IKT-plan skolene i Siljan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IKT-plan 2010-2013 skolene i Siljan"

Transkript

1 IKT-plan skolene i Siljan

2 IKT-plan Siljan Forord... 3 Kompetanse hos elevene... 4 Kompetanse hos det pedagogiske personalet 8 Infrastruktur Ressursbruk, hardware software Kommunikasjonsplattform, hjemmeside Økonomi Vedlegg... 14

3 Forord Denne planen er en videreføring og oppdatering av IKT plan Den er samordnet med e-siljan , og redaksjonen er avsluttet i april Hovedplanen er delt inn i 5 kapitler. Kompetanse hos elevene Kompetanse hos det pedagogiske personalet Infrastruktur Ressursbruk, maskinvare og programvare Økonomi Det ligger følgende vedlegg til planen: 1. Grenseoppgang skoleier ikt avdeling ikt ansvarlig skolene Planen legges fram til politisk behandling. De økonomiske konsekvensene som følger av denne planen, er avhengig av kommunestyrets behandling av henholdsvis økonomiplan og årsbudsjett. Planen vil kunne være nyttig saksopplysning i nettopp dette arbeidet. April 2010 Avdeling Oppvekst Morten Nystad skoleleder

4 IKT-kompetanse hos elevene Ferdighetsmål for elevene i Siljan, hjemlet i Kunnskapsløftet For å kvalitetssikre IKT-opplæringen til elevene ved skolene i Siljan er dette satt i system. Alle elever skal sikres den samme opplæringen og ha en minimumskunnskap etter endt skolegang. 1. klasse (leke for å lære) skal kunne: Slå av og på maskinen. Enkelt klikk og dobbelklikk på mus. Logge på og avslutte på elevnettet. Åpne og lukke programmer. Bruke noen få pedagogiske program. Eksperimentere i tekstbehandling og tegneprogram. Bli kjent med tastaturet. Skrive navnet sitt. 2. klasse skal: Bli kjent med tastene: enter, mellomrom, shift, tilbake, piler, ctrl, alt og delete. Trene på å bruke tastatur og mus. Bruke begge hender på tastaturet. Skrive i tekstbehandling og skrive ut. Bli kjent med et tegneprogram. Bruke pedagogiske program lokalt og på Internett. Leke i minst 2 pedagogiske program/spill. Bli kjent med enkle regler for personvern: Aldri oppgi navn, adresse, telefonnummer eller skolenavn. 3. klasse skal: Skrive tekster i tekstbehandlingsprogram. Avslutte og lagre til egen mappe. Eksperimentere med formatering. Bruke et tegneprogram. Kunne navngi og bruke tastene: enter, mellomrom, shift, tilbake, piler, ctrl, alt og delete. Bruke pedagogiske program lokalt og på Internett. Kunne enkle regler for personvern: Aldri oppgi navn, adresse, telefonnummer og skolenavn. 4. klasse skal Begynne å trene touch. Skrive tekster i tekstbehandlingsprogram. Lage egne fagmapper. Lagre dokument på i egen mappe. Bruke forhåndsvisning. Bruke Wordart eller lignende. Bli kjent med autofigurer og tegning. Lære seg enkle funksjoner i et bildebehandlingsprogram. Bruke pedagogiske program lokalt og på Internett. Lære å hente informasjon fra Internett via lenker på kommunens/skolens sider. Ha innføring i virusproblematikk og nettsikkerhet. Kjenne regler for personvern/trygg nettbruk, f. eks. nettvettregler fra Redd Barna eller Barnevakten.

5 5. klasse skal: Trene touch (Touchlæreren anbefalt) 10 timer, for eksempel fordelt på 20 halvtimes økter. Formatere tekster ved hjelp av skrifttype og størrelse, klippe, lime, kopiere, venstre- og midtstille tekst, punkt- og nummereringslister, kopiere format, Wordart eller lignende. Bruke forhåndsvisning. Åpne/hente inn dokument fra ulike lagringsmedier. Bli sikre i å hente inn informasjon fra Internettet gjennom lenker via skolens og kommunens hjemmesider. Begynne å søke etter informasjon på Internett ved søk i søkemotor. Bruke regneark: Referansesystemet, lage enkle formler for de fire regnearter, redigere tekst, angrefunksjon, lage søylediagram. Tegne geometriske figurer i Word, ved hjelp av Geogebra, eller lignende. Kjenne etiske retningslinjer ved bruk av e-post, sosiale nettverk, mobiltelefon, med mer. Etikk i forhold til digital mobbing. Gjennomføre et kurs i nettvett, f. eks. "Det er du som bestemmer" fra Datatilsynet, utdrag fra "Skjermfolket" fra Barnevakten.no eller lignende. 6. klasse skal: Trene touch (Touchlæreren anbefalt) 15 timer, for eksempel fordelt på 30 halvtime økter. Formatere tekster ved hjelp av skrifttype og størrelse, klippe/lime/kopiere som ctrl-tast, venstre- og midtstille, sidetall, linjeavstand, topptekst/bunntekst, punkt- og nummereringslister, kopiere format, Wordart eller lignende. Behandle tekst med fokus på layout, sette inn bilder. Ha egne e-post adresser. Sende e-post med vedlegg. (Etiske retningslinjer.) Bli kjent med presentasjonsprogram, for eksempel Power Point Lære seg å ta bilder med digitale kamera. Trene på å bli sikre informasjonssøkere. Bruke regneark: Referansesystemet, lage enkle formler for de fire regnearter, redigere tekst og formler, angrefunksjon, enkel formatering (linjer, understrek, høyrestill, midtstill, venstrestill), endre kolonnebredde, legge til/ta bort desimaler. Dessuten lage søyle og linjediagrammer. Oppdatere sin kunnskap om nettvett. 7. klasse skal Trene touch (Touchlæreren anbefalt) 15 timer, fordelt på 30 halvtime økter. Skrive med god hastighet ca 75 tegn pr min. Behandle tekst med fokus på layout, sette inn bilder og diagrammer på ønsket sted. Formatere tekster vha skrifttype og størrelse, klippe/lime/kopiere som ctrl-tast funksjon, plassering på siden, marger, sidetall, linjeavstand, topptekst/bunntekst, punkt- og nummereringslister, sidenummerering, kopiere format, Wordart eller lignende Lage og formatere tabeller. Kunne bruke presentasjonsprogram, for eksempel Power Point. Bruke stavekontroll og synonymordbok. Bruke internett aktivt til å hente ut informasjon og være bevisst på kildekritikk. Jobbe med tegneprogram og øve seg i mønsterbygging med ulike geometriske figurer. Fotografere og manipulere bilder digitalt. Regneark: Referansesystemet, lage enkle formler for de fire regnearter, angrefunksjon, ikonet autosummer, enkel formatering (linjer, understrek, høyrestill, midtstill, venstrestill), endre kolonnebredde, legge til /ta bort desimaler, kopiere formler, sette inn nytt ark, navngi ark. Regneark: Lage søyle-, linje- og sektor diagrammer, navngi akser, sette inn tittel. Formatere diagrammene. Regneark: Lage enkle formler til utregning av areal og omkrets Oppdatere kunnskaper om nettvett.

6 8. klasse skal: Trene touch (Touchlæreren anbefalt) 15 timer, fordelt på 30 halvtime økter. Skrive med god hastighet ca 100 tegn pr min. Behandle tekst med fokus på layout (innsetting av bilder, diagrammer, tabeller). Formatere tekster vha skrifttype og størrelse, klipp/ lim/ kopier som ctrl-tast funksjon, plassering på siden, marger, sidetall, linjeavstand, topptekst/bunntekst, punkt- og nummereringslister, sidenummerering, kopiere format, Wordart eller lignende. Lage tabeller og bearbeide dem i tekstbehandlingsprogram (f.eks. word). Bruke tekstboks. Arkivere og systematisere eget arbeid. Sette inn bilder fra ulike medier. Formatere bilder slik at de kan settes inn hvor som helst i et tekstdokument. Regneark: autosummer, kantlinjer, enkel formatering (linjer, understrek, høyrestill, midtstill, venstrestill, formatere celler, endre kolonnebredde, legge til /ta bort desimaler, kopiere formler, sette inn nytt ark, navngi ark, oppdatere diagram, lage timeplan og lignende med automatisk innfylling, merke celler, rader, kolonner, hele arket og formatere med for eksempel farger. Regneark: Lage søyle-, linje- og sektor diagrammer, navngi akser, sette inn tittel. Formatere hensiktsmessig. Bruke Internett, e-post, og lignende som et naturlig læremiddel. Trene seg i være kritiske og vurdere informasjon fra Internett. Lage kildehenvisninger. Lage enkel komposisjon (musikk). Jobbe med enkel billedmanipulasjon. Lære seg teknisk å bruke et presentasjonsverktøy for eksempel Power Point, og unngå typiske begynne feller (forstyrrende lyder, animasjon, farger). Gjennomføre et kurs i nettvett, f. eks. "Det er du som bestemmer" fra Datatilsynet, utdrag fra "Skjermfolket" fra Barnevakten.no eller lignende. 9. klasse skal Trene touch (Touchlæreren anbefalt) 15 timer, for eksempel fordelt på 30 halvtimes økter. Skrive med god hastighet ca 125 tegn pr min. Formatere tekster ved hjelp av skrifttype og størrelse, ved å bruke hurtigtastfunksjoner, plassering på siden, marger, sidetall, linjeavstand, topptekst/bunntekst, punkt- og nummereringslister, sidenummerering, kopiere format, Wordart eller lignende. Lage tabeller og bearbeide dem i tekstbehandlingsprogram (f.eks. word), innholdsfortegnelse, sette inn regneark i tekstdokument, liggende og stående utskriftsformat. Regneark: kantlinjer, formatere celler dato/tall/teks, kopiere formler, formelutskrift, vurdere riktig diagramtype, formatere diagrammer med farger og lignende på en hensiktsmessig måte, bruke sideoppsettfunksjonene før utskrift, lage egne formler og finne feil i formler. Bruke Internett, e-post, og lignende som et naturlig læremiddel. Trene seg i være kritiske og vurdere informasjon fra Internett. Jobbe videre med enkel manipulering av bilder for eksempel skalering, fargeblanding, retusjering osv. Jobbe selvstendig med komposisjoner (musikk). Det kreves da at elevene har utstyr tilgjengelig. Lage gode presentasjoner og kunne bruke den hensiktsmessig i en framføring. Bruke programmer på data til å beregne energi- og næringsinnhold i maten. (Mat) Være oppdatert på nettvettregler, personvern og respekt for andre i bruken av digitale medier.

7 10. klasse skal: Vedlikeholde tidligere kunnskaper. Gjøre rede for grunnleggende prinsipper for personvern og opphavsrett. Vurdere når digitale hjelpemiddel er hensiktsmessige og kunne bruke dem i analyser og beregninger. Bruke regneark: formatere celler dato/tall/tekst, formelutskrift, vurdere riktig diagramtype, bruke sideoppsettfunksjonene før utskrift, lage egne formler og finne feil i formler, bruke ferdige formel funksjoner som rot og modus, bruke eksponent i formler, bruke parentes på riktig måte. Regne med renter og sette opp budsjett og Lage diagrammer fra funksjoner. Trene seg i være kritiske og vurdere informasjon fra internett. Benytte grafikk i publikasjoner de lager, som f.eks plakater, kalendrer, takkekort og invitasjoner. Jobbe videre med egne komposisjoner (musikk). Ta opp digital video, redigere denne på data og lagre filmen på egnet måte. Kunne gjennomføre eksamen etter gjeldende retningslinjer fra Utdanningsdirektoratet. Være oppdatert på nettvettregler, personvern og respekt for andre i bruken av digitale medier. Siljan kommune legger vekt på at elevene og foreldre skal ha en bevisst holdning til trygg nettbruk. Linker til gode tips til trygg nettbruk. Som en praktisk hjelp til dette er det listet opp noen aktuelle nettsteder https://tips.kripos.no/cmssite.asp?c=1&h=47&menu=2 Øvelser i kildekritikk Likedan så har kommunen etiske og tekniske retningslinjer i forhold til ansattes bruk av IKT utstyr (Disse er ikke tatt inn i denne planen)

8 IKT-kompetanse for lærere: - Det er avgjørende at det gjennomføres kompetanseheving hos lærerne, og at skolen og læreren har utviklet tydelige læringsmål. En motivert og kompetent lærer som har støtte fra skoleledelsen har langt bedre forutsetninger for å ta i bruk digitale verktøy. Sitat fra Monitor Det er viktig at alt personale i skolen har tilstrekkelig kompetanse i IKT. Lærere som har utdanning fra de siste fem årene, har fått betydelig kompetanse nettopp gjennom lærerutdanninga. Resten av personalet har gjennomført ulike kurs og selvstudium, og kompetansen er ulik. Det er et mål at alt personalet skal opp på et minimumsnivå, og dette er definert gjennom følgende mål og tiltak: Mål: Lærerne skal kunne undervise i bruk av digitale verktøy i alle fag slik at elevene kan nå målene i Kunnskapsløftet. De ulike temaer er definert gjennom elevenes kompetansemål på de enkelte klassetrinn. Tiltak: Opplæring gjennomføres i løpet av en tre-årsperiode etter egen kompetanseplan. Aktuelle måter er kursrekker, workshops og selvstudium, blant annet gjennom kompetanseportalen Grenlandssamarbeidet starter i 2010 en ny fase i elektronisk læring, og portalen vil i løpet av første halvdel av 2011 ha ferdigstilt dette. Det ser ut til at dette innebærer årlige tiltak: Elektroniske tester Spørreundersøkelse Dette følges opp med tilpassede kursrekker som i all hovedsak består av e-læring, men en ordinær kursøkt integrert i denne. Kursrekke og workshops vil bli lagt til bundet fellestid, mens selvstudium legges til ubunden tid (kompetanseheving/faglig ajourføring.)

9 IKT-kompetanse for lærere, forts: Følgende er minimumskompetanse: 1. Datamaskinens oppbygging og funksjon. 2. Windows. Skrivebord, vindusbehandling og generelle menysystemer. Arkivering, fil og mappebehandling. Grunnleggende feilsøking. 3. Touch metoden. 4. Pedagogisk programvare. Beherske pedagogisk programvare som er valgt ved skolen. 5. Tekstbehandling / Word. 6. Regneark / Excel. 7. Presentasjonsverktøy / PowerPoint. 8. E-post / Outlook/andre kommunikasjonsplattformer. 9. Bildebehandling. 10. WEB. Internettbruk Søkefunksjoner Nettvett 11. Datasikkerhet. Antivirus Spam SpyWare Sikkerhetskopiering. 12. Sosiale medier profesjonell og forsvarlig bruk. 13. Bruk av audiovisuelt utstyr.

10 Infrastruktur: Dagens nettverk på skolene er delt i et elevnett og et administrativt nett. Begge nettverkene er kombinert med trådløs og trådbundet tilknytning. Lærerne ved de to største skolene har tilgang til begge nettene. På Opdalen har man tilgang til administrativt nett via VPN. Alle lærerne har tilgang til egen datamaskin. Under følger beskrivelse av status på de ulike skolene: Midtbygda: 28 tynnklienter. De er fordelt på 3 rom: 1 grupperom med 4 tynnklienter,mediateket med 3 og et datarom med 21 tynnklienter. I tillegg er det 5 stasjonære maskiner. Det er en terminalserver som behandler disse. 12 stasjonære er utrangert i januar Opdalen: 7 stasjonære elevmaskiner. Disse fungerer bra for øyeblikket. Siljan skole: 24 tynnklienter. I tillegg er det 1 stasjonær maskin, samt 1 bærbar til videoredigering 14 bærbare elevmaskiner er 5 år gamle og utdatert. Eventuell bruk er som rene Office maskiner uten nett. Lærere Elev nettverk og administrativt nettverk holdes fortsatt adskilt. Nyinnkjøp av lærermaskiner må standardiseres, en modell pr år. Dette for å gi mulighet for mer effektivt vedlikehold (tanking) Erfaringen de siste 4 årene, viser en levetid på 3 år på en typisk læremaskin. MÅL FELLES FOR MIDTBYGDA OG SILJAN UNGDOMSSKOLE. -Fiberoptikk til skolene. Behov for kapasitet har økt kraftig. -Samle driften av terminaler på ett domene. Servere styres fra kommunehuset. Maks 25 terminaler per server. -Programvare som gir mulighet for å sperre uønskede nettsteder og tjenester. Vi foreslår en brannmur. -Bruk av terminaler med Ethernett. Dette er mer stabilt for brukerne og mye enklere for ikt-ansvarlig. -Innkjøp trådløse terminaler med tanke på komplettere de faste terminalene og en mulighet for å etablere en minilab -Kable opp til hvert rom.

11 Infrastruktur forts: SPESIELT FOR SILJAN UNGDOMSSKOLE Terminaler til elever på klasserommene, i forbindelse med ombygging, datalab etter behov. Behov i perioden enheter. 2-4 maskiner til videoredigering. En projektor og høyttalere til hvert klasserom og fagrom. Behov: 8 enheter SPESIELT FOR MIDTBYGDA SKOLE 25 nye terminaler. Kjøpe 1 til 2 maskiner til tyngre oppgaver (video etc), plasseres på mediateket. Bytte ut de eldste projektorer. 1 2 pr år. Minilab i hvert klasserom, 1 terminal for hver 4. elev. (50 totalt) Ressursbruk, maskinvare, programvare og pedago- RESSURSBRUK På Midtbygda er det satt av en ressurs på 5 t til drift, vedlikehold og hjemmesidearbeid. Siljan ungdomsskole har en ressurs på 4,5 t som er delt i 3 t drift og vedlikehold og 1 t til hjemmesidearbeid. I tillegg betaler skolene 50% av ikt konsulenten i kommunen. Mål: Ikt-ansvarlig på skolene må øke sin kompetanse for å kunne løse problemer på lavest mulig nivå. Det utarbeides en ny instruks på arbeidsfordelingen mellom kommunens ikt avdeling og ikt ansvarlig på skolene. Ikt ansvarlig vil i denne instruks bl annet få følgende arbeidsoppgaver: - gi lærerne deler av den nødvendige kursingen. - gi lærerne motivasjon, inspirasjon og oppfølging i det daglige arbeidet. - holde seg orientert om softwaretilbudene til enhver tid. - være medspiller i kontroll av lærernes kompetanse???? Hver av skolene bør ha en tilstrekkelig ikt-ressurs slik at intensjonen og kravene i instruksen kan oppfylles. Det kan være en fordel å fordele ikt-ressurs på 2 personer på hver skole.

12 Kommunikasjonsplattform, hjemmeside: Skolene har i dag funksjonelle og oppdaterte hjemmesider basert på Skoleveven. Hver skole har en ansvarlig redaktør for oppdatering og utvikling av hjemmesidene. Lærerne på trinn bruker aktivt klassens område på hjemmesiden. Skolene har som formål å benytte et verktøy for utveksling av dokumenter og informasjon mellom elever, foreldre og skole. I dag benyttes Moava (Skoleveven) ved alle skolene. Dette fungerer ikke tilfredsstillende med tanke på utveksling av dokumenter og muligheter for elever å fremføre arbeidet sitt digitalt. Fronter vil kunne dekke dette behovet Mål: Moava brukes som hjemmeside og til skole-hjem informasjon. Fronter brukes som kommunikasjon mellom skole og elev, og til dokumentutveksling fra trinn. Outlook brukes som ansattes e-postsystem. Alle ansatte skal ha faste rutiner på å sjekke Outlook ved arbeidsdagens begynnelse og slutt. Alle ansatte skal bruke kalenderfunksjonen innen Alle lærerne skal aktivt bruke klassens område på hjemmesiden Fronter innføres fra høsten 2010 som pilot i utvalgte klasser Innføring av Fronter vil løse Feide innlogginga for skolene i Siljan Tiltak: Pris og teknisk gjennomføring må sjekkes før sommer Kursing av ressurspersoner på skolene og IT-kontoret før 2011.

13 Økonomi: - IKT-planen vil i denne perioden behov for følgende investering og drift. De 50 lærermaskinene har en utskiftingstid på 3 år. Dette gir en årlig utgift på , Tynnklientene inklusiv servere, beregnes med en årlig utgift på En forutsetter at kabling og tilrettelegging på Siljan ungdomsskole gjøres i forbindelse med ombygging, og disse utgiftene er ikke tatt med i denne planen. Tiltak Server Mb og sus 2013 fra sas Ny datalab Mb Klasseromsmaskiner (tk) Mb Lærermaskiner drift Projektorer Sus Spesialmaskiner video etc Tynnklienter Sus Virtuell server Mb/Sus Kabling ny lab Mb Inventar lab mb Lisenser ped programmer * Lisenser virus Microsoft, etc Lisenser plattformer ** Officelisenser nye maskiner F.bruk pt 2010 /drift tk 2011 ff Sum investering pr år Sum drift pr år Sum lisenser pr år Sum drift og lisens Sum ikt skole pr år Sum i perioden drift Sum i perioden investering; TOTAL Oversikt lisenser (pr år): Kartlegger n, M+, Drillpro, Gm Unic * Kidspiration/Inspiration * WIS, Skoleveven Fronter** Office Antivirus Bibliotek Autoplan Migranorsk Vo (omfattes ikke av denne planen)

14 Vedlegg 1 Arbeidsfordeling IKT ansvarlig på skolene skoleledelse-ikt avdeling i kommunen

Datakunnskap: - utskrift: finne rett skriver skrive ut. Tekstbehandling: - endre tekstutseende: skrifttype og skriftfarge - stavekontroll.

Datakunnskap: - utskrift: finne rett skriver skrive ut. Tekstbehandling: - endre tekstutseende: skrifttype og skriftfarge - stavekontroll. Ikt- plan for Kirkeskolen 1.trinn Datakunnskap: - starte opp pc - logge seg på skolens nettverk med brukernavn og eget passord - skrivebordet, bli kjent med symbolene på dataskjermen - finne rett program

Detaljer

IKT-PLAN HAUKELAND SKOLE

IKT-PLAN HAUKELAND SKOLE IKT-PLAN HAUKELAND SKOLE Fra Kunnskapsløftet: Generelle mål Norsk: Kritisk vurdering og bruk av kilder. Komponering og redigering av tekster. Styrke kommunikasjon og presentasjon. Matte: Bruke digitale

Detaljer

Prinsipp for IKT- opplæringen

Prinsipp for IKT- opplæringen 1 Prinsipp for Dagens samfunn stiller krav til digitale ferdigheter hos elevene. På Eidsvåg skole ser vi det derfor som viktig at opplæringen av digitale ferdigheter følger en systematisk plan fra 1. til

Detaljer

Gjeldende fra 01.08.2006 1. trinn. Mål / elevene skal kunne:

Gjeldende fra 01.08.2006 1. trinn. Mål / elevene skal kunne: Gjeldende fra 01.08.2006 1. trinn starte og slå av en PC, starte programmer via STARTmenyen og via ikoner på skrivebordet, samt avslutte programmer og slå av maskinen benytte musa til å navigere i et program

Detaljer

IKT-plan for Nesoddtangen skole

IKT-plan for Nesoddtangen skole IKT-plan for Nesoddtangen skole Digitale kompetansemål: Å kunne bruke digitale verktøy er: Nødvendig for å kunne mestre nye tekstformer og uttrykk. Dette åpner for nye læringsarenaer og gir nye muligheter

Detaljer

DIGITAL KOMPETANSE TYRISTRAND SKOLE 2008-2010

DIGITAL KOMPETANSE TYRISTRAND SKOLE 2008-2010 DIGITAL KOMPETANSE TYRISTRAND SKOLE 2008-2010 HVA SKAL VI LÆRE PÅ DE ULIKE TRINN? TRINN: MÅL: ANSVARLIG: 1 Dataregler lån og bruk av skolens utstyr Starte opp en PC Skal sammen med lærer kunne logge seg

Detaljer

JEG KAN.. 1.trinn. IT-plan for elever ved Rørvik skole

JEG KAN.. 1.trinn. IT-plan for elever ved Rørvik skole 1.trinn Jeg kan peke på: Tastaturet Skjermen Datamaskinen Musa Jeg kan slå på og av datamaskinen på riktig måte. Jeg kan trykke på start og logge på og av. Jeg kan starte et program ved hjelp av startmenyen.

Detaljer

IKT-PLAN FOR HUNDSUND GRENDESENTER UNGDOMSSKOLEN

IKT-PLAN FOR HUNDSUND GRENDESENTER UNGDOMSSKOLEN IKT-PLAN FOR HUNDSUND GRENDESENTER UNGDOMSSKOLEN SKOLEÅRET 2009/2010 Innledning Digital kompetanse er blitt et nøkkelbegrep i norsk utdanningspolitikk de siste årene. Med Kunnskapsløftet ble digitale ferdigheter

Detaljer

Plan for digital kompetanse. Kringlebotn skole

Plan for digital kompetanse. Kringlebotn skole Plan for digital kompetanse Kringlebotn skole 2013/2014 Kompetansemål etter 2. trinn: Bruk av datamaskinen: Elevene bruker datamaskinen til tekstskriving og bruk av ulike nettressurser. Elevene får sitt

Detaljer

Sigdal kommune. Lokal IKT plan for utvikling av digitale ferdigheter for elevene i Sigdalskolen

Sigdal kommune. Lokal IKT plan for utvikling av digitale ferdigheter for elevene i Sigdalskolen Sigdal kommune Lokal IKT plan for utvikling av digitale ferdigheter for elevene i Sigdalskolen Prestfoss 22.6 2009 Revidert 14.6.2011 I Kunnskapsløftet er det å kunne bruke digitale verktøy en av de fem

Detaljer

IKT-plan for skolene og barnehagene i Krødsherad

IKT-plan for skolene og barnehagene i Krødsherad IKT-plan for skolene og barnehagene i Krødsherad Utarbeidet våren 2005 Barnehagene i Krødsherad: Bli kjent med datamaskinen. Alle må få prøve minst 3 ganger i løpet av siste barnehageår. Dette må gjøres

Detaljer

IKT-PLAN FOR VAULEN SKOLE

IKT-PLAN FOR VAULEN SKOLE IKT-PLAN FOR VAULEN SKOLE FAGPLAN MED KONKRETE LÆRINGSMÅL FOR ELEVENE 1. klasse Kriterier Jeg kan Generell datakunnskap 1. Kunne navnet på pc-ens deler. Jeg kan peke på tastaturet, skjermen, datamaskinen

Detaljer

DIGITAL KOMPETANSEPLAN

DIGITAL KOMPETANSEPLAN DIGITAL KOMPETANSEPLAN Vedtatt 08.01.2009 1 1. HVEM OMHANDLER PLANEN 1.1 Planen omhandler alle som har sin arbeidsplass på Vikhammeråsen grendaskole; lærere, førstesekretær, SFO-personale og elevene, samt

Detaljer

Ferdighetsmål for IKT-bruk i barnehage og grunnskole

Ferdighetsmål for IKT-bruk i barnehage og grunnskole Lindesnes kommune Ferdighetsmål for IKT-bruk i barnehage og grunnskole Vedlegg til Plan for IKT i oppvekst 2008-2011 Ferdighetsmål for IKT-bruk i barnehage og grunnskole - Lindesnes kommune 1/12 Trappemål

Detaljer

Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011.

Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011. Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011. I tabellen under vises skolens hovedfokus for hvert trinn. Trinn Hovedinnhold Gjennomgående innhold. 1. Lek med datamaskinen. Nettvett, Filbehandling

Detaljer

IKT-plan for Li skole. 1. trinn

IKT-plan for Li skole. 1. trinn IKT-plan for Li skole 1. trinn Kunne slå på/av maskin. Kunne logge seg på/av maskin (med felles passord). Lek med tastatur og mus for å bli kjent med bokstavene og tallene 0-9. Tekstskaping på pc. Eks.

Detaljer

Prosess og ferdighetsmål for IKT bruk i barnehage og grunnskole

Prosess og ferdighetsmål for IKT bruk i barnehage og grunnskole Lindesnes kommune Prosess og ferdighetsmål for IKT bruk i barnehage og grunnskole Vedlegg til Plan for IKT i oppvekst 2008 2011 Forslag til revisjon september 2009 Prosess og ferdighetsmål for IKT bruk

Detaljer

Plan for Digital læring - Haukås skole, 2014-2015

Plan for Digital læring - Haukås skole, 2014-2015 Plan for Digital læring - Haukås skole, 2014-2015 Plan for digital læring ved Haukås skole Bergen Kommune, skoleåret 2014-2015 Planen forutsetter: At elevene bygger videre på de ferdigheter og kunnskaper

Detaljer

IKT-plan Søreide skole 2010-2011 IKT PLAN SØREIDE SKOLE. S:\Skole\Søreide skole\ikt\ikt-plan 2010-11.doc Side 1

IKT-plan Søreide skole 2010-2011 IKT PLAN SØREIDE SKOLE. S:\Skole\Søreide skole\ikt\ikt-plan 2010-11.doc Side 1 IKT PLAN SØREIDE SKOLE S:\Skole\Søreide skole\ikt\ikt-plan 2010-11.doc Side 1 Søreide skole: Hvorfor IKT? Kunnskapsløftet, den nye læreplanen har som mål alle elever skal utvikle grunnleggende ferdigheter

Detaljer

IKT FAGPLAN FOR LILLEAKER SKOLE JANUAR 2015

IKT FAGPLAN FOR LILLEAKER SKOLE JANUAR 2015 IKT FAGPLAN FOR LILLEAKER SKOLE JANUAR 2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innholdsfortegnelse... 2 2 Forord... 3 3 1. trinn... 4 3.1 Organisering... 4 3.2 Grunnleggende dataopplæring... 4 3.3 Generelle datakunnskaper...

Detaljer

Varden skoles IKT plan

Varden skoles IKT plan Varden skoles IKT plan Digitale kompetanse som grunnleggende ferdighet I Rammeverk for grunnleggende ferdigheter er digitale ferdigheter definert som å kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser

Detaljer

Skole IKT 2007-10. Kommunestyrets vedtak 19. juni 2007

Skole IKT 2007-10. Kommunestyrets vedtak 19. juni 2007 Skole IKT 2007-10 Kommunestyrets vedtak 19. juni 2007 Skole IKT 2007-10 Forord... 3 Elevenes IKT-kompetanse... 4 IKT-kompetanse for lærere... 5 Infrastruktur... 5 Kommunikasjonsplattform... 6 Hjemmeside...

Detaljer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer Bruk av OpenOffice.org 3 Writer OpenOffice.org 3 er et gratis og bra alternativ til Microsoft Office (Word, Excel, Power Point osv.). 1 Oppstart av OpenOffice.org Trykk på Start etterfulgt av Programmer

Detaljer

Datakortet a.s 14.11.2006

Datakortet a.s 14.11.2006 Introduksjon Kunnskapsløftet har definert bruk av elektroniske hjelpemidler i de fleste fag i løpet av den 10 årige grunnskolen og i den videregående utdanningen. I tillegg er mer og mer informasjon tilgjengelig

Detaljer

LÆREPLAN / INVESTERINGSPLAN

LÆREPLAN / INVESTERINGSPLAN 1 06/632-1 IKT grunnskole LÆREPLAN / INVESTERINGSPLAN Vedtatt i kommunestyret som sak 66/06 i møte den 26/09-06 2 INNHOLD 1. Visjon... 3 1.1 Mål... 3 1.1.1 Delmål... 3 2. IKT i fagene i ny læreplan...

Detaljer

1. trinn. Modul 1 Datakunnskap. Ingen tester

1. trinn. Modul 1 Datakunnskap. Ingen tester 1. trinn Hva skal du lære? Hvor finnes det? er og oppgaver Datakunnskap - Bli kjent med datamaskinen - Musetrening - Bli kjent med tastatur Touch Skrivebord/programvare Modul 1 Datakunnskap Ingen tester

Detaljer

for ansatte i skolen i Levanger og Verdal

for ansatte i skolen i Levanger og Verdal Digitale ferdigheter for ansatte i skolen i Levanger og Verdal Levanger kommune og Verdal kommune 18.11.2011 rev. April 2014 IKT-plan: Strategidokument Opplæringsplan i digitale ferdigheter for elever

Detaljer

1. 4. trinn Lære for å bruke Bruk dataterminologien helt fra starten. 1. IKT-trinn 2. IKT- trinn 3. IKT- trinn 4. IKT- trinn Datakunnskap:

1. 4. trinn Lære for å bruke Bruk dataterminologien helt fra starten. 1. IKT-trinn 2. IKT- trinn 3. IKT- trinn 4. IKT- trinn Datakunnskap: November 2010 Datakunnskap: - slå på/av pc - skrivebordet - finne rett program - øve bruk av mus Tegneprogram: - åpne Paint - frihåndstegning - fylle med farge - viskelær - avslutte Paint Tastaturtrening

Detaljer

Grunnleggende. Excel

Grunnleggende. Excel Grunnleggende Excel Grunnleggende begreper Regneark: Basert på gamle bokføringsbilag, men med mange automatiske funksjoner som gjør utregninger enklere å utføre og oppdatere Rad: horisontal (overskrift

Detaljer

FORELESING KVELD 12. IT For medisinsk sekretær Fredrikstad

FORELESING KVELD 12. IT For medisinsk sekretær Fredrikstad FORELESING KVELD 12 IT For medisinsk sekretær Fredrikstad Kai Hagali EXCEL FORMLER Summer Gjennomsnitt Tellenumre Maks Min Hvis Er de som må sitte ABSOLUTT REFERANSE Vil være med i eksamen Dvs. referansen

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Internt notat. Deres ref.: ArkivsakID: Vår ref.: Arkiv: Vår dato: 13/739 KLEING - 13/5564 A20, 064 19.06.2013

Sør-Aurdal kommune Internt notat. Deres ref.: ArkivsakID: Vår ref.: Arkiv: Vår dato: 13/739 KLEING - 13/5564 A20, 064 19.06.2013 Sør-Aurdal kommune Internt notat Deres ref.: ArkivsakID: Vår ref.: Arkiv: Vår dato: 13/739 KLEING - 13/5564 A20, 064 19.06.2013 INDIVIDUELL IKT-PLAN FOR GRUNNSKULANE I VALDRES ELEVENS NAMN: 1.TRINN EMNE:

Detaljer

Læringsmål i digitale ferdigheter

Læringsmål i digitale ferdigheter Læringsmål i digitale ferdigheter Eksempel på lokal læreplan i digitale ferdigheter som grunnleggende ferdighet FAKTA OM LÆRINGSMÅLENE Læringsmålene er eksempler på lokale læreplaner i grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Filbehandling og grunnleggende tekstbehandling

Filbehandling og grunnleggende tekstbehandling Filbehandling og grunnleggende tekstbehandling Første samling Irene Beyer Log Høsten 2012 IKT for tospråklig bachelor Grunnleggende ferdigheter i LK06 «Å kunne bruke digitale verktøy i norsk er nødvendig

Detaljer

IKT-plan for Ullerål skole en forpliktende IKT-plan for alle trinn ved skolen.

IKT-plan for Ullerål skole en forpliktende IKT-plan for alle trinn ved skolen. IKT-plan for Ullerål skole en forpliktende IKT-plan for alle trinn ved skolen. 1. trinn Datakunnskap GENERELL DATAKUNNSKAP Starte opp en pc. Logge seg av og på skolens nettverk. Bruke musa til å navigere

Detaljer

Norskavdelingen ALFA A1 A2 B1 B2

Norskavdelingen ALFA A1 A2 B1 B2 Voksenopplæringen i Skien Norskavdelingen IKT plan; læringsmål og progresjon ALFA A1 A2 B1 B2 - slå på/av PC - lære innlogging; brukernavn - lære å forstå skrivebordet - bruk av hodetelefoner - øve bruk

Detaljer

Generell brukerveiledning for Elevportalen

Generell brukerveiledning for Elevportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

IKT i norskfaget. Norsk 2. av Reidar Jentoft 25.03.2015. GLU3 1.-7.trinn. Våren 2015

IKT i norskfaget. Norsk 2. av Reidar Jentoft 25.03.2015. GLU3 1.-7.trinn. Våren 2015 IKT i norskfaget Norsk 2 av Reidar Jentoft 25.03.2015 GLU3 1.-7.trinn Våren 2015 Bruk av digitale verktøy i praksis I denne oppgaven skal jeg skrive om bruk av IKT fra praksisperioden i vår. IKT er en

Detaljer

IKT - Strategiplan for. Grorud skole

IKT - Strategiplan for. Grorud skole IKT - plan for Grorud skole IKT-ABC 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE IKT-strategiplan for...1 Grorud skole...1 1 Innholdsfortegnelse...2 2 Innledning...3 3 Situasjonsbeskrivelse...4 4 Kritiske suksessfaktorer...5

Detaljer

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan.

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan. I denne timen skal dere få en innføring i skriveprogrammet vi har på skolen, Writer. De aller fleste av dere er vel mest vant til Word, og Writer ser litt annerledes ut, men har stort sett de samme funksjonene

Detaljer

Filbehandling. Begreper

Filbehandling. Begreper Filbehandling Her kan du lese om filbehandling, mappestruktur og betydningen av hvor vi lagrer filer (dokumenter). Tilslutt en gjennomgang av filbehandlingsprogrammet Windows Utforsker. Begreper Filer:

Detaljer

Excel Dan S. Lagergren

Excel Dan S. Lagergren Excel 2007 Dan S. Lagergren 1 Temaer for dagen Automatiske lister Formatering av regneark Sortering og filtrering Formelbruk Grafer Utskrift 2 Har du hentet eksempelfila? Gå til: http://www.ntnu.no/lynkurs/09/excel

Detaljer

IKT plan for Vågsbygd skole trinn

IKT plan for Vågsbygd skole trinn IKT plan for Vågsbygd skole 1. 4. trinn Mali Lyngstad Eker 2017 Side 1 1.trinn Semester Kompetansemål Læringsmål Eksempel på oppgaver Diverse Ivareta rettigheter knyttet til egne personopplysninger Vite

Detaljer

1.utkast. Bergen kommune

1.utkast. Bergen kommune 1.utkast Bergen kommune Kaland, 15.02.2011 Innhold 1. Innledning s. 3 2. Elev- og læringssyn s. 4 3. Hvilke digitale ferdigheter skal vi arbeide med på de ulike trinn s. 6 3.1 1. og 2. trinn s. 6 3.2 3.

Detaljer

IKT for elever Kurs mandag 12. sept Reglement Trådløst nettverk på skolen Ressurser på nett Program og filtyper Lagring

IKT for elever Kurs mandag 12. sept Reglement Trådløst nettverk på skolen Ressurser på nett Program og filtyper Lagring IKT for elever Kurs mandag 12. sept. 2016 Reglement Trådløst nettverk på skolen Ressurser på nett Program og filtyper Lagring Verktøy, ikke leketøy. IKT-reglement Det er din plikt å ha en PC som fungerer.

Detaljer

IKT-PLAN FOR Karasjok skole

IKT-PLAN FOR Karasjok skole IKT-PLAN FOR Karasjok skole 2011-2014 Karasjok, februar 2011 1 INNLEDNING... 3 2 DIGITAL KOMPETANSE... 4 2.1 DIGITAL KOMPETANSE... 4 2.2 NASJONAL MÅLSETTING... 5 2.3 LOKAL MÅLSETTING... 6 3.0 KRAV OM BRUK

Detaljer

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling NY PÅ NETT Enkel tekstbehandling Innholdsfortegnelse Tekstbehandling... 3 Noen tips for tekstbehandling...3 Hvordan starte WordPad?... 4 Wordpad...4 Wordpad...5 Forflytte deg i dokumentet... 7 Skrive og

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI I GRUNNSKOLEN GRAN KOMMUNE FASE 2 2003-2005

PLAN FOR BRUK AV INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI I GRUNNSKOLEN GRAN KOMMUNE FASE 2 2003-2005 PLAN FOR BRUK AV INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI I GRUNNSKOLEN GRAN KOMMUNE FASE 2 2003-2005 DEL 1: PEDAGOGISK DEL INNLEDNING Bakgrunn Skolesjefen oppnevnte i november 1996 et utvalg som skulle

Detaljer

Fagplan IKT Trinn. Emne Metode. Læremiddel. Begrep. Vurdering. Etter 2. klasse. Norsk

Fagplan IKT Trinn. Emne Metode. Læremiddel. Begrep. Vurdering. Etter 2. klasse. Norsk Fagplan IKT Etter 2. klasse Norsk 1.-2. Trinn Bruke bokstaver og eksperimentere med ord, i egen håndskrift og på tastatur Bruke datamaskin til tekstskaping Tekstbehandling, eks. Word Etter 4. klasse Norsk

Detaljer

Fra elev til lærer med digital kompetanse. Seksjon for digital kompetanse Mikkel Rustad og Tonje Hilde Giæver Høst 2016

Fra elev til lærer med digital kompetanse. Seksjon for digital kompetanse Mikkel Rustad og Tonje Hilde Giæver Høst 2016 Fra elev til lærer med digital kompetanse Seksjon for digital kompetanse Mikkel Rustad og Tonje Hilde Giæver Høst 2016 Pokemon Go Oversikt Digital kompetanse i skolen Den digitalt kompetente læreren Seksjon

Detaljer

Strategisk plan for den digitale Larviksskolen. Aktiviteter i planperioden 2015 2018

Strategisk plan for den digitale Larviksskolen. Aktiviteter i planperioden 2015 2018 Strategisk plan for den digitale Larviksskolen. Aktiviteter i planperioden 2015 2018 Visjon: Sm@rt digital skolehverdag Hovedmål: Økt læring med digitale verktøy Elever Elever skal daglig bruke digitale

Detaljer

DIGITAL LÆRINGSPLAN BØNES SKOLE 2010/2011

DIGITAL LÆRINGSPLAN BØNES SKOLE 2010/2011 DIGITAL LÆRINGSPLAN BØNES SKOLE 2010/2011 OPPDATERT JANUAR 2011 DIGITAL KOMPETANSE Utdannings- og forskningsdepartementet (UFD) har lansert et femårig program: Program for digital kompetanse 2004-2008.

Detaljer

Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra

Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra Arbeidskrav 2 Læring med digitale medier 2013 Magne Svendsen, Universitetet i Nordland Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 GRAFISK LØSNING AV LIGNINGER I GEOGEBRA...

Detaljer

Microsoft Office 2013

Microsoft Office 2013 Samlebok for Microsoft Office 2013 INNHOLD: Microsoft Word 2013 Microsoft Excel 2013 Microsoft PowerPoint 2013 Microsoft Outlook 2013 ISBN: 978-82-477-2235-0 JOBB SMART OG EFFEKTIVT! En komplett samlebok

Detaljer

Komme i gang med Skoleportalen

Komme i gang med Skoleportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

Presentasjon. Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i

Presentasjon. Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i 92 Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i Presentasjon presentasjonsverktøyet PowerPoint når det gjelder presentasjon

Detaljer

IKT 1. trinn HAUKÅS SKOLE

IKT 1. trinn HAUKÅS SKOLE Plan for digital læring Haukås skole IKT 1. trinn HAUKÅS SKOLE 1 Kunne starte en datamaskin, logge seg på og av Bergensskolen skolens nettverk med brukernavn og passord. Nettverk. 2 Kunne velge nettadresse

Detaljer

DIGITAL KOMPETANSE FOR EN GRUNNSKOLELÆRER

DIGITAL KOMPETANSE FOR EN GRUNNSKOLELÆRER DIGITAL KOMPETANSE FOR EN GRUNNSKOLELÆRER Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, Seksjon for digital kompetanse Studiestart 2013/2014 Tonje

Detaljer

IKT og bibliotek. Kristiansand folkebibliotek og Vest-Agder fylkesbibliotek. Fylkeshuset 27.11.2012

IKT og bibliotek. Kristiansand folkebibliotek og Vest-Agder fylkesbibliotek. Fylkeshuset 27.11.2012 IKT og bibliotek Kristiansand folkebibliotek og Vest-Agder fylkesbibliotek Fylkeshuset 27.11.2012 Dagens plan Kl. 9.00 9.15 oppmøte og kaffe Kl. 09.15 10.15 teoretisk tilnærming til veiledning med fokus

Detaljer

13.03.2013 Manual til Excel. For ungdomstrinnet ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS

13.03.2013 Manual til Excel. For ungdomstrinnet ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS 13.03.2013 Manual til Excel 2010 For ungdomstrinnet ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS Innholdsfortegnelse Huskeliste... 3 Lage en formel... 3 Når du får noe uønsket som f.eks. en dato i en celle... 3

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

Oppsummering av TOS 2013/2014

Oppsummering av TOS 2013/2014 Oppsummering av TOS 2013/2014 Da vi startet Dagen i dag Intervju Oppsummering Arbeidskrav og ferdighetstester TPACK Teoriforelesninger Eksamen Lag en eksamensoppgave Repetisjon av programmene til eksamen

Detaljer

Kartleggingsprøve i digitale ferdigheter 4. trinn. Veiledning til lærere

Kartleggingsprøve i digitale ferdigheter 4. trinn. Veiledning til lærere Kartleggingsprøve i digitale ferdigheter 4. trinn Veiledning til lærere Bokmål Februar 2015 Innhold 1 Kartleggingsprøve i digitale ferdigheter for 4. trinn... 3 Hva måler kartleggingsprøven i digitale

Detaljer

18.07.2013 Manual til Excel. For mellomtrinnet. Inger Nygjelten Bakke ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS

18.07.2013 Manual til Excel. For mellomtrinnet. Inger Nygjelten Bakke ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS 18.07.2013 Manual til Excel 2010 For mellomtrinnet Inger Nygjelten Bakke ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS Innhold Husk... 2 1. Det kan bare være tall i cellene som skal brukes i formelen.... 2 2. En

Detaljer

Plan for IKT på Buskerud skole NB: Utfyllende hjelp med kompetanse og ferdighetsoppnåelse finnes på sidene

Plan for IKT på Buskerud skole NB: Utfyllende hjelp med kompetanse og ferdighetsoppnåelse finnes på sidene Plan for IKT på Buskerud skole NB: Utfyllende hjelp med kompetanse og ferdighetsoppnåelse finnes på sidene http://www.iktplan.no/ Trinn Kompetansemål Ferdigheter Etter 2. trinn Elevene skal kunne ivareta

Detaljer

Kurs i MS Word 2003 Kurset bygger på fagplan for Datakortet

Kurs i MS Word 2003 Kurset bygger på fagplan for Datakortet Kurs i MS Word 2003 Kurset bygger på fagplan for Datakortet Kurset i Word, Excel og Powerpoint er utviklet for bruk sammen med nettstedet: www.digitalkompetanse.net/public På nettstedet finner du instruksjonsvideoer

Detaljer

Skriv teksten «Ukelønn» i celle A1 (kolonne A, rad 1) og 60 i celle B1 (kolonne B, rad 1). Løsning

Skriv teksten «Ukelønn» i celle A1 (kolonne A, rad 1) og 60 i celle B1 (kolonne B, rad 1). Løsning Hva er et regneark? Vi bruker regneark til å sortere data, gjøre beregninger og lage diagrammer. I denne manualen finner du veiledning til hvordan du kan bruke regneark. Et regneark består av celler som

Detaljer

Brukermanual for lr.no

Brukermanual for lr.no Brukermanual for lr.no mars 2009 - revidert november 2011 Innhold 1 Introduksjon... 2 2 Pålogging... 3 3 Medlem... 4 3.1 Legge til kommentarer... 4 4 Ansatt...... 5 4.1 Legge til nyhet... 5 4.2 Legge til

Detaljer

Digital kompetanse for en grunnskolelærer

Digital kompetanse for en grunnskolelærer Digital kompetanse for en grunnskolelærer Fakultet for lærerutdanning, Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, Seksjon for digital kompetanse, 2012/2013 Monica Johannesen og Irene Beyer Log Innhold

Detaljer

www.kristiansund.no/supportweb

www.kristiansund.no/supportweb Målsetting Dette kursheftet viser de grunnleggende nyhetene i Microsoft Office 2007. Det kan brukes som et grunnkurs, men er ment for deg som allerede har brukt Office fra før. Følgende blir gjennomgått:

Detaljer

SKILLE MELLOM UNDERHOLDNIGSELEMENTET OG VERKTØY I LÆRING 2 HOVEDFUNKSJONER

SKILLE MELLOM UNDERHOLDNIGSELEMENTET OG VERKTØY I LÆRING 2 HOVEDFUNKSJONER Digital kompetanse Digital kompetanse er ferdigheter, kunnskaper, kreativitet og holdninger som alle trenger for å kunne bruke digitale medier for læring og mestring i kunnskapssamfunnet (ITU 2005). International

Detaljer

Tekstbehandling. En introduksjon. Alvor Berg

Tekstbehandling. En introduksjon. Alvor Berg Alvor Berg 14.06.13 Tekstbehandling En introduksjon Alvor Berg Innhold Opprette strukturerte mapper... 3 Lagring... 3 Oversiktlig dokument... 4 Klipp/kopier og lim inn... 5 Punkt og nummermarkering...

Detaljer

Videregående kurs i GeoGebra

Videregående kurs i GeoGebra Videregående kurs i GeoGebra Skolelaboratoriet 30. november 2015 Anders Sanne Program for lærerutdanning Lenke til kursmateriell: http://ggbtu.be/bn71hsan0 Program for dagen 09.00 09.15 Velkommen! Praktiske

Detaljer

Målplan for bruk av IKT for skolene i Re kommune

Målplan for bruk av IKT for skolene i Re kommune Målplan for bruk av IKT for skolene i Re kommune 2014-2016 Innhold 1 Pedagogisk bruk av IKT 3 1.1 Målområde 3 2 Elevenes kompetanseutvikling 4 2.1 Målområde 4 3 Lærernes kompetanseutvikling 5 3.1 Målområde

Detaljer

minfagplan.no Brukerveiledning - Beskrivelse av funksjonalitet for brukere av minfagplan.no Dokumentnummer: BV-001 Revisjon Dato:

minfagplan.no Brukerveiledning - Beskrivelse av funksjonalitet for brukere av minfagplan.no Dokumentnummer: BV-001 Revisjon Dato: minfagplan.no Brukerveiledning - Beskrivelse av funksjonalitet for brukere av minfagplan.no Dokumentnummer: BV-001 Revisjon 01-16 Dato: 28.12.2016 Froma Software AS Øvregate 2 2380 Brumunddal t: 852 40

Detaljer

Regler og informasjon til foresatte om bruk av datautstyr for 1.-3. trinn

Regler og informasjon til foresatte om bruk av datautstyr for 1.-3. trinn Regler og informasjon til foresatte om bruk av datautstyr for 1.-3. trinn Med hjemmel i IKT-reglement for grunnskolene i Notodden kommune. I følge Kunnskapsløftet er det et mål at elevene etter 2. trinn

Detaljer

Kurs i MS Excel 2003 Kurset bygger på fagplan for Datakortet

Kurs i MS Excel 2003 Kurset bygger på fagplan for Datakortet Kurs i MS Excel 2003 Kurset bygger på fagplan for Datakortet Kurset i Word, Excel og Powerpoint er utviklet for bruk sammen med nettstedet: www.digitalkompetanse.net/public På nettstedet finner du instruksjonsvideoer

Detaljer

Årsrapport IKT for skoleåret 2006/07

Årsrapport IKT for skoleåret 2006/07 Årsrapport IKT for skoleåret 26/7 Kultur og oppvekstetaten mai 27 Årsrapport IKT for skoleåret 26/27 med investeringsforslag for 28-2 Innhold Årsrapport IKT for skoleåret 26/7......... Kultur og oppvekstetaten...

Detaljer

ÅRSPLAN I IKT FOR 5. TRINN, SKOLEÅRET

ÅRSPLAN I IKT FOR 5. TRINN, SKOLEÅRET ÅRSPLAN I IKT FOR 5. TRINN, SKOLEÅRET 2016-2017 Faglærer: Jon Erik Lieberman og Asbjørn Tronstad Fagbøker/lærestoff: Kristiansand kommunes IKT-mål Mnd August Læreplanmål (kunnskapsløftet) Delmål Tema/emne

Detaljer

Etter å ha gjennomgått dette «kurset», bør du ha fått et innblikk i hva et regneark er, og

Etter å ha gjennomgått dette «kurset», bør du ha fått et innblikk i hva et regneark er, og Ei innføring i Calc 1 Innledning Etter å ha gjennomgått dette «kurset», bør du ha fått et innblikk i hva et regneark er, og noe av hva det kan brukes til. OpenOffice Calc er brukt som mønster her, men

Detaljer

Klare mål hyppig rettleiing

Klare mål hyppig rettleiing Klare mål hyppig rettleiing Tilbakemelding og framovermelding Mål del 1 Elevane kan omarbeida ein hypertekst slik at dei kan lesa og forstå. Elevane kan følgja ein instruksjon og laga plakat. Gjer Utført

Detaljer

Dette beskriver det du må kunne i Calc når du er ferdig med de ulike trinnene på Framnes. Nivå Tema Beskrivelse Merk! Celle er rutene i regnearket.

Dette beskriver det du må kunne i Calc når du er ferdig med de ulike trinnene på Framnes. Nivå Tema Beskrivelse Merk! Celle er rutene i regnearket. Kompetansemål Calc Dette beskriver det du må kunne i Calc når du er ferdig med de ulike trinnene på Framnes. Generelt 1 Celle Celleadresse Celle er rutene i regnearket. Forteller adressen til cella eller

Detaljer

Kort innholdsfortegnelse

Kort innholdsfortegnelse Kort innholdsfortegnelse Modul 4: Regneark... 15 Oppgaver til modul 4... 74 Modul 5: Database... 111 Oppgaver til modul 5... 168 Modul 6: Presentasjon... 193 Oppgaver til modul 6... 242 5 Detaljert innholdsfortegnelse

Detaljer

IKT-strategisk plan for. Lilleaker skole. for perioden 2015-2017

IKT-strategisk plan for. Lilleaker skole. for perioden 2015-2017 IKT-strategisk plan for Lilleaker skole for perioden 2015-2017 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innholdsfortegnelse... 2 2 Innledning... 3 2.1 Om strategiprosessen og dokumentet... 3 3 Situasjonsbeskrivelse...

Detaljer

Mål: Gi alle elevene en første kjennskap til bruk av datautstyret ved skolen. Kunne åpne og avslutte program.

Mål: Gi alle elevene en første kjennskap til bruk av datautstyret ved skolen. Kunne åpne og avslutte program. 1. klasse: Gi alle elevene en første kjennskap til bruk av datautstyret ved skolen. Kunne åpne og avslutte program. Multimediamaskiner på bibliotek Maskiner på klasserommene og grupperommene. Aktiviteter/pedagogisk

Detaljer

TASTAVEDEN SKOLE Bruk av PC i skolen

TASTAVEDEN SKOLE Bruk av PC i skolen Finn læringsgleden, velg Tastaveden! TASTAVEDEN SKOLE Bruk av PC i skolen 2. utkast: 2009 1 Innhold Bruk av PC i skolesammenheng...3 Struktur og orden...3 Mapper...3 Lagre arbeidet i Word...4 Oversiktlig

Detaljer

Excel. Kursopplegg for SKUP-skolen 2010

Excel. Kursopplegg for SKUP-skolen 2010 Excel Kursopplegg for SKUP-skolen 2010 1 Excel: Basisfunksjoner Konseptet bak Excel er referansepunkter bestående av ett tall og en bokstav. Et regneark består av loddrette kolonner (bokstav) og vannrette

Detaljer

NY PÅ NETT. Bli kjent med pcen din!

NY PÅ NETT. Bli kjent med pcen din! NY PÅ NETT Bli kjent med pcen din! INNHOLD BLI KJENT MED PCEN DIN...3 Slå på PC...3 Slå av PC...3 Mus...4 Høyre museknapp...4 Klikk...4 Dobbeltklikk...4 Innstillinger på mus...5 Tastatur...8 Tegntastene

Detaljer

EKSAMEN. Emne: Innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi

EKSAMEN. Emne: Innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi EKSAMEN Emnekode: LA101IKT Emne: Innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi Dato: 26.11.2010 Eksamenstid: kl. 09:00 til kl. 15:00 Hjelpemidler: Ingen trykte, kun hjelpefunksjoner på datamaskinen

Detaljer

Innledning. I denne IKT-planen har vi implementert følgende digitale verktøy:

Innledning. I denne IKT-planen har vi implementert følgende digitale verktøy: Side 1 Innledning Denne digitale planen har vi bygget opp på følgende måte: Først kommer det en oversikt over de grunnleggende dataferdighetene som de ulike trinnene må jobbe etter. Deretter kommer det

Detaljer

Lek og læring med digitale verktøy i barnehagene i Lillehammer

Lek og læring med digitale verktøy i barnehagene i Lillehammer Lek og læring med digitale verktøy i barnehagene i Lillehammer MÅL: Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet

Detaljer

Digitale ferdigheter

Digitale ferdigheter Kunnskapsløftets bruk av begrepet digitale ferdigheter vil si å kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser hensiktsmessig og forsvarlig for å løse praktiske oppgaver, innhente og behandle informasjon,

Detaljer

Saksframlegg. FORSKRIFT - IKT REGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I TRONDHEIM Arkivsaksnr.: 10/20242

Saksframlegg. FORSKRIFT - IKT REGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I TRONDHEIM Arkivsaksnr.: 10/20242 Saksframlegg FORSKRIFT - IKT REGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I TRONDHEIM Arkivsaksnr.: 10/20242 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar IKT- reglement for grunnskole

Detaljer

IKT plan for Nome kommunes barnehager

IKT plan for Nome kommunes barnehager IKT plan for Nome kommunes barnehager 2017-2020 (Foto: Herregårdshavna Fagerli barnehage) 1 1. Innledning og overordnede mål Den første planen for digital kompetanse i barnehagen ble laget i 2013. Det

Detaljer

EKSAMEN. Emne: Innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi

EKSAMEN. Emne: Innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi EKSAMEN Emnekode: LA101IKT Emne: Innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi Dato: 03.12.2007 Eksamenstid: kl. 09.00 til kl. 15.00 Hjelpemidler: Ingen trykte, kun hjelpefunksjoner på datamaskinen

Detaljer

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger. versjon: P a g e

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger.  versjon: P a g e Innhold INNHOLD... 1 INTRODUKSJON... 2 INSTALLASJON... 2 LAGE PRODUKT LISTER / BILDER... 2 VELG FIL LOKASJON (DIRECTORY)... 2 LAGE BILDER / IKONER / SYMBOLER... 2 EXCEL ARK / PRODUKT LISTE... 3 WEB LINK

Detaljer

Digitale verktøy i pedagogisk arbeid som stimulerer barn til lek og skapende bruk Bruk av Photostory Tema 1 Kulturbarnehagen

Digitale verktøy i pedagogisk arbeid som stimulerer barn til lek og skapende bruk Bruk av Photostory Tema 1 Kulturbarnehagen Digitale verktøy i pedagogisk arbeid som stimulerer barn til lek og skapende bruk Bruk av Photostory Tema 1 Kulturbarnehagen Flu07-Heltid Januar/februar 2009 IKT-seksjonen LUI - HiO Høgskolen i Oslo Del

Detaljer

-skole fra A til Å! 1

-skole fra A til Å! 1 1 -skole fra A til Å! E-skole fra A til Å! Raumyr E-skole fra A til Å skal i løpet av de neste 3 årene fremstå som en skole der elektronisk teknologi naturlig fremmer læring, motiverer elever til egeninnsats

Detaljer