Informasjon om glassfag utdanningen i Norge.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjon om glassfag utdanningen i Norge."

Transkript

1 Informasjon om glassfag utdanningen i Norge. Kongsberg videregående skole har gjennom mange år samarbeidet med glass bransjen i Norge om å drive Glassfagsentret i Kongsberg Skolen driver Glassfagsentret som er en skoledel av fagutdanningen for glassfag i Norge. Dette er et særløp i det videregående skolesystemet. Det vil si etter endt VG 1 bygg og anleggsteknikk starter man som lærling i en glassbedrift/glassmester. Læreløpet blir da 1 år i skole og tre år i bedrift. Den enkelte bedrift har ofte vanskelig for å oppfylle alle kompetansemål i læreplanen, fordi man enten driver med spesialisering som glassmester, bil glass, industri, fasade, eller med innramming. For å sikre at alle lærlingene får undervisning i alle kompetansemålene i læreplanen, arrangerer Kongsberg videregående skole moduler / grunnopplæring i alle læreplanens kompetansemål. Se egen plan som ligger vedlagt. Dette kurset går over ett skoleår, men hver modul varer 5-6 uker. Deretter arbeider lærlingen 5-6 uker i egen bedrift. Innhold Opplæringsplan Glassfag skoleperiode: 6 Uker:... 3 Prosjekt til fordypning: skoleperiode 6 uker: skoleperiode 6 uker Prosjekt til fordypning: skoleperiode: 6 uker: Skolens internat i Saggrenda... 9 kongsberg.vgs.no Side 1 av 10 Postboks 424, NO-3604 Kongsberg

2 Opplæringsplan Glassfag Innhold og omfang: Opplæringen består av 4 skolesamlinger ved Glassfagsenteret Kongsberg videregående skole, tilsammen 24 uker (840t.) Disse er fordelt på fire 6 ukers samlinger med start i august, og avsluttes med gjennomføring av eksamen i juni. Se kjøreplan (eget vedlegg). Hovedtemaer for skolesamlingene er som følger: 1. Hovedtemaer i 1 periode: Skjæring, bearbeiding og montering av glass, fuging, HMS - kvalitet, og bruk av digitale verktøy. 2. Hovedtemaer i 2 periode: Tegning og oppmåling, innramming, glass i transportmidler, produksjon av isolerglass, og produksjon av akvarier og montere. 3. Hovedtemaer i 3 periode: Brann og sikkerhet, prosjektstyring, kalkulasjon og anbudsregning. Kurs i varme arbeider. 4. Hovedtemaer i 4 periode: Bilglass, fasade og aluminium, montering av dører og vinduer. Interiørglass. Pluss: Lover og forskrifter, glasstyper og bruksområder, eksamensforberedende undervisning. PTF: 14 uker i lærebedrift. Hvor inntil 1 dag pr uke er med skolerelaterte oppgaver. Arbeide med konkrete mål i forhold til bedriftens HMS og kvalitetssystem Arbeide med konkrete mål innenfor bedriftens fordypningsområde Formål: Gi opplæring både i forhold til grunnleggende ferdigheter og kompetansemål innenfor læreplanens 3 hovedområder som utfyller hverandre og må sees i sammenheng Produksjon - Montering og service - Bransjelære: kongsberg.vgs.no Side 2 av 10

3 1. skoleperiode: 6 Uker: Hovedtemaer: Skjæring, bearbeiding og montering av glass, fuging, produksjon av blyinnfattet glass, sandblåsing. Fagets historie, glassets tekniske egenskaper, HMS, kvalitetssikring, og bruk av digitale verktøy. Starte med grunnleggende oppgaver om skjæring av glass. Gjennomgang og praktiske oppgaver. Praktiske oppgaver i montering av enkeltglass og isoler ruter i ulike falser med forskjellige metoder. Starte med gjennomgang og praktiske oppgaver på måling, utregning, og produksjon av bly og messinginfattet glass, samt oppgaver med sandblåsing på glass og speil Innføring i HMS rutiner, avfallshåndtering og gjennomgang av instrukser i verksted, samt gjennomføre vernerunde med utfylling av skjema for risikoanalyse og handlingsplan. Innføring i bruk av digitale verktøy, installere dropbox osv. Fortsette med oppgaver på bruk av digitale medier, samt starte med tema presentasjonsteknikk IPABA. Bilde fra skolens verksted kongsberg.vgs.no Side 3 av 10

4 Prosjekt til fordypning: 1. periode PTF i lærebedrift 7 uker. Innføring i bedriftens HMS og kvalitetsrutiner, rutiner for avfallshåndtering og gjennomgang av andre arbeidsinstrukser i lærebedriften. Praktiske oppgaver. Lage en skriftlig oversikt over hovedpunktene i forhold til dette. Sende inn skriftlige oppgavebesvarelser etter avtale ved bruk av it s learning Forberede presentasjon av lærebedriften med arbeidsområder og markeder. Bilde fra bedriftsbesøk hos Glassfabrikken i Larvik kongsberg.vgs.no Side 4 av 10

5 2. skoleperiode 6 uker: Hovedtemaer: Innramming, glass i transportmidler, produksjon og montering av isolerglass, og produksjon av akvarier og montere. Presentasjonsteknikk, tegning og oppmåling Presentasjon av lærebedriften for klassen i plenum. Videre å starte med oppgaver i måltaking og utregning av glassmål, fortsette med tema tegning og målsetning med innføring i bruk av digitale tegneverktøy, og praktiske oppgaver tegning. Praktiske oppgaver innenfor følgende temaer: Innramming, Glass i transportmidler, Produksjon og montering av isolerglass, og produksjon av akvarier og montere. Bilde fra skolens rammeverksted Eksterne foredragsholdere i perioden: Tema tegning og innramming Ekskursjoner bedriftsbesøk i perioden: Tema Bilglass og Glassindustri kongsberg.vgs.no Side 5 av 10

6 3. skoleperiode 6 uker. Hovedtemaer: Prosjektstyring, Kalkulasjon og anbudsregning. Samt Brann og sikkerhet inklusiv Kurs i varme arbeider. Starte med tema prosjektarbeid/prosjektstyring. Egne oppgaver på planlegging gjennomføring vurdering/dokumentasjon. Deretter praktiske oppgaver etter eget program for Brann og sikkerhets uka med Kurs i varme arbeider. Videre anbudsoppgave med kalkulasjon på utskifting av glass i dører, vinduer, og fasader ved KOVS avd. Kongsgårdsmoen. Bilde fra skoens Verksted Eksterne foredragsholdere: Faglig kalkulasjon, Brann og sikkerhet og Tema plast. Ekskursjoner bedriftsbesøk: Glassindustri kongsberg.vgs.no Side 6 av 10

7 Prosjekt til fordypning: 2. periode PTF i lærebedrift 7 uker: Arbeid med oppgaver innenfor lærebedriftens hovedområder i forhold til læreplanens innhold. Hvilke læreplanmål er typiske for denne type bedrifter, og hva vil det i praksis si i forhold til: Formål, Hovedområder, Grunnleggende ferdigheter, Kompetansemål, og Vurdering innenfor lærebedriftens spesialområder. (Glass-fasade, Industri, Bilglass, Innramming, Glassmester, annet). Praktiske oppgaver. Lage en skriftlig redegjørelse over hovedpunktene i forhold til dette i følge oppgave. Sende inn skriftlige oppgavebesvarelser på dette etter avtale ved bruk av it s learning. Bilde fra Nordisk mesterskap i bilglassmontering kongsberg.vgs.no Side 7 av 10

8 4. skoleperiode: 6 uker: Hovedtemaer i 4.periode: Bilglass, fasade/aluminium, montering av dører og vinduer, interiørglass Pluss: lover og forskrifter, glasstyper og bruksområder, eksamensforberedende undervisning. Gjennomgang, presentasjon av oppgaver i PTF perioden i lærebedrift. Starte med gruppearbeid over 4 uker med 4 grupper og 4 temaer som rullerer med 1 uke på hvert tema. Praktiske oppgaver innenfor følgende temaer: Fasade og aluminium, Bilglass, Montering av dører og vinduer, og interiørglass. Gjennomføre avsluttende praktisk prøve. Bilde fra kursaktivitet ved skolen Eksterne foredragsholdere på tema: Lover og forskrifter, Aluminium, Solskjerming, Bilglass Ekskursjoner bedriftsbesøk: Besøk til Fasadeprodusent kongsberg.vgs.no Side 8 av 10

9 Skolens internat i Saggrenda Når det gjelder kost og losji i skoleperioden, har vi et tilbud på skolens internat i Saggrenda som er i grei gangavstand fra skolen. Kostnadene ved å bo på internatet vil dekkes gjennom borteboertilskudd fra statens lånekasse. Det kan søkes om lån og stipend i lånekassa før man starter på skolen. Dette administreres av det lokale fagopplæringskontoret på hjemstedet Fra skolens internat Bilde fra spisesalen Bilde fra internatrom Bilde fra aktivitetsrom kongsberg.vgs.no Side 9 av 10

10 Årsplan Glassfagsenteret skoleåret (39 uker) Ukenr Mørke felt betyr skolesamling på Kongsberg for lærlingene til sammen 24 uker Røde felt betyr skoleferie Grå felt betyr at lærlingene er utplassert i lærebedriftene og jobber med avtalte læreplanmål VG3. Grå felt betyr at disse ukene er forbeholdt andre aktiviteter ved skolen som: kurs, rekrutteringsarbeid, fagprøveavvikling ol. A Andre kurs D Fagprøveavvikling G Rekrutteringsarbeid B Glass og Fasaderådgiverkurs E Brannvernkurs H Hospitering VG1 elever C 3-5 kurs F PTF utplassering i bebrift. I Andre aktiviteter I de ukene elevene arbeider på Kongsberg videregående skole kan de bo på skolens internat. Dette koster Kr. 5840,- pr. mnd. inkl. kost og losje. Elevene kan søke om borteboer stipend. Selve kurset koster Kr.82800,- pr. år som betales av lærlingebedriften, som en del av lærlingtilskuddet utbetalt fra den enkelte fylkeskommune. Glassbransjen signaliserer et behov for arbeidskraft, over hele landet, i årene framover. Ber om at dette brevet blir videresendt til alle opplæringsseksjoner i alle fylkeskommuner i Norge. Spørsmål kan rettes til Seksjonsleder byggfag: Kjell Teksle, Kongsberg videregående skole. TLF / kongsberg.vgs.no Side 10 av 10

BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK

BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK Utdanningsprogrammet: I dette utdanningsprogrammet starter du med Vg1 Bygg og anleggsteknikk. Ved skolen får du på Vg1 en innføring i tømrerfaget, murerfaget, rørfag, ventilasjon

Detaljer

Utarbeiding av IOP i Elevinfo. - veiledningshefte for planlegging, vurdering og dokumentering av individuelle opplæringsløp

Utarbeiding av IOP i Elevinfo. - veiledningshefte for planlegging, vurdering og dokumentering av individuelle opplæringsløp Utarbeiding av IOP i Elevinfo - veiledningshefte for planlegging, vurdering og dokumentering av individuelle opplæringsløp Høsten 2010 Innhold: Side: Sakkyndig vurdering, enkeltvedtak og IOP 3 Grunnkompetanse

Detaljer

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG Utprøving av yrker i reiselivet ELEV I DAG DIN LÆRLING I MORGEN? Reiseliv Resepsjon Servitør Kokk REISELIVSNÆRINGEN 1 Rekruttering En investering i fremtiden!

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

Prosjekt til fordyping

Prosjekt til fordyping Virksomhet: Østfold fylkeskommune Omfatter: Prosjekt til fordyping Hjemmel: Opplæringsloven 13-10 Ansvarsomfang 2. ledd Godkjent av: Direktør for Opplæringsavdelingen Dokumentutgave: Dokumentdato: Versjon

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

SKOLEKATALOG. -skolen. Skolekatalog. Investér i dine medarbeidere. Maskinentreprenørenes Forbund. Administrasjonsskole.

SKOLEKATALOG. -skolen. Skolekatalog. Investér i dine medarbeidere. Maskinentreprenørenes Forbund. Administrasjonsskole. -skolen Maskinentreprenørenes Forbund SKOLEKATALOG Investér i dine medarbeidere Skolekatalog Administrasjonsskole Mellomlederskole Prosjekt- og bedriftslederskole Teknisk fagskole anlegg Investér i dine

Detaljer

Heilskapleg fag og yrkesopplæring samarbeid i eit fireårig løp. Sogn og Fjordane 6. Februar

Heilskapleg fag og yrkesopplæring samarbeid i eit fireårig løp. Sogn og Fjordane 6. Februar Heilskapleg fag og yrkesopplæring samarbeid i eit fireårig løp Sogn og Fjordane 6. Februar Vi ønsker å være med å SNU DEBATTEN OM YRKESFAG! Fokuser på kvalitet ikke bare på frafall. Samfunnet trenger gode

Detaljer

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 Til deg som har søkt videregående opplæring i skole Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 I dette heftet finner du informasjon om hvordan inntaket til videregående opplæring er organisert. Heftet inneholder

Detaljer

Endringslogg. Studiet er godkjent av Lånekassen. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Moelv, 07.02.2013.

Endringslogg. Studiet er godkjent av Lånekassen. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Moelv, 07.02.2013. Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 10.02.2010 1.0 23.06.2010 Godkjent av NOKUT 08.02.2012 1.1 07.12.2012 Godkjent av Veas fagskolestyre 2.0 NOKUT godkjente Vea som tilbyder

Detaljer

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom 1 Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning

Detaljer

Vi utdanner mennesker Norge trenger

Vi utdanner mennesker Norge trenger Tekniske fag Vi utdanner mennesker Norge trenger Yrkesrettet høyere utdanning Bedre jobbmuligheter med fagskoleutdanning Fagskolene er unike Fagskolene er et yrkesrettet alternativ til høgskole hvor studentenes

Detaljer

Hvordan og hvorfor bli en lærebedrift hva innebærer det?

Hvordan og hvorfor bli en lærebedrift hva innebærer det? Hvordan og hvorfor bli en lærebedrift hva innebærer det? Godt, nok og sikkert drikkevann. Rene vannkilder. Hvordan sikrer vi dette i de neste planperioder for kommende generasjoner? Hvordan bli en lærebedrift?

Detaljer

KURSTILBUD FOR ANSATTE I AIBEL

KURSTILBUD FOR ANSATTE I AIBEL KURSTILBUD FOR ANSATTE I AIBEL www.aof-haugaland.no Ta kontakt med en av oss i administrasjonen: Sigmund Fosse Daglig leder sigmund.fosse@aof.no Tlf.: 52 70 90 06 Mob.: 901 66 730 Besøksadresse: DreierGaarden,

Detaljer

INFORMASJON EKSTERN PRAKSIS TILRETTELEGGING AV VEILEDNING

INFORMASJON EKSTERN PRAKSIS TILRETTELEGGING AV VEILEDNING INFORMASJON OM EKSTERN PRAKSIS OG TILRETTELEGGING AV VEILEDNING FOR BACHELOR I BARNEVERN, SOSIALT ARBEID OG VERNEPLEIE Fra Høgskolen i Lillehammer 1 INNLEDNING Hensikten med dette heftet er å gi informasjon

Detaljer

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV:

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: Velkommen til et nytt skoleår på Rud. Spesielt velkommen til deg som er ny elev. Vi vil gjøre vårt beste for at du skal oppleve

Detaljer

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG Bokbinder Boktrykker Litograf Reprodusør Grafiker Grafisk trykker Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 17. juni 2015 INNHOLD GENERELL INFORMASJON... 3 Innledning...

Detaljer

LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG

LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG Gullsmed Sølvsmed Filigransarbeider Gravør Urmaker Instrumentmaker Tanntekniker Låsesmed Smed Hjul- og karosserimaker Børsemaker Steinfaget (finsteinhogger) Gipsmaker

Detaljer

Gjennomgående dokumentasjon av læringsarbeidet i fag og yrkesutdanninga

Gjennomgående dokumentasjon av læringsarbeidet i fag og yrkesutdanninga Gjennomgående dokumentasjon av læringsarbeidet i fag og yrkesutdanninga Læringsarena på byggeplass 900 meter over havet i Nord-Østerdal. Faglig leder, instruktør og lærlinger løser utfordringene i fellesskap.

Detaljer

Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser. Byggmesterskolen

Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser. Byggmesterskolen 2010 Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser Innhold Informasjon om 3 Byggeplasslederstudiet 4 Bustadoppføringslova og håndverktjenesteloven 6 NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt 7 NS 8406 Forenklet norsk

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING NettOppFisk - et nasjonalt nettverk for rekruttering og kompetanseheving innen fiskeri-, sjømat og havbruksnæringen Forord Formålet med heftet er å gi deg informasjon om læretiden.

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Oppstart info Prøvenemda Elektriker Rett kopi av: 17 April 2012

Oppstart info Prøvenemda Elektriker Rett kopi av: 17 April 2012 Oppstart info Prøvenemda Elektriker Rett kopi av: 17 April 2012 Informasjons møte dato: _ Arthur Kleivset arthur@sogneelektrisk.no 97184558 Kenneth Knudsen ke.knudsen@gmail.com 91531812 Kjell Rune Sløgedal

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK TØMRERFAGET 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Læreplan i felles programfag i Vg1 byggog anleggsteknikk

Læreplan i felles programfag i Vg1 byggog anleggsteknikk Læreplan i felles programfag i Vg1 byggog Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskingsdepartementet med hjemmel

Detaljer

LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG

LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG Tekstilrenholder Kjemisk renser Kjole og drakt Skredder Seilmaker Buntmaker Skomaker Damefrisør Herrefrisør Maskør og parykkmaker Blomsterdekoratør Fotograf Strikker Bunadtilvirker

Detaljer

LÆREPLAN FOR STILLASBYGGERFAGET

LÆREPLAN FOR STILLASBYGGERFAGET LÆREPLAN FOR STILLASBYGGERFAGET Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 17. juni 2015 INNHOLD GENERELL INFORMASJON... 3 Innledning... 3 Innhold... 3 Utdanningsmodell... 4 Inntakskrav... 5 De

Detaljer

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger.

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Rapport fra prosjektgruppe 1. juli 2010 Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Innhold: 1. Innledning

Detaljer

BLI HVA DU VIL! LEGG GRUNNLAGET PÅ ØYA

BLI HVA DU VIL! LEGG GRUNNLAGET PÅ ØYA BLI HVA DU VIL! LEGG GRUNNLAGET PÅ ØYA ØYA VIDEREGÅENDE SKOLE Øya videregående skole er en internatskole for elever fra hele landet, og eies av Normisjon. Internatene rommer ca. 80 elever, fordelt på flere

Detaljer