Rundskriv. Vedlegg: Julegaveoffer. Livskraft og glede. Gode venner!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rundskriv. Vedlegg: Julegaveoffer. Livskraft og glede. Gode venner!"

Transkript

1 Vedlegg: English summary Invitasjon til medarbeider konferanse Invitasjon til samarbeidsråd / jubileumsfest Takknemlighetsgave Brev med spørsmål om vekting av de nominerte kandidatene som generalsekretær Innsending av forslag til kandidater for ulike styrer og råd Årsrapportskjema Innkalling til landsmøte Brev om studiestøtte / invitasjon til kurs Julegaveoffer 3-7 februar Medarbeiderkonferanse, samarbeidsråd og jubileumshelg i Oslo 6-11 juli Landsmøte og sommerfest med jubileumsmarkering i Skien 6-12 september Bønneuke med lokale jubileums- Rundskriv 5/2009 Michelets vei 62 c 1368 Stabekk Tlf Gode venner! Rundskriv Vi er godt inne i adventstiden nå. Den andre søndagen i advent, som vi akkurat har lagt bak oss, kalles for forventningens adventssøndag. Prekenteksten utfordrer oss til å holde lampene tent. Og da handler det ikke om å bare passivt vente, men følge Jesu eksempel om å gjøre det gode. Medarbeiderkonferanse / samarbeidsråd: februar er det medarbeiderkonferanse på Stabekk. Program og påmeldingsinformasjon er vedlagt dette rundskrivet. Lørdag 6. blir det samarbeidsrådsmøte der lederne i alle arbeidsgrenene og menighetene møtes til rådslagning og fellesskap. Program og invitasjon til samarbeidsrådsmøtet er også vedlagt. Så håper vi at alle som kommer til medarbeiderkonferansen og samarbeidsrådet også har anledning til å være med på jubileumsmarkering lørdag kveld og søndag formiddag 6. og 7. februar. Konferansen er i år lokalisert til vårt eget skolesenter på Stabekk med Holtekilen folkehøgskole som vertskap. Det er svært mange år siden vi har hatt et tilsvarende arrangement der. 150-årsjubileum: Markeringen av at det har vært organisert baptisme i Norge i 150 år begynner med medarbeiderkonferansen og samarbeidsrådet i februar. Der det vil være besøk av generalsekretær Neville Callam i Baptist World Alliance, og representanter for misjonslandene Thailand og Kongo. Det blir en flott fest lørdag kveld og festgudstjeneste søndag formiddag. Hovedfeiringen blir i forbindelse med landsmøtet og sommerfesten i Skien. Der blir det jubileumsbankett med offisielle gjester, det blir historisk utstilling, temasamling og his rundtur i Grenland, der den første baptistmenigheten ble stiftet i Talere er Kai Tore Bakke, Tony Peck, Øystein Gjerme, Mette Marie Bommen og Ingmar Fhager. Hillsong United vil delta, og det blir et spennende program for barn og ungdom med Sveinung Vaagen og Fred Habberstad i spissen. Det tredje jubileumspunktet blir bønneuke i uke 36. Der oppfordrer vi til lokal feiring, og forbønn for menighetene og landet. Materiell omkring dette kommer. Valg av generalsekretær: For noen dager siden sendte vi ut høringsbrev fra hovedstyret, der nye kandidater etter nominasjonsrunden i høst, og kandidatene som stod igjen etter nominasjonsrunden i fjor er listet opp. Menighetene utfordres til å vekte disse. Svar frist er innen 10. januar neste år. Etter det vil hovedstyret presentere en ny oversikt for menighetene, gjennomføre intervju og innstille til valg til landsmøtet Innstillingen offentliggjøres to måneder før landsmøtet. Nominasjoner til landsmøtet: Som vanlig sender vi ut forslagsskjema forinnsending av nominasjoner til de ulike valgene som skal gjøres på landsmøtet til sommeren. Også i år er det viktige tillitsverv som skal fylles, og forslagene fra menighetene er et godt utgangspunkt for valgkomiteens arbeid med å finne de nye medarbeiderne. Frist for tilbakemelding er innen 1. februar. Innkalling til landsmøte er vedlagt dette rundskrivet. Årrapportskjema: For å kunne rapportere riktig er vi avhengig av at alle menighetene sender utfylt årsrapportskjema til oss. Frist for innlevering er innen 1. mars. Julegaveoffer: Vi har fått en bønn om hjelp fra Kongo mennesker er drevet på flukt. Vi vil oppfordre alle menighetene til å gi en gave til hjelp for flyktningene nå før jul. Dersom noen i stedet ønsker å gi en gave med rent evangelisk formål kan vi anbefale å støtte opp om to evangelister i Sierra Leone. Se vedlegg med informasjon om begge formålene. Med ønske om en velsignet jul og et rikt nytt år. Beste hilsen for Det Norske Baptistsamfunn Roger Dahl Livskraft og glede

2 Summary in English: Co workers Conference and Co Operative Council: February 3 7 Pastors and leaders are welcome to Conference and Council at the Baptist Centre, Stabekk. Please contact the Baptist Union for more information Anniversary Celebration: The BWA General Secretary, Neville Callam, as well as representatives from our mission work in Congo and Thailand, will celebrate together with us at the 150. Anniversary Celebration in Stabekk and Oslo Febr. 6. And 7. at Holtekilen Folkehøgskole for a Celebration Banquet Saturday, and a Sunday Service in Oslo 1. Baptist Church Sunday. We will also celebrate this anniversary at the General Meeting in Skien in July. Election of new General Secretary: the Churches have received the nomination list for General Secretary Election. The Churches are now asked to prioritize the top candidates at the list. Deadline: January 10, Nominations for the General Meeting: We now take nominations for the boards and councils of the Baptist Union. The list of the current positions are enclosed. Deadline for nominations: Feb. 1, Annual report: Enclosed is the form for the annual report for the Baptist Union. Please return this by March 1, Christmas Offering: We have received a cry for help from Congo. A current upraisal in the northeastern region of Congo caused by the Lord s Resistance Army (LRA) has driven more than persons away from their homes. Please help us help our friends in Congo to help these refugees on the run.

3 Julegaveoffer Også i 2009 oppfordrer vi menighetene til å samle inn en julegave til vårt misjonsarbeid. I 2009 ber vi om en gave til enten flyktninghjelp i Kongo eller til støtte for evangelister som driver med menighetsplanting i Sierra Leone. Hjelp flyktningene med en ny start I år kan menigheten samle inn til en julegave med mye håp. Over er på flukt fra opprørsgruppen Lord Resistance Army (LRA) i Kongo. De trenger hjelp til å etablere seg på nye steder, der de kan leve i trygghet. Baptistsamfunnet i Det Nordlige Kongo har sagt at de vil hjelpe, og har utfordret norske baptister til det samme. Vi har allerede sendt ut over kroner til dette formålet. Jesus sa at om et lem lider, så lider alle. Nå er det mennesker som lider i Kongo. Det berører også oss i Norge. Evangelister i muslimsk land Langt mot nord i Sierra Leone har det lokale baptistsamfunnet satt i gang nybrottsarbeid. To evangelister er gang med å etablere menigheter i den delen av Sierra Leone der den største delen av befolkningen er muslimer. Baptistsamfunnet i Norge har lovet å dekke kostnadene til to lokale evangelister. Begge er i ferd med å etablere menighetsfelleskap. Det er krevende å fronte evangeliet om Jesus Kristus i et overveiende muslimsk område. Derfor trenger evangelistene all vår støtte og omsorg også i forbønn. Arbeidet i Sierra Leone gjøres i samarbeid med det lokale baptistsamfunnet og European Baptist Mission. Julegaveofferet innbetales til Det Norske Baptistsamfunns konto

4 Kjære gode medarbeidere i Baptistsamfunnet Den årlige medarbeiderkonferansen er i 2010 lagt til Holtekilen Folkehøgskole februar Til denne er alle i gruppen godkjente baptistpredikanter invitert til å delta. Det samme gjelder alle menighetsforstandere og alle medarbeidere som er ansatt i Det Norske Baptistsamfunn. I tillegg er konferansen åpen for andre som ønsker å delta. Vi markerer 150 år med organisert baptisme i Norge i Det første jubileumsarrangementet er medarbeiderkonferansen, der vi lørdag kveld inviterer til jubileumsbankett og søndag formiddag deltar i festgudstjeneste i Oslo 1. Baptistmenighet. Til programmet i helga hører også samarbeidsrådsmøtet med. Generalsekretær Neville Callam i Baptist World Alliance deltar. Det samme gjør representanter for misjonslandene Kongo og Thailand. Dessverre er ikke alle detaljene i programmet på plass enda, men vi mener det er så komplett at vi sender det ut nå sammen med invitasjonen til å delta. Godkjente baptistpredikanter, menighetsforstandere, og andre i ansatt tjeneste i Det Norske Baptistsamfunn deltar med sponset pris, der egenandelen er 750 kroner, inkludert reise. Pensjonistene innvilges som tidligere halv pris på egenandelen. Alle andre betaler full pris. Tvilstilfeller, for de finnes, avgjøres av Roger Dahl. Også i år har vi valgt å legge konferansen til Oslo-området. Vi er spesielt glad for at vi denne gangen kunne benytte vår egen skole, Holtekilen Folkehøgskole, som sammen med høyskolen for Ledelse og Teologi, og Bærum Baptistkirken utgjør baptistsenteret på Stabekk. Elevene ved skolen har vinterferie slik at vi kan benytte rommene deres. De fleste rommene er nyoppusset og har fått dusj / wc montert. Det meste av konferansen vil være på Holtekilen, men torsdag formiddag er det felles samling med pinsevennenes predikantkonferanse i Filadelfia Oslo, og søndag formiddag samles vi til gudstjeneste i Oslo 1. Baptistkirke. Reisekostnader ved arrangement utenfor Holtekilen er ikke inkludert i konferanseavgiften. Vi forutsetter i utgangspunktet at en deltar på hele konferansen, og vi ber om at en bestiller billetter i god tid og sørger for at reisekostnadene blir lavest mulig totalt sett. Ansatte i deltidsstilling avtaler eventuelt kortere opphold med Roger Dahl. Vi vil også henstille til menighetene om frikjøp fra annet arbeid for å gjøre det mulig å delta på hele konferansen. Det blir gode dager sammen på Holtekilen. Det blir en ny opplevelse å samles som medarbeideflokk på baptistsenteret, det er fint å være sammen med pinsevennene også i år, og også være en del av Det Norske Baptistsamfunns Samarbeidsråd lørdag. Ikke minst blir det fint å kunne feire 150- årsjubileet disse dagene. Hovedstyret har også lagt sitt møte til Stabekk disse dagene. Det betyr at det er anledning til å dele felleskap også med hovedstyremedlemmene utover tiden for samarbeidsrådet. Velkommen til spennende medarbeiderdager i Oslo i februar. Stabekk, 2. desember 2009 Vennlig hilsen for Det Norske Baptistsamfunn Roger Dahl 1

5 Radikal, misjonal, og relevant I år feirer vi 150 års jubileum for Baptistsamfunnet her i Norge. Temaet for konferansen er derfor basert på det vi mener er sentrale verdier for Baptistsamfunnet i dag. 1. Radikal Når vi først nevner ordet Radikal bruker vi ordet i sin flertydige betydning. Først vil vi som Paul Beasley Murray våge å påstå at baptister er radikalt troende. Slik som det norske ordet radikal er avledet fra det latinske radix som betyr røtter, vil vi understreke de bibelske røttene for vår tro. I tilegg henviser vi til vår historiske røtter i den radikale reformasjon på 1500 tallet. Vi vil også stille oss spørrende til om vi er trofaste mot disse røttene slik at vi faktisk lever ut vår tro som radikale kristne. 2. Misjonal Vi har igjen valgt Misjonal i forlengelse av temaet fra medarbeiderkonferanse i fjor. Når vi sier misjonal er det fordi vi er kallet som kristne ikke bare til å drive misjon, men at det er faktisk hovedessensen i vår identitet som troende. Vi er et misjonalt folk som tjener en Gud som i seg selv er misjonerende. Vi er kallet til å være med i Guds misjon i verden (Missio Dei) som hans folk. 3. Relevant Når vi søker å være både radikal og misjonal må vi også henvende oss til de utfordringene vi opplever ved å møte mennesker i vår samtid og kultur med evangeliet om Jesus Kristus. Dette betyr at vi tar disse utfordringene på alvor, og søker finne måter å kommunisere evangeliet på som er relevant for dagens mennesker. Vi ønsker å møte mennesker med evangeliet for å kalle dem til et liv i Kristi etterfølgelse. Disse tre ord er også retningsgivende for arbeidet som medarbeidere i Guds rike for å vinne og fostre sanne disipler som også opplever kallet til å være radikal, misjonal og relevant. Talere: Truls Åkerlund er utfordret på temaet ovenfor i lys av sin bok Gud i kirkeasyl. Truls Åkerlund er ansatt ved Høyskolen for Ledelse og Teologi. Neville Callam er utfordret på tema ovenfor i forhold til hvordan baptistene kan være relevante i dagens virkelighet. Callam er generalsekretær i Baptist World Alliance. Karl Inge Tangen er utfordret i forhold til sitt doktorgradsarbeid Ecclesial identification beyond transactional individualism? - A case study of life strategies in growing late modern churches. Tangen er faglig leder ved Høyskolen for Ledelse og Teologi. Linda Aadne er utfordret i forhold til sin Masteroppgave Radical mission. Linda Aadne er menighetsplanter i Gardermoen kristne fellesskap og leder i predikantforeningen Adelfia. Detaljprogram på neste side.

6 Onsdag 3. februar Torsdag 4. februar Fredag 5. februar Lørdag 6. februar Søndag 7. februar Frokost Frokost Frokost Frokost Sammen med pinsebevegelsens predikantkonferanse i Filadelfia, Oslo Karl Inge Tangen: Presentasjon av doktorarbeid Morgensamling Sesjon Truls Åkerlund Kaffe / kjeks Sesjon Truls Åkerlund Lunsj Lunsj i Filadelfia, Oslo Lunsj Lunsj Åpning Sesjon Linda Aadne: Presentasjon av sin masteoppgave Kaffe / kjekt Strategi for ungdomsarbeid NBUF inviterer foredragsholder Adelfias årsmøte Kaffe/ kjeks Brukerseminar Medarbeideren Håkon Sigland Sesjon Truls Åkerlund Flerkulturelt bønnefokus Mette Marie Bommen ansvarlig Kaffe/ kjeks Sesjon Neville Callam Middag Middag Middag Kveldssamling Fokus på integrasjon Mette Marie Bommen: Kveldssamling Vitnekveld Vidar Bergsland lede Kveldssamling med nattverd Neville Callam tale Atle H. Eidem lede Samarbeidsråd i Bærum Baptistkirke Åpning samarbeidsrådet Sesjon Truls Åkerlund / Neville Callam Kaffe / kjeks Sesjon Truls Åkerlund / Neville Callam Respons fra tre deltakere Sesjon 100 år med forkynnerutdannelse Sesjon Strategi for ungdomsarbeid NBUF Kaffe / kjeks Sesjon Strategi for ungdomsarbeid NBUF Avslutning Festkveld Lovsang Prolog ved Arild Brun Svendsen Historiske tilbakeblikk Festtale ved Kenneth Ellefsen Menighetsfokus Gjester fra misjonslandene Festmiddag Bløtkake / kaffe Festgudstjeneste i Oslo 1. Baptistkirke Neville Callam taler Lovsang Solister / grupper Flerkulturelt fokus Takknemlighetsgave til Kongo

7 PÅMELDING TIL MEDARBEIDERKONFERANSEN HOLTEKILEN FOLKEHØGSKOLE FEBRUAR 2010 Jeg melder meg herved på til årets Medarbeiderkonferanse:.. Menighet:.. Reisemåte: Reise koordineres fra Samfunnskontoret. Alle må derfor gi melding om de kan disponere bil / eventuelt hvor de trenger skyss fra. Om du reiser med bil: Jeg vil gjerne ta min egen bil og trenger passasjerer: Jeg vil gjerne sitte på med noen i bil Overnatting: Jeg vi gjerne ha enerom (kr. 250 ekstra pr natt) Jeg vil gjerne dele rom med: (to sengs rom, noen med tre til fire senger) Jeg sover hjemme: Beskjeder til arrangør: Kontaktpersoner: Informasjonsleder Roger Dahl tlf NB! Påmeldingsfrist 10. januar 2010 Det Norske Baptistsamfunn, Micheletsvei 62 C, 1368 STABEKK Telefon: , Faks: , E-post:

8 INVITASJON TIL MØTE DET NORSKE BAPTISTSAMFUNNS SAMARBEIDSRÅD 6-7. FEBRUAR 2010 Samarbeidsrådet setter fokus på viktige saker i Det Norske Baptistsamfunn, arbeidsgrenene og lokalmenighetene. I år handler det om å være misjonale i dagens kontekst, om 100- årsjubileet for vår forkynnerutdannelse og om strategien for å nå og bevare ungdom. Også i år inviterer vi menighetene til å delta i samarbeidsrådet med inntil to personer. I tillegg til de arbeidsgrener, styrer, råd og utvalg som møter i samarbeidsrådet. For samarbeidsrådet gjelder at det praktiseres reiseutjevning. Dette medfører at alle reisekostnadene blir samlet og så delt på antall representanter. Av erfaring vil dette utgjøre anslagsvis 1500 kr pr representant. Jo flere som bestiller billige billetter, alternativt samordner kjøring i privatbiler, jo lavere blir regningen for hver representant. Programmet er foreløpig og sendes ut med forbehold om endringer. Endelig program vil foreligge til møtet. Som i fjor er deltakerne på medarbeiderkonferansen med på samarbeidsrådsmøtet som en del av konferansen. I tillegg blir medarbeiderkonferansen og samarbeidsrådet den første markeringen i forbindelse med 150-årsjubileet for organisert baptisme i Norge. Vi håper derfor at så mange som mulig av deltakerne på samarbeidsrådet kan være med på jubileumsfesten lørdag kveld og festgudstjenesten søndag formiddag. Det er en begrenset mulighet for overnatting på Stabekk for dem som bor langt unna. Vi fyller opp rom så langt det er mulig. Det er derfor viktig å gi beskjed om en trenger overnatting, og om en har mulighet til å delta lørdag kveld i forhold til å planlegge arrangementet. Det vil ikke bli gitt tid til generelle orienteringer i møtet. Alle arbeidsgreiner oppfordres til å ha med seg en kort skriftlig oppdatert informasjon som kan deles ut til deltakerne. Påmeldingsfristen er 10. januar Påmelding skjer til informasjonsleder Roger Dahl Tlf / , e-post: Baptistsamfunnet kan være behjelpelig med overnatting, men må da ha beskjed om dette så raskt som mulig. Vel møtt til et viktig møte. For Det Norske Baptistsamfunn Roger Dahl

9 FORELØPIG PROGRAM DET NORSKE BAPTISTSAMFUNNS SAMARBEIDSRÅD BÆRUM BAPTISTKIRKE - BAPTISTSENTERET, STABEKK LØRDAG 6. FEBRUAR 2010 Lørdag 6. februar Frokost, for dem om overnatter fra fredag. Samarbeidsråd i Bærum Baptistkirke Åpning samarbeidsrådet Sesjon Truls Åkerlund / Neville Callam Misjonale utfordringer for menighetene i lys av dagens virkelighet Kaffe / kjeks Sesjon Truls Åkerlund / Neville Callam Misjonale utfordringer for menighetene i lys av dagens virkelighet Respons fra tre deltakere Lunsj Sesjon 100 år med forkynnerutdannelse. Markering av 100-årsjubileum for Baptistenes Teologiske Seminar Sesjon Presentasjon av Strategi for ungdomsarbeid NBUF Kaffe / kjeks Sesjon Presentasjon av Strategi for ungdomsarbeid NBUF Avslutning Festkveld i aulaen Holtekilen Folkehøgskole Lovsang Prolog ved Arild Brun Svendsen Historiske tilbakeblikk Festtale ved Kenneth Ellefsen Menighetsfokus Gjester fra misjonslandene Festmiddag Bløtkake / kaffe Frokost, for dem som overnatter Festgudstjeneste i Oslo 1. Baptistkirke Neville Callam taler Lovsang Solister / grupper Flerkulturelt fokus Takknemlighetsgave til Kongo

10 Takknemlighetsgaven Studentene og lærerne ved pastorskolen i Bondo trenger tilgang på god faglitteratur. Biblioteket ved skolen bærer preg av at det sjelden har vært penger til overs for innkjøp av litteratur. Helt siden 1918 har baptistene i Norge hatt et misjonsengasjement i Kongo. Det har naturligvis ført til velsignelse både for oss i Norge og for samarbeidspartnerne våre i Kongo. Pastorskolen til samarbeidskirken i Kongo har behov for et langt bedre bibliotek enn den har i dag. Både for at studentene skal få god hjelp til studiene og for at de som underviser skal ha tilgang på litteratur. Pastorstudentene sammen med familiene sine (over) Biblioteket (t.v.) President Kumbowo Manzinga fra Kongo besøker Norge i forbindelse med jubileumsmarkeringen på Stabekk og i Oslo i februar Han er leder for baptistene iden nordlige Kongo, og vil ved besøket i Norge få overrakt takknemlighetsgaven. Vi håper vi da kan gi bort en bok fra hver baptistmenighet i Norge, slik at Kombowo får med seg 84 bøker hjem til Kongo. NB! Baptistkirken i det nordlige Kongo har to pastorskoler som gir undervisning på fransk og lokalspråket lingala. Biblioteket har behov for ny faglitteratur. Alle baptistmenighetene i Norge oppfordres til å gi en bok hver Bøkene kjøpes inn samlet av Det Norske Baptistsamfunn Gaven overrekkes president Kombowo i Oslo 7. februar. Gavebeløp per menighet er 350 kroner. Beløpet overføres Det Norske Baptistsamfunns konto

11 Til menighetene, misjonærene og virkegrenene i Det Norske Baptistsamfunn Kjære venner! KANDIDATER TIL NY GENERALSEKRETÆR Menighetene i Det norske Baptistsamfunn hadde frist innen 1. desember til å fremme forslag til kandidater til generalsekretær. Følgende kandidater er blitt nominert: Arild Harvik, Øystein Lode, Arild Svartdahl og Terje Aadne. I tillegg gjenstår disse kandidater fra forrige nominasjonsrunde for ett år siden, som hovedstyret ikke har kontaktet: Synnøve Angen, Kai Tore Bakke, Vidar Bergsland, Magrit Brustad, Roger Dahl, Knut Duesund, Lars Rise og Håkon Sigland. Ingen av de kandidatene som takket nei i fjorårets nominasjonsrunde har uttrykt at de ønsker å delta i årets nominasjonsrunde. Landsmøtet i DNB i 2009 vedtok at etter den første nominasjonsrunden skal Hovedstyret liste opp de foreslåtte kandidater og sende liste tilbake til menighetene for en andre nominasjonsrunde. Menighetenes frist for andre nominasjonsrunde er 10. januar Forslag på kandidater sendes som tidligere hovedstyrets leder Jan Sæthre, Snurråsen 71, 3748 SILJAN eller Hovedstyret ber alle menigheter fortsatt om å være i bønn for den viktige prosessen som pågår. Siljan den 1. desember 2009 Med vennlig hilsen Jan Sæthre Leder av Hovedstyret

12 Nominasjoner til DNBs landsmøte 2010 NOMINASJONS FORSLAG TIL DNBs VALG Landsmøtet 2010 i Skien fra.... Baptistmenighet v/.... Dato:. Nominasjonene er vedtatt på menighetsmøte Nominasjonene er vedtatt på menighetsrådsmøte Nominasjonene er vedtatt av andre fora i menigheten Frist for innsendelse av nominasjoner er 1. februar Nominasjonsskjemaene sendes: Nominasjonskomiteen Landsmøtet 2010 V/informasjonsleder Roger Dahl Michelets vei 62c 1368 Stabekk Epost: Det Norske Baptistsamfunn er et demokratisk ordnet kirkesamfunn hvor Landsmøtet fatter de viktigste beslutninger knyttet til vårt fellesarbeid. Landsmøtet velger også tillitspersoner som på vegne av kirkesamfunnet skal utføre ulike oppgaver innen ledelse og økonomiforvaltning. Det er viktig at menighetene engasjerer seg i nominasjonsprosessen. Vi vil særlig oppfordre menighetene til å tenke på at vår ledelse skal speile bredden i vårt kirkesamfunn, både når det gjelder geografi, kjønn, etnisitet og meninger. Vi vil særlig oppfordre menighetene til å nominere nye landsmenn til valg og tjenester i vårt kirkesamfunn. Kandidatene fra egen menighet skal være forespurt om de er villige til å la seg nominere, andre kandidater behøves ikke å forespørres. HOVEDSTYRET Styremedlemmer, 3 står på valg, valgperiode 3 år alle distrikt skal være representert På valg i 2010: Hermod Bakkevoll (suppleringsvalg 2009), Gunnar Krunenes, Stavanger (valgt 2007), Jan Sæthre, Skien (valgt 2003 og 2007) På valg i 2011: Per Øvergaard, Narvik/Oslo (valgt 2003 (for 1 år), 2004 og 2008), Inga Marie Tolås, Haugesund (valgt 2008) og Dag Frode Vaagsnes, Arendal (valgt 2008) På valg i 2012: Side 1 av 6

13 Nominasjoner til DNBs landsmøte 2010 Anton Sinnathamby, Oslo 5. (valgt 2006 og 2009), Svanhild Gaasvær, Vikna (valgt 2006 og 2009) og Øystein Lode, Sortland (valgt 2009) Forslag hovedstyremedlem/mer: Vararepresentanter 5 skal velges, en representant fra hvert distrikt, valgperiode 1 år. På valg 2010: Marith Bakkevoll (Nordkapp), Odd Erling Uv (Oppdal), Lillian K. Thorsen (Sentrumskirken Haugesund), Jon Vestøl (Kragerø), Terje Aadne (Gardermoen Kristne Fellesskap) Forslag vararepresentant/er:... HOVEDSTYRETS LEDER HS leder velges hvert år. På valg 2010 Jan Sæthre, Skien (valgt første gang i 2004). Forslag HS leder:... BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR Styremedlemmer, 2 står på valg, valgperiode 3 år. På valg 2010: Oddvar Rønsen, Oslo 1 (valgt 2007), Mathias Eidberg, Bærum (suppleringsvalg 2006, 2007), May Britt Lund, Kvæfjord (valgt 2008, men har trukket seg som styremedlem. Trenger suppleant for 1 år) På valg 2012: Oddvin Veen (Ålgård), Bård Jørgen Kollbotn (Aune) Forslag styremedlemmer BTS:... Vararepresentanter, 1 vararepresentant står på valg, valgperiode 3 år: På valg 2010: Aase Aune, Aune (suppleringsvalg 2008) På valg 2011: Terje Aadne, Gardermoen (valgt 2008) På valg 2012: Rolf Idland, Harstad (valgt 2006 og 2009) Forslag vararepresentant:... Side 2 av 6

14 Nominasjoner til DNBs landsmøte 2010 Bilagsrevisor BTS, velges hvert år: På valg 2010: Koll Kyllingstad, Ålgård (valgt 2007): Forslag bilagsrevisor: HOLTEKILEN FOLKEHØGSKOLE Styremedlemmer, Valgperiode 3 år (Avvikende eksisterende valgperioder pga vedtektsendring i 2008). På valg 2010: Kent Remi Westergren, Drammen (valgt 2006) På valg 2011: Per Arne Skog, Rødøy (valgt 2007), Silje Nordby Skøien, Oslo 2. (valgt 2008) Forslag styremedlem Holtekilen:.. Styreleder (valgperiode 3 år): Ikke på valg i 2010 På valg 2012: Ernst Georg Hovland, Ålgård (valgt 2009) Vararepresentanter, 2 står på valg, valgperiode 3 år. På valg 2010: Ellen Oseland, Drammen (valgt 2006), Sondre Taranger, Skien (valgt 2007) På valg 2011: Elin Flatebø, Bærum, (suppleringsvalg 2006, valgt 2008) På valg 2012: Gunhild T. Lien, Trondheim (valgt 2004 og 2009) Forslag vararepresentant Holtekilen:. Bilagsrevisor Holtekilen velges hvert år: På valg 2010: Arild Scott Christiansen, Bærum (valgt 2006) + bilagsrevisor oppnevnt av Holtekilen Folkehøgskoles styre (2009) Forslag bilagsrevisorer: Side 3 av 6

15 Nominasjoner til DNBs landsmøte 2010 På valg 2010: Dagfinn Torgersen, Arendal (valgt 2007) FASTE FONDS Styremedlemmer, 2 står på valg, valgperiode 3 år. På valg 2011: Bernt Hansen, Sommarøy (valgt 2008) På valg 2012: Ole Johan Skjæveland, Ålgård (valgt 2009) Forslag styremedlem: På valg 2010: Trygve Nedland, Gyland (valgt 2009) Vararepresentant valgperiode 1 år: Forslag vararepresentant:... BAPTISTENES STUDIERÅD Utvalgsmedlemmer, valgperiode 3 år. På valg 2010: Kai Tore Bakke, Brumunddal (suppleringsvalg 2006, valgt 2007), Magnar Mæland, Ålgård (valgt 1997, gjenvalgt 2000, 2003 og 2007). På valg 2011: Roald Sikveland, Ålgård (valgt 2008) Elsebeth Hansen, Bærum (valgt 2004, gjenvalgt 2008) På valg 2012: Espen Thilesen, Stavanger (valgt 2009) Siri Løsnesløkken, Hamar (valgt 2002, gjenvalgt 2006 og 2009) Forslag studierådsmedlemmer:... På valg 2010: Kai Johansen, Halden (valgt 2007) KONTROLLUTVALGET Utvalgsmedlemmer, 1 står på valg, valgperiode 3 år. På valg 2011: Peder Fintland, Oslo 1 (valgt 2004) På valg 2009: Knut Bendiksen, Porsgrunn (valgt 2006) Forslag kontrollutvalgsmedlem:... Side 4 av 6

16 Nominasjoner til DNBs landsmøte 2010 VALGKOMITE Alle 5 står på valg (en fra hvert distrikt), valgperiode 1 år. Valgkomiteen konstituerer seg selv, innkaller velges i landsmøtet. På valg 2010: Geir Håkon Eikland, Skien (valgt 2008 og 2009) Unni Hansen, Sommarøy (valgt 2009) Sigrid Tjønnøy, Vikna (valgt 2009) Georgeta Sigland, Oslo 2. (valgt 2009) Koll Kyllingstad, Ålgård (valgt 2009) (innkaller) Forslag komitemedlemmer: Vararepresentanter for 1 år Alle 5 står på valg (en fra hvert distrikt), valgperiode 1 år. På valg 2010: Kjell Ove Hveding, Sommarøy (valgt 2006) Jytte Juliussen, Lillehammer (valgt 2008) Steinar Vikestad, Oppdal (valgt 2006) Knut G. Bendiksen, Porsgrunn (valgt 2008) Kjell Svela, Ålgård (valgt 2009) Forslag vararepresentanter: ANDRE FORSLAG Andre forslag eller kommentarer menigheten ønsker å fremme til valgkomiteen: ANDRE SAKER SOM ØNSKES LANDSMØTEBEHANDLET: Saker menigheten ønsker behandlet på landsmøtet i Skien juli 2010, kan sendes til DNB v/kst. generalsekretær Arild Harvik eller Hovedstyret v/leder Jan Sæthre. Aktuelle saker må være Hovedstyret i hende senest 1. april Side 5 av 6

17 Adresse / tillitsvalgte pr. d.d. / statistiske opplysninger pr. 31/ Statistikk for: Postadresse Postnr. / sted: Besøksadresse: E-post: Hjemmeside: Konto: Antall medlemmer Antall menighetsbarn Sum juridiske Døpte i 2009 Årsrapportskjema fra menighetene i Det Norske Baptistsamfunn, side 1 Medlemmer og menighetsbarn Gaver og kollekter Andre inntekter Økonomi og kirkebygg Gitt til DNB internasjonalt Gitt til DNB nasjonal Overført inn fra DNB mgh. i 2009 Overført inn fra annen mgh i 2009 Døde i 2009 Overført ut til annen DNB mgh i 2009 Ut av mgh / DNB i 2009 Gudstjenestebesøk i 2009 (snitt) Gitt til andre arbeidsgrener Gitt til arbeid utenfor DNB Antall kirkebygg Forsikringsverdi Gjeld Benytt tall i hele tusen Antall Antall Antall Virkegreier grupper ledere medlemmer Bibel / samtalegrupper Alpha grupper kvinne- / misjonsforeninger Formiddagstreff Sangkor / grupper Andre: Avdelinger - virkegrener: (Virkegrener som er medlem av NBUF tas ikke med) Immigrantgrupper (spesifiser nedenfor) NB! Innleveringsfrist til Det Norske Baptistsamfunn innen 1. mars. Husk å fylle ut side 2 også.

18 Pr.dags dato Årsrapportskjema fra menighetene i Det Norske Baptistsamfunn, side 2 Navn Adresse Tlf E-post Forstander * Andre ansatte * Viseforstander * Kasserer Predikanter som tilhører menigheten * NBUF kontakt Sangkor Kvinne / misjonsforening Misjonskontakt Studiekontakt Banneret kontakt Redaktør menighetsblad Hjemmesideansvarlig Navn på menighetsrådets medlemmer: (NB! Ikke adresser) * Navn / adresse trykkes i DNBs årbok 2010 NB! Innleveringsfrist til Det Norske Baptistsamfunn innen 1. mars. Dato Signatur årsrapportansvarlig

19 Innkalling til landsmøte Det innkalles med dette til landsmøte i Det Norske Baptistsamfunn i Skien juli Saker som ønskes behandlet må være Det Norske Baptistsamfunn i hende innen 1. april. Hovedstyreleder Jan Sæthre eller konstituert generalsekretær Arild Harvik kan kontaktes. Saksliste og de fleste sakspapirer offentliggjøres på nettstedet baptist.no 8. mai og trykkes i årboken, som sendes alle menighetene.

20 BAPTISTENES STUDIERÅD Michelets vei 62c, 1368 Stabekk tlf Faks E-post: Hjemmeside: Kjære studiekontakter/forstandere Det nærmer seg slutten av året, og det er derfor på tide med det halvårige brevet til studiekontaktene. Som vanlig er dette brevet fokusert på de praktiske ordningene omkring forvaltning av voksenopplæringsloven i vår sammenheng. Alle opplæringstiltak, som minst dekkes inn av de følgende kravene er berettiget for tilskudd. Kravene er 12 studietimer, minst fem godkjente deltakere (godkjente deltakere deltar på minst 75 % av studietimene) og har fylt 14 år, i tillegg må det enten foreligge en studieplan til godkjenning eller følges et studieopplegg for ulike typer samtalegrupper. For opplæring innen sang / musikk finnes det forhåndsgodkjente studieplaner som kan følges. Se for nedlasting av studieplaner. Siste frist for innrapportering av studietiltak i 2009 er satt til 15. januar Dette gjelder både tiltak som står igjen fra våren 2009 og tiltak nå i høst. De eneste studietiltak for 2009 som en vil kunne søke støtte for senere er tiltak som fortsetter over årsskiftet. Disse vil bli registrert som tiltak i Men alle andre tiltak må registreres nå. Alle studietiltak skal innrapporteres med opplysninger om deltakernes navn, fødselsår og adresse. Aldersfordelingen på skjemaets forside skal fylles inn. Ingen personlige opplysninger registreres på data. Det er kun aldersfordelingen mellom deltakerne som registreres og innrapporteres videre til departementet og statistisk sentralbyrå. For å spare kostnader til kopiering / porto sender vi også denne gangen med bare et skjema av hver type. Flere skjemaer kan kopieres selv eller lastes ned fra for elektronisk utfylling (Excel/ Word) / printing. Har dere spørsmål om utfyllingen eller reglene, er det bare å kontakte meg. Jeg er på telefon man. - fred. kl , eller på mobil tlf Husk at det skal deles ut/gis tilbud om kursbevis til alle som har vært tilstede på minst 75 % av timene. Vedlagt finner dere kopieringsoriginal. De gruppene/kursene som følger eget opplegg (dvs. der en ikke benytter godkjente studiehefter/bøker) og som ikke har fått sitt opplegg godkjent tidligere, må sende inn søknad om godkjennelse, i motsatt fall vil de få avslag på søknaden om studiestøtte. Husk dette når dere starter opp i januar igjen. Det er også utarbeidet maler for bibelstudievirksomhet. Mer informasjon om disse finnes på Disse kan brukes som alternativ til å utarbeide egen studieplan. Jeg vil også minne om at det for konfirmantgrupper kan gis unntak fra regelen om minst 5 deltagere. En kan etter søknad få godkjent ned til 3 deltagere. Vedlagt finner dere en kopieringsoriginal for dette skjemaet. Dette er jo grupper med lærer, så her er det penger å hente. Vi har også fått til en ny ordning for konfirmantstøtte fra 2008 der flere menigheter går sammen om felles undervisning. For hver deltakergruppe på 3 deltakere eller mer fra samme menighet, beregner vi et ekstra tilskudd som tilsvarer det ordinære timetilskuddet til den felles konfirmantgruppen. For hver deltakergruppe på 1-2 deltakere fra samme menighet, beregner vi et fast tilskudd på 400 kr. Det finnes eget skjema for utfylling, som ligger vedlagt. Fra 2010 omfattes studievirksomheten av ny lov og forskrifter. Det betyr at for all studievirksomhet i 2010 skal det innrapporteres på nye skjemaer, og vi må forholde oss til endringer i rammetallene. Det betyr at skjemaene som er vedlagt nå bare skal benyttes til rapportering for virksomhet i Nye skjemaer og grundig orientering vil bli sendt ut i første del av februar neste år. Jeg vil minne om FSF s hjemmesider, som gir nyttig informasjon, bringer nyheter om studiearbeid, studiemateriell m.m. Så vil jeg ønske dere alle en velsignet jul og et rikt nytt år. Stabekk, 7. desember 2009 Vennlig hilsen Roger Dahl Studiesekretær VEDLEGG: Skjema for sluttrapporter amatørkultur, 2 sider (Ett eks. til kopiering) Skjema for sluttrapporter studiegrupper, 2 sider (Ett eks. til kopiering) Skjema for deltakeroversikt (Ett eks. til kopiering) Skjema for godkjenning av studieplan (Ett eks. til kopiering) Kursbevis (Ett eks. til kopiering) Skjema for søknad om redusert deltakerantall (Ett eks. til kopiering) Skjema for søknad om støtte til reiseutgifter vedrørende innleid foredragsholder (Ett eks. til kopiering) Skjema for søknad om tilrettelegging for særlige målgrupper (Ett eks. til kopiering)

21 SØKNAD OM TILSKUDD TIL STUDIEGRUPPER OG KURS 1. Menighet/org.: Informasjon om tilskuddsregler, søknadsfrister og hvor søknadene skal sendes, Adr.: finner du på baksiden. Postnr: Poststed: Menigheten/org.'s Postgiro/Banknr.: Tlf: Fax: E-post: Kurskode (fylles ut Kommune: av studieforbundet) Hvis opplæringsaktiviteten ble arrangert i en annen kommune, oppgi hvilken: 2. Studieaktivitet: 3. Opplysninger om ev. lærer/faglig ansvarlig for gjennomføringen av studieaktiviteten Kryss av for type studieaktivitet: Bibelgruppe, studiegruppe, cellegrupper m.m Adr.: Kurs/seminar Postnr.: Postst.: Konfirmasjonsopplæring Hjemforbund Underskrift lærer 4. Tema: (tittelen på kurset, studieplanen el. studiemateriellet) 5. Tidsrom: Våren 20 Høsten 20 Fra dato: Til dato: 6. Antall timer: timer med lærer timer uten lærer 7. Aldersfordeling: (antall pr. aldersgruppe) 8. Studiemateriell: (se regler) Alder: Tot. Tittel: Kvinner Stykkpris: Antall eks.: Sum: Menn Tilskudd studiemateriell: (fylles ut av studieforbundet) Bare deltakere (ikke lærere) over 14 år som har vært til stede minst 3/4 av timene skal telles med her. 9. Vedlegg: Fremmøteliste (må legges ved) Søknad om godkjennelse av redusert deltakertall Søknad om tilskudd til reiseutgifter for innleid foredragsholder Søknad om tilskudd til ektsra utgifter vedr. tilrettelgging for særlige målgrupper Tilskuddsregler Hva kreves for å få tilskudd? * Opplæringen må ha vart i minst 12 studietimer. * En studietime varer i en klokketime. Man kan regne et kvarters pause pr klokketime.

22 * Det gis et tilskudd pr studietime, uavhengig av antall deltakere. * Studieaktiviteten må ha minst 5 deltakere (3 deltakere i Finnmark) som har vært til stede 75% av tiden. Nedre aldersgrense er 14 år. Det kan søkes om godkjennelse av redusert deltakertall. * Studieplanen må være godkjent på forhånd. Henvis til (under pkt. 4 i søknaden) eller legg ved en kopi av godkjent studieplan eller kopi av forside og innholdsfortegnelse på godkjent studiemateriell. * Studieaktiviteten skal gjøres kjent og være åpen for alle. * Eventuell lærer må forhåndsgodkjennes av menigheten/organisasjonen. * Definisjon på lærer: den personen som er faglig ansvarlig for gjennomføringen av studieaktiviteten. * Deltakerne skal få tilbud om kursbevis. * Fremmøtelisten (eller egen liste med tilsvarende opplysninger) må legges ved og være fullstendig utfylt. Tilskudd til studiemateriell * Tilskudd til innkjøpt studiemateriell kan gis til grupper og kurs med minst 12 timer uten lærer (Det kan være en kombinasjon av studietimer med og uten lærer). * Originalkvitteringer må legges ved rapporten. * Tilskudd gis pr godkjent deltaker. Tilskudd til særlige målgrupper * Det kan søkes om tilskudd til ekstrautgifter vedrørende tilrettelegging for særlige målgrupper som funksjonshemmede, fremmedspråklige og personer med særlig svak førstegangsutdannelse el. særlige oms.forpliktelser. * Det gis tilskudd til merutgifter vedr. ekstra lærer, ledsager, tolk, transport, tilrettelegging av studiemateriell o.a. Tilskudd til reiseutgifter for innleid foredragsholder * Det kan gis tilskudd til reiseutgifter etter billigste reisemåte for innleid foredragsholder. * Det gis ikke tilskudd til oppholdsutgifter på opplæringsstedet. * Det gis ikke tilskudd til reiseutgifter for lærer som har fast bosted ved opplæringsstedet. Søknaden sendes til en av disse adressene: Baptistenes Studieråd v/ Roger Dahl, Micheletsvei 62 C, 1368 Stabekk. Tlf: (A) (P) (M). Fax: E-post: DFEF Studieråd v/ Magnus Bjerkeng, Museumsveien 2, 1807 Askim. Tlf: Fax: E-post: Pinsevennenes Studieråd v/ Inga-Karin Undheim, Veslebakken 6, 3047 Drammen. Tlf: Fax: E-post: Hjemmeside: Metodistkirkens Studiesenter, PB 2744 St. Hanshaugen, 0131 Oslo. Tlf: Fax: E-post: Frelsesarmeens Studieforbund, PB 6866 St. Olavsplass, 0130 Oslo. Tlf: eller Fax: E-post: Andre medlemmer: Frikirkelig studieforbund, PB 5816 Majorstuen, 0308 Oslo. Tlf: Fax: E-post:

23 SØKNAD OM TILSKUDD TIL SANG, MUSIKK OG DRAMA 1. Menighet/org.: Informasjon om tilskuddsregler, søknadsfrister og hvor søknadene skal sendes, Adr.: finner du på baksiden. Postnr: Poststed: Menigheten/org.'s Postgiro/Banknr.: Tlf: Fax: E-post: Kurskode (fylles ut Kommune: av studieforbundet) Hvis studieaktiviteten ble arrangert i en annen kommune, oppgi hvilken: 2. Studieaktivitet: 3. Opplysninger om ev. lærer/faglig anvarlig eller instruktør Kryss av for type studieaktivitet: Kor Orkester Adr.: Ungdomskor Komp-gruppe Postnr.: Postst.: Lovsangskor/-gruppe Dramagruppe Annet: Underskrift lærer 4. Studieplan: Studieplanen på skjemaets bakside må fylles ut. 5. Tidsrom: Våren 20 Høsten 20 Fra dato: Til dato: 6. Antall timer: timer med lærer timer uten lærer 7. Aldersfordeling: (antall pr. aldersgruppe) 8. Studiemateriell: (se regler) Alder: Tot. Tittel: Kvinner Stykkpris: Antall eks.: Sum: Menn Tilskudd studiemateriell: (fylles ut av studieforbundet) Bare deltakere (ikke lærere) over 14 år som har vært til stede minst 3/4 av timene skal telles med her. 9. Vedlegg: Fremmøteliste (må legges ved) Søknad om godkjennelse av redusert deltakertall Søknad om tilskudd til reiseutgifter for innleid foredragsholder Søknad om tilskudd til ektsra utgifter vedr. tilrettelgging for særlige målgrupper Kursplan Formålet med opplæringen: Repertoar: (tittel og forfatter, men kun det som er innøvd i siste semester) Det gis opplæring i følgende: (kryss av)

24 Stemmeoppvarming: Pusteteknikk: Tekstgjennomgåelse: Stemmøvelse: Sang etter noter: Annet: Tilskuddsregler Hva kreves for å få tilskudd? * Opplæringen må ha vart i minst 12 studietimer. * En studietime varer i en klokketime. Man kan regne et kvarters pause pr klokketime. * Det gis et tilskudd pr studietime, uavhengig av antall deltakere. * Studiesaktiviteten må ha minst 5 deltakere (3 deltakere i Finnmark) som har vært til stede 75% av tiden. Nedre aldersgrense er 14 år. Det kan søkes om godkjennelse av redusert deltakertall. * Studieplanen øverst på denne siden må fylles ut. Det er ikke formålet med koret eller gruppen som skal oppgis, men formålet med opplæringen. Formålet med studieaktiviteten er da å øke gruppens kunnskaper og ferdigheter. * Studieaktiviteten skal gjøres kjent og være åpen for alle. * Eventuell lærer/instruktør må forhåndsgodkjennes av menigheten/organisasjonen. * Lærer ved denne type studieaktivitet er dirigenten, den musikalsk ansvarlige, instruktøren eller annen person som er faglig ansvarlig. * Deltakerne skal få tilbud om kursbevis. * Fremmøtelisten (eller egen liste med tilsvarende opplysninger) må legges ved og være fullstendig utfylt. Tilskudd til studiemateriell * Det kan gis tilskudd til innkjøpte noter, CD'er eller annet materiell som benyttes under studieaktiviteten. * Originalkvitteringer må legges ved rapporten. * Tilskudd gis pr godkjent deltaker. Tilskudd til særlige målgrupper * Det kan søkes om tilskudd til ekstrautgifter vedrørende tilrettelegging for særlige målgrupper som funksjonshemmede, fremmedspråklige og personer med særlig svak førstegangsutdannelse el. særlige omsorgsforpliktelser. * Det gis tilskudd til merutgifter vedr. ekstra lærer, ledsager, tolk, transport, tilrettelegging av studiemateriell o.a. Tilskudd til reiseutgifter for innleid foredragsholder * Det kan gis tilskudd til reiseutgifter etter billigste reisemåte for innleid foredragsholder. * Det gis ikke tilskudd til oppholdsutgifter på opplæringsstedet. * Det gis ikke tilskudd til reiseutgifter for lærer som har fast bosted ved opplæringsstedet. Søknaden sendes til en av disse adressene: Baptistenes Studieråd v/ Roger Dahl, Micheletsvei 62 C, 1368 Stabekk. Tlf: (A) (P) (M). Fax: E-post: DFEF Studieråd v/ Magnus Bjerkeng, Museumsveien 2, 1807 Askim. Tlf: Fax: E-post: Pinsevennenes Studieråd v/ Inga-Karin Undheim, Veslebakken 6, 3047 Drammen. Tlf: Fax: E-post: Hjemmeside: Metodistkirkens Studiesenter, PB 2744 St. Hanshaugen, 0131 Oslo. Tlf: Fax: E-post: Frelsesarmeens Studieforbund, PB 6866 St. Olavsplass, 0130 Oslo. Tlf: eller Fax: E-post: Andre medlemmer: Frikirkelig studieforbund, PB 5816 Majorstuen, 0308 Oslo. Tlf: Fax: E-post:

25 Fremmøteliste Studieaktiviteten varte fra klokken til klokken Kopier opp denne siden hvis dere trenger plass til flere samlinger og/eller flere deltakere. Deltakere Føds- Kjønn Dato Lærer/instruktør skal ikke føres opp her elsår (M/K) Timer Adr.: Adr.: Adr.: Adr.: Adr.: Adr.: Adr.: Adr.: Adr.: Adr.: Adr.: Adr.: Adr.: Adr.: Adr.: Adr.: 10. Forpliktende underskrift: Tlf: Undertegnede bekrefter opplysningene Signatur gruppeleder/korleder Fax: i rapporten og at aktiviteten er gjennomført etter reglene. Signatur studieforbund/-råd

26 SØKNAD OM GODKJENNELSE AV STUDIEPLAN Sendes til: Menighet/org.: Baptistenes Studieråd Kontaktperson: v/ Roger Dahl Adresse: Micheletsvei 62 C Postnr.: Poststed: 1368 Stabekk Telefon: Fax: Tlf arbeid: E-post: Tlf privat: Mobil: Fax: E-post: Studieplan Kursperiode: Antall timer: Målsetning: (Formålet med kurset, hva slags informasjon, kunnskaper, ferdigheter og/eller holdninger det forventes at deltakerne skal ha etter at kurset er slutt) Målgruppe: (Hvem kurset er beregnet på) Innhold: Tema (hovedtema): Emner (delemner): Arbeidsmetode: Samtalegruppe med lærer Samtalegruppe uten lærer Forelesning med påfølgende gruppesamtaler Større tiltak delt opp i mindre grupper som hver for seg oppfyller kravene til et kurs Rollespill/dramatisering Ekskursjoner/studiebesøk Annet: (Fylles ut av studierådet) Kurskode: Godkjennelse: Hjelpemilder/materiell: Navn på lærer/faglig ansvarlig: (Læreren skal forhåndsgodkjennes av menigheten/organisasjonen) Underskrift:

27 Søknad om tilskudd til felles konfirmantgrupper Vedlegg til søknad om tilskudd til studieaktivitet Lokale økumeniske konfirmantgrupper og felles konfirmasjonsundervisning for menigheter fra et større område kan søke om tilskudd fra denne ordningen. Tilskuddet gis som et tillegg til timetilskuddet ved den ordinære tillskuddsordningen. Arrangør/søkermenighet: Adresse: Postnr.: Poststed: Skoleår eller semester: Oversikt over deltakende menigheter: Menighetens navn: Antall deltakere: Fylles ut av st.forb. Forpliktende underskrift: Lederen for konfirmantgruppen:

28 Søknad om støtte til reiseutgifter Vedlegg til vedrørende innleid foredragsholder sluttrapport ved opplæringstiltak Menighet/org.: Adresse: Postnr.: Poststed: Opplæringstiltak: Foredragsholder: Undersk. foredragsh.: Dato Transp.middel Reiserute Beløp Totalt kr Ved bruk av bil: 2,55 kr pr km. begrenset oppad til hva det ville ha kostet å reise etter billigste reisemetode med offentlig kommunikasjon. Vedlegg: Husk å legge ved kvitteringer og bilettstammer. Underskrift av leder for opplæringstiltaket:

29 Søknad om tilskudd til tilrettelegging for særlige målgrupper Vedlegg til sluttrapport ved opplæringstiltak Dette er tilskudd til dokumenterte merutgifter vedrørende tilrettellgeing for Særlige målgrupper, dvs funksjonhemmede, fremmedspråklige, personer med særlig svak førstegangsutdannelse eller personer med særlige omsorgsforpliktelser. 1 Menighet/org.: Adresse: Postnr.: Poststed: 2 Type opplæringstiltak: 3 Egne tiltak for særlige målgrupper: Oppgi hvilke(n) type(r) særlig målgruppe som er representert: 4 Tiltak der noen av deltakerne er funksjonshemmet: Navneliste personer med særlige behov Type særlig målgruppe 5 Tilrettelegging: Spesifisering: Utgifter: Ekstra lærer/instruktør Ledsager Transport Døvetolk Tilrettelegging materiell Annet Sum utgifter Vedlegg: Husk å legge ved kvitteringer. 6 Underskrift leder for opplæringstiltaket:

30 KURSBEVIS Frikirkelig Studieforbund (deltakerens navn) har deltatt på kurset: Emner: Antall timer: Kurset ble holdt i tiden: Arrangør: Underskrift: (sted/dato) (underskrift kursleder) Læringsarena: I kurs som arrangeres i regi av Frikirkelig studieforbunds medlemmer, står medbestemmelse, aktiv deltakelse, deling av erfaringer, drøftelse av problemstillinger, felles problemløsning og praktisering sentralt. I tillegg til økt faglig kompetanse, utvikles deltakernes samarbeidsevne, toleranse, kommunikasjonsevne, helhetsforståelse og kreativitet. Frikirkelig studieforbund, Rådhusgata 1-3, 0151 Oslo Tlf: Fax: E-post:

31 Vi inviterer til kurs Gruppeprosesser og måter å studere Bibelen på Samtidig arrangerer vi kurset Syng bedre lovsang!, se egen brosjyre april 2010 på Soria Moria i Oslo Frikirkelig studieforbund Norsk Kristelig Studieråd

32 OM KURSET Formålet med kurset er å gi deg økt kunnskap og innsikt om måter å studere Bibelen på, og hvordan man kan legge til rette for gode gruppeprosesser i bibelgrupper og andre studiegrupper. Målgruppa for kurset er ledere av studiegrupper. En studiegruppe kan være en bibelgruppe, vekstgruppe, fellesskapsgruppe, cellegruppe og andre samtalegrupper. Kurset passer både for deg som har vært gruppeleder i noen år, og for deg som er fersk i denne tjenesten. Vi inviterer både frivillige medarbeidere og pastorer/prester, ungdomsarbeidere og andre ressurspersoner. Erfaringer og bakgrunn blant deltakerne skaper en verdifull dynamikk i kurset. Innhold og metode Kurset gir en innføring i bibelstudiemetoder og gruppeprosesser. Vi bygger i stor grad på erfaringene fra Frikirkelig studieforbunds prosjekt og metodikken i Hilde Dagfinnrud Valens bok Savne en hage, lengte til en by. Temaene Fortellerkunst og Sett og verdsatt er spennende supplement som sammen med de andre temaene danner et godt utgangspunkt for gode læringsprosesser i egen gruppe. Under kurset tar vi i bruk undervisning, erfaringsutveksling og dialog i tillegg til å prøve ut forskjellige metoder i praksis. Du får anledning til å kjøpe Valens bok under kurset, i tillegg til annen aktuell litteratur. KURSHOLDERE Hilde Dagfinnrud Valen er journalist, forfatter og redaktør av Frelsesarmeen ukeblad Krigsropet. Hun har skrevet flere bøker og dramastykker, holder foredrag og kåserier. Hildes bidrag under kurset tar utgangspunkt i metodikken i hennes siste bok: Savne en hage, lenge til en by. Mer informasjon om boka finnes på våre nettsider. Birgitte Bjørnstad Sæbø er profesjonell utøver og formidler innenfor fortelling, tekstformidling, drama og musikk. Hun har erfaring fra oppdrag i flere trossamfunn og menigheter, organisasjoner og offentlige enheter. I 2003 ble Birgitte tildelt Årets Bibelpris for forestillingen Bare smågutter, men. Du kan lese mer om Birgitte på Helge Gudmundsen er forfatter av boka Gull verdt - en fortelling om livsglede og menneskeverd. Boka handler om Helges erfaringer fra 12 år som trener for utviklingshemmede fotballspillere. Boka gir rom for refleksjon rundt hvor viktig det er å se andre og å selv bli sett. Til daglig arbeider han i NRK som programleder og prosjektleder i radio og TV. Mer informasjon om boka finnes på våre nettsider. Hege Irene Fossum er pedagog og daglig leder i Frikirkelig studieforbund. Hun var prosjektleder for prosjektet som utviklet studieplaner og samlet metoder og ressurser for bibelstudier i grupper. Hun har også skrevet boka En kilde til vekst, hvordan lede en studiegruppe. Ingvar Lyche Er kateket og daglig leder i Norsk Kristelig Studieråd. Han er opptatt av systematisk bibelbruk ut fra sitt engasjement i Bibelselskapets virksomhet.

33 PROGRAM Deler av programmet er felles med kurset Syng bedre lovsang! Det gjelder hele fredagen, tilskuddsordninger, andakt, lovsangsgudstjeneste, måltider og sosialt samvær. Fredag Registrering med litt å tygge på Åpning av kurset Sett og verdsatt v/helge Gudmundsen En fortelling om livsglede og menneskeverd Sett og verdsatt i praksis Samtale om hvordan vi kan overføre temaet Sett og verdsatt til våre egne sammenhenger lokalt Pause Middag og sosialt samvær Lørdag Ordets skole v/ Ingvar Lyche Andakt som følger bibelstudiemetoden Ordets skole Måter å studere bibelen på v/ Hege Irene Fossum Innføring i aktuelle bibelstudiemetoder, med praktiske øvelser og erfaringsutveksling Tilskuddsordninger for studiearbeid Hege Irene Fossum og Ingvar Lyche gir en innføring i tiskuddsordninger og nytt regelverk. Vi deles oss i grupper på tvers av kursene, etter hvilket studieforbund man tilhører Lunsj Fortellerkunst v/birgitte Bjørnstad Sæbø Hvordan formidle bibeltekster på en kreativ måte, som åpner opp sansene og skaper rom for nye oppdagelser? Fritid Middag og sosialt samvær Underholdning ved Birgitte Bjørnstad Sæbø. Søndag Lovsangsgudstjeneste v/ kursholdere fra begge kursene Savne en hage, lengte til en by v/hilde Dagfinnrud Valen Innføring og praktisk gjennomgang av metodikken i boka med samme tittel Avslutning/oppsummering Lunsj og hjemreise

34 PRAKTISKE OPPLYSNINGER Kursstedet Soria Moria Hotell og Konferansesenter ved Holmenkollen i Oslo. Adresse: Voksenkollvn. 60. Mer informasjon på Deltakeravgift 1200 kr Avgiften inkluderer kursutgifter og opphold med full pensjon i dobbeltrom. Tilegg for enkeltrom: 300 kr. Det gis ikke reduksjon for de som ikke skal bo ved hotellet. Avgiftene er sponset ved hjelp av statsstøtte. Til gjengjeld må du delta under hele kurset. Reisestøtte Vi dekker dine reiseutgifter etter billigst mulig reisemåte. Dyrere alternativ kan godkjennes hvis reisetid og tilgjengelighet til offentlig kommunikasjon tilsier det. Ved bruk av bil utbetaler vi kilometergodtgjørelse begrenset oppad til sammenlignbar offentlig kommunikasjon. Reiseutgifter refunderes mot innsending av reiseregning vedlagt ev. billetter. Skal du reise med fly eller tog, må du snarest bestille rimeligst mulig billett (etter praktisk mulig reiseplan). PÅMELDING innen 12. mars til en av arrangørene, se kontaktopplysninger nedenfor. 1. Oppgi menighet/lokallag og ditt navn, adresse, telefonnummer og fødselsår. 2. Gi beskjed om du ønsker enkeltrom, dobbeltrom eller ikke skal bo ved hotellet. 3. Opplys om ev. matallergi eller andre forhold vi skal be kjøkkenet ta hensyn til. 4. Gi beskjed om du på grunn av funksjonshemming eller av andre årsaker har behov for tilrettelegging. Vi har begrenset antall plasser. Kun 5 personer fra hver menighet/lokallag kan i utgangspunktet delta. Vi fyller opp kurset etter hvert som påmeldingene kommer inn. ARRANGØRENE Frikirkelig studieforbund og Norsk Kristelig studieråd er offentlig godkjente studieforbund. Vi støtter studieaktiviteter i lokale menigheter og organisasjoner gjennom økonomiske tilskudd, ressursmateriell, kurs og veiledning. FSF har frikirkelige trossamfunn og kristne organisasjoner som medlemmer. De fleste av NKrS medlemmer har tilknytning til Den norske kirke og/eller har et luthersk ståsted. Frikirkelig studieforbund Tlf: E-post: Adr.: Rådhusgaten 1-3, 0151 Oslo Norsk Kristelig studieråd Tlf: E-post: Adr.: Rådhusgaten 1-3, 0151 Oslo

35 Vi inviterer til kurs Syng bedre Lovsang! Samtidig arrangerer vi kurset Gruppeprosesser og måter å studere Bibelen på, se egen brosjyre april 2010 på Soria Moria i Oslo Frikirkelig studieforbund Norsk Kristelig Studieråd

36 OM KURSET Formålet Lovsang og tilbedelse har alltid hørt med i den kristne menighet. I vår tid er dette både et aktuelt og omdiskutert tema. Kursets formål er derfor å gi både kunnskaper, praktiske erfaringer og masse inspirasjon til ny giv i kor- og lovsangstjenesten. Målgruppa for kurset er instruktører og dirigenter for kor, lovsangsteam og andre sanggrupper. Kurset passer både for deg som har hatt en slik oppgave i noen år, og for deg som er fersk i tjenesten. Vi inviterer både frivillige medarbeidere og ansatte ressurspersoner. Erfaringer og bakgrunn blant deltakerne skaper en verdifull dynamikk i kurset. Innhold og metode Dette blir en kurshelg med lovsang og tilbedelse der teori og praksis, refleksjon og inspirasjon går hånd i hånd! Følgende tema vil bli tatt opp: - Tilbedelse i ånd og sannhet: i Bibelen og i livet. - Når lovsangen splitter - Syng bedre lovsang: Om å bedømme kvalitet på innhold og form/stil. - Er musikken nøytral? Om musikkens og musikernes makt. - Syng bedre lovsang! Lovsangs- og korledelse i praksis. Eksempler, ideer m.m. KURSHOLDERE Tre lærere fra Høgskolen i Staffeldtsgate skal lede kurset: Hanne Fossum er en erfaren korleder og prosjektleder. Under kurset gir hun instruksjon, praktiske øvelser, tips og eksempler for korledere og andre sangmotiverte. Ole Kristian Kogstad er mangeårig lovsangsleder og organist. Han skal ta for seg lovsangsledelse og forsangertjeneste. Tove Rustan Skaar underviser om lovsang og tilbedelse bl.a. ut fra sin bok Inn i tilbedelsen. Mer informasjon om boka finnes på våre nettsider. Du får anledning til å kjøpe boka under kurset, i tillegg til annen aktuell litteratur. I tillegg bidrar disse personene: Helge Gudmundsen er forfatter av boka Gull verdt - en fortelling om livsglede og menneskeverd. Boka handler om Helges erfaringer fra 12 år som trener for utviklingshemmede fotballspillere. Boka gir rom for refleksjon rundt hvor viktig det er å se andre og å selv bli sett. Til daglig arbeider han i NRK som programleder og prosjektleder i radio og TV. Hege Irene Fossum, som er pedagog og daglig leder i Frikirkelig studieforbund. Ingvar Lyche, som er kateket og daglig leder i Norsk Kristelig Studieråd.

37 PROGRAM Deler av programmet er felles med kurset Gruppeprosesser og måter å studere Bibelen på Det gjelder hele fredagen, tilskuddsordninger, andakt, lovsangsgudstjeneste, måltider og sosialt samvær. Fredag Registrering med litt å tygge på Åpning av kurset Sett og verdsatt v/helge Gudmundsen En fortelling om livsglede og menneskeverd Sett og verdsatt i praksis Samtale om hvordan vi kan overføre temaet Sett og verdsatt til våre egne sammenhenger lokalt Pause Middag og sosialt samvær Lørdag Ordets skole v/ Ingvar Lyche Andakt som følger bibelstudiemetoden Ordets skole Om lovsang og tilbedelse Hva, hvorfor og hvordan? Tilskuddsordninger for studiearbeid Hege Irene Fossum og Ingvar Lyche gir en innføring i tiskuddsordninger og nytt regelverk. Vi deles oss i grupper på tvers av kursene, etter hvilket studieforbund man tilhører Lunsj Syng i kor! Instruksjon, inspirasjon og eksempler for korledere og deltakere Fritid Middag og sosialt samvær Underholdning ved Birgitte Bjørnstad Sæbø. Søndag Lovsangsgudstjeneste v/ kursholdere fra begge kursene Syng bedre lovsang! Lovsangsledelse i praksis Praktisk instruksjon, inspirasjon og eksempler Avslutning/oppsummering Lunsj og hjemreise

38 PRAKTISKE OPPLYSNINGER Kursstedet Soria Moria Hotell og Konferansesenter ved Holmenkollen i Oslo. Adresse: Voksenkollvn. 60. Mer informasjon på Deltakeravgift 1200 kr Avgiften inkluderer kursutgifter og opphold med full pensjon i dobbeltrom. Tilegg for enkeltrom: 300 kr. Det gis ikke reduksjon for de som ikke skal bo ved hotellet. Avgiftene er sponset ved hjelp av statsstøtte. Til gjengjeld må du delta under hele kurset. Reisestøtte Vi dekker dine reiseutgifter etter billigst mulig reisemåte. Dyrere alternativ kan godkjennes hvis reisetid og tilgjengelighet til offentlig kommunikasjon tilsier det. Ved bruk av bil utbetaler vi kilometergodtgjørelse begrenset oppad til sammenlignbar offentlig kommunikasjon. Reiseutgifter refunderes mot innsending av reiseregning vedlagt ev. billetter. Skal du reise med fly eller tog, må du snarest bestille rimeligst mulig billett (etter praktisk mulig reiseplan). PÅMELDING innen 12. mars til en av arrangørene, se kontaktopplysninger nedenfor. 1. Oppgi menighet/lokallag og ditt navn, adresse, telefonnummer og fødselsår. 2. Gi beskjed om du ønsker enkeltrom, dobbeltrom eller ikke skal bo ved hotellet. 3. Opplys om ev. matallergi eller andre forhold vi skal be kjøkkenet ta hensyn til. 4. Gi beskjed om du på grunn av funksjonshemming eller av andre årsaker har behov for tilrettelegging. Vi har begrenset antall plasser. Kun 5 personer fra hver menighet/lokallag kan i utgangspunktet delta. Vi fyller opp kurset etter hvert som påmeldingene kommer inn. ARRANGØRENE Frikirkelig studieforbund og Norsk Kristelig studieråd er offentlig godkjente studieforbund. Vi støtter studieaktiviteter i lokale menigheter og organisasjoner gjennom økonomiske tilskudd, ressursmateriell, kurs og veiledning. FSF har frikirkelige trossamfunn og kristne organisasjoner som medlemmer. De fleste av NKrS medlemmer har tilknytning til Den norske kirke og/eller har et luthersk ståsted. Frikirkelig studieforbund Tlf: E-post: Adr.: Rådhusgaten 1-3, 0151 Oslo Norsk Kristelig studieråd Tlf: E-post: Adr.: Rådhusgaten 1-3, 0151 Oslo

Nominasjonsforslag fra menighetene til Landsmøtet 1.-2. juli 2014 i Stavern

Nominasjonsforslag fra menighetene til Landsmøtet 1.-2. juli 2014 i Stavern Nominasjonsforslag fra menighetene til Landsmøtet 1.-2. juli 2014 i Stavern Fra Baptistmenighet v/ Dato Nominasjonene er vedtatt på menighetsmøte Nominasjonene er vedtatt på menighetsrådsmøte Nominasjonene

Detaljer

Nominasjonsforslag fra menighetene til Landsmøtet juli 2017 i Stavern

Nominasjonsforslag fra menighetene til Landsmøtet juli 2017 i Stavern Nominasjonsforslag fra menighetene til Landsmøtet. 5.-6. juli 2017 i Stavern Fra Baptistmenighet v/ Dato Nominasjonene er vedtatt på menighetsmøte Nominasjonene er vedtatt på menighetsrådsmøte Nominasjonene

Detaljer

Alle sang og musikktiltak (amatørkultur) skal benytte standard studieplaner. Disse finnes her: http://frikirkelig.no/hxgxcnmdhg2q.9.

Alle sang og musikktiltak (amatørkultur) skal benytte standard studieplaner. Disse finnes her: http://frikirkelig.no/hxgxcnmdhg2q.9. Til studiekontakter/forstandere Kjære venner! Det er snart jul, og da er det på tide å minne om å søke studietilskudd igjen. Denne gangen er det siste gang jeg sender slike påminnelser til alle dere som

Detaljer

Dersom denne fristen ikke overholdes vil det gå feilaktige data til myndighetene. Det ønsker vi ikke.

Dersom denne fristen ikke overholdes vil det gå feilaktige data til myndighetene. Det ønsker vi ikke. Rundskriv 1/2013 Det Norske Baptistsamfunn Michelets vei 62c, 1368 Stabekk www.baptist.no post@baptist.no 67103560 Giro: 3000.15.13105 Kalenderen Februar 8.-10. Hovedstyret på Stabekk 9.Samarbeidsråd Mars:

Detaljer

Rundskriv 4/2010. Livskraft og glede

Rundskriv 4/2010. Livskraft og glede Rundskriv 4/2010 Det Norske Baptistsamfunn Michelets vei 62c, 1368 Stabekk www.baptist.no post@baptist.no 67103560 Giro: 3000.15.13105 Kalenderen 2-6/2 2011 medarbeiderkonferanse på Gavelstad hotell i

Detaljer

Julen og det nye året nærmer seg med raske skritt, og det er tid for årets siste rundskriv midt i all annen aktivitet rundt julehøytiden.

Julen og det nye året nærmer seg med raske skritt, og det er tid for årets siste rundskriv midt i all annen aktivitet rundt julehøytiden. Rundskriv 3/2012 Det Norske Baptistsamfunn Michelets vei 62c, 1368 Stabekk www.baptist.no post@baptist.no 67103560 Giro: 3000.15.13105 Kalenderen Januar 18.-20. Inspirasjonshelg på Rivermont. Februar 8.-10.

Detaljer

Rundskriv 1/2011. Livskraft og glede

Rundskriv 1/2011. Livskraft og glede Rundskriv 1/2011 Det Norske Baptistsamfunn Michelets vei 62c, 1368 Stabekk www.baptist.no post@baptist.no 67103560 Giro: 3000.15.13105 Siste mulighet for deltakelse på medarbeiderkonferansen og samarbeidsrådet

Detaljer

Protokoll Det Norske Baptistsamfunns landsmøte, Vikna, 5.-6. juli 2011

Protokoll Det Norske Baptistsamfunns landsmøte, Vikna, 5.-6. juli 2011 Protokoll Det Norske Baptistsamfunns landsmøte, Vikna, 5.-6. juli 2011 Kl. 09.00: Åpning 1. Velkomstord v/ pastor Anne Marie Söderqvist fra Vikna Baptistmenighet 2. Hovedstyrets leder Per Øvergaard åpnet

Detaljer

Referat Det Norske Baptistsamfunns landsmøte, Stavern, 3.-4. juli 2012

Referat Det Norske Baptistsamfunns landsmøte, Stavern, 3.-4. juli 2012 Referat Det Norske Baptistsamfunns landsmøte, Stavern, 3.-4. juli 2012 Kl. 09.00: Åpning 1. Hovedstyrets leder Per Øvergaard åpnet landsmøtet. 2. Bønn og lovsang v/ hovedstyremedlemmer. 3. Minneord over

Detaljer

Referat hovedstyremøte 11. og 12. november 2011

Referat hovedstyremøte 11. og 12. november 2011 Referat hovedstyremøte 11. og 12. november 2011 Tilstede: Per Øvergaard, Gunnar Krunenes, Øystein Lode, Hege Norøm, Harald Hem, Inga Tolås, Thang Hlun, Jesmine Christopher (vara for Sinnathamby) og Odd

Detaljer

Referat DNB hovedstyremøte Fredtun folkehøgskole, 12. - 14. november 2010

Referat DNB hovedstyremøte Fredtun folkehøgskole, 12. - 14. november 2010 Referat DNB hovedstyremøte Fredtun folkehøgskole, 12. - 14. november 2010 Tilstede: Per Øvergaard, Gunnar Krunenes, Inga M. Tolås, Svanhild Gaasvær, Øystein Lode, Hege Norøm, Dag Frode Vaagsnes, May Britt

Detaljer

Referat fra Hovedstyremøte på Stabekk 7. og 8. mai 2010

Referat fra Hovedstyremøte på Stabekk 7. og 8. mai 2010 Referat fra Hovedstyremøte på Stabekk 7. og 8. mai 2010 Tilstede: HS medlemmer: Jan Sæthre (leder), Hermod Bakkevoll, Svanhild Gaasvær, Gunnar Krunenes, Øystein Lode (ikke sak 15c), Anton Sinnathamby,

Detaljer

Referat hovedstyremøte Stabekk, 16. og 17. september 2011

Referat hovedstyremøte Stabekk, 16. og 17. september 2011 Referat hovedstyremøte Stabekk, 16. og 17. september 2011 Tilstede: Per Øvergaard, Gunnar Krunenes, Svanhild Gaasvær, Øystein Lode, Hege Norøm, Harald Hem, Inga Tolås og Thang Hlun (kun fredag). Sykdomsforfall:

Detaljer

Referat DNB hovedstyremøte Stabekk, 17. og 18. september 2010:

Referat DNB hovedstyremøte Stabekk, 17. og 18. september 2010: Referat DNB hovedstyremøte Stabekk, 17. og 18. september 2010: Tilstede: Per Øvergaard (leder), Gunnar Krunenes, Anton Sinnathamby, Svanhild Gaasvær, Øystein Lode, Hege Norøm, Dag Frode Vaagsnes, Thang

Detaljer

Godkjenning av: E) Innkallingen. Landsmøtet godkjenner innkallingen til årets landsmøte. F) Sakslisten

Godkjenning av: E) Innkallingen. Landsmøtet godkjenner innkallingen til årets landsmøte. F) Sakslisten Saksliste for Baptistenes Landsmøte 2015 Årsmøte for Det Norske Baptistsamfunn, Baptistenes Eiendomsdrift og Holtekilen Folkehøgskole Stavern, 30. juni 1. juli 2015 Kl. 09.00: Åpning 1. Hovedstyrets leder

Detaljer

GOSPEL CHIN CHURCH (BAPTISTMENIGHET)

GOSPEL CHIN CHURCH (BAPTISTMENIGHET) GOSPEL CHIN CHURCH (BAPTISTMENIGHET) SØKNAD OM MEDLEMSKAP I DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN FRA Oslo, den 20.mars 2017 1368 Stabekk Sak 5/2017 LM Søknad om menighetsopptak Leder (Chaimian) Church Bawi Vum Liankal

Detaljer

VINNE OG DISIPPELGJØRE

VINNE OG DISIPPELGJØRE Mandag 14. til tirsdag 15. januar 2013 DAWN FORUM 2013 NB: Flyttet til Quality hotel Gardermoen VINNE OG DISIPPELGJØRE Du vil møte Andreas Svartdahl, Ola Grytten, Ørjan Hummelsund, Terje Liverød, Ole Kristian

Detaljer

Referat hovedstyremøte Stabekk, 20.-21. september 2013

Referat hovedstyremøte Stabekk, 20.-21. september 2013 Referat hovedstyremøte Stabekk, 20.-21. september 2013 Tilstede HS medlemmer: Per Øvergaard(leder), Øystein Lode, Jon Vestøl, Thang Hlun, Svanhild Gaasvær, Inga Tolås, Halvor Krunenes, Tor Rønneberg (vara

Detaljer

INVITASJON TIL ÅRSMØTE OG 20-ÅRS JUBILEUM 2013

INVITASJON TIL ÅRSMØTE OG 20-ÅRS JUBILEUM 2013 N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g www.dystoni.no INVITASJON TIL ÅRSMØTE OG 20-ÅRS JUBILEUM 2013 LØRDAG 09. OG SØNDAG 10. MARS PÅ THON HOTEL ARENA, LILLESTRØM VI HAR DEN GLEDE Å INVITERE DEG MED LEDSAGER

Detaljer

Bli med på noe spennende!

Bli med på noe spennende! Tid for Gud Bli med på noe spennende! Tid for Gud Har du mye tid, eller har du lite tid? Hver dag kommer det ny tid, og du bestemmer selv hvordan du vil bruke den. Du bestemmer selv over tiden din, men

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Tørst på Gud? Kvinner i Nettverk. Kvinner i Nettverk inviterer til: Regional Kvinnekonferanse i Finnmark 8. 9. mai 2015 Filadelfia, Alta

Tørst på Gud? Kvinner i Nettverk. Kvinner i Nettverk inviterer til: Regional Kvinnekonferanse i Finnmark 8. 9. mai 2015 Filadelfia, Alta Kvinner i Nettverk inviterer til: Regional Kvinnekonferanse i Finnmark 8. 9. mai 2015 Filadelfia, Alta Tørst på Gud? Talere: Magritt Brustad Ingvild Andresen Elise Vistnes Kvinner i Nettverk Tørst på Gud?

Detaljer

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 News Detail http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 Side 1 av 1 09.06.2015 Program og påmelding for RYLA 2014 DISTRIKTSNYTT 04.09.2013 Rotary Youth Leadership Award (RYLA) arrangeres

Detaljer

Læring, fellesskap og demokrati

Læring, fellesskap og demokrati Det skal være mulig for alle som bor i Norge å bli kjent med og lære kulturuttrykk og folkelige tradisjoner i skapende og trygge fellesskap. Læring, fellesskap og demokrati 2 1-2-3 KURS! Så flott at du

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Protokoll for Det Norske Baptistsamfunns Landsmøte 2015

Protokoll for Det Norske Baptistsamfunns Landsmøte 2015 Protokoll for Det Norske Baptistsamfunns Landsmøte 2015 Årsmøte for Det Norske Baptistsamfunn, Baptistenes Eiendomsdrift og Holtekilen Folkehøgskole Stavern, 30. juni 1. juli 2015. Kl. 09.00: Åpning 1.

Detaljer

INVITASJON TIL HØSTMØTE 2012

INVITASJON TIL HØSTMØTE 2012 N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g www.dystoni.no INVITASJON TIL HØSTMØTE 2012 LØRDAG 27. OG SØNDAG 28. OKTOBER PÅ SCANDIC NEPTUN HOTEL, BERGEN VI HAR DEN GLEDE Å INVITERE DEG MED LEDSAGER TIL HØSTMØTE.

Detaljer

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015.

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. 1 Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. Sted: Underetg, Skien baptistkirke. Tidspunkt: 19.00 21.10 Antall fremmøtte: 40 Kaffe fra klokken 18.45. Harald Dønnestad innledet kvelden. Harald takker

Detaljer

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Velkommen til Ledersamling Kjære Røde Korser. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver 3 deltaker er gratis! Det er en stor glede for Distriktsråd Hjelpekorps å kunne ønske

Detaljer

Åpningsgudstjeneste og landsmøtestart I forbindelse med åpningsgudstjenesten holdt Hovedstyreleder Hege Norøm sin tale.

Åpningsgudstjeneste og landsmøtestart I forbindelse med åpningsgudstjenesten holdt Hovedstyreleder Hege Norøm sin tale. Referat for Baptistenes Landsmøte 2017 Årsmøte for Det Norske Baptistsamfunn, Baptistenes Eiendomsdrift og Holtekilen Folkehøgskole Stavern, 5. juli-6. juli 2017 14.00 15.00 Åpningsgudstjeneste og landsmøtestart

Detaljer

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS 1 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Forord NNN har utarbeidet denne veiledningsbrosjyren med retningslinjer for alle klubber, avdelinger og fylker som

Detaljer

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS 1 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Forord NNN har utarbeidet denne veiledningsbrosjyren med retningslinjer for alle klubber, avdelinger og fylker som

Detaljer

Tilskuddsordninger K-stud

Tilskuddsordninger K-stud Tilskuddsordninger K-stud Revidert av styret 25. november 2015. Tilskudd til studiegrupper Eksempler Bibelgrupper, smågrupper, cellegrupper, husfellesskap, nabogrupper, dialoggrupper og andre typer studie-

Detaljer

Ung og hørselshemmet studier og arbeid en utfordring!

Ung og hørselshemmet studier og arbeid en utfordring! Invitasjon til ungdomskonferansen 2014! 31.oktober 2.november 2014 Ung og hørselshemmet studier og arbeid en utfordring! HLFU, Yrkesaktivt utvalg i HLF og HLF Briskeby skal sammen arrangere en konferanse

Detaljer

Årsrapport for 2010 Det Norske Baptistsamfunn (DNB)

Årsrapport for 2010 Det Norske Baptistsamfunn (DNB) Årsrapport for 2010 Det Norske Baptistsamfunn (DNB) Vår visjon skal fortsatt være: Et fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet! 2010 var et jubileumsår som markerte

Detaljer

Navnelister for døde siden forrige landsmøte, som brukes som minneord i landsmøtet sendes inn innen 28. juni til hakon@baptist.no.

Navnelister for døde siden forrige landsmøte, som brukes som minneord i landsmøtet sendes inn innen 28. juni til hakon@baptist.no. Rundskriv 2/2010 Det Norske Baptistsamfunn Michelets vei 62c, 1368 Stabekk www.baptist.no post@baptist.no 67103560 Giro: 3000.15.13105 Kalenderen 5/7 Hovedstyremøte i Skien 6-11/7 landsmøte og sommerfest

Detaljer

INVITASJON TIL HAVNA-KURSET 2014

INVITASJON TIL HAVNA-KURSET 2014 INVITASJON TIL HAVNA-KURSET 2014 NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND I SAMARBEID MED TELEMARK, VESTFOLD OG BUSKERUD EIENDOMSMEGLERFORENING HAR GLEDEN AV Å ØNSKE VELKOMMEN TIL DET 31. HAVNA-KURSET FREDAG 14. FEBRUAR

Detaljer

INVITASJON TIL HØSTMØTE 2011

INVITASJON TIL HØSTMØTE 2011 N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g www.dystoni.no INVITASJON TIL HØSTMØTE 2011 LØRDAG 05. OG SØNDAG 06.NOVEMBER 2011 RICA NIDELVEN HOTEL, TRONDHEIM VI HAR DEN GLEDE Å INVITERE DEG MED LEDSAGER TIL

Detaljer

Forbundet for Ledelse og Teknikk. RETNINGSLINJER FOR OPPLÆRING AV MEDLEMMER OG TILLITSVALGTE I FLTs AVDELINGER

Forbundet for Ledelse og Teknikk. RETNINGSLINJER FOR OPPLÆRING AV MEDLEMMER OG TILLITSVALGTE I FLTs AVDELINGER Forbundet for Ledelse og Teknikk RETNINGSLINJER FOR OPPLÆRING AV MEDLEMMER OG TILLITSVALGTE I FLTs AVDELINGER 2015 Forord Forbundet gir økonomisk støtte til avdelinger som ønsker å drive opplæring av medlemmer

Detaljer

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte Til voksne og ungdom med CP foreldre Januar 2017 CP foreningen i Buskerud inviterer til ny LIKEMANNSAMLING VÅREN 2017 for ungdom og voksne med CP og andre interesserte på Sundvolden hotell helgen 17.-19.

Detaljer

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS!

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! 1 NAGS Norske Amatørgeologers Sammenslutning TIL FORENINGENE NAGS v/ Jan Stenløkk Kyrkjeveien 10 4070 RANDABERG Tlf. 5141 0826 jansten123@online.no Ålesund 15.02.2015 VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! Landsmøtet

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

For han ventet på byen med de faste grunnvollene, den som har Gud til byggmester og skaper. Heb. 11,10

For han ventet på byen med de faste grunnvollene, den som har Gud til byggmester og skaper. Heb. 11,10 Velsignet sommer! For han ventet på byen med de faste grunnvollene, den som har Gud til byggmester og skaper. Heb. 11,10 I hebreerbrevets ellevte kapittel leser vi om tro. I løpet av 40 vers løftes troen

Detaljer

Hvordan søke penger hos K-stud (Kristelig Studieforbund)

Hvordan søke penger hos K-stud (Kristelig Studieforbund) Hvordan søke penger hos K-stud (Kristelig Studieforbund) Hvert semester kan alle lokalforbund søke økonomisk støtte fra K-stud. K-Stud er et studieforbund. I Norge har vi 15 slike studieforbund, og Forbundet

Detaljer

6.- 8. februar MENIGHETEN. i vår tid

6.- 8. februar MENIGHETEN. i vår tid FLK 2014 6.- 8. februar MENIGHETEN i vår tid VELKOMMEN Det er med stor glede vi ønsker velkommen til Forkynner- og lederkonferanse (FLK) på Klippen Veavågen. Menigheten har rike tradisjoner som arrangør

Detaljer

RYLA 2010 Onsdag 3. til lørdag 6. mars 2010 Vindfjelltunet Gjestegaard

RYLA 2010 Onsdag 3. til lørdag 6. mars 2010 Vindfjelltunet Gjestegaard RYLA 2010 Onsdag 3. til lørdag 6. mars 2010 Vindfjelltunet Gjestegaard -Etablering -Igangsetting/Ledelse -Etikk Hva er RYLA? RYLA står for Rotary Youth Leadership Award, dvs.rotarys Ledelsesseminar for

Detaljer

INVITASJON TIL HAVNA-KURSET 2016

INVITASJON TIL HAVNA-KURSET 2016 INVITASJON TIL HAVNA-KURSET 2016 NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND I SAMARBEID MED TELEMARK, VESTFOLD OG BUSKERUD EIENDOMSMEGLERFORENING HAR GLEDEN AV Å ØNSKE VELKOMMEN TIL DET 33. HAVNA-KURSET FREDAG 12. FEBRUAR

Detaljer

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! +TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Kurs for skolesekretærer og vaktmestere

Kurs for skolesekretærer og vaktmestere Til NKFs lokallagsleder Skolen v/rektor Rundskriv S 1-2007 Rundskriv L 3-2007 Oslo, 2. februar 2007 Kurs for skolesekretærer og vaktmestere NKF inviterer til kurs for skolesekretærer og vaktmestere på

Detaljer

Informasjon om Forbundstinget 2006/2007

Informasjon om Forbundstinget 2006/2007 Norges Fotballforbund The Football Association of Norway Ullevaal Stadion, Sognsveien 75J, NO-0855 Oslo, Norway Serviceboks 1, Ullevaal Stadion, NO-0840 Oslo, Norway T: 04420, F: +47 21 02 93 01 www.fotball.no

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Sandefjord Øst Rotary Klubb RYLA 2008. 13. til 16. februar 2008. TEMA: Ledelse, Team-Building, Etikk. Aldersgruppe: 18 25 år Pris: Kr. 3.

Sandefjord Øst Rotary Klubb RYLA 2008. 13. til 16. februar 2008. TEMA: Ledelse, Team-Building, Etikk. Aldersgruppe: 18 25 år Pris: Kr. 3. Sandefjord Øst Rotary Klubb inviterer til RYLA 2008 13. til 16. februar 2008 TEMA: Ledelse, Team-Building, Etikk Aldersgruppe: 18 25 år Pris: Kr. 3.600,- Prisen dekker opphold og arrangørklubbens utgifter,

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 3 2016 ÅRGANG 46 Diverse arrangement på bedehuset i desember Rapport fra Plan og økonomi komiteen Vil du gi en julegave til Molde Indremisjon? Glimt fra julemessen

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

Kurs for kjøkkenpersonalet

Kurs for kjøkkenpersonalet Til Skolen v/rektor NKFs lokallagsleder Rundskriv S 18-2005 Rundskriv L 16-2005 Oslo, 30. september 2005 J.nr.: 168.05/A.1.10 Kurs for kjøkkenpersonalet NKF inviterer til kurs for kjøkkenledere, kokker,

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

DROTTNINGBORG 23.-26. JULI

DROTTNINGBORG 23.-26. JULI DROTTNINGBORG 23.-26. JULI 2015 DE UNGES SOMMERFEST Minior, Junior Tweens & Ungdom MØTER, SEMINARER & FAMILIE- SAMLINGER MISJON, SOMMER, FEST & GLEDE GJØRE DISIPLER - SOM KAN FORANDRE VERDEN Hovedtaler:

Detaljer

Vår visjon skal fortsatt være: Et fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet!

Vår visjon skal fortsatt være: Et fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet! Sak 7/2010 LM Det Norske Baptistsamfunn: Årsrapport for 2009 Vår visjon skal fortsatt være: Et fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet! Året 2009 har gitt oss

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

SØKNAD OM MEDLEMSKAP I DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN

SØKNAD OM MEDLEMSKAP I DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN Det Norske Baptistsamfunn ved konstituert generalsekretær Arild Harvik Micheletsvei 62c 1367 Stabekk Oslo, 10.06.2010 SØKNAD OM MEDLEMSKAP I DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN The Gospel for All Nations (GFAN)

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

MØTE NR. 7, 2011-2014, 7.-8.12-2012

MØTE NR. 7, 2011-2014, 7.-8.12-2012 PROTOKOLL FRA FRIKIRKENS SYNODESTYRE MØTE NR. 7, 2011-2014, 7.-8.12-2012 Fredag 16.30 Rundstykke + drikke 16.30-17.00 Guds ord og bønn 17.00-19.00 Strategi for satsningsområde misjon 19.00-20.00 Middag

Detaljer

Kurs for kjøkkenpersonale

Kurs for kjøkkenpersonale Til NKFs lokallagsleder Skolen v/rektor Rundskriv S 2-2010 Rundskriv L 3-2010 Oslo, 11. januar 2010 Kurs for kjøkkenpersonale NKF inviterer til kurs for kjøkkenledere, kokker, kjøkkenassistenter og andre

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Et annerledes døgn i kirka

Et annerledes døgn i kirka Et annerledes døgn i kirka Illustrasjon: Guro Rohde Lys våken, lys, lys våken, her er det liv, det er lys, det er sang Og vi synger sammen Lys våken, lys, lys våken Her er det fest, vi blir med med en

Detaljer

Årsmøte med Medlemsmøte og generalforsamling

Årsmøte med Medlemsmøte og generalforsamling Invitasjon til Årsmøte med Medlemsmøte og generalforsamling Thon Hotel Vika Atrium, Oslo 30. - 31. Mars 2017 Velkommen til årsmøte i Norsk Bergindustri! I henhold til Norsk Bergindustris vedtekter kaller

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Faglige seminar på Det 73. norske bibliotekmøte, Stavanger, 21. 23. mars 2012

Faglige seminar på Det 73. norske bibliotekmøte, Stavanger, 21. 23. mars 2012 POSTADRESSE: 7491 Trondheim BESØKSADRESSE: Abelsgt. 5, Teknobyen TELEFON: 90 25 40 00 FAKS: 73 59 68 48 E-POST: asbjorn.risan@bibsys.no ORGANISASJONSNR: 974 767 880 INTERNETT: www.bibsys.no SAKSBEHANDLER:

Detaljer

Vinne, bygge og engasjere. Velkommen til. LEDERKONFERANSE & ÅRSMØTE Stabekk 2.- 4. mars

Vinne, bygge og engasjere. Velkommen til. LEDERKONFERANSE & ÅRSMØTE Stabekk 2.- 4. mars Vinne, bygge og engasjere 90 2012 1922 Velkommen til LEDERKONFERANSE & ÅRSMØTE Stabekk 2.- 4. mars 2012 Program Fredag 18.00 Kveldsmat, HLT-bygget 19.00 Åpningsmøte og bursdagsfest Lørdag 08.30 Frokost

Detaljer

Norsk Luftfartsmuseum inviterer til. Fagseminar 2008. ved Flyhistorisk Museum Sola

Norsk Luftfartsmuseum inviterer til. Fagseminar 2008. ved Flyhistorisk Museum Sola Norsk Luftfartsmuseum inviterer til Fagseminar 2008 ved Flyhistorisk Museum Sola Torsdag 7. lørdag 9. februar 2008 Program - (Vi tar forbehold om endringer i programmet) Med erfaring fra årets seminar

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse Scandic hotell Prinsen i Trondheim 10. 12. mars 2009 PROGRAM Tirsdag 10. mars. Kl. 1000-1100 Registrering

Detaljer

Nåden strømmer over meg som regnet

Nåden strømmer over meg som regnet Nåden strømmer over meg som regnet 17.-18. januar 2014 Strand Hotel, Fevik Regional konferanse Aust-Agder Kvinner i Nettverk strømmer over meg Nåden som regnet Hjertelig velkommen er du! Det bare boblet

Detaljer

INNKALLING OG INVITASJON TIL LANDSMØTEHELG 2017

INNKALLING OG INVITASJON TIL LANDSMØTEHELG 2017 INNKALLING OG INVITASJON TIL LANDSMØTEHELG 2017 Sted: Program: Thon Holtel Fagernes, Jernbaneveien 26, 2900 Fagernes Fredag 21. April kl 10-15: Klassekorpslærerforum Fredag 21. April kl 14-15: Klassekorpsprosjektet

Detaljer

Oppland Arbeiderpartis årsmøte 2013 avholdes på Quality Hotel Strand, Gjøvik, lørdag 9. og søndag 10. mars 2013.

Oppland Arbeiderpartis årsmøte 2013 avholdes på Quality Hotel Strand, Gjøvik, lørdag 9. og søndag 10. mars 2013. Til Kommunepartiene OPPLAND ARBEIDERPARTI Folkets Hus Postboks 611 2809 Gjøvik Telefon: 61 18 79 75 Telefaks: 61 18 79 79 Mail: oppland@arbeiderpartiet.no Web: oppland.arbeiderparti.no Vår dato: Referanse

Detaljer

KONFIRMANT - JEG??? Velkommen som konfirmant i Tananger Menighet. Husk å meld deg på innen 22.juni 2012 Påmelding skjer på nettsiden vår.

KONFIRMANT - JEG??? Velkommen som konfirmant i Tananger Menighet. Husk å meld deg på innen 22.juni 2012 Påmelding skjer på nettsiden vår. KONFIRMANT - JEG??? Velkommen som konfirmant i Tananger Menighet Informasjon om konfirmantåret 2012-2013 i Tananger menighet Husk å meld deg på innen 22.juni 2012 Påmelding skjer på nettsiden vår. Tananger

Detaljer

Utredning. Baptistsenteret på Stabekk EIENDOMSUTVALGET. April 2010 Eiendomsutvalget

Utredning. Baptistsenteret på Stabekk EIENDOMSUTVALGET. April 2010 Eiendomsutvalget Utredning Baptistsenteret på Stabekk EIENDOMSUTVALGET April 2010 Eiendomsutvalget Utredning Baptistsenteret på Stabekk Innledning med Mandat, medlemmer i utvalget mv På landsmøtet i Bergen i 2007 ble det

Detaljer

Invitasjon til OMSORGSSAMLING. 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen. Påmeldingsfrist: 28 september 2015

Invitasjon til OMSORGSSAMLING. 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen. Påmeldingsfrist: 28 september 2015 Invitasjon til OMSORGSSAMLING 2015 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen Påmeldingsfrist: 28 september 2015 Velkommen til Omsorgssamling 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver tredje deltaker

Detaljer

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena VELKOMMEN TIL DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104K Hilsen fra President

Detaljer

se, d in G ud kommer!

se, d in G ud kommer! REGIONAL KVINNEKONFERANSE HONNINGSVÅG SI TIL DEM SOM HAR ET ENGSTELIG HJERTE... se, d in G ud kommer! 24. - 26. MAI 2013 TALERE Rosemary Taylor, Magritt Brustad, og Annie Schaug K V I N N E R I N E T T

Detaljer

DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke! DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke

DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke! DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke! DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke 1 2 Hva er konfirmasjon? Konfirmasjon er et undervisningstilbud om avsluttes

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2012 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

INVITASJON TIL BRANNSJEFKONFERANSEN 2007.

INVITASJON TIL BRANNSJEFKONFERANSEN 2007. INVITASJON TIL BRANNSJEFKONFERANSEN 2007. Kjære brannsjefkollega og gode samarbeidspartnere! Årets brannsjefkonferanse er den 23. i rekken, og det er en glede å ønske dere velkommen til Lillehammer. Vi

Detaljer

Innkalling styremøte NK Buskerud lørdag 16. januar 2016 kl 10

Innkalling styremøte NK Buskerud lørdag 16. januar 2016 kl 10 Innkalling styremøte NK Buskerud lørdag 16. januar 2016 kl 10 Sted: Tollboden Hotell Dato: 16.01.16 Tid: Kl. 10.00 Tilstede: Per Arthur Christensen, Kjell Egil Torgersen, Matthias Anger, Inger Johnsrud,

Detaljer

Nordland Utmarkslag SA Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund

Nordland Utmarkslag SA Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund 10.2.14 Til medlemslagene Årsmøte i Nordland Utmarkslag SA m/ seminar 2014 Årsmøte i Nordland Utmarkslag blir avholdt fredag 14. mars på Sortland hotell kl. 18:00. NU ønsker å fortsette ordningen med å

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

INVITASJON TIL HAVNA-KURSET 2013

INVITASJON TIL HAVNA-KURSET 2013 INVITASJON TIL HAVNA-KURSET 2013 NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND I SAMARBEID MED TELEMARK, VESTFOLD OG BUSKERUD EIENDOMSMEGLERFORENING HAR GLEDEN AV Å ØNSKE VELKOMMEN TIL DET 30. HAVNA-KURSET FREDAG 8. FEBRUAR

Detaljer

Invitasjon. til. dirigent- og korsangerkurs

Invitasjon. til. dirigent- og korsangerkurs Invitasjon til dirigent- og korsangerkurs 08.-11.06.2006 KJÆRE SANGERVENNER! Musikkrådet i Norsk Sangerforbund og Toneheim folkehøgskole har den store glede av å invitere sangere og dirigenter til samarbeidskurs

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Pedagogisk konferanse 2004: Verdibevisst og åpen: Formidling i dagens ungdomskultur

Pedagogisk konferanse 2004: Verdibevisst og åpen: Formidling i dagens ungdomskultur Til skolen Rundskriv S 05-2004 Oslo, 12. februar 2003 J.nr.: 035.04/A.1.09 Pedagogisk konferanse 2004: Verdibevisst og åpen: Formidling i dagens ungdomskultur Vi minner om årets pedagogiske konferanse

Detaljer

09 2.-4. OKTOBER bildøy bibelskole

09 2.-4. OKTOBER bildøy bibelskole 09 barnelederkonferanse 2.-4. OKTOBER bildøy bibelskole En hammer i Guds hånd PROGRAM Fredag: 18-19 Innkvartering 19.00 Kvelds 20.00 Klar, ferdig - BYGG Jarle Waldemar: Kreativ formidling Bli kjent Gruppearbeid/-samtale

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

BETYDNINGEN AV FAGSKOLE- UTDANNINGER FOR FRAMTIDAS VELFERDSTJENESTER

BETYDNINGEN AV FAGSKOLE- UTDANNINGER FOR FRAMTIDAS VELFERDSTJENESTER Invitasjon til Nasjonal konferanse om fagskoleutdanning i helse- og sosialfag BETYDNINGEN AV FAGSKOLE- UTDANNINGER FOR FRAMTIDAS VELFERDSTJENESTER Radisson Blu Hotel Norge, Bergen Ons. 9. og tors. 10.

Detaljer

M4 trening. av menighetsplantingsteam. Østlandet Normisjons lokaler i Linstows gate 3

M4 trening. av menighetsplantingsteam. Østlandet Normisjons lokaler i Linstows gate 3 trening av menighetsplantingsteam Østlandet Normisjons lokaler i Linstows gate 3 Med tydelig utgangspunkt i Guds ord og egne erfaringer, ønsker vi å hjelpe til refleksjon og handling på områder som er

Detaljer

Storholtan borettslag

Storholtan borettslag 1 Storholtan borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling torsdag 06. juni 2013 kl 18:00 Sted: Stangnes 8-13, tidl. Stangnes Barneskole Stemmerett har andelseiere eller personer med fullmakt. Ingen

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse Thon hotell Opera i Oslo 4.-6. mars 2008 PROGRAM TIRSDAG 4. mars 2008 Kl 10 00 11 00 Registrering med

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer