Hvordan kan jeg med dette studiet bidra til endringer i skole og undervisning?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan kan jeg med dette studiet bidra til endringer i skole og undervisning?"

Transkript

1 Hvordan kan jeg med dette studiet bidra til endringer i skole og undervisning? I høst fulgte jeg felleskurset og project management, og jeg lærte mye om digitale verktøy jeg ikke hadde brukt før. Begge fagene brukte Adobe Connect, felleskurset som et supplement til mer tradisjonell tavleundervisning, og project management baserte all undervisningen på dette programmet. I forbindelse med oppgaveskriving og eksamen ble Google Docs brukt som samskrivningsverktøy, og dette var også et nytt bekjentskap for mitt vedkommende. På forhånd visste jeg veldig lite om mulighetene og de digitale verktøyene som fantes, da jeg gikk på allmennlærerutdanningen for ti år siden var det lite fokus på dette. Jeg jobber på Skedsmo videregående skole og underviser i web og lyd på medier- og kommunikasjonslinja. Elevene har hver sin bærbare PC med de nødvendige programmene installert, og det er stort sett CS-pakka til Adobe som brukes. Det er mye programvareopplæring, i tillegg til en del teoriundervisning som går på designprinsipper, åndsverkloven og andre viktige sider ved faget. Felleskurset Det var veldig nyttig å få en oppfrisking av læringsteorier siden det begynner å bli en del år siden jeg gikk på allmennlærerutdanningen, i tillegg var det vinklet mot IKT. Vi ble også forelest om bruk av ipad i barnehagen og hvordan man kan bruke spill i undervisningen, i tillegg til opplæring i HTML, CSS og Wiki. Jeg synes det er veldig spennende med bruk av nettbrett og spill i undervisningen på skolen, og dette er noe mange av elevene har et forhold til fra før. Men jeg synes det er vanskelig å se hvordan jeg kan bruke noe særlig av det i min undervisning akkurat nå. Når elevene skal 1

2 lære å lage hjemmesider på den videregående skolen er de avhengige av en datamaskin, fordi det ikke finnes app er som er gode nok ennå. Det hjelper heller ikke veldig mye med spill hvis man skal bli god i PhotoShop. Men det kan jo hende at jeg får en annen rolle innen skole og undervisning etter hvert, og da kan mye av dette være høyaktuelt. Adobe Connect kan være et godt verktøy til å filme forelesninger, men jeg har valgt å lage tutorials istedenfor. Det blir noe av det samme. Jeg synes felleskurset var inspirerende, og det var fint å få et innblikk i hvordan man kan bruke digitale verktøy i skolen. Jeg tror mye av det vi lærte kan brukes i veldig mange fagsammenhenger, og jeg har blitt inspirert selv om jeg ikke får brukt alt direkte. Project management Project management var et spennende kurs både fordi det var noe helt nytt for meg og fordi all undervisningen var nettbasert. Faget ga en pekepinn på utfordringer man kan møte i skolen hvis man skal sette i gang et prosjekt av et eller annet slag, og det var lett å se viktigheten av at alle drar i samme retning. Dette gjelder også i forhold til læreren og elevene, og kan øke sjansene for godt klasse-, arbeids- og læringsmiljø. Når det gjelder oppgavene jeg skulle løse i dette faget, følte jeg at jeg satt på «den andre siden av bordet» i forhold til den rollen jeg som lærer, men det var fint å kunne ha den vinklingen på det og jobbe som om man var ansatt i et konsultasjonsbyrå. Det er enkelt å trekke linjer til en undervisningssituasjon, og det Andersen, Grude, and Haug (2009) skriver om prosjektkontroll og milepæler kan lett overføres. I forhold til konflikthåndtering på et prosjekt kan man også videreføre mye av det til klasserommet. Forsyth (2010) mener det er store sjanser for konflikter i en gruppe hvis ikke alle har de samme målene, og det er viktig å ta tak i dette med en gang. Med god konflikthåndtering kan gruppa komme styrket ut av det, enten det gjelder smågrupper på et gruppearbeid, eller klassen som gruppe. Man må ta hensyn til individene, 2

3 men få dem til å fungere sammen. Levi (2011) fokuserer på viktigheten ved at alle bruker styrkene sine i en gruppe, og at dette kan bidra til åpen kommunikasjon og god problemløsing. Hvis læreren klarer å se styrkene til de forskjellige elevene, og bruke dem, kan man få et godt og dynamisk klassemiljø der elevene drar hverandre opp istedenfor ned. Hvordan kan jeg bidra til endringer? Erstad (2007) mener at de kursene som lærere ofte får tilbud om fokuserer på ferdighetslæring og ikke så mye på pedagogikk. For noen kan dette være en start for å ta i bruk digitale verktøy, men det er viktig at pedagogikken alltid ligger i bunn. Dette er noe var noe av grunnen til at jeg valgte IKT-støttet læring, og jeg har blitt mer fokusert og opptatt av hvordan jeg gjør ting i undervisningen som har med digitale verktøy å gjøre. Jeg har blitt inspirert til å lage tutoriols for de viktigste funksjonene i DreamWeaver, som er programmet jeg bruker i web-undervisningen, og har derfor begynt å praktisere en form for flipped classroom. Elevene jobber med tutorialsene i sitt eget tempo, også får de veiledning når de trenger det. Min oppfatning er at elevene er ganske dårlige til å finne ut av ting på egenhånd, hvis det ikke er noe de ser veldig egenverdi i, og dette er også en god trening for å bli litt mer selvgående. Det ligger masse ressurser på nettet, men de aller fleste elevene klarer ikke å finne frem i jungelen på egenhånd. Jeg vet ikke om det kommer av at de er vant til å få ting lagt i fanget, eller om de bare er late. Buckingham (2003) sier at tilgang på informasjon ikke gir automatisk læring, og derfor er veilederrollen i skolen fortsatt viktig. Å bruke digitale verktøy i undervisning kan være hensiktsmessig, men man må fortsatt ha fagfolk som kan lede elevene på rett vei. Det har vært en del endringer i skolen og samfunnet generelt, og kunnskapen og ferdighetene elevene tilegner seg handler mer og mer om hvordan de forstår og håndterer ulike artefakter (Säljö, 2006). Etter 3

4 datamaskinens inntog på skolen har en del av undervisningen naturlig nok forandret seg en del, og i noen fag er det nesten en forutsetning at elevene har god brukskunnskap om de digitale verktøyene de tar i bruk fordi det er viktig for å få forstå innholdet i et fag. Når man trenger å bruke et verktøy for å søke kunnskap og finne svar, kommer man ikke så langt hvis man ikke klarer å bruke det. Lærerne må også opp på et visst nivå de skal undervise på skolen i dag, og jeg har tatt et grep ved å søke meg inn på dette videreutdanningskurset. Det er viktig at læreren gir opplæring i det tekniske aspektet ved bruk av IKT, og målet er å få digitalt kompetente elever (Østerud, 2009). Så hva er digitalt kompetente elever? Sånn jeg ser det vil det si elever som klarer å bruke digitale verktøy på en fornuftig måte. Det kan være å bruke datamaskiner og nettbrett til å løse forskjellige oppgaver, og en del ting har dagens ungdom god kontroll på. De fleste er ivrige brukere av sosiale medier, og en del laster ned musikk, filmer, serier og programmer, både lovlig og ulovlig. En del av kunnskapen de trenger innehar de altså allerede, og da gjelder det å bruke den på en fornuftig måte i klasserommet. Etter å ha fått en del ideer og nye innfallsvinkler gjennom de to fagene jeg har fulgt denne høsten, har jeg bedre forutsetninger for å lage opplegg som kan styrke elevenes ferdigheter gjennom å bygge på en del av det de kan fra før. Kildekritikk er viktigere enn noen gang, og elevene må lære å orientere seg i forhold til all den informasjonstilgangen den digitale teknologien har ført med seg (Erstad, 2007). Dette mener jeg er noe av det viktigste i arbeidet med å få digitalt kompetente elever, og det kan være en utfordring å finne «riktig» informasjon i mylderet på Internett. Veldig mange sverger til wikipedia når de trenger kilder på noe, men det ser også ut som en del etter hvert har fått med seg at alt som står der ikke kan regnes som den eneste sannhet. Som lærer fokuserer jeg på at elevene benytter seg av flere kilder, og at de alltid må gå inn med et kritisk blikk. Jeg er også opptatt av at elevene ikke skal hente bilder og 4

5 musikk på nettet og bruke det som sitt eget. Elevene vet ofte veldig lite om opphavsrett, og det er også en viktig del av det å få digitalt kompetente borgere. Avslutning Gjennom de to fagene jeg har hatt i høst, har jeg fått en innføring i utfordringer og muligheter jeg kan støte på i møtet med den digitale skolen. En del har vært nytt for meg, og en del visste jeg litt om fra før. Det var fint å få en oppfriskning i pedagogikken, og se pedagogikken i lys av den digitale hverdagen. Det satses stort på å bruke digitale hjelpemidler i norsk skole, og det er lærerne som må styre det som skjer på skolen. For å få til det trenger vi kompetente fagfolk som kjenner godt til feltet, og man må oppdatere seg hele tiden for å bruke de mulighetene som kommer. Noen lærere er kanskje redde for at elevene kan mer enn dem, men det er opp til det selv å følge med i tiden for å henge med i den digitale tidsalderen. Ofte innehar ikke elevene så god digital kompetanse som man kanskje skulle tro, og en del elever vet ikke hvordan man gjør grunnleggende ting som å installere og avinstallere programmer, og dette har overrasket meg ved flere anledninger. Jeg håper jeg kan være med på å lære elevene å bli en del av det digitale samfunnet, og jeg håper jeg kan bidra til at de er rustet for det. Jeg vet at det ligger mye arbeid i det, og dette kurset er første steg på veien. 5

6 Referanser Andersen, E. S., Grude, K. V., & Haug, T. (2009). Goal directed project management. London: Kogan Page. Buckingham, D. (2003). Media education : literacy, learning and contemporary culture. Cambridge: Polity Press. Erstad, O. (2007). Den femte grunnleggende ferdighet - noen grunnlagsproblemer. Norsk pedagogisk tidsskrift, 91(1). Forsyth, D. R. (2010). Group dynamics. Belmont, Calif.: Wadsworth Cengage learning. Levi, D. (2011). Group dynamics for teams. Los Angeles: SAGE. Säljö, R. (2006). Læring og kulturelle redskaper. Oslo: Cappelen akademisk forl. Østerud, S. (2009). Enter : veien mot en IKT-didaktikk. Oslo: Gyldendal akademisk. 6

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010 1 0 Prosjekt 7.Januar, 2010 til fordypning Eva-Anita Thorsen 2MKA Halvårs-rapport 0.1 innhold 2 INFO SIDE Innhold 2 Innledning 3 Hoveddel 4-8 Avslutning 9 Logg 10-12 Bakside 13 0.2 innledning 3 Innledning

Detaljer

Hvordan lære matematikk gjennom teknologi og design?

Hvordan lære matematikk gjennom teknologi og design? Mona Røsseland Hvordan lære matematikk gjennom teknologi og design? Det å innlemme emnet teknologi og design (T&D) i matematikkundervisningen innebærer en rekke utfordringer. Emnet er ikke et eget fag

Detaljer

MER ENN ET TASTETRYKK:

MER ENN ET TASTETRYKK: MER ENN ET TASTETRYKK: Breivika studentbarnehage, Tromsø, v/ Torstein Unstad, Laila Breivik og Kristin Ryeng. Petter 3 år sitter på gulvet med et digitalt kamera i hendene, han snur det for å ta bilder

Detaljer

Bruk av blogg i undervisningen

Bruk av blogg i undervisningen Bruk av blogg i undervisningen Elever som «prosumenter» i et perforert klasserom n av brit iren hetland haavik En lærer setter seg som mål at elevene skal ut på den digitale arenaen, ikke bare som konsumenter,

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

SKRIFTLIG EKSAMEN I K06 FORM OG INNHOLD. ERFARINGER FRA SENSUREN VÅR 08. Sonja Skjær 1 Hellerud vgs

SKRIFTLIG EKSAMEN I K06 FORM OG INNHOLD. ERFARINGER FRA SENSUREN VÅR 08. Sonja Skjær 1 Hellerud vgs SKRIFTLIG EKSAMEN I K06 FORM OG INNHOLD. ERFARINGER FRA SENSUREN VÅR 08. Sonja Skjær 1 Hellerud vgs Første eksamen i videregående skole etter den nye læreplanen i fremmedspråk i Kunnskapsløftet (K06) ble

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Er undervisningsopplegget årsak til at mange elever har matematikkvansker?

Er undervisningsopplegget årsak til at mange elever har matematikkvansker? Er undervisningsopplegget årsak til at mange elever har matematikkvansker? Har vi tillräcklig samordning av undervisningen i praktik och teori? Hur anpassar vi våra undervisningsmetoder till våra elevers

Detaljer

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID?

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? Nysgjerrigperkonkurransen 2011 FORORD 3C kan igjen være stolte over jobben de har gjort. Finaleplassen i fjor ga mersmak, og klassen har vært

Detaljer

Når det blir vanskelig

Når det blir vanskelig Når det blir vanskelig Olav Nygaard og Siv Anne Tollevik, Høgskolen i Agder Så er undervisningskabalen lagt. Marit skal ha en niende- og en tiende klasse i matematikk. Hun er godt fornøyd matematikk er

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk

Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk Bacheloroppgave i GLU 1-7 G1PEL3900 Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning Fakultet

Detaljer

Brukerkontaktseminar 12-13 nov. 2013

Brukerkontaktseminar 12-13 nov. 2013 Brukerkontaktseminar 12-13 nov. 2013 Spørsmål fra systemansvarlige Vår IKT lærling Pål Morken noterte spørsmål og noen kommentarer som ble tatt opp i brukerkontaktseminaret. Mange av spørsmålene ble besvart

Detaljer

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer

Hvordan har forelesningene fungert? Hva kunne ha vært annerledes for å stimulere arbeidet med pensum og emneoppgaver? *

Hvordan har forelesningene fungert? Hva kunne ha vært annerledes for å stimulere arbeidet med pensum og emneoppgaver? * Hvordan har forelesningene fungert? Hva kunne ha vært annerledes for å stimulere arbeidet med pensum og emneoppgaver? * Flere forelesninger med Kalleberg. Forelesningene var svært hjelpsomme mht skriving

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

Oblig 4 Webutvikling

Oblig 4 Webutvikling Oblig 4 Webutvikling Oppgave 1 Lag din egen Wordpresssite der du tester ut CMSsystemet. Det å lage egne templates fra bunnen kan være noe komplisert, så det holder for dette prosjektet om dere modifiserer

Detaljer

Umotiverte yrkesfagelever hvordan tenne gnisten? Av Anne Torbjørg Raastad-Hoel

Umotiverte yrkesfagelever hvordan tenne gnisten? Av Anne Torbjørg Raastad-Hoel Umotiverte yrkesfagelever hvordan tenne gnisten? Av Anne Torbjørg Raastad-Hoel Roald Dahl har en gang sagt at Alle barn har en gnist i seg. Alt vi trenger er å tenne den. I min hverdag som UOY-rådgiver

Detaljer

Innlegg 22-11-13 (Lars Grue)

Innlegg 22-11-13 (Lars Grue) Innlegg 22-11-13 (Lars Grue) I FNs Barnekonvensjon, heter det under artikkel 23 bl.a. at barn med funksjonshemming har rett til et fullverdig og anstendig liv. Hva som menes med dette er nærmere redegjort

Detaljer

Tilpasset opplæring. Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen. Ingunn Weka

Tilpasset opplæring. Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen. Ingunn Weka Tilpasset opplæring Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen Ingunn Weka Masteroppgave i Læring og Tilpasset Opplæring Det Utdanningsvitenskapelige

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Hvordan styrke samarbeidet med minoritetsspråklige foreldre ved hjelp av bilder og konkreter?

Hvordan styrke samarbeidet med minoritetsspråklige foreldre ved hjelp av bilder og konkreter? Hvordan styrke samarbeidet med minoritetsspråklige foreldre ved hjelp av bilder og konkreter? Flerkulturell pedagogikk i barnehagen Høgskolen i Østfold SKUT-2008 Elin Johannessen Guro Vatn Marita Bjørnstad

Detaljer

Industriell utdanning i en postindustriell tid. - Kristin Svendsen -

Industriell utdanning i en postindustriell tid. - Kristin Svendsen - Industriell utdanning i en postindustriell tid - Kristin Svendsen - Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI Nyskaping og kommersialisering 2011/12 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... I SAMMENDRAG...

Detaljer

Bygg broer, Ikke murer

Bygg broer, Ikke murer Bygg broer, Ikke murer Forord Denne boken er et resultat av ti års erfaring med undervisning i menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering. Gjennom arbeidet i Den norske Helsingforskomité

Detaljer

Socrates Mailbox. Den videregående skolen. Norge 1996-1998. Innledning

Socrates Mailbox. Den videregående skolen. Norge 1996-1998. Innledning Den videregående skolen Norge 1996-1998 I Innledning -prosjektet startet høsten 1996. I utgangspunktet skulle hver av de seks landene observere bruk av IKT med vekt på kommunikasjonsverktøyet e-post i

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Rapport fra kursrekken 23 mobile ting

Rapport fra kursrekken 23 mobile ting Rapport fra kursrekken 23 mobile ting Om kurset 23 mobile things ble først utviklet av Jan Holmquist, assisterende bibliotekdirektør i Guldborgsundbibliotekeren i Danmark. Hans ansatte følte seg ikke kompetente

Detaljer

Hvorfor kommer de ikke? Minoritetsspråklige foreldres erfaringer med hjem skole-samarbeid Tone Evensen

Hvorfor kommer de ikke? Minoritetsspråklige foreldres erfaringer med hjem skole-samarbeid Tone Evensen Hvorfor kommer de ikke? Minoritetsspråklige foreldres erfaringer med hjem skole-samarbeid Tone Evensen Innledning Både internasjonal og nyere norsk forskning mener å kunne vise at foreldrenes involvering

Detaljer