Tak Monteringsanvisninger Modellen Finnera

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tak Monteringsanvisninger Modellen Finnera"

Transkript

1 Tak Monteringsanvisninger Modellen Finnera Finneras nye design gjør at ståltaket ditt ikke bare er vakkert, men også ekstremt holdbart og praktisk. Den revolusjonerende falsen i framkant på produktet maksimerer motstandsevnen mot vær og skaper et beundringsverdig utseende som om det skulle dreie seg om et sømløst tak, selv med det modulære formatet. Bruksområder frittstående hus terrassehus fleretasjes hus fritidshus skoler, barnehager og andre offentlige bygninger landbruksbygg Ruukki er en pålitelig leverandør som tar hånd om hele prosessen når du trenger metalllbaserte materialer, komponenter, systemer og totalkonsepter. Vi videreutvikler stadig vår virksomhet og vårt produktsortiment for å tilfredsstille dine behov. 1 CFI NO/ /Pyramid

2 2 Monteringsanvisninger, modellen Finnera TM

3 Innhold Levering mottak... 4 Lossing och håndtering av leveransen... 4 Dimensjonering... 4 Sikkerhet... 4 Kontroll av takmålene... 4 Slik bestiller du taket...5 Lekting... 6 Montering av takfotbeslag... 6 Løfting og utlegging av platene... 6 Monteringsmetode og retning...7 Skruing...7 Planlegging av monteringen... 8 Slik legger du platene... 8 Beslag...10 Vedlikehold av taket...11 Detaljerte tegninger Finnera taksystem Finnera taksystemkomponenter Kontaktinformasjon...16 Monteringsmetoden som presenteres i monteringsanvisningene er ment som tips og hjelp. Den monteringsmetoden som du må bruke kan være litt forskjellig fra anvisningene avhengig av hva slags type tak eller landet der det skal monteres. For spesielle anvisninger, oppdateringer og flere monteringstips bes du gå til hjemmesiden vår på For generelle monteringsanvisninger og rettleding bes du følge anvisningene fra takkonstruktøren eller ta kontakt med vår tekniske support. 3

4 Levering mottak Kontroller at vareleveransen er slik som bestilt og inneholder alle varene som står på fraktbrevet. Alle mangler, feil eller transportskader må registreres på fraktbrevet og rapporteres umiddelbart til Ruukki eller forhandleren. Alle krav knyttet til leveransen må rettes innen 8 dager etter levering. Ruukki fraskriver seg alle krav om erstatning som måtte oppstå på grunnlag av erstatning av varer som er montert på en annen måte enn det som er beskrevet i disse anvisningene. Lossing och håndtering av leveransen Loss takplatene fra transportkjøretøyet på Europaller som skal stå på plan grunn. Hvis det ikke finnes Europaller plasserer du platene på en bærende konstruksjon dekket med kryssfiner eller lignende plan flate som er så godt som lik størrelsen til takplatene. Under normale forhold kan stablene med takplater lagres enten innpakket eller uinnpakket i om lag en måned. For lengre lagringsperioder må stablene beskyttes og plasseres på en hellende flate slik at eventuelt vann mellom dem kan fordampe eller renne av. Når du håndterer enkeltplater må du sikre at platene ikke skraper mot hverandre, ideelt ved å henge dem fra falsen. Løft platene i stabler på 3 (NB. tre plater veier om lag 13 kg) når du bruker stillas eller stige. Beregn antall plater som trengs for den takflaten du monterer og stable platene i stabler på takflaten. Du kan også bruke en heiseanordning for å løfte platene opp på takflaten. Dimensjonering Takplatene leveres i standardstørrelser. For møner, takkiler, valmede tak og gjennomføringer må platene skjæres på stedet. Takplatene kan skjæres med en håndholdt sirkelsag for skjæring i stålplater, blikksaks, nibblemaskin, stikksag eller annet skjæreutstyr som ikke skaper varme. Bruk av vinkelsliper og kappskive for kutting av stål er strengt forbudt (hvis du bruker slikt utstyr blir produktgarantien ugyldig). Sikkerhet Bruk alltid arbeidshansker og vernebekledning når du arbeider med platene. Unngå kontakt med skarpe skjære-kanter og hjørner. Bruk den fremre falsen på platen for å få godt grep. Ikke gå under hevede plater eller pakker med plater. Pass på at tau, wirer eller annet løfteutstyr er i god stand og egnet for vekten på platene og at de er godt festet. Unngå å håndtere platene når det er sterk vind. Utvis den ytterste forsiktighet når du beveger deg og arbeider på taket. Bruk sikkerhetstau og sko med myke såler og overhold alle gjeldende sikkerhetsregler. Kontroll av takmålene Takplatene monteres i rett vinkel (90 grader) i forhold til takfoten. Før montering må du kontroller at taket er i vater, kryssmålene og at mønet og takfoten er rett. I problemsituasjoner bes du ta kontakt med vår tekniske support. 4

5 L (Lengden på takflaten) W (bredden på takflaten) Slik bestiller du taket Finnera takplater leveres i stykker i standard størrelse, noe som gjør materialberegning, innkjøp, transport og monteringsprosessen enklere sammenlignet med systemer med forhåndsskårne plater. Antall plater som trenges kan beregnes på en enkel måte ved å bruke formelen i tre steg som er vist under. Alternativt kan du be en selger om å beregne det nødvendige antallet for deg på grunnlag av målene som hentes ut fra konstruksjonstegningene, eller på grunnlag av en forenklet tegning som viser de relevante nøkkelmålene. Det finnes også en automatisk kalkulator på Nødvendige Finnera deler - Ekspempel på beregning: W (bredden på takflaten) = mm L (Lengden på takflaten) = mm 1. ( mm - 50 mm) / 1140 mm = 8,728 = 9 stk. etter opprunding mm / 658 mm = 6,838 = 7 stk etter opprunding 3. 9 x 7 = 63 stk Finnera for takflaten Formel 1. (bredde - 50 mm) / 1140 mm = X 2 Lengde / 658 mm = Y 3. X x Y = Det totale antallet Finnera deler for takflaten Det nødvendige antallet Finnera plater vertikalt (X) 1. (Bredde - 50mm) / 1140mm = X plater vertikalt (rund opp til nærmeste hele tall - bruk dette tallet i steg 3 i formelen) Det nødvendige antallet Finnera plater horisontalt (Y) 2. Lengde / 658mm = Y stk horisontalt (rund opp til nærmeste hele tall - bruk dette tallet i steg 3 i formelen) 3. X x Y = Det totale antallet Finnera deler for takflaten NB Det kan bli igjen noen takplater på grunn av opprundingen. For det nødvendige mengdene av beslag og annet tilbehør kan du ta kontakt med en selger. For å foreta beregningen vil selgeren ha behov for de grunnleggende målene, de primære møne/takfot (W) og gavl (L) målene. 5

6 270 mm 330 mm Lekting Begynn med å montere lektene på den takfoten der taket skal monteres først. Dette er viktig når takfoten er ujevn og det må tas hensyn til tilpasning av mønsteret. Avstanden fra ytterkanten av frontbordet til senteret av den andre lekten er 270mm. Avstanden mellom de øvrige lektene er c/c 330mm. trelekt heving ~52 mm Montering av takfotbeslag Før du monterer takplatene må du montere takfotbeslaget. Legg det jevnt med takfotlinjen og fest det på den første lekta med selvborende skruer. Du oppnår korrekt innpassing av takfotbeslaget ved å markere en rett linje langs takfoten ved hjelp av et krittsnøre. takfotbeslag Løfting og utlegging av platene Bruk den brettede framkanten på platen for å få godt grep og unngå skarpe hjørner. Løft platene i stabler på 3 (NB. tre plater veier om lag 13 kg) når du bruker stillas eller stige. Beregn antall plater som trengs for den takflaten du monterer og stable platene i stabler på takflaten. Du kan også bruke en heiseanordning for å løfte platene opp på takflaten. NB. Sikre platene når du stabler dem på taket. Usikrede plater er en alvorlig arbeidssikkerhetsrisiko. Fallende takplater kan forårsake alvorlige skader. 6

7 Monteringsmetode og retning Begynn med å montere lektene på den takfoten der taket skal monteres først. Dette er viktig når tak-foten er ujevn og det må tas hensyn til tilpasning av mønsteret. Avstanden fra ytterkanten av frontbordet til senteret av den andre lekten er 270 mm. Avstanden mellom de øvrige lektene er c/c 330 mm. Frontbordskrue O ver l app i n g s - skrue Festeskrue Skruing Skrueposisjon Fest Finnera-platene til lektene med skruer på det laveste punktet på profilen under det hevede sidemønsteret. For trelekter bruker du 4,8 x 35 mm selvborende skruer. For stållekter bruker du 4,8 x 20 mm selvborende skruer. Ved overlappingsskjøten fester du platene sammen med den samme selvborende skruen på det høyeste punktet på profilen over det hevede sidemønsteret. Fest den første raden av takplater til takfotbeslaget gjennom framkanten av hver profil. Legging og festing av platene Anvisningene for legging og festing av platene tar hensyn til mulig vindløftkrefter på kantene av platene, termisk bevegelse i sentrale områder og tettheten og utseendet av plateskjøtene. Festeskrue (4 stk/pr plate) Overlappskrue (3 stk/pr plate) Frontbordskrue ved takfot (2 stk/pr plate) 7

8 Startavstand Planleggingen av monteringen Før du starter opp med å montere platene må du beregne startpunktet for den første platen ved hjelp av den tostegs formelen som du finner under. Dette eliminerer behovet for å tilpasse den siste platen i raden. Formelen gir deg avstanden fra gavelen som den første platen i raden skal monteres på. Den siste platen på slutten av raden overlappes så av det nødvendige antallet bølger for å oppnå korrekt tilpasning. NB Når du starter monteringen bør du la det være igjen litt plass under hvert gavlbeslag. Det finnes også en automatisk kalkulator på W (bredden på takflaten) 1. (Bredde - 50mm) / 190mm = A (rund opp til nærmeste hele tall - bruk dette tallet i steg 2 i formelen) Startavstand fra gavlen - eksempelberegning: W (bredden på takflaten) = mm 1. ( mm - 50 mm) / 190 mm = 52,368 = 52 stk. etter opprunding 2. ((10,000mm - 50mm) / 190mm - 52 ) x 95 mm = 35mm Start monteringen med 35 mm avstand fra gavlen 2. ((Bredde - 50mm) / 190mm - A) x 95mm = B (B=Startavstanden fra gavlen) (NB Den samme avstanden også på enden av taket) Platene er symmetriske og kan overlappes over og under hverandre enten av en eller flere bølgelengder. Formel 1. (Bredde - 50mm) / 190 mm = A 2. ((Bredde - 50mm) / 190mm - A) x 95mm = B 0 Startavstanden fra gavlen.. Slik legger du platene Legg den første platen og trekk den tett inntil gavl-beslaget. Skru det venstre hjørnet på plass. NB Monter den første platen på startpunktet; det vil si avstanden fra gavlen fastslått av startavstandsformelen. Legg den andre platen ved siden av den første slik at platen overlapper med en bølgemønsterlengde. Trekk den andre platen tett mot takfotbeslaget og skru det øverste venstre hjørnet på plass. Trekk den første platen tett inntil takfotbeslaget og skru det på plass. 8

9 Fjern skruen på øverste venstre side og juster platene langs takfoten. Lengden over takfoten bør være lik (ca mm). Løft siden av den andre platen litt opp og før den tredje platen på plass slik at den andre platen overlapper den tredje med et bølgemønster. Trekk den tredje platen tett mot takfotbeslaget. Skru det venstre hjørnet på plass. Trekk den andre platen tett inntil takfotbeslaget og skru det på plass. Fortsett monteringen av hele raden slik det er beskrevet (overunder-over-under). Ved slutten av raden overlappes den siste platen med antallet bølgemønster som trengs for å nå gavlen. Hvis du brukte startavstandsformelen er avstanden fra den siste platen til gavlen den samme som startavstanden for den første platen ved begynnelsen av raden. Fortsett monteringen som beskrevet (over-under-overunder) rad etter rad og arbeid deg helt opp fra takfoten til mønet. Når alle takplatene er lagt går du tilbake og fester overlappingsskruene og de gjenværende sikringsskruene på plass. 9

10 Beslag Gavlbeslag Monter gavlbeslagene fra takfoten og oppover. Klipp bort eventuelt overskytende materiale ved mønet. Monter beslagene til frontbordene og fra oversiden ned i takplatene med selvborende skruer med om lag 1000mm avstand mellom skruene. Overlapp gavl-beslagene med minst 100mm. NB. Gavlbeslagene må gå over den første mønsterprofilen til takplaten. Bruk formelen for å beregne startavstanden i begynnelsen av monteringen. ~100 mm Møneavslutning Bruk universalfugebånd på mønebeslaget før du fester det til taket. Ta av beskyttelsestapen fra universalfugemassen og påfør massen under mønebeslaget om lag 50mm fra kanten opp mot mønet. NB det anbefales ikke å feste skruer gjennom fugemassen. ~50 mm Mønebeslag Fest beslaget over takplatene ved hver tredje bølge med selvborende skruer. Overlappet for mønebeslaget må være minst 100mm. 10

11 Vedlikehold av taket Årlig vedlikehold For å sikre optimal tilstand og lang levetid må tilstanden til taket inspiseres med jevne mellomrom. Under normale forhold vil overflaten bli holdt tilstrekkelig ren av regnet, men blader, kvister etc som ikke blir vasket bort av regnvannet bør fjernes fra taket en gang i året. Takrennesystemet trenger også en årlig rengjøring. Rengjøring Smuss og flekker kan vaskes av med en myk børste og vann. Trykk vaskere (opp til 50 bar) kan også brukes. Fastgrodd smuss kan rengjøres med et vaskemiddel beregnet for lakkerte flater. Følg bruksanvisningen for vaskemiddelet eller ta kontakt med produsenten for å verifisere at det egner seg til formålet. Hardnakkede lokale flekker kan gnis av med en klut dyppet i white spirit. Lakkflaten bør skylles fra øverst og nedover for å sikre at alt vaskemiddel blir fjernet. Til slutt spyler du takrennesystemet med vann. Fjerning av snø Det samler seg vanligvis ikke snø på lakkerte ståltak. Men hvis det er behov for å fjerne snøen anbefaler vi at det ligger igjen et snølag (~100 mm) på taket for å beskytte lakken under arbeidet med å fjerne snøen. Kontroller følgende en gang i året At ventileringen av takkonstruksjonen fungerer Tilstanden og innfestingen av takrennesystemet Tilstanden og innfestingen av taksikkerhetsproduktene Tilstanden, tettheten og innfestingen av innføringene Tilstanden til tettingene Tilstanden og festet av de selvborende skruene Tilstanden til lakken på takplatene og beslagene Ved behov Rengjør taket Fjern snø Fjern blader, kvister etc. 11

12 Detaljerte tegninger Møne 1. Undertaksduk (ventilasjonsåpning ved mønet 100 mm) 2. Sløyfelekt 3. Trelekt 4. Underlagslekt for takplatene, bredde ~400 mm 5. Finnera takplate 6. Skrue 7. Universal fugebånd 8. Mønebeslag rundt RA1BRO 9. Skrue (i hver tredje bølge) 10. Ventilasjon Gavl 1. Undertaksduk 2. Trelekt 3. Finnera takplate 4. Skrue 5. Gavlbeslag RA1BGA 6. Skrue (hver ~1000 mm) 7. Skrue (hver ~ mm) Tak til vegg, endevegg 1. Veggbeslag RA1BJ 2. Universal fugebånd 3. Finnera takplate 4. Trelekt 5. Skrue 6. Undertaksduk Tak til vegg, sidevegg 1. Veggbeslag RA1BJ 2. Skrue 3. Finnera takplate 4. Undertaksduk 5. Trelekt 12

13 Takfot 1. Undertaksduk 2. Trelekt 3. Sløyfelekt 4. Takfotbeslag RA1AEFB 5. Finnera takplate 6. Skrue (for Finnera) 7. Skrue for takrennebrakett) 8. Skrue (for takfotbeslag) Takkile 1. Undertaksduk 2. Sløyfelekt 3. Takkilelekt 4. Takkilebeslag RA1BV 5. Universal fugebånd 6. Finnera takplate 7. Skrue 8. Taksperrer Tak til vegg, endevegg, vertikal detalj 1. Taksperrer 2. Sløyfelekt 3. Trelekt 4. Spiker (for trelekt) 5. Finnera takplate 6. Skrue 7. Skrue 8. Undertaksduk Lekting Avstanden fra frontbordets ytterside til midten av den andre den andre lekta er 270mm. Avstanden mellom resten av lektene er c/c 330mm. 13

14 Finnera taksystem Gavlbeslag Finnera takplate Skruer Takfotbeslag Takrennesystemer Finnera tekniske spesifikasjoner Produkt Navn e-kode Total høyde Steinlengde Total bredde Total lengde Tykkelse Vekt per stykk Salgsenhet Finnera TS mm 330 mm mm 725 mm 0,50 mm 3,90 kg m 2 /stk Vekt på taket 5,29 kg/m 2 Areal på taket 0,75 m 2 /stk Effektiv bredde mm Effektiv lengde 660 mm Materiale Varmgalvanisert stålplate SFS-EN Minimum sinkmengde 275g/m 2 Overflatebehandlede SFS-EN stålplateprodukter SFS-EN Toleranser Produkt SFS-EN Materiale SFS-EN Farger Rødt (RR29) Svart (RR33) EN

15 1. 2. Finnera taksystemkomponenter 1. Finnera takplate TS Mønebeslag 3. a. Takfotbeslag 90 b. Takfotbeslag Gavlbeslag 5. Universal fugemass 6. Skrue 4,8 x 35 mm 7. Takrennesystemer 8. Takbruer 9. Snøfangere 10. Takstiger 11. Ventilasjonspiper 12. Planplater for spesialbeslag 3a. 7. 3b

16 Monteringsanvisninger, modellen Finnera Kontaktinformasjon Ruukki Norge AS Prof. Birkelands vei 21 Tel Oslo Fax E-post: Infomasjonen på dette dataarket har blitt nøye kontrollert. Men Rautaruukki Corporation påtar seg ikke noe ansvar for feil eller utelatelser, eller noen direkte eller indirekte skade som er forårsaket av feil bruk av informasjonen. Vi forbeholder oss rett til endringer. Enerett 2010 Rautaruukki Corporation. Alle rettigheter er reservert. Ruukki er et varemerke tilhørende Rautaruukki Corporation. More With Metals og Rautaruukki er registrerte varemerker tilhørende Rautaruukki Corporation. 16

Ruukki Finnera. Det smarteste taket du har sett.

Ruukki Finnera. Det smarteste taket du har sett. Ruukki Finnera. Det smarteste taket du har sett. Finneras nye design gjør at ståltaket ditt ikke bare er vakkert, men det er også ekstremt holdbart og praktisk. Den revolusjonerende falsen i framkant

Detaljer

Monteringsanvisninger

Monteringsanvisninger www.ruukkitak.no MONTERINGSANVISNINGER CLASSIC C/D Modellene CLASSIC C og CLASSIC D Monteringsanvisninger FALSEDE TAKPLATER CLASSIC C OG CLASSIC D www.ruukkitak.no Ruukki tak - for å gjøre livet ditt bekymringsfri

Detaljer

www.ruukkitak.no MONTERINGS- ANVISNINGER Modellene Classic C og Classic D FALSEDE TAKPLATER CLASSIC C OG CLASSIC D

www.ruukkitak.no MONTERINGS- ANVISNINGER Modellene Classic C og Classic D FALSEDE TAKPLATER CLASSIC C OG CLASSIC D www.ruukkitak.no MONTERINGS- ANVISNINGER Modellene Classic C og Classic D FALSEDE TAKPLATER CLASSIC C OG CLASSIC D Ruukki tak - for å gjøre livet ditt bekymringsfritt Et komplett tak består av mye mer

Detaljer

Monteringsanvisning Flex

Monteringsanvisning Flex Monteringsanvisning Flex Monteringsanvisning Plannja Flex 9 FORBEREDELSER Før du går i gang og monterer Plannja-taket, er det viktig at du leser gjennom avsnittet Slik går du frem for å få et nytt tak!

Detaljer

Yttertak PROFILPLATE. Monteringsanvisning Profilplate

Yttertak PROFILPLATE. Monteringsanvisning Profilplate www.ruukkikatot.fi Monteringsanvisning, profilplate Yttertak Monteringsanvisning Profilplate Profilplate Monteringsanvisning Taket er en helhet som omfatter mye mer enn bare takplatene. En kombinasjon

Detaljer

Corus Bygg Systemer AS. Harmoni 400 Takpanne. Montasjeveiledning

Corus Bygg Systemer AS. Harmoni 400 Takpanne. Montasjeveiledning Corus Bygg Systemer AS Harmoni 00 Takpanne Montasjeveiledning Forbehold om tekniske endringer 0.009 Komponent oversikt Detaljløsninger kan rekvireres. Takpannemøne, endelokk og ventilasjonsbånd (møne)

Detaljer

www.ruukkitak.no Ruukki takpakke Ruukki takprodukter www.ruukkikoti.fi

www.ruukkitak.no Ruukki takpakke Ruukki takprodukter www.ruukkikoti.fi www.ruukkitak.no Ruukki takpakke Ruukki takprodukter www.ruukkikoti.fi Et Ruukki-tak. Laget for nordiske forhold. Velg Ruukki takpakke Ruukki klassiske ståltak har beskyttet nordiske hjem i mer enn 50

Detaljer

således trygge valg når det gjelder kvalitet og levetid.

således trygge valg når det gjelder kvalitet og levetid. Pers Tak &Stål Velkommen til oss! Presentasjon Per s Tak og Stål AS har solgt tak og fasadeplater i 20 år, og våre ansatte har 30 års erfaring i salg av profilerte plater. Vi importerer våre produkter

Detaljer

lindab coveline monteringsanvisning lindab roca Lindab Coverline TM Lindab Roca Monteringsanvisning

lindab coveline monteringsanvisning lindab roca Lindab Coverline TM Lindab Roca Monteringsanvisning lindab coveline monteringsanvisning lindab roca Lindab Coverline TM Lindab Roca Monteringsanvisning Forberedelser Før du begynner Les gjennom hele monteringsanvisningen innen du påbegynner monteringen

Detaljer

34 Monteringsanvisning Plannja Trend

34 Monteringsanvisning Plannja Trend 34 Monteringsanvisning Plannja Trend FORBEREDELSER Før du setter i gang og monterer Plannja-taket ditt, er det viktig at du leser gjennom avsnittet Generelle forberedelser legging av tak. Der finner du

Detaljer

Harmoni 400 Takpanne Montasjeveiledning

Harmoni 400 Takpanne Montasjeveiledning Harmoni 00 Takpanne Montasjeveiledning Komponent oversikt 7 0 8 5 9 7 Detaljløsninger kan rekvireres. ) Takpannemøne, endelokk og ventilasjonsbånd (møne) ) ordtaksbeslag, fuglegitter Lengde 900 mm Endelokk

Detaljer

Trebolit HOMEtile Classic takpanner

Trebolit HOMEtile Classic takpanner Elastolit Trebolit HOMEtile Classic takpanner Enkelt og raskt å montere Eksepsjonell hållbarhet Eksepsjonell styrka Meget god rustbeskyttelse MONTERINGSRÅD Trebolit HOMEtile takpanner er et høykvalitetsprodukt.

Detaljer

Monteringsveiledning for taksteinsplater

Monteringsveiledning for taksteinsplater Monteringsveiledning for taksteinsplater Profilmetal A/S Juliesmindevej 2 DK-4180 Sorø Telefon: Fax: CVR: +45 56630222 +45 56630133 Dk 26137063 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Monteringsveiledning,

Detaljer

Overlagsbelegg Super Safe Xtra

Overlagsbelegg Super Safe Xtra Monteringsanvisning Overlagsbelegg Super Safe Xtra Mars 2018 Generelt Med Mataki Super Safe Xtra kan du trygt gjøre jobben selv. Belegget passer alle typer bygg med takfall ned til 3 o (6 cm/m eller mer),

Detaljer

Lindab Coverline Monteringsanvisning takpanne. Lindab Coverline TM. Lindab takpanne Monteringsanvisning

Lindab Coverline Monteringsanvisning takpanne. Lindab Coverline TM. Lindab takpanne Monteringsanvisning Lindab Coverline takpanne Lindab Coverline TM Lindab takpanne Før du begynner Kontroller at underlaget er plant. Dersom underlaget er rektangulært skal diagonalene og motstående sider ha samme mål. Mindre

Detaljer

Montering og vedlikehold. av laminat benkplater

Montering og vedlikehold. av laminat benkplater Montering og vedlikehold av laminat benkplater KVALITET VARER LENGST Hos Møbelkjøkken vil du finne benkeplater i en rekke materialer og overflater. Materialene som er brukt er av beste kvalitet og er

Detaljer

www.ruukkikatot.fi MONTERINGSANVISNINGER, TIILIKAINEN OG ELITE Tiilikainen og elite Monteringsanvisning PROFILTAK TIILIKAINEN OG ELITE

www.ruukkikatot.fi MONTERINGSANVISNINGER, TIILIKAINEN OG ELITE Tiilikainen og elite Monteringsanvisning PROFILTAK TIILIKAINEN OG ELITE www.ruukkikatot.fi MONTERINGSANVISNINGER, TIILIKAINEN OG ELITE Tiilikainen og elite Monteringsanvisning PROFILTAK TIILIKAINEN OG ELITE Design som gjør livet lettere Gratulerer! Du har nå kjøpt et Ruukki

Detaljer

Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv og Hul. 12.03.2011 TerrasseSpesialisten AS Arne Franck-Petersen

Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv og Hul. 12.03.2011 TerrasseSpesialisten AS Arne Franck-Petersen Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv og Hul 12.03.2011 Arne Franck-Petersen Side 2 av 7 Les vedlagt instruksjon før montering starter. Legg spesielt merke til avstanden mellom bordene, og hvordan

Detaljer

Produktbeskrivelse Tak

Produktbeskrivelse Tak Produktbeskrivelse Tak Profilert plate T20-42SW-1070 ruukkihome.no Lavprofilerte plater finnes både som sinus- og trapesprofil. De kun brukes for uisolerte tak og vegger. Lavprofilerte plater kan benyttes

Detaljer

lindab vi forenkler byggingen Lindab Coverline TM LindabRoca Monteringsanvisning

lindab vi forenkler byggingen Lindab Coverline TM LindabRoca Monteringsanvisning lindab vi forenkler byggingen Lindab Coverline TM LindabRoca Monteringsanvisning Forberedelser Før du begynner Les gjennom hele monteringsanvisningen innen du påbegynner monteringen for å danne deg et

Detaljer

KAMI MONTERINGSANVISNING FOR TAKPLATER OG TILBEHØR

KAMI MONTERINGSANVISNING FOR TAKPLATER OG TILBEHØR Version: 2011-1 NO - Armat KAMI MONTERINGSANVISNING FOR TAKPLATER OG TILBEHØR PLEGEL, PlusPLEGEL & TerraPLEGEL - din takspesialist FOTO: PANTHEON Andreas Norin 2008 KAMI TERRAPLEGEL, PLUSPLEGEL OG PLEGEL

Detaljer

Monteringsveiledning for Trapezplater

Monteringsveiledning for Trapezplater Monteringsveiledning for Trapezplater Profilmetal a/s Juliesmindevej 2 4180 Sorø Telefon: Faks: CVR: +45 56630222 +45 56630133 DK 26137063 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Monteringsveiledning,

Detaljer

MONTERING OG VEDLIKEHOLD AV LAMINAT BENKEPLATER

MONTERING OG VEDLIKEHOLD AV LAMINAT BENKEPLATER MONTERING OG VEDLIKEHOLD AV LAMINAT BENKEPLATER KVALITET VARER LENGST Hos Nygård vil du finne benkeplater i en rekke materialer og overflater. Materialene som er brukt er av beste kvalitet og er tilpasset

Detaljer

MONTERINGSRÅD BOND TAKPANNER TAK

MONTERINGSRÅD BOND TAKPANNER TAK MONTERINGSRÅD BOND TAKPANNER TAK NOVEMBER 2014 MONTERING AV BOND TAKPANNER KUTTING AV PLATER Kapping av platene gjøres med platesaks eller vinkelsliper / sirkelsag med maks omdreining 4200 pr. min. Bruk

Detaljer

Flexit vs/v/s125. Bruksområde: Modell VS: Ventilasjon + Spillvannsavlufting Modell V: Ventilasjon Modell S: Spillvannsavlufting

Flexit vs/v/s125. Bruksområde: Modell VS: Ventilasjon + Spillvannsavlufting Modell V: Ventilasjon Modell S: Spillvannsavlufting Flexit vs/v/s125 94080N-06 2011-10 Monteringsveiledning Takhatter - Stål For montering på dobbelkrum takstein, samt egen utførelse for papp/shingel. Forutsetninger: Tak med min. 22 takvinkel og ventilasjonsanlegg

Detaljer

1. Undertak BYTT TAK AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE

1. Undertak BYTT TAK AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE 1. Undertak BYTT AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE 2 Undertak 02-1 Når du skal legge et tak, kommer du ofte til vanskelige områder som sjelden er beskrevet andre steder. Det er her vi hjelper deg å

Detaljer

MAI 2002. Monteringsanvisning. Plannja/Korrugal Royal, Multi og Plannja Combi

MAI 2002. Monteringsanvisning. Plannja/Korrugal Royal, Multi og Plannja Combi MAI 2002 Monteringsanvisning Plannja/Korrugal Royal, Multi og Plannja Combi VERKTØY Monteringen av pannene forenkles ved bruk av hensiktsmessig verktøy. Følgende bør du ha: Drill med trinnløs hastighet

Detaljer

Santex hagestue 20-30 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne

Santex hagestue 20-30 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne Santex hagestue 20-30 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne Les gjennom hele monteringsanvisningen før du begynner med monteringen. Dette er en generell monteringsanvisning

Detaljer

Monteringsanvisning Veranda med valmet tak

Monteringsanvisning Veranda med valmet tak Monteringsanvisning Veranda med valmet tak Rev.nr 150730 Bormaskin/ Vinkelhake Skrutrekker+ Sag Torx & kryssbits Skiftenøkkel Vater Hammer Trelim til utendørs bruk Tommestokk For montering av platetak

Detaljer

Overlagsbelegg Selvbygger 3

Overlagsbelegg Selvbygger 3 Monteringsanvisning Overlagsbelegg Selvbygger 3 Mars 208 Generelt Forberedelse og underlag Mataki Selvbygger 3 kan monteres på takfall ned til 3, eller benyttes som terrasse-tekking ned til,5 fall. Belegget

Detaljer

MONTERINGSRÅD NORTETT OVERLAGSBELEGG. SELVBYGGER EASY TOP tak

MONTERINGSRÅD NORTETT OVERLAGSBELEGG. SELVBYGGER EASY TOP tak MONTERINGSRÅD NORTETT OVERLAGSBELEGG SELVBYGGER EASY TOP tak april 03 Generell informasjon Forberedelse og underlag Nortett Selvbygger kan monteres på takfall ned til 3, eller benyttes som terrasse-tekking

Detaljer

LEGGEANVISNING BOND STÅLPANNER

LEGGEANVISNING BOND STÅLPANNER LEGGEANVISNING BOND STÅLPANNER Takvinkel 12,5 15 20 25 30 35 40 45 50 Høyde i mm 150 145 140 125 115 105 90 80 60 368 mm 368 mm Øverste rad må kappes maks 365 mm Lekteavstand 357 mm 368 mm Noe mindre med

Detaljer

lindab coverline monteringsanvisning bærende høyprofil LTP200 Lindab LTP200 Lindab bærende høyprofil Monteringsanvisning

lindab coverline monteringsanvisning bærende høyprofil LTP200 Lindab LTP200 Lindab bærende høyprofil Monteringsanvisning lindab coverline monteringsanvisning bærende høyprofil LTP200 Lindab LTP200 Lindab bærende høyprofil Monteringsanvisning Forberedelser Før du begynner Les gjennom hele monteringsanvisningen før du begynner

Detaljer

Kvalitet lønner seg i lengden

Kvalitet lønner seg i lengden takrenner og nedløp Kvalitet lønner seg i lengden Takrenner, nedløp og annet tilbehør fra armat gir taket ekstra kvalitet og mange problemfrie år. All produksjon foregår med moderne maskiner i våre egne

Detaljer

Overlagsbelegg / Selvbygger 6. Mai selvbygger 6. monteringsanvisning

Overlagsbelegg / Selvbygger 6. Mai selvbygger 6. monteringsanvisning Overlagsbelegg / Selvbygger 6 Mai 08 selvbygger 6 monteringsanvisning Generelt Forberedelse og underlag Nortett Selvbygger kan monteres på takfall ned til 6. Belegget skal legges på et fast og plant underlag.

Detaljer

Flexit vs/v160. Bruksområde: VS Ventilasjon + Spillvannsavlufting V Ventilasjon (rundt lokk på toppen må ikke fjernes)

Flexit vs/v160. Bruksområde: VS Ventilasjon + Spillvannsavlufting V Ventilasjon (rundt lokk på toppen må ikke fjernes) 93012N-05 2010-01 Flexit vs/v160 Monteringsveiledning Takhatter - Plast For alle takbelegg unntatt papp/shingel og torvtak. Forutsetninger: Tak med min. 22 takvinkel og ventilasjons-anlegg som er i kontinuerlig

Detaljer

Ukappet Limtrekonstruksjon Saltak

Ukappet Limtrekonstruksjon Saltak Ukappet Limtrekonstruksjon Saltak Art nr: 61-2428 Rev.nr: 140127 - NO Bormaskin/ Vinkelhake Skrutrekker+ Sag Torx & Kryssbits Skiftenøkkel Vater Hammer Trelim til utendørs bruk Tommestokk 61-2428 - NO

Detaljer

Santex hagestue 89 med Santex faste tak og med innbygd takrenne

Santex hagestue 89 med Santex faste tak og med innbygd takrenne Santex hagestue 89 med Santex faste tak og med innbygd takrenne Les gjennom hele monteringsanvisningen før du begynner med monteringen. Dette er en generell monteringsanvisning for Santex hagestue 89,

Detaljer

Kappet Limtrekonstruksjon Saltak

Kappet Limtrekonstruksjon Saltak Kappet Limtrekonstruksjon Saltak Rev.nr 140804 Bormaskin/ Vinkelhake Skrutrekker+ Sag Torx & Kryssbits Skiftenøkkel Vater Hammer Trelim til utendørs bruk Tommestokk Innholdsfortegnelse A1 Mønebjelke 90x225

Detaljer

Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv (Rustikk) TerrasseSpesialisten AS Arne Franck-Petersen

Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv (Rustikk) TerrasseSpesialisten AS Arne Franck-Petersen Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv (Rustikk) 15.10.2016 Arne Franck-Petersen Side 2 av 7 Les vedlagt instruksjon før montering starter. Legg spesielt merke til avstanden mellom bordene, og

Detaljer

Rettkantbord: Bruk rettkantbord til alle synlige avslutninger på terrasen og i trapper.

Rettkantbord: Bruk rettkantbord til alle synlige avslutninger på terrasen og i trapper. Monteringstips Les dette før du begynner å montere terrassen Fiberon terrassebord er ment brukt som overfate til terrasser, plattinger og levegger, ikke til bærende konstruksjoner. Skjult innfesting: Bordene

Detaljer

Monteringsanvisning på 8004-A

Monteringsanvisning på 8004-A Monteringsanvisning på 8004-A Leveransen består av 4 pakker Pakke I inneholder bunn og topp Pakke 2 inneholder glassvegger innvendig Pakke 3 inneholder glassdører og handtak Pakke 4 inneholder aluminiumsstolpermed

Detaljer

MONTERINGSANVISNING METROTILE URBAN TAK

MONTERINGSANVISNING METROTILE URBAN TAK MONTERINGSANVISNING METROTILE URBAN TAK MARS 2017 MONTERING AV METROTILE TAKPANNER KUTTING AV PLATER Kapping av platene gjøres med platesaks eller vinkelsliper / sirkelsag med maks omdreining 4200 pr.

Detaljer

Monteringsanvisning. Glasstak for hagestue/vinterhage VIKTIG!

Monteringsanvisning. Glasstak for hagestue/vinterhage VIKTIG! 6690NO Monteringsanvisning Glasstak for hagestue/vinterhage 2017-08 VIKTIG! Les hele monteringsanvisningen før du begynner monteringen! Hvis anvisningene ikke følges, vil kanskje ikke systemet fungere

Detaljer

Metrotile takpanner Urban

Metrotile takpanner Urban Monteringsanvisning Metrotile takpanner Urban Mars 2018 Montering av takpanner Kapping av plater Kapping av platene gjøres med platesaks eller vinkelsliper / sirkelsag med maks omdreining 4200 pr. min.

Detaljer

BYTT TAK. 4. Takdetaljer. Frontbord Mønekam Forlengelse av takutspring Vindskier Gesimskasser Takrenner Takrennebeslag og fuglelister Vannbord

BYTT TAK. 4. Takdetaljer. Frontbord Mønekam Forlengelse av takutspring Vindskier Gesimskasser Takrenner Takrennebeslag og fuglelister Vannbord 4. Takdetaljer BYTT AKKURAT SOM PROFFEN Frontbord Mønekam Forlengelse av takutspring Vindskier Gesimskasser Takrenner Takrennebeslag og fuglelister Vannbord SELVBYGGERSERVICE 2 Forkantbord 02-1 Fest forkantbordene,

Detaljer

EKSKLUSIV DESIGN, HØY KVALITET

EKSKLUSIV DESIGN, HØY KVALITET Taksteinsplater EKSKLUSIV DESIGN, HØY KVALITET Ved å velge taksteinsplater fra armat gir du huset ditt karakter, uansett om det er nytt eller gammelt. Samtidig velger du et produkt som er godt tilpasset

Detaljer

3. Legging av takstein BYTT TAK AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE

3. Legging av takstein BYTT TAK AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE 3. Legging av takstein BYTT AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE 2 Legging av takstein 02-1 Skal du legge takstein, må du først tenke på sikkerheten. Det enkleste er å leie et stillas. Da er det enklere

Detaljer

To-trinns tetteløsning for torvtak

To-trinns tetteløsning for torvtak Monteringsanvisning To-trinns tetteløsning for torvtak Dobbel sikkerhet, lang holdbarhet Tørre og sunne hus Montering Før montering: Takkonstruksjonen må være dimensjonert for å bære vekten av torvlaget.

Detaljer

MONTERINGSRÅD GRUNN DELTA MS GRUNNMUR- OG TORVTAKSPLATE TAK GRUNN

MONTERINGSRÅD GRUNN DELTA MS GRUNNMUR- OG TORVTAKSPLATE TAK GRUNN MONTERINGSRÅD DELTA MS GRUNNMUR- OG TORVTAKSPLATE TAK GRUNN GRUNN NOVEMBER 2014 MONTERINGSANVISNING - TORVTAK Takfall Takfall på torvtak bør ligge mellom 15 35. Ved takfall over 23 bør det brukes lekter

Detaljer

Monteringsanvisning Kappet pulttakkonstruksjon

Monteringsanvisning Kappet pulttakkonstruksjon Monteringsanvisning Kappet pulttakkonstruksjon Rev.nr 150529 - NO Bormaskin/ Vinkelhake Skrutrekker+ Sag Torx & Kryssbits Skiftenøkkel Vater Hammer Trelim til utendørs bruk Tommestokk Innholdsfortegnelse

Detaljer

Montering enkel dør - venstre & høyre Montering dobbel dør

Montering enkel dør - venstre & høyre Montering dobbel dør Les hele veiledningen før du installerer dør S700. Kontroller at produktet ikke er defekt og at pakken er komplett. Dersom du oppdager feil eller mangler, vennligst ta kontakt med din forhandler. Følg

Detaljer

Monteringsanvisning Kappet frittstående konstruksjon pulpettak

Monteringsanvisning Kappet frittstående konstruksjon pulpettak Monteringsanvisning Kappet frittstående konstruksjon pulpettak Rev.nr: 150212 Bormaskin/ Skrutrekker + Torx & PZ-/PH-bits Vater Trelim til utendørs bruk Vinkelhake Sag Hammer Tommestokk Innholdsfortegnelse

Detaljer

Tak- og veggplater som beskytter dine bygg.

Tak- og veggplater som beskytter dine bygg. Tak- og veggplater Tak- og veggplater som beskytter dine bygg. Varemerket armat er etablert i hele Europa, og inngår i verdens største stålkonsern, ArcelorMittal. Både produksjonen og profileringen av

Detaljer

Isola Ståltakrenne. Styrke og design for norske værforhold! Tørre og sunne hus

Isola Ståltakrenne. Styrke og design for norske værforhold! Tørre og sunne hus Isola Ståltakrenne Styrke og design for norske værforhold! Tørre og sunne hus Stålsatt mot vær og vind! De fire årstider Store temperatursvingninger og værguder med skiftende humør stiller store krav til

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

lindab vi forenkler byggingen Lindab SRP Click Monteringsanvisning

lindab vi forenkler byggingen Lindab SRP Click Monteringsanvisning lindab vi forenkler byggingen Lindab SRP Click Monteringsanvisning Forberedelser Før du begynner Les gjennom hele monteringsanvisningen før du begynner monteringen for å kunne fastslå hvilke deler som

Detaljer

Faste partier og malskårne partier.

Faste partier og malskårne partier. Faste partier og malskårne partier. Karmytterbredde/-høyde = hullmål i rammen Toleranse bredde: +0 5 mm Toleranse høyde: +5 5 mm Kontroller alltid at du har fått med riktig antall artikler før du begynner

Detaljer

MONTERINGSRÅD BOND TAKPANNER. tak

MONTERINGSRÅD BOND TAKPANNER. tak MONTERINGSRÅD BOND TAKPANNER tak DESEMBER 2013 Montering av bond takpanner kutting av Plater Kapping av platene gjøres med platesaks eller vinkelsliper / sirkelsag med maks omdreining 4200 pr. min. Bruk

Detaljer

SUNGLAZE SUNGLAZE EN ELEGANT TAKLØSNING

SUNGLAZE SUNGLAZE EN ELEGANT TAKLØSNING SUNGLAZE SUNGLAZE EN ELEGANT TAKLØSNING PLASTMO SUNGLAZE Med SunGlaze får du en lekker arkitektonisk takløsning, som leveres med et elegant og sterkt skjøtesystem (anodisert aluminium). SunGlaze kan brukes

Detaljer

Monteringsanvisning Skyggetaksrullegardin

Monteringsanvisning Skyggetaksrullegardin Monteringsanvisning Skyggetaksrullegardin Art nr: 61-3283 Rev.nr: 140214 Bormaskin/Skrutrekker Skrutrekker Baufil Tommestokk 61-3283 - NO Montering Skyggetaket passer under tak der avstanden mellom takstolene

Detaljer

HarmoniPluss TM Montasjeveiledning

HarmoniPluss TM Montasjeveiledning HarmoniPluss TM Montasjeveiledning Komponent oversikt 7 0 8 9 7 Detaljløsninger kan rekvireres. ) Takpannemøne, endelokk og ventilasjonsbånd (møne) ) ordtaksbeslag, fuglegitter Lengde 900 mm Endelokk Rull

Detaljer

MONTERINGSVEILEDNING En guide for panel installasjon. MONTERINGSVEILEDNING En guide for panel installasjon

MONTERINGSVEILEDNING En guide for panel installasjon. MONTERINGSVEILEDNING En guide for panel installasjon INTRODUKSJON Flere installasjonsmetoder kan benyttes. Montert på lekter, montert med skruer på Aluminium profiler, limt på aluminium profiler uten synlige skruer, og kombinasjon av disse. Aluminium har

Detaljer

Santex hagestue 81 med Santex faste tak og med synlig takrenne

Santex hagestue 81 med Santex faste tak og med synlig takrenne Santex hagestue 81 med Santex faste tak og med synlig takrenne Les gjennom hele monteringsanvisningen før du begynner med monteringen. Dette er en generell monteringsanvisning for Santex hagestue 81, med

Detaljer

Monteringsanvisning. Veranda med sadeltak. Rev.nr 150730-NO. For montering av platetak trengs også: Platesaks Falsetang

Monteringsanvisning. Veranda med sadeltak. Rev.nr 150730-NO. For montering av platetak trengs også: Platesaks Falsetang Monteringsanvisning Veranda med sadeltak Rev.nr 150730-NO Bormaskin/ Vinkelhake Skrutrekker+ Sag Torx & kryssbits Skiftenøkkel Vater Hammer Trelim til utendørs bruk Tommestokk For montering av platetak

Detaljer

SKARPNES TAKTEGL RG12

SKARPNES TAKTEGL RG12 SKARPNES TAKTEGL RG12 Utgave 6 Siste utgave kan lastes ned fra www.skarpnes.com Vakre tak - år etter år 2 INNHOLD Viktige momenter ved lekting...........................................................................

Detaljer

onteringsanvisning 2015 Takpanner Profiler for tak og vegg

onteringsanvisning 2015 Takpanner Profiler for tak og vegg onteringsanvisning 2015 Takpanner Profiler for tak og vegg INNHOLD Forberedelser... 4 Taktyper og målberegning... 5 TAKPANNER Monteringsanvisning Royal, Regent... 7 Monteringsanvisning Flex... 21 TAKPROFILER

Detaljer

Monteringsveiledning for OP-DECK

Monteringsveiledning for OP-DECK Monteringsveiledning for OP-DECK Forberedelse før montering av OP-DECK sandwich elementer Generelt skal alle nødvendige sikkerhetsmessige forberedelser gjøres før monteringen starter. (kantbeskyttelse,

Detaljer

lindab vi forenkler byggingen LindabTakpanne Monteringsanvisning

lindab vi forenkler byggingen LindabTakpanne Monteringsanvisning lindab vi forenkler byggingen LindabTakpanne Før du begynner Kontroller at underlaget er plant. Dersom underlaget er rektangulært skal diagonalene og motstående sider ha samme mål. Mindre avvik kan justeres

Detaljer

OPPSPENNING AV LERRET. tekst og foto An Doan Nguyen. Kunstnernes Eget Materialutsalg Brenneriveien 9 B 0182 Oslo tel. 23 32 69 40 www.kem.

OPPSPENNING AV LERRET. tekst og foto An Doan Nguyen. Kunstnernes Eget Materialutsalg Brenneriveien 9 B 0182 Oslo tel. 23 32 69 40 www.kem. OPPSPENNING AV LERRET tekst og foto An Doan Nguyen Kunstnernes Eget Materialutsalg Brenneriveien 9 B 0182 Oslo tel. 23 32 69 40 www.kem.no 1. Sørg for at utstyret er lett tilgjengelig. Oppspenningstang,

Detaljer

Bond Tak. Høykvalitets takpanner. tak. april 2013. BOND - den lette takløsningen

Bond Tak. Høykvalitets takpanner. tak. april 2013. BOND - den lette takløsningen tak Bond Tak Høykvalitets takpanner tak BOND - den lette takløsningen BOND er et høykvalitetsprodukt med mange lekre overflater og farger. BOND takpanner er produsert av aluzink stål, som gir lang levetid

Detaljer

Monteringsanvisning. Veranda med pulpettak. Rev.nr 150730-NO. For montering av platetak trengs også: Platesaks Falsetang

Monteringsanvisning. Veranda med pulpettak. Rev.nr 150730-NO. For montering av platetak trengs også: Platesaks Falsetang Monteringsanvisning Veranda med pulpettak Rev.nr 150730-NO Bormaskin/ Vinkelhake Skrutrekker+ Sag Torx & kryssbits Skiftenøkkel Vater Hammer Trelim til utendørs bruk Tommestokk For montering av platetak

Detaljer

Monteringsveiledning Alutile fasade

Monteringsveiledning Alutile fasade Monteringsveiledning Alutile fasade 1. Generelt 2. Flere installasjonsmetoder kan benyttes. Aluminium har en termisk utvidelse og en må beregne at platene beveger seg opp til en mm i hver retning ved 50

Detaljer

KHO -M og PHO -M -DØRER

KHO -M og PHO -M -DØRER 2 (7) 1. DØRER MED TERSKEL, MONTASJE MÅL Y Horisontal smyg for lys åpning ø 5,5 x 38 VAK B X X Terskelplate A Y Vertikalt smyg av lys åpning VAL Wronic ø 4,2 x 25 Fonsterknings plate Popnagle ø 3,2 x 8

Detaljer

BENDERS TAK TEGLTAKSTEIN FALSET. Falset og spesial tegltakstein. Mer om Benders www.benders.no

BENDERS TAK TEGLTAKSTEIN FALSET. Falset og spesial tegltakstein. Mer om Benders www.benders.no BENDERS TAK TEGLTAKSTEIN FALSET Falset og spesial tegltakstein Mer om Benders www.benders.no Bender Bender Bibersvans Bender Bender Dobbelfals 2 BENDER TEGLTAKSTEIN Falset og spesial Ekte genuin tradisjon.

Detaljer

MONTERINGSRÅD NORTETT TAKSHINGEL TAK

MONTERINGSRÅD NORTETT TAKSHINGEL TAK MONTERINGSRÅD NORTETT TAKSHINGEL TAK NOVEMBER 2014 GENERELL INFORMASJON UNDERLAG Underlaget bør være stabilt, slett og tørt. Oppfuktet underlag må få mulighet til å tørke ut før konstruksjonen lukkes.

Detaljer

MONTERINGSANVISNINGER

MONTERINGSANVISNINGER TYCROC DUSJKAR MED AVLØPSSLUK Tycroc dusjkar leveres alltid med tilhørende avløpssluk. Komponentene er utviklet for å bli brukt sammen og kan ikke erstattes med komponenter fra andre produsenter. Ved montering

Detaljer

Monteringsanvisning Solid

Monteringsanvisning Solid Monteringsanvisning Solid På Solid 12,5 sammenføyes sokkelprofilene med aluminiumsplaten innvendig i profilen. De andre modellene har hel profil. Husk å ta diagonalmål av sokkelen. De to målene må være

Detaljer

FORBEREDELSER FØR MONTERING Oppbevar platene på flatt underlag. Platene må være tildekket med et lystett materiale hvis de oppbevares utendørs.

FORBEREDELSER FØR MONTERING Oppbevar platene på flatt underlag. Platene må være tildekket med et lystett materiale hvis de oppbevares utendørs. MONTERINGSANVISNING FORBEREDELSER VIKTIG! Les gjennom hele monteringsanvisningen før du begynner. MATERIALEGENSKAPER gop Skyroof består av flate plater av akryl og et profilsystem av aluminium og plast.

Detaljer

MONTERINGSVEILEDNING MONTERINGSVEILEDNING. En guide for panel installasjon, inkludert kutting og bukking/knekk.

MONTERINGSVEILEDNING MONTERINGSVEILEDNING. En guide for panel installasjon, inkludert kutting og bukking/knekk. MONTERINGSVEILEDNING En guide for panel installasjon, inkludert kutting og bukking/knekking INTRODUKSJON Flere installasjonsmetoder kan benyttes. Aluminium har en termisk utvidelse og en må beregne at

Detaljer

Leggeanvisning Takskifer

Leggeanvisning Takskifer Leggeanvisning Takskifer Vakkert, varig og vedlikeholdsfritt Bruk av takskifer Lange tradisjoner Takskifer har lange tradisjoner i Norge og er et tekkemateriale som var mye brukt på 1800-tallet og helt

Detaljer

LEGGEANVISNING. Bedriften Produktene Mulighetene. www.benders.se. Heller det til takstein? Besikt innvendig og utvendig

LEGGEANVISNING. Bedriften Produktene Mulighetene. www.benders.se. Heller det til takstein? Besikt innvendig og utvendig LEGGEANVISNING Bedriften Produktene Mulighetene Heller det til takstein? Iblandt kan det være fallet på taket som er avgjørende for valget av taktekking. Benders takstein kan legges på takfall ned til

Detaljer

Skal fylles ut av kunden: Kjøpssted: Nr på kvittering og dato: Leveringsdato: Kundens adresse: Telefon: Reklamasjonsgrunn:

Skal fylles ut av kunden: Kjøpssted: Nr på kvittering og dato: Leveringsdato: Kundens adresse: Telefon: Reklamasjonsgrunn: Kontrollskjema: Ta vare på dette dokumentet! Produktet du har kjøpt, ble produsert i henhold til høye kvalitetskrav. Produktet har blitt kontrollert nøye og deretter omhyggelig pakket. For å unngå mulige

Detaljer

Faste partier og malskårne partier.

Faste partier og malskårne partier. Faste partier og malskårne partier. Karmytterbredde/høyde = hullmål i konstruksjonen Toleranse bredde: +10-10 mm (per parti) Toleranse høyde: +7-7 mm Kontroller alltid at du har fått med riktig antall

Detaljer

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design og teknikk Produktbeskrivelse Gyptone BIG Curve er en unik løsning som kombinerer design og akustisk ytelse. Gyptone BIG Curve er en bøyd himling montert på et opphengsystem

Detaljer

BENDERS TAK LEGGEANVISNING. Enkel- og Dobbelkrum betongtakstein. For håndverkere eller deg som legger taket selv. Mer om Benders www.benders.

BENDERS TAK LEGGEANVISNING. Enkel- og Dobbelkrum betongtakstein. For håndverkere eller deg som legger taket selv. Mer om Benders www.benders. BENDERS TAK LEGGEANVISNING Enkel- og Dobbelkrum betongtakstein For håndverkere eller deg som legger taket selv Mer om Benders www.benders.no Med Benders betongtakstein kan du selv legge ditt nye tak. Er

Detaljer

Isolasjonstak. 50 mm UV-bestandig polykarbonat med plastprofilsystem. VINTER PLUSS U-0,9 50 mm 1200 mm c/c 1220 mm. Willab Garden

Isolasjonstak. 50 mm UV-bestandig polykarbonat med plastprofilsystem. VINTER PLUSS U-0,9 50 mm 1200 mm c/c 1220 mm. Willab Garden 7985NO Isolasjonstak 50 mm UV-bestandig polykarbonat med plastprofilsystem Willab Garden 2017-05 VIKTIG! Les hele monteringsanvisningen før du begynner monteringen! Følger du ikke anvisningene, vil kanskje

Detaljer

2. Lekting av tak og beslag for takstein BYTT TAK AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE

2. Lekting av tak og beslag for takstein BYTT TAK AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE 2. Lekting av tak og beslag for takstein BYTT AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE 2 Montering av sløyfer og lekter Har du lagt nytt undertak, også kalt sekundærtak, er som regel både mønekam og forkantbord

Detaljer

Monteringsanvisning Frittstående limtrekonstruksjon sadeltak

Monteringsanvisning Frittstående limtrekonstruksjon sadeltak Monteringsanvisning Frittstående limtrekonstruksjon sadeltak Rev.nr 150219 Bormaskin/ Skrutrekker + PZ-/PH-bits Vater Trelim til utendørs bruk Vinkelhake Sag Hammer Tommestokk Innholdsfortegnelse A1 Mønebjelke

Detaljer

Vennlligst behold for fremtidig rengjøring. Vedlikehold og garanti

Vennlligst behold for fremtidig rengjøring. Vedlikehold og garanti Vennlligst behold for fremtidig rengjøring og garanti Vennligst følg anvisningene for vedlikehold for å sikre at møblene dine holder seg lenge. En normal forandring av utseende på tekstiler, hud og tre

Detaljer

Monteringsanvisning. SLIK BYGGER du en Byggmax ANNEKS 15m 2

Monteringsanvisning. SLIK BYGGER du en Byggmax ANNEKS 15m 2 Monteringsanvisning SLIK BYGGER du en Byggmax ANNEKS 15m 2 Vedrørende rekkenes/ konstruksjonsvirkets tykkelse Alle rekker/alt reisverk i denne byggsatsen er i en tykkelse som varierer mellom 42 til 45

Detaljer

SPILKA TANGO Profilbeskrivelse og monteringsanvisning Revidert 28.04.14

SPILKA TANGO Profilbeskrivelse og monteringsanvisning Revidert 28.04.14 Profilbeskrivelse og monteringsanvisning Revidert 28.04.14 Pos Komponenter Pos Komponenter 1 TERSKELSKINNE ALUMINIUM 8 ESPAGNOLETT 2 STÅLKAPPE TERSKELSKINNE 9 VRIDERSPERRE STOPPER 3 ENDEKLOSS TERSKELSKINNE

Detaljer

KAMI MONTERINGSANVISNING FOR TAKPLATER OG TILBEHØR

KAMI MONTERINGSANVISNING FOR TAKPLATER OG TILBEHØR 1 KAMI MONTERINGSANVISNING FOR TAKPLATER OG TILBEHØR PLEGEL, PlusPLEGEL & TerraPLEGEL www.kami.se 2 KAMI TERRAPLEGEL, PLUSPLEGEL OG PLEGEL PRODUSERES I STÅLPLATER I ENKEL- OG DOBBELKRUM UTFØRELSE. Enkelkrum

Detaljer

Monteringsanvisning. Veranda med valmet tak. Rev.nr NO. For montering av platetak trengs også: Platesaks Falsetang

Monteringsanvisning. Veranda med valmet tak. Rev.nr NO. For montering av platetak trengs også: Platesaks Falsetang Monteringsanvisning Veranda med valmet tak Rev.nr 160706-NO Bormaskin/ Vinkelhake Skrutrekker+ Sag Torx & kryssbits Skiftenøkkel Vater Hammer Trelim til utendørs bruk Tommestokk For montering av platetak

Detaljer

Skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING FRONTER

Skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING FRONTER Skaper løsninger MONTERINGSVEILENING FRONTER 14656-02-4000 NØVENIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor. Monteringsveiledning for RETRO, SUR, safir, topaz, OPL og

Detaljer

MONTASJEVEILEDNING A QUAPANEL O UTDOOR

MONTASJEVEILEDNING A QUAPANEL O UTDOOR MONTASJEVEILEDNING A QUAPANEL O UTDOOR DEFAULT TEXT Aquapanel Outdoor Aquapanel Outdoor er en sementbundet plate som er vann- og fuktbestandig. Platen er spesielt utviklet som underlag for puss, fliser,

Detaljer

Stålplatetak med stor styrke. Isola Powertekk. - Stålplatetak som holder! Tørre og sunne hus!

Stålplatetak med stor styrke. Isola Powertekk. - Stålplatetak som holder! Tørre og sunne hus! Isola Powertekk Stålplatetak med stor styrke Isola Powertekk - Stålplatetak som holder! Tørre og sunne hus! Styrke og holdbarhet Isola Powertekk stålplatetak er bygget opp av syv ulike sjikt. Stålsjiktet

Detaljer

Monteringsanvisning WPC gulv

Monteringsanvisning WPC gulv 1 Slik gjør du det Viktig informasjon: På grunn av komponentene eller overflatebehandlingen, er små variasjoner i fargen eller overflaten på WPC komposittprodukter uunngåelige. Dette gir gulvbelegget en

Detaljer