A291 HOPPERSTAD STAVKIRKE. KONSERVERING AV ALTERTAVLEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "A291 HOPPERSTAD STAVKIRKE. KONSERVERING AV ALTERTAVLEN"

Transkript

1 NIKU OPPDRAGSRAPPORT 102/2013 A291 HOPPERSTAD STAVKIRKE. KONSERVERING AV ALTERTAVLEN Vik i Sogn Mille Stein, Christina Spaarschuh, Merete Winness

2

3 Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736 Sentrum, 0105 Oslo Telefon: Tittel A291 HOPPERSTAD STAVKIRKE. KONSERVERING AV ALTERTAVLEN Vik i Sogn Rapporttype/nummer NIKU Oppdragsrapport 102/2013 Prosjektnummer Publiseringsdato Oppdragstidspunkt Juni 2013 Forfatter(e) Mille Stein, Christina Spaarschuh, Merete Winness Forsidebilde Hopperstad stavkirkes altertavle, fotografert etter konservering Foto: NIKU 2013 Sider 34 Tilgjengelighet Åpen Avdeling Konservering Prosjektleder Mille Stein Prosjektmedarbeider(e) Christina Spaarschuh, Merete Winness Kvalitetssikrer Merete Winness Oppdragsgiver(e) Fortidsminneforeningen Sammendrag Altertavlen i Hopperstad stavkirke er en katekismetavle i renessansestil. Den er datert Altertavlen og annet kunst og inventar i kirken ble tilstandsregistrert i Altertavlen ble tilstandsregistrert i kategori 3, dvs. til å være i så dårlig stand «at konsolidering bør utføres snarest». I juni 2013 ble altertavlen renset for overflatesmuss og konsolidert. De mest synlige skader (avskallinger) på altertavlens forside ble retusjert. Rapporten beskriver hvordan rensing, konsolidering og retusjering ble utført i kirken. Emneord Altertavle. Renessanse. Oljemaling. Limfarge. Avdelingsleder Merete Winness 3

4 Forord utførte NIKU på oppdrag for og i samarbeid med Riksantikvaren en tilstandsregistrering av kunst og inventar i Hopperstad stavkirke (Stein 2004). Altertavlen ble tilstandsregistrert i kategori 3, dvs. til å være i så dårlig stand «at konsolidering bør utføres snarest», med følgende beskrivelse: «Mye løs maling, særlig på rammeverket og på den dekorerte baksiden. Gulnet oljeoverflatebehandling på maleriet på forsiden. Svært støvet og skitten.» I juni 2010 utførte NIKU et forprosjekt i kirken, hvor blant annet altertavlen ble nærmere vurdert (Stein og Winness 2011). Oppdragsgiver var Riksantikvaren. Det ble anbefalt at den skulle støvrenses og flatekonsolideres med størlim. Videre ble det anbefalt at det skulle tas analyseprøve av overflatebelegget på forsiden. Prøven skulle analyseres for eventuelt å finne en egnet rensemetode for å fjerne overflatebelegget. I 2013 søkte Fortidsminneforeningen Riksantikvaren om midler til konservering av altertavlen. Prosjektet ble av økonomiske årsaker begrenset til fjerning av overflatesmuss, konsolidering av løs maling og retusjering av skader som var synlige fra koråpningen. Arbeidet ble utført av NIKU i kirken i perioden Arbeidet på forsiden ble utført fra stillas, og under til dels vanskelige forhold (fig. 20). Særlig trangt var det å arbeide med altertavlens bakside, og noe helopptak av denne er ikke mulig å ta (fig. 21). Om annet ikke er presisert er alle fotografier tatt av NIKU i perioden

5 Innholdsfortegnelse 1 Om altertavlen Altertavlen, forside Tilstand før behandling Konstruksjon og treverk Manglende elementer Sekundære overflatebehandlinger og overmaling Maling Behandling Rensing Konsolidering Retusjering Altertavlen, bakside Beskrivelse Tilstand før behandling Behandling Konsolidering av limfargedekoren på korets vestvegg Anvendte materialer og metoder. Tabell Klimalogging i kjellermagasin under sevicehuset Kilder Utrykte kilder Trykte kilder Bilder Altertavlens forside. Før behandling. Behandlingstester Altertavlens forside, etter behandling Altertavlens bakside Limfargedekor over apsisbuen (øst) Klimaregistrering i magasinet under servicehuset

6

7 1 Om altertavlen Altertavlen er en katekismetavle i renessansestil, i to etasjer med predella og vinger. Øverst er den avsluttet med en trekantgavl på hver side av et midtstilt panelmaleri med buet toppstykke. Altertavlen måler (215x210x35)cm. Den er utført i tre og er dekorert på begge sider med henholdsvis oljemaling og bladmetall på forsiden og limfarge på baksiden. Dekoren på altertavlens bakside ser ut til å være en gjentagelse av dekoren på forsiden: skriftfelt - med sitater fra Lutherske Katekisme (forsiden) - med gotisk skrift i de tre portalformete feltene, og med Den Seirende Kristus (nå overmalt på forsiden) og englehoder med vinger i trekantgavlene. Altertavlen (fig.1) er utført i vestnorsk snekkerstil (Anker og Havran 2005). I midtre portalfelt (forsiden) står skrevet «Ano 1621». Altertavlen hviler på alteret, som er i kleberstein. To spinkle stag er festet med spiker mellom den øverste delen av altertavlen og veggen i koret. Stagene er sagd og spikrene er galvaniserte, noe som kan tyde på at de er fra 1990-tallet da sprinkelanlegg ble montert i stavkirken. Tilsynshaver i Hopperstad stavkirke vet ikke om altertavlen ble flyttet ved montering av rør i koret, men NIKU mener det er sannsynlig at altertavlen ble midlertidig flyttet fordi det er svært trangt bak alteret og fordi rørene går opp langs baksiden av altertavlen og over denne. På baksiden av altertavlen er det to kraftige diagonale labanker, som kan være fra tiden da arkitekt P. A. Blix tilbakeførte Hopperstad stavkirke til tidligere utseende. Disse to labankene er malt med limfarge, og årstallet 86 er malt på begge (betyr sannsynligvis 1886). 1 I tillegg er det en smalere umalt labank med profiler, som NIKU mener kan være montert senere. I følge tilsynshaver til Hopperstad stavkirke, Kari Wiken Sunde, hører altertavlen opprinnelig ikke til i Hopperstad stavkirke. Den skal ha blitt plassert der av restaureringsarkitekt P.A. Blix, som skal ha kjøpt den. Uten å ta stilling til denne opplysningen er det i et hvert fall sikkert at altertavlen må ha vært plassert i et kor hvor det var plass til å gå rundt altertavlen ved ofring, slik at også den dekorerte baksiden kan ha blitt sett av menigheten. Tilsvarende tosidig bemalt altertavle har ikke vært alminnelig på 1600-tallet. 2 Altertavlen, forside 2.1 Tilstand før behandling Konstruksjon og treverk Konstruksjonen er i stabil tilstand. Det er ingen spor etter treborende insekter eller råte. Det er registrert åtte gjennomgående hull i altertavlen (fig.2), hvorav minst tre er å betrakte som skade (hullet gjennom lendekledet i Korsfestelsesbildet, hullet til venstre for engel i midtre skriftfelt, hull i søndre skriftfelt.) 1 I følge Wikipedia ble restaureringsarbeidet utført i perioden

8 2.1.2 Manglende elementer Det er tapphull på toppen av de tre toppstykkene og øverst på vingene (fig. 2). De fem hullene indikerer at det har vært dekorative, plastisk utformete elementer øverst på altertavlen. På midtre toppstykke mangler øverste del av vingen Sekundære overflatebehandlinger og overmaling. Originalt utseende Det ser ut til at overflaten tidligere er behandlet med olje eller ferniss (fig. 3-5). Dette kan ha blitt gjort for å mette den malte overflaten slik at fargene skulle komme tydeligere frem. Overflatebehandlingen har senere mørknet/gulnet og blitt mindre transparent, slik at fargene har mistet mye av sin intensitet og glans. Maleriene i toppstykkene er fullstendig overmalt, originalmaleriene kan så vidt skimtes gjennom overmalingen (fig.3-5). Likeledes er englehodene i skriftfeltene og deler av snekkerdetaljene overmalt. Originalmotivet i toppstykkests midtfelt, Den Seirende Kristus, sees på figur toppstykkets midtfelt, kan skimtes gjennom overmalingen (fig. 5), og vist som avtegning på figur 6. Altertavlens forside er til dels overmalt. I avskalinger og helligdager i overmalingen sees originalmalingen. På corpus har fargene vært rene og sterke, altertavlen har altså hatt en langt mer fargerik polykromi enn dagens. Det ble ikke utført fargeundersøkelse av altertavlen Maling Malingen på snekkerdetaljene er i dårligere stand enn malingen i skriftfeltene og på toppstykkene (fig.7). Malingen på snekkerdetaljene har utallige små avskallinger og binder generelt dårlig til underlaget. Avskallingene går både ned til en hvit grundering og til treverket. Overflaten var svært støvet og skitten. Den var dessuten tilsølt med stearinsprut fra lysene på alterbordet (fig. 8-10). 2.2 Behandling Rensing Støv og løst smuss ble forsiktig fjernet med pensel og støvsuger. Langs lister ble det også brukt polyuretansvamp. Deretter ble overflaten renset med bomullspinne dyppet i ammoniakkvann med ph 9,5. Bomullsdotten ble veldig skitten, men det var liten forskjell å se på renset og ikke-renset overflate. 2 Skriftfeltene reagerte på det vandige mediet. Disse ble ikke renset med ammoniakk, bare omhyggelig børstet med en liten svinehårspensel. Det var store mengder stearinsprut på altertavlen. Mesteparten av stearinen ble fjernet ved å smelte den inn i papir med varmeskje (68 75 C). Ikke all stearin lot seg fjerne på denne måte, overflaten fikk en økt glans i noen områder. Et gulaktig belegg ble liggende igjen etter rensingen. Det kan være en rest etter en tidligere overflatebehandling med en tørrende olje eller (oljeholdig?) ferniss. 2 Det ble også forsøkt å fjerne overflatesmuss med 3 % triammoniumcitrat. Resultatet var omtrent det samme, og da bruk av triammoniumcitrat krever nøyaktig etterrensing med deionisert vann, valgte vi å bruke ammoniakkvann, som ikke trenger å etterrenses. 8

9 2.2.2 Konsolidering Løs maling ble festet med et akrylbasert konsolideringsmiddel, Lascaux Medium for Konsolidering (LMK), tynnet med vann i forholdet 1:1, eller i ren form. 3 I en del områder var det nødvendig å etterbehandle med varmeskje (50 C) gjennom silikonbelagt polysterfilm (Melinex). Konsolideringsmiddelet ble påført med spisspensel. Dagen etter konsolideringen ble eventuelt limoverskudd fjernet med aceton. I det avrundede toppstykket over midtfeltet ble svart maling konsolidert med 2,5 % størlim og varmeskje Retusjering Avskallinger ned til hvit grundering ble retusjert med akvarellfarger. Likeledes ble skadene rundt hullet i lendekledet i midtre toppstykke retusjert med akvarellfarger (fig. 11). Figur 12 viser altertavlens forside etter behandling. 3 Altertavlen, bakside 3.1 Beskrivelse Så godt som alle deler på baksiden av altertavlen er malt med limfarge. Unntakene er de to stående ramtrærne på hver side av den midtre fyllingen, samt en labank som går diagonalt over baksiden fra nederste ramtre til øverste gavlfelt, de er umalt. De tre speilene har gul, gotisk skrift malt på sort bakgrunn. Den midterste fyllingen har rødmalt fris mens de to andre fyllingene har grønnmalte friser. I den øverste delen av altertavlen er det figurativ maling; Den Seirende Kristus på den sentrale fyllingen og et englehode med vinger i hvert av trekantfeltene på hver side. Bakgrunnsfargen i disse tre øverste feltene er grønn. De øvrige delene av rammeverket og vingene er malt med hvit limfarge. Øvre og nedre (horisontale) ramme er bredere og kraftigere enn de øvrige ramtrærne. På de horisontale delene kan man se grove verkstøyspor mens de vertikale ramtrærne har fine profiler. Det er rankedekor i flere farger på de kraftige horisontale delene, mens det er enkel rød dekor («S-er») på de vertikale ramtrærne på hver side av gavlfeltet. På ramtrærne i ytterkant av nordre og søndre fylling er det liknende enkel dekor i rødt og grønt. De små vingene på gavlfeltet og de større vingene på altertavlen ser ut til å ha vært malt ensfarget hvite, alternativt med en kontur i ytterkant i en farge som nå er bleknet til å være gulhvit. I den øverste buete rammen i gavlfeltet er det malt en strålende sol med ansikt. Solen er malt i gult og rødt. Grove gule pigmentkorn tyder på at det har blitt brukt auripigment. 3.2 Tilstand før behandling Konstruksjonen er i stabil tilstand. Det er ingen spor etter treborende insekter eller råte. Det ser ut til fyllingen i gavlfeltet og de to trekantfeltene tidligere er behandlet med olje eller ferniss. Man kan se mørkere skjolder nederst på fyllingen i gavlfeltet og en helligdag helt ytterst på det nordre 3 2,5 % størlim ble testet som konsolideringsmiddel. 9

10 trekantfeltet. Dette kan ha blitt gjort for å mette den malte overflaten slik at fargene skulle komme tydeligere frem. Resultatet er at limfargen virker mer transparent slik at man ser tremønsteret gjennom malingen og at fargene virker mørkere (fig.17-18). Malingen i skriftfeltene på de tre speilene er i dårligere stand enn malingen ellers (fig.13). Store områder med maling er gått tapt særlig på den midtre fyllingen og generelt i nedre del av fyllingene der folk kan ha kommet i berøring med den malte overflaten. (I følge tilsynshaver har de ingen opplysninger om hva teksten handler om.) 3.3 Behandling Støv og løst smuss ble forsiktig fjernet med pensel og støvsuger før løs maling ble konsolidert med 2,5 % størlim gjennom japanpapir. De to trekantfeltene med englehoder og maleriet i gavlfeltet ble ikke behandlet siden det ikke var løs maling på disse (fig ). Limløsningen ble varmet opp til 50 C og oppbevart på termos. Limet ble påført med pensel (25 mm) i vedretningen. Limet fikk trekke inn ca. 30 sekunder før absorberende papir ble lagt på for å fjerne overflødig lim. Deretter ble området bearbeidet med varmeskje (60 C) gjennom silikonbelagt polysterfilm (Melinex). I tekstfeltet på nordre speil var det noen gjenstridige oppskallinger i malinglaget som i tillegg til flatekonsolideringen ble behandlet lokalt med et akrylbasert konsolideringsmiddel, Lascaux Medium for Konsolidering (LMK), 1:1 i vann (fig.14-15). Konsolideringsmiddelet ble påført med spisspensel. 10

11 4 Konsolidering av limfargedekoren på apsidens østtvegg Limfargedekoren, med sorte ranker og blomster på lys grå bunn, er sekundært plassert over apsisbuen, på østsiden av denne (fig. 19). Den måler ca. 32 cm høyde (nord), 15 cm høyde (syd), 251 cm lengde øvre kant, 180 cm lengde nedre kant. L. ca. 251 cm 15 cm L ca. 71 cm L ca. 180 cm H ca. 32 cm Støv og løst smuss ble forsiktig fjernet med pensel og støvsuger før løs maling ble konsolidert med 2,5 % størlim gjennom japanpapir. Limløsningen ble varmet opp til 50 C og oppbevart på termos. Limet ble påført med pensel (25 mm) i vedretningen. Limet fikk trekke inn ca. 30 sekunder før absorberende papir ble lagt på for å fjerne overflødig lim. 5 Anvendte materialer og metoder. Tabell Følgende materialer og metoder ble anvendt: Behandling Middel Metode Område Rensing Ammoniakkvann ph 9,5 Konsolidering Lascaux Medium for Konservering (LMK), blandet i vann i forholdet 1: 1. Bomullspinne med ammoniakkvann rullet over overflaten Påført med spisspensel. Noen skader trengte ikke etterbehandling, andre ble bearbeidet med varmeskje, ca. 50 C. Limoverskudd fjernet med vann (mens limet var vått), eller med aceton (om limet var tørket). Hele forsiden unntatt skriftfelten På løs og oppskallet maling på altertavlens forside. På enkelte områder på tekstfeltet på nordre speil på baksiden av altertavlen. Størlim 2,5 % Oppvarmet til ca. 50 C, oppbevart på termos. Påført med pensel (25 mm) i vedretningen. Limet fikk trekke inn ca. 30 sekunder før absorberende papir ble lagt på for å fjerne overflødig lim. Deretter ble området bearbeidet med varmeskje (60 C) gjennom silikonbelagt polyesterfilm (Melinex). Limfarge på altertavlens bakside, unntatt maleriet i midtre toppfelt og de to trekantfeltene. Limfargedekoren over apsisbuen (etterbehandling med varmeskje ikke nødvendig). 11

12 Retusjering Akvarellfarger fra Winsor&Newton Inntoning av lokalfarge for å dempe den hvite grunderingen. I større avskallinger ned til hvit grundering. I hull midt i panelmaleriet, midtre toppstykke. 6 Klimalogging i kjellermagasin under sevicehuset I kjelleren under sevicehuset ved stavkirken oppbevares inventarstykker fra Hopperstad stavkirke. Det ble lagt en TinyTag klimalogger i magasinet for å registrere klimaet i rommet i et år (fig. 22). 7 Kilder 7.1 Utrykte kilder Stein, M. (2004). NIKU Befaringsrapport. A291 Hopperstad stavkirke, Vik kommune. Sogn og Fjordane, Tilstandsregistrering og prioritering av kirkekunst til konservering. Stein, M. og M. Winness (2011). Hopperstad stavkirke. Behandling av kunst og inventar. Forprosjekt. NIKU Oppdragsrapport 46/ Trykte kilder Anker, L. and J. Havran (2005). Middelalder i tre: stavkirker. Oslo, ARFO. 12

13 8 Bilder 8.1 Altertavlens forside. Før behandling. Behandlingstester. Fig. 1. Altertavlen i Hopperstad stavkirke er datert «Ano 1621». Foto før behandling (udatert). Foto: J. Havran/Riksantikvaren. 13

14 Figur 2. Oversikt over gjennomgående hull og manglende deler på altertavlen. 14

15 Fig. 3. Tilstand. Overmalt gavlfelt. Originalmotivet kan så vidt skimtes under dagens synlige motiv. Englevingene har vært mye større enn dagens,og har fortsatt ned under englehodet. Bildet viser også at eksisterende overflatebehandling har blanchet (sees som lyse skjolder), og at overflaten er dekket av et gulnet belegg i tillegg til en mengde støv og smuss. 15

16 NIKU Oppdragsrapport 102/2013 Fig. 4. Foto av nordre gavlfelt, altertavlens forside. Her synes det gule belegget godt. De små hvite flekkene er avskallinger. Pastose partier som ikke korresponderer med det synlige motivet hører til originalmalingen. 16

17 Fig. 5. Toppstykket på altertavlen er overmalt. Når overflaten fuktes med white spirit blir det originale motivet - Den seirende Kristus - mer synlig. 17

18 Fig. 6. Avtegnet originalmotiv av midtre gavlfelt. Avtegningen er gjort på en plastfolie lagt over figur 5. Maleriet har vist Den seirende Kristus. 18

19 Fig. 7. Eksempel på avskallet og løs maling. Foto av søndre vinge, forsiden. 19

20 Fig. 8. Tilstand. Altertavlens forside, renseprøve med triammonuimcitrat. Renseprøven er fremdeles fuktig. Når all væske har fordampet blir renseresultatet ikke så påfallende som det kan synes på bildet. Bildet viser også små avskallinger som til dels går ned til treet, til dels til en hvit grundering. Alle de små klumpene er stearinsøl. 20

21 Fig. 9. Renseprøve med ammoniakkvann ph 9,5. Bildet er tatt før ammoniakkvannet har fordampet. På det sorte området synes det godt at det ligger igjen et belegg som slører fargen. 21

22 Fig. 10. Enda et eksempel på overflaterens (renset til venstre for den røde streken), avskallinger, stearinsøl og gulnet overflatebelegg. Overflatebelegget synes særlig godt på listene øverst på bildet og på den lyse malingen på de skårne ornamentene. 22

23 8.2 Altertavlens forside, etter behandling Fig. 11. Hullet gjennom toppstykket er retusjert med vannfarger for å gjøre det mindre synlig. 23

24 Fig. 12. Altertavlens forside, ferdig renset, konsolidert og retusjert. 24

25 8.3 Altertavlens bakside Fig.13. Nedre del av søndre skriftfelt. Fotografert før konsolidering. 25

26 Fig.14. Detalj av nordre skriftfelt. Fotografert før konsolidering. 26

27 Fig. 15. Detalj av nordre skriftfelt etter konsolidering. 27

28 Fig.16. Midtre toppstykke med Den Seirende Kristus. Maleriet var i god stand og ble ikke konsolidert. 28

29 Fig. 17. Søndre gavlfelt. De to gavlfeltene ble ikke konsolidert siden det ikke var løs maling 29

30 Fig. 18. Nordre gavlfelt. De to gavlfeltene ble ikke konsolidert siden det ikke var løs maling. I bakgrunnen skimtes litt av den sekundært plasserte limfargedekoren på apsisveggens østside. 30

31 8.4 Limfargedekor over apsisbuen (øst) Fig. 19. Limfargedekoren er sekundært plassert over apsisbuen, på østsiden. Fig. 20 og 21. Arbeidet ble utført under til dels vanskelige forhold; det var svært trangt på baksiden av altertavlen. Det ble bygget et lite stillas foran altertavlen. 31

32 8.5 Klimaregistrering i magasinet under servicehuset Fig. 22. En klimalogger av typen TinyTag (i rød sirkel) ble plassert i magasinet under servicehuset. Den skal registrere klimaet i rommet i et år (juni 2013 juni 2014). 32

33

34 Norsk institutt for kulturminneforskning er et uavhengig forsknings- og kompetansemiljø med kunnskap om norske og internasjonale kulturminner. Instituttet driver forskning og oppdragsvirksomhet for offentlig forvaltning og private aktører på felter som by- og landskapsplanlegging, arkeologi, konservering og bygningsvern. Våre ansatte er konservatorer, arkeologer, arkitekter, ingeniører, geografer, etnologer, samfunnsvitere, kunsthistorikere, forskere og rådgivere med spesiell kompetanse på kulturarv og kulturminner. NIKU Oppdragsrapport 102/2013 NIKU hovedkontor Storgata 2 Postboks 736 Sentrum 0105 OSLO Telefon: NIKU Tønsberg Farmannsveien TØNSBERG Telefon: NIKU Bergen Dreggsallmenningen 3 Postboks 4112 Sandviken 5835 BERGEN Telefon: NIKU Trondheim Kjøpmannsgata TRONDHEIM Telefon: / NIKU Tromsø Framsenteret Hjalmar Johansens gt TROMSØ Telefon:

A 288 UNDREDAL STAVKIRKE

A 288 UNDREDAL STAVKIRKE NIKU OPPDRAGSRAPPORT 57/2013 A 288 UNDREDAL STAVKIRKE Forprosjekt, konservering av limfargedekor Berg, Dagheid Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736 Sentrum, 0105 Oslo

Detaljer

TILSTANDSREGISTRERING AV KUNST OG INVENTAR I GOL STAVKIRKE

TILSTANDSREGISTRERING AV KUNST OG INVENTAR I GOL STAVKIRKE NIKU OPPDRAGSRAPPORT 104/2013 TILSTANDSREGISTRERING AV KUNST OG INVENTAR I GOL STAVKIRKE Norsk Folkemuseum, Oslo kommune Mille Stein Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks

Detaljer

ALTERSKAPET I HADSEL KIRKE, STOKMARKNES

ALTERSKAPET I HADSEL KIRKE, STOKMARKNES NIKU OPPDRAGSRAPPORT 78/2013 ALTERSKAPET I HADSEL KIRKE, STOKMARKNES Tilstandsvurdering og tiltak Tone Marie Olstad Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736 Sentrum, 0105

Detaljer

A 68 FLESBERG STAVKIRKE

A 68 FLESBERG STAVKIRKE NIKU OPPDRAGSRAPPORT 60 / 2014 A 68 FLESBERG STAVKIRKE Undersøkelse og behandlingsforslag for maling i himlingen Mille Stein og Edwin Verweij Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2,

Detaljer

A 128 RINGEBU STAVKIRKE

A 128 RINGEBU STAVKIRKE NIKU OPPDRAGSRAPPORT 169/2013 A 128 RINGEBU STAVKIRKE Konservering av dekor på korets østvegg Delrapport 3 Anne Apalnes Ørnhøi Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736

Detaljer

A206 HOLUM KIRKE, MANDAL KOMMUNE, VEST-AGDER

A206 HOLUM KIRKE, MANDAL KOMMUNE, VEST-AGDER NIKU OPPDRAGSRAPPORT 187/2012 A206 HOLUM KIRKE, MANDAL KOMMUNE, VEST-AGDER Tilstandsregistrering av kunst og inventar Anne Apalnes Ørnhøi Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks

Detaljer

A204 SØGNE KIRKE, SØGNE KOMMUNE, VEST-AGDER

A204 SØGNE KIRKE, SØGNE KOMMUNE, VEST-AGDER NIKU OPPDRAGSRAPPORT 189/2012 A204 SØGNE KIRKE, SØGNE KOMMUNE, VEST-AGDER Tilstandsregistrering av kunst og inventar Stein, Mille Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736

Detaljer

B.359. RØROS. SKANSVEIEN 14. Fargeundersøkelser av panelbord og rådgiving om farger og materialbruk

B.359. RØROS. SKANSVEIEN 14. Fargeundersøkelser av panelbord og rådgiving om farger og materialbruk NIKU OPPDRAGSRAPPORT 192/2014 B.359. RØROS. SKANSVEIEN 14. Fargeundersøkelser av panelbord og rådgiving om farger og materialbruk Jon Brænne Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2,

Detaljer

A 189 Tromøy kirke, Arendal kommune, Aust-Agder Tilstandsregistrering av kunst og inventar

A 189 Tromøy kirke, Arendal kommune, Aust-Agder Tilstandsregistrering av kunst og inventar NIKU Oppdragsrapport 188/2009 A 189 Tromøy kirke, Arendal kommune, Aust-Agder Mille Stein Tromøy kirkes altertavle trenger behandling. Foto: Iver Schonhowd, Riksantikvaren 2009. Befaringsrapport. Bakgrunn

Detaljer

A 285 Urnes stavkirke. Konsolidering av limfargedekoren i koret.

A 285 Urnes stavkirke. Konsolidering av limfargedekoren i koret. NIKU Oppdragsrapport 160/2012 A 285 Urnes stavkirke. Konsolidering av limfargedekoren i koret. Mille Stein og Tone Olstad Koret i Urnes stavkirke fotografert etter behandling. Foto: Birger Lindstad 2011.

Detaljer

PREKESTOLEN I RINGEBU STAVKIRKE

PREKESTOLEN I RINGEBU STAVKIRKE NIKU OPPDRAGSRAPPORT 122/2014 PREKESTOLEN I RINGEBU STAVKIRKE Vurdering før behandling Tone Marie Olstad Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736 Sentrum, 0105 Oslo Telefon:

Detaljer

A 288 UNDREDAL STAVKIRKE

A 288 UNDREDAL STAVKIRKE NIKU OPPDRAGSRAPPORT 150/2013 A 288 UNDREDAL STAVKIRKE Konservering av limfargedekor og prekestol Dagheid Berg Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736 Sentrum, 0105 Oslo

Detaljer

A202 ODDERNES KIRKE, KRISTIANSAND KOMMUNE, VEST-AGDER

A202 ODDERNES KIRKE, KRISTIANSAND KOMMUNE, VEST-AGDER NIKU OPPDRAGSRAPPORT 190/2012 A202 ODDERNES KIRKE, KRISTIANSAND KOMMUNE, VEST-AGDER Tilstandsregistrering av kunst og inventar Stein, Mille Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2,

Detaljer

Konserveringsarbeidet ble utført i uke 32, 2005 av konservator Brit Heggenhougen.

Konserveringsarbeidet ble utført i uke 32, 2005 av konservator Brit Heggenhougen. nn Dato: 17.02.2006 Til: Riksantikvaren Fra: NIKU Emne: Hove kirke, konservering av veggdekor i våpenhus Oppdragsgiver: Riksantikvaren v/ Harald Ibenholt Topografisk nr: A 291 Vik i Sogn Prosjektnr. NIKU:

Detaljer

B.F RØROS. NIKU OPPDRAGSRAPPORT 172/2015

B.F RØROS. NIKU OPPDRAGSRAPPORT 172/2015 NIKU OPPDRAGSRAPPORT 172/2015 B.F. 359. RØROS. Ole Guldalsgate 10. «Holdengården» Malingskader Tilstandsbeskrivelse og forslag til tiltak. Redigert rapport Jon Brænne Norsk institutt for kulturminneforskning

Detaljer

B.f.359. RØROS. SLEGGVEIEN 8

B.f.359. RØROS. SLEGGVEIEN 8 NIKU OPPDRAGSRAPPORT 197/2014 B.f.359. RØROS. SLEGGVEIEN 8 Separering, klassifisering og datering av tapetfragmenter funnet på sydveggen i det nåværende kjøkkenet, tidligere kammers Jon Brænne NIKU Oppdragsrapport

Detaljer

INKOGNITOGATEN 1, 0258 OSLO

INKOGNITOGATEN 1, 0258 OSLO NIKU OPPDRAGSRAPPORT 86/2012 INKOGNITOGATEN 1, 0258 OSLO Konservering av veggmalerier av Bernhard Folkestad Anne Apalnes Ørnhøi Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736

Detaljer

A 69 ROLLAG STAVKIRKE

A 69 ROLLAG STAVKIRKE NIKU OPPDRAGSRAPPORT 61/2014 A 69 ROLLAG STAVKIRKE Infrarød undersøkelse av overmalt dekor. Tilstandsundersøkelse og behandlingsforslag for blå veggmaling Mille Stein og Edwin Verweij NIKU Oppdragsrapport

Detaljer

RESTAURERING AV ET 1600-TALLS GAVLFELT

RESTAURERING AV ET 1600-TALLS GAVLFELT NIKU OPPDRAGSRAPPORT 16/2013 RESTAURERING AV ET 1600-TALLS GAVLFELT A 44 Feiring kirke. Eidsvoll kommune Karen Mengshoel Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736 Sentrum,

Detaljer

Af 377 HUSTAD KIRKE - FORPROSJEKT TIL FJERNING AV KALK PÅ KLEBERSTEINSPORTAL MOT VEST

Af 377 HUSTAD KIRKE - FORPROSJEKT TIL FJERNING AV KALK PÅ KLEBERSTEINSPORTAL MOT VEST NIKU OPPDRAGSRAPPORT 143/2016 Af 377 HUSTAD KIRKE - FORPROSJEKT TIL FJERNING AV KALK PÅ KLEBERSTEINSPORTAL MOT VEST Inderøy kommune i Nord Trøndelag Susanne Kaun NIKU Oppdragsrapport 143/2016 Norsk institutt

Detaljer

Hammerfest rådhus. Tilstandsvurdering av maleriet i bystyresalen.

Hammerfest rådhus. Tilstandsvurdering av maleriet i bystyresalen. NIKU Oppdragsrapport 100/2010 Hammerfest rådhus. Tilstandsvurdering av maleriet i bystyresalen. Nina R. Kjølsen Detalj av bystyremaleriet i Hammerfest rådhus. 03.05.2010, NIKU Til: Hammerfest Kommune,

Detaljer

Sofienberg skole, Oslo

Sofienberg skole, Oslo Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 23/2014 Sofienberg skole, Oslo Behandling av Robert Clarke Esdailes veggmaleri, «Ukjent tittel» 1973.. Oppdrag Behandling av R.C.Esdaile: okk.00395. «Ukjent tittel» Oppdragssted

Detaljer

A 193 Fjære kirke, Grimstad kommune, Aust-Agder

A 193 Fjære kirke, Grimstad kommune, Aust-Agder NIKU Oppdragsrapport 192/2009 A 193 Fjære kirke, Grimstad kommune, Aust-Agder Mille Stein Fjære kirke har rester av limfargedekor i taket over nordgalleriet. Dekoren er i dårlig stand og bør behandles

Detaljer

Rapport Kunst og inventar nr. 72/2008. A 373 Alstadhaug kirke. Konservering av kalkmalerier. Brit Heggenhougen. Fig 1 Kalkmalerier i korbuen I1KU

Rapport Kunst og inventar nr. 72/2008. A 373 Alstadhaug kirke. Konservering av kalkmalerier. Brit Heggenhougen. Fig 1 Kalkmalerier i korbuen I1KU Rapport Kunst og inventar nr. 72/2008 A 373 Alstadhaug kirke Konservering av kalkmalerier Brit Heggenhougen Fig 1 Kalkmalerier i korbuen I1KU NIKU Kunst og inventar 72/2008 1. Bakgrunn I forbindelse med

Detaljer

NIKU OPPDRAGSRAPPORT 81/2015 A206 HOLUM KIRKE. Rensing og retusjering av panelmaleri på galleribrystning. Anne Apalnes Ørnhøi

NIKU OPPDRAGSRAPPORT 81/2015 A206 HOLUM KIRKE. Rensing og retusjering av panelmaleri på galleribrystning. Anne Apalnes Ørnhøi NIKU OPPDRAGSRAPPORT 81/2015 A206 HOLUM KIRKE Rensing og retusjering av panelmaleri på galleribrystning Anne Apalnes Ørnhøi Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736 Sentrum,

Detaljer

Grip stavkirke. Alterskap, alterduk, antependium og andre interiørdetaljer. Tilstand 2009

Grip stavkirke. Alterskap, alterduk, antependium og andre interiørdetaljer. Tilstand 2009 NIKU Oppdragsrapport 128/2009 Grip stavkirke. Alterskap, alterduk, antependium og andre interiørdetaljer. Tilstand 2009 Tone Olstad 2 Grip stavkirke. Alterskap, alterduk, antependium og andre interiørdetaljer.

Detaljer

A 186 Froland kirke, Froland kommune, Aust-Agder Tilstandsregistrering av kunst og inventar

A 186 Froland kirke, Froland kommune, Aust-Agder Tilstandsregistrering av kunst og inventar NIKU Oppdragsrapport 187/2009 A 186 Froland kirke, Froland kommune, Aust-Agder Mille Stein Froland kirke. Foto: Iver Schonhowd, Riksantikvaren 2009. Befaringsrapport. Bakgrunn Sted: A 186 Froland kirke

Detaljer

Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 12/2014. Domus Medica, UiO. Behandling av S. Westbøs «Veggmaleri»

Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 12/2014. Domus Medica, UiO. Behandling av S. Westbøs «Veggmaleri» Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 12/2014 Domus Medica, UiO Behandling av S. Westbøs «Veggmaleri». Oppdrag Behandling av S.Westbøs «Veggmaleri» Oppdragssted Domus Medica, Sognsvannsvn. 9, Oslo Oppdragsgiver

Detaljer

Vestfoldkonservatorene/ I. Korvald og H. V. Berntsen. Rapport 1/ 2016. Holmestrand kirke. Behandling av draperimaleri

Vestfoldkonservatorene/ I. Korvald og H. V. Berntsen. Rapport 1/ 2016. Holmestrand kirke. Behandling av draperimaleri Vestfoldkonservatorene/ I. Korvald og H. V. Berntsen. Rapport 1/ 2016 Holmestrand kirke Behandling av draperimaleri Oppdrag Behandling av draperimaleri Oppdragssted Holmestrand kirke Oppdragsgiver Kirkevergen

Detaljer

A 128 Ringebu stavkirke

A 128 Ringebu stavkirke NIKU Oppdragsrapport 237/2011 A 128 Ringebu stavkirke Retusjering av limfargedekor og konsolidering av limfarge innside skip Delrapport 2 Anne Apalnes Ørnhøi 1 INNLEDNING... 4 1.1 KORT BESKRIVELSE OG HISTORIKK...

Detaljer

A 380 VOSS KIRKE. BEHANDLING AV PREDELLA OG FORPROSJEKT PÅ BEHANDLING AV RAMMEN PÅ ALTERTAVLEN

A 380 VOSS KIRKE. BEHANDLING AV PREDELLA OG FORPROSJEKT PÅ BEHANDLING AV RAMMEN PÅ ALTERTAVLEN NIKU OPPDRAGSRAPPORT 03/2017 A 380 VOSS KIRKE. BEHANDLING AV PREDELLA OG FORPROSJEKT PÅ BEHANDLING AV RAMMEN PÅ ALTERTAVLEN Voss kommune Heggenhougen, Brit Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU)

Detaljer

ALTERSKAPET I A 425 RØST KIRKE

ALTERSKAPET I A 425 RØST KIRKE NIKU OPPDRAGSRAPPORT 77/2013 ALTERSKAPET I A 425 RØST KIRKE Tilstandsvurdering og tiltak Tone Marie Olstad Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736 Sentrum, 0105 Oslo Telefon:

Detaljer

Grip stavkirke. Behandling av hvit himling vest i kirkerommet. Dokumentasjon av interiøret

Grip stavkirke. Behandling av hvit himling vest i kirkerommet. Dokumentasjon av interiøret NIKU Oppdragsrapport 117/2009 Grip stavkirke. Behandling av hvit himling vest i kirkerommet. Dokumentasjon av interiøret Tone M. Olstad 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Vending av limfargen... 5 2.1 Erfaringer

Detaljer

NIKU OPPDRAGSRAPPORT 70/2013 A 253 ØLVE KIRKE. Konservering og restaurering av altermaleri datert 1640. Matheson, Ingrid Grytdal

NIKU OPPDRAGSRAPPORT 70/2013 A 253 ØLVE KIRKE. Konservering og restaurering av altermaleri datert 1640. Matheson, Ingrid Grytdal NIKU OPPDRAGSRAPPORT 70/2013 A 253 ØLVE KIRKE Konservering og restaurering av altermaleri datert 1640 Matheson, Ingrid Grytdal Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736

Detaljer

Eidsborg stavkirke. Rapport Kunst og inventar 35/2007. Konservering av veggmalerier fra 1600-tallet og paneler fra middelalderen

Eidsborg stavkirke. Rapport Kunst og inventar 35/2007. Konservering av veggmalerier fra 1600-tallet og paneler fra middelalderen Rapport Kunst og inventar 35/2007 Eidsborg stavkirke Konservering av veggmalerier fra 1600-tallet og paneler fra middelalderen Kristin Solberg Terje Norsted Christina Spaarschuh INNHOLD 1 INNLEDNING 1.1

Detaljer

A.F.166 NES KIRKE TILSTANDSVURDERING AV KALKMALERIENE I KORET SAMT BEHANDLINGSFORSLAG

A.F.166 NES KIRKE TILSTANDSVURDERING AV KALKMALERIENE I KORET SAMT BEHANDLINGSFORSLAG NIKU OPPDRAGSRAPPORT 166/2014 A.F.166 NES KIRKE TILSTANDSVURDERING AV KALKMALERIENE I KORET SAMT BEHANDLINGSFORSLAG Nes, Sauherad kommune, Telemark Susanne Kaun NIKU Oppdragsrapport 166/2014 Norsk institutt

Detaljer

Anvendt forskning. Det relevante museum 27.10.2015. Merete Winness, konservator NKF-N Avdelingsleder for NIKUs konserveringsavdeling

Anvendt forskning. Det relevante museum 27.10.2015. Merete Winness, konservator NKF-N Avdelingsleder for NIKUs konserveringsavdeling Anvendt forskning Det relevante museum 27.10.2015 Merete Winness, konservator NKF-N Avdelingsleder for NIKUs konserveringsavdeling Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) er et uavhengig forsknings-

Detaljer

Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 9/2014. Bestum skole. Rensing av sementbaserte byster

Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 9/2014. Bestum skole. Rensing av sementbaserte byster Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 9/2014 Bestum skole Rensing av sementbaserte byster. Oppdrag Rensing av sementbaserte byster Oppdragssted Bestum skole, Holgerslystveien 18 Oppdragsgiver Undervisningsbygg

Detaljer

Hopperstad stavkirke, begravelseskjold

Hopperstad stavkirke, begravelseskjold NIKU Oppdragsrapport nr 56/2011 Hopperstad stavkirke, begravelseskjold Konservering Dagheid Berg 1 Innholdsfortegnelse Bakgrunn... 3 Beskrivelse... 3 Undersøkelse og Dokumentasjon... 4 Tilstand før behandling...

Detaljer

A 328 Rødven stavkirke, Rauma kommune, Møre og Romsdal. Tilstandsregistrering av kunst og inventar

A 328 Rødven stavkirke, Rauma kommune, Møre og Romsdal. Tilstandsregistrering av kunst og inventar NIKU Oppdragsrapport 163/2011 A 328 Rødven stavkirke, Rauma kommune, Møre og Romsdal. Tilstandsregistrering av kunst og inventar Mille Stein Middelalderkrusifikset i Rødven stavkirke. Foto: NIKU 2011 Befaringsrapport.

Detaljer

B.f. 253. Rosendal Baroniet Rapport fra arbeid i 2011 og befaring for å vurdere og diskutere tiltakene som skal utføres i rom 206, Biblioteket i 2012

B.f. 253. Rosendal Baroniet Rapport fra arbeid i 2011 og befaring for å vurdere og diskutere tiltakene som skal utføres i rom 206, Biblioteket i 2012 NIKU. Oppdragsrapport. nr. 23/2012 B.f. 253. Rosendal Baroniet Rapport fra arbeid i 2011 og befaring for å vurdere og diskutere tiltakene som skal utføres i rom 206, Biblioteket i 2012 Jon Brænne Baroniet

Detaljer

Notat. 2. Puss- og overflatebehandling utført av murhåndverker 1

Notat. 2. Puss- og overflatebehandling utført av murhåndverker 1 Dato: 11.9.2012 Til: Balestrand kirkelig fellesråd Fra: NIKU v/ konservator Hilde Viker Berntsen Emne: Kvamsøy kirke. Murerarbeid og oppfølging av kalkmalerikonservering 1. Bakgrunn På bakgrunn av NIKUs

Detaljer

Konserveringsrapport Norsk Vasskraft- og Industristadsmuseum Silkefane, Tysso elektrikerforening

Konserveringsrapport Norsk Vasskraft- og Industristadsmuseum Silkefane, Tysso elektrikerforening Konserveringsrapport Norsk Vasskraft- og Industristadsmuseum Silkefane, Tysso elektrikerforening Løpenr. ved BEV: 2014-1-M Museumsnummer: NVIM-05332 Konserveringsoppdrag Eier: NVIM- Norsk Vasskraft- og

Detaljer

A 144 Hedalen stavkirke, Sør-Aurdal kommune, Oppland. Behandling av kirkens middelalderrelieff

A 144 Hedalen stavkirke, Sør-Aurdal kommune, Oppland. Behandling av kirkens middelalderrelieff Rapport Konservering 65/3/2008 A 144 Hedalen stavkirke, Sør-Aurdal kommune, Oppland. Behandling av kirkens middelalderrelieff Mille Stein Midddelalderrelieffet etter behandling 2007. Foto: Birger Lindstad

Detaljer

B.359. RØROS. KJERKGATA 51 Fargeundersøkelser av fasaden

B.359. RØROS. KJERKGATA 51 Fargeundersøkelser av fasaden NIKU OPPDRAGSRAPPORT 162/2013 B.359. RØROS. KJERKGATA 51 Fargeundersøkelser av fasaden Jon Brænne Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736 Sentrum, 0105 Oslo Telefon: 23

Detaljer

NIKU OPPDRAGSRAPPORT 167/2015 A43 NANNESTAD KIRKE. Restaurering av lerretsmaleri Kristus på korset datert Ingrid Grytdal Matheson

NIKU OPPDRAGSRAPPORT 167/2015 A43 NANNESTAD KIRKE. Restaurering av lerretsmaleri Kristus på korset datert Ingrid Grytdal Matheson NIKU OPPDRAGSRAPPORT 167/2015 A43 NANNESTAD KIRKE Restaurering av lerretsmaleri Kristus på korset datert 1677 Ingrid Grytdal Matheson Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks

Detaljer

TA 2014/2 MELHUS KIRKE, SØR-TRØNDELAG

TA 2014/2 MELHUS KIRKE, SØR-TRØNDELAG NIKU OPPDRAGSRAPPORT 40/2014 TA 2014/2 MELHUS KIRKE, SØR-TRØNDELAG Befaring og arkeologisk kontroll av funn under gulvet Chris McLees Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks

Detaljer

HANSSON-EPITAFIET FRA VALLE KIRKE

HANSSON-EPITAFIET FRA VALLE KIRKE NIKU OPPDRAGSRAPPORT 182/2013 HANSSON-EPITAFIET FRA VALLE KIRKE Rapport fra forprosjekt Mengshoel, Karen Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736 Sentrum, 0105 Oslo Telefon:

Detaljer

NIKU Oppdragsrapport nr. 56/2010. "Helvete", Røst kommune. Fjerning av tagging i 2009. Terje Norsted 11K

NIKU Oppdragsrapport nr. 56/2010. Helvete, Røst kommune. Fjerning av tagging i 2009. Terje Norsted 11K NIKU Oppdragsrapport nr. 56/2010 "Helvete", Røst kommune. Fjerning av tagging i 2009 Terje Norsted 11K NIKU Oppdragsrapport 56/2010 "Helvete", Røst kommune. Fjerning av tagging i 2009 Terje Norsted, konservator

Detaljer

NIKU Oppdragsrapport 1/2012 A 189 Tromøy kirke. Konservering av altertavle, prekestol og skriftestol. Nina Kjølsen Jernæs

NIKU Oppdragsrapport 1/2012 A 189 Tromøy kirke. Konservering av altertavle, prekestol og skriftestol. Nina Kjølsen Jernæs A 189 Tromøy kirke Konservering av altertavle, prekestol og skriftestol Nina Kjølsen Jernæs Nattverden etter konservering. Foto: Lindstad 2011 2 NIKU Oppdragsrapport 1/2012 Forord Til: Riksantikvaren Fra:

Detaljer

B.359. RØROS. KJERKGATA 46 Hus nr. 259. «Ålbyggården». Fargeundersøkelse av fasaden.

B.359. RØROS. KJERKGATA 46 Hus nr. 259. «Ålbyggården». Fargeundersøkelse av fasaden. NIKU OPPDRAGSRAPPORT 180/2013 B.359. RØROS. KJERKGATA 46 Hus nr. 259. «Ålbyggården». Fargeundersøkelse av fasaden. Jon Brænne Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736 Sentrum,

Detaljer

REGISTRERINGAV MIDDELALDERSKE KIRKEGÅRDERI TILKNYTNING TIL DAGENS KIRKESTEDER.2014.

REGISTRERINGAV MIDDELALDERSKE KIRKEGÅRDERI TILKNYTNING TIL DAGENS KIRKESTEDER.2014. NIKU OPPDRAGSRAPPORT 112/2014 C(pÅ'1-13(1',D,c1,111 REGISTRERINGAV MIDDELALDERSKE KIRKEGÅRDERI TILKNYTNING TIL DAGENS KIRKESTEDER.2014. Vesterålen og Troms Brendalsmo, Jan fl I. s I NIKU Oppdragsrapport

Detaljer

B. 359. RØROS. BERGMANNSGATA 1

B. 359. RØROS. BERGMANNSGATA 1 NIKU OPPDRAGSRAPPORT 132/2012 B. 359. RØROS. BERGMANNSGATA 1 Hus Nr. 1a. «Direktørgården». Fargeundersøkelse av fasaden mot Bergmannsgata Jon Brænne Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata

Detaljer

MONTERINGSANVISNING FOLIE

MONTERINGSANVISNING FOLIE MONTERINGSANVISNING FOLIE Rengjøring Alle overflater skal betraktes som skitne og skal avfettes med løsningsmiddel før montering av folie. Anbefalt fremgangsmåte; 1. Ta godt med rensevæske på en klut og

Detaljer

Bodø Kunstforening. Storgata Bodø. Vedr. Konservering/restaurering av et maleri og en smukkramme. Bodø,

Bodø Kunstforening. Storgata Bodø. Vedr. Konservering/restaurering av et maleri og en smukkramme. Bodø, Stephanie Backes Gamle Riksvei 53 8070 Bodø Bodø Kunstforening Storgata 29 8006 Bodø Vedr. Konservering/restaurering av et maleri og en smukkramme Bodø, 18.08.2015 Jeg takker for oppdraget for utarbeidelse

Detaljer

Hopperstad stavkirke. Behandling av kunst og inventar. Forprosjekt

Hopperstad stavkirke. Behandling av kunst og inventar. Forprosjekt NIKU Oppdragsrapport 46/2011 Hopperstad stavkirke. Behandling av kunst og inventar. Forprosjekt Mille Stein og Merete Winness Ciboriet i Hopperstad stavkirke. Foto: Birger Lindstad, 2011 Bakgrunn I 2004

Detaljer

PASJONSVISERE I NORSKE KIRKER

PASJONSVISERE I NORSKE KIRKER NIKU OPPDRAGSRAPPORT 148/2015 PASJONSVISERE I NORSKE KIRKER Tilstandsregistrering av ni malerier med samme motiv Nina Kjølsen Jernæs Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks

Detaljer

Kommunenes hus i Oslo Tilstandsvurdering av mosaikkene på fasaden

Kommunenes hus i Oslo Tilstandsvurdering av mosaikkene på fasaden NIKU Oppdragsrapport 129/2011 Kommunenes hus i Oslo Tilstandsvurdering av mosaikkene på fasaden Susanne Kaun Figur 1: Kommunenes hus i Oslo med mosaikkene i Ruseløkkveien (til venstrte) og Håkon VIIs gate

Detaljer

Kvernes stavkirke. Undersøkelse og behandling av interiør og inventar i kirkerommet

Kvernes stavkirke. Undersøkelse og behandling av interiør og inventar i kirkerommet NIKU Oppdragsrapport 256/2011 Kvernes stavkirke. Undersøkelse og behandling av interiør og inventar i kirkerommet Tone M. Olstad, Hanne Moltubakk Kempton, Susanne Kaun, Anne Apalnes Ørnhøi Detalj fra altertavlen

Detaljer

A 210 VALLE KIRKE. PORTRETT AV PEDER CLAUSSØN FRIIS.

A 210 VALLE KIRKE. PORTRETT AV PEDER CLAUSSØN FRIIS. NIKU OPPDRAGSRAPPORT 65/2015 A 210 VALLE KIRKE. PORTRETT AV PEDER CLAUSSØN FRIIS. Konservering av parkettert panelmaleri Anne Apalnes Ørnhøi Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2,

Detaljer

NIKU OPPDRAGSRAPPORT 208/2016 A 309 LOEN KIRKE. Konservering av maleriet «David salvet til konge» (1642) Anne Apalnes Ørnhøi

NIKU OPPDRAGSRAPPORT 208/2016 A 309 LOEN KIRKE. Konservering av maleriet «David salvet til konge» (1642) Anne Apalnes Ørnhøi NIKU OPPDRAGSRAPPORT 208/2016 A 309 LOEN KIRKE Konservering av maleriet «David salvet til konge» (1642) Anne Apalnes Ørnhøi Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736 Sentrum,

Detaljer

NIKU. Oppdragsrapport. nr.29/2011

NIKU. Oppdragsrapport. nr.29/2011 NIKU. Oppdragsrapport. nr.29/2011 B.f. 253. Rosendal Baroniet Befaring for å vurdere tistanden på interiøret i rom 206 Biblioteket, anbefale tiltak og forberede konserveringsarbeidene som skal utføres

Detaljer

A 308 OLDEN GAMLE KIRKE

A 308 OLDEN GAMLE KIRKE NIKU OPPDRAGSRAPPORT 84/2017 A 308 OLDEN GAMLE KIRKE Behandling av altertavle fra 1772 Nina Kjølsen Jernæs Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736 Sentrum, 0105 Oslo Telefon:

Detaljer

NIKU OPPDRAGSRAPPORT 24/2012 RÅDHUSET, SKIEN

NIKU OPPDRAGSRAPPORT 24/2012 RÅDHUSET, SKIEN NIKU OPPDRAGSRAPPORT 24/2012 RÅDHUSET, SKIEN Arkeologisk overvåking og dokumentasjon av grøft i bakgården til rådhuset i Skien Jordahl, Hanne Ekstrøm Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata

Detaljer

BEHANDLING AV MURALMALERIENE I OSLO RÅDHUS

BEHANDLING AV MURALMALERIENE I OSLO RÅDHUS NIKU OPPDRAGSRAPPORT 20/2012 BEHANDLING AV MURALMALERIENE I OSLO RÅDHUS Susanne Kaun Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736 Sentrum, 0105 Oslo Telefon: 23 35 50 00 www.niku.no

Detaljer

Bryggen i Bergen. Bellgården. Bygning 7A. Fargeundersøkelse på vestfasaden

Bryggen i Bergen. Bellgården. Bygning 7A. Fargeundersøkelse på vestfasaden NIKU Oppdragsrapport nr. 197/2009 Bryggen i Bergen. Bellgården. Bygning 7A. Fargeundersøkelse på vestfasaden Tone Marie Olstad Dekor over inngangsdøren med initialene KS: Knut Skurtveit INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Bryggen i Bergen. Bredsgården. Bygning I C. Fargeundersøkelse på nordfasaden

Bryggen i Bergen. Bredsgården. Bygning I C. Fargeundersøkelse på nordfasaden NIKU Oppdragsrapport nr. 198/2009 Bryggen i Bergen. Bredsgården. Bygning I C. Fargeundersøkelse på nordfasaden Tone Marie Olstad Bredsgården IC Nordfasade Detalj fra vindu 2 NIKU Oppdragsrapport 198 2009

Detaljer

Skrik og Madonna konserveringen

Skrik og Madonna konserveringen Skrik og Madonna konserveringen Da Skrik og Madonna kom til rette i 2006, ble det klart at begge maleriene var påført nye skader. De hadde vært utsatt for påkjenninger, både i forbindelse med selve ranet

Detaljer

NIKU OPPDRAGSRAPPORT 40/2017 A 365 LADE KIRKE. Behandling av prekestol. Wedvik, Barbro

NIKU OPPDRAGSRAPPORT 40/2017 A 365 LADE KIRKE. Behandling av prekestol. Wedvik, Barbro NIKU OPPDRAGSRAPPORT 40/2017 A 365 LADE KIRKE Behandling av prekestol Wedvik, Barbro NIKU Oppdragsrapport 40/2017 Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736 Sentrum, 0105

Detaljer

A 327 Grytten kirke. Rauma kommune Konservering av et middelalderkrusifiks

A 327 Grytten kirke. Rauma kommune Konservering av et middelalderkrusifiks Rapport Konserveringsavdelingen nr 44/2008 A 327 Grytten kirke. Rauma kommune Konservering av et middelalderkrusifiks Brit Heggenhougen Fig. 1. Krusifikset i Grytten kirke, etter behandling, 2008 A 327

Detaljer

B.359. RØROS. KJERKGATA 48. «THOMASGAARDEN»

B.359. RØROS. KJERKGATA 48. «THOMASGAARDEN» NIKU OPPDRAGSRAPPORT 131/2012 B.359. RØROS. KJERKGATA 48. «THOMASGAARDEN» Fargeundersøkelse av fasaden Jon Brænne Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736 Sentrum, 0105

Detaljer

B.f. 253. Kvinnherad. Rosendal Baroniet Vannskader januar 2011. Vurdering av tilstanden etter istandsettingen. Oktober 2011

B.f. 253. Kvinnherad. Rosendal Baroniet Vannskader januar 2011. Vurdering av tilstanden etter istandsettingen. Oktober 2011 NIKU. Oppdragsrapport. nr.246/2011 B.f. 253. Kvinnherad. Rosendal Baroniet Vannskader januar 2011. Vurdering av tilstanden etter istandsettingen. Oktober 2011 Jon Brænne Rosendal. Rom 115. Baronens soverom.

Detaljer

Dette bør du tenke gjennom før du begynner

Dette bør du tenke gjennom før du begynner Gode Rom Dette bør du tenke gjennom før du begynner Rommets form kan være av gjør ende for hvor og hvordan du skal benytte panel. Her gir vi deg noen ideer om hvordan rommet endrer form og karakter ved

Detaljer

Fargeundersøkelser av eksteriøret

Fargeundersøkelser av eksteriøret Oppdragsrapport nr. 124/2010 B.359. Røros Kjerkgata 29 Fargeundersøkelser av eksteriøret Jon Brænne Røros. Kjerkgata. 17. mai. Trolig 1912. Kjerkgata 29 under bygging. Dato: 17.6.2010 Til: Riksantikvaren

Detaljer

B1 Kommunenes Hus i Oslo Restaurering av mosaikkene på fasaden

B1 Kommunenes Hus i Oslo Restaurering av mosaikkene på fasaden NIKU Oppdragsrapport 250/2011 B1 Kommunenes Hus i Oslo Restaurering av mosaikkene på fasaden Susanne Kaun Mosaikk i Håkon VIIs gate under behandling Konservator Ellen Hole, NIKU, bearbeider et område med

Detaljer

A 360 Hessdalen kirke

A 360 Hessdalen kirke Rapport Konserveringsavdelingen 01/2009 A 360 Hessdalen kirke Behandling av altertavle. Barbro Wedvik Fig. 1: Sentralfelt, før behandling. Foto: B. Lindstad, 2007. Prosjektopplysninger Prosjektperiode:

Detaljer

Kvinneportrett fra Kvikne kirke

Kvinneportrett fra Kvikne kirke Kvinneportrett fra Kvikne kirke Undersøkelse, dokumentasjon og behandling Ingrid Grytdal Matheson INNHOLDSFORTEGNELSE PROSJEKTOPPLYSNINGER 4 BAKGRUNN 4 Om maleriet 4 Kilder 4 UNDERSØKELSER OG DOKUMENTASJON

Detaljer

Røros. Kjerkgata 54 Matr. 263/264 Fargeundersøkelse av fasaden mot Kjerkgata

Røros. Kjerkgata 54 Matr. 263/264 Fargeundersøkelse av fasaden mot Kjerkgata Kunst og inventar nr. 44/år 2007 Røros. Kjerkgata 54 Matr. 263/264 Fargeundersøkelse av fasaden mot Kjerkgata Jon Brænne Malerikonservator/forsker Kjerkgata 54. 29.6.2007. Foto. J. Brænne. Dato: 30.8.2007

Detaljer

EIDSFOS HOVEDGÅRD - RESTAURERING AV HOVEDDØR RAPPORT OG ANVISNINGER Bente Bjerknes og Ragnar Kristensen, februar 2010

EIDSFOS HOVEDGÅRD - RESTAURERING AV HOVEDDØR RAPPORT OG ANVISNINGER Bente Bjerknes og Ragnar Kristensen, februar 2010 EIDSFOS HOVEDGÅRD - RESTAURERING AV HOVEDDØR RAPPORT OG ANVISNINGER Bente Bjerknes og Ragnar Kristensen, februar 2010 Revidert... Rapporten vil komplettes med flere foto. 1 TEGNING MED MARKERING AV ULIKE

Detaljer

Vel Bevart! B.359. Røros. Bergmannsgata 19 Engzeliusgården. Portrommet Forslag til tiltak. Rapport nr: 16/2017

Vel Bevart! B.359. Røros. Bergmannsgata 19 Engzeliusgården. Portrommet Forslag til tiltak. Rapport nr: 16/2017 Vel Bevart! B.359. Røros. Bergmannsgata 19 Engzeliusgården. Portrommet Forslag til tiltak Rapport nr: 16/2017 Jon Brænne Malerikonservator NKF-N, Professor emeritus 1 B.359. Røros. Bergmannsgata 19. Portrommet

Detaljer

NIKU Oppdragsrapport 140/2010. Gjenanvendte bygningsdeler i- Jostedalen kirke? Ola Storsletten FIKU

NIKU Oppdragsrapport 140/2010. Gjenanvendte bygningsdeler i- Jostedalen kirke? Ola Storsletten FIKU NIKU Oppdragsrapport 140/2010 Gjenanvendte bygningsdeler i- Jostedalen kirke? Ola Storsletten FIKU Gjenanvendte bygningsdeler i Jostedalen kirke? Rapport I forbindelse med et prosjekt for Riksantikvaren

Detaljer

-N t. Kinn kirke. Behandling av altertavle, epitafium og helgenfigurer. Jørgen Solstad. Rapport Kunst og inventar nr 12/2006

-N t. Kinn kirke. Behandling av altertavle, epitafium og helgenfigurer. Jørgen Solstad. Rapport Kunst og inventar nr 12/2006 -N t Rapport Kunst og inventar nr 12/2006 Kinn kirke Behandling av altertavle, epitafium og helgenfigurer Jørgen Solstad 'a f) l ( Ij - kunst og inventar - nr.122006 Dato: 21.02.2006 Til: Riksantikvaren

Detaljer

Notat. Dato: 09.10.2014 Til: Larvik kommune v/kjetil Stender Fra: Mur og Mer v/ Hilde Viker Berntsen

Notat. Dato: 09.10.2014 Til: Larvik kommune v/kjetil Stender Fra: Mur og Mer v/ Hilde Viker Berntsen Dato: 09.10.2014 Til: Larvik kommune v/kjetil Stender Fra: Mur og Mer v/ Hilde Viker Berntsen Emne: Munken kino, Larvik. Muralmalerier i sal. Tilstandsvurdering og anbefaling av tiltak Figur 1. Kinosal

Detaljer

Bryggen i Bergen. Bellgården. Bygning 7E Fargeundersøkelse på nordfasaden, 2.etasje

Bryggen i Bergen. Bellgården. Bygning 7E Fargeundersøkelse på nordfasaden, 2.etasje NIKU Oppdragsrapport nr. 196/2009 Bryggen i Bergen. Bellgården. Bygning 7E Fargeundersøkelse på nordfasaden, 2.etasje Tone Marie Olstad Bellgården 7E. Nordfasade. 2009 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...

Detaljer

Bf. 1 Akershus festning Fargeundersøkelsen av hovedporten

Bf. 1 Akershus festning Fargeundersøkelsen av hovedporten NIKU Oppdragsrapport nr. 309/2009 Bf. 1 Akershus festning Fargeundersøkelsen av hovedporten Susanne Kaun Edwin Verweij NIKU oppdragsrapport nr. 309/2009 Innhold 1. Bakgrunn...3 2. Metode...3 3. Dokumentasjon...3

Detaljer

TRE MIDDELALDERSKULPTURER FRA A 265 GJERSTAD KIRKE

TRE MIDDELALDERSKULPTURER FRA A 265 GJERSTAD KIRKE NIKU OPPDRAGSRAPPORT 6/2016 TRE MIDDELALDERSKULPTURER FRA A 265 GJERSTAD KIRKE Undersøkelse og behandling av et krusifiks og to helgenskulpturer Nina Kjølsen Jernæs Norsk institutt for kulturminneforskning

Detaljer

NIKU OPPDRAGSRAPPORT 99/2017 A 291 KVAMSØY KIRKE. Forprosjekt på behandling av altertavlen fra Jernæs, Nina Kjølsen

NIKU OPPDRAGSRAPPORT 99/2017 A 291 KVAMSØY KIRKE. Forprosjekt på behandling av altertavlen fra Jernæs, Nina Kjølsen NIKU OPPDRAGSRAPPORT 99/2017 A 291 KVAMSØY KIRKE Forprosjekt på behandling av altertavlen fra 1716 Jernæs, Nina Kjølsen Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736 Sentrum,

Detaljer

Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 11/2014. Tokerud skole. Dokumentasjon og demontering av. OKK 00504 «Geologisk vegg»

Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 11/2014. Tokerud skole. Dokumentasjon og demontering av. OKK 00504 «Geologisk vegg» Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 11/2014 Tokerud skole Dokumentasjon og demontering av OKK 00504 «Geologisk vegg». Oppdrag Dokumentasjon og demontering av «Geologisk vegg» Oppdragssted Tokerud skole.

Detaljer

Kvernes stavkirke Vurdering og forslag til behandling av interiør og inventar

Kvernes stavkirke Vurdering og forslag til behandling av interiør og inventar NIKU Oppdragsrapport 76/2011 Kvernes stavkirke Vurdering og forslag til behandling av interiør og inventar Forprosjekt Tone M. Olstad 2 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn for forprosjektet... 4 1.1 Rapporten...

Detaljer

Bf1 Akershus festning, Fengselskirken

Bf1 Akershus festning, Fengselskirken NIKU Oppdragsrapport 13/2012 Bf1 Akershus festning, Fengselskirken Fargeundersøkelse av eksteriør Foto: Norske kirkebygg Ellen Hole 1 Fengselskirken, fargeundersøkelse av eksteriør Oppdragsgiver: Multiconsult/Nasjonale

Detaljer

MUSTAD NÆRINGSPARK NIKU OPPDRAGSRAPPORT 174/2012. Kulturmiljøvurdering av Mustad fabrikker på Brusveen Gjøvik

MUSTAD NÆRINGSPARK NIKU OPPDRAGSRAPPORT 174/2012. Kulturmiljøvurdering av Mustad fabrikker på Brusveen Gjøvik NIKU OPPDRAGSRAPPORT 174/2012 MUSTAD NÆRINGSPARK Kulturmiljøvurdering av Mustad fabrikker på Brusveen Gjøvik Sveinung Krokann Berg og Lars Jacob Hvinden-Haug Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU)

Detaljer

LIMFARGEDEKOR I HOLMESTRAND KIRKE

LIMFARGEDEKOR I HOLMESTRAND KIRKE NIKU RAPPORT 40/2012 LIMFARGEDEKOR I HOLMESTRAND KIRKE A 76, Holmestrand kommune Tone M. Olstad og Mayken Finholt Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736 Sentrum, 0105

Detaljer

Du finner meg på Facebook her: https://www.facebook.com/atelierkarinmogard/

Du finner meg på Facebook her: https://www.facebook.com/atelierkarinmogard/ TEGNING EN INNFØRING Hva er en tegning? En tegning er en samling punkter eller streker. Det er nettopp teknikken med bruk av streker og punkter som sier deg at det er en tegning. Tegning er grunnlaget

Detaljer

Veileder i DKS-produksjonen Spor i sand

Veileder i DKS-produksjonen Spor i sand Veileder i DKS-produksjonen Spor i sand Elevene tegner forslaget til relieffet sitt ferdig før de får besøk av DKS-produksjonen og kunstnerne. Dette kan de for eksempel gjøre i kunst og håndverkstimene.

Detaljer

Fotooverføring av laserprint

Fotooverføring av laserprint Fotooverføring av laserprint Fotooverføring er en fin måte å inkorporere motiver i et større eller mindre arbeid på, det være seg på papir, lerret eller andre materialer. I motsetning til collage, der

Detaljer

A 360 Hessdalen kapell

A 360 Hessdalen kapell Rapport Kunst og inventar 26/2007 A 360 Hessdalen kapell Forprosjekt på behandling av altertavle. Barbro Wedvik Fig. 1: Hessdalen altertavle, detalj fra venstre fløy. Foto: J. Brænne, NIKU, mai 2007. Prosjektopplysninger

Detaljer

Tollef Thorsnes Dosent i kunst og håndverk Høgskolen i Buskerud og Vestfold 20.02 2015

Tollef Thorsnes Dosent i kunst og håndverk Høgskolen i Buskerud og Vestfold 20.02 2015 Tollef Thorsnes Dosent i kunst og håndverk Høgskolen i Buskerud og Vestfold 20.02 2015 NOTAT FRA REPARASJON AV SKULPTUREN «TØNSBERG TØNNE» Treskulpturen «Tønsberg Tønne» er laget av kunstner Gunnar S Gundersen

Detaljer

For at du ikke skal gjøre noen feil og for å få full glede av gulvet ditt i mange år, anbefaler vi at du leser leggeanvisningen nedenfor grundig.

For at du ikke skal gjøre noen feil og for å få full glede av gulvet ditt i mange år, anbefaler vi at du leser leggeanvisningen nedenfor grundig. For at du ikke skal gjøre noen feil og for å få full glede av gulvet ditt i mange år, anbefaler vi at du leser leggeanvisningen nedenfor grundig. LEGGEANVISNING BRUK BRUKSOMRÅDE Floor in a box vinylgulv

Detaljer

Behandling av maleriene på Ledaal Anne Ytterdal. Malerikonservator Arkeologisk museum i Stavanger

Behandling av maleriene på Ledaal Anne Ytterdal. Malerikonservator Arkeologisk museum i Stavanger Behandling av maleriene på Ledaal Anne Ytterdal. Malerikonservator Arkeologisk museum i Stavanger 168 Anne Ytterdal i arbeid på malerikonserveringsatelieret på AmS. (TT) Parallelt med rehabiliteringen

Detaljer

FARGEUNDERSØKELSER PÅ LEDAAL Anne Ytterdal. Malerikonservator, Arkeologisk museum i Stavanger (foto: AY)

FARGEUNDERSØKELSER PÅ LEDAAL Anne Ytterdal. Malerikonservator, Arkeologisk museum i Stavanger (foto: AY) FARGEUNDERSØKELSER PÅ LEDAAL Anne Ytterdal. Malerikonservator, Arkeologisk museum i Stavanger (foto: AY) Det ble før oppstart av fargeundersøkelsene bestemt at tak og taklister i Festsalen, Altanværelset,

Detaljer