användaren användningen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "användaren användningen"

Transkript

1 Swedish Norwegian abbonement abonnement abonnemang abonnement abrupt brått absolut absolutt Absolut Absolutt absoluta absolutte abstrakta abstrakte absurt absurd Acceleration Akselerasjon accelerationen akselerasjonen accelererade akselererende Accept Aksept acceptera akseptere Accepterade Aksepterte accepterat akseptert accepterats aksepteres ACDC AC/DC ackompanjerat akkompagnert ackumulera akkumulere adaptern adapteren adderat plusset til address adresse administration administrasjon Administrationen Administrasjonen administrerar administrerer adress adresse adressbok adressebok adressboken adresseboken affisch plakat affärsförhållanden forretningsforhold affärslivet forretningslivet affärsmannen forretningsmannen affärsmässighet forretningsmessighet affärsnyheter forretningsnyheter affärsområden forretningsområder affärsområdeschef forretningsområdesjef affärsområdet forretningsområdet affärsverksamhet forretningsvirksomhet affärsverksamheten forretningsvirksomheten agendan agendaen agerar agerer aggressiva aggressive aggressiva aggressive aggressivast mest aggressiv akilleshälen akilleshælen akrobatiskt akrobatisk aktera aktene aktern akteren aktersnurra påhenger aktie aksje aktierna aksjene aktion aksjon Aktionen Aksjonen aktionen aksjonen aktioner aksjoner

2 aktionerna aksjonene aktiva aktive aktivera aktivere aktiverad aktivert aktiverade aktiverte aktiveras aktiveres Aktivisterna Aktivistene aktivisternas aktivistenes Aktiviterna Aktivistene aktuella aktuelle aktuellt aktuelt aktörer aktører akustiska akustiske akut akutt akuten akutten Alanten Atlanterhavet albume album Aldrig Aldri aldrig aldri alkaliska alkaliske alkaliska alkaliske alkaliska alkaliske alkaliska alkaliske alkoholstyrka alkoholstyrke Alla Alle alla alle allmänhet almenhet allmänheten allmennheten allmänna generelle allmänt alment Allra Aller allra aller allroundidrottare allrounder allroundkikare allroundkikkert Allt Alt Alltför Altfor alltför altfor alltifrån langt ifra alltmer økende Alltså Altså alltså altså allvar alvor allvaret alvoret allvarlig alvorlig allvarliga alvorlige allvarligare alvorligere allvarligt alvorlig almenhet allmennheten alperna aplpene Alternativa Alternative alternativa alternative Alternativa Alternative alternera veksle amatörseglare amatørseiler amatörstatus amatørstatus amatörtecknare amatørtegnere

3 ambassadör ambitioner ambitionsnivå ambitionsnivån Ambitiös ambulans America's Cup America's Cup-båt America's Cup-reglerna America's Cup-sammanhang America's Cup-äventyret americanska amerikan amerikanen amerikanerna Amerikanska amerikanska ammunition analysdata analysera analyserar analyserat analyserna anammas andan anderledes Andra andra andraplats Andraplatsen andraplatsen andrapriset andras andre världskriget andrum angelägenhet angelägna anger Angervall angivet angivet angrepp anhängare anhöriga ankaret Ankarlinan ankarlinan anklaga anklagade anklagar anklagelserna anknytning ankomma ankomne anlade anledning ambassadør ambisjoner ambisjonsnivå ambisjonsnivået Ambisiøs ambulanse America's Cup America's Cup-båt America's Cup-reglene America's Cup-sammenheng America's Cup-eventyret amerikanske amerikaner amerikaneren amerikanerne Amerikanske amerikanske ammunisjon analysedata analysere analyserer analysert analysene mottas ånden annerledes Andre andre andreplass Andreplassen andreplassen andrepremien andres andre verdenskrig pusterom anliggende ivrige angir Angervall angitt angitt angrep tilhengere slektinger ankeret Ankerlinen ankerlinen anklage anklaget anklager anklagene tilknytning ankomme ankomme anla grunn

4 anledning grunn anläggning anlegg anlända ankomne anlände ankom anländer kommer til anlänt ankommet Anmälan Anmeldelsen anmälan anmeldelsen anmälda påmeldte anmälde anmeldte anmälningsavgift innmeldingsavgift Anmälningsavgift Innmeldingsavgift anmälningsavgiften innmeldingsavgiften anmärkningsvärda bemerkelsesverdige annan annen annandag annendag Annars Ellers annars ellers annat annet Anne på Grönkulla Anne fra Bjørkely annons annonse annonsfinansierade annonsefinansierte Annorlunda Annerledes anordning anordning anpassa tilpasse anpassade tilpasset anpassat tilpasset Anpassning Tilpasning anrik tradisjonsrik anrika tradisjonsrike anseende omdømme ansikte ansiktet ansikten ansikter ansiktena ansiktene anskaffa anskaffe anslagstavlan oppslagstavlen anslagstavlor oppslagstavler anslut koble til Anslut Koble til Anslut Koble til anslut koble til anslutes kobles anslutning tilkobling anslutning tilkobling anslutning tilkobling anslöt sluttet seg til ansträngande anstrengende ansträngning anstrengelse ansträngningar anstrengelser anställa ansette anställd ansatt anställda ansatte anställning ansettelse anställningsavtal tilsetningsavtale anställningskontrakt tilsettingskontrakt anställt ansatt

5 ansvarar har ansvar ansvarat ansvaret ansvarig ansvarlig ansvariga ansvarlige ansvarsområden ansvarsområder ansvarsområdena ansvarsområdene ansökan søknad ansökte søkte antagelivis antakeligvis antagligen antakeligvis antal antall Antalet Antallet antalet antallet antikärnkraftsaktivister antikjernekraftaktivister antingen enten antireflexbehandlade antirefleksbehandlede antändning antennelse anvendtes ble anvendt anvisningar anvisninger använda bruke användare brukere användaren brukeren användarvänlig brukervennlig användning bruk användningen bruken användningsområden bruksområder används anvendes används anvendes används blir anvendt använt anvendt använts anvendt använts anvendt använts blitt anvendt aplpene alpene apor aper apparaten apparatet applikationer applikasjoner Applåder Applaus applåder applaus applåderade applauderte applåderar applauderer arbeta arbeide arbetade arbeidet arbetande arbeidende arbetar arbeider arbetar arbeider arbetar arbeider arbetat arbeidet arbetat arbeidet arbetats blitt arbeidet arbete arbeid arbetet arbeidet arbetet arbeidet arbetet arbeidet Arbetet Arbeidet arbetet arbeidet

6 arbetete arbeidet arbetsdag arbeidsdag arbetsdagen arbeidsdagen arbetsetik arbeidsetikk arbetsfördelning arbeidsfordeling arbetsförhållandena arbeidsforholdene arbetshandskar arbeidshansker arbetsklimat arbeidsklima arbetskraftskrävande arbeidskrevende arbetslag arbeidsgruppe arbetslagets arbeidsgruppens arbetsläge arbeidsstilling arbetsmoral arbeidsmoral arbetsplats arbeidsplass arbetsplatsen arbeidsplassen arbetsplatser arbeidsplasser arbetspositionering arbeidsposisjonering arbetstiderna arbeidstidene arbetstillfredsställelse arbeidstilfredsstillelse arbetstimmar arbeidstimer arbetsuppgift arbeidsoppgave arbetsuppgifter arbeidsoppgaver arbetsuppgifterna arbeidsoppgavene argentinare argentiner ARKONA Autofocus ARKONA Autofokus armadan armadaen armar armer armarna armene armaturens armaturens armaturens armaturens Armbandsklocka Armbåndsur Armbågen Albuene armerat armert Armhävning Armheving armstöd armlener armstöd armlener armstöd armstøtte Armstöd Armstøtte Armstöd Armstøtte Armstödet Armlenet Armstödet Armlenet armstödsrören armlenerøret armékår armékorps arrangemang arrangement arrangera arrangere arrangerar arrangerer arrangeras arrangeres arrangerats ble arrangert arrangören arrangøren arrangörer arrangører arrangörerna arrangørene arrangörsklubben arrangørklubben arroganta arrogante artikel artikkel artikeln artikkelen artikels artikkelens

7 artiklar artiklarna Artiklen för utskrift arvet Asien assisterar associationer assymetrisk asymmetriska at i nuläget at seile Aten Atlant-kusten Atlanten atmosfär atmosfären Att att att luta mig emot attack attacken attacker attackerade attackerar attackeras attityd attraktion attraktiva aucklandbeboerne aucklandborna aucklandbors Augusti augusti Australien Australien Australien Australien Australiens australiensaren australier australiere australiern australiska australiske Autofocus automatiseringsteknik automatiskt automatiskt automatiskt Automatspolningen Automatspolningen av görande avancemang avancera avancerade avancerat artikler artiklene Artikkelen for utskrift arven Asia assisterer assosiasjoner asymmetrisk asymmetriske på nåværende tidspunkt å seile Athen Atlanterhavskysten Atlanteren atmosfære atmosfæren At at å lene meg mot angrep angrepet angrep angrep angriper blir angrepet holdning attraksjon attraktive aucklandinnbyggerne aucklandbeboerne aucklenderes August august Australia Australia Australia Australia Australias australieren australiere australier australieren australske australske Autofokus automatiseringsteknikk automatisk automatisk automatisk Automatspylingen Automatspylingen avgjørende avansement avansere avanserte avansert

8 avbrutit avbrutt avbrutits blitt avbrutt avbrutna avbrutte avbryta avbryte avbrytas avbrytes avbryts avbrytes avbröt avbrøt avbröts ble avbrutt avdelning avdeling avdelningen avdelingen avdelningens avdelingens avdelningskod avdelingskode avdelningsmöten avdelingsmøter avfärdade avviste avfärdas avvises avfärden avreisen avgasfläkt avgassvifte avgasrör eksosrør avgjord avgjort avgjorde avgjorte avgjordes ble avgjort avgjorte avgjorde avgör avgjør avgöra avgjøre avgörande avgjørende avgöras avgjøres Avgörs Avgjøres avgörs avgjøres avhopparna avhopperne avklarade avklarte avlastare avlaster avlastaren avlasteren avlopp avløp avlopp avløp Avloppen Avløpet avloppet avløpet avloppet avløpet avloppsböj avløpsbøy avloppsböj avløpsbøy avloppsböj avløpsbøy avloppsdragningen avløpsuttaket avloppsdragningen avløpsuttaket avläggas avlegges avlägsen fjern avlägsna fjern avlägsnade fjernet avläsningen avlesningen avpassad tilpasset avpassad tilpasset avsedda påtenkte avser refererer til avsevärd betydelig avsevärda betydelige avsevärt betydelig avsikt hensikt avsikten hensikten

9 Avsikten Hensikten avsiktligt planlagt avsked avskjed avskedandet avskjeden avskedat avskjediget avslappande avslappende avslappnad avslappet Avslappning Avslapning avsluta avslutte avslutad avsluttet avslutade avsluttet avslutande avsluttende avslutar avslutter avslutas avsluttes avslutat avsluttet avslutningsminuterna avslutningsminuttene avslöja avsløre avslöjande avslørende avslöjas avsløres Avspänd Avslappet avstod avsto Avstängningsventil Avstengingsventil Avstängningsventil Avstengingsventil avstånd avstand avståndet avstanden Avståndet Avstanden avsändaren avsenderen avsändarens avsenderens avsåg avså avtagande avtagende avtagbar avtakbar avtäckelsen avdukingen Avtäckningen Avdukingen avtäckningen avdukingen avtäckt avduket avtäckta avduket avundsjuka misunnelige avvaktade ventet avvaktan avventing avvecklats blitt avviklet avventing påvente avvisades ble avvist axelremsväska skulderveske axelryckning skuldertrekk axlar skuldre axlarna skuldrene axplock utvalg B-aktierna B-aksjene babordsidan babordsiden backa rygge backar opp støtter badbyxor badebukser badlakan badehåndklær badmöbelpaket baderomsmøbelpakke badmöbelpaket baderomsmøbelpakke badmöbelserie bademøbelserie

10 badmöbelserie bademøbelserie badplatser badeplasser badrummet baderommet badrummet baderommet badrumsskåp baderomsskap badrumsskåp baderomsskap bajonettfattning bajonettinnfatning Bajonettfattning Bajonettinnfatning bajonettfattningen bajonettinnfatningen Bajonettinnfatning Bajonettinnfatning bakar baker bakgrund bakgrunn bakgrunden bakgrunnen bakgrundsbelysning bakgrunnsbelysning Bakgrundsbelyst Bakgrunnsbelyst bakgrundsbeskrivning bakgrunnsbeskrivelse bakgrundsdansare bakgrunnsdansere bakifrån bakfra bakom bak Bakom Bak bakomliggande bakomliggende baksida bakside baksida bakside baksidan baksiden bakvänt merkelig bakåt bakover balansera balansere balanserade balanserte balken bjelken balken bjelken Bana Bane bana bane Banan Banen banan banen banan banen bananerna bananene bananskal bananskall Banben Baneben banben baneben banbenene banebenene banbenet banebenet banbrytande banebrytende bandage bandasje banderoll banner banderollbärare bannerbærere banderoller bannere bandet båndet bandöglor løkker bankappseglingen banekappseilingen bankdirektör bankdirektør banlängd banelengde banlängden banelengden bannern banneren banområdet baneområdet banor baner banorna banene

11 bansida baneside bansidan banesiden banvarv banerunder Bara Bare bara bare Barack Brakke barndomen barndommen Barnen Barna barnen barna barnledighet svangerskapspermisjon Barnlås Barnelås barockslott barokkslott barometern barometeret bas base basbåt basebåt basenhet baseenhet baserad basert baserade baserte baserat basert Baserna Basene baserna basene basernas basenes basketboll basketball bastu badstue batteribyte batteribytte batteribyte batteribytte batterierna batteriene batterierna batteriene batteriförbrukning batteriforbruk batteriförbrukning batteriforbruk batterilivslängd batterilevetid Batterinivån Batterinivået beachen stranden bebis baby bedarrar løyer bedrägligt bedragersk bedrövliga bedrøvelige bedårande bedårende bedömning bedømming befann befant befara frykte befaras fryktet befarats fryktet befattningshavarnas ansatte befinna befinne befintligt tilgjengelig befintligt tilgjengelig befäster befester begagnad brukt begravas begraves begravning begravelse Begravningen Begravelsen begravningen begravelsen begravs ble begravd begreppet begrepet begränsa begrense

12 begränsad begrenset begränsar begrenser begränsas begrenses begränsat begrenset begränsningar begrensninger begära begjære begåvning begavelse behandla behandle behandlade behandlet behärskar behersker behärskning av kontroll over behålla beholde behåller beholder behöva trenge behövde trengte behöver trenger behövs behøves behövt behøvd beisere beseire bekanta bekjente bekantskaper bekjentskaper bekommer påvirker bekräfta bekreft bekräftade bekreftet bekräftar bekrefter bekräftat bekreftet bekräftelse bekreftelse bekräftelsen bekreftelsen bektrakta betrakte bekväm bekvem bekvämt bekvemt Belgien Belgia belägen beliggende belägrar beleirer belägring beleiring belönades ble belønnet bemöda anstrenge bemötande mottakelse benen bena benstöd benstøtte benstödsfästet benstøttefestet benstödsvinkling benstøttevinkling benämning benevnelse Benämning Benevning Benämning Benevning beordrade beordret beredd beredt beredda forberedt berg fjell bergstoppar fjelltopper beroende avhengig Beroende Avhengig beror på avhenger av berott berodd Bert Willborg Bert Willborg Beräknad Beregnet

13 beräknar beregner beräknas beregnes beräkning beregning beräkningar beregninger beräkningarna beregningene berätta fortelle berättade fortalte berättar forteller berättas fortelles berättat fortalte berättats fortalt berättelse fortelling Berättelsen Fortellingen berättelsen fortellingen berättelserna fortellingene berättigar berettiger berömda berømte berömmer berømmer berömt berømt berör berører besegra beseire besegrade beseirede besegrar beseirer besegrat beseiret beseirede beseiret besiktning besiktning besinnade besinnet besked svar,informasjon beskrevs ble beskrevet beskriva beskrive beskrivet beskrevet beskrivning beskrivelse beskrivs beskrives beskåda beskue beslut beslutning beslutade besluttet beslutar beslutter beslutat besluttet beslutats besluttet besluten beslutningene Beslutet Beslutningen beslutet beslutningen beslutsfattarna beslutningstakerne beslutsfattarna beslutningstakerne beslutsunderlag beslutningsgrunnlag beste kompisen bestekameraten beställ bestill beställa bestille Beställningen Bestillingen bestämde bestemte bestämma bestemme Bestämmelser Bestemmelser Bestämmelserna Bestemmelsene bestämmelserna bestemmelsene bestämmer bestemmer bestämmer bestemmer

14 bestämmer bestemmer bestäms bestemmes bestämt bestemt besvaras besvares besvikelse skuffelse besvikelsen skuffelsen besviken skuffet besvikna skuffede Besättning Besetning besättning besetning besättningar besetninger Besättningarna Besetningene besättningarna besetningene Besättningen Besetningen besättningen besetningen Besättningens Besetningens besättningens besetningens besättningmännen besetningsmennene besättningsarbete besetningsarbeid Besättningsarbetet Besetningsarbeidet besättningsarbetet besetningsarbeidet besättningskombinationer besetningskombinasjoner besättningslista besetningsliste Besättningslistan Besetningslisten besättningslistan besetningslisten Besättningslistorna Besetningslistene besättningslistorna besetningslistene besättningsman besetningsmann besättningsmedlemmar besetningsmedlemmer Besättningsmedlemmarna Besetningsmedlemmene besättningsmedlemmarna besetningsmedlemmene besättningsmedlemmarnas besetningsmedlemmenes Besättningsmedlemmarnas Besetningsmedlemmenes besättningsmedlemmen besetningsmedlemmen besättningsmän besetningsmenn Besättningsmännen Besetningsmennene besättningsmännen besetningsmennene besättningssidan besetningssiden besättningsuttagning besetningsuttak Besättningsvalet Besetningsvalget besök besøk Besök Besøk besöker besøker besökt besøkt besökte besøkte betal-tv-företaget betal-tv-foretaket betala betale betalar betaler betalas betales betalningssystem betalingssystem betalningsvillkor betalingsvilkår betande beitende beteckningar betegnelser beteende oppførsel betonar betoner betongbjälklag betongbjelkelag

15 betongbjälklag betongbjelkelag betrakta betrakte betraktar betrakter betraktas betraktes betryggande betryggende betyda bety betydelse betydning betydelsefull betydningsfull betydelsen betydningen betyder betyr betydligt betydelig beundrad beundret beundransvärt beundringsverdig beundrar beundrer bevakad bevoktet bevakade overvåkte bevakar overvåker bevarade bevarte bevisa bevise bevisar beviser bevisat beviselig bevisats blitt bevist bevisbördan bevisbyrden bevisligen beviselig beväpnad bevæpnet bidragit har bidratt bifogade medfølgende bifogade medfølgende bifogade vedlagte bifogar legger ved bilar biler bild bilde bildades ble grunnlagt bildas dannes bilddynamik bildedynamikk Bilddynamiken Bildedynamikken bildelar bildeler Bilden Bildet bilden bildet bilderna bildene Bildextra Bildeekstra bildförbättringschip bildeforbedringschip bildförbättringschipet bildeforbedringsbrikken bildgalleriet billedgalleriet bildkavalkad bildekavalkade bildkvalitet bildekvalitet bildskärmen bildeskjermen bilfärd biltur biljetter billetter biljetterna billettene Bilmärke Bilmerke bilproducenter bilprodusenter bio kino Biopremiär Kinopremiere bisyssla bisyssel bita bite

16 bitarna delene bitars bits bjudet bedt bjudit budt bjöd bød bl a bl.a. bla bl.a. bland blant Bland Blant blandade blandete blandas blandes Blandat Blandet blandning blanding blankare blankere blekaste aning fjerneste anelse blev ble blickar blikk blickarna blikkene blindspolning blindspyling blindspolning blindspyling blinkar blinker blinkar blinker blinkning blinking blinkning blinking blivande blivende blivit blitt Blixten Lynet blixten lynet blixtnedslag lynnedslag block blokk blockera blokkere blockerade blokkerte blommorna blomstene blomstergårdar blomsterhager blomstrande blomstrende blygsam beskjeden bläck blekk bläckfisk blekksprut blädderblock papirtavle blåersendeskj emaer blågula blågule blåmärken blåmerker blåsa blåse boende bosatt boendet innkvarteringen Boettöppnare Urkasseåpner bogsera taue bogserade tauet bogserades ble tauet bogserande tauende bogserar sleper bogseras taues bogserats ble tauet bogserbåtar slepebåter bogsering sleping bogseringar slepinger

17 bogseringen slepingen bojar bøyer Bojen Bøyen bojen bøyen bojmisstag bøyefeil bokat booket Bokning Booking bokstäver bokstaver bokstäverna bokstavene bolaget firmaet boll ball bollen ballen bollsporter ballsporter bonuspoäng bonuspoeng bookmakern bookmakeren bordsmodell bordmodell bordstelefon bordtelefon borstad børstet borta borte bortblåsta bortblåste bortgång bortgang bostad bosted bostäder boliger bosättarna bosetterne botaniska botaniske bott bodd botten bunn bottengaten bunngaten bottenlagenbunnlagene bottenlaget bunnlaget bottenmärke bunnmerke bottenmärkena bunnmerkene bottenmärket bunnmerket bottenplaceringarna bunnplasseringene boxande boksende Bragdmedaljssegling Fortjenestemedaljeseiling braka sönder gå i stykker Brand Brann brandförsvar brannvern Brandkåren Brannvesenet branschen bransjen branta bratte brantare brattere Brasilien Brasil breda brede bredare bredere bredaste bredeste bredband bredbånd bredd bredde Bredd Bredde bredddjusteringsfästet breddejusteringsfestet bredvid ved siden av breven brevet brevid ved siden av brickor skiver briefingar briefingene

18 briefingrum briefingrom briefingrummet briefingrommet briljanta briljante bristande bristende brister svakheter bristningsgränsen bristegrensen britten briten britter briter brittisk britisk brittiska britiske broar broer broarna broene broförbindelser broforbindelser Bromssträcka Bremselengde bron broen brons bronse bronsmedaljer bronsemedaljer bronsmedaljör bronsemedaljist bronsmedaljören bronsemedaljøren bronsplats bronseplass bropelarna bropilarene broschyr brosjyre brott brudd brottstyrka bruddstyrke brukar bruker brus støy bruten brutt brygga brygge bryggan brygga bryggorna bryggene bryta bryte brytas brytes bryts brytes brytt brydd Bräddavlopp Overstrømningsavløp bräddavloppets overstrømningsavløpets Brännvidd Brennvidde bråkdelen brøkdelen bröderna brødrene Brödskivor Brødskiver bröllop brullup bröllopsmottagningen bryllupsmottakelsen bröstkorg brystkasse bröstkorgen brystkassen bröt brøt bröts ble brutt bucklan pokalen budget budsjett budgetar budsjettene budskap meddelelse budskapet meddelelsen Buffelmozzarella Bøffelmozzarella buffén bufféen bulb bulb Bulb Bulb bulb bulb

19 Bulben Bulben bulben bulben bullerdämpningssystem støydempingssystem bultar banker bultarna boltene bultas boltes bultas boltes bunkt bukt busning bussing bussning bussing bussningen bussingen butik butikk butiker butikker butikerna butikkene butikschef butikksjef butiksyta butikkareal byar vindkast byarna byene bygel bøyle bygelhandtag bøylehåndtak bygelhandtag bøylehåndtak bygelhöjd bøylehøyde bygelhöjden bøylehøyden bygelinställningen bøyleinnstillingen Bygellås Bøylelås bygellåsen bøylelåsen bygeln bøylen bygga bygge Byggandet Byggingen byggandet byggingen byggas bygges byggbranschen byggebransjen Byggd Bygget byggd bygget byggda bygde byggde bygget byggdes ble bygget bygget byggingen Bygget Byggingen byggfläkt byggviften Byggmaterial Byggemateriale ByggMaterial Byggemateriale Byggnaden Bygningen byggnaden bygningen byggnader bygninger byggnaderna byggningene byggnadsarbete bygningsarbeid byggnationen byggearbeidet byggs bygges byggt bygget Byggt Bygget byggts bygges Byggår Byggeår byn byen Byt Bytt Byt Bytt

20 byta bytte bytas byttes bytas byttes Byte Bytte byte bytte Byte Bytte bytena byttene byter bytter bytet byttet bytt byttet byxor bukser bälghållarna belgholderne bälghållarnas belgholdernes bälte belte bälteslås beltelås bänkar benker bänkpress benkpress bänkskiva benkeplate bära bære bärande bærende bärbar bærbar bärbara bærbare bärgades ble berget bärgningen bergingen Bärningsförsöken Bergingsforsøket Bäst Best bäst best Bästa Beste bästa beste bäste beste bättre bedre Båda Begge Båda Begge båda begge Båda Begge bågbro buebro bålstödet kroppstøtten bålstödskudde kroppsbeskytter Båtansvarsförsäkring Båtansvarsforsikring båtar båter Båtar Båter båtar båter Båtar Båter Båtarna Båtene Båtarna Båtene båtarna båtene båtarna båtene båtarnas båtenes båtbesättningar båtbesetninger Båtbyggarchef Båtbyggeleder Båtbyggare Båtbygger båtbyggare båtbyggere båtbyggaren båtbyggeren båtbyggares båtbyggeres båtbyggarhallen båtbyggerhallen Båtbyggarna Båtbyggerne

21 båtbyggarna båtbyggerne båtbyggarvarv båtbyggerverft båtbygge båtbyggingen båtbyggere båtbygger Båtbygget Båtbyggingen båtbygget båtbyggingen båtbyggnadsdesign båtbyggingsdesign Båtdesignern Båtdesigneren båtdesignern båtdesigneren båtdop båtdåper båtdopsäsongen båtdåpsesongen båtförsäkring båtforsikring båtförsäkringar båtforsikringer båthantering båthåndtering båthanteringen båthåndteringen båthåndtering båthåndtering båtkapten båtkaptein båtkaptenerna båtkapteinene båtkonstruktör båtkonstruktør båtlängd båtlengde båtlängder båtlengder båtlängders båtlengders båtlängds båtlengdes båtlänger båtlengder båtmodellerna båtmodellene båtmässan båtmessen Båtnamn Båtnavn Båtnamnen Båtnavnene båtnamnet båtnavnet båtvarv båtverft båtvarvet båtverftet båtverftet båtverftet böcker bøker böj bøy böjda bøyde bör bør bör bør bör bør Bör Bør börja begynne började startet början begynnelsen börjar starter börjat startet Börs Børs börsen børsen börserna børsene börsnoterat børsnotert böter bøter ca ca. ca ca. cancer kreft Ceasarsallad cæsarsalat cedertre sedertre cederträ cedertre cellulär telefoni mobiltelefoni

22 Censur Sensur center senter center sentre Centerbordsjolle Senterbordsjolle central sentral centrala sentrale Centraleuropa Sentral-europa Centret Senteret centret senteret Centrifugering Sentrifugering centrum sentrum centrum sentrum centrum sentrum ceremoni seremoni ceremonierna seremoniene ceremonin seremonien Ceremonin Seremonien certifierade sertifiserte Challenge's Challenges Challenge-kepsen Challenge-capsen Challenge-sången Challenge-sangen chans sjanse chansat sjanset CHANSEN SJANSEN Chansen Sjansen chansen sjansen chanser sjanser chanserna sjansene chanslös sjanseløs charmen sjarmen charmig sjarmerende chartersegling charterseiling checkade sjekket chef sjef chefdesigner sjefsdesigner chefen sjefen Chefen Sjefen cheferna sjefene Chefsdesignern Sjefsdesingeren chefsjuristens sjefsjuristens chefsrollen sjefsrollen chock sjokk chockade sjokket chockat sjokkerte cigarrliknande sigarlignende cirkeln sirkelen cirkelträning sirkeltrening cirkulär sirkulær Cistern Cisterne cistern cisterne cistern cisterne Cistern Cisterne cisternarmaturen cisternearmaturen cisternarmaturen cisternearmaturen cisternelokket cisternelokket Cisternen Cisternen

23 Cisternen Cisternen cisternens cisternens cisternens cisternens cisternlocket cisternelokket citat sitat citeras siteres citykärna bykjerne civila sivile civilingenjör sivilingeniør civilingenjörer sivilingeniører CNN:s CNNs coachning coaching code kodeks combirum kombirom containerfartyg containerskip coolaste kuleste Cup - final Cupfinale Cup-besättning Cup-besetning Cup-besättningar Cup-besetninger CUP-BÅTAR CUP-BÅTER Cup-båtar Cup-båter Cup-båtarna Cup-båtene Cup-experterna Cup-ekspertene Cup-final Cup-finale Cup-finale Cupfinale Cup-finalerna Cup-finalene Cup-finalisterna Cup-finalistene Cup-gatan Cup-gaten Cup-mästaren Cup-mesteren Cup-mästarna Cup-mestrene cup-regattan cup-regattaen Cup-regattan Cup-regattaen Cup-seglingarna Cup-seilingene Cup-stjärnor Cup-stjerner Cup-tillhörighet Cup-tilhørighet Cup-utmanare Cup-utfordrere Cup-utmanaren Cup-utfordreren Cup-utmanarna Cup-utfordrerne Cup-utmanartävlingen Cup-utfordrerkonkurransen Cup-utmaning Cup-utfordring Cup-utmaningen Cup-utfordringen Cup-utmaningens Cup-utfordringens Cup-utmanings Cup-utfordrings Cup-vinnare Cup-vinner Cup-vinnaren Cup-vinneren dag-rutan dag-ruten dagar dager Dagarna Dagene dagarna dagene dagarnas dagenes dagars dagers Dagliga Daglige dagliga daglige dagligen daglig dagligt daglig dagordningen dagsordenen

24 dagstidning dagsavis dagstidningen dagsavisen Dagstidningen Dagsavisen dambesättningar damebesetninger dambesättningen damebesetningen damernas damenes damm støv damtävling damekonkurransen dansa danse dansare dansere Dansbandsgalan Dansebandgallaen danska dansk danskar dansker danskarna danskene dansmusik dansemusikk Dataanalys Dataanalyse dataanalys dataanalyse dataanalytikern dataanalytikeren Datagrafiken Datagrafikken dataingenjör dataingeniør datainsamling datainnsamling datakommunikation datakommunikasjon dataskärmen dataskjermen dataspelar dataspillere dator datamaskin Datorer Datamaskiner datorer datamaskiner datorn datamaskinen datorstödd datastyrt datum dato Datumet Datoen de här disse De senere De sistnevnte debuterade debuterte debuterar debuterer debuterat debutert debutseger debutseier december desember decimeter desimeter dedikerad dedikert defekta ljusa pixlar døde piksler definiera definiere definierade definerte Definierar Definerer definierat definert definitiva definitive defintivit definitivt defintivt definitivt dela dele delad delt delad delt delad delt delades ble delt delaktiga delaktige Delar Deler delar deler

25 delar delar delarna delas delats delegation delegerar delge delsegrar deltagande Deltagandet deltagandet Deltagarantalet deltagare deltagarlistan Deltagarna deltagarna deltagit deltog deltävling deltävlingar deltävlingar deltävlingarna Deltävlingen deltävlingen deltävlingen delvolym demokratiska demonstration demonstrationerna demonterar demonterats Demonteringsbilar den gula flaggan Den her den senare Den senere Denna Denna denna Deras deras designa designad designade designarbete designat designats designchef designern designers designhemligheter designinformation designkoncept designlösning designmöbel deler deler delene deles blitt delt delegasjon delegerer meddele delseirer deltagelse Deltakelsen deltakelsen Deltakerantallet deltakere deltakerlisten Deltakerne deltakerne deltatt deltok delkonkurranse delkonkurranser delkonkurranser delkonkurransene Delkonkurransen delkonkurransen delkonkurransen delvolum demokratiske demonstrasjon demonstrasjonene demonterer blitt demontert Demonteringsbiler det gule flagget Denne den sistnevnte Den sistnevnte Denne Denne denne Deres deres designe designet designet designarbeid designet blitt designet designsjef designeren designere designhemmeligheter designinformasjon designkonsept designløsning designmøbel

26 designritningar designtegninger designutmärkelserna designutmerkelsene desperata desperate dess dets Dessa Disse dessa disse Dessförinnan Rett før dessförinnan rett før Dessutom Dessuten dessutom dessuten destination destinasjon det räcker ikke det holder ikke detaljerad detaljert detaljerade detaljerte Detaljerna Detaljene detaljerna detaljene Detsamma Det samme detsamma det samme Detta Dette Detta Dette Detta Dette detta dette diagnos diagnose diagnostiserar diagnostiserer diagonalstagsexperter diagonalstageksperter dig deg dig deg digital-tv-operatören digital-tv operatøren digitala digitale digitalbox digitalboks digitalkartorna digitalkartene digitalklocka digitalklokke Dilemmat Dilemmaet dillgravad dillgravet dimensioner dimensjoner din bilde ditt bilde dina dine direkt direkte direkt direkte direkt direkte direkt rett direktesende direktesendte Direktflyg Direktefly direktintervju direkteintervju direktkvalificerad direktekvalifisert direktkvalificerade direktekvalifiserte direktkvalificerat direktekvalifisert direktsänd direktesendt direktsända direktesende direktsändas direktesendes direktsänder direktesender Direktsändning Direktesending direktsändning direktesending direktsändningar direktesendinger Direktsändningarna Direktesendingene direktsändningarna direktesendingene

Intro. Theofilos framtid. Theofilos

Intro. Theofilos framtid. Theofilos Intro Theofilos framtid Theofilos är en nordisk kvartalstidskrift för teologi, kultur och filosofi. Dess övergripande syfte är att presentera ett intellektuellt försvar och en fördjupad förståelse av den

Detaljer

På ny kurs museer, dokumentasjon og samtid. Rapport fra et nordisk seminar 15. 19. august 2006. Eva Fägerborg Svein Gynnild (red.)

På ny kurs museer, dokumentasjon og samtid. Rapport fra et nordisk seminar 15. 19. august 2006. Eva Fägerborg Svein Gynnild (red.) På ny kurs museer, dokumentasjon og samtid Rapport fra et nordisk seminar 15. 19. august 2006 Eva Fägerborg Svein Gynnild (red.) Norsam, Maihaugen 2007 1 Norsam, Maihaugen 2007 ISBN: 978-82-90241-62-4

Detaljer

Ganeplata i tidlig intervensjon; noen erfaringer fra ett prosjekt 2001-2004

Ganeplata i tidlig intervensjon; noen erfaringer fra ett prosjekt 2001-2004 1 Ganeplata i tidlig intervensjon; noen erfaringer fra ett prosjekt 2001-2004 Iréne Johansson, Ragnhild Aukner, Kirstin Bergem, Else Jorun Karlsen, Kristin Ravndal & Torun Sungot 2 Förord Under en period

Detaljer

Magasin Nr. 1 mars 2010

Magasin Nr. 1 mars 2010 Magasin Nr. 1 mars 2010 Hoffmann på vei oppover Veidekke Anläggning i Lund: Banar vägen till Europa FMC Kongsberg: Godt under energikravene Veidekke Industri: Oppgraderer IT-kompetansen Bedriftsmagasin

Detaljer

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Innhold Livet med Parkinson er utgitt av Norges Parkinsonforbund. Redaksjon: Per K. Bakken og Liselotte Krebs. Dessuten

Detaljer

Kreativitet og nytenkning

Kreativitet og nytenkning Kreativitet og nytenkning Ole Jacob Sunde: Viljen til å bli best Lionel Barber: Journalistikkens utfordringer Einar Hålien: Kunsten å lykkes Jens Barland: Når journalistikken spisses i jakten på nye inntekter

Detaljer

ERIK BORN OG ERIK GARAAS: Synspunkter på Regjeringens forslag til. Bensinrasjonering 7. Stabiliseringspolitiken och kostnadskrisen

ERIK BORN OG ERIK GARAAS: Synspunkter på Regjeringens forslag til. Bensinrasjonering 7. Stabiliseringspolitiken och kostnadskrisen 110 SOSIALOKONOMEN Nr. 9. 1979 årgang 33 Redaksjon: Svein Gjedrem Michael Hoel Arne Jon Isachsen Knut Arild Larsen Redaksjonsutvalg: Tormod Andreassen Kjell Fiskvik Nils Terje Furunes Kristen Knudsen Jan

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Meldal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Meldal kommune Arkivsak: 13/133 Møtedato/tid: 26.09.2013, kl. 13:00 Møtested: Møtedeltakere: Forfall: Andre møtende: Kopi: Sakliste HAMOS lokaler Orkanger og rådhuset

Detaljer

NATURFOTOGRAFEN. Nummer 2, 2013. Medlemsblad for BioFoto - forening for naturfotografer. www.biofoto.no. www.biofoto.no

NATURFOTOGRAFEN. Nummer 2, 2013. Medlemsblad for BioFoto - forening for naturfotografer. www.biofoto.no. www.biofoto.no NATURFOTOGRAFEN Nummer 2, 2013 Medlemsblad for BioFoto - forening for naturfotografer 3 ORD FRA REDAKTRØREN Kjære leser, Det er hyggelig å høre at mange liker bladet. Særlig presentasjonene av lokallagene

Detaljer

TA en god dag! Skap trygghet og lønnsomhet i virksomheten med Transaksjonsanalyse.

TA en god dag! Skap trygghet og lønnsomhet i virksomheten med Transaksjonsanalyse. TA en god dag! Skap trygghet og lønnsomhet i virksomheten med Transaksjonsanalyse. Ketil Melhus I 1980 hadde en god bonde skikkelig greie på jordbruk. I dag må en god bonde også være en dyktig økonom.

Detaljer

Rapport fra arbeidsmiljøkartlegging i interkommunal barneverntjeneste. Utført av Coperio BHT på oppdrag fra Orkdal Kommune

Rapport fra arbeidsmiljøkartlegging i interkommunal barneverntjeneste. Utført av Coperio BHT på oppdrag fra Orkdal Kommune Rapport fra arbeidsmiljøkartlegging i interkommunal barneverntjeneste Av Utført av Coperio BHT på oppdrag fra Orkdal Kommune Innledning I denna rapport presenteres resultat fra en arbeidsmiljøkartlegging

Detaljer

Hva virker og hva trengs?

Hva virker og hva trengs? Hva virker og hva trengs? En kartlegging av tiltak for å øke andelen kvinnelige medieledere, på vegne av Medienettverket forum for kvinner i ledelse av Irmelin Drake LeadershipWomen Juli 2007 IHOLDSFORTEGELSE

Detaljer

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet Barn og unge på nett / Post- og teletilsynet 2011 Forord Dagens barn og unge ferdes på Internett med den største selvfølgelighet, mens foreldre og lærere

Detaljer

LEDERNE STØV- SUGEREN. stopper kvinnelige ledere. mar. Slip opp ditt viktigste våpen. Medarbeidersamtalen:

LEDERNE STØV- SUGEREN. stopper kvinnelige ledere. mar. Slip opp ditt viktigste våpen. Medarbeidersamtalen: LEDERNE STØV- Medarbeidersamtalen: Slip opp ditt viktigste våpen Møte med Inge Brigt Aarbakke: Nøkkelen til suksess SUGEREN stopper kvinnelige ledere www.lederne.no 01 05 mar Apropos Publicis. Foto: Tom

Detaljer

Jeg ble sterkere. av «Ingen grenser» Sareng Amini (22): El-rullestoler. Støttekontakt for knapper og glansbilder. med senterdrift:

Jeg ble sterkere. av «Ingen grenser» Sareng Amini (22): El-rullestoler. Støttekontakt for knapper og glansbilder. med senterdrift: 07 2013 Tidsskrift for Norges Handikapforbund 91. årgang Støttekontakt for knapper og glansbilder El-rullestoler med senterdrift: Manøvreringens mestere Utestengt fra arbeidslivet? Start din egen bedrift

Detaljer

Rapport fra Ribe. Rapport fra Østfold februar 2013. HMF AVD/Klubb. De gamle arbeiderstyret bedriftene: Hansen&Bjørnerød og Nor Heis Oslo

Rapport fra Ribe. Rapport fra Østfold februar 2013. HMF AVD/Klubb. De gamle arbeiderstyret bedriftene: Hansen&Bjørnerød og Nor Heis Oslo HMF AVD/Klubb Rapport fra Ribe Vi kjøpte Ribe heis i 2008 av arvingene til Torill Ribe. Det er klart noen utfordringer når alle eier sin lille del i firmaet. Vi prøver å løse de fleste diskusjonene kjapt

Detaljer

BFO med unik krigsrisikoforsikring. Se bilag, samt omtale på side 23. Ett yrke én organisasjon! Intervju med Forsvarsministeren Side 10-13

BFO med unik krigsrisikoforsikring. Se bilag, samt omtale på side 23. Ett yrke én organisasjon! Intervju med Forsvarsministeren Side 10-13 nr. 1 februar 2012 årgang 65 tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon Intervju med Forsvarsministeren Side 10-13 BFO med unik krigsrisikoforsikring til sine medlemmer! Se bilag, samt omtale på side 23

Detaljer

KRANTEKNIKK ÆRESMEDLEM. Spesialisten som ble. Spesialtema: LASTEBILKRANER. MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 4 2004.

KRANTEKNIKK ÆRESMEDLEM. Spesialisten som ble. Spesialtema: LASTEBILKRANER. MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 4 2004. KRANTEKNIKK MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 4 2004 Spesialisten som ble ÆRESMEDLEM Spesialtema: LASTEBILKRANER Helli Grafi sk AS Velkommen etter! Utgitt av: Tekniske Foreningers Servicekontor

Detaljer

For Jernbane. Tidsskrift utgitt av For Jernbane 27. årgang Nr. 3-2008. Jernbane er også trafikksikkerhet

For Jernbane. Tidsskrift utgitt av For Jernbane 27. årgang Nr. 3-2008. Jernbane er også trafikksikkerhet For Jernbane Tidsskrift utgitt av For Jernbane 27. årgang Nr. 3-2008 Jernbane er også trafikksikkerhet www.jernbane.no 3-2008 For Jernbane Neste stopp Sandefjord Lufthavn Torp Nå kan du reise med NSB helt

Detaljer

SKILLS & ATTITUDE. Nå gjør elbilen på alvor sitt inntog i Norden. Slik bruker vi mobiltelefonen Dansk solskinnssuksess:

SKILLS & ATTITUDE. Nå gjør elbilen på alvor sitt inntog i Norden. Slik bruker vi mobiltelefonen Dansk solskinnssuksess: SKILLS & ATTITUDE Combining Et blad fra Orbion Consulting Orbion Consulting: Combining Skills & Attitude Nå gjør elbilen på alvor sitt inntog i Norden En kabel til 7,3 millarder Se hvorfor Sveriges gigantinvestering

Detaljer

VEGABLADET. En flygande holländare sid. 4 5. Långfärdsvarning Res aldrig till Dakar sid. 8 9

VEGABLADET. En flygande holländare sid. 4 5. Långfärdsvarning Res aldrig till Dakar sid. 8 9 VEGABLADET Urvegan nr 1 kan bli din. Den ligger i Smygehuk och väntar. sid. 12 13 De nordiska Vega-klubbarnas medlemstidning nr 2 2014 En flygande holländare sid. 4 5 Samlingsplats för världens Vegor Lägg

Detaljer

Brannøvelse på Grorud Side 11

Brannøvelse på Grorud Side 11 verkstedarbeideren.no Nr. 3 - oktober 2014 - Utgitt siden 1946 Utgiver: Statsbanenes Verkstedarbeiderforening, Oslo Side 3 Arbeidsmiljøloven - en vernelov? Side 2 Spekter mot offentlig pensjon Side 6 Dugnad

Detaljer

omstilling og restrukturering

omstilling og restrukturering Karriererådgivning Kartlegg kompetansen og få hjelp til ny jobb Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Nedbemanning Slik gjennomføres en god omstilling Styringsretten Sett klare grenser for arbeidstakerne

Detaljer

Lørdag 4. september 2010

Lørdag 4. september 2010 Lørdag 4. september 2010 Når du kan kjøre 140 mil på en tank, går det lenge mellom hver gang du må fylle. Volkswagen Golf BlueMotion er modellen med det laveste forbruket og utslippet i Golf-familien.

Detaljer

TEXAS NYTT Nr. Sjømannskirken i Houston. 2 2015 Årgang 47

TEXAS NYTT Nr. Sjømannskirken i Houston. 2 2015 Årgang 47 TEXAS NYTT Nr. 2 2015 Årgang 47 Sjømannskirken i Houston Les i dette nummeret: Fri som fuglen! Småfly i Houston... s. 6 Avskjedsintervju med Karianne og Oddbjørn.. s. 14 Fugletitting på Bolivar Peninsula...

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer

SELVSAGT. Vil kjempe for å få styre egen assistanse FREDDY OLDEN: Pluss! «UTEN GRENSER»: BRA TV ELLER FREAKSHOW?

SELVSAGT. Vil kjempe for å få styre egen assistanse FREDDY OLDEN: Pluss! «UTEN GRENSER»: BRA TV ELLER FREAKSHOW? SELVSAGT Funksjonshemmede mot diskriminering NUMMER 6 // 2013 Barn på institusjon: USYNLIGE OG RETTSLØSE Svensk øl-stunt: MED RETT TIL Å DRIKKE FREDDY OLDEN: Vil kjempe for å få styre egen assistanse TEMA:

Detaljer

Reflekterende team som hedrende seremoni

Reflekterende team som hedrende seremoni Reflekterende team som hedrende seremoni Geir Lundby I denne artikkelen vil jeg presentere hvordan ideen om det reflekterende teamet har blitt plukket opp og utviklet innenfor narrativ praksis. Jeg vil

Detaljer

Kundebladet. Nr. 1 2014. Les bl.a. om: Bankens app får stadig nye brukere. Det bygges som aldri før i Klæbu. Se bilder fra naturfotografene Haarberg

Kundebladet. Nr. 1 2014. Les bl.a. om: Bankens app får stadig nye brukere. Det bygges som aldri før i Klæbu. Se bilder fra naturfotografene Haarberg Kundebladet Nr. 1 2014 Les bl.a. om: Bankens app får stadig nye brukere Det bygges som aldri før i Klæbu Se bilder fra naturfotografene Haarberg Setrene i Klæbu Kundebladet Innhold Nr. 1 2014 4 Bedre og

Detaljer