Revidert Side

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Revidert 10.01.2012 Side"

Transkript

1 SLIK GJØR VI DET I SVERRESBORG FOTBALL! 1

2 INNHOLD Slik gjør vi det i Sverresborg Fotball! Organisasjonsstrukturen Sverresborg IF Medlemmer av hovedstyret i Sverresborg IF 2011/ Feil! Bokmerke er ikke definert Organisasjonsstrukturen i Sverresborg Fotball Medlemmer av styret i Sverresborg Fotball Sportslig utvalg Visjon, ambisjon og verdier... 6 Misjon... 6 Visjon... 6 Ambisjon... 6 Verdier (slik arbeider vi) Ønsket situasjon Medlemmer av SU Interne Retningslinjer for SU Keepertrening Sverresborg Cup Havsteinbanen (HABAS) Habas styre Baneansvarlig Arbeidsinstruks for driftsleder for Havsteinbanen Styrearbeid Oppsetting av vaktordninger på banen og lage instruks Kurs hjertestarter Kampkort Lage kommunikasjonsplan mot Trøndelag fotballkrets Lagleder og trenermøter Novembermøte

3 Januarmøte Miniserie Medlemsavgift og aktivitetsavgift Rapportere til Brønnøysundsregistrene Medlemskap i Trønderfotball Oppgaver for laget Rammeverk for laget Plikter for laget under kamp og trening på Havsteinbanen og ved bortekamper Overgangsskjema Skademelding Hjertestarter Klubbhuset Fotballskole Implementere Sverresborgs holdningsregler i laget Utstyr til laget, trenere, spillere og keepere Rammebetingelser fra kretsen Politiattest Sverresborgs hjemmesider NYE DOKUMENTER NYHETER Årshjulet for Sverresborg Fotball Årshjulet for styret, Habas og SU Årshjulet for Lagledere

4 1.0. ORGANISASJONSSTRUKTUREN SVERRESBORG IF Sverresborg IF Sverresborg Basket Sverresborg Fotball Sverresborg Håndball Sverresborg Allidrett 1.1. MEDLEMMER AV HOVEDSTYRET I SVERRESBORG IF Leder Nestleder Økonomileder Styremedlem Allidrett Styremedlem Basket Styremedlem Fotball Styremedlem Håndball Varamedlem Tor Røed Svein Åge Relling Bjørn Morkemo Eva Grande Rø Morten Tøfte Gro Rødne Jorid Solem Elin Yli Dvergsdal 4

5 2.0. ORGANISASJONSSTRUKTUREN I SVERRESBORG Styret Sverresborg Fotball Sportslig Utvalg (SU) Alle lagene Thorvaldsens Minnecup Havsteinbanen (HABAS) Trenerne 2.1. MEDLEMMER AV STYRET I SVERRESBORG FOTBALL i Fotball Leder Nestleder Sekretær Økonomileder Styremedlem Varamedlem Varamedlem Gro Rødne Lars Talgø Kristiansen Øyvind Nytun Kjell Gunnar Vassdal Kjell Strøm Turid Helle Trude Killi Olsen 5

6 2.2. SPORTSLIG UTVALG VISJON, AMBISJON OG VERDIER MISJON Sosial og sportslig utvikling av ungdom. VISJON Vi løfter nærmiljøet med gode holdninger og godt samspill. AMBISJON Lage en god utviklingsarena for ungdom. VERDIER (SLIK ARBEIDER VI) Kompetanse, kvalitet og holdninger ØNSKET SITUASJON Etablere en sportslig organisasjon som: Har solide og dokumenterte kvalifikasjoner Er regionalt god på utvikling Har fokus på holdningsskapning Har formulert sportslige mål som oppfylles Er en skole for rekruttering og utvikling av trenere og spillere Etablere en administrativ organisasjon som Er selvrekrutterende Har tyngde og gjennomslagskraft Etablere en sunn økonomisk plattform gjennom Troverdighet i disposisjoner Etikk i alle ledd Langsiktige markedsavtaler på basis av spillerutvikling En jordnær økonomisk profil 6

7 MEDLEMMER AV SU Leder Nestleder Medlem fra jr. Medlem fra sr. og repr. fra styret Medlem fra G16 Medlem G97 og repr. fra styret Medlem G01 Tor Inge Andersen Trond Relling Tor Næss Trude Killi Olsen Vegard Olsen Kjell Strøm Jan Arve Gunnes INTERNE RETNINGSLINJER FOR SU SU er Styrets forlengede arm. SU er organisatorisk underlagt Styret. Hovedtrener sr, jr og G16 har møterett og plikt i enkelte saker. SU skal: Arbeide innenfor rammer og retningslinjer godkjent av styret Inneha det praktiske eierskapet til Sportslig Plan og ha det faglige ansvaret for at den etterleves. Etterleve sportslig ambisjon Utarbeide sportslig tilbud Tilrettelegge for samarbeid G16/ jr/ sr Kvalitetssikre støtteapparat G16/jr/sr Skaffe til veie trenere og sørge for god trenersammensetning (ansettelser må klareres med styret) Gi innspill til fordeling av banetider G16/jr/sr (sikre egne lag før ledig tid selges til andre) Spillervurderinger (av den enkelte og i sum) Foreta egne vurderinger Foreta spillersamtaler sluttevaluering av sesongen senest 15. sep. 7

8 Gjennomgå trenernes vurderinger I samarbeid med trenerne skal SU godkjenne hvilke spillere som får tilbud om å løftes ett trinn (G16 til jr til sr) Rekruttering eksternt G16/jr/sr skal godkjennes av SU. Se link til sportsplan: 2.3. KEEPERTRENING Sverresborg Fotball arrangerer keeperdag. På siste keeperdag var Sverre Lorentzen fra Trøndelag Fotballkrets/Kolstad fotball veileder for barnefotballen og ungdomskeeperne. Det ble en lærerik dag for alle, gode tips og øvelser for keeperne og ivrige utøvere. Klubben ønsker å bygge videre på alle de gode rådene vi fikk og kommer tilbake med et opplegg for lagene framover. Budskapet er: ta vare på keeperne - de er viktige for laget! Ta kontakt med Turid Helle i styret som er ansvarlig for arrangementet SVERRESBORG CUP Sverresborg arrangerer Thorvaldsens Minne cup i 2012 Ansvarlig leder Medansvarlig arrangør Medansvarlig arrangør Sabine Klonk G13 G12 Link til Trøndelag fotballkrets sin oversikt over Cuper i Trøndelag: Link til skjema for søknad om cupgjennomføring: HAVSTEINBANEN (HABAS) Havsteinbanen er en oppvarmet kunstgressbane på Sverresborg i Trondheim. Banen er hjemmearena for Sverresborg Fotball og ligger mellom Solhøgdvegen og Jon Skaarvold veg i Sverresborg/Havstein området på Byåsen. 8

9 I august 2010 fikk banen en etterlengtet oppgradering ved at hele dekket ble skiftet. Havsteinbanen AS leier ut treningstid gjennom hele vinteren. Ta gjerne kontakt med oss om leie av tid, link til HABAS hjemmeside: HABAS STYRE Styret Init. Oppmøte Mailadresse Mobiltlf. Torgeir Haslestad, leder TH JA Barbara Rogers, referent BR JA Finn Hvoslef FH JA Christian Willumsen CW JA Kenneth Dingen KD JA BANEANSVARLIG Baneansvarlig Gunnar Hellan tlf ARBEIDSINSTRUKS FOR DRIFTSLEDER FOR HAVSTEINBANEN Utarbeidet av arbeidsgiver Havsteinbanen AS, org. nr. NO , Postboks 3421 Havstad, 7425 Trondheim Disse instruksene tar for seg arbeidsoppgaver for driftsleder på Havsteinbanen, John Skaarvolds veg 13, 7021 Trondheim. Rapporteringslinjer: Driftsleder rapporterer til styret for Havsteinbanen AS (HBAS). Styret i HBAS utpeker ett av sine medlemmer til løpende oppfølging av driftsleder. Arbeidsoppgaver for driftsleder (listen er ikke uttømmende): Holde orden på og rundt banen, inkludert tømming av søppel bøtter på dagstid 9

10 Snømåking av banen og parkeringsplassen. Det skal tilstrebe å ha banen brøytet i forbindelse med trening og kamper (så lenge forholdene tilsier dette, som besluttes av driftsleder). Plenklipping rundt banen og klubbhuset Påse at kunstgress dekket og tilhørende utstyr (mål etc.) er i tilfredsstillende stand Drift av fyrkjel etter godkjent budsjett fastsatt av styret i henholdsvis HBAS og SIF Fotball Kontakt med leverandører til HBAS, blant annet oljeselskap, strømleverandør (avlesing av strømmåleren) Vedlikehold og drift av traktor og gressklipper Hold orden i garasjen, vaktbua og fyrrommet Jevnlig inspeksjon av garderobene, med nødvendig skifting av lyspærer både i garderobene, garasjen og vaktbua, samt ute Første kontakt med ekstern fotball lag i forbindelse med baneleie, interesse meldes deretter til ett av styremedlemmene i HBAS. Hent post til HBAS minimum 1 gang i uken, med overlevering til ett av medlemmene i styret. Forefallende arbeid i forbindelse med anlegget på Havsteinbane, begrenset til 40 timer/år, avtales nærmere med styret i HBAS Banemester har fullmakt til å bestille varer og tjenester for inntil kr på vegne av HBAS knyttet til driftsoppgaver og vedlikehold. Beløp utover kr skal alltid avklares med styret i HBAS. 10

11 3.0. STYREARBEID 3.1. OPPSETTING AV VAKTORDNINGER PÅ BANEN OG LAGE INSTRUKS En representant fra styret sender ut oversikt over hvilke lag som har vakt til laglederne og dugnadsansvarlige. Dugnadsansvarlig har som oppgave å skaffe voksne personer til å sitte vakt i vaktbua nærmest Havsteinbanen: Vaktliste Uke LAG:. LAGLEDER: Dugnadsansvarlig: Telefon: Ukedag Dato Kl. (fra - til) Vakt Mobilnummer Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

12 Den som har vakt møter i vaktbua på Havstein til rett tid, og får vaktinstruks v/ oppmøte. Utlevering av nøkkel: Mandag t.o.m. fredag får første vakt nøkkel av Gunnar Hellan ved oppmøte. Lørdag og søndag får første vakt nøkkelen av siste vakt dagen før. Tilbakelevering av nøkkel: Mandag t.o.m. torsdag og søndag legger siste vakt igjen nøkkelen i hullet i døra etter at alle dører og vinduer er låst. Fredag og lørdag overleverer siste vakt nøkkelen til første vakt dagen etter. Vaktliste i utfylt stand må returneres på e-post til Lars Talgø-Kristiansen seinest torsdag i uka før laget skal ha vakt. Tidligere i forbindelse med ferie. NB! Lista skal vise den som skal ha vakt og vedkommendes mobilnummer. Vakter skal være min. 16 år. Evt spørsmål om vaktholdet kan gå til Gunnar Hellan som er baneansvarlig på tlf Mrk at det kan bli enkelte mindre endringer i tidspunkt for vaktene. Derfor er det viktig at du sjekker oppdatert vaktliste før vakta. Du finner oppdatert bruksplan for Havsteinbanen på Det er svært viktig at dugnadsansvarlig følger opp og sikrer seg at den som har vakt faktisk møter. 12

13 INSTRUKS FOR VAKTHOLD PÅ HAVSTEINBANEN Påse at det er ro og orden i garderobene. Siste vakt må sjekke og lukke vinduer i vaktrom og garderober, og låse alle dører. Nøkler til vaktrom og garderober fåes ved første vakt. Søndag t.o.m. torsdag legges nøkkelen i hullet i døra til vaktrommet. Siste vakt fredag og lørdag leverer nøkkelen til første vakt dagen etter. Lås døren hvis du må forlate vaktrommet uten tilsyn. Første vakt skal rydde rask ute på banen og i området rundt. Siste vakt skal rydde og vaske vaktrom, møterom, garderober og toaletter hver kveld, etter behov. Forlat det som du ønsker finne det Cornerflaggene settes ut før første kamp (11-er) og tas inn av siste vakt. Banelysene slåes på etter behov med to brytere på sikringsskapet i bakrommet. Siste vakt må huske å slå av banelysene. Ved vaktskifte, vent alltid til neste vakt har ankommet før du går. Kontakt dugnadsansvarlig om vakt uteblir og ikke kan nås på telefon. Det er forbudt med sykling ute på banen samt klatring i målnett og innbytterskur. God vakt! Eventuelle spørsmål kan rettes til Gunnar Hellan ( ) eller Lars Talgø-Kristiansen ( ) 13

14 3.2. KURS HJERTESTARTER Arrangere kurs i hjertestarter for nye lagledere og trenere. Første kurset vil bli avholdt i desember KAMPKORT Kampkort blir hentet ut for alle av en repr. i styret før sesongen starter. De legges på det lille møterommet for avhenting av hver enkelt lagleder. Hvis du mangler kampkort kan dette hentes fra denne linken: LAGE KOMMUNIKASJONSPLAN MOT TRØNDELAG FOTBALLKRETS Melde på lag i serien Kommunisere hvem som er leder av SU for mottagelser av informasjon av sportslig art (uttak til kretslag, invitasjon til treningssamling, trenerutdanning etc.) Melde inn navn som har signaturfullmakt til overgangsskjema 3.5. LAGLEDER OG TRENERMØTER NOVEMBERMØTE I løpet av november måned avholdes felles møte for alle lagledere og trenere i Sverresborg Fotball. Hovedagenda for møtet er erfaringsutveksling og sosial hygge. Matservering JANUARMØTE Styret i samarbeid med SU arrangerer felles møte for lagledere og trenere for å presentere handlingsplan for sitt lag. Hvilke mål har laget for perioden? Spillerstall Budsjett Lagledelse 14

15 3.6. MINISERIE Informasjon om miniserien finner du på Sverresborg sin hjemmeside: MEDLEMSAVGIFT OG AKTIVITETSAVGIFT Økonomiansvarlig sender ut giro via mail til spillerne ut fra medlemsliste innlevert av lagledere RAPPORTERE TIL BRØNNØYSUNDSREGISTRENE Styremedlemmer i Sverresborg Fotball og HABAS skal meldes til Brønnøysund. Skjema i 3 deler skal sendes inn MEDLEMSKAP I TRØNDERFOTBALL Sverresborg Fotball er medlem av Trønderfotball. Det er en nettside der du kan annonsere etter trenere og spillere. Les kampresultater og følge med på alt som foregår innen Trønders fotballsport. Her kan ledig banekapasitet også annonseres. Hvis du trenger annen informasjon enn det du finner på siden nedenfor må du be økonomiansvarlig i styret om passord. Link: OPPGAVER FOR LAGET 4.1. RAMMEVERK FOR LAGET Det er laget et eget rammeverk som hvert lag i Sverresborg Fotball skal følge. Rammeverket består av følgende maler som skal fylles ut og sendes/leveres styret: Liste på lagsledelse Spillerliste Foreldreliste Handlingsplan for laget Budsjett for laget 15

16 Rammeverket ligger på Sverresborg Fotball sine hjemmesider, se link: PLIKTER FOR LAGET UNDER KAMP OG TRENING PÅ HAVSTEINBANEN OG VED BORTEKAMPER På Havsteinbanen og bortebaner: - Regler hengt opp rundt banen skal etterleves. Ved forsømmelse må lagledelsen ta ansvar og rydde opp etter spillerne. - Garderobene skal ryddes etter bruk. Søppel skal kastes der det hører hjemme og ikke på gulvet. - Utstyret skal samles inn og ivaretas av utstyrsansvarlig. - Gjenglemt utstyr samles sammen og legges i vaktbua nærmest banen. - Kakesalg skal foregå utenfor kunstgresset. Lagledelsen må påse at bespisning av kake etc. skal foregå utenfor kunstgresset OVERGANGSSKJEMA Overgangsskjema må printes ut fra fotballkretsens side hjemmesider under klubb: Skjemaet skal fylles ut i -3- eksemplaerer. For å finne hvem som kan signere et overgangsskjema så må du sjekke på fotballkretsens hjemmesider under klubb: Ved overgang fra Sverresborg til andre klubber skal økonomiansvarlig i styret kontaktes for å avsjekke om spiller har utestående akt.avgift. Følgende person kan skrive under overgangspapirer for Sverresborg: 16

17 GR Sverresborg Fotball Tonje Mandal Tor Inge Andersen Kvittering for innbetalt overgangsgebyr til Fotballforbundet skal vedlegges overgangsskjemaet ved innlevering til krets: 10.pdf?epslanguage=en For spillere under 12 år skal skjema for klubbskifte brukes, skjemaet ligger på kretsens hjemmesider under klubb: Lars Talgø- Kristiansen %20og%20spillerservice/Melding%20om%20klubbskifte.pdf?epslanguage=en 4.4. SKADEMELDING Alle skader må være innrapportert via dette skadeskjema; https://partner.agsforsikring.no/nff/ før skadeutbetaling kan utføres. Idrettens Skadetelefon skal bestille utredning og behandling hvis Fotballforsikringen skal dekke kostnaden. Skademeldingen skal fylles ut av skadelidte/foresatte. Kontakt NFF på telefon for mer informasjon HJERTESTARTER Sverresborg har hjertestarter. Den henger sammen med båre på det lille møterommet. Alle trenere og lagledere skal ha gjennomgått kurs i bruk av hjertestarter KLUBBHUSET Klubbhuset leies ut for eksterne og interne arrangement, og egner seg godt til åremålsdager, konfirmasjoner, barnedåp, med mer.klubbhuset ligger i John Skaarvolds veg 13, ved Havsteinbanen på Byåsen med flott utsikt over Trondheim by. Størrelsesmessig passer huset for selskaper for inntil ca. 40 gjester. Huset har spisesal/møterom, kjøkken med alt utstyr, garderobe og to toaletter.det er montert bredt lerret, men prosjektor må medtas. Huset har ikke internett installert. 17

18 Interessert i å leie? Sjekk i kalenderen om det er ledig og send en forespørsel. Se priser og leievilkår m.m. under utleie i menyen på Sverresborg sin nettside for klubbhuset: FOTBALLSKOLE Sverresborg G19 og Herrer Senior arrangerer årlig fotballskole for aldersgruppen 6-11 år. Ansvarlig arrangør Medansvarlig arrangør G19 Senior Innbydelsen legges ut på Sverresborg sine hjemmesider samt at de deles ut til alle jenter og gutter innenfor alderstrinnet på Åsveien, Ila og Nyborg skole i løpet av mai/juni måned. Maks antall deltakere er 120 stk. Fotballskolen avholdes siste uken av skolenes sommerferie IMPLEMENTERE SVERRESBORGS HOLDNINGSREGLER I LAGET Sverresborg er et lag som legger vekt på verdier og gode holdninger. I Sverresborg er vi mot rasisme, mobbing og rusmisbruk. I Sverresborg behandler vi hverandre med respekt, toleranse og likeverd. I Sverresborg har vi en klubb som er åpen og inkluderende der ingen skal stenges ute uansett sosial eller kulturell bakgrunn. I Sverresborg har vi en bevisst holdning til «Fair Play» Trivsel, glede og humør skal prege samholdet og fellesskapet blant alle i klubben. For spillere, trenere og foreldre betyr dette: Vi viser respekt og toleranse overfør hverandre. Ta godt vare på dine medspillere og inkludert nye lagkamerater Vi skaper trygghet og god lagånd. I Sverresborg kjefter vi ikke på hverandre, motspillere eller dommer. Vi respekterer dommerens avgjørelser. 18

19 I Sverresborg snakker vi til hverandre ikke om hverandre. I Sverresborg tar vi ansvar for egen utvikling. Vi møter på trening for å trene og vi møter godt forberedt til kamp UTSTYR TIL LAGET, TRENERE, SPILLERE OG KEEPERE Utstyr til trener, spillere, keeper: Vår leverandør er Nor Contact Sport. For å hente ut utstyr må utstyrsansvarlig medbringe rekvisisjon fra nestleder i styret. Link til Sverresborgs kolleksjon hos Nor Contacts hjemmeside: Kontaktinformasjon NOR-CONTACT SPORT: på Torvet Tlf: /04 Mail: RAMMEBETINGELSER FRA KRETSEN På vedlagte link til Trøndelag Fotballkrets finnes; Lov og reglement Breddereglement ABC Barnefotball ABC Ungdoms-/Voksenfotball 19

20 4.11. POLITIATTEST Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar Mer informasjon finner du på våre hjemmesider: S SVERRESBORGS HJEMMESIDER 5.1. NYE DOKUMENTER Nye dokumenter lages ved å klikke på plussknappen eller nedtrekksmenyen på plussknappen om man ønsker å lage en kopi av et dokument. Man kan også lage ny versjon dersom man ønsker å beholde endringer i et dokument og å følge disse gjennom flere versjoner av samme dokument. Nye dokument må ha en tittel. Tittelen benyttes i menyen dersom dokumentet skal publiseres, men tittelen kan også overstyres ved å sette hake i feltet Annen menytittel. 20

21 Så lenge man arbeider på et dokument kan det ha status under arbeid. Status setter man selv og skal dokumentet ut på internett må det publiseres. Som du ser kan dokumentet ha flere statuser som svarer til ledd i saksbehandling, setter man stoppet vil det ikke vises på internett mer. Under dokument legges brødteksten inn. Wisweb har en enkel tektsbehandler som ikke kan sammenlignes med Word. Men det ligger mange funksjoner her som kan minne om Word. Dersom det er haket for På meny og Publisert vil dokumentet vises i menyen på det området du har valgt: 21

22 Dersom du ønsker å kopiere noe fra et Word-dokument kan det lønne seg å kopiere teksten via Notepad for å bli kvitt alle kontrolltegnene som Word setter i dokumenter. Dersom du ønsker å lage linker til andre dokumenter (eller filer) som ikke ligger i menyen, lager du en hyperlink: NYHETER Nyheter kan legges ut på alle hovedlags startsider. Kampanjer ( se neste avsnitt) er en nyhet som får spesiell oppmerksomhet. 22

23 Nyheten om bildet er en kampanje som ruller over forsidene på fotballs og hovedlagets startsider og som veksler med andre kampanjer. Opplæring i WISWEB er en vanlig nyhet. Eldre nyheter blir skjøvet ut til arkiv etter hvert som nyere nyheter blir publisert: De finner vi igjen under knappen Nyheter. Eksempelet under viser hvordan G97 kan legge inn en nyhet på fotball. Vær obs på at fra-dato må benyttes og at status må være Publisert. Dersom til-dato benyttes vil nyheten automatisk gå til arkiv etter at datoen er passert. Veldig kjekt for å unngå gamle nyheter! 23

24 Dersom bilde legges til vil nyheten se omtrent slik ut: Ved å klikke på nyheten får man se hele teksten: 24

25 6.0. ÅRSHJULET FOR SVERRESBORG FOTBALL 6.1. ÅRSHJULET FOR STYRET, HABAS OG SU ÅRSHJUL FOR SVERRESBORG FOTBALL STYRET, HABAS OG SU MÅNED FRIST OPPGAVE ANSVARLIG Januar Påmelding seriespill 11 er kvinner/menn + G/J Nestleder i styret Januar Idrettsregistrering NIF (Er grunnlag for aktivitetsstøtte fra Trondheim kommune) Januar Innkalling til årsmøtet Årsmelding m/årsregnskap og budsjett Januar Avholde felles lagleder/trenermøte for fremlegging av handlingsplaner Februar Påmelding seriespill G/J år Påmelding seriespill G/J år Påmelding seriespill 7 er M/K + OB/V Økonomiansvarlig styret Styrets leder Styrets leder Nestleder i Mars/Apr. Årsmøte Fotballstyret Styrets leder Mars Årsmøte hovedstyret, Kretsting, Forbundsting Hovedstyret Mars Etter årsmøte skal det sendes: Endringer i styret til Brønnøysund Registrere regnskapet i Brønnøysundregisteret (kfr lotteriloven) Styrets leder 25

26 Varsle endringer til krets, forbund og bank Mars Kontakt allidrettslaget for overgang til fotball Ansvarlig Minifotball for Mars Søke om kommunal aktivitetsstøtte og driftsstøtte (etter årsmøte og før 1. april) Styrets leder og sekretær Mars Søke om gymsaler Styremedlem og SU repr. April Seriestart! Fordele sommertreningstid på Havsteinbanen. Styremedlem og SU repr. Mai Havsteinbanen generalforsamling Leder HABAS Juni Fordele gymsaltid å sende forespørsel til lagene Oktober Starte avklaringer vedr. lag og trenere neste år kontakt med lag/trenere avklaringer Styremedlem og SU repr. Sportslig leder Oktober Serieslutt! Innhente ønsker og fordele vintertreningstid Havsteinbanen Styremedlem og SU repr. November Oppdatere årshjul med riktige frister for neste år. November Sesongavslutning for lagledere, trenere og støtteapparat. Styrets sekretær Styret Info om budsjettforutsetninger mm til alle lag. Gi frist for budsjett og handlingsplan. Banedisposisjon for neste år oversendes kretsen. Desember Spillere skal registreres på: (bl.a. grunnlag for forsikring) Sekretær 26

27 6.2. ÅRSHJULET FOR LAGLEDERE ÅRSHJUL FOR SVERRESBORG FOTBALL LAGLEDERE MÅNED FRIST OPPGAVE ANSVARLIG August Bestille treningstid på Havsteinbanen for høstsesongen t.o.m Lagledere August Siste uke før skolestart Gjennomføre en ukes fotballskole for spillere i aldersgruppen 6-11 år. Lagledelse jr/sr. November Frist for innsendelse av navneliste på lagledelse, spillerliste og foreldreliste til styret. Lagledere November Ha klart antall lag som skal meldes på serie til neste sesong. Meldes til nestleder styret. November Bestille treningstid på Havsteinbanen for vintersesongen t.o.m Desember Frist for innsendelse av godkjent handlingsplan og budsjett for laget til styret. Handlingsplan og budsjett skal godkjennes av foreldrene på laget. Lagledere Lagledere Lagledere Desember Innlevering av budsjett. Lagledere April Bestille treningstid på Havsteinbanen for vårsesongen t.o.m Lagledere 27

28 28

klubbhåndbok FREIDIG FOTBALL

klubbhåndbok FREIDIG FOTBALL klubbhåndbok FREIDIG FOTBALL 2015 Klubbhåndboka vår skal svare på de viktigste spørsmålene om Freidig Fotball og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt i klubben. Den skal sikre at det er

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø DEL I Første delen av håndboken skal inneholde en kort introduksjon av gruppa og den skal gjøre rede for gruppens målsetninger og

Detaljer

Laglederbok for Mysen IF Fotball - ungdomsavdelingen

Laglederbok for Mysen IF Fotball - ungdomsavdelingen Laglederbok for Mysen IF Fotball - ungdomsavdelingen VERDIGRUNNLAG MYSEN IF FOTBALL Mysen IF Fotballs verdigrunnlag skal gi en retning i vår daglige samhandling, komme til uttrykk i beslutninger som tas,

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø

GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø 2 FORORD Gruppehåndbok Skrim Fotball gir informasjon om fotballgruppens adminstrative rutiner og bestemmelser. Målet er at alle interesserte

Detaljer

Praktisk Håndbok CSK Fotball

Praktisk Håndbok CSK Fotball Praktisk Håndbok CSK Fotball CSK Fotball sin overordnede målsetning er: Flest mulig så lenge som mulig Vår målsetning er å være en sosial motor i nærmiljøet. Venner for livet! Er et begrep vi ønsker å

Detaljer

Håndbok for Søre Neset Idrettslag

Håndbok for Søre Neset Idrettslag 01 14.11.07 Utgitt for kommentar KK Rev. Dato Beskrivelse Laget av Sjekket av Dokument tittel: Godkjent av Håndbok for Søre Neset Idrettslag INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL MED HÅNDBOK FOR SØRE NESET IDRETTSLAG...

Detaljer

TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK. Godkjent i årsmøte 10/2/2015

TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK. Godkjent i årsmøte 10/2/2015 TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK Godkjent i årsmøte 10/2/2015 Innhold Innledning... 3 Historikk... 3 Lovverk... 3 Idrettslagets formål... 3 Verdier... 4 Klubbens målsetning... 4 Sportslig målsetning...

Detaljer

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20..

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 Signatur: ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Innholdsfortegnelse. ORGANISASJONSPLAN... 2 Innholdsfortegnelse....

Detaljer

Laglederhåndbok. for barne- og ungdomsfotball http://www.ilsandviken.no. Utarbeidet av: Eli Kristine Heggernes Versjon 5.0 15.09.

Laglederhåndbok. for barne- og ungdomsfotball http://www.ilsandviken.no. Utarbeidet av: Eli Kristine Heggernes Versjon 5.0 15.09. Laglederhåndbok for barne- og ungdomsfotball http://www.ilsandviken.no Utarbeidet av: Eli Kristine Heggernes Versjon 5.0 15.09.14 Side 1 av 15 Skrevet ut: 15.09.2014 INNHOLD LAGLEDERHÅNDBOK FOR ILS FOTBALL

Detaljer

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK 1 BORGEN IDRETTSLAG Stiftet: 2.10.1927 Postadresse: Parkveien 30, PB 46, 1740 Borgenhaugen Hjemmeside: www.borgen-il.no E-post: post@borgen-il.no Org nr: 983 566 332 Bankkonto: DNB

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK Klubbhåndbok Tjensvoll FK Side 1 GENERELL KLUBBINFORMASJON Tjensvoll FK ble stiftet 1. november 1980 Tjensvoll FK har klubbkontor på Tjensvoll bydelshus Dan Pedersen er ansatt

Detaljer

Vindbjart Fotballklubb. Klubbhåndbok. Versjon 1.0 - April 2015

Vindbjart Fotballklubb. Klubbhåndbok. Versjon 1.0 - April 2015 Vindbjart Fotballklubb Klubbhåndbok Versjon 1.0 - April 2015 Innhold 1. Om Vindbjart Fotballklubb... 3 Visjon og verdier... 3 Klubbens verdigrunnlag... 3 Fakta... 3 Organisasjon... 4 Baner og anlegg...

Detaljer

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK Spilleren den sentrale ressurs Det er AK`s overordnede mål å sette "spilleren" i sentrum for sin virksomhet. Dette betyr bl.a. at de sentrale mål og virkemidler må være

Detaljer

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball mot 2018 Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball er en tradisjonsrik klubb. Prestasjonene har svingt sportslig og organisasjonsmessig. Fra å være den første klubb som under siste

Detaljer

LAGPERM Flint Tønsberg Håndball

LAGPERM Flint Tønsberg Håndball LAGPERM Flint Tønsberg Håndball «Det er meg - Det er oss Det er viljen til å slåss Åååååå Flint!» «Flint Tønsberg Sha-la-la, Flint Tønsberg Sha-la-la. Ååå-Eee-Ooo - Flint Tønsberg Sha-la-la» FLINT TØNSBERG

Detaljer

Informasjon for oppmenn i BIL Fotball

Informasjon for oppmenn i BIL Fotball Informasjon for oppmenn i BIL Fotball Instrukser i rødt viser til hvor du kan finne informasjon som ligger på hjemmesiden til BIL Fotball 1) ADMINISTRATIV INFORMASJON Styret i Blindheim Fotball Oversikt

Detaljer

LISLEBY FOTBALLKLUBB

LISLEBY FOTBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK LISLEBY FOTBALLKLUBB Begeistring i nærmiljøet! 1 5 Vår hovedmålsetting er at Lisleby Fotballklubb skal være et viktig samlingspunkt i nærområdet, preget av stabilitet og kontinuitet. Vi skal

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF. Klubbhåndboken

Velkommen til Gresvik IF. Klubbhåndboken Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

BERGSØY IL-FOTBALL KONTINGENT

BERGSØY IL-FOTBALL KONTINGENT BERGSØY IL-FOTBALL KONTINGENT Bergsøy IL - Fotball sin kontingent vil bli sendt ut en gang i året, og det er i løpet av 1 kvartal. Det er viktig for Bergsøy IL- Fotball at kontingenten blir betalt. Den

Detaljer

Laglederhåndbok for Amasone Fotballklubb 2013

Laglederhåndbok for Amasone Fotballklubb 2013 Laglederhåndbok for Amasone Fotballklubb 2013 www.amasone.no Innhold laglederhåndbok for Amasone FK 1. Klubbadresse og annen info... 3 2. Organisasjon og arbeidsrutiner... 4 2.1. Organisering... 4 2.2.

Detaljer

ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG. BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014

ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG. BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014 ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014 VELKOMMEN SOM OPPMANN: * Velkommen som oppmann i Byåsen breddehåndball. Viktig at oppmenn leser mail, går inn på Region Midt Norge side hjemmesider

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK 1 Innledning 1.1 Forord 1.2 FIF s historie 1.3 Visjon, målsetninger og verdier 1.4 Rekruttering og medlemskap 1.5 Æresmedlemmer 1.6 FIF s lover

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HOLTER IDRETTSFORENING

ORGANISASJONSPLAN FOR HOLTER IDRETTSFORENING ORGANISASJONSPLAN FOR HOLTER IDRETTSFORENING Til behandling av årsmøte 27.03.2014 Organisasjonsplan for Holter idrettsforening vedtatt på årsmøtet 20XX 1 0. Innholdsfortegnelse Innhold 0. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Håndbok for Randaberg HK DEN RETTE LINJE 2014/2015

Håndbok for Randaberg HK DEN RETTE LINJE 2014/2015 Håndbok for Randaberg HK DEN RETTE LINJE 2014/2015 1 Innholdsfortegnelse: 1 Formålet med håndboken 2 Styret og komitéer i Randaberg HK 3 Styrets oppgaver 4 Retningslinjer for klubbens ulike komitéer og

Detaljer

Aktivitetsplan. Fotballgruppa - Larvik Turn & IF

Aktivitetsplan. Fotballgruppa - Larvik Turn & IF Aktivitetsplan Fotballgruppa - Larvik Turn & IF Index 1 - Visjon og mål Side 2 Klubbens langsiktige målsettinger Klubbens mål for barnefotballen Klubbens arbeidsmål Klubbens kjennetegn 4 - Trening Side

Detaljer

DRIFTSREGLER/RETNINGSLINJER SVOLVÆR IL - FOTBALLGRUPPA

DRIFTSREGLER/RETNINGSLINJER SVOLVÆR IL - FOTBALLGRUPPA DRIFTSREGLER/RETNINGSLINJER SVOLVÆR IL - FOTBALLGRUPPA VARIGHET: Disse reglene evalueres/revideres av styret etter sesongslutt, og senest innen desember hvert år og er gjeldende fra signaturdato og frem

Detaljer

SPORTSPLAN SUNDE IL HÅNDBALLAVDELING

SPORTSPLAN SUNDE IL HÅNDBALLAVDELING SPORTSPLAN SUNDE IL HÅNDBALLAVDELING SPORTSLIG UTVALG Rev. 2012 Innhold: Innhold:... 2 1. Innledning... 4 2. Sunde IL: Sportslige målsettinger & verdigrunnlag... 4 3. Fair Play... 5 4. Retningslinjer trening

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Organisasjonsplan. Shorin Ryu Karatedo. Tålmodighet Innsatsvilje - Høflighet

Organisasjonsplan. Shorin Ryu Karatedo. Tålmodighet Innsatsvilje - Høflighet Organisasjonsplan Shorin Ryu Karatedo Tålmodighet Innsatsvilje - Høflighet Vedtatt på Årsmøtet 19.02.2014 Organisasjonsplan for Side 2 av 25 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1. Organisasjonsplanen...

Detaljer