REFERAT FRA STYREMØTE NR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 10-11"

Transkript

1 REFERAT FRA STYREMØTE NR Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion Tid: Tirsdag 14. september 2010 Til stede: Forfall: Gunnar Solberg (GS), president Venke de Lange (VL), 2. visepresident Ingar Spigseth (IS), leder TKN Ina Kjøge (IK), nestleder TKN Svein Kårtvedt (SK), leder TKS Marianne Lund (ML), leder TDK Eilert Hesthagen (EH), nestleder TDK Kristine Ildjarnstad (KI), leder UK Stephen Smithurst (SS), NHF s adm. Jarl Fladeby (JF), 1. visepresident Anders Bjørnstad (AB), nestleder TKS Lotte Friid Fladeby (LFF), nestleder UK Merknadsfrist: Neste styremøte: 5. oktober 2010, kl Ullevål 1 REFERAT SM 01/10-11 Referatet er tidligere blitt godkjent på e-post. Ellers ingen andre kommentarer til referatet 01/ INNKOMMET POST a) Saksnr. 79/10 fra Alta TK: Søknad NM langdistanse/kongepokal 2011 Skal behandles av TKS og godkjennes av styret. Behandles under sak 12 under. b) Saksnr. 80/10 fra Grenland HK: Søknad om NM del 1 nordisk stil 2011 Skal behandles av TKN og godkjennes av styret. Behandles under sak 12 under. c) Saksnr. 81/10 fra NIF: Post 3 midlene gjennom særforbundene 2010 Bekreftelse på hva NHF har mottatt av midler i 2010, og rapporteringsfristen vår. Tas til etterretning. d) Saksnr. 88/10 fra IFSS: Innkalling til IFSS GA 2010 Sendt styret. Behandles under sak 4 a) under. 1

2 e) Saksnr. 94/10 fra Kulturdept.: Avslag på søknad om tilskudd til VM Sendt president/leder av VM komiteen. Brevet tas til etterretning. VM komiteen får jobbe videre med saken. f) Saksnr. 96/10 fra 8 klubber: Åpent brev til NHF styret. Saken tas som egen post under sak 3 a). g) Saksnr. 98/10 fra ESDRA: Invitasjon EM Barmark 2010 (13-15.nov.2010) Sendt barmarksutvalget og styret/nestledere. Siste påmeldingsfrist er 7. oktober Informasjon legges ut på NHFs hjemmesider. 3 INFO. FRA VM-KOMITEEN a) Saksnr. 96/10 åpent brev til NHF styret. Styret hadde en diskusjon omkring saken og det ble bestemt at presidenten forfatter et brev tilbake til disse over helgen, etter at styret har hatt en gjennomgang og godkjenning av hans utkast. Vedtak: NHFs president fatter et brev på grunnlag av diskusjonen, og sender det til styret som kommer med innspill der. Han samordner et svarbrev som styret ser på og godkjenner før han sender den ut. b) Referat fra TKS møte 7. september. I dette referatet under punkt 6, viser fra TKS viser deres ønske om ryddighet i styre- og VM komiteens behandling og referatføring ifm. renrasede klasser i VM. TKS forholder seg til de referatene som foreligger fra VM komiteen, og ønsker at IFSS informeres om de saksbehandlingsfeil som de mener er gjort, og reversere de vedtak mht. renrasede klassers deltakelse i VM. Styret diskuterte saken, og kom frem til følgende vedtak. Vedtak: styret i NHF sender et brev til IFSS v/bengt Ponten i IFSS på om de opprettholder løpsprogrammet sitt til VM. Brevet henviser til tidligere tingvedtak i NHF, og organisasjons motvilje til å avholde renrasede klasser. Dette må da presiseres i brevet. Presidenten og TDK leder forfatter et brev som sendes ut til resterende styre for godkjenning før det sendes IFSS. c) Info. fra VM komiteen v/presidenten. Det er nå funnet et sponsorfirma som heter Rennome som skal jobbe med sponsorer og markedsjobbing for VM komiteen. De skal forsøke å jobbe inn 3. mill. kr.i inntekter, men skal ha en del for jobben. Ina Kjøge blir koordinator mellom dette firmaet og hundekjørermiljøet. Sponsorer til VM arrangementet var tidligere budsjettert til kr ,-. Signaler sier at NRK mulig ikke får lov å ta penger til sendinger av idretts-arrangement. Det vil da evt. muliggjøre at komiteen slipper å betale det NRK ønsket, dvs ,-. Holmenkollen og Oslo kommune: VM komiteen slipper kostnader for preparering av løypenettet der. Det aller meste er på plass der oppe. Det skulle ikke bli problemer med snø der oppe, da de har de fleste alternativer klare. Arrangementet på Røros går sin gang, men komiteen får lite tilbakemeldinger fra Hamar. Løpsopplegget: 8-spann klassen sprint vil foregå på Hamar, og ikke i Kollen. Det samme gjelder snørekjøring 2-spann. Lotte Friid Fladeby har holdt foredrag ifm. NIFs internasjonale seminar, og har fått mye positive tilbakemeldinger etter dette. Nettbutikken vil snart være oppe og gå, da Lene Karlstad har fått tilbakemelding fra Teller på at det nå er i orden. 2

3 VM kvoter i MD, sprint og nordisk stil 3 løpere i hver klasser pluss regionale WC vinnere samt forrige VM vinner. Det må også tas ut nasjonale kvoter. TKN og TKS bør kanskje se på dette sammen. 4 IFSS KONGRESS 2010 a) saksliste Har tidligere mottatt en del dokumentasjon fra IFSS til kongressen. Agendaen ble gått igjennom. Forslag til GA er nye lover, som ikke inneholdt nevneverdig store endringer. Nytt styre er foreslått, med Arild Eidsvold som Vice-President Development. Bengt Ponten er foreslått som president i IFSS, dvs at han tar gjenvalg. I tillegg er Karin Wiik foreslått som Scandinavian Director av de nordiske landene. Det kom innvending fra TDK leder på hvordan retningslinjene fra IFSS er i forhold til denne nominasjonsprosessen. Vedtak: Kongress delegatene får styrets tillitt til å godkjenne IFSS s lover, samt stemme for det nye IFSS styret samt de regionale direktørene. Enstemmig vedtatt. b) NHFs representanter til kongressen 2010 President Gunnar Solberg og 1. visepresident Jarl Fladeby representerer NHF på kongressen. I tillegg så reiser leder og admin.leder av VM komiteen over til kongressen for å presentere og markedsføre arrangementet. Det kom forslag om å sende delegat fra hver stilart til neste kongress. Dette tas til etterretning. Vedtak: Styret godkjenner at president og 1.visepresident representerer NHF på IFSS kongressen. 5 TRANSPORT AV HUNDER I EUROPA NHF har mottatt en e-post fra Finnmarksløpet ang. EUs direktiv ifm. transport av dyr (også hunder). Gjelder transport ut og inn av EU. Innad i EU er det greit. På styremøtet i sommer, så var denne saken reversert og informasjon lå ute på NKKs hjemmesider. TDK har ikke funnet endringer siden da. NHF bør henvende seg til rette instans ifm. VM 2011, slik at vi får de korrekte opplysningene. Iflg. TDK leder, så får man bare henvisning til hjemmesider og linker. TDK leder ser på saken og gir svar til Finnmarksløpet om sakens status. 6 ØKONOMI a) Regnskap 2010 Foreløpig regnskap pr. 31. august. Viser et resultat på kr ,-, men her mangler en del inntekter på lisenser, grunnet omorganiseringen med det nye lisensprogrammet. Kontoret har en jobb å gjøre mht. OCR betalinger til lisenskontoen, og overføring av disse filene til lisensprogrammet. Kontoret sjekker opp EM barmark kostnadene, i forhold til det som står oppført hos TKN og TKS. Regnskapet tas til etterretning. b) Tilbud på materiell NHF NHF har mottatt tilbud fra BL Gaver og Premiering, som følger: Rollup (6-8 stk), Beachflagg (6 stk), Banner (2 stk) totalpris kr ,- Tas fra prosjekt (håndbøker/publikasjoner). Vedtak: Styret er enstemmig for dette tilbudet. Kontoret gir tilbakemelding til firmaet. 3

4 c) Fra TKS: Søknad økonomisk støtte til Iditarod Pionerfest TKS ønsket ikke å bruke sine midler til de som skulle reise på arrangement, men til aktivitet. Derfor videresendte de søknaden til NHF. Stein Håvard Fjestad er invitert av Iditarod som en av pionerene der, og søker om kr ,- i reisestøtte dit. Han vil ta bilder der samt kunne skrive en artikkel fra turen. Vedtak: Styret godkjenner denne søknaden mot at Stein Håvard Fjestad holder et foredrag ifm. NHFs 60 års jubileum i 2011, samt at hans artikkel blir publisert på forbundets hjemmesider, i tillegg til bladet Hundekjøring og Hundesport (NKKs medlemsblad). Kontoret sender ham svarbrev. 7 LØPENDE SAKER Ikke skjedd noe mer her. 8 BEHANDLING SAKER PÅ E-POST Ikke vært saker til behandling på e-post siden forrige møter. 9 LANGTIDSPLAN OG ÅRSPLAN NHF Årsplanen 2010/2011 ble gjennomgått og rettet opp. Kontoret sender ut revidert utkast til styret, som kommer med evt. innspill/tillegg til planen. Frist: 25. september. Langtidsplanen må egentlig tas på et separat møte. Enten kan styret sette seg ned og lage nytt utkast, eller så kan man sette ned en ekstern komite. Dersom ekstern gruppe, så bør det være 1-2 personer fra styret der, samt personer fra nordisk og slede miljøene, ungdomsmiljøet, TD og veterinær. Vedtak: 2.visepresident får i oppgave å sette sammen en gruppe som får i oppdrag å lage utkast til handlingsplan som må være klar sammen med tingpapirene 2011, dvs. senest 1. april, slik at det blir styrebehandlet. 10 NHF S REGLEMENT 2010/2011 Anne-Grethe Sætrang og 1.visepresident jobber med nordisk stil reglementene, mens Jan Gunnar Vian jobber med sledehundreglementene. De får frist på seg til 1. november 2010 med å ha reglementene klar. Jan Gunnar, Karin Wiik og Bjørnar Leistad skal sette ned forslag på nytt sledereglement til neste ting. Når det gjelder klassene i Seppalaløpet, så mente 2.visepresident at de kun skulle være tur-klasser (står aktiv klasse i reglement som ble vedtatt på tinget). Det var slik fagmøtene mente det skulle være. Bør da korrigeres i reglementet samt informeres om dette på hjemmesidene til NHF. 11 NY WEBPLATTFORM NHF (Forbundet Online) Norges Idrettsforbund (NIF) har nå fått opp en ny plattform for hjemmesider. NHF har en basisversjon av den forrige plattformen, og kan oppgradere den til den nye, uten ekstra kostnader. Ligger allerede inn i IT-basis pakken som forbundet betaler for. Men forbundet må da flytte over eksisterende informasjon over til den nye plattformen, noe som vil kunne ta svært mye tid. Adm.leder skal i møtet med firmaet førstkommende fredag, og sjekker opp mulighet for hva de evt. vil ta for å gjøre den jobben for oss. 4

5 Han gir styret en tilbakemelding på evt. pris. De av komiteene som ønsker å ha tilgang til disse nye sidene gir tilbakemelding til kontoret. 12 TERMINLISTE 2010/2011 a) Avklaring/godkjenning av NM søknader Frist for tilbakemelding av NM arrangementene til styret er 1. oktober. Alta TK har søkt om NM langdistanse sledehund og kongepokal løp Grenland HK har søkt om NM del 1 nordisk stil Bærum HK har også søkt om NM del 1 nordisk stil Mangler NM arrangører i MD/sprint sledehund, samt NM del 2 nordisk stil og Seppalaløpet. 2.visepresident har forespurt Drammen TK, som muligens kan ta Seppalaløpet. Litt avhengig av dato. De har ønsker om uke 10 dvs mars. Har ikke mulighet til tidtaking, eller ha reservearena. TKN undersøker mulighet til tidtaking. Styret er positiv til dette, og godkjenner Drammen TK som arr. av Seppalaløpet 2011, med de begrensningene de har. TKN og TKS sjekker med klubber vedr. de manglende NM arrangementene. b) Løp til terminlisten Kontoret sender ut en påminnelse til klubbene om å arrangere løp og evt. NM arrangement. Legges ut på hjemmesidene til forbundet. 13 NHF 60 år i 2011 Forslag om å flytte tinget til et annet hotell på Gardermoen (Choice, Thon, SAS, Quality), der tingmiddagen lørdag blir jubileumsmiddag for NHF. Kontoret samler inn tilbud. Det er og kommet inn tre forslag på æresmedlemmer Styret må se på hvordan man skal få tildelt disse ifm. tingmiddagen lørdag, da tinget foregår søndag og iht. NHFs lov, så skal tinget gi sitt samtykke til tildelingen. 14 EVENTUELT Ingen saker til eventuelt. Oslo, 14. september 2010 Stephen Smithurst referent Distribusjonsliste etter merknadsfrist: NIF Styrets medlemmer NIFs idrettsstyremedlem (ansvar NHF) Hundekjørerkretser Hundekjørerklubber Kontrollkomité Idrettens Regnskapskontor Revisor 5

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 09 13-14

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 09 13-14 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 09 13-14 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo Tid: Mandag 24. mars 2014 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. Visepresident Siri Barfod

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 05 14-15

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 05 14-15 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 05 14-15 Sted: Toppidrettssenteret, Oslo Tid: Torsdag 22. januar 2015 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Siri Barfor (SB),

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 13-14

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 13-14 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 13-14 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo Tid: Mandag 7. oktober 2013 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. Visepresident (til

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 09 12-13

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 09 12-13 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 09 12-13 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion Tid: Mandag 8. april 2013 Til stede: Forfall: Katrine Foss (KF), fung. president Anders Fugelli (AF), fung. 2. Visepresident Stein

Detaljer

Styremøte NRF Nr. 4 2015

Styremøte NRF Nr. 4 2015 Styremøte NRF Nr. 4 2015 Sted: Gardermoen Dato: 26/05/15 Tid: 17:00-22:00 Deltakere: Per Thorkildsen (President), Chris Spencer (Visepresident), Kathrine Steinvik (Styremedlem), Erik Baret (Styremedlem),

Detaljer

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 TID: Onsdag den 19. august kl. 17.30. STED: Sjakkontoret, Frenningsvei 3, Oslo. Til stede: Espen Andersen, Bjørn Åge Christensen, Tore Hansen, Hans-Inge

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Dato/tid : 7. og 8. mars 2015 Møteramme : lørdag 11:00 19:00, søndag 09:00 16:00 Sted : Ullevål Stadion, møterom 4018 Innkalt: Kjell Lillestøl President Robert Gelin

Detaljer

Dokument nr. Prosesseier: hl Godkjent dato: Godkjent av: skrevet av: hl. REFERAT TIL STYREMØTE 30-5-07 i Ungdommens Sjakkforbund

Dokument nr. Prosesseier: hl Godkjent dato: Godkjent av: skrevet av: hl. REFERAT TIL STYREMØTE 30-5-07 i Ungdommens Sjakkforbund Navn - type kvalitetsdokument Hovedprosess: Q4 USF Styret og utvalgsprosessen Delprosess: Fast agenda styremøter USF Utgave 1 Dato: 30.05.2007 Dokument nr. Prosesseier: hl Godkjent dato: Godkjent av: skrevet

Detaljer

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Ord frå Leder Hei alle sammen! Undertegnede ble på årsmøte gjenvalgt som leder i NIFO og er i lag med resten av styret klare for nye utfordringer i året som kommer.

Detaljer

Våre web- og facebooksider har vært oppdatert fortløpende av Helene Bryde Solberg og Cathrine Spigseth.

Våre web- og facebooksider har vært oppdatert fortløpende av Helene Bryde Solberg og Cathrine Spigseth. Årsberetning 2013 Bærum Hundekjørerklubb Styret_ Styret har i perioden bestått av: Ketil Fossnes, leder (på valg) Ingar Spigseth, Nestleder (valgt 2013) Gro Flatby Rønning, sekretær (valgt 2013) Jørgen

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk Lundehund klubb 15. Februar 2011 på skype kl. 19-21

Referat fra styremøte i Norsk Lundehund klubb 15. Februar 2011 på skype kl. 19-21 Referat fra styremøte i Norsk Lundehund klubb 15. Februar 2011 på skype kl. 19-21 Til stede: Jan, Olav, Kristin, Merete og Sigrun. Hun deltok den siste timen. Forfall: Maren Gjennomgang av referatet fra17.01.

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13.10.11/163.33 SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen Sak 67/11 Referat sentralstyremøte 30.09-02.10.11 Tilstede: Helene Kleppestø, Anders Garbom Backe,

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 07/11

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 07/11 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 07/11 Styremøte 07/11 ble avholdt tirsdag 25. oktober på Idrettens Hus. Møtet startet kl. 17.10 og ble avsluttet kl. 19.20. Navn Tilstede For- Fall Merknad Oddvar Johan

Detaljer

Referat N4HA lørdag 16. september på Hellerud (Oslo)

Referat N4HA lørdag 16. september på Hellerud (Oslo) Referat N4HA lørdag 16. september på Hellerud (Oslo) Til stedet: Jens Olav Rydningen (JOR), Julie B. Tøllefsen (JBT), Thor C. Grosås (TCG), Gaute E. Gjein (GEG), Maren L. Fløistad (MLF), Jørn J. Hedlund

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014 Lions Norge Saksliste Guvernørrådsmøte den 22.11 2014 Quality Airport Hotel Gardermoen Sakstyper: O til orientering. Saker det har vært gjort beslutning

Detaljer

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008 REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008 Møtet ble avholdt på Speidersenteret i Marken fra kl 17.30. Møteleder: Øyvind Høvding Tilstede: Øyvind Høvding, Thomas Lundberg, Morten S. Hatlen, Kjetil S. Henriksen,

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, ØA, SA, MA, IA, VK (Lars), Revy, GA, NU, FA Kom kl. 15:10: KVK, VK2 (Silje), IT Kom kl. 15:45: NLD SAK x194-11

Detaljer

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt.

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt. Referat fra generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb i 2014 30/3-2014, Clarion hotel Tollboden, Drammen 1. Åpning Generalforsamlingen ble åpnet av nestleder i Norsk rottweilerklubbs interimsstyre, Kjersti

Detaljer

RUNDSKRIV NR 3 august 2009

RUNDSKRIV NR 3 august 2009 RUNDSKRIV NR 3 august 2009 --------------------------- NKF ønsker alle sine medlemmer en riktig god høst! -------------------------- 1 Side 3 Side 4 Innholdsfortegnelse Nina Solheim, ny juniortrener i

Detaljer

Sak 51/10 Referat fra sentralstyremøte 27.-29. august

Sak 51/10 Referat fra sentralstyremøte 27.-29. august 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 01.09.10/163.23 SENTRALSTYREMØTE.-14.11.10 Saksbehandler: Morberg Sak 51/10 Referat fra sentralstyremøte

Detaljer

Nordisk møte, Idrettens hus, Ullevål, Oslo 25 26 februar 2012.

Nordisk møte, Idrettens hus, Ullevål, Oslo 25 26 februar 2012. Nordisk møte, Idrettens hus, Ullevål, Oslo 25 26 februar 2012. Møtedeltakere: Rolf Lind, Danmark Bo Palm, Cenneth Åhlund, Jane Gyllhag, Anders Augustsson, Sverige Jón Eriksson, Island Schandorff Vang,

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 23.01.2012 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynte 17:43) Sted: BIS møterom BI Stavanger Tilstede i dag: Leder, KA, ØA, KVK, FA, MA, LIM SAK 10 12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer

Detaljer

Referat fra styremøte nr. 8-01

Referat fra styremøte nr. 8-01 Referat fra styremøte nr. 8-01 Dato: 17.08 til 19.08-2001 Sted: Quality Airport Hotel Gardermoen Møteleder: Jan Aasen Referent: Einar Andreassen Tilstede fra Styret: Jan Aasen (JAa), Arne Thomassen (AT),

Detaljer

TROMSØSTUDENTENES IDRETTSLAG 1977. Sak Sakstekst Konklusjon Ansvarlig Tidsfrist

TROMSØSTUDENTENES IDRETTSLAG 1977. Sak Sakstekst Konklusjon Ansvarlig Tidsfrist Tilstede fra HS:, Bjarne,, Birgit, Louise og Daniel. Ekstrerne: Bjørn fra Studentidretten, Lars fra TSI Basketball, Alf-Konrad fra Idrettsrådet 1 Godkjenning av referat Vedtak: Referatet fra det konstituerende

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 06 2007-2011 28. november 2007 Rica Hell, Værnes

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 06 2007-2011 28. november 2007 Rica Hell, Værnes NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 06 2007-2011 28. november 2007 Rica Hell, Værnes Godkjent på Idrettsstyrets møte 17. desember 2007 Sak 69 Protokoll Idrettsstyrets

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 Norges Gymnastikk- og Turnforbund SAKSLISTE FORBUNDSTING 2012 Åpning og hilsningstaler SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene SAK 2 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass.

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. !"#$%#$$& '()*!) +##&$$$$ ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. Sak 1/2003 Godkjenning av innkalling og saksliste Årsmøtet godkjenner

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer