IKT-plan skolene i Siljan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IKT-plan 2010-2013 skolene i Siljan"

Transkript

1 IKT-plan skolene i Siljan

2 IKT-plan Siljan Forord... 3 Kompetanse hos elevene... 4 Kompetanse hos det pedagogiske personalet 8 Infrastruktur Ressursbruk, hardware software Kommunikasjonsplattform, hjemmeside Økonomi Vedlegg... 14

3 Forord Denne planen er en videreføring og oppdatering av IKT plan Den er samordnet med e-siljan , og redaksjonen er avsluttet i april Hovedplanen er delt inn i 5 kapitler. Kompetanse hos elevene Kompetanse hos det pedagogiske personalet Infrastruktur Ressursbruk, maskinvare og programvare Økonomi Det ligger følgende vedlegg til planen: 1. Grenseoppgang skoleier ikt avdeling ikt ansvarlig skolene Planen legges fram til politisk behandling. De økonomiske konsekvensene som følger av denne planen, er avhengig av kommunestyrets behandling av henholdsvis økonomiplan og årsbudsjett. Planen vil kunne være nyttig saksopplysning i nettopp dette arbeidet. April 2010 Avdeling Oppvekst Morten Nystad skoleleder

4 IKT-kompetanse hos elevene Ferdighetsmål for elevene i Siljan, hjemlet i Kunnskapsløftet For å kvalitetssikre IKT-opplæringen til elevene ved skolene i Siljan er dette satt i system. Alle elever skal sikres den samme opplæringen og ha en minimumskunnskap etter endt skolegang. 1. klasse (leke for å lære) skal kunne: Slå av og på maskinen. Enkelt klikk og dobbelklikk på mus. Logge på og avslutte på elevnettet. Åpne og lukke programmer. Bruke noen få pedagogiske program. Eksperimentere i tekstbehandling og tegneprogram. Bli kjent med tastaturet. Skrive navnet sitt. 2. klasse skal: Bli kjent med tastene: enter, mellomrom, shift, tilbake, piler, ctrl, alt og delete. Trene på å bruke tastatur og mus. Bruke begge hender på tastaturet. Skrive i tekstbehandling og skrive ut. Bli kjent med et tegneprogram. Bruke pedagogiske program lokalt og på Internett. Leke i minst 2 pedagogiske program/spill. Bli kjent med enkle regler for personvern: Aldri oppgi navn, adresse, telefonnummer eller skolenavn. 3. klasse skal: Skrive tekster i tekstbehandlingsprogram. Avslutte og lagre til egen mappe. Eksperimentere med formatering. Bruke et tegneprogram. Kunne navngi og bruke tastene: enter, mellomrom, shift, tilbake, piler, ctrl, alt og delete. Bruke pedagogiske program lokalt og på Internett. Kunne enkle regler for personvern: Aldri oppgi navn, adresse, telefonnummer og skolenavn. 4. klasse skal Begynne å trene touch. Skrive tekster i tekstbehandlingsprogram. Lage egne fagmapper. Lagre dokument på i egen mappe. Bruke forhåndsvisning. Bruke Wordart eller lignende. Bli kjent med autofigurer og tegning. Lære seg enkle funksjoner i et bildebehandlingsprogram. Bruke pedagogiske program lokalt og på Internett. Lære å hente informasjon fra Internett via lenker på kommunens/skolens sider. Ha innføring i virusproblematikk og nettsikkerhet. Kjenne regler for personvern/trygg nettbruk, f. eks. nettvettregler fra Redd Barna eller Barnevakten.

5 5. klasse skal: Trene touch (Touchlæreren anbefalt) 10 timer, for eksempel fordelt på 20 halvtimes økter. Formatere tekster ved hjelp av skrifttype og størrelse, klippe, lime, kopiere, venstre- og midtstille tekst, punkt- og nummereringslister, kopiere format, Wordart eller lignende. Bruke forhåndsvisning. Åpne/hente inn dokument fra ulike lagringsmedier. Bli sikre i å hente inn informasjon fra Internettet gjennom lenker via skolens og kommunens hjemmesider. Begynne å søke etter informasjon på Internett ved søk i søkemotor. Bruke regneark: Referansesystemet, lage enkle formler for de fire regnearter, redigere tekst, angrefunksjon, lage søylediagram. Tegne geometriske figurer i Word, ved hjelp av Geogebra, eller lignende. Kjenne etiske retningslinjer ved bruk av e-post, sosiale nettverk, mobiltelefon, med mer. Etikk i forhold til digital mobbing. Gjennomføre et kurs i nettvett, f. eks. "Det er du som bestemmer" fra Datatilsynet, utdrag fra "Skjermfolket" fra Barnevakten.no eller lignende. 6. klasse skal: Trene touch (Touchlæreren anbefalt) 15 timer, for eksempel fordelt på 30 halvtime økter. Formatere tekster ved hjelp av skrifttype og størrelse, klippe/lime/kopiere som ctrl-tast, venstre- og midtstille, sidetall, linjeavstand, topptekst/bunntekst, punkt- og nummereringslister, kopiere format, Wordart eller lignende. Behandle tekst med fokus på layout, sette inn bilder. Ha egne e-post adresser. Sende e-post med vedlegg. (Etiske retningslinjer.) Bli kjent med presentasjonsprogram, for eksempel Power Point Lære seg å ta bilder med digitale kamera. Trene på å bli sikre informasjonssøkere. Bruke regneark: Referansesystemet, lage enkle formler for de fire regnearter, redigere tekst og formler, angrefunksjon, enkel formatering (linjer, understrek, høyrestill, midtstill, venstrestill), endre kolonnebredde, legge til/ta bort desimaler. Dessuten lage søyle og linjediagrammer. Oppdatere sin kunnskap om nettvett. 7. klasse skal Trene touch (Touchlæreren anbefalt) 15 timer, fordelt på 30 halvtime økter. Skrive med god hastighet ca 75 tegn pr min. Behandle tekst med fokus på layout, sette inn bilder og diagrammer på ønsket sted. Formatere tekster vha skrifttype og størrelse, klippe/lime/kopiere som ctrl-tast funksjon, plassering på siden, marger, sidetall, linjeavstand, topptekst/bunntekst, punkt- og nummereringslister, sidenummerering, kopiere format, Wordart eller lignende Lage og formatere tabeller. Kunne bruke presentasjonsprogram, for eksempel Power Point. Bruke stavekontroll og synonymordbok. Bruke internett aktivt til å hente ut informasjon og være bevisst på kildekritikk. Jobbe med tegneprogram og øve seg i mønsterbygging med ulike geometriske figurer. Fotografere og manipulere bilder digitalt. Regneark: Referansesystemet, lage enkle formler for de fire regnearter, angrefunksjon, ikonet autosummer, enkel formatering (linjer, understrek, høyrestill, midtstill, venstrestill), endre kolonnebredde, legge til /ta bort desimaler, kopiere formler, sette inn nytt ark, navngi ark. Regneark: Lage søyle-, linje- og sektor diagrammer, navngi akser, sette inn tittel. Formatere diagrammene. Regneark: Lage enkle formler til utregning av areal og omkrets Oppdatere kunnskaper om nettvett.

6 8. klasse skal: Trene touch (Touchlæreren anbefalt) 15 timer, fordelt på 30 halvtime økter. Skrive med god hastighet ca 100 tegn pr min. Behandle tekst med fokus på layout (innsetting av bilder, diagrammer, tabeller). Formatere tekster vha skrifttype og størrelse, klipp/ lim/ kopier som ctrl-tast funksjon, plassering på siden, marger, sidetall, linjeavstand, topptekst/bunntekst, punkt- og nummereringslister, sidenummerering, kopiere format, Wordart eller lignende. Lage tabeller og bearbeide dem i tekstbehandlingsprogram (f.eks. word). Bruke tekstboks. Arkivere og systematisere eget arbeid. Sette inn bilder fra ulike medier. Formatere bilder slik at de kan settes inn hvor som helst i et tekstdokument. Regneark: autosummer, kantlinjer, enkel formatering (linjer, understrek, høyrestill, midtstill, venstrestill, formatere celler, endre kolonnebredde, legge til /ta bort desimaler, kopiere formler, sette inn nytt ark, navngi ark, oppdatere diagram, lage timeplan og lignende med automatisk innfylling, merke celler, rader, kolonner, hele arket og formatere med for eksempel farger. Regneark: Lage søyle-, linje- og sektor diagrammer, navngi akser, sette inn tittel. Formatere hensiktsmessig. Bruke Internett, e-post, og lignende som et naturlig læremiddel. Trene seg i være kritiske og vurdere informasjon fra Internett. Lage kildehenvisninger. Lage enkel komposisjon (musikk). Jobbe med enkel billedmanipulasjon. Lære seg teknisk å bruke et presentasjonsverktøy for eksempel Power Point, og unngå typiske begynne feller (forstyrrende lyder, animasjon, farger). Gjennomføre et kurs i nettvett, f. eks. "Det er du som bestemmer" fra Datatilsynet, utdrag fra "Skjermfolket" fra Barnevakten.no eller lignende. 9. klasse skal Trene touch (Touchlæreren anbefalt) 15 timer, for eksempel fordelt på 30 halvtimes økter. Skrive med god hastighet ca 125 tegn pr min. Formatere tekster ved hjelp av skrifttype og størrelse, ved å bruke hurtigtastfunksjoner, plassering på siden, marger, sidetall, linjeavstand, topptekst/bunntekst, punkt- og nummereringslister, sidenummerering, kopiere format, Wordart eller lignende. Lage tabeller og bearbeide dem i tekstbehandlingsprogram (f.eks. word), innholdsfortegnelse, sette inn regneark i tekstdokument, liggende og stående utskriftsformat. Regneark: kantlinjer, formatere celler dato/tall/teks, kopiere formler, formelutskrift, vurdere riktig diagramtype, formatere diagrammer med farger og lignende på en hensiktsmessig måte, bruke sideoppsettfunksjonene før utskrift, lage egne formler og finne feil i formler. Bruke Internett, e-post, og lignende som et naturlig læremiddel. Trene seg i være kritiske og vurdere informasjon fra Internett. Jobbe videre med enkel manipulering av bilder for eksempel skalering, fargeblanding, retusjering osv. Jobbe selvstendig med komposisjoner (musikk). Det kreves da at elevene har utstyr tilgjengelig. Lage gode presentasjoner og kunne bruke den hensiktsmessig i en framføring. Bruke programmer på data til å beregne energi- og næringsinnhold i maten. (Mat) Være oppdatert på nettvettregler, personvern og respekt for andre i bruken av digitale medier.

7 10. klasse skal: Vedlikeholde tidligere kunnskaper. Gjøre rede for grunnleggende prinsipper for personvern og opphavsrett. Vurdere når digitale hjelpemiddel er hensiktsmessige og kunne bruke dem i analyser og beregninger. Bruke regneark: formatere celler dato/tall/tekst, formelutskrift, vurdere riktig diagramtype, bruke sideoppsettfunksjonene før utskrift, lage egne formler og finne feil i formler, bruke ferdige formel funksjoner som rot og modus, bruke eksponent i formler, bruke parentes på riktig måte. Regne med renter og sette opp budsjett og Lage diagrammer fra funksjoner. Trene seg i være kritiske og vurdere informasjon fra internett. Benytte grafikk i publikasjoner de lager, som f.eks plakater, kalendrer, takkekort og invitasjoner. Jobbe videre med egne komposisjoner (musikk). Ta opp digital video, redigere denne på data og lagre filmen på egnet måte. Kunne gjennomføre eksamen etter gjeldende retningslinjer fra Utdanningsdirektoratet. Være oppdatert på nettvettregler, personvern og respekt for andre i bruken av digitale medier. Siljan kommune legger vekt på at elevene og foreldre skal ha en bevisst holdning til trygg nettbruk. Linker til gode tips til trygg nettbruk. Som en praktisk hjelp til dette er det listet opp noen aktuelle nettsteder https://tips.kripos.no/cmssite.asp?c=1&h=47&menu=2 Øvelser i kildekritikk Likedan så har kommunen etiske og tekniske retningslinjer i forhold til ansattes bruk av IKT utstyr (Disse er ikke tatt inn i denne planen)

8 IKT-kompetanse for lærere: - Det er avgjørende at det gjennomføres kompetanseheving hos lærerne, og at skolen og læreren har utviklet tydelige læringsmål. En motivert og kompetent lærer som har støtte fra skoleledelsen har langt bedre forutsetninger for å ta i bruk digitale verktøy. Sitat fra Monitor Det er viktig at alt personale i skolen har tilstrekkelig kompetanse i IKT. Lærere som har utdanning fra de siste fem årene, har fått betydelig kompetanse nettopp gjennom lærerutdanninga. Resten av personalet har gjennomført ulike kurs og selvstudium, og kompetansen er ulik. Det er et mål at alt personalet skal opp på et minimumsnivå, og dette er definert gjennom følgende mål og tiltak: Mål: Lærerne skal kunne undervise i bruk av digitale verktøy i alle fag slik at elevene kan nå målene i Kunnskapsløftet. De ulike temaer er definert gjennom elevenes kompetansemål på de enkelte klassetrinn. Tiltak: Opplæring gjennomføres i løpet av en tre-årsperiode etter egen kompetanseplan. Aktuelle måter er kursrekker, workshops og selvstudium, blant annet gjennom kompetanseportalen Grenlandssamarbeidet starter i 2010 en ny fase i elektronisk læring, og portalen vil i løpet av første halvdel av 2011 ha ferdigstilt dette. Det ser ut til at dette innebærer årlige tiltak: Elektroniske tester Spørreundersøkelse Dette følges opp med tilpassede kursrekker som i all hovedsak består av e-læring, men en ordinær kursøkt integrert i denne. Kursrekke og workshops vil bli lagt til bundet fellestid, mens selvstudium legges til ubunden tid (kompetanseheving/faglig ajourføring.)

9 IKT-kompetanse for lærere, forts: Følgende er minimumskompetanse: 1. Datamaskinens oppbygging og funksjon. 2. Windows. Skrivebord, vindusbehandling og generelle menysystemer. Arkivering, fil og mappebehandling. Grunnleggende feilsøking. 3. Touch metoden. 4. Pedagogisk programvare. Beherske pedagogisk programvare som er valgt ved skolen. 5. Tekstbehandling / Word. 6. Regneark / Excel. 7. Presentasjonsverktøy / PowerPoint. 8. E-post / Outlook/andre kommunikasjonsplattformer. 9. Bildebehandling. 10. WEB. Internettbruk Søkefunksjoner Nettvett 11. Datasikkerhet. Antivirus Spam SpyWare Sikkerhetskopiering. 12. Sosiale medier profesjonell og forsvarlig bruk. 13. Bruk av audiovisuelt utstyr.

10 Infrastruktur: Dagens nettverk på skolene er delt i et elevnett og et administrativt nett. Begge nettverkene er kombinert med trådløs og trådbundet tilknytning. Lærerne ved de to største skolene har tilgang til begge nettene. På Opdalen har man tilgang til administrativt nett via VPN. Alle lærerne har tilgang til egen datamaskin. Under følger beskrivelse av status på de ulike skolene: Midtbygda: 28 tynnklienter. De er fordelt på 3 rom: 1 grupperom med 4 tynnklienter,mediateket med 3 og et datarom med 21 tynnklienter. I tillegg er det 5 stasjonære maskiner. Det er en terminalserver som behandler disse. 12 stasjonære er utrangert i januar Opdalen: 7 stasjonære elevmaskiner. Disse fungerer bra for øyeblikket. Siljan skole: 24 tynnklienter. I tillegg er det 1 stasjonær maskin, samt 1 bærbar til videoredigering 14 bærbare elevmaskiner er 5 år gamle og utdatert. Eventuell bruk er som rene Office maskiner uten nett. Lærere Elev nettverk og administrativt nettverk holdes fortsatt adskilt. Nyinnkjøp av lærermaskiner må standardiseres, en modell pr år. Dette for å gi mulighet for mer effektivt vedlikehold (tanking) Erfaringen de siste 4 årene, viser en levetid på 3 år på en typisk læremaskin. MÅL FELLES FOR MIDTBYGDA OG SILJAN UNGDOMSSKOLE. -Fiberoptikk til skolene. Behov for kapasitet har økt kraftig. -Samle driften av terminaler på ett domene. Servere styres fra kommunehuset. Maks 25 terminaler per server. -Programvare som gir mulighet for å sperre uønskede nettsteder og tjenester. Vi foreslår en brannmur. -Bruk av terminaler med Ethernett. Dette er mer stabilt for brukerne og mye enklere for ikt-ansvarlig. -Innkjøp trådløse terminaler med tanke på komplettere de faste terminalene og en mulighet for å etablere en minilab -Kable opp til hvert rom.

11 Infrastruktur forts: SPESIELT FOR SILJAN UNGDOMSSKOLE Terminaler til elever på klasserommene, i forbindelse med ombygging, datalab etter behov. Behov i perioden enheter. 2-4 maskiner til videoredigering. En projektor og høyttalere til hvert klasserom og fagrom. Behov: 8 enheter SPESIELT FOR MIDTBYGDA SKOLE 25 nye terminaler. Kjøpe 1 til 2 maskiner til tyngre oppgaver (video etc), plasseres på mediateket. Bytte ut de eldste projektorer. 1 2 pr år. Minilab i hvert klasserom, 1 terminal for hver 4. elev. (50 totalt) Ressursbruk, maskinvare, programvare og pedago- RESSURSBRUK På Midtbygda er det satt av en ressurs på 5 t til drift, vedlikehold og hjemmesidearbeid. Siljan ungdomsskole har en ressurs på 4,5 t som er delt i 3 t drift og vedlikehold og 1 t til hjemmesidearbeid. I tillegg betaler skolene 50% av ikt konsulenten i kommunen. Mål: Ikt-ansvarlig på skolene må øke sin kompetanse for å kunne løse problemer på lavest mulig nivå. Det utarbeides en ny instruks på arbeidsfordelingen mellom kommunens ikt avdeling og ikt ansvarlig på skolene. Ikt ansvarlig vil i denne instruks bl annet få følgende arbeidsoppgaver: - gi lærerne deler av den nødvendige kursingen. - gi lærerne motivasjon, inspirasjon og oppfølging i det daglige arbeidet. - holde seg orientert om softwaretilbudene til enhver tid. - være medspiller i kontroll av lærernes kompetanse???? Hver av skolene bør ha en tilstrekkelig ikt-ressurs slik at intensjonen og kravene i instruksen kan oppfylles. Det kan være en fordel å fordele ikt-ressurs på 2 personer på hver skole.

12 Kommunikasjonsplattform, hjemmeside: Skolene har i dag funksjonelle og oppdaterte hjemmesider basert på Skoleveven. Hver skole har en ansvarlig redaktør for oppdatering og utvikling av hjemmesidene. Lærerne på trinn bruker aktivt klassens område på hjemmesiden. Skolene har som formål å benytte et verktøy for utveksling av dokumenter og informasjon mellom elever, foreldre og skole. I dag benyttes Moava (Skoleveven) ved alle skolene. Dette fungerer ikke tilfredsstillende med tanke på utveksling av dokumenter og muligheter for elever å fremføre arbeidet sitt digitalt. Fronter vil kunne dekke dette behovet Mål: Moava brukes som hjemmeside og til skole-hjem informasjon. Fronter brukes som kommunikasjon mellom skole og elev, og til dokumentutveksling fra trinn. Outlook brukes som ansattes e-postsystem. Alle ansatte skal ha faste rutiner på å sjekke Outlook ved arbeidsdagens begynnelse og slutt. Alle ansatte skal bruke kalenderfunksjonen innen Alle lærerne skal aktivt bruke klassens område på hjemmesiden Fronter innføres fra høsten 2010 som pilot i utvalgte klasser Innføring av Fronter vil løse Feide innlogginga for skolene i Siljan Tiltak: Pris og teknisk gjennomføring må sjekkes før sommer Kursing av ressurspersoner på skolene og IT-kontoret før 2011.

13 Økonomi: - IKT-planen vil i denne perioden behov for følgende investering og drift. De 50 lærermaskinene har en utskiftingstid på 3 år. Dette gir en årlig utgift på , Tynnklientene inklusiv servere, beregnes med en årlig utgift på En forutsetter at kabling og tilrettelegging på Siljan ungdomsskole gjøres i forbindelse med ombygging, og disse utgiftene er ikke tatt med i denne planen. Tiltak Server Mb og sus 2013 fra sas Ny datalab Mb Klasseromsmaskiner (tk) Mb Lærermaskiner drift Projektorer Sus Spesialmaskiner video etc Tynnklienter Sus Virtuell server Mb/Sus Kabling ny lab Mb Inventar lab mb Lisenser ped programmer * Lisenser virus Microsoft, etc Lisenser plattformer ** Officelisenser nye maskiner F.bruk pt 2010 /drift tk 2011 ff Sum investering pr år Sum drift pr år Sum lisenser pr år Sum drift og lisens Sum ikt skole pr år Sum i perioden drift Sum i perioden investering; TOTAL Oversikt lisenser (pr år): Kartlegger n, M+, Drillpro, Gm Unic * Kidspiration/Inspiration * WIS, Skoleveven Fronter** Office Antivirus Bibliotek Autoplan Migranorsk Vo (omfattes ikke av denne planen)

14 Vedlegg 1 Arbeidsfordeling IKT ansvarlig på skolene skoleledelse-ikt avdeling i kommunen

Skole IKT 2007-10. Kommunestyrets vedtak 19. juni 2007

Skole IKT 2007-10. Kommunestyrets vedtak 19. juni 2007 Skole IKT 2007-10 Kommunestyrets vedtak 19. juni 2007 Skole IKT 2007-10 Forord... 3 Elevenes IKT-kompetanse... 4 IKT-kompetanse for lærere... 5 Infrastruktur... 5 Kommunikasjonsplattform... 6 Hjemmeside...

Detaljer

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA 2011 2014 : Elever og ansatte i grunnskolen i Vennesla kommune skal være aktive brukere av digitale verktøy, digitale kommunikasjonsformer og digitale læringsressurser.

Detaljer

Manual for testveiledere Digitaltesten2 med grupperapport

Manual for testveiledere Digitaltesten2 med grupperapport Manual for testveiledere Digitaltesten2 med grupperapport Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1 Målgruppe og forutsetninger... 4 1.1 Forutsetninger for å kunne gjennomføre testen... 4 1.2 Krav

Detaljer

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen - med skjermleser Jaws 10 Nelly Kvalvik Huseby kompetansesenter 2010 STATPED SKRIFTSERIE NR 96 Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Detaljer

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen - med skjermleser Supernova 11 Nelly Kvalvik Huseby kompetansesenter 2010 STATPED SKRIFTSERIE NR 97 Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Detaljer

«Hvor mye koster et datarom?»

«Hvor mye koster et datarom?» Digital kompetanse for skoleledere «Hvor mye koster et datarom?» eller «Ved skolen vår skal en datamaskin i uken gå i stykker» Odin Hetland Nøsen (undervisningsinspektør på 5. året) IKT-autodidakt med

Detaljer

Erfaringer fra bruk av Skolelinux

Erfaringer fra bruk av Skolelinux Rapport 2003:24 Erfaringer fra bruk av Skolelinux Bruk av åpen programvare på fire norske skoler 1 Forord Denne undersøkelsen har hentet inn synspunkter fra skoler om deres erfaringer ved innføring og

Detaljer

Monitor 2010. Samtaler om IKT i skolen. Ove Edvard Hatlevik Karoline Tømte Jørund Høie Skaug Geir Ottestad

Monitor 2010. Samtaler om IKT i skolen. Ove Edvard Hatlevik Karoline Tømte Jørund Høie Skaug Geir Ottestad Monitor 2010 Samtaler om IKT i skolen Ove Edvard Hatlevik Karoline Tømte Jørund Høie Skaug Geir Ottestad Senter for IKT I Utdanningen 2011 ISBN: 978-82-9986-980-5 Design, Tank Design A/S Layout og Produksjon,

Detaljer

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring 2 EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING 3 Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten

Detaljer

KURSKATALOG VÅREN 2010

KURSKATALOG VÅREN 2010 KURSKATALOG VÅREN 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE INFORMASJONSBREV TIL DEG... 3 GENERELL INFO,... 4 KURS FOR BEDRIFTER... 5 MOBILT KLASSEROM... 6 REFERANSER BEDRIFTSINTERNE KURS... 7 KURS, KOMBINASJONER OG SAMLEPAKKER...

Detaljer

Digital skolehverdag ved de videregående skolene i Hedmark 2011

Digital skolehverdag ved de videregående skolene i Hedmark 2011 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Digital skolehverdag ved de videregående skolene i Hedmark 2011 Informasjon til elever og foresatte skoleåret 2011-12 MAI 2011 Layout: Hanne Grytbakk, Serviceavdelingen Innhold Bruk

Detaljer

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave 2011 Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave Oppgave utført av følgende studenter på linjen anvendt datateknologi 2011 Marcin Niziol s148113 Geir Ove Reitan s155543 Alexander Talstad Hansen s155504

Detaljer

OpenOffice.org Presentasjon

OpenOffice.org Presentasjon OpenOffice.org Presentasjon Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Impress Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Grunnkurs for lærere Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum Y10 av dette

Detaljer

IKT-PLAN. for. Agdenes kommune

IKT-PLAN. for. Agdenes kommune IKT-PLAN for Agdenes kommune Vedtatt i K.sak 13/08 den 20.02.2008 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Organisering av planarbeidet... 4 1.3 Sentrale styringsdokumenter... 4 1.4 Kommunale styringsdokumenter...

Detaljer

Elementær bruk av PC. Kursansvarlig: Bjørn Roger Rasmussen

Elementær bruk av PC. Kursansvarlig: Bjørn Roger Rasmussen Elementær bruk av PC Innhold: Presentasjon av kursholder. Teori rundt datamaskinens oppbygning, virkemåte og historikk. Windows Windows Utforsker / filbehandling Word Internett Nettverk Kursansvarlig:

Detaljer

ISBN 82-8055-006-2 Planen er laget av Hemne kommune i samarbeid med stiftelsen TISIP. Det står fritt til å kopiere fra den med henvisning til kilden.

ISBN 82-8055-006-2 Planen er laget av Hemne kommune i samarbeid med stiftelsen TISIP. Det står fritt til å kopiere fra den med henvisning til kilden. Hemne 21. mai 2003 ISBN 82-8055-006-2 Planen er laget av Hemne kommune i samarbeid med stiftelsen TISIP. Det står fritt til å kopiere fra den med henvisning til kilden. Hemne kommune, TISIP, http://www.hemne.kommune.no

Detaljer

Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen

Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen Ove Edvard Hatlevik Gunstein Egeberg Gréta Björk Guðmundsdóttir Marit Loftsgarden Massimo Loi Monitor skole 2013 Om digital

Detaljer

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB Versjon 1.06.2, 21.03.2012 Innhold Innhold... 1 1. Første pålogging... 1 2. Det nye brukergrensesnittet... 2 3. Konfigurere skjermoppsettet... 8

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE MARS 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

temahefte LMS hva og hvordan

temahefte LMS hva og hvordan temahefte LMS hva og hvordan Innhold 1. Hva er et LMS?... 5 1.1. Forankring i utdanningspolitisk tenkning... 6 1.2. Utbredelse... 7 2. Funksjonalitet (verktøy)... 8 2.1. Informasjon og administrasjon...

Detaljer

Sikker håndtering av personopplysninger i skolen

Sikker håndtering av personopplysninger i skolen Sikker håndtering av personopplysninger i skolen veiledning Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Senterets oppgave er å bidra

Detaljer

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES SIDE 4 6 7 9 10 11 12 14 16 1 INNHOLD INSTALLASJON OG OPPSTART FUNKSJONALITETSOVERSIKT ETABLERERPORTAL FORRETNINGSPLAN KONTAKTOPPFØLGING

Detaljer

Tilgjengelige nettsteder

Tilgjengelige nettsteder Veileder Tilgjengelige nettsteder 1:3 Oversikt og innholdsproduksjon IS-1366 Tilgjengelige nettsteder 1:3 Oversikt og innholdsproduksjon HTML Hva er tilgjengelighet Fordommer og misforståelser Praktiske

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av Brukerveiledning for publiseringsløsningen Dashboard CMS Utarbeidet av Sist revidert: 24.05.2013 Forord Denne brukerveiledningen er laget som et hjelpemiddel for raskt å komme i gang med redigering av

Detaljer

Hvordan arbeide med digitale mål i læreplanen?

Hvordan arbeide med digitale mål i læreplanen? Hvordan arbeide med digitale mål i læreplanen? 2 XXXX Hvordan arbeide med digitale mål i læreplanen? Kristin Melbye Treekrem, Daina Jakobsons og Nancy Austberg Salvesen, lærere i voksenopplæringen Vox

Detaljer

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark 1. Kontakt spørsmål og svar Dette er en generell veiledning for oppgaveskriving for de som bruker Microsoft Word. Veiledningen er særlig

Detaljer

Datakortet a.s Fagplan 4.0 norsk.doc Opprettet 22/08/2002 12:16 PM Side 1 av 30

Datakortet a.s Fagplan 4.0 norsk.doc Opprettet 22/08/2002 12:16 PM Side 1 av 30 Fagplan 4.0 norsk.doc Opprettet 22/08/2002 12:16 PM Side 1 av 30 Beskrivelse av modulene Modul 1 Grunnleggende IT-forståelse 4 Modul 2 Bruk av datamaskin og operativsystem 9 Modul 3 Tekstbehandling 12

Detaljer