende person med livredningsprøve. Tove Dønnum Jensen var der med denne funksjonen på mandager. Gruppa samles på kafé i Eidsvoll etter hver sesong, før sommer og jul. Tre fra gruppa svømte meter «til Syden» og Ingfrid Foss Kvam ble uttrekksvinneren fra ESK. Tove har tatt Store Havhesten i gull for 37. gang. F. Trimgruppa for ungdom Gruppa hadde ved årsskiftet 12 medlemmer. Deltagerne har ikke noe organisert treningsprogram. Kontaktpersoner i 2014 var John Inge Eklund og Gry S. Gundersen. Første halvår hadde gruppa bassengtid i Eidsvollhallen en time tirsdager og en time fredager. Andre halvår hadde gruppa kun tid på tirsdager fra 20-21:00, dette pga. manglende person med livredningsprøve. 8

9 G. Trimgruppe for voksne Gruppa er selvgående og hadde ved årsskiftet 31 medlemmer. Gruppa hadde bassengtilgang i Eidsvollhallen fra kl. 19:00-21:00 på onsdager og fredager. Tre medlemmer i gruppa hadde nøkkel og ansvar for å låse opp. I tillegg avla ni medlemmer livredningskurs i høst. Minst en av disse skal alltid være i hallen. 12. Anleggene Eidsvollhallen og Råholt bad Klubben disponerte Eidsvoll svømmehall 34 timer pr. uke. Disse timene ble i hovedsak fordelt mellom gruppe 1, kursvirksomhet, voksengruppe, damegruppe og ungdomsgruppe. Klubben har en god dialog med kommunen og idrettskonsulenten i forhold til bruk av hallen. Klubben disponerte to baner på Råholt bad i tilsammen 13 timer pr. uke. Timene ble brukt av gruppe 1, 2, 3 og masters. Vi leide deler av terapibassenget på formiddagstid, i alt ca. 70 timer i løpet av året. Disse timene har blitt brukt til babysvømming og svømmekurs for førskolebarn fra Læringsverkstedet. Pris for å leie bassenget i første halvår var kr. 450,- pr. time. Fra høsten ble leien økt til kr. 500,- pr. time. Vi må forøvrig sende oppdaterte navnelister til Råholt bad hvert halvår. De aktive som trener der, må betale et depositum som nå er økt til kr 90,- for en inngangschip som gir dem gratis inngang på tidspunktene de har trening. Samarbeidet med Råholt bad ved daglig leder Jan Christian Ulleberg har fungert meget bra. 13. Økonomi Klubbens økonomi er meget god, og vi har god likviditet. Det gjør at klubben har stor handlefrihet. Driften i 2014 endte med et lite underskudd på kr ,04. Dette var et godt resultat i forhold til et budsjettert underskudd på kr ,00. Til tross for økende lønnsutgifter og medfølgende sosiale kostnader, klarte vi også i 2014 å komme bedre i mål enn budsjett. Klubbens viktigste inntektskilde er svømmeskolen. Andre kilder som bidrar vesentlig til klubbens drift er: Medlemskontingent, utleie av lotteriløyve, tilskudd fra Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske komité, renter av innskudd, midler fra Totenbanken, kommunal støtte og grasrotandelen. Styret avgir sitt regnskap for hele klubbens drift bestående av resultat, balanse, noter, prosjektregnskap, budsjett og revisjonsberetning i eget dokument. 9

10 14. Etterord ved styreleder Eidsvoll svømmeklubbs årsberetning for 2014 gir en beskrivelse av en bred virksomhet og et travelt år. Beretningen gir inspirasjon i det videre arbeidet mot vår visjon «Best på svømming- klubben for alle». Styret takker engasjerte instruktører, trenere og daglig leder for det arbeidet de har gjort. Uten dem ville verken nybegynnere lært sine første svømmetak eller de viderekommende opplevd å bli stadig raskere i vann. Stor takk til alle klubbens frivillige, og spesielt til styrets medlemmer som har drøftet seg frem til mang en beslutning til beste for klubben. Det er vemodig å skulle takke av to av våre mest erfarne medlemmer Marwell og Bjørn Ove Myrvang. Deres oversikt og erfaring har vært et fundament for styrets arbeid i mange år, og ikke minst i Bjørn Ove Myrvang skal også ha takk for sitt arbeid som klubbens kasserer. Han har samvittighetsfullt gitt styret oversikt over klubbens økonomi, og har dermed løftet frem den nøkternhet som er nødvendig for å sikre videre vekst i Eidsvoll svømmeklubb. Det vil være betryggende for det nye styret at Bjørn Ove vil fortsette å føre klubbens regnskap i Vi kan nå se fram til å arbeide for videre vekst, samtidig som vi skal ta vare på tradisjonene i Eidsvoll svømmeklubbs jubileumsår. På vegne av styret, Eidsvoll svømmeklubb 8.mars 2015 Kristin Romvig Øvergaard Styreleder 10

ÅRSBERETNING FOR STYRETS VIRKSOMHETER OG KLUBBENS AKTIVITETER ÅR 2013. 1. Visjon for ESK: Best på svømming-klubben for alle.

ÅRSBERETNING FOR STYRETS VIRKSOMHETER OG KLUBBENS AKTIVITETER ÅR 2013. 1. Visjon for ESK: Best på svømming-klubben for alle. ÅRSBERETNING FOR STYRETS VIRKSOMHETER OG KLUBBENS AKTIVITETER ÅR 2013. 1. Visjon for ESK: Best på svømming-klubben for alle. Visjonen står som kjent i klubbens virksomhetsplan for perioden 2013-2017. Den

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STYRETS VIRKSOMHETER OG KLUBBENS AKTIVITETER ÅR 2012.

ÅRSBERETNING FOR STYRETS VIRKSOMHETER OG KLUBBENS AKTIVITETER ÅR 2012. ÅRSBERETNING FOR STYRETS VIRKSOMHETER OG KLUBBENS AKTIVITETER ÅR 2012. 1, STYRET GENERELT: Styret har i perioden bestått av: Leder Stein Erik Ramsøy Nestleder Tove Dønnum Jensen Sekretær Kjell Tore Holmestrand

Detaljer

1p Erle Øvergaard 00 Eidsvoll SK 40,00. 1p Maren Lyssand-Holter 03 Eidsvoll SK 55,00. 1p Andrea Dønnum Engebretsen 04 Eidsvoll SK 1.

1p Erle Øvergaard 00 Eidsvoll SK 40,00. 1p Maren Lyssand-Holter 03 Eidsvoll SK 55,00. 1p Andrea Dønnum Engebretsen 04 Eidsvoll SK 1. Øvelse 1. 200m individuell medley, damer Øvelse 2. 200m individuell medley, herrer Øvelse 3. 50m rygg, damer 1p Erle Øvergaard 00 Eidsvoll SK 40,00 1p Maren Lyssand-Holter 03 Eidsvoll SK 55,00 1p Andrea

Detaljer

Virksomhetsplan for Eidsvoll Svømmeklubb i perioden 2013-2017

Virksomhetsplan for Eidsvoll Svømmeklubb i perioden 2013-2017 Virksomhetsplan for Eidsvoll Svømmeklubb i perioden 2013-2017 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Histore om Eidsvoll Svømmeklubb... 3 2.1. Medlemsutvikling... 4 2.2. Organiseringen av Eidsvoll Svømmeklubb...

Detaljer

Virksomhetsplan for Eidsvoll Svømmeklubb i perioden 2013-2017

Virksomhetsplan for Eidsvoll Svømmeklubb i perioden 2013-2017 Virksomhetsplan for Eidsvoll Svømmeklubb i perioden 2013-2017 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Histore om Eidsvoll Svømmeklubb... 3 2.1. Medlemsutvikling... 4 2.2. Organiseringen av Eidsvoll Svømmeklubb...

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STYRETS VIRKSOMHETER OG KLUBBENS AKTIVITETER ÅR 2011.

ÅRSBERETNING FOR STYRETS VIRKSOMHETER OG KLUBBENS AKTIVITETER ÅR 2011. ÅRSBERETNING FOR STYRETS VIRKSOMHETER OG KLUBBENS AKTIVITETER ÅR 2011. 1, STYRET GENERELT: Styret har i perioden bestått av: Leder Bjarte Nævdal Nestformann Tove Dønnum Jensen Sekretær Kjell Tore Holmestrand

Detaljer

Svømmeskolehåndbok. Kolbotn IL. Bendik Ahlstrøm Leder svømmeskolen Kolbotn IL

Svømmeskolehåndbok. Kolbotn IL. Bendik Ahlstrøm Leder svømmeskolen Kolbotn IL Svømmeskolehåndbok Kolbotn IL Bendik Ahlstrøm Leder svømmeskolen Kolbotn IL Hvem er vi Bendik Ahlstrøm Arbeidet i Kolbotn IL svømmeskole 7 år Leder i 2 år Utdannelse innen Coaching Studerer ved Norges

Detaljer

Årsmøte. Eidsvoll Svømmeklubb. 1 mars 2017 Vilberg ungdomsskole Klokken 19:30. Årsmøtedokumenter 1. Mars 2017 Kl 19:30. Side0

Årsmøte. Eidsvoll Svømmeklubb. 1 mars 2017 Vilberg ungdomsskole Klokken 19:30. Årsmøtedokumenter 1. Mars 2017 Kl 19:30. Side0 Årsmøtedokumenter 1. Mars 2017 Kl 19:30 Årsmøte Eidsvoll Svømmeklubb 1 mars 2017 Vilberg ungdomsskole Klokken 19:30 Side0 Innholdsfortegnelse Velkommen... 2 Forord... 3 Saksliste... 4 Årsberetning... 6

Detaljer

Svømmeklubben Poseidon Organisasjonsplan

Svømmeklubben Poseidon Organisasjonsplan Svømmeklubben Poseidon Organisasjonsplan Organisering Overordnet organisering SK Poseidon er organisert etter denne modellen: Årsmøte Valgkomité Revisorer Styret Kursansvarlig Sportslig Sosial og informasjon

Detaljer

ÅRSBERETNING. BK Svømmeskole

ÅRSBERETNING. BK Svømmeskole ÅRSBERETNING 2014 BK Svømmeskole 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 STYRETS KOMMENTAR... 3 2 ADMINISTRASJON... 3 Styret... 3 3 KURS OG OPPLÆRING... 4 Svømmekurs... 4 Instruktørkurs... 5 4 MEDLEMMER BK SVØMMESKOLE...

Detaljer

Handlingsplan for Vestbyen IL Svømming 2016

Handlingsplan for Vestbyen IL Svømming 2016 Handlingsplan for Vestbyen IL Svømming 2016 Handlingsplanen er et styrings- og strategidokument for klubbens ledelse. For perioden 2016 ønsker vi å fokusere på følgende innsatsområder for å utvikle og

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR RISØR-VARDEN SVØMMEKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR RISØR-VARDEN SVØMMEKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR RISØR-VARDEN SVØMMEKLUBB Behandles av årsmøtet 22.03.2017 Tilleggsforslag fra gjeldende plan er understreket, forslag til strykninger er gjennomstreket. Organisasjonsplan for Risør-Varden

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN ASKER SVØMMEKLUBB

VIRKSOMHETSPLAN ASKER SVØMMEKLUBB VIRKSOMHETSPLAN ASKER SVØMMEKLUBB 2017-2020 1. VISJON OG VIRKSOMHETSIDÉ Visjon: Asker Svømmeklubb skal være landets mest attraktive og respekterte svømmeklubb hvor utøvere i vann skal oppleve trivsel,

Detaljer

KONGSTENSVØMMERNE FREDRIKSTAD. Styrker og Svakheter

KONGSTENSVØMMERNE FREDRIKSTAD. Styrker og Svakheter KONGSTENSVØMMERNE FREDRIKSTAD Styrker og Svakheter Frode Eliassen Leder KSV - 1960 modell - Samboer - 3 barn på 17 år i hus - Datter som svømmer - Jobber til daglig i Smurfit Kappa - Leder på 5 året i

Detaljer

Veiledningshefte og forberedelsesskjema

Veiledningshefte og forberedelsesskjema Klubbesn A Veiledningshefte og forberedelsesskjema Klubben er fundamentet for all klubbaktivitet. Ved å styrke klubbens plan-, struktur- og strategiarbeid vil vi kunne sette oss i bedre stand til å videreutvikle

Detaljer

Valg ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen

Valg ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen Årsmøte 2014 Valg ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem: Varamedlem: Valgkomité:

Detaljer

SVØMMESKOLEN OG ROLLEN SOM SVØMMESKOLEANSVARLIG ANETTE FOSBY OG CHRISTINA DYNGELAND KJELLID SVØMMESKOLEANSVARLIG

SVØMMESKOLEN OG ROLLEN SOM SVØMMESKOLEANSVARLIG ANETTE FOSBY OG CHRISTINA DYNGELAND KJELLID SVØMMESKOLEANSVARLIG SVØMMESKOLEN OG ROLLEN SOM SVØMMESKOLEANSVARLIG ANETTE FOSBY OG CHRISTINA DYNGELAND KJELLID SVØMMESKOLEANSVARLIG AGENDA Forskjeller og likheter mellom svømmeskolen og rollen som svømmeskoleansvarlig i

Detaljer

GENERALFORSAMLING TORSDAG 5. FEBRUAR 2009 KLOKKEN 1900 PEPPES PIZZA I KJØPMANNSGATEN

GENERALFORSAMLING TORSDAG 5. FEBRUAR 2009 KLOKKEN 1900 PEPPES PIZZA I KJØPMANNSGATEN GENERALFORSAMLING TORSDAG 5. FEBRUAR 2009 KLOKKEN 1900 PEPPES PIZZA I KJØPMANNSGATEN Saksliste generalforsamling NTNUI torsdag 5. februar 2009 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Sak7: Sak 8: Sak

Detaljer

ÅRSBERETNING. BK Svømmeskole

ÅRSBERETNING. BK Svømmeskole ÅRSBERETNING 2011 BK Svømmeskole 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 STYRETS KOMMENTAR... 3 2 ADMINISTRASJON... 3 3 KURS OG OPPLÆRING... 4 Svømmekurs... 4 Instruktørkurs... 5 4 MEDLEMMER BK SVØMMESKOLE... 6 5 INSTRUKTØRER...

Detaljer

BS-LK ble etablert i 1910, og har ved slutten av 2014 nesten 1300 medlemmer, og en konkurranse-avdeling med rundt 60 svømmere.

BS-LK ble etablert i 1910, og har ved slutten av 2014 nesten 1300 medlemmer, og en konkurranse-avdeling med rundt 60 svømmere. Sportslig plan BS-LK BS-LK ble etablert i 1910, og har ved slutten av 2014 nesten 1300 medlemmer, og en konkurranse-avdeling med rundt 60 svømmere. BS-LKs visjon er å være en svømmeklubb for alle, basert

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010 TROMSØ SVØMMESKOLES EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTE 2010 Dato: 19.08 2010 kl 18:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

REFERAT STYREMØTE fra 9. juni 2015 Trønderhallen, kl.18.30 20.50

REFERAT STYREMØTE fra 9. juni 2015 Trønderhallen, kl.18.30 20.50 til: Person Funksjon Epost Tilstede Espen Knarvik SVØMMESKOLE X deltaker fra Foreldreforeningen ingunnhogstad@live.no X deltaker fra Trenerer gille.rauhut@gmail.com X Elisabeth Sekretær elisabeth.finanger@ntebb.no

Detaljer

Lederkurs 1. Norges Svømmeforbund

Lederkurs 1. Norges Svømmeforbund Lederkurs 1 Norges Svømmeforbund Brita Blenne Lien Prosjektkonsulent Norges Svømmeforbund Mail: brita@medley.no Mobil: 47 38 18 53 Bakgrunn: - 1994-2002 styreleder i Skjetten - 2002 2006 Ansatt daglig

Detaljer

Drammen svømmeklubb SIN SVØMMESKOLEHÅNDBOK. Title Text

Drammen svømmeklubb SIN SVØMMESKOLEHÅNDBOK. Title Text Drammen svømmeklubb SIN SVØMMESKOLEHÅNDBOK Title Text Ingvild Eknes 92 modell Født inn i svømmeverden Badevakt Drammensbadet 2011 d.d Drammen svømmeklubb 20112014 Asker svømmeklubb fra 2014 Økonomi & Ledelse

Detaljer

Idrettsglede for alle

Idrettsglede for alle VESTBYEN VE ST BY E N Idrettsglede for alle Kom bli med og svøm! Allianseklubb til Vestbyen Idrettslag, stiftet 6.4.1921 IL Visjon Idrettsglede for alle Vestbyen IL Svømming ønsker å være en breddeklubb,

Detaljer

Svømmeaktiviteter for Voksne BS-LK

Svømmeaktiviteter for Voksne BS-LK Svømmeaktiviteter for Voksne BS-LK BS-LK kurs struktur 22 instruktører 4 forskjellige basseng 100 kurs pr kursrunde fra babysvømming - voksne Ca. 600 deltakere pr kursrunde BS-LK Tilbud for voksne Vi har

Detaljer

Infoskriv til foreldre og foresatte

Infoskriv til foreldre og foresatte Infoskriv til foreldre og foresatte Velkommen til svømmekurs! I Oslo Idrettslag Svømming er vi opptatt av å gi et godt svømmeopplæringstilbud. Vi er opptatt av kvalitet, hvor våre instruktører er utdannet

Detaljer

Organisering av klubbens aktivitet

Organisering av klubbens aktivitet Mål for Modul C Bli kjent oppbygningen av en klubbs aktivitetstilbud Bli kjent med roller innen aktivitet Bli kjent med strategier for oppbygning/utvikling av aktiviststilbud Tanker om utvikling egen klubbs

Detaljer

NORGES SVØMMEFORBUND HVER NORDMANN EN SVØMMER, HVER SVØMMER EN LIVREDDER

NORGES SVØMMEFORBUND HVER NORDMANN EN SVØMMER, HVER SVØMMER EN LIVREDDER NORGES SVØMMEFORBUND HVER NORDMANN EN SVØMMER, HVER SVØMMER EN LIVREDDER Open Water aktiviteter i klubb Oppvarmingsseminar Trener og Lederkonferansen 2016 Program Fredag 2. september kl 10.00-15.00 Møterom:

Detaljer

ÅRSMØTE 6. mars 2013. Sakspapirer og Årsmelding

ÅRSMØTE 6. mars 2013. Sakspapirer og Årsmelding ÅRSMØTE 6. mars 2013 Sakspapirer og Årsmelding Dagsorden Årsmøte Stavanger Stupe Club 6. mars 2013 1. Godkjenning av innkallingen 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg av ordstyrer 4. Valg av referent 5.

Detaljer

Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker.

Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker. Landsstevnet 2014 Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker. Sammen med høstens glade farger, så ankommer det en gjeng glade idrettsutøvere til Landøya Bad nest siste helgen i oktober. Landstevnet

Detaljer

Årsberetning. Værnes NTN Taekwon- Do Klubb

Årsberetning. Værnes NTN Taekwon- Do Klubb Årsberetning for Værnes NTN Taekwon- Do Klubb 2013 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen

Detaljer

Virksomhetsplan for Tønsberg svømmeklubb

Virksomhetsplan for Tønsberg svømmeklubb Virksomhetsplan for Tønsberg svømmeklubb 20172021 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 3 1.1 Kort om Tønsberg Svømmeklubb (TSK) 3 2 VIRKSOMHETSPLAN 4 2.1 Visjon og virksomhetside 4 2.2 Verdigrunnlag 4 2.3

Detaljer

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011 Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011 En fornøyd gjeng fra Oslo øst etter bestått sortbeltegradering 11. mai 2011 1 Organisering 1.1 Styrets sammensetning Klubbens styre ble valgt på årsmøte den

Detaljer

Virksomhetsplan Vestbyen IL Svømming

Virksomhetsplan Vestbyen IL Svømming 1 Innhold Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Historikk og status... 3 3. Medlemsutvikling... 4 4. Organiseringen av Vestbyen IL Svømming... 5 5. Æresmedlemmer i Vestbyen IL Svømming... 7 6. Oppgaver

Detaljer

Virksomhetsplan for Bærum Stupklubb i perioden 2011-2014

Virksomhetsplan for Bærum Stupklubb i perioden 2011-2014 1 Virksomhetsplan for Bærum Stupklubb i perioden 2011-2014 2 INNHOLD: 1 Innledning s. 3 1.1 Historikk og status s. 3 1.2 Medlemsutvikling s. 3 1.3 Organiseringen av Bærum Stupklubb s. 4 2 Visjon, verdigrunnlag

Detaljer

Årsmøte 2014 i Horten svømmeklubb Dato 25.02.15

Årsmøte 2014 i Horten svømmeklubb Dato 25.02.15 Årsmøte 2014 i Horten svømmeklubb Dato 25.02.15 Sted: Kystverkets lokaler, Moloveien Kl: 18.00 Tilstede: 21 stemmeberettigede ( hvor 6 er sittende styre) Stemmene var fordelt på følgende grupper: 7 A-gruppa,6

Detaljer

VOSS IL SYMJEGRUPPA AKTIVITETER VOSSABADET. Høst 2017 / Vår ) REKRUTTSVØMMING 1) KURS 4) TRENING/MOSJON 3) KONKURRANSESVØMMING

VOSS IL SYMJEGRUPPA AKTIVITETER VOSSABADET. Høst 2017 / Vår ) REKRUTTSVØMMING 1) KURS 4) TRENING/MOSJON 3) KONKURRANSESVØMMING VOSS IL SYMJEGRUPPA AKTIVITETER VOSSABADET Høst 2017 / Vår 2018 1) KURS 3) KONKURRANSESVØMMING 2) REKRUTTSVØMMING 4) TRENING/MOSJON (Oppdatert 14.09.17) 1 1) KURS Vi tilbyr kursopplegg fra Norges Svømmeforbund

Detaljer

Miljø, mangfold og mestring gjør oss til vinnere. Stiftet 4. september 1969

Miljø, mangfold og mestring gjør oss til vinnere. Stiftet 4. september 1969 Miljø, mangfold og mestring gjør oss til vinnere Stiftet 4. september 1969 Visjon Bærumsvømmerne skaper svømmeglede og mestring i et godt miljø og ved mangfold i tilbudene. Sånn skaper vi vinnere på alle

Detaljer

Årsberetning KIRKENES SVØMMEKLUBB

Årsberetning KIRKENES SVØMMEKLUBB Årsberetning KIRKENES SVØMMEKLUBB 2013 Side 1 av 9 Styrets sammensetning Leder: Tommy A.G. Karlsen Nestleder: Drude L.Bratlien Sekretær : Anette Jensen Kasserer : Vera NowbuthThoresen Styremedlem: Roger

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Arna Svømme- og Livredningsklubb. Våre aktivitetstilbud

Arna Svømme- og Livredningsklubb. Våre aktivitetstilbud Arna Svømme- og Livredningsklubb Våre aktivitetstilbud Kurs Vi tilbyr kursopplegg fra Norges Svømmeforbund. Norges Svømmeskole Trygg i vann Hovedmålsetning: Trygg i vann Tilbud: Småbarnsvømming Vannmerket

Detaljer

BÅTSFJORD SPORTSKLUBB

BÅTSFJORD SPORTSKLUBB BÅTSFJORD SPORTSKLUBB Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Runar Mikalsen Ann Kristin Jacobsen observatør. May Bente Eriksen Båtsfjord 4. februar 2010 PROTOKOLL FRA

Detaljer

Nivå 1 For opplæringsklubber og konkurrånseklubber

Nivå 1 For opplæringsklubber og konkurrånseklubber Nivå 1 For opplæringsklubber og konkurrånseklubber helsesjekk for å kunne bli litt bedre Oppnå 130 160 mulig for å gå videre til nivå 2 nn: Sist oppdatert: 15.mars 2015 N o r g e s S v ø m m e f o r b

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Årsberetning KIRKENES SVØMMEKLUBB

Årsberetning KIRKENES SVØMMEKLUBB ! Årsberetning for 2014/ Kirkenes Svømmeklubb Årsberetning KIRKENES SVØMMEKLUBB 2014 Side! 1 av! 10 Styrets sammensetning Leder: Tommy A.G. Karlsen Nestleder: Drude L.Bratlien Sekretær : Anette Jensen

Detaljer

Veiledningshefte og forberedelsesskjema

Veiledningshefte og forberedelsesskjema Norges Svømmeforbunds Anerkjennelsesprogram Klubbesn A 2016 Veiledningshefte og forberedelsesskjema Anerkjennelsesprogrammet er et strategisk verktøy i å videreutvikle klubbene i norsk svømming. Ved å

Detaljer

Ledelseskurs 1. Norges Svømmeforbund

Ledelseskurs 1. Norges Svømmeforbund Ledelseskurs 1 Norges Svømmeforbund Ledelse i norsk svømming En forutsetning for videre utvikling Trener/leder konferansen - Inspirasjon - Sosialt+ nettverk Å være en del av klubbens ledelse er kult og

Detaljer

Nivå 2 For NM-klubber og Eliteklubber

Nivå 2 For NM-klubber og Eliteklubber Nivå 2 For NM-klubber og Eliteklubber helsesjekk - For å kunne bli litt bedre. Maks sum: 275 nn: Sist oppdatert: 15.mars 2015 N o r g e s S v ø m m e f o r b u n d Side 1 Informasjon Dette er papirversjonen

Detaljer

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015 Årsberetning 2014 / 2015 Årsberetning 2014/2015 Saksliste Trondheim Bryteklubb sitt 66.ordinære årsmøte 28.april 2015 kl 1900. Sted: Arne L. Fallrø AS sine lokaler i Heimdalsveien 18. 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Lederkurs for nye ledere/ tillitsvalgte/ansatte. Norges Svømmeforbund

Lederkurs for nye ledere/ tillitsvalgte/ansatte. Norges Svømmeforbund Lederkurs for nye ledere/ tillitsvalgte/ansatte Norges Svømmeforbund Lederkurs Skolere nye ledere/tillitsvalgte/ansatte Bli kjent med norsk idretts organisering. Innsikt i klubbhverdagen. Forståelse for

Detaljer

Svømmekursene for svømmeopplæring av barn vil være på mandager eller torsdager og varer i 30 min hver gang. Oppmøte 15 min før oppsatt tid.

Svømmekursene for svømmeopplæring av barn vil være på mandager eller torsdager og varer i 30 min hver gang. Oppmøte 15 min før oppsatt tid. Oppstart nye svømmekurs! Sommeren er her og vi må begynne å melde på til nye svømmekurs. Kursdagene blir mandager eller torsdager. Vi har oppstart av nye kurs i uke 35, mandag 25. eller torsdag 28. august.

Detaljer

Årsberetning Sørum karateklubb 2015

Årsberetning Sørum karateklubb 2015 Årsberetning Sørum karateklubb 2015 Styrets sammensetning Leder: Bjørn Nordstrøm Nestleder og utdanningskontakt: Henrik Huser Styremedlemmer og varamedlemmer: 1 Sekretær: Rune Mortensen Kasserer: Vigdis

Detaljer

Virksomhetsplan for Svømmeklubben Delfana 2014-2016

Virksomhetsplan for Svømmeklubben Delfana 2014-2016 Virksomhetsplan for Svømmeklubben Delfana 2014-2016 1 Innhold: Innledning.s.3 Organisasjonskart....s.3 Visjon.. s.4 Verdier..s.4 Virksomhetsidé.s.4 Hovedmål..s.4 Handlingsplan s.5 Anlegg...s.5 Organisasjon..s.6

Detaljer

Organisering Norges Svømmeskole. Av Svein-Harald Afdal Leder Norges Svømmskole UllensakerSvømmerne

Organisering Norges Svømmeskole. Av Svein-Harald Afdal Leder Norges Svømmskole UllensakerSvømmerne Organisering Norges Svømmeskole Av Svein-Harald Afdal Leder Norges Svømmskole UllensakerSvømmerne Agenda Veien fra 2004 til 2010 og organisering Virksomhetsstyring av NSS Aktiv rekruttering av instruktører

Detaljer

ASKER SVØMMEKLUBB SPORTSPLAN ELITE

ASKER SVØMMEKLUBB SPORTSPLAN ELITE ASKER SVØMMEKLUBB SPORTSPLAN ELITE 2014-2016 a) VISJON Asker Svømmeklubb skal i 2016 være en av landets mest attraktive og mest respekterte svømmeklubber i Norge den mest attraktive for de beste svømmerne

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Valg av møteleder 2. Valg av referent 3. Styrets beretning 4. Regnskap 2011 5. Fastsette kontingent 6. Vedta budsjett for 2012

Detaljer

Virksomhetsplan for Mandal svømmeklubb

Virksomhetsplan for Mandal svømmeklubb Virksomhetsplan for Mandal svømmeklubb Planen er gjeldende fra og med mars 2014 til og med mars 2018. Mandal svømmeklubb (MSK) ble stiftet 31.12.1936. Klubben hadde i 2013 419 medlemmer fordelt på svømmeskolen,

Detaljer

For klubber med stup, vannpolo eller synkron

For klubber med stup, vannpolo eller synkron For klubber med stup, vannpolo eller synkron helsesjekk for å kunne bli litt bedre nn: Sist oppdatert: 15.mars 2015 N o r g e s S v ø m m e f o r b u n d Side 1 Informasjon Dette er papirversjonen NSFs

Detaljer

ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan

ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan 1. Formål. I tråd med Norges Svømmeforbunds formål skal Øvre Eiker Svømmeklubb arbeide for at alle gis mulighet for å utøve svømmeaktivitet ut i fra sine ønsker,

Detaljer

Referat årsmøte 14/ Sakliste og saksdokumenter for årsmøtet for Horten Svømmeklubb

Referat årsmøte 14/ Sakliste og saksdokumenter for årsmøtet for Horten Svømmeklubb Referat årsmøte 14/3-2016 Sted: Sentrum Skole, personalmøterommet Dato og tidspunkt: 14/3-2016, kl. 19:30 Sakliste og saksdokumenter for årsmøtet for 2015 Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2.

Detaljer

KARMØY SVØMMEKLUBB ÅRSMØTE. Sakspapirer. 21. februar 2013. Vormedal

KARMØY SVØMMEKLUBB ÅRSMØTE. Sakspapirer. 21. februar 2013. Vormedal KARMØY SVØMMEKLUBB ÅRSMØTE Sakspapirer 21. februar 2013 Vormedal 1 SAKSLISTE Årsmøte i Karmøy Svømmeklubb på Vormedal skole 21. febr. 2013 Sak 1 Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Tromsø Taekwon-Do klubb. Årsmelding 2013. Styret har hatt følgende sammensetning: Martin J. Svendsen

Tromsø Taekwon-Do klubb. Årsmelding 2013. Styret har hatt følgende sammensetning: Martin J. Svendsen Tromsø Taekwon-Do klubb Årsmelding 2013 Styret har hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem Varamedlem: Martin J. Svendsen Silje Mari Mathiassen Hilde C. Thoresen

Detaljer

Madla Svømmeklubb. Sponsor Muligheter 2011

Madla Svømmeklubb. Sponsor Muligheter 2011 Madla Svømmeklubb Sponsor Muligheter 2011 Innhold Visjon Motto Verdier Målsettinger Fakta om Klubben Sponsor Pakker Visjon Norges svømmeforbund Svømming skal være den mest fremgangsrike idretten i Norge.

Detaljer

Norges Svømmeforbunds. Virksomhetsplan 2013-2016

Norges Svømmeforbunds. Virksomhetsplan 2013-2016 Norges Svømmeforbunds Virksomhetsplan 2013-2016 1 2 Hovedmål for norsk svømming Norges Svømmeforbund er en organisasjon som skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve svømmeaktivitet ut

Detaljer

STYREARBEID Klubbdrift

STYREARBEID Klubbdrift STYREARBEID Klubbdrift Kompetansehelgen, Gardermoen Lørdag 18 april 2015 Klubbveileder Trude Halvorsen HVA MÅ DU HA KJENNSKAP TIL? Idrettens organisering Lover og regler Barneidrettsrettigheter Norges

Detaljer

Ekstraordinært Årsmøte Rælingen Klatreklubb

Ekstraordinært Årsmøte Rælingen Klatreklubb Ekstraordinært Årsmøte Rælingen Klatreklubb 27.10.2010, kl. 20.00 Sted: Møterom i 2. etg i Marikollhallen. Agenda SAK 1. Legge frem resultatregnskap og balanse for klubben i 2009, og få årsmøtet sin godkjenning

Detaljer

Innkalling til Å R S M Ø T E

Innkalling til Å R S M Ø T E SAKSLISTE: Åpning Innkalling til Å R S M Ø T E i Molde Svømme- og Livredningsklubb ONSDAG 08. februar 2006 kl. 19.00 i kantinen på Idrettens hus a) Godkjenning av møtedeltakere og stemmeberettigede b)

Detaljer

ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014

ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Mandag Tid: Kl. 1800 Sted: Skjettenhallen, møterom 2. etasje DAGSORDEN 1. Innkalling og konstituering 1.1. Godkjenning

Detaljer

Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015

Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015 Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015 Styret har i perioden bestått av: Leder: Gunnar Fykse Nestleder: Oddgeir Nese Styremedlem1: Martin Figved Styremedlem2: Anette Bjørløw Styremedlem3: Tommy Figved Kasserer:

Detaljer

KARMØY SVØMMEKLUBB ÅRSMØTE. Sakspapirer. 15. mars 2011. Vormedal

KARMØY SVØMMEKLUBB ÅRSMØTE. Sakspapirer. 15. mars 2011. Vormedal KARMØY SVØMMEKLUBB ÅRSMØTE Sakspapirer 15. mars 2011 Vormedal 1 SAKSLISTE Årsmøte 2010 i Karmøy Svømmeklubb på Vormedal skole 15. mars 2011 Sak 1 Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Velkommen til Kompetansehelga 2015

Velkommen til Kompetansehelga 2015 Velkommen til Kompetansehelga 2015 Du er privilegert Og DU gjør en forskjell! Veien videre Valgene som gjøres nå har noe å si for fremtiden Svømming skal være den mest fremgangsrike idretten i Norge 4

Detaljer

Klubbens helsesjekk for å kunne bli litt bedre Oppnå 130 av 160 mulig for å gå videre til nivå 2. Sist oppdatert: 18. april 2016

Klubbens helsesjekk for å kunne bli litt bedre Oppnå 130 av 160 mulig for å gå videre til nivå 2. Sist oppdatert: 18. april 2016 Nivå 1 For opplæringsklubber og konkurrånseklubber helsesjekk for å kunne bli litt bedre Oppnå 130 160 mulig for å gå videre til nivå 2 nn: Sist oppdatert: 18. april 2016 N o r g e s S v ø m m e f o r

Detaljer

GENERALFORSAMLING TORSDAG 31. JANUAR 2008 KLOKKEN 1900 PEPPES PIZZA I KJØPMANNSGATEN

GENERALFORSAMLING TORSDAG 31. JANUAR 2008 KLOKKEN 1900 PEPPES PIZZA I KJØPMANNSGATEN GENERALFORSAMLING TORSDAG 31. JANUAR 2008 KLOKKEN 1900 PEPPES PIZZA I KJØPMANNSGATEN Saksliste generalforsamling NTNUI torsdag 31. januar 2008 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Godkjenne innkalling

Detaljer

SVØMMING SKAL VÆRE DEN MEST FREMGANGSRIKE IDRETTEN I NORGE

SVØMMING SKAL VÆRE DEN MEST FREMGANGSRIKE IDRETTEN I NORGE SVØMMING SKAL VÆRE DEN MEST FREMGANGSRIKE IDRETTEN I NORGE VELKOMMEN TIL TRENER/LEDERKONFERANSEN! Trener/lederkonferansen Forum for norsk svømming >Trenerprogram >Lederprogram >Faglig >Sosialt >Nettverk

Detaljer

Trondheim Bryteklubb Årsberetning

Trondheim Bryteklubb Årsberetning Årsberetning 2016 / 2017 Årsberetning 2016/2017 Saksliste Trondheim Bryteklubb sitt 68.ordinære årsmøte 27.mars 2017 kl 1900. Sted: Ladesletta Helse- og Velferdssenter i Lade Alle 80. 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Idrettslaget Varg. Årsberetning 1999. Årsmøte i Furuset Senter. 21. mars 2000 kl. 19:00

Idrettslaget Varg. Årsberetning 1999. Årsmøte i Furuset Senter. 21. mars 2000 kl. 19:00 Idrettslaget Varg Årsberetning 1999 Årsmøte i Furuset Senter 21. mars 2000 kl. 19:00 1. Generalforsamlingen Siste ordinære generalforsamling ble avholdt 9. mars 1999 i Furuset Senter. 1.1 Styret Styret

Detaljer

HØRINGSUTKAST NY MESTERSKAPSSTRUKTUR OG JUNIORALDER, SVØMMING

HØRINGSUTKAST NY MESTERSKAPSSTRUKTUR OG JUNIORALDER, SVØMMING HØRINGSUTKAST NY MESTERSKAPSSTRUKTUR OG JUNIORALDER, SVØMMING Svømmeutvalget Norges Svømmeforbund svu@medley.no april 2017 Gardermoen, 2. april 2017 Høringsinstanser: NSF Kretser NSF Svømmeklubber NSF

Detaljer

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017 Til medlemmer i Lørenskog Hundeklubb: Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017 Medlemmene i Lørenskog Hundeklubb inviteres med dette til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb. Tidspunkt: 28. mars kl.

Detaljer

Utfordringer og muligheter

Utfordringer og muligheter Utfordringer og muligheter Klassisk, jeg Frode Elverum får en forespørsel om TS&LK kan holde et innlegg under kompetansehelga. Takker høflig ja, det er jo lenge til så det skal gå bra. på bekostning av

Detaljer

Valg ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen

Valg ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen Årsmøte 2013 Valg ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem: Valgkomité: Revisorer:

Detaljer

Ledermøte 2016. Ungdommer som resurs i styre og sentrale funksjoner i klubben

Ledermøte 2016. Ungdommer som resurs i styre og sentrale funksjoner i klubben Ledermøte 2016 Ungdommer som resurs i styre og sentrale funksjoner i klubben Akerøya Open Ungdommens eget arrangement Uorganisert Godt organisert På 10. året Fakta, refleksjoner og antagelser Initiert

Detaljer

Foto: Norges Svømmeforbund FRIHET I VANN FOR ALLE

Foto: Norges Svømmeforbund FRIHET I VANN FOR ALLE FRIHET I VANN FOR ALLE Foto: Paal Staven FRIHET I VANN FOR ALLE Alle har behov for å bevege seg og bruke kroppen i fysisk aktivitet. For oss handler det ikke om hva du kan gjøre på land, men hva du KAN

Detaljer

SARPSBORG HANDICAPIDRETTSFORENING. ÅRSBERETNING 2010. Styret og oppmenn har i 2010 bestått av: Finn Egil Schrøder. Grethe Osvik Arild Gundersen

SARPSBORG HANDICAPIDRETTSFORENING. ÅRSBERETNING 2010. Styret og oppmenn har i 2010 bestått av: Finn Egil Schrøder. Grethe Osvik Arild Gundersen SARPSBORG HANDICAPIDRETTSFORENING. ÅRSBERETNING 2010. Styret og oppmenn har i 2010 bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlemmer: Finn Egil Schrøder Rolf Larsen Erik Johannessen Jostein

Detaljer

Svømmeopplæring for ungdom og voksne

Svømmeopplæring for ungdom og voksne Svømmeopplæring for ungdom og voksne Prosjektnummer: 2015/FB7988 Søkerorganisasjon: Norges idrettsforbund olympiske og paralympiske komite Virksomhetsområde: Forebygging 1 Forord Oslo Idrettslag Svømming

Detaljer

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2015

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2015 Til medlemmer i Lørenskog Hundeklubb: Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2015 Medlemmene i Lørenskog Hundeklubb inviteres med dette til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb. Tidspunkt: 24. mars kl.

Detaljer

Ressurshefte - AKP. Tips og anbefaleringer til hvordan i ta grep om spørsmål fra NSFs Anerkjennelsesprogram. Ressurshefte - AKP 2013

Ressurshefte - AKP. Tips og anbefaleringer til hvordan i ta grep om spørsmål fra NSFs Anerkjennelsesprogram. Ressurshefte - AKP 2013 Ressurshefte - AKP Tips og anbefaleringer til hvordan i ta grep om spørsmål fra NSFs Anerkjennelsesprogram N o r g e s S v ø m m e f o r b u n d Side 1 Vel gjennomført Anerkjennelsesprogram! Etter å ha

Detaljer

Innledning. Meløy Svømmeklubbs Visjon. Meløy svømmeklubb en arena for alle på alle nivå

Innledning. Meløy Svømmeklubbs Visjon. Meløy svømmeklubb en arena for alle på alle nivå Virksomhetsplan 2014 2019 Innledning Virksomhetsplanen til Meløy Svømmeklubb er utarbeidet etter en prosess, der styret, trenere og andre har bidratt. I utgangspunket var det avsatt 3 samlinger (søndager)

Detaljer

Oppdatert Februar

Oppdatert Februar Oppdatert Februar 2014-04 Krav til forskjellige treningspartier Utøverløypa Skrevet av: Bjørn Harald Olstad / Svein-Harald Afdal 1. Dokumentinformasjon 1.1. Revisjonsliste Revisjonsliste Rev. Dato Laget

Detaljer

Norges Svømmeforbunds Anerkjennelsesprogram 2016 Stup

Norges Svømmeforbunds Anerkjennelsesprogram 2016 Stup Norges Svømmeforbunds Anerkjennelsesprogram 2016 Stup Velkommen til NSFs Anerkjennelsesprogram nivå 1-2016 for stup Før gjennomføringen skal klubbens ledelse ha lest gjennom veiledningsheftet og gjort

Detaljer

Logo. Virksomhetsplan for Austrått Golfklubb perioden 2014-2017

Logo. Virksomhetsplan for Austrått Golfklubb perioden 2014-2017 Logo Virksomhetsplan for Austrått Golfklubb perioden 2014-2017 Virksomhetsplan Austrått Golfklubb 1 16.11.2013 INNHOLD: 1 Innledning s. 3 1.1 Historikk og status s. 3 1.2 Medlemsutvikling s. 3 1.3 Organisering

Detaljer

PROSJEKT SATS UNGT 2005-2006

PROSJEKT SATS UNGT 2005-2006 PROSJEKT SATS UNGT 2005-2006 MÅLSETNINGEN FOR ULLENSAKERSVØMMERNE Øke innflytelse for de aktive Øke eksisterende kompetanse og utdanne nye på instruktører / trenere Forbedring av prosesser i samspill med

Detaljer

Landsstevnet Skjetten Svømmehall Program for approbert stevne. Søndag 21. oktober

Landsstevnet Skjetten Svømmehall Program for approbert stevne. Søndag 21. oktober Landsstevnet 202 Skjetten Svømmehall Program for approbert stevne Søndag 2. oktober Velkommen til Landsstevnet 202! SSK Skjetten svømming har den gleden av å arrangere Landsstevnet 202. SSK Skjetten svømming

Detaljer

Klubbtrappa - Trinn for trinn

Klubbtrappa - Trinn for trinn Klubbtrappa - Trinn for trinn Klubbutvikling trinn for trinn En veiledning til klubbens styre, ansatte, tillitsvalgte og andre engasjerte. Det er både spennende og krevende å utvikle en klubb. Det er mye

Detaljer

SAKSLISTE ÅRSMØTE 2017

SAKSLISTE ÅRSMØTE 2017 Saksliste Årsmøte 2017: 1. Godkjenne innkalling og saksliste 2. Velge dirigent, referent og prokurister 3. Godkjenne fremmøtte medlemmer 4. Behandle Årsmelding 2016 5. Behandle Moss SK s regnskap 6. Behandle

Detaljer

Årsberetning Nordreisa Idrettslag

Årsberetning Nordreisa Idrettslag Årsberetning Nordreisa Idrettslag 2016 Side 1 av 6 Styrets sammensetning Styret i Nordreisa Idrettslag hovedlaget har i 2016 bestått av følgende medlemmer: Leder: Elin Kaasen Nestleder: Sekretær: Odd Hugo

Detaljer

Heidi Myklebost, leder Paul Jostein Aune, nestleder Frode Selvik, styremedlem Linh Nilsen, styremedlem Olav Egil Roseth, styremedlem

Heidi Myklebost, leder Paul Jostein Aune, nestleder Frode Selvik, styremedlem Linh Nilsen, styremedlem Olav Egil Roseth, styremedlem Vestbyen Svømming Styret Referat Møtedato/tid: Søndag den 31. mai kl. 18.45 Møtested: Møterom på PM-bygget på Flatåsen Deltagere: Heidi Myklebost, leder Paul Jostein Aune, nestleder Frode Selvik, styremedlem

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer