Frikomport 2015 efaktors første svar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Frikomport 2015 efaktors første svar"

Transkript

1 Frikomport 2015 efaktors første svar Grov oversikt over funksjonsområder Lillehammer, 15.april 2014 Generelt svar: Har svart enkeltvis under men det som er ønskelig er å ha grove kostnadsestimater for hvert funksjonsområde så styret kan få antydning av kostnadsbilde. Generelt så håper jeg på gjenbruk av alt som er laget av logikk og funksjoner såfremt eiere av kode er enig. Britt-Inger er allerede i dialog med KS/KommIT om samarbeid med tilhørende møte 30.4 hos KS. Kurskatalog Kursbeskrivelser Ø Vise kurs som kurslisting med navn på kurs, starttid, sluttid, påmeldingsfrist, lokale, hvem arrangerer (virksomhet og virksomhetsområde), kursansvarlig, antall påmeldte /ledige plasser Ø Sortering på felt I kurslisting Ø Søke på kurs. Ø Kunne eksportere kursinfo til kalendere (Outlook, Apple Ical/Xcal) Ø RSS feed for å kunne sette inn kursinfo i websider SVAR: Det må lages egne kursformater som inneholder alle metadata som trengs for å skille mellom klasseromskurs og e-læringskurs og med tilpassede felter for påmeldingsfrist, lokale, hvem arrangerer (virksomhet og virksomhetsområde) og kursansvarlig. Start- og sluttid for kurset er allerede standardfelt. Antall påmeldte /ledige plasser hentes ut fra påmeldingsmetoden som legges på kurset. Påmeldingsmetoden må også inneholde ventelistehåndtering om en ønsker dette eller kun første mann til mølla. Som standard kan en sette antallsbegrensning, så det er kurant å legge til at en leser antall påmeldte i tillegg og presenterer dette i kurskatalogen. ReturSvar: Påmeldingsmetode høres smart ut. Kurslistingen må bli annerledes enn Moodle standard. Vi ser for oss at en finner fram til en kurslisting som har nødvendige felt og en tabellarisk visning og at Les mer fører til en hjemmeside for kurset. Vi lager en hjemmesidegenerator for KS Komm-IT akkurat nå og med litt godsnakking med KS bør dere kunne få tilgang til denne. Retursvar: Kurshjemmeside er veldig bra J. Nok en gang gjenbruk men vi bør se på om kurslisting utover edx.org løsningen er nødvendig. Edx.org bør vises fram som eksempel på løsning. Søk på kurs vil da vise en filtrert kursliste hvor en kan skumme nedover og klikke på ønsket kurs for å komme til kursets hjemmeside. Denne hjemmesiden vil bli ganske så nær kurshjemmesiden du ser på Lekkert mao. Retursvar: Kopi av edx? eventuelt gjenbruk hvis det finnes ferdig kode. Eksport av kursinfo til kalender: Moodle har allerede ical-support og et grensenitt for Side 1 av 7

2 kalendereksport. En må derfor modifisere denne når en har kartlagt HVA som skal eksporteres til HVEM og om dette for eksempel skal være et vedlegg til epost med velkommen til kurs etc. Retursvar: I dag kan en eksportere Frikomport kurskalender til Apple mail og Outlook. Automatisk trigging i Apple ved å abonnere på kalender. Kan abonnere i Outlook men den oppdateres ikke ved kalenderendringer og ny kurs. RSS feed er standard funksjonalitet i Moodle. En må derfor legge til RSS feed-muligheten på de stedene som trengs hvor det allerede ikke finnes fra før. Retursvar: RSS er svært ønsket spesielt i Skedsmo kommune ved å hente inn Frikomport kurs i egen webløsning. SVAR 2: RSS må utdypes/utredes skikkelig i innledende fase. Forstår det slik at Skedsmo henter ut kurskatalogen via RSS og dette er neppe noen stor utfordring i Moodle heller. Men det må sjekkes hvordan det settes opp. Kursbeskrivelse /Kurspåmelding Ø Beskrivelse av kurs i tekst og bilder Ø Kunne vise påmeldte Ø Kunne laste ned kursdokumentasjon/materiale knyttet til kurs Ø Påmeldingsfelter med påmeldingslogikk som ü Venteliste hvis fullt kurs ü Mail: bekreftelsesmail med avmeldingslenke oppfølgingsmail ved endringer i tid, sted avlysningsmail påminnelsesmail før kursstart venteliste logikk mail til instruktør/kursansvarlig ved endringer ü SMS: utsending av SMS ved endringer, påminnelse evnt. Avlysning ü Betaling: betaling med kort eller sende faktura. SVAR: Beskrivelse av kurs i tekst og bilder. Se svaret over ang. at alle kurs skal ha en hjemmeside som genereres automatisk basert på metainformasjon i kursene som settes opp. Retursvar: Jepp hjemmeside for kurs er stilig. Kunne vise påmeldte: Dette bør vises både i kurslistingen og på kursets hjemmeside. Side 2 av 7

3 Legges til som forklart tidligere via innmeldingsmetoden som legges på kurset. Kursdokumentasjon: Her ser vi for oss et todelt behov: En ting er kursdokumentasjon som legges ut på kursets hjemmeside med info om kursplanen og opplegget. En annen ting er den kursdokumentasjonen som legges ut for nedlasting for alle påmeldte brukere. Begge deler er kurant. Retursvar: Det hender at kursdokumentasjon er rettighetsbeskyttet og ikke åpent tilgjengelig før en er deltaker og evnt har betalt for kurs/dokumentasjon. SVAR 2: All kursdokumentasjon som kun skal være for påmeldte deltakere legges selvsagt for nedlasting inne i kurset og er bare tilgjengelig for dem. Venteliste ved fullt kurs: Legges til påmeldingsmetoden. Her må det avklares om bestemte målgrupper skal ha fortrinnsrett og hvem det er som skal administrere påmeldingene/ventelista. Oppfølgingsmailer ved endringer i tid/sted/annet: Dette gjøres fra kursets Oppslagstavle. Alle meldinger skrevet her går ut til alle påmeldte. Avlysningsmail: Som over. Påminnelsesmail: Som over, men da gjør vi det litt smartere. Dette kan legges inn på forhånd i Oppslagstavla og settes med utsendelsesdato. Da går mailen ut på ønsket tidspunkt i forkant. Hvis en ønsker standardtekst sendt ut i forkant av for eksempel klasseromskurs kan dette bakes inn i kursformatet med eget felt for å merke av at påminnelse skal sendes ut x dager i forkant. Om en da skal bruke en standard mailtekst eller åpne for tilpasning av teksten i hvert tilfelle får være en del av prosjektet. Ventelistelogikk: Skal alle kurs ha ventelistehåndtering? Enklest er å bygge det inn som standard funksjonalitet, da det blir mindre å skille mellom for administrator som setter opp kursene. Ventelistehåndteringen er et delprosjekt alene og vi får sikkert god starthjelp ved å studere logikken i Frikomport. Deretter må vi se på om tiden er inne til å gjøre noen smarte tillegg. Retursvar: Muligheten for venteliste finnes i dag og brukes men hvor påkrevd den er fremover må kartlegges. Folk liker ikke å miste muligheter med endring av system. SVAR 2: Ventelistefunksjonalitet bør nok ikke reduseres i ny versjon. Likeså at en med enkle grep kan overføre ventelister til andre kurs. Mail til instruktør/kursansvarlig ved endringer: Her må vi avklare hvordan. De som er lagt inn som instruktør/kursansvarlig har vi god oversikt over og kan sende e-post direkte ved endringer. Jeg ser for meg at kursadministrator skal kunne editere enkeltkurs direkte fra kurslista og der få opp en knapp med Varsle kursansvarlige om endringene som da genererer en mail hvor du kan skrive inn en kjapp melding og sende. Meldingssystemet er der allerede og instruktør/kursansvarlig kan da selv velge om de alltid skal ha det som mail, om det holder å bli varslet neste gang de logger inn (som popup) eller om popup skal brukes hvis de allerede er inne og ellers sende mail. Retursvar: Hvor lurt dette er bør tenkes videre på. Har hørt nå at intruktører ikke liker dette og overlater all kursadmin til kursansvarlig. Kursansvarlig bør jo vite alt om kursstatus og trenger strengt tatt ikke mail hvis ikke en lider av ekstrem dårlig hukommelse J SVAR 2: Dette betyr at opsjonen for Varsle kursansvarlige om endringene bør være der slik at de fleste behov er dekket. En kan også for eksempel slå av opsjonen i globale innstillinger Side 3 av 7

4 hvis en ikke trenger å ha valget. SMS: Vi har allerede testet mot et par SMS-gateway er og det går helt fint å sende SMS fra Moodle. Hver kunde som skal bruke dette må imidlertid ha avtale med en SMS-gateway leverandør. Dette bør derfor være funksjonalitet som skal kunne slås av/på globalt slik at det ikke blir liggende synlige, men inaktive, opsjoner rundt om på systemer. Med SMS må vi bygge inn funksjonaliteten alle steder hvor det gir mening. Dette er vanligvis: - Glemt passord (Sender SMS til mobilen med nytt passord) - Massehandlinger med brukere og Med valgte brukere à Send SMS - I administrasjonsgrensesnittet for påmeldinger: Send SMS - Evt. andre steder hvor kun administratorer/kursansvarlige/instruktører trenger å kunne sende SMS fra. - En må sperre for at vanlige brukere skal kunne sende SMS. Retursvar: Enig, ikke alle vil ha dette og denne funksjonaliteten bør kunne slås av/på. Betaling: Moodle støtter i dag Paypal og vi er i ferd med å lage kobling til NetAxept for direktebetaling og automatisk innmelding ved fullført transaksjon på samme måte som for Paypal i dag. Fakturamodul må lages men veien dit bør ikke være veldig lang, siden Moodle allerede har en tilleggsmodul: Påmelding med godkjenning. Det vil si at vi kan ta utgangspunkt i logikken der og legge til utsending av faktura via epost. Når denne er betalt kan kursadministrator godkjenne påmeldingen. (Eller bare godkjenne i påvente av betaling ) Hvis en skal ha felles faktura for en del påmeldte, må dette bli som et delprosjekt. Vi ser for oss at det da er EN ansvarlig som melder på sine og at dette utløser en felles faktura for denne gruppen sendt på e-post til den ansvarlige som meldte dem på. Vi har allerede en skisse til håndtering av situasjonen hvor en ansvarlig får opp kun sine egne medarbeidere og kan fritt melde dem på ett eller flere kurs i en enkelt operasjon. Det som må legges til er en logikk som kalkulerer pris basert på antallet på de forskjellige kursene en melder dem på og genererer en samlefaktura. Denne samlefakturaen bør lagres sentralt slik at det blir mulig å få en reskontrooversikt. Ikke at Moodle skal bli noe økonomisystem men det bør bygges inn logikk som gjør det mulig å se om noen ikke har betalt fakturaen sin. Retursvar: Kortbetaling er et sterkt ønske som brukerne forventer er på plass i ny løsning. Faktura kan absolutt diskutteres. I dag er det kun fakturafelter ved påmelding i Frikomport. På UiA bruker jeg dette som utgangspunkt for å lage manuelt fakturagrunnlag til økonomiavdelingen vår. SVAR 2: Her bør vi mao se nøye på Netaxept/Buypass-løsningene som nå lages for andre og om vi kan porte disse direkte etterpå som de er eller om det skal inn annen funksjonalitet i tillegg. Kursadministrasjon Ø Eksportere deltakerlister i ulike formater (csv, xls, pdf, xml) Ø Register med oversikt over kurslokaler, instruktører etc. Ø Skjema for å sette opp nye kurs (dynamiske felter for av og på slåing men helst en skjemagenerator) Ø Endre på kurs eks. hvis fullt kurs og venteliste kunne flytte venteliste til nytt kurs eller hvis deltaker ønske bytte kurs Brukeradministrasjon / Autentisering: Ø LDAP, FEIDE, evnt ID-porten minside etc. Ø Automatisk IP login Grensesnitt mot andre systemer og løsninger Ø XML export/import (web services, API) Side 4 av 7

5 CMS/LMS funksjonalitet Ø Språkfiler for å gjøre Frikomport internasjonal Ø Organisasjonsstruktur Ø Roller: deltaker, instruktør, kurs/opplæringsansvarlig, administrator Ø rapporteringer og statistikker Ø min side / min profil Ø Design av sider SVAR: KURSADMINISTRASJON Eksport av deltakerlister. Dette er i dag godt gjemt i kursenes karakterbøker. Vi kan derfor hente fram eksisterende funksjonalitet og legge det inn i kursadministrasjonspanelet i stedet. Støtter Open Document, Excel, csv og xml som standard. Pdf-formatet må legges til og for pdf antar jeg det er fornuftig at slike lister kan sendes automatisk til instruktør/kursansvarlig noen dager før kurset starter? Retursvar: Jeg vet at flere tar ut lister til ulike formål, alt fra innhold i kursmapper som deles ut til lister brukt mot alt fra lunsjbestilling, statistikker, faktura grunnlag osv. Register med oversikt over kurslokaler, instruktører etc.: Dette må lages som en egen modul/database i kursadmin-verktøyet. Instruktører trenger vi ikke egen database for de kan håndteres fint i Moodles Cohorts (brukergrupper), men kurssteder og kurslokaler bør vi ha orden på i en egen database. Retursvar: Enig med instruktører. Flere av kommunene som bruker frikomport har mange steder og lokaler og da trenger en absolutt å hente dem fra en db. En gang i en fjern fremtid kan en jo snakkes om ressursallokering så i den grad det er viktig å ha det i bakhodet nå ved å tenke løsning er det jo bra. Gjenbruk og forenkling senere er vel smart her også. Skjema for å sette opp nye kurs (dynamiske felter for av og på slåing men helst en skjemagenerator) Dette er jo kun en lenke til å opprette/redigere kurs i Moodle, men fra kursadministrasjonspanelet. Straks admin klikker på Nytt kurs / Rediger kurs kan en føres inn i Moodles standard grensesnitt for å redigere kursinnstillinger. Neppe noen grunn til å innføre et annet grensesnitt i tillegg her. En velger da kurstype og fyller ut all annen metainformasjon som trengs legger til kursansvarlig og lagrer. Retursvar: Hvor dynamisk kan vi være her i forhold til definerte kurspåmeldingsskjema. I alle årene med Frikomport har jeg vært borti behov for maks 2-3 ulike påmeldingsskjema. Kan en kombinere dette med muligheten for frie felter som kan navngis etter behov dekker vi 99% av tilfellene. Navngiving av ledetekster og feltnavn har vært et tema på flere frikomportsamlinger. La oss anta at når en kunde får en ny instans av M-Frikomport så leveres den med standard feltnavn. Antar også at kunden har individuelle ønsker til ledetekster spesielt er det forskjell på kommuner, statlige institusjoner og min egen sektor U/H sektoren. Kunne 3 sett med ledetekstfiler vært en mulighet?. SVAR 2: Vårt forslag til KommIT er tre forskjellige, e- læringskurs/klasseromskurs/enkeltaktivitetskurs (til whitepapers, spørreundersøkelser osv.) Ved å legge til 6 tomme felt hvor kursadministrator kan gi dem egne feltnavn etter ønske bør vi altså være i mål her også. Det springende punktet er hvor alle ekstrafelt skal vises. De kan vises i kurskatalogvisningen, på kursenes hjemmesider og kanskje øverst på selve kurssiden. Dette må være en del av avklaringen underveis. Side 5 av 7

6 Endre på kurs eks. hvis fullt kurs og venteliste kunne flytte venteliste til nytt kurs eller hvis deltaker ønske bytte kurs. Denne er mer krevende, tenker jeg. Vi må da legge til en funksjon for Flytt påmeldte til et annet kurs for å kunne bulkhåndtere dem på en god måte. Tilsvarende for gjenværende personer på en venteliste. Da må vi også tenke på at de som flyttes automatisk må få en beskjed? Retursvar: Dette er ingen showstopper og det er en meget skjult mulighet i Frikomport i dag som få bruker. Løses heller med å opprette nytt kurs siden instruktør må skaffes uansett. SVAR 2: Men når nytt kurs er satt opp og instruktør skaffet vil jo en bulkhåndtering basert på ventelister fra andre kurs være av nytte. BRUKERADMINISTRASJON / AUTENTISERING: LDAP, FEIDE, evnt ID-porten minside etc. Dette styres helt og holdent av den Moodle-portalen kursadministrasjonsmodulen blir installert på. En behøver derfor ikke ta spesielle forholdsregler hva kursadmin angår. Retursvar: Enig med et viktig moment i en ny løsning. Automatisk IP login Løses som en egen autentiseringsmodul hvor en kan oppgi godkjente ip-adresseområder. Må nok kombineres med en webservice som henter brukerprofil-informasjon hvis brukeren ikke finnes fra før. GRENSESNITT MOT ANDRE SYSTEMER OG LØSNINGER XML export/import (web services, API) Dette er jo Moodle full av fra før. Vi må derfor nøye gå gjennom hvilke webservice-koblinger vi snakker om, hvilke API-er og hva som skal overføres osv. Vil trolig variere fra kunde til kunde? CMS/LMS FUNKSJONALITET Språkfiler for å gjøre Frikomport internasjonal Dette er standard. Frikomport i Moodleversjon vil utvikles på engelsk og leveres på norsk/nynorsk. Frikomport kan så publiseres som fritt tilgjengelige moduler på moodle.org og dette vil trolig ta helt av også internasjonalt. Retursvar: Jepp, en av grunnene til å velge et LMS/CMS framfor håndarbeid i Java. Organisasjonsstruktur Vi har allerede laget Kompetansestyringsmodul til Moodle med organisasjonsstruktur. En bør kanskje se på dette fra starten av slik at Frikomport får en Light utgave og en Enterprise utgave hvor kompetansestyring er med? Vår kompetansestyringsmodul er ikke gratis, så om dette er en farbar vei får vi diskutere. Ellers har vi arkitekturen for håndtering av organisasjonsstruktur i Moodle, slik at dette evt. Kan portes over til Frikomport. Retursvar: En mulighet for de som trenger det J Roller: deltaker, instruktør, kurs/opplæringsansvarlig, administrator Side 6 av 7

7 Dette er standard funksjonalitet i Moodle. Retursvar: J Rapporteringer og statistikker Her vil en sikkert ønske seg egne rapporter basert på kursadministrasjonen. Alle slags rapporter kan lages bare en vet hva en vil ha ut. Retursvar: J Min side / min profil Dette er standard funksjonalitet i Moodle. Retursvar: J Design av sider Spørs hva en tenker på her. Hvis det er designet på Frikomport/Moodle, styres dette av kundens valgte Moodle-design. Kursenes hjemmeside vil også kunne styles på samme måte via css/javascript. Retursvar: Tenker her spesielt på at organisasjoner har egne grafiske profiler som legges på løsningen så den fremstår som helthetlig for organisasjonen. Kurssidene kan som du sier styles også. SVAR 2: Da vil dette helt og holdent bli ivaretatt av det designet som er på Moodle-portalen Frikomport installeres på. Side 7 av 7

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.60 ElektroPost Stockholm www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Grunnkurs for lærere Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum Y10 av dette

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

Funksjonell løsningsbeskrivelse. Business 360. 4.1 Servicepack 3

Funksjonell løsningsbeskrivelse. Business 360. 4.1 Servicepack 3 Funksjonell løsningsbeskrivelse Business 360 4.1 Servicepack 3 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 1.1 Formål... 4 1.2 Business 360 - innhold... 4 2. 360 I FORSKJELLIGE GRENSESNITT... 5 3. 360 ELEMENTER... 6

Detaljer

Arbeide med maler Versjon 4.60

Arbeide med maler Versjon 4.60 Arbeide med maler Versjon 4.60 EPiServer AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold

Detaljer

Ta kontrollen i bedriften

Ta kontrollen i bedriften Stortest av 13 regnskapsløsninger: Ta kontrollen i bedriften Regnskapsprogrammene har nå endelig tatt Windows Vista på alvor, men de web-baserte løsningene puster dem i nakken. Vi har testet tretten enkle

Detaljer

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS Copyright 2008 ejournal AS Innholdsfortegnelse 1. Saksbehandling...4 1.1. Ny sak...5 1.2. Finn dataposter...7 1.3. Siste søk...13 1.4. Siste saker...13 1.5. Egne aktive saker...13 1.6. Ufordelte saker...13

Detaljer

OutlookInside veiledning v.4.7-1 -

OutlookInside veiledning v.4.7-1 - OutlookInside veiledning v.4.7-1 - Innledning Mål kontaktmappe (synk.) Database plassering Lagringsområde for dokument Konfigurering Plassering av word maler Skannede dokument Bruker innstillinger Justerbare

Detaljer

Slik bruker du Idium WordPress

Slik bruker du Idium WordPress Slik bruker du Idium WordPress Innholdsfortegnelse Introduksjon; Hva er Wordpress? 3 Nettsideinnhold hvor skal man starte? 4 10 tips for å få en mer lønnsom nettside 6 Logg inn 7 Kontrollpanel 8 Innlegg

Detaljer

Vi følger opp endringen fra i

Vi følger opp endringen fra i Stortest: 9 regnskapsprogrammer Moderne regnskap for aksjeselskaper Vi har testet ni regnskapsprogrammer for aksjeselskaper med tre brukere og krav til moderne funksjoner. Av ERIK ANDERSEN og THORE G.

Detaljer

HJEMMESIDE. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv

HJEMMESIDE. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv Designet på Bergsdalstunets nye hjemmeside som er basert på deres grafiske profil. Illustrasjon: Stine Karlsen Nettsider leses på en annen måte enn trykte tekster. Blikket hopper hit og dit i stedet for

Detaljer

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av Brukerveiledning for publiseringsløsningen Dashboard CMS Utarbeidet av Sist revidert: 24.05.2013 Forord Denne brukerveiledningen er laget som et hjelpemiddel for raskt å komme i gang med redigering av

Detaljer

Brukermanual. Siteman CMS publiseringsverktøy

Brukermanual. Siteman CMS publiseringsverktøy Brukermanual Siteman CMS publiseringsverktøy Innhold Om Siteman CMS og denne brukermanualen... Side3 Kontrollpanelet - ikke bare for innlogging... Side4 Slik logger du inn... Side4 Menyen... Side5 Informasjonsknapper...

Detaljer

En kort brukermanual for regnskapsprogrammet Mamut Office

En kort brukermanual for regnskapsprogrammet Mamut Office En kort brukermanual for regnskapsprogrammet Mamut Office Artikkelen er skrevet for Studentliv av Anders Bruvik Denne artikkelen tar utgangspunkt i de tema som gjennomgås i Studentlivs Regnskapskurs for

Detaljer

Slik bruker du Episerver

Slik bruker du Episerver Slik bruker du Episerver Bruksanvisning for forfattere og redaktører i Gran kommune Versjon 1 01.02.13. 1. INNHOLDSFORTEGNELSE Versjon 1 01.02.2013. 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Logge

Detaljer

Brukerdokumentasjon. LabOra web-portal

Brukerdokumentasjon. LabOra web-portal Brukerdokumentasjon LabOra web-portal LabOra web-portal er et web-basert publiseringsprogram for publisering av informasjon på hjemmesider. Løsningen er integrert med Medarbeideren, slik at du kan få publisert

Detaljer

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere Grunnmanual for lærere Dette er en innføring i den grunnleggende funksjonaliteten i Fronter. Fronter er en læringsplattform og er veldig fleksibel. På grunn av denne fleksibiliteten, og at ikke to lærerne

Detaljer

9 RIMELIGE REGNSKAPS- PROGRAMMER

9 RIMELIGE REGNSKAPS- PROGRAMMER 9 RIMELIGE REGNSKAPS- PROGRAMMER Regnskap er slett ikke så vanskelig som mange tror, og det finnes et godt utvalg av rimelige og brukervennlige programmer som kan hjelpe små virksomheter med å holde oversikten

Detaljer

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 Portal 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 Redigere dokumenter 9 Bruke det interne e-postsystemet 10

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

Enkel brukerveiledning myweblog

Enkel brukerveiledning myweblog Enkel brukerveiledning myweblog Sist oppdatert 14.11.2013 (betalingsrutiner). Introduksjon myweblog er et web-basert system som skal brukes i forbindelse med booking av fly, registrering av flyturen etterpå

Detaljer

Brukerveiledning SalesOnline

Brukerveiledning SalesOnline Brukerveiledning SalesOnline Versjon 3.0 30.03.2009 Innholdsfortegnelse Innledning......3 Prospecting + kundeoppfølging = Visma SalesOnline...3 Tilgang til 890.000 firmaer......3 Innhold i SalesOnline......3

Detaljer

K A R T L E G G E R E N

K A R T L E G G E R E N K A R T L E G G E R E N BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2, R E V. 3 INNLEDNING... 2 BRUKERSTØTTE... 2 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 4 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

24-tommers. Surface inntar Norge. Vi kårer de beste kjøpene fra 2000 til 5000 kroner. TomTom for iphone Alt-i-ett på dashbordet

24-tommers. Surface inntar Norge. Vi kårer de beste kjøpene fra 2000 til 5000 kroner. TomTom for iphone Alt-i-ett på dashbordet Nr 10-2009 - Kr 94,- pcworld.no Undervannskamera En Canon for høstregnet Surface inntar Norge Revolusjonerende digitalt bord Lydkort for kresne Asus med gromlyd tester Gjør regnskapet selv Test av økonomisystemer

Detaljer

Få din egen side på nettet

Få din egen side på nettet Få din egen side på nettet sånn! Få en flott hjemmeside helt gratis, og bygg videre på den side for side. dette trenger du Abonnentnummeret ditt (er du ikke abonnent på Komputer for alle, kan du prøve

Detaljer

Hold orden på kundene i skyen

Hold orden på kundene i skyen -systemer Hold orden på kundene i skyen Test av fem webbaserte -systemer Et -system på nettet gir deg oversikt over kunder og avtaler fra hvor som helst. Du kan bruke smarttelefn, nettbrettet eller pc-en.

Detaljer