Det moderne gjennombruddet ( ) (i Norge )

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det moderne gjennombruddet (1850-90) (i Norge 1870-90)"

Transkript

1 Det moderne gjennombruddet ( ) (i Norge ) Realistisk kunst og litteratur Endrede samfunnsforhold Industrialisering Nye samfunnsklasser Byvekst Nye tanker

2 Litterære retninger Realismen ( i Norge) Samtidsdramaene til Bjørnson og Ibsen, samt Kielland og Lie Naturalismen (1880-tallet i Norge) (en retningen innen realismen) Amalie Skram (Hellemyrsfolket) Hans Jæger (Fra Kristiania-Bohemen) Christian Krogh (Albertine) Arne Garborg (Bondestudenter) (Episk og dramatisk diktning hovedsjangrer)

3 Den danske litteraturkritikeren Georg Brandes formulerte realismens program slik: "Det at en litteratur i våre dager lever, viser seg ved at den setter problemer under debatt"

4 Likheter mellom realismen og naturalismen Samfunnskritisk Tro på at sann og objektiv skildring av virkeligheten er mulig Positivistisk syn på tilværelsen: Vi kan bare vite noe om den sansbare virkeligheten

5 Ulikheter Realismen Positivt menneskesyn Tro på fri vilje og individets valgmuligheter Mennesket som subjekt Rasjonalisme Naturalismen Pessimistisk og deterministisk menneskesyn Arv og miljø sterkere enn viljen Mennesket som objekt og styrt av biologiske drifter og materielle lover Vanskelig å endre sin livssituasjon

6 Ulikheter Realismen Uttalt samfunnskritisk Vekt på problemer i familie, ekteskap, foretningsliv, skole, religion Utvelgende realisme Beskriver det typiske Hovedperson ofte type Naturalismen Indirekte samfunnskritikk Beskrivelse av fattigdom, drukkenskap, seksualitet og død taler for seg Fotografisk realisme Detaljrikt og dokumentarisk Nesten naturvitenskapelig Hovedperson ofte tragisk karakter styrt av skjebnen

7 Ulikheter Realismen Borgerlig miljø Unngår groteske detaljer Ofte autoral, allvitende synsvinkel Normalisert språk Overklassens språk Naturalismen Ofte de fattigske miljøer Beskriver nærmest alt Ofte autoral, refererende synsvinkel Dialekt i replikker

8 Emner i litteraturen Religion og kirke Ibsen: Gengangere Kielland: Gift, Skipper Worse Dobbeltmoral Forretningsmoral og spekulasjon Bjørnson: En falitt

9 Samliv og ekteskap Sjelden lykkelige familier Hustruer er undertrykket, passer barn og vet lite om mannens verden Kvinnene representerer ofte opprørerne Ibsen: Et dukkehjem (Nora går ut i samfunnet) Ibsen: Hedda Gabler (flykter i døden) Enkeltindividet som opprører Ibsen: En folkefiende

10 Oppdragelse og skole Oppdragelsen skapte lydige samfunnsborgere, og dermed ble livsgleden ødelagt Kielland: Gift Forskjeller fattig og rik Kielland: Garman og Worse

11 Norske forfattere De fire store: Ibsen, Bjørnson, Kielland og Lie Dessuten: Garborg, Krogh, Skram, Jæger

12 Henrik Ibsen ( ) -Brand (-66) og Peer Gynt (-67) (oppgjør med romantikken) Først og fremst kjent for sine samfunnsdrama: -Samfunnets støtter (-77) -Et dukkehjem (-79) -En folkefiende (-82). -Vildanden (-84) innleder en mer psykologisk diktning -Hedda Gabler (-90)

13

14 Ibsen på Karl Johan

15

16 Det ibsenske Titteskapet

17 Det ibsenske dramaet realistiske illusjonsteateret Publikum danner den fjerde veggen i dagligstuen til den borgerlige familie titteskapet Personene skulle bevege seg og snakke naturlig Retrospektiv teknikk: En avgjørende handling har skjedd før stykket begynner

18 Andre kjennetegn Dialogen driver handlingen fremover. (Brukt av Sofokles i "Kong Ødipus") Kontrasten et viktig virkemiddel Dikteren er ikke lenger synlig i teksten slik den romantiske forfatteren Slutten er ofte åpen Leseren skulle trekke slutninger selv

19 Ibsens Et dukkehjem Torvald Helmer -advokat og banksjef -naiv Vennskap Ekteskap Gammel bekjent Dr. Rank -husvenn -forelsket i Nora Vennskap Nora Helmer -lerkefugl -selvopptatt -opprører Lån Krokstad -sakfører -tidligere vinkelskriver Gammel venninne Gammelt kjærlighetsforhold Kristine Linde -enke -kaller Nora et barn

20

21 Jeg spørger helst, mit kald er ej at svare. Ibsen i et rimbrev til Georg Brandes (1875)

22 Bjørnstjerne Bjørnson ( ) -En fallit (-75) innleder realismen

23

24

25

26

27 Aleksander Kielland Samfunnskritikeren og satirikeren: -Garman og Worse (-80) -Skipper Worse (-82) -Gift (-83) -Fortuna (-84)

28 Jonas Lie ( ) -Familien paa Gilje (-83)

29 Arne Garborg ( ) -Bondestudentar (-83) -Mannfolk (-86) -Fred (-92)

30 Garborg: Haugtussa (-95)

31 Veslemøy Veslemøy 2

32 Veslemøy Ho er mager og myrk og mjaa med brune og reine Drag og Augo djupe og graa' og stilslegt, drøymande Lag. Det er som det halvt um halvt laag ein Svevn yver heile ho; i Rørsle, Tale og alt ho hev denne døyvde Ro. Under Panna fager men laag lyser Augo som att-um Eim; det er som dei stirande saag langt inn i ein annan Heim. Ho gjeng aat sin Omnkraabenk og set seg, men veit det knapt og tek denne Mjølkeskjenk og sit der roleg fortapt. Berre Barmen gjeng sprengd og tung, og det bivrar um Munnen bleik. Ho er skjelvande sped og veik, midt i det ho er ven og ung.

33 Kunstnerne møttes på Grand Café

34 Maleri av Per Krohg på Grand cafe

35 Per Krohgs bilde i FN

36 Christian Krohg ( ) -maler og forfatter -Albertine (-86) (forbudt)

37 Christian Krohg: "Kampen for tilværelsen (1889)

38 Chr. Krohg: «Albertine i politilægens venteværelse» (1886)

39 Oda Krohg -bohemenes dronning

40 Hans Jæger (bohemkongen) Fra Kristianiabohemen 1884 Malt av Munch (1889)

41 Edvard Grieg ( ) -Peer Gynt -Holbergsuiten -Norske folkeviser -nasjonalromantisk komponist

42

43 Trollhaugen i Bergen -Griegs bolig

44 Utenlandske forfattere Frankrike: Honoré de Balzac( ) La Comédie humaine (Den menneskelige komedien ) Ønsket å gi et fullstendig og korrekt bilde av hele samfunnet. Filosofiske studier, analytiske studier og studier av forskjellige folkegruppers skikker. Skildret privatlivet, livet i provinsen og i Paris, det politiske liv, det militære liv og til slutt livet på landet.

45 Gustav Flaubert ( ) Madame Bovary (1857) Hun kjeder seg i ekteskapet, er utro, begår selvmord Émile Zola ( ) Innleder naturalismen Ingenting er for grovt eller vulgert Fant årsaksforklaringer Trakk en ny sosial gruppe inn i litteraturen Germinal ("Den store gruvstreiken")

46 England Charles Dickens ( ) London forfatter (øst) Skrev om : Kjente verk: Fattige, foreldreløse gutter Onde og korrupte kapitalister Barnearbeid Oliver Twist og David Copperfield

47 Sverige August Strindberg Den første svenske realistiske romanen; Röda rummet (1879) Naturalistisk forfatter; Fröken Julie (1888) Betraktet den frigjorte kvinnen som en rival Kvinnen var enten mor eller elskerinne, madonna eller skjøge.

48 Historisk bakgrunn Industrialisering Fra ca 1850 i Norge Bedre kommunikasjoner Jernbane, dampskip, kanaler, veier Byvekst Nye samfunnsklasser Borgerskap og arbeiderklasse (proletariat)

49 Verdensutstillingen i London industrisamfunnet på utstilling -mer enn utstillere

50 Crystal Palace -Bygget av jern og glass -560 meter lang og 33 meter høy.

51 Tekstilfabrikken Hjula på Sagene i Oslo

52 Et av de første togene i Norge

53 Industrialisering i Norge Industri Skipsfart Gullalder fra Byggevirksomhet Befolkningsøkning: Fordobling fra (2,2 mill)

54 Befolkningsøking i byene Christiania en storby, hovedstad og viktigste industriby i Norge Befolkningen vokste sterkt: innb innb innb innb.

55 Andre endringer Økt vareutvalg Moter Mange kafeer, klubber, teater og kino Barn og unge fikk rett til skolegang I Norge allerede fra 1739 Kvinnens krav om flere rettigheter Myndige fra 1882 Stemmerett fra 1913

56 Kvinnene under industrialiseringen Prostitusjonen økte Ugifte kvinner hadde lav status Kvinnene ble dårligere betalt enn menn Norsk kvinnesaksforening ble stiftet i 1884

57 Vitenskapelig, politiske og filosofisk bakgrunn Vitenskapen større betydning: Tro på fremskritt og fornuft Tro på det frie mennesket Liberalismen, sosialismen Sekularisering av samfunnet Kirkens innflytelse redusert Nye fagdisipliner pedagogikk psykologi sosiologi - moderne rettsvesen

58 Artenes opprinnelse 1859 ( The survivel of the fittes ) Utviklingslærens far

59

60 Skyggesider - kunstnernes rolle Kunstnerne og mange intellektuelle viser: Fattigdom Undertrykking Maktmisbruk Kunstnerne ønsket å påvirke: den politiske, sosiale og kulturelle utvikling

61 Barnearbeid

62

63 Tjenerstanden

64 Filosofer og vitenskapsmenn

65 Hippolyte Taine ( ) Alt er avhengig av hverandre Samlet fakta og årsaksforklarte Mennesket styrt av arv og miljø Determinisme

66 Friedrich Nietzsche ( ) Gud er død Absolutte verdier finnes ikke Foraktet demokrati Overmennesket hans ideal Den ensomme og geniale skaper sitt liv Bildet er malt av MUNCH

67 Karl Marx ( ) Proletarer i alle land, foren eder. Sosialismens far Sosiale og økonomiske forhold skaper motsetninger mellom klassene De undertrykte blir fri gjennom klassekamp Inspirerte til arbeiderbevegelse og revolusjon Skrev Det kommunistiske manifest (1848) og Kapitalen (1868) Internasjonalen (russisk versjon)

68 John Stuart Mill ( ) Liberalist Fremhever enkeltmenneskets rettigheter Om friheten (1859) Enkeltmenneskets frihet Om kvinneundertrykkelsen (1869) Viser at kvinner er ofre for manglende frihet

69 Suffragette- bevegelsen

70 Suffragettenes metoder

71 Friedrich Hegel ( ) Dialektikken: tese-antitese-syntese En idé eller moral tvinger frem en ny idé eller moral som står i motsetning til den første! Dette driver utviklingen fremover

72 Søren Kirkegaard Ingen objektiv sannhet Enkeltmennesket må ta egne valg Stor betydning for Ibsen, Bjørnson, Kielland og Garborg

73 Fotografi Avduking av statue av H. Wergeland (1881) (merk folkehavet)

74 Politikk -partier stiftet ved gjennombruddet for parlamentarismen i 1884 Venstre: (1884) (liberalistisk) Handelsborgerskapet Bøndene Høyre: (1884) Embetsmennene De konservative Uenighet: Union, språk, religion, parlamentarisme, stemmerett og kultur

75 Marcus Thrane Dannet den første arbeiderbevegelsen i eiendomsløse og fattige og industriarbeidere i : arbeidere 1887: Arbeiderpartiet dannet Krevde alminnelig stemmerett

76 Thranes Statsbygningen

77 Ovenstående bilde er en 4-etasjes bygning og forestiller nåtidens statsbygning. I nederste etasje står arbeiderne. Ovenpå deres skuldrer i annen etasje borgerskapet og pengeveldet; ovenpå disse embetsveldet og aller øverst kongeveldet Visstnok trykker kongen embetsmennene, men så holder disse seg skadesløse hos borgerskapet, som klager svare over trykket, men dog har rett og makt nok til å holde seg skadesløse i nederste etasje hos arbeiderne. Disse er det som til syvende og sist må bli ved hele byrden. Arbeider! Betrakt denne byrden og betenk hvilket tårn av tærende mennesker du har på dine skuldrer! Og enda betraktes du som et halvt dyr, som ingen mening må ha, ennskjønt det er alene på dine sterke skuldrer den hele bygning hviler. Var de høye herrer ikke aldeles forblindet av overmot og innbilskhet, så ville de så hurtig som mulig bli enige om straks å imøtekomme dine rop om lettelser. Sett at arbeiderne ikke lenger holdt ut. Sett at de kastet seg ned eller sprang vekk. O ve! da falt konger, embetsmenn, borgerskap og pengemenn hulter til bulter ned fra sin høyde, og alle ville komme på samme trinn! - At dette store fall om kort tid vil foregå, er visst. Men ta deg i akt, arbeider! Se til at ikke dine undertrykkeres fall blir så sterkt og plutselig at de i fallet knuser deg selv.

78 Det realistiske maleriet Reaksjon mot den romantiske kunsten Skildret hverdagen; samt det ekle og frastøtende Malte det de så Var objektive Mål; vekke publikums samvittighet Motiv: slitne bondekvinner, strevende arbeidere

79 Courbet: Romantikkens død 1849

80 Romantikkens død Begravelse med vanlige landsbyfolk. Bildet var på over 3 x 7 meter, Uvanlig å male så store bilder av folk som ikke var av kongelig eller borgerlig slekt. Overklassen mente bildet var provoserende. En slik vanlig virkelighet var virkelig ikke noe å henge på veggen, sa de. Courbet sa selv at maleriet forestilte "romantikkens død".

81 Courbet: Den desperate ( )

82 Courbet: Steinpukkerne (1850)

83 Erik Werenskiold -"En bondebegravelse (1885)

84 Rolf Groven EN BONDEBEGRAVELSE

85 Forskjeller mellom arbeidsgiver og arbeidere. Arbeidsgiveren sitter i lyset Arbeiderne står med luen i hånden til venstre i bildet. Arbeidsgiveren er den som har makten, men arbeiderne er Kittelsen En streik (1879) mange

86 Konkurranse Hvilken periode tilhører de følgende malerier? -Romantikken? -Realismen? Solveigs sang Fra Ibsens Peer Gynt m/musikk av Edvard Grieg Sissel (fil)

87 Jean-Francois Millet Akseplukkerne (1857)

88 Fearnley: Slindebirken (1839)

89 Brudeferden i Hardanger (Tiedemand og Gude)( ) Fanitullen (musikk)

90 Rolf Groven: OLJEMALERI (fritt etter Tidemand og Gude)

91 Rolf Groven: Ubåt i Hardanger (1981)

92 Leif Eiriksson (Christian Krohg)

93 Musikk: Peer Gynt Morgenstemning (Grieg)

94 Gude: Hvile ved bekken (1860)

95 Harriet Bacher "Ved lampelys", 1890

96 Musikk: Sæterjentens søndag av Ole Bull Erik Werenskiold: Telemarksjenter

97 Rolf Groven: 2007 Telemarksjenter. (Fritt etter Werenskiold)

Formidlingspakke til Antigone av Sofokles

Formidlingspakke til Antigone av Sofokles Formidlingspakke til Antigone av Sofokles Den greske antikken Den greske antikken strekker seg over et tidsrom på i underkant av tusen år fra cirka 800 f.kr. og frem til kristendommens gjennombrudd rundt

Detaljer

Notat 13/2004. Prikken Vinding. Drama. For lærere som gjerne vil, men tror de ikke kan VOLDA

Notat 13/2004. Prikken Vinding. Drama. For lærere som gjerne vil, men tror de ikke kan VOLDA Notat 13/2004 Prikken Vinding Drama For lærere som gjerne vil, men tror de ikke kan VOLDA 2004 Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Prikken Vinding Høgskulen i Volda 0805-8075 Bente Lien

Detaljer

Kvinner selv stod opp og strede som de vare menn Om kvinnekamp og

Kvinner selv stod opp og strede som de vare menn Om kvinnekamp og Kvinner selv stod opp og strede som de vare menn Om kvinnekamp og stemmerett TORA AASLAND Linjene i overskriften er hentet fra nasjonalsangen. Den ble skrevet lenge før det var en selvfølge at kvinner

Detaljer

Den sosiale liberalismen

Den sosiale liberalismen Den sosiale liberalismen Forord Ideologiene erklæres stadig for døde. Like fullt våkner de til liv igjen. Pragmatisk sakspolitikk er ikke nok i det lange løp. Med jevne mellomrom må politisk engasjerte

Detaljer

Menneskesyn - hva, hvordan og hvorfor?

Menneskesyn - hva, hvordan og hvorfor? Menneskesyn - hva, hvordan og hvorfor? 0850 Bilde 1 Gustav Klimt: Musikk, 1900 0900 Demp lyset. Spill Antonín Dvorak : Davids 23. salme, Bibelske sanger, Opus 99, nr. 4, 1894. Vel møtt til mennesksynsseminar.

Detaljer

Johan Sebastian Welhaven.

Johan Sebastian Welhaven. Der fløi en Fugl over Granehei, som synger forglemte Sange; den lokked mig bort fra slagen Vei og ind paa skyggede Gange. Jeg kom til skjulte Kilder og Kjern, hvor Elgene Tørsten slukke; men Fuglesangen

Detaljer

Hektet på falsk kjærlighet

Hektet på falsk kjærlighet Hektet på falsk kjærlighet Liv Køltzows roman «Hvem har ditt ansikt» belyst gjennom begrepet Det falske selvet Tina Skog Hovedoppgave ved Psykologisk institutt Universitetet i Oslo Våren 2013 Sammendrag

Detaljer

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Oslo, August 1998 Caritas Norge 1998. Innholdsfortegnelse: Innledning Bruksanvisning Del I Guds rike, verden og Kirken Del II Å reflektere over troen Del

Detaljer

Fridtjof Nansens forhold til naturen. En analyse av Frilufts-liv. Blade af dagboken. Lene Samuelsen

Fridtjof Nansens forhold til naturen. En analyse av Frilufts-liv. Blade af dagboken. Lene Samuelsen Fridtjof Nansens forhold til naturen. En analyse av Frilufts-liv. Blade af dagboken Lene Samuelsen Masteroppgave i nordisk litteratur NOR-3910 Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Detaljer

Bakgrunnsmateriale til Et dukkehjem av Henrik Ibsen Trøndelag Teater, Hovedscenen Premiere 21. januar 2011. Om Henrik Ibsens Et dukkehjem

Bakgrunnsmateriale til Et dukkehjem av Henrik Ibsen Trøndelag Teater, Hovedscenen Premiere 21. januar 2011. Om Henrik Ibsens Et dukkehjem Bakgrunnsmateriale til Et dukkehjem av Henrik Ibsen Trøndelag Teater, Hovedscenen Premiere 21. januar 2011 Om Henrik Ibsens Et dukkehjem Henrik Ibsen (1828-1906) er Norges desidert mest kjente og mest

Detaljer

Reflekterende team som hedrende seremoni

Reflekterende team som hedrende seremoni Reflekterende team som hedrende seremoni Geir Lundby I denne artikkelen vil jeg presentere hvordan ideen om det reflekterende teamet har blitt plukket opp og utviklet innenfor narrativ praksis. Jeg vil

Detaljer

Den gode samtalen Kunsten å skape dialog

Den gode samtalen Kunsten å skape dialog Helge Svare Den gode samtalen Kunsten å skape dialog Under følger et utdrag av boka Den gode samtalen som ble utgitt på Pax Forlag første gang i 2006, og som pocketbok i 2008. Vil du kjøpe boka, er den

Detaljer

Den offentlige samtalen

Den offentlige samtalen Den offentlige samtalen Demokrati blir ofte oppfattet som et formelt system av valgordninger, saksbehandlingsprosedyrer og individuelle rettigheter. Men denne demokratioppfatningen er problematisk. Et

Detaljer

Hvem er en despot? En undersøkelse av det despotiske med utgangspunkt i livene til Hitler, Mussolini, Mao og Stalin. Av Per Bjørnar Grande

Hvem er en despot? En undersøkelse av det despotiske med utgangspunkt i livene til Hitler, Mussolini, Mao og Stalin. Av Per Bjørnar Grande Hvem er en despot? En undersøkelse av det despotiske med utgangspunkt i livene til Hitler, Mussolini, Mao og Stalin Av Per Bjørnar Grande 1 Innledning 1. Kapittel Barndommens traumer - Fellestrekk ved

Detaljer

Utdrag. "Et dukkehjem" av Henrik Ibsen. Navnet ditt:...

Utdrag. Et dukkehjem av Henrik Ibsen. Navnet ditt:... Utdrag "Et dukkehjem" av Henrik Ibsen Navnet ditt:... Henrik Ibsen ET DUKKEHJEM Henrik Ibsen skrev en lang rekke skuespill. I de første tok han opp historiske emner, slik som i Hærmennene på Helgeland

Detaljer

I arbeidets verden. - om enkeltindivid og samfunn i Per Pettersons Ut og stjæle hester. av Øyvind Egeland

I arbeidets verden. - om enkeltindivid og samfunn i Per Pettersons Ut og stjæle hester. av Øyvind Egeland I arbeidets verden - om enkeltindivid og samfunn i Per Pettersons Ut og stjæle hester av Øyvind Egeland Masteroppgave i allmenn litteraturvitenskap 2006 høst UiO 1 2 Innhold Arbeidet en begynnelse Språk

Detaljer

Et dukkehjem - 1879. av konservator Janike S. Ugelstad

Et dukkehjem - 1879. av konservator Janike S. Ugelstad Et dukkehjem - 1879 av konservator Janike S. Ugelstad Å rekonstruere en leilighet som Et dukkehjem 1879 krever mye og svært forskjellig fagkunnskap: Kunnskap om bygningens historie, materialer og håndverksmessige

Detaljer

Hva er lederskap? Hva er godt lederskap?

Hva er lederskap? Hva er godt lederskap? Hva er lederskap? Hva er godt lederskap? 1 Av Leif-Runar Forsth IPO AS www.ipo.no 1Bakgrunn og problemstilling 1.1Problemstilling Denne artikkelen stiller, begrunner og drøfter spørsmålene: - Hva er lederskap?

Detaljer

Studieopplegg. til forestillingen. En Folkefiende. av Henrik Ibsen

Studieopplegg. til forestillingen. En Folkefiende. av Henrik Ibsen Studieopplegg til forestillingen En Folkefiende av Henrik Ibsen Utarbeidet av Øyvind Eide 2015 2 En Folkefiende DNS 2015 Språkbearbeidelse: Øyvind Berg Regissør: Victoria Meirik Scenografi/Kostymedesigner:

Detaljer

DEN KATOLSKE KIRKES SOSIALLÆRE

DEN KATOLSKE KIRKES SOSIALLÆRE DEN KATOLSKE KIRKES SOSIALLÆRE Dette heftet er et sammendrag av Compendium of the Social Doctrine of the Church utgitt av Det pavelige råd for rettferdighet og fred. Den katolske kirkes sosiallære Dette

Detaljer

Gjørc vi rkelig heten mer befyd ni ngsfu II

Gjørc vi rkelig heten mer befyd ni ngsfu II Merete Røsvik Granlund Gjørc vi rkelig heten mer befyd ni ngsfu II Om forfatterskapet til Trude Marstein En myte om forfattere er at de er født ferdig utrustet til å skrive vakre og kloke bøker, forfatter

Detaljer

«Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst!»

«Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst!» Nr. 2 Årgang 20 Organ for vekkelseskristen tro og forkynnelse «Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst!» 1 & Menigheten Guds rike Tekst:

Detaljer

Dekningen av de fordømtes krig

Dekningen av de fordømtes krig Dekningen av de fordømtes krig Ida Bang Strand Dekningen av de fordømtes krig En oppgave om russiske journalisters ytringsfrihet i Tsjetsjenia Ida Bang Strand [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] Ida En

Detaljer

Den skjulte minoriteten konservative kristne i Norge - Afte...

Den skjulte minoriteten konservative kristne i Norge - Afte... Utskrift er sponset av InkClub Kunstner og fotograf Lene Ask har dokumentert små menigheter og bedehus i rundt om i landet. Klikk på pilen til høyre for å se hele billedserien! Dette bildet er et interiør

Detaljer

ALMAGROFORENINGENS HAVANA-KONFERANSE PSYKOTERAPI OG FRIGJØRING

ALMAGROFORENINGENS HAVANA-KONFERANSE PSYKOTERAPI OG FRIGJØRING ALMAGROFORENINGENS HAVANA-KONFERANSE PSYKOTERAPI OG FRIGJØRING HAR PSYKOANALYSEN FORTSATT ET SAMFUNNSKRITISK POTENSIALE? (Foredrag holt på Almagroforeningens konferanse Psykoterapi og frigjøring i Havana

Detaljer

Må vi ha høy arbeidsløshet?

Må vi ha høy arbeidsløshet? Må vi ha høy arbeidsløshet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 av Fritz C. Holte Fritz C. Holte: Må vi ha høy arbeidsledighet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 Utgitt

Detaljer

Skandinavisk møte: Merethe Lindstrøm, Josefine Klougart og Linda Boström Knausgård i samtale på Norsk Litteraturfestival. Foto: Tomas Myklebost

Skandinavisk møte: Merethe Lindstrøm, Josefine Klougart og Linda Boström Knausgård i samtale på Norsk Litteraturfestival. Foto: Tomas Myklebost Skandinavisk møte: Merethe Lindstrøm, Josefine Klougart og Linda Boström Knausgård i samtale på Norsk Litteraturfestival. Foto: Tomas Myklebost Kan man bare skrive god litteratur om det man selv har erfart?

Detaljer

Vandrer mod Lyset! - en guddommelig åpenbaring i vår tid!

Vandrer mod Lyset! - en guddommelig åpenbaring i vår tid! Vandrer mod Lyset! - en guddommelig åpenbaring i vår tid! Innhold og tilblivelse. Foto: Sverre Avnskog Av Sverre Avnskog 1 Dette er historien om en bok av så overordentlig stor betydning at den kan forandre

Detaljer

Næringsliv og natursyn. En visjon om et næringsliv basert på dypøkologiske verdier.

Næringsliv og natursyn. En visjon om et næringsliv basert på dypøkologiske verdier. hehabstract. Menneskenes natursyn har endra seg gjennom tidene. Vårt syn på naturen preger selvsagt våre handlinger overfor den. Denne utredninga fokuserer på hvordan mennesker som jobber i næringslivet,

Detaljer