KRONSTADHAGEN. en del av Kronstad hovedgård. Dagfinn Moe

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRONSTADHAGEN. en del av Kronstad hovedgård. Dagfinn Moe"

Transkript

1

2 Dagfinn Moe KRONSTADHAGEN en del av Kronstad hovedgård 36 Innledning det tradisjonelle begrepet villa inkluderte man hus og hage. Et vakkert og påkostet hus måtte ha en hage som omkranset det hele. Takseringen av slike eiendommer, f.eks. gjennom 1700-tallet, viser en verdifastsetting på hage og beplantning som kan overraske de fleste, og egne hagetakstmenn må ha vært benyttet. I økonomisk vanskelige tider ble nok tilgjengelige midler benyttet til prioriterte vedlikeholdsoppgaver på huset. Dette medførte at hagen måtte lide noe. Mens hus og bygg ble beholdt uendret gjennom lengre tid, levde hagene i mange tilfeller sitt eget liv, hvor stier grodde igjen og ble en del av plenarealet, og planter forsvant av forskjellige årsaker, kanskje til fordel for noe nytt som ble brakt inn. Noen få eiere prøvde å holde seg oppdatert med hensyn til endringer og trender innen hagekunsten og følge de moter som dukket opp. En kan oppleve å finne oppbevarte skisser og planer for hagen, men hva som ble gjennomført, er det sjelden en får vite noe om. Det samme gjelder planer for beplantning av et nytt materiale. Derfor skal man være forsiktig med å gå for fort frem med tanke på hva nytt som ble introdusert. Om man går løs på en eksisterende gammel hage, finner man som oftest gammelt og nytt materiale i skjønn forening, men å holde fra hverandre hva som kom først og sist, kan i mange tilfeller by på problemer også for dem som arbeider jevnlig med slike forhold. Gartnerkataloger, takstprotokoller, faglitteratur, beretninger fra samtiden og også fotografier gir likevel verdifull informasjon i tillegg til registrering av trær, busker og stauder som måtte ha overlevd frem til i dag. Vanskelig blir det saktens når hele eller deler av hagen er borte. Kronstad gård eller hovedgård har en lang historie bak seg, og kildene til kunnskap om den finnes spredt på mange steder. Denne fremstillingen er derfor bygget på det som i dag har vært mulig å finne, men det er alltid et håp om at nye biter i puslespillet om eiendommens historie med hus og hage kan dukke opp senere.

3 Litt om stedets historie Eiendommen og eiere gjennom mer enn 500 år. Kronstad hovedgård var opprinnelig en større gård med inn- og utmark, fehold, strandlinje og fiskeretter til Store Lungegårdsvann. Etter hvert som tiden gikk, ble deler av eiendommen solgt eller delt ved arveoppgjør (bl.a. Bendixen 1898a, b.) Kronstads eldste kjente navn har vært Hundstaðir, og eiendommen har i den tidligste tiden tilhørt kongsgården Aalrekstad (Aalrekstaðir) (Bendixen 1890, 1898a, b), og senere lagt under Årstad (Aarstad). I middelalderen var området ett av flere klostergods under Nonneseter kloster, og i en periode fra 1480 til reformasjonen i bruk av St. Antonius-ordenen (Antoniusbrødrene). De fikk formell rett til Nonneseter og dets eiendommer i 1507 (Bendixen 1890, 1898b), men selv om de konverterte til protestantismen i 1480, ble de fratatt eiendommene ved reformasjonen i 1528 etter ordre fra den dansknorske kongen Fredrik 1. Den som fikk hånd om eiendommene som lå under Nonneseter kloster, ble Vincens Lunge (ref. navnene Lungegården og Lungegårdsvannet). Grunnen til at nettopp han fikk rettighetene, var at kongen hadde tatt fra ham rettigheten til bl.a. Bergenhus, og som en erstatning fikk han all grunn som lå til Nonneseter. Mange av disse klostergodsene eller gårdene var store, og de ble etter hvert delvis gitt, delvis solgt for en billig penge til sentrale personer i samfunnet og kirken. I matrikkelen av 1665 er stedet kalt Honstad, og delvis også Hundstad. Fra år 1705 var navnet Cronstad eller Kronstad (Nybø 1980). (Overgangen fra H i Hundstad til Cr i Cronstad kan ifølge Bendixen (1898a) skyldes tolkning av en vanskelig forsiring av bokstaven H.) I en periode finner en Kronstad også skrevet Krohnstad, men det er feil. Basert på Bendixens undersøkelser finnes ingen opplysninger om at noen Kron eller Krohn hadde tilknytning til stedet. Huset med interiør og innbo har av flere i nyere tid vært omtalt og fremhevet (f.eks. Ebbing 1974; Woxholth 1976; Trumpy 1977; Lavik 1979). Eiere Antall eiere fra Nonneseters dager til i dag er lang (Tabell 1). Overdragelser av eiendommen skjedde ved arv, salg (også tvangssalg) eller auksjoner og hovedbruket ble etter hvert mindre. Det vil føre for langt å gjennomgå hele listen av eiere, men i hagehistorisk sammenheng peker noen seg ut som trolig hadde økonomi nok til å etablere eller fornye hagen med frukt, bær, grønnsakshage og kanskje også et prydanlegg. 37

4 Tidspunkt fra Eiere av Kronstad hovedgård Før 1480 Nonneseter kloster (cistercienser) fra ca Antoniusbrødrene fikk låne Nonneseter i 1507 Reformasjonen St. Antoni-ordenen fikk formell rett til Nonneseter Overtatt av Kronen ved Fredrik 1, og overdratt til Vincens Lunge (vederlag for Bergenhus), enke Margrete (fra 1555) Blantzeflor Lunge (-1571) g. m. Daniel Bildt 1599 Knut Bildt (-1616) Blantzeflor Bildt (- >1674) g. m. Bjørge M. Juel (-1653) 1677? Sidsel, B. M. Juels datter g. m. admiral Bernt Orning Jürgen Thormöhlen Ove Schreuder (-1694) Karen de Lange, enke etter kjøpmann Hans Hansen Anders Bruun (-1705). Enken Anna Catrine Byssing solgte Henrik Arntzen Meyer (Henrik Meyer Arntsen) (-1724) Ove Holm (-1730) hustru Maria Wilde (-1738) Hans Holm (sønn) Johan Peter de Besche ( ) g. m. Rebekka v.d. Lippe 1746 Rebekka de Besche ( ), forpakter Jens Jensen Daniel Lau Christoffer Hendrich Lau 1775/6 Jens Jensen (Jens Jensen Kronstad) Christian Gerhard Ameln (-1806) Fra 1806 Karen Ameln (f. Krüger) (enke) (-1818) 1818 Henrik Helmers (-1822) hustru Marthe f. Greve (-1825) 1826 Henrik og Jacob B. Helmers 1840 Joachim Friele (tross flytting til utlandet i 1845 er han eier til 1868) 1868 Michal Iversen 1874 Nils Johan Michelsen og Maria f. Meyer (d. av Samuel Meyer (Årstad)) 1898 Maria Michelsen (enke) blir eier av gården c Nils, Henrik og Samuel Michelsen overtar gården (alle forble ugifte) (1942) Tyskerne beslaglegger gården i en kort periode (Samuel Michelsen) 1963/1965? Bergen Byreklame AS / Johan Vetlesen Fjøsangerveien Aktive Krigsdeltageres Forening Stiftelsen Krigsveteranenes Minne Kronstad hovedgård Tabell 1. Eiere av eiendommen Kronstad fra middelalderen til i dag (hovedsakelig basert på Bendixen (1890, 1898a, b); Nybø (1980), Ugulen 2003, Panteboken Bergen (Digitalarkivet s.a.). (Grunnet forskjellig dato og årsangivelse for underskrivning av skjøte og tinglysning, kan opplyst tidspunkt variere noe.) 38

5 Den første vi kjenner som kunne tenke seg å anlegge en prydhage på Kronstad, må ha vært Vincens Lunge og etterfølgende arvinger. De fleste av disse bodde imidlertid på Lungegården, som var et påkostet anlegg med både pryd- og nyttehager. Vi vet at enkelte i familien kjøpte eller leiet seg hager utenfor Lungegården, blant annet barnebarnet til Vincens Lunge, Knut Bildt. Han anla og hadde en nyttehage (kålhage) tidlig på 1600-tallet ved Papegøyen eller Skiven (ref. dagens Skivebakken), men noen opplysninger om Kronstad er ikke funnet. Ved arveoppgjøret etter neste generasjon i slekten (1677?) (Blantzeflor Bildt og Bjørge M. Juel) skjer det en kraftig oppdeling av Lungegårdens eiendommer. Datter Sidsel ble gift med admiral Bernt Orning, får tildelt Kronstad, tidl. Hunstad. Orning hadde store eiendommer blant annet på Stord, men ingen ting tyder på at han satset noe større på å bygge opp Hunstad som noe stort sted for seg. Gårdens økonomi var etter det man vet ikke så god, og det hele endte med salg i 1693 (Bendixen 1898a, b). Eiendommen var på dette tidspunkt fremdeles et gårdsbruk og hadde kanskje en hage eller to med nyttevekster, men ingen ting finnes dokumentert. Hovedbruket hadde i 1695 en hest, 15 melkekyr og en okse og hadde flere underbruk. Bruket Nesset hadde alene 8 melkekyr og 5 sauer. I tillegg fantes det på plassen Cronstad Nesset et opsatt Løsthuus som Cammerråd Moer skal ha benyttet. Noe hageanlegg på de enkelte brukene nevnes ikke i takstprotokollen. I tillegg lå det til gården 1 stoer smaae silde Not, 100 favner lang og syv favner dyb, med tilhørende tunger i brug bar stand, 1 smaae silde Not med tilhørende 4 bolker, 60 favner lang og 6 favner dyb, 1 Orte Noed 24 favner lang og 4 favner dyb, gammel og ubrugelig, en sæt?? smaae sildegarn i brugelig stand, 1 stoer Note baad med tilhørende Anker og Mast, er i brugelig stand, 1 færings baad halv slidt, 4 gl. Silde haaver og tilhørende Note stenger (Bendixen 1898a). I 1706 skjer det igjen en oppdeling av eiendommen. Bruket ble mindre, og gårdsdriften alene begynte kanskje å nærme seg en økonomisk grense for det som var mulig for å drive gården. Ove Holm kjøpte anlegget i 1725, og penger vet vi han hadde. Han finansierte bl.a. den store altertavlen i Korskirken, og noen midler kan ha vært brukt på hus og eiendom, uten at vi vet noe sikkert om det. Hans sønn, Hans Holm, arvet så eiendommen, men han kom i økonomiske problemer og tok opp store lån hos apoteker Johan Peter de Besche i Bergen (Moe 1988). Det endte med tvangsauksjon i 1744, og de Besche ble nødt til å overta anlegget. På denne tiden bestod eiendommen av gården Cronstad med tilhørende «Pladtz Cronstad Nesset (Nesset), Pladtz Nedre Nesset og Pladtz Solems Wiigen (Wiigen)» (Digitalarkivet s.a.). De Besche-familien hadde et storslagent hjem som grenset til Lille Lungegårdsvann og Torgalmenningen, midt i dagens Bergen. Her hadde apotekerfamilien senest i 1733, og trolig av Johan de Besche, satt opp et større 2-etasjes 39

6 Fig. 1. Skråbilde laget over hele byen, hvor Kronstad (nr. 57) er tatt med (se pil og utsnitt). På utsnittet ser en også gården Haukeland helt bakerst (nr. 55) (ukjent kunstner, ca 1740). Universitetsbiblioteket i Bergen hus på eiendommen, og anlagt en renessansehage, omtrent hvor dagens Ole Bulls plass ligger (Moe 1988). Han var også en av de få vi kjenner i byen som nesten sikkert brakte med seg nye tanker om hagekunst fra utlandet. Men noen direkte opplysninger om hagen på Kronstad er ikke funnet. Den hittil eldste kjente kartfestede dokumentasjon på Kronstad finnes i en skisse laget av Claudius Emmanuel Barth, datert 1739 (Harris 1991:82). Noen vesentlige detaljer om hus og hage er ikke gitt. Det er likevel interessant at han har navngitt og tatt med et utmarksareal og benyttet begrepet Hunstad eller Kronstad, kanskje et resultat av den tidligere omtalte navneforvirring. Hovedhuset er tegnet inn og navngitt på et udatert perspektivbilde (antatt ca 1740) over Bergen og tilgrensende områder (fig. 1). På grunn av 1740-kartets noe usikre datering, er det vanskelig å si eksakt om eieren av eiendommen var familien Holm eller familien de Besche. Huset er laget med et midtparti og to fløyer, en form en kjenner for flere hus i Bergen, bl.a. de Besche-huset (Ole Bulls plass) (Moe 1988). I bildet bør en legge merke til de to nummererte 40

7 gårdene Kronstad (57) og Haukeland (55) som er tatt med. De har forskjellig utforming og kan kanskje fortelle noe om husenes utseende på det tidspunkt. Etter J.P. de Besches død overtok en forpakter, Jens Jensen, ansvaret for Kronstad. Da han døde, beholdt enken Rebekka von der Lippe gården frem til Eiendommen ble så solgt til herr justitsraad Dam Lau. Sønnen Christopher solgte eiendommen i 1775/76 til forannevnte forpakter, Jens Jensen. Han bygde nye hus, men hvilke hus det dreide seg om, vet vi ikke, og heller ikke noe om hagen. Neste eier var kjøpmann Christoffer Gerhard Ameln, som i 1781 kjøpte anlegget. Han ryddet marken og satte gården i stand (Bendixen 1898a). I en kjent taksasjonsprotokoll er det tatt med opplysninger om at han brukte 4381 riksdaler på nytt våningshus. Til frukthave og innhegning om denne samt gårdsplassen la han ut vel 884 riksdaler. Han fornyet borggården, fikk nytt vognskjul og nytt forpakterhus og satte gården med gjerder i førsteklasses stand. Det er antatt at i det minste deler av grunnmuren til dagens hovedhus og deler av forpakterboligen senest kan dateres til Amelns tid. Hans eierskap må ha vært en oppgangstid for Kronstad. I et stikk over byen laget av Johan Friedrich Leonhard Dreier i 1822 (fig. 2) ser vi Kronstad i venstre kant avbildet som et 1½ etasjes hovedhus med buet ark i fronten. Vi må nesten regne med at det gjengir huset slik det så ut i 1780-årene og frem til Ameln solgte det i 1818 til Henrik Helmers, etter å ha bodd på Kronstad i 37 år. Ingen ting tyder på at Helmers behøvde å gjøre noe vesentlig med det relativt nye huset. Om en ser på hva som ellers skjedde i byen, må det ha vært rimelig god økonomi blant borgerskapet. Det viser alene det antall stikk som ble bestilt og laget av Dreier over de store private eiendommer i og rundt Bergen, for eksempel Møhlenpris, Kjøkkelvig, Frydenlund, Møhlenpris, Nygård, Slettebakken, Gravdal, Stend, Damsgård osv. (Ormhaug 1998), men også andre, bl.a. Lønningen. Mange av disse større eiendommene ble bygget i siste halvdel av 1700-tallet. For de fleste anleggenes vedkommende fantes prydanlegg med tilhørende alleer og kanskje én eller flere dammer. I 1840 ble Kronstad igjen solgt, nå til Joachim Friele for 6100 sp dlr. (Wiesener 1934). Selv om prisen på eiendommen var høy, satset Friele mer på eiendommen. Han var kjøpmann, konsul og en av datidens mesener med opprettelse av legat i byen. Han tjente penger på eksport av fisk, rogn og import av vin. Samtidig med kjøpet av Kronstad overtok han for en kort periode hovedbygningen til Lungegården og områder mellom St. Jørgens hospital og Byporten. Han var ugift og svært fascinert av fransk kultur. Av en eller annen grunn solgte han Kronstad allerede 5 år senere, og utvandret for godt til Quimper i Bretagne i Frankrike. I 1849 sa han fra seg sitt borgerskap i Bergen, men holdt god kontakt med hjembyen (fig. 6). 41

8 Fig. 2. Utsnitt av Johan Friedrich Leonhard Dreier ( ): Prospect Af Bergen Optaget imod Westen i nerheden af Houkeland (1822). Kronstad gård sees med hagemuren i venstre kant. Universitetsbiblioteket i Bergen 42 Men før han reiste, hadde han rukket både planleggingen og gjennomføringen av den store ombyggingen av hovedhuset med en ekstra, full etasje i Målet var etter sigende at bygningen skulle bli tilnærmet en kopi av det kjente vinslottet Chateau Margaux, som ligger nær Bordeaux i sydvest-frankrike (fig. 3). Slottet finnes fremdeles og er kjent for god og svært dyr vin. Ombyggingen skal være tegnet av byarkitekt Ole Petter Riis Høeg, som må ha hatt tilgang til tegninger av det franske slottet. Innvendig beholdt Friele den tidligere eier Amelns fine rokko-dører og listverk, som er bevart i dag (Woxholt 1976). Joachim Friele forlater byen i 1845, men salg til ny eier, vognmann Michal Iversen, skjer ikke før i Hva som hendte i perioden mellom 1845 og 1868, er uklart, ut over det at en forpakter må ha drevet og holdt gården. Med tanke på hagen finnes det en plan, dessverre udatert og usignert, over eiendommen, laget en gang mellom 1840 og 1860 (fig. 7). Eiendommen etter Marie og Niels Johan Michelsen med familie overtok eiendommen i 1874 og beholdt den i 91 år frem til ca 1963/1965. Dette er den lengste sammenhengende eier-periode i Kronstads historie siden reformasjonen. Den nye eieren, Michelsen, hadde god økonomi basert på handel med sild og annen fisk. Eiendommen hadde i tillegg til hovedbygning og hage også fiskeretter i Store Lungegårdsvann. Michelsen har på forskjellig vis gitt oss mulighetene til å se nærmere på hva som skjedde. I tillegg til eksisterende planer, noe vi vil komme tilbake til, finnes flere gode fotografier fra tiden både før og etter Mange bilder viser hus og deler av hagen og personer som kan identifiseres. Dette siste har gjort sitt til at perioden etter er rimelig godt dokumentert. Sønnene Nils, Henrik og Samuel overtok gården sammen, men alle forble ugift. Selv om enkelte i familien Michelsen ønsket å beholde gården, måtte den selges som en del av arveoppgjøret, og den gikk derved ut av familien i 1963/65. Den nye eier, Johan Vetlesen, tok huset i bruk til utleie for selskaper. Da Aktive Krigsdeltagernes Forening overtok eiendommen 10. august 1973, var det mye som måtte gjøres med både hus og hage (f.eks. Gjendemsjø, 1973; Kvalheim 1973). Først måtte kjøpesum med salær på kr skaffes til veie. Det skjedde med bidrag fra bl.a. private, fond, blåruss og rente- og avdragsfrie lån. Den økonomiske og dugnadsmessige innsatsen var stor, men behovet var

9 Fig. 3. Vinslottet Chateau Margaux i Bordeaux i sydvest-frankrike. Foto: Guillaume de Laubier større enn foreningen hadde regnet med (bl.a. Gjendemsjø 1978a, b; Nybøe 1980; Nybø et al. 1983; Hommen et al. 2000). Viktig var det at takene igjen ble tette. Arbeidet med hagen ble også igangsatt, og utleievirksomheten til foreninger og selskaper fortsatte for å opprettholde nødvendig økonomi. Etter som medlemstallet i foreningen skrumpet inn, ble det bestemt at eiendommen skulle overføres til en ideell stiftelse basert på en bredere medlemsmasse. Stiftelsen Krigsveteranenes Minne Kronstad hovedgård ble etablert den 29. juni i 2002 hvor veteraner fra Forsvaret i dag har et felles møtested. Mens første etasje og deler av kjelleren er øremerket utleie, er 2. etasje og loftet forbeholdt foreningsvirksomhet. Ved hjelp av offentlige midler har et stort renoveringsarbeid vært gjennomført i løpet av de siste årene. Eiendommen består i dag av hovedbygning, forpakterbolig og stall omkranset av hageanlegg og solide murer. Alleen som fører frem til hovedinngangen, står i dag delvis på Kronstads grunn og delvis på kommunal grunn. Huset ble fredet i Dreierstikk og forskjellige planer/kart over anlegget I 1800 kommer Johan Fr. L. Dreier til Bergen og annonserer sine tjenester med å lage kolorerte stikk over eiendommer. I en rekke av hans arbeider fra 43

10 Fig. 4. Kronstad hovedgård. Utsnitt av foto tatt fra Kalfaret/Bellevue i tidsrommet ca Foto: K. Knudsen, Billedsamlingen UBB

11 tidlig, 1800-tallet finner vi Kronstad gård, men aldri som et hovedmotiv i bildet (Ormhaug 1998:75). Huset ligger på en oppbygget terrasse omkranset av en hagemur (fig. 2). En ser lave trær på innsiden langs murene, med en høyere trebeplantning i bakgrunnen, men noe glimt inn i hagen får vi ikke. Fire planer/kart/skisser er laget over anlegget, og er verd spesiell omtale. Den første er dessverre usignert og også udatert, men rik på detaljer og er antatt laget en gang i perioden , absolutt senest 1874 (fig. 7). Den andre er signert ing. Joachim Beyer og datert til 1905 (fig. 5); den tredje er laget av Georg Fr. Fasting og Sverre Olsen og er fra (fig. 8). Den siste er en skisse/plan signert Magne Bruun laget i 1962 (fig. 9). Planen fra (fig. 7) viser et storslått anlegg med stier og ganger, med gressflatene i forskjellige former, det meste bygget opp om en midtakse gjennom hus og hage. Mot grusgangene er det inntegnet små, avlange partier for blomster. I tillegg er det avmerket et sekskantet felt merket Kupid, myntet på en hagefigur (amorine). Flere steder finner en ordet salon, små laguner trolig med benker, det hele omkranset av lav hekkbeplantning. Hagestilen er interessant og har elementer som tilsier en utviklet form av landskapshagene med snodde stier og åpne, små og store grønne flater. Det hele er lagt opp til en midtakse med en viss symmetri og flere felter med Fig. 5. Kart over eiendommen Kronstad hovedgård (1905). Kartet er meget nøyaktig, med flere enkelte detaljer, som kummer etc. som i dag finnes på eiendommen. Kart: Ing. Joachim Beyer 45

12 Fig. 6. Joachim Frirele. Foto: Villard Jeune, Quimper, Frankrike. Orig. UBB Spesialsamlingen. Fig. 7. Plan over eiendommen Kronstad hovedgård. Plan usignert og udatert, trolig ca Orig. ukjent 46

13 Fig. 8. Situasjonsplan over eiendommen ( ). Hovedakse gjennom huset via altanen og ut i hageanlegget. Arbeidet må være et bestillingsverk av datidens eiere, Nils, Henrik og Samuel Michelsen. Kart: Georg Fr. Fasting og Sverre Olsen. Orig.: Bergen Byarkiv busker og kant- eller hekkbeplantning. Denne hagearkitekturen avviker fra de utformingene av hagene vi kjenner i Dreier-stikkene fra tiden omkring 1800 (Ormhaug 1998). Hagetyper med de nevnte saloner kan lettere knyttes til «moderne» trender innen fransk hagearkitektur og Jean-Pierre Barilett- Deschamps ( ). Han startet sin karriere som arkitekt og fikk allerede i ung alder omkring 1840 positiv omtale og stod frem med nye hageelementer. Tidlig ble han en meget sentral hagearkitekt, ikke bare i Frankrike, men med arbeidsoppgaver også i Italia, Belgia, Sveits (Limido 1997; Limido pers. medd.). At Barilett-Deschamps også hadde sitt utgangspunkt nettopp i Bordeaux ikke langt fra vinslottet Margaux (fig. 3), kan henlede tanken på at Friele ble kjent med denne unge, franske begavelsen. At han like godt kunne ønske seg en moderne fransk hage rundt det nye franskinspirerte bygget på Kronstad, er derfor nærliggende og skal ikke utelukkes. To sentrale spørsmål reiser seg: Hvem står bak denne planen fra midten av det 1800-tallet? Og ble den gjennomført? Først planen. Tross manglende data om dens opprinnelse gir den likevel en god del interessante hagehistorisk informasjon om samtidens trender innen hagearkitekturen (fig. 7) (Schnitler 1916). Om tidsangivelsen er riktig, kan Joachim Friele ha bestilt planen av Barilett-Deschamps. Videre kan de norske ordene busker og blomster være påført planen i ettertid her hjemme. 47

14 Fig. 9. Huset og hageanlegget på Kronstad Bruun

15 Fig. 11. Familien Michelsen poserer foran hovedhuset på Kronstad. Merk globus, sentralt plassert, et typisk innslag. Foto: K. Knudsen Billedsamlingen UBB (Originalplanen er ikke funnet.) Det er tvilsomt om den neste eier av Kronstad først bestiller en hageplan samtidig som han kjøper eiendommen, og bestiller nok en plan i 1905, noe vi kommer til. Men et annet svar på den eksisterende ukjente plan finnes. En arkitekt her hjemme som var påvirket av den franske arkitekten, var stavangergartneren Poul Holst Poulsson. De første hageplaner fra ham er datert 1854/55, flere år etter at Friele hadde forlatt landet. I mange av Poulssons hageplaner, for eksempel for Erik Berentsens hage (1866), og til dels også Andreas Sømmes hage (1881) og Blidensol-hagen (1868) kan en se elementer som stemmer godt overens med hva en finner i den udaterte planen til Kronstad (Molaug 1971). Om han er mannen bak planen for Kronstad, må den være laget etter , og etter at Friele hadde forlatt Bergen. Men hvem har så bestilt den? (For Bergen står Poul Holst Poulsson noe senere bak planene for Nygårdsparken i Bergen.) Det er vanskelig å si hva Friele forlot i 1845 og hva Michelsen overtok i Det må stå ubesvart. Planene og de bildene som finnes i perioden fra 1874 og Fig. 10. Familien Marie og Niels Johan Michelsen med sine 4 døtre og 7 sønner ( ): Marie (f ) gift Vigander; mor Marie Michelsen (f. Meyer (Årstad gård) ); Kaja (f ) (gift med B.E. Bendixen); Sylvia (f ) gift Jørgensen; Nils (f ); Jacob (f ); Henrik ( ); far, Nils Johan (f /89??); Samuel (f ); Sigurd (f ); Harald (f ); Sophus (f /7); og Johanne (f ) Fotograf ukjent 1876, privat eie 49

16 Fig. 12. Deler av familien Michelsen poserer foran huset. Siden kun Marie Michelsen (i svart) sees alene på altanen, må bildet være fra tiden etter mannen Nils Johan Michelsens død (mellom 1898 og 1905). De øvrige kvinner må være de fire døtre og kanskje svigerdatteren Lolla f. Mowinckel. Hagen virker noe forvokst og overgrodd. Fotograf ukjent, Byarkivet i Bergen Fig. 13. Den gjenfylte karussdammen i sydøst. Foto: Forfatter 50

17 Fig. 14. Hagen sett fra nord. Den største dammen i hagen sees bak hekken. Foto: Privat eie Fig. 15. Den store dammen med en beplantning dominert av bregner langs kanten. Fotograf og år ukjent 51

18 utover gir imidlertid verdifulle opplysninger om utviklingen. Det eldste fotografiet vi har av familien er datert til , hvor en ser ekteparet Michelsen omkranset av sine 4 døtre og 7 sønner (fig. 10). De samme menneskene, men eldre, finnes igjen i et senere bilde foran hovedfasaden på huset (fig. 11). Det er antatt at foreldrene sitter på benken til høyre, mens eldste sønn Jacob og de to eldste søstrene Sylvia, og Marie, poserer foran. Basert på barnas alder antas det at bildet er tatt Hagepartiet i forkant ser stelt og fint ut, og gressflatene har en smal kantbeplantning mot hagegangene. Av busker kan en se toppen av en kraftig rhododendron, og på hver side trolig syriner. I et senere bilde ser en familien posere foran trappen (fig. 12). Det er antydet at dette bildet kan være tatt nærmere Den delen av anlegget som sees virker noe overgrodd, blant annet med rhododendron som skjuler det meste av trappen. Det kan være en god sammenheng mellom det noe overgrodde anlegget og kartet datert Dammer. To dammer er på forskjellig vis dokumentert i anlegget. Den minste er i dag gjenfylt og ligger mot sørøst i hagen. Den er rund, ca. 3 m i diameter og ca cm dyp (fig. 5, 13). Den andre dammen har hatt en oval form, og basert på muntlige opplysninger var den anslagsvis 9 m lang og 5 m bred (fig. 5). Den var plassert i hagen foran huset og noe vest for anleggets midtakse, på stedet hvor Park i kartet fra er plassert (fig. 5, 7, 8, 14, 15). Denne dammen ble delvis ødelagt for noen år siden som en følge av nødvendig gravearbeid, men rester ligger formodentlig fremdeles i grunnen under gressmatten. (Begrepet park er kjent som navn for fiskedam, blant annet fra hagen tilhørende Fana fol- Fig. 16. Oversiktsbilde fra altanen, med et halvmåneformet bed i forgrunnen og et beplantet felt med busker i bakgrunnen (se tekst). Foto: C.W. Schnitler, trolig etter 1905, Riksantikvaren 52

19 kehøgskole allerede på 1700-tallet hvor flertallsnevnelsen fiskeparker er brukt (Moe 2005; Moe et al. 2006)). Begge dammene som vi derfor vet har eksistert i nyere tid, er tatt med i fig. 5. I Situasjonsplanen datert (fig. 8) finnes den ovale dammen, men av en eller annen grunn ikke den lille fiskedammen mot øst. Den kan ha vært gjenfylt, og bevisst utelatt (fig. 7, 8, 9, 13). Det er noe overraskende at den heller ikke er markert i kartet fra etter 1945, siden den tross alt lett gjenfinnes i dag. Den sentralt plasserte dammen, Bassin, i planen fra ca tallet (fig. 7), er ikke gjenfunnet, og det er et åpent spørsmål om denne dammen i det hele tatt har eksistert. For Kronstad kjenner en derfor til to dokumenterte dammer, den ovale dammen som et prydelement og andedam, og den minste for fisk, trolig karper (fig. 5). Det er nærliggende å tenke seg at begge disse dammene ble anlagt i en tidligere periode i hagens historie, og kanskje så langt tilbake som i siste halvdelen av 1700-tallet, knyttet opp til Ameln som eier i perioden Da var både pryddammer og karpedammer faste elementer i større anlegg, og sistnevnte etter moten mellomstasjon for mottak av karpefisk til kjøkkenet. At karpefisk var så ettertraktet, skyldtes datidens mote, og ikke mangel på fisk, må vi tro. Enkle jordundersøkelser med jordsonde er gjort for store deler av hagen, og Fig. 17. Stien fra altanen mot flaggstangen. Kantene langs stien er sammensatt av både takheller og brostein. Restene etter den store rhododendron i plenen, men i live (2013). Foto: Forfatter 53

20 Fig. 18. Den gamle lindealleen: a. mot hovedinngangen; b. mot øst foran Hunstad skole (2012). Foto: K. Knudsen og Forfatter spesielt øst/sydøst for midtaksen. Stier er funnet, og hovedtraseen inn i anlegget fra øst er funnet igjen. Den har en buet form og er identisk med kartet datert 1905, og avviker fra planen. Dette kan tyde på at denne delen ikke ble gjennomført på dette sene tidspunkt. En buet trasé fra øst ville også være mer praktisk om besøkende kom med hest og vogn. De kunne lettere settes av ved trappen, hvoretter ekvipasjen forlot åstedet gjennom porten i vest, ved dagens vognhus, og ventet på signal om retur. Det «halvmåneformede» bedet rett foran trappen har hatt en noe skiftende Fig. 19. Rest av den gamle hagtornhekken ved gårdsplassen. Til venstre sees de klippede asketrærne. Foto: Forfatter 54

21 Fig. 20. Kronstad sett fra vest. En gammel klippet tre-rekke langs muren. Man ser antydning til blodbøken bak i bildet, og den nylige felte bøken på denne siden av huset eksisterte (1914). Kunstner ukjent. Kronstad hovedgård Fig. 21. Nybeskårede lønnetrær (både spisslønn og platanlønn) mot øst. Trærne er yngre enn fra Bøkehekk yngre enn fra Røtter etter lønnetrær finnes mellom bøkehekk og gjerdet (2011). Foto: Forfatter 55

22 Fig. 22. Utsikt over deler av hagen (1985): bøkehekken mangler: barlind og den store rhododendron sees til venstre for flaggstangen. Foto: Riksantikvaren fasong. Fotografiet (fig. 11) viser en utforming som avviker fra bildet tatt ca 1900 (fig. 16), mens planen fra 1905 viser feltet som et mindre markert felt (fig. 5), klart mykere i formen enn på planen datert (fig. 8). Også senere fotografier viser det halvmåneformede bedet, men så spisse kanter som i figur 8 kan vi neppe si det har. At det har funnet sted én eller flere omlegginger av bedene rett foran trappen, er lett synlig i dag, hvor stien ned mot flaggstangen mellom sti og plen delvis er avgrenset av takstein på kant, og delvis med en yngre bruk av brostein. Dagens form på stien fra hovedtrappen ned til flaggstangen virker ikke original på noen måte. Den store buskbeplantede ovalen som sees på fotografiet (fig. 16) mellom det halvmåneformede bedet og flaggstangen, finnes igjen flere steder. Den kan til en viss grad sees i 1905-planen, i planene fra og i Bruuns tegning (fig. 9) (Bruun 2007) med en siste rest i senere fotografier (fig. 17, 26). Det er verd å merke seg at alle utkastene/planene/kartene er basert på en akse gjennom huset og hagemuren, en tradisjon som henger igjen fra renessansen og er beholdt gjennom landskapsstilen. Med hensyn til planen fra finnes det i dag ingen holdepunkter på at den har vært gjennomført. De to siste planene, 1905 og ligner på hverandre. Elementer fra den første finnes i dag, så vel som fra den siste. 56

FORORD. God lesning! Trude Aga Brun, Kulturarv Vestfold fylkeskommune prosjektleder

FORORD. God lesning! Trude Aga Brun, Kulturarv Vestfold fylkeskommune prosjektleder FORORD Larvik by har en spennende forhistorie og Fritzøe jernverk i Hammerdalen er på mange måter arnestedet. I denne artikkelen vil vi fortelle om historiene som skjuler seg under bakken og hva som skjer

Detaljer

Ta vare på plantene. veileder i plantebevaring. Knut Langeland og Åsmund Asdal. genressursutvalget for kulturplanter

Ta vare på plantene. veileder i plantebevaring. Knut Langeland og Åsmund Asdal. genressursutvalget for kulturplanter Veiledningshefte 09.06.04 13:53 Side 1 Ta vare på plantene veileder i plantebevaring Knut Langeland og Åsmund Asdal genressursutvalget for kulturplanter Veiledningshefte 09.06.04 13:53 Side 2 Ta vare på

Detaljer

Medlemsblad for larvik boligbyggelag Nr 3 2012. Ny serie om Larvik-gater s.26. Flott Labo-tur s.8. Stortrives på Tagtvedt s.6

Medlemsblad for larvik boligbyggelag Nr 3 2012. Ny serie om Larvik-gater s.26. Flott Labo-tur s.8. Stortrives på Tagtvedt s.6 Medlemsblad for larvik boligbyggelag Nr 3 2012 Ny serie om Larvik-gater s.26 Flott Labo-tur s.8 Stortrives på Tagtvedt s.6 Foto: Heia Espen / Palookaville Nyhet! Alle i borettslaget kan nå sette sammen

Detaljer

Formannen har ordet Ett nytt år synger på

Formannen har ordet Ett nytt år synger på Røyken Historielag Formannen har ordet Ett nytt år synger på siste vers. Også dette året har vært preget av stor aktivitet innen laget, med vellykkede turer og en oldtidsmarsj i fint vær med god deltagelse.

Detaljer

Runematerialet fra Tønsberg

Runematerialet fra Tønsberg Runematerialet fra Tønsberg Charlotte Johannessen Masteravhandling i Nordic Viking and Medieval Culture Institutt for lingvistiske og nordiske studier Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Høsten

Detaljer

RØYKEN HISTORIELAG NR 65 JULI 2014. Røykens bygdefane

RØYKEN HISTORIELAG NR 65 JULI 2014. Røykens bygdefane RØYKEN HISTORIELAG NR 65 JULI 2014 Røykens bygdefane NR 65 JULI 2014 INNHOLD Røyken Historielag 2014 2015 1 Hva har hendt, og hva hender? 2 Fra «Spikkestad stasjon og det gamle meieriet» til stasjonsbyen

Detaljer

3. A R K E O L O G I S K E F U N N. Ca. 10.000 f. Kr. - 1537 e. Kr.

3. A R K E O L O G I S K E F U N N. Ca. 10.000 f. Kr. - 1537 e. Kr. 3. A R K E O L O G I S K E F U N N Ca. 10.000 f. Kr. - 1537 e. Kr. Det er foretatt relativt få utgravinger i Stavanger sentrum. Utgravingene som er gjort er ofte foretatt i forbindelse med større utbyggings-

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger?

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger? Kundebladet Nr. 3 2013 Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé Klæbu i vinterskrud Den gamle mølla ved Tullbekken Ekte eller falske penger? Kundebladet Klæbu Sparebank. Hovedkontor: Tlf.: 04358 Faks:

Detaljer

Innhold. Forord 1. Solens gang Kjartan Tvete 4/1999 76. Regula falsi et gammelt triks for å løse ligninger Christoph Kirfel 4/1997, 1/1998 81

Innhold. Forord 1. Solens gang Kjartan Tvete 4/1999 76. Regula falsi et gammelt triks for å løse ligninger Christoph Kirfel 4/1997, 1/1998 81 Innhold Forord 1 Historiske artikler Arkimedes under hammeren Per Manne 1/2001 4 Herons formel Pål Grønnås 2/2000 10 Kan dagens matematikkundervisning profitere på gamle metoder? Jan van Maanen 13 Sannsynlighetsregning

Detaljer

Andreas Olsen. Kasfjord Folk og forhold mellom 1850 og 1900

Andreas Olsen. Kasfjord Folk og forhold mellom 1850 og 1900 Andreas Olsen Kasfjord Folk og forhold mellom 1850 og 1900 Tromsø 2001 Tromsø 2001 Utgiver: Andreas Olsen Layout: Jan Hallstensen Forsidebilde: Bodil Hanssen Trykk: LGA Trykkeri & Data, 9006 Tromsø Boken

Detaljer

Rullestad gård. 1. Forhistorisk tid

Rullestad gård. 1. Forhistorisk tid Rullestad gård 1. Forhistorisk tid For mer enn 6000 år siden hadde landet hevet seg etter istiden, havet hadde trukket seg tilbake, og det området som senere ble Rullestad gård var dekket av tett skog.

Detaljer

Bo- og båttrivsel i Marcussundet s. 32. Nye KBBL-ansatte s. 8 og 11. Samarbeidsavtale med FG Eiendom s. 10

Bo- og båttrivsel i Marcussundet s. 32. Nye KBBL-ansatte s. 8 og 11. Samarbeidsavtale med FG Eiendom s. 10 Medlemsblad for kristiansund boligbyggelag Nr 3 2012 Styreleder Jan Olav Bjerkestrand og styremedlem Ruth Elise Sæther stortrives i Marcussundet Borettslag. Nye KBBL-ansatte s. 8 og 11 Samarbeidsavtale

Detaljer

Det som er jødisk. identiteter, historiebevissthet og erfaringer med antisemittisme. En kvalitativ intervjustudie blant jøder i Norge

Det som er jødisk. identiteter, historiebevissthet og erfaringer med antisemittisme. En kvalitativ intervjustudie blant jøder i Norge Det som er jødisk identiteter, historiebevissthet og erfaringer med antisemittisme En kvalitativ intervjustudie blant jøder i Norge Cora Alexa Døving og Vibeke Moe HL-senteret mai 2014 Utgitt av: HL-senteret

Detaljer

Prestens side. Daniel Rudklint

Prestens side. Daniel Rudklint INNHOLDSFORTEGNELSE Prestens side Selma Lagerløfs Jerusalem av Daniel Rudklint JEG ER den som taler med deg Dorothee Jacobi Mennesket i sin indre streben (forts.) Friedrich Rittelmeyer. Oversatt av Truls

Detaljer

Lederen har ordet Etter å ha vært nestleder

Lederen har ordet Etter å ha vært nestleder Røyken Historielag Lederen har ordet Etter å ha vært nestleder i Historielaget ett år begynte jeg å få en viss oversikt over hva Røyken Historielag har som mål og hvilke aktiviteter laget driver. Likevel,

Detaljer

Der innflytteren tas vare på

Der innflytteren tas vare på Prosjektrapport nr. 7/2003 Der innflytteren tas vare på En studie av utvikling, strategisk tenkning og praktisk arbeid med inn- og tilbakeflytting i Tinn kommune Hanne Mari Førland SERA Hans Kjetil Lysgård

Detaljer

Kundebladet. Nr. 1 2012. Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu. Banken på selvbetjening. Han samler på motorsager. Bankens årsregnskap

Kundebladet. Nr. 1 2012. Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu. Banken på selvbetjening. Han samler på motorsager. Bankens årsregnskap Kundebladet Nr. 1 2012 Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu Banken på selvbetjening Han samler på motorsager Bankens årsregnskap for 2011 Kundebladet Innhold Nr. 1 2012 4 Ronny Fredrik roser banken 6 Nå vurderes

Detaljer

Unge voksne og lånefinansiert forbruk

Unge voksne og lånefinansiert forbruk Oppdragsrapport nr. 4-2011 Ragnhild Brusdal & Lisbet Berg SIFO 2011 Oppdragsrapport nr. 4 2011 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks 4682 Nydalen 0405 Oslo www.sifo.no

Detaljer

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARNS BAKGRUNN - 1 -

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARNS BAKGRUNN - 1 - Tema Adopsjon ADOPTERTE BARNS BAKGRUNN - 1 - Innledning s. 3 De juridiske forhold bak en adopsjon s. 4 FN`s Barnekonvensjon s. 4 Haagkonvensjonen s. 4 Når kan internasjonal adopsjon finne sted? s. 5 Hvordan

Detaljer

Den femte nattevakt. Prosjektrapport i aar 4912 eksperter i team, våren 2008, bærekraftig arkitektur for alle

Den femte nattevakt. Prosjektrapport i aar 4912 eksperter i team, våren 2008, bærekraftig arkitektur for alle Den femte nattevakt Prosjektrapport i aar 4912 eksperter i team, våren 2008, bærekraftig arkitektur for alle Elin Kristina Tangen - Caroline Therese Tjernås - Bjarne Josefsen - Tormod Haugen Steinbakken

Detaljer

Kundebladet. Nr. 2 2014. Les bl.a. om: Nyttige ferietips fra banken. Klæbus to representanter til riksforsamlinga på Eidsvoll i 1814.

Kundebladet. Nr. 2 2014. Les bl.a. om: Nyttige ferietips fra banken. Klæbus to representanter til riksforsamlinga på Eidsvoll i 1814. Kundebladet Nr. 2 2014 Les bl.a. om: Nyttige ferietips fra banken. Klæbus to representanter til riksforsamlinga på Eidsvoll i 1814. Bankens «husfotografer» Orsolya og Erlend Haarberg. Omslagsbildet og

Detaljer

Nummer 3 2011 17. årgang

Nummer 3 2011 17. årgang Sørum-Speilet Nummer 3 2011 17. årgang ASBJØRNSENS 200- ÅRSJUBILEUM FEIRES 15. JANUAR 2012 Arrangementet blir omfattende og vil kaste lys over meget av Asbjørnsens virke, ikke bare som eventyrsamler, men

Detaljer

Flytting fra og til Tinn. Kartlegging av flyttemotiv OLA K BERGE OG HANNA STORM

Flytting fra og til Tinn. Kartlegging av flyttemotiv OLA K BERGE OG HANNA STORM Flytting fra og til Tinn Kartlegging av flyttemotiv OLA K BERGE OG HANNA STORM TF-notat nr. 8/2013 Tittel: Flytting fra og til Tinn Undertittel: Kartlegging av flyttemotiv TF-notat nr: 8/2013 Forfatter(e):

Detaljer

Kulturminneforvaltningens og planarbeidets historie på Røros

Kulturminneforvaltningens og planarbeidets historie på Røros NIKU Rapport 10 Kulturminneforvaltningens og planarbeidets historie på Røros "Kulturarv og verdiskaping. Økonomiske virkninger av kulturarven på Røros" Arbeidspakke 1 Sidsel Andersen og Jon Brænne Norsk

Detaljer

omsatt i kvalitet og fellesskapsløsninger og ikke blir tatt ut som utbytte av et styre som ikke føler samfunnsansvar eller anstendighet.

omsatt i kvalitet og fellesskapsløsninger og ikke blir tatt ut som utbytte av et styre som ikke føler samfunnsansvar eller anstendighet. Bofellesskap Som arkitekter og planleggere kommer vi ofte til kort i møtet med folk som gjerne vil gjøre noe selv og ta kontroll over sin egen bosituasjon. Vi kommer også ofte til kort i møtet utbyggere

Detaljer

BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2008

BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2008 Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky Norský jazyk a literatura Alice Týnská Bergen gjennom tidenes forvandling; en kulturhistorisk studie BAKALÁŘSKÁ

Detaljer

Kundebladet. Nr. 2 2012. Les bl.a. om: Sommer, sol og ferie i trygghet. Klæbu forbereder kraftig vekst. Sjøbygdmarkene.

Kundebladet. Nr. 2 2012. Les bl.a. om: Sommer, sol og ferie i trygghet. Klæbu forbereder kraftig vekst. Sjøbygdmarkene. Kundebladet Nr. 2 2012 Les bl.a. om: Sommer, sol og ferie i trygghet Klæbu forbereder kraftig vekst Sjøbygdmarkene mellom to permer Kundebladet Innhold Nr. 2 2012 4 Sommer, sol og ferie i trygghet. Gode

Detaljer

SKATTEJAKTEN. Metoderapport til SKUP 2012. Trond Sundnes og Kjetil Sæter, Dagens Næringsliv

SKATTEJAKTEN. Metoderapport til SKUP 2012. Trond Sundnes og Kjetil Sæter, Dagens Næringsliv SKATTEJAKTEN Metoderapport til SKUP 2012 Trond Sundnes og Kjetil Sæter, Dagens Næringsliv Tittel på prosjektet: Skattejakten Hvor og når publisert: I Dagens Næringsliv i november og desember 2012. Arbeidet

Detaljer

Det norske språk- og litteraturselskap/bokselskap.no 1986/2012 Hamarkrøniken, utgave ved Egil Pettersen Teksten er lastet ned fra bokselskap.

Det norske språk- og litteraturselskap/bokselskap.no 1986/2012 Hamarkrøniken, utgave ved Egil Pettersen Teksten er lastet ned fra bokselskap. Det norske språk- og litteraturselskap/bokselskap.no 1986/2012 Hamarkrøniken, utgave ved Egil Pettersen Teksten er lastet ned fra bokselskap.no Hamarkrøniken [ca. 1610] Forord Innledning Hamarkrøniken

Detaljer

Kundebladet. Nr. 2 2013. Les bl.a. om: Riktige kort på reisen. Nå er vi. Lego på lek og alvor. Mange gamle setre i Klæbu

Kundebladet. Nr. 2 2013. Les bl.a. om: Riktige kort på reisen. Nå er vi. Lego på lek og alvor. Mange gamle setre i Klæbu Kundebladet Nr. 2 2013 Les bl.a. om: Riktige kort på reisen Nå er vi Lego på lek og alvor Mange gamle setre i Klæbu Kundebladet Innhold Nr. 2 2013 4 Sommeren er kort.. med gode og riktige betalingskort

Detaljer