användaren användningen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "användaren användningen"

Transkript

1 Swedish Norwegian abbonement abonnement abonnemang abonnement abrupt brått absolut absolutt Absolut Absolutt absoluta absolutte abstrakta abstrakte absurt absurd Acceleration Akselerasjon accelerationen akselerasjonen accelererade akselererende Accept Aksept acceptera akseptere Accepterade Aksepterte accepterat akseptert accepterats aksepteres ACDC AC/DC ackompanjerat akkompagnert ackumulera akkumulere adaptern adapteren adderat plusset til address adresse administration administrasjon Administrationen Administrasjonen administrerar administrerer adress adresse adressbok adressebok adressboken adresseboken affisch plakat affärsförhållanden forretningsforhold affärslivet forretningslivet affärsmannen forretningsmannen affärsmässighet forretningsmessighet affärsnyheter forretningsnyheter affärsområden forretningsområder affärsområdeschef forretningsområdesjef affärsområdet forretningsområdet affärsverksamhet forretningsvirksomhet affärsverksamheten forretningsvirksomheten agendan agendaen agerar agerer aggressiva aggressive aggressiva aggressive aggressivast mest aggressiv akilleshälen akilleshælen akrobatiskt akrobatisk aktera aktene aktern akteren aktersnurra påhenger aktie aksje aktierna aksjene aktion aksjon Aktionen Aksjonen aktionen aksjonen aktioner aksjoner

2 aktionerna aksjonene aktiva aktive aktivera aktivere aktiverad aktivert aktiverade aktiverte aktiveras aktiveres Aktivisterna Aktivistene aktivisternas aktivistenes Aktiviterna Aktivistene aktuella aktuelle aktuellt aktuelt aktörer aktører akustiska akustiske akut akutt akuten akutten Alanten Atlanterhavet albume album Aldrig Aldri aldrig aldri alkaliska alkaliske alkaliska alkaliske alkaliska alkaliske alkaliska alkaliske alkoholstyrka alkoholstyrke Alla Alle alla alle allmänhet almenhet allmänheten allmennheten allmänna generelle allmänt alment Allra Aller allra aller allroundidrottare allrounder allroundkikare allroundkikkert Allt Alt Alltför Altfor alltför altfor alltifrån langt ifra alltmer økende Alltså Altså alltså altså allvar alvor allvaret alvoret allvarlig alvorlig allvarliga alvorlige allvarligare alvorligere allvarligt alvorlig almenhet allmennheten alperna aplpene Alternativa Alternative alternativa alternative Alternativa Alternative alternera veksle amatörseglare amatørseiler amatörstatus amatørstatus amatörtecknare amatørtegnere

3 ambassadör ambitioner ambitionsnivå ambitionsnivån Ambitiös ambulans America's Cup America's Cup-båt America's Cup-reglerna America's Cup-sammanhang America's Cup-äventyret americanska amerikan amerikanen amerikanerna Amerikanska amerikanska ammunition analysdata analysera analyserar analyserat analyserna anammas andan anderledes Andra andra andraplats Andraplatsen andraplatsen andrapriset andras andre världskriget andrum angelägenhet angelägna anger Angervall angivet angivet angrepp anhängare anhöriga ankaret Ankarlinan ankarlinan anklaga anklagade anklagar anklagelserna anknytning ankomma ankomne anlade anledning ambassadør ambisjoner ambisjonsnivå ambisjonsnivået Ambisiøs ambulanse America's Cup America's Cup-båt America's Cup-reglene America's Cup-sammenheng America's Cup-eventyret amerikanske amerikaner amerikaneren amerikanerne Amerikanske amerikanske ammunisjon analysedata analysere analyserer analysert analysene mottas ånden annerledes Andre andre andreplass Andreplassen andreplassen andrepremien andres andre verdenskrig pusterom anliggende ivrige angir Angervall angitt angitt angrep tilhengere slektinger ankeret Ankerlinen ankerlinen anklage anklaget anklager anklagene tilknytning ankomme ankomme anla grunn

4 anledning grunn anläggning anlegg anlända ankomne anlände ankom anländer kommer til anlänt ankommet Anmälan Anmeldelsen anmälan anmeldelsen anmälda påmeldte anmälde anmeldte anmälningsavgift innmeldingsavgift Anmälningsavgift Innmeldingsavgift anmälningsavgiften innmeldingsavgiften anmärkningsvärda bemerkelsesverdige annan annen annandag annendag Annars Ellers annars ellers annat annet Anne på Grönkulla Anne fra Bjørkely annons annonse annonsfinansierade annonsefinansierte Annorlunda Annerledes anordning anordning anpassa tilpasse anpassade tilpasset anpassat tilpasset Anpassning Tilpasning anrik tradisjonsrik anrika tradisjonsrike anseende omdømme ansikte ansiktet ansikten ansikter ansiktena ansiktene anskaffa anskaffe anslagstavlan oppslagstavlen anslagstavlor oppslagstavler anslut koble til Anslut Koble til Anslut Koble til anslut koble til anslutes kobles anslutning tilkobling anslutning tilkobling anslutning tilkobling anslöt sluttet seg til ansträngande anstrengende ansträngning anstrengelse ansträngningar anstrengelser anställa ansette anställd ansatt anställda ansatte anställning ansettelse anställningsavtal tilsetningsavtale anställningskontrakt tilsettingskontrakt anställt ansatt

5 ansvarar har ansvar ansvarat ansvaret ansvarig ansvarlig ansvariga ansvarlige ansvarsområden ansvarsområder ansvarsområdena ansvarsområdene ansökan søknad ansökte søkte antagelivis antakeligvis antagligen antakeligvis antal antall Antalet Antallet antalet antallet antikärnkraftsaktivister antikjernekraftaktivister antingen enten antireflexbehandlade antirefleksbehandlede antändning antennelse anvendtes ble anvendt anvisningar anvisninger använda bruke användare brukere användaren brukeren användarvänlig brukervennlig användning bruk användningen bruken användningsområden bruksområder används anvendes används anvendes används blir anvendt använt anvendt använts anvendt använts anvendt använts blitt anvendt aplpene alpene apor aper apparaten apparatet applikationer applikasjoner Applåder Applaus applåder applaus applåderade applauderte applåderar applauderer arbeta arbeide arbetade arbeidet arbetande arbeidende arbetar arbeider arbetar arbeider arbetar arbeider arbetat arbeidet arbetat arbeidet arbetats blitt arbeidet arbete arbeid arbetet arbeidet arbetet arbeidet arbetet arbeidet Arbetet Arbeidet arbetet arbeidet

6 arbetete arbeidet arbetsdag arbeidsdag arbetsdagen arbeidsdagen arbetsetik arbeidsetikk arbetsfördelning arbeidsfordeling arbetsförhållandena arbeidsforholdene arbetshandskar arbeidshansker arbetsklimat arbeidsklima arbetskraftskrävande arbeidskrevende arbetslag arbeidsgruppe arbetslagets arbeidsgruppens arbetsläge arbeidsstilling arbetsmoral arbeidsmoral arbetsplats arbeidsplass arbetsplatsen arbeidsplassen arbetsplatser arbeidsplasser arbetspositionering arbeidsposisjonering arbetstiderna arbeidstidene arbetstillfredsställelse arbeidstilfredsstillelse arbetstimmar arbeidstimer arbetsuppgift arbeidsoppgave arbetsuppgifter arbeidsoppgaver arbetsuppgifterna arbeidsoppgavene argentinare argentiner ARKONA Autofocus ARKONA Autofokus armadan armadaen armar armer armarna armene armaturens armaturens armaturens armaturens Armbandsklocka Armbåndsur Armbågen Albuene armerat armert Armhävning Armheving armstöd armlener armstöd armlener armstöd armstøtte Armstöd Armstøtte Armstöd Armstøtte Armstödet Armlenet Armstödet Armlenet armstödsrören armlenerøret armékår armékorps arrangemang arrangement arrangera arrangere arrangerar arrangerer arrangeras arrangeres arrangerats ble arrangert arrangören arrangøren arrangörer arrangører arrangörerna arrangørene arrangörsklubben arrangørklubben arroganta arrogante artikel artikkel artikeln artikkelen artikels artikkelens

7 artiklar artiklarna Artiklen för utskrift arvet Asien assisterar associationer assymetrisk asymmetriska at i nuläget at seile Aten Atlant-kusten Atlanten atmosfär atmosfären Att att att luta mig emot attack attacken attacker attackerade attackerar attackeras attityd attraktion attraktiva aucklandbeboerne aucklandborna aucklandbors Augusti augusti Australien Australien Australien Australien Australiens australiensaren australier australiere australiern australiska australiske Autofocus automatiseringsteknik automatiskt automatiskt automatiskt Automatspolningen Automatspolningen av görande avancemang avancera avancerade avancerat artikler artiklene Artikkelen for utskrift arven Asia assisterer assosiasjoner asymmetrisk asymmetriske på nåværende tidspunkt å seile Athen Atlanterhavskysten Atlanteren atmosfære atmosfæren At at å lene meg mot angrep angrepet angrep angrep angriper blir angrepet holdning attraksjon attraktive aucklandinnbyggerne aucklandbeboerne aucklenderes August august Australia Australia Australia Australia Australias australieren australiere australier australieren australske australske Autofokus automatiseringsteknikk automatisk automatisk automatisk Automatspylingen Automatspylingen avgjørende avansement avansere avanserte avansert

8 avbrutit avbrutt avbrutits blitt avbrutt avbrutna avbrutte avbryta avbryte avbrytas avbrytes avbryts avbrytes avbröt avbrøt avbröts ble avbrutt avdelning avdeling avdelningen avdelingen avdelningens avdelingens avdelningskod avdelingskode avdelningsmöten avdelingsmøter avfärdade avviste avfärdas avvises avfärden avreisen avgasfläkt avgassvifte avgasrör eksosrør avgjord avgjort avgjorde avgjorte avgjordes ble avgjort avgjorte avgjorde avgör avgjør avgöra avgjøre avgörande avgjørende avgöras avgjøres Avgörs Avgjøres avgörs avgjøres avhopparna avhopperne avklarade avklarte avlastare avlaster avlastaren avlasteren avlopp avløp avlopp avløp Avloppen Avløpet avloppet avløpet avloppet avløpet avloppsböj avløpsbøy avloppsböj avløpsbøy avloppsböj avløpsbøy avloppsdragningen avløpsuttaket avloppsdragningen avløpsuttaket avläggas avlegges avlägsen fjern avlägsna fjern avlägsnade fjernet avläsningen avlesningen avpassad tilpasset avpassad tilpasset avsedda påtenkte avser refererer til avsevärd betydelig avsevärda betydelige avsevärt betydelig avsikt hensikt avsikten hensikten

9 Avsikten Hensikten avsiktligt planlagt avsked avskjed avskedandet avskjeden avskedat avskjediget avslappande avslappende avslappnad avslappet Avslappning Avslapning avsluta avslutte avslutad avsluttet avslutade avsluttet avslutande avsluttende avslutar avslutter avslutas avsluttes avslutat avsluttet avslutningsminuterna avslutningsminuttene avslöja avsløre avslöjande avslørende avslöjas avsløres Avspänd Avslappet avstod avsto Avstängningsventil Avstengingsventil Avstängningsventil Avstengingsventil avstånd avstand avståndet avstanden Avståndet Avstanden avsändaren avsenderen avsändarens avsenderens avsåg avså avtagande avtagende avtagbar avtakbar avtäckelsen avdukingen Avtäckningen Avdukingen avtäckningen avdukingen avtäckt avduket avtäckta avduket avundsjuka misunnelige avvaktade ventet avvaktan avventing avvecklats blitt avviklet avventing påvente avvisades ble avvist axelremsväska skulderveske axelryckning skuldertrekk axlar skuldre axlarna skuldrene axplock utvalg B-aktierna B-aksjene babordsidan babordsiden backa rygge backar opp støtter badbyxor badebukser badlakan badehåndklær badmöbelpaket baderomsmøbelpakke badmöbelpaket baderomsmøbelpakke badmöbelserie bademøbelserie

10 badmöbelserie bademøbelserie badplatser badeplasser badrummet baderommet badrummet baderommet badrumsskåp baderomsskap badrumsskåp baderomsskap bajonettfattning bajonettinnfatning Bajonettfattning Bajonettinnfatning bajonettfattningen bajonettinnfatningen Bajonettinnfatning Bajonettinnfatning bakar baker bakgrund bakgrunn bakgrunden bakgrunnen bakgrundsbelysning bakgrunnsbelysning Bakgrundsbelyst Bakgrunnsbelyst bakgrundsbeskrivning bakgrunnsbeskrivelse bakgrundsdansare bakgrunnsdansere bakifrån bakfra bakom bak Bakom Bak bakomliggande bakomliggende baksida bakside baksida bakside baksidan baksiden bakvänt merkelig bakåt bakover balansera balansere balanserade balanserte balken bjelken balken bjelken Bana Bane bana bane Banan Banen banan banen banan banen bananerna bananene bananskal bananskall Banben Baneben banben baneben banbenene banebenene banbenet banebenet banbrytande banebrytende bandage bandasje banderoll banner banderollbärare bannerbærere banderoller bannere bandet båndet bandöglor løkker bankappseglingen banekappseilingen bankdirektör bankdirektør banlängd banelengde banlängden banelengden bannern banneren banområdet baneområdet banor baner banorna banene

11 bansida baneside bansidan banesiden banvarv banerunder Bara Bare bara bare Barack Brakke barndomen barndommen Barnen Barna barnen barna barnledighet svangerskapspermisjon Barnlås Barnelås barockslott barokkslott barometern barometeret bas base basbåt basebåt basenhet baseenhet baserad basert baserade baserte baserat basert Baserna Basene baserna basene basernas basenes basketboll basketball bastu badstue batteribyte batteribytte batteribyte batteribytte batterierna batteriene batterierna batteriene batteriförbrukning batteriforbruk batteriförbrukning batteriforbruk batterilivslängd batterilevetid Batterinivån Batterinivået beachen stranden bebis baby bedarrar løyer bedrägligt bedragersk bedrövliga bedrøvelige bedårande bedårende bedömning bedømming befann befant befara frykte befaras fryktet befarats fryktet befattningshavarnas ansatte befinna befinne befintligt tilgjengelig befintligt tilgjengelig befäster befester begagnad brukt begravas begraves begravning begravelse Begravningen Begravelsen begravningen begravelsen begravs ble begravd begreppet begrepet begränsa begrense

12 begränsad begrenset begränsar begrenser begränsas begrenses begränsat begrenset begränsningar begrensninger begära begjære begåvning begavelse behandla behandle behandlade behandlet behärskar behersker behärskning av kontroll over behålla beholde behåller beholder behöva trenge behövde trengte behöver trenger behövs behøves behövt behøvd beisere beseire bekanta bekjente bekantskaper bekjentskaper bekommer påvirker bekräfta bekreft bekräftade bekreftet bekräftar bekrefter bekräftat bekreftet bekräftelse bekreftelse bekräftelsen bekreftelsen bektrakta betrakte bekväm bekvem bekvämt bekvemt Belgien Belgia belägen beliggende belägrar beleirer belägring beleiring belönades ble belønnet bemöda anstrenge bemötande mottakelse benen bena benstöd benstøtte benstödsfästet benstøttefestet benstödsvinkling benstøttevinkling benämning benevnelse Benämning Benevning Benämning Benevning beordrade beordret beredd beredt beredda forberedt berg fjell bergstoppar fjelltopper beroende avhengig Beroende Avhengig beror på avhenger av berott berodd Bert Willborg Bert Willborg Beräknad Beregnet

13 beräknar beregner beräknas beregnes beräkning beregning beräkningar beregninger beräkningarna beregningene berätta fortelle berättade fortalte berättar forteller berättas fortelles berättat fortalte berättats fortalt berättelse fortelling Berättelsen Fortellingen berättelsen fortellingen berättelserna fortellingene berättigar berettiger berömda berømte berömmer berømmer berömt berømt berör berører besegra beseire besegrade beseirede besegrar beseirer besegrat beseiret beseirede beseiret besiktning besiktning besinnade besinnet besked svar,informasjon beskrevs ble beskrevet beskriva beskrive beskrivet beskrevet beskrivning beskrivelse beskrivs beskrives beskåda beskue beslut beslutning beslutade besluttet beslutar beslutter beslutat besluttet beslutats besluttet besluten beslutningene Beslutet Beslutningen beslutet beslutningen beslutsfattarna beslutningstakerne beslutsfattarna beslutningstakerne beslutsunderlag beslutningsgrunnlag beste kompisen bestekameraten beställ bestill beställa bestille Beställningen Bestillingen bestämde bestemte bestämma bestemme Bestämmelser Bestemmelser Bestämmelserna Bestemmelsene bestämmelserna bestemmelsene bestämmer bestemmer bestämmer bestemmer

14 bestämmer bestemmer bestäms bestemmes bestämt bestemt besvaras besvares besvikelse skuffelse besvikelsen skuffelsen besviken skuffet besvikna skuffede Besättning Besetning besättning besetning besättningar besetninger Besättningarna Besetningene besättningarna besetningene Besättningen Besetningen besättningen besetningen Besättningens Besetningens besättningens besetningens besättningmännen besetningsmennene besättningsarbete besetningsarbeid Besättningsarbetet Besetningsarbeidet besättningsarbetet besetningsarbeidet besättningskombinationer besetningskombinasjoner besättningslista besetningsliste Besättningslistan Besetningslisten besättningslistan besetningslisten Besättningslistorna Besetningslistene besättningslistorna besetningslistene besättningsman besetningsmann besättningsmedlemmar besetningsmedlemmer Besättningsmedlemmarna Besetningsmedlemmene besättningsmedlemmarna besetningsmedlemmene besättningsmedlemmarnas besetningsmedlemmenes Besättningsmedlemmarnas Besetningsmedlemmenes besättningsmedlemmen besetningsmedlemmen besättningsmän besetningsmenn Besättningsmännen Besetningsmennene besättningsmännen besetningsmennene besättningssidan besetningssiden besättningsuttagning besetningsuttak Besättningsvalet Besetningsvalget besök besøk Besök Besøk besöker besøker besökt besøkt besökte besøkte betal-tv-företaget betal-tv-foretaket betala betale betalar betaler betalas betales betalningssystem betalingssystem betalningsvillkor betalingsvilkår betande beitende beteckningar betegnelser beteende oppførsel betonar betoner betongbjälklag betongbjelkelag

15 betongbjälklag betongbjelkelag betrakta betrakte betraktar betrakter betraktas betraktes betryggande betryggende betyda bety betydelse betydning betydelsefull betydningsfull betydelsen betydningen betyder betyr betydligt betydelig beundrad beundret beundransvärt beundringsverdig beundrar beundrer bevakad bevoktet bevakade overvåkte bevakar overvåker bevarade bevarte bevisa bevise bevisar beviser bevisat beviselig bevisats blitt bevist bevisbördan bevisbyrden bevisligen beviselig beväpnad bevæpnet bidragit har bidratt bifogade medfølgende bifogade medfølgende bifogade vedlagte bifogar legger ved bilar biler bild bilde bildades ble grunnlagt bildas dannes bilddynamik bildedynamikk Bilddynamiken Bildedynamikken bildelar bildeler Bilden Bildet bilden bildet bilderna bildene Bildextra Bildeekstra bildförbättringschip bildeforbedringschip bildförbättringschipet bildeforbedringsbrikken bildgalleriet billedgalleriet bildkavalkad bildekavalkade bildkvalitet bildekvalitet bildskärmen bildeskjermen bilfärd biltur biljetter billetter biljetterna billettene Bilmärke Bilmerke bilproducenter bilprodusenter bio kino Biopremiär Kinopremiere bisyssla bisyssel bita bite

16 bitarna delene bitars bits bjudet bedt bjudit budt bjöd bød bl a bl.a. bla bl.a. bland blant Bland Blant blandade blandete blandas blandes Blandat Blandet blandning blanding blankare blankere blekaste aning fjerneste anelse blev ble blickar blikk blickarna blikkene blindspolning blindspyling blindspolning blindspyling blinkar blinker blinkar blinker blinkning blinking blinkning blinking blivande blivende blivit blitt Blixten Lynet blixten lynet blixtnedslag lynnedslag block blokk blockera blokkere blockerade blokkerte blommorna blomstene blomstergårdar blomsterhager blomstrande blomstrende blygsam beskjeden bläck blekk bläckfisk blekksprut blädderblock papirtavle blåersendeskj emaer blågula blågule blåmärken blåmerker blåsa blåse boende bosatt boendet innkvarteringen Boettöppnare Urkasseåpner bogsera taue bogserade tauet bogserades ble tauet bogserande tauende bogserar sleper bogseras taues bogserats ble tauet bogserbåtar slepebåter bogsering sleping bogseringar slepinger

17 bogseringen slepingen bojar bøyer Bojen Bøyen bojen bøyen bojmisstag bøyefeil bokat booket Bokning Booking bokstäver bokstaver bokstäverna bokstavene bolaget firmaet boll ball bollen ballen bollsporter ballsporter bonuspoäng bonuspoeng bookmakern bookmakeren bordsmodell bordmodell bordstelefon bordtelefon borstad børstet borta borte bortblåsta bortblåste bortgång bortgang bostad bosted bostäder boliger bosättarna bosetterne botaniska botaniske bott bodd botten bunn bottengaten bunngaten bottenlagenbunnlagene bottenlaget bunnlaget bottenmärke bunnmerke bottenmärkena bunnmerkene bottenmärket bunnmerket bottenplaceringarna bunnplasseringene boxande boksende Bragdmedaljssegling Fortjenestemedaljeseiling braka sönder gå i stykker Brand Brann brandförsvar brannvern Brandkåren Brannvesenet branschen bransjen branta bratte brantare brattere Brasilien Brasil breda brede bredare bredere bredaste bredeste bredband bredbånd bredd bredde Bredd Bredde bredddjusteringsfästet breddejusteringsfestet bredvid ved siden av breven brevet brevid ved siden av brickor skiver briefingar briefingene

18 briefingrum briefingrom briefingrummet briefingrommet briljanta briljante bristande bristende brister svakheter bristningsgränsen bristegrensen britten briten britter briter brittisk britisk brittiska britiske broar broer broarna broene broförbindelser broforbindelser Bromssträcka Bremselengde bron broen brons bronse bronsmedaljer bronsemedaljer bronsmedaljör bronsemedaljist bronsmedaljören bronsemedaljøren bronsplats bronseplass bropelarna bropilarene broschyr brosjyre brott brudd brottstyrka bruddstyrke brukar bruker brus støy bruten brutt brygga brygge bryggan brygga bryggorna bryggene bryta bryte brytas brytes bryts brytes brytt brydd Bräddavlopp Overstrømningsavløp bräddavloppets overstrømningsavløpets Brännvidd Brennvidde bråkdelen brøkdelen bröderna brødrene Brödskivor Brødskiver bröllop brullup bröllopsmottagningen bryllupsmottakelsen bröstkorg brystkasse bröstkorgen brystkassen bröt brøt bröts ble brutt bucklan pokalen budget budsjett budgetar budsjettene budskap meddelelse budskapet meddelelsen Buffelmozzarella Bøffelmozzarella buffén bufféen bulb bulb Bulb Bulb bulb bulb

19 Bulben Bulben bulben bulben bullerdämpningssystem støydempingssystem bultar banker bultarna boltene bultas boltes bultas boltes bunkt bukt busning bussing bussning bussing bussningen bussingen butik butikk butiker butikker butikerna butikkene butikschef butikksjef butiksyta butikkareal byar vindkast byarna byene bygel bøyle bygelhandtag bøylehåndtak bygelhandtag bøylehåndtak bygelhöjd bøylehøyde bygelhöjden bøylehøyden bygelinställningen bøyleinnstillingen Bygellås Bøylelås bygellåsen bøylelåsen bygeln bøylen bygga bygge Byggandet Byggingen byggandet byggingen byggas bygges byggbranschen byggebransjen Byggd Bygget byggd bygget byggda bygde byggde bygget byggdes ble bygget bygget byggingen Bygget Byggingen byggfläkt byggviften Byggmaterial Byggemateriale ByggMaterial Byggemateriale Byggnaden Bygningen byggnaden bygningen byggnader bygninger byggnaderna byggningene byggnadsarbete bygningsarbeid byggnationen byggearbeidet byggs bygges byggt bygget Byggt Bygget byggts bygges Byggår Byggeår byn byen Byt Bytt Byt Bytt

20 byta bytte bytas byttes bytas byttes Byte Bytte byte bytte Byte Bytte bytena byttene byter bytter bytet byttet bytt byttet byxor bukser bälghållarna belgholderne bälghållarnas belgholdernes bälte belte bälteslås beltelås bänkar benker bänkpress benkpress bänkskiva benkeplate bära bære bärande bærende bärbar bærbar bärbara bærbare bärgades ble berget bärgningen bergingen Bärningsförsöken Bergingsforsøket Bäst Best bäst best Bästa Beste bästa beste bäste beste bättre bedre Båda Begge Båda Begge båda begge Båda Begge bågbro buebro bålstödet kroppstøtten bålstödskudde kroppsbeskytter Båtansvarsförsäkring Båtansvarsforsikring båtar båter Båtar Båter båtar båter Båtar Båter Båtarna Båtene Båtarna Båtene båtarna båtene båtarna båtene båtarnas båtenes båtbesättningar båtbesetninger Båtbyggarchef Båtbyggeleder Båtbyggare Båtbygger båtbyggare båtbyggere båtbyggaren båtbyggeren båtbyggares båtbyggeres båtbyggarhallen båtbyggerhallen Båtbyggarna Båtbyggerne

21 båtbyggarna båtbyggerne båtbyggarvarv båtbyggerverft båtbygge båtbyggingen båtbyggere båtbygger Båtbygget Båtbyggingen båtbygget båtbyggingen båtbyggnadsdesign båtbyggingsdesign Båtdesignern Båtdesigneren båtdesignern båtdesigneren båtdop båtdåper båtdopsäsongen båtdåpsesongen båtförsäkring båtforsikring båtförsäkringar båtforsikringer båthantering båthåndtering båthanteringen båthåndteringen båthåndtering båthåndtering båtkapten båtkaptein båtkaptenerna båtkapteinene båtkonstruktör båtkonstruktør båtlängd båtlengde båtlängder båtlengder båtlängders båtlengders båtlängds båtlengdes båtlänger båtlengder båtmodellerna båtmodellene båtmässan båtmessen Båtnamn Båtnavn Båtnamnen Båtnavnene båtnamnet båtnavnet båtvarv båtverft båtvarvet båtverftet båtverftet båtverftet böcker bøker böj bøy böjda bøyde bör bør bör bør bör bør Bör Bør börja begynne började startet början begynnelsen börjar starter börjat startet Börs Børs börsen børsen börserna børsene börsnoterat børsnotert böter bøter ca ca. ca ca. cancer kreft Ceasarsallad cæsarsalat cedertre sedertre cederträ cedertre cellulär telefoni mobiltelefoni

22 Censur Sensur center senter center sentre Centerbordsjolle Senterbordsjolle central sentral centrala sentrale Centraleuropa Sentral-europa Centret Senteret centret senteret Centrifugering Sentrifugering centrum sentrum centrum sentrum centrum sentrum ceremoni seremoni ceremonierna seremoniene ceremonin seremonien Ceremonin Seremonien certifierade sertifiserte Challenge's Challenges Challenge-kepsen Challenge-capsen Challenge-sången Challenge-sangen chans sjanse chansat sjanset CHANSEN SJANSEN Chansen Sjansen chansen sjansen chanser sjanser chanserna sjansene chanslös sjanseløs charmen sjarmen charmig sjarmerende chartersegling charterseiling checkade sjekket chef sjef chefdesigner sjefsdesigner chefen sjefen Chefen Sjefen cheferna sjefene Chefsdesignern Sjefsdesingeren chefsjuristens sjefsjuristens chefsrollen sjefsrollen chock sjokk chockade sjokket chockat sjokkerte cigarrliknande sigarlignende cirkeln sirkelen cirkelträning sirkeltrening cirkulär sirkulær Cistern Cisterne cistern cisterne cistern cisterne Cistern Cisterne cisternarmaturen cisternearmaturen cisternarmaturen cisternearmaturen cisternelokket cisternelokket Cisternen Cisternen

23 Cisternen Cisternen cisternens cisternens cisternens cisternens cisternlocket cisternelokket citat sitat citeras siteres citykärna bykjerne civila sivile civilingenjör sivilingeniør civilingenjörer sivilingeniører CNN:s CNNs coachning coaching code kodeks combirum kombirom containerfartyg containerskip coolaste kuleste Cup - final Cupfinale Cup-besättning Cup-besetning Cup-besättningar Cup-besetninger CUP-BÅTAR CUP-BÅTER Cup-båtar Cup-båter Cup-båtarna Cup-båtene Cup-experterna Cup-ekspertene Cup-final Cup-finale Cup-finale Cupfinale Cup-finalerna Cup-finalene Cup-finalisterna Cup-finalistene Cup-gatan Cup-gaten Cup-mästaren Cup-mesteren Cup-mästarna Cup-mestrene cup-regattan cup-regattaen Cup-regattan Cup-regattaen Cup-seglingarna Cup-seilingene Cup-stjärnor Cup-stjerner Cup-tillhörighet Cup-tilhørighet Cup-utmanare Cup-utfordrere Cup-utmanaren Cup-utfordreren Cup-utmanarna Cup-utfordrerne Cup-utmanartävlingen Cup-utfordrerkonkurransen Cup-utmaning Cup-utfordring Cup-utmaningen Cup-utfordringen Cup-utmaningens Cup-utfordringens Cup-utmanings Cup-utfordrings Cup-vinnare Cup-vinner Cup-vinnaren Cup-vinneren dag-rutan dag-ruten dagar dager Dagarna Dagene dagarna dagene dagarnas dagenes dagars dagers Dagliga Daglige dagliga daglige dagligen daglig dagligt daglig dagordningen dagsordenen

24 dagstidning dagsavis dagstidningen dagsavisen Dagstidningen Dagsavisen dambesättningar damebesetninger dambesättningen damebesetningen damernas damenes damm støv damtävling damekonkurransen dansa danse dansare dansere Dansbandsgalan Dansebandgallaen danska dansk danskar dansker danskarna danskene dansmusik dansemusikk Dataanalys Dataanalyse dataanalys dataanalyse dataanalytikern dataanalytikeren Datagrafiken Datagrafikken dataingenjör dataingeniør datainsamling datainnsamling datakommunikation datakommunikasjon dataskärmen dataskjermen dataspelar dataspillere dator datamaskin Datorer Datamaskiner datorer datamaskiner datorn datamaskinen datorstödd datastyrt datum dato Datumet Datoen de här disse De senere De sistnevnte debuterade debuterte debuterar debuterer debuterat debutert debutseger debutseier december desember decimeter desimeter dedikerad dedikert defekta ljusa pixlar døde piksler definiera definiere definierade definerte Definierar Definerer definierat definert definitiva definitive defintivit definitivt defintivt definitivt dela dele delad delt delad delt delad delt delades ble delt delaktiga delaktige Delar Deler delar deler

25 delar delar delarna delas delats delegation delegerar delge delsegrar deltagande Deltagandet deltagandet Deltagarantalet deltagare deltagarlistan Deltagarna deltagarna deltagit deltog deltävling deltävlingar deltävlingar deltävlingarna Deltävlingen deltävlingen deltävlingen delvolym demokratiska demonstration demonstrationerna demonterar demonterats Demonteringsbilar den gula flaggan Den her den senare Den senere Denna Denna denna Deras deras designa designad designade designarbete designat designats designchef designern designers designhemligheter designinformation designkoncept designlösning designmöbel deler deler delene deles blitt delt delegasjon delegerer meddele delseirer deltagelse Deltakelsen deltakelsen Deltakerantallet deltakere deltakerlisten Deltakerne deltakerne deltatt deltok delkonkurranse delkonkurranser delkonkurranser delkonkurransene Delkonkurransen delkonkurransen delkonkurransen delvolum demokratiske demonstrasjon demonstrasjonene demonterer blitt demontert Demonteringsbiler det gule flagget Denne den sistnevnte Den sistnevnte Denne Denne denne Deres deres designe designet designet designarbeid designet blitt designet designsjef designeren designere designhemmeligheter designinformasjon designkonsept designløsning designmøbel

26 designritningar designtegninger designutmärkelserna designutmerkelsene desperata desperate dess dets Dessa Disse dessa disse Dessförinnan Rett før dessförinnan rett før Dessutom Dessuten dessutom dessuten destination destinasjon det räcker ikke det holder ikke detaljerad detaljert detaljerade detaljerte Detaljerna Detaljene detaljerna detaljene Detsamma Det samme detsamma det samme Detta Dette Detta Dette Detta Dette detta dette diagnos diagnose diagnostiserar diagnostiserer diagonalstagsexperter diagonalstageksperter dig deg dig deg digital-tv-operatören digital-tv operatøren digitala digitale digitalbox digitalboks digitalkartorna digitalkartene digitalklocka digitalklokke Dilemmat Dilemmaet dillgravad dillgravet dimensioner dimensjoner din bilde ditt bilde dina dine direkt direkte direkt direkte direkt direkte direkt rett direktesende direktesendte Direktflyg Direktefly direktintervju direkteintervju direktkvalificerad direktekvalifisert direktkvalificerade direktekvalifiserte direktkvalificerat direktekvalifisert direktsänd direktesendt direktsända direktesende direktsändas direktesendes direktsänder direktesender Direktsändning Direktesending direktsändning direktesending direktsändningar direktesendinger Direktsändningarna Direktesendingene direktsändningarna direktesendingene

FIRST LEGO League. Sarpsborg 2012. Fredric Bårdsen Gutt 13 år 0 Mickael Kowalski Gutt 13 år 0 Jonas Melsom Jørgensen

FIRST LEGO League. Sarpsborg 2012. Fredric Bårdsen Gutt 13 år 0 Mickael Kowalski Gutt 13 år 0 Jonas Melsom Jørgensen FIRST LEGO League Sarpsborg 2012 Presentasjon av laget Technobosses Vi kommer fra Vinterbro Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 0 jenter og 10 gutter. Vi representerer Nordbytun ungdomsskole

Detaljer

FIRST LEGO League. Bergen 2012. Gutt 12 år 1 June Lavik Nordtveit Jente 12 år 0. Andrè Askeland Hagen Gutt 12 år 0 Katrine Austevoll Jente 11 år 1

FIRST LEGO League. Bergen 2012. Gutt 12 år 1 June Lavik Nordtveit Jente 12 år 0. Andrè Askeland Hagen Gutt 12 år 0 Katrine Austevoll Jente 11 år 1 FIRST LEGO League Bergen 2012 Presentasjon av laget Ulsmåg Ultimate Vi kommer fra Nesttun Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 6 jenter og 4 gutter. Vi representerer Ulsmåg skole Type

Detaljer

Øvelser/Övningar. Abilica PumpSet TRENING MED MENING TRANING MED MENING. abilica.com

Øvelser/Övningar. Abilica PumpSet TRENING MED MENING TRANING MED MENING. abilica.com Øvelser/Övningar : TRENING MED MENING TRANING MED MENING abilica.com Pump trening kom inn på treningssentre på midten av 90-tallet, og er en treningstrend som har kommet for å bli. Grunnen til det er at

Detaljer

NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE

NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE NO/DK: side 1 8 SV: sida 9 16 FI: sivu 17 24 GB/AU: page 25 32 1 5 2 3 4 6 7 1 Indikator for dagsenking 2 Ønsket Temperatur 3 Indikator for varmeavgivelse 4 Indikator

Detaljer

FIRST LEGO League. Stavanger 2012

FIRST LEGO League. Stavanger 2012 FIRST LEGO League Stavanger 2012 Presentasjon av laget Horpestad MÅNE Vi kommer fra Kleppe Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 2 jenter og 5 gutter. Vi representerer Horpestad skule

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

FIRST LEGO League. Stavanger 2012

FIRST LEGO League. Stavanger 2012 FIRST LEGO League Stavanger 2012 Presentasjon av laget FLL stangeland Vi kommer fra sandnes Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 5 gutter. Vi representerer Stangeland skole

Detaljer

FIRST LEGO League. Stavanger 2012

FIRST LEGO League. Stavanger 2012 FIRST LEGO League Stavanger 2012 Presentasjon av laget Horpestad SOL Vi kommer fra Kleppe Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 3 jenter og 4 gutter. Vi representerer Horpestad skule

Detaljer

Forord til den norske utgaven

Forord til den norske utgaven Forord til den norske utgaven Blant de bøkene vi hver sommer drar med oss hjem fra Frankrike, befant det seg i fjor ei lita bok med tittelen Adoption. Comment répondre aux questions des enfants. På norsk

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

FIRST LEGO League. Stavanger 2012. Daniel Loe Gabrielsen Gutt 11 år 0 Sindre Husebø Gutt 11 år 0 Jarand Langva Rommetvedt

FIRST LEGO League. Stavanger 2012. Daniel Loe Gabrielsen Gutt 11 år 0 Sindre Husebø Gutt 11 år 0 Jarand Langva Rommetvedt FIRST LEGO League Stavanger 2012 Presentasjon av laget RØYNEBERG SMURFENE Vi kommer fra Røyneberg Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Røyneberg

Detaljer

MOBILE BROADBAND Gateway D-35 Quick Guide DK NO SE

MOBILE BROADBAND Gateway D-35 Quick Guide DK NO SE MOBILE BROADBAND Gateway D-35 Quick Guide DK NO SE Tak for dit valg af Gateway D-35 Tak for dit valg af Gateway D-35 og velkommen til et mobilt bredbånd med pålidelig og overlegen geografisk dækning i

Detaljer

Brukerhåndbok TNS Gallup TV-panel

Brukerhåndbok TNS Gallup TV-panel Brukerhåndbok TNS Gallup TV-panel Velkommen til TNS Gallup TV-panel Takk for at du vil delta i den offisielle TV-undersøkelsen i Norge. TVpanelet består av 1000 husstander rundt i hele landet, og din

Detaljer

En ny sesong i Hellas nærmer seg, og vi er klare til å ta med ferieklare folk på seiling mellom de greske øyene igjen.

En ny sesong i Hellas nærmer seg, og vi er klare til å ta med ferieklare folk på seiling mellom de greske øyene igjen. Nyhetsbrev fra SEILINGiHELLAS. Hei seilervenner. En ny sesong i Hellas nærmer seg, og vi er klare til å ta med ferieklare folk på seiling mellom de greske øyene igjen. Turene vil i år, som tidligere, gå

Detaljer

Invitasjon Nord-Norsk mesterskap 18. - 19. oktober 2013 for senior og junior

Invitasjon Nord-Norsk mesterskap 18. - 19. oktober 2013 for senior og junior ! Invitasjon Nord-Norsk mesterskap 18. - 19. oktober 2013 for senior og junior Arrangør: Norges Kampsportforbund Teknisk arrangør: TromsøTaekwon-Do klubb Kontaktperson: Marthe Bøhler, tlf: 924 43 194 E-post:

Detaljer

BRUKSANVISNING. Bucket Blast Spill- og aktivitetssett. Inneholder:

BRUKSANVISNING. Bucket Blast Spill- og aktivitetssett. Inneholder: BRUKSANVISNING Bucket Blast Spill- og aktivitetssett Inneholder: 24 erteposer 4 x 6 farger 6 bøtter i ass. farger 6 belter for bøttene 6 øyebind i ass farger 4 kjegler Innendørs spill (I) Utendørs spill

Detaljer

FIRST LEGO League. Romsdal 2012

FIRST LEGO League. Romsdal 2012 FIRST LEGO League Romsdal 2012 Presentasjon av laget Best LEGO friends Vi kommer fra Elnesvågen Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 8 jenter og 7 gutter. Vi representerer Haukås skole

Detaljer

Norsk Spaniel Klub Jaktkomiteen

Norsk Spaniel Klub Jaktkomiteen 1 Norsk Spaniel Klub Jaktkomiteen Sist oppdatert 21.august 2013 en er ikke først og fremst en konkurranse, men laget og ment som treningsmål, samt en trivelig og morsom aktivitet for NSKs avdelinger. Jaktkomiteen

Detaljer

FIRST LEGO League. Stavanger 2012

FIRST LEGO League. Stavanger 2012 FIRST LEGO League Stavanger 2012 Presentasjon av laget Robotene Vi kommer fra Sandnes Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 2 jenter og 10 gutter. Vi representerer Teknolab Sandved Skole

Detaljer

Heisann alle sammen! Nå har det gått noen mnd siden sist nyhetsbrev, så nå er det på tide med noen oppdateringer fra oss her i Nytt Liv. Her i Bolivia startet nytt skoleår i februar, og vi fikk også i

Detaljer

LANDET BAK DØRA. 1. Treet som ikke ville gå. Vi bor på grensa mellom fantasi og virkelighet. I et hus så midt på som det er mulig å

LANDET BAK DØRA. 1. Treet som ikke ville gå. Vi bor på grensa mellom fantasi og virkelighet. I et hus så midt på som det er mulig å LANDET BAK DØRA 1. Treet som ikke ville gå Vi bor på grensa mellom fantasi og virkelighet. I et hus så midt på som det er mulig å komme. Går du ut gjennom inngangsdøra, er folk folk, biler er biler og

Detaljer

FIRST LEGO League. Kirkenes 2012

FIRST LEGO League. Kirkenes 2012 FIRST LEGO League Kirkenes 2012 Presentasjon av laget Retards Vi kommer fra Kirkenes Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 0 jenter og 8 gutter. Vi representerer Kirkenes Ungdomskole

Detaljer

FIRST LEGO League. Agder Miriam Benshitrit Mæstad Nora Anastasia Horne Ekeberg Oda Sangvik Abrahamsen

FIRST LEGO League. Agder Miriam Benshitrit Mæstad Nora Anastasia Horne Ekeberg Oda Sangvik Abrahamsen FIRST LEGO League Agder 2012 Presentasjon av laget Team Lego Champs Vi kommer fra Søgne Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 12 jenter og 8 gutter. Vi representerer Tangvall skole Type

Detaljer

FIRST LEGO League. Trondheim 2012

FIRST LEGO League. Trondheim 2012 FIRST LEGO League Trondheim 2012 Presentasjon av laget Nordskag Oppvekstsenter Vi kommer fra KVERVA Snittalderen på våre deltakere er 10 år Laget består av 3 jenter og 4 gutter. Vi representerer Type lag:

Detaljer

6. Val av två justeringsmän Åsne Århus Botillen och Aslak Sverdrup ble valgt til protokollunderskrivere.

6. Val av två justeringsmän Åsne Århus Botillen och Aslak Sverdrup ble valgt til protokollunderskrivere. Skandinaviska Skolan - Årsmøteprotokoll 2009 Regnskapsår: 1 juli 2008 til 30 juni 2009 1. Styrelsens ordförande öppnar mötet Styrets leder Jan Tvinnereim ønsket velkommen og erklærte møtet for åpnet. Etter

Detaljer

POLEN - SOPOT PUSTETEKNIKK & SPA PROGRAM 13.-18.04.2016

POLEN - SOPOT PUSTETEKNIKK & SPA PROGRAM 13.-18.04.2016 POLEN - SOPOT PUSTETEKNIKK & SPA PROGRAM 13.-18.04.2016 JOMFRUREISER NORGES LEDENDE ARRANGØR AV TEMAREISER FOR JENTER Jomfrureiser arrangerer temareiser for jenter med fokus på glede, fellesskap og aktivitet.

Detaljer

FIRST LEGO League. Sarpsborg Bestemors favoritter. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Sarpsborg Bestemors favoritter. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Sarpsborg 2012 Presentasjon av laget Bestemors favoritter Vi kommer fra Moss Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 2 jenter og 1 gutt. Vi representerer Nøkkeland skole

Detaljer

INNBYDELSE 27.-28. oktober 2007 DOMUS Athletica OSLO

INNBYDELSE 27.-28. oktober 2007 DOMUS Athletica OSLO INNBYDELSE 27.-28. oktober 2007 DOMUS Athletica OSLO - Et NM du ikke glemmer Regi: Norges Kampsport Forbund ved NTN seksjonen Teknisk arrangør: Christiania Taekwon-Do klubb i samarbeid med National Taekwon-Do

Detaljer

Fra tare til tind. m/ HEMO Travels Vårskitur 2012

Fra tare til tind. m/ HEMO Travels Vårskitur 2012 Fra tare til tind m/ HEMO Travels Vårskitur 2012 Trondheim Fivelstadhaugen Dato Klokkeslett Aktivitet Onsdag 18. april 13.00 19.00 Bil Trondheim Fivelstadhaugen 20.00 Middag på Villa Norangdal Fivelstadhaugen

Detaljer

Sarpsborg IL Håndball inviterer til håndballturnering Sarpsborg 3. 5. mai 2013

Sarpsborg IL Håndball inviterer til håndballturnering Sarpsborg 3. 5. mai 2013 Sarpsborg IL Håndball inviterer til håndballturnering Sarpsborg 3. 5. mai 2013 Sarpsborg IL Håndball ønsker i år igjen å invitere til Olavscupen. Olavscupen er satt opp som en avslutningsturnering for

Detaljer

Officiella regler! Detta är en översättning av de engelska reglerna som alltid är det som gäller!

Officiella regler! Detta är en översättning av de engelska reglerna som alltid är det som gäller! Officiella regler! Detta är en översättning av de engelska reglerna som alltid är det som gäller! 1. Regler Den European Youth Academy Football League vil bli spilt i samsvar med gjeldende deler av FIFA

Detaljer

Avspenning. Å leve med tungpust 5

Avspenning. Å leve med tungpust 5 Avspenning Å leve med tungpust 5 Avspenning Denne informasjonen er laget for å hjelpe deg å håndtere tung pust. Hvis pusten er i forverring eller du erfarer pustebesvær som en ny plage, er det viktig at

Detaljer

Brukerhåndbok TNS Gallup TV-panel

Brukerhåndbok TNS Gallup TV-panel Brukerhåndbok TNS Gallup TV-panel Velkommen til TNS Gallup TV-panel Takk for at du vil delta i den offisielle TV-undersøkelsen i Norge. TVpanelet består av 1000 husstander rundt om i hele landet, og din

Detaljer

Svar til spørsmål I forbindelse med «Anskaffelse Display Vestfold og Telemark

Svar til spørsmål I forbindelse med «Anskaffelse Display Vestfold og Telemark Anskaffelse Display Vestfold og Telemark Vestviken Kollektivtrafikk Tønsberg, 27.01.12 Svar til spørsmål I forbindelse med «Anskaffelse Display Vestfold og Telemark Spørsmål DVT8 Fråga angående "Konkurransebetingelser

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon.

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. GUTZ ABC Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. VELKOMMEN / HVORFOR GUTZ VELKOMMEN! Kjære kunde, det begynner som oftest med at foreningen, idrettslaget eller klassen gir uttrykk for å

Detaljer

Regler for offisielle konkurranser i juniorhandling

Regler for offisielle konkurranser i juniorhandling Regler for offisielle konkurranser i juniorhandling www.nkk.no Gyldig fra 01.01.2015 Regler for offisielle konkurranser i juniorhandling Gjeldende fra 1. januar 2015. Innledning Juniorhandling er en sport

Detaljer

Seilingsbestemmelser

Seilingsbestemmelser Seilingsbestemmelser Norges Cup for Laser, Europa, Optimist, Zoom 8 2-3 mai Organiserende myndighet: Bergens Seilforening / Hjellestad Seilforening http://bergens-seilforening.no/arrangement/nc2015 1 REGLER

Detaljer

FIRST LEGO League. Stavanger 2012. Gutt 11 år 0 Mads Bådsvik Gutt 11 år 0

FIRST LEGO League. Stavanger 2012. Gutt 11 år 0 Mads Bådsvik Gutt 11 år 0 FIRST LEGO League Stavanger 2012 Presentasjon av laget Røyneberg Lego Galaxy Crew Vi kommer fra Røyneberg Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 2 jenter og 5 gutter. Vi representerer

Detaljer

DEN PROFESJONELLE ARBEIDSTAKER

DEN PROFESJONELLE ARBEIDSTAKER DEN PROFESJONELLE ARBEIDSTAKER http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner personer som blir godt likt av sine overordnede, blir oftere forfremmet enn sine kollegaer og får større lønnsøkninger

Detaljer

MEXICO - ISLA MUJERES TRENING FOR KROPP OG SJEL PROGRAM 28. oktober 08. november 2015

MEXICO - ISLA MUJERES TRENING FOR KROPP OG SJEL PROGRAM 28. oktober 08. november 2015 MEXICO - ISLA MUJERES TRENING FOR KROPP OG SJEL PROGRAM 28. oktober 08. november 2015 JOMFRUREISER NORGES LEDENDE ARRANGØR AV TEMAREISER FOR JENTER Jomfrureiser arrangerer temareiser for jenter med fokus

Detaljer

Villa Dubrovnik 5 VILLA DUBROVNIK 5. Type overnatting: villa Sted: Dubrovnik - KROATIA Antall rom: 3 Maks gjester: 6

Villa Dubrovnik 5 VILLA DUBROVNIK 5. Type overnatting: villa Sted: Dubrovnik - KROATIA Antall rom: 3 Maks gjester: 6 Villa Dubrovnik 5 VILLA DUBROVNIK 5 Type overnatting: villa Sted: Dubrovnik - KROATIA Antall rom: 3 Maks gjester: 6 1 / 5 Bad: 3 Pool: Nei Sea avstand: 250 m Starter på: 7,000 {gallery}vfr/dubrovnik5{/gallery}

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Volvo Aker Brygge Cup SEILINGSBESTEMMELSER

Volvo Aker Brygge Cup SEILINGSBESTEMMELSER Volvo Aker Brygge Cup Lørdag 7. juni og søndag 8. juni 2014 Superfinale torsdag 12. juni 1. Regler SEILINGSBESTEMMELSER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene.

Detaljer

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon.

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. GUTZ ABC Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. VELKOMMEN / HVORFOR GUTZ VELKOMMEN! Har du sikte på en klassetur, en treningsleir eller en annen morsom aktivitet? Uansett hva du tar sikte

Detaljer

GME MT410 & MT410G PLB / Personlig nødpeilesender

GME MT410 & MT410G PLB / Personlig nødpeilesender GME MT410 & MT410G PLB / Personlig nødpeilesender ADVARSEL: Nødpeilesendere skal kun brukes ved den ytterste nød og ved overhenge fare. Det er viktig at du studerer denne manualen nøye! Funksjoner: Typiske

Detaljer

d Mitt nye eventyr og utfordringer d

d Mitt nye eventyr og utfordringer d DESEMBER 2015 d Mitt nye eventyr og utfordringer d Nå nærmer julen seg med stormskritt, og selv her i Nord-Thailand er nettene kalde nå. Det er ikke bare julen som nærmer seg, men det er heller ikke så

Detaljer

FIRST LEGO League. Tromsø 2012

FIRST LEGO League. Tromsø 2012 FIRST LEGO League Tromsø 2012 Presentasjon av laget Brensholmen LegoLeague Vi kommer fra Brensholmen Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 10 jenter og 9 gutter. Vi representerer Hillesøyskolen

Detaljer

Fysisk aktivitetsplan: Uke 7-12

Fysisk aktivitetsplan: Uke 7-12 Fysisk aktivitetsplan: Uke 7-12 Her er en mer avansert treningsplan for når du har bygget opp et fitness-grunnlag ved å bruke introduksjonstreningen. Denne treningsplanen gjør det mulig for deg å trene

Detaljer

1. Byen. Pappa og jeg kom i går, og i dag hadde vi sløvet rundt i byen, besøkt noen kirker og museer, sittet på kafeer og stukket innom

1. Byen. Pappa og jeg kom i går, og i dag hadde vi sløvet rundt i byen, besøkt noen kirker og museer, sittet på kafeer og stukket innom 1. Byen Jeg la hodet bakover. Rustbrune jernbjelker strakte seg over meg, på kryss og tvers i lag på lag. Jeg bøyde meg enda litt lenger, det knakte i nakken. Var det toppen, langt der oppe? Jeg mistet

Detaljer

8 coloris 8 farben 8 colori 8 colores

8 coloris 8 farben 8 colori 8 colores strobe 8 coloris 8 farben 8 colori 8 colores Grey Fusion Highlight Flex 2620 Blaze 2604 Extreme 2606 Ignite 2603 Spark 2621 Rapid 2614 Force 2605 Plasma 2619 Egnet for kontorer, butikker, skoler, høyskoler

Detaljer

Forprosjektrapport. Kristian Johannessen, Michael Andre Krog, Lena Sandvik, Alexander Welin, Snorre Olimstad Gruppe 15 25.01.2012

Forprosjektrapport. Kristian Johannessen, Michael Andre Krog, Lena Sandvik, Alexander Welin, Snorre Olimstad Gruppe 15 25.01.2012 2012 Forprosjektrapport Kristian Johannessen, Michael Andre Krog, Lena Sandvik, Alexander Welin, Snorre Olimstad Gruppe 15 25.01.2012 1 Innhold 2 Presentasjon... 3 3 Sammendrag... 3 4 Dagens situasjon...

Detaljer

Brukerhåndbok TNS Gallup Mediepanel

Brukerhåndbok TNS Gallup Mediepanel Brukerhåndbok TNS Gallup Mediepanel Innhold Velkommen til TNS Gallup Mediepanel... s. 3 Komme i gang... s. 4 Når og hvor skal jeg ha med meg Mediemeteret... s. 5 Bruk av Mediemeteret på reiser... s. 6

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

Utlysning: Uprisen søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen

Utlysning: Uprisen søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Utlysning: Uprisen søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Går du på ungdomsskolen og ønsker en utfordring? Uprisen søker fire elever fra hele landet som skal nominere 5 bøker til Uprisen

Detaljer

KUNNGJØRING og SEILINGSBESTEMMELSER KNS OG OSLO SEILFORENING ONSDAGSREGATTAER 2015 Informasjon/kunngjøring.

KUNNGJØRING og SEILINGSBESTEMMELSER KNS OG OSLO SEILFORENING ONSDAGSREGATTAER 2015 Informasjon/kunngjøring. KUNNGJØRING og SEILINGSBESTEMMELSER KNS OG OSLO SEILFORENING ONSDAGSREGATTAER 2015 Informasjon/kunngjøring. Vi ønsker deg velkommen til vår onsdag regatta for Nor-rating med spinnaker og Knarr. Totalt

Detaljer

Å etablere et demensvennlig samfunn

Å etablere et demensvennlig samfunn Å etablere et demensvennlig samfunn Vår historie fra North Lanarkshire Sandra Shafii & Arlene Crockett Arendal 23. mars 2015 Vi har en historie å fortelle Hvorfor vi startet Hvordan vi gjorde det Hva som

Detaljer

Innledning. Det geniale med GEOREG er at systemet er fullstendig automatisert,

Innledning. Det geniale med GEOREG er at systemet er fullstendig automatisert, Innledning GEOREG er et nytt system for registrering i konkurranser. Systemet baserer seg på at deltakerne har en smarttelefon med en app som muliggjør enkel registrering i en database. Systemet er spesielt

Detaljer

HENRIK ENNART. Aldringens gåte. Vitenskapen som forlenger livet ditt.

HENRIK ENNART. Aldringens gåte. Vitenskapen som forlenger livet ditt. HENRIK ENNART Aldringens gåte Vitenskapen som forlenger livet ditt. Om forfatteren: HENRIK ENNART har bakgrunn som journalist, nyhetssjef og sjef for innenriksredaksjonen i Svenska Dagbladet og har i mange

Detaljer

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015.

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. Hver avdeling har valgt sitt land og laget et fabeldyr som barna har funnet navn til og laget en fabel om. «En vennskapsreise, - fra Norge til Kina og Libanon

Detaljer

Kapitaldekningsregler for kredittinstitusjoner og holdingselskaper i finanskonsern

Kapitaldekningsregler for kredittinstitusjoner og holdingselskaper i finanskonsern Regelverket i Danmark og Sverige 1. Danmark Kapitaldekningsregler for kredittinstitusjoner og holdingselskaper i finanskonsern Kapitaldekningsreglene i Danmark innebærer at pengeinstitutter (banker) ved

Detaljer

MINNESTEINER 2016 STEINHUGGERIET AS

MINNESTEINER 2016 STEINHUGGERIET AS MINNESTEINER 2016 STEINHUGGERIET AS KJÆRE FAMILIE Steinhuggeriet AS eies og drives av Nina Sandbakk Kristensen og Tommy Kristensen, og er en andregenerasjons familiebedrift. Steinhuggeriet AS ble stiftet

Detaljer

LØRENSKOG IF AKADEMIET VÅR IDENTITET

LØRENSKOG IF AKADEMIET VÅR IDENTITET LØRENSKOG IF AKADEMIET VÅR IDENTITET Innhold. Om denne brosjyren.2 Hva er Lørenskog Fotball sitt Akademi?..3 Hva vil vi oppnå?......3 Hva er Akademiet best på?...... 3 Hvem deltar på Akademiet?......4

Detaljer

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Lørdag den 21. februar reiste vi sammen med fire andre fra helsefagarbeider klassen til Malta. Der skulle vi være i tre uker gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+.

Detaljer

Veiledning for bruk av Europass språkpass

Veiledning for bruk av Europass språkpass Veiledning for bruk av Europass språkpass Innledning Europass språkpass er et dokument du kan bruke til å beskrive språkkunnskapene dine. Dokumentet er utviklet av Europarådet og er en av tre deler i det

Detaljer

Informasjon. Innhold:

Informasjon. Innhold: Informasjon Innhold: 1. Beskrivelse av Seilsportsligaen 2. Organisasjon 3. Krav til arrangørklubb 1. Beskrivelse av Seilsportsligaen Med inspirasjon fra den tyske Segelbundesliga og dansk Sejlsportsliga

Detaljer

Læreplan videregående dommerkurs NAF

Læreplan videregående dommerkurs NAF Læreplan videregående dommerkurs NAF Gjelder fra 1. januar 2015. Formål I amerikansk fotball er ingen dommerposisjoner like, og både for sin egen utvikling og forbundets behov må enhver dommer kunne dømme

Detaljer

FIRST LEGO League. Haugesund 2012

FIRST LEGO League. Haugesund 2012 FIRST LEGO League Haugesund 2012 Presentasjon av laget Gard ekspertene Vi kommer fra Haugesund Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 7 jenter og 10 gutter. Vi representerer Gard skole

Detaljer

Ben Goldacre er lege og forfatter. Hans første bok Kvakksalverne ble nummer én på den britiske sakprosalisten, solgte over 400 000 eksemplarer bare i

Ben Goldacre er lege og forfatter. Hans første bok Kvakksalverne ble nummer én på den britiske sakprosalisten, solgte over 400 000 eksemplarer bare i Ben Goldacre er lege og forfatter. Hans første bok Kvakksalverne ble nummer én på den britiske sakprosalisten, solgte over 400 000 eksemplarer bare i Storbritannia, og er oversatt til 25 språk. Goldacre

Detaljer

I MIN SKYGGE. Kandidat #1, R.I.S.K i

I MIN SKYGGE. Kandidat #1, R.I.S.K i I MIN SKYGGE Kandidat #1, R.I.S.K. 2010 i Jag köpte min kärlek för pengar, för mig var ej annan att få, sjung vackert, I skorrande strängar, sjung vackert om kärlek ändå. Den drömmen, som aldrig besannats,

Detaljer

FIRST LEGO League. Agder 2012

FIRST LEGO League. Agder 2012 FIRST LEGO League Agder 2012 Presentasjon av laget Team Finsland Vi kommer fra Finsland Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 2 jenter og 4 gutter. Vi representerer Finsland skole Type

Detaljer

MINI- INNEBANDY. Innebandy er fartsfylt! Innebandy er enkelt! Innebandy er gøy! Innebandy er idretten som passer for alle!

MINI- INNEBANDY. Innebandy er fartsfylt! Innebandy er enkelt! Innebandy er gøy! Innebandy er idretten som passer for alle! MINI- INNEBANDY Innebandy er fartsfylt! Innebandy er enkelt! Innebandy er gøy! Innebandy er idretten som passer for alle! MINI-INNEBANDY Mini-innebandy er innebandy i forenklet form spesielt tilpasset

Detaljer

Blindpar. Tilfeldig bordplassering. Sittepar, flyttepar og turneringsledere. Skriv ut startliste. Turneringsmeny

Blindpar. Tilfeldig bordplassering. Sittepar, flyttepar og turneringsledere. Skriv ut startliste. Turneringsmeny Dette er et dokument som flere av de øvrige dokumentene refererer til. Ved referansen beskrives eksakt hvordan du kommer til navneinnleggingen. Mange regnskapsprogrammer fokuserer på parnummer når navnene

Detaljer

Referat fra FAU-møte Linderud 06.06.16

Referat fra FAU-møte Linderud 06.06.16 Referat fra FAU-møte Linderud 06.06.16 Tilstede: Rektor (deltok under behandling av sakene 1-3), 1B, 1C, 1D, 4B, 4C, 5B, 5C, 6A, 7A, 8B, 8C, 10A, 10B, 10C. Rekkefølgen på sakene ble justert i forhold til

Detaljer

FELIX Litt av et bibliotek. Har du lest alle de bøkene? NED Hvorfor spør alle om det?

FELIX Litt av et bibliotek. Har du lest alle de bøkene? NED Hvorfor spør alle om det? THE NORMAL HEART Av Larry Kramer Ned og Felix, som er svært ulike, er på date hjemme hos Ned. Utenforliggende utfordringer, som samfunnets aksept av homofil legning og den konstante overhengende smittefaren

Detaljer

SEILLEIR I ARENDAL, PINSEN 2008

SEILLEIR I ARENDAL, PINSEN 2008 SEILLEIR I ARENDAL, PINSEN 2008 I tråd med NSF s ønske om at flere barn og ungdommer skal bli glade i å seile, arrangerte Arendals Seilforening sin første pinseleir i 2004. Det var en suksess med Optimist-

Detaljer

FIRST LEGO League. Oslo 2012. Gutt 14 år 2 Danjal FIaz Gutt 15 år 2

FIRST LEGO League. Oslo 2012. Gutt 14 år 2 Danjal FIaz Gutt 15 år 2 FIRST LEGO League Oslo 2012 Presentasjon av laget Masterminds Vi kommer fra Oslo Snittalderen på våre deltakere er 15 år Laget består av 0 jenter og 5 gutter. Vi representerer Rommen skole Type lag: Skolelag

Detaljer

MEDLEMS INFO. Samarbeide med Hadeland og Ringerike Reiseliv

MEDLEMS INFO. Samarbeide med Hadeland og Ringerike Reiseliv MEDLEMS INFO Årgang 14, nummer 1 Gjøvik, februar 2013 Reiselivsmesse på Telenor Arena Side 2 Ny fiskeprosjektleder! Side 3 Nye medlemmer Side 4 og 5 Samarbeide med Hadeland og Ringerike Reiseliv Som kjent

Detaljer

Drammen Ridesenter AS. Fruktveien 25. 3400 LIER Eirik Berentsen +47 47 24 04 81. eirik@walber.no

Drammen Ridesenter AS. Fruktveien 25. 3400 LIER Eirik Berentsen +47 47 24 04 81. eirik@walber.no Drammen Ridesenter AS. Fruktveien 25. 3400 LIER Eirik Berentsen +47 47 24 04 81. eirik@walber.no Arctic Equestrian Games AEG -AEG ble startet opp i 2006 og har vært arrangert hvert år i februar siden dette.

Detaljer

ULTRA PERFORMANCE ENERGY CLEAR CC6700 DEN ULTIMATE KLARLAKKEN FOR RASKE PROSESSER OG HØY YTELSE

ULTRA PERFORMANCE ENERGY CLEAR CC6700 DEN ULTIMATE KLARLAKKEN FOR RASKE PROSESSER OG HØY YTELSE ULTRA PERFORMANCE ENERGY CLEAR CC6700 DEN ULTIMATE KLARLAKKEN FOR RASKE PROSESSER OG HØY YTELSE AN AXALTA COATING SYSTEMS BRAND DEN MEST PRODUKTIVE KLARLAKKEN SOM FINNES. Denne helt nye kombinasjonen av

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

WST-916. Manual! Installation! 1. Skruva eller tejpa upp mottagaren på väggen.! 2. Tryck dit ramen.! 3. Tryck dit knappen.!

WST-916. Manual! Installation! 1. Skruva eller tejpa upp mottagaren på väggen.! 2. Tryck dit ramen.! 3. Tryck dit knappen.! WST-916 Manual WST-916 Envägs väggsändare med timer. En trådlös envägs strömbrytare som enkelt placeras på vägg med medföljande skruvar eller dubbelhäftande tejp. Fungera både med på/av mottagare och dimmer

Detaljer

DELOMRÅDE REGIONÖVERSKRIDANDE NGB OCH IS DIARIENUMMER R30441-45-10

DELOMRÅDE REGIONÖVERSKRIDANDE NGB OCH IS DIARIENUMMER R30441-45-10 BESLUT PROJEKT 2010-12-14 DIARIENUMMER R30441-45-10 DELOMRÅDE REGIONÖVERSKRIDANDE NGB OCH IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Att: Eva Näsman Köpmangatan 21 831 86 Östersund Projekt:

Detaljer

SORRENTOS PERLER. Opplev Sorrento-halvøyas vakre perler med oss!

SORRENTOS PERLER. Opplev Sorrento-halvøyas vakre perler med oss! SORRENTOS PERLER Opplev Sorrento-halvøyas vakre perler med oss! Få områder byr på så flotte og varierte opplevelser som Sorrento-halvøya i det sørlige Italia. Olivenlunder, vinstokker og velduftende krydderurter,

Detaljer

NORGES CUP for Brett (RS:X,BIC T293) 24. 25. mai 2014 SEILINGSBESTEMMELSER

NORGES CUP for Brett (RS:X,BIC T293) 24. 25. mai 2014 SEILINGSBESTEMMELSER NORGES CUP for Brett (RS:X,BIC T293) 24. 25. mai 2014 Bergens Seilforening Hjellestadvegen 247 5259 Hjellestad Tlf: 55 52 72 70 E-post: post@bergens-seilforening.no Hjemmeside: http://www.bergens-seilforening.no

Detaljer

Kjøreplan for møte 4 Etterlevelse / Stille avvik

Kjøreplan for møte 4 Etterlevelse / Stille avvik Kjøreplan oppfølgingsmøter - Korte prosjekter Kjøreplan for møte 4 Etterlevelse / Stille avvik Hensikten med møte 4: I forrige møte diskuterte prosjektet nødvendigheten av å følge krav, prosedyrer og retningslinjer.

Detaljer

Eksempler på øvelser for å bli kjent og fordele roller og ansvar i en gruppe

Eksempler på øvelser for å bli kjent og fordele roller og ansvar i en gruppe Eksempler på øvelser for å bli kjent og fordele roller og ansvar i en gruppe Til lærer: I dette dokumentet har vi samlet et utvalg øvelser som kan brukes i forbindelse med sammensetning av elever i grupper/ungdomsbedrifter.

Detaljer

2013-03-11. Insamling och analys av kvantitativa data"

2013-03-11. Insamling och analys av kvantitativa data Insamling och analys av kvantitativa data" - Innehållsanalyser och enkäter. Exempel från forskningen. " " " "Anders Olof Larsson" " "a.o.larsson@media.uio.no" " "andersoloflarsson.se" 1 Disposition" Analysenheter,

Detaljer

Esau Skapelsen Josef * * * * Isak

Esau Skapelsen Josef * * * * Isak I Det Gamle Testamente, 1. Mosebok, kan vi lese om hvordan jorden ble til og om alt det spennende som skjedde på jorden den første tiden etter at verden var skapt. Vi kan også lese om stamfedrene våre

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo.

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo. Instruction manual Babyfix Babyfix babysete For barn som veier opp til 13 kilo. Tested Testet and og godkjent approved i according henhold til to ECE R44 / 04 Viktig informasjon Takk for at du har valgt

Detaljer

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 1 Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 Fra boka Barns rettigheter en reise den engelske versjonen. Finnes nå i Norsk oversettelse. Til medlemmer i Norsk Reggio Emilia-nettverk (NREN) Kjære medlemmer. Det

Detaljer

Kristoffer Berg 21. juli. En kjærlighetshistorie fra Utøya

Kristoffer Berg 21. juli. En kjærlighetshistorie fra Utøya Kristoffer Berg 21. juli En kjærlighetshistorie fra Utøya 2012 H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo www.aschehoug.no Tilrettelagt for ebok av Type-it, Trondheim 2012 ISBN 978-82-03-29368-9 Bibliotekutgave

Detaljer

O V E R S I K T presentert av

O V E R S I K T presentert av O V E R S I K T presentert av Fakta om Endless Pools - 17.000 basseng solgt siden 1988 - Resultat av mange års utvikling i samarbeid med svømmere, også på topp-nivå - Mange modeller ute i markedet tilpasset

Detaljer

SERO - Brukervennlighet i fokus

SERO - Brukervennlighet i fokus SERO - Brukervennlighet i fokus Det er fint at Sero er norsk fordi det muliggjør tett kontakt uten for mange mellomledd. Tett oppfølging og mulighet til å diskutere problemer med produsenten er viktig

Detaljer

Seilingsbestemmelser

Seilingsbestemmelser Seilingsbestemmelser 1 REGLER 1.1 Organiserende myndighet er Malvik- og Stjørdal Seilforening. 1.2 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene samt vedtektene for Nordenfjeldske

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere!

Kjære Nytt Liv faddere! Kjære Nytt Liv faddere! Da er det tid for fadderbrevet for Mai måned. Som vanlig har det vært mange ting som har skjedd. Her er noe av det Som dere sikkert har fått med dere, gjennom de siste fadderbrevene,

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSER Big Boat Stavanger 2014

SEILINGSBESTEMMELSER Big Boat Stavanger 2014 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene. 1.2 Kappseilingsreglene (RR) vil bli endret som følger: 1.2.1 Innledningen til DEL 4 som angitt i SB 4.3 1.2.2

Detaljer

Visma TendSign Leverandør

Visma TendSign Leverandør Brukermanual Visma TendSign Leverandør VISMA COMMERCE +47 40 00 68 14 support.tendsign@visma.no www.tendsign.com Visma TendSign anbudsgiverkonto Visma TendSign er helt web-basert. Som leverandør skaffer

Detaljer