Det moderne gjennombruddet ( ) (i Norge )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det moderne gjennombruddet (1850-90) (i Norge 1870-90)"

Transkript

1 Det moderne gjennombruddet ( ) (i Norge ) Realistisk kunst og litteratur Endrede samfunnsforhold Industrialisering Nye samfunnsklasser Byvekst Nye tanker

2 Litterære retninger Realismen ( i Norge) Samtidsdramaene til Bjørnson og Ibsen, samt Kielland og Lie Naturalismen (1880-tallet i Norge) (en retningen innen realismen) Amalie Skram (Hellemyrsfolket) Hans Jæger (Fra Kristiania-Bohemen) Christian Krogh (Albertine) Arne Garborg (Bondestudenter) (Episk og dramatisk diktning hovedsjangrer)

3 Den danske litteraturkritikeren Georg Brandes formulerte realismens program slik: "Det at en litteratur i våre dager lever, viser seg ved at den setter problemer under debatt"

4 Likheter mellom realismen og naturalismen Samfunnskritisk Tro på at sann og objektiv skildring av virkeligheten er mulig Positivistisk syn på tilværelsen: Vi kan bare vite noe om den sansbare virkeligheten

5 Ulikheter Realismen Positivt menneskesyn Tro på fri vilje og individets valgmuligheter Mennesket som subjekt Rasjonalisme Naturalismen Pessimistisk og deterministisk menneskesyn Arv og miljø sterkere enn viljen Mennesket som objekt og styrt av biologiske drifter og materielle lover Vanskelig å endre sin livssituasjon

6 Ulikheter Realismen Uttalt samfunnskritisk Vekt på problemer i familie, ekteskap, foretningsliv, skole, religion Utvelgende realisme Beskriver det typiske Hovedperson ofte type Naturalismen Indirekte samfunnskritikk Beskrivelse av fattigdom, drukkenskap, seksualitet og død taler for seg Fotografisk realisme Detaljrikt og dokumentarisk Nesten naturvitenskapelig Hovedperson ofte tragisk karakter styrt av skjebnen

7 Ulikheter Realismen Borgerlig miljø Unngår groteske detaljer Ofte autoral, allvitende synsvinkel Normalisert språk Overklassens språk Naturalismen Ofte de fattigske miljøer Beskriver nærmest alt Ofte autoral, refererende synsvinkel Dialekt i replikker

8 Emner i litteraturen Religion og kirke Ibsen: Gengangere Kielland: Gift, Skipper Worse Dobbeltmoral Forretningsmoral og spekulasjon Bjørnson: En falitt

9 Samliv og ekteskap Sjelden lykkelige familier Hustruer er undertrykket, passer barn og vet lite om mannens verden Kvinnene representerer ofte opprørerne Ibsen: Et dukkehjem (Nora går ut i samfunnet) Ibsen: Hedda Gabler (flykter i døden) Enkeltindividet som opprører Ibsen: En folkefiende

10 Oppdragelse og skole Oppdragelsen skapte lydige samfunnsborgere, og dermed ble livsgleden ødelagt Kielland: Gift Forskjeller fattig og rik Kielland: Garman og Worse

11 Norske forfattere De fire store: Ibsen, Bjørnson, Kielland og Lie Dessuten: Garborg, Krogh, Skram, Jæger

12 Henrik Ibsen ( ) -Brand (-66) og Peer Gynt (-67) (oppgjør med romantikken) Først og fremst kjent for sine samfunnsdrama: -Samfunnets støtter (-77) -Et dukkehjem (-79) -En folkefiende (-82). -Vildanden (-84) innleder en mer psykologisk diktning -Hedda Gabler (-90)

13

14 Ibsen på Karl Johan

15

16 Det ibsenske Titteskapet

17 Det ibsenske dramaet realistiske illusjonsteateret Publikum danner den fjerde veggen i dagligstuen til den borgerlige familie titteskapet Personene skulle bevege seg og snakke naturlig Retrospektiv teknikk: En avgjørende handling har skjedd før stykket begynner

18 Andre kjennetegn Dialogen driver handlingen fremover. (Brukt av Sofokles i "Kong Ødipus") Kontrasten et viktig virkemiddel Dikteren er ikke lenger synlig i teksten slik den romantiske forfatteren Slutten er ofte åpen Leseren skulle trekke slutninger selv

19 Ibsens Et dukkehjem Torvald Helmer -advokat og banksjef -naiv Vennskap Ekteskap Gammel bekjent Dr. Rank -husvenn -forelsket i Nora Vennskap Nora Helmer -lerkefugl -selvopptatt -opprører Lån Krokstad -sakfører -tidligere vinkelskriver Gammel venninne Gammelt kjærlighetsforhold Kristine Linde -enke -kaller Nora et barn

20

21 Jeg spørger helst, mit kald er ej at svare. Ibsen i et rimbrev til Georg Brandes (1875)

22 Bjørnstjerne Bjørnson ( ) -En fallit (-75) innleder realismen

23

24

25

26

27 Aleksander Kielland Samfunnskritikeren og satirikeren: -Garman og Worse (-80) -Skipper Worse (-82) -Gift (-83) -Fortuna (-84)

28 Jonas Lie ( ) -Familien paa Gilje (-83)

29 Arne Garborg ( ) -Bondestudentar (-83) -Mannfolk (-86) -Fred (-92)

30 Garborg: Haugtussa (-95)

31 Veslemøy Veslemøy 2

32 Veslemøy Ho er mager og myrk og mjaa med brune og reine Drag og Augo djupe og graa' og stilslegt, drøymande Lag. Det er som det halvt um halvt laag ein Svevn yver heile ho; i Rørsle, Tale og alt ho hev denne døyvde Ro. Under Panna fager men laag lyser Augo som att-um Eim; det er som dei stirande saag langt inn i ein annan Heim. Ho gjeng aat sin Omnkraabenk og set seg, men veit det knapt og tek denne Mjølkeskjenk og sit der roleg fortapt. Berre Barmen gjeng sprengd og tung, og det bivrar um Munnen bleik. Ho er skjelvande sped og veik, midt i det ho er ven og ung.

33 Kunstnerne møttes på Grand Café

34 Maleri av Per Krohg på Grand cafe

35 Per Krohgs bilde i FN

36 Christian Krohg ( ) -maler og forfatter -Albertine (-86) (forbudt)

37 Christian Krohg: "Kampen for tilværelsen (1889)

38 Chr. Krohg: «Albertine i politilægens venteværelse» (1886)

39 Oda Krohg -bohemenes dronning

40 Hans Jæger (bohemkongen) Fra Kristianiabohemen 1884 Malt av Munch (1889)

41 Edvard Grieg ( ) -Peer Gynt -Holbergsuiten -Norske folkeviser -nasjonalromantisk komponist

42

43 Trollhaugen i Bergen -Griegs bolig

44 Utenlandske forfattere Frankrike: Honoré de Balzac( ) La Comédie humaine (Den menneskelige komedien ) Ønsket å gi et fullstendig og korrekt bilde av hele samfunnet. Filosofiske studier, analytiske studier og studier av forskjellige folkegruppers skikker. Skildret privatlivet, livet i provinsen og i Paris, det politiske liv, det militære liv og til slutt livet på landet.

45 Gustav Flaubert ( ) Madame Bovary (1857) Hun kjeder seg i ekteskapet, er utro, begår selvmord Émile Zola ( ) Innleder naturalismen Ingenting er for grovt eller vulgert Fant årsaksforklaringer Trakk en ny sosial gruppe inn i litteraturen Germinal ("Den store gruvstreiken")

46 England Charles Dickens ( ) London forfatter (øst) Skrev om : Kjente verk: Fattige, foreldreløse gutter Onde og korrupte kapitalister Barnearbeid Oliver Twist og David Copperfield

47 Sverige August Strindberg Den første svenske realistiske romanen; Röda rummet (1879) Naturalistisk forfatter; Fröken Julie (1888) Betraktet den frigjorte kvinnen som en rival Kvinnen var enten mor eller elskerinne, madonna eller skjøge.

48 Historisk bakgrunn Industrialisering Fra ca 1850 i Norge Bedre kommunikasjoner Jernbane, dampskip, kanaler, veier Byvekst Nye samfunnsklasser Borgerskap og arbeiderklasse (proletariat)

49 Verdensutstillingen i London industrisamfunnet på utstilling -mer enn utstillere

50 Crystal Palace -Bygget av jern og glass -560 meter lang og 33 meter høy.

51 Tekstilfabrikken Hjula på Sagene i Oslo

52 Et av de første togene i Norge

53 Industrialisering i Norge Industri Skipsfart Gullalder fra Byggevirksomhet Befolkningsøkning: Fordobling fra (2,2 mill)

54 Befolkningsøking i byene Christiania en storby, hovedstad og viktigste industriby i Norge Befolkningen vokste sterkt: innb innb innb innb.

55 Andre endringer Økt vareutvalg Moter Mange kafeer, klubber, teater og kino Barn og unge fikk rett til skolegang I Norge allerede fra 1739 Kvinnens krav om flere rettigheter Myndige fra 1882 Stemmerett fra 1913

56 Kvinnene under industrialiseringen Prostitusjonen økte Ugifte kvinner hadde lav status Kvinnene ble dårligere betalt enn menn Norsk kvinnesaksforening ble stiftet i 1884

57 Vitenskapelig, politiske og filosofisk bakgrunn Vitenskapen større betydning: Tro på fremskritt og fornuft Tro på det frie mennesket Liberalismen, sosialismen Sekularisering av samfunnet Kirkens innflytelse redusert Nye fagdisipliner pedagogikk psykologi sosiologi - moderne rettsvesen

58 Artenes opprinnelse 1859 ( The survivel of the fittes ) Utviklingslærens far

59

60 Skyggesider - kunstnernes rolle Kunstnerne og mange intellektuelle viser: Fattigdom Undertrykking Maktmisbruk Kunstnerne ønsket å påvirke: den politiske, sosiale og kulturelle utvikling

61 Barnearbeid

62

63 Tjenerstanden

64 Filosofer og vitenskapsmenn

65 Hippolyte Taine ( ) Alt er avhengig av hverandre Samlet fakta og årsaksforklarte Mennesket styrt av arv og miljø Determinisme

66 Friedrich Nietzsche ( ) Gud er død Absolutte verdier finnes ikke Foraktet demokrati Overmennesket hans ideal Den ensomme og geniale skaper sitt liv Bildet er malt av MUNCH

67 Karl Marx ( ) Proletarer i alle land, foren eder. Sosialismens far Sosiale og økonomiske forhold skaper motsetninger mellom klassene De undertrykte blir fri gjennom klassekamp Inspirerte til arbeiderbevegelse og revolusjon Skrev Det kommunistiske manifest (1848) og Kapitalen (1868) Internasjonalen (russisk versjon)

68 John Stuart Mill ( ) Liberalist Fremhever enkeltmenneskets rettigheter Om friheten (1859) Enkeltmenneskets frihet Om kvinneundertrykkelsen (1869) Viser at kvinner er ofre for manglende frihet

69 Suffragette- bevegelsen

70 Suffragettenes metoder

71 Friedrich Hegel ( ) Dialektikken: tese-antitese-syntese En idé eller moral tvinger frem en ny idé eller moral som står i motsetning til den første! Dette driver utviklingen fremover

72 Søren Kirkegaard Ingen objektiv sannhet Enkeltmennesket må ta egne valg Stor betydning for Ibsen, Bjørnson, Kielland og Garborg

73 Fotografi Avduking av statue av H. Wergeland (1881) (merk folkehavet)

74 Politikk -partier stiftet ved gjennombruddet for parlamentarismen i 1884 Venstre: (1884) (liberalistisk) Handelsborgerskapet Bøndene Høyre: (1884) Embetsmennene De konservative Uenighet: Union, språk, religion, parlamentarisme, stemmerett og kultur

75 Marcus Thrane Dannet den første arbeiderbevegelsen i eiendomsløse og fattige og industriarbeidere i : arbeidere 1887: Arbeiderpartiet dannet Krevde alminnelig stemmerett

76 Thranes Statsbygningen

77 Ovenstående bilde er en 4-etasjes bygning og forestiller nåtidens statsbygning. I nederste etasje står arbeiderne. Ovenpå deres skuldrer i annen etasje borgerskapet og pengeveldet; ovenpå disse embetsveldet og aller øverst kongeveldet Visstnok trykker kongen embetsmennene, men så holder disse seg skadesløse hos borgerskapet, som klager svare over trykket, men dog har rett og makt nok til å holde seg skadesløse i nederste etasje hos arbeiderne. Disse er det som til syvende og sist må bli ved hele byrden. Arbeider! Betrakt denne byrden og betenk hvilket tårn av tærende mennesker du har på dine skuldrer! Og enda betraktes du som et halvt dyr, som ingen mening må ha, ennskjønt det er alene på dine sterke skuldrer den hele bygning hviler. Var de høye herrer ikke aldeles forblindet av overmot og innbilskhet, så ville de så hurtig som mulig bli enige om straks å imøtekomme dine rop om lettelser. Sett at arbeiderne ikke lenger holdt ut. Sett at de kastet seg ned eller sprang vekk. O ve! da falt konger, embetsmenn, borgerskap og pengemenn hulter til bulter ned fra sin høyde, og alle ville komme på samme trinn! - At dette store fall om kort tid vil foregå, er visst. Men ta deg i akt, arbeider! Se til at ikke dine undertrykkeres fall blir så sterkt og plutselig at de i fallet knuser deg selv.

78 Det realistiske maleriet Reaksjon mot den romantiske kunsten Skildret hverdagen; samt det ekle og frastøtende Malte det de så Var objektive Mål; vekke publikums samvittighet Motiv: slitne bondekvinner, strevende arbeidere

79 Courbet: Romantikkens død 1849

80 Romantikkens død Begravelse med vanlige landsbyfolk. Bildet var på over 3 x 7 meter, Uvanlig å male så store bilder av folk som ikke var av kongelig eller borgerlig slekt. Overklassen mente bildet var provoserende. En slik vanlig virkelighet var virkelig ikke noe å henge på veggen, sa de. Courbet sa selv at maleriet forestilte "romantikkens død".

81 Courbet: Den desperate ( )

82 Courbet: Steinpukkerne (1850)

83 Erik Werenskiold -"En bondebegravelse (1885)

84 Rolf Groven EN BONDEBEGRAVELSE

85 Forskjeller mellom arbeidsgiver og arbeidere. Arbeidsgiveren sitter i lyset Arbeiderne står med luen i hånden til venstre i bildet. Arbeidsgiveren er den som har makten, men arbeiderne er Kittelsen En streik (1879) mange

86 Konkurranse Hvilken periode tilhører de følgende malerier? -Romantikken? -Realismen? Solveigs sang Fra Ibsens Peer Gynt m/musikk av Edvard Grieg Sissel (fil)

87 Jean-Francois Millet Akseplukkerne (1857)

88 Fearnley: Slindebirken (1839)

89 Brudeferden i Hardanger (Tiedemand og Gude)( ) Fanitullen (musikk)

90 Rolf Groven: OLJEMALERI (fritt etter Tidemand og Gude)

91 Rolf Groven: Ubåt i Hardanger (1981)

92 Leif Eiriksson (Christian Krohg)

93 Musikk: Peer Gynt Morgenstemning (Grieg)

94 Gude: Hvile ved bekken (1860)

95 Harriet Bacher "Ved lampelys", 1890

96 Musikk: Sæterjentens søndag av Ole Bull Erik Werenskiold: Telemarksjenter

97 Rolf Groven: 2007 Telemarksjenter. (Fritt etter Werenskiold)

Ny-romantikken 1890-1905

Ny-romantikken 1890-1905 Ny-romantikken 1890-1905 Generelle kjennetegn Reaksjon på realismens sosiale engasjement og problemdiktning. De nyromantiske dikterne vendte seg innover for å beskrive "det ubevisste sjeleliv" og "det

Detaljer

Litteratur og kultur. Litterære perioder i tidsrommet Romantikken Nasjonalromantikken Realismen Naturalismen Nyromantikken

Litteratur og kultur. Litterære perioder i tidsrommet Romantikken Nasjonalromantikken Realismen Naturalismen Nyromantikken Litteratur og kultur 1800 1900 I 1814 var Norge ikke lenger i union med Danmark, men med Sverige, og vi fikk egen grunnlov. Første halvdelen av 1800-tallet var preget av arbeidet med å bygge Norge som

Detaljer

HENRIK IBSEN GJENGANGERE ET FAMILIEDRAMA I TRE AKTER (1881) Etterord av Bjørn Hemmer

HENRIK IBSEN GJENGANGERE ET FAMILIEDRAMA I TRE AKTER (1881) Etterord av Bjørn Hemmer HENRIK IBSEN GJENGANGERE ET FAMILIEDRAMA I TRE AKTER (1881) Etterord av Bjørn Hemmer Norske klassikere fra Vigmostad & Bjørke Bjørnstjerne Bjørnson Synnøve Solbakken Camilla Collett Amtmannens døtre Arne

Detaljer

HENRIK IBSEN ET DUKKEHJEM SKUESPILL I TRE AKTER (1879) Etterord av Bjørn Hemmer

HENRIK IBSEN ET DUKKEHJEM SKUESPILL I TRE AKTER (1879) Etterord av Bjørn Hemmer HENRIK IBSEN ET DUKKEHJEM SKUESPILL I TRE AKTER (1879) Etterord av Bjørn Hemmer Norske klassikere fra Vigmostad & Bjørke Bjørnstjerne Bjørnson Synnøve Solbakken Camilla Collett Amtmannens døtre Arne Garborg

Detaljer

Innhold. Forord... 11

Innhold. Forord... 11 Innhold Forord... 11 Kapittel 1 Om Teater i klasserommet, estetiske læreprosesser og kunnskapsløftet... 13 TIK-modellens bakgrunn... 13 TIK-modellens hovedmål... 15 TIK-modellen sett i relasjon til Kunnskapsløftets

Detaljer

Fortelleren objektiv og nøytral. Forklarer lite, forteller nøkternt. Mye underdrivelser.

Fortelleren objektiv og nøytral. Forklarer lite, forteller nøkternt. Mye underdrivelser. Litteraturhistorie ( 18.02.2002 ) Karakter: 6 Målform: Bokmål Forfatter: Eirik Bjørklund Den magiske skriften Runer ligner alfabetet til grekerne og romerne skapte -kunnes kun av viktige personer prester

Detaljer

Fra Nasjonalromantikk til romantisk realisme til realisme i norsk litteraturhistorie.

Fra Nasjonalromantikk til romantisk realisme til realisme i norsk litteraturhistorie. Fra Nasjonalromantikk til romantisk realisme til realisme i norsk litteraturhistorie. NASJONALROMANTIKKEN Kommer til syne i malekunst, musikk og litteratur I litteratur kommer romantikken mest til uttrykk

Detaljer

HENRIK IBSEN EN FOLKEFIENDE SKUESPILL I FEM AKTER (1882) Etterord av Bjørn Hemmer

HENRIK IBSEN EN FOLKEFIENDE SKUESPILL I FEM AKTER (1882) Etterord av Bjørn Hemmer HENRIK IBSEN EN FOLKEFIENDE SKUESPILL I FEM AKTER (1882) Etterord av Bjørn Hemmer Norske klassikere fra Vigmostad & Bjørke Bjørnstjerne Bjørnson Synnøve Solbakken Camilla Collett Amtmannens døtre Arne

Detaljer

ISSN 0130. Intensivt mellomkurs i norsk, trinn III Skriftlig eksamen 4 timer KANDIDATNUMMER. Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo 2012!

ISSN 0130. Intensivt mellomkurs i norsk, trinn III Skriftlig eksamen 4 timer KANDIDATNUMMER. Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo 2012! KANDIDATNUMMER Sidetall av Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen!! ISSN 0130 Intensivt mellomkurs i norsk, trinn III Skriftlig eksamen 4 timer Den internasjonale sommerskole

Detaljer

Kampen for tilværelsen. Naturalismen

Kampen for tilværelsen. Naturalismen Kampen for tilværelsen Naturalismen MÅL Når du er ferdig med dette kontraktsprogrammet, skal du kunne: 1. Beskrive naturalismen som periode. 2. Fortelle om Christian Krogh og om Bohemene 3. Fortelle om

Detaljer

REKLAME. Å rope ut Hensikt: Selge et produkt Forandre holdninger Gi informasjon

REKLAME. Å rope ut Hensikt: Selge et produkt Forandre holdninger Gi informasjon REKLAME Å rope ut Hensikt: Selge et produkt Forandre holdninger Gi informasjon Hva,fra hvem,til hvem, hvordan og hvorfor? Produkt Sender Mottaker Virkemidler Komposisjon Språk KOMPOSISJON BLIKKFANG Bilde

Detaljer

Innhold. Handling valg og ansvar... 15. Filosofi, filosofihistorie og etikk... 21. Hellas, hellenere og polis... 29. Sofister og Sokrates...

Innhold. Handling valg og ansvar... 15. Filosofi, filosofihistorie og etikk... 21. Hellas, hellenere og polis... 29. Sofister og Sokrates... Innhold Kapittel 1 Handling valg og ansvar... 15 Tilfeldige og fundamentale mål og valg... 18 Kapittel 2 Filosofi, filosofihistorie og etikk... 21 Moralfilosofi og etikk... 24 Etiske teorier... 25 Noen

Detaljer

Å tolke noveller. Jostein Christensen og Asbjørn Odin Aag

Å tolke noveller. Jostein Christensen og Asbjørn Odin Aag Å tolke noveller Jostein Christensen og Asbjørn Odin Aag Oppgaven ser gjerne slik ut Tolk novellen Kommentar: Du skal skrive om både form og innhold. Du skal gjøre greie for virkemidlene og den funksjonen

Detaljer

Eksamensoppgaven ser gjerne slik ut

Eksamensoppgaven ser gjerne slik ut å tolke noveller Eksamensoppgaven ser gjerne slik ut Tolk novellen Kommentar: Du skal skrive om både form og innhold. Du skal gjøre greie for virkemidlene og den funksjonen de har, og begrunne dine egne

Detaljer

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Nora. Der er vi ved saken. Du har aldri forstått meg. - Der er øvet meget urett imot meg, Torvald. Først av pappa og siden av deg. Helmer. Hva! Av oss to. - av oss

Detaljer

Verdenserklæringen om menneskerettigheter

Verdenserklæringen om menneskerettigheter Verdenserklæringen om menneskerettigheter Innledning Da anerkjennelsen av iboende verdighet og av like og uavhendelige rettigheter for alle medlemmer av menneskeslekten er grunnlaget for frihet, rettferdighet

Detaljer

Konstitusjonen av 1789

Konstitusjonen av 1789 Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Anne Schjelderup Filosofiske spørsmål: Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 5. juni 2004 Konstitusjonen av 1789 Det første som måtte bestemmes når den franske nasjonalforsamling

Detaljer

HENRIK IBSEN PEER GYNT ET DRAMATISK DIKT (1867) Etterord av Bjørn Hemmer

HENRIK IBSEN PEER GYNT ET DRAMATISK DIKT (1867) Etterord av Bjørn Hemmer HENRIK IBSEN PEER GYNT ET DRAMATISK DIKT (1867) Etterord av Bjørn Hemmer Norske klassikere fra Vigmostad & Bjørke Bjørnstjerne Bjørnson Synnøve Solbakken Camilla Collett Amtmannens døtre Arne Garborg Haugtussa

Detaljer

INTERNASJONAL KVINNEBEVEGELSE

INTERNASJONAL KVINNEBEVEGELSE INTERNASJONAL KVINNEBEVEGELSE FORNUFT OPPLYSNINGSTID FRIHET FORANDRING NYTT VERDENSBILDE-HELIOSENTRISK HUMANISME NATURVITENSKAP DEN AMERIKANSKE UAVHENGIGHETSERKLÆRINGEN (1776) ERKLÆRER RETTEN TIL LIV,

Detaljer

Skoletorget.no Den franske revolusjon Samfunnsfag Side 1 av 5

Skoletorget.no Den franske revolusjon Samfunnsfag Side 1 av 5 Side 1 av 5 Politisk vekkelse og borgerskapets overtagelse Valget til stenderforsamlingen Tekst/illustrasjoner: Anne Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Anne Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist

Detaljer

HENRIK IBSEN VILLANDEN SKUESPILL I FEM AKTER (1884) Etterord av Bjørn Hemmer

HENRIK IBSEN VILLANDEN SKUESPILL I FEM AKTER (1884) Etterord av Bjørn Hemmer HENRIK IBSEN VILLANDEN SKUESPILL I FEM AKTER (1884) Etterord av Bjørn Hemmer Norske klassikere fra Vigmostad & Bjørke Bjørnstjerne Bjørnson Synnøve Solbakken Camilla Collett Amtmannens døtre Arne Garborg

Detaljer

HENRIK IBSEN HEDDA GABLER SKUESPILL I FIRE AKTER (1890) Etterord av Bjørn Hemmer

HENRIK IBSEN HEDDA GABLER SKUESPILL I FIRE AKTER (1890) Etterord av Bjørn Hemmer HENRIK IBSEN HEDDA GABLER SKUESPILL I FIRE AKTER (1890) Etterord av Bjørn Hemmer Norske klassikere fra Vigmostad & Bjørke Bjørnstjerne Bjørnson Synnøve Solbakken Camilla Collett Amtmannens døtre Arne Garborg

Detaljer

Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati

Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati Side 1 av 5 Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati Tekst/illustrasjoner: Anne Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Anne Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert:

Detaljer

PENSUMLISTE NORDISK VÅR 2013. Institutt for nordistikk og litteraturvitskap NTNU. Basisemne og fordjupningsemne på bachelornivå, Norrønt reiskapsfag

PENSUMLISTE NORDISK VÅR 2013. Institutt for nordistikk og litteraturvitskap NTNU. Basisemne og fordjupningsemne på bachelornivå, Norrønt reiskapsfag PENSUMLISTE VÅR 2013 NORDISK Basisemne og fordjupningsemne på bachelornivå, og Norrønt reiskapsfag NTNU Institutt for nordistikk og litteraturvitskap 7491 TRONDHEIM NORDISTIKK OG LITTERATURVITSKAP INNLEVERING

Detaljer

Camilla Collett 1854/55)

Camilla Collett 1854/55) Camilla Collett Amtmandens Døttre (førsteutgavens versjon, først utgitt 1854/55) 2013 Camilla Collett: Amtmandens Døttre (1. utgave, 1854/55) Utgave ved Ellen Nessheim Wiger og Kristin Ørjasæter, Det norske

Detaljer

Plan for dagen: JS Mill Bibelen: Hvem er min nabo? Menneskesyn

Plan for dagen: JS Mill Bibelen: Hvem er min nabo? Menneskesyn Side 1 av 22 Etikk 3: Mill og Bibelsk etikk Plan for dagen: JS Mill Bibelen: Hvem er min nabo? Menneskesyn www.augustinian.wordpress.com Side 2 av 22 J S Mill Mill i sin tid Oppsummering utilitarisme www.youtube.com/watch?v=qelcp4w2no8

Detaljer

REALISMEN OG NATURALISMEN

REALISMEN OG NATURALISMEN repetisjonshefte REALISMEN OG NATURALISMEN Det moderne gjennombruddet (1850-1900) Poetisk (romantisk) realisme: (1850-1860-årene) hverdagssituasjoner, men på en idealisert måte litteraturen skal oppdra

Detaljer

Søndag den 12. juli 2009

Søndag den 12. juli 2009 Søndag den 12. juli 2009 Etter tre overnattinger i Amalfi dro vi videre med bussen til Sorrento. Sorrento er en av Italias mest travle og berømte turistbyer sør for Roma. Sorrento ligger oppe på kalksteinsklippene

Detaljer

Slik lyder verdenserklæringen om menneskerettigheter

Slik lyder verdenserklæringen om menneskerettigheter Menneskerettigheter 1 Menneskerettigheter er de rettighetene alle har i kraft av det å være et menneske. De er universelle og evige. Rettighetene er umistelige og skal følge deg hele livet. Det er ikke

Detaljer

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør Prinsipprogram For human-etisk forbund 2009-2013 Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør A - Interesseorganisasjon Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet

Detaljer

AMALIE SKRAM HELLEMYRSFOLKET

AMALIE SKRAM HELLEMYRSFOLKET AMALIE SKRAM HELLEMYRSFOLKET Norske klassikere fra Vigmostad & Bjørke Bjørnstjerne Bjørnson Synnøve Solbakken Camilla Collett Amtmannens døtre Arne Garborg Haugtussa Henrik Ibsen En folkefiende Henrik

Detaljer

17. mai 1814. -Grunnloven vedtatt -Norsk selvstendighet -Fra dansk til svensk union

17. mai 1814. -Grunnloven vedtatt -Norsk selvstendighet -Fra dansk til svensk union 17. mai 1814 -Grunnloven vedtatt -Norsk selvstendighet -Fra dansk til svensk union Viktige hendelser Norsk selvstendighet Norge i union med Danmark (1380-1814) Kielfreden 14. januar 1814: Norge gis til

Detaljer

DET MODERNE GJENNOMBRUDDET

DET MODERNE GJENNOMBRUDDET DET MODERNE GJENNOMBRUDDET Det moderne gjennombruddet Forfatterne i Skandinavia begynte å skrive realistisk, samfunnskritisk litteratur på siste halvdel av 1800-tallet. Dette oppstår som en reaksjon mot

Detaljer

Ketil Bjørnstad Ensomheten. Roman

Ketil Bjørnstad Ensomheten. Roman Ketil Bjørnstad Ensomheten Roman Om boken: Fiolinisten Susanne Hvasser og bassisten Oscar Enger er musikere i Oslofilharmonien. Lenge har de levd rolige og regelmessige liv. Men sensommeren 2012 settes

Detaljer

Frå byen det berer. Eg lyfter på hatt. Gud veit no den dagen når dit eg kjem att.

Frå byen det berer. Eg lyfter på hatt. Gud veit no den dagen når dit eg kjem att. Side 1 av 8 Aasmund Olavsson Vinje (1818-1870) Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Dette diktet er åpningen på Vinjes store reiseskildring Ferdaminne

Detaljer

Henrik Ibsen.notebook. February 03, Søstrene Nora og Hedda mener navnene deres har vært belastende. Minner: Søsterne tar en titt i fotoalbumet.

Henrik Ibsen.notebook. February 03, Søstrene Nora og Hedda mener navnene deres har vært belastende. Minner: Søsterne tar en titt i fotoalbumet. Henrik Ibsen.notebook February 03, 2013 Søstrene Nora og Hedda mener navnene deres har vært belastende. Minner: Søsterne tar en titt i fotoalbumet. Juvelen: Denne brosja kjøpte Henrik Ibsen til sin kone.

Detaljer

Ferkel-kretsen og kulturen

Ferkel-kretsen og kulturen Ferkel-kretsen og kulturen Øivind Larsen Michael 2009;6:186 90 Fiałek M. Die Berliner Künstlerbohème aus dem «Schwarzen Ferkel». Dargestellt anhand von Briefen, Erinnerungen und autobiographischen Romanen

Detaljer

Tre dramatiske dager på Levanger i 1851

Tre dramatiske dager på Levanger i 1851 Tre dramatiske dager på Levanger i 1851 Historisk bakteppe for musikkteateret Raud Vinter Presentasjon laget av Arild Pettersen og Sveinung Havik 09.06.2006 Levanger sett fra Nesset før 1864. Fergemannsstua

Detaljer

PENSUMLISTE VÅR 2015. Nordisk og norsk som andrespråk. Basisemne og fordjupningsemne på bachelornivå NTNU. Institutt for språk og litteratur

PENSUMLISTE VÅR 2015. Nordisk og norsk som andrespråk. Basisemne og fordjupningsemne på bachelornivå NTNU. Institutt for språk og litteratur PENSUMLISTE VÅR 2015 Nordisk og norsk som andrespråk Basisemne og fordjupningsemne på bachelornivå NTNU Institutt for språk og litteratur 7491 TRONDHEIM INNLEVERING AV PENSUMLISTER Studentar som vel å

Detaljer

Kants etikk (praktiske filosofi) v/stig Hareide

Kants etikk (praktiske filosofi) v/stig Hareide Kants etikk (praktiske filosofi) v/stig Hareide 27.9 2010 Kants moralfilosofiske tekster Grunnlegging til moralens metafysikk (1785) Kritikk av den praktiske k fornuft ft (1788) Moralens metafysikk (1797)

Detaljer

Henrik Ibsen og moderniteten

Henrik Ibsen og moderniteten En sammenlignende analyse av Et dukkehjem og Hedda Gabler Masteroppgave i nordisk, særlig norsk, litteratur og språk i Lektor- og adjunktprogrammet (NOR4090) Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Detaljer

Disposisjon for faget

Disposisjon for faget Side 1 for Exphil03 Hva er Exphil 26. august 2014 17:16 Disposisjon for faget Hva er kunnskap Hva kan vi vite sikkert Hvordan kan vi vite Kan vi vite noe sikkert Metafysikk, hva er virkelig De mest grunnleggende

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

ELLING REITAN IBSENS KVINDER GALLERI PINGVIN. 11. november 2006

ELLING REITAN IBSENS KVINDER GALLERI PINGVIN. 11. november 2006 ELLING REITAN GALLERI PINGVIN 11. november 2006 IBSENS KVINDER Ibsens Kvinder Mitt arbeid med Henrik Ibsen startet med en Peer Gyntutstilling og lanseringen av en Peer Gynt Suite bestående av 4 litografier.

Detaljer

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1 Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017 De Kristnes prinsipprogram 1 Innhold De Kristne skal bygge et samfunn som er fritt og trygt for alle, uansett hvem man er eller hvor man

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Anita Nordsteien klasse 1B Oppgave 3

Anita Nordsteien klasse 1B Oppgave 3 Anita Nordsteien klasse 1B Oppgave 3 Innledning Vor tids åndsretning er virkelig naturalistisk. Den er - i sin store, herskende hovedstrøm - væsentlig bestemt ved den fra Darwins forskning udgående tænkning

Detaljer

Undervisningsplan med Tidslinjer 1+2 som læreverk

Undervisningsplan med Tidslinjer 1+2 som læreverk Historie VG3 Undervisningsplan med Tidslinjer 1+2 som læreverk Planen er laget med utgangspunkt i temaer i læreplanen. Det bør være plass til minst fire faser i undervisningsforløpet: 1. Motivering og

Detaljer

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn?

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn? KAPITTEL 2 Katolsk og ortodoks kristendom 1 korttekst Side 32 43 i grunnboka Den katolske kirke Katolsk betyr «for alle mennesker» I Norge i dag har den katolske kirke litt over 55 000 medlemmer (tall

Detaljer

Den som ikke kan gråte (for han har alltid trengt smerten innover i seg ), la merke til at han var i Norge. Comte de Lauteamont

Den som ikke kan gråte (for han har alltid trengt smerten innover i seg ), la merke til at han var i Norge. Comte de Lauteamont A.lbert Camus kaller Isidore Ducasse en genial gymnasiast. Knapt andre biografiske spor finnes om denne forfatteren enn et par klassekammeraters erindringer fra skoleda gene. Ducasse gav ut en bok under

Detaljer

Teater gjennom historien. Fra Hellas til i dag

Teater gjennom historien. Fra Hellas til i dag Teater gjennom historien Fra Hellas til i dag Teateret oppstod i antikken i de greske områder Folkeforsamlingen i Athen (talerstolen) Folkeforsamlingsplassen Akropolis Akropolis i dag Parthenon Nike-tempelet

Detaljer

Muntlig eksamen 48 timers modell. Tonje Lien Smedbråten Vikhammer ungdomsskole Malvik kommune

Muntlig eksamen 48 timers modell. Tonje Lien Smedbråten Vikhammer ungdomsskole Malvik kommune Muntlig eksamen 48 timers modell Tonje Lien Smedbråten Vikhammer ungdomsskole Malvik kommune 48-timers modell på VUS Eleven kan velge å gå opp individuelt eller i par (bestemmes i forkant) Eleven får vite

Detaljer

Det Humanistiske Livssyn

Det Humanistiske Livssyn Ideologiseminar: Det Humanistiske Livssyn Egersund 2004 Andreas Heldal-Lund Min bakgrunn Livssyn Humanismen Human-etikken Etikk Andreas sekulær humanist rasjonalist human-etiker agnostiker kjetter fritenker

Detaljer

Å være barn på en te- plantasje i Bangladesh

Å være barn på en te- plantasje i Bangladesh Å være barn på en te- plantasje i Bangladesh Opplegget er laget med støtte fra: Å være barn i Bangladesh er en tekst som tar for seg mange ulike temaer rettet mot barn på mellomtrinnet. Teksten er sammenhengende,

Detaljer

Gud, takk for at du har skapt oss til å tenke og handle fornuftig og logisk.

Gud, takk for at du har skapt oss til å tenke og handle fornuftig og logisk. 56 oppstod den tredje dag etter skriftene og fòr opp til himmelen Gud, takk for at du har skapt oss til å tenke og handle fornuftig og logisk. Men det gode kan bli det bestes fiende, Gud, for noen ganger

Detaljer

1814: Grunnloven og demokratiet

1814: Grunnloven og demokratiet 1814: Grunnloven og demokratiet Riksforsamlingen på Eidsvoll våren 1814 var Norges første folkevalgte nasjonalforsamling. Den grunnla en selvstendig, norsk stat. 17. mai-grunnloven var samtidig spiren

Detaljer

Maria budskapsdag 2016

Maria budskapsdag 2016 Maria budskapsdag 2016 Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda40 hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne. 41 Da Elisabet

Detaljer

Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp

Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp Vår egen rettferdighetssans forteller oss at en person som har begått en urett mot et annet menneske, er skyldig i den uretten han har begått. Det er få som ikke reagerer

Detaljer

ÅRSPLAN FOR HISTORIE VG3 MED TIDSLINJER 2 SOM LÆREVERK

ÅRSPLAN FOR HISTORIE VG3 MED TIDSLINJER 2 SOM LÆREVERK HISTORIE VG3 ÅRSPLAN FOR HISTORIE VG3 MED TIDSLINJER 2 SOM LÆREVERK Planen er laget med utgangspunkt i temaer i læreplanen. Derfor legger den ikke opp til en kronologisk bruk av boka, men hopper noen ganger

Detaljer

Liv Køltzow Melding til alle reisende. Roman

Liv Køltzow Melding til alle reisende. Roman Liv Køltzow Melding til alle reisende Roman Om forfatteren: Liv Køltzow (f. 1945) debuterte i 1970 med novellesamlingen Øyet i treet. I 1972 kom hennes første roman, Hvem bestemmer over Bjørg og Unni?,

Detaljer

Fra impresjonisme til ekspresjonisme

Fra impresjonisme til ekspresjonisme Fra impresjonisme til ekspresjonisme Paul Cezanne, Paul Gauguin og Vincent van Gogh var blant impresjonister i begynnelsen men den kunstretning følte de var formløs og lite konkret. Impresjonisme oppfylte

Detaljer

Hva et essay og et kåseri er b Hva det vil si å skrive essayistisk

Hva et essay og et kåseri er b Hva det vil si å skrive essayistisk Årsplan i norsk 10.klasse, 2011 2012 Fagertun skole. Læreverk: Kontekst 8 10, Gyldendal Norsk Forlag. - Litteratur leses, diskuteres og analyseres. - Skriftlige innleveringer leveres og vurderes jevnlig

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20.

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20. Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO mai 2014 Jesus Kristus lever! Påsketiden er ikke slutt! Den varer frem til Pinse! Vi har seks søndager i påsketiden: 4. mai er 3. søndag i påsketiden. JESUS KRISTUS oppsto

Detaljer

HI-129 1 Norge 1814. Selvstendighet, statsdannelse og nasjonsbygging

HI-129 1 Norge 1814. Selvstendighet, statsdannelse og nasjonsbygging HI-129 1 Norge 1814. Selvstendighet, statsdannelse og nasjonsbygging Kandidat-ID: 2032 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 Generell informasjon Dokument Automatisk poengsum Levert 2 spørsmål om bruk

Detaljer

Å lese et bilde Jeg ser, men hva ser jeg egentlig?

Å lese et bilde Jeg ser, men hva ser jeg egentlig? Lærerveiledning Johan Fredrik Eckersberg: Fra Romsdalen. 1867. Å lese et bilde Jeg ser, men hva ser jeg egentlig? LÆRERVEILEDNING Kjære lærer og elev Vi på Trondheim Kunstmuseum ønsker velkommen til en

Detaljer

30 sentrale tekster i norskfaget Tekstsammendrag, kommentarer og oversikt

30 sentrale tekster i norskfaget Tekstsammendrag, kommentarer og oversikt 30 sentrale tekster i norskfaget Tekstsammendrag, kommentarer og oversikt Leif Harboe Sporisand forlag (november 2015) ISBN 9788293474029 Innledning 800-1350 Middelalder/norrøn tid Gunnlaug Ormstunge

Detaljer

Kritikkens forgreninger

Kritikkens forgreninger Hans Chr. Garmann Johnsen, Terje Dragseth, Oddbjørn Johannessen og Hans Kjetil Lysgård (red.) Kritikkens forgreninger Om samfunnskritikk i litteratur og samfunnsvitenskap Høyskoleforlaget N O R W E G I

Detaljer

Den industrielle revolusjonen

Den industrielle revolusjonen Den industrielle revolusjonen På 1700 tallet levde mange håndverkere i Europa av å spinne garn og veve stoffer. Senere ble det utviklet maskiner som produserte raskere. Dampmaskinen ble forbedret. Det

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

NOEN RELIGIØSE STRØMNINGER

NOEN RELIGIØSE STRØMNINGER NOEN RELIGIØSE STRØMNINGER I VÅR TID I dette kapittelet skal du lære om: - Hva nyreligiøsitet er - Tenkemåter og fremgangsmåter i alternativbevegelsen - Fornyelse av gamle naturreligioner NOEN VIKTIGE

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i norsk for 7. trinn 2017/18 Følgende mål dekkes gjennom tverrfaglige opplegg; - Lytte til og videreutvikle innspill fra andre og skille mellom meninger og fakta

Detaljer

Fortelling (viktige begreper, fortellermåter og hvordan skape spenning)

Fortelling (viktige begreper, fortellermåter og hvordan skape spenning) Fortelling (viktige begreper, fortellermåter og hvordan skape spenning) En skjønnlitterær sjanger Sjanger = en bestemt type tekst Deles i to hovedtyper: skjønnlitteratur og saktekster Viktige begreper

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Norge: Historien om et lykkelig land og folk? En gjennomgang av Norges historie med vekt på tiden etter 1814

Norge: Historien om et lykkelig land og folk? En gjennomgang av Norges historie med vekt på tiden etter 1814 Norge: Historien om et lykkelig land og folk? En gjennomgang av Norges historie med vekt på tiden etter 1814 Hva er viktig når vi skal presentere et lands historie? I skolebøker kan vi ofte finne «Spøk-modellen»:

Detaljer

EKTEVIGSELSRITUALET. Lesning, mellomvers og Evangelium (velges på forhånd av brudeparet i samråd med forrettende prest).

EKTEVIGSELSRITUALET. Lesning, mellomvers og Evangelium (velges på forhånd av brudeparet i samråd med forrettende prest). EKTEVIGSELSRITUALET I Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Amen. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Og med din ånd. Bønn Gud, du har opphøyet

Detaljer

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro?

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? 2 3 4 1 6 Fysisk og åndelig helse henger sammen Min kjære, jeg ønsker at du på alle vis får være frisk og

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2017

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2017 Prinsipprogram Human-Etisk Forbund 2013 2017 Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet er en demokratisk medlemsorganisasjon basert på et bredt frivillig engasjement fra medlemmer

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

Del A Kortsvarsoppgave

Del A Kortsvarsoppgave Del A Kortsvarsoppgave Den store ære I islendingsagaen Soga om Gisle Sursson foregår handlingen på 900-tallet. Teksten er en del av den norrøne litteratur og har klare typiske trekk for sagalitteraturen.

Detaljer

Denne oppgaven analyserer novellen Karen, skrevet av Alexander L. Kielland og utgitt i 1882. Det er nærmest umulig å analysere et verk av Kielland

Denne oppgaven analyserer novellen Karen, skrevet av Alexander L. Kielland og utgitt i 1882. Det er nærmest umulig å analysere et verk av Kielland Denne oppgaven analyserer novellen Karen, skrevet av Alexander L. Kielland og utgitt i 1882. Det er nærmest umulig å analysere et verk av Kielland uten samtidig å omtale realismen som litteraturhistorisk

Detaljer

OPPLYSNINGENS SORTE FÅR

OPPLYSNINGENS SORTE FÅR Martin Wåhlberg OPPLYSNINGENS SORTE FÅR Jean-Jacques Rousseau (1712 1778) Humanist forlag 2011 Martin Wåhlberg Omslag: Asbjørn Jensen Tilrettelagt for ebok av Prograph as ISBN: 9788282820295 ISBN: 9788292622834

Detaljer

Adventistmenighet anno 2015

Adventistmenighet anno 2015 Adventistmenighet anno 2015 MULIGHETER OG UTFORDRINGER VED BEGYNNELSEN AV ET NYTT ÅR 1 Sannheten er relasjonell Sannheten er verken relativ eller objektiv. Det bibelske synet er at sannheten er personlig,

Detaljer

Med kjønnsperspektiv på norsk historie

Med kjønnsperspektiv på norsk historie Ida Blom og Sølvi Sogner (red.) Med kjønnsperspektiv på norsk historie Fra vikingtid til 2000-årsskiftet Cappelen Akademisk Forlag Innhold Innledning 9 Fra kvinnehistorie til kjønnshistorie? 11 En faglig

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Staten, fylkeskommunene og kommunene

Staten, fylkeskommunene og kommunene Staten, fylkeskommunene og kommunene I Norge er det 19 fylker og 429 kommuner. Fylker og kommuner er både geografiske områder og politisk styrte enheter. Både fylkeskommunene og kommunene har selvbestemmelsesrett

Detaljer

Målretta lesing Selektiv lesing

Målretta lesing Selektiv lesing Målretta lesing Selektiv lesing Margunn Mossige og Ingeborg Margrete Berge Margunn Mossige og Å lese for å skrive Et eksempel fra norskfaget Målretting: Å gi skriveoppgave i det en begynner med et tema

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Når ateismen åpner seg som en avgrunn i sjelen

Når ateismen åpner seg som en avgrunn i sjelen I. Når ateismen åpner seg som en avgrunn i sjelen 1. Jesus beskrives i Det nye testamentet som en kenotisk personlighet. Det betyr at han viser sin styrke i sin svakhet. Det greske ordet kenosis finnes

Detaljer

Olav og Kari Navnet ditt:...

Olav og Kari Navnet ditt:... Folkevise Olav og Kari Navnet ditt:... Folkevise Olav Bøe og fl. Fra Norsk Folkediktning (Dei Norske Samlaget 1958) 1 Trø meg inkje for nære = kom ikke for nær meg (viser til dansesituasjonen visa ble

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Læreplan i historie og filosofi programfag

Læreplan i historie og filosofi programfag Læreplankode: xxxx- xx Læreplan i historie og filosofi programfag Fastsatt som forskrift: Gjelder fra:.. Side 1 av 10 Formål Mennesker er historieskapte og historieskapende. Dette preger menneskers tenkning,

Detaljer

Utlysning: vi søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen

Utlysning: vi søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Utlysning: vi søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Går du på ungdomsskolen og ønsker en utfordring? Vi søker fire elever fra hele landet som skal nominere 5 bøker til UPrisen 2015. Vi leter

Detaljer

Ketil Bjørnstad Veien til Mozart

Ketil Bjørnstad Veien til Mozart Ketil Bjørnstad Veien til Mozart Om forfatteren: Ketil Bjørnstad er pianist, komponist og forfatter innen mange sjangre. I tillegg til sitt omfattende skjønnlitterære forfatterskap har Bjørnstad skrevet

Detaljer