«Bedre enn julegavene»

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«Bedre enn julegavene»"

Transkript

1 08. februar 123. Årgang Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. 1 Tim 2,1 «Bedre enn julegavene» Gleden var stor blant barn og ansatte da den nye NLM-barnehagen i Øygarden i Hordaland ble tatt i bruk. Side 6 og 7 Foto: Silje Måseide Nytt fra Region Øst Flotte nyttårsleirer 170 ungdommer feiret nyttår på Hurdal Verk og Solåsen. Regionside 3 4 Nye visjoner i Japan Kirken i Japan arbeider med ny strategi for å nå lenger ut med evangeliet. Regionside 5 6 Tilbud om veiledning Nye og etablerte forsamlinger i NLM kan få veiledning på weekendsamlinger. Regionside 1

2 1 Region Øst Innspill Jan Erik Lehre Forsamlingsleder og områdearbeider Opplæringstilbud for forsamlinger De siste årene har vi sett to foreninger forsvinne hver uke. Dette er en smertefull virkelighet som vi har måttet ta inn over oss. Det var derfor behov for en strategisk gjennomtenkning av arbeidet vårt. Hovedstyret har gjort dette, og konkludert med at det skal satses på forsamlingsbygging. At organisasjonen også skal bestå av forsamlinger, er ingen ny tanke. Det er blant annet nedfelt i våre grunnregler. Der står det slik: «NLM består av misjonslag, foreninger og forsamlinger... som skal virke for NLMs formål». Jeg har ved noen anledninger blitt spurt om misjonsforeningenes tid er forbi? Svaret på det er: nei, så absolutt ikke. Behovet for små grupper vil alltid være der. Bønnegrupper, cellegrupper, evangeliseringsgrupper, misjonsforeninger og lignende grupper bør fortsatt prioriteres. Det er også viktig at det ikke lages noe kunstig skille mellom disse forskjellige arbeidsformene. Trolig er det slik at forsamlingsarbeid stimulerer til flere smågrupper og at misjonsforeninger kan styrke forsamlingsarbeidet. De har med andre ord gjensidig nytte av hverandre. Vi har i lang tid levd på velsignelsene fra statskirken. Ikke minst fordi det har vært og fortsatt er mange gode prester. Det har derfor vært naturlig å støtte opp om dette arbeidet. Likevel er det slik at tidene har endret seg, og «Vi tror at regelmessig undervisning for barn og voksne er en nødvendighet, og at dette ivaretas best i forsamlingen.» den teologiske utviklingen i landet vårt gjør at flere etterspør et helhetlig tilbud i misjonsforsamlingene våre. Dette gjenspeiles blant annet i at det døpes stadig flere i våre forsamlinger. Når vi døper har vi et særlig opplærings- og forbønnsansvar for våre døpte medlemmer. Vi tror at regelmessig undervisning for barn og voksne er en nødvendighet, og at dette ivaretas best i forsamlingen. Tiden er nå moden for å fokusere på dette arbeidet. Jeg er derfor glad for at NLM sentralt setter i gang et opplæringstilbud til dem som vil arbeide med oppstart av nye forsamlinger. Opplegget, som kalles M4, består av artikler og undervisning fra mennesker som har erfaring med å plante eller replante menigheter. Det vil også inneholde undervisning fra våre ledere om vårt teologiske grunnsyn og vår misjonstenkning. NLM har en verdifull historie å ta vare på. Ikke minst vekkelseshistorien «M4 består av artikler og undervisning fra mennesker som har erfaring med å plante eller replante menigheter.» og misjonshistorien. For å fortsette denne stolte tradisjonen, må vi be Herren om å arbeide med oss. For det er fortsatt slik: «Hvis Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves.» Salme 127 Veiledning for misjonsfellesskap Misjonssambandet tilbyr nå veiledning for nye og etablerte misjonsfellesskap. Region Øst ønsker å etablere tre fire team som kan følge opplegget, med weekendsamlinger én gang i halvåret, fra mars 2013 til september Jarleif Gaustad På generalforsamlingen sist sommer ble det vedtatt en strategi for NLM Norge, Strategien forteller at det skal utarbeides et veiledningstilbud for nye og etablerte misjonsfellesskap i NLM. Dette henger sammen med en erkjennelse av hvor viktig det lokale arbeidet er. Vårt ønske er først og fremst at vi skal vinne mennesker for Jesus. I denne tiden tror vi slike fellesskap er et godt redskap for å nå flere. Hva er M4? Veiledningen, og det tilhørende undervisningsmaterialet, vil bli strukturert ut fra fire kjernebegreper, utledet av misjonsbefalingen: Master, Mission, Multiplication og Movement (M4). Vi ønsker å tilby en veiledning som er fundert på Bibelens lære og bibelske prinsipper når det gjelder misjon, forsamlingsplantning og forsamlingsarbeid, samtidig som den gir praktisk hjelp og oppleves relevant for fellesskap som ønsker en tilhørighet til NLM. Vi ønsker å løfte frem visjonen «Verden for Kristus» og fremme refleksjon og bevisstgjøring rundt hvilke verdier som skal kjennetegne våre misjonsfellesskap. I tillegg til egenprodusert materiale, vil en stor del av undervisningsmaterialet være utarbeidet av DAWN Norge, hvorfra vi låner de fire kjernebegrepene. Materialet vil være tilgjengelig i både videoformat og i skriftlig form. Dere finner også smakebiter på www. dawnnorge.no. Region Øst Adresse: Sinsenveien 25, 0572 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Åpningstid: ma to kl Kjerneteam På landsplan legges det til rette for cirka ti kjerneteam som får følge opplegget. I Region Øst ønsker vi å ha med tre fire team blant disse. Vi vil derfor at dere tar en runde om dette i deres styre for å vurdere om dette er noe dere er interessert i å være med på. Ta gjerne kontakt om det er noe dere lurer på. Et kjerneteam er en gruppe på tre åtte personer som er engasjert i å bygge fellesskapet på bedehuset. Det kan eksempelvis være to fra styret, to møteledere og to fra barne- og ungdomsarbeidet. Det vil bli fire weekendsamlinger fra fredag til lørdag, én gang i halvåret, fra mars 2013 til september Mellom disse samlingene vil det enkelte fellesskap få en veileder som følger dem gjennom prosessen. Veien videre Vi har tro på at opplegget vil være til stor hjelp og velsignelse i arbeidet. Det vil kreve en del, men samtidig vil det også spare for mye frustrasjon og problemer. For dem som ønsker hjelp videre i arbeidet i fellesskapet, men som tenker dette blir for krevende, ønsker vi å gi hjelp og oppfølging også til dere. I regionen har vi en ressursgruppe med fire medlemmer: Jan Erik Lehre, Ole Kristian Sameien, Bjarte Rydland og Jarleif Gaustad. Ta gjerne kontakt med en av disse om du vil vite mer, eller ønsker et besøk for å snakke om temaet. Regionleder og ansvarlig redaktør: Jarleif Gaustad Styreleder Region Øst: Rune Olav Andersson Ungleder: Georg Stensland Adm. leder: Trond Bjørsvik

3 Denne vennegjengen møttes under nyttårsfestivalen på Hurdal. Håkon Rydland lengst til venstre. foto: Bård Kristian Bøe Denne nyttårsfeiringen vil bli husket Nyttårsfestivalen på Hurdal Verk gikk av stabelen 29. desember 1. januar. 79 deltagere ankom skolen med store forventninger om en nyttårsfeiring de sent ville glemme. Jostein Haugen Til sammen var vi samlet 108 jenter og gutter på Hurdal for å feire det nye året. Det sto mye spennende på programmet, som Hurdal New years Eve Olympic Games, forskjellige aktiviteter og smågrupper. På hesteryggen eller i bakken Etter bibeltimen på morgenen var det ulike aktiviteter, noen var i gymsalen mens andre var ute på hesteryggen. Det var også en gjeng som koste seg inne med å dekorere t-skjorter. Håkon Rydland var en tur i bakken, sammen med en stor gjeng med ivrige deltagere. Det var kjempebra stemning, sier Håkon. Været var også på vår side og forholdene var kjempegode. Det var også koselig og samles ved bålet med en varm kopp kakao og gode venner. Disse jentene fikk også med seg en meningsfull og flott nyttårsfeiring. foto: Bård Kristian Bøe Nyttårsmiddag Et annet høydepunkt var nyttårsmiddagen, mener Håkon. Det er vanskelig å få en bedre nyttårsmiddag enn med kremen av norsk ungdom, sier han. Maten var god og underholdningen var også veldig morsom og gjorde kvelden bedre. Alle ungdommene var kledd i de fineste klærne sine. Håkon holdt også damenes tale under midda- gen sammen med Kristoffer Berg. Håkon synes at bibeltimene, kveldsmøtene og nyttårsmessa var kjempebra og at talerne gjorde en god jobb. Kult å være sammen med andre kristne Jeg snakket med en del som hadde dratt til Hurdal uten en tro på Jesus, men som ble veldig positivt overrasket over møtene. De syntes lovsangen var helt topp, og at det var kjempekult å være sammen med så mange kristne ungdommer. Vi kan konkludere med at leiren ble et kjempearrangement for alle. Vi gleder oss til nyttårsfestivalen neste gang. Det blir ninjafett, og jeg forventer å se dere der, sier en fornøyd Håkon Rydland.

4 Konfirmantopplegg fra høsten 2013? Barne- og ungdomsrådet ønsker å vite mer om hvor stor interessen er for at NLM Region Øst legger til rette for et eget konfirmantopplegg. Med bakgrunn i samtalen på regionens årsmøte i 2012 tok barne- og ungdomsrådet et initiativ til å utarbeide et alternativt konfirmantopplegg som enten kan tjene som alternativ eller supplement til Den norske kirkes (Dnk) tilbud. I slutten av oktober gikk det ut et brev til potensielle konfirmanter i 2014 og deres foresatte. Navnene ble hentet fra databasen og er nok i hovedsak personer vi har hatt på leir i Region Øst. Gjennom brevet ønsket en først og fremst å kartlegge interesse for, og ønske om, et slikt tilbud. Opplegget vil være en kombinasjon av weekender og lokalt gruppearbeid, ledet av lokal leder. I brevet skisseres to løsninger som konfirmanten kan velge mellom: 1. Konfirmanten følger undervisningen i den lokale kirken (Dnk), men deltar på weekendene som regionen arrangerer. Selve forbønnshandlingen vil foregå i den lokale kirken i regi av Dnk. Misjonssambandets tilbud vil her være et «supplement» til Dnk s opplegg. 2. Konfirmanten deltar på NLMs opplegg med fire weekender og det legges til rette for en forbønnshandling på vårparten. I tillegg ønsker vi å spille på lag med forsamlingene slik at Illustrasjonsfoto konfirmantene kan få lokal oppfølging, for eksempel i en bibelgruppe, samtalegruppe, praksis i barnelag eller leirarbeid mm. Er dette av interesse, enten fra høsten 2013 eller senere, gi respons til Georg Stensland, Trond Bjørsvik Nyttårsleir på Solåsen Foto: Jonathan Ekstrøm Nyttårsleiren på Solåsen samlet en god gjeng ungdommer. 43 var påmeldt til leiren. I tillegg kom det noen til som ville få med seg selve nyttårsfeiringen. Med et godt lederteam som gjorde en kjempeinnsats, var til sammen 63 personer samlet til nyttårsfeiring. Og feiring ble det! Leiren startet 30. desember, og det var stor stemning hele tiden, med en storslått feiring på selve nyttårsaften. På programmet stod det blant annet ulike seminarer, bibeltimer, forskjellige aktiviteter, som tur til skisenter, kreativ i film/bilde, «svettis i gymmis», og mye sprell og moro. Lederne ønsket at dette skulle bli en utrolig fet/artig/konge/morsom leir, der alle skulle ha det bra, og at en i løpet av leiren skulle få se hvor stor vår Gud er. De håpet på et knallbra fokus, og samtidig utrolig mange kule happeninger. Og i følge leirsjefen selv, Sven Håkon Lindhjem, ble det nettopp det. Ranveig Aksnes Plementas Vinter og påskeleirer 2013 A LeiR dato alder Hurdal Verk Ungdomsleir mars 8. klasse + Livoll Vinterferieleir februar klasse Påske for alle 28. mar 1.april Familieleir Solbukta Påskeleir mars klasse BBB leir april Besteforeldre og BarneBarn Solåsen Integrert PUH-leir mars PUH og ungdom over 15 år Påskeleir mars klasse På leir med pappa april 3 11 år, med hovedvekt på 5 8 år + pappaer Veslestølen Påskeleir mars 8. klasse + Påskeleir mars 10. klasse + Åreeld Vinterleir mars 8. klasse + (samarb. m/acta Oppland) Påskeleir mars klasse For mer informasjon og påmelding:

5 5 Region Øst Det drives et allsidig arbeid i kirkene i Japan. Her er misjonær Liv Bakke fotografert sammen med japanske damer mens de holder på med julebaksten i kirken før jul i fjor. foto: Privat Japan gammelt felt med nye visjoner Misjonssambandet startet sitt arbeid i Japan i Nå er det 42 kirker som tilhører VJELK, samarbeidskirken vår. NLM står foran en ny fase i samarbeidet. For tiden arbeider vi med nye felles visjoner og en ny felles strategi. Strategien skal inn i samarbeidsavtalen mellom NLM og VJELK. Dagfinn Solheim Arbeidet med nye visjoner og ny strategi har pågått i omtrent ett år og er nå inne i en avgjørende fase. Visjonene ble lagt fram på arbeidermøtet i fjor høst av presidenten i kirken, Hideki Matsumura. Strategiarbeidet får en foreløpig avslutning på kirkens årsmøte og på misjonærkonferansen til våren. Både gammelt og nytt Både kirke og misjon ønsker å ta vare på det man har, men samtidig være åpen for forandring og fornyelse. Vi vil styrke den gode undervisningen i kirken. Samtidig ser vi at det er en utfordring å nå nye mennesker med evangeliet og utruste flere til tjeneste i Guds rike. Visjonen er å gjøre mennesker til disipler. Dette innebærer både å nå nye, generell opplæring og opplæring av arbeidere i Guds rike. Misjonssenter i Kobe Et nytt misjonssenter i Kobe vil gjøre samarbeidet mellom institusjonene lettere, både for presteseminaret, bibelskolen og radioprogrammet «Den lutherske timen». Vi vil styrke mediearbeidet, særlig bruken av Internett og sosiale media, for bedre å nå unge mennesker med evangeliet. Torgeir Hauge, som kom til Japan i november, skal inn i dette arbeidet. Vi tenker at det nye misjonssenteret skal gi praktisk hjelp til å bruke Internett, lage hjemmesider, utdanne ledere og være til hjelp i å nå videre ut med evangeliet. Vi ønsker å hjelpe både VJELK-kirker og andre kirker. Særlig håper vi at senteret skal bidra til å styrke samarbeidet mellom lokalkirkene og institusjonene. Praktisk samarbeid Det er et godt samarbeid mellom VJELK og NLM i Japan, men det kan styrkes ytterligere og i større grad bli et mer praktisk samarbeid. Samarbeidet skal ikke bare være formelt, men reelt «partnership», der man drøfter visjoner, strategi og praktiske løsninger. Vi vil styrke samarbeidet mellom misjonærer og japanske medarbeidere med faste møtepunkter. Kontakter som misjonærene får, bør også knyttes til japanske prester og menigheter. Vi tror også det vil være viktig å styrke samarbeidet i distriktene. Prester i små menigheter vil ha godt av å møte andre og drøfte strategier. Går det an å nå bedre ut sammen? Hvordan kan vi best nytte gaver og nådegaver hos den enkelte? Slike spørsmål stiller vi hverandre. Diakonalt aspekt Mange i kirken og på seminaret har deltatt i hjelpearbeidet etter jordskjelv- og tsunamikatastrofen for to år siden. I ettertid har kirkene i Japan lagt mer vekt på det diakonale aspektet. Dette er et område de ønsker å utvide. Hvordan kan vi utøve nestekjærlighet som kristne og som menigheter? Seminaret og bibelskolen kan også være med og gi opplæring på dette feltet. Presidenten i Vest Japan Evangelisk Lutherske Kirke, Hideki Matsumura. foto: Privat

6 Misjonærer i Japan fra Region Øst Kari Helene og Dagfinn Solheim Dagfinn er stedlig representant, kommer fra Fusa. Kari Helene er fra Vigrestad. Hun er Dagfinns støtte i arbeidet, fungerer som vertinne ved vårt senter i Aotani, Kobe. De bor i Kobe, og i Gjerdrum på Romerike når de er i Norge. Her er de avbildet sammen med en av de første som ble døpt i Suma menighet. Kari Opperud Kari kommer fra Drammen. Hun bor i den lille byen Nima og har ansvar for menighetsarbeidet der. Bildet er tatt under julefesten sist jul. Kari presenterer engelskelevene som skal opptre med en engelsk julesang. Liv Bakke Liv kommer fra Nøtterøy, er i Japan i sin sjuende periode. Liv er ansvarlig for arbeidet i Kjærlighetskirken på Rokko Island utenfor Kobe. Fakta Magdalena og Mathias Nygaard Magdalena kommer fra Uppsala i Sverige, Mathias fra Oslo. De studerer språk. Fra april skal Mathias undervise ved KLTS (presteseminaret) og delta i Seishin kirke i Kobe. De bor i Aotani. Barn: Alicia, Leander og Jacob. * Statistikken viser at antall misjonærer i Japan generelt går ned. Det var misjonærer i 2004 og 867 i * Ved årsskiftet hadde NLM 11 voksne misjonærer i Japan, pluss tre barn. Syv voksne og tre barn kommer fra Region Øst. I tillegg samarbeider vi med fem voksne finske misjonærer som tilsammen har fem barn. Et islandsk ektepar med to barn arbeider også sammen med oss. * Vest Japan Evangelisk Lutherske Kirke (VJELK) har nå 42 menigheter, med i alt medlemmer (2010). Sammen med NLM driver VJELK både radioarbeid, bibelskole, presteseminar og leirsted. * Den japanske kirken driver også ytremisjonsarbeid. Frk. Maki Ikegami arbeider nå som misjonær i Hongkong. * Hideki Matsumura er nyvalgt kirkepresident i VJELK. Han kommer til Norge i juni. Astrid Stangeland Astrid kommer fra Hurdal i Akershus. Hun jobber som ettåring i Kjærlighetskirken på Rokko Island utenfor Kobe.

7 Grete Yksnøy Martinsen Liv Marit Pettersen Kirsten Lundeby Hans Anton Eklund Sverre Bøe Hurdal Verk FHS Inspirasjondager for kvinner mars er det inspirasjonsdager for kvinner på Solåsen. Hovedtema for helgen er «Vakkert og vondt vondt og vakkert». Kathrine Breivik og Grete Y. Martinsen deltar som talere. Kathrine taler over temaet «I Herrens hender min historie». Grete har disse temaene: «Holder troen hele livet?» og «Familieliv det vakre og vanskelige». Heidi Kristin Smith-Solevåg synger, akkompagnert av mannen Geir. Olga Grimsmo Nilsen er billedkunstner og vil presentere og stille ut noe av kunsten sin. Velkommen til gode dager i vakre omgivelser på Solåsen. Påmelding til NLM Region Øst, telefon , e-post: Kvinnemøte på Solbukta Velkommen til kvinnemøte på Solbukta mars. Liv Marit Pettersen er bibeltimeholder. Tema er: «Jeg, en medvandrer?» Kirsten Lundeby taler lørdag kveld, i tillegg til timen på søndag over temaet: «Det brenner jeg for». Lørdag ettermiddag får vi et spesielt musikkprogram med Musikkterapeutene fra Oslo, som består av Trine Lise Aasheim og Marianne Graf. De skal glede oss med sang også på søndag. Sett av helgen allerede nå. Bli med på to dager hvor du bare kan nyte og ta i mot. Påmelding til NLM Region Øst, telefon , e-post: Påskesamling på Solåsen Velkommen til påskesamling på Solåsen på skjærtorsdag (28. mars). Taler blir Hans Anton Eklund. Ta kontakt med regionkontoret eller Solåsen for program. Påmelding til Solåsen innen 19. mars hvis du vil delta på kveldsmåltidet. E-post: Tlf Misjonsfest på Frogner Hele familien ønskes velkommen til misjonsfest på Frogner misjonssenter søndag 10. mars klokka (merk tiden). Det blir tale av Sverre Bøe, som er lærer ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole. Et elevkor fra Hurdal Verk folkehøgskole deltar, ledet av Bodil Lotterud. Det blir misjonsinformasjon og eget innslag for barna. Arrangører er NLMs misjonsforeninger på Fjellet bedehus i Rælingen og på Frogner misjonssenter. Misjonærsamling på Hurdal Lørdag 16. mars håper vi å samle riktig mange tidligere og nåværende misjonærer og ettåringer på Hurdal Verk folkehøgskole. En gruppe bestående av Eli Gjøra, Kari Helene Haugen, Gunnar Oseng, Grethe Slettmoen og Gerd Solbakken har satt sammen et program og sendt ut invitasjoner. Bjørn Enstad taler. Eget opplegg for barna. Vi samles til lunsj kl og avslutter med middag kl Innmelding til regionkontoret, tlf , e-post Er du i målgruppen, og ikke har fått invitasjon, ber vi om at du tar kontakt. Neste utsyn Utgivelsesdag: 22. februar Åshild liker at barnebibler har fine tegninger utenpå. Les hva familiene Lien og Strangstad mener om barnebibler. Organ for Norsk Luthersk Misjonssamband Adresse: Sinsenveien 25, 0572 Oslo Telefon: (redaksjon og annonser), (abonnement) Telefaks: Internett: E-post: (redaksjon) (abonnement) Ansvarlig redaktør: Espen Ottosen - Redaksjonsleder: Arne Sæteren - Redaksjonssekretær: Kari Kottum (50 prosent) Journalister: Frida Blaker - Per Ove Aarseth (50 prosent) Kristin W. Malmin (50 prosent) Grafisk formgiver: Grete Haukelid - Trykk: Mediatrykk, Bergen Utsyn kommer ut hver 14. dag. Pris: kr 500. Ungdomspris (ungdom under 26 år): kr Til utlandet, portotillegg på kr 324. Bladet bestilles i Utsyns abonnementsavdeling, Sinsenveien 25, 0572 Oslo. Abonnementet går til det blir oppsagt. Utsyn kan også bestilles på cd. ISSN: Kassett: S Online: Annonsepriser: kr 9,00 (kr 13,50 i Utsyn med regionsider) per spaltemillimeter på annonseside. NLMs gavekonto: Abonnementskonto: Adresse: Sinsenveien 25, 0572 Oslo Telefon: Telefaks: Internett: E-post: Generalsekretær: Øyvind Åsland

8 Returadresse: Utsyn, Sinsenveien 25, 0572 Oslo Resultater for julemessene Vel blåst og hjertelig takk til alle som tok ansvar for de mange julemessene i fjor. Det kom inn nesten en og en halv million kroner! Oppland Gjøvik Jaren Lillehammer Vardal Sum Hedmark Hamar foto: Region Øst To nye ungdomsleirer Region Øst arrangerer to nye leirer for ungdom denne vintersesongen: Ungdomsleir på Hurdal mars (8. klasse 1.vgs), og Vinterleir på Åreeld mars (8. klasse +). Dette blir to leirer fulle med ski og vinteraktiviteter, vel verdt å få med seg! Vinterleiren på Åreeld blir i samarbeid med Acta Oppland. Se nettsiden for mer info og påmelding: Akershus Sofiemyr Eidsvoll Lørenskog Fjerdingby Frogner Sum Oslo Misjonssalen Østfold Rakkestad Spydeberg Råde Knapstad Fredrikstad Sum Arrangement 2013 Type arrangement sted Tid Inspirasjonsdager for kvinner Solåsen mars Kvinneweekend Solbukta mars Misjonærsamling Hurdal Verk 16. mars Vårsprell (tidl. Solåsenbasaren) Solåsen 16. mars Påskesamling Solåsen 28. mars Pinsestevnet, Vestfold Sted ikke bestemt ennå 19. mai Buskerud Drammen Ambulerende, flere steder Sum Vestfold Tønsberg Sandefjord Sum Totalsum Tallene for 2012 er netto. I oversikten for 2011 ligger det inne noen bruttotall. Regionårsmøte m/misjonsfestival Hurdal Verk juni

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt.

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt. Region Midt-Norge 11. april 124. Årgang 07 2014 Men nå, i Kristus Jesus, er dere som var langt borte, kommet nær på grunn av Kristi blod. Ef 2,13 Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang

Detaljer

To nye NLM-skoler? I Groruddalen i Oslo og på Tau i Ryfylke, er det sterke ønsker om å starte kristne grunnskoler.

To nye NLM-skoler? I Groruddalen i Oslo og på Tau i Ryfylke, er det sterke ønsker om å starte kristne grunnskoler. Region Nord 07. desember 122. Årgang 22 2012 For ennå er det bare en kort stund, så kommer han som skal komme, og han skal ikke drøye. Heb 10,37 To nye NLM-skoler? I Groruddalen i Oslo og på Tau i Ryfylke,

Detaljer

To nye NLM-skoler? I Groruddalen i Oslo og på Tau i Ryfylke, er det sterke ønsker om å starte kristne grunnskoler.

To nye NLM-skoler? I Groruddalen i Oslo og på Tau i Ryfylke, er det sterke ønsker om å starte kristne grunnskoler. Region vest 07. desember 122. Årgang 22 2012 For ennå er det bare en kort stund, så kommer han som skal komme, og han skal ikke drøye. Heb 10,37 To nye NLM-skoler? I Groruddalen i Oslo og på Tau i Ryfylke,

Detaljer

satser på 10 12-åringer NLM Ung styrker arbeidet for aldersgruppen «tweens». Til høsten lanserer de et helt nytt opplegg, kalt «Spot on».

satser på 10 12-åringer NLM Ung styrker arbeidet for aldersgruppen «tweens». Til høsten lanserer de et helt nytt opplegg, kalt «Spot on». Region Nord 19. APRil 123. ÅRgAng 07 2013 Men de som venter på Herren, får ny kraft, de løfter vingene som ørnen, de løper og blir ikke slitne, de går og blir ikke trette. jes 40,31 satser på 10 12-åringer

Detaljer

Flere misjonærer REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST

Flere misjonærer REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 En gang var dere selv mørke, men nå i Herren er dere lys. Lev da som lysets barn! Ef 5,8 Flere misjonærer Vi er glade for at misjonærantallet øker med omkring

Detaljer

Region Midt-Norge. Nytt fra Region Midt-Norge. Regionårsmøte Generalsekretær Øyvind Åsland er taler på regionårsmøtet 9. og 10. juni.

Region Midt-Norge. Nytt fra Region Midt-Norge. Regionårsmøte Generalsekretær Øyvind Åsland er taler på regionårsmøtet 9. og 10. juni. Region Midt-Norge 27. APRIL 122. Årgang 07 2012 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, vil jeg la spise av livets tre, som er i Guds paradis. Åp 2,1-7 Vil tilbake til Mali

Detaljer

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. Live Fossen Gundersen

Detaljer

Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne rundt mange kaffebord.

Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne rundt mange kaffebord. Nytt fra Februar/ mars 2011 Nr. 1 11 årgang www.normisjon.no Telemark og Vestfold/Buskerud Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne

Detaljer

Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER

Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER Innhold Sak 1: Konstituering...3 Sak 2: Treårsmelding for perioden 2012 2014...4 1. Innledning...4 2. NLM Utland...5 3. NLM

Detaljer

Troen er ikke først og fremst å vite og mene, men kanskje uten å forstå så mye, å overgi seg til Jesus.

Troen er ikke først og fremst å vite og mene, men kanskje uten å forstå så mye, å overgi seg til Jesus. Nytt fra Vestfold/Buskerud/Telemark Oktober/ november 2013 Nr. 5 13. årgang www.normisjon.no Troen er ikke først og fremst å vite og mene, men kanskje uten å forstå så mye, å overgi seg til Jesus. Liv

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Norvisjon. Ny spire i Karasjok og Lakselv. Forandringer?! Regionblad for Normisjon nr. 3 juli/august 2009 årgang 6

Norvisjon. Ny spire i Karasjok og Lakselv. Forandringer?! Regionblad for Normisjon nr. 3 juli/august 2009 årgang 6 Norvisjon region nord Regionblad for Normisjon nr. 3 juli/august 2009 årgang 6 Ny spire i Karasjok og Lakselv Barnas og ungdommenes stevne Barnas og ungdommenes sommer i nord (BUSiN) begynner nå å ta form.

Detaljer

Kirkenytt Metodistkirken Halden

Kirkenytt Metodistkirken Halden Kirkenytt Metodistkirken Halden Nr. 1 Mars Mai 2014 Årgang 63 Alfred Glomsrød Fladeby ble døpt 09. februar. Her sees dåpsbarnet sammen med foreldrene Oda og Anders Fladeby, prest og faddere. Vi gratulerer

Detaljer

4-11. Sommerfestival med. jesustro. Hva er det med smågruppene? Portrettet:

4-11. Sommerfestival med. jesustro. Hva er det med smågruppene? Portrettet: 4-11 Å r g a n g 1 0 8 Sommerfestival med jesustro Hva er det med smågruppene? Portrettet: høvdingjenny Møt Organ for Misjonsforbundet Grunnlagt 1904 ANSVARLIG REDAKTØR: Anne Margrethe Mandt-Anfindsen

Detaljer

Hvor er Gud? - Både i den store verden, og i vår egen lille, erfarer vi at livet i blant Tekst fortoner Tekst seg slik at spørsmålet trenger seg på.

Hvor er Gud? - Både i den store verden, og i vår egen lille, erfarer vi at livet i blant Tekst fortoner Tekst seg slik at spørsmålet trenger seg på. nytt Nytt fra Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no????????????????? Østfold Hvor er Gud? - Både i den store verden, i vår egen lille, erfarer vi at livet i blant Tekst fortoner Tekst seg slik

Detaljer

Verdensvid vekkelse gir mangel på Bibler. Nytt jordbruksprosjekt i Kina. Ny misjonsforening i Langevåg. www.eom.no

Verdensvid vekkelse gir mangel på Bibler. Nytt jordbruksprosjekt i Kina. Ny misjonsforening i Langevåg. www.eom.no Verdensvid vekkelse gir mangel på Bibler Nytt jordbruksprosjekt i Kina 1 Ny misjonsforening i Langevåg Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 0-2010 94. Årgang www.eom.no Leder Andakt Effektivitet i

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år Nytt fra Rogaland/Agder Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Kjærligheten er Guds innerste vesen. Inge Flaat 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen 16. desember ble en merkedag på

Detaljer

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 2 februar 2008 Årgang 104 Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 Portrettet En kjempe

Detaljer

april 2007 162. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e idol-maren: Setter Jesus først s.8

april 2007 162. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e idol-maren: Setter Jesus først s.8 april 2007 4 162. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e idol-maren: Setter Jesus først s.8 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Vekkelsesrapport N o r d i c H a r v e s t M i s s i o n D E S 2 0 1 4 Hjertet i vår jul er Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Velkommen Vekkelsesrapport DES 2014 N O R D I C h a r v e s t M I S

Detaljer

Vi presenterer programmet for Sommerstevnet i Drammen 6. 11. juli 2010.

Vi presenterer programmet for Sommerstevnet i Drammen 6. 11. juli 2010. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2010 Årgang 106 På Solstrand var nær 60 tenåringer samlet til Tentroweekend. LES MER SIDE 28-29 Les om arbeidet i Padrauna, India vårt glemte misjonsfelt.

Detaljer

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang god jul misjon s tidende nr. 11/12-2012 167. årgang Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka 1, 4024 Stavanger Telefon 51 51 61 00

Detaljer

fokus tidende misjon nr 5-2011/166 årgang Med hjartet i Kamerun Moïse våger mer! Kunstlotteri

fokus tidende misjon nr 5-2011/166 årgang Med hjartet i Kamerun Moïse våger mer! Kunstlotteri fokus misjon s tidende nr 5-2011/166 årgang Med hjartet i Kamerun Moïse våger mer! Kunstlotteri 4 10 12 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for.

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for. Nytt fra Sogn og Fjordane / Hordaland Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 Elin Tømmerbakk opplever misjonskall og skal til Swaziland i Afrika. LES MER SIDE 8-11 Misjonshuset i Moss var arrangør for en vellykket

Detaljer

En bønn for barnearbeidet! Skien Baptistmenighet. Innhold. Nr. 1/2007 - Årgang 21

En bønn for barnearbeidet! Skien Baptistmenighet. Innhold. Nr. 1/2007 - Årgang 21 Innhold Skien Baptistmenighet Nr. 1/2007 - Årgang 21 Dåp Ingrid M. Løkken og Linn Merete Lysø Sølyst har blitt døpt Side 4 24/7 Undersøkte bønneliv i London Sidene 8-9 Harald Edvardsen Kjerka og bassgitar

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

det Centrale - å hjelpe mennesker til å erfare Guds kjærlighet www.centralkirken.no Metodistkirken ved Fløibanen

det Centrale - å hjelpe mennesker til å erfare Guds kjærlighet www.centralkirken.no Metodistkirken ved Fløibanen SEPTEMBER/OKTOBER/NOVEMBER 2011 ÅRGANG 93, NUMMER 4 det Centrale - å hjelpe mennesker til å erfare Guds kjærlighet Metodistkirken ved Fløibanen AV INNHOLDET Finner du Jesus. Centralen Møtekalender Sommerfesten

Detaljer

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget!

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget! FJELLHAUG organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag nr. 2 2009 80. årg. Gå inn på nye fjellhaug.no Vær med og fullfør oppdraget! Støtt Fjellhaug økonomisk! Det forskes på Fjellhaug side 4-5 Å studere

Detaljer