Vil du vite en hemmelighet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vil du vite en hemmelighet"

Transkript

1 Vil du vite en hemmelighet... om overgangen fra studier til arbeid? Karrieresenteret ved høgskolene i Oslo og Akershus i samarbeid med Fagforbundet Oslo

2 Redaksjon: Margot Fosen Frogner, Julie Sikin B. Jynge og Torild Olufsen. Foto s. 1, 3, 6, 17 og 19: Margot Fosen Frogner. Foto s. 22 og 24: Jan Lillehamre. Landsorganisasjonen i Norge (LO) står ansvarlig for innholdet i artikkelen «Rettigheter i arbeidslivet». Utgitt første gang i 2010/ opplag Design: En stor takk rettes til IKEA og Telemark Museum for velvillig tillatelse til bruk av hhv. bildet av Klippan sofa og stillingsannonsen. Kjære student, Vet du at du kan få karriereveiledning på høgskolen? Karrieresenteret ble startet i 2006 etter initiativ fra studentene, og var først et samarbeid mellom Høgskolen i Oslo og Oslo- og Akershushøgskolenes studentsamskipnad. Som karriereveiledere her kan vi mye om å drive inspirert og målrettet jobbsøking. Vi har tenkt mye og lenge på hva du trenger i overgangen til arbeidslivet, og på hva vi vil dele med deg i heftet du nå leser. Kanskje er du overveldet av alle mulighetene du har. Kanskje er du usikker på hva slags jobb du vil ha, hvilke arbeidsgivere som er interessert i kompetansen din eller hvordan du skal nå frem til dem. Kanskje leter du etter noe å gjøre ved siden av studiene som gir avveksling og erfaring. Kanskje har du søkt mange jobber allerede, men ikke fått napp. Det er bra at du har kommet i gang. Å ta deg tid til å tenke deg om og planlegge litt er smart. Du er i ferd med å lære noe nytt å styre din egen karriere. Vår sterkeste inspirasjon til arbeidet vårt er å se deg når du lykkes. Derfor vil vi veldig gjerne dele karrierehemmelighetene våre med deg i dette heftet. Tar du deg tid til å lese videre, tror vi at du vil få et godt overblikk over veien fra studier til jobb, og mange ideer til hvordan du kan lykkes med å finne og få drømmejobben din. Lykke til. Innhold Hva skal du bli når du blir stor? Hva er du i stand til å utrette? Hvordan finner du jobbene? Grav etter drømmejobben Slik leser du stillingsannonsen Åpen søknad Veien til en god CV Referanser Jobbsøknaden Eksempel på CV Eksempel på jobbsøknad Disposisjon for jobbsøknaden Jobbintervjuet Skap din egen jobb Rettigheter i arbeidslivet 17 Fagforbundets studentmedlemskap

3 ? Hva skal du bli når du blir stor? Hvordan finner du ut hva slags jobb som passer for deg? Mange nyutdannete strever med å finne svar på dette spørsmålet. Det kan være smartere å bygge karrieren din på egne talenter og verdier, enn på hvordan arbeidsmarkedet ser ut for øyeblikket. Arbeidsmarkedet svinger med de økonomiske konjunkturene, som påvirker alle bransjer. Det er svært vanskelig å spå hva slags utdanning eller karriere det er smart å satse på om du ønsker å være sikker på å få jobb. Hvis du vil ha et fortrinn i arbeidsmarkedet og øke sannsynligheten for at det alltid er noen som vil betale godt for din kompetanse, kan det være en god idé å bygge karrierestrategien din på egne talenter, interesser og verdier. Det øker mulighetene dine til å bli en virkelig dyktig fagperson som det nesten alltid er etterspørsel etter. Arbeidsverdier Det er en god idé å sette seg ned og tenke gjennom hva som er viktigst for deg å få ut av utdanningen din og din fremtidige karriere. Arbeidsverdiene dine sier noe om hva som skal til for at du føler at jobben din er riktig for deg. Hva gjør deg motivert? Hva gir deg energi til å gjøre en god jobb, og til å fortsette å lære og utvikle deg videre slik at flere karrieremuligheter kan åpne seg for deg? Eksempler på arbeidsverdier kan være å fremme etiske verdier, å få frem sannheten, å utføre ordre nøyaktig, å fullføre prosjekter, å finne opp ny teknologi, å gjøre verden mer rettferdig, å kunne strekke deg for å møte andres behov, å ha råd til å kjøpe deg det du vil eller å ha status på ditt felt eller i ditt miljø. Karriereveiledning For mange, spesielt unge mennesker, kan det være en utfordring å skille mellom egne motiver, interesser og verdier, og forventninger fra omverdenen. Hvis du er usikker på hva som er dine sterkeste sider, kan du ha nytte av å sette deg ned og systematisk tenke gjennom dine preferanser og interesser. Synes du det er vanskelig å se deg selv utenfra på denne måten, kan det være lurt å avtale en samtale med en karriereveileder som kan hjelpe deg å stille de viktige spørsmålene og finne fram til hvilken karriere du er sterkest motivert for å slå inn på. Testverktøy Det finnes også mange forskjellige personlighetstester på markedet. Hensikten med slike verktøy er å gjøre en systematisk analyse av personlighetstrekk, interesser og preferanser. Ofte er også personlighetstester bygget opp slik at du får en rapport som forteller om din personlighetsprofil, og som knytter denne til mulige karrierevalg som det er sannsynlig at du vil trives med. Uansett hvilken innfallsvinkel du velger til å få oversikt over personligheten din, er det viktig at du er ærlig i svarene du gir, ellers vil du ha lite nytte av resultatet. TIPS Bygg karrieren din på dine talenter, interesser og verdier Utforsk flere muligheter og søk gjerne karriereveiledning Personlighetstester kan være nyttige, men vær ærlig med svarene dine og kritisk til testutfallet 3

4 Hva er du i stand til å utrette? TIPS Kartlegg kompetansen din En portfolio/portefølje er et nyttig verktøy i karriereplanlegging Engasjer deg i ulike aktiviteter, bygg opp og utvikle kompetansen din også utenom studier og arbeid Erfaring Personlige egenskaper Utdanning Verdier og holdninger Kompetanse kommer av latin competentia, og refererer til «å kunne noe» eller «å være i stand til noe». Kompetanse er kunnskap, ferdigheter, personlige evner og egenskaper, og verdier og holdninger som gjør deg i stand til å utrette arbeid. Når du søker jobb, må du vite hva slags kompetanse du har og hva du er i stand til å utrette. Det er også viktig å ha evne og vilje til å bevare og videreføre det du allerede har lært. Dette trenger du å vite både for å kunne finne den rette jobben, og for å kunne forklare arbeidsgiver at du er riktig kandidat for stillingen. Utdanning kvalifiserer ikke alene Utdanning kan gi deg verdifull kunnskap om hvordan man utfører en bestemt jobb, men er ikke det eneste som kan gjøre deg kvalifisert. Relevant utdanning er vanligvis et krav fra arbeidsgivere som søker etter nye medarbeidere. Ofte er det flere utdanninger som kan gi relevant kunnskap til å utføre en jobb. Gjennom praktisk erfaring får du vist at du kan omsette utdanningen din i praksis. Praksisutøvelse gir også mulighet til å tilegne deg annen kunnskap enn den du har fått gjennom utdanningen din. Det har stor betydning for arbeidsgiver, og de aller fleste arbeidsgivere verdsetter derfor om du har engasjert deg i frivillig arbeid, studentaktiviteter eller påtatt deg verv, også politiske. Slikt engasjement gir verdifull erfaring som viser at du kan omsette teoretisk kunnskap til praksis. Finn dine talenter Definér din kompetanse Har du et skjult talent? Er du verdensmester i noe som kanskje har overføringsverdi til arbeidslivet? Fokuser ikke bare på hva slags utdanning eller tidligere erfaring du har når du analyserer din kompetanse, men forsøk å se kompetansen din fra flere perspektiver. Dine personlige egenskaper, evner, holdningene og verdiene dine har også stor påvirkning på hva slags arbeid du er i stand til og trives med å utføre. Du kan også ha nytte av å dele kompetansen din inn i nivåer som faglig, personlig og organisatorisk kompetanse. Faglig kompetanse er kunnskaper og evner du har innenfor ditt fagområde. Personlig kompetanse kan være rolleutøvelse, sosiale evner og stresstoleranse. Organisatorisk kompetanse kan omfatte styring, kompetanseutvikling og tverrfaglige samarbeidsevner. En slik grundig analyse kan senere gi deg gode argumenter til jobbsøknaden din og gi deg plass på toppen av bunken med interessante kandidater. 4

5 Hvordan finner du jobbene? Mellom 40 og 60 prosent av alle stillinger som blir besatt har aldri har vært utlyst. I stedet velger arbeidsgivere å bruke nettverk eller rekrutterings- og bemanningsbyråer for å finne kandidater. Det er mange årsaker til dette, og det betyr at det kan være en god idé å forsøke å finne nye arenaer hvor du kan møte fremtidige arbeidsgivere. Få en fot innenfor Praksis i utdanningen kan hjelpe deg å få en fot innenfor døren i virksomheten du gjerne vil arbeide for. Da kan du få vist hva du duger til i praksis og du kan gi arbeidsgiver en mye bedre forståelse av din kompetanse enn det som er mulig gjennom CV og jobbsøknad. Andre måter å stifte et første bekjentskap med en virksomhet kan være å ta på seg deltidsoppdrag eller vikarjobber. I noen tilfeller kan også NAV gi virksomheten et bidrag til å dekke lønnen din en periode, slik at du kan få vist hva du kan uten risiko for arbeidsgiver. Å ta på seg frivillige verv gir også muligheter til å knytte et interessant nytt nettverk i arbeidslivet og verdifull erfaring til din CV. Ved mange høgskoler er det for eksempel studentforeningene som arrangerer karrieredager eller andre arenaer der studenter møter sine nye arbeidsgivere. Alternative jaktmetoder Her er noen ideer til hvordan du kan få foten innenfor døren hos din fremtidige arbeidsgiver: Søk praksisplass Bruk bemannings- eller vikarbyråer til å skaffe deg midlertidige oppdrag i bedriften Mange bemanningsselskaper bistår også bedrifter i rekruttering til faste stillinger. Velg de bemanningsselskaper som har erfaring med å skaffe arbeid til nyutdannete Fortell nettverket ditt at du er på jakt etter jobb, og be dem undersøke om virksomhetene de arbeider i kan ha behov for din kompetanse Send åpne søknader og be om å få komme til en samtale TIPS Deltidsjobber, praksisplasser, vikaroppdrag og frivillig arbeid kan hjelpe deg å få foten innenfor hos arbeidsgivere Tenk bredt når du ser etter ledige jobber, drømmejobben kan være andre steder enn du forestiller deg 5

6 Grav etter drømmejobben TIPS Skaff deg innsikt i virksomheten og dens omverden Finn argumenter for at du er rett kandidat Skaff detaljert informasjon om stillingen på nettsider, i årsmeldinger, hos bransjeorganisasjoner og gjennom ditt nettverk For å skrive en søknad som skiller seg ut, trenger du å kunne argumentere for deg selv som aktuell kandidat på en overbevisende måte. Derfor er det smart å gjøre et grundig forarbeid hvor du finner ut mest mulig om virksomheten og bransjen. Lær om stillingen og virksomheten Hvis du søker på utlyste stillinger, vil ikke annonseteksten alene gi deg god nok kunnskap til å skrive en målrettet søknad. Tips fra nettverket ditt om en ledig stilling vil heller ikke gi deg god nok bakgrunnskunnskap til å søke. Mange svært ulike virksomheter har stillinger med samme titler. Likevel kan arbeidet stillingen omfatter være forskjellig fra organisasjon til organisasjon. Derfor bør du finne flere måter å skaffe deg innsikt i virksomheten og dens omverden. Nyttige spørsmål å stille seg kan være: Hva er virksomhetens viktigste arbeidsområder? Hvem er virksomhetens kunder og samarbeidspartnere? Hvordan er virksomheten organisert og finansiert? Hvilke andre aktører finnes i markedet? Hvordan er den økonomiske situasjonen i bransjen? Hvilke verdier står bedriften for? Hvor finner du informasjon? Besøk virksomhetens nettsider, og sett deg inn i hva de forteller om seg selv og bransjen. Ring og få tilsendt virksomhetens årsmeldinger, eller last den ned fra nettsiden. Her finner du blant annet informasjon om virksomhetens økonomi. Bransjeorganisasjoner kan ofte gi deg mye informasjon om markedet virksomheten opererer i. Har du nettverk i andre virksomheter i bransjen, kan de også gi deg verdifull bransjekunnskap. Matcher stillingen din kompetanse? I søknaden din, og senere i jobbintervjuet, må du kunne knytte det du forteller om deg selv til arbeidsgivers behov, slik at du kan argumentere for hvorfor du er den rette kandidaten til stillingen. Blir søknaden din for vag og generell, fremstår du som en lite attraktiv søker. I annonseteksten kan du finne arbeidsoppgavene i stikkordsform. Tittelen i stillingsannonsen og organisasjonskartet kan også fortelle deg noe, men ikke alt. Derfor er det viktig at du skaffer mer detaljert informasjon om stillingen når du skal begynne å utforme CV og søknad. For å kunne argumentere for at du er rett kandidat til stillingen må du vite mer om hva slags jobb det er snakk om, og kunne utdype konkret hvordan du vil fylle stillingen. Leser du bare de stikkordene i stillingsannonsen, som er en forenklet oppsummering av hva stillingen innebærer, kan du i verste fall misforstå hva jobben egentlig går ut på. Nyttige spørsmål å stille seg kan være: Hvem skal du rapportere til? Hvem skal du samarbeide med? Skal du konsentrere deg om et eller flere områder? Kan du identifisere deg med organisasjonens verdier? 6

7 Passer jobben for deg? Dette skjemaet er tenkt som et utgangspunkt for å gjøre en analyse av om jobben passer for deg. Du kan også bruke skjemaet som et verktøy til å trekke ut relevant informasjon om deg selv til jobbsøknaden, og vurdere denne informasjonen mot hva du vet om jobben du vil søke. Slik kan du finne gode argumenter som kan vise at du er en egnet kandidat til stillingen. Arbeidsoppgaver Arbeidsform Rolle Virksomhet Informasjons-innhenting Hva går arbeidsoppgavene ut på? Hva vet du om arbeidsformen? For eksempel teamarbeid, prosjekt, selvstendig utadrettet kundekontakt? Hvilken rolle skal du ha? Skal du for eksempel være fagperson eller administrator? Har du lest strategiplanen og visjonen deres? Hva er virksomhetens funksjon / målsettinger? Egenkartlegging Hvordan vil du bruke din utdanning og erfaring for å løse disse oppgavene? Hvorfor appellerer akkurat denne stillingen til deg? Har du hatt lignende roller før? Hvordan taklet du det? Hvorfor vil du jobbe i akkurat denne virksomheten? Hva er spesielt positivt med denne arbeidsgiveren? 7

8 Slik leser du stillingsannonsen Viktige spørsmål å stille seg: du stillingsannonsen rsmål å stille seg Overordnet informasjon t informasjon Hvorfor vil du arbeide på rbeide dette på dette feltet? somhetens mål interessant for deg? ns verdier Hvorfor i tråd med er virksomhetens dine? mål interessante for deg? Er virksomhetens verdier i tråd med dine? r stillingen llingstittelen innholdet i stillingen, nivået du g lønnsnivået? Arbeidsoppgavene Forstår du hva disse gavene disse stikkordene stikkordene betyr? betyr? Hvordan kan du gavene, Hvordan og kan du kan underbygge du løse at du har rfaring som disse er oppgavene, relevant eller og har kan di? du underbygge at du har utdanning og erfaring som er relevant eller har overføringsverdi? nskrav solutte krav som du må oppfylle? På r bakgrunnen din relevant? Hvordan k du or at din kompetanse er i tråd med rav eller ønsker? Praktisk informasjon Trenger du mer informasjon om stillingen, sørg for å kontakte rett person. Send formasjon søknaden på den måten r informasjon om stillingen, sørg for å erson. arbeidsgiver Send søknaden ber på om den å måten motta er om å den, motta og den, sørg og for sørg at for du at får du får gene det med bes de om. vedleggene det bes om. 8 Telemark Museum Telemark Museum er et konsolidert museum som drifter og forvalter 7 museer, med 11 publikumsåpne anlegg, i midtre og nedre del av Telemark. Museet forvalter 130 bygninger, gjenstander, 1,5 millioner fotografier, samt store bok- og privatarkivsamlinger. Museets ansatte utfører 24 årsverk og vi har et budsjett på rundt 22 millioner kroner. Museet er en stiftelse og er økonomisk avhengig av støtte fra stat, fylke og kommune. I tillegg arbeider vi med å hente inn støtte fra andre aktører som private stiftelser, legater, o.a. Telemark Museum utfører store oppgaver for samfunnet fordi vi tar vare på og formidler vår felles historie. Vi har ca besøkende årlig på våre anlegg. Informasjonskonsulent Vil du jobbe med oss i Telemark Museum? Det siste året har Telemark Museum vært inne i en spennende endringsprosess. Nå søker vi en INFORMASJONSKONSULENT i 80% som har lyst til å være med å sette Telemark Museum på kartet! Arbeidsoppgavene omfatter bl. a: Å sørge for at informasjon og kunnskap om Telemark Museums bringes ut til presse, vertskommuner, samarbeidspartnere og andre relevante aktører på en strategisk og hensiktsmessig måte. Bedrive informasjons- og markedsføringsarbeid via e- baserte systemer, med et særskilt ansvar for nettsiden, og de strategisk valgte informasjonskanalene i øvrig. Å utvikle informasjonsstrategier for store prosjekter og håndtere dem, enten ved å agere selv eller ved rådgivning i saker som krever oppfølging. Å utvikle informasjonsmateriell for presse, ulike målgrupper blant besøkende, tilskudds- og samarbeidspartnere Å bistå i søknadsarbeid og sponsoratsamarbeid. ved behov Informasjonskonsulenten er ansatt i formidlingsavdelingen Møtestedet, men jobber naturligvis for at helheten i Telemark Museum skal bringes ut i allmennheten. Hos Telemark Museum vil du inngå i et dynamisk og spennende arbeidsmiljø med mange oppgaver og gode kolleger. Vi ønsker oss en kollega som har godt humør som er glad i å samarbeide med andre, men som også evner å jobbe selvstendig. Vi tror at du har jobbet med lignende oppgaver tidligere innen informasjon, journalistikk eller markedsføring og at du har et godt kontaktnett som du kan ha glede av i ny jobb. Vi håper du har relevant utdanning på høyskole eller universitetsnivå. Lønn etter avtale. Vi ber om søknad på e-post med CV og relevante vedlegg til: Merk e-posten: Søknad informasjonskonsulent Har du spørsmål om stillingen kan du kontakte: Marit Omland, avdelingsleder for pr e-post: eller på telefon: Direktør Lene Walle pr. e-post: eller telefon: Antall stillinger 1 Type stilling Deltid Arbeidssted Telemark Nettside: Rammer for stillingen Gjenspeiler stillingstittelen innholdet i stilingen, nivået du skal jobbe på og lønnsnivået? Kvalifikasjonskrav Er det noen absolutte krav som du må oppfylle? På hvilken måte er bakgrunnen din relevant? Hvordan kan du argumentere for at din kompetanse er i tråd med arbeidsgivers krav eller ønsker?

9 Åpen søknad Dukker ikke drømmejobben opp? Da bør du vurdere å sende ut en åpen søknad. Mange stillinger blir aldri utlyst gjennom de vanlige kanalene. Virksomheter ansetter ofte gjennom personlig eller faglig bekjentskap (nettverk), via interne utlysninger, gjennom vikarbyråer og headhuntingsfirmaer. Noen blir også rekruttert fordi de har tatt direkte kontakt med arbeidsgiver gjennom en åpen søknad. Oppsøk jobben i stedet for å vente på den perfekte stillingsannonsen. I en åpen søknad tilbyr du din kompetanse der du ønsker å jobbe. Ikke masseprodusér For å få deg til å fremstå som en interessant kandidat, og få deg inn på et intervju med arbeidsgiver, må også åpne søknader være målrettede, og de skal bare sendes til de arbeidsgiverne du virkelig ønsker å jobbe for. Om teksten du har skrevet i søknaden din er så generell at den passer for en hvilken som helst arbeidsgiver, må du vurdere om søknaden er god nok. Har du kunnskap nok om virksomheten og sektoren til å kunne vise at du har kompetanse som er relevant for arbeidsgiver? Vet du nok om hva de arbeider med til å kunne vurdere om du selv er en interessant kandidat? Hvis ikke, vil det lønne seg å gjøre grundigere forarbeid, slik at sannsynligheten øker for at du får respons på søknaden din. Gjør hjemmeleksen din Et grundig forarbeid er en viktig del av søknadsprosessen. En målrettet åpen søknad krever inngående kunnskap om bedriften, dens mål og visjoner, kunder og oppdragsgivere. Finn ut så mye som mulig på forhånd om arbeidsgiveren, bransjen og hvem som er rett kontaktperson i bedriften. Tenk grundig gjennom din egen kompetanse og hvordan den kan brukes i virksomheten du ønsker å arbeide for. Du bør også kartlegge arbeidsoppgaver i de ulike avdelingene. Forestill deg selv i organisasjonen. Hvor kan du passe inn? Hva kan du bidra med? Hvor i bedriften kan det være behov for akkurat din kompetanse? Kartlegging og motivasjon I forkant bør du ha gjort en grundig kartlegging av deg selv og den kompetansen din utdannelse, tidligere jobber, frivillig arbeid med mer har gitt deg. For å bli ansatt, må du fremstå bevisst og engasjert, med motivasjon for å gjøre en god jobb i akkurat denne virksomheten. En arbeidsgiver vet at motiverte medarbeidere yter mer, leverer bedre og raskere, samt tilfører bedriften positiv energi. Samtidig ser du som ny medarbeider bedriften med nye øyne. Det kan gi grobunn for nye ideer. TIPS Også åpne søknader må være målrettede Innhent nok informasjon til at du kan forestille deg selv i organisasjonen Finn argumenter for at du er en interessant kandidat 9

10 Veien til en god CV Din CV er god hvis den er relevant for jobben du søker. Derfor må du tilpasse din CV til stillingene du er på jakt etter. TIPS CV skal være omvendt kronologisk og på maks to sider Tilpass CV til hver enkelt jobb og søknad Sett opp din egen mal Innhold i CV: Personalia, kontaktinformasjon, utdanning, erfaring, språk- og IT-kunnskaper Del CV-en i tre kolonner (når, hva og hvor) Beskriv erfaring gjennom stillingstittel, arbeidsoppgaver, ansvarsområder og ferdigheter Curriculum Vitae betyr livsløpsbeskrivelse. Det er en skjematisk og kortfattet oversikt over hva du har gjort i livet så langt. CV-en er en oversikt som du legger ved søknaden din. Det du skal formidle er hvilken kunnskap og hvilke erfaringer du har, som gjør deg til en aktuell kandidat for stillingen. En CV er et dynamisk dokument, hvor du i likhet med søknaden kan velge vinkling, avhengig av hva slags jobb du søker. Det kan være smart å lage en basis- CV hvor all utdanning og erfaring er listet opp og utdypet. Denne kan du klippe og lime fra når du skal tilpasse CV-en til hver enkelt søknad. Maler Det finnes ingen fasit på hvordan en CV skal se ut, så lenge den er ryddig og informativ. Det kan likevel være lurt å bruke maler med forsiktighet. I mange ferdigproduserte CV-maler tar de grafiske elementene mye plass, som kan gå på bekostning av innholdet i CV-en, og det er ikke alltid like enkelt å forandre på det ferdige oppsettet. Ved karrieresenteret pleier vi derfor å anbefale studentene å sette opp sin egen mal, for å ha full kontroll med CV-ens utseende. Hva bør fremgå av din CV? CV-en bør som et minimum inneholde personalia, kontaktinformasjon, utdanning, erfaring, språk- og IT-kunnskaper. Referanser, nøkkelkvalifikasjoner, sivilstand og bilde er informasjon du også kan vurdere å ta med. Oversikten skal være i omvendt kronologisk rekkefølge, det betyr sortert ut fra hva som er dine seneste erfaringer. CV-en bør være på maks to sider, den skal være oversiktelig og lettlest, og innholdet betyr for de aller fleste arbeidsgivere mer enn et spennende utseende. Bruk derfor et språk du er sikker på at arbeidsgiver forstår. Du kan utdype de ulike punktene med et par linjer stikkordsmessig beskrivelse av innholdet. Husk at alle punktene på CV-en skal kunne dokumenteres. Personalia Nødvendige personalia å ha med er navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, bilde og fødselsdato. Eventuelt kan du ha med sivilstand, og om du har barn. Er CVen mer enn en side lang, bør navnet gjentas på hver side, i tilfelle sidene kommer fra hverandre. Noen velger å fremheve sine spesielle kunnskaper eller egenskaper under et eget punkt, kalt nøkkelkvalifikasjoner. Som nyutdannet er det ikke sikkert du har erfaring nok fra arbeidslivet til å kunne definere hva du er spesielt god på. I så fall er det unødvendig å liste opp nøkkelkvalifikasjoner. Utdanning Det er vanlig å begynne med utdanning, og deretter liste opp erfaring. Under dette punktet bør du liste opp din formelle utdanning, med det nyeste først, hvis du har flere års utdanning. Du trenger ikke liste opp hvert enkelt år dersom du har tatt en sammenhengende utdanning, for eksempel en bachelor- eller mastergrad. Oppsummer heller de årene som henger sammen i 10

11 ett punkt på listen. Noen stikkord om innholdet i de ulike fagene bør være med. En kort beskrivelse av innholdet i bacheloreller masteroppgaven, eller andre oppgaver, bør være med, dersom det er relevant for jobben. Har du lite praktisk erfaring, kan det være smart å ta med praksisperioder og prosjektoppgaver i studiet, for å vise at du også kan bruke den teoretiske kunnskapen din i praksis. Du velger selv om du vil ha det med under utdanning eller under erfaring. Hvis du har avtjent militær verneplikt eller siviltjeneste, kan du føre dette opp under utdanning. Få med tjenestested, rang og oppgavene dine. Erfaring Hvis du er nyutdannet, og har lite relevant arbeidserfaring, men har vært engasjert i for eksempel frivillig arbeid eller verv som har sammenheng med utdanningen din, er det viktig å få frem at du vet å omsette din kunnskap i praksis. Et grep kan være å skille mellom relevant erfaring og annen erfaring, fremfor for å bruke begrepet arbeidserfaring. Da får du løftet den mest relevante informasjonen for arbeidsgiver opp til en mer synlig plass i din CV. Du kan også bruke mer plass på å utdype din relevante erfaring, og tone andre ting du har gjort ned ved heller å beskrive disse mer stikkordsmessig. Sorter og strukturer Det er smart å dele CV-en i tre kolonner. Hvis du bruker tabellfunksjonen, og skjuler kantlinjene, slipper du problemer med tabulatorinnrykk som hopper frem og tilbake når du skriver. Ta med tidsrommet du var i jobben, det vil si måned og år du begynte og sluttet, hva du gjorde, og hvor. List opp stillingstittel, arbeidsoppgaver og ansvarsområder. Det kan også være lurt å ta med noen korte stikkord om hvilke ferdigheter du lærte i jobben eller av vervet. Du bør også ta med deltidsjobber og sommerjobber, da disse kan fortelle at du kjenner arbeidslivet. Militærtjeneste, svangerskapseller omsorgspermisjon er også vanlig å inkludere i CV-en, under utdanning eller arbeidserfaring. Pass på å bruke korrekte navn på virksomheter og utdanningsinstitusjoner, slik at arbeidsgiver kan kontrollere at det som står i din CV er korrekt. Erfaring som kan tas med i CV-en List opp eksempler på verdifulle erfaringer som viser at du er en engasjert person og at du kan omsette dine teoretiske kunnskaper i praksis. Tillitsverv og frivillig arbeid, treneransvar, spesielle reiser eller andre aktiviteter som har tatt mye av din tid, kan være relevant. Dette kan ha mye å si for arbeidsgiver, fordi det forteller at du er engasjert og har kapasitet til å bidra med noe ekstra. Hvor du har vært engasjert og på hvilken måte, kan fortelle mye om deg, så hvis du har vært engasjert i organisasjoner som du ikke identifiserer deg med lenger, kan det være lurt å kutte dem bort fra CV-en. Du kan også føre inn eventuelle kurs du har deltatt på, men disse må være relevante for stillingen. Eksempler på kurs kan være førstehjelpskurs, lederkurs eller datakurs. Hvis det er relevant, kan du også føre opp hvilke kjøretøy du har sertifikat for. Språk Angi hvilke språk du behersker, og hvilket nivå du ligger på både skriftlig og muntlig. Du kan for eksempel bruke graderingene grunnleggende/god/ meget god/flytende, eller forstår/ behersker/ morsmål. Det er viktig å være ærlig, det er lett å bli avslørt hvis du overvurderer evnene dine. Skriver du at du kan et språk flytende, må du kunne bruke det muntlig og skriftlig i jobbsammenheng. Hvis det er stor forskjell på de muntlige og skriftlige evnene dine kan du spesifisere det. IT-kunnskaper Det er en fordel å ha kjennskap til ulike dataverktøy. Derfor bør også denne kunnskapen føres opp på CV-en. Du kan liste opp hvilke programmer du behersker, og du kan, som i punktet over, gjerne gradere kunnskapene dine. Få med både dine generelle kunnskaper (MS Office; Word, PowerPoint, Excel) og programmer du behersker som brukes innenfor ditt spesielle fagområde. + Eksempler s

12 Referanser Hvordan har du fungert i jobber du har hatt før? Dette spørsmålet skal referansene dine kunne svare på. TIPS Referanser kan være tidligere arbeidsgivere, kolleger, veiledere eller andre Arbeidsgiver skal få bekreftet din framstilling av deg selv, så velg referanser med omhu Referansepersonene skal alltid vite hva det innebærer å stille opp List opp referansenes navn, tittel, arbeidssted og telefonnummer i CV-en Hva er poenget med referanser? CV-en din gir en oversikt over hva du har gjort før, men forteller ikke hvordan du har utført oppgavene dine eller hvilket faglige nivå du er på. Dine formelle kvalifikasjoner kommer frem av vitnemålene dine, og attestene dine bekrefter hvilke oppgaver du har hatt i tidligere jobber, men sier ikke alltid så mye om hvor dyktig du er til å omsette kunnskapen din i praksis. Referansene dine skal kunne bekrefte overfor arbeidsgiver at det du forteller om ferdighetene dine i søknaden, og det attestene dine lister opp av oppgaver du har hatt, gir et riktig bilde av din kompetanse. Referansen må derfor kunne si noe om hva du kan, de personlige egenskapene dine, hvilke ferdigheter du har og hvordan du har utført oppgavene dine tidligere. Hvem og hvordan Du bør ha to til tre referanser på CV-en din. Det må være personer som vet hvordan du arbeider. Det kan være kolleger, kunder, en veileder, en du har jobbet sammen med i en organisasjon, eller en tidligere arbeidsgiver. Minst én av referansene bør ha vært din leder. På CV-en skriver du referansepersonenes navn, tittel, arbeidssted og telefonnummer. Du må alltid få tillatelse av referansepersonene dine til å føre dem opp. Det er også viktig at referansepersonen forstår hva oppgaven innebærer. Det kan være lurt å fortelle hva slags jobber du søker og hva du har vektlagt i søknadene, og gjerne sende stillingsannonse, CV og søknad til referansepersonen. I stedet for å oppgi referanser i CV, kan du skrive «referanser oppgis på forespørsel» mot slutten av søknaden. I så fall må du ha en referanseliste klar til intervjuet. Ditt forhold til referansen Arbeidsgiveren kan ringe referansene dine for å bekrefte eller avkrefte det du har sagt om deg selv. Kanskje vil de spørre om konkrete eksempler på noe du har nevnt i søknaden eller på intervju. Det finnes flere uskrevne regler om hva det er greit å spørre referanser om, men det er uansett lurt å velge personer som du vet har noe positivt og relevant å si om deg. Personen bør kjenne deg som person, og dere bør ha et godt, men ikke for privat forhold til hverandre. Det gjør ikke noe om arbeidsforholdet til referansen var annerledes enn det du søker nå. Det er heller ikke et problem om referansen har annet arbeid nå, men det bør ikke være mer enn fem år siden dere jobbet sammen. Vanligvis kontaktes ikke referansepersonen før etter et eventuelt intervju. 12

13 Jobbsøknaden Søknaden din er et av de viktigste verktøyene i jobbsøkerprosessen. Her skal du vise arbeidsgiver at din kompetanse passer til å løse oppgavene i stillingen du søker. Målet med søknaden er å bli innkalt til intervju. Søknaden din skal fortelle arbeidsgiver hvilken motivasjon du har for å søke jobben, hvordan du vil bruke din utdanning og arbeidserfaring til å løse oppgavene som ligger til stillingen og hvordan du er som person og kollega. Søknaden skal helst ikke være på mer enn en side. Du har altså liten plass til disposisjon, så jobb med å være konkret og strukturert. Hva bør du fokusere på? Først og fremst må søknaden tilpasses jobben du søker. Det innebærer at du ikke bør masseprodusere søknader. Skriv søknaden slik at den er målrettet mot den aktuelle stillingen du søker. Hold fokus på de deler av din kunnskap og kompetanse som er relevant for jobben. Våg å velge bort det som er mindre viktig, kanskje skal du bare fokusere på tre eller fire relevante poenger. Det er viktig at arbeidsgiver får et klart bilde av din kunnskap, kompetanse og erfaring. En feil mange gjør er å omtale sin kompetanse i abstrakte begreper. Mange bruker også en fagterminologi arbeidsgiver ikke nødvendigvis er kjent med. Erfaring tilsier at det beste er nøkterne beskrivelser og praktiske eksempler som er relevante for stillingen. Vær så konkret som mulig. Hvordan skal søknaden din se ut? Søknaden skal være på én side og være utformet som et brev. CV og eventuelle vedlegg kommer i tillegg. Den bør være lett å lese, oversiktlig og med god plass mellom avsnittene. Søknaden bør innholde navn og adresse på avsender, navn og adresse på mottaker, sted og dato, tittel med eventuelt referansenummer dersom dette er oppgitt, «Vennlig hilsen» og oversikt over vedlegg. Innholdet i søknaden Det er nesten umulig å gi et godt, generelt eksempel på en jobbsøknad. Feilen de fleste gjør, er nettopp å skrive for generelt og for lite målrettet mot stillingen. Søknaden må vise hvordan din kompetanse er relevant for å løse oppgavene som ligger til stillingen, derfor må du alltid ta utgangspunkt i stillingsannonsen eller det du vet om jobben når du søker. På engelsk kalles søknaden «letter of motivation», og det viktigste er kanskje at du får vist arbeidsgiver hvorfor du vil ha akkurat denne jobben. Deretter må du vise hvordan du vil løse oppgavene som ligger til stillingen med den kompetansen du har. Kast ikke bort plass på informasjon som likevel kommer fram i CV-en. Spørsmål om lønn og andre arbeidsbetingelser bør du spare til du vet om arbeidsgiver er interessert i å ansette deg, derfor er dette ikke naturlig å ta med i søknaden. Begynn å skrive tidlig. La søknaden ligge noen dager når den er ferdig, og les gjennom den igjen. Da er det lettere å se skrivefeil og lignende. Få en venn til å lese søknaden, og ikke send den inn for sent. Send gjerne inn søknaden en uke før fristen. Hvis du har en god grunn til ikke å få levert i tide går det an å ringe og spørre om det er mulig å sende søknad likevel. Vedlegg Tenk over hva du legger ved søknaden. Kanskje du ikke trenger å legge ved noe i det hele tatt. I enkelte annonser står det spesifisert at arbeidsgiver ønsker en kortfattet søknad og CV. De får sannsynligvis for mange søknader til å klare å forholde seg til mer dokumentasjon enn det nødvendigste. Vedlegger du likevel en hel bunke, risikerer du å skille deg ut på en negativ måte. Husk at du ikke kan regne med å få tilbake det du sender, så ikke send originaler. Ta kopi og pass på å få «rett kopi»-stempel på kopiene dine. Merk alle vedleggene med hvilket nummer de er og hvor mange vedlegg du har totalt. Eks: vedlegg 2 av 3. Aktuelle vedlegg kan være attester fra arbeidsgivere, kursbevis, tjenestebevis fra Forsvaret og attester på frivillige verv. Du kan ta med disse på intervju, hvis du ikke blir bedt om å sende dem med søknaden. Dersom søknaden skal sendes digitalt, må du sørge for å få scannet inn relevante vedlegg, slik at du kan laste dem opp i det digitale søknadsskjemaet eller sende dem som vedlegg til e-post. Ta med deg originalene på jobbintervjuet, slik at du kan verifisere at de innscannete dokumentene er ekte. Sjekkliste for søknaden Søknaden er målrettet mot jobben du søker Den viser konkret at du har forstått hva slags jobb det er snakk om Du har vist at du har kompetanse til å løse de oppgavene som ligger til stillingen Det du skriver henger sammen med hva arbeidsgiver etterspør Du har gitt riktig informasjon Det står hvem søknaden er fra Du har gått gjennom og oppdatert din CV, slik at informasjonen er relevant Du har overholdt søknadsfristen TIPS Tilpass søknaden til jobben du søker Vær konkret og strukturert Bruk nøkterne beskrivelser og eksempler som er relevante for stillingen Vis hvordan du vil løse oppgavene som ligger til stillingen med den kompetansen du har Aktuelle vedlegg kan for eksempel være attester fra arbeidsgivere og (frivillige) verv, kursbevis og tjenestebevis fra Forsvaret 13

14 Eksempel på CV Sivilstand: Du velger selv om du vil oppgi sivilstand og eventuelt barn. Bilde: Bilde er ikke nødvendig, men mange arbeidsgivere synes det er lettere å skille mellom alle søkerne, når de kan koble søknaden til et ansikt. Pass på at du velger et saklig bilde, hvor du ser opplagt ut. Datoformat: Oppgi både måned og år når du angir start og slutt på utdanning og erfaring. Utdanning Margot Fosen Frogner Adresse Telefon E-post Født Sivilstand Gift d.d Bachelor i medier og kommunikasjon Journalistiske metoder, språklig formidling, filmproduksjon, dramaturgi, webdesign, filmanalyse, medieteori, informasjons- og kommunikasjonsteori. Innovasjon og entreprenørskap, multimedieproduksjon Årsstudium i musikk Hørelære, satslære, musikkhistorie, pedagogikk, musikkdidaktikk, utøvende tverrfløyte, utøvende piano, kor, samspill Studiepoeng i Religionsvitenskap Innføring i religionsvitenskap og kristendommen, jødedommen og islam Studiekompetanse med musikk Fordypning i utøvende musikk og musikkteori Relevant erfaring (4 uker) Prosjektmedarbeider Opprydning i nettsidene til Oslo kommune, feilsøking, omlegging, malendring Høgskolen i Oslo d.d Informasjonsmedarbeider Nettsideansvar, oppdatering, omlegging, illustrasjonsfotografering, utarbeiding av brosjyrer, artikkelskriving, arbeid med sosiale medier Kundekonsulent Kundebehandling Annen erfaring Fjellhaug misjonshøyskole, Oslo Universitetet i Bergen Kongshaug musikkgymnas, Os Informasjonssenteret, Oslo Rådhus Karrieresenteret, Høgskolen i Oslo Avisen Vårt Land, Oslo (1 uke) Studiereise til Amsterdam, Nederland Coolhunting, samarbied med nederlandske studenter (1 mnd) Studiereise til Beijing og Shanghai, Kina Dokumentarproduksjon om kinesisk student (1 uke) Studietur til Kobe og Osaka, Japan Observasjon og fotografering til innsamlingsprosjekt Nøkkelkvalifikasjoner: Har du mye forskjellig erfaring, kan det være en fordel å oppsummere nøkkelkvalifikasjonene dine innledningsvis. Dette er ikke nødvendig om du er helt nyutdannet, og enda ikke vet hvilke oppgaver du er dyktigst til å løse. Layout: Tre kolonner gjør det lett å holde oversikt over hva slags utdanning og erfaring du har, hvem du har arbeidet hos og om du har hull i CVen. Erfaring: Om du bruker begrepet erfaring fremfor arbeidserfaring, kan du også inkludere frivillig arbeid og verv, og spare plass på å ha færre overskrifter. Høgskolen i Oslo Høgskolen i Oslo Sorter: Ved å sortere relevant erfaring fra annen erfaring får du løftet opp de viktigste tingene du har gjort som kan overbevise arbeidsgiver om at du passer i stillingen Diverse sommer- og deltidsjobber blant annet lærer- og assistentvikar i barneskole, aspirantkorpsdirigent, instrumentallærer på tverrfløyte, caféansatt, butikkmedarbeider, musiker og avisbud Tillitsverv d.d Møteleder Misjonssalens Ungdomsforening d.d Styremedlem Misjonssalens Ungdomsforening Høst 09 Medutvikler av nettside Misjonssalens Ungdomsforening Leder for innsamlingsprosjekt Fjellhaug skoler Leder for elevråd Kongshaug Musikkgymnas Tillitsvalgt Kongshaug Musikkgymnas Div. virksomheter Fjellhaug skoler, Oslo IT-ferdigheter Rydd opp: Å liste opp mange kortvarige arbeidsforhold kan ta mye plass, men det er likevel smart å vise at du har variert erfaring. Et tips er å samle deltids- og sommerjobber du har hatt i samme periode i ett oppsummerende punkt. Gode ferdigheter: Photoshop, Dreamweaver, Core Publish, ez Publish, MS Office (Word, Excel, Power Point), Final Cut Pro Språk Engelsk: Meget gode muntlige og skriftlige ferdigheter Tysk: Gode muntlige og skriftlige ferdigheter Referanser Navn Navnesen Operativ salgsleder opplag, avisen Vårt Land tlf: Julie Sikin Bhanji Jynge Karriereveileder, Høgskolen i Oslo tlf: 14

15 Eksempel på jobbsøknad Sett opp søknaden som et brev. En god søknadstekst bør være kortfattet, og helst ikke lenger enn en A4-side, inkludert brevhode og plass til signatur. Margot Fosen Frogner Adresse Postnummer og sted Telemark Museum 3715 Skien Sted og dato Sørg for at både overskriften og det første avsnittet tydelig viser at dette er en jobbsøknad. Søknad om stilling som informasjonskonsulent Jeg viser til utlysning på nav.no, og søker på stillingen som informasjonskonsulent ved Telemark Museum. Jeg søker stillingen fordi jeg gjennom hele min oppvekst har opplevd museumsbesøk som kjedelige. Med bakgrunn i faget mitt, tror jeg slike opplevelser ofte kan skyldes manglende kreativitet og bevissthet på målgrupper og derfor feil valg av kommunikasjonsformer. I nettsidene og informasjonsmateriellet jeg har lest, fremstår Telemark Museum som et moderne og fremtidsrettet museum, med en frisk innfallsvinkel til både kommunikasjon med sine målgrupper og til strategiske valg av kommunikasjonskanaler. Samtidig ser jeg at Telemark Museum også står overfor spennende, nye kommunikasjonsutfordringer som jeg gjerne vil være med på å møte. Jobb med innledningen. Den skal inspirere arbeidsgiveren til å lese videre. Vis hvorfor du har lyst på akkurat denne jobben. Argumenter systematisk for at du kan løse oppgavene som ligger til stillingen. Vis at du har forstått hva jobben innebærer. Når det gjelder å drive nyskapende kommunikasjonsarbeid, mener jeg at både min utdanning og tidligere erfaring er relevant. En viktig del av utdannelsen min er å styrke evnen til innovasjon og nytenkning i mediefaget, noe jeg ser som viktig ved formidling av vår historie. Ved Karrieresenteret har jeg arbeidet mye med utvikling av nye kommunikasjonskanaler. Jeg har erfaring fra å arbeide med elektroniske medier, både fra Oslo kommune og Karrieresenteret. Erfaringsmessig lærer jeg raskt å mestre nye elektroniske kommunikasjonsløsninger. Jeg er vant til å bruke både Microsoft- og Apple-baserte systemer. Jeg har også bred erfaring med utvikling av informasjonsmateriell, og har produsert plakater, deltatt i utviking av brosjyrer og veiledningshefter, og jobbet med profilering via sosiale medier. Gjennom møtevirksomhet har jeg fått erfaring i å kommunisere muntlig med ulike mottakere, og å presentere ideer for mulige samarbeidspartnere og sponsorer. Jeg har også erfaring med dette fra frivillig arbeid. Medietreningen jeg har tilegnet meg gjennom utdannelsen ser jeg også som relevant for Telemark Museum. Jeg er vant til både å arbeide selvstendig og i team, og fungerer godt i begge sammenhenger. Jeg opplever meg selv som kreativ og allsidig, og er komfortabel med å arbeide i kreative prosesser, og gi råd og konstruktiv kritikk til andre. Jeg vil derfor gjerne få mulighet til å bruke kompetansen min til å løse Telemark Museums spennende kommunikasjonsutfordringer. Med vennlig hilsen Margot Fosen Frogner Avslutt på en måte som gjør at arbeidsgiver husker deg. Knytt gjerne det avsluttende poenget ditt til hvorfor du er motivert for jobben. 15

16 Disposisjon for jobbsøknaden Ditt navn Din adresse Ditt postummer/sted Arbeidsgivers navn Arbeidsgivers adresse Arbeidsgivers postnummer/sted Sted og Dato Overskrift Vis at dette er en jobbsøknad og at det er du som søker jobben. Vær kortfattet og referér til hvor du har funnet stillingsannonsen. Om du sender en åpen søknad, fortell hvordan du har fått vite at din kompetanse kan være relevant for virksomheten, hvem du har snakket med og forsøk å si noe om hva du har oppfattet at de kan ha behov for. TIPS Definer at det er en søknad du skriver Beskriv dine motiver for å søke jobben Argumenter for at du er rett kandidat Sørg for at arbeidsgiver husker deg Forklar hvorfor du søker akkurat denne stillingen. Jobb med innledningen. Det er denne som skal gjøre leseren nysgjerrig på deg som søker, og inspirere vedkommende til å lese videre. Knytt det du skriver til hva arbeidsgiver har fortalt deg om seg selv i stillingsannonsen, i samtale med kontaktperson eller på sine nettsider, eller til hva du ellers vet om virksomheten, for eksempel fra mennesker i ditt nettverk eller media. Hva er din motivasjon for å søke? Hva har du å tilby? Har du erfaring på området fra før? Argumenter systematisk for hvordan kompetansen din er relevant. Bruk stillingsannonsen som disposisjon. Grip fatt i det arbeidsgiver skriver om oppgaver og ansvar som ligger til stillingen. Gi eksempler på hvordan du tenker deg at du kan bruke din utdanning, tidligere erfaring og resultater og personlige egenskaper til å utføre oppgavene og ivareta ansvarsområdene som ligger til stillingen. Vis at du har forstått hva jobben innebærer, og at du kan se for deg hvordan du vil utføre jobben. Avslutt på en måte som gjør at arbeidsgiver husker deg. Gi informasjon som er relevant, for eksempel når du kan begynne. Oppsummer gjerne grunnen til at du vil ha denne jobben. Med vennlig hilsen Din signatur Fornavn Etternavn 16

17 Jobbintervjuet Hvis du blir kalt inn til intervju, har du muligheten til å vise at du er rett person til jobben du søker på. Du skal vise hvem du er, hva du kan og hvorfor du er personlig egnet til jobben. Nå gjelder det å være godt forberedt. Jobbintervjuet kan fortone seg som en skummel affære, men har du blitt innkalt til intervju, så kan du forvente at du er kvalifisert og ønsket i jobben. Intervjuet er en samtale mellom to likeverdige parter. Arbeidsgiveren vil bli bedre kjent med deg, og du vil bli bedre kjent med arbeidsgiveren. Hvis nervøsiteten din hindrer deg, er det spesielt viktig å forberede seg godt. Det viktigste Forberedelser er avgjørende for å gjøre et godt intervju. Ta vare på en kopi av stillingsutlysningen og den CV-en og søknaden du sendte samt informasjonen du innehentet om stillingen da du utarbeidet søknaden. Dette, og svaret på hvorfor du har søkt jobben og hva du kan bidra med, er utgangspunktet ditt for gode intervjuforberedelser. Det er bra å svare konkret i intervjuet. Finn eksempler på hva du har gjort før som vil være nyttig i denne jobben. Dette kan ha lært deg arbeidsmetoder, perspektiver og ferdigheter som du har i tillegg til den faglige kompetansen din. Husk at din erfaring og kompetanse er resultat av både studier, jobber og fritidsaktiviteter og organisasjonsengasjement. Bruk gjerne eksempler for å poengtere det du forteller om deg selv på en måte som arbeidsgiver forstår. Det kan også være lurt å ha med seg en mappe med kopi av attester og vitnemål. Attestene dine viser hvilke relevante jobber du har hatt tidligere og vitnemålene dokumenterer utdanningen din. Hvis du vil bevise at dokumentene er ekte, kan du ta med originalene på intervjuet. Hva kan jeg forvente? Du kan forvente å møte to til fem personer i jobbintervjuet, alle med ulike roller. Vanligvis er det én av disse som i hovedsak fører samtalen med deg. De andre lytter, observerer og kommer med oppfølgingsspørsmål. Et jobbintervju varer vanligvis i mellom tre kvarter og halvannen time. Det er vanlig å stille de samme spørsmålene til alle som blir intervjuet, og alle får omtrent like mye tid. Det vanligste forløpet for et intervju: 1 Arbeidsgiver forteller litt om stillingen og arbeidsplassen 2 Du blir bedt om å fortelle litt om deg selv 3 Arbeidsgiver stiller spørsmål 4 Du kan stille spørsmål til arbeidsgiver Noen ganger har arbeidsgiveren behov for å kalle deg inn til flere intervjurunder, for å få mer informasjon. I første runde får du da som oftest generelle spørsmål hvor poenget er å finne ut om du passer inn i virksomheten. Senere intervjuer er ofte mer fokusert på det jobbspesifikke, og hvordan dine ferdigheter passer til stillingen. TIPS Forbered deg Svar konkret og bruk eksempler Ta gjerne med en mappe med attester og vitnemål 17

18 TIPS Ta vare på utlysningstekst, CV, søknad og annen informasjon du har fra du skrev søknaden Forbered deg mentalt ved å lese deg opp og øve på å svare på spørsmålene du kan få Forbered deg praktisk ved å sjekke at du vet hvor du skal og hvordan du kommer deg dit Kle deg presentabelt og i klær du føler deg vel i Møt presis og gi et godt førsteinntrykk Unngå sterk lukt, tyggegummi, klikkende kulepenner eller annet som kan distrahere intervjueren 1 Lytt og lær Når arbeidsgiver forteller om jobben og virksomheten er det viktig å lytte, og eventuelt ta notater. Da kan du bruke informasjonen når du skal forklare hvor godt egnet du er for jobben senere i intervjuet. 2 Fortell om deg selv Du blir gjerne bedt om å si litt om deg selv. Ikke fortell hele livshistorien din. Trekk fram det som er relevant for jobben. Her kan det være lurt å ha notert seg noen stikkord på forhånd, kanskje til og med en disposisjon. På den måten roter du deg ikke bort, men holder lettere fokus på det du mener er viktig. Begynn gjerne med å fortelle om motivasjonen din for å søke på jobben, og nevn de faglige interessene dine. Hvis det er noe arbeidsgiver bør vite om deg, som ikke sto i søknaden, kan du nevne det nå. Nå kan du også utdype ting som trenger nærmere forklaring eller som du vil gi mer fokus. Vis hvor engasjert du er, og forklar sammenhengene mellom interessene dine og utdanningsvalgene dine. Du kan fokusere på å utdype måten arbeidsgiver forstår deg som fagperson og arbeidstaker. 3 Et godt svar Konsentrer deg om å følge med når arbeidsgiver stiller spørsmål. Svar på det du blir spurt om, og relater så mye som mulig til jobb. Bruk eksempler fra erfaringen din for å illustrere hva du mener. Det er lurt å forberede seg på hva slags spørsmål som kan komme. Dette er fordi det ofte er viktigere for arbeidsgiver hvordan du takler spørsmålet enn hva du svarer. (Se eksempelspørsmål på side 19) 4 Vis at du har forberedt deg Når det legges opp til at du kan stille spørsmål, er det lurt å vise litt av hvor mye du vet om jobben og virksomheten. Vis at du har forberedt deg og lest deg opp om virksomheten. Dette forarbeidet er også en måte for deg å avdekke om det er mer informasjon om jobben du trenger for å kunne vise at du passer i stillingen. Praktiske tips Ikke kom for sent, kom heller litt for tidlig. Ha et fast håndtrykk og se den du snakker med i øynene. Ta på klær som du føler deg vel i, og som er presentable. Kanskje det kan være greit å se for seg hva man vanligvis går med i virksomheten du søker jobb. Takk gjerne ja hvis du blir tilbudt noe å drikke, det kan være nyttig senere om du blir nervøs eller tørr i munnen. Smil, vær positiv og henvend deg til alle i rommet. Unngå dårlig ånde, røyklukt og sterk parfyme, og husk å kaste tyggegummi og snus før intervjuet. Øv deg Kroppsspråket ditt sier mye om hvem du er og om du er sannferdig og ærlig. Å øve på å svare på vanskelige spørsmål kan gjøre deg mer komfortabel i intervjusituasjonen og gi deg et mer overbevisende kroppsspråk. Er det spørsmål du gruer deg for å bli stilt, er det nettopp disse du bør forberede deg å svare på. Arbeidsgiver kan for eksempel spørre om hva som er grunnen til at du ikke fullførte en utdanning du begynte på, eller om hvorfor du søker en jobb du er overkvalifisert til. Du må alltid svare ærlig, men du trenger ikke å gå i detaljer. Det kan være lurt å legge vekt på hva du har lært, fortelle om nyttig erfaring og vise hva du gjør for å kompensere for svakhetene dine. Arbeidsgivere stiller ofte åpne spørsmål. Det er lurt å svare utfyllende og imøtekommende. Vær konkret og ikke bruk for lang tid på forklaringer. Øv deg på å snakke om sterke og svake sider som du mener er relevante for jobben, og lag gjerne en liste over det du vil trekke fram. Du kan få spørsmål om hva du forventer å få i lønn. Det er lettere å svare om du har undersøkt på forhånd hva som er vanlig for din utdanning, din bransje eller denne type stilling. Be gjerne arbeidsgiver om å komme med et tilbud. Sørg for at du får tid til å vurdere tilbudet og til å finne god argumentasjon dersom du vil forhandle deg til høyere lønn. 18

19 Eksempler på intervjuspørsmål Vi tar med noen få spørsmål som er vanlige å stille på jobbintervju. Du finner mange flere eksempler på intervjuspørsmål på Internett, og det er også skrevet mange bøker om akkurat denne intervjusituasjonen. Karrieresenteret tilbyr både intervjukurs og veiledning i intervjusituasjonen som du kan benytte deg av dersom du ønsker mer trening. Kan du fortelle litt om deg selv og din bakgrunn? Hva er din motivasjon for å søke denne jobben? Hvorfor har du valgt den utdanningen du har? Hvordan vil du bruke din utdanning til å løse oppgavene i denne jobben? Kan du beskrive tre sterke og tre svake sider ved deg selv? Fortell om en vanskelig oppgave og hvordan du løste den? Hva engasjerer deg? Hvilken rolle inntar du når du jobber i team? Fortell om noe du er stolt av å ha oppnådd i ditt liv. Hvordan forholder du deg til rutinearbeid? Hvordan vil du bidra til arbeidsmiljøet hos oss? Forbered egne spørsmål Til slutt i intervjuet vil du ofte få anledning til å stille spørsmål. Forbered deg på å bruke denne sjansen til å vise hvor interessert du er. Du kan også bruke denne tiden til å rydde eventuelle misforståelser og uklarheter fra intervjuet av veien. Kanskje er det interessant å høre grunnen til at du ble innkalt til intervju, eller få informasjon om prosessen videre. Du kan spørre hvor lang tid det tar før de tar en beslutning og hvordan du vil bli kontaktet, via e-post eller telefon. Du kan høre hvordan miljøet på arbeidsplassen er eller be om å få se en organisasjonsplan. Spør gjerne om hvorfor det er en ledig stilling og hva de konkrete arbeidsoppgavene i stillingen er. Her er det viktig å få fram at du vet hva stillingen går ut på, men at du vil få litt mer detaljinformasjon. Spørsmål om graviditet Det er ikke lov til å stille spørsmål om graviditet i jobbinterjuet. Likestillingsloven spesifiserer dette i 4. (Likestilling ved ansettelse m.v.): «I ansettelsesprosessen, herunder under intervju, må ikke arbeidsgiver be om at søker, uavhengig av kjønn, skal gi opplysninger om graviditet, adopsjon eller familieplanlegging. Arbeidsgiver må heller ikke iverksette tiltak for å innhente slike opplysninger på annen måte.» Caseintervju Noen virksomheter velger å gi aktuelle kandidater oppgaver i form av case for å kunne observere hvordan de bruker sine kunnskaper i praksis. Noen ganger blir flere aktuelle kandidater utfordret til å løse oppgaver sammen, under observasjon fra ledelsen eller rekrutteringsansvarlige i virksomheten. Dette kan høres skummelt og uvant ut men for deg som er nyutdannet kandidat kan caseoppgaver like gjerne være en fordel, ettersom du ofte har god trening i lignende oppgaveløsning fra høgskolen. 19

20 Skap din egen jobb Finner du ikke drømmejobben? Mangler du erfaring for å få den jobben du helst vil ha? Hvis du har en idé du vil bringe ut i verden og vil være din egen sjef, kan det være en idé å starte din egen bedrift. TIPS Undersøk mulighetene for å starte studentbedrift, og kartlegg veiledningstilbudet Bygg nettverk, selv om du ikke har en klar forretningsidé ennå Lær deg salg og finn din måte å være komfortabel i selgerrollen Strukturer ideen din i en forretningsplan og videreutvikle den kontinuerlig Forretningsidé Det mest vesentlige hvis du vil starte for deg selv, er at du har en forretningsidé som du føler et engasjement for. En forretningsidé er de forretningsmulighetene som man finner frem til ut fra markedsbehov, kunder, produkter og konkurransefortrinn. Ser du noe verden mangler, som folk vil være villig til å betale for? Mange forretningsideer springer ut fra prosjekter eller bachelor- og masteroppgaver som studenter har arbeidet med under sin utdanning. Å starte for seg selv krever mye arbeid, men belønningen er stor og givende når du lykkes. Lær entreprenørskap og tren ditt forretningstalent Er du usikker på om du har forretningstalent? Mange av de som arbeider med å veilede nystartere har erfart at en vellykket bedriftsetablering er 20% avhengig av at forretningsideen er god, og 80% avhengig av bedriftsetablererens pågangsmot, gjennomføringsevne og risikovilje. Entreprenørskap er et eget fagområde som beskriver både en holdning og en handlemåte som leder til nyskaping av forretningsbasert virksomhet. Entreprenørskap kan læres, og det finnes flere studie- og veiledningstilbud som kan gi deg kunnskap om hva som må til for å starte egen virksomhet. Om du blir en dyktig gründer avhenger imidlertid av at du trener seg på å omsette denne kunnskapen i praksis. Test ideen din gjennom studentbedrift En undersøkelse gjennomført av Perduco sommeren 2009 blant studenter i Norge, viste at om lag halvparten av de som svarte på undersøkelsen kunne tenke seg å starte egen bedrift. Har du en idé du lurer på om du kan leve av, går det an å teste den ved å starte en studentbedrift mens du fremdeles er under utdanning. Da kan du få veiledning under studietiden din til å skape drømmejobben du vil ha når du har fullført utdanningen. På denne måten kan du bygge opp bedriften din i et rolig tempo, med noen som støtter deg på veien. Mange vil hjelpe deg kontakt først høgskolen I tillegg til studie- og veiledningstilbud, kan du som student også få hjelp til praktiske ting under etableringen, som lån av kontorplass og utstyr, eller etablererstøtte. Ta kontakt med studiestedet ditt for å få mer informasjon om hva slags tilbud som finnes om du vil starte bedrift mens du studerer. Oslo kommune har opprettet et eget servicekontor for næringslivet som også tilbyr gratis kurs og veiledning i forbindelse med bedriftsetablering. Lignende tilbud finnes i de fleste kommuner, ofte som et tilbud fra næringsetaten. Kommunen din kan være et bra sted å begynne, om du leter etter informasjon eller praktisk hjelp til å starte egen bedrift. Du kan også få nyttig informasjon hos Brønnøysundregistrene, som har ansvar for kontroll- og registreringsordninger for næringslivet. De har samlet regelverket og skjemaene du må forholde deg til for å få registrert foretaket ditt, og utarbeidet en samleside på internett som gir deg god oversikt over etableringsprosessen. Om du blir arbeidsledig etter studiene og vil skape din egen jobb, kan du også kontakte NAV, som har egne ordninger for etablerere. Har du rett på dagpenger, kan du for eksempel søke om å få beholde disse i en periode mens du kommer i gang med bedriften din. NAV gir også kurs og veiledning. 20

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Fra arbeidssøker til arbeidstaker

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Fra arbeidssøker til arbeidstaker ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Fra arbeidssøker til arbeidstaker ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Fra arbeidssøker til arbeidstaker Av rådgiver Terje Alnes, NAV Intro Bergen Innledning 2 Forberedelse

Detaljer

Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006. Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven

Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006. Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006 Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven Karrieresenterets program Flere nye tilbud til jobbsøkere

Detaljer

hvordan få jobb som ung i oslo

hvordan få jobb som ung i oslo hvordan få jobb som ung i oslo Godt valg, leser Denne boka er alt du trenger for å søke jobb i Oslo. UngInfo veileder hundrevis av ungdommer ut i jobb. Vi leser CV er. Hjelper med søknader. Snakker med

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 1 Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 3 F ø r e r h u n d Du så ham aldri. Du leste papirene hans. Du så ett ord. Førerhund. Du må ha sett at han har mastergrad i statsvitenskap.

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Steinar Olsen Daglig leder og Stormberggründer STORMBeRG. Veileder. Inkluderende rekruttering

Steinar Olsen Daglig leder og Stormberggründer STORMBeRG. Veileder. Inkluderende rekruttering Steinar Olsen Daglig leder og Stormberggründer STORMBeRG 1 Veileder Inkluderende rekruttering 2 3 00 Sitter du på mulighetene? Arbeidskraften er vår aller viktigste ressurs. Uansett konjunktursvingninger

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer

Den lille karriereguiden - for begynnere

Den lille karriereguiden - for begynnere Studieløpsprosjektet Den lille karriereguiden - for begynnere av Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Den lille karriereguiden - for begynnere av Harald Åge Sæthre Mest for deg

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

Din lønn. som leder og betrodd ansatt

Din lønn. som leder og betrodd ansatt Din lønn som leder og betrodd ansatt Påvirk lønnen din! Lønnsnivå skal fastsettes på grunnlag av arbeids- og ansvarsområde, erfaring og kompetanse. Ledere og betrodde ansatte er nøkkelpersoner i utviklingen

Detaljer

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING Senter for IKT i utdanningen skal bidra til at IKT bidrar til økt kvalitet i utdanningen og bedre læringsutbytte og læringsstrategier for barn i barnehagene,

Detaljer

Hva virker og hva trengs?

Hva virker og hva trengs? Hva virker og hva trengs? En kartlegging av tiltak for å øke andelen kvinnelige medieledere, på vegne av Medienettverket forum for kvinner i ledelse av Irmelin Drake LeadershipWomen Juli 2007 IHOLDSFORTEGELSE

Detaljer

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa Lærerveiledning Nysgjerrigpermetoden Vitenskapelig metode til skolebruk iden t r å g or og Hvorgfanger fortkte? noen ganger sa noen Nysgjerrigpermetoden 1 Dette lurer jeg på Tenk ut spørsmål om noe dere

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons

Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons Oddbjørn Johansen Ellen Saur Høgskolen i Nord-Trøndelag Kompendium Steinkjer 2006 Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons

Detaljer

Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen. Skrive godt

Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen. Skrive godt Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen Skrive godt Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen Skrive godt Skrive godt Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Mars 2010 Forfattere: Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen

Detaljer

Åpent arbeidsmarked. inkluderende rekruttering

Åpent arbeidsmarked. inkluderende rekruttering Åpent arbeidsmarked inkluderende rekruttering En veileder med fokus på hvordan du ansetter og tar i mot personer som har eller har hatt en psykisk sykdom eller som sliter psykisk Ønsk velkommen! Arbeidskraften

Detaljer

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap Elevbedrift Et program fra Ungt Entreprenørskap Innhold ELEVBEDRIFT 2 Innledning 3 Entreprenørskap i LK-06 4 Gjennomføringen av Elevbedrift 4 Den erfaringsbaserte læringssyklusen 4 Partnerskapsavtaler:

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter.

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. av Helene Harris-Christensen Trude Hella Eide ØF-notat nr. 03/2007

Detaljer