ÅRSSKRIFT FOR RAMNES HISTORIELAG Ansvarlig redaktør: Per Bjerkø Redaksjon: Aud Flåtten Forseth, Bjarne Gran og Per Bjerkø. Forord

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSSKRIFT FOR RAMNES HISTORIELAG Ansvarlig redaktør: Per Bjerkø Redaksjon: Aud Flåtten Forseth, Bjarne Gran og Per Bjerkø. Forord"

Transkript

1

2 INNEHOLD Forord... Side 3 Jack Fjeldstad til minne... " 5 Thorvald O. Vivestad, ordfører " 7 Om prøvebygda Ramnes... " mai... " 23 På Stamnås ved tusenårskiftet... " 27 Prolog på Stamnås... " 30 Medlemskontingent... " 36 Drapsmannen fra Mon i Dalsland... " 41 Lianhula i Fon... " 45 Tjuvbærja på Solberg... " 49 Fra virksomheten i Ramnes Historielag... " 58 Fanen til Fodens Skytterlag... " 61 Åpen gård på Brår... " 63 Sommertur til Eva og Steinar Langeland " 66 2 I l

3 RAMNESIANA 2000 ÅRSSKRIFT FOR RAMNES HISTORIELAG Ansvarlig redaktør: Per Bjerkø Redaksjon: Aud Flåtten Forseth, Bjarne Gran og Per Bjerkø ISSN: Forord I det nye årtusenet starter vi opp med nummer 22 av Ramnesiana i samme stil som før. Det starter med minneord for Jack Fjeldstad, skuespilleren som gjorde mye for Ramnes Historielag ved markeringen av 800 år siden Slaget på Re, og som siden har vært et aktivt æresmedlem for historielaget. Kaare Frølands ordførerpresentasjoner er kommet fram til Thorvald O. Vivestad. Professor Harald Giæver, tidligere driftsplanlegger i Ramnes i 1950-årene, var på besøk på gamle trakter i september. Vi har med foredraget hans fra "Åpen gård" på Brår. Overgangen til nytt årtusen ble markert med vardebrenning nyttårsaften. Vi har fått med det Roar Ree Kirkevold framførte på Stamnås. En ny type innslag for oss er beretningen om morderen fra Dalsland i Sverige som kanskje endte sitt livsverk i Ramnes. Ellers er det med naturinnslag. Denne gang om Lianhula i Fon ved Håkon Westby. Selvsagt har vi også med en kort oversikt over virksomheten i Ramnes Historielag. Også denne gang, takk til annonsørene, som gir oss mulighet for gratis skrift til de tusen hjem. 3

4 Vi utfører alt i innramming Rask levering og rimelige priser Godt utvalg i tørkede blomster og dekorasjoner Telefon: MØBELSERVICE SKJEGGESTAD REVETAL Omtrekking - Restaurering Salg av møbelstoffer, hud og skai Campingbil- og båtinnredning, også treverk RING FOR AVTALE! Tlf Privat:

5 Jack Fjeldstad til minne Det tynnes ut blant æresmedlemmene i historielaget. Jack Fjeldstad som ble æresmedlem for 23 år siden, døde nå sist høst. Første gang Jack Fjeldstad gjestet Ramnes var ved Vestfold Ungdomsfylkings sommerstevne på Re for 35 år siden. Sammen med Edvard Drabløs dannet han da stammen i Kåre Holts Etter slaget, et verk bygd på beretningen om det første slaget på Re i Jack Fjeldstad spilte jarlen Erling Skakke, seierherren i dette slaget mennesker var til stede etter det avisene kunne fortelle. I 1977, 800 år etter det store og Jack Fjeldstad siste slaget på Re, gjestet han også Ramnes. Da ble Kåre Holts mektige verk Jord oppført i Tufteplassen med ca tilskuere til stede. Verket ble framført med Vå-Ra koret, Ramnes Orkesterforening og med dialog framført av Jack Fjeldstad og Astrid Folstad. Jack hadde regien, -og ble sammen med forfatter, komponist, dirigent og korinstruktør utnevnt til æresmedlem i Ramnes historielag. Ved den offisielle innvielsen av Re videregående skole i 1982 ble en forenklet utgave av Jord framført, også denne gang opptrådte Jack Fjeldstad sammen med Astrid Folstad og orkesterforeningen. Vi vet at Jack Fjeldstad satte pris på æresmedlemsskapet i historielaget. Mange ganger gjestet han bygda vår, og bygdetunet Brår. Alltid var det en opplevelse å høre og bli kjent med denne dyktige skuespilleren og dette line mennesket. Kaare Frøland 5

6 TAKRENNER I PLASTBELAGTE STÅLPLATER NYBYGG - TILBYGG REPARASJONER - VEDLIKEHOLD Byggmester HIMBERG RAMNES - Tlf Mobil

7 Kaare Frøland Thorvald O. Vivestad og hans ordførertid Thorvald O. Vivestad ble i møtet før jul i 1934 valgt til ordfører med 11 av i alt 20 stemmer i herredsstyret. Vivestad som var 59 år gammel da han ble valgt, hadde i alt seks år tidligere tjeneste i formannskap og herredsstyre. Han var også virksom som medlem av sparebankens forstanderskap, og hadde dessuten vært formann i Vivestad landboforening. Det forhold at valget som ordfører ble foretatt mot et stort mindretall, var vanlig i Ramnes. I hvert fall ble alle ordførerne i de foregående 40 år, og også etter, valgt første gang med et minimum av stemmeovervekt. Thorvald O. Vivestad Sannsynligvis har både sogne-grensene og partitilhøringhet spilt inn. Det var den forrige ordføreren, Lars Jakobsen Bjune, som hadde sin ordførerperiode under de vanskeligste kriseårene. Også Thv. O. Vivestad, fikk kriseartede år, men han fikk da se lys i tunnelen mot slutten av de tre ordførerårene. Kommunen hadde under ordfører Bjune måttet søke om gjeldsordning. Det var elverkutbyggingen som krevde sin pris. Situasjonen var fortvilet. Da kommunen (ikk søknad om garanti for et lån i Småbruksbanken, måtte ordføreren svare at sokeren måtte vente til kommunen «får tillit igjen». Kommunen var i virkeligheten konkurs, og uten garantievne. 7

8 Maksimal utligning av skall og stor arbeidsløshet med tilhørende manglende betalingsevne satte kommunens valgte ledelse på stor prøve. De arbeidsledige skrev og bønnfalt kommunen om noe å gjøre. Hva kunne en overforgjeldet kommune gjøre med det? Den prøvde, og vedtok: Hvis du hogger ved og får minst kr. 4 av skogeieren pr. favn, vil du i tillegg få kr. 1,50 av kommunen, men ikke mer enn kr. 50 til sammen. Kommunen sa seg også villig til å betale et tilskudd på 20 prosent til skogsgrøfting, men maksimalt kr. 50 til den enkelte. Bjune - Kåpevegen var det mye snakk om i disse årene. Herredsstyret vedtok at dersom de tegnede bidragsbeløp ble innbetalt, kunne nødsarbeidspengene også brukes, og vegarbeidet kunne bli igangsatt. Det gikk da framover etter hvert. Ordfører Vivestad kunne 3. juni 1936 med tilfredshet banke klubba i bordet for det endelige vedtaket om gjeldsordning. Den uprioriterte gjeld ble nedskrevet med 40 %. Resten lå det til framtida å ordne opp med. Innføringen av alderstrygden ved lov av 16/7 1936, og igangsatt året etter, er vel et av de mest betydningsfulle sosiale løft som er tatt i vårt land. Den betydde en lettelse også for kommuner selv om kommunene måtte bidra til trygden sammen med staten. Trygden var behovsprøvd, men det er klart at presset mot kommunens forsorgsbudsjett ble redusert, og skatteevnen ble bedret. Minstesatsene pr. år i kommuner på landet var kr. 360 for enslige og kr. 540 for ektefolk. Det gikk mot slutten for Eidsfossbanen. I nesten 40 år hadde den smalsporede jernbanen som gikk sin usikre gang over Ramnesslettene både frydet og plaget de ansvarlige i kommunen. Ubehaget lå i det stadige maset etter mer penger til driften. Banen gikk gjennom seks kommuner, og ikke alle hadde den samme nytte av toget. Det kunne derfor være vanskelig å finne den rette balanse når underskuddet skulle fordeles. I 1935 ble det med 15 mot 5 stemmer bevilget kr. 650 til drift av banen «på betingelse av at de øvrige herreder bevilger etter den foreslåtte plan». Det ble den siste innsprøytning. Det var vel helst bilen, særlig lastebilen, som konkurrerte ut Eidsfossen. Mol slutten av 1937 var det klart at banens dager var talte, og den stoppet året etter. Et problem som derved oppsto, var veien fra Fyllpå mot Kronlia, seinere Bispeveien. Herredsstyret tok opp kraftige henstillinger til 8

9 vegvesenet om utbedringsarbeider, «i særlig grad strekningen Linnestad -Valle hvor den til sine tider er ufarbar på grunn av flom». Vi nevnte innledningsvis at ordfører Vivestad mot slutten av sin ordførertid kunne «se lys i tunnelen». Et av lysene var at han kunne fortelle at det var overskudd på herredsregnskapet for 1937, til og med over kroner! Også de enkle festligheter som herredsstyret kostet på seg i forbindelse med 100-årsjubileet for formannskapslovene, måtte gjøre godt. Det var i dagene før jul samme år. For første gang sang herredsstyret og de «tilforordnede» Andreas Sætres herlige sang til Ramnes, der det i den siste strofen er blitt liggende igjen både historie og inderlighet: Det er jul snart. La ingen då fryse, syn i kjærleik di tru, det gir von at Vårherre si signing kan lyse over Vivestad, Ramnes og Fon 9

10 ALU PLAST A/S Eget verksted og systue Alt i tekstiisveis og søm Terje Rasmussen 3175 Ramnes. Tlf

11 Harald Giæver Om "prøvebygda Ramnes Kåseri på "Åpen Gård" på Brår 3. september 2000 Jeg skal snakke om ting som nå begynner å bli ganske lenge siden. I 1954 var det noe som het Norges landbruksøkonomiske institutt, nå heter det Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning. Dette instituttet hadde fått penger til et prøveprosjekt med driftsøkonomisk rådgivning. To kommuner ble valgt ut til forsøket: Uvdal i Buskerud, som var en fjellbygd med nokså vanskelige naturgitte forhold for jordbruk, og Ramnes i Vestfold, som var regnet som en god jordbruksbygd. Forsøket skulle vare i tre år. I hver bygd skulle det ansettes en såkalt "driftsplanlegger". I motsetning til vanlige herredsagronomer og Professoren taler på Brår jordstyresekretærer skulle denne slippe vanlige administrative oppgaver som tilskuddsforvaltning og saksforberedelse for jordstyret. Han skulle kunne konsentrere seg helt om rådgivning overfor gardbrukerne. Men denne rådgivningen skulle være av annet slag enn det som til da hadde vært vanlig. Drifitsplanleggeren skulle konsentrere seg om driftsøkonomisk rådgivning. Ledelsen i Norges Landbruksøkonomiske institutt hadde stor tro på denne lormcn lor rådgivning. De menlc al mange gardbrukere var flinke nok når 11

12 ilel gjaldt den rent biologiske og tekniske siden ved produksjonen, men at do likevel ikke fikk det økonomiske utbyttet av gardsdrifta som det var mulig, fordi de ikke kunne nok når det gjaldt den økonomiske siden. Dette skulle den driftsøkonomiske rådgivningen hjelpe dem med. I 1954 var jeg nettopp ferdig med studiene ved Norges landbrukshøgskole, og var på utkikk etter jobb. Jeg syntes opplegget med de to prøvebygdene hørtes veldig interessant ut. Det var også en annen grunn til at jeg godt kunne tenke meg å arbeide i Ramnes: Jeg hadde drevet med teori ved Norges landbrukshøgskole i tre år, og mente at jeg ville ha godt av en jobb -sefirhrakte meg i nærmere kontakt med praktisk jordbruk. Såjeg søkte, og fikk jobben. I Uvdal var det en kollega av meg som het Gunnar Fredriksen som ble driftsplanlegger. Så flyttet jeg til Ramnes i august Det var vanskelig å finne seg bolig den gangen, men jeg var heldig og fikk en bra leilighet i annen etasje hos Nora og Jakob Holm på Reine. Der bodde jeg i alle de tre arene. Lokalavisene fulgte med i dette prøvebygd-prosjektet. Da jeg ble ansatt, skrev de at den nyansatte driftsplanleggeren var fra Oslo. Det var sant, men jeg var lite glad for at de skrev det. Når jeg snakket med folk, forsøkte jeg å få fram det som lokalavisen ikke hadde nevnt: At jeg hadde oppholdt meg mye i bygdemiljø under oppveksten, og at jeg hadde fire års bunnsolid praksis fra jordbruket før jeg begynte å studere på Ås. I en reportasje som Dagbladet laget et par år etter, het det: "Visst var vi skeptiske. Vi syntes ikke det passet seg at en ung Oslo-gutt skulle komme hit og lære oss hvordan vi skulle drive jordbruk." Det er gårdbruker Sigurd Folkvord i Ramnes som kommer med denne ærlige innrømmelsen. Dermed gir han også uttrykk for hva alle jordbrukerne i bygda tenkte da den 26 år gamle nybakte landbrukskandidaten Harald Giæver for to år siden begynte sitt arbeid som driftsplanlegger. Han måtte bare ikke komme her og tro at han kunne lære erfarne folk hvordan de skulle drive. "Men nå synes vi det er sørgelig at han skal dra. Til våren er han ferdig med oppgaven og vi kommer til å savne Giæver." 12

13 Sjefene mine i NLI mente at jeg burde starte med å lage en analyse av jordbruket i bygda. Sommeren 1954 reise jeg, sammen med et par andre fra instituttet, rundt i bygda og intervjuet 214 gardbrukere. Dette brukte jeg som grunnlag for en melding jeg skrev: "Driftsproblemer i prøvebygda Ramnes". Fem år tidligere, i 1949, hadde det vært en fullstendig jordbrukstelling i Norge. Når vi sammenlignet tall fra 1949 med de tallene vi samlet inn i 1954, kunne vi si mye om utviklingen i de siste fem årene. Og nå må vi prøve å tenke oss tilbake til Ramnes i Hvordan var stillingen? Det var ennå melkeproduksjon på de aller fleste bruk, selv om noen av de dristigste hadde begynt å kutte ut kua. Gjennomsnittsytelsen for kontrollerte kyr i Ramnes den gangen var ca kg. Det syntes vi var bra. I meldingen skrev jeg at "bygda har et godt avalsmateriale". (Til sammenligning: Nå er ytelsen på landsbasis 6100 kg, mens den var oppe i 6400 kg i At den har gått litt ned de siste årene har nok å gjøre med kvoteordningen.) Svært mange bønder klaget over mangel på arbeidskraft. På mange bruk hadde det før vært vanlig å leie fast arbeidskraft i tillegg til familien, nå var bruker og ektefelle alene om driften. Mekaniseringen var på full fart inn. I 1949 hadde det vært 34 traktorer i bygda, nå fem år senere var det over 160. Jeg pekte på at maskinstasjonene, som mange hadde satt sitt håp til når det gjaldt mekaniseringen av norsk jordbruk, neppe hadde svart til forventningene. Men ennå var det mange bruk, selv blant de større, som ikke hadde egen traktor. Den første skurtreskeren kom til bygda i 1951, nå tre år etter var det 15.1 meldingen pekte jeg på at "den sterke mekaniseringen binder meget kapital". Selv om totalproduksjonen av melk var nesten uendret, hadde det vært sterk økning i kornarealene, fra 28 prosent av jordbruksarealet i 1949 til 39 prosent i Noe nytt var det at bøndene hadde begynt å dyrke bygg. Bygg hadde det vært veldig lite av i Nå ble det levert nesten like mye bygg som havre til møllene. Et av de store spørsmål, som ble mye diskutert, var dette: Er det mulig å dyrke korn etter korn mange år på det samme jordstykket, uten at det går sterkt ut over avlingene? Forskerne på Ås visste det ikke. Praktikeme 13

14 visste det ikke. Vi manglet rett og slett erfaringer med en slik driftsmåte. Det var mye bekymringer om sykdommer som rotedreper og strasnekker. Og mange mente: Om en skal drive uten storfe på garden, er det viktig å komme fram til vekster som en kan sette inn i omløp med kom. Poteter var en mulighet, engfrø kunne være en annen. Oljevekster hadde man den gangen veldig lite erfaring med i Norge, men man begynte så smått å forsøke seg med slike. Drøfting av ulike driftsopplegg I meldingen jeg skrev, drøftet jeg ulike "aktuelle driftsformer i Ramnes". Alt i alt mente jeg nok den gangen at en gardbruker burde tenke seg godt om flere ganger før han kuttet ut melkekyrne, og at melkeproduksjon, alene eller i kombinasjon med korn, fortsatt burde være grunnlaget på de fleste bruk. Den utviklingen som vi faktisk fikk, klarte jeg altså ikke å forutsi. Men jeg skrev også om "kornproduksjon" som et alternativ, og drøftet fordeler og ulemper ved dette. Nedsatte avlinger førte jeg opp som en viktig ulempe. Men jeg understreket også en annen ulempe som hadde kommet lite fram i diskusjonen: Kornproduksjon vil normalt gi liten bruttoinntekt og liten arbeidsinntekt pr. dekar. Derfor måtte en enten ha et stort bruk, eller en måtte være villig til å hente en stor del av inntekten fra arbeid utenom bruket. Dette var nok de fleste gardbrukere på middels store bruk den gangen lite innstilt på, og dette momentet hadde vært lite framme i diskusjonen. Men jeg kan nevne at da min øverste sjef, direktør Ame Eskeland ved Norges Landbruksøkonomiske Institutt, leste gjennom det jeg hadde skrevet før meldingen skulle trykkes, syntes han at jeg hadde vært alt for positiv til dette med ensidig korndyrking. Derfor skrev han inn følgende tillegg: "Selv om størrelsen av bruket eller arbeid utenom bruket gjør ensidig kornproduksjon mulig, vil før eller seinere hensynet til jordas fruktbarhet tvinge de fleste over i en kombinert driftsform." Dette skrev han uten å informere meg, i en melding der jeg sto oppført som ansvarlig forfatter. Og dette var jeg sant å si temmelig irritert over. En ting er at han selvfølgelig ikke skulle legge ord i munnen på meg, uten å spørre meg først. En annen ting var at jeg var i tvil om dette var riktig, og 14

15 utviklingen senere har jo også vist at han tok feil. Jeg liker ikke at folk skal tro at det var meg som gjorde den feilvurderingen som det faktisk var han som gjorde. Men dette forteller kanskje også noe om hva mange mente den gangen: Han trodde dette var så opplagt at det ikke var nødvendig å innhente min tillatelse til å endre i en tekst som jeg hadde skrevet. Men vi var i alle fall bekymret over hvordan det kunne gå i en drift med liten eller ingen melkeproduksjon, og det gjorde at jeg arbeidet en god del med måter for å redusere dette problemet. Jeg utredet kombinasjonen av korn og kjøttproduksjon på innkjøpte kalver, og kom til at det under gunstige forhold kunne være et brukbart alternativ til ren kornproduksjon. Men jeg pekte på at det kunne være et problem for en gardbruker som ville drive slik å sikre seg tilstrekkelig tilgang på kalver. Selvrekrutterende kjøttproduksjon så vi ikke på som så aktuelt at vi tok det med blant de alternativer vi utredet, selv om vi visste at Sviland forsøkte seg på en slik produksjon. Jeg arbeidet en god del med mulighetene for engfrødyrking, fikk folk fra Norges landbrukshøgskole som hadde greie på dette til å komme over fjorden og holde foredrag om frødyrking, og jeg arrangerte en vellykket studietur til Toten og Hedemark for interesserte gardbrukere. -1 disse årene ble det også gjort forsøk med oljevekster som til da hadde vært ukjente i jordbruket. Men dette arbeidet foregikk utenfor prøvebygdprosjektet. Forsøk med ulike rådgivningsmetoder Hvordan skal en egentlig drive driftsøkonomisk rådgivning? 1 løpet av de tre årene forsøkte vi mange forskjellige arbeidsformer. Mine overordnete i NLI mente at jeg burde bruke mye tid til lage fullstendige driftsplaner med økonomisk budsjett for flest mulig gardbrukere. Men det viste seg at det var få gardbrukere som var interessert i å få en slik driftsplan, og jeg var egentlig enig med dem: Det var få som ville ha nytte av en slik plan. Senere har jeg, som lærer i landbruksøkonomi ved Norges landbrukshøgskole, lært bortimot 2000 studenter å lage driftsplaner, og det er naturligvis ikke slik at jeg menn 15

16 driftsplaner bestandig er unyttige. Men jeg mener at det er bare når en gardbruker står overfor et av de store valg i livet at en slik driftsplan er verdifull: Kanskje når han skal overta bruket, når han tenker på å legge om driften radikalt, når han tenker på å investere i ny driftsbygning, osv. Noen få år senere ble dette med å lage fullstendige driftsplaner en standardoppgave for alle herredsagronomer eller landbrukssjefer i Norge: Når en gardbruker skulle søke Statens landbruksbank om lån og tilskott til ny driftsbygning, måtte han legge fram en driftsplan som viste at denne investeringen var forsvarlig. Men noe slikt krav eksisterte ikke den gangen. En annen arbeidsform var: Jeg kunne drøfte enkeltspørsmål med gardbrukere som ønsket det. For eksempel: En gardbruker grublet over om han skulle kjøpe seg traktor, som han hittil hadde klart seg uten. Ville det være økonomisk forsvarlig? En gardbruker kom til meg med regnskapet sitt: Han syntes selv at han drev bra, men at det økonomiske resultatet ble for dårlig - hva kunne årsaken være? En gardbruker lurte på om han skulle kutte ut de 200 hønene som han hittil hadde hatt - ville det være fornuftig? I de tre årene ble det en god del slike enkelt-konsultasjoner. Driftsplanlag Så arbeidet jeg en god del med noe vi kalte "driftsplanlag". Et driftsplanlag var rett og slett en studiegruppe av gardbrukere som kom sammen for å drøfte økonomiske spørsmål. Vi fulgte et opplegg som NL1 hadde laget. Det var meningen at hver gardbruker i studiegruppen skulle lage en driftsplan for sitt eget bruk. Nå var det nok de færreste som kom så langt, og i mange tilfelle hjalp jeg de enkelte med å lage planen ferdig. Men det var et fint miljø i disse gruppene, og jeg lærte minst like mye av gardbrukerne som de av meg. Så arrangerte vi en del demonstrasjoner med vekt på økonomi. I hvert fall en av disse demonstrasjonene foregikk på "prøvebruket Bjømdalen" i Vivestad. Det ga et godt grunnlag, for der hadde vi regnskapsresultater fra bruket som jeg kunne legge fram, og en avtale med brukeren om at jeg fikk bruke disse regnskapsresultatene. 16

17 Vi arrangerte også noen kombinerte driftsøkonomiske og produksjonstekniske demonstrasjoner. En slik gjaldt mekanisering: Vi samarbeidet med tre maskinforretninger. Hver av disse påtok seg å legge fram en fullstendig mekaniseringsplan for et bruk, henholdsvis et lite ett, et mellomstort og et stort. Disse maskinene samlet maskinforretningen sammen og stilte ut.. Så regnet vi på finansieringsbehov og på årlige kostnader som denne mekaniseringen ville føre til, og diskuterte om mekaniseringen var forsvarlig. Meldingsbladet Så skrev jeg et lite økonomisk meldingsblad. Det var på bare en dobbeltside, det kom en gang i måneden og ble sendt til alle gardbrukere i bygda. I hvert nummer prøvde jeg å drøfte, i kort og enkel form, et eller flere økonomisk spørsmål. Noen eksempler: Kjøttproduksjon på storfe Arbeidsfaktoren i jordbruket Ku eller kom? Den nye kraftforordningen (for da kom det en ny slik ordning) Driftskombinasjonen jordbruk - skogbruk Luta halm Hva med de kokte potetene? Neste års gjødsling Da prøveperioden var slutt gjennomførte vi en ny spørreundersøkelse der vi la vekt på å intervjue de samme gardbrukere som var blitt interv juet tre år tidligere - i alt ble det 171 stykker. Der spurte vi blant annet om hvilke rådgivningsaktiviteter de enkelte hadde deltatt i, og ikke bare slike som var knyttet til prøvebygd-prosjektet. For eksempel: Har du lest det lokale meldingsbladet som driftsplanleggeren har sendt ut? Leser du fagartikler i aviser, tidsskrifter og bøker? Lytter du til landbruksprogram i radio? osv. Så spurte vi: Av de aktiviteter som du har deltatt i, hvilke mener du at du har hatt mest utbytte av? Når en kombinerer rangeringen av hva vedkommende mente å ha hatt mest nytte av, med hvor mange som hadde utnyttet de forskjellige tilbudene, kom vi til at fagartikler i aviser, tidsskrifter og bøker kom på 17

18 18

19 19

20 lopp som ladgivningsmetode. Det lokale meldingsbladet kom på annen plass, og langt foran de neste som var fagdemonstrasjoner og fagprogram i radio. Nå er det jo ikke bare et spørsmål om hva som er mest nyttig fra gardbrukerens synsvinkel, men også om hva det koster å drive forskjellige former for rådgivning. Og når en ser dette i sammenheng, kom jeg til at av det som jeg hadde drevet med, hadde arbeidet med det lokale meldingsbladet vært det aller mest effektive. Arbeidet med studiegrupper i økonomi, og demonstrasjoner, kom på de neste plassene. Litt om gardbrukerens holdninger I denne slutt-undersøkelsen forsøkte vi også å undersøke noen andre ting som egentlig lå litt utenfor formålet med prøvebygd-prosjektet, men som hadde med gardbrukeres holdninger til ulike spørsmål å gjøre. Jeg skal fortelle litt om dette, fordi jeg tror det forteller noe om hvordan ting har endret seg. Hvis vi hadde forsøkt å gjøre en tilsvarende undersøkelse i dag, tror jeg at vi ville ha fått resultater som er mye forskjellige fra hva de ble den gangen. Blant annet forsøkte vi å undersøke om gardbrukere var villige til å ta opp lån for å kunne gjennomføre ulike investeringer. Først spurte vi om hva de hadde av investeringsbehov - f.eks. til grøfting, maskinkjøp, driftsbygninger, kjøp av buskap. Så spurte vi om hva av dette de ville være villige å låne penger til. Og der kom det fram at uviljen mot å stifte gjeld var svært sterk. Trolig hadde mange fortsatt tyve- og tredveårenes gjeldsproblemer i tankene. Det eneste som en del, tross alt, kunne tenke seg å låne penger til, var investeringer i driftsbygninger. Av dem som hadde investeringsbehov der, var det 32 prosent som kunne tenke seg å låne. Til andre formål var prosenten som kunne tenke seg å låne, mye lavere. Under arbeidet i Ramnes hadde jeg fått inntrykk av at det var viktig for mange gardbrukere å være selvforsynt med de fleste vanlige jordbruksprodukter - selv om de ikke produserte disse varene for salg. Jeg møtte ofte den holdning at det nærmest ville være en skam å kjøpe - for eksempel egg, kjøtt, flesk og grønnsaker i butikken - når en selv drev 20

21 gard. Derfor stilte vi et spørsmål: "Hvilke produkter mener du at bruket ditt bør være selvforsynt med - selv om du ikke produserer samme produkt for salg?" Det kom fram at så mange som 93 prosent mente bruket burde være selvforsynt med flesk, 79 % med egg, ca. 87 % med frukt, bær og grønnsaker, 60 % med melk. Vi var nokså overrasket over disse høye prosentene. Hvis en hadde stilt det samme spørsmålet i dag, er jeg nokså sikker på at de fleste gardbrukere ville se det som helt naturlig at de kjøper melken, kjøttet, frukten og grønnsakene i dagligvarebutikken selv om de kunne ha produsert det på garden. Vi spurte også om hvordan gardbrukerne prioriterte forskjellige forbruksgoder. Først spurte vi om hva de hadde av for eksempel godt våningshus, moderne kjøkken, bad, vaskemaskin, kjøleskap og bil. (Den gangen var det bare 22 prosent som hadde bad og 27 prosent som hadde kjøleskap, mens det var 41 prosent som hadde bil.) Så spurte vi om hva de prioriterte av det de manglet. Her kom det fram noe som var litt pussig. Det som klart kom på toppen i prioriteringslisten var godt våningshus, deretter moderne kjøkken og vaskemaskin. Bil kom helt på bunnen, langt under alt det andre. Men dette rimet litt dårlig med at så mange som 40 prosent faktisk hadde skaffet seg bil. En ting er hva man sier at man vil prioritere, noe annet hva man faktisk gjør når en står i en valgsituasjon. Hva kom ut av prøvebygd-arbeidet? Til sist kan en spørre: Kom det egentlig noe ut av prøvebygd-prosjektet i Ramnes? Og det spørsmålet vil jeg dele i to: For det første: Hadde jordbruket i bygda, eller gardbrukerne i bygda, noe nytte av at bygda var "prøvebygd" i tre år? Det spørsmålet er det vanskelig for meg å svare på. Egentlig tror jeg nok at det som skjedde i bygda i de tre årene, og det som har skjedd etterpå, ville ha vært det samme dersom Ramnes ikke hadde vært prøvebygd i de tre årene. Den andre siden av spørsmålet er dette: Vant vi som skal drive med rådgivning i jordbruket, noen erfaringer som kan komme til nytte andre steder, i andre bygder og i andre tidsperioder? Og det mener jeg at vi gjorde. 21

22 En slik erfaring skal jeg få sitere fra de konklusjoner jeg skrev i den avsluttende meldingen: "Erfaringene fra arbeidet i Ramnes tyder på at det er uheldig å sette et skarpt skille mellom driftsøkonomisk og produksjonsteknisk rådgivningsarbeid. God produksjonsteknikk like vel som riktig valg av driftsform er nødvendige forutsetninger for et godt økonomisk resultat i jordbruket. Driftsøkonomiens oppgave i rådgivningsarbeidet blir i første rekke å bestemme de beste driftsopplegg og å peke på de problemer som det har størst økonomisk betydning å løse. Etterpå eller parallelt med dette må det ofte settes inn et betydelig produksjonsteknisk preget rådgivningsarbeid for å løse de produksjonstekniske oppgaver som den økonomiske analysen har pekt på som viktige." Til sist kan jeg legge til at for meg personlig var de tre årene i Ramnes svært nyttige. De ga meg erfaringer som blant annet har vært viktige for mitt arbeid i mer enn 30 år som professor i driftsøkonomi ved Norges landbrukshøgskole. Litt privat til slutt Og så skal jeg til slutt si noen få ord om meg selv. Etter at jeg var ferdig med arbeidet i Ramnes, fikk jeg et stipend og reiste til USA for å studere der i et år. Så kom jeg tilbake og arbeidet fire år for Norges landbruksøkonomiske institutt sentralt i Oslo. Så igjen tilbake til USA for studier i to og et halvt år. Da jeg kom hjem fra USA i 1965 flyttet jeg arbeidsplass til Norges landbrukshøgskole. Der ble jeg professor i landbruksøkonomi i 1968, og det var jeg til jeg gikk av for aldersgrensen i Men jeg går fortsatt på kontoret hver dag, og har ennå en del undervisning. Da jeg arbeidet i Ramnes syntes folk her det var utrolig rart at jeg likte å bruke sommerferiene til å gå i fjellet - fra hytte til hytte. Som de sa: Hadde det enda vært for å fiske, så hadde de forstått det. Men jeg er like glad i fjellturer ennå, selv uten å fiske, og helsen holder foreløpig slik at jeg kan gå nesten like lange dagsturer som jeg gikk den gangen. Da jeg arbeidet i Ramnes var jeg enslig - uten familie. Min kone traff jeg et par år senere. I sommer kunne vi feire 40 års bryllupsdag. Vi har tre barn - alle voksne i tredveårene og med egne familier. Hittil har vi fire barnebarn, som nå er vår største glede. 22

23 Kaare Frøland 17. mai Da Kaare Frøland for noen år siden feiret et rundt år, satte han sammen noen små erindringsbilder fra barndoms- og ungdomsårene i Ramnes som han kalte Attersyn. Redaktøren har bedt om å få bruke noen av disse bildene i Ramnesiana. Det første ble gjengitt i forrige nummer. Dette avsnittet handler om opplevelsene en 17. mai i første del av 30-tallet. Vi bodde like ved lokalet der 17. mai var. Jeg fikk to kroner som skulle rekke til hele dagen. Jeg var fint kledd, korte bukser, halvstrømper, gummisko og bluse som mor hadde sydd. 17. mai begynte ikke før litt ut på dagen. Da kom toget fra Brår. Det var enda finere enn det fra Jerpetjøn og Linnestad. Vi fra Ramnes kom ikke i tog for vi bodde her. En som het Hoel kom tidlig med drakjerra si. Oppe i den hadde han noen spann med iskrem som han skulle selge. Han fikk ikke lov til å stå inne på lokaltomta så han måtte flytte drakjerra si ut på veien. Jeg hadde veldig lyst på en is, og det var så vidt jeg ikke kjøpte en ti-øres is mens jeg ventet på at de skulle begynne å selge det jeg skulle ha. Jeg visste at jeg ville ikke få mer enn de to kronene. Det var bare hvalfangerungene som fikk etterforsyninger ut over dagen. Jeg niholdt på de to kronene for ikke å miste dem, for jeg hadde ikke noe å ha dem i. Mor hadde sydd igjen lommene i buksa for at jeg ikke skulle putte firfisler og beitemark i dem. Jeg sto først i køen da lemmene ble åpnet i det uthuset der telefonfolkene hadde ståltråden sin. Der fikk jeg kjøpt det jeg var så urimelig glad i: sjokolademus. Det ble en stor pose, et hundre sjokolademus for de kostet to øre for stykket. 23

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Innhold Livet med Parkinson er utgitt av Norges Parkinsonforbund. Redaksjon: Per K. Bakken og Liselotte Krebs. Dessuten

Detaljer

PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig.

PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig. PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig. 1 FØRSTE AKT. inne fra kontoret sitt Er det lerkefuglen, som kvitrer der

Detaljer

LINDA. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 2/2012. Parkering Områdeløft Lindeberg Informasjonsmøte om diabetes

LINDA. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 2/2012. Parkering Områdeløft Lindeberg Informasjonsmøte om diabetes LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr /0 Parkering Områdeløft Lindeberg Informasjonsmøte om diabetes Innhold Leder... Avfall utenfor papirkonteiner n igjen... Informasjon fra Miljøutvalget... Nytt

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Kvinnelige gründere forteller. Baard Fiksdal

Kvinnelige gründere forteller. Baard Fiksdal Kvinnelige gründere forteller Baard Fiksdal NHO Service er den tredje største landsforeningen i NHO. Vi organi- serer 557 konsern med over 2.000 virksomheter, 58.000 årsverk og 38 milliarder kroner i omsetning

Detaljer

Et møte med kirkeåret

Et møte med kirkeåret Et møte med kirkeåret Smågruppe E T M Ø T E M E D K I R K E Å R E T Gudstjeneste S M Å G R U P P E R G U D S T J EN E S T E B I B E L L E S E P L A N OG T RO PÅ H J E M M E B A N E Bibelleseplan Tro på

Detaljer

Kundebladet. Nr. 1 2012. Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu. Banken på selvbetjening. Han samler på motorsager. Bankens årsregnskap

Kundebladet. Nr. 1 2012. Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu. Banken på selvbetjening. Han samler på motorsager. Bankens årsregnskap Kundebladet Nr. 1 2012 Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu Banken på selvbetjening Han samler på motorsager Bankens årsregnskap for 2011 Kundebladet Innhold Nr. 1 2012 4 Ronny Fredrik roser banken 6 Nå vurderes

Detaljer

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 Gud har bruk for deg! INNHOLD GUD HAR BRUK FOR DEG!...1 MIN HISTORIE...3 HVORDAN DU KAN BLI FRI...12 GIDEON EN DJERV KRIGER...15 BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 ANTI JANTELOVEN...21 Tore Johannessen

Detaljer

LINDA. Kildesortering av søppel. God påske! Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest. Lekkasje rekkehusveranda

LINDA. Kildesortering av søppel. God påske! Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest. Lekkasje rekkehusveranda LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 1/2010 God påske! Kildesortering av søppel Lekkasje rekkehusveranda Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest Innhold Leder... Valgkomit éen i arbeid... Nytt

Detaljer

Kåre Knutsen. HØSTE UTEN Å SÅ Dynamittgubbens selvbiografi

Kåre Knutsen. HØSTE UTEN Å SÅ Dynamittgubbens selvbiografi Kåre Knutsen HØSTE UTEN Å SÅ Dynamittgubbens selvbiografi Dynamittgubben forteller om sitt liv, fra han som liten gutt gikk på søndagsskole i Mandal og til han som 90-åring nå lever et høyst aktivt liv

Detaljer

18 Presentasjon av eksempler

18 Presentasjon av eksempler 18 Presentasjon av eksempler Linda Jolly Det er etter hvert mange gårder og skoler som har lang erfaring i gård- /skolesamarbeid. Vi har forsøkt å velge ut 3 gårder som representerer arbeid med forskjellige

Detaljer

...vi vil aldri glemme Høybråten, kjæreste sted på jord

...vi vil aldri glemme Høybråten, kjæreste sted på jord Nr 2 Oktober 2009 Årgang 21...vi vil aldri glemme Høybråten, kjæreste sted på jord Utsikt fra vårt nye sykehjem ved Høybråten Stasjon Det fortelles at enkelte pasienter forlanger værelse med denne utsikt

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 Elin Tømmerbakk opplever misjonskall og skal til Swaziland i Afrika. LES MER SIDE 8-11 Misjonshuset i Moss var arrangør for en vellykket

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen...

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... ... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... Innhold: side: Selvhjelpsgruppa et mentalt treningsstudio Måtte gjøre noe... Å akseptere fortid som fortid... Det viktigste er å våge det du ikke

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

Lev livet uten bekymringer ISBN 978-82-92605-67-7

Lev livet uten bekymringer ISBN 978-82-92605-67-7 Lev livet uten bekymringer ISBN 978-82-92605-67-7 Originaltittel: How to stop worrying and start living, Simon & Schuster, Inc. Copyright 1944, 1945, 1946, 1947, 1948 by Dale Carnegie. Copyright 1984 by

Detaljer

Medlemsblad for larvik boligbyggelag Nr 3 2012. Ny serie om Larvik-gater s.26. Flott Labo-tur s.8. Stortrives på Tagtvedt s.6

Medlemsblad for larvik boligbyggelag Nr 3 2012. Ny serie om Larvik-gater s.26. Flott Labo-tur s.8. Stortrives på Tagtvedt s.6 Medlemsblad for larvik boligbyggelag Nr 3 2012 Ny serie om Larvik-gater s.26 Flott Labo-tur s.8 Stortrives på Tagtvedt s.6 Foto: Heia Espen / Palookaville Nyhet! Alle i borettslaget kan nå sette sammen

Detaljer

april 2007 162. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e idol-maren: Setter Jesus først s.8

april 2007 162. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e idol-maren: Setter Jesus først s.8 april 2007 4 162. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e idol-maren: Setter Jesus først s.8 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

HISTORIEN OM HARALD NILSEN AS 1959 2009 KVALITET GJENNOM 50 ÅR. Historien om FORFATTER JARLE MJØEN

HISTORIEN OM HARALD NILSEN AS 1959 2009 KVALITET GJENNOM 50 ÅR. Historien om FORFATTER JARLE MJØEN HISTORIEN OM HARALD NILSEN AS 1959 2009 KVALITET GJENNOM 50 ÅR Historien om FORFATTER JARLE MJØEN Kvalitet gjennom 50 år Harald Nilsen AS 1959 2009 Historien om Harald Nilsen AS 1959 2009 Kvalitet gjennom

Detaljer

Stein på stein. Norsk og samfannskunnskap for voksne innvandrere ELISABETH ELLINGSEN KIRSTI MAC DONALD CAPPELEN

Stein på stein. Norsk og samfannskunnskap for voksne innvandrere ELISABETH ELLINGSEN KIRSTI MAC DONALD CAPPELEN Stein på stein ELISABETH ELLINGSEN KIRSTI MAC DONALD Norsk og samfannskunnskap for voksne innvandrere CAPPELEN Forord Stein på stein er et læreverk for voksne som lærer norsk. Det passer for kursdeltakere

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

DEN GAMLE. SIGURD KvALE: Tegn.: K. Espolin Johnson. (Foresatt side 34.) gjennom dalane, ut mot havet, nordover, sørover, ane fram:

DEN GAMLE. SIGURD KvALE: Tegn.: K. Espolin Johnson. (Foresatt side 34.) gjennom dalane, ut mot havet, nordover, sørover, ane fram: SIGURD KvALE: Tegn.: K. Espolin Johnson. DEN GAMLE H o dukkar OPP' alle stader. Det er utruleg kva ho ho går, er velfaret hennar ei signing. Ho brukar ikkje kan vinna over. Ho går i fylgje med våren OPP

Detaljer

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang god jul misjon s tidende nr. 11/12-2012 167. årgang Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka 1, 4024 Stavanger Telefon 51 51 61 00

Detaljer

Formannen har ordet Ett nytt år synger på

Formannen har ordet Ett nytt år synger på Røyken Historielag Formannen har ordet Ett nytt år synger på siste vers. Også dette året har vært preget av stor aktivitet innen laget, med vellykkede turer og en oldtidsmarsj i fint vær med god deltagelse.

Detaljer

Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10. Generalforsamling s. 6. Siktskiva er på plass s. 13

Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10. Generalforsamling s. 6. Siktskiva er på plass s. 13 Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10 Siktskiva er på plass s. 13 Generalforsamling s. 6 Ulsaker og Nilsen dagligvarer AS Stoff kan sendes til: Vi ønsker velkommen

Detaljer

Ha en velsignet julehøytid. julehefte 2013. Da de så stjernen, ble de fylt av jublende glede. Matt 2,10. årgang 109

Ha en velsignet julehøytid. julehefte 2013. Da de så stjernen, ble de fylt av jublende glede. Matt 2,10. årgang 109 årgang 109 julehefte 2013 de frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Ha en velsignet julehøytid Da de så stjernen, ble de fylt av jublende glede. Matt 2,10 «Men for dere som frykter mitt navn, skal rettferdighetens

Detaljer

Leder. Tidsskrift for antroposofisk omsorg i Norge

Leder. Tidsskrift for antroposofisk omsorg i Norge Tidsskrift for antroposofisk omsorg i Norge Nr 26 våren 2011 Tidsskrift for antroposofisk omsorg i Norge Landsbyliv er et forum for mennesker som lever, arbeider og er engasjert i antroposofisk omsorgsarbeid

Detaljer